Genealogie van Jan Geerts van Boven


 
Generatie I

 
I    Jan Geerts van Boven, geboren circa 1710, overleden te Veenhof, begraven op 24-03-1779 te Gieten, zoon van Geert N.N.
HSR 1764 Veenhof: 4.
HSR 1774 Veenhof: 4.
Gehuwd voor de kerk voor 1733 met Elisabeth Tonnis, geboren circa 1710, begraven op 09-10-1781 te Gieten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans, geboren circa 1733 te Bonnerveen, overleden op 23-03-1818 te Annen.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 67: 67, arbeidster, weduwe.
Bij overlijden 90 jaar.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-11-1753 te Gieten met Willem Berents, geboren te Eext, gedoopt op 17-06-1725 te Anloo, overleden 1757 te Bonnen, zoon van Berent Jans en Jantje Roelofs Sloots.
Al overleden bij de doop van zijn zoon Willem. Bij zijn doop wordt de vader als Berent Willems gegeven.!, dus niet zeker dat hij een zoon is van Berent Jans.
SP Deel 7 Folio 60 Datum 9-5-1766 Mombereed
Ouders:wijlen Willem Berents Winkels en Grietje Jans
Kinderen:
h.m.:Jan Berents Winkels van Eext (v.z.)
m.m.:Roelof Jacobs Sloots van Bonnerveen (v.z.); Lambert Geerts van Gieterveen (m.z.); Tonnis Jans van Bonnerveen (m.z.)
Bijzonderheden
Bij het aanstellen van de mombers waren de grootvader van de pupil, Jan Geerts en haar oom Jacob Sloots overgeslagen wegens hoge ouderdom.
Grietje Jans hertrouwd met Albert Jansen Bruins.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-06-1766 te Gieten met Albert Jans Bruins, wever, geboren te Bonnen, gedoopt op 27-03-1740 te Gieten, zoon van Jan Bruins, wever, en Jantje Hindriks.
SP 264 dl. 5 folio 284: Albert Bruins van Bonnen; Jan Bruins van Gasselte lenen 67-12 gulden van Jan Geerts en Hindrik Hogenesch 67-12. Oorspronkelijke schuld was van hun vader Jan Bruins. dd. 12-4-1768.
HSR 1774 Bonnen: 2, keuter en wever.
HSR 1784 Bonnen: 2, wever.
HSR 1794 Bonnen: 2, wever.
   2.  Tonnis Jans van Boven, geboren te Gieterveen (zie IIa).
   3.  Geertman Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 25-11-1736 te Gieten.
   4.  Geesje Jans van Boven, geboren te Gieterveen, gedoopt op 13-09-1739 te Gieten, overleden op 02-05-1807 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 22-09-1765 te Gieten met Jurrien Hindriks Schuiling, gedoopt op 28-01-1742 te Gasselte, overleden op 02-05-1807 te Veenhof, zoon van Hindrik Jans Schuiling en Jacobje Jurriens.
Hij wordt in de haarstedenregisters genoemd in de Veenhof als vol boer in 1784, 1794 en 1804.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 59, boer, gehuwd.
   5.  Jan Jans van Boven, geboren te Bonnerveen (zie IIb).
   6.  Annigje Jans, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 07-03-1745 te Gieten, overleden op 29-10-1811 te Bonnen.
Bij overlijden wordt de moeder Elisabeth Harms genoemd. Bij overlijden gehuwd.
   7.  Jantje Jans, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 27-08-1747 te Gieten, overleden voor 1751 te Bonnerveen.
   8.  Jantje Jans, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 05-05-1751 te Gieten.
   9.  Geertje Jans, geboren te Bonnen, gedoopt op 31-08-1755 te Gieten.

