Genealogie van Hindrik Dilling

21-9-21012

 

Generatie I


 
I.1    Hindrik Dilling, geboren circa 1680.
Gehuwd voor de kerk circa 1700 met Grietje Coerts, geboren circa 1680, dochter van Coert Jannes.
Hindrik Dillinge wordt in het goedschattingsregister van Odoorn genoemd in 1705.
Hindrik Dillinge en Grietje Cuerts lenen op 6-11-1713 30 gulden van Hindrik Nijeschuttrups te Odoorn. Daarvan wordt in 1714 10 afgelost en nog rente betaald in 1716.
[1] De akte hiervoor geeft een Hindrik Jansen te Odoorn die 115 gulden schuldig is aan de weduwe van Berend Dillinge te Odoorn, datering 1-5-1729 en registratie 25-5-1734. Dit is dezelfde registratie datum, hetgeen kan betekenen dat het dezelfde persoon is als in de volgende akte.
Hindrik Dilling te Odoorn als man en voogd van zijn vrouw Grietje Dillinge lenen 150 gulden van Geert Hindriks te Odoorn op 7-3-1733.
[2]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Hindriks Dilling, geboren circa 1700 te Odoorn (zie II.1).

 

Generatie II


 
II.1    Jan Hindriks Dilling, geboren circa 1700 te Odoorn, zoon van
Hindrik Dilling (zie I.1) en Grietje Coerts.
Gehuwd voor de kerk op 9-12-1725 te Emmen met Hindrikje Roelofs Grellen, geboren te Noordbarge, gedoopt op 16-7-1702 te Emmen, begraven op 5-9-1794 te Hoogezand, dochter van Roelof Grellen.
In het haardstedenregister van Odoorn van wordt vermeld in 1744: "Jan Hindriks Dillinge is nog in leven woont tegenwoordig op kosterijen te Odoorn, geniet twe drie a 4 malen jaarlijks rogge en telkens anderhalve mudde, vermenen sonder assistentie der Diaconije niet te kunnen bestaan".
In 1748 vermeld als zijnde arm.
[3]
N.B.: Het is niet zeker dat de vermeldingen van 1744/8 op deze Jan Hindriks Dilling slaan, het zou ook zijn grootvader kunnen zijn.
Op 22-9-1760 worden beëdigd Harm Timmerman van Zuidbarge als hoofdmomber en Berend Gossen van Emmen, Jan Dillinge en Roelof Dillinge van Odoorn als medemombers over Jan en Berend, kinderen van wijlen Lomulder en wijlen Trijntje Roelofs (Grellen) te Noordbarge. Trijntje Roelofs is een zuster van de vrouw van Jan Dilling.
[4]
In 1742/1754/64 wordt Jan Dilling te Odoorn vermeld met acte van remis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Jans Dilling, geboren circa 1730 te Odoorn (zie III.1).

   2. 

Roelof Dilling, geboren circa 1735 te Odoorn (zie III.4).

   3. 

Jantje Jans Dilling, geboren op 22-4-1740 te Odoorn, overleden op 24-1-1822 te Deurze.
Gehuwd met Harm Lamberts, gedoopt op 13-1-1737 te Emmen, overleden voor 1789, zoon van Lambert Jans Sweers en Aaltje Geerts.
Geert Edingen en zijn vrouw en kinderen lenen op 7-1-1767 50 gulden van zijn broer Harm Lamberts.
[5] Harm Lamberts van Odoorn leent op 1-5-1777 100 gulden van de ette Zegering.[6]
Jantje Dillinge weduwe van Harm Lamberts te Valthe voor zich en als boedelhoudster voor haar kinderen leent op 4-6-1789 46 gulden van de weduwe van Ette J. Zegering. Het teken van Jantje wordt gewaarmerkt door Harm Geerts en Jan Geerts.
[7]

   4. 

Albertje Jans Dilling, geboren circa 1742 te Odoorn.
Gehuwd voor de kerk op 29-11-1767 te Borger met Lambert Geerts Huising, geboren circa 1725 te Buinen, zoon van Geert Huising en Geertje N.N.
Hij is weduwnaar van Jeigje Jans Mulder.
Over de kinderen uit het eerste huwelijk van Lambert Geerts worden op 10-10-1767 mombers benoemd. De kinderen zijn Geertje Lamberts, Jacobje Lamberts, Grietje Lamberts, Geert Lamberts en Jantje Lamberts. De hoofdmomber is Jan Jans van Drouwen, de medemombers zijn Jan Bartels van Borger, Harm Jans van Drouwen en Jan Geerts van Buinen.
[8]
Hindrik Hindriks n.u. Jeigje Lamberts, Geert Lamberts, Jan Lamberts, Hindrik Lamberts, Hindrikje Lamberts, Geertje Lamberts te Buinen, Jan Jans n.u. Jantje Lamberts te Exloo en Jan Thomas n.u. Jacobje Lamberts in de Kiel Compagnie geven aan dat hun volle zuster en hun halve zuster Grietje Lamberts op 19-8-1795 te Emmen is overleden. De erfenis wordt begroot op 83 gulden. Grietje is geboren te Buinen, dochter van van Hindrik Timmerman.
[9]

   5. 

Grietje Jans Dilling, geboren circa 1745.
Gehuwd voor de kerk voor 1766 met Jan Alberts Manting, landbouwer, geboren op 7-5-1744 te Odoorn, overleden op 19-8-1833 te Odoorn, zoon van Albert Hindriks en Geesje Manting.
Zij wordt Grietje Jans genoemd bij het overlijden van zoon Albert.
Jan Alberts is momber over de kinderen van Roelof Dilling. Mogelijk is zijn vrouw een zuster van Roelof.
OSA 1673: Weerbare mannen anno 1811:
no. 39 Jansen Albertlandmanzoon geb. 20-4-1767 44 jaar
no. 40 Jansen Geertlandmanzoongeb.
15-7-1776 35 jaar
no. 41 Alberts Janlandmangeb. 21-3-1744 67 jaar.

 

Generatie III


 
III.1    Hindrik Jans Dilling, arbeider, geboren circa 1730 te Odoorn, begraven op 24-12-1801 te Hoogezand, zoon van
Jan Hindriks Dilling (zie II.1) en Hindrikje Roelofs Grellen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-5-1752 te Kropswolde met Roelofje Roelofs, gedoopt op 28-1-1731 te Kropswolde, dochter van Roelof Hindriks en Hindrikje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 1-5-1774 te Windeweer met Fennigje Hindriks, geboren circa 1733 te Agteler (Dld), overleden op 30-3-1813 te Hoogezand.
Hindrik Dilling wordt maart 1762 als lidmaat te Kropswolde aangenomen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, gedoopt op 13-4-1753 te Kropswolde, overleden voor 1760.

