Genealogie van Jan Cornelis


 

Generatie I


 
I    Jan Cornelis, diaken te Engelbert, geboren te Engelbert, zoon van Cornelis Pieters en Liefke N.N.
Gehuwd voor de kerk op 29-4-1660 te Engelbert met Hilligje Eissing, geboren circa 1630 te Onnen, dochter van Willem Eising en Willemtje Abbring.
Jan Cornelis en Hillegien Eises worden lidmaat te Engelbert in 1669.
Jan Cornelis wordt diaken te Engelbert in plaats van Peter Cornelis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Jans, gedoopt op 19-7-1663 te Engelbert.

   2. 

Albert Jans Dilling, gedoopt op 30-4-1665 te Engelbert (zie II).

   3. 

Cornelis Jans, gedoopt op 20-1-1667 te Engelbert.

   4. 

Willemtje Jans, gedoopt op 18-4-1669 te Engelbert.

   5. 

Willem Eissing Jans, gedoopt op 18-4-1669 te Engelbert.

 

Generatie II


 
II    Albert Jans Dilling, gedoopt op 30-4-1665 te Engelbert, zoon van
Jan Cornelis (zie I) en Hilligje Eissing.
Gehuwd voor de kerk op 2-3-1690 te Engelbert met Annigje Pieters, gedoopt op 13-9-1668 te Kropswolde, dochter van Pieter Jans en Jantje Egberts.
Hij wordt genoemd te Engelbert in 1693: Albert Jans en Annke.
[1]
Daarvoor worden genoemt in 1662 Jan Cornelis en Hilletje.
[2]
Zij komt in maart 1691 met att. van Kropswolde naar Engelbert.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Alberts, gedoopt op 21-12-1690 te Engelbert.

   2. 

Pieter Alberts, gedoopt op 16-10-1692 te Engelbert.

   3. 

Hilligje Alberts, gedoopt op 25-3-1694 te Engelbert.

   4. 

Hilligje Alberts, gedoopt op 14-7-1695 te Engelbert.

   5. 

Jan Alberts Dilling, gedoopt op 8-11-1696 te Engelbert (zie IIIa).

   6. 

Pieter Alberts, gedoopt op 27-3-1698 te Engelbert.

   7. 

Albert Alberts Dilling, gedoopt op 20-8-1699 te Engelbert (zie IIIb).

   8. 

Tietje Alberts Dilling, gedoopt op 17-9-1702 te Engelbert, overleden na 1779.
Gehuwd voor de kerk op 17-3-1729 te Groningen met Popko Arents Noordhof, steen en kalkverkoper, gedoopt op 7-10-1704 te Groningen, zoon van Arend Popken en IJtje Michiels.
Getuige bij het huwelijk is Albert Dilling als broer.
Bij het huwelijkscontract op 24-2-1729 waren getuigen aan bruidegomszijde Arent Noorthof en Ityn Lacorts als ouders; aan bruidszijde Jan Alberts Dillingh en Trijntyn Bolhuys, Albert Dillingh en Etjen Boelens, broers en schoonzusters, alsmede Hillighjen Dillingh als zuster.
[3] Als de laatste op 8.7.1729 zelf een huwelijkscontract maakt met Daniel Kuiter treedt Popke Noordhoff daarbij als zwager op. In zijn betrekkelijk korte leven verrichtte Popko Arends Noordhoff kennelijk niet veel transakties. Wel komt na zijn dood de weduwe enkele malen in de protocollen voor. In het archief Clant van Hankema wordt in het jaar 1736 vermeld: Popke Noorthoffs weduwe wegens geleverde dakpannen f32.18.0; een soortgelijke post komt voor in het archief Menkema en Dijksterhuis (f 17.16.4 in dec. 1732). Tietje Alberts Dillingh bekende op 17-9-1743 schuldig te zijn aan Bernardus van der Veen f 1168 wegens geleverde kalk. Van dezelfde Bernardus van der Veen kocht zij op 10-3-1744 de behuizing op vrij eigen grond bij de A op Katrijpe staande". Prijs f 1500, hiervan in contanten slechts f 100 voldaan. Mogelijk was dit al veel eerder hun adres, want gedurende hun gehele huwelijksleven wordt dat opgegeven als "bij 't Kleine A". Op 10-7-1744 verkocht Tietje, mede als leg. tut. lib. over de minderjarige kinderen, aan Steven Blockbargen en Harmtjen Roelefs een huis aan de noordzijde van 't Zuiderdiep op de Reytmakersrijge, zijnde pachtgrond en doende jaarlijks aan de stad f 4.10.0. Zwetten hiervan zijn ten N. het hof van het Westindische huis, ten O. Berent Gansevoort, ten Z. het diep en ten W. de kinderen van Jannes van Boekeren. De opbrengst bedroeg f750. Waarschijnlijk is Tietje ook degene die voorkomt als de weduwe van Popke Noordhoff, die op 23-5-1760 een contretemps heeft met de houders van de Groninger leenbank. De helft van het afgegeven leencedul was namelijk niet aan de twee scharen en twee kettingen gespeld die zij had verpand, maar aan een rol linnen die niet haar eigendom was. Dit abuis van de leenbankhouder was kennelijk niet meer te herstellen; daarom waren de goederen door Albert Kremer getaxeerd en de meerwaarde van f 11 boven de f 5 die haar al verstrekt was werd haar alsnog uitgekeerd.

