Genealogie van Geert Geerts ten Braamse


 
Generatie I

 
I    Geert Geerts ten Braamse, overleden op 19-5-1721 te Bonnen.
Genoemd in het goedschattingsregister te Bonnen in 1694 als Geert van den Braemsche. In 1705 wordt Geert Geers genoemd.
Gehuwd met Lutgertje Jans, geboren circa 1680.
Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Lutgert Jansen, huisvrouw van Geert van Braemsch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Geerts, geboren circa 1690 te Bonnen, overleden voor 1747.
Gehuwd voor de kerk circa 1727 met Berent Harms, geboren circa 1700, overleden voor 1747, zoon van Harm Geerts en Willemtje Jans.
HSR 1742 Veenhof: 4.
SP266 Deel 5 Folio 263 dd. 7-4-1747 Mombereed
Ouders: wijlen Berent Harmens en wijlen Jantje Geerts van de Veenhof
Kinderen: Geert Berents; Grietje Berents; Willemtje Berents
h.m.: Harmen Poelman van Eexterveen (v.z.)
m.m.: Jannes Gerrits van Drouwenermoeras (v.z.); Jan Geerts van Bonnen (m.z.); Claas Meijering van Gieterveen (m.z.)
Bijzonderheden
Behalve Claas Meijering en Jan Geerts waren er geen andere bekwame mombers van m.z.. Claas weigert echter in eerste instantie momber te worden. Na aandringen van de schulte accepteert hij toch op 10-5-1747.
Later is de broer van Claas, Jan Meijering momber.
SP266 Deel 5 Folio 378 dd.10-5-1749 Mombereed
Ouders:Berent Harms en Jantje Geerts in de Veenhof
m.m.:Jan Meijering van Gasselte i.p.v. zijn broer Claas Meijering van Gieten? (mogelijk Gieterveen)
SP264 deel 4 fol 413: Op 26-6-1749 is Lucas Mensing van Zweeloo hoofdmomber.
   2.  Jan Geerts Braams, geboren circa 1695 te Bonnen (zie II).

Generatie II

 
II    Jan Geerts Braams, geboren circa 1695 te Bonnen, overleden na 1774, zoon van Geert Geerts ten Braamse (zie I) en Lutgertje Jans.
OSA 1110 1749 Bonnen: Jan Geerts (Claas Jans, Egbertien Elinge.)
Hij wordt als vol boer en herbergier in de haardstedenregisters van 1742, 1754, 1764 en 1774 te Bonnen vermeld.
Op 26-11-1731 zijn de mombers over de minderjarige dochter van Jan Geerts en wijlen Lammina Huising: Harmen Hidding te Zuidlaren (hoofdmomber) en Jan Aling te Gasselte van vaderszijde en Hindrik Jansen en Berent Harmens aan moederszijde. Zeer waarschijnlijk is hier vaderszijde en moederszijde verwisseld, aangezien de hoofdmomber bijna altijd van de kant van de overledene kwam, en Hidding/Aling familie waren van Lammina Huising. Jan Geerts hertrouwd met Jantien Tonnis van Bonnen.
SP 264 dl 4 blz. 509: dd. 19 januari 1750. Jan en Roelf Tonnis, wonende te Bonnen, kopen hun zwager Jan Geerts wegens zijn overleden vrouw Jantien Tonnis uit voor het vaderlijk en moederlijk deel voor een bedrag van 1100 gulden.
SP 264 deel 4 folio 510: Jan Tonnis, Roelof Tonnis lenen 172 gulden van zwager Jan Geerts en kinderen wegens obligatie van wijlen Pieter Huising; 45 gulden wegens 3 jaar rente van afkooppenningen; Bonnen dd. 2-5-1753. Ook ondertekening door Jan Dekens.
SP 264 dl. 5 folio 414: Jan Geerts van Bonnen leent 800 gulden van Abel Harders van Anreep dd. 25-8-1770.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1715 te Gieten met Lammigje Huising, geboren circa 1693 te Gieten, overleden voor 1731 te Gieten, dochter van Hindrik Lamberts Huising, ette Oostermoer 1709-1723, en Willemtien Hidding.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 1713: Lammegien Huijsing.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1731 te Gieten met Jantje Tonnis Dekens, geboren circa 1710 te Bonnen, overleden voor 1750, dochter van Tonnis Roelofs en Jantje? Dekens?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lammina Jans, geboren circa 1715 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 27-2-1735 te Zweeloo met Lucas Mensing, gedoopt op 23-9-1708 te Zweeloo, zoon van Geert Luichjens Mensing en Jantien Eijssinge.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lammigje Jans Braams, logementhoudster, geboren circa 1733 te Bonnen, overleden op 3-12-1820 te De Loo, Coevorden.
Bij overlijden 87 jaar oud.
Gehuwd voor de kerk op 18-2-1760 te Gieten met Lucas Hindriks Nevels, gedoopt op 19-3-1724 te Coevorden, overleden op 31-1-1809 te Coevorden, zoon van Hindrik Claassen en Engeltje Lucas.
   3.  Tonnis Braams, geboren te Bonnen (zie IIIa).
   4.  Lutgertje Jans Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 19-5-1737 te Gieten, overleden op 28-8-1820 te Coevorden.
Gehuwd voor de kerk op 12-4-1769 te Gieten met Harm van Tarel, gedoopt op 6-2-1729 te Coevorden, overleden op 19-9-1814 te Coevorden, zoon van Carst van Tarel en Stijntje Claassen Vlieghuis.
   5.  Geert Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 12-7-1739 te Gieten, overleden voor 1742.
   6.  Lammigje Jans Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 5-3-1741 te Gieten, overleden op 20-12-1808 te Godlinze.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-9-1764 te Gieten met Jan Anthoni, weddeman van Holwierde, geboren circa 1740 te Holwierde.
Gehuwd (2) op 27-10-1775 te Godlinze (h.c.), gehuwd voor de kerk op 24-12-1775 te Godlinze met Jan Ebels, gedoopt op 2-7-1724 te Godlinze, overleden op 15-6-1795 te Godlinze, zoon van Jan Ebels en Lijsbeth Eijses.
Getuigen h.c.:
Zijn kant: Jan Ebels, zoon; Johannes Pieters x Yda Jans, schoonzoon en dochter; Lijsebeth Jans, dochter; Klaas Ysebrants, zwager en voormond; Pieter Jans, broer en sibbevoogd; Jannes Harms, vreemde voogd over de bruidegoms kinderen.
Haar kant: Tonnys Braams, broer; Geert Braams, broer; Sjabbe Reints, vreemde voogd over bruids kinderen.
   7.  Geert Jans Braams, geboren te Gieten (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, geboren te Bonnen, gedoopt op 29-8-1734 te Gieten, overleden op 10-5-1818 te Eext, zoon van Jan Geerts Braams (zie II) en Jantje Tonnis Dekens.
SP 264 deel 7 folio 218 borgstelling door Tonnis Braams voor Albert Braams te Eext voor een bedrag van 1000 aan het departementale bestuur van Overijssel, wegens schultambt penningen dd. 24-12-1802.
OSA 1383 Eext: huisnr. 66, pachter, boer, geh, 2k.
Ondertrouwd op 22-1-1758 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 5-3-1758 te Gieten met Margje Alberts Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 14-3-1734 te Anloo (getuige(n): Albertje Roelofs, hv. van Jan Freriks Homan), overleden op 25-4-1812 te Eext, dochter van Albert Meursing, brouwer, schatbeurder en ouderling te Eext, en Jantje Hebeling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Braams, geboren te Eext (zie IVa).
   2.  Jan Braams, geboren op 14-1-1762 te Eext (zie IVb).
   3.  Jan Meursing Braams, geboren te Eext (zie IVc).
   4.  Jantje Tonnis Braams, landbouwster, geboren te Eext, gedoopt op 10-6-1770 te Anloo (getuige(n): Ida Meursing van Eext), overleden op 15-9-1842 te Eext.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-4-1794 te Anloo met Jacob Harms Meijering, geboren te Eext, gedoopt op 16-12-1770 te Anloo (getuige(n): Trijntje Meursing huisvrouw van Jan Meijering, koopman van Eext), overleden voor 1800, zoon van Harm Meijering en Lammigje Hindriks Julsing.
Gehuwd voor de kerk (2) op 9-10-1800 te Anloo met Otto Jacobs Homan, kerkvoogd, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 27-8-1780 te Anloo (getuige(n): Aaltje Ottens Homan van Eext), overleden op 20-4-1840 te Eext, zoon van Jacob Ottens Homan, landbouwer, en Hindrikje Jans Buiting.
In 1797/1798 te Eext genoemd op huisnummer 257, ongehuwd.[OSA 1383].

