Genealogie van Egbert Hebeling


 
Generatie I

 
I    Egbert Hebeling, geboren voor 1600.
Genoemd haardstedenregister Eext in 1630, 1654 als meijer van dhr Wittink te Groningen
Deel/folio/datum 9/17/27-10-1634
Eiser: Jan Hindrix te Gieten
Verweerder: Egbert Hebelinge
Onderwerp: panding
Inhoud: 132 daalder en 15 stuiver wegens obligatie d.d. 4-8-1627 en enige
berekende boekschulden
Andere namen: Harmen Ottens en Jan Eppinge.
Kinderen:
   1.  Roelof Egberts Hebeling, geboren circa 1630 (zie IIa).
   2.  Jan Egberts Hebeling, geboren circa 1640 (zie IIb).
   3.  Hindrik Hebeling.

Generatie II

 
IIa    Roelof Egberts Hebeling, geboren circa 1630, overleden op 20-02-1685 te Eexterveen, zoon van Egbert Hebeling (zie I).
SP 264 Deel I, blz. 302 lening
Leners:Roelof Egberts Hebeling x Jantje te Eexterveen
Uitleners:Coert Ellents (½) en Meindert Jansen x Jantje (½)
Bedrag:500 Plaats:Anloo Datum:5-1-1680.
Etstoel deel 26 24/11-6-1683
Eiser:Roeloff Hebelinge als momber over Hindrick Hebelinge kinderen
Verweerder: Albert Jacobs op Annerveen
Onderwerp: panding
Inhoud: 85-16-0 wegens boekschulden
Etstoel deel/folio/datum24/329/25-5-1681
Eiser:Roeloff Hebelinge, hoofdmomber over de kinderen van zijn broer Hindrick Hebelinge
Verweerder:Jan Jacobs te Annerveen, borg voor zijn broer Albert Jacobs
Onderwerp:panding
Inhoud:62 daalders en 15 stuivers, zijnde zijn deel van een schuld d.d 8-8-1667.
Gehuwd met Jantje N.N. Overleden op 12-08-1691 te Eexterveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Roelofs Hebeling, geboren circa 1660 (zie IIIa).
   2.  Cornelis Hebeling, geboren circa 1660 (zie IIIb).
   3.  Egbertje Roelofs Hebeling, geboren circa 1670 te Eexterveen? Overleden 1704 te Annerveen.
Op 1-2-1705 wordt voor haar begrafenis betaald.
Gehuwd voor de kerk voor 1698 met Harm Tamelte, geboren circa 1670 te Annen, zoon van Hindrik Tamelte en Jantje Boelens.
SP 264 Deel II, blz. 231 verkoop
Verkopers:Claas Boelens, burger en bakker te Groningen x Trijntien Klinkhamer
Kopers:Harmen Tamelte x Egbertien Roelofs Hebelinge
Object:huis en hof te Annen met ¼ waardeel in de ongescheiden marke, koper ten zuiden, weduwe van Jan Roelofs ten noorden, en een moestuin in de boergoorns, ten oosten Hendrik Jansen en ten westen [niet ingevuld]
Datum:6-7-1693
Bijzonderheden:Verkoper heeft dit geërfd van zijn vader Boele Harmens, die het heeft gekocht uit de boedel van Egbert Hendriks
SP 266 Deel 1 Folio 166 Datum:28-10-1717 Staat en inventaris
Ouders:wijlen Harmen Tamelte en Egbertje Hebeling
Kind:dochter
De weduwe van Harmen Tamelte geeft aan dat haar man even voor de trouwdatum (van haar stiefdochter Jantje, doorgehaald) aan zijn beide dochters ieder 8 lakens gegeven had.
Harmen Tamelte was opnieuw getrouwt met Roelofje Jans
Land mandelig met de weduwe en kinderen van Boele Tamelte
Land mandelig met Jan Egberts en consorten
Land te Onnen mandelig met Jan Egberts en Pouwels
Land te Annen mandelig met Mr. Jan Timmerman
Land te Annen mandelig met Warner Jansen te Annen
Etstoel 14 deel 39 11v/47/29-11-1712
Eiser:Roelof Apinge voor 1/3 deel eigenaar van een stuk veen te Annerveen
Verweerder: Harmen Tamelte te Annen, gewezen momber over de eiser.
Onderwerp: wegnemen turf
Inhoud:verweerder zou turf weggenomen hebben tijdens het momberschap. Verweerder zegt dat het veen mandelig is. landgrens is niet duidelijk. Zonodig moet landmeter R. Hommens een nieuwe meting doen.
Andere namen:verweerder heeft een broer.
Op 23-11-1719 zijn Jan Jansen, Pieter Hoving, Harmen Hebeling, Jan Egberts Schuiling momber over Roelofje dochter van Harmen Tamelte en Egbertje Hebeling.
Genoemd in het haardstedenregister van 1691, 1692 en 1693 te Annen voor 2 peerden.
SP 266 Deel 1 Folio 247 dd. 25-2-1720 Momberrekening
Ouders:Harmen Tamelte en Egbertje Roelofs
Kinderen:Roelofje Harmens Tamelte
h.m.:Jan Jansen Timmerman te Annen
m.m.:Pieter Hoving; Harmen Hebeling; Jan Egberts Schuiling
Roelfien is gehuwd met Jan Tonnis Weitering
Lidmatenregister Anloo: 18-4-1701 Harmen Tamelte en Egbertje Roelofs zijn huisvrouw. Bij Egbertje later vermeld: Overleden 1704.
SP 263 dl 3 Blz. 43 verkoop
Verkopers:Harmen Tamelte x Roelfien Jansen te Annen
Kopers:H.J. Ellents te Anloo, onvanger generaal
Object:vaste goederen op Annerveen, bewoond door Harmen Jansen Koiter x Jantien Jansen. Datum:2-11-1714.