   2. 

Roelof Hindriks Dilling, gedoopt op 12-1-1755 te Kropswolde (zie IV.2).

   3. 

Hindriktien Dilling, gedoopt op 11-9-1757 te Kropswolde, overleden op 9-1-1828 te Wolfsbarge.
Gehuwd voor de kerk op 9-12-1792 te Kropswolde met Jan Berends Buis, geboren te Kropswolde.

   4. 

Jan Hindriks Dilling, gedoopt op 12-10-1760 te Kropswolde (zie IV.8).

   5. 

Hindrik Dilling, gedoopt op 12-10-1760 te Kropswolde.

   6. 

Grietje Hindriks Dilling, geboren op 13-6-1763 te Kropswolde, gedoopt op 26-6-1763 te Kropswolde, overleden op 20-8-1829 te Kropswolde.
Gehuwd voor de kerk op 8-5-1785 te Kropswolde met Bartelt Roelofs Meijering, arbeider, gedoopt op 10-12-1758 te Zuidlaren, overleden op 18-10-1840 te Kropswolde, zoon van Roelof Bartelts Meijering en Jantje Claassen.

   7. 

Hindrikje Dilling, gedoopt op 23-2-1766 te Kropswolde.

   8. 

Anthoni Dilling, gedoopt op 24-12-1770 te Kropswolde (zie IV.14).

Uit het tweede huwelijk:

   9. 

Stijntje Hindriks Dilling, geboren op 26-8-1775 te de Kiel, gedoopt op 3-9-1775 te Hoogezand, overleden op 29-6-1859 te Wildervank.
Gehuwd voor de kerk op 19-5-1799 te Hoogezand met Hillebrand Hindriks Poppen, gedoopt op 3-5-1772 te Wildervank, overleden op 27-9-1825 te Hoogezand, zoon van Hindrik Popken en Jaantje Hilbrands.


III.4    Roelof Dilling, geboren circa 1735 te Odoorn, overleden op 8-2-1793 te Odoorn, zoon van
Jan Hindriks Dilling (zie II.1) en Hindrikje Roelofs Grellen.
Ondertrouwd op 14-4-1773 te Emmen met Trijntje Geerts, gedoopt op 24-5-1739 te Emmen, overleden op 8-4-1791 te Odoorn, dochter van Geert Hindriks en Annigje Harms.
Bij zijn huwelijk wordt hij Roelof Jansen van Odoorn genoemd.
Op 27-2-1773 zijn Roelof Dilling van Odoorn, Egbert Dilling, Luichje Sikken en Niesje Roelofs erfgenamen van wijlen Hindrik Coerts en zijn overleden huisvrouw.
[10]
Roelof Dilling leent op 12-5-1784 25 gulden van ds. F.L. Nieuwold.
[11] Op 26-4-1790 leent hij 269 gulden van H. Lankhorst.[12]
In 1791 leent hij 44 gulden van de diaconie te Odoorn: "In den jare 1790 op diverse tijden, uit aanmerkinge van mijn sware huishoudinge en bekommerlijke omstandigheden mijner sukkelende huisvrouw de ondersteuninge de Diaconie versogt te hebben, en genoten van den 12 April tot den 15 july gelijk verder uit het prothocol der Diaconie rekeninge te zien is. Zeeven mudde Rogge en twee Schat bedragende te zamen 37-5-8. Nog voor pacht den 9 Apr verschoten 4-0-0; Nog voor medycijnen ten behoeve van mijn huisvrouw 2-7-0."
[13]
Op 26-2-1793 worden beëdigd Jan Alberts te Odoorn als hoofdmomber en Jan Nijensikking te Zuidbarge aan vaders zijde, Hindrik Geerts te Westenes en Willem Jans te Drouwen aan moeders zijde als medemombers over de kinderen van wijlen Roelof Dillinge en Trijntje Geerts te Odoorn.
[14] Jan Alberts is identiek met Jan Alberts Manting, gehuwd met Grietje Dilling.
Jan Alberts te Odoorn, Hindrik Geerts te Westenes en Willem Scheper te Drouwen als mombaren over de kinderen van wijlen Roelof Dillinge te Odoorn lenen in 1793 17 gulden van ette Roelof Zegering te Valthe.
[15]
Jan Alberts te Odoorn en consorten, hoofdmomber en medemombers over de kinderen van wijlen Roelof Dillinge te Odoorn verkopen op 8-3-1793 bij uitmijning aan Marisse Jansen en Roelof Geerts te Odoorn. enige vaste goederen voor 345 gulden.
[16]
Roelof Dilling wordt in het haardstedenregister van Odoorn genoemd met 1 in 1774 en 1784. Daarvoor wordt waarschijnlijk op die plek Hindrik Coerts genoemd in 1764.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, gedoopt op 14-10-1774 te Odoorn (zie IV.18).

   2. 

Hindrikje Roelofs Dilling, dienstmeid, geboren op 1-3-1775 te Odoorn, overleden op 4-4-1837 te Weerdinge.
Gehuwd voor de kerk op 6-5-1804 te Sleen met Willem Jans Kuipers, geboren op 16-3-1765 te Emmen, gedoopt op 17-3-1765 te Emmen, overleden op 7-7-1817 te Erm, zoon van Jan Cuper en Hindrikje Hindriks.

   3. 

Geert Roelofs Dilling, gedoopt op 25-1-1778 te Odoorn (zie IV.22).

   4. 

Hindrik Dilling, arbeider, gedoopt op 12-8-1779 te Odoorn, overleden op 2-4-1837 te Odoorn.

   5. 

Annechien Dilling, geboren op 10-3-1783 te Odoorn, gedoopt op 6-4-1783 te Odoorn, overleden op 11-10-1836 te Noord-Sleen.
Gehuwd op 10-5-1812 te Zweeloo met Berent Geerts Wever, landbouwer, gedoopt op 9-3-1788 te Sleen, overleden op 8-8-1845 te Noord-Sleen, zoon van Geert Berents Wever, wever, en Annigje Hindriks Pranning.

   6. 

Wemeltje Dilling, geboren voor 1793 te Odoorn.

