Haardstedenregister Gieten 1742

Bewoning Gieten        Home

 

 

Gieten
Trijntien Jansen 1
Roelof Peppinge 4
Jan Derks 2 en als wever.
Gerrijt Engberts 1 en doet het Dekken.
Geert Boers vrouw - geniet diaconie.
Jan Egberts Oortwijn 2 en als timmerman.
Geert Jans Wolters 1 .
Jacob Jurjens 1
Lucas Elinge 4
Jan Alberts huisien. - staat ledig.
Roelof Oostingh 1
Hindrik Ensink 1
Roelof Hindriks 1
Hindrik Jansen 4
Jacob Meijers 2
Jan Alberts kinderen 4
Harmen Uddinge 2
Meerten Jansen 2 en als timmerman.
Geert Hindriks 1
Jan Hindriks 2 en doet wat weven maar heeft geen knecht.
Jan Everts 2 en als timmerman.
Harmen Haabinge 4
Hr. Nijcolaij's woning - staat ledig.
Harmen Woeringe 4
Jan Eppingh Huisingh 2
Harmen Roelofs 5 en als gortmaker.
Willem Ottens wed. 5 en doen het Brouwen en Harbargier.
Geert Jansen 1
Jan Mensink 2 en als Brouwer en Harbargier.
Jan Sijberinge 1
Otte Everwijns 2 en als smit.
Willem Schuiterop 2 en als Harbargier.
Jan Pieters 1
Harm Scheerhoorn 1
Hindrik Roelefs 1
Coop Hindriks 1
Jan Willem Swart 2 en als Smitte.
Harm Geerts 1
Jan Lanting wed. 1
Geert Hindriks 2 en als cuiper.
Harm Heerkus 2
Berent Ensinge wed. 1 geniet diaconie.
Lambert Egberts wed. 1
Harm Ensinge 2 kleermaker en heukerswinkel.
Dardewinkel Harmens 2 en kleermaker.
Loke Lolkens 1 geniet diaconie.
Jacoop Coiter 1
Hinderikus Bueker 2
Roelof Egberts 2
Hindrik HoogenEsch 1 en las koster en harbargier.
De ad;Hommes wed. 1 de meijer nw.
de heer Predikant(Bijler) 2 en als pastoor.
Annigien Harms 1 en iets koopmanschap.
Geert Hults wed. 1
Lucas Geerts wed. - geniet diaconie.
Wolter Braam 2 en als schoenmaker.
Jan Hindriks 2 en als kleermaker.
Harm Poelman wed. - geniet diaconie.
Harm Reinders 1
Gieterveen
Berent Poelmans 2
Harmen Buiter 1
Frans Jacoops 1
Claes Meijeringe 5 en brouwer en harbargier.
Jan Lantinge 1
Jan Steevents wed. 1
Reinder Lamberts 1
Udde Geerts 1 geniet diaconie ,maar gaat wel te bedelen.
Jan Schoiken - geniet diaconie.
Geert Geerts 1
Harm Nepke 1
Lambert Geerts 1
Jan Canningh 1
Hindrik Geerts 2 harbargier verkoot somtijd tabak.
Jacoop Jans 3
Jan Jacoops 1
Geert Harms 1
Jan Velthuis wed. 4 heeft ook een Ross muele.
Hindrik Hindriks wed. - geniet diaconie.
Jacoop Jans 2
Hindrik Reinders 3
Geert Lamberts 1
Jan Lipstadt 1
Jacob Jansen Beslot 1
Willem Hindriks Lantinge 1
Klaas Jans wed. - geniet diaconie.
Reijnder Jansen 1
Bonnen
Mevrouw de wed. van wijlen de Hoogh. Welgeb. Heer Drost Baron van Dongen tot Entingen 5
Jan Roelofs 2 wever.
Abraham Beerents 1
Hindrik Jurjens 1
Frerik Jansen 4
Jan Roelofs 2 en als schoenmaker.
Jan Bruins 2 en als wever.
Lambert Freriks 2 en als schoenmaker.
Berent Egberts wed. 2 de zoon is timmerman.
Kasper Kaspers 1
Otte Meijering 4
Frerik Freriks 2
Kornelis Sloots 4
Hindrik Geerts 2 en als schoenmaker.
Jan Mensing wed. 3
Jan Lantinge 1
Hindrik Mensing wed. 4
Jan Geerts 4 en als hargargier.
Albert Lamberts 2 en als wever.
Tonnis Lamberts wed. 4
Roelof Hindriks 2
Roelof Tonnis 2 een hueckerswinkel.
De Carspel Soldaat Gieten -
Berent Jans 1
Geert Geerts 1
De oude Carspel soldaat - geniet diaconie.
Geert Israel 2
Harm Schoenmaker wed. - geniet diaconie.
Hindrik Jans wed. 2 en noch als wever ,Maar is voornemens om het over te geven.
Rombout Adam Smit 2 en heuckerswinkel.
den Veenhof
Ette Jan Buiting 2 en wegens 't ampt.
Jan Taelents 4
Hindrik Eeleveld 4
Egbert Alberts 4
Beerent Harmens 4
Jan Hommes - geniet diaconie.
Jan Alberts 1
Harmen Jans 1 geniet soms diaconie.
Bonnerveen
Jan Geerts 1
Jan Tijmens 1
Roelof Geerts 1
Pieter Egberts 2
Klaas Hindriks 1
Jacob Lamberts 1
Harmen Berents 4
Jacob Sloots 3
Jacob Roelofs wed. 3
Tonnis Berents 2
Tonnis Willems 3
Jan Arents 2
Harmen Sloots 2
Thijs Hindriks 2
Berent Jansen 3
Reijnder Harmens 1