IIb    Jan Egberts Hebeling, geboren circa 1640, zoon van Egbert Hebeling (zie I).
Etstoel Deel/folio/datum 20/240/12-11-1666
Eiser: Rolof Hillebrans te Anloo
Verweerder: Jan Egbers te Eext
Onderwerp: panding
Inhoud: 31 daalder en 10 stuiver volgens afrekening. Volgens verweerder heeft
Berent Rolofs geen gerechtelijke volmacht van zijn vader.
Deel/folio/datum 21/243/8-6-1669
Eiser: Rolof Hillebrans
Verweerder: Jan Egbers Hebelinge
Onderwerp: rapport
Deel/folio/datum 21/355/10-11-1669
Eiser: Albert Meursinge
Verweerder: Johan Egbers Hebelinge
Onderwerp: betaling breuk
Inhoud: eiser wil dat verweerder de breuk betaald waartoe eerst de buren en
daarna de eiser veroordeeld is. Betreft schelden.
SP 264 Deel I, blz. 235 lening
Leners:Jan Egberts Hebelinge te Eext
Uitleners:Crijn Homan x Grietje Hilbing, burger en brouwer te Groningen
Bedrag:200 Datum:4-9-1659
Bijzonderheden:Frerick Hamming treedt op namens Crijn Homan; anno 1675 nog schuldig 100 gulden volgens verklaring van Jan Egberts en Grietje Hilbing, wed. Homan.
Gehuwd voor de kerk voor 1655 met Frerikje Harms Udding, geboren circa 1640, dochter van Harm Udding en Jantje Lanting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruid Hebeling, geboren circa 1660, overleden op 23-03-1694 te Eext.
Gehuwd voor de kerk voor 1679 met Pieter Hoving, geboren circa 1650, overleden op 15-04-1731 te Eext, zoon van Hindrik Hoving en Marchien N.N.
   2.  Jantje Hebeling, geboren circa 1670, overleden op 28-08-1712 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk voor 1697 met Egbert Hoving, gedoopt op 20-02-1676 te Kropswolde, zoon van Albert Hoving en Jantje Berents.
SP 266 Deel 1 Folio 28 Datum 11-7-1713. Geregistreerd 16-7-1713. Staat en inventaris
Ouders: Egbert Hoving en wijlen Jantje Hebeling te Annerveen
Kinderen: Egbert Hoving, Jan Hoving.
h.m.: Harm Hebeling, volle broer van Jantje Hebeling
m.m.: Harmen Jansen van Annerveen; Jan Hoving van Zuidlaarderveen.
Pieter Hoving, oudoom moederszijde, "wegens zijn overleden huisvrouw", [hij
was getrouwd met Geertruit Hebeling], ontrekt zich aan de mombereed.
Bijzonderheden:
Egbert Hoving was een zoon van Albert Hoving.
Egbert Hoving hertrouwd met Jantje Claasen, dochter van Claas Jacobs van Annerveen.
SP 266 Deel 1 Folio 207 Datum:9-12-1718 Momberrekening
Ouders:Egbert Hoving en Jantje Hebeling te Annen
Kinderen:Egbert Hoving, andere zoon niet met name genoemd
h.m.:Harmen Hebeling
m.m.:Harmen Jansen; Egbert Hoving
Bijzonderheden:
Egbert Hoving is door zijn trouwen mondig geworden
Op 9-12-1722 zijn de mombers over de zoon Jan Hovinge, kind van Egbert Hovinge en Jantien Hebeling: Roelof Hebeling, Pieter Hovinge en Roelof Harmens, schoenmaker te Bonnen en Harmen Jansen.
Momberrekening wordt gedaan door Jantien Pieters, weduwe van wijlen Harmen Hebeling, die hoofdmomber was.
SP266 Deel 2 Folio 363 dd. 16-11-1731 Momberrekening
Ouders:Egbert Hoving en Jantje Hebeling
Kinderen:Jan Hoving
h.m.:Roelof Hebeling van Gieterveen
m.m.:Harmen Jansen van Annerveen
Ontvangsten van de weduwe van Harmen Hebeling wegens een afkoopbrief.
Jan Hoving is meerderjarig.
In 1725 zijn de mombers Roelof Hebeling van Gieterveen, Pieter Hoving, Harmen Jans en Roelof Harmens, schoenmaker.
   3.  Harm Uddinge Hebeling, geboren te Eext (zie IIIc).
   4.  Egbert Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 05-07-1685 te Anloo, overleden op 01-01-1694 te Eext.

