Genealogie van Hindrik Hindriks Hogenesch


 
Generatie I

 
I    Hindrik Hindriks Hogenesch, schoolmeester te Gasselte, overleden op 04-03-1675 te Gasselte.
OSA 6 Deel 3 Blad 290/291 nr 1: Hindrik Hindriks Hoochenesch, schoolmeester te Gasselte krijgt een tractement van 15 gulden d.d. 22-3-1650.
Gehuwd met Ermeken N.N.
Naam niet zeker, doopinschrijving is:
Gasselte, doop-, trouw- en overlijdensboek (1611-1714; DTB 48), 1646 pagina 10: Gedoopt: Arentijn, dochter van Hijnderijck Hijnderijcks en Jan Aren....beroep vader: schoolmeester.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Hindriks Hogenesch, geboren circa 1640 (zie II).
   2.  Jantje Hindriks, geboren circa 1645 te Gasselte, overleden op 22-04-1654 te Gasselte.
   3.  Berentje Hindriks, gedoopt op 06-12-1646 te Gasselte.

Generatie II

 
II    Johan Hindriks Hogenesch, schoolmeester te Gieten 1664-1684. Geboren circa 1640, overleden op 11-07-1684 te Gieten, zoon van Hindrik Hindriks Hogenesch (zie I) en Ermeken N.N.
SP 264 dl 1 Blz. 63 Soort akte:lening
Leners:Roelof Willems te Annen
Uitleners:Jan Hendricks, schoolmeester x Jantien Hendricks
Bedrag:119 daalder
Keurnoten:Jan Schuiling en Hendrik Schuiling
Plaats:
Datum:2-12-1667
Bijzonderheden:afkomstig van geleverde waren door wijlen Hendrik Everts en zijn vrouw, de ouders van de comparant Jantje Hendriks, bij scheiding ten deel gevallen. Jantje moeder leeft dan nog en zij heeft een zuster.
Etstoel Deel/folio/datum 28/113/8-11-1687
Eiser: Boelo Harmens als man en voogd van zijn huisvrouw Engeltien Hindrichs
voor zich en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Bonnen
en over Lambert Hindrichs kind, item Jan Kars nom. ux. te samen
erfgenamen van wijlen Jantien Claesens
Verweerder: weduwe mr. Jan HogenEsch voor haar en haar kinderen, erfgenamen van
wijlen Hindrich Everts
Onderwerp: geschil landhuur
Inhoud: de voorzaten van verweerder zouden in huur genomen hebben van Jantien
Claesens stukken land. Daarvan zou een deel door Hindrich Everts aan
Jan Schuilinck, mede erfgenaam betaald zijn. Volgens verweerder was het
land gekocht.
Gehuwd voor de kerk voor 1667 met Jantje Hindriks, geboren circa 1645, overleden op 17-09-1718 te Gieten, dochter van Hindrik Everts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Jans Hogenesch, geboren circa 1670 te Gieten (zie IIIa).
   2.  Evert Jans Hogenesch, geboren circa 1670 te Gieten (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Hindrik Jans Hogenesch, koster, schoolmeester te Gieten 1688-1735, geboren circa 1670 te Gieten, begraven op 21-09-1735 te Gieten, zoon van Johan Hindriks Hogenesch (zie II) en Jantje Hindriks.
HSR 1692 Gieten: 2, koster en keuter.
HSR 1693 Gieten: 2, koster en keuter.
HSR 1694 Gieten: 2, koster en keuter.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Hindrick Jansen, schoolmeester, Geesijn Uddinge sijn huisvrouw.
Gehuwd voor de kerk op 08-11-1690 te Gieten met Geesje Udding, geboren circa 1665, overleden op 14-04-1748 te Gieten, dochter van Harm Udding en Jantje Lanting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hogenesch, koopman te Rotterdam, geboren circa 1690 te Gieten, begraven op 13-01-1753 te Rotterdam.
Lidmaat Gieten 1713
Maria de Windt was eerder gehuwd op 19-9-1703 te Rotterdam met Abraham du Bois gedoopt Rotterdam 12-11-1679, zoon van Samuel du Bois en Corenlia Versluis.
Jan Hogenesch is lidmaat te Gieten 1713
Op 22-7-1721 testeerden Jaw HoogenEsch en Maria de Windt en benoemden Pieter de Wirrdt, kapitein, tot voogd over hun minderjarige erfgenamen.
Op 27-3-1723 testeerde Samuel du Bois en benoemde zijn moeder Maria de Windt tot universele erfgename en bij haar vooroverlijden zijn stiefvader Jan Hoogenesch.
Op 19-12-1725 verkopen Jan Hogenesch, koopman, en Maria de Wint een huis aan de noordzijde van de Nieuwe Haven voor f 6000 aan Arij Redelijkheyt, mr. metselaar; het huis is haar aangekomen uit de boedel van haar vader Cornelis de Winnt.
Op 24-9-1759 testeert Maria de Wind, weduwe van Jan Hogenesch.
Op 15-1-1773 wordt de boedel van Maria de Windt beschreven en gedeeld, waarbij Hendrik Blankenbijl, apostheker, en Jam Loncq, med. doet., executeurs zijn; de baten zijn f 2346.1.8, de lasten f 664.3.8, zodat het saldo f 1681.18.? is; van de zijde van wijlen haar man, Jan Hogenesch, treden op Johanna, Hendrik, Gesina en Willemina Hogenesch, van haar zijde Hendrik Blankenbijl, Maria de Clercq, weduwe van Jan Merveille, Tanna Pijl, Cornelia P(jl en Jacobus, Paulus en Huijbregt Johannes Blommaart, kinderen van wijlen Catharina Pijl bij Anthony Bloemaart, Cornelis en Dirk de Wind, Mathijs (apotheker), Daniel (mr. borstelmaker) en Dina Jongeling.
Ondertrouwd op 04-05-1721 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 21-05-1721 te Rotterdam met Maria de Windt, gedoopt op 03-03-1679 te Rotterdam, begraven op 06-05-1772 te Rotterdam, dochter van Cornelis de Windt en Maria Huybregts.
   2.  Jantje Hogenesch, geboren circa 1700.
Gehuwd voor de kerk circa 1720 met Roelof Egberts, timmerman, geboren circa 1695 te Gieten, zoon van Egbert Berents, timmerman, en Geesje Roelofs.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 15-6-1714.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Roelf Egberts.
HSR 1742 Gieten: 2.
OSA 1110 1749 Gieten.
HSR 1754 Gieten: 2, keuter en timmerman.
SP 264 dl. 5 folio 562 dd. 2-9-1747 lening van 200 gulden door Roelof Egberts als hoofdmomber over de minderjarige dochter van wijlen Mr. Jacob Hindriks van de pupil dd. 11-12-1741. Ondertekening door Hindrik Jacobs; Roelof Jacobs; K. Sloots. Meerten Jans is borg. Onder de akte staat dat Hindrik Luichjens x Hindrikje Jacobs het recht van eigendom van deze obligatie overgeeft aan Hindrik Hogenesch. Op 3-5-1773 zijn Jan Roelofs x Trijntje Claassen van Gieten borg.
   3.  Hindrik Hogenesch, geboren circa 1705 te Gieten (zie IVa).
   4.  Jantje Hogenesch, geboren circa 1705.
   5.  Geesje Hogenesch, geboren circa 1710 te Gieten? Begraven op 21-09-1794 te Gieten.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 19-4-1737.
Gehuwd met Meerten Jans, timmerman, geboren circa 1710, begraven op 02-04-1776 te Gieten.
HSR 1742,1754, 1764, 1774: 2, keuter en timmerman
OSA 1110 1749: Meerten Jans
Lidmaat te Gieten 5-07-1744.
   6.  Willemtje Hindriks Hogenesch, geboren circa 1715.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1739 met Pieter Huising, ette Oostermoer 1723-1738; diaken te Gieten 1713-1715, geboren circa 1671 te Gieten, overleden voor 1739, zoon van Harm Huising, kerkvoogd te Gieten 1666, 1683; diaken 1681-1683, en Lammegien Hilbing.
Markegenoot Gieten in 1702; lidmaat te Gieten 1705, vermeld te Bonnen 1706 en 1732 (schulteprot. Anloo 3de C, fol 323).
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. pasen 1705.
Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Pieter Huisinghe.
Overleden voor 15 december 1739 (Archief Mensinge). Was kinderloos, nalatende 12.500,- gld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 05-03-1741 te Gieten met Tonnis Braam, geboren te Bonnen, gedoopt op 02-08-1716 te Gasselte, zoon van Jacob Braam en Hindrikje Tonnis Camphuijs.
Lidmaat te Gieten 18-09-1737.
Op 9-12-1742 geeft Teunis Braam aan dat zijn vrouw Willemtien Hindriks, voormaals gehuwd met Pieter Huisinge een morgengave heeft ontvangen van 1500 gulden van wijlen Pieter Huisinge.[OSA 1785 pg. 3663]
SP 264 Deel 6 fol. 176: Tonnis Braam x Willemtje Hindriks van Zuidlaren lenen van R. Strating x Jeigje Tamming van Zuidlaren 200 gulden op 17-9-1756.
SP 264 Deel 6 fol. 179: Tonnis Braam x Willemtje Hogenesch van Zuidlaren lenen van schulte Jan Homan en broer Bernier Homan en zuster Jeigje Homan 400-20 gulden op 18-9-1743.
SP 264 dl. 5 folio 530: verkoop door Tonnis Braam x Willemtje Hogenesch van Zuidlaren aan zwager en zuster Roelof Egberts x Jantje Hogenesch van Gieten van een kamer ten oosten van behuizing van Roelof, in 1740 gebouwd voor 150 gulden dd. 1-5-1742.
   7.  Jantje Hogenesch, overleden op 17-09-1718 te Gieten.

