Genealogie van Claas Braam


 
Generatie I

 
I    Claas Braam.
Lidmaat te Emmen in 1715.
Gehuwd met Jikien Braams.
Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Jikkijn Braems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Braam, geboren circa 1681 te Bonnen (zie II).

Generatie II

 
II    Jacob Braam, geboren circa 1681 te Bonnen, zoon van Claas Braam (zie I) en Jikien Braams.
Etstoel 14, deel 37, fol. 275, 23-6-1707.
Request van de beëdigde momberen van Geesien, zijnde een voorkind van Jacob Braam en voorgemelte Jacob Braam, met Hendrikkien Tonnis Camphuis zijn huisvrouw, vertonende dat tussen deze momberen en Jacob Camphuis (!) en zijn vrouw een eenkind en eenbroederschap is opgericht. Invoegen dat Hendrikkien Camphuis het voorkind van haar tegenwoordige eheman Jacob Braam als haar echte kind heeft aangenomen, dat ook hetzelve dogtertien daarenbovens uit sijn overleden moeders goederen wanneer het tot den ouderdom van 18 jaren sal gekomen sijn, soude eens voor al genieten de somma 200 car gld en dan nog voor haar hooft alleen de klederen, linnen, wollen, silver en goud tot de moeders lijf hebbende gehoort, alles volgens contract van den 12 julij 1706. Verzoeken en verkrijgen approbtatie van de Etstoel.
Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Jacob Braem, Hindrekijn sijn huisvrouw.
Etstoel 14 deel 41 fol. 23-11-1723
Onderwerp: verzoek goedkeuring afkoop
Inhoud:Gerrit Camphuis van der Meene als hoofdmomber, rustmeester Claes Braem, Claes Otten en Claes Geerts als medemombers over de onmondige kinderen van Henderikkien Camphuis en wijlen Jacob Braem verwekt. Henderikkien is hertr. met Rombout Adams. Op 5-6-1723 is een afkoopcontract gemaakt, waarvoor goedkeuring gevraagd wordt.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1700 met Fennigje? N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) op 11-07-1706 te Emmen met Hindrikje Tonnis Camphuijs, geboren circa 1680 te Emmen.
Aangenomen als lidmaat te Gieten op 17-9-1706.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geesje Braam, geboren circa 1700.
Ondertrouwd op 05-12-1720 te Schildwolde, gehuwd voor de kerk 12-1720 te Slochteren met Jannes Hagenauw, gedoopt op 11-11-1695 te Schildwolde, zoon van Willem Hagenauw en Aaltje Willems Eijses.
   2.  Iktje Maria Braam, gedoopt op 11-04-1701 te Emmen, overleden voor 1707.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Wolter Braam, geboren circa 1710 te Gieten (zie IIIa).
   4.  Grietje Braam, geboren circa 1710 te Bonnen.
Gehuwd met Jan Hindriks, kleermaker te Gieten, geboren voor 1710.
HSR 1742 Gieten: 2, en als kleermaker.
OSA 1110 1749 Gieten: Jan Hendriks Snijder.
HSR 1754 Gieten: 3, keuter en kleermaker.
HSR 1764 Gieten: 3, snijder.
   5.  Tonnis Braam, geboren te Bonnen (zie IIIb).
   6.  Jeigje Braam, geboren te Bonnen, gedoopt op 23-04-1719 te Gieten.
   7.  Fennigje Braam, geboren voor 1721 te Bonnen, overleden op 31-01-1721 te Bonnen.
   8.  Claas Jacobs Braam, geboren te Bonnen, gedoopt op 12-01-1721 te Gieten.
Getuige is Arnoldus van de Laan als broer.
Gehuwd voor de kerk op 15-08-1750 te Groningen met Johanna Margaretha Numan.