IIIb    Geert Jans Braams, geboren te Gieten, gedoopt op 7-11-1742 te Gieten, zoon van Jan Geerts Braams (zie II) en Jantje Tonnis Dekens.
Geert Jans Braams en huisvrouw van Bonnen lenen van Jurjen Schuiling en huisvrouw van de Veenhof 500 gulden op 27-4-1785.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 411 d.d. 27-4-1785] Geert Jans Braams en huisvrouw lenen 300 gulden van Hindrik Hommes in 1785.[Schultenprotocol 264 deel 7 folio 54 d.d. 8-5-1785]
In 1809 worden er mombers benoemd over het kind van wijlen Geert Braams en Geesje Meijering van Bonnen. Het kind is Annechje Braams, 16 jaar oud. De hoofdmomber is schulte Jan Braams, de medemombers zijn schulte A. Braams; Hindrik Willems Meinders van de Veenhof en Harm Lucas Udding van Eext. De pupil heeft een zuster Jantje Braams, getrouwd met Jan Schuiling. Ze heeft ook meerderjarige broers.[Schultenprotocol 282 deel 1 folio 295 d.d.30-6-1809]
In het haardstedenregister van 1784 en 1794 te Bonnen wordt Geert Braams vermeld met een vol erf en nering. In 1804 staat zijn weduwe vermeld met een half erf.
Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Bonnen: Jan, Jantje (2x), Hindrik, Jan, Hindrik, Harm, Annechien Braams.
Ondertrouwd op 2-9-1769 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 8-10-1769 te Gieten met Geesje Hindriks Meijering, geboren te Eext, gedoopt op 4-12-1746 te Anloo (getuige(n): Jantje Jans van Eext), overleden op 20-3-1810 te Bonnen, dochter van Hindrik Jacobs Meijering en Annigje Harms.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Braams, gedoopt op 5-2-1764 te Gasselte (zie IVd).
   2.  Jan Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 1-7-1770 te Gieten, overleden voor 1775.
   3.  Jantje Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-10-1771 te Gieten, overleden voor 1773.
   4.  Jantje Geerts Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 17-1-1773 te Gieten, overleden op 2-5-1809 te Annen, begraven op 7-5-1809 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 3-10-1802 te Gieten met Jan Jurriens Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 26-4-1772 te Gieten, overleden op 10-5-1809 te Anloo, zoon van Jurrien Hindriks Schuiling en Geesje Jans van Boven.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 20, boerenzoon, ongehuwd.
Op 15-5-1809 zijn zowel Jan Schuiling als Jantje Braams overleden. Over de twee weeskinderen worden mombers benoemd. Dit zijn Hindrik Schuiling van de Veenhof en Harm Tonnis aan vaderszijde en Jan G. Braams en Hindrik G. Braams van moederszijde. De kinderen zijn Geesje Schuiling, 5 jaar oud, en Jurjen Schuiling, 4 jaar oud [SP 266 dl. 11 Folio 521 dd. 15-5-1809].
   5.  Hindrik Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 5-2-1775 te Gieten, overleden voor 1780.
   6.  Jan Geerts Braams, geboren te Bonnen (zie IVe).
   7.  Hindrik Geerts Braams, geboren te Bonnen (zie IVf).
   8.  Harm Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 28-5-1787 te Gieten.
   9.  Annechien Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 14-7-1793 te Gieten, overleden op 8-9-1867 te Bonnen.
Gehuwd op 30-10-1826 te Gasselte met Kornelis Lourents Brouwer, landbouwer, gedoopt op 23-7-1792 te Gasselte, overleden op 11-7-1855 te Bonnen, zoon van Laurents Jans en Fennigje Cornelius Hoving.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 620.

Generatie IV

 
IVa    Albert Braams, schulte van Anloo, ette voor het Oostermoer van 1785 tot 1790; volmacht Landdag 1791, 1792, geboren te Eext, gedoopt op 2-9-1759 te Gieten (getuige(n): Lammigje Jans van Bonnen), overleden op 19-11-1816 te Roden, zoon van Tonnis Braams (zie IIIa) en Margje Alberts Meursing.
Albert Braams wordt in 1797/1798 genoemd te Eext op huisnummer 224 als schulte en boer, gehuwd met twee kinderen.[OSA 1838].
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-6-1789 te Anloo met Jeigje Homan, geboren te Eext, gedoopt op 26-7-1744 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Meijering van Eext, zuster van de moeder), overleden op 26-6-1811 te Anloo, dochter van Otto Barelts Homan en Jacobje Jacobs Meijering.
Gehuwd (2) op 26-11-1812 te Gieten met Sara Hester Catharina Bijmholt, geboren op 22-2-1766 te Borger, gedoopt op 2-3-1766 te Borger, overleden op 31-8-1847 te Gieten, dochter van Dr. Jan Frederik Bijmholt, ontvanger der belasting, en Harmanna Buiting.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tonnis Alberts Braams, geboren te Eext (zie Va).