IIIb    Evert Jans Hogenesch, schoolmeester te Anloo 1692-1722, geboren circa 1670 te Gieten, zoon van Johan Hindriks Hogenesch (zie II) en Jantje Hindriks.
SP 266 Deel 1 Folio 347 Datum 19-11-1722 Staat en inventaris
Ouders:Evert Jansen en wijlen Geesien Hillebrants
Kinderen:Jan Everts; Heijltje Everts
h.m.:Willem Meinders (m.z.)
m.m.:Hindrik Everts (m.z.); Jan Schuiling van Seijen (v.z.); Mr. Hindrik Jansen van Gieten (v.z.)
Bijzonderheden
Evert Jansen hertrouwd met Jantje Jansen, weduwe van Harmen Coiter
D. Potthoff nom. ux. Jantje Everts is de zwager van Evert Jansen
SP 266 Deel 2 Folio 206 Datum 12-9-1729 Momberrekening
Ouders:Evert Jansen en wijlen Geesje Hillebrants
Kinderen:Heiltje Everts; Jan Everts
h.m.:Willem Meinderts
m.m.:Ondertekening door Hindrik Everts; Hindrik Jansen schoolmeester; Jan Schuiling.
Bijzonderheden: De grootmoeder van de pupillen is Bougje Eppens. Betaling aan Evert Hindriks van Eext twee derde deel van een obligatie. Betaling aan Lammegje Hamming van Gasselte de "halfscheit" van een obligatie. Betaling van Jan Meijering van Eext de "halfscheit" van een obligatie. Willem Meinderts is de zwager van Evert Jansen. Heiltje is meer dan 25 jaar oud en meerderjarig.
SP 266 Deel 2 Folio 322 Datum 3-1-1732 Momberrekening
Ouders:Evert Jansen en Geesje Hillebrants
Kinderen:Jan Everts
h.m.:Willem Meinderts van Eexterveen
m.m.:Ondertekening door schoolmeester Hindrik Jansen; Hindrik Everts
Bijzonderheden: Jan Everts is getrouwd met Swaantje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1696 met Geesje Hilbrants, geboren te Anloo, gedoopt op 26-11-1676 te Anloo, overleden circa 1721, dochter van Berent Roelofs Hilbrants en Bouchje Eppens.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-12-1722 te Anloo met Jantje Jans, geboren circa 1670 te Annerveen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eppe Everts, geboren te Anloo, gedoopt op 10-01-1697 te Anloo, overleden op 04-02-1697 te Anloo.
   2.  Jantje Everts Hogenesch, gedoopt op 26-02-1699 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk 7-1718 te Anloo met Derk Pothoff, organist en verwalter-schulte, geboren circa 1690 te Wetzinge, zoon van Jan Pothoff en Aeilke Lamberts.
Mombers over zijn minderjarige kinderen zijn op 1-6-1761: H. Hillebrants, Hindrik Hogenesch, Berent Steringa en Jan Hendriks van Bruggen.
   3.  Geesje Everts, gedoopt op 20-10-1701 te Anloo.
   4.  Heiltje Everts, gedoopt op 14-12-1704 te Anloo.
   5.  Jan Everts, geboren circa 1708 te Anloo (zie IVb).
   6.  Sijne Hogenesch, gedoopt 1714 te Anloo.

