Genealogie van Jan Berents


 
Generatie I

 
I    Jan Berents, geboren circa 1655.
Gehuwd met Roelofje Willems, geboren circa 1655.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jans, geboren circa 1675 (zie IIa).
   2.  Jantje Jans, geboren te Anloo, gedoopt op 26-11-1676 te Anloo.
   3.  Hindrikje Jans, gedoopt op 09-02-1679 te Anloo.
   4.  Jantje Jans, geboren te Eext, gedoopt op 14-10-1683 te Gieten.
   5.  Berent Jans, geboren te Eext, gedoopt op 06-06-1686 te Anloo, overleden op 16-09-1693 te Eext.
   6.  Jan Jans, geboren te Eext, gedoopt op 19-05-1689 te Anloo.
   7.  N.N. Jans, geboren te Eext, gedoopt op 18-06-1693 te Anloo.
   8.  Berent Jans, geboren circa 1695 te Eext (zie IIb).

Generatie II

 
IIa    Jacob Jans, geboren circa 1675, zoon van Jan Berents (zie I) en Roelofje Willems.
SP 266 deel 1 Datum: 11-12-1713
Staat en inventaris
Ouders Jacob Jans en wijlen Geertuit Luitiens op Annerveen
Kind:Jan Jacobs
h.m.:Cornelis Hoving
m.m.:Jan Hoving; Eggo Jansen; Berent Jansen, allen te Eexterveen
Op 3-2-1719 waren Cornelis Hoving en Eggo Jansen overleden. In hun plaats treden:Hindrik Pieters van Annerveen als hm en Berent Rijnberg van Eexterveen als mm.
Bijzonderheden:
Jacob Jans is al drie jaar geleden hertrouwd met Egbertje Jansen.
Geertuit Luitiens heeft 5 voorkinderen uit een eerder huwelijk met Pieter Hindriks.
De moeder van Jacob Jans is wijlen Roelofje Willems. Roelofje Willems is getrouwd geweest met Jan Berents te Eexterveen.
SP 266 Deel 2 Folio 111 dd. 24-1-1728
Momberrekening
Ouders:Jacob Jans en wijlen Geertruit Luigiens
Kinderen:Jan Jacobs
h.m.:Hindrik Pieters van Eexterveen
m.m.:Berent Jans van Eexterveen; Berent Rijnberg van Eexterveen
Bijzonderheden: wijlen Jan Hoving was ook momber
SP 266 Deel 3 Folio 149 dd. 25-2-1735 Momberontslag
Ouders:Jacob Jans en wijlen Geertruit Luichiens
Kinderen:Jan Jacobs
m.m.:ondertekening door Berent Jansen
Bijzonderheden: Jan Jacobs is meerderjarig en getrouwd.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1704 te Anloo met Geertruit Luichjens, gedoopt op 23-02-1668 te Kropswolde, dochter van Luichje Jans en Aaltje Hoving.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1710 met Egbertje Jans, geboren circa 1690.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jacobs, geboren circa 1705 (zie IIIa).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jacob Jacobs, geboren te Annerveen (zie IIIb).
   3.  Roelofje Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 29-03-1717 te Anloo.
Ondertrouwd op 05-05-1748 te Anloo met Luichje Willems Hachting, geboren circa 1723 te Drouwen, zoon van Willem Lucas Hachting en Lammigje Hepping.
   4.  Jan Jacobs, geboren te Annerveen (zie IIIc).
   5.  Niesje Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 26-05-1720 te Anloo.
   6.  Hindrik Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 10-01-1723 te Anloo.
   7.  Willem Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 06-08-1724 te Anloo.
   8.  Geert Jacobs, geboren te Annerveen (zie IIId).
   9.  Cornelis Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 11-03-1731 te Anloo.
   10.  Barelt Jacobs, geboren te Annerveen (zie IIIe).
   11.  Egge Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 30-08-1733 te Anloo (getuige(n): Geertruit Alberts).

IIb    Berent Jans, geboren circa 1695 te Eext, zoon van Jan Berents (zie I) en Roelofje Willems.
Niet zeker dat hij een zoon is van Berent Jans en Roelofje Willems!
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1724 te Anloo met Jantje Roelofs Sloots, geboren circa 1700 te Eexterveen, dochter van Roelof Harms Sloots en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Berents, geboren te Eext (zie IIIf).
   2.  Jan Berents, geboren te Eext (zie IIIg).
   3.  Hindrik Berents, geboren te Eext, gedoopt op 08-03-1733 te Anloo.
Vader wordt Berent Winkel genoemd.
   4.  Jantje Berents, geboren te Eext, gedoopt op 25-09-1740 te Anloo.

Generatie III

 
IIIa    Jan Jacobs, geboren circa 1705, zoon van Jacob Jans (zie IIa) en Geertruit Luichjens.
Gehuwd voor de kerk op 02-05-1734 te Anloo met Trijntje Harms, geboren circa 1705 te Annerveen, dochter van Harm Jans Boontjes en Geesje Alberts Hoving.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruit Jans, geboren te Annerveen, gedoopt op 08-05-1735 te Anloo (getuige(n): Jacobje Harms).
Ondertrouwd op 09-11-1765 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 08-12-1765 te Anloo met Haije Pieters, gedoopt op 18-04-1734 te Leens, zoon van Pieter Haijens en Antje Jannes.
   2.  Harm Jans Boontjes, geboren te Annerveen (zie IVa).
   3.  Jacob Jans, geboren te Annerveen (zie IVb).
   4.  Geesje Jans, geboren te Annerveen, gedoopt op 23-09-1742 te Anloo (getuige(n): Roelofje Harms van Annerveen).
Gehuwd voor de kerk op 12-05-1771 te Anloo met Geert Hindriks Nijmeijer, geboren te Annen, gedoopt op 15-05-1749 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans, hv. van Jan Jans van Annen), overleden op 21-07-1819 te Annerveen, zoon van Hindrik Claassen Nijmeijer en Jantje Luichjens.
SP 264 dl. 5 folio 613: Geert Hindriks Nijmeijer en huisvrouw van Annerveen lenen 600 gulden van innocente juffr. Ida Christiani van Martenshoek. A. van der Werf en L. Davion zijn haar mombers dd. 13-5-1775.
   5.  Albert Jans Boontjes, geboren te Annerveen (zie IVc).

