63: Geert Egberts van der Wijk 81: Otte Buiting 89: Harm Jan Hidding 86: Berend Jans Veenhof