Generatie II

 
IIa    Tonnis Jans van Boven, geboren te Gieterveen, gedoopt op 29-08-1734 te Gieten, zoon van Jan Geerts van Boven (zie I) en Elisabeth Tonnis.
Gehuwd voor de kerk op 12-02-1758 te Gieten met Aafje Pieters, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 28-07-1737 te Gieten, overleden op 05-02-1827 te Gasselte, dochter van Pieter Egberts en Hilligje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Tonnis van Boven, gedoopt op 24-12-1758 te Gieten (zie IIIa).
   2.  Jan Tonnis van Boven, gedoopt op 29-11-1761 te Gieten (zie IIIb).
   3.  Egbert Tonnis van Boven, gedoopt op 23-09-1764 te Gieten (zie IIIc).
   4.  Geert Tonnis van Boven, gedoopt op 10-01-1768 te Gieten (zie IIId).
   5.  Hindrik Tonnis van Boven, gedoopt op 29-07-1770 te Gieten (zie IIIe).
   6.  Hilligje Tonnis, gedoopt op 13-02-1774 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 13-09-1797 te Gasselte met Berent Leffers, geboren circa 1772 te Zwiggelte.
   7.  Berent Tonnis, gedoopt op 20-04-1777 te Gieten.
   8.  Tonnis Tonnis Jonkman, geboren circa 1780 (zie IIIf).

IIb    Jan Jans van Boven, landbouwer, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 28-04-1743 te Gieten, begraven op 09-07-1801 te Odoorn, zoon van Jan Geerts van Boven (zie I) en Elisabeth Tonnis.
HSR 1784 Veenhof: 4.
volgens huwelijksbijlagen zijn de ouders van Jan Jans van Boven: Jan Jans van Boven en Elisabeth Hendriks. In het doopregister van Gieten komt echter alleen een Jan Geerts van Boven en Elisabeth Teunis voor.
SP 74 deel 4 folio 4820-3/1
04-05-1799. Beëdigd Hindrik Harmannus thans te Tinaarlo hm, mm Marisse Harmannus te Gieten, Tonnis Jansen te Gasselte en Jurrien Schulinge van de Veenhof. Over Elisabeth 16j, Aaltje 15j, Jan 13j en Harmannus 6j kv Jan Jansen te Valthe en wijlen Jantje Harmannus te Gieten. Jan hertrouwt met Aaltje Hindriks. Inventaris: een paard, 2 koeien etc., huisraad. Schulden bij Harm Ottens te Bonnen f 130, bij Jurrien Schulinge, Tonnis Jansen, Hindrikje Harms en de wed.Abel Bruin ieder f 20 afkooppenningen. Frederik Rosinge te Valthe f 40, Roelof Nijenhuis te Valthe f 30.
SP 74 deel 4 folio 74 15-10-1801. Hindrik Harmannus te Gieten hm, mm Marisse Harmannus, Tonnis Jansen en Jurrien Schulinge. Over de kv Jan Jansen te Valthe en wijlen Jantje Harmannus te Gieten. Rekening. Ontvangst: legaat van Hindrik Hommes te Gieten bij testament op de 4 kinderen f 2000. Rente van Hindrik Harmannus over f 900, van Jurrien Schulinge en Thij Jansen over f 1000. Uitgaven aan de hm f 100, idem op rente f 900, idem aan Jurrien Schulinge en Thij Jansen f 1000.
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-06-1781 te Gieten met Jantje Harmannus, gedoopt op 13-03-1757 te Gieten, overleden op 17-02-1797 te Odoorn, dochter van Harmannus Hindriks, arbeider, en Aaltje Hommes.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1799 te Odoorn met Aaltje Hindriks, geboren op 08-10-1758 te Odoorn, overleden op 07-08-1821 te Exloo, dochter van Hindrik Jans en Derkje Lamberts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Jans van Boven, geboren te Veenhof, gedoopt op 09-06-1782 te Gieten, overleden op 12-09-1848 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1803 te Gieten met Hindrik Wessels Zwiers, linnenwever, gedoopt op 12-03-1769 te Gieten, overleden op 08-05-1837 te Gieten, zoon van Wessel Gerrits, wever, en Jacobje Harms.
OSA 1383 Gieten huisnr. 5: 32 jaar, zoon van Wessel Gerrits.
HSR 1804 Gieten: 2, keuter en wever.
OSA 1513 1807 Gieten no. 5.
Bewoners 1825 Gieten no. 5.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 447.
   2.  Aaltje Jans van Boven, geboren te Veenhof, gedoopt op 30-11-1783 te Gieten, overleden op 31-01-1854 te Exloërveen.
Gehuwd op 08-10-1812 te Gasselte met Hindrik Tonnis van Boven (zie IIIe).
   3.  Jan Jans van Boven, geboren te Veenhof (zie IIIg).
   4.  Geertje Jans, geboren te Veenhof, gedoopt op 09-12-1787 te Gieten, overleden voor 1789 te Veenhof.
   5.  Geertje Jans van Boven, geboren te Veenhof, gedoopt op 18-01-1789 te Gieten, overleden voor 1791.
   6.  Geertje van Boven, geboren te Drouwen, gedoopt op 27-03-1791 te Borger, overleden voor 1799.
   7.  Harmannus van Boven, gedoopt op 02-06-1793 te Odoorn (zie IIIh).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Jantje Jans van Boven, gedoopt op 24-11-1799 te Odoorn, overleden op 01-12-1834 te Buinerveen.
Gehuwd op 25-06-1824 te Borger met Egbert Popken, geboren te Drouwenerveen, gedoopt op 21-01-1787 te Borger, overleden op 29-12-1866 te Buinerveen, zoon van Egbert Jans Popken en Jantje Thomas.
   9.  Janna Jans van Boven, gedoopt op 20-09-1801 te Odoorn.
Gehuwd op 27-06-1822 te Odoorn met Berent Brouwer, gedoopt op 17-04-1788 te Emmelenkamp.