IIIb    Jacob Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 17-03-1715 te Anloo, zoon van Jacob Jans (zie IIa) en Egbertje Jans.
SP 266 Datum 31-3-1767
Mombereed
Ouders:Jacob Jacobs en wijlen Jantje Alberts van Eext
Kinderen:
h.m.:Jan Geerts van Eext
m.m.:Jan Reinderts van Gieterveen (m.z.); Jan Jacobs van Gieterveen (v.z.); Otto Jacobs van Annerveen (v.z.)
Bijzonderheden
Van moederszijde waren er geen verwanten in het landschap die lezen of schrijven konden, daarom werd Jan Geerts werd aangesteld als h.m. Jan Reinderts was een naaste bloedverwant van m.z.
Jacob hertrouwd met Grietje Jans, weduwe van Jan Jans te Ballo.
Er waren schulden aan Hendrik Jacobs wegens afkooppenningen
SP 264 dl. 5 folio 540: Jacob Jacobs te Eext lenen 265-15-3 gulden van H.C. Pothof en J. Sikkens nom. ux., erfgenamen van H. Fledderus te Assen 265-15-3, wegens huur, turfgeld en oude boekschulden dd. 10-12-1761.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-11-1754 te Anloo met Jantje Alberts, geboren circa 1730 te Gieterveen, dochter van Albert Stoffers en Annigje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-04-1767 te Anloo met Grietje Jans, geboren circa 1740 te Balloo.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbertje Jacobs, geboren te Eext, gedoopt op 31-08-1755 te Anloo (getuige(n): Margje Alberts Meursing, dv. Albert Meursing van Eext), overleden op 15-04-1812 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 26-11-1780 te Anloo met Hindrik Lucas Hollander, kastelein, gedoopt op 28-04-1748 te Gasselte, overleden op 30-04-1807 te Groningen, zoon van Lucas Hindriks Hollander en Swaantje Hindriks.
SP 264 deel 7 folio 144 lening van 100 gulden door Hindrik Hollander; Harm Hollander van Anloo van Jan Bentum en Roelof Egberts Wuffen van dd. 24-9-1794.
SP 264 deel 7 folio 146 lening van 5648 gulden door Hindrik Hollander van Landschap van Drenthe wegens pachtpenningen dd. 15-10-1797. Borg is Harm Hollander. Hindrik krijgt 3 weken om het geld te betalen.
SP 264 deel 7 SP 264 deel 7 folio 231 lening van 250 gulden door Hindrik Hollander van Anloo van Louwrents Sander? van Gasselte dd. 12-1-1799.dd. 13-3-1799. Staat en inventaris van vaste en tilbare goederen van broers Hindrik Hollander en Harm Hollander ter voldoening van de pachtschuld van 5098 gulden. De taxatie is 3094 gulden
De goederen worden overgedragen aan het gewest Drenthe ter voldoening van de pachtschuld. Curatoren worden Jan Roelofs Bruins en Jan Geerts Kuiper van Anloo. Harm en Hindrik blijven de boerderij bewonen en gebruiken. Condities voor gebruik worden uitgebreid vastgelegd.
OSO 1383 Anloo: huisnr. 18, kastelein, 52 jaar.
   2.  Albert Jacobs, geboren te Eext, gedoopt op 02-10-1757 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans, hv. van Geert Jacobs van Eext).
   3.  Jacob Jacobs Stavast, geboren te Eext, gedoopt op 16-04-1759 te Anloo (getuige(n): Roelofje Jacobs, hv. van Luichje Willems van Drouwen), overleden op 29-03-1857 te Gasselte.
   4.  Jan Jacobs Stavast, geboren te Eext (zie IVd).
   5.  Egge Jacobs, geboren te Eext, gedoopt op 24-04-1763 te Anloo (getuige(n): Roelofje Jacobs, hv. van Luichje Willems van Drouwen).
   6.  Annigje Jacobs, geboren te Eext, gedoopt op 06-01-1765 te Anloo (getuige(n): Geesje Lamberts, hv. van Jacob Jans van Eext).

