Genealogie van Harm Dekens


 
Generatie I

 
I    Harm Dekens, geboren circa 1560.
OSA 841 1630 Bonnen: 4.
Kinderen:
   1.  Willem Dekens, geboren circa 1590 (zie IIa).
   2.  Jan Dekens, geboren circa 1600 (zie IIb).
   3.  Grietje Dekens, geboren circa 1600 te Gieten.
Gehuwd met Harm Meijers, geboren circa 1600, zoon van Barelt Jans? Meijers.
Mogelijk identiek met de Harmen Barelts die genoemd wordt te Bonnen in 1630.
   4.  Luitje Dekens.
Genoemd in het haardstedenregister te Gieten als keuter in 1672.
Etstoel 14, deel 13, fol. 398: genoemd de mombers (niet bij naam) van de kinderen van wijlen Luitjen Dekens. Stiefvader is Toenis Stuirwolt.
Etstoel Deel/folio/datum 16/270/4-11-1656
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Jan Harmens, Harmen Roelofs en Jan Cornelijs als mombers van de kinderen van wijlen Luitjens Deekens verzoeken om goedkeuring van de verkoop van een stuk hooiland te Zuidlaren, en het aandeel van de kinderen in een keuterplaats en enig land en een ¼ waardeel.

Generatie II

 
IIa    Willem Dekens, geboren circa 1590, zoon van Harm Dekens (zie I).
Op 17-6-1650 genoemd als zijnde 60 jaar. Samenvatting Veenkantoor 384/4.
Kinderen:
   1.  Harm Willems Dekens, geboren circa 1630 (zie IIIa).
   2.  Lammigje Dekens, geboren voor 1650 te Bonnen.
Niet zeker dat ze een dochter is van Willem Dekens. Aangenomen op grond van vernoeming.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1675 met Claas Stevens.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-01-1675 te Kropswolde met Jan Jochums.

IIb    Jan Dekens, geboren circa 1600, zoon van Harm Dekens (zie I).
Genoemd in stukken Mensinge archief als getuige in 1660, zijnde 60 jaar oud. Heeft broers Willem en Luitje, en een zuster Grietje, getr. met Harmen Meijers.
In het haardstedenregister staat hij in 1672 vermeld te Bonnen voor 2 gulden.
Kinderen:
   1.  Jantje Dekens, geboren circa 1640.
Niet zeker dat ze een dochter is van Jan Dekens.
Gehuwd voor de kerk voor 1678 met Lambert Thijs, geboren circa 1664, overleden 5-1718 te Bonnerveen, zoon van Thij Jans en Harmtje Jans.
Lammert Thys en Jantien Dekens zijn lidmaat te Gieten in 1678, wonende in de Veenhof.
HSR 1692 Veenhof: 4.
HSR 1693 Veenhof: 4.
HSR 1694 Veenhof: 4.
   2.  Jan Jans Dekens? (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Harm Willems Dekens, geboren circa 1630, overleden op 11-02-1677 te Gasselternijveen, zoon van Willem Dekens (zie IIa).
Op 3-11-1666 lenen Harmen Willems Deeckens en zijn vrouw Geertje 550 gld. van Marrise Caspers te Gieten en diens vrouw Hendrikje. Getuigen waren Jan van Amen en Jacob Ottens.
Een Harm Dekens wordt als neef genoemd bij het huwelijk van Luichje Meijers in 1704 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1656 te Gasselte met Geertje Aling, gedoopt op 28-10-1632 te Gasselte, overleden op 20-04-1684 te Gasselte, dochter van Geert Aling en Janna Aling.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Dekens, geboren circa 1660 te Gasselte, overleden 1672 te Gasselte.
   2.  N.N. Dekens, geboren circa 1660 te Gasselte, overleden 1672 te Gasselte.
   3.  Geert Dekens, geboren circa 1670 (zie IVa).
   4.  Frerik Dekens, gedoopt circa 1670 te Gieten (zie IVb).
   5.  Albert Aling Dekens, geboren te Gasselternijveen (zie IVc).
   6.  Jantje Dekens, geboren circa 1675 te Gieten.
Nieuw Beerta 5 mei 1717: Rempko Roelfs en Jantien Harms lenen van/zijn schuldig aan Hendrik Jans als principaal voormond, Harm Aeijssens als sibbe voogd en Cornelis Draak als vreemde voogd over de kinderen van wijlen mr Geert Deeken en Evertien Claasen 250 carl gl waarvan 50 carl gl toebehoort aan de kinderen van Hendrik Jans bij wijlen Jantien Deeken waarover de debiteur principaal voormond is, Hendrik Jans sibbe voogd en Engelko Jacobs vreemde voogd. Rempko en vrouw beloven 5% rente te betalen.
Gehuwd voor de kerk op 10-05-1705 te Nieuw Beerta met Hindrik Jans, geboren circa 1680 te Bunde.
RA Nieuw Beerta: p 525, 19 mei 1716: Hindrik Jans maakt een afkoop met Rempko Roelefs, Hindrik Jans en Engelko Jacobs als principaal voormond en voogden over de kinderen van Hindrik Jans en Jantien Deekens (authorisatie de dato 13 mei 1716). Hindrik belooft zijn kinderen tot zijn 16e op te voeden, ze het moederlijke lijfgoed, 400 car gld en aan elk kind een zilveren ducaton mee te geven. Verder krijgt het oudste kind een bibel met silveren krappen mee. De afkoop moet voldaan worden wanneer het jongste kind 16 wordt.
RA Midwolda: - fol.621 - 2 november 1730 - Reert Boelens [Rient Boelens] en Jacob Engelkes, als voormond en vreemde voogd, mede namens Jan Hermans, als sibbevoogd, over de 2 kinderen van Hinderik Jans en Jantjen Dekens (gew.ehel.), met instemming van drost G. Schaffer, verkopen aan Maaike Ziaukes een behuizing en tuin te Midwolda in de heerd van Jan Ritzes en consorten. Huur: 6 daalders. Prijs 75 gld. De gelden die de diaconie van Midwolda nog toekomen inzake deze behuizing komen ten laste van de koopster. De boekweitenmolen en met wat daarbij hoort, zich bevindend in dit huis, blijft van de verkopers. Getuigen: Herman Diken [Harm Dijken] en Herman Jans [Harm Jans].
   7.  Willemtje Dekens, geboren circa 1680 te Gieten.
Ondertrouwd op 10-04-1706 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 07-05-1706 te Groningen met Albert Roelofs Elevelt, gedoopt op 14-12-1679 te Anloo, zoon van Roelof Lamberts Elevelt en Harmtje Berents.
Getuige bij het huwelijk is Fredrik Dekens voor haar als broer.

