Kadastrale Atlas Gieten 1832.

 

Bewoning Gieten        Home

 

Op deze pagina staan de huizen (dus niet alle landerijen) van de kadastrale atlas van Gieten, met de eigenaren. In veel gevallen is de eigenaar ook de bewoner, maar de eigenaar kan ook elders wonen.

Klikken op een naam geeft de een overzicht van het gezin van de eigenaar.

Klikken op de code achter de naam geeft een link naar een minuutplandeel (detailkaart). Op deze kaart zijn alle huizen “klikbaar”. Indien men met de muiscursor op een huis gaat staan, zal de eigenaar in beeld komen. Door te klikken wordt het gezin weer zichtbaar. Een huis van een gezin kan ook gevonden worden door het huisnummer op te zoeken op de respectievelijke kaart. Het is mij niet gelukt om een link te maken naar een bepaalde positie op de kaart, dus men zal zelf een moeten zoeken op de kaart.

De kaarten zijn in redelijk detail gegeven, en daarom groot van formaat. Bij een kleiner detail wordt alles onleesbaar.

Voor meer details voor de kadastrale atlas 1832 zie: http://www.dewoonomgeving.nl/

In de onderstaande link is het complete overzicht van de Gieter gezinnen gegeven. 

Gieter Gezinnen

N.B.: De kaart van Gieterveen, Sectie 3 is niet bewaard gebleven.

N.B.2: In de gezinsoverzichten zijn ook onderlinge links aangebracht. Hierdoor kan men tijdens het navigeren mogelijk “de weg kwijtraken”. Omdat in de toekomst ook nog links gemaakt worden met de andere bewoningsoverzichten van Gieten, is het haast onmogelijk (althans met mijn kennis van html) om een eenvoudige teruglink naar het oorspronkelijk overzicht te maken. Daarom staat helemaal onderaan de gezinsfile een link naar alle bewoningsoverzichten. Overigens is het navigeren met de back/forward knoppen in de meeste gevallen voldoende.

Ik hou me altijd aanbevolen voor commentaar, aanvullingen en correcties!. mailto:hans@homanfree.nl

 

 

 