Generatie III

 
IIIa    Wolter Braam, schoenmaker, geboren circa 1710 te Gieten, overleden voor 1768, zoon van Jacob Braam (zie II) en Hindrikje Tonnis Camphuijs.
HSR 1742 Gieten: 2, en als schoenmaker.
OSA 1110 1749: Wolter Braem (Berent Klaas)
HSR 1754 Gieten: 2, keuter en schoenmaker.
SP 264 dl. 5 folio 101: Wolter Braam x Geesje Ansing van Gieten lenen 350 gulden van Rombout Smit van Bonnen dd. 19-12-1760.
HSR 1764 Gieten: 2, keuter en schoenmaker.
SP 264 dl. 5 folio 253: Wolter Braam x Geesje Jans Ansing van Gieten lenen 100 gulden van vader Rombout Smit en moeder Hindrikje Kamphuis van Bonnen dd. 29-10-1766.
SP 264 dl. 5 folio 325: Wolter Braam x Geesje Ansing van Gieten lenen 100 gulden van broer Tonnis Braam x Willemtje Hogenesch dd. 15-6-1741.
SP 264 dl. 5 folio 327: Wolter Braam x Geesje Jans Ansing lenen 80 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten dd. 15-6-1763.
SP 264 dl. 5 folio 347: Wolter Braam x Geesje Ansing van Gieten lenen 25 gulden van Roelof Geerts x Lammegje Roelofs, nu wonende te Gieten dd. 2-2-1766.
SP 264 dl. 5 folio 559: Geesje Jans Ansing, wed. Wolter Braam van gieten lenen 101-14 gulden van Teunis Braam van Zuidlaren dd. 20-2-1770.
Ondertrouwd op 25-04-1734 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 16-05-1734 te Gieten met Geesje Jans Ansing, gedoopt 1710 te Zuidlaren, dochter van Jan Hindriks Ansing en Niesje Egberts Schuiling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fennigje Wolters Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 27-03-1735 te Gieten, overleden op 10-05-1813 te Weerdinge.
Gehuwd met Hindrik Geerts Kappelaar, geboren te Buinen, gedoopt op 09-08-1739 te Borger, overleden te Weerdinge, begraven op 28-09-1802 te Emmen, zoon van Geert Hindriks Kappelaar en Wemeltje Jans.
Bij huwelijk afkomstig van Noord-Sleen. Hij wordt zelf niet aangetroffen met de naam Kappelaar. Echter zijn kinderen gebruiken de naam Kappel(aar) en Braams doorelkaar.
In haardstedenregister van Odoorn van 1764 komt in Valthe een Hendrik Kappeler voor, in 1774 en 1784 op die plaats een Hendrik Geerts. In hsr Emmen komt in 1794 in Weerdinge voor: Hindrik Geerts Keppeler. Zijn zoon Wolter wordt in 1798 aangeduid als Wolther Hindriks Cappeler.
In huw.akte van kleindochter Hendrekien Braam (Emmen, 15-10-1836) worden haar vier grootouders genoemd; als grootvader vz Hindrik Cappeler, begraven 28-9-1802, overleden te Weerdinge.
   2.  Jan Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 30-09-1736 te Gieten, begraven op 30-11-1736 te Gieten.
   3.  Jan Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 17-11-1737 te Gieten, begraven op 30-11-1737 te Gieten.
   4.  Niesje Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 21-12-1738 te Gieten, overleden op 06-03-1739 te Gieten.
   5.  Jacob Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 07-08-1740 te Gieten.
   6.  Jan Braam, gedoopt op 06-04-1744 te Gieten, overleden op 26-03-1795 te Doesburg.
Gehuwd voor de kerk op 02-02-1783 te Doesburg met Hendrina Bergervoort, geboren op 10-01-1751 te Didam, overleden op 25-11-1826 te Doesburg.
   7.  Egbert Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 13-03-1746 te Gieten.
   8.  Hindrikje Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 20-03-1748 te Gieten.
   9.  Claas Braam, geboren te Gieten (zie IVa).
   10.  Hindrik Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 21-01-1753 te Gieten.