Generatie III

 
IIIa    Harm Roelofs Hebeling, geboren circa 1660, overleden na 1713, zoon van Roelof Egberts Hebeling (zie IIa) en Jantje N.N.
Gehuwd met Annigje Hindriks, geboren circa 1660.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Hebeling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 18-12-1687 te Anloo.
   2.  Jacobje Harms Hebeling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 07-04-1689 te Anloo.
   3.  Jantje Hebeling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 10-06-1694 te Anloo.

IIIb    Cornelis Hebeling, geboren circa 1660, zoon van Roelof Egberts Hebeling (zie IIa) en Jantje N.N.
Etstoel Deel/folio/datum44/218/12-7-1735
Eiser:Meindert Willems te Eexterveen voor zich en als hoofdmomber van het minderjarige kind van wijlen zijn zwager en zuster Hilbrand Steringa en Jeighien Willems, en zijn broer Jan Willems te Eexterveen als enig erfgenamen van hun vader en grootvader Willem Meinderts, eigenaren van een half huis en hof te Eext die Jan Poelman, Geert Poelman, Reinder Poelman en Jan Eggens de oude wegens zijn huisvrouw Anneghien Poelman, Harmen Tamelte nom. ux. Eghbertien Roelofs, Harmen Roelofs en Cornelis Roelofs, allen overleden 15-12-1693 aan Jan Meinderts de eerstgemelde grootvader en overgrootvader en Cornelis Hovinge en Jan Hovinge. Cornelis en Jan Hovinge hebben hun aandeel verkocht aan Willem Meinderts
Verweerder:Jannes Hindericks te Schildwolde nom. ux. Jantien Jans Poelmans, Berent Poelman, Willem Poelman en Jan Geerts Poelman, Harmen Reiners Poelman en Reiner Reiners Poelman te Eexterveen voor zich en hun zuster Jantien Reiners Poelman kracht recht van afkoop, Eggo Jans te Zuidlaren, Barthelt Meijeringe te Annen nom. ux. Jantien Tamelte en Jan Weiteringe te Zuidlaren nom. ux. Roeloffijn Tamelte en Geert Haijes te Wildervank nom. ux. Lammeghien Cornelis als kinderen en enige erfgenamen van de genoemde verkopers, Jan Poelman, Geert Poelman, Reiner Poelman, Jan Eggens de oude, Harmen Tamelte en Cornelis Roelofs
Onderwerp:renvooi
Inhoud:betreft renvooi van de rechtdag sententie d.d. 21-1-1735. Eiser wil dat de verweerder een deel terugbetaald aan de eiser van de betaalde meipacht. Eiser krijgt ongelijk.
Gehuwd met Lutgertje van Oen, gedoopt op 04-08-1678 te Gieten, dochter van Hindrik van Oen en Lammigje Bebing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Cornelis.
Gehuwd voor de kerk 7-1715 te Wildervank met Geert Haijens, geboren te Wildervank, gedoopt op 09-12-1688 te Veendam, zoon van Haije Berents en Geeske Geerts.