Generatie III

 
IIIa    Pieter Tonnis van Boven, timmerman, gedoopt op 24-12-1758 te Gieten, overleden op 08-02-1838 te Gasselte, zoon van Tonnis Jans van Boven (zie IIa) en Aafje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1786 te Gasselte met Harmtje Harms Pepping, geboren te Gieterveen, gedoopt op 06-09-1761 te Gieten, overleden op 02-03-1819 te Gasselte, dochter van Harm Roelofs Pepping en Geesje Harms.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Pieters van Boven, gedoopt op 31-12-1786 te Gasselte (zie IVa).
   2.  Tonnis Pieters, gedoopt op 27-04-1788 te Gasselte, overleden op 23-11-1809 te Gasselte.
   3.  Jan Pieters, gedoopt op 27-04-1790 te Gasselte, overleden op 20-10-1808 te Gasselte.
   4.  Roelof Pieters van Boven, gedoopt op 20-05-1792 te Gasselte (zie IVb).

IIIb    Jan Tonnis van Boven, gedoopt op 29-11-1761 te Gieten, overleden op 02-06-1842 te Gasselte, zoon van Tonnis Jans van Boven (zie IIa) en Aafje Pieters.
OSA 1383 Gieten huisnr. 22: 38, knecht, ongehuwd.
Gehuwd voor de kerk op 05-05-1799 te Gieten met Jantien Egberts Hooiveld, gedoopt op 06-12-1767 te Gasselte, overleden op 12-01-1837 te Gasselte, dochter van Egbert Claassen en Hindrikje Harms.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Jans, gedoopt op 27-04-1802 te Gasselte, overleden op 03-07-1808 te Gasselte.
   2.  Egbert Jans van Boven, gedoopt op 22-01-1804 te Gasselte.
   3.  Hindrikje Jans, gedoopt op 09-02-1806 te Gasselte.
   4.  Teunis Jans van Boven, landbouwer, gedoopt op 23-12-1810 te Gasselte, overleden op 18-09-1861 te Gasselte.
Gehuwd op 26-05-1835 te Gasselte met Aaltje Hindriks Meijering, geboren op 20-11-1807 te Eext, gedoopt op 29-11-1807 te Anloo, overleden op 07-10-1888 te Gasselte, dochter van Hindrik Ottens Meijering, landbouwer, en Jantje Lamberts Julsing.