IIIb    Tonnis Braam, geboren te Bonnen, gedoopt op 02-08-1716 te Gasselte, zoon van Jacob Braam (zie II) en Hindrikje Tonnis Camphuijs.
Lidmaat te Gieten 18-09-1737.
Op 9-12-1742 geeft Teunis Braam aan dat zijn vrouw Willemtien Hindriks, voormaals gehuwd met Pieter Huisinge een morgengave heeft ontvangen van 1500 gulden van wijlen Pieter Huisinge.[OSA 1785 pg. 3663]
SP 264 Deel 6 fol. 176: Tonnis Braam x Willemtje Hindriks van Zuidlaren lenen van R. Strating x Jeigje Tamming van Zuidlaren 200 gulden op 17-9-1756.
SP 264 Deel 6 fol. 179: Tonnis Braam x Willemtje Hogenesch van Zuidlaren lenen van schulte Jan Homan en broer Bernier Homan en zuster Jeigje Homan 400-20 gulden op 18-9-1743.
SP 264 dl. 5 folio 530: verkoop door Tonnis Braam x Willemtje Hogenesch van Zuidlaren aan zwager en zuster Roelof Egberts x Jantje Hogenesch van Gieten van een kamer ten oosten van behuizing van Roelof, in 1740 gebouwd voor 150 gulden dd. 1-5-1742.
Gehuwd voor de kerk op 05-03-1741 te Gieten met Willemtje Hindriks Hogenesch, geboren circa 1715, dochter van Hindrik Jans Hogenesch, koster, schoolmeester te Gieten 1688-1735, en Geesje Udding.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Braam, gedoopt op 24-12-1741 te Zuidlaren.
Ondertrouwd op 27-03-1768 te Zuidlaren met Sicco Loffers, geboren circa 1740 te Groningen.
   2.  Hindrik Braam, gedoopt op 04-08-1743 te Zuidlaren (zie IVb).
   3.  Jacob Braam, gedoopt op 11-04-1745 te Zuidlaren (zie IVc).
   4.  Gesina Braam, gedoopt op 09-06-1748 te Zuidlaren.
Jacob Braam te Zuidlaren geeft op 22-2-1781 de erfenis aan van zijn zuster Gesina Braam.[OSA 1785 rekendag 5 februari 1782, pagina 6707]
Jan Braam te Zuidlaren geeft op 14-1-1783 de erfenis aan van zijn zuster Gesina Braam.

Generatie IV

 
IVa    Claas Braam, geboren te Gieten, gedoopt op 12-04-1750 te Gieten, zoon van Wolter Braam (zie IIIa) en Geesje Jans Ansing.
Gehuwd voor de kerk op 01-04-1782 te Zuidlaren met Roelofje Hindriks, gedoopt op 16-05-1751 te Zuidlaren, overleden op 08-06-1828 te Zuidlaren, dochter van Hindrik Jans en Lammigje Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolter Braam, gedoopt op 05-05-1782 te Zuidlaren.
   2.  Lammigje Braam, gedoopt op 15-06-1783 te Zuidlaren.
   3.  Geesje Braam, gedoopt op 03-12-1786 te Zuidlaren.
   4.  Wolter Braam, gedoopt op 13-01-1788 te Zuidlaren, overleden op 01-02-1860 te Zuidlaren.

IVb    Hindrik Braam, gedoopt op 04-08-1743 te Zuidlaren, zoon van Tonnis Braam (zie IIIb) en Willemtje Hindriks Hogenesch.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1771 met Maria Roelofs Klinkhamer, gedoopt op 21-08-1746 te Gieten, dochter van Roelof Egberts, timmerman, en Jantje Hogenesch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Braam, geboren op 09-02-1772 te Groningen.
   2.  Willemtje Braam, geboren op 07-11-1773 te Groningen.
   3.  Willemtje Braam, geboren op 30-10-1774 te Groningen.
   4.  Teunis Braam, geboren op 25-12-1776 te Groningen.
   5.  Teunis Braam, geboren op 03-12-1777 te Groningen (zie V).
   6.  Jantje Braam, geboren op 02-02-1780 te Groningen.