 

Generatie IV


 
IV.2    Roelof Hindriks Dilling, arbeider, gedoopt op 12-1-1755 te Kropswolde, overleden op 6-9-1821 te Zuidlaarderveen, zoon van
Hindrik Jans Dilling (zie III.1) en Roelofje Roelofs.
Gehuwd voor de kerk (1) op 8-6-1783 te Windeweer met Geesje Harms, geboren circa 1750 te Bellingwolde.
Ondertrouwd (2) op 10-4-1808 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 18-4-1808 te Zuidlaren met Willemtje Jans Kloek, gedoopt op 13-4-1755 te Gasselte, overleden op 11-12-1815 te Zuidlaarderveen, dochter van Jan Alberts Kloek en Jantje Alberts Dekens.
Zij is eerder getrouwd geweest met Albert Jans.
Gehuwd (3) op 13-2-1817 te Windeweer met Fennigje Hilbrands, winkelierster, gedoopt op 24-11-1754 te Wildervank, overleden op 4-2-1833 te Zuidlaarderveen, dochter van Hilbrand Klaassens en Antje Poppes.
Roelof Hindriks Dilling, 45 jaar oud wordt genoemd in de Registers van de gewapende burgermacht van 1797
[17]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Harm Roelofs Dilling, gedoopt op 7-5-1786 te Zuidlaren, overleden op 9-5-1817 te Zuidlaarderveen.

   2. 

Roelof Roelofs Dilling, gedoopt op 11-11-1787 te Zuidlaren (zie V.2).

   3. 

Jan Dilling, gedoopt op 5-4-1789 te Zuidlaren.


IV.8    Jan Hindriks Dilling, gedoopt op 12-10-1760 te Kropswolde, overleden op 11-9-1825 te Scharmer, zoon van
Hindrik Jans Dilling (zie III.1) en Roelofje Roelofs.
Ondertrouwd op 18-12-1796 te Hoogezand, gehuwd voor de kerk op 8-1-1797 te Kropswolde met Engeltje Pouwels van Komen, gedoopt op 11-4-1774 te Scharmer, overleden op 26-1-1825 te Scharmer, dochter van Pauwel van Komen en Geertruida Berents.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelfje Jans Dilling, gedoopt op 3-9-1797 te Kropswolde, overleden op 16-5-1872 te Groningen.
Gehuwd op 18-9-1814 te Harkstede met Roelof Mattheus Sluiman, dagloner, schipper, gedoopt op 9-9-1792 te Scharmer, overleden op 19-5-1874 te Groningen, zoon van Mattheus Jans en Anna Roelofs.

   2. 

Pauwel Dilling, gedoopt op 2-6-1799 te Kropswolde.

   3. 

Paul Jans Dilling, gedoopt op 30-12-1801 te Scharmer, overleden op 4-9-1826 te Westerbroek.


IV.14    Anthoni Dilling, landbouwer, gedoopt op 24-12-1770 te Kropswolde, overleden op 1-1-1859 te Kropswolde, zoon van
Hindrik Jans Dilling (zie III.1) en Roelofje Roelofs.
Gehuwd voor de kerk op 27-4-1799 te Kropswolde met Jantje Harms Stukkie, geboren circa 1780 te Foxhol, overleden op 12-2-1859 te Kropswolde, dochter van Harm Stukkie en Fennigje N.N.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelofje Dilling, gedoopt op 6-4-1800 te Kropswolde.

   2. 

Roelofje Dilling, gedoopt op 25-10-1801 te Kropswolde, overleden op 23-5-1883 te Muntendam.
Gehuwd op 27-11-1829 te Muntendam met Frederik Wilhelm Klock, arbeider, gedoopt op 21-1-1798 te Wildervank, overleden op 1-4-1876 te Muntendam, zoon van Hindrik Klock, arbeider, en Aaltje Jacobs de Jonge.
Hij is weduwnaar van Janna Tjasse Kruze.

   3. 

Fennigje Dilling, gedoopt op 16-12-1804 te Kropswolde, overleden op 1-2-1883 te Windeweer.
Gehuwd op 9-5-1835 te Slochteren met Albert Jans Wesperbroek, dagloner, gedoopt op 22-1-1804 te Kolham, overleden op 21-1-1864 te Kolham, zoon van Jan Harms Wesperbroek, landbouwer, en Klare Jacobs.

   4. 

Harm Dilling, gedoopt op 2-7-1809 te Kropwsolde, overleden op 9-1-1836 te Kropswolde.

   5. 

Hinderkien Dilling, geboren op 4-10-1811 te Wolfsbarge, overleden op 18-4-1893 te Noordlaren.
Gehuwd op 19-9-1846 te Haren met Jans Meringa, rietdekker, geboren op 15-7-1821 te Noordlaren, overleden op 21-2-1879 te Noordlaren, zoon van Roelof Meringa, schoenmaker, en Grietje Jans.

   6. 

Hendrik Dilling, kanonnier, geboren op 15-3-1814 te Kropswolde, overleden op 25-1-1834 te Den Helder.

   7. 

Grietje Dilling, geboren op 27-5-1818 te Kropswolde, overleden op 10-6-1878 te Kropswolde.
Gehuwd op 22-6-1848 te Hoogezand met Jan Klein, landbouwer, boerenknecht, geboren op 28-4-1824 te Zuidlaren, overleden op 23-2-1894 te Zuidlaren, zoon van Hendrik Klein en Engelina Kramer.

   8. 

Jan Anthoni Dilling, geboren op 4-3-1821 te Kropswolde (zie V.20).


IV.18    Jan Dilling, arbeider, gedoopt op 14-10-1774 te Odoorn, overleden op 3-8-1818 te Westenesch, zoon van
Roelof Dilling (zie III.4) en Trijntje Geerts.
Gehuwd op 3-12-1812 te Emmen met Geertruid Hindriks, geboren te Weerdinge, gedoopt op 10-4-1791 te Emmen, overleden op 15-11-1866 te Emmen, dochter van Hindrik Jans en Hindrikje Harms Kuipers.
Zij hertrouwt met Willem Kosters.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Zwaantje Dilling, arbeidster, geboren op 12-10-1813 te Emmen, overleden op 17-4-1861 te Emmen.
Gehuwd op 24-8-1843 te Emmen met Gerrit Jans Tienkamp, arbeider, timmerman, geboren te Noordbarge, gedoopt op 6-4-1788 te Emmen, overleden op 5-10-1857 te Emmen, zoon van Jan Gerrits Tienkamp en Albertje Harms Holties.
Hij is weduwnaar van Geertruit Claassen, en eerder getrouwd geweest met Jantien Brinks.

   2. 

Trientje Dilling, geboren op 29-10-1815 te Emmen, overleden op 13-4-1903 te Emmen.
{overlijdensad Trijntje Dilling.jpg:overlijdensadvertentie Trijntje Dilling:4:}.

   3. 

Jan Dilling, geboren op 16-12-1818 te Emmen, overleden op 23-9-1819 te Westenesch.