IVb    Jan Braams, schulte van Gieten; herbergier, landbouwer; burgemeester van Gieten, geboren op 14-1-1762 te Eext, gedoopt op 24-1-1762 te Anloo, overleden op 3-3-1839 te Gieten, zoon van Tonnis Braams (zie IIIa) en Margje Alberts Meursing.
HSR 1784 Gieten: 3, nering.
HSR 1794 Gieten: 3, stoker.
OSA 1383 Gieten huisnr. 20: 36, lid van het bestuur, gehuwd, 2 kinderen.
Jan Braams werd in 1795 de eerste door de mensen zelf gekozen schulte. Op zondag 8 maart 1795 werd hij unaniem door de kerspellieden gekozen. Drie jaar later werd Jan Braams benoemd tot lid van het Intermediair Adminstratief Bestuur, waarbij hij tijdelijk afstand diende te doen van het schultambt. Zijn broer Albert Braams, de schulte van Anloo, werd dan ook op 3 maart 1798 tot geauthoriseerd schulte benoemd. Bij de opheffing van het Intermediair Administratief Bestuur in 1799 werd Jan Braams weer gewoon schulte. Op 1 augustus 1811 werd hij benoemd tot maire van Gieten, welke functie hij tot 1825 uitoefende. Verder was hij nog lid van de Provinciale Staten van Drenthe. In zijn huis annex herberg was tevens het 'gemeentehuis' gevestigd. Dit verschijnsel (gemeentehuis in een herberg) is overigens niet uniek in Drenthe. Veel gemeentehuizen zijn op dezelfde wijze begonnen. Zijn boerderij, later eigendom van de nakomelingen van Marchien Braams en Willem Zegering, is in 1989 helaas door de bliksem getroffen.
Mombers over de kinderen Braams werden in 1807 Harm Ottens (hoofdmomber), de oud-ette Louwert Niewolt alsmede de schulte en ette Albert Braams en Jan Meursing Braams, allen ooms van de kinderen.
HSR 1804 Gieten: 2, nering.
OSA 1513 1807 Gieten no. 20.
Bewoners 1825 Gieten no. 24.
Ondertrouwd (1) op 19-3-1784 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 9-5-1784 te Gieten met Hindrikje Ottens, geboren te Gieten, gedoopt op 15-6-1755 te Gieten, overleden op 9-8-1805 te Gieten, dochter van Jan Julsing Ottens, brouwer, en Jantje Scheerhoorn.
Ondertrouwd (2) op 4-11-1806 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 15-1-1807 te Gieten met Jantje Berends Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 23-12-1787 te Gieten, overleden op 23-9-1829 te Gieten, dochter van Berend Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, en Jantje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Braams, geboren te Gieten, gedoopt op 3-10-1784 te Gieten.
   2.  Margje Braams, geboren te Gieten, gedoopt op 24-9-1786 te Gieten, overleden voor 1787.
   3.  Marchijn Braams, geboren te Gieten, gedoopt op 9-12-1787 te Gieten, overleden op 16-6-1868 te Gieten.
Ondertrouwd op 11-3-1808 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 11-5-1808 te Odoorn met Willem Zegering, landbouwer, geboren op 13-10-1771 te Exloo, overleden op 10-4-1845 te Gieten, zoon van Jan Zegering en Zwaantje Rosing.
Bewoners 1825 Gieten no. 18.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 397.
   4.  Jantje Braams, geboren te Gieten, gedoopt op 1-4-1792 te Gieten, overleden op 25-11-1864 te Anloo.
Gehuwd op 10-9-1812 te Anloo met Harm Jans Meijering, landbouwer, geboren op 13-5-1793 te Eext, gedoopt op 20-5-1793 te Anloo, overleden op 21-9-1886 te Eext, zoon van Jan Harms Meijering en Geesje Jans Hoving.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Hinderikus Braams, geboren op 18-10-1807 te Gieten (zie Vb).
   6.  Ds. Berend Braams, predikant, geboren te Gieten, gedoopt op 28-5-1809 te Gieten, overleden op 13-11-1881 te Kampen.
predikant te Nieuweschans (1833), Makassar (Nederlandsch Indië; 1857), Poerworedjo (1859), Sumanep (Madura, 1862), Pontianak (1864), Grijpskerke 1870-1876.
Gehuwd op 24-1-1839 te Nieuweschans met Jantien van der Weide, gedoopt op 27-10-1799 te Roderwolde, dochter van Claas Berents van der Weide en Hindrikje Jans Nijmeijer.
   7.  Tonnis Braams, geboren te Gieten, gedoopt op 23-3-1811 te Gieten, overleden op 23-2-1812 te Gieten.
   8.  Jantien Braams, geboren op 14-4-1813 te Gieten, overleden op 31-8-1895 te Meppel.
Gehuwd op 16-5-1834 te Beilen met Hindrik Berends Timmer, timmerman, molenaar, houthandelaar te Meppel, geboren op 1-5-1810 te Beilen, gedoopt op 6-5-1810 te Beilen, overleden op 22-9-1897 te Meppel, zoon van Berent Hendriks Timmer en Johanna Theodora Urie.
   9.  Tonnis Braams, geboren op 17-9-1815 te Gieten, overleden op 10-4-1817 te Gieten.
   10.  Albertha Braams, geboren op 9-3-1818 te Gieten, overleden op 17-3-1842 te Eext.
Gehuwd op 6-4-1840 te Gieten met Peter Cornelis, bakker en herbergier te Eext, geboren op 29-2-1812 te Dalen, overleden op 10-12-1891 te Eext, zoon van Jan Jans Cornelis en Niesje Reinders.
   11.  Teunis Braams, geboren op 11-4-1820 te Gieten (zie Vc).
   12.  Lammechien Braams, geboren op 4-12-1823 te Gieten, overleden op 23-4-1824 te Gieten.