IIIc    Jan Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 22-01-1719 te Anloo, zoon van Jacob Jans (zie IIa) en Egbertje Jans.
HSR 1754 Gieterveen: 3.
HSR 1764 Gieterveen: 3.
HSR 1774 Gieterveen: 3, wed. Jan Jacobs.
Ondertrouwd op 30-12-1742 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 06-01-1743 te Anloo met Geesje Jacobs Beslotte, geboren circa 1725 te Gieterveen, dochter van Jacob Jans Beslotte en Jacobje Tonnis Koning.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jans Stavast, geboren te Eext (zie IVe).
   2.  Jantje Jans Stavast, geboren te Eext, gedoopt op 02-08-1744 te Anloo (getuige(n): Roelofje Jacobs en Aaltje Hindriks van Eext), overleden op 06-04-1823 te Gieterveen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-05-1768 te Gieten met Roelof Jacobs Sloots, gedoopt op 16-12-1736 te Anloo (getuige(n): Grietje Roelofs), zoon van Jacob Roelofs Sloots en Jantje Poelmans.
HSR 1764 Gieterveen: 1.
HSR 1774 Gieterveen: 1.
HSR 1784 Gieterveen: 1.
SP 266 Deel 10 Folio 254 dd.17-7-1789
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Roelof Jacobs Sloots en Jantje Jans
Kinderen:Jacob Sloots (20 jaar); Jantje Sloots (15 jaar); Geesje Sloots (12 jaar); Geert Sloots (10 jaar); Roelof Sloots (6 jaar)
h.m.:Roelof Harms Sloots
m.m.:Egge Jans; Tonnis Jans; Jacob Jans
Jantje hertrouwd met Berent Reinders van Gieterveen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 09-08-1789 te Gieten met Berent Reinders Lanting, geboren te Gieterveen, gedoopt op 08-02-1750 te Gieten, zoon van Reinder Lamberts en Jantje Harms Lanting.
HSR 1794 Gieterveen: 1.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 135: 49, arbeider, gehuwd, 1 kind.
HSR 1804 Gieterveen: 1.
OSA 1513 1807 Gieterveen no. 144.
   3.  Egbertje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 10-05-1750 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-05-1776 te Anloo met Jannes Jans Seggers, wever, geboren te Eext, gedoopt op 22-08-1751 te Anloo (getuige(n): Geesje Jansen, zuster van de moeder, dienstmaagd van Jacob Jacobs van Eext), overleden voor 1784, zoon van Jan Jans Seggers en Sijgje Jans.
SP 266 Deel 9 Folio 214 dd. 16-3-1784
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Jannes Seggers en Egbertje Jans van Eext
Kinderen:Jan Seggers (4 jaar); Fijgje Seggers (2 jaar)
h.m.:Jan Jans Seggers
m.m.:oude Jan Seggers van Eext; Egge Jans van Bonnen; Jacob Jans van Bonnen
Bijzonderheden
Egbertje hertrouwd met Roelof Langendijk
OSA 1383 Eext: huisnr. 215, geh, 1k.
Gehuwd voor de kerk (2) op 09-05-1784 te Anloo met Roelof Jans Langendijk, geboren te Eext, gedoopt op 18-05-1730 te Anloo, overleden op 06-05-1806 te Eext, begraven op 12-05-1806 te Anloo, zoon van Jan Roelofs Langendijk en Geesje Gerrits.
Wordt in huwelijksakte van kleinkind Dijkman genoemd.
SP 266 Deel 7 Folio 504 dd.18-10-1769 Mombereed en inventaris
Ouders:Roelof Jansen Langendijk en Aaltje Harms van Eext
Kinderen:Harmtje Roelofs (8 jaar)
h.m.:Jan Lamers van Essche (m.z.)
m.m.:Evert Everts van Piccardie (m.z.); Hindrik Jansen Langendijk van Annen (v.z.); Kier Harms van Gasteren (v.z.)
Bijzonderheden: Roelof hertrouwd met Jantje Jans, zijn meid.
Ontvangst van de helft van de kooppenningen van de verkochte goederen van Hindrik Gerrits van Lieveren. Schulden aan Hendrik Langendijk en Fennichje Langendijk wegens afkooppenningen.
SP 266 Deel 9 Folio 210 dd. 16-3-1784 Mombereed en inventaris
Ouders:Roelof Dijkman en wijlen Jantje Jans van Eext
Kinderen:Jan Dijkman (11 jaar); Hindrik Dijkman (9 jaar); Geesje Dijkman (6 jaar)
h.m.:Jannes Engberts (m.z.)
m.m.:Roelof Jans; Hindrik Langedijk (v.z.); Hindrik Jans Dijkman (v.z.)
Bijzonderheden
Roelof Jans was geen familie.
Roelof hertrouwd met Egbertje Jans, weduwe van Jan Jans Seggers.
Jannes Engberts is ws. identiek met Jannes Engberts Oving, gehuwd met Willemtje Abrahams.
OSA 1383 Eext: huisnr. 214, arbeider, 2k.
SP 264 Deel 6 fol. 522: Betaling kooppenningen: Roelof Dijkman van Eext huis en hof te Eext, 16-10.
   4.  Jacobje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 22-10-1752 te Gieten, overleden voor 1755.
   5.  Tonnis Jans, geboren te Gieterveen (zie IVf).
   6.  Jacobje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 06-07-1755 te Gieten, overleden voor 1756 te Gieterveen.
   7.  Jacobje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 27-06-1756 te Gieten, overleden voor 1760 te Gieterveen.
   8.  Egge Jans Hulshof, geboren te Gieterveen (zie IVg).
   9.  Jacobje Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 13-01-1760 te Gieten, overleden voor 1763 te Gieterveen.
   10.  Jacob Jans Hulshof, geboren te Gieterveen (zie IVh).
   11.  Jan Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 28-03-1762 te Gieten, overleden voor 1768 te Gieterveen.
   12.  Jacobje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 25-09-1763 te Gieten.
   13.  Sijgje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 04-11-1764 te Gieten.
   14.  Jan Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 16-07-1768 te Gieten.

IIId    Geert Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 28-09-1727 te Anloo, zoon van Jacob Jans (zie IIa) en Egbertje Jans.
OSA 1383 Eext: huisnr. 205, arbeider, geh, 1k.
Gehuwd voor de kerk op 16-11-1755 te Anloo met Aaltje Jannes, geboren te Eext, gedoopt op 28-11-1728 te Anloo, overleden op 28-10-1811 te Eext, dochter van Jannes Derks en Grietje Jans Hamming.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Geerts Fix, geboren te Eext (zie IVi).
   2.  Grietje Geerts, geboren te Eext, gedoopt op 25-12-1758 te Anloo (getuige(n): Geertje Jans, hv. van Jan Jans van Eext).
Gehuwd voor de kerk op 03-12-1797 te Anloo met Pieter Hindriks Lunshof, geboren te Gasteren, gedoopt op 07-04-1771 te Anloo (getuige(n): Jebbigje Pieters, hv. van Jan Geerts van Gasteren), zoon van Hindrik Roelofs Lunshof en Lammigje Gerrits.
OSA 1383 Gasteren: huisnr. 277, zoon van Hindrik Roelofs, geh, 1k.
   3.  Jannes Geerts, geboren te Eext, gedoopt op 28-02-1762 te Anloo (getuige(n): Annigje Harms, hv. van Hindrik Meijering van Eext).
   4.  Egbertje Geerts, geboren te Eext, gedoopt op 02-09-1764 te Anloo (getuige(n): Sijgje Jans, hv. van Jan Seggers van Eext).
   5.  Jantje Geerts, geboren te Eext, gedoopt op 25-09-1768 te Anloo (getuige(n): Geertje Jans, hv. van Jan Jacobs van Eext), overleden op 25-08-1842 te Eext.
Ondertrouwd (1) op 08-05-1803 te Anloo met Arent Boelens, geboren te Gasteren, gedoopt op 13-06-1773 te Anloo (getuige(n): Aaltje Arents van Gasteren), zoon van Boele Arents en Hindrikje Geerts.
Gehuwd (2) op 15-05-1812 te Anloo met Jan Roelofs Omker, gedoopt op 01-03-1767 te Vries, overleden op 04-11-1839 te Anloo, zoon van Roelof Hindriks, landbouwer, en Jantje Jans Luichjens.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 73: 31, zoon, ongehuwd, korporaal.

IIIe    Barelt Jacobs, geboren te Annerveen, gedoopt op 11-03-1731 te Anloo, zoon van Jacob Jans (zie IIa) en Egbertje Jans.
Ook ondertrouw op 20-3-1769 te Emmen.
Ondertrouwd op 26-02-1769 te Gasselte, gehuwd voor de kerk op 26-03-1769 te Borger met Trijntje Alberts, geboren te Drouwen, gedoopt op 06-01-1737 te Borger, dochter van Albert Jurriens en Annigje Freriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbertje Barelts, geboren te Drouwen, gedoopt op 14-03-1770 te Borger, overleden na 1828 te Drouwen.
Gehuwd voor de kerk op 08-06-1788 te Borger met Jacob Luichjens, geboren circa 1754 te Buinen, overleden voor 1816 te Drouwen.
   2.  Annigje Barelts, geboren te Drouwen, gedoopt op 04-08-1771 te Borger, overleden op 18-10-1831 te Buinen.
nal. man Arent Wever + 2 dochters (Trijntien & Jantien).
Gehuwd voor de kerk op 14-05-1795 te Borger met Arent Jannes Wever, geboren te Drouwen, gedoopt op 22-02-1767 te Borger, overleden op 22-12-1835 te Drouwen, zoon van Jannes Arents, wever, en Jantje Roelofs.
   3.  Jacob Barelts, geboren te Drouwen, gedoopt op 10-01-1773 te Borger, overleden voor 1779 te Drouwen.
   4.  Jacobje Barelts, geboren te Drouwen, gedoopt op 30-07-1774 te Borger.
   5.  Albert Barelts, geboren te Drouwen, gedoopt op 09-03-1777 te Borger, overleden op 18-09-1830 te Drouwen.
nal. 3 zusters.
   6.  Jacob Barelts, geboren te Drouwen, gedoopt op 22-08-1779 te Borger, overleden voor 1830.

