11: Geert Geerts Veldhuis en cons. 13: wed. Harm Jans Thijs Veen 23: Reinder Harms Fransen 27: Hendrik Lanting en cons. 54: Stad Groningen 62: Stad Groningen 67: de erve te Kruisinga 73: de erve Hendrik Hulsen 74: Gerrit Vos 79: Popke Harms Strobos 94: Willem Jans van der Veen 108: Klaas Roelofs Koopmans 129: Fredrik Ketelaar