CD-4


CD ROM Anloo, Gieten, Zuidlaren

Februari 2001 is verschenen op CD-ROM de momberprotocollen van Gieten, Anloo en Zuidlaren 1714 - 1805. (Rijksarchief Assen schultenproctocol 266) 1714 - 1805
De CD bevat:
- een korte samenvatting van ieder van de ruim 900 aktes (meer dan 200 pagina's)
- Een naamsindex op de ruim 7.000 personen genoemd in de samenvatting
- De ingescande originele tekst van de momberprotocollen.

De momberprotocollen bevatten een schat aan gegevens voor de genealoog met voorouders in dit gebied. Mombers werden aangesteld als van een gezin één van beide ouders overleed, en de ander hertrouwde, of indien beide ouders overleden waren. In dit geval werden 4 familieleden aangesteld als momber, 2 van moederszijde en 2 van vaderszijde, en een complete inventaris opgesteld van de bezittingen. Deze inventarissen gaan soms zelfs in detail tot het laatste kopje servies en broeksknopen.
De aktes geven inzicht in familieverbanden die uit de DTB gegevens vaak niet te herleiden of te bewijzen zijn. Bovendien geven ze een gedetialleerd overzicht van het bezit van uw voorouders.

Een voorbeeld van 2 van de ca. 7000 pagina's zoals die op de CD ROM staan staat op onderstaande link. NB: het plaatje is ca. 0.5 mb.

Prijs: € 40,-. Voor bestelling zie CD overzicht.

Voorbeeld pagina Schulteprotocol 266 deel 5 folio 42


Terug naar CD overzicht