Haardstedenregister Gieten 1804

Bewoning Gieten        Home

 

Gieten
Hindrik Egberts 4
Jan Muik 2 keuter en wever.
Hindrik Weijteringe 1
Lambert Hindriks - geniet diaconie.
Hindrik Wessels 2 keuter en wever.
Roelf Peppinge 1
Geert Commeduir 1
Jan Roelfs 1
Harm Egberts 1
Willem Willems 1
Frerik Harms 1
Harm Elinge 3
Albert Hindriks wed.w. 2
Harm Bartes 4
Harm Meertens 3 timmerman.
Roelof Jacobs Peppinge 2 keuter en kleermaker.
Berent Freriks 2 keuter en wever.
Harm Meijers 1
Jan Braams 2 nering.
Hinderik Huisinge 1
Jan Pieters 4
Egbert Roelofs wed.w. 2
Willem Ottens wed.w. 3 neringe.
Jacob Harms 1
Jan Wolters 1
Hinderik Kruit 2 keuter en neringe.
Frerik Berents 2
Willem Aalders 2 keuter en neringe.
Jacob Braams 2 keuter en neringe.
Wicger Heuvenge 1
Hindrik Harmannus 1
Jan Warmels 1 stoken op een heerd, neringe
Jan Berents 1 keuter en timmerman.
Jan Bruins wed.w. 2 keutersche soon wever.
Harm Harms 2 keuter en wever.
Hinderik Nijboer 1
Harm Lantinge 1
Hinderik Harms 1
Berent Seggers - geniet diaconie.
Lambert Roelofs - geniet diaconie.
Wasje Harmannus 1
Hinderik Meertens 2 keuter en timmerman.
Roelof Lamberts wed.w. 2 keutersche en neringe.
Berent Heersping 1
Harmannus Wartzins - geniet diaconie.
Harm Kaspers 3 neringe.
Albert Pieters 2 keuter en schoenmaker.
Berent Hoogenesch 3 neringe.
Johannes Jansen 2 keuter en smid.
Harm Muikk's wed.w. 1
Albert Harms 2 keuter en neringe.
Mansje Harmannus 3 neringe.
Dominee Heeres 2 predikant.
Barelt Willems 2 keuter en kleermaker.
Lucas Hindriks 1
Jan Jansen 1
Willem Roelfs 2 keuter en kleermaker.
Roelf Wiering 2
Wessel Gerrits 3 neringe.
Herman Bisschop - geniet diaconie.
Tonnijs Jansen 1
Bonnen 1 september 1804
Hindrik Thijs wed.w. 4 soon is kuiper.
Lambert Assijs 2 keuter en schoenmaker.
Hindrik Scheerhoorn 1
Jan Schuilings wed.w. 4
Egbert Jansen 1
Theodorus Emmen 1
Berent Jacobs 1
Wessel Harms 1
Geert Harms 2 keuter en timmerman.
Jan Mensing 1
Cornelis Mensing 1
Jan Meijeringe 4
Harm Ottens 4
Jan Geert Braams 2
Geert Braams wed.w. 2
Hindrik Muik 2 keuter en wever.
Jan Everts 1
Frerik Roelfs 1
Jan Derks Oostinger 2 keuter en wever.
Jan Berents Ensink 1
Tonnijs Roelfs 1
Hindrik Harmannes 3 neringe.
Hermannes Hindriks 1
Jan Roels 2 keuter en timmerman.
Warner Hindriks wed.w. - geniet diaconie.
Jans Oostinge 1
Geert Habing's wed.w. 1 .
Jan Jacobs 1
Lucas Elinge 2
Hindrik Jansen 2
Lucas Habinge - geniet diaconie.
Veenhof 1 september 1804
Otte Buiting 4
Jurrien Schuiling 4
Berend Jansen 4
Egbert Geerts 4
Gieterveen 1 september 1804
Harm Poelmans 1
Tonnis Jansen 1
Albert Geerts 1
Geert Geerts 3 neringe.
Jan Thijs 2
Hindrik Hindriks - geniet diaconie.
Lambert Reinders 1
Klaas Roelfs 1
Pieter Eppes 2 keuter en nering.
Popke Harms 2 keuter en nering.
Berent Jansen 1
Jans Pasveer 1
Hindrik Willems 2
Berent Reinders 1
Harm Sloots 2
Jacob Jans Stavast 1
Jan Martens 1
Harm Trip 1
Jacob Zondag 1
Roelf Sloots wed.w. 1
Jan Willems Meinders 3 neringe.
Jacob Trip 1
Jacob Jans Langejans 2
Geert Veldhuis 2
Jan Langejans wed.w. 2
Reijnder Speelman 2
Harm Speelman 2
Godlieb Ernst 2 keuter en kleermaker.
Lambert Geerts wed.w. 3 neringe.
Jan Reijnders 1
Reijnder Tonnis - geniet diaconie.
Jacob Martens 1
Otte Koning 1
Bonnerveen 1 september 1804
Claemer Stevens 1
Hindrik Jansen 1
Harm Jansen 1
Jacob Jansen 1
Jan Ottens 1
Willem Jansen 1
Pieter Hindriks 1
Jacob Speelman 2
Egge Jansen 1
Jacob Sijberinge 1
Willem Harms 2
Harm Hindriks 2 .
Jacob Harms 3
Geert Harms 3
Bareld Beerends 2
Willem Tonnijs 2
Casper Caspers 2
Cornelis Hindriks 2
Lambert Jonker 1
Jan Hindriks 4 neringe.
Jan Kap 1
Thij Langejans Meijer 1