Generatie IV

 
IVa    Hindrik Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, schoolmeester te Gieten 1736-1775, koster, herbergier, geboren circa 1705 te Gieten, zoon van Hindrik Jans Hogenesch (zie IIIa) en Geesje Udding.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 14-9-1734: Hindrik Hindriks schoolmeester te Gieten.
Op 31-10-1750 geven koster Hindrik Hogenesch en consorten te Gieten de erfenis de erfenis aan van de broer van zijn vrouw Barelt Berents te Bonnerveen overleden.[OSA 1785 blz. 4330 d.d. 31-12-1750]
HSR 1742 Gieten: 1, en als koster en herbergier.
OSA 1110 1749 Gieten: Hindrik HoogenEsch, koster (Aaltien Jans)
HSR 1754 Gieten: 3, koster, herbergier.
HSR 1764 Gieten: 2, schatbeurder, koster, herbergier.
HSR 1774 Gieten: 3, schatbeurder, koster, herbergier.
HSR 1784 Gieten: 3, nering.
Gehuwd voor de kerk voor 1738 met Lammigje Berents, gedoopt op 16-03-1710 te Gasselternijveen, dochter van Berent Tonnis en Jantje Barelts Meijers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Hindriks Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 05-10-1738 te Gieten, overleden voor 1744 te Gieten.
   2.  Jantje Hindriks Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 13-05-1742 te Gieten, overleden op 06-04-1816 te Gieten.
Bij overlijden wordt de moeder Lammigje Meijering genoemd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-10-1766 te Gieten met Roelof Sloots, geboren te Bonnen, gedoopt op 12-03-1741 te Gieten, overleden voor 1804, zoon van Cornelis Sloots en Jantje Bronniger.
SP 266 Deel 8 Folio 539 dd.14-5-1777
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Roelof Sloots en Jantje Hogenesch
Kinderen:Jantje Sloots (9 jaar)
h.m.:Lambert Woutman van Meppel
m.m.:Jan Mensing; Hindrik Hogenesch de oude; Hindrik Hogenesch de jonge
Bijzonderheden
Jantje hertrouwd met Roelof Wiering van Gasselte.
Onder de inventaris goederen voor 2/3 in het bezit van de weduwe van Cornelis Sloots en voor 1/3 van Jantje Hogenesch en haar kinderen.
HSR 1804 Gieterveen: 1, wed. Roelof Sloots.
Ondertrouwd (2) op 01-06-1777 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 08-06-1777 te Gieten met Roelof Wiering, gedoopt op 17-08-1755 te Gasselte, overleden op 07-05-1814 te Gieten, zoon van Jan Roelofs Wiering en Aaltje Homan.
SP 264 deel 7 folio 59 lening van 100 gulden door Roelof Wiering van Gieten van Hindrik Hommes dd. 20-12-1791.
HSR 1784 Gieten: 2.
HSR 1794 Gieten: 2.
OSA 1383 Gieten huisnr. 58: 42, boer, gehuwd, 2 kinderen, schutter.
HSR 1804 Gieten: 2.
OSA 1513 1807 Gieten no. 60.
   3.  Hindrik Hindriks Hogenesch, geboren te Gieten (zie Va).
   4.  Aaltje Hindriks Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 04-12-1746 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-10-1778 te Gieten met Jan Hindriks, geboren circa 1750 te Gieten, begraven op 28-10-1782 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-04-1783 te Gieten met Hindrik Meijering, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 10-09-1752 te Gieten, overleden op 04-10-1825 te Gieten, zoon van Jan Meijering en Aaltje Freriks.
In 1797 worden er mombers benoemd over de kinderen van Hindrik Meijering en wijlen Lammigje Meijering. De kinderen zijn Jan Meijering, 6 jaar oud en Hindrik Meijering 2 jaar oud. De mombers zijn Jacob Meijering van Eext, Geert Braams van Bonnen, Harm Ottens van Bonnen en Willem Harms van Bonnerveen. Hindrik Meijering is hertrouwt met Roelofje Hindriks Weitering op 21-4-1797. [Schultenprotocol 282 deel 1 folio 70 d.d. 21-4-1797] De goederen zijn deels mandelig met Willem Harms en Harm Ottens. Andere goederen mandelig met Harm Ottens en Jan Meijering van Gasselte.
Hindrik Meijering wordt in 1797 genoemd te Bonnen op huisnummer 72, 46 jaar oud, landbouwer, gehuwd met drie kinderen.[OSA 1383] In 1807 wordt hij te Bonnen genoemd op huisnummer 74.[OSA 1513] In de kadastrale atlas van 1832 sectie E no. 613 wordt de weduwe van Hendrik Meijering genoemd.
   5.  Berend Hogenesch, geboren te Gieten (zie Vb).
   6.  Geesje Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 15-10-1752 te Gieten.

IVb    Jan Everts, geboren circa 1708 te Anloo, zoon van Evert Jans Hogenesch (zie IIIb) en Geesje Hilbrants.
SP 266 Deel 5 Folio 471; dd 13-6-1750; Staat en inventaris
Ouders:wijlen Jan Everts en Swaantje Hindriks van Anloo
Kinderen:Geesje Jans
h.m.:D. Pothof van Anloo
m.m.:Mr. Hindrik Hogenesch van Gieten; Jan Hindriks van Eelde; Berent Hindriks van Eelde
Swaantje is getrouwd met Lucas Hindriks van Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 09-04-1730 te Anloo met Swaantje Hindriks, geboren circa 1705 te Eelde, overleden op 04-08-1753 te Gasselternijveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Jans Hogenesch, gedoopt op 11-02-1731 te Anloo, overleden voor 1760.
Gehuwd voor de kerk op 09-06-1754 te Zuidlaren met Jan Egberts, geboren circa 1725 te Zuidlaren.
   2.  Hindrik Jans, geboren te Anloo, gedoopt op 28-09-1732 te Anloo.
   3.  Bougje Jans, geboren te Anloo, gedoopt op 04-04-1734 te Anloo (getuige(n): Heiltien Everts).