IIIf    Willem Berents, geboren te Eext, gedoopt op 17-06-1725 te Anloo, overleden 1757 te Bonnen, zoon van Berent Jans (zie IIb) en Jantje Roelofs Sloots.
Al overleden bij de doop van zijn zoon Willem. Bij zijn doop wordt de vader als Berent Willems gegeven.!, dus niet zeker dat hij een zoon is van Berent Jans.
SP Deel 7 Folio 60 Datum 9-5-1766 Mombereed
Ouders:wijlen Willem Berents Winkels en Grietje Jans
Kinderen:
h.m.:Jan Berents Winkels van Eext (v.z.)
m.m.:Roelof Jacobs Sloots van Bonnerveen (v.z.); Lambert Geerts van Gieterveen (m.z.); Tonnis Jans van Bonnerveen (m.z.)
Bijzonderheden
Bij het aanstellen van de mombers waren de grootvader van de pupil, Jan Geerts en haar oom Jacob Sloots overgeslagen wegens hoge ouderdom.
Grietje Jans hertrouwd met Albert Jansen Bruins.
Gehuwd voor de kerk op 14-11-1753 te Gieten met Grietje Jans, geboren circa 1733 te Bonnerveen, overleden op 23-03-1818 te Annen, dochter van Jan Geerts van Boven en Elisabeth Tonnis.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 67: 67, arbeidster, weduwe.
Bij overlijden 90 jaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Willems Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 09-06-1754 te Gieten, overleden op 28-07-1824 te Zuidlaren.
Ondertrouwd op 28-09-1777 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 16-11-1777 te Zuidlaren met Jan Alberts, geboren te Yde, gedoopt op 09-11-1734 te Vries, zoon van Albert Gerrits, wever, en Aaltje Jans Eelkes.
   2.  Roelofje Willems, geboren te Bonnen, gedoopt op 14-12-1755 te Gieten.
   3.  Willem Willems Bruins, geboren te Bonnen (zie IVj).

IIIg    Jan Berents, geboren te Eext, gedoopt op 15-12-1727 te Anloo, zoon van Berent Jans (zie IIb) en Jantje Roelofs Sloots.
Ondertrouwd op 29-10-1758 te Anloo met Annigje Jans, geboren circa 1730 te Rolde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans, geboren te Eext, gedoopt op 12-04-1762 te Anloo, overleden op 22-09-1812 te Eext.

Generatie IV

 
IVa    Harm Jans Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 03-02-1737 te Anloo, overleden op 29-08-1808 te Annerveen, begraven op 03-09-1808 te Anloo, zoon van Jan Jacobs (zie IIIa) en Trijntje Harms.
SP 264 Deel 6 fol. 123: Harm Jans x Aaltje Jans van Annerveen lenen van boekhandelaar Lubbertus Huising x Trijntje Jans Mulder van Groningen 1700 gulden op 7-5-1778.
De vader van Harm Jans is Jan Jacobs. Jan Jacobs is borg.
SP 264 Deel 6 fol. 185: Harm Jans van Annerveen lenen van vader Jan Jacobs van Annerveen 1000 gulden op 7-5-1778.
SP 264 Deel 6 fol. 185: Harm Jans x Aaltje Jans van Annerveen lenen van vader Jan Jacobs van Annerveen 100 gulden op 25-2-1779.
SP 264 Deel 6 fol. 187: Harm Jans x Aaltje Jans van Annerveen lenen van boekverkoper Lubbertus Huising x Trijntje Jans Mulder van Groningen 600 gulden op 2-11-1780,
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 120, boer, geh, 5k. (als Harm Jans Jakob).
Ondertrouwd op 20-04-1771 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 12-05-1771 te Zuidlaren met Aaltje Jans van Norg, gedoopt op 22-09-1741 te Zuidlaren, overleden op 02-11-1810 te Annerveen, begraven op 07-11-1810 te Anloo, dochter van Jan Hindriks van Norg en Geesje Jans Schuiling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Harms Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 20-09-1772 te Anloo (getuige(n): Geesje Jans, hv. van Geert Hindriks van Annerveen).
SP 264 Deel 6 fol. 85
Soort akte:testament dd. 29-1-1773
van:Jan Harms Boontjes van Annerveen
De zwager Jan Hamming en zijn vrouw Tonnisje Harms, zuster van Jan Harms, krijgen 2 stukken weideland, gekocht van Aaldert Schuiling en Egbert Schuiling van Annen. Jan Hamming en Tonnisje hebben 3 kinderen, nl. Geesje Hamming; Jacob Hamming en Harm Hamming.
De diaconie van Anloo krijgt 50 gulden.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 120, zoon van Harm Jans Jakob, ong.
   2.  Geesje Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 19-12-1773 te Anloo (getuige(n): Aaltje Lucas, hv. van Albert Tonnis van Annerveen).
   3.  Jannes Harms Boontjes, geboren te Annerveen (zie Va).
   4.  Jacob Harms Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 24-08-1777 te Anloo (getuige(n): Jantje Jannes, hv. van Popke Claassen de Haan van Annerveen), overleden op 29-07-1830 te Zuidlaarderveen.
Gehuwd op 13-05-1820 te Zuidlaren met Jantje Claassen Hoving, geboren te Eexterveen, gedoopt op 02-11-1777 te Anloo (getuige(n): Aaltje Cornelis Hoving van Annerveen), dochter van Claas Harms en Jantje Cornelis Hoving.
   5.  Trijntje Harms, geboren te Annerveen, gedoopt op 16-01-1780 te Anloo (getuige(n): Aaltje Alberts van Annerveen).
   6.  Jantje Harms Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 16-12-1781 te Anloo, overleden op 20-01-1832 te Zuidlaarderveen.
Boontjes genoemd bij haar 2e huwelijk.
Gehuwd op 19-05-1814 te Zuidlaren met Lambert Jans Jobing, gedoopt op 26-04-1772 te Zuidlaren, overleden op 05-01-1827 te Zuidlaarderveen, zoon van Jan Lamberts Jobing en Geertje Jans.

