Genealogie van Jan Bruins


 
Generatie I

 
I    Jan Bruins, wever, geboren circa 1690 te Bonnen, zoon van Bruin Jans en Geertje Hindriks.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Jan Bruins.
SP 264 dl. 5 folio 7: Jan Bruins x Jantje Hindriks van Bonnen lenen van Geert Hindriks x Annechje Roelofs nu wonende te Bonnen 50 gulden dd. 1-1-1735.
HSR 1742 Bonnen: 2, en als wever.
OSA 1110 1749 Bonnen: Jan Bruin.
SP 264 dl. 5 folio 222: Jan Bruins van Bonnen en huisvrouw lenen 20-2 gulden van schatbeurder Hindrik Hogenesch van Gieten dd. 1-2-1751.
HSR 1754 Bonnen: 2, keuter en wever.
SP 266 Deel 7 Folio 63 dd. 7-6-1762 Mombereed
Ouders:wijlen Jan Bruins en Jantje Hindriks
Kinderen:2 minderjarige zoons
h.m.:Jan Dekens van Bonnen (m.z.)
m.m.:Jan Berents (m.z.); Adam Rombouts Smit; Hindrik Geerts
Bijzonderheden: De hoofdmomber is van moederszijde omdat er geen familie van vaderszijde in het landschap was.
Er waren ook nog meerderjarige zoons, o.a. Geert Bruins.
SP 266 Deel 7 Folio 65 Datum 9-5-1766 Momberrekening
Ouders:wijlen Jan Bruins en Jantje Hindriks
Kinderen:Albert Bruins (meerderjarig); Jan Bruins
h.m.:Jan Dekens (overleden); zijn weduwe Fennigje Jans maakt de rekening op.
m.m.:Jan Berents; Adam Smit; Hindrik Geerts.
Gehuwd voor de kerk op 08-11-1733 te Gieten met Jantje Hindriks, geboren circa 1705 te Gieten, dochter van Hindrik N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 19-12-1734 te Gieten.
   2.  Geert Jans Bruins, geboren te Bonnerveen (zie IIa).
   3.  Albert Jans Bruins, geboren te Bonnen (zie IIb).
   4.  Jan Jans Bruins, geboren te Bonnen (zie IIc).
   5.  Bruin Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 19-03-1747 te Gieten.
   6.  Harm Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 19-03-1747 te Gieten.

Generatie II

 
IIa    Geert Jans Bruins, wever, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 21-07-1737 te Gieten, overleden 1766, zoon van Jan Bruins (zie I) en Jantje Hindriks.
HSR 1764 Bonnen: 2, keuter en wever.
SP 264 dl. 5 folio 285: Geertje Jans, wed. van Geert Jans Bruins van Bonnen, met Albert Jans Bruins van Bonnen als haar gekozen momber, lenen dd. 12-4-1768 50 + 36-4-1 gulden van Jan Geerts van Bonnen; Hindrik Hogenesch. Oorspronkelijke lening was van Jan Bruins.
Al overleden bij geboorte zoon.
SP 266 Deel 8 Folio 62 Datum 8-10-1772
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Geert Bruins en Geertje Jans van Gieten
Kinderen:Geert Bruins
h.m.:Albert Bruins van Bonnen (v.z.)
m.m.:Jan Bruins (v.z.); H. Hogenesch (m.z.); Willem Sijbering van Gieten (m.z.)
Bijzonderheden
Mombers van m.z. waren geen familie. Geertje hertrouwd met Geert Harms van Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 23-01-1764 te Gieten met Geertje Jans, geboren circa 1740 te Tolbert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 07-09-1766 te Gieten.