IIIb    Jan Jans Dekens? Zoon van Jan Dekens (zie IIb).
Een Jan Jansen komt voor in de haardstedenregisters van Gieten. Het is niet zeker dat hij een Dekens was, en ook niet zeker dat hij de missende schakel is tussen Harm Dekens en de latere Dekens te Bonnen.
Kind:
   1.  Jan Dekens? Geboren circa 1670 (zie IVd).

Generatie IV

 
IVa    Geert Dekens, schoolmeester, geboren circa 1670, zoon van Harm Willems Dekens (zie IIIa) en Geertje Aling.
RA Nieuw Beerta: p 190, 23 april 1705: Geert Deeckens, schoolmeester te Nieuw Beerta, sluit met Hindrick Jans als principaal voormond, Jan Willems als sibbe voogd en Cornelis Peters als vreemde voogd over de kinderen van Geert Deeckens en wijlen Evertje Claesen een accord (volgens gerechtelijk consent van 21 april 1705). Er zijn 5 kinderen die elk op hun 16e 50 car gld krijgen. Verder krijgen de dochters een zilveren vingerhoed, elk van de kinderen een paar silveren gespen en verder krijgt een dochter de bijbel van haar moeder en de andere dochter een andere bijbel. Geert belooft zijn kinderen tot hun 16e op te voeden en de 3 zoons een eerlijk amt te leren. Wil echter één van de kinderen schoolmeester worden dan hoeft de vader hem geen ambacht te laten leren. Geert behoud de kleren, de winkelwaren, het huisgeraat, etc. Wanneer één van de kinderen overlijdt dan gaat zijn of haar nalatenschap naar de andere kinderen. Overlijden alle kinderen dan vervalt hun erfenis aan Geert. Geert moet verder zijn kinderen op eigen kosten laten begraven.
Fol.117 - 30 april 1711 - Meinard Claessen en Trijntje Luirs (ehel.) in de Beerta lenen van Hindrik Jans, Herman Ayses en Cornelius Pieters, als voogden over de vijf oudste kinderen van wijlen Geert Deken en Evertje Claessen (gew.ehel.) 600 car.gld. à 4% Getuigen: Reindt Ebels en Gerrit Claessen.
Hij wordt naneef genoemd, samen met Jan Aling in het h.c. van Remko Roelofs en Jantje Hermans. (28-1-1701 Beerta),.
Ondertrouwd (1) op 26-11-1692 te Beerta, gehuwd voor de kerk op 27-11-1692 te Nieuw-Beerta met Evertien Claassen, geboren circa 1670 te Beerta.
Ondertrouwd (2) op 12-04-1705 te Winschoten, gehuwd op 10-05-1705 te Nieuw Beerta (h.c.), gehuwd voor de kerk op 10-05-1705 te Nieuw Beerta met Marretje Balsters, geboren circa 1680 te Winschoten, dochter van Balster Derks en Geertje Jacobs.
Getuigen h.c.:
Zijn kant: Remcke Roelofs als neef, Geertje Jacobs Groenlander als nicht, Hindrik Jans als zwager en Jantien Deeckens als zuster.
Haar kant: Derck Balsters als broer en mr Jan Meijer en Wendele Jacobs als oom en moeij.
De bruidegom brengt 600 car gld in. De gift in geval van kinderloos overlijden is een kindspart en het aangebrachte goed respectievelijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harm Dekens, gedoopt op 01-09-1693 te Nieuw Beerta (zie V).
