Genealogie van Hindrik Jans


 
Generatie I

 
I    Hindrik Jans, geboren voor 1720.
Gehuwd voor de kerk voor 1725 met Annigje Harms, geboren voor 1720.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Hindriks, geboren circa 1725 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 12-05-1748 te Gieten met Harm Jans Moek, wever, geboren circa 1720 te Veldhuizen.
OSA 1110 1749 Gieten: Harm Wever.
HSR 1754 Gieten: 2, keuter en wever.
HSR 1764 Gieten: 2, keuter en wever.
SP 264 dl. 5 folio 267: Harm Jans Muik en huisvrouw van Gieten lenen 130 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten dd. 1-7-1767.
SP 264 dl. 5 folio 291: Harm Jans Muik en huisvrouw van Gieten lenen 700 gulden van ette Frerik Hidding en broers Jan Hidding en Willem Hidding dd. 22-6-1768. Als onderpand dienen goederen te Gieten en Bonnen. Een deel van de goederen is nom. ux. geerfd van Annegje Harms, vrouw van Geert Velthuis.
HSR 1774 Bonnen: 2.
SP 264 dl. 5 folio 476: Harm Jans Muik x Geesje Hindriks van Gieten lenen 40 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten dd. 1-2-1772.
HSR 1784 Bonnen: 2, wever
Hij leent op 29-5-1775 geld van Hindrik Hogenesch (SP 264 dl 6 folio 5)
SP 264 Deel 6 fol. 425: Harm Jans Muik x Geesje Hindriks van Bonnen lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 80 gulden op 1-5-1782.
SP 264 Deel 6 fol. 567: Harm Jans Muik x Geesje Hindriks van Gieten lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 90 gulden op 1-5-1789.
HSR 1784 Bonnen: 2, wever.
HSR 1794 Gieten: 1, wed. Harm Muik.
HSR 1804 Gieten: 1, wed. Harm Muik.
   2.  Harmannus Hindriks, geboren circa 1737 te Bonnen (zie II).
   3.  Albert Hindriks, geboren te Bonnen, gedoopt op 06-03-1740 te Gieten.