IIb    Albert Jans Bruins, wever, geboren te Bonnen, gedoopt op 27-03-1740 te Gieten, zoon van Jan Bruins (zie I) en Jantje Hindriks.
SP 264 dl. 5 folio 284: Albert Bruins van Bonnen; Jan Bruins van Gasselte lenen 67-12 gulden van Jan Geerts en Hindrik Hogenesch 67-12. Oorspronkelijke schuld was van hun vader Jan Bruins. dd. 12-4-1768.
HSR 1774 Bonnen: 2, keuter en wever.
HSR 1784 Bonnen: 2, wever.
HSR 1794 Bonnen: 2, wever.
Gehuwd voor de kerk op 29-06-1766 te Gieten met Grietje Jans, geboren circa 1733 te Bonnerveen, overleden op 23-03-1818 te Annen, dochter van Jan Geerts van Boven en Elisabeth Tonnis.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 67: 67, arbeidster, weduwe.
Bij overlijden 90 jaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 28-06-1767 te Gieten.
   2.  Jantje Alberts Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 22-01-1769 te Gieten, overleden op 13-06-1847 te Annen.
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1794 te Anloo met Jan Jans Cremer, geboren te Annen, gedoopt op 26-12-1748 te Anloo (getuige(n): Margje Cars hv van Egbert Coops van Vries), overleden op 04-12-1830 te Annen, zoon van Jan Jans Cremer, brouwer, en Aaltje Harms Coops.
SP 264 deel 7 folio 57 lening van 281 gulden door Jan Cremer van Annen en huisvrouw van Hindrik Hommes van Gieten dd. 14-1-1790.
SP 266 Deel 11 Folio 1 dd.29-3-1794 Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Jan Cremer en Hindrikje Cors van Annen
Kinderen:Jan Cremer (7 jaar); Jantje Cremer (5 jaar); Roelof Cremer (3 jaar)
h.m.:Jan Roelofs Cors van Gieten
m.m.:Lambertus Cors van Anderen; Otto Coops van Zuidlaren; landspander Otto Coops te Assen
Bijzonderheden:
Jan hertrouwd met Jantje Alberts Bruins van Gieten. Haar vader is Albert Jans Bruins, ook aanwezig.
SP 264 deel 7 folio 251 lening van 1200 gulden door mombers over de minderjarige kinderen van Jan Cremer en wijlen Hindrikje Kors van Annen voor de helft, en Jan Cremer voor de andere helft van koopman en vaandrig C. Poelman van Groningen dd. 29-3-1794. Ondertekening door de mombers Jan Kors; Lambert Kors; Otto Koops; Otto Koops.
SP 264 deel 7 folio 250 lening van 440 gulden door Jan Kremer en vrouw van Annen van wed. Cornelis Poelman van Groningen dd. 31-10-1802. Mede ondertekening door Jantje Alberts.
OSA 1383 Annen: huisnr. 95, hooker, geh, 5k.
SP 264 deel 7 folio 217 lening van 200 gulden door Jan Cremer van Annen van Jan Meursing Braams van Eext dd. 28-11-1802.
SP 264 deel 7 folio 242 lening van 230 gulden door Jan Kremer van Annen van Egbert Brouwer van Meppel dd. 2-10-1804.
   3.  Jan Alberts Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 25-11-1770 te Gieten.
   4.  Jan Alberts Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 06-05-1772 te Gieten.