   2.  Geertje Dekens, gedoopt op 27-01-1695 te Nieuw Beerta.
Gehuwd voor de kerk op 29-05-1722 te Groningen met Benjamin Jans, geboren te Welter.
Getuige voor haar bij het huwelijk is Albert Eleveldt als oom.
   3.  Jan Dekens, gedoopt op 09-01-1698 te Nieuw Beerta.
   4.  Geeske Dekens, gedoopt op 30-08-1700 te Nieuw Beerta.
   5.  Claas Dekens, gedoopt op 29-11-1702 te Nieuw Beerta.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Geertruit Dekens, gedoopt op 24-05-1706 te Nieuw Beerta.

IVb    Frerik Dekens, gedoopt circa 1670 te Gieten, zoon van Harm Willems Dekens (zie IIIa) en Geertje Aling.
Ondertrouwd op 16-04-1698 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 17-05-1698 te Groningen met Hindrikje Jans, geboren circa 1670 te Groningen.
(getuige(n): Albert Clasen, stiefvader.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dekens, gedoopt op 09-02-1706 te Groningen.

IVc    Albert Aling Dekens, geboren te Gasselternijveen, gedoopt op 30-08-1674 te Gasselte, overleden op 01-02-1759 te Gasselternijveen, zoon van Harm Willems Dekens (zie IIIa) en Geertje Aling.
Albert Dekens en Hendrikje Hendriks komen in 1729 met att. van Pekel A naar Gasselte.
Gehuwd met Hindrikje Hindriks, geboren circa 1690, overleden op 04-08-1753 te Gasselternijveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruid Dekens, gedoopt op 05-02-1712 te Groningen.
   2.  Geertje Dekens, gedoopt op 02-04-1714 te Groningen, overleden op 27-02-1731 te Gasselte.
   3.  Jantje Alberts Dekens, gedoopt op 20-12-1716 te Nieuwe Pekela, overleden op 27-08-1765 te Gasselte.
Ondertrouwd op 29-07-1741 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 03-09-1741 te Gasselte met Jan Alberts Kloek, gedoopt op 10-05-1715 te Gasselte, overleden op 20-09-1765 te Gasselternijveen, zoon van Albert Alberts Schultens, kleermaker, en Hasijntje Kloek.
Getuige bij het huwelijk is Benjamin Jans.
Deel 3 Folio 484 dd.19-9-1765
Momberbenoeming; staat en inventaris
Ouders:wijlen Jan Alberts Kloek en Jantje Alberts Dekens
Kinderen:Hasijna Kloek; Albert Kloek; Geertje Kloek; Bernardus Kloek; Marrigje Kloek; Willemtje Kloek; Albertje Kloek
h.m.:Harm Geerts Kuiper van Gasselte
m.m.:Hindrik Hindriks van Westervelde; Albert Alberts van Gieten; Hindrik Jans van Gasselte
SP312 Deel 1 folio 297 lening
Leners:Jan Alberts Kloek x Jantje Dekens te Gasselte
Uitleners:schulte J. Aling en huisvrouw
Bedrag:125 Plaats:Gasselte Datum:10-6-1762.
   4.  Harm Dekens, gedoopt op 14-05-1719 te Nieuwe Pekela.
   5.  Wilmpien Dekens, geboren circa 1720, overleden op 05-02-1729 te Gasselte.