Generatie V

 
Va    Hindrik Hindriks Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 03-05-1744 te Gieten, overleden voor 1790, zoon van Hindrik Hogenesch (zie IVa) en Lammigje Berents.
HSR 1784 Gieten: 3, nering
SP 266 Deel 10 Folio 279 dd. 22-2-1790
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Hindrik Hogenesch en Lammigje Hindriks van Gieten
Kinderen:Hindrik Hogenesch
h.m.:Harm Meertens van Gieten
m.m.:Jacob Braam; Harm Meiers; Roelof Hindriks
Bijzonderheden:
De boedel van wijlen Mr. H. Hogenesch en Aaltje Hogenesch wordt verdeeld.
SP 282 Deel 1 Folio 18
Datum:19-5-1796
Momberbenoeming, momberrekening
Ouders:wijlen Hindrik Hogenesch
Kinderen:Hindrik Hogenesch
h.m.:Berent Hogenesch van Gieten i.p.v. Harm Meertens
m.m.:Harm Meertens i.p.v. Jacob Braam van Zuidlaren; Harm Meijers; Roelof Hindriks
OSA 1513 1807 Gieten no. 8,9.
Bewoners 1825 Gieten no. 50b: wed. Hendrik Hogenesch.
Ondertrouwd op 29-04-1784 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 02-05-1784 te Gieten met Lammigje Hindriks, geboren te Bonnen, gedoopt op 05-08-1759 te Gieten, overleden op 12-08-1832 te Gieten, dochter van Hindrik Roelofs, keuter en schoenmaker, snijder, en Annigje Harms.
OSA 1383 Gieten huisnr. 48: 40, arbeidster, weduwe, 1 kind.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hendriks Hogenesch, geboren te Gieten (zie VIa).

Vb    Berend Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 22-03-1750 te Gieten, overleden op 08-12-1828 te Gieten, zoon van Hindrik Hogenesch (zie IVa) en Lammigje Berents.
OSA 1383 Gieten huisnr. 46: 49, schatbeurder, gehuwd, 5 kinderen.
HSR 1794 Gieten: 3, herbergier.
HSR 1804 Gieten: 3, nering.
OSA 1513 1807 Gieten no. 33.
Bewoners 1825 Gieten no. 47.
Ondertrouwd op 29-04-1785 te Gasselternijveen, gehuwd voor de kerk op 26-06-1785 te Gieten met Jantje Jans, geboren op 18-10-1761 te Gasselternijveen, overleden op 26-08-1807 te Gieten, dochter van Jan Egberts, brouwer, en Jantien Joling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Berents Hogenesch, geboren op 08-04-1786 te Gieten (zie VIb).
   2.  Jantje Berends Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 23-12-1787 te Gieten, overleden op 23-09-1829 te Gieten.
Ondertrouwd op 04-11-1806 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 15-01-1807 te Gieten met Jan Braams, schulte van Gieten; herbergier, landbouwer; burgemeester van Gieten, geboren op 14-01-1762 te Eext, gedoopt op 24-01-1762 te Anloo, overleden op 03-03-1839 te Gieten, zoon van Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, en Margje Alberts Meursing.
HSR 1784 Gieten: 3, nering.
HSR 1794 Gieten: 3, stoker.
OSA 1383 Gieten huisnr. 20: 36, lid van het bestuur, gehuwd, 2 kinderen.
Jan Braams werd in 1795 de eerste door de mensen zelf gekozen schulte. Op zondag 8 maart 1795 werd hij unaniem door de kerspellieden gekozen. Drie jaar later werd Jan Braams benoemd tot lid van het Intermediair Adminstratief Bestuur, waarbij hij tijdelijk afstand diende te doen van het schultambt. Zijn broer Albert Braams, de schulte van Anloo, werd dan ook op 3 maart 1798 tot geauthoriseerd schulte benoemd. Bij de opheffing van het Intermediair Administratief Bestuur in 1799 werd Jan Braams weer gewoon schulte. Op 1 augustus 1811 werd hij benoemd tot maire van Gieten, welke functie hij tot 1825 uitoefende. Verder was hij nog lid van de Provinciale Staten van Drenthe. In zijn huis annex herberg was tevens het 'gemeentehuis' gevestigd. Dit verschijnsel (gemeentehuis in een herberg) is overigens niet uniek in Drenthe. Veel gemeentehuizen zijn op dezelfde wijze begonnen. Zijn boerderij, later eigendom van de nakomelingen van Marchien Braams en Willem Zegering, is in 1989 helaas door de bliksem getroffen.
Mombers over de kinderen Braams werden in 1807 Harm Ottens (hoofdmomber), de oud-ette Louwert Niewolt alsmede de schulte en ette Albert Braams en Jan Meursing Braams, allen ooms van de kinderen.
HSR 1804 Gieten: 2, nering.
OSA 1513 1807 Gieten no. 20.
Bewoners 1825 Gieten no. 24.
   3.  Lammegien Hogenesch, geboren op 01-06-1790 te Gieten, gedoopt op 06-06-1790 te Gieten, overleden op 30-10-1862 te Annerveenschekanaal.
Gehuwd op 09-11-1815 te Anloo met Lucas Steenge, geboren te Eexterveen, gedoopt op 01-11-1795 te Anloo, overleden op 04-05-1871 te Eexterveensche Kanaal, zoon van Willem Steenge, ette Rolde 1776-1790, en Metje Everts.
   4.  Jan Berends Hogenesch, geboren op 03-12-1792 te Gieten (zie VIc).
   5.  Aaltje Berents Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 05-02-1797 te Gieten, overleden op 05-04-1845 te Gieten.
Gehuwd op 16-11-1815 te Gieten met Jan Harms Ottens, grutter, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-10-1793 te Gieten, overleden op 13-06-1855 te Bonnen, zoon van Harm Ottens en Rolina Rosing.
Bewoners 1825 Bonnen no. 72.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 226.
   6.  Thie Berends Hogenesch, geboren op 27-05-1801 te Gieten (zie VId).