IV.22    Geert Roelofs Dilling, landbouwer, gedoopt op 25-1-1778 te Odoorn, overleden op 23-1-1839 te Drouwen, zoon van
Roelof Dilling (zie III.4) en Trijntje Geerts.
Gehuwd voor de kerk op 30-4-1809 te Borger met Derkje Jans, gedoopt op 14-3-1784 te Buinen, overleden op 15-3-1838 te Drouwen, dochter van Jan Geerts Huising, keuter, en Jantje Luichjens.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, geboren op 26-11-1810 te Buinen (zie V.26).

   2. 

Roelof Dilling, geboren te Buinen (zie V.28).

   3. 

Jantien Dilling, geboren op 13-4-1818 te Borger, overleden op 31-3-1886 te Dalen.
Gehuwd op 24-4-1854 te Borger met Berend Scheerhoorn, landbouwer, geboren op 17-8-1814 te Bonnen, overleden op 26-8-1898 te Dalen, zoon van Harm Berents Scheerhoorn, landbouwer, en Grietje Jans Klinkhamer.

 

Generatie V


 
V.2    Roelof Roelofs Dilling, arbeider, gedoopt op 11-11-1787 te Zuidlaren, overleden op 27-3-1817 te Zuidlaarderveen, zoon van
Roelof Hindriks Dilling (zie IV.2) en Geesje Harms.
Gehuwd voor de kerk op 10-11-1810 te Kropswolde met Aaltje Harms Tor, geboren te Windeweer, gedoopt op 20-5-1792 te Kropswolde, overleden op 24-3-1842 te Windeweer, dochter van Harm Jans Tor en Hinderika Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henderika Dilling, geboren op 3-2-1811 te Kropswolde, gedoopt op 19-1-1811 te Kropswolde, overleden op 24-10-1846 te Windeweer.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1834 met Christiaan Christiaans Boer, geboren circa 1787 te Hoogezand, overleden op 14-3-1854 te Windeweer, zoon van Christiaan Boer en Barber Meertens ten Cate.
Hij is eerder getrouwd geweest met Harmke Berents Tor.
Gehuwd (2) op 14-5-1834 te Hoogezand met Oomke Jans Vegter, schoenmaker, geboren op 7-2-1807 te Windeweer, gedoopt op 22-2-1807 te Windeweer, overleden op 13-8-1841 te Windeweer, zoon van Jan Oomkes Vegter, schoenmaker, en Hindrikje Geerts Maathuis.

   2. 

Roelof Dilling, geboren op 4-10-1813 te Kropswolde (zie VI.4).

   3. 

Harm Dilling, geboren op 27-12-1815 te Kropswolde.


V.20    Jan Anthoni Dilling, landbouwer, geboren op 4-3-1821 te Kropswolde, overleden op 24-11-1891 te Kropswolde, zoon van
Anthoni Dilling (zie IV.14) en Jantje Harms Stukkie.
Gehuwd op 3-5-1849 te Hoogezand met Harmina Meringa, geboren op 12-1-1820 te Kropswolde, overleden op 11-2-1908 te Wolfsbarge, dochter van Andries Berents Meringa, winkelier, en Willemtje Jans Ansing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anthonie Dilling, geboren op 31-7-1849 te Kropswolde, overleden op 5-3-1851 te Kropswolde.

   2. 

Anthonie Dilling, geboren op 1-9-1851 te Wolfsbarge (zie VI.8).

   3. 

N.N. Dilling, geboren op 2-9-1853 te Kropswolde, overleden op 2-9-1853 te Kropswolde.

   4. 

Andries Dilling, geboren op 31-7-1854 te Kropswolde, overleden op 14-2-1861 te Kropswolde.

   5. 

Jantje Dilling, geboren op 9-8-1856 te Kropswolde, overleden op 12-2-1861 te Kropswolde.

   6. 

Willem Dilling, geboren op 20-7-1858 te Kropswolde (zie VI.13).

   7. 

Jantje Dilling, geboren op 21-11-1861 te Kropswolde, overleden op 26-5-1941 te Zuidlaarderveen.
Gehuwd op 19-5-1883 te Hoogezand met Reinder Marring, landbouwer, geboren op 24-6-1858 te Kropswolde, overleden op 28-11-1934 te Kropswolde, zoon van Roelf Marring, landbouwer, en Hillegien Buiting.


V.26    Jan Dilling, landbouwer, geboren op 26-11-1810 te Buinen, gedoopt op 2-12-1810 te Borger, overleden op 24-8-1860 te Drouwen, zoon van
Geert Roelofs Dilling (zie IV.22) en Derkje Jans.
Gehuwd op 29-5-1834 te Borger met Willemtien Jans Timmermans, geboren op 19-11-1812 te Grolloo, overleden op 25-9-1870 te Drouwen, dochter van Jan Hindriks Timmermans en Hilligje Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dina Dilling, geboren op 13-12-1835 te Drouwen, overleden op 2-7-1909 te Drouwen.
Gehuwd op 10-6-1865 te Borger met Geert Braam, landbouwer, geboren op 11-4-1824 te Buinen, overleden op 27-9-1896 te Drouwen, zoon van Hindrik Geerts Braam, landbouwer, en Hindrikje Jans Ensing.

   2. 

Jan Dilling, geboren op 19-10-1839 te Drouwen (zie VI.19).

   3. 

Geert Dilling, geboren op 27-9-1844 te Drouwen (zie VI.21).

   4. 

Hillechien Dilling, geboren op 11-4-1849 te Drouwen, overleden op 6-5-1888 te Drouwenerveen.
Gehuwd op 19-5-1883 te Borger met Jan Drent, arbeider, geboren op 19-3-1841 te Borger, overleden op 1-12-1892 te Drouwenerveen, zoon van Warner Warners Drenth en Jantje Kruit.

   5. 

Jantien Dilling, geboren op 25-3-1855 te Drouwen, overleden op 12-10-1937 te Borger.
Gehuwd op 14-5-1881 te Borger met Jan Eggens, landbouwer, geboren op 25-1-1854 te Rolde, overleden op 10-10-1915 te Borger, zoon van Berend Eggens en Jeichien Jansen.


V.28    Roelof Dilling, timmerman, geboren te Buinen, gedoopt op 25-11-1813 te Borger, overleden op 8-8-1877 te Wildervank, zoon van
Geert Roelofs Dilling (zie IV.22) en Derkje Jans.
Gehuwd op 15-6-1844 te Wildervank met Jantje Folkersma, geboren op 17-3-1819 te Siddeburen, overleden op 2-3-1902 te 't Zandt, dochter van Hinderikus Folkersma, deurwaarder, en Lammegien Singer.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henderikus Dilling, geboren op 11-3-1845 te Wildervank (zie VI.27).

   2. 

Geert Dilling, geboren op 13-11-1847 te Wildervank (zie VI.29).

   3. 

Lambertus Dilling, geboren op 28-7-1849 te Wildervank, overleden op 27-8-1895 te Groningen.