IIIc    Harm Uddinge Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 19-08-1677 te Anloo, zoon van Jan Egberts Hebeling (zie IIb) en Frerikje Harms Udding.
Onderhandse akte van verkoop door Albert Meursing te Eext als weduwnaar van Jantien Hebelinge en vader van de minderjarige Margien Meursinge, en door Jan Hindriks Trouw als echtgenoot van Frerikien Hebelinge, aan Jan en Pieter Hebelinge te Eext van hun vaste goederen, met enkele uitzonderingen, en ook de overige goederen welke zij hebben geërfd van hun ouders Harmen Hebelinge en Jantien Pieters en van hun grootmoeder Frerikien Uddinge, 1748 [RAD archief Honeroth]
Etstoel 14 deel 33 Bladzijde/datum 66/14-6-1698
Eiser:Hermen Hebelinge, voor zover nodig geassisteerd door zijn vader Jan Hebeling
Verweerder: Hendrick Berents in de wandeling genaamd Nije Hendrick
Onderwerp: laster
Bijzonderheden:20-6-1700 heeft Hendrick Berents zijn beschuldigingen ingetrokken onder ede.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1703 met Jantje Ottens.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1705 met Jantje Pieters Hoving, gedoopt op 28-05-1682 te Anloo, dochter van Pieter Hoving en Geertruid Hebeling.
Lidmatenregister Anloo: 26-9-1706 aangenomen Jantje Pieters, hv. van Harm Hebeling.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbert Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 16-09-1703 te Anloo, overleden op 19-10-1703 te Anloo.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jantje Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 08-02-1705 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1733 te Anloo met Albert Meursing, brouwer, schatbeurder en ouderling te Eext, geboren te Eext, gedoopt op 06-11-1695 te Anloo, zoon van Albert Meursing en Margje Hindriks Baving.
   3.  Jan Hebeling, geboren circa 1710 te Anloo (zie IVa).
   4.  Frerikje Harms Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 15-07-1714 te Anloo.
SP 264 dl. 5 folio 111: verkoop door Klaas Roelofs Nijmeijer en kinderen van Annerveen aan Willem Greveling en huisvrouw dd. 18-10-1760.
Op 5-11-1770 maakte zij een testament, samen met haar tweede man Jan Arents. Haar universele erfgenaam was haar zoon Harm Trouw uit haar eerste huwelijk. Hij stierf echter ca. 1772 in "de Oost" als constable op het schip de Silveren Leeuw, waarna zij als enige erfgenaam van hem nog recht had op enig niet uitbetaald loon. Met haar derde man maakte ze wederom een testament op 2-11-1787, waarbij zij elkaar als wettige erfgenaam benoemden.
SP 264 Deel 6 fol. 444: Frerikje Hebeling lenen van broer Pieter Hebeling x Hindrikje Roelofs 23-10 gulden op 1-5-1761. Ook ondertekening door Harm Jans Trouw.
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-11-1736 te Anloo met Jan Hindriks Trouw, geboren circa 1711 te Annen, zoon van Hindrik Jans Trouw en Cornelisje Mensen.
SP 264 dl. 5 folio 140: Jan Hindriks Trouw en huisvrouw van Annen lenen 300 gulden van Grietje Klaassens en kinderen van Eexterveen dd. 18-8-1760.
SP 264 dl. 5 folio 141: Frerikje Hebeling en Harm Jans van Annen lenen 100 gulden van Grietje Klaassens en kinderen van Eexterveen dd. 23-1-1763.