IIc    Jan Jans Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 11-08-1743 te Gieten, zoon van Jan Bruins (zie I) en Jantje Hindriks.
HSR 1774 Gieten: 1, keuter en iets wever.
HSR 1784 Bonnen: 2, wever, doch seer behoeftig.
HSR 1794 Gieten: 2, wever.
OSA 1383 Gieten huisnr. 51: 52, arbeidster, weduwe, 3 kinderen.
HSR 1804 Gieten: wed. Jan Bruins, keutersche, zoon doet weven.
Gehuwd voor de kerk op 14-04-1770 te Gasselte met Geesje Hindriks, geboren circa 1745 te Borger, overleden op 29-05-1813 te Gieten, dochter van Hindrik Jans en Lutgertje Hindriks.
Bij overlijden 68 jaar oud, weduwe van Jan Bruins.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans Bruins, gedoopt op 17-01-1771 te Gasselte.
   2.  Hindrik Jans Bruins, geboren te Gieten, gedoopt op 13-03-1774 te Gieten.
OSA 1383 Gieten huisnr. 51: 25, zoon, wever, ongehuwd, schutter.
Gehuwd voor de kerk op 30-12-1810 te Borger met Trijntje Roelofs, geboren te Drouwen, gedoopt op 23-11-1777 te Borger, overleden op 02-01-1833 te Borger, dochter van Roelof Hindriks en Trijntje Hindriks Koiter.
   3.  Jan Jans Bruins, geboren te Gieten (zie IIIa).
   4.  Jantien Jans Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-10-1782 te Gieten, overleden op 11-05-1838 te Bonnen.
Gehuwd op 29-01-1819 te Gieten met Jacob Hindriks Kort, landbouwer, gedoopt op 24-07-1774 te Zuidlaren, overleden op 17-11-1848 te Bonnen, zoon van Hindrik Arents en Jantje Jacobs.
Bewoners 1825 Bonnen no. 87b.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 590.
   5.  Willem Jans Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 25-06-1786 te Gieten.
   6.  Wemeltje Bruins, geboren op 26-01-1790 te Gieten, gedoopt op 07-02-1790 te Gieten, overleden op 09-11-1856 te Gieterveen.
Gehuwd op 03-03-1825 te Gieten met Jurrien Hindriks Wubbes, arbeider, gedoopt op 26-01-1794 te Wildervank, overleden op 15-04-1854 te Gieten, zoon van Hendrik Wubbes en Grietje Jurriens.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 131b.
   7.  Harm Jans Bruins, geboren te Gieten (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Jan Jans Bruins, arbeider, geboren te Gieten, gedoopt op 14-12-1777 te Gieten, overleden op 08-07-1823 te Gieten, zoon van Jan Jans Bruins (zie IIc) en Geesje Hindriks.
OSA 1383 Gieten huisnr. 51: zoon, ongehuwd, schutter.
HSR 1804 Gieten: 1.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-02-1796 te Gieten met Alberdina Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 11-03-1764 te Gieten, overleden op 27-07-1847 te Zandvoort, Gieten, dochter van Jan Mensing en Hindrikje Sloots.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-05-1808 te Gieten met Jantje Harms Bos, geboren te Midlaren, gedoopt op 19-11-1775 te Zuidlaren, overleden op 02-12-1841 te Borger, dochter van Harm Jacobs Bos en Jantje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Bruins Mensing, geboren te Bonnen, gedoopt op 07-02-1796 te Gieten, overleden op 24-03-1873 te Zandvoort.
Gehuwd op 08-05-1824 te Gieten met Jan Harms Lanting, landbouwer, gedoopt op 27-09-1778 te Gieten, overleden op 16-02-1848 te Zandvoort, Gieten, zoon van Harm Jans Lanting, landbouwer, en Hindrikje Jans Lanting.
Bewoners 1825 Zandvoort no. 35.
Kad. Atlas 1832 Sectie A no. 20.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Geesje Jans, geboren te Gieten, gedoopt op 16-07-1809 te Gieten, overleden op 07-10-1880 te Bronneger.
   3.  Harm Jans, geboren op 09-08-1811 te Gieten, gedoopt op 11-08-1811 te Gieten, overleden op 17-12-1881 te Drouwen.
   4.  Jantien Bruins, geboren op 14-08-1822 te Gieten, overleden op 24-08-1884 te Westdorp.