 

Generatie VI


 
VI.4    Roelof Dilling, geboren op 4-10-1813 te Kropswolde, overleden op 11-3-1898 te Windeweer, zoon van
Roelof Roelofs Dilling (zie V.2) en Aaltje Harms Tor.
Gehuwd op 4-2-1847 te Hoogezand met Trientje Plenter, geboren op 30-9-1824 te Windeweer, overleden op 30-11-1899 te Windeweer, dochter van Pieter Bruins Plenter, arbeider, en Hillegien Harms Nuver.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Dilling, geboren op 15-4-1847 te Windeweer (zie VII.1).

   2. 

Roelf Dilling, geboren op 1-11-1849 te Windeweer, overleden op 19-8-1861 te Lula.

   3. 

Hilligje Dilling, geboren op 14-12-1851 te Windeweer, overleden op 16-2-1857 te Windeweer.

   4. 

Aaltje Dilling, geboren op 26-7-1855 te Windeweer, overleden op 18-10-1928 te Windeweer.
Gehuwd (1) op 3-6-1876 te Hoogezand met Harm Bulk, boerenknecht, geboren op 8-5-1849 te Zuidlaren, overleden op 24-5-1877 te Windeweer, zoon van Evert Bulk, landbouwer, en Geertien Harms.
Gehuwd (2) op 1-5-1880 te Hoogezand met Hindrik Moes, geboren op 20-3-1856 te Annen, overleden op 20-7-1907 te Windeweer, zoon van Jan Moesker en Petertien Schuiling, arbeidster.


VI.8    Anthonie Dilling, landbouwer, geboren op 1-9-1851 te Wolfsbarge, overleden op 17-1-1918 te Bergentheim, Overijssel, zoon van
Jan Anthoni Dilling (zie V.20) en Harmina Meringa.
Gehuwd op 25-5-1878 te Slochteren met Grietje Visser, geboren op 18-4-1858 te Scharmer, overleden op 21-1-1934 te Amersfoort, dochter van Klaas Visser, landbouwer, en Teetje Patje.
{30 jarig huwelijk Willem Dillingh.jpg:30 jarig huwelijk Willem Dillingh:4:Familieadvertenties CBG}
Op 11-1-1918 wordt zijn boerderij publiekelijk verkocht: "Publieke verkooping van een veenkoloniale boerderij met 25 ha. land te Bergentheim aan het station en haven van den spoorweg Zwolle-Coevorden. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens wegens ziekte van den eigenaar den heer A. Dilling te Bergentheim, ten stationskoffiehuize van den heer Raak aldaar, bij inzet op woensdag 23 januari en bij palmslag op dinsdag den 5 febr. 1918, beide malen voorm. om elf uur te verkoopen in percl, ondermassa's en massa, een kapitale, hecht gebouwde boerderij, stalling voor 20 stuks vee, met pl.m. 25 ha. bouw- en grasland, zeer geschikt voor veenkoloniaal en gemengd bedrijf, boomkweekerij en tuinbouw. In pl.m. 6 ha. gelegen aan het kanaal zit veel laagveen voor turf geschikt. Mest voor 1918 is beschikbaar. Een groot gedeelte is zeer vruchtbare broek- of laagveengrond."
[18]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmina Dilling, geboren op 17-3-1879 te Kropswolde, overleden op 26-4-1906 te Holtheme.
Gehuwd op 5-11-1904 te Hoogezand met Harmannus Hoving, rijksambtenaar, assistent der belastingen, geboren op 20-8-1878 te De Groeve, overleden op 23-3-1938 te Deventer, zoon van Hendrik Hoving, landbouwer, en Berendje Heringa.
Hij hertrouwt met Johanna Gerardina van den Broek.

   2. 

Klaas Dilling, geboren op 21-2-1881 te Kropswolde (zie VII.10).

   3. 

Jan Anthonie Dilling, landbouwer, geboren op 21-1-1883 te Kropswolde.
Gehuwd op 13-9-1911 te Veendam met Gerrechiena Slim, geboren op 11-11-1885 te Zuidwending, overleden op 7-7-1966, dochter van Gozen Slim, landbouwer, en Fennechien Panman.

   4. 

Teetje Dilling, geboren op 14-2-1885 te Kropswolde.
Gehuwd op 7-10-1919 te Zwolle met Berend Stegeman, winkelier, geboren op 30-11-1881 te Zwolle, overleden op 30-3-1955 te Zeist, begraven op 2-4-1955 te Zwolle, zoon van Assien Stegeman, winkelier, kruidenier, en Jannetje Flik.
Hij is eerder getrouwd geweest met Karelina Bloemendal.

   5. 

Jantje Dilling, geboren op 13-12-1887 te Kropswolde, overleden op 2-1-1964 te Hilversum.
Gehuwd op 14-6-1910 te Hardenberg met Eildert Alons, boekhouder, geboren op 28-2-1884 te Hoogezand, zoon van Luitje Alons, gemeenteopzichter, en Martje Wicherts.

   6. 

Grietje Dilling, geboren op 4-10-1890 te Kropswolde, overleden op 15-11-1973 te Den Haag.
Gehuwd op 23-2-1922 te Zwolle met Hendrik Cornelis van Leeuwen, arts, internist en tropenspecialist, geboren op 25-9-1895 te Den Haag, overleden op 2-5-1967 te Den Haag, zoon van Antonius Martinus van Leeuwen, hoofd ener school, en Cornelia Hendrika Kok.
Zij komt als lerares op 5-5-1920 te Ellis Island New York aan, op doorreis naar Mexico.
Haar laatste woonplaats is Den Haag.

   7. 

Willemina Dilling, geboren op 4-3-1897 te Kropswolde.


VI.13    Willem Dilling, landbouwer, geboren op 20-7-1858 te Kropswolde, overleden op 1-12-1929 te Gramsbergen, zoon van
Jan Anthoni Dilling (zie V.20) en Harmina Meringa.
Gehuwd op 1-6-1889 te Hoogezand met Annegien Gernaat, geboren op 10-4-1868 te Kropswolde, overleden op 11-4-1920 te Hardenberg, dochter van Albert Gernaat, landbouwer, en Stijntje Tjaarling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmina Dilling, geboren op 17-5-1890 te Kropswolde.
Gehuwd op 9-5-1912 te Hardenberg met Gerhard Sluiter, rijkscommies, geboren op 15-6-1884 te Kropswolde, overleden op 19-3-1919 te Hoogeveen, zoon van Geert Sluiter en Engelina Klein.

   2. 

