Haardstedenregister Gieten 1774

Bewoning Gieten        Home

 

Gieten
Harm Pepping 4 vol
Warring Jans wed 1
Gerrit Engberts - geniet diaconie , geen remis
Jacob Jurriens wed 1
Hindrik Weitering 1
Wessel Gerrits 2 keuter en wever
Jacob Bartels 1
Tonnijs Jansen 4
Roelf Oosting 1
Jan Jans 1
Hindrik Lamberts 1
Jufvrouw Verschuir 2
Jacob Geerts 3
Jan Alberts Jan en broers 4
Geert Commaduur wed 4
Meerten Jansen 2 keuter en timmerman
Harm Geerts 1
Jan Hindriks 2 keuter en wever
Frerik Berents 1
Jan Berents 4
Jan Harms Woering 4
Hindrik Huising 2
Casper Harms 3 gortmaker
Willem Ottens 5 brouwer
Wolter Joesten 2 keuter en scheper
Roelf Nijsing 2 keuter en herbergier
Otte Everwijns 2 keuter en smid
Geert Poelmans 2 keuter en herbergier
Jan Pieters 1
Hindrik Scheerhoorn 1
Hindrik Jurriens 1
Berent Jansen 1
Jan Lanting 1
Harm Gerrits 1
Jan Rotgers - Carspel Soldaat
Willem Lamberts wed 1
Roelf Willems - geniet diaconie + remis
Grietien Berents wed 1 wed van Noordhoorn, keutersche en koopmanschap
Harm Verver 2 keuter en schoenmaker
Alforris Emmen was schoenmaker doch wegens ziekte een paar jaar niet meer
Geert Harms 2 keuter en wever
Harmannus Warssens 2 keuter en snijder
Katharina wed - wed vd oude Carspel soldaad geniet van de diaconie al 25  jaar, doch heeft geen remis
Jan Sijbering 1
Jan Ensing 2 keuter en koopman
Albert Dartwinkel 2 keuter en kleermaker
Harm Reinderts wed 1
Egbert Roelfs 2 keuter en timmerman
Willemtien Dol - geniet diaconie van Anlo + remis
Jan Mensing 2 keuter en nering
Jan Mensing wed 1
Jan Roelfs 2 keuter en timmerman
Lucas Hindriks 1
Hindrik Hoogenesch 3 Schatbeurder, coster, herbergier
Hindrik Hommes 3 Koopman
De Heer Willinge 2 Predikant, 10 mud gezaai
Willem Roelfs wed -
Willem Roelfs zoon 2 kleermaker
Egbert Alberts -
Harm Jans - is arm geniet diaconie + remis
Roelf Meiering 1
Jan Bruins 1 keuter en iets wever
Jan Berents Habing -
Jan Berents Habing's zoon - wever doch beiden diaconie
Hindrik Emmen 1
Gieterveen
Berent Poelmans wed 2
Adam Jans 1
Jan Derks Trip 1
Harm Hindriks vrijgezel 1 kleermaker
Roelf Meiering 2
Geert Egberts 3
Roelf Jan Sloots 1
Roelf Harms 1
Hindrik Jansen 1
Jan Hoitses wed - geniet diaconie + remis
Lambert Reinderts 1
Hindrik Hindriks 2 keuter en nering
Hindrik Napke 1
Geert Coerts 1 keuter en soms weinig koopmanschap
Aise Aising [Baarveld] 2 keuter en herbergier
Pieter Geerts 2 keuter en nering
Derk Alberts 1
Lambert Geerts 1 van t' Broek
Lambert Geerts Luir 1
Jan Jacob Martens 1
Willem Meinderts 3 en herbergier
Hindrik Geerts 3
Harm Buiter 1
Albert Lanting 1
Jacob Jacbobs Trip 1
Jacob Jans Trip 2
Ubbo Egberts 1
Jan Langejans 2
Jan Jacobs wed 3
Geert Lamberts 1
Jan Reinderts 1
Jan Jacobs Beslot 2
Willem Lanting 1
Bonnen
Harm Geerts 2 kuiper + 20 mud gesaai
Roelf Jansen 1
Jacob Pepping - geniet diaconie + remis
Jan Commeduur 4  
Roelf Geerts wed - is arm geniet diaconie
Albert Bruins 2 keuter en wever
Lambert Freriks wed 1
Jacob Berents 2 keuter en timmerman
Wessel Harms 1
Otte Meiering 4
Harm Muik 2 keuter en wever
Jan Pieters 3
Cornelis Sloots wed 1
Geert Meiering 3
Harm Mensing 3
Jan Geerts 5 + herbergier
Hindrik Eleveld 4
Albert Lanting 1
Jan Dekens wed 1
Roelf Tonnijs 2
Harm Gummer 2 keuter en wever
Jan Berents 1
Jan Jans Habing 1
Adam Smit 3 + nering
Hermannus Hindriks 1
Hindrik Harms 1
Hinderikus op 't Holt 1
Geert Schutrup 1
Jacob Eleveld 1
Hindrik Eling 2
Jan Arents 2
Veenhof
Jan Buiting en zoon 5 Ette
Jan Alberts 4
Jan Geerts 4
Jurrien Schuiling 4
Bonnerveen
Jan Harms 1
Tjerk Harms -
Claas Geerts 1
Jan Ottens 1
Lucas Jansen 1
Hindrik Holtkamp 1
Hindrik Hindriks - geniet diaconie + remis
Hindrik Coops 1
Jan Sijbering 1
Jan Jacobs 1
Willem Harms Meiering 2
Harm Hindriks 2
Jacob Harms 3
Harm Geerts 3
Tonnijs Willems wed 3
Jan Wolters 3
Casper Caspers 3
Egbert Hindriks 2
Jan Hindriks 3