IVd    Jan Dekens? Geboren circa 1670, zoon van Jan Jans Dekens? (zie IIIb).
Een Jan Dekens overlijdt op 23-3-1750 te Gieten. Mogelijk identiek.
Hij is mogelijk ook identiek met de Jan Jansen die genoemd wordt als vol boer te Bonnen in 1693/4, en dan een zoon van Jan Dekens zoon van Harm Dekens?
Gezien het feit dat Jan Dekens mombers is over de kinderen van Barelt Mensing, is het ws. dat hij getrouwd is met een Mensinge dochter.
Gehuwd met N.N. Mensing ? Geboren circa 1670.
Het is niet zeker dat zij een dochter is van Egbert Mensing. Echter, krijgt haar kleinzoon Jan Dekens zowel een zoon Egbert als een zoon Barelt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje? Dekens? Geboren circa 1690.
Gezien de naam Dekens zou zij een Dekens kunnen zijn, mogelijk een dochter van een Jan Dekens.
Gehuwd met Tonnis Roelofs, geboren te Gieterveen, gedoopt op 21-05-1682 te Gieten, overleden na 1757, zoon van Roelof Tonnis en Lammechien Tjassens.
   2.  Jan Jans Dekens, geboren circa 1690.
Op 6-3-1736 is Jan Dekens van Bonnen samen met Geert Meijering momber over Jantien, dochter van Barelt Mensinge en Jantien Bronniger. Andere mombers zijn Frerik Freriks en Harmen Hameringe.
Op 21-11-1752 is Jan Jansen Dekens hoofdmomber over de kind(eren?) van Jan Vrijman en wijlen Jantien Mensinge. Andere mombers zijn Reint Sluis, Reint Hoving en Geert Meijering. (Geert Meijering was gehuwd met Trijntje Mensing).
Het is niet zeker of deze Jan Jansen Dekens een broer was van de echtgenote van Tonnis Roelofs.

Generatie V

 
V    Harm Dekens, gedoopt op 01-09-1693 te Nieuw Beerta, zoon van Geert Dekens (zie IVa) en Evertien Claassen.
Ondertrouwd op 05-05-1720 te Nieuw Beerta met Maijke Alefs, geboren circa 1690 te Weener.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertje Dekens, gedoopt op 11-06-1724 te Midwolda.
Gehuwd met Jan Pieters Vriese.
RA Midwolda 18 februari 1777 - Geert Deekens en Klaas Deekens [Klaas Dekens] verkopen aan Jan Pieters Vriese en Eevertje Deekens (Evertijen Dekens] (ehel.), te Midwolda, een behuizing en tuin in de gebruikende heerd van Ritzo Jans. Huur: 9 gld. Prijs 250 gld.
RA Midwolda 3 mei 1796 - Evertje Dekens [Evertje Harmens Deekens],weduwe van Jan Pieters Vrieze, verkoopt aan Hindrik Hindriks Westerkamp en Foktjen Jans (ehel.) een behuizing en tuin en de losse materialen, als steen, hout en pannen , uitgezonderd hetgeen erover bleef van Reinder Jans Kruises optimmerering te Midwolda, in de heerd van weduwe van Pieter Jans. Huur: 9 gld. Ten noorden de Hereweg, ten oosten doctor Bleeker, ten zuiden Jan Harms Klatter, ten westen J.S. Muller. Verkoopster bedingt voor haar een af te timmeren geriefelijke kamer in de behuizing, voorzien van beddestede en haardstede, vier vensters, schotelkamer en genoeg ruimte in het achterhuis om een half dagwerk turf te plaatsen. Dit alles op kosten van de kopers en de verkoopster blijft hier wonen tot het einde van haar leven, om niet. Ook zal zij het gebruik hebben van een stuk van de tuin. Prijs 350 gld.
   2.  Alef Dekens, gedoopt op 12-01-1727 te Midwolda.
   3.  Geert Dekens, gedoopt op 31-03-1730 te Midwolda (zie VIa).
   4.  Claas Dekens, gedoopt op 12-06-1735 te Midwolda (zie VIb).
   5.  Jan Dekens, gedoopt op 07-02-1740 te Midwolda.