Sectie A, Zandvoort
20 Jan Lanting A1
25 Willem Teelke A1
33 Hendrik Nijboer A1
39 Albert Harms Lanting A1
47 Hendrik Harms Zandvoort A1
50 Harm Eggens A1
133 Jan Seubering A2
354 Jan Grevenkamp A3
355 Cornelis Kusterman A3
368 marktgenoten van Gieten A3
371 Egbert Roelofs Komduur A3
372 Jans Berend Speelman A3
375 Geert Meertens A3
377 Willem Wolthuis A3
378 Jan Berends Speelman A3
Sectie B, Gieterveen
11 Geert Geerts Veldhuis en cons. B1
13 wed. Harm Jans Thijs Veen B1
23 Reinder Harms Fransen B1
27 Hendrik Lanting en cons. B1
54 Stad Groningen B1
62 Stad Groningen B1
67 de erve te Kruisinga B1
73 de erve Hendrik Hulsen B1
74 Gerrit Vos B1
79 Popke Harms Strobos B1
94 Willem Jans van der Veen B1
108 Klaas Roelofs Koopmans B1
129 Fredrik Ketelaar B1
173 Geert Ottens Koning B2
177 Reindert Jans Broekma B2
185 Jacob Speelman B2
191 Hendrik Lambers Broekma B2
192 Hendrik Lambers Broekma B2
197 Harm Willems Meinders B2
200 Stoffer Ketelaar B2
230 Christiaan Zol B2
237 Harm Jans Speelman B2
243 de gemeente Gieten, school B2
244 de gemeente Gieten B2
258 Hendrik Reinders Speelman B2
277 Teunis Jans van der Veen B2
299 Jacob Martens B2
302 Geert Jochems Moesker B2
308 Jan Jacobs Trip B2
312 Geert Geerts Veldhuis B2
315 Derk Jans Trip B2
325 Jacob Jans van der Veen B2
331 Jacob Jans van der Veen B2
332 wed. Jan Speelman B2
341 Harm Berends Boor B2
363 wed. Jan Speelman B2
364 wed. Jan Speelman B2
377 Jan Thijs van der Veen en cons. B2
382 Hendrik Zondag B2
386 Harm Roelofs Sloots
387 Jacob Hendriks Zondag
396 Harm Roelofs Sloots
397 Harm Roelofs Sloots
410 Harm Roelofs Sloots
414 Reinder Berents Lanting
421 Jacob de Groot
422 Geert Rijkes
423 Jan Lamberts Stoker
424 Roelof Hebes Schoonebeek
425 wed. Hendrik Andr. Rosing
426 Jacob Rutgers
428 Berend van der Laan
429 Harm Roelofs Sloots
433 Gerrit Vos en cons.
438 Geert Geerts Veldhuis
442 Hendrik Harms Trip
448 Klaas Roelofs Koopmans
452 Geert Kniphorst
475 Stad Groningen
476 Stad Groningen
497 Hendrik Reinders Speelman
507 Harm Willems Meinders en cons.
520 Hendrik Reinders Speelman
526 Harm Jans Speelman
539 Hendrik Reinders Speelman
551 Hendrik Trip
551 Geert Geerts Veldhuis
553 Kasper Kaspers
554 wed. Neeltje Toons
557 Berend Jans Trip en cons.
561 Hendrik Hogenesch en cons.
562 kerk te Gieten
563 kerk te Gieten
600 Jacob Jans Hulshof
610 Hendrik Jans Beekhuis
615 Jan Jans Boerma
637 Berend Stronk
Sectie C, Bonnerveen
32 Remmelt Groenwolt en cons. C1
51 Jacob Jan Speelman C1
75 Willem Kymmell C1
85 Harm Willems Meinders C1
94 Hendrik Hogenesch en cons. C1
102 Jan Aling C1
107 Jacob Jacobs Hulshof C2
112 Jacob Eggens Hulshof C2
116 Jan Hendrik Hoving C2
119 Jan Hendrik Hoving C2
151 Lambert Speelman C2
154 Cornelis Trip C2
174 Berend Jans Trip C3
186 Cornelis Trip en cons. C3
210 Berend Jans Trip C3
213 Berend Jans Trip en cons. C3
234 Harm Bartelds C3
245 wed. Harm Teunis Poelmans C3
260 Jan Thies Rossing C3
279 Jacob Veldman C3
286 Harm Harms Poelman en cons. C3
296 Harm Harms Poelman en cons. C3
362 wed. Jan Berends Kap C3
366 Cornelis Trip en cons. C3
384 Stoffer Hendriks Kremer C3
409 erven Thie Jans van der Veen C3
Sectie D, Veenhof
63 Geert Egberts van der Wijk D1
81 Otte Buiting D1
86 Berend Jans Veenhof D1
89 Harm Jan Hidding D1
174 Albert Kolthof D2
184 Otte Buiting D2
195 Otte Buiting D2
198 de kinderen van Hendrik Jans Veld D2
209 Jacob Veldman D2
217 Hendrik Schuiling en cons. D2
317 Jan Weitering D2
Sectie E, Gieten, Bonnen
226 Jan Harms Ottens E1
228 Hendrik Willem Schummelketel E1
232 Berend Sand E1
234 Thie Hogenesch E1
237 Jan Seubering E1
238 Hendrik Jacobs Koopman E1
239 Johannes Kroeze E1
242 wed. Albert Pieters Nijboer E1
245 Hendrik Hogenesch E1
246 kosterij E1
251 Henderikus Braams E1
252 Jan  Bloemsma E1
256 wed. Jan Meijer E1
282 Meerten Harm Meertens E1
369 Michiel van der Tuuk E1
371 Michiel van der Tuuk E1
380 Michiel van der Tuuk E1
381 Jan Alberts Meijers E1
382 Jan van der Poel E1
386 Frederik Berend Ensing E1
389 Harm Harms Meijers E1
391 Freerk Adams Boer E1
392 Hendrik Berends Hogenesch E1
397 Willem Zegering E1
402 Albert Prins E1
403 Jan Aling E1
409 Jan Willem Ottens E1
410 Jan Willem Ottens E1
411 Harmannus Nijenhuis E1
416 Pastorij E1
417 Willem Jans van der Veen E1
418 kerk E1
425 erven Willem Schutrop E1
427 Harm Wessels Zwiers E1
428 Harm Wessels Zwiers E1
439 Willem Zegering E1
441 Willem Oosting Meertens E1
443 Jan Kuiper Menninga E1
446 Barteld Willems Hollander E1
447 Hendrik Zwiers E1
450 Cornelis Steenbergen en cons. E1
457 Harm Harms Poelman E1
458 Hendrik Eling en cons. E1
471 Willem Winkels E1
552 Harm Meijering E2
559 Harmannus Nijenhuis E2
561 Egbert Jans Schiphouwer E2
563 Harm Bruins E2
580 wed. Egbert Egberts E2
583 Willem Geerts Habing E2
584 Derk Jannes Oosting E2
588 Jan Harm Liebe E2
588b Hendrik Eling E2
589 Jan Eleveld E2
590 Jacob Hendriks Kort E2
607 Jan Meursing Braams E2
608 Albert Darwinkel E2
611 Jan Harms Ottens E2
613 wed. Hendrik Meijering E2
615 Hendrik Stoker E2
616 Cornelis Mensing E2
619 Cornelis Louwrens Brouwer E2
625 Berend Jacobs Timmer E2
626 Berend Jacobs Timmer E2
629 Theodorus Emmen E2
630 Jan Pieters Schiphouwer E2
634 Jacob Veldman E2
639 Harmannus Nijenhuis E2
640 Lambert Assies Oosterveld E2
656 Tjark Jans Venema E2
662 Hendrik Meijer E2
664 Roelof Swinderman E2
674 wed. Harm Egberts Venema E2
677 Lambert Roelof Koetsier E2
682 Hendrik Meijering E2
683 Hendrik Meertens Meertens E2
686 Lambert Meertens E2
688 Harm Ottens E2
689 Albert Heersping E2
693 Kasper Struive E2
695 diaconie Gieten E2
701 Jan Seubering E2
705 erven Harm Wessels E2
726 wed. Teunis Roelofs E2
727 Willem Jans Ensing E2
729 Hermannus van Boven E2
734 wed. Fredriks Roelofs E2
735 wed. Jan Evers Dekens E2
736 Hendrik Harms Muik E2
739 Hendrik Eleveld E2
741 Egbert Eggens Schuiling E2
750 Jacob Willems Meinders E2
753 Jan Harms Moek E2
756 Willem Roelofs Hollander E2
757 Hendrik Komdeur en cons. E2
789 Hendrik Scheerhoorn E2
876 Egbert Schiphouwer
Sectie F, Het Veld
1 Jan Egberts Klinkhamer F1
167 Hendrik de Jong F2
169 diaconie van Gieten F2
172 wed. Roelof Komdeur F2
173 Harm Hendriks Rossing F2