IVb    Jacob Jans, geboren te Annerveen, gedoopt op 21-08-1740 te Anloo (getuige(n): Roelofje Harms), zoon van Jan Jacobs (zie IIIa) en Trijntje Harms.
Ondertrouwd op 23-07-1768 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 31-07-1768 te Anloo met Frouke Feitzes, geboren circa 1740 te Kalkwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Jacobs, geboren op 11-09-1785 te Windeweer, overleden op 12-07-1859 te Annerveen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-11-1811 te Anloo met Geert Hindriks Nijmeijer, geboren te Annen, gedoopt op 15-05-1749 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans, hv. van Jan Jans van Annen), overleden op 21-07-1819 te Annerveen, zoon van Hindrik Claassen Nijmeijer en Jantje Luichjens.
SP 264 dl. 5 folio 613: Geert Hindriks Nijmeijer en huisvrouw van Annerveen lenen 600 gulden van innocente juffr. Ida Christiani van Martenshoek. A. van der Werf en L. Davion zijn haar mombers dd. 13-5-1775.
Gehuwd (2) op 21-08-1822 te Anloo met Hendrik Meursing, bakker, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 19-02-1797 te Anloo, overleden op 17-09-1830 te Annerveensche Compagnie, zoon van Albert Bronnes Meursing, boer, brouwer, landmeter, schatbeurder, rentmeester der Domeinen, en Grietje van Veen.

IVc    Albert Jans Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 05-05-1745 te Anloo (getuige(n): Tonnisje Harms van Anderen), overleden op 24-10-1810 te Annerveen, zoon van Jan Jacobs (zie IIIa) en Trijntje Harms.
SP 264 dl. 5 folio 603: Albert Jans x Deele Jans van Annerveen lenen 50 gulden van Geert Hansen Bouwmeester en huisvrouw dd. 1-11-1774.
SP 264 Deel 6 folio 8: Albert Jans van Annen leent van zijn vader Jan Jacobs geld op 29-9-1775.
SP 264 Deel 6 fol. 120: Albert Jans en huisvrouw van Annerveen lenen van L. Greveling en co. 92 gulden op 20-11-1777
Albert Jans is erfgenaam van Jan Harms Boontjes. De vader van Albert Jans is Jan Jacobs van Annerveen.
SP 264 Deel 6 fol. 183: Albert Jans en huisvrouwvan Annerveen lenen van vader Jan Jacobs 230 gulden op 5-8-1778.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 115, arbeider, geh, 6k.
Ondertrouwd op 08-12-1770 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 26-12-1770 te Wildervank met Delia Jans, geboren 12-1745 te Kalkwijk, overleden op 14-07-1830 te Noordlaren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Alberts de Wijk, gedoopt 3-1772 te Wildervank.
   2.  Jan Alberts Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 15-09-1776 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans, hv. van Harm Jans van Annerveen), overleden op 23-03-1859 te Gasselte.
Bij overlijden weduwnaar van Jantje Klasens Nijmeijer.
Gehuwd met Jantje Claassen Nijmeijer, geboren op 08-08-1778 te Hoogezand, overleden op 17-07-1849 te Annerveensche Kanaal, dochter van Claas Nijmeijer en Aaltje Harms Post.
   3.  Wichertje Alberts Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 18-04-1779 te Anloo (getuige(n): Egbertje Jacobs van Spijkerboor), overleden op 17-06-1863 te Zuidlaarderveen.
Gehuwd voor de kerk op 29-08-1809 te Zuidlaren met Harm Harms Olthof, geboren circa 1785 te Veendam, overleden op 25-11-1834 te Zuidlaarderveen.
SP 291 Deel 2 Folio 159 dd.28-9-1809
Momberbenoeming; staat en inventaris
Ouders:Harm Harms Olthof en wijlen Aaltje Jans van Zuidlaarderveen
Kinderen:Gezina Harms Olthof, 1
h.m.:Hindrik Jans van Zuidlaarderveen
m.m.:Geert Harms Olthof van Veendam; Geert Jans Stel; Roelof Harms Mulder van Zuidlaarderveen
Bijzonderheden:
Harm hertr. met Wijgertje Alberts van Annerveen.
   4.  Geert Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 28-11-1784 te Anloo.
Gedoopt als Geert Hindriks.
   5.  Geesje Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 18-12-1785 te Anloo.
   6.  Geertje Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 08-02-1789 te Anloo.
   7.  Claas Alberts de Wijk, geboren te Annerveen, gedoopt op 08-01-1792 te Anloo, overleden op 09-01-1838 te Windeweer.

IVd    Jan Jacobs Stavast, geboren te Eext, gedoopt op 01-02-1761 te Anloo (getuige(n): Geesje Lamberts, hv. van Jacob Jans van Eext), overleden op 28-06-1844 te Gasselte, zoon van Jacob Jacobs (zie IIIb) en Jantje Alberts.
Gehuwd voor de kerk op 13-05-1792 te Anloo met Jantje Alberts, geboren circa 1765 te Annerveensche Compagnie, overleden op 27-03-1805 te Windeweer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Stavast, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 08-09-1793 te Anloo, overleden op 07-04-1850 te Gasselternijveen.
   2.  Jacob Jans Stavast, geboren te Annerveensche Compangie, gedoopt op 04-01-1795 te De Kiel, overleden op 14-08-1863 te Kloosterveen (Assen).
   3.  Jantje Jans, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 24-04-1796 te De Kiel.
   4.  Geertje Stavast, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 18-06-1797 te Anloo, overleden op 22-02-1875 te Gieten.
Gehuwd op 30-05-1823 te Gieten met Harm Jans Bruins, linnenwever, geboren te Gieten, gedoopt op 02-02-1794 te Gieten, overleden op 01-11-1861 te Bonnen, zoon van Jan Jans Bruins en Geesje Hindriks.
87a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 563.
   5.  Andries Stavast, geboren op 16-09-1798 te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 19-09-1798 te Anloo, overleden op 26-05-1873 te Hijkersmilde.
   6.  Albertje Jacobs Stavast, gedoopt op 09-09-1800 te Hoogezand, overleden op 23-02-1866 te Gasselternijveen.
   7.  Albert Jans Stavast, geboren te Annerveensche Compagnie (zie Vb).
   8.  Lambert Stavast, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 04-03-1804 te Anloo, overleden op 28-01-1855 te Smilde.

