OSA 1110 Vrijwillige bijdrage  Gieten 1749

Bewoning Gieten        Home

 

Gieten
Trijntien Jansen
Roelof Peppinge (Henderkien Hindriks)
Jan Derks (Berent Hendriks)
Gerrit Engbers
Jan Oortwijn Egberts
Geert Jans Wolters
Jacob Jurjens
Jan Wolters voor hem en zijn zoon (Hendrik Jans, Henderkien Hendriks)
Geert Geerts
Roelof Oostinge
Jan Reinders wed. (Aaltien Egberts)
Jan Jans Lantinge
Hendrik Jans Comduirs weduwe [zoon: Geert Hendriks?]
Jacob Meyers, ook voor broer Jan Meyers (Jantien Hamminge)
Jan Alberts kinderen [Geert Jans, mede voor zijn broers]
Harmen Uddinge
Meerten Jansen
Geert Hendriks
Jan Hindriks wever
Jan Everts
Harmen Habinge [Egbert Habinge de eed]
Harmen Woerdinge [Hendrik Jans de eed]
Jan Huisingh. Door de verstrengeling van de boedels van Jan Huisingh, de ette Lambert Huisingh en Willemtien Hidding, weduwe Huisingh is geen schatting te maken. Afgekocht met een erste termijn van 100 goudguldens. (Aaltien Geerts; Geert Jans)
Harm Roelofs Gortemaker (Trijntien Roelofs)
Jan Ottens, ook voor de kinderen van wijlen de advokaat Hommens en zijn broer Harm Ottens (Hendrik Warners; Jantien Hendriks)
Jan Meyeringe
Jan Mensinck (Geessien Hendriks)
Otto Everwijns (Coop Egberts)
Willem Schuttrups
Jan Pieters
Harm Roelofs Scheerhoren wed.
Hindrik Roelofs is ruiter en zijn vrouw woont in het huis van Abram Berents
Kristoffer Weedemeyer karspelsoldaat
Hindrik Koops op de Zantvoort
Jan Willems Swart [Roelof Swart]
Harmen Geerts Varver
Jan Lantinge wed.
Harm Jans Heerkes
Berent Ensinck
Hendrik Ensinck
Harmen Ensincks wed. [Jan Ensinck]
Dartwinkel Harmens
Lolke Lolkens
Henricus Bueker (Roelof Hindriks)
Hindrik Elinge [Lucas Elinge] (Egbertien Lucas)
Berent Egberts wed.
Roelof Egberts
Hindrik HoogenEsch, koster (Aaltien Jans)
Roelof Teunis
H.C. Bijler, predikant (Aaltien Jans)
Reinder Kremers wede en Harm Poelmans wed. wonen in een huis
Jan Talens
Harm Wever
Lucas Geerts Wed.
Wolter Braem (Berent Klaas)
Jan Hendriks Snijder
Geert Jans Mostert (Willem Roelofs)
Harmen Reinders
Gieterveen
Berent Poelman
Harm Jans Buiter
Frans Jacobs
Roelof Meyeringe [en zijn broeder] (Jantien Ottens)
Jan Hendriks Lantinge
Hindrik Jansen
Reinder Lamberts
Ude Geerts
Jan Schokking, arm
Derk Alberts
Harmen Nepke
Lambert Geerts
Hendrik Jacobs (Hendrikien Jacobs)
Hindrik Geerts in de Hilte (Jantien Willems)
Jacob Jans Derks of Trips (Lucas Jans)
Jan Hindriks
Tonnis Jacobs (Steven Jans, Jantien Geerts)
Ubbe Egberts (Jan Stevens wed)
Geert Geerts en Geert Koerts wonen in één huis
Jacob Jans Langejans
Hendrik Reinders en voor het kind van Hindrik Jans Veldhuis (Lammechien, de meid)
Geert Lamberts
Willem Hendriks Lantinge
Jan Lipstadts wed. (Hendrik Jans)
Jacob Jans Beslot
Klaas Jans wed. arm
Reinder Jansen
Bonnen
Drost C. Baron van Dongen (koetsier; kok; Peter de Jager; hovenier Jan Joest; Wolter de Bey; Geessien Harms; Trientien Caspers; Henderkien Clasen; Lammechien Alberts; pręceptor Smaal)
wed. Baron van Dongen
Geert Hendriks Kuiper (Harmen de knecht)
Geert Boer, arm
Jan Roelofs Wever
Frederik Jansen [eed broer Jan Jansen] (Jantien Alberts)
Harm Roelofs Schoenmaker
Jan Bruin
Lambert Freriks
Frerik Freriks
Kasper Kaspers
Jan Arents (Adam Jans, Marchien Geerts)
Hindrik Jurjens
Hindrik Geerts Schoenmaker
Kornelis Sloots (Berent Geerts, Aaltien Jans)
Egbert Berents
Jan Mensing wed. [eed: Geert Meyeringe] Otto Meyreinge eed gepręsteert voor hem en zijn zuster Harm Berents wed. tot Bonnerveen.
Hindrik Mensing wed. [Egbert Mensing] (Jantien Hendriks, jonge Jan Jans)
Jan Geerts (Claas Jans, Egbertien Elinge)
Albert Lamberts
Tonnis Lamberts wed. [Jan Dekens de eed] (Marchien Hendriks)
Roelof Hendriks
Gerrit Roelofs
Berent Jansen
Rombout Smith (Grietien Jacobs)
Harm Geerts (woont bij Hindrik Jans wed)
Hindrik Jans wed. (Harm Jans)
Geert Geerts Veldhuis
Jan Sijberinge
Harm Jans agter het Holt
Jan Alberts in de Veentange
Jan Hommens, arm
Veenhof
Jan Taalens (Egbert Hindriks)
Hindrik Elevelt (Hendrikje, de meid)
Egbert Alberts (Harm Geerts en Tonnis Harms)
Roelof Roelofs
Bonnerveen
Jan Tijmens
Jan Geerts
Roelof Geerts
Pieter Egberts (Casper Harms)
Klaas Hindriks
Jacob Lamberts
Harm Berents weduwe is door Otto Meyeringe voldaan.
Geert Harmens
Barelt Berendts (Lavijn Tonnis als zijn heerschap) (Geertruyd Hindriks)
Jakob Sloots (de knecht: Willem Berents, de meid: Albertien Hindriks)
Jacob Roelfs weduwe door Harm Jacobs betaald (knecht: Roelof Geerts, meid: Henderikkien Geerts) en Eyse Jacobs.
Tonnis Willems
Tonnis Berents weduwe. (knecht Hindrik Everts, meid: Grietien Jans)
Harm Sloots
Kasper Kaspers (Berent Marissen)
Thijs Hindriks
Berent Jans weduwe (Hindrik Caspers, knecht: Otte Jans)
Jacob Eelevelt