Karstina Dilling, geboren op 11-1-1893 te Kropswolde, overleden op 26-2-1929 te Oldenzaal.
Gehuwd op 7-11-1918 te Hardenberg met Hendrik Foppe van der Meer, belastingcommies, geboren circa 1889 te Acht Karspelen, zoon van Anne van der Meer, timmerman, en Riemkje de Boer.

   3. 

Jantina Dilling, geboren op 18-5-1894 te Kropswolde.
Gehuwd op 26-8-1920 te Hardenberg met Hinderikus Johannes Bouwman, landbouwer, geboren op 30-1-1894 te Kalkwijk, overleden 1969, zoon van Okke Bouwman, landbouwer, en Maria Woortman.

   4. 

Albert Dilling, politieagent, geboren op 10-11-1895 te Kropswolde, overleden op 22-12-1962.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1927 met Alberdina Schierbeek, geboren op 31-3-1890 te Emlichheim, overleden op 22-10-1924 te Gouda, dochter van Hermannus Schierbeek en Hendrika Alberts.
Gehuwd (2) op 25-5-1927 te Coevorden met Janna Willemina Tuls, geboren op 26-2-1892 te Steenwijksmoer, overleden op 27-6-1991, dochter van Harmanus Tuls, landbouwer, en Jennegien Schutte.

   5. 

Antonie Dilling, geboren op 21-9-1897 te Kropswolde (zie VII.30).

   6. 

Catharina Dilling, geboren op 31-5-1899 te Kropswolde.

   7. 

Jantje Dilling, geboren op 24-2-1901 te Wolfsbarge.
Gehuwd op 8-12-1932 te Hellendoorn met Jan Letteboer, koopman, geboren circa 1872 te Almelo, zoon van Jan Letteboer en Gerritdina Alberts.

   8. 

Arendina Dilling, geboren op 30-3-1902 te Kropswolde, overleden op 2-5-1983 te Doetinchem.
Gehuwd op 25-4-1924 te Gramsbergen met Onno Brinker, belastingcommies, geboren circa 1896 te Oldehove, zoon van Hendrik Brinker en Hillechien Venema.


VI.19    Jan Dilling, landbouwer, geboren op 19-10-1839 te Drouwen, overleden op 30-4-1918 te Odoorn, zoon van
Jan Dilling (zie V.26) en Willemtien Jans Timmermans.
Gehuwd op 21-11-1868 te Borger met Aaltje Braam, geboren op 30-1-1836 te Borger, overleden op 13-4-1882 te Drouwen, dochter van
Hindrik Geerts Braam, landbouwer, en Hindrikje Jans Ensing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, geboren op 16-3-1870 te Drouwen, overleden op 1-9-1871 te Drouwen.

   2. 

Willemtien Dilling, geboren op 21-6-1872 te Drouwen, overleden op 1-4-1944 te Warnsveld.

   3. 

Henderkien Dilling, geboren op 18-10-1873 te Drouwen, overleden op 7-6-1875 te Drouwen.

   4. 

Jan Dilling, landbouwer, geboren op 15-5-1875 te Drouwen, overleden op 29-4-1955 te Odoornerveen.
Gehuwd op 8-5-1908 te Odoorn met Marchien Schuttrups, geboren op 11-3-1881 te Odoorn, overleden op 29-10-1965 te Odoornerveen, dochter van Harm Schuttrups en Janna Wolf.

   5. 

Henderkien Dilling, geboren op 17-1-1878 te Drouwen, overleden op 7-6-1953 te Westdorp.
Gehuwd op 2-5-1908 te Borger met Hendrik Aling, landbouwer, geboren op 21-6-1862 te Westdorp, overleden op 8-2-1940 te Borger, zoon van Jan Alingh, landbouwer, en Jantien Vorring.
{grafsteen Henderkien Dilling.jpg:grafsteen Henderkien Dilling:4:}.


VI.21    Geert Dilling, landbouwer, arbeider, geboren op 27-9-1844 te Drouwen, overleden op 3-7-1920 te Gasselte, zoon van
Jan Dilling (zie V.26) en Willemtien Jans Timmermans.
Gehuwd op 22-8-1885 te Borger met Hendrikje Rekers, geboren te Ermelo, overleden op 15-12-1932 te Gasselte, dochter van Jannes Rekers, arbeider, en Aaltje Dokter.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willemtien Dilling, geboren op 27-11-1885 te Drouwen, overleden op 19-12-1885 te Drouwen.

   2. 

Aaltje Dilling, geboren op 4-7-1887 te Drouwen, overleden op 26-11-1955 te Gasselte.
Gehuwd op 25-9-1918 te Gasselte met Roelof Habing, arbeider, geboren op 27-8-1881 te Anloo, overleden op 16-2-1966 te Weiteveen, Drenthe, zoon van Klaas Habing, arbeider, en Geessien Dekens.

   3. 

Willemtien Dilling, geboren op 9-5-1889 te Gasselte, overleden te Valthermond.
Gehuwd op 5-5-1917 te Gasselte met Harmannus Vos, arbeider, geboren op 4-7-1885 te Anloo, overleden op 22-2-1969 te Assen, zoon van Grietje Mulder, arbeidster.
Geboorteinschrijving is Harmannus Mulder.
{huis Willemtien Dilling.jpg:huis Willemtien Dilling:7:Jan Lefaber}.

   4. 

Johanna Dilling, geboren op 3-3-1891 te Gasselte.
Gehuwd op 3-5-1913 te Gasselte met Roelf Hadderingh, landbouwer, geboren op 19-1-1882 te Gasselte, overleden op 1-1-1940 te Gasselte, zoon van Thale Hadderingh, schoenmaker, en Lammechien Komduur.

   5. 

Jan Dilling, geboren op 15-12-1893 te Gasselte (zie VII.51).

   6. 

Alida Dilling, geboren op 23-5-1897 te Gasselte, overleden op 31-5-1984 te Emmen.
Gehuwd (1) op 20-4-1918 te Gasselte met Adolf Geerling, arbeider, geboren op 28-9-1896 te Gasselternijveen, overleden op 13-3-1941 te Anloo, zoon van Harm Geerling, arbeider, en Lammechien Kamps.
Gehuwd (2) met Henderikus Feunekes, geboren op 18-6-1889 te Nieuw-Buinen, overleden op 23-6-1978 te Borger, zoon van Beene Feunekes en Niesen Mik.

   7. 

N.N. Dilling, geboren op 16-12-1898 te Gasselte, overleden op 16-12-1898 te Gasselte.

   8. 

Dina Dilling, geboren op 29-5-1900 te Gasselte, overleden op 2-9-1900 te Gasselte.