Generatie II

 
II    Harmannus Hindriks, arbeider, geboren circa 1737 te Bonnen, zoon van Hindrik Jans (zie I) en Annigje Harms.
HSR 1764 Bonnen: 1.
Bij huwelijk afkomstig van Eext
HSR 1774 Bonnen: 1.
SP 264 dl. 5 folio 588: Harmannus Hindriks te Bonnen en zijn vier kinderen bij Aaltje Hommes verwekt lenen 255 gulden van Hindrik Hogenesch, schatbeurder te Gieten dd 12-10-1774.
SP 266 Deel 7 Folio 409 dd.2-9-1768
Mombereed en inventaris
Ouders:Harmannus Hindriks en wijlen Aaltje Hommes te Bonnen
Kinderen:Jantje Harmannus (11 jaar); Annigje Harmannus (9 jaar); Hindrik Harmannus (7 jaar); Marisse Harmannus (4 jaar)
h.m.:Hindrik Hommes te Gieten (m.z.)
m.m.:Alfardus Emmen te Gieten (m.z.); Harm Jansen Muik te Gieten (v.z.); Harm Pepping te Gieten (v.z.)
Bijzonderheden
Alfardus Emmen was geen familie. Harmannus is opnieuw getrouwd met Roelofje Jochems van Bonnen.
SP 264 Deel 6 fol. 126: Harmannus Hindriks x Roelofje Jochems van Bonnen lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 60 gulden op 12-10-1777
HSR 1794 Bonnen: 1.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 59: 62, arbeider, gehuwd.
HSR 1804 Bonnen: 1.
Er is een Harmannus Hindriks geboren te Elburg op 15-9-1736, overleden Gieten 17-11-1818, zoon van Hindrik Ottens en Jantien Harms. Mogelijk identiek met deze Harmannus?
Ondertrouwd (1) op 10-10-1756 te Anloo met Aaltje Hommes, geboren circa 1730 te Gieten, begraven 12-1764 te Gieten, dochter van Marisse Caspers Hommes, advocaat; verwalter-schulte, en Jantje Hendriks Smit.
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-10-1768 te Gieten met Roelofje Jochems, gedoopt op 11-05-1738 te Gasselternijveen, dochter van Jochem Hindriks en Jantje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Harmannus, gedoopt op 13-03-1757 te Gieten, overleden op 17-02-1797 te Odoorn.
Gehuwd voor de kerk op 04-06-1781 te Gieten met Jan Jans van Boven, landbouwer, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 28-04-1743 te Gieten, begraven op 09-07-1801 te Odoorn, zoon van Jan Geerts van Boven en Elisabeth Tonnis.
HSR 1784 Veenhof: 4.
volgens huwelijksbijlagen zijn de ouders van Jan Jans van Boven: Jan Jans van Boven en Elisabeth Hendriks. In het doopregister van Gieten komt echter alleen een Jan Geerts van Boven en Elisabeth Teunis voor.
SP 74 deel 4 folio 4820-3/1
04-05-1799. Beëdigd Hindrik Harmannus thans te Tinaarlo hm, mm Marisse Harmannus te Gieten, Tonnis Jansen te Gasselte en Jurrien Schulinge van de Veenhof. Over Elisabeth 16j, Aaltje 15j, Jan 13j en Harmannus 6j kv Jan Jansen te Valthe en wijlen Jantje Harmannus te Gieten. Jan hertrouwt met Aaltje Hindriks. Inventaris: een paard, 2 koeien etc., huisraad. Schulden bij Harm Ottens te Bonnen f 130, bij Jurrien Schulinge, Tonnis Jansen, Hindrikje Harms en de wed.Abel Bruin ieder f 20 afkooppenningen. Frederik Rosinge te Valthe f 40, Roelof Nijenhuis te Valthe f 30.
SP 74 deel 4 folio 74 15-10-1801. Hindrik Harmannus te Gieten hm, mm Marisse Harmannus, Tonnis Jansen en Jurrien Schulinge. Over de kv Jan Jansen te Valthe en wijlen Jantje Harmannus te Gieten. Rekening. Ontvangst: legaat van Hindrik Hommes te Gieten bij testament op de 4 kinderen f 2000. Rente van Hindrik Harmannus over f 900, van Jurrien Schulinge en Thij Jansen over f 1000. Uitgaven aan de hm f 100, idem op rente f 900, idem aan Jurrien Schulinge en Thij Jansen f 1000.