SP 264 dl. 5 folio 142: Jan Hindriks Trouw x Frerikje Hebeling van Annen lenen 200 + 125 + 200gulden van Pastor G. Hillers x F. Huising dd. 2-2-1754, 16-9-1754, 1-10-1755. Onder deze akte staat dat de halfscheit van de akte op 23-4-1763 voldaan is door Jan Arents x Frerikje Hebeling van de Veentang.
SP 264 dl. 5 folio 147: Jan Hindriks Trouw van Annen en huisvrouw lenen 100 gulden van Harm Jans Smit x Grietje Jacobs van Anloo dd. 1-5-1759.
SP 264 dl. 5 folio 117: Jan Hindriks x Frerikje Hebeling lenen 100 gulden van Albert Meursing dd. 4-10-1750. Ondertekening door Jan Hindriks Trouw. Onder de akte staat: " Wij bekennen ondergeschrevenen ontvangen te hebben van onze zwager Albert Meursing de somma van 25 gulden en van het selve een halve gulden rente" Ondertekening door Jan Hindriks, jaar 1752.
SP 264 dl. 5 folio 119: Jan Hindriks x Frerikje Hebeling lenen 200 gulden van minderjarige dochter Jantje Hindriks. Mombers zijn Hindrik Reinders en Jan Jops van Gieterveen, dd. 28-6-1758.
SP 264 dl. 5 folio 152: Jan Hindriks Trouw x Frerikje Harms Hebeling van Annen lenen 300 gulden van Jan Jans Jobing en huisvrouw van Eext dd. 6-5-1743.
SP 264 dl. 5 folio 153: Jan Hindriks Trouw x Frerikje Harms Hebeling van Annen lenen 50 gulden van Jan Jobing van Eext, dd. 16-5-1758.
SP 266 Deel 6 Folio 425 dd.10-4-1762 Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Jan Trouw en Frerikje Harms
Kinderen:Harm Trouw
h.m.:Jan Timens de oude van Annen (v.z.)
m.m.:Jan Timens de jonge van Zuidlaren (v.z.); Pieter Harms Hebeling te Dikninge (m.z.); Albert Meursing te Eext (m.z.)
Bijzonderheden: Frerikje hertrouwd met Jan Arents van de Veentang
Op 23-11-1763 is Jan Meijering hoofdmomber, Albert Meursing, Jan Timans en Pieter Hebeling medemombers over Harm, zoon van wijlen Jan Trouw en Frerikje Hebeling. Frerikje is opnieuw getrouwd met Jan Arents.
Ondertrouwd (2) op 17-04-1762 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 05-05-1762 te Gieten met Jan Arents, geboren circa 1705 te Bonnen, overleden op 13-03-1784 te Veentang.
Lidmatenlijst 1733 Bonnerveen: Jantje, huisvrouw van Jan Arends.
HSR 1742 Bonnerveen: 2.
HSR 1754 Bonnen: 2.
HSR 1764 Bonnen: 2.
HSR 1774 Bonnen: 2.
HSR 1784 Bonnen: 2, wed. Jan Arends.
SP 264 Deel 6 fol. 343 : testament dd. 5-11-1770
Testators:Jan Arents x Frerikje Hebeling van de Veentang te Gieten. Frerikje is "ontslagen van de mentale magt en voogdije". Haar momber is Roelof Rijnberg van Annen
Erfgenamen:De zoon van Frerikje, Harm Trouw
De weduwe van Jan Arents laat het testament op 17-3-1784 registreren.
Gehuwd voor de kerk (3) op 16-10-1785 te Gieten met Hindrik Jans Veld, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 19-04-1761 te Gieten, overleden op 01-01-1818 te Gieten, zoon van Jan Haitzes, schoenmaker, en Annigje Hindriks.
SP 264 Deel 6 fol. 449: Hindrik Jans x Frerikje Harms Hebeling van de Veentang lenen van Wubbigje Tebing x Arent Hilbing 900 gulden op 22-8-1786.
HSR 1794 Bonnen: 2.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 87: 41, boer, ongehuwd.
HSR 1804 Bonnen: 2.
Kad. Atlas 1832 Sectie D no. 198: de kinderen van Hendrik Jans Veld.
   5.  Pieter Harms Hebeling, geboren te Eext (zie IVb).