IVe    Jacob Jans Stavast, geboren te Eext, gedoopt op 02-08-1744 te Anloo (getuige(n): Roelofje Jacobs en Aaltje Hindriks van Eext), zoon van Jan Jacobs (zie IIIc) en Geesje Jacobs Beslotte.
HSR 1784 Gieterveen: 3.
Ook Beslotte genoemd.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 125: 60, arbeider, gehuwd, 2 kinderen.
HSR 1804 Gieterveen: 1.
Ondertrouwd op 25-10-1772 te Gasselternijveen, gehuwd voor de kerk op 13-12-1772 te Gieten met Lammigje Alberts, geboren te Gieten, gedoopt op 04-08-1743 te Gieten, overleden op 03-12-1820 te Gasselte, dochter van Albert Alberts, kleermaker/keuter, en Margje Darwinkel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Jacobs, geboren te Gieterveen, gedoopt op 21-11-1773 te Gieten.
   2.  Geesje Jacobs Stavast, geboren te Gieterveen, gedoopt op 30-10-1774 te Gieten, overleden op 15-12-1852 te Gasselternijveen.
Ondertrouwd op 21-04-1797 te Gasselte, gehuwd voor de kerk op 05-06-1797 te Gasselternijveen met Geert Egberts Veltman, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 16-11-1766 te Gasselte, overleden op 24-11-1831 te Gasselte, zoon van Egbert Gerrits Veldman en Lammigje Geerts.
   3.  Albert Jacobs, gedoopt op 31-03-1777 te Gieten (zie Vc).
   4.  Jan Jacobs Beslotte, geboren te Gieterveen (zie Vd).
   5.  Jacob Jacobs Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 28-11-1779 te Gieten.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 134: 17, arbeider, ongehuwd.
   6.  Margien Jacobs Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24-03-1782 te Gieten, overleden op 07-10-1861 te Eexterveen.
C. de Graaf en J. Darwinkel, De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811, in: Gens Nostra 1990, 186-193; Kw.st. A.Y. Struik, in: Kwartierstatenboek Threant nr. 107. Ook Hulshof genoemd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-08-1802 te Gieten met Jacob Harms, geboren circa 1775 te Bonnerveen, overleden op 15-08-1809 te Bonnerveen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-03-1810 te Gieten met Geert Reinders Speelman, geboren te Gieterveen, gedoopt op 26-10-1783 te Gieten, overleden op 25-04-1847 te Eexterveen, zoon van Reinder Jans Speelman, landbouwer, en Jacoba Hindriks Velthuis.
   7.  Jacobje Jacobs Stavast, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24-07-1785 te Gieten, overleden op 11-08-1866 te Gasselterboerveen.
Ondertrouwd op 23-03-1810 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 06-05-1810 te Gasselternijveen met Berent Jans Vos, landbouwer, gedoopt op 06-06-1779 te Gasselternijveen, overleden op 28-04-1839 te Gasselte, zoon van Jan Jans Schreur en Annigje Jans Vos.

IVf    Tonnis Jans, arbeider, geboren te Gieterveen, gedoopt op 18-11-1753 te Gieten, overleden op 16-05-1831 te Anloo, zoon van Jan Jacobs (zie IIIc) en Geesje Jacobs Beslotte.
SP 266 Deel 10 Folio 434 dd.22-10-1791
Mombereed en inventaris
Ouders:Tonnis Jans en wijlen Grietje Derks van Gieterveen
Kinderen:Annigje Tonnis (9 jaar); Grietje Tonnis (3 jaar)
h.m.:Geert Harms van Bonnen
m.m.:Egge Jans van Bonnerveen; Jacob Jans van Gieterveen; Wessel Harms van Bonnen
Bijzonderheden:
Tonnis hertrouwd met Jantje Jans van Bonnerveen.
HSR 1794 Gieterveen: 1
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 140: 47, arbeider, gehuwd, 4 kinderen.
HSR 1804 Gieterveen: 1.
Ondertrouwd (1) op 30-01-1785 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 20-02-1785 te Gieten met Grietje Derks, geboren te Gieterveen, gedoopt op 08-01-1747 te Gieten, dochter van Derk Alberts en Annigje Reinders.
Gehuwd voor de kerk (2) op 20-11-1791 te Gieten met Jantje Jans, geboren te Gieten, gedoopt op 17-07-1763 te Gieten, overleden op 13-07-1809 te Geterveen, dochter van Jan Ottens en Roelofje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annigje Tonnis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 02-07-1786 te Gieten.
   2.  Jan Tonnis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 02-07-1786 te Gieten, overleden voor 1791.
   3.  Grietje Tonnis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24-08-1788 te Gieten, overleden op 14-08-1826 te Gasselte.
Gehuwd op 23-12-1815 te Gasselte met Hindrik Gerrits, zeeman, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 03-01-1779 te Gasselte, overleden op 11-02-1844 te Gasselte, zoon van Gerrit Jans, kleermaker, en Geesje Geerts.
Bij overlijden weduwnaar van Grietje Tonnis.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jan Tonnis Hulshof, geboren te Gieterveen, gedoopt op 06-10-1792 te Gieten, overleden op 20-01-1875 te Eexterveen.
Gehuwd op 11-05-1829 te Anloo met Hindrikje Schuiling, geboren op 07-12-1784 te Annerveen, gedoopt op 19-12-1784 te Anloo, overleden op 16-12-1863 te Anloo, dochter van Egge Aalderts Schuiling, verlaatmeester, en Aaltje Everts.
   5.  Jacob Tonnis Hulshof, geboren te Gieterveen, gedoopt op 06-04-1795 te Gieten, overleden op 26-02-1867 te Eext.
Gehuwd op 03-05-1836 te Gasselte met Jantien Christiaans Geertsema, gedoopt op 15-05-1810 te Gasselte, overleden op 04-01-1842 te Gasselte, dochter van Christiaan Geertsema, arbeider, en Lubbegien Hindriks Oortwijn.
   6.  Roelofje Tonnis Hulshof, geboren op 24-05-1800 te Gieterveen, gedoopt op 02-06-1800 te Gieten, overleden op 16-07-1886 te Eext.
Gehuwd op 05-04-1828 te Anloo met Geert Egberts Kort, geboren op 10-06-1804 te Zuidlaarderveen, gedoopt op 24-06-1804 te Zuidlaren, overleden op 28-05-1876 te Anloo, zoon van Egbert Geerts en Fennigje Jans Pranger.
   7.  Geert Tonnis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 11-04-1803 te Gieten.
   8.  Geert Tonnis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 27-10-1805 te Gieten.