   2.  Annegien Harmannus Venema, geboren te Gieten, gedoopt op 18-11-1759 te Gieten, overleden op 03-03-1832 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 21-11-1784 te Gieten met Hindrik Egberts Venema, landbouwer, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 19-04-1756 te Gieten, overleden op 28-07-1827 te Bonnen, zoon van Egbert Hindriks en Niesje Hindriks.
OSA 1383 Gieten huisnr. 1: 42, boer, gehuwd, 4 kinderen.
HSR 1804 Gieten: 4.
Bewoners 1825 Bonnen no. 89.
   3.  Hindrik Harmannus Hommes, geboren te Bonnen (zie IIIa).
   4.  Marisse Harmannus, geboren te Bonnen (zie IIIb).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jantje Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-11-1768 te Gieten.
   6.  Geesje Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 04-11-1770 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1800 te Anloo met Harm Jans Harders, herder, geboren te Rolde, gedoopt op 12-11-1769 te Rolde, overleden op 02-05-1847 te Rolde, zoon van Jan Harders en Margje Huising.
OSA 1383 Eext: huisnr. 209, schaaphoeder, ong.
Bij huwelijk vermeld als afkomstig van Eext.
SP 266 Deel 11 Folio 574 dd.12-4-1810
Mombereed en verkoop moederlijk deel
Ouders:Harm Jans Harders en wijlen Geesje Harms van Eext
Kinderen:Jan Harms Harders (9 jaar); Mans Harders (5 jaar); Geesje Harders (1 jaar)
toeziend voogd:Hindrik Jans van de Veentang, aangetrouwde oom m.z.
m.m.:
Bijzonderheden
Harm hertrouwd met Hindrikje Jacobs van Annen. De grootvader van de pupil m.z. is Harmannus Hindriks. De pupil heeft een aangetrouwde oom m.z. Egbert Eggens.
   7.  Jochem Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 19-09-1773 te Gieten.
   8.  Aaltje Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 09-04-1775 te Gieten, overleden op 29-12-1811 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 20-04-1800 te Gieten met Hindrik Jans Veld, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 19-04-1761 te Gieten, overleden op 01-01-1818 te Gieten, zoon van Jan Haitzes, schoenmaker, en Annigje Hindriks.
SP 264 Deel 6 fol. 449: Hindrik Jans x Frerikje Harms Hebeling van de Veentang lenen van Wubbigje Tebing x Arent Hilbing 900 gulden op 22-8-1786.
HSR 1794 Bonnen: 2.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 87: 41, boer, ongehuwd.
HSR 1804 Bonnen: 2.
Kad. Atlas 1832 Sectie D no. 198: de kinderen van Hendrik Jans Veld.
   9.  Albertje Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 11-07-1779 te Gieten, overleden op 16-07-1813 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1803 te Gieten met Egbert Eggens Schuiling, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 25-07-1773 te Gieten, overleden op 07-12-1860 te Bonnen, zoon van Egge Egberts Schuiling en Geesje Ottens Boekholt.
OSA 1383 Gieten huisnr. 1: 25 jaar oud, knecht, ongehuwd als schutter. Bewoners 1825 Bonnen no. 85a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 741.