Generatie IV

 
IVa    Jan Hebeling, geboren circa 1710 te Anloo, overleden v. 8-1765 te Eext, zoon van Harm Uddinge Hebeling (zie IIIc) en Jantje Pieters Hoving.
In 1744 betaalde zijn broer Pieter Hebeling te Eext een schuld voor Jan Hebeling. Op 25-5-1748 verkochten Albert Meursing, weduwnaar van Jantien Hebeling, namens zijn minderjarige dochter Marchien Meursing, samen met Frerikje Hebeling en haar man Jan Hendriks Trouw diverse goederen aan Jan en Pieter Hebeling, afkomstig van Harmen Hebeling en Jantien Pieters, alsmede van hun grootmoeder Frerikje Udding ( bron RAD archief Honeroth, inv. nr. 3).
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1742 te Anloo met Grietje Geerts, geboren circa 1715 te Gieterveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 13-10-1743 te Anloo (getuige(n): Jacobje Meijering van Eext).
   2.  Harm Jans Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 04-05-1746 te Anloo (getuige(n): Frerikje Hebeling, hv. van Jan Trouw, mr. kleermaker van Annen).
HSR 1784 Gieten: 1.
Gehuwd voor de kerk 5-1781 te Anloo met Jebbigje Pieters, geboren te Peest, gedoopt op 18-06-1747 te Norg, dochter van Pieter Geerts en Trijntje Melles.
   3.  Geert Jans Hebeling, geboren te Eext (zie V).
   4.  Frerikje Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 22-09-1754 te Anloo (getuige(n): Harmtje Jacobs, hv. van Gerrit Wever van Eext).
   5.  Jan Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 09-09-1759 te Gieten (getuige(n): Trijntje Lamberts van Eext).
Doopinschrijving te Anloo.

IVb    Pieter Harms Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 27-08-1719 te Gieten, zoon van Harm Uddinge Hebeling (zie IIIc) en Jantje Pieters Hoving.
Gehuwd voor de kerk op 09-05-1745 te Anloo met Hindrikje Roelofs, geboren te Annen, gedoopt op 10-11-1715 te Anloo, dochter van Roelof Jans Luichjens en Jantje Jans.
Ged. als d.v. Roelof Jans en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Pieters, geboren te Eext, gedoopt op 27-03-1746 te Anloo (getuige(n): Frerikje Harms, zuster van de vader).
   2.  Lammigje Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 29-10-1747 te Anloo (getuige(n): Hilligje Roelofs, zuster van de moeder van Annen).
   3.  Frerikje Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 03-08-1749 te Anloo (getuige(n): Frerikje Harms, hv. van Jan Trouw van Annen).
   4.  Janna Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 14-02-1751 te Anloo (getuige(n): Hilligje Roelofs van Annen, zuster van de moeder).

