CD-5


Momberprotocollen Gieten, Zuidlaren 1795 - 1811

 

Het schultambt Anloo, Gieten, Zuidlaren is in 1795 opgesplitst in Anloo, Gieten en Zuidlaren apart. Deze CD-ROM bevat de momberprotocollen van de periode na 1795 voor Gieten en Zuidlaren. De gegevens van 1795-1811 voor Anloo staan op CD-4. 

De CD bevat:

- Een index op de akten 
- De ingescande originele tekst van de momberprotocollen.

De momberprotocollen bevatten een schat aan gegevens voor de genealoog met voorouders in dit gebied. Mombers werden aangesteld als van een gezin één van beide ouders overleed, en de ander hertrouwde, of indien beide ouders overleden waren. In dit geval werden 4 familieleden aangesteld als momber, 2 van moederszijde en 2 van vaderszijde, en een complete inventaris opgesteld van de bezittingen. Deze inventarissen gaan soms zelfs in detail tot het laatste kopje servies en broeksknopen.
De aktes geven inzicht in familieverbanden die uit de DTB gegevens vaak niet te herleiden of te bewijzen zijn. Bovendien geven ze een gedetialleerd overzicht van het bezit van uw voorouders.

Prijs: € 19,-. Voor bestelling zie CD overzicht.


Terug naar CD overzicht