Generatie VI

 
VIa    Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 02-05-1784 te Gieten, overleden op 28-05-1858 te Gieten, zoon van Hindrik Hindriks Hogenesch (zie Va) en Lammigje Hindriks.
Bewoners 1825 Bonnen no. 82.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 245.
Kad. Atlas 1832 Sectie B no. 561.
Ondertrouwd op 06-10-1805 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 30-10-1805 te Gieten met Harmtien Harms Hamming, geboren op 22-06-1784 te Eext, gedoopt op 27-06-1784 te Anloo, overleden op 28-09-1836 te Bonnen, dochter van Harm Jans Hamming en Wennigje Jans Meursing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hendriks Hogenesch, geboren op 21-03-1806 te Gieten (zie VIIa).
   2.  Harm Hogenesch, geboren te Gieten (zie VIIb).
   3.  Lambert Hogenesch, schoolmeester, geboren op 22-01-1812 te Gieten, overleden op 14-01-1856 te Bonnen.
   4.  Wennechien Hogenesch, geboren op 08-04-1815 te Gieten, overleden op 17-02-1853 te Gieten.
Gehuwd op 21-07-1843 te Gieten met Jacob Geerts Westerhuis, landbouwer, geboren op 13-09-1811 te Gieten, gedoopt op 15-09-1811 te Gieten, overleden op 10-10-1898 te Gieten, zoon van Geert Jacobs Westerhuis, knecht, landbouwer, en Marchien Willems Ensing.
   5.  Lammegien Hendriks Hogenesch, geboren op 08-01-1818 te Bonnen, overleden op 09-03-1901 te Gieten.
Gehuwd op 24-05-1839 te Gieten met Hendrik Speelman, timmerman, landbouwer, geboren op 26-11-1813 te Gieten, overleden op 05-12-1884 te Gieten, zoon van Jannes Berends Speelman, timmerman, en Hillechien Jans Schiphouwer.
   6.  Jantje Hogenesch, geboren op 20-02-1822 te Gieten, overleden op 14-01-1894 te Gieten.
   7.  Hendrikje Hogenesch, geboren op 23-01-1825 te Gieten, overleden op 17-04-1884 te Bonnen.
Gehuwd (1) op 12-05-1859 te Gieten met Geert Meursing, landbouwer, geboren op 05-02-1831 te Anloo, overleden op 07-12-1867 te Gieten, zoon van Jacob Meursing, landbouwer, en Roelofje Geerts Cremers.
Gehuwd (2) op 13-11-1869 te Gieten met Heerke Kuipers, onderwijzer, geboren op 24-08-1848 te Borger, overleden op 05-10-1920 te Gieten, zoon van Tjaard Kuipers en Jantien Hindriks Ensing.

VIb    Hindrik Berents Hogenesch, landbouwer, geboren op 08-04-1786 te Gieten, gedoopt op 17-04-1786 te Gieten, overleden op 01-06-1866 te Gasselternijveen, zoon van Berend Hogenesch (zie Vb) en Jantje Jans.
Gehuwd op 01-05-1817 te Gasselte met Marchien Homan, geboren op 17-11-1792 te Rolde, gedoopt op 18-11-1792 te Rolde, overleden op 06-03-1854 te Gasselternijveen, dochter van Harm Jan Homan, landbouwer, en Jantje Jans Assies.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hogenesch, geboren op 10-04-1820 te Gasselte, overleden op 25-11-1888 te Gasselte.
Gehuwd op 02-06-1847 te Gasselte met Jan Meijering, landbouwer, geboren op 03-05-1818 te Gasselte, overleden op 18-06-1887 te Gasselte, zoon van Jan Meijering, landbouwer, en Margje Westenbrink.
   2.  Harm Jan Hogenesch, geboren op 24-01-1822 te Gasselte (zie VIIc).
   3.  Lammegien Hogenesch, geboren op 09-12-1823 te Gasselte, overleden op 24-11-1904 te Gasselte.
Gehuwd op 10-02-1843 te Gasselte met Roelof Hoving Wichers, geboren op 18-02-1818 te Gasselte, overleden op 19-03-1900 te Gasselte, zoon van Hindrik Hoving Wichers en Jacobje Kars Reiling.
   4.  Johanna Hogenesch, geboren op 21-01-1826 te Gasselte, overleden op 11-11-1902 te Stadskanaal.
Gehuwd op 09-05-1851 te Gasselte met Rense Oostinjer, geboren op 15-04-1821 te Nieuwe Pekela, overleden op 15-10-1914 te Stadskanaal, zoon van Jacob Harms Oostinjer en Jantje Renses Sjoertsema.
   5.  Berentdina Hogenesch, geboren op 01-11-1828 te Gasselte, overleden op 08-07-1905 te Gasselte.
Gehuwd op 04-05-1854 te Gasselte met Roelof Bakker, geboren op 10-08-1822 te Gasselte, overleden op 20-12-1900 te Gasselte, zoon van Harmannus Wijbens Bakker, landbouwer, en Roelina Boelken.
   6.  Berend Hogenesch, geboren op 27-03-1831 te Gasselte, overleden op 02-12-1833 te Gasselte.
   7.  Jan Hogenesch, geboren op 04-10-1833 te Gasselte (zie VIId).

VIc    Jan Berends Hogenesch, landbouwer Eexterveen, geboren op 03-12-1792 te Gieten, gedoopt op 09-12-1792 te Gieten, overleden op 21-06-1857 te Eexterveen, zoon van Berend Hogenesch (zie Vb) en Jantje Jans.
Gehuwd op 02-11-1815 te Gieten met Jantje Willems Steenge, geboren te Eexterveen, gedoopt op 26-05-1793 te Anloo, overleden op 12-11-1840 te Eexterveen, dochter van Willem Steenge, ette Rolde 1776-1790, en Metje Everts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Hogenesch, geboren op 06-02-1817 te Gieten, overleden op 15-07-1892 te Anloo.
   2.  Willem Hogenesch, geboren op 27-04-1818 te Anloo, overleden op 04-07-1901 te Eexterveenschekanaal.
   3.  Jantien Hogenesch, geboren op 27-03-1820 te Anloo, overleden op 11-07-1878 te Anloo.
Gehuwd op 07-10-1841 te Anloo met Roelof Sloots, geboren op 20-11-1807 te Eexterveen, gedoopt op 29-11-1807 te Anloo, overleden op 23-07-1880 te Anloo, zoon van Roelof Roelofs Sloots en Roelofje Geerts Hebeling.
   4.  Lucas Hogenesch, geboren op 19-12-1822 te Anloo (zie VIIe).
   5.  Metje Hogenesch, gedoopt op 02-08-1825 te Anloo, overleden op 21-06-1901 te Wildervank.
Gehuwd op 02-08-1854 te Wildervank met Hergen Hendriks Schuringa, verlaatsmeester, zoon van Hindrik Tjakkes Schuringa en Roelfien Hergens Fikken.
   6.  Hindrik Hogenesch, geboren op 23-02-1828 te Anloo, overleden op 24-02-1907 te Eexterveensche Kanaal.
   7.  Lammechien Hogenesch, geboren op 03-04-1830 te Eexterveen, overleden op 04-11-1907 te Eexterveen.
Gehuwd op 28-06-1856 te Anloo met Jacob Julsing, geboren op 27-04-1827 te Eext, overleden op 08-06-1880 te Eexterveen, zoon van Hindrik Lamberts Julsing, landbouwer, en Grietje Croese.
   8.  Evert Jans Hogenesch, geboren op 07-04-1832 te Anloo (zie VIIf).
   9.  Jan Hogenesch, geboren op 06-05-1839 te Anloo (zie VIIg).