   9. 

Jantje Alberts, gedoopt op 22-3-1705 te Engelbert.

   10. 

Hilligje Alberts Dilling, gedoopt op 15-7-1708 te Engelbert.
Gehuwd voor de kerk op 27-7-1729 te Groningen met Daniel Kuitert, slachter, gedoopt op 15-6-1706 te Groningen, zoon van Jan Kuitert en Anna Hoets.
Getuige bij het huwelijk is Popko Noordhof als zwager.

 

Generatie III


 
IIIa    Jan Alberts Dilling, gedoopt op 8-11-1696 te Engelbert, zoon van
Albert Jans Dilling (zie II) en Annigje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 28-5-1724 te Engelbert met Trijntje Hindriks Bolhuis, gedoopt op 20-4-1703 te Middelbert, dochter van Hindrik Harms en Hindrikje Louwes.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrikje Jans, gedoopt op 11-3-1726 te Engelbert.

   2. 

Albert Jans, gedoopt op 11-1-1728 te Engelbert.

   3. 

Hindrik Jans, gedoopt op 15-1-1730 te Engelbert.

   4. 

Hindrikje Jans, gedoopt op 10-2-1732 te Engelbert.

   5. 

Annigje Jans, gedoopt op 2-12-1736 te Engelbert.

   6. 

Jantje Jans, gedoopt op 27-5-1742 te Engelbert.


IIIb    Albert Alberts Dilling, tingieter, gedoopt op 20-8-1699 te Engelbert, overleden op 21-10-1741 te Groningen, zoon van
Albert Jans Dilling (zie II) en Annigje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 14-1-1727 te Groningen met Etjen Boelens, gedoopt op 19-10-1704 te Groningen, dochter van Berend Boelens en Annigje Garbrants.
Getuige bij het huwelijk is Jannes Ringels als zwager en voormond.
Overleden als Albert Alberts Dilgt.
{kan 2.jpg:kraankan gemaakt in de tingieterij van de weduwe van Albert Dilling:12:met dank aan Johan Steenhuizen}
Op de foto een kraankan gemaakt tussen 1741 en 1776, een periode waarin de weduwe van Albert Dilling, Etje Boelens de tingieterij voortzette.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annigje Dilling, gedoopt op 2-10-1727 te Groningen, overleden op 24-8-1754 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 23-11-1751 te Groningen met Evert Ellens, gedoopt op 14-3-1723 te Noordbroek, zoon van Elle Geerts en Martje Jans.
Getuige bij het huwelijk is Henricus Regnerus als neef.

   2. 

Jantje Dilling, gedoopt op 1-10-1728 te Groningen.

   3. 

Albert Dilling, gedoopt op 24-5-1730 te Groningen (zie IVa).

   4. 

Margje Dilling, gedoopt op 5-12-1731 te Groningen, overleden op 24-8-1808 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 15-3-1777 te Groningen met Daniel van Nuborg, geboren te Werkhoven.
Getuige bij het huwelijk is Jannes Dilling als broer.

   5. 

Berent Dilling, gedoopt op 18-11-1733 te Groningen (zie IVb).

   6. 

Jannes Dilling, gedoopt op 8-4-1735 te Groningen (zie IVc).

   7. 

Teetje Dilling, gedoopt op 17-3-1737 te Groningen.

   8. 

Doede Dilling, gedoopt op 28-10-1740 te Groningen.

