CD-10


Acten Vrijwillige rechtspraak 

Vries

ca. 1730 - 1811

Index RAD: 242 en 243

 

Deze CD bevat de akten van vrijwillige rechtspraak van bovengenoemde plaatsen 

De CD bevat:

- Een index op de akten 
- De ingescande originele tekst van de akten. (totaal 13 fiches). 

De akten van vrijwillige rechtspraak bevatten akten van geldleningen, overdracht van goederen en testamenten.  Door middel van deze akten is het soms mogelijk  voor de genealoog om familieverbanden te vinden, die niet uit de doop, trouw of overlijdensregisters gehaald kunnen worden die anders niet te vinden zijn. Daarnaast geven ze een inzicht in de financiele verwikkelingen van uw voorouders. 

Prijs: € 16,-. Voor bestelling zie CD overzicht.


Terug naar CD overzicht