IVg    Egge Jans Hulshof, arbeider, geboren te Gieterveen, gedoopt op 01-01-1758 te Gieten, overleden op 26-03-1839 te Bonnerveen, zoon van Jan Jacobs (zie IIIc) en Geesje Jacobs Beslotte.
SP 282 Deel 1 Folio 113 dd.6-9-1799
Momberbenoeming, staat en inventaris
Ouders:Egge Jans en wijlen Aaltje Jacobs
Kinderen:Jan Eggens, 19; Geert Eggens, 16; Jacob Eggens, 13
h.m.:Harm Roelofs Sloots van Gieterveen
m.m.:Thewes Willems; Jacob Jans; Tonnis Jans
Bijzonderheden:
Egge hertr. met Aaltje Jans van Bonnerveen
HSR 1784 Bonnerveen: 1.
HSR 1794 Bonnerveen: 1.
OSA 1383 Bonnerveen huisnr. 103: 43, arbeider, gehuwd, 3 kinderen.
HSR 1804 Bonnerveen: 1.
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 110.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-11-1779 te Gieten met Aaltje Jacobs Sloots, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 21-01-1742 te Gieten, overleden op 13-01-1799 te Bonnerveen, dochter van Jacob Roelofs Sloots en Jantje Poelmans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-10-1799 te Gieten met Aaltje Jans Hospels, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 10-04-1768 te Gieten, overleden op 10-08-1835 te Bonnerveen, dochter van Jan Jacobs Beslotte, arbeider, en Jantje Tonnis.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Eggens Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Ve).
   2.  Geert Eggens Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Vf).
   3.  Jacob Eggens Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Vg).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jantje Egges Hulshof, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 09-03-1800 te Gieten, overleden op 11-05-1866 te Bonnerveen.
Gehuwd met Hendrik Langenberg, landbouwer, geboren op 12-09-1801 te Hannover, overleden op 27-04-1873 te Bonnerveen.
   5.  Jan Egges Hulshof, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 27-12-1801 te Gieten, overleden voor 1808.
   6.  Geesje Eggens Hulshof, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 20-03-1803 te Gieten, overleden op 07-02-1853 te Bonnerveen.
Gehuwd op 09-09-1824 te Gieten met Harm Harms Poelman, landbouwer, geboren op 24-12-1805 te Eexterveen, gedoopt op 05-01-1806 te Anloo, overleden op 01-09-1873 te Bonnerveen, zoon van Harm Harms Poelmans, landbouwer, en Jantje Jans Nijboer.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 457.
   7.  Jacobje Hulshof, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 11-05-1805 te Gieten, overleden op 21-09-1847 te Bonnerveen.
Gehuwd op 08-01-1837 te Gieten met Harm Beekhuis, arbeider, geboren op 28-11-1813 te Bonnerveen, overleden op 16-03-1885 te Bonnerveen, zoon van Hindrik Jans Beekhuis, landbouwer, en Jantien Reinders Tonnis.
   8.  Jan Eggens Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Vh).

IVh    Jacob Jans Hulshof, arbeider, geboren te Gieterveen, gedoopt op 25-01-1761 te Gieten, overleden op 13-03-1847 te Gieterveen, zoon van Jan Jacobs (zie IIIc) en Geesje Jacobs Beslotte.
OSA 1383 Bonnerveen huisnr. 109: 40, arbeider, gehuwd, 3 kinderen.
HSR 1804 Bonnerveen: 1
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 118.
Kad. Atlas 1832 Sectie B no. 600.
Gehuwd voor de kerk op 12-11-1786 te Gieten met Jantje Willems Eggens, geboren te Eexterveen, gedoopt op 17-02-1754 te Anloo (getuige(n): Margje Jans Schuiling, hv. van Jan Eggens van Eexterveen), overleden op 27-02-1837 te Bonnerveen, dochter van Willem Eggens en Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jacobs, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 30-12-1787 te Gieten.
   2.  Jan Jacobs Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Vi).
   3.  Geesje Jacobs Beslotte, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 14-04-1793 te Gieten.
   4.  Egge Jacobs Jansen Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Vj).
   5.  Jacob Jacobs Hulshof, geboren te Bonnerveen (zie Vk).

IVi    Jacob Geerts Fix, smid, geboren te Eext, gedoopt op 15-08-1756 te Anloo (getuige(n): Jantje Reinders van Eext), overleden op 30-01-1821 te Annen, zoon van Geert Jacobs (zie IIId) en Aaltje Jannes.
OSA 1383 Eext: huisnr. 221, smit, geh, 2k.
Ondertrouwd op 06-04-1783 te Anloo met Grietje Jans, geboren te Annen, gedoopt op 19-04-1761 te Anloo (getuige(n): Geesje Jans van Annen), overleden op 09-09-1827 te Annen, dochter van Jan Jans en Aaltje Jans Rijnberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jacobs, geboren te Eext, gedoopt op 20-07-1783 te Anloo, overleden op 03-02-1848 te Eext.
Gehuwd op 29-04-1811 te Gasselte met Jelis Harms Luitjes, geboren op 09-08-1784 te Gasselternijveen, gedoopt op 15-08-1784 te Gasselternijveen, overleden op 29-05-1840 te Eext, zoon van Harm Jans en Roelofje Jelis.
   2.  Geesje Jacobs, geboren te Eext, gedoopt op 10-07-1785 te Gieten, overleden voor 1802.
   3.  Egbertje Jacobs Fix, geboren te Annen, gedoopt op 18-05-1788 te Anloo, overleden op 19-03-1864 te Gieten.
Gehuwd op 29-05-1817 te Gieten met Hindrik Harms Meijers, rietdekker, geboren te Gieten, gedoopt op 20-05-1781 te Gieten, overleden op 28-07-1857 te Bonnen, zoon van Harm Meijers en Aaltje Hindriks.
Bewoners 1825 Bonnen no. 83.
   4.  Jantje Fix, geboren te Annen, gedoopt op 04-12-1791 te Anloo, overleden op 15-03-1864 te Rolde.
   5.  Geert Jacobs, geboren te Annen, gedoopt op 19-04-1795 te Anloo.
   6.  Geesje Jacobs Fiks, geboren te Annen, gedoopt op 11-07-1802 te Anloo, overleden op 21-02-1883 te Nijlande.
Gehuwd op 01-06-1826 te Rolde met Tonnis Oeben, geboren te Steendijk, gedoopt op 15-09-1794 te Rolde, overleden op 20-07-1864 te Nijlande, zoon van Jan Jans Oeben en Grietje Tonnis.