Generatie VI

 
VIa    Geert Dekens, gedoopt op 31-03-1730 te Midwolda, zoon van Harm Dekens (zie V) en Maijke Alefs.
Gehuwd voor de kerk op 23-05-1763 te Nieuw-Scheemda met Grietje Eppens, gedoopt op 01-11-1739 te Noordbroek, dochter van Eppo Jans en Sieke Sebes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Dekens, gedoopt op 04-03-1764 te Nieuw-Scheemda.
   2.  Eppe Dekens, gedoopt op 20-04-1766 te Nieuw-Scheemda, overleden voor 1769.
   3.  Eppe Dekens, gedoopt op 30-04-1769 te Nieuw-Scheemda.
   4.  Jan Geerts Dekens, gedoopt op 21-03-1771 te Nieuw-Scheemda (zie VIIa).
   5.  Sebo Dekens, gedoopt op 16-05-1773 te Nieuw-Scheemda, overleden voor 1775.
   6.  Sebo Dekens, gedoopt op 12-02-1775 te Nieuw-Scheemda.
   7.  Maike Geerts Dekens, gedoopt op 02-08-1778 te Nieuw Scheemda, overleden op 16-11-1812 te Hoogezand.
Gehuwd voor de kerk op 08-11-1807 te Kropswolde met Reinder Hindriks, gedoopt op 23-05-1778 te Kropswolde, zoon van Hindrik Reinders en Anna Hoving.

VIb    Claas Dekens, timmerman, gedoopt op 12-06-1735 te Midwolda, zoon van Harm Dekens (zie V) en Maijke Alefs.
Ondertrouwd op 18-03-1764 te Noordbroek, gehuwd op 12-04-1764 te Midwolda (h.c.), gehuwd voor de kerk op 12-04-1764 te Midwolda met Meijna Rosevelt, gedoopt op 15-03-1737 te Noordbroek, dochter van Jacobus Rosevelt en Catharina Romeling.
Getuigen h.c.:
Claas Dekens [Klaas Deekens] en Meijna Roseveld [Meena Rosevelt]. Goederen gemeen, kinderen gelijk, de langstlevende krijgt de goederen van de andere partner, uitgezonderd de lijfstoebehoren, bij hertrouwen moet er afgerekend worden met de achterblijvende familie, indien er geen kinderen komen, dan moet na beider dood de gehele boedel in twee delen opgedeeld worden. Brg.: Harm Dekens en Maijke Alefs, ouders; Geert Dekens [Geert Deekens] en Grietje Eppes (ehel.), broer; Jan Dekens, broer; Jan Peters [Jan Pieters] en Evertje Dekens [Evertjen Deekens] (ehel.), zuster; Br.: Jacobus Rosevelt, vader; Anna Maria Rosevelt, zuster; Jan Doesburg [Jan Doesburgh], aangetrouwde oom; Meijna Tiddens [Miena Tiddes Vos], nicht van de vader; Geertruijd Doesburg [Geertruida Doesburgh], nicht; Jan Mensink Rosevelt [Jan Menses Rosevelt], neef; Ulricus Piejerius [Uilderijkus Pierius], aangetrouwde neef. Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Dekens, gedoopt op 28-04-1765 te Midwolda.
   2.  Maijke Dekens, gedoopt op 27-09-1767 te Midwolda, overleden op 21-03-1843 te Noordbroek.
Gehuwd op 15-04-1813 te Noordbroek met Joan Wilhelms Valentin Beek, kleermaker, zoon van Johan Christian Beek, chirurgijn, en Fenne Buske.
   3.  Evertje Dekens, gedoopt op 18-03-1770 te Midwolda, overleden voor 1772.
   4.  Evertje Dekens, gedoopt op 09-04-1772 te Westerlee.
Ondertrouwd op 19-04-1794 te Midwolda met Hindrik Hindriks, geboren circa 1770 te Westerlee.
   5.  Jacobus Dekens, gedoopt op 14-05-1775 te Midwolda (zie VIIb).