VI.27    Henderikus Dilling, timmerman, geboren op 11-3-1845 te Wildervank, overleden op 8-5-1930 te Groningen, zoon van
Roelof Dilling (zie V.28) en Jantje Folkersma.
Gehuwd op 12-5-1877 te Gieten met Henderkien Boor, geboren op 7-3-1843 te Gasselte, overleden op 31-1-1898 te Stadskanaal, dochter van Berend van der Boor, arbeider, landbouwer, en Grietje Venema.
Zij is eerder getrouwd geweest met Roelof Bos.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelof Berend Dilling, geboren op 18-10-1879 te Wildervank (zie VII.58).


VI.29    Geert Dilling, rijksambtenaar, geboren op 13-11-1847 te Wildervank, overleden op 13-9-1902 te 't Zandt, zoon van
Roelof Dilling (zie V.28) en Jantje Folkersma.
Gehuwd op 5-11-1887 te Dalen met Dina Scheerhoorn, geboren op 17-2-1862 te Dalen, overleden op 5-4-1895 te Farmsum, dochter van
Berend Scheerhoorn, landbouwer, en Jantien Dilling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantine Roeloffine Dilling, geboren op 12-7-1889 te Onstwedde.

   2. 

Berendina Jantina Dilling, geboren op 22-9-1891 te Delfzijl, overleden op 1-11-1891 te Delfzijl.

   3. 

N.N. Dilling, geboren op 22-9-1891 te Delfzijl, overleden op 22-9-1891 te Delfzijl.

 

Generatie VII


 
VII.1    Pieter Dilling, arbeider, geboren op 15-4-1847 te Windeweer, overleden op 4-1-1871 te Windeweer, zoon van
Roelof Dilling (zie VI.4) en Trientje Plenter.
Gehuwd op 25-9-1869 te Hoogezand met Berendina Blaauw, geboren op 2-6-1842 te Windeweer, overleden op 13-3-1909 te Groningen, dochter van Annegien Hansens Blaauw.
Zij hertrouwt met Johannes Koning.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Trijntje Dilling, geboren op 4-10-1869 te Lula, overleden op 15-9-1916 te Hoogezand.
Gehuwd op 23-3-1889 te Hoogezand met Haijo van der Veen, geboren op 6-6-1866 te Foxhol, zoon van Geert van der Veen en Geertje Wesperbroek.

   2. 

Berend Dilling, geboren op 18-4-1871 te Lula (zie VIII.3).


VII.10    Klaas Dilling, opzichter Heidemij, geboren op 21-2-1881 te Kropswolde, zoon van
Anthonie Dilling (zie VI.8) en Grietje Visser.
Gehuwd op 31-10-1907 te Hardenberg met Johanna Fredrika Heetderks van Munster, geboren op 28-6-1888 te Collendoorn, overleden op 27-3-1961 te Den Haag, dochter van Antooni Arnoldus Heetderks van Munster, steenfabrikant, hoofd der school, en Petronella Hermanna van den Nulft.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding Rotterdam 20-4-1931.
In 1914 schreef Klaas Dilling, inspecteur van de Heidemaatschappij een boek: "De Peelstreek, een Nederlands gebied voor landverhuizing en voedselproductie".
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anthonie Arnold Dilling, geboren op 31-5-1908, overleden op 20-7-1963 te Lochem.
Gehuwd met M. Rutte.

   2. 

Petronella Hermanna Dilling, geboren op 17-3-1910 te Assen, overleden op 20-7-1945.
Gehuwd op 19-11-1931 te Djakarta, Indonesie met Izaac Rutte, koopman-importeur, geboren op 5-10-1909 te Rotterdam, overleden op 22-4-1988 te Den Haag, zoon van Isaac Johannes Rutte, kantoorbediende, en Dirkje Cornelia Tekker.
Hij hertrouwt met Hermina Cornelia Dilling.

   3. 

Hermina Cornelia Dilling, geboren op 13-11-1923 te Zutphen.
Gehuwd op 15-8-1946 te Den Haag met Izaac Rutte, koopman-importeur, geboren op 5-10-1909 te Rotterdam, overleden op 22-4-1988 te Den Haag, zoon van Isaac Johannes Rutte, kantoorbediende, en Dirkje Cornelia Tekker.
Hij is weduwnaar van Petronella Hermanna Dilling.


VII.30    Antonie Dilling, kommies belastingen, geboren op 21-9-1897 te Kropswolde, overleden op 29-8-1970 te Utrecht, zoon van
Willem Dilling (zie VI.13) en Annegien Gernaat.
Gehuwd op 23-10-1924 te Avereest met Hendrika Jantina Mol, geboren op 21-1-1900 te Avereest, dochter van Andries Mol, landbouwer, en Jowina Klasina Scholte.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jowina Klasina Dilling, geboren op 9-2-1925 te Amsterdam.

   2. 

Willem Antonie Dilling, geboren op 4-10-1930 te Amsterdam.


VII.51    Jan Dilling, landbouwer, geboren op 15-12-1893 te Gasselte, overleden op 6-12-1975 te Assen, zoon van
Geert Dilling (zie VI.21) en Hendrikje Rekers.
Gehuwd op 20-4-1918 te Gasselte met Roelfien Geerling, geboren op 14-8-1893 te Gasselte, overleden op 4-4-1979 te Nieuw Buinen, dochter van
Harm Geerling, arbeider, en Lammechien Kamps.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert Dilling, geboren 7-1918 te Gasselte, overleden op 31-8-1918 te Gasselte.

   2. 

Annie Harmtje Dilling, geboren op 25-11-1923 te Anloo.
Gehuwd op 18-5-1946 met Harm Sloots, geboren op 20-4-1925 te Borger, overleden op 18-5-1995 te Borger, zoon van Ake Sloots en Grietje Schipper.
{bruiloft Harm Sloots.jpg:bruiloft Harm Sloots:10:met dank aan Willy Sloots}
van links naar rechts: Wies (tweede vrouw van Ake Sloots),Appie.
Vooraan Geertje, Annie Harmtje Dilling en Ake Sloots.

   3. 

Geert Dilling, geboren op 24-3-1925 (zie VIII.15).

   4. 

Harm Dilling, geboren op 31-1-1926, overleden op 26-6-2009 te Nieuw-Buinen.
Gehuwd met A. Lutjes.

   5. 

L. Dilling.
Gehuwd met M. Mulders.


VII.58    Roelof Berend Dilling, molenmaker, timmerman, geboren op 18-10-1879 te Wildervank, overleden op 23-8-1961 te Stadskanaal, zoon van
Henderikus Dilling (zie VI.27) en Henderkien Boor.
Gehuwd op 13-12-1902 te Wildervank met Kornelia Nieken, geboren op 23-6-1881 te Wildervank, overleden op 15-11-1971 te Stadskanaal, dochter van Jan Nieken en Antje Zielma.
{overlijdensad Roelof Berend Dilling.jpg:overlijdensadvertentie Roelof Berend Dilling:4:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hinderikus Roelof Dilling, geboren op 29-12-1902 te Onstwedde, overleden op 25-3-1992 te Hengelo.