IVc    Jan Meursing Braams, belastingpachter, wethouder van Anloo, lid van de Provinciale Staten van Drenthe 1835-1848, geboren te Eext, gedoopt op 3-5-1766 te Anloo (getuige(n): Trijntje Meursing, hv. van Jan Meijering van Eext), overleden op 27-1-1848 te Eext, zoon van Tonnis Braams (zie IIIa) en Margje Alberts Meursing.
OSA 1383 Eext: huisnr. 261, pachter, ong.
Ondertrouwd (1) op 9-11-1800 te Anloo met Margje Jobing, geboren te Eext, gedoopt op 4-6-1775 te Anloo (getuige(n): Jeigje Homan, hv. van Hindrik Homan van Eext), overleden op 12-5-1807 te Eext, dochter van Hindrik Jans Jobing en Grietje Jans.
Gehuwd (2) op 25-8-1812 te Anloo met Grietje Freriks Dekens, geboren te Bonnen, gedoopt op 16-10-1785 te Gieten, overleden op 3-1-1873 te Eext, dochter van Frerik Roelofs Dekens, landbouwer, en Geesje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tonnis Meursinge Braams, geboren op 27-8-1801 te Eext (zie Vd).
   2.  Hindrik Braams, geboren te Eext, gedoopt op 20-11-1803 te Anloo.
   3.  Grietje Braams, geboren op 21-6-1806 te Eext, gedoopt op 29-6-1806 te Anloo, overleden op 11-5-1870 te Eext.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Marchien Braams, geboren op 30-8-1812 te Eext, overleden op 19-9-1871 te Grolloo.
Gehuwd op 3-6-1835 te Gieten met Albert Buiting, landbouwer, geboren op 15-8-1811 te Veenhof, gedoopt op 18-8-1811 te Gieten, overleden op 21-6-1893 te Veenhof, zoon van Otto Buiting, landbouwer, en Jantien Alberts Homan.
   5.  Geesje Braams, geboren op 20-7-1815 te Eext, overleden op 15-2-1816 te Eext.
   6.  Geesje Braams, gedoopt op 23-11-1816 te Eext, overleden op 12-4-1891 te Gasselte.
Gehuwd op 29-6-1837 te Gasselte met Jan Alberts Meijeringh, landbouwer; lid gemeenteraad Gasselte, geboren op 12-9-1809 te Gasselte, gedoopt op 24-9-1809 te Gasselte, overleden op 27-12-1861 te Gasselte, zoon van Albert Meijering, landbouwer, en Fennechien Jans Boer.
   7.  Jantien Braams, geboren op 12-5-1821 te Anloo, overleden op 29-8-1872 te Eext.
Gehuwd op 14-5-1844 te Anloo met Jan Meijering, lid gemeenteraad Anloo; wethouder Anloo; lid Provinciale Staten 1868-1880, geboren op 21-1-1817 te Eext, overleden op 10-9-1884 te Eext, zoon van Harm Jans Meijering, landbouwer, en Jantje Braams.

IVd    Geert Braams, gedoopt op 5-2-1764 te Gasselte, overleden op 6-5-1807 te Drouwenermoeras, zoon van Geert Jans Braams (zie IIIb) en Geesje Hindriks Meijering.
Onecht kind. Bij zijn geboorte wordt alleen zijn moeder genoemd.
Gehuwd voor de kerk op 21-12-1788 te Gasselternijveen met Ebeltje Theisens, gedoopt op 15-2-1767 te Gasselternijveen, overleden op 27-2-1836 te Gasselternijveen, dochter van Jan Tijes, schipper, en Geertruit Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruit Geerts Braam, gedoopt op 3-5-1789 te Gasselternijveen, overleden op 27-7-1870 te Gasselternijveen.
Gehuwd op 25-4-1811 te Gasselte met Hendrik Kemfer, geboren te Drouwen, gedoopt op 11-4-1790 te Borger, overleden op 7-6-1875 te Gasselternijveen, zoon van Harm Hendriks Kemfer en Trijntje Hindriks.
   2.  Jan Geerts Braam, geboren te Drouwenermoeras, gedoopt op 17-6-1792 te Borger.
   3.  Hindrik Geerts Braam, geboren op 26-9-1794 te Drouwenermoeras (zie Ve).
   4.  Geesje Braams, gedoopt op 20-11-1796 te Gasselternijveen, overleden op 21-12-1832 te Ees.
nal. man Albert Ensing + 3 knd.
Gehuwd op 28-4-1821 te Borger met Albert Ensing, geboren op 10-8-1794 te Buinen, gedoopt op 17-8-1794 te Borger, overleden op 10-5-1867 te Ees, zoon van Jan Alberts en Geesje Jans Sikkens.
   5.  Thijs Geerts, gedoopt op 4-4-1799 te Gasselternijveen, overleden voor 1800 te Gasselternijveen.
   6.  Thijs Braams, gedoopt op 19-10-1800 te Gasselternijveen (zie Vf).
   7.  Swaantje Braams, geboren op 24-11-1803 te Drouwenermoeras, gedoopt op 4-12-1803 te Gasselternijveen, overleden op 23-2-1826 te Buinen.
   8.  Hindrikje Braams, geboren te Drouwenermoeras, gedoopt op 16-3-1806 te Gasselternijveen.
   9.  Geertje Braams, geboren op 25-1-1808 te Drouwenerveen, gedoopt op 7-2-1808 te Gasselternijveen, overleden op 21-6-1837 te Grolloo.
Gehuwd op 5-3-1831 te Rolde met Jan Alberts Ensing, geboren te Emmen, gedoopt op 2-7-1797 te Emmen, zoon van Albert Derks Ensing en Geesje Oldenschirring.

IVe    Jan Geerts Braams, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 1-6-1777 te Gieten, overleden op 12-7-1831 te Gasselte, zoon van Geert Jans Braams (zie IIIb) en Geesje Hindriks Meijering.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 74: 22, landbouwer, zoon, ongehuwd, schutter.
HSR 1804 Bonnen: 2.
Ondertrouwd op 7-9-1800 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 28-9-1800 te Gieten met Egbertje Hindriks Weitering, geboren te Gieten, gedoopt op 6-4-1777 te Gieten, overleden op 10-12-1849 te Gasselte, dochter van Hindrik Tamels Jans Weitering en Ellegien Jans Hagting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina Braams, gedoopt op 19-10-1800 te Gieten, overleden op 11-3-1860 te Donderen.
Bij haar tweede huwelijk wed. van Geert Vorenkamp.
Gehuwd (1) op 9-9-1824 te Haren met Geert Vorenkamp, geboren op 20-7-1792 te Haren, overleden op 12-12-1834 te Eelde, zoon van Egbert Vorenkamp, landbouwer, en Harmtien Hindriks van Wolde.
Gehuwd (2) op 10-6-1837 te Eelde met Jan Derks Dekker, geboren op 28-2-1813 te Eelde, overleden op 2-9-1891 te Kloosterveen, zoon van Jan Barelds Dekker en Annechien Jans Bouwkamp.
   2.  Geert Jans Braams, gedoopt op 15-8-1802 te Gieten (zie Vg).
   3.  Hindrik Braams, geboren te Bonnen (zie Vh).
   4.  Jantje Braams, gedoopt op 19-4-1807 te Gieten, overleden op 19-5-1888 te Gasselternijveen.
Gehuwd op 29-11-1834 te Gasselte met Jurrien Schuiling, arbeider, gedoopt op 20-4-1806 te Gasselte, overleden op 30-5-1868 te Gasselte, zoon van Jan Jurriens Schuiling en Jantje Geerts Braams.
   5.  Harmtje Braams, gedoopt op 24-2-1810 te Gieten, overleden op 21-6-1884 te Gasselte.
Gehuwd op 18-1-1833 te Gasselte met Jan Egberts Schuiling, veldwachter, arbeider, geboren te Gieten, gedoopt op 26-4-1806 te Gieten, overleden op 24-2-1874 te Gasselte, zoon van Egbert Eggens Schuiling, landbouwer, en Albertje Harmannus.
   6.  Roelofje Braams, geboren op 4-1-1813 te Bonnen, overleden op 30-1-1853 te Bonnerveen.
Gehuwd op 24-1-1839 te Gasselte met Thijs Meringa, arbeider, gedoopt op 15-1-1809 te Sappemeer, overleden op 9-2-1883 te Bonnerveen, zoon van Jan Berents en Harmke Tiessens.
   7.  Jan Braams, geboren op 26-5-1815 te Gasselte, overleden op 23-6-1815 te Gasselte.
   8.  Jan Braams, geboren op 12-11-1816 te Gasselte (zie Vi).