 

Generatie IV


 
IVa    Albert Dilling, gedoopt op 24-5-1730 te Groningen, zoon van
Albert Alberts Dilling (zie IIIb) en Etjen Boelens.
Gehuwd voor de kerk op 26-11-1760 te Groningen met Aaltje Warners, geboren circa 1730 te Groningen.
Getuige bij het huwelijk is cluftdienaar P. Wiardi als neef.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Dilling, gedoopt op 13-1-1762 te Groningen, overleden voor 1770.

   2. 

Etje Dilling, gedoopt op 16-8-1763 te Groningen.

   3. 

Jan Dilling, gedoopt op 1-10-1766 te Groningen.

   4. 

Albert Dilling, gedoopt op 21-12-1770 te Groningen, overleden voor 1773.

   5. 

Albert Dilling, gedoopt op 18-4-1773 te Groningen (zie Va).

   6. 

Janna Maria Dilling, gedoopt op 29-10-1777 te Groningen.


IVb    Berent Dilling, tinnegieter, gedoopt op 18-11-1733 te Groningen, overleden op 4-9-1777 te Groningen, zoon van
Albert Alberts Dilling (zie IIIb) en Etjen Boelens.
Gehuwd voor de kerk op 27-11-1770 te Groningen met Jantien Garsema.
Zij hertrouwt met Pieter Hindriks.
Getuige bij het huwelijk is Abraham Velthuis als stiefvader.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ettje Dilling, gedoopt op 17-5-1772 te Groningen, overleden op 11-11-1841 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1804 te Groningen met Gerhardus van Nijff, gedoopt op 12-2-1779 te Groningen, overleden op 6-3-1843 te Groningen, zoon van Pieter van Nijff en Aaltje Roemers.
Getuige bij het huwelijk is Pieter Bleker als stiefvader.

   2. 

Abraham Dilling, gedoopt op 1-8-1773 te Groningen.

   3. 

Abraham Dilling, gedoopt op 18-9-1774 te Groningen (zie Vb).


IVc    Jannes Dilling, gedoopt op 8-4-1735 te Groningen, zoon van
Albert Alberts Dilling (zie IIIb) en Etjen Boelens.
Gehuwd voor de kerk op 24-5-1765 te Groningen met Jantje Ferree, gedoopt op 11-5-1742 te Groningen, dochter van Derk Ferree en Anna Bouwmans.
Getuige bij het huwelijk is Harm Dijken als zwager.
In de Groninger schuldprotocollen komt voor (nakijken)
GrA, RA III x 152, fol. 22, fol. 91vo, Jan Dilling.
GrA, RA III x 166, fol. 204, Jannes Dilling.
GrA, RA III x 169, fol. 30vo, Jan Dillingh en Jantje e.l.
GrA, RA III x 170, fol. 80, fol. 86, Johannes Dilling in qlte resp. Jannes Dilling en Jantje e.l.
GrA, RA III x 175, fol. 33vo, Jannes Dilling.
GrA, RA III x 180, fol. 205vo, Jannes Dilling en Jantijn e.l.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Dilling, gedoopt op 28-8-1767 te Groningen.

   2. 

Derk Dilling, onderwijzer in het Groene Weeshuis, gedoopt op 22-1-1769 te Groningen, overleden op 18-3-1846 te Groningen.
Hij wordt op 17-7-1807 benoemd tot schoolinderwijzer in het Hervormd Diakonie Amr- en Kinderhuis te Gronigen. Voorheen was het kwekeling en ondermeester van de leer- en Kweekschool van het Departemant Groningen, behorende tot het nut van 't Algemeen, en voorzien van een acte van algemene Toelating van de tweeden rang.
[4]
{overlijdensad Derk Dilling.jpg:overlijdensadvertentie Derk Dilling:4:}.

   3. 

Albert Dilling, gedoopt op 9-4-1772 te Groningen (zie Vc).

   4. 

Hermannus Ferree Dilling, gedoopt op 10-3-1775 te Groningen.

   5. 

Anna Dilling, gedoopt op 28-7-1776 te Groningen, overleden op 30-4-1843 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 21-11-1802 te Groningen met Sebe Jacobs, gedoopt op 6-8-1775 te Groningen, overleden op 22-11-1834 te Groningen, zoon van Wibbe Jacobs en Elizabeth Sebes.
Getuige bij het huwelijk is Derk Dilling als broer.

