Haardstedenregister Gieten 1764

Bewoning Gieten        Home

 

Gieten
Roelf Pepping 4
Jan Derks 2 keuter en wever gaat naar Exelo.
Gerrit Engberts 2 keuter en dokker.
Jan Oortwijn Egberts 2 keuter en timmerman.
Wessel Gerrits 2 keuter en wever.
Geert Geerts 1 keuter.
de kinderen Jan Wolters 4
Roelf Oosting 1 keuter.
Warik Jans 1
Jan Ottens 1 keuter.
Geert Hindriks Commeduurs 4
Jannes Homan 2
Jan Alberts 4
Harm Uddinge 1 keuter.
Meerten Jansen 2 keuter en timmerman.
Geert Hindriks 2
Jan Hindriks 2 keuter en wever.
Jan Pieters 1 keuter.
Jan Berents 4
Harm Woeringe 4
Hindrik Huising 2
Casper Harms 4 gortmaker.
Jan Ottens 5 brouwer.
Jan Geerts 1 keuter.
Jan Mensen 2 brouwer en herbergier.
Otte Everwijns 2 keuter en smid.
Willem Schutrup 2 keuter en herbergier.
Jan Pauwels 1 keuter.
Hindrik Harms Scheerhoorn 1
Hindrik Jurriens 1 keuter.
Berent Jansen 1 keuter.
Jan Lantinge (Zantvoort) 2 keuter en wever
Gerrit Egberts 1 keuter.
Jan Rotgers - Carsper soldaat.
Geert Jans Masserts wed 1 keutersche.
Hindrik op t'Holt -
Roelf Willems Swart 2 keuter en smid.
Grietien Berents 1 keutersche.
Harm Geerts 2 keuter en schoenmaker.
Jacob Pepping 1 keuter.
Harm Heerkes 2 keuter en wever.
Catharina  Davids - geniet diaconie.(wed v. oude carspel soldaat David Davids).
Jan Reinderts - geniet diaconie.
Grietien Lucas - geniet diaconie + remis.
Jan Sijbering 1 keuter.
Jan Ensing 2 keuter en winkelier.
Albert Alberts 2 keuter en snijder.
Jan Hommes 1 woont in een kl. kamertien.
Albertien Jansen 1 woont in een ander kamertien.
Egbert Roelfs 2 keuter en winkelier.
Harmannus Wartsens 2 keuter en schoenmaker.
Jan Mensen 2 keuter en jeneverstoker.
Jan Roelfs 2 keuter en timmerman.
Hindrik Hogen-Esch 2 schatbeurder,coster,herbergier.
Hindrik Hommes 3 winkelier.
Ds. Willing 2 Predikant.
Willem Roelfs 2 keuter en snijder.
Harm Geerts 2 keuter en wever.
Geesien Hindriks v. - geniet diaconie+ re­mis.wed.v. Jans Jacobs. 
Hindrik Engberts 1 keutersche.
Wolter Braam 2 keuter en schoenmaker.
Jan Hindriks 3 snijder.
Harm Jans Muik 2 keuter en wever.
Tonijs Emmen 2 keuter en schoenmaker.
Gieterveen
Berent Poelmans 2
Albert Jansen 1 keuter.
Hindrik Coops 1 keuter.
Roelof Meijering 2 had tot een herberg. nu niet.
Geert Egberts 2
Jan Lantinge 1 keutersche.
Albert Lanting - woont in t'zelfde huis.
Roelf Sloots 1 keuter.
Hindrik Jansen 1 keuter.
Harm Gerrits - woont in t'zelfde huis.
Jan Hoises 1 keuter.
Ude Geerts - geniet en woont in diaconie huis.
Geert Coerts 2 keuter en winkelier.
Jan Lamberts 1 keuter.
Arent Eising 2 keuter en winkel en herberg.
Pieter Geerts 1 keuter.
Derk Alberts 1 keuter.
Hindrik Nepke 1 keuter.
Lambert Geerts 1 keuter.
Jan Jacob Martens 1 keuter.
Hindrik Geerts(De Hilte) 3 herbergier.
Tonnijs Jacobs 3
Harm Jans Buiter 1 keuter.
Jan Hindriks - geniet en woont in diaconie huis. + remis.
Jacob Jans Derks 2
Ubbe Egberts 1 keuter.
Lucas Jansen 1 keuter.
Jan Jacob Langejans 2
Jan Jacobs 3
Geert Lamberts 1 keuter.
Reindert Jansen 1 keuter.
Jacob Jans Beslot 1
Willem Lanting 1 keuter.
Bonnen
Hr. Tjassens 2 (huis te Bonnen).
Hr. Bijmholt - Advocaat.(huis te Bonnen).
Harm Geerts 3 kuiper.
Willemtien Harms - woont in een kametien, geniet diaconie van Anloo.
Hindrik Roelfs 2 keuter en snijder.
Willem Lamberts 1 keuter.
Jan Hindriks Commeduur 4
Jan Berents 1 keuter.
Geert Bruins 2 keuter en wever.
Hindrik Ruiter -.
Lambert Freriks 1 keutersche.
Albert Eleveld - geniet diaconie.
Jacob Berents 2 keuter en timmerman.
Harm Reinderts 1 keuter.
Geert Berents 1 keuter.
Egbert Berents 1 keuter en timmerman.
Otte Meijering 4 .
Hindrik Geerts 1 keuter.
Cornelis Sloots 4
Harm Mensing 3
Geert Meijering 3
Jan Geerts 5 herbergier.
Hindrik Alberts 4
Albert Lanting 1 keuter.
Jan Deekens 2
Roelf Tonnijs 2
Harm Gummer 2 keuter en wever.
Trijntje Jansen 1 keutersche.
Jacob Jurriens 1 woont in een kamertien.
Berent Jansen 1 keuter.
Rombout Smid 3 winkelier.
Harmannus Hindriks 1 keuter.
Geert Veldhuis erfgen. 1 keuter.
Hindrik Lamberts 1 keuter.
Gerrit Roelfs 1 woont in een kamertien.
Jacob Eleveld 2 keuter en snijder.
Hindrik Elinge 2 .
Jan Arents 2 .
Veenhof
Jan Talens 4
Frederikje Buiting - woont in een kamertien.
Jan Alberts 5 dekker.
Jan Geerts 4
Hindrik Schuiling 4
Bonnerveen
Jan Harms 1 keuter.
Roelf Geerts 1 keuter.
Jacobje wed.van Geert Geerts - Geniet diaconie + remis.
Jan Timmens 1 keuter.
Casper Caspers 1 keuter.
Hindrik Jansen 1 keuter.
Hindrik Reinderts 2
Claas Geerts 1 keuter.
Jan Jacobs 1 keuter.
Harm Berents  2
Pieter Egberts  2
Jacob Sloots 3
Harm Geerts 3
Tonnijs Willems 2
Berent Tonnijs 2
Hindrik Warners 2
Egbert Hindriks 2
Egbert Alberts 1
Jan Hinderiks 3