VId    Thie Berends Hogenesch, landbouwer, geboren op 27-05-1801 te Gieten, gedoopt op 07-06-1801 te Gieten, overleden op 20-06-1867 te Gieten, zoon van Berend Hogenesch (zie Vb) en Jantje Jans.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 234.
Gehuwd op 15-06-1826 te Gieten met Jantien Buiting, geboren op 10-03-1802 te Veenhof, gedoopt op 14-03-1802 te Gieten, overleden op 17-07-1868 te Gieten, dochter van Jan Buiting en Hillechien Willems Meijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Hogenesch, landmeter, geboren op 23-05-1827 te Gieten, overleden op 01-04-1861 te Gieten.
   2.  Hilligje Hogenesch, geboren op 29-08-1829 te Gieten, overleden op 03-12-1906 te Nieuw Annerveen.
Gehuwd op 03-05-1853 te Gieten met Gezinus Margus Lambers, landbouwer, geboren op 21-08-1826 te Gieten, overleden op 27-11-1880 te Anloo, zoon van Jan Lambers, rijksontvanger, en Margaretha Gezina Rikkers.
   3.  Jantien Hogenesch, geboren op 24-05-1832 te Gieten, overleden op 22-03-1857 te Gieten.
   4.  Harmtje Hogenesch, geboren op 27-01-1835 te Gieten, overleden op 25-03-1869 te Gieterveen.
Gehuwd op 03-05-1859 te Gieten met Harm Groenwold, landbouwer, geboren op 03-12-1829 te Bonnerveen, overleden op 10-01-1903 te Gieterveen, zoon van Remmelt Groenwold, landbouwer te Bonnerveen, en Jantien Harms Meijering.
   5.  Jan Hogenesch, geboren op 30-12-1837 te Gieten (zie VIIh).
   6.  Willem Hogenesch, geboren op 24-11-1840 te Gieten (zie VIIi).
   7.  Lammigje Hogenesch, geboren op 24-11-1840 te Gieten, overleden op 29-06-1910 te Eelderwolde.
Gehuwd op 16-06-1871 te Gieten met Egbert Brants, geboren op 01-01-1837 te Zuidlaren, overleden op 29-06-1910 te Eelderwolde, zoon van Tale Hidding Brants en Annigje Sissing.

Generatie VII

 
VIIa    Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, geboren op 21-03-1806 te Gieten, gedoopt op 30-03-1806 te Gieten, overleden op 09-10-1893 te Anloo, zoon van Hendrik Hendriks Hogenesch (zie VIa) en Harmtien Harms Hamming.
Gehuwd op 05-10-1832 te Gieten met Zwaantje Willems Zegering, geboren op 15-04-1809 te Exloo, overleden op 10-07-1848 te Eext, dochter van Willem Zegering, landbouwer, en Marchijn Braams.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Hogenesch, geboren op 22-09-1832 te Gieten (zie VIIIa).
   2.  Harremtien Hogenesch, geboren op 15-03-1835 te Eext, overleden op 15-06-1881 te Anloo.
   3.  Hendrik Hogenesch, landbouwer, geboren op 02-04-1838 te Eext, overleden op 25-05-1916 te Gieten.
   4.  Marchien Hogenesch, geboren op 17-03-1841 te Eext, overleden op 24-05-1910 te Eext.
   5.  Harm Hogenesch, landbouwer, geboren op 29-01-1845 te Eext, overleden op 02-06-1908 te Eext.
Gehuwd op 18-06-1897 te Anloo met Trientien Harders, geboren op 13-10-1840 te Gasselte, overleden op 08-03-1919 te Eext, dochter van Willem Jacobs Harders, timmerman, en Hindrikje Hamming.
   6.  Zwaantien Hogenesch, geboren op 17-06-1848 te Eext, overleden op 11-04-1850 te Eext.

VIIb    Harm Hogenesch, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 12-03-1809 te Gieten, overleden op 18-12-1855 te Gieten, zoon van Hendrik Hendriks Hogenesch (zie VIa) en Harmtien Harms Hamming.
Gehuwd op 19-04-1838 te Gieten met Hilligje Freerks Adams, geboren op 27-01-1811 te Gieten, gedoopt op 10-03-1811 te Gieten, overleden op 18-10-1886 te Gieten, dochter van Frederik Adams, landbouwer, en Geesje Jacobs Westerhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hogenesch, geboren op 10-11-1838 te Gieten, overleden op 11-03-1840 te Gieten.
   2.  N.N. Hogenesch, geboren op 01-10-1840 te Gieten, overleden op 01-10-1840 te Gieten.
   3.  Geesje Hogenesch, geboren op 21-09-1841 te Gieten, overleden op 28-10-1841 te Gieten.
   4.  Freerk Hogenesch, landbouwer, geboren op 14-11-1842 te Gieten, overleden op 04-12-1918 te Bonnen.
   5.  Harmtien Hogenesch, geboren op 15-05-1847 te Gieten, overleden op 13-11-1886 te Gieten.
Gehuwd op 19-05-1880 te Gieten met Willem Meertens, landbouwer, geboren op 10-02-1847 te Gieten, overleden op 21-02-1899 te Gieten, zoon van Harm Meertens, timmerman, en Aaltje Udding.
   6.  Hendrik Hogenesch, geboren op 29-01-1850 te Gieten, overleden op 02-02-1850 te Gieten.
   7.  Geesje Hogenesch, geboren op 09-03-1852 te Gieten, overleden op 25-12-1906 te Bonnen.
Gehuwd op 04-05-1877 te Gieten met Willem Pepping, landbouwer, geboren op 25-05-1844 te Gieten, overleden op 31-01-1923 te Bonnen, zoon van Jacob Harms Pepping, landbouwer, en Albertje Danker.