IVc    Jacob Braam, koopman, gedoopt op 11-04-1745 te Zuidlaren, overleden op 02-02-1818 te Zuidlaren, zoon van Tonnis Braam (zie IIIb) en Willemtje Hindriks Hogenesch.
SP 264 Deel 6 fol. 486: koopman Jacob Braam van Zuidlaren leent van koopman Claas Nering van Groningen 1020-7-3 gulden op 1-6-1787.
SP 266 Deel 10 Folio 112 dd. 12-8-1788 Mombereed en inventaris
Ouders:Jacob Braam en wijlen Aaltje Meier van Zuidlaren
Kinderen:Willemtje Braam (4 jaar)
h.m.:Albert Meier van Tinaarlo (m.z.)
m.m.:Jan Geert Nijmeijer van Yde (m.z.); Hindrik Braam van Groningen (v.z.); Berent Hogenesch van Gieten (v.z.)
Bijzonderheden
Jacob hertrouwt met Hindrikje Adams Smit van Bonnen.
SP 264 deel 7 folio 78 lening van 200 gulden door Jacob Braams van Zuidlaren van Hindrik Strating x Willemtje Sikking van Zuidlaren dd. 25-8-1792.
HSR 1804 Gieten: 2, keuter en nering.
OSA 1513 1807 Gieten no. 29.
Ondertrouwd (1) op 30-01-1780 te Vries, gehuwd voor de kerk op 27-02-1780 te Zuidlaren met Aaltje Alberts Meijer, geboren te Tynaarlo, gedoopt op 26-05-1748 te Vries, dochter van Albert Jans Meijer en Margje Geerts Nijmeijer.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-09-1788 te Zuidlaren met Hindrikje Adams Smit, geboren te Bonnen, gedoopt op 13-01-1765 te Gieten, overleden op 23-08-1819 te Zuidlaren, dochter van Adam Rombouts Smit, winkelier, en Geesje Roelofs Klinkhamer.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willemtje Braam, gedoopt op 27-11-1781 te Zuidlaren, overleden voor 1784.
   2.  Willemtje Braam, gedoopt op 10-10-1784 te Zuidlaren.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Gezina Braam, gedoopt op 04-10-1789 te Zuidlaren, overleden op 10-01-1814 te Zuidlaren.
Gehuwd op 15-10-1813 te Zuidlaren met Jan Tolner, arbeider, geboren te Gasteren, gedoopt op 14-03-1790 te Anloo, zoon van Claas Arents Tollenaar en Geertruid Geerts Bazuin.
   4.  Geesje Braam, gedoopt op 22-04-1792 te Zuidlaren.
   5.  Teunis Braam, gedoopt op 24-08-1794 te Zuidlaren.
   6.  Theunis Braam, gedoopt op 29-01-1797 te Zuidlaren.
   7.  Willemtje Braam, gedoopt op 03-06-1804 te Zuidlaren, overleden op 12-10-1880 te Borger.
   8.  Adam Braam, schutter op de mobiele schutterij, geboren op 29-03-1805 te Gieten, gedoopt op 07-04-1805 te Gieten, overleden op 25-09-1831 te Gorinchem.

Generatie V

 
V    Teunis Braam, predikant Borger; Donkerbroek, geboren op 03-12-1777 te Groningen, overleden op 11-05-1863 te Donkerbroek, zoon van Hindrik Braam (zie IVb) en Maria Roelofs Klinkhamer.
Gehuwd voor de kerk op 29-05-1803 te Groningen met Alagonda Westerbaan, geboren voor 1786, overleden op 13-08-1837 te Donkerbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Braam, timmerman, wagenmaker, geboren op 28-05-1807 te Borger, gedoopt op 27-06-1807 te Borger, overleden op 15-12-1879 te Hijkersmilde.
   2.  Kornelis Johannes Braam, geboren op 09-12-1808 te Borger, gedoopt op 15-01-1809 te Borger, overleden op 17-01-1857.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software