Generatie III

 
IIIa    Hindrik Harmannus Hommes, geboren te Bonnen, gedoopt op 17-01-1762 te Gieten, overleden op 15-01-1823 te Zuidlaren, zoon van Harmannus Hindriks (zie II) en Aaltje Hommes.
SP 264 deel 7 folio 58 lening van 160 gulden door Hindrik Harmannus; Marisse Harmannus van oom H. Hommes dd. 15-5-1790.
HSR 1804 Bonnen: 3, nering.
Gehuwd voor de kerk op 24-11-1793 te Vries met Geesje Geerts Greving, geboren te Tynaarlo, gedoopt op 11-04-1756 te Vries, dochter van Geert Meijering Greving en Teuntje Abels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Hindriks, geboren te Tynaarlo, gedoopt op 22-06-1794 te Vries.
   2.  Geertje Hindriks, geboren te Tynaarlo, gedoopt 10-1796 te Vries.
   3.  Geert Hommes, geboren te Bonnen, gedoopt op 27-12-1801 te Gieten, overleden op 26-09-1870 te Annen.

IIIb    Marisse Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 08-04-1764 te Gieten, begraven op 19-11-1804 te Gieten, zoon van Harmannus Hindriks (zie II) en Aaltje Hommes.
SP 282 Deel 1 Folio 267 dd.14-3-1807
Momberbenoeming, staat en inventaris
Ouders:wijlen Mense Harmannus en Annechje Roelofs
Kinderen:Aaltje Menses, 7 ½; Roelof Menses, 5; Lammechje Menses, ½
h.m.:Hindrik Harmannus van Gieten (v.z.)
m.m.:Hindrik Egberts van Gieten (v.z.); Geert Roelofs van Gieten (m.z.); Roelof Roelofs van Eext (m.z.)
Bijzonderheden:
Annechje hetr. met Willem Jans van Gieterveen
OSA 1383 Gieten huisnr. 11: 35, municipaal, gehuwd.
HSR 1804 Gieten: 3, nering.
OSA 1513 1807 Gieten no. 54: wed. Mansje Harmannus.
Gehuwd voor de kerk op 17-04-1797 te Gieten met Annigje Roelofs Comduur, gedoopt op 13-08-1769 te Gieten, overleden op 20-02-1838 te Gieten, dochter van Roelof Geerts Comduur, landbouwer, en Lammigje Roelofs Pepping.
lidmaat te Gieten 8-4-1791 samen met zuster Albertien.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Marissen, geboren te Gieten, gedoopt op 20-07-1797 te Gieten, overleden voor 1804 te Gieten.
   2.  Aaltje Harmannus Hommes, gedoopt op 03-11-1799 te Gieten, overleden op 25-12-1851 te Gieten.
Gehuwd op 13-05-1825 te Gieten met Willem Oosting Meertens, landbouwer, timmerman, geboren op 17-05-1798 te Gieten, gedoopt op 20-05-1798 te Gieten, overleden op 07-06-1876 te Gieten, zoon van Harm Meertens, timmerman, en Aaltje Geerts.
Bewoners 1825 Gieten no. 2.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 441.
   3.  Roelof Marissen Hommes, geboren te Gieten (zie IV).
   4.  Lammigje Marissen Hommes, gedoopt op 25-11-1804 te Gieten, overleden op 11-02-1853 te Gieten.
Gehuwd op 06-03-1829 te Gieten met Berend Jans Veenhof, landbouwer, geboren te Veenhof, gedoopt op 18-02-1803 te Gieten, overleden op 08-02-1848 te Veenhof, zoon van Jan Berents Veenhof, landbouwer, en Margrietje Adams Smit.
Bewoners 1825 Veenhof no. 94.
Kad. Atlas 1832 Sectie D no. 86.

Generatie IV

 
IV    Roelof Marissen Hommes, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 07-02-1802 te Gieten, overleden op 13-02-1870 te Gieten, zoon van Marisse Harmannus (zie IIIb) en Annigje Roelofs Comduur.
Gehuwd op 10-04-1840 te Gieten met Jacobje Hamming, geboren op 25-12-1817 te Bonnen, overleden op 28-06-1859 te Gieten, dochter van Harm Claasen Hamminga en Jantje Reinders Speelman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Hommes, geboren op 03-05-1841 te Gieten, overleden op 19-09-1897 te Gieten.
Gehuwd op 29-11-1866 te Gieten met Egbert Zwiers, landbouwer, geboren op 11-10-1835 te Gieten, overleden op 05-03-1913 te Gieten, zoon van Jacob Harms Zwiers, landbouwer, wever, en Lammegien Egberts van der Wijk.
   2.  Harm Hommes, geboren op 18-01-1845 te Gieten (zie V).
   3.  Maris Hommes, landbouwer, geboren op 14-10-1847 te Gieten, overleden op 17-10-1898 te Gieten.

Generatie V

 
V    Harm Hommes, landbouwer, geboren op 18-01-1845 te Gieten, overleden op 28-07-1925 te Gieten, zoon van Roelof Marissen Hommes (zie IV) en Jacobje Hamming.
Gehuwd op 14-11-1873 te Gieten met Jantje Sijbring, geboren op 10-12-1845 te Grolloo, overleden op 06-12-1891 te Gieten, dochter van Jan Roelfs Sijbring, landbouwer, en Annigje Hilberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Hommes, geboren op 26-11-1874 te Gieten, overleden op 18-06-1964 te Wildervank.
Gehuwd op 30-05-1903 te Gieten met Harm Hoving, landbouwer, geboren op 06-11-1874 te Gieten, overleden op 10-01-1945 te Gieten, zoon van Jan Hoving, landbouwer, en Marchien Meijering.
   2.  Jan Hommes, landbouwer, geboren op 15-07-1876 te Gieten, overleden op 28-05-1911 te Gieten.
   3.  Annigje Hommes, geboren op 11-04-1880 te Gieten.
Gehuwd op 26-05-1906 te Gieten met Jan Kuipers, landbouwer, geboren op 08-07-1882 te Odoorn.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software