VIIc    Harm Jan Hogenesch, landbouwer, geboren op 24-01-1822 te Gasselte, overleden op 27-03-1906 te Gasselternijveen, zoon van Hindrik Berents Hogenesch (zie VIb) en Marchien Homan.
Gehuwd op 12-06-1851 te Gasselte met Roelfien Hidding, geboren op 23-02-1823 te Anloo, overleden op 18-01-1894 te Gasselternijveen, dochter van Jan Hidding, landbouwer, en Hindrikje Steenge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Hogenesch, geboren op 29-05-1852 te Gasselte, overleden op 27-07-1900 te Gasselternijveen.
   2.  Hinderkien Hogenesch, geboren op 16-07-1854 te Gasselte, overleden op 17-03-1858 te Gasselte.
   3.  Jan Hogenesch, geboren op 22-06-1857 te Gasselternijveen (zie VIIIb).
   4.  Berend Hogenesch, geboren op 01-01-1861 te Gasselternijveen, overleden op 21-05-1942 te Stadskanaal.

VIId    Jan Hogenesch, geboren op 04-10-1833 te Gasselte, overleden op 15-09-1912 te Gasselte, zoon van Hindrik Berents Hogenesch (zie VIb) en Marchien Homan.
Gehuwd op 28-04-1869 te Gasselte met Marchien Oosting, geboren op 29-06-1842 te Nieuw Buinen, overleden op 21-08-1927 te Gasselternijveen, dochter van Hindrik Oosting en Fenna Copinga.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hogenesch, geboren op 30-06-1871 te Gasselte, overleden op 30-07-1873 te Gasselternijveen.
   2.  Hendrik Hogenesch, geboren op 09-10-1874 te Gasselte (zie VIIIc).

VIIe    Lucas Hogenesch, geboren op 19-12-1822 te Anloo, overleden op 14-05-1875 te Eexterveen, zoon van Jan Berends Hogenesch (zie VIc) en Jantje Willems Steenge.
Gehuwd op 09-05-1866 te Anloo met Grietje Hoving, geboren op 05-09-1839 te Eexterveen, overleden op 28-09-1912 te Eexterveen, dochter van Harm Egberts Hoving, landbouwer, en Marchien Egberts Hoving.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hogenesch, geboren op 09-02-1867 te Eexterveen, overleden op 09-03-1947 te Eexterveen.
   2.  Harm Hogenesch, geboren op 12-08-1870 te Eexterveen, overleden op 08-09-1872 te Eexterveen.
   3.  Harm Hogenesch, geboren op 21-12-1873 te Eexterveen, overleden op 21-12-1957 te Eexterveen.

VIIf    Evert Jans Hogenesch, geboren op 07-04-1832 te Anloo, overleden op 07-09-1908 te Gasselte, zoon van Jan Berends Hogenesch (zie VIc) en Jantje Willems Steenge.
Gehuwd op 23-05-1862 te Anloo met Jeigje Hoving, geboren op 22-06-1836 te Eexterveen, overleden op 19-12-1900 te Eexterveen, dochter van Harm Egberts Hoving, landbouwer, en Marchien Egberts Hoving.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hogenesch, geboren op 27-06-1864 te Anloo, overleden op 19-06-1938.
   2.  Harm Hogenesch, geboren op 13-10-1866 te Anloo, overleden op 30-04-1875 te Eexterveen.
   3.  Berend Hogenesch, geboren op 10-07-1869 te Anloo, overleden op 11-01-1957 te Groningen.
   4.  Marchien Hogenesch, geboren op 03-12-1871 te Anloo, overleden op 18-11-1934.
   5.  Jantje Hogenesch, geboren op 02-05-1874 te Anloo, overleden op 29-03-1940.
   6.  Harmtien Hogenesch, geboren op 20-07-1878 te Anloo, overleden op 22-12-1972 te Assen.

VIIg    Jan Hogenesch, geboren op 06-05-1839 te Anloo, overleden op 27-02-1923, zoon van Jan Berends Hogenesch (zie VIc) en Jantje Willems Steenge.
Gehuwd op 08-07-1868 te Zuidlaren met Roelofje Pot, geboren 1838 te Zuidlaarderveen, dochter van Klaas Pot en Roelofje Bentum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hogenesch, geboren op 23-11-1869, overleden op 13-04-1940.
   2.  Jantiena Hogenesch, geboren op 06-06-1874, overleden op 28-06-1897.

VIIh    Jan Hogenesch, landbouwer, geboren op 30-12-1837 te Gieten, overleden op 14-06-1931 te Gieten, zoon van Thie Berends Hogenesch (zie VId) en Jantien Buiting.
Gehuwd op 03-09-1873 te Gieten met Marchje Jobing, geboren op 09-09-1842 te Gieten, overleden op 20-07-1916 te Gieten, dochter van Hindrik Homan Jobing, landbouwer te Gieten, wethouder van Gieten vanaf 1851-1872, en Jantien Zegering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thie Hogenesch, geboren op 23-05-1874 te Gieten (zie VIIId).
   2.  Hendrik Jan Hogenesch, geboren op 26-04-1876 te Gieten.
   3.  Jan Hogenesch, geboren op 18-03-1878 te Gieten, overleden op 09-09-1956.
   4.  Jantien Hogenesch, geboren op 30-03-1880 te Gieten, overleden op 19-07-1881 te Gieten.
   5.  Willem Hogenesch, geboren op 02-08-1882 te Gieten, overleden op 02-10-1882 te Gieten.
   6.  Willem Hogenesch, geboren op 01-09-1884 te Gieten.
   7.  Jantien Hogenesch, geboren op 27-06-1886 te Gieten.
Gehuwd op 03-06-1915 te Gieten met Harm Steenge, landbouwer, geboren op 07-10-1886 te Annerveen.
   8.  Henderika Jantina Hogenesch, geboren op 15-07-1889 te Gieten.
Gehuwd op 03-06-1915 te Gieten met Luitje Bolhuis, geboren op 07-11-1890 te Haren.