IVf    Hindrik Geerts Braams, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 8-10-1780 te Gieten, overleden op 25-12-1845 te Gasselte, zoon van Geert Jans Braams (zie IIIb) en Geesje Hindriks Meijering.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 74: 19, landbouwer, zoon, ongehuwd, schutter.
Ondertrouwd (1) op 19-10-1806 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 26-10-1806 te Gieten met Annigje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 26-9-1784 te Anloo, overleden op 19-5-1808 te Bonnen, dochter van Pieter Willems Hamming en Grietje Hindriks Meijering.
Gehuwd (2) op 19-2-1812 te Gieten met Grietje Harms, gedoopt op 4-7-1779 te Gieten, overleden op 22-4-1847 te Gasselte, dochter van Harmannus Gerrits en Wemmigje Hindriks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geert Hindriks Braams, geboren te Bonnen (zie Vj).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Geessien Braams, geboren op 7-7-1812 te Bonnen, overleden op 27-1-1813 te Bonnen.
   3.  Harm Braams, landbouwer, geboren op 16-4-1814 te Bonnen, overleden op 7-12-1866 te Gasselte.
Gehuwd (1) op 7-5-1853 te Gieten met Jantje Eisses, geboren op 2-4-1818 te Haren, overleden op 30-8-1854 te Gasselterboerveen, dochter van Adolf Eisses en Katrina Karels.
Gehuwd (2) op 4-5-1859 te Assen met Geesje Strating, geboren op 10-5-1831 te Norg, overleden op 26-7-1862 te Kloosterveen, dochter van Willem Jans Strating en Trijntje Baltens.
   4.  Jan Hindriks Braams, geboren op 15-1-1818 te Bonnen (zie Vk).
   5.  Geessien Braams, geboren op 17-12-1819 te Bonnen, overleden op 24-10-1871 te Gasselterboerveen.
Gehuwd op 8-3-1842 te Gasselte met Harm Schuiling, landbouwer, bakker, geboren op 15-2-1814 te Veenhof, overleden op 22-12-1883 te Gasselterboerveen, zoon van Hindrik Jurriens Schuiling, landbouwer, en Elizabeth Harms Zondag.

Generatie V

 
Va    Tonnis Alberts Braams, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 11-10-1789 te Anloo, overleden op 5-6-1836 te Eext, zoon van Albert Braams (zie IVa) en Jeigje Homan.
Gehuwd op 1-3-1822 te Anloo met Geertje Gerrits Mellens, geboren te Annen, gedoopt op 18-9-1796 te Anloo, overleden op 4-4-1861 te Eext, dochter van Gerrit Harms Mellens en Grietje Hindriks Lanting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Braams, landbouwer, geboren op 13-5-1822 te Eext, overleden op 12-3-1899 te Eext.
Gehuwd op 16-6-1853 te Anloo met Lammechien Meijering, geboren op 20-1-1823 te Eext, overleden op 26-11-1870 te Bellingwolde, dochter van Harm Jans Meijering, landbouwer, en Jantje Braams.
   2.  Gerrit Braams, geboren op 24-1-1824 te Eext, overleden op 19-2-1824 te Eext.
   3.  Jeichien Braams, geboren op 1-6-1825 te Eext, overleden op 4-12-1909 te Zuidlaren.
Gehuwd op 7-6-1850 te Zuidlaren met Egbert Karsten, geboren op 6-9-1816 te Zuidlaren, overleden op 16-1-1892 te Zuidlaren, zoon van Roelof Karst en Lammigje Sissing.
   4.  Grietien Braams, geboren op 24-9-1827 te Eext, overleden op 16-10-1827 te Eext.
   5.  Geert Braams, landbouwer, geboren op 21-10-1828 te Eext, overleden op 26-1-1913 te Zuidlaren.
Gehuwd op 3-6-1864 te Zuidlaren met Everdina Wuffing, geboren op 10-5-1837 te Zuidlaren, overleden op 12-6-1920 te Zuidlaren, dochter van Jan Roelofs Wuffing, landbouwer, en Harmtje Buiter.
   6.  Grietien Braams, geboren op 20-12-1831 te Eext, overleden op 15-5-1907 te Annerveensche kanaal.
Gehuwd op 11-7-1867 te Anloo met Jakobus Themmen, landbouwer, geboren op 24-5-1840 te Anloo, overleden op 8-11-1899 te Annerveenschekanaal, zoon van Meinardus Themmen, landbouwer, en Hinderika Boerma.
   7.  Jan Braams, geboren op 11-11-1834 te Eext, overleden op 11-11-1834 te Anloo.
Gehuwd op 11-11-1834 te Anloo met Jantien Jobing, geboren op 13-12-1839 te Eext, overleden op 9-1-1917 te Eext, dochter van Hindrik Jans Jobing, landbouwer, en Marchien Homan.