IIIc    Egbert Tonnis van Boven, landbouwer, gedoopt op 23-09-1764 te Gieten, overleden op 16-02-1846 te Annen, zoon van Tonnis Jans van Boven (zie IIa) en Aafje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 29-03-1800 te Gasselte met Marchien Meijering, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 21-03-1773 te Gasselte, overleden op 11-08-1839 te Anloo, dochter van Hindrik Alberts Meijering en Fennigje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnis Egberts van Boven, gedoopt op 03-08-1800 te Gasselte, overleden op 14-02-1872 te Annen.
Gehuwd op 16-09-1832 te Anloo met Aafje Arents van Danker, geboren op 01-08-1803 te Zuidlaren, gedoopt op 14-08-1803 te Zuidlaren, overleden op 14-01-1872 te Annen, dochter van Arent Harms Danker en Jantje Jans van Rhee.
   2.  Hindrik Meijering van Boven, gedoopt op 07-11-1802 te Gasselte, overleden op 15-02-1881 te Anloo.
   3.  Aafje Egberts, gedoopt op 17-03-1805 te Gasselte, overleden op 31-08-1808 te Gasselte.
   4.  Fenna Egberts van Boven, gedoopt op 31-07-1808 te Gasselte, overleden op 26-01-1827 te Annen.
   5.  Aafje Egberts, geboren op 28-02-1811 te Annen, gedoopt op 10-03-1811 te Anloo, overleden op 07-01-1813 te Annen.

IIId    Geert Tonnis van Boven, gedoopt op 10-01-1768 te Gieten, overleden op 10-10-1840 te Gasselte, zoon van Tonnis Jans van Boven (zie IIa) en Aafje Pieters.
Ondertrouwd op 03-04-1802 te Gasselte met Grietje Jans, gedoopt op 11-10-1767 te Gasselte, overleden op 20-04-1841 te Gasselte, dochter van Jan Jans Popken en Lammigje Luichjens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnis Geerts van Boven, geboren op 13-03-1803 te Gasselte (zie IVc).

IIIe    Hindrik Tonnis van Boven, gedoopt op 29-07-1770 te Gieten, overleden op 26-06-1847 te Gasselte, zoon van Tonnis Jans van Boven (zie IIa) en Aafje Pieters.
Gehuwd op 08-10-1812 te Gasselte met Aaltje Jans van Boven, geboren te Veenhof, gedoopt op 30-11-1783 te Gieten, overleden op 31-01-1854 te Exloërveen, dochter van Jan Jans van Boven (zie IIb) en Jantje Harmannus.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnis van Boven, geboren op 15-04-1824 te Gasselte (zie IVd).

IIIf    Tonnis Tonnis Jonkman, schipper, geboren circa 1780, overleden op 01-08-1833 te Goude, zoon van Tonnis Jans van Boven (zie IIa) en Aafje Pieters.
Gehuwd op 13-06-1818 te Gasselte met Marchien Gerrits Vrijling, geboren circa 1796 te Haren, overleden op 29-03-1858 te Gasselte, dochter van Gerrit Jans Frieling en Grietje Geerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Jonkman, geboren op 05-10-1826 te Gasselte, overleden op 01-08-1866 te Alkmaar.
Gehuwd op 04-02-1857 te Gasselte met Marchien van der Wijk, geboren op 28-01-1830 te Veenhof, overleden op 04-12-1889 te Gasselternijveen, dochter van Geert Egberts van der Wijk, landbouwer, en Hinderkien Hidding.

IIIg    Jan Jans van Boven, geboren te Veenhof, gedoopt op 23-10-1785 te Gieten, overleden op 21-04-1856 te Eext, zoon van Jan Jans van Boven (zie IIb) en Jantje Harmannus.
Gehuwd op 06-05-1813 te Gieten met Trijntje Wolters, geboren te Gieten, gedoopt op 16-09-1787 te Gieten, overleden op 07-02-1849 te Eext, dochter van Wolter Everts, schoenmaker, en Antie Eilders.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien van Boven, geboren op 19-07-1818 te Anloo, overleden op 24-01-1894 te Gieten.
Gehuwd op 17-11-1855 te Anloo met Jan Stoker, arbeider, geboren op 24-09-1824 te Gieten, overleden op 01-06-1901 te Anloo, zoon van Hindrik Lamberts Stoker, landbouwer, en Jantje Harms van Gruppen.

