CD-11


Acten Momberprotocollen 

Dalen

ca. 1724 - 1811

Index RAD: 42

 

Deze CD bevat de Momberprotocollen van Dalen.  

De CD bevat:

- Een index op de akten 
- De ingescande originele tekst van de akten. (totaal 11 fiches). 

 

De momberprotocollen bevatten een schat aan gegevens voor de genealoog met voorouders in dit gebied. Mombers werden aangesteld als van een gezin één van beide ouders overleed, en de ander hertrouwde, of indien beide ouders overleden waren. In dit geval werden 4 familieleden aangesteld als momber, 2 van moederszijde en 2 van vaderszijde, en een complete inventaris opgesteld van de bezittingen. Deze inventarissen gaan soms zelfs in detail tot het laatste kopje servies en broeksknopen.
De aktes geven inzicht in familieverbanden die uit de DTB gegevens vaak niet te herleiden of te bewijzen zijn. Bovendien geven ze een gedetialleerd overzicht van het bezit van uw voorouders.

 

Prijs: € 15,-. Voor bestelling zie CD overzicht.


Terug naar CD overzicht