Vb    Hinderikus Braams, burgemeester Gasselte/Odoorn; eigenaar hotel Braams te Gieten; luitenant van de "Drentse Mobiele Schutterij"; lid van de Provincial Staten van Drenthe 1848-1849; landbouwer, geboren op 18-10-1807 te Gieten, gedoopt op 18-10-1807 te Gieten, overleden op 2-8-1849 te Gieten, zoon van Jan Braams (zie IVb) en Jantje Berends Hogenesch.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 251.
Gehuwd op 21-4-1837 te Coevorden met Bernhardina Bergman, geboren op 5-2-1811 te Groot Zander, Ofr. Overleden op 27-8-1883 te Gieten, dochter van Johan Martin Bergman, winkelier/koopman, en Zwaantje Weggemans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantina Zwanetta Braams, geboren op 24-3-1838 te Gieten, overleden op 15-7-1838 te Gieten.
   2.  Jantje Braams, geboren op 23-6-1839 te Gieten, overleden op 28-5-1868 te Veendam.
Gehuwd op 20-7-1865 te Gieten met Cornelis Bos, organist, geboren op 17-4-1843 te Wognum, overleden op 15-5-1907 te Veendam, zoon van Jan Bos en Christina Commandeur.
   3.  Zwaantje Braams, geboren op 11-7-1841 te Gieten, overleden op 3-4-1878 te Veendam.
Gehuwd op 21-3-1868 te Gieten met Wessel Lingbeek, leraar, geboren op 3-7-1829 te Groningen, overleden op 28-8-1896 te Oosterdiep, Veendam, zoon van Meindert Lingbeek, commies, en Anna Pieters Vorenholt.
   4.  Alberta Braams, geboren op 12-3-1844 te Gieten, overleden op 7-4-1844 te Gieten.
   5.  Jan Braams, geboren op 10-7-1845 te Gieten, overleden op 2-5-1858 te Gieten.
   6.  Johanna Alberta Braams, geboren op 2-12-1847 te Gieten, overleden op 4-10-1890 te Gieten.

Vc    Teunis Braams, burgemeester van Gasselte 1849-1853, burgemeester van Anloo, 1853-1893, geboren op 11-4-1820 te Gieten, overleden op 13-5-1893 te Eext, zoon van Jan Braams (zie IVb) en Jantje Berends Hogenesch.
Gehuwd op 1-4-1847 te Anloo met Geessien Oosting, geboren op 23-7-1821 te Eext, overleden op 17-5-1908 te Eext, dochter van Jan Oosting en Geesje Roelofs Lunshof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Braams, geboren op 16-10-1847 te Eext, overleden op 16-10-1847 te Eext.
   2.  Jantje Braams, geboren op 27-3-1849 te Eext, overleden op 12-5-1931 te Assen.
Gehuwd op 17-5-1879 te Anloo met Jacob Wildervank, koopman, geboren te Groningen, overleden op 11-4-1932 te Assen, zoon van Adriaan Wildervank en Maria Kortrijk.

Vd    Tonnis Meursinge Braams, landbouwer te Eext; lid van de gemeenteraad Anloo; wethouder Anloo 1865-1867, geboren op 27-8-1801 te Eext, gedoopt op 6-9-1801 te Anloo, overleden op 15-3-1867 te Eext, zoon van Jan Meursing Braams (zie IVc) en Margje Jobing.
Gehuwd op 12-6-1834 te Anloo met Alida Abbing, geboren op 24-2-1810 te Erm, gedoopt op 4-3-1810 te Sleen, overleden op 14-2-1889 te Eext, dochter van Rudolf Abbing en Hindrikje Hilbing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien Braams, geboren op 12-4-1835 te Eext, overleden op 8-3-1920 te Anloo.
Gehuwd op 22-5-1860 te Gasselte met Roedolf Warmolt Aling, geboren op 24-1-1830 te Gasselte, overleden op 1-3-1887 te Anloo, zoon van Willem Aling en Anna Abbing.
   2.  Hendrika Braams, geboren op 17-7-1837 te Eext, overleden op 15-9-1917 te Eext.
Gehuwd op 22-6-1866 te Anloo met Otto Jobing, landbouwer, geboren op 21-2-1835 te Eext, overleden op 27-2-1917 te Eext, zoon van Hindrik Jans Jobing, landbouwer, en Marchien Homan.
   3.  Grietien Braams, geboren op 25-4-1840 te Eext, overleden op 6-2-1927 te Zuidlaren.
Gehuwd op 13-12-1872 te Anloo met Roelof Baving, landbouwer, geboren op 9-9-1837 te Zuidlaren, overleden op 29-1-1919 te Zuidlaren, zoon van Klaas Baving, landbouwer, en Willemtje Salomons.
   4.  Anna Braams, geboren op 9-2-1843 te Eext, overleden op 21-3-1844 te Eext.
   5.  Jan Meursing Braams, geboren op 21-5-1845 te Eext, overleden op 17-6-1845 te Eext.
   6.  Anna Braams, geboren op 18-7-1846 te Eext, overleden op 26-6-1873 te Eext.
   7.  Jan Braams, geboren op 24-7-1849 te Eext, overleden op 13-5-1875 te Eext.
Gehuwd met Margaretha Roelina Hornhuis.

Ve    Hindrik Geerts Braam, landbouwer, geboren op 26-9-1794 te Drouwenermoeras, gedoopt op 28-9-1794 te Borger, overleden op 24-10-1883 te Gasselte, zoon van Geert Braams (zie IVd) en Ebeltje Theisens.
Gehuwd op 2-5-1823 te Borger met Hindrikje Jans Ensing, geboren op 10-3-1801 te Buinen, gedoopt op 15-3-1801 te Borger, overleden op 9-5-1877 te Gasselte, dochter van Jan Alberts en Geesje Jans Sikkens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Braam, geboren op 11-4-1824 te Buinen (zie VIa).
   2.  Aaltje Braam, geboren op 30-1-1836 te Borger, overleden op 13-4-1882 te Drouwen.
Gehuwd op 21-11-1868 te Borger met Jan Dilling, landbouwer, geboren op 19-10-1839 te Drouwen, overleden op 30-4-1918 te Odoorn, zoon van Jan Dilling, landbouwer, en Willemtien Jans Timmermans.

Vf    Thijs Braams, landbouwer, gedoopt op 19-10-1800 te Gasselternijveen, overleden op 19-4-1889 te Loon, zoon van Geert Braams (zie IVd) en Ebeltje Theisens.
Gehuwd (1) op 10-1-1829 te Rolde met Aaltje Niemeijer, geboren op 18-1-1812 te Amen, overleden op 15-3-1830 te Amen, dochter van Hindrik Jans Nijmeijer en Margje Hindriks Weersing.
Gehuwd (2) op 26-4-1835 te Assen met Aaltje Steenge, geboren te Balloo, gedoopt op 9-2-1806 te Rolde, overleden op 1-7-1880 te Loon, dochter van Jan Lamberts Steenge en Eltje Hindriks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margje Braams, geboren op 22-6-1829 te Rolde.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Ebeldina Braams, geboren op 15-8-1838 te Loon, overleden op 27-9-1872 te Assen.
Gehuwd op 3-5-1863 te Assen met Albert Greving, landbouwer, geboren op 7-8-1838 te Yde, overleden op 25-7-1913 te Assen, zoon van Hendrik Alberts Greving en Jantien Vedder.
   3.  Geert Braams, geboren circa 1842 te Assen, overleden op 7-7-1911 te Assen.
   4.  Jantien Braams, geboren op 4-8-1844 te Assen, overleden op 9-1-1920 te Assen.
Gehuwd op 14-1-1877 te Assen met Jan Steenge, landbouwer, geboren op 27-10-1845 te Loon, overleden op 25-1-1927 te Assen, zoon van Jan Steenge en Margje Heuving.