IIIh    Harmannus van Boven, wever, gedoopt op 02-06-1793 te Odoorn, overleden op 15-11-1876 te Bonnen, zoon van Jan Jans van Boven (zie IIb) en Jantje Harmannus.
Bewoners 1825 Bonnen no. 79.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 729.
Gehuwd (1) op 27-05-1815 te Gieten met Trijntje Willems Pander, geboren te Borger, gedoopt op 20-03-1774 te Borger, overleden op 18-07-1843 te Bonnen, dochter van Willem Hindriks, pander, en Trijntje Harms Nijhof.
Gehuwd (2) op 09-11-1844 te Gieten met Roelofje Schuiling, gedoopt op 03-06-1804 te Gieten, overleden op 04-08-1877 te Gieten, dochter van Egbert Eggens Schuiling, landbouwer, en Albertje Harmannus.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantien van Boven, geboren op 07-12-1815 te Bonnen, overleden op 22-01-1894 te Gieten.
Gehuwd op 13-06-1844 te Gieten met Boele Reinders Oosting, landbouwer, geboren op 26-06-1810 te Annen, gedoopt op 08-07-1810 te Anloo, overleden op 26-08-1890 te Bonnen, zoon van Reinder Boelens Oosting en Hilligje Ottens Koning.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Egbert van Boven, commies, geboren op 26-09-1845 te Bonnen, overleden op 10-05-1915 te Assen.
Gehuwd op 01-07-1874 te Emmen met Geertruida Ebeldina de Vroome, geboren op 18-01-1847 te Smilde, overleden op 09-07-1921 te Assen.
   3.  Janna van Boven, geboren op 05-04-1849 te Bonnen, overleden op 06-10-1916 te Bonnen.
Gehuwd (1) op 15-05-1869 te Gieten met Albert Jonkman, arbeider, geboren op 29-12-1834 te Gasselte, overleden op 26-03-1875 te Gieten, zoon van Hendrik Roelofs Jongman en Margaretha Alberts Plat.
Gehuwd (2) op 04-10-1877 te Gieten met Albert Moes, arbeider, geboren op 17-09-1842 te Bonnen, overleden op 24-02-1931 te Gieten, zoon van Albert Jochums Moes, arbeider, en Egbertje Wobbenkamp.

Generatie IV

 
IVa    Harm Pieters van Boven, timmerman, gedoopt op 31-12-1786 te Gasselte, overleden op 12-09-1841 te Gasselte, zoon van Pieter Tonnis van Boven (zie IIIa) en Harmtje Harms Pepping.
Gehuwd op 12-12-1817 te Gasselte met Lammechien Jans Tonnis, geboren op 23-08-1792 te Yde, gedoopt op 02-09-1792 te Vries, overleden op 25-05-1857 te Gasselte, dochter van Jan Tonnis en Stijntje Straatman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter van Boven, geboren op 30-09-1818 te Gasselte, overleden op 07-11-1898 te Buinen.
Gehuwd op 09-05-1851 te Gasselte met Janna Stoker, geboren op 01-04-1827 te Gieten, overleden op 18-02-1888 te Gasselte, dochter van Hindrik Lamberts Stoker, landbouwer, en Jantje Harms van Gruppen.
   2.  Jan van Boven, koopman, arbeider, geboren op 29-06-1832 te Gasselte, overleden op 13-10-1914 te Drouwen.
Gehuwd op 10-02-1876 te Borger met Jantje Martens, geboren op 14-01-1835 te Gieterveen, overleden op 21-01-1915 te Borger, dochter van Cornelis Jacobs Martens, boerenknecht/landbouwer, en Anna Goeree.

IVb    Roelof Pieters van Boven, timmerman, gedoopt op 20-05-1792 te Gasselte, overleden op 09-02-1861 te Gasselte, zoon van Pieter Tonnis van Boven (zie IIIa) en Harmtje Harms Pepping.
Gehuwd op 22-05-1822 te Haren met Annigje Jans Houwing, landbouwersche, geboren te Glimmen, gedoopt op 01-06-1794 te Noordlaren, overleden op 31-01-1864 te Gasselte, dochter van Jan Tonnis Houwing, landbouwer, en Aaltje Jans Nijmeijer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter van Boven, landbouwer, geboren op 30-07-1825 te Gasselte, overleden op 24-04-1890 te Drouwen.
Gehuwd op 15-05-1858 te Borger met Wemeltje Dilling, geboren op 22-03-1829 te Drouwen, overleden op 08-02-1869 te Drouwen, dochter van Jacob Dilling, landbouwer, en Heiltien Nijenbrinks.
   2.  Jan van Boven, geboren op 10-06-1829 te Gasselte, overleden op 08-06-1907 te Drouwen.

