Haardstedenregister Gieten 1754

Bewoning Gieten        Home

 

Gieten
Roelof Peppinge 4
Jan Derks 2 keuter en wever
Gerrijt Engberts 1 keuter
Jan Oortwijn Egberts 2 keuter en timmerman
Hinderijks Beuker 2 keuter en schoenmaker
Geert Jans Wolters 1 keuter
Jan Wolters 4
Roelf Oostinge 1 keuter
Geert Geerts 1 keuter
Jan Jans Lantinge 1 keuter
Geert Hindriks Comduir 4
Jan Meijers 1 keuter
Jan Alberts 4
Harm Uddinge 1 keuter
Meerten Jans 2 keuter en timmerman
Geert Hindriks 2
Jan Hindriks 2 keuter en wever
Jan Lantinge wed 1 keutersche
Berent Jansen 4
Harm Woeringe 4
Hindrik Huisingh 2
Harm Roelofs 5 4 peerden en gortemaker
Jan Ottens 5 en Brouwer
Jan Meijering wed 1 keutersche en
Jan Mensink 3 en als brouwer
Otte Everwijns 2 keuter en smith
Willem Schutterup 2 keuter en Harbargier
Jan Pauwels 1 keuter
Jan Sijberinge 1 keuter
Harm Reinders 1 keuter
Abraham Berents - Geniet diaconie +remis en keuter
Gerrijt Egberts 1 keuter
Jan Rotgers - Carspel soldaat en keuter
Geert Jans Mostert 1 keuter
Jan Willem Swarts wed 2 keutersche en smeeden
Harm Geert 2 keuterzoon schoenmaker
Harm Geerts 2 keuter en weever
Harm Heerkes 2 keuter en weever
Jan Hommens - woond in het armenhuis geniet diaconie + remis
Hindrik Ensinks wed 2 keutersche + wat koopmanschap
Harm Ensinks wed 2 keutersche + wat neeringe en iets kleermaker
Albert Alberts 2 keuter en kleermaker
Hindrik Jurjens 1 keuter
Berent Egberts wed 1 keutersche
Roelf Egberts 2 keuter en timmerman
Hindrik HoogenEsch 3 koster en harbagier
Roelf Tonnis 2 keuter en doet neering
HrHC van Bijler 2 predikant
Willem Roelofs 2  keuter en kleermaker
Hindrik Lamberts 2 keuter en geneverstoker
Lukas Geerts wed 1 keutersche
Wolter Braam 2 keuter en schoenmaker
Jan Hindriks 3 keuter en kleermaker
Harm Jans Muuk 2 keuter en weever
Alfardus Emmen 2 keuter en schoenmaker
Frans Jakobs wed 1  woond in een klein kamertie
Gieterveen
Berent Poelmans 2
Harm Jans Buiter 2 keuter + 2 peerden
Hindrik Koops 1 keuter
Roelf Meijeringe 5 Brouwer en Harbargier
Jan Hindriks Lantinge 1 keuter
Jan Geerts 1 keuter
Hindrik Jansen 1 keuter
Jan Haijes 2 keuter en schoenmaker
Geert Koerts 1 keuter en koopmanschapzijn vrouw heeft een acte van remis     voor haar tweede trouwen ontvangen en heeft die nog die nog
Derk Alberts 2 keuter en koopmanschap
Harm Nepke 2 keuter
Lambert Geerts 1 keuter
Klaas Hindriks 1 Keuter
Hindrik Geerts 3 harbargier in de Hilte
Tonnis Jacobs 3
Jan Hindriks 1 keuter
Jacob Jans Derks of Trips 3 half huis
Ubbe Egberts 1 keuter
Lukas Jansen 1 keuter
Jacob Jans Langejans 2
Ude Geerts 1 schoenmaker zijn vrouw soms te bedelen
Jan Jacobs 3
Geert Lamberts 1 keuter
Willem Lantinge 1 keuter
Reinder Jansen 1 keuter
Jacob Jans Beslot 1 keuter
Klaas Jans wed - geniet diaconie +remis
Bonnen
De Hr Capitein Ossenbergh 2 ten dienste van de staat houd 2 peerden maar heeft geen gesaai
Hindrik op het Holt 1 woond in de schuire van het "Huis" hovenier van Sijn WelEd en is keuter
Harm Geerts 3 kuiper
Hindrik Roelfs 2 keuter en schoenmaker
Jan Hindriks wed - is arm en woond in een uitkubbingin een klein kamertien
Willem Lamberts 1 keuter
Jan Jansen 4
Gerrijt Roelofs 1 keuter
Jan Bruins 2 keuter en wever
Lambert Freriks 2 keuter en schoenmaker
Frerik Freriks 2
Davijd Davijds wed - vd oude carspel soldaat woond in een hutte geniet diaconie
Hindrik Harms 1 keuter
Egbert Berents 2 keuter en timmerman
Jan Geerts 4
Kornelis Sloots 4
Hindrik Geerts 2 keuter en schoenmaker
Jan Mensinge wed 3
Egbert Mensinge 3
Jan Geerts 5 en harbargier
Albert Eleveld 4
Albert Lamberts 2 keuter en wever
Jan Dekens 4
Warrik Jansen 1 keuter
Hiltien Ottens wedLolkes - geniet diaconie +remis
Berent Jansen 1 keuter
Rombout Smith 3 en doet koopmanschap
Lukas Hindriks 1 keuter
Geert Geerts Veldhuis 1 keuter
Geert Jansen 1 keuter
Jacob Eleveld 1 keuter
Jan Alberts 2
Jan Arents 2
Kasper Kaspers wed 1 keutersche
Den Veenhof
Jan Taalens 4
Hindrik Schuiling 4
Egbert Alberts 4
Harm Haabinge 4* samen met Hindrik Elinge
Hindrik Elinge 4* samen met Harm Haabinge
Bonnerveen
Jan Tijmens 1 keuter
Roelf Geerts 1 keuter
Jan Harmens 1 keuter
Roelf Geerts 1 keuter
Hindrik Reinders 1 keuter
Hindrik Jans 1 keuter
Harm Berents wed 2
Pieter Egberts wed 3
Jacob Sloots 3
Jacob Roelfs wed 3
Tonnis Willems 2
Albert Roelfs 2 1 peerd voor torfmennen
Kasper Kaspers 2
Thijs Hindriks wed 2
Hindrik Kaspers 3