Generatie VII

 
VIIa    Jan Geerts Dekens, koekbakker, gedoopt op 21-03-1771 te Nieuw-Scheemda, overleden op 19-01-1835 te Groningen, zoon van Geert Dekens (zie VIa) en Grietje Eppens.
Gehuwd voor de kerk (1) op 09-06-1794 te Groningen met Trijntje Berents Ubbens, geboren circa 1770 te Midlum, Ostfriesland.
Gehuwd (2) op 02-04-1819 te Gronignen met Jacomina Folkerts, geboren te Leer, dochter van Jan Folkerts, bakker, en Elisabeth Focken.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Dekens, gedoopt op 19-03-1795 te Groningen, overleden op 07-04-1871 te Groningen.
Gehuwd op 02-04-1819 te Groningen met Jan Sebes Lantinga, zoon van Sebo Alberts Lantinga, landgebruiker, en Grietje Sebes.
   2.  Etje Dekens, gedoopt op 13-08-1797 te Groningen.
   3.  Geert Jans Dekens, gedoopt op 28-12-1798 te Groningen (zie VIII).
   4.  Berent Dekens, gedoopt op 07-09-1802 te Groningen.
   5.  Sijklina Dekens, gedoopt op 17-04-1807 te Groningen.
   6.  Jan Dekens, gedoopt op 13-01-1809 te Groningen, overleden op 09-07-1884 te Groningen.
   7.  Trijntje Dekens, gedoopt op 13-04-1810 te Groningen.
   8.  Eppo Dekens, geboren op 23-10-1811 te Groningen.

VIIb    Jacobus Dekens, gedoopt op 14-05-1775 te Midwolda, zoon van Claas Dekens (zie VIb) en Meijna Rosevelt.
Gehuwd met Jantje Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heena Dekens, gedoopt op 02-09-1804 te Tjamsweer.
   2.  Geertruit Dekens, gedoopt op 28-06-1807 te Tjamsweer.

Generatie VIII

 
VIII    Geert Jans Dekens, tabakskerver, gedoopt op 28-12-1798 te Groningen, overleden op 01-07-1882 te Groningen, zoon van Jan Geerts Dekens (zie VIIa) en Trijntje Berents Ubbens.
Gehuwd op 01-04-1824 te Groningen met Geertje Hilbrands Oosting, dochter van Hilbrand Jans Oosting, voerman, en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje Dekens, geboren op 06-07-1822 te Groningen, overleden op 12-04-1881 te Groningen.
   2.  Hilbrand Jans Dekens, geboren op 15-05-1824 te Groningen.
   3.  Jan Geerts Dekens, geboren op 01-12-1826 te Groningen (zie IXa).
   4.  Grietje Dekens, geboren op 13-01-1830 te Groningen, overleden op 09-05-1832 te Groningen.
   5.  Hindrik Dekens, geboren op 05-08-1835 te Groningen (zie IXb).
   6.  Eppo Dekens, geboren op 17-11-1838 te Groningen, overleden op 04-10-1860 te Groningen.
   7.  Etje Dekens, geboren op 29-07-1842 te Groningen.
Gehuwd op 13-06-1869 te Groningen met Jakob Huiting, arbeider, geboren te Oostwold, zoon van Dirk Huiting, arbeider, en Ebeltje Schelhaas.

Generatie IX

 
IXa    Jan Geerts Dekens, broodbakker, geboren op 01-12-1826 te Groningen, overleden op 21-12-1891 te Zutphen, zoon van Geert Jans Dekens (zie VIII) en Geertje Hilbrands Oosting.
Gehuwd (1) op 16-12-1852 te Groningen met Maria Hermina Johanna Pustus, geboren te Groningen, dochter van Johannes Josephus Pustus en Johanna Gerritdina Rijnvis.
Gehuwd (2) op 28-01-1858 te Groningen met Grietje van der Kaap, dochter van Jakob Karstens van der Kaap en Elizabeth Pieters Kooijma.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geert Dekens, geboren op 01-01-1853 te Groningen, overleden op 15-04-1855 te Groningen.
   2.  Hermina Johanna Dekens, geboren op 28-08-1856 te Groningen, overleden op 09-11-1856 te Groningen.

IXb    Hindrik Dekens, zadelmakersknecht, geboren op 05-08-1835 te Groningen, overleden op 09-07-1893 te Rottum, zoon van Geert Jans Dekens (zie VIII) en Geertje Hilbrands Oosting.
Gehuwd op 28-10-1860 te Groningen met Gesina Mellema, dochter van Tonnis Pieters Mellema, arbeider, en Zwaantje Rinders Kruizinga.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Dekens, geboren circa 1861 te Groningen, overleden op 20-06-1863 te Groningen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software