IVc    Tonnis Geerts van Boven, landbouwer, geboren op 13-03-1803 te Gasselte, overleden op 22-06-1873 te Bonnen, zoon van Geert Tonnis van Boven (zie IIId) en Grietje Jans.
Gehuwd op 08-05-1832 te Gasselte met Annechien Hindriks Veld, geboren te Veentang, gedoopt op 29-10-1809 te Gieten, overleden op 08-01-1878 te Gieten, dochter van Hindrik Jans Veld, landbouwer, en Aaltje Harmannus.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert van Boven, geboren op 30-03-1833 te Gasselte (zie V).
   2.  Grietien van Boven, geboren op 13-10-1839 te Gasselte, overleden op 16-06-1881 te Buinen.
Gehuwd op 23-05-1868 te Borger met Lucas Jalving, landbouwer, geboren op 02-04-1831 te Borger, overleden op 28-07-1890 te Buinen, zoon van Jannes Jalving, landbouwer, en Zwaantje Brouwer.
   3.  Aaltien van Boven, geboren op 19-11-1841 te Gasselte, overleden op 28-09-1900 te Gieten.
Gehuwd op 13-05-1873 te Gieten met Harm Zwiers, klompenmaker, landbouwer, geboren op 18-08-1845 te Gieten, overleden op 18-08-1912 te Gieten, zoon van Jan Harms Zwiers, wever, landbouwer, en Geesje Reinders.
   4.  Henderkien van Boven, naaister, geboren op 16-12-1843 te Gasselte, overleden op 16-03-1898 te Gieten.

IVd    Tonnis van Boven, arbeider, geboren op 15-04-1824 te Gasselte, zoon van Hindrik Tonnis van Boven (zie IIIe) en Aaltje Jans van Boven.
Gehuwd (1) op 19-03-1856 te Odoorn met Fennegien Dijks, geboren op 01-03-1836 te Oosterhesselen.
Gehuwd (2) op 22-11-1862 te Borger met Trientje Timmer, geboren op 05-07-1834 te Borger, dochter van Roelof Timmer en Jantien Alberts Plat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik van Boven, arbeider, geboren op 26-10-1859 te Exloërveen, overleden op 30-12-1930 te Borger.
Gehuwd op 30-01-1892 te Borger met Aaltje Hulshof, geboren op 22-08-1865 te Bonnerveen, dochter van Jan Hulshof, arbeider, en Margien Krol.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Roelof van Boven, geboren op 11-10-1865 te Buinerveen.
Gehuwd op 09-05-1894 te Anloo met Geertruida Vos, geboren op 24-03-1870 te Zuidlaren, dochter van Jans Vos en Roelfien Koning.

Generatie V

 
V    Geert van Boven, landbouwer, geboren op 30-03-1833 te Gasselte, overleden op 10-01-1901 te Bonnen, zoon van Tonnis Geerts van Boven (zie IVc) en Annechien Hindriks Veld.
Gehuwd op 27-10-1866 te Gasselte met Willemtje Beijering, geboren op 31-07-1841 te Rolde, overleden op 23-06-1907 te Bonnen, dochter van Jan Beijering, landbouwer, en Geertje Beijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien van Boven, geboren op 25-09-1867 te Gasselte, overleden op 09-05-1904 te Bonnen.
Gehuwd op 27-10-1888 te Gieten met Harm Hoiting, landbouwer, geboren op 07-08-1865 te Bronneger, overleden op 28-06-1946 te Gieten, zoon van Hendrik Hoiting, landbouwer, en Grietien Lubbers.
   2.  N.N. van Boven, geboren op 18-05-1870 te Bonnen, overleden op 18-05-1870 te Bonnen.
   3.  N.N. van Boven, geboren op 21-01-1872 te Gieten, overleden op 21-01-1872 te Gieten.
   4.  Geertje van Boven, geboren op 21-11-1874 te Bonnen, overleden op 15-12-1874 te Bonnen.
   5.  Geertje van Boven, geboren op 13-06-1880 te Bonnen, overleden op 09-07-1880 te Gieten.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software