Generatie V

 
V    Geert Jans Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 11-04-1751 te Anloo (getuige(n): Roelofje Jans, dienstmaagd van Wennegje Tebing van Eext), zoon van Jan Hebeling (zie IVa) en Grietje Geerts.
HSR 1784 Gieterveen: 1.
Gehuwd voor de kerk op 13-07-1777 te Gieten met Beertje Roelofs, gedoopt op 05-09-1756 te Gasselternijveen, dochter van Roelof Derks en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Geerts Hebeling, geboren te Gieterveen, gedoopt op 14-12-1777 te Gieten.
   2.  Jantje Hebeling, geboren te Gieterveen, gedoopt op 13-12-1778 te Gieten.
   3.  Grietje Hebeling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 29-04-1781 te Anloo, overleden op 26-03-1846 te Wildervank.
   4.  Jaapkien Hebeling, geboren te Gieterveen, gedoopt op 14-12-1783 te Gieten, overleden op 30-11-1857 te Anloo.
   5.  Roelofje Geerts Hebeling, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 09-07-1786 te Gieten, overleden op 31-03-1832 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1807 te Anloo met Roelof Roelofs Sloots, geboren te Eexterveen, gedoopt op 11-12-1768 te Anloo (getuige(n): Geesje Egberts, hv. van Harm Harms van Eexterveen), overleden op 04-09-1831 te Anloo, zoon van Roelof Jans Sloots en Jantje Harms.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 172, zoon van Jantiena Harms, ong.
   6.  Annigje Geerts Hebels, gedoopt op 15-05-1791 te Wildervank, overleden op 15-08-1859 te Gieterveen.
Gehuwd met Jan Lamberts Schoonbeek, arbeider, geboren op 10-08-1786 te Wildervank, overleden op 19-08-1830 te Gieten, zoon van Lambert Schoonbeek en Hindrikje Hilbrands.
   7.  Harm Geerts Ebels, gedoopt op 22-02-1795 te Wildervank (zie VIa).
   8.  Roelof Geerts Hebels, gedoopt op 08-07-1798 te Wildervank (zie VIb).
   9.  Geert Hebels, geboren 6-1800 te Wildervank (zie VIc).

Generatie VI

 
VIa    Harm Geerts Ebels, gedoopt op 22-02-1795 te Wildervank, overleden op 17-03-1880 te Buinerveen, zoon van Geert Jans Hebeling (zie V) en Beertje Roelofs.
Gehuwd (1) op 05-08-1815 te Anloo met Beertje Hoving, geboren te Annerveen, gedoopt op 12-02-1792 te Anloo, overleden op 11-09-1822 te Buinerveen, dochter van Hindrik Egberts Hoving en Frerikje Jans Hoving.
Gehuwd (2) op 06-12-1825 te Borger met Roelofje Teunis Pots, geboren op 11-09-1795.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hindrik Hebels, arbeider, landbouwer, geboren op 03-11-1818 te Gieten, overleden op 15-10-1894 te Odoorn.
Gehuwd op 30-08-1944 te Borger met Hendrikje Popken, geboren op 07-02-1817 te Buinerveen, overleden op 18-05-1888 te Buinerveen, dochter van Thomas Egberts Popken en Grietje Middeljans.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Hebels, landbouwer, geboren op 04-01-1826 te Buinerveen, overleden op 01-04-1897 te Buinerveen.
Gehuwd op 24-05-1850 te Borger met Grietje van der Wijk, geboren op 18-02-1825 te Veenhof, overleden op 02-12-1854 te Buinerveen, dochter van Geert Egberts van der Wijk, landbouwer, en Hinderkien Hidding.
   3.  Roelof Hebels, geboren op 14-04-1828 te Borger (zie VIIa).