   6. 

Etje Dilling, gedoopt op 3-3-1779 te Groningen, overleden op 15-12-1819 te Groningen.
Ondertrouwd op 7-11-1807 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 29-11-1807 te Groningen met Kornelis Runsing, schoolhouder, voorzanger A-Kerk, gedoopt op 17-9-1783 te Groningen, overleden op 21-3-1870 te Groningen, zoon van Jan Runsing, opzichter draaibrug, schoenmaker, en Trijntje Arnoldi.
Hij hertrouwt met Grietje Klaassens, hertrouwt met Geertruida Luckhard.
Getuige bij het huwelijk is Derk Dilling als broer.

 

Generatie V


 
Va    Albert Dilling, gedoopt op 18-4-1773 te Groningen, overleden op 22-10-1807 te Groningen, zoon van
Albert Dilling (zie IVa) en Aaltje Warners.
Gehuwd voor de kerk op 15-4-1804 te Groningen met Geertruida Kuitert, gedoopt op 24-10-1781 te Groningen, overleden op 18-2-1825 te Groningen, dochter van Berend Kuitert en Grietje Fockes.
Getuige bij het huwelijk is Berent Kuitert als vader.
{advertentie Kuitert.jpg:advertentie Kuitert:6:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje Dilling, gedoopt op 30-5-1804 te Groningen, overleden op 12-12-1850 te Groningen.
Zij krijgt (als Aaltje Delling) twee onechte kinderen te Groningen, Albertus geboren 29-5-1842 en Jan geboren 21-12-1845.

   2. 

Berent Dilling, gedoopt op 26-3-1806 te Groningen, overleden op 22-12-1840 te Groningen.

   3. 

Alberdina Hillegjen Dilling, gedoopt op 1-1-1808 te Groningen.
vader bij geboorte al overleden.


Vb    Abraham Dilling, tinnegieter, gedoopt op 18-9-1774 te Groningen, overleden op 16-3-1813 te Groningen, zoon van
Berent Dilling (zie IVb) en Jantien Garsema.
Gehuwd voor de kerk op 19-11-1797 te Groningen met Annegien van Lintel, gedoopt op 22-7-1772 te Groningen, dochter van Ferdinand van Lintel en Geesjen du Booij.
Getuige bij het huwelijk is Andries du Bois als oom.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Dilling, gedoopt op 12-9-1798 te Groningen.

   2. 

Ferdinand Dilling, tuinier, gedoopt op 17-12-1800 te Groningen, overleden op 12-7-1828 te Groningen.
Gehuwd op 26-6-1828 te Groningen met Miena Weijs, gedoopt op 18-12-1799 te Groningen, overleden op 18-6-1872 te Groningen, dochter van Pieter Weijs, stelmaker, en Anna Jans.
Zij hertrouwt met Jan Bos.

   3. 

Jan Dilling, gedoopt op 26-1-1803 te Groningen, overleden op 10-3-1807 te Groningen.

   4. 

Berend Dilling, gedoopt op 12-9-1804 te Groningen.

   5. 

Helena Dilling, geboren op 26-6-1811 te Winschoten, gedoopt op 24-7-1811 te Groningen.


Vc    Albert Dilling, steenkoper, gedoopt op 9-4-1772 te Groningen, overleden op 7-9-1814 te Groningen, zoon van
Jannes Dilling (zie IVc) en Jantje Ferree.
Gehuwd voor de kerk op 20-5-1804 te Groningen met Geesje Wolters, gedoopt op 15-6-1773 te Groningen, overleden op 2-7-1847 te Groningen, dochter van Jan Wolters en Annigje Bartels Noordhoorn.
Getuige bij het huwelijk is Jan Wolters als vader.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Dilling, gedoopt op 7-4-1805 te Groningen, overleden op 3-5-1842 te Groningen.
Gehuwd op 16-4-1829 te Groningen met Johannes Mulder, verwer, gedoopt op 7-8-1807 te Groningen, overleden op 22-2-1889 te Groningen, zoon van Michiel Mulder, kleermaker, en Aukijn de Vries.
Hij hertrouwt met Anje Berents Lukje.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Spanheim

[2] Spanheim

[3] GrA III ij d.d. 24-2-1729

[4] Bijdragen betrekkelijk den staat ende verbetering van het schoolwezen in het Koningrijk Holland, Volume 7, 1807