Vg    Geert Jans Braams, arbeider, gedoopt op 15-8-1802 te Gieten, overleden op 5-8-1871 te Gasselte, zoon van Jan Geerts Braams (zie IVe) en Egbertje Hindriks Weitering.
Gehuwd op 23-5-1834 te Gasselte met Aaltje Hooiveld, gedoopt op 24-1-1802 te Gasselte, overleden op 27-6-1856 te Drouwen, dochter van Harm Egberts Hooiveld, timmerman, en Albertje Jans Speelman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Braams, geboren op 12-9-1835 te Gasselte, overleden op 8-3-1838 te Gasselte.
   2.  Egbert Braams, landbouwer, geboren op 17-11-1837 te Gasselte, overleden op 6-1-1907 te Grolloo.
Gehuwd op 22-4-1874 te Emmen met Geesje Struik, geboren op 2-5-1840 te De Wijk, overleden op 28-2-1905 te Grolloërveld, dochter van Klaas Otten Struik en Aaltje Harms van Agteren.
   3.  Harm Braams, timmerman, geboren op 17-11-1837 te Gasselte, overleden op 4-11-1925 te Gasselte.
Gehuwd op 9-5-1868 te Zuidlaren met Aaltje Sants, geboren op 6-9-1843 te Zuidlaren, overleden op 28-6-1923 te Gasselte, dochter van Klaas Sants en Grietje Kroeze.
   4.  Harm Braams, geboren op 18-11-1837 te Gasselte (zie VIb).
   5.  Egberdiena Braams, arbeidster, geboren op 19-12-1839 te Gasselte, overleden op 17-1-1882 te Gasselte.
Gehuwd op 10-10-1866 te Borger met Jan Rosies, geboren op 18-9-1837 te Bonnen, overleden op 6-3-1902 te Gasselte, zoon van Hindrik Egberts Rosies, arbeider, en Lammegien Geerts van der Bijl.
   6.  Albertien Braams, geboren op 12-11-1841 te Gasselte, overleden op 29-1-1845 te Gasselte.

Vh    Hindrik Braams, arbeider, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 30-12-1804 te Gieten, overleden op 19-3-1845 te Westdorp, zoon van Jan Geerts Braams (zie IVe) en Egbertje Hindriks Weitering.
Gehuwd (1) op 4-5-1835 te Borger met Roelofje Lanting, geboren op 13-10-1806 te Drouwen, gedoopt op 29-10-1806 te Borger, overleden op 16-9-1839 te Borger, dochter van Albert Harms Lanting en Wemeltje Roelofs Leiting.
Gehuwd (2) op 26-5-1842 te Borger met Jacobje Lanting, geboren op 17-9-1814 te Drouwen, overleden op 25-5-1893 te Drouwen, dochter van Albert Harms Lanting en Wemeltje Roelofs Leiting.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wemeltien Braams, geboren op 13-8-1836 te Rolde, overleden op 24-1-1911 te Nieuw Buinen.
Gehuwd op 6-5-1862 te Borger met Roelof Brinks, horlogemaker, geboren op 22-10-1832 te Borger, overleden op 3-11-1902 te Nieuw Buinen, zoon van Geert Brinks en Hindrikje Roelofs Aling.
   2.  Jan Braams, geboren op 22-4-1838 te Westdorp, overleden op 4-2-1916 te Borger.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Albert Braams, geboren op 23-4-1843 te Westdorp, overleden op 28-5-1926 te Emmen.
Gehuwd op 20-3-1875 te Emmen met Aaltje Beugeling, geboren op 7-3-1844 te Rolde, overleden op 8-1-1894 te Oranjedorp, dochter van Hilbert Beugeling, sluiswachter, en Grietje Egberts Draaijer.

Vi    Jan Braams, landbouwer, geboren op 12-11-1816 te Gasselte, overleden op 20-12-1897 te Gasselte, zoon van Jan Geerts Braams (zie IVe) en Egbertje Hindriks Weitering.
Gehuwd op 30-4-1844 te Gasselte met Henderkien Tonnis Homan, geboren op 10-12-1818 te Vries, overleden op 1-5-1878 te Gasselte, dochter van Tonnis Geerts Homan, timmerman, en Jaapkien Abels Klinkhamer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Braam, geboren op 9-10-1844 te Bunne (zie VIc).
   2.  Jacobje Braams, geboren op 23-4-1847 te Gasselternijveen, overleden op 27-5-1936 te Klijndijk.
Gehuwd (1) op 3-6-1871 te Gieten met Reinder Oosting, arbeider, landbouwer, geboren op 11-6-1846 te Bonnen, overleden op 22-9-1885 te Wildervank, zoon van Boele Reinders Oosting, landbouwer, en Jantien van Boven.
Gehuwd (2) op 21-5-1887 te Gasselte met Hinderieks Frieling, arbeider, geboren op 26-1-1852 te Gasselte, overleden op 24-9-1917 te Nieuw Buinen, zoon van Hendrik Frieling en Willemtje Harms.
   3.  Teunis Braams, geboren op 2-6-1850 te Gasselternijveen, overleden op 1-7-1850 te Gasselternijveen.

Vj    Geert Hindriks Braams, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 23-8-1807 te Gieten, overleden op 16-7-1866 te Gasselte, zoon van Hindrik Geerts Braams (zie IVf) en Annigje Hamming.
Gehuwd op 6-6-1833 te Gasselte met Willemtje Meijering, geboren op 22-11-1812 te Gasselte, overleden op 10-3-1870 te Gasselte, dochter van Jan Meijering, landbouwer, en Margje Westenbrink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Braams, landbouwer, geboren op 11-9-1833 te Gasselte, overleden op 6-9-1886 te Gasselte.
Gehuwd op 25-7-1861 te Gasselte met Willemtje van der Wijk, geboren op 10-12-1837 te Veenhof, overleden op 25-3-1866 te Gasselte, dochter van Geert Egberts van der Wijk, landbouwer, en Hinderkien Hidding.
   2.  Annegien Braams, geboren op 14-3-1836 te Gasselte, overleden op 1-11-1893 te Gasselte.
   3.  Marchien Braams, geboren op 17-10-1839 te Gasselte, overleden op 15-11-1886 te Gasselte.
Gehuwd op 8-3-1864 te Gasselte met Jan Mulder, landbouwer, geboren op 13-9-1840 te Zandvoort, overleden op 23-11-1910 te Gasselte, zoon van Jannes Harms Mulder, arbeider, en Aaltje Smit.
   4.  Henderkien Braams, geboren op 30-4-1843 te Gasselte, overleden op 29-11-1844 te Gasselte.
   5.  Henderik Braams, geboren op 20-3-1846 te Gasselte, overleden op 11-5-1848 te Gasselte.
   6.  Hinderkien Braams, geboren op 29-5-1850 te Gasselte, overleden op 28-10-1857 te Gasselte.