VIb    Roelof Geerts Hebels, arbeider, gedoopt op 08-07-1798 te Wildervank, zoon van Geert Jans Hebeling (zie V) en Beertje Roelofs.
Gehuwd op 16-12-1816 te Wildervank met Hillegien Harmannus, gedoopt op 28-06-1789 te Wildervank, overleden op 25-06-1851 te Gieterveen, dochter van Harmannus Gerrits en Fennechien Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmannus Roelfs Ebels, geboren op 02-01-1818 te Wildervank (zie VIIb).
   2.  Geert Roelofs Hebels, dienstknecht, geboren op 21-03-1820 te Wildervank, overleden op 10-04-1902 te Exloërmond.
Gehuwd op 07-05-1847 te Borger met Pietertje Mensing, geboren op 15-08-1824 te Gieten, overleden op 25-04-1862 te Exloërveen, dochter van Jan Cornelis Mensing, arbeider, en Jantje Jans Pieters.
   3.  Fennechien Hebels, geboren op 10-02-1823 te Gieterveen, overleden op 21-02-1823 te Gieterveen.
   4.  Fennichien Hebels, geboren op 26-11-1824 te Gieterveen, overleden op 31-03-1854 te Gieterveen.
Gehuwd op 21-05-1853 te Gieten met Gouke Arends Oorburg, arbeider, geboren op 19-08-1818 te Wildervank, overleden op 06-05-1884 te Gasselte, zoon van Arend Meijer Oorburg en Harmke Goukes Holtkamp.

VIc    Geert Hebels, arbeider, geboren 6-1800 te Wildervank, overleden op 24-07-1832 te Leeuwarden, zoon van Geert Jans Hebeling (zie V) en Beertje Roelofs.
Gehuwd op 30-12-1822 te Gieten met Jantien Hindriks Zandvoort, geboren te Gieten, gedoopt op 29-10-1797 te Gieten, overleden op 21-02-1836 te Gieterveen, dochter van Hindrik Harms Zandvoort, arbeider, en Hindrikje Alefs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beertien Hebels, geboren op 29-03-1823 te Gieten, overleden op 20-08-1905 te Drouwenerveen.
Gehuwd op 17-04-1846 te Borger met Jannes Wever, arbeider, geboren op 10-02-1816 te Drouwen, overleden op 05-03-1889 te Drouwenerveen, zoon van Albert Harms Wever en Fennechien Dieters.
   2.  Hendrik Hebels, dienstknecht, geboren op 23-09-1825 te Gieten, overleden op 28-09-1848 te Gasselterboerveen.
   3.  Hendrikje Hebels, geboren op 20-09-1828 te Hoogeveen, overleden op 21-07-1829 te Gieterveen.

Generatie VII

 
VIIa    Roelof Hebels, arbeider, landbouwer, geboren op 14-04-1828 te Borger, overleden op 09-10-1898 te Exloërveen, zoon van Harm Geerts Ebels (zie VIa) en Roelofje Teunis Pots.
Gehuwd met Willemtje Hilberts, geboren op 13-03-1826 te Borger, overleden op 18-02-1891 te Exloërmond, dochter van Berent Hilberts en Evertje Mansen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Hebels, geboren op 03-03-1861 te Buinerveen, overleden op 03-03-1931 te Borger.
Gehuwd op 26-05-1888 te Borger met Geert Groenhof, landbouwer, arbeider, geboren op 05-09-1848 te Gieterveen, overleden op 18-06-1910 te Buinerveen, zoon van Harm Jacobs Groenhof, landbouwer, en Jantje Berents Trip.

VIIb    Harmannus Roelfs Ebels, arbeider, geboren op 02-01-1818 te Wildervank, overleden op 10-09-1905 te Stadskanaal, zoon van Roelof Geerts Hebels (zie VIb) en Hillegien Harmannus.
Ook Hebels genoemd.
Gehuwd op 04-07-1846 te Onstwedde met Fennegien Jans de Jonge, geboren circa 1825 te Stadskanaal, overleden op 03-10-1909 te Wildervank, dochter van Jan Jans de Jonge, arbeider, en Frederika van Kammes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Ebels, geboren op 01-11-1847 te Gieterveen, overleden op 24-12-1849 te Annerveen.
   2.  Roelf Ebels, geboren op 04-08-1850 te Gieterveen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software