IIIb    Harm Jans Bruins, linnenwever, geboren te Gieten, gedoopt op 02-02-1794 te Gieten, overleden op 01-11-1861 te Bonnen, zoon van Jan Jans Bruins (zie IIc) en Geesje Hindriks.
87a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 563.
Gehuwd op 30-05-1823 te Gieten met Geertje Stavast, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 18-06-1797 te Anloo, overleden op 22-02-1875 te Gieten, dochter van Jan Jacobs Stavast en Jantje Alberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bruins, geboren op 11-05-1824 te Gieten, overleden op 15-05-1885 te Eext.
   2.  Jan Bruins, geboren op 23-08-1826 te Gieten, overleden op 28-03-1828 te Bonnen.
   3.  Jantje Bruins, geboren op 28-10-1828 te Gieten, overleden op 02-02-1901 te Gieten.
Gehuwd op 01-05-1862 te Gieten met Hendrik Meertens, timmerman, geboren op 09-10-1816 te Gieten, overleden op 12-12-1881 te Gieten, zoon van Meerten Hindriks Meertens, timmerman, en Geertruid Geerts Dijkema.
   4.  Geessien Bruins, geboren op 15-11-1831 te Gieten, overleden op 21-11-1912 te Gieten.
Gehuwd op 01-06-1861 te Gieten met Berend Ensing, landbouwer, geboren op 01-03-1833 te Gieten, overleden op 09-01-1924 te Gieten, zoon van Jan Berents Ensing, wever, slachter, en Aaltje Jacobs Kort.
   5.  Jan Jacobs Bruins, geboren op 06-03-1834 te Bonnen, overleden op 21-02-1836 te Bonnen.
   6.  Grietien Bruins, geboren op 22-02-1837 te Bonnerveen, overleden op 17-12-1901 te Gieten.
Gehuwd op 06-05-1871 te Gieten met Berent Bartelds, landbouwer, geboren op 26-11-1829 te Borger, overleden op 05-11-1900 te Gieten, zoon van Hindrik Bartels en Annechien Hindriks Ensing.
Bij huwelijk wettiging van 1 kind.
   7.  Hendrik Bruins, geboren op 07-03-1839 te Bonnen (zie IV).

Generatie IV

 
IV    Hendrik Bruins, arbeider, geboren op 07-03-1839 te Bonnen, overleden op 25-03-1901 te Bonnen, zoon van Harm Jans Bruins (zie IIIb) en Geertje Stavast.
Gehuwd op 19-05-1871 te Gieten met Annechien de Jonge, geboren op 20-09-1840 te Annen, overleden op 01-04-1883 te Bonnen, dochter van Jan Ansing de Jonge en Grietje Gerrits van Oort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Bruins, geboren op 12-04-1872 te Bonnen (zie V).
   2.  Jan Bruins, kleermaker, geboren op 26-04-1875 te Bonnen, overleden op 11-01-1918 te Bonnen.

Generatie V

 
V    Harm Bruins, arbeider, geboren op 12-04-1872 te Bonnen, overleden op 10-01-1958 te Bonnen, zoon van Hendrik Bruins (zie IV) en Annechien de Jonge.
Gehuwd op 11-05-1895 te Gieten met Willemtien Dijk, geboren op 18-09-1872 te Gasselte, overleden op 18-08-1957 te Bonnen, dochter van Jan Dijk, landbouwer, en Fennechien Frieling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Bruins, geboren op 28-01-1896 te Bonnen, overleden op 30-11-1989.
Gehuwd op 13-03-1920 te Gieten met Jantje Rademaker, geboren op 23-07-1895 te Annen, overleden op 16-08-1978.
   2.  Fennechien Bruins, geboren op 26-03-1897 te Bonnen, overleden op 08-12-1989.
Gehuwd op 11-05-1918 te Gieten met Hendrik Venema, landbouwer, geboren op 13-08-1895 te Gieten, overleden op 09-11-1957, zoon van Hillechien Venema.
   3.  Annechien Bruins, geboren op 14-04-1899 te Bonnen.
Gehuwd op 04-05-1923 te Gieten met Kier Kamping, landbouwer, geboren te Hoogezand, zoon van Egbert Kamping en Geesje Schieving.
   4.  Jantien Bruins, geboren op 15-02-1901 te Bonnen, overleden op 22-07-1978.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software