   2. 

Jan Dilling, geboren op 18-6-1907 te Onstwedde, overleden op 28-3-1932 te Gasselte.

   3. 

Hendrik Dilling, geboren op 2-11-1909 te Musselkanaal, overleden op 20-2-1911 te Musselkanaal.

 

Generatie VIII


 
VIII.3    Berend Dilling, arbeider, geboren op 18-4-1871 te Lula, overleden op 12-11-1932 te Hoogezand, zoon van
Pieter Dilling (zie VII.1) en Berendina Blaauw.
Gehuwd op 8-8-1891 te Hoogezand met Johanna Buringa, geboren op 11-9-1870 te Achterdiep, overleden op 31-10-1937 te Groningen, dochter van Albert Buringa en Gerritdina Holthuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berendina Dilling, geboren op 5-3-1892 te Achterdiep, overleden op 7-5-1912 te Achterdiep.

   2. 

Albert Dilling, geboren op 16-10-1893 te Kolham (zie IX.2).

   3. 

Trientje Dilling, geboren op 24-6-1895 te Kolham, overleden op 13-3-1976 te Hoogezand.
Gehuwd op 27-5-1916 te Hoogezand met Jan Ploeger, scheepstimmerknecht, geboren op 7-2-1897 te Kalkwijk, zoon van Berend Ploeger, fabrieksarbeider, en Derkien Blaauw.

   4. 

Pieter Dilling, geboren op 6-2-1898 te Kleinemeer, overleden op 14-5-1911 te Achterdiep.

   5. 

Gerritdina Dilling, geboren op 20-4-1900 te Kleinemeer, overleden op 9-2-1917 te Groningen.

   6. 

Tammo Dilling, geboren op 10-10-1902 te Sappemeer.

   7. 

Jantina Dilling, geboren op 27-10-1904 te Kleinemeer.

   8. 

Marinus Dilling, geboren op 15-4-1907 te Sappemeer, overleden op 11-3-1948 te Muntendam.

   9. 

Poppe Dilling, geboren op 23-1-1909 te Achterdiep, Sappemeer, overleden op 14-2-1909 te Achterdiep, Sappemeer.

   10. 

Berend Dilling, geboren 1912 te Achterdiep, overleden op 18-4-1912 te Achterdiep.

   11. 

Berend Dilling, geboren 1915 te Hoogezand, overleden op 30-7-1915 te Groningen.


VIII.15    Geert Dilling, geboren op 24-3-1925, overleden op 7-1-1984 te Nieuw-Buinen, zoon van
Jan Dilling (zie VII.51) en Roelfien Geerling.
Gehuwd 1958 met Roelfien Boekholt, geboren op 15-3-1929 te Borger, dochter van Egbert Boekholt en Antje Supér.
Zij is weduwe van Siert van der Laan.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, geboren op 26-4-1959 (zie IX.14).

   2. 

Anne Dilling, geboren op 7-10-1960.
Gehuwd met Imelda Mud, geboren op 21-12-1956 te Amsterdam.

   3. 

Roelfien Dilling, geboren op 2-10-1962 te Borger.
Gehuwd op 14-2-1992 te Veendam met Koos Oosting, geboren op 27-6-1962 te Veendam, zoon van Roelof Oosting en Jantje Blaauw.

   4. 

Hiddo Geert Dilling, geboren op 6-12-1963 te Nieuw Buinen (zie IX.20).

   5. 

Antje Dilling, geboren op 17-9-1965.
Gehuwd op 11-1-1991 met Gerard Prins, geboren op 1-5-1965.

   6. 

Harrie Dilling, geboren op 17-9-1965.
Gehuwd met Marleen Pepping, geboren op 25-12-1982.

 

Generatie IX


 
IX.2    Albert Dilling, scheepstimmerknecht, geboren op 16-10-1893 te Kolham, overleden op 14-12-1975 te Hoogezand, zoon van
Berend Dilling (zie VIII.3) en Johanna Buringa.
Gehuwd op 8-6-1918 te Hoogezand met Tjaaktje Berendtje Oostland, geboren te Dortmund, Dld, overleden op 15-3-1977 te Hoogezand, dochter van Jacob Oostland en Berendtje Snijders.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob Hendrik Dilling, geboren 1919 te Hoogezand, overleden op 30-9-1919 te Hoogezand.

   2. 

Berendtje Dilling, geboren 1920 te Hoogezand, overleden op 7-10-1921 te Hoogezand.

   3. 

Johanna Dilling, geboren op 4-3-1924 te Hoogezand.

   4. 

Berendje Dilling, geboren circa 1929 te Foxhol, overleden op 6-12-1931 te Foxhol.


IX.14    Jan Dilling, geboren op 26-4-1959, zoon van
Geert Dilling (zie VIII.15) en Roelfien Boekholt.
Gehuwd op 26-10-1984 met Annechien Staal, geboren op 14-7-1963.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gertjan Dilling, geboren op 7-11-1985.

   2. 

Dyanne Dilling, geboren op 12-4-1987.


IX.20    Hiddo Geert Dilling, geboren op 6-12-1963 te Nieuw Buinen, zoon van
Geert Dilling (zie VIII.15) en Roelfien Boekholt.
Gehuwd op 21-10-1994 met Mirian Theresia Jantina Jansen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Beau Dilling, geboren circa 1995.

   2. 

Laure-Marie Dilling, geboren circa 1995.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 40v d.d. 6-11-1713 registratie 1734

[2] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 31 d.d. 7-3-1733

[3] OSA 1110

[4] Schultenprotocol 74 deel 2 folio 72 d.d. 22-9-1760

[5] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 11v d.d. 7-1-1767

[6] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 255 d.d. 1-5-1777

[7] Schultenprotocol 72 deel 4 folio 20v d.d. 4-6-1789

[8] Schultenprotocol 319 deel 4 folio 17 d.d.10-10-1767

[9] Schultenprotocol 69

[10] Schultenprotocol 68 d.d. 27-2-1773

[11] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 256 d.d. 12-5-1784

[12] Schultenprotocol 72 deel 4 folio 27v d.d. 23-4-1790

[13] Schultenprotocol 72 deel 4 folio 35 d.d. 13-1-1791

[14] Schultenprotocol 74 deel 4 folio 1 d.d. 26-2-1793

[15] Schultenprotocol 72 deel 4 folio 40v d.d. 27-2-1793

[16] Schultenprotocol 68

[17] OSA 1383

[18] Sallands Volksblad 11-1-1918