Cohier Vaste Goederen 1807

Bewoning Gieten        Home

Gieten
1 Secretaris Ellents Wed.w.
2 Berent Sandt.
3 Lambert Stoker. (zijnde een diaconie huisje.)
4 Jan Hindriks.
5 Hindrik Wessels.
6 H.Huizinge.
7 Hendrik Wessels.
8 Hindrik Hindriks wed.w.
9 gelijk aan 8.
10 L. Flederus van de Smilde  + zusters.
11 L. Flederus + zusters.
12 L. Flederus + zusters. een kamer in 11.
13 Hindrik Harmens
14 Jan Roelofs
14 Jan Alberts
15 L. Flederus + zusters.
16 Harm Meertens.
17 Berent Freriks.
18 Harm Meijers.
19 Harm Elinge.
20 Jan Braams.
21 Hindrik Huisinge.
22 Hindrik Huisinge.
23 Harmen Ottens van Bonnen.
24 Willem Ottens weduwe
25 Boermarke van Gieten.
26 J.Braams
27 Jan Alingh van Gasselte
28 Willem Aalders
29 Jacob Braams.
30 J.Braams
31 Harm Meertens.
32 Jannes Berents.
33 Berent HoogenEsch.
34 Harm Ottens en de wedw. W. Ottens.
35 Hindrik Nijboer.
36 Harm Lantinge.
37 Hindrik Harms
38 Tonnis Jans Hospers.
39 Hindrik Meertens.
40 Een Diaconie huisje.
41 Harmannus Bischop.
42 Wasse Harmannus.
43 Hindrik Meertens wedw.
44 Roelof Lamberts wedw.
45 Harm Peppinge
46 Diaconie huisje + een kleine tuin.
47 Diaconie huisje + een kleine tuin.
48 Harm Caspers.
49 Albert Pieters.
50 Berent HoogenEsch.
51 Johannes Jansen.
52 Hindrik HoogenEsch.
53 De Kosterij van Gieten.
53b De Kerk van Gieten.
54 Mansje Harmannius wedw.
55 De Pastorij van Gieten.
56 Barelt Willems.
57 Lucas Hindriks.
58 Willem Roelofs.
59 Jelle Jans.
60 Roelof Wierijnk.
61 Harm Wessels.
Bonnen.
62 Hindrik Kuiper.
63 Lambert Assies.
64 Harm Ottens.
65 Jan Aling te Gasselte.
66 Jan Pieters te Gieten.
67 Theodorus Emmen.
68 Berent Jacobs.
69 Jan Braams te Gieten.
70 Cornelis Mensink.
71 Cornelis Mensink.
72 Jan Mensink.
73 Harm Ottens.
74 Hendrik Meijeringe.
75 T.Braams van Eext en de wedw. G. Braams behorende deze plaats mandelig
76 T.Braams van Eext en de wedw. G. Braams behorende deze plaats mandelig
77 Henderik Harms Muik.
78 Jan Everts.
79 Frederikus Roelofs.
80 Jan Derks Oostinge.
81 Willem Jansen.
82 Tonnis Roelofs.
83 Lambert Roelofs.
84 L.R. Verver
85 Mansje Harmanius wedw. van Gieten.
86 Jan Roelofs    Een kamer in 87.
87 Jan Roelofs.
88 Egbert Eggens.
89 Bonje Schippers
90 Jannes Derks Oostinge.
91 Jan Habinge.
92 Jan Jacobs.
93 Jan Aling van Gasselte.
94 Hendrik Janse.
Veenhof.
95 Otte Buiting & co.
96 Harm Tammink & co. van Zuidlaren.
97 Egbert Geert Veenhof.
98 Willem Hidding van Gasselte..
Bonnerveen.
99 Teij Jansen
100 Jan Berents Kap.
101 Hindrik Huisinge & co. Gieten.
102 Jan H. Trip & co.
103 Jan H. Trip & co.
104 Harm Ottens Bonnen.
105 Harmen Willem Tonnis.
106 Barelt Berents & co.
107 Jan Alingh van Gasselte.
108 Jacob Harms & co.
109 Willem Harms & co.
110 Willem Harms.
111 Willem Tonnis & co.
112 Jacob Sijberinge.
113 Harm Speulman Gieterveen.
114 Willem Harms en Jantien.
115 Jan Hindriks Trip & co.
116 Willem Harms & co.
117 Berent HogenEsch Gieten.
118 Jacob Alingh.
119 Hindrik Jansen
120 Harm Komdeur.
121 Clamer Stevens.
Gieterveen
122 Diaconie huisje  Gieterveen.
123 Harm Jans Speulman. Gieterveen.
124 Geert Lamberts.
125 Jan Reinderts.
126 Harm Speulman & co.
127 Harm Speulman.
128 Reinder Speulman.
129 Willem Jans & co.
130 Geert Geerts.
131 Hindrik Ottens een hutje op boermarke grond.
132 J. Berents een hutje op boermarke grond.
133 Jacob Jans.
134 Jacob Lamberts.
135 Jacob Jacob Trip.
136 Harm Jacob Trip.
137 Harm Weitering.
138 Harm Jacob Trip hutje op boermarkegrond.
139 Geert Geerts.
140 L. Grevelink van Annerveensche compagnie.
141 L. Grevelink van Av.comp.
142 Burgemeester van Groningen.
143 Popke Harms.
144 Berent Reinders.
145 Klaas Roelofs.
146 Lambert Reinders
147 Harm Roelofs Sloots.
148 Harm Roelofs Sloots.
149 Harm Roelofs Sloots.
150 Jacob Sondag.
151 Harm Roelofs Sloots.
152 Willem Meinders.
153 Geert Hindriks Veldhuis.
154 Geert Geerts.
155 Jans Trip
156 Harm Roelofs Sloots.
157 Burgemeester van Groningen.
158 H.Huisinge van Gieten.
159 Harm Poelmans.
160 Jan Willems Meinders.
161 Lucas Habinge.