VIIi    Willem Hogenesch, landbouwer, veehouder, geboren op 24-11-1840 te Gieten, overleden op 09-12-1921 te Eext, zoon van Thie Berends Hogenesch (zie VId) en Jantien Buiting.
Gehuwd op 25-05-1871 te Anloo met Aaltien Julsing, geboren op 11-01-1835 te Eext, overleden op 31-01-1877 te Eext, dochter van Jan Lamberts Julsing, landbouwer, en Heiltien Dilling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heiltien Hogenesch, geboren op 25-04-1872 te Eext, overleden op 28-03-1959 te Eext.
Gehuwd op 19-05-1897 te Anloo met Hendrik Buiter, landbouwer, geboren op 02-11-1867 te Zuidlaren, overleden op 20-08-1948 te Eext, zoon van Freerk Buiter en Margje Timmerman.
   2.  Thie Hogenesch, geboren op 22-06-1874 te Gieten (zie VIIIe).

Generatie VIII

 
VIIIa    Willem Hogenesch, landbouwer, geboren op 22-09-1832 te Gieten, overleden op 04-11-1888 te Gieten, zoon van Hendrik Hendriks Hogenesch (zie VIIa) en Zwaantje Willems Zegering.
Gehuwd op 22-06-1870 te Gieten met Roelfje Wertien, geboren op 29-05-1849 te Haren, overleden op 17-01-1948 te Eesergroen, dochter van Nicolaas Wertien en Hillegonda Fokje Schuring.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantje Hogenesch, geboren op 06-09-1870 te Gieten, overleden op 25-09-1872 te Gieten.
   2.  Hendrik Hogenesch, landbouwer, geboren op 04-03-1872 te Gieten, overleden op 16-05-1945 te Gieten.
Gehuwd op 09-05-1903 te Gieten met Aaltje Venema, geboren op 13-04-1879 te Bonnen, overleden op 01-08-1942 te Gieten, dochter van Egbert Venema, landbouwer, en Jantje Huting.
   3.  Marchien Hogenesch, geboren op 15-03-1876 te Gieten, overleden op 16-02-1961 te Gieten.
Gehuwd op 10-05-1902 te Gieten met Reinder Lokhorst, arbeider, geboren op 18-02-1875 te Gasselte, overleden op 06-12-1959 te Gieten, zoon van Gerrit Jan Lokhorst, arbeider, en Grietje Kors.
   4.  Hillechien Hogenesch, geboren op 07-08-1878 te Gieten, overleden op 07-09-1951 te Borger.
Gehuwd op 05-12-1903 te Gieten met Harm Pomp, dienstknecht, geboren op 18-05-1879 te Eexterveen, zoon van Gerberdina Pomp.
   5.  Wemelina Hogenesch, geboren op 04-11-1880 te Zandvoort, Gieten.
   6.  Klaas Hogenesch, geboren op 09-04-1883 te Gieten.
   7.  Betje Hogenesch, geboren op 10-04-1883 te Gieten.
   8.  Harmtje Hogenesch, geboren op 14-08-1886 te Gieten, overleden op 02-03-1890 te Gieten.

VIIIb    Jan Hogenesch, landbouwer, geboren op 22-06-1857 te Gasselternijveen, overleden op 12-02-1915 te Gasselternijveen, zoon van Harm Jan Hogenesch (zie VIIc) en Roelfien Hidding.
Gehuwd op 19-03-1891 te Gasselte met Aaltje Pomp, geboren op 06-10-1869 te Bonnerveen, overleden op 24-02-1905 te Gasselte, dochter van Harm Pomp, arbeider, en Aaltien Poelman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderika Hogenesch, geboren op 14-07-1898 te Gasselterboerveen, overleden op 27-06-1979.
Gehuwd op 11-04-1917 te Gieten met Jan Meijeringh, landbouwer, geboren op 06-10-1888 te Bonnen, overleden op 05-09-1944 te Gieten, zoon van Albert Meijeringh, landbouwer, en Grietje Hiddingh.

VIIIc    Hendrik Hogenesch, geboren op 09-10-1874 te Gasselte, zoon van Jan Hogenesch (zie VIId) en Marchien Oosting.
Gehuwd met Roelfien te Velde, geboren op 27-02-1881 te Borger, dochter van Berend te Velde en Margien Strating.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien Hogenesch, geboren op 28-03-1902 te Gasselternijveen, overleden op 04-10-1994 te Assen, begraven te Eext.
Gehuwd op 03-01-1929 te Gasselte met Otto Kluiving, landbouwer, geboren op 04-03-1893 te Eext, overleden op 14-12-1960 te Eext, zoon van Reinder Kluiving en Fennechien Boois.

VIIId    Thie Hogenesch, directeur zuivelfabriek, geboren op 23-05-1874 te Gieten, overleden op 16-06-1949 te Gieten, zoon van Jan Hogenesch (zie VIIh) en Marchje Jobing.
Gehuwd op 25-11-1899 te Gieten met Annechiena Brongers, onderwijzeres, geboren op 20-09-1875 te Veendam, overleden op 11-01-1967, dochter van Bronger Brongers, hulponderwijzer, hoofd der school, en Angenieta Prins.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bronger Hogenesch, geboren op 18-02-1900 te Gieten.
   2.  Jan Hogenesch, geboren op 18-02-1900 te Gieten.

VIIIe    Thie Hogenesch, landbouwer, geboren op 22-06-1874 te Gieten, overleden op 04-12-1949 te Glimmen, zoon van Willem Hogenesch (zie VIIi) en Aaltien Julsing.
{Thie Hogenesch.jpg:Thie Hogenesch en Frederika Homan:6.5:Met dank aan Hendrik Jan Homan}.
Gehuwd op 04-05-1900 te Anloo met Frederika Homan, geboren op 07-11-1877 te Eext, overleden op 08-03-1959 te Glimmen, dochter van Willem Homan, landbouwer te Eext, en Alberdina Dieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Hogenesch, geboren op 14-08-1901 te De Punt, overleden op 09-08-1977 te Groningen, begraven op 12-08-1977 te Haren.
   2.  Alberdina Hogenesch, geboren op 18-06-1903 te De Punt.
   3.  Willem Hogenesch, geboren op 03-03-1905 te Glimmen, overleden op 28-05-1987.
   4.  Willemina Hogenesch, geboren op 11-01-1907 te Glimmen, overleden op 08-11-1927.
   5.  Jacobus Albertus Hogenesch, geboren op 16-12-1908 te Glimmen, overleden op 10-03-1980 te Bennekom.
   6.  Jan Heilidus Hogenesch, dierenarts, geboren op 16-11-1910 te Glimmen, overleden op 16-03-1974 te Zuidlaren.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software