Vk    Jan Hindriks Braams, landbouwer, geboren op 15-1-1818 te Bonnen, overleden op 18-6-1878 te Gasselte, zoon van Hindrik Geerts Braams (zie IVf) en Grietje Harms.
Gehuwd op 16-10-1845 te Gasselte met Annigje Alberts, geboren op 4-10-1818 te Gasselte, overleden op 11-11-1882 te Gasselte, dochter van Harm Alberts, landbouwer, en Marchien Strating.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien Braams, geboren op 16-12-1845 te Gasselte, overleden op 2-12-1851 te Gasselte.
   2.  Grietje Braams, geboren op 10-11-1849 te Gasselte, overleden op 19-2-1913 te Anloo.
Gehuwd op 30-4-1892 te Anloo met Gerriet Essing, boerenknecht, geboren op 17-12-1855 te Anloo, overleden op 20-12-1916 te Anloo, zoon van Lucas Essing en Aaltje Hambeek.
   3.  Hendrik Braams, geboren op 3-4-1862 te Gasselte (zie VId).

Generatie VI

 
VIa    Geert Braam, landbouwer, geboren op 11-4-1824 te Buinen, overleden op 27-9-1896 te Drouwen, zoon van Hindrik Geerts Braam (zie Ve) en Hindrikje Jans Ensing.
Gehuwd op 10-6-1865 te Borger met Dina Dilling, geboren op 13-12-1835 te Drouwen, overleden op 2-7-1909 te Drouwen, dochter van Jan Dilling, landbouwer, en Willemtien Jans Timmermans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderkien Braam, geboren op 8-3-1874 te Gasselte, overleden op 15-2-1960 te Drouwen.
Gehuwd op 1-8-1904 te Borger met Frederik Dillingh, landbouwer, geboren op 19-5-1861 te Bronneger, gedoopt op 1-9-1861 te Borger, overleden op 29-3-1929 te Drouwen, zoon van Willem Hoving Dilling, landbouwer, en Karsina Dilling.
{Frederik Dillingh.jpg:Frederik Dillingh:4:}
{Aaltien Nijenhuis.jpg:Aaltien Nijenhuis:4:}
{overlijdensad Henderkien Braam.jpg:overlijdensadvertentie Henderkien Braam:4:Familieadvertenties CBG}
{grafsteen Aaltje Nijenhuis.jpg:grafsteen Aaltje Nijenhuis:4:}.

VIb    Harm Braams, arbeider, geboren op 18-11-1837 te Gasselte, zoon van Geert Jans Braams (zie Vg) en Aaltje Hooiveld.
Gehuwd op 9-5-1868 te Zuidlaren met Aaltje Sans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Braams, timmerman, geboren op 1-5-1888 te Gasselte, overleden op 8-5-1977 te Gasselte.
Gehuwd op 5-10-1912 te Anloo met Willemtien Homan, geboren op 3-9-1883 te Eext, overleden op 14-11-1964 te Gasselte, dochter van Luitje Homan, schilder, caféhouder, en Jantien Jansen.

VIc    Jan Braam, landbouwer, geboren op 9-10-1844 te Bunne, overleden op 7-11-1902 te Gasselte, zoon van Jan Braams (zie Vi) en Henderkien Tonnis Homan.
Gehuwd op 23-9-1882 te Gasselte met Harmtje Meijers, geboren op 16-5-1855 te Gieten, overleden op 23-9-1888 te Gasselte, dochter van Harm Meijers, landbouwer, en Eillerdina Lulofs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Braam, geboren op 27-12-1887 te Gasselte.
Gehuwd op 15-8-1908 te Gieten met Jan Schuiling, timmerman, geboren op 7-6-1882 te Gieterveen, zoon van Gezinus Schuiling, timmerman, en Elizabeth Nijboer.

VId    Hendrik Braams, landbouwer, geboren op 3-4-1862 te Gasselte, overleden op 8-11-1913 te Groningen, zoon van Jan Hindriks Braams (zie Vk) en Annigje Alberts.
Gehuwd op 4-7-1891 te Gieten met Jantien Brouwer, geboren op 28-6-1864 te Bonnen, overleden op 15-4-1905 te Veenhof, dochter van Lourents Brouwer, landbouwer, en Alberdina Lanting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Braams, geboren op 25-2-1892 te Bonnen, overleden op 21-3-1989.
Gehuwd op 27-5-1916 te Gieten met Aaltien Oosterhuis, geboren op 1-5-1894 te Nieuw-Buinen, overleden op 26-11-1980.
   2.  Lourens Braams, geboren op 15-5-1893 te Bonnen.
Gehuwd op 5-2-1926 te Gieten met Aaltje Koning, geboren op 15-11-1894 te Gieterveen, dochter van Geert Koning en Jantien Veenhof.
   3.  Annechien Braams, geboren op 15-7-1894 te Bonnen, overleden op 5-12-1981 te Gieten.
Gehuwd op 31-7-1915 te Gieten met Hendrik Schuiling, landbouwer, geboren op 23-10-1892 te Bonnen, overleden op 21-12-1968, zoon van Jacob Schuiling, arbeider, landbouwer, en Anna Zwinderman.
   4.  Alberdina Braams, geboren op 5-2-1897 te Bonnen, overleden op 12-7-1990.
Gehuwd op 1-4-1916 te Gieten met Hendrik Venema, arbeider, geboren op 26-5-1896 te Bonnen, overleden op 12-10-1965, zoon van Egbert Venema, landbouwer, en Jantje Huting.
   5.  Harm Braams, geboren op 27-10-1899 te Bonnen, overleden op 22-8-1901 te Bonnen.
   6.  Harm Braams, geboren op 17-6-1902 te Veenhof, overleden op 2-3-1991.
Gehuwd met Jantje Oosterhuis, geboren op 11-6-1896, overleden op 5-6-1985.
   7.  Hendrik Braams, geboren op 15-1-1905 te Bonnen, overleden op 20-1-1905 te Bonnen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software