IVj    Willem Willems Bruins, geboren te Bonnen, gedoopt op 04-09-1757 te Gieten, overleden op 13-12-1834 te Gieten, zoon van Willem Berents (zie IIIf) en Grietje Jans.
HSR 1784 Gieten: 1.
HSR 1794 Gieten: 1.
OSA 1383 Gieten huisnr. 10: 46, arbeider, gehuwd, 2 kinderen.
HSR 1804 Gieten: 1
Bewoners 1825 Gieten no. 9a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 471. (Als Willem Winkels).
Gehuwd voor de kerk op 04-07-1779 te Gieten met Maria Harmannus, geboren te Gieten, gedoopt op 15-12-1754 te Gieten, overleden op 19-11-1837 te Gieten, dochter van Harmannus Wassens, kleermaker, en Swaantje Harms.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Willems, geboren te Gieten, gedoopt op 19-11-1780 te Gieten.
   2.  Zwaantje Willems Bruins, geboren te Gieten, gedoopt op 30-10-1785 te Gieten, overleden op 14-12-1821 te Bonnen.
De doopinschrijving is Annechien, maar het overlijden meld Zwaantje. Vermoedelijk is de doopinschrijving verkeerd. (het andere kind op dezelfde datum gedoopt was ook een Annechien).
Ook Zwaantje Willems Winkels genoemd.
Gehuwd op 11-09-1818 te Gieten met Egbert Eggens Schuiling, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 25-07-1773 te Gieten, overleden op 07-12-1860 te Bonnen, zoon van Egge Egberts Schuiling en Geesje Ottens Boekholt.
OSA 1383 Gieten huisnr. 1: 25 jaar oud, knecht, ongehuwd als schutter. Bewoners 1825 Bonnen no. 85a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 741.
   3.  Harm Willems Winkels, geboren te Gieten (zie Vl).

Generatie V

 
Va    Jannes Harms Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt op 31-12-1775 te Anloo, overleden op 02-01-1861 te Annerveen, zoon van Harm Jans Boontjes (zie IVa) en Aaltje Jans van Norg.
Gehuwd voor de kerk op 13-07-1811 te Anloo met Geesje Harms de Jonge, geboren te Eexterveen, gedoopt op 25-07-1784 te Anloo, overleden op 16-09-1866 te Anloo, dochter van Harm Harms Poelmans en Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob Boontjes, landbouwer, geboren op 28-03-1817 te Annerveen, overleden op 14-12-1898 te Annerveen.
Gehuwd op 13-08-1847 te Anloo met Lammichje Poelman, geboren op 03-09-1825 te Gieten, overleden op 20-05-1890 te Anloo, dochter van Jacob Jans Poelman, landbouwer, en Fennegien Hoiting.

Vb    Albert Jans Stavast, arbeider, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 17-01-1802 te Anloo, overleden op 23-05-1879 te Gieten, zoon van Jan Jacobs Stavast (zie IVd) en Jantje Alberts.
Gehuwd op 30-08-1830 te Anloo met Pietertje Hoiting, geboren op 27-08-1809 te Eexterveen, gedoopt op 03-09-1809 te Anloo, overleden op 27-07-1859 te Bonnerveen, dochter van Jan Cornelis Hoiting, landbouwer, en Lammigje Harms Poelmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Stavast, geboren op 18-12-1830 te Anloo, overleden op 10-01-1896 te Gieten.
Gehuwd op 13-07-1850 te Gieten met Berend Hulshof (zie VIk).
   2.  Jan Stavast, geboren op 16-04-1834 te Gieten (zie VIa).
   3.  Jantien Stavast, geboren op 24-02-1837 te Gieterveen, overleden op 24-04-1896 te Bonnerveen.
Gehuwd op 23-04-1859 te Gieten met Roelof Nijboer, landbouwer, geboren op 25-05-1831 te Gieten, overleden op 20-01-1911 te Bonnerveen, zoon van Hendrik Pieters Nijboer, landbouwer, en Elisabeth Hendriks Pepping.
   4.  Hillechien Stavast, geboren op 07-02-1840 te Gieterveen, overleden op 04-01-1905 te Nieuw-Buinen.
Gehuwd op 26-04-1862 te Gieten met Jakob Nijboer, arbeider, landbouwer, geboren op 15-12-1838 te Bonnerveen, overleden op 01-02-1916 te Borger, zoon van Hendrik Pieters Nijboer, landbouwer, en Elisabeth Hendriks Pepping.
   5.  Greetien Stavast, geboren op 16-02-1843 te Bonnerveen, overleden op 14-05-1914 te Nieuw-Buinen.
Gehuwd (1) op 29-11-1872 te Gieten met Harm Panjer, smid, geboren op 04-12-1832 te Veendam, overleden op 24-05-1874 te Nieuw Buinen.
Gehuwd (2) op 17-02-1876 te Borger met Hindrik Boelens, arbeider, geboren op 20-08-1828 te Borger, overleden op 08-02-1895 te Nieuw-Buinen, zoon van Willem Boelens en Swaantje Hindriks Kap.
   6.  Jan Stavast, geboren op 25-04-1846 te Gieterveen (zie VIb).

Vc    Albert Jacobs, gedoopt op 31-03-1777 te Gieten, overleden 1812/1813 te Gieten, zoon van Jacob Jans Stavast (zie IVe) en Lammigje Alberts.
Albert Jacobs wordt ook Hulshof genoemd, bij het laatste kind heet hij Houthuis en woont dan te Bonnerveen.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 125: 21, ongehuwd.
Ondertrouwd op 04-05-1806 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 26-05-1806 te Gieten met Geesje Reinders Fransen, geboren te Eexterveen, gedoopt op 22-12-1782 te Anloo, overleden op 01-09-1857 te Buinerveen, dochter van Reinder Harms Fransen en Trijntje Egberts Hoving.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Alberts Hulshof, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24-08-1806 te Gieten, overleden op 08-10-1880 te Borger.
komt zowel onder de naam Alberts als Hulshof voor.
Gehuwd op 29-05-1838 te Borger met Jantien Popken, geboren op 28-07-1814 te Buinerveen, gedoopt op 07-08-1814 te Borger, overleden op 30-12-1891 te Borger, dochter van Thomas Egberts Popken en Grietje Middeljans.
   2.  Trijntje Hulshof, geboren te Gieterveen, gedoopt op 04-06-1809 te Gieten, overleden op 17-02-1879 te Nieuw Buinen.
Gehuwd (1) op 13-02-1832 te Borger met Jan Willems Bergmeester, landbouwer, geboren op 10-07-1805 te Meeden, overleden voor 1876, zoon van Willem Jans Bergmeester en Meintje Tjerks.
Gehuwd (2) op 08-12-1876 te Borger met Hindrik Strating, geboren circa 1816 te Oude Pekela.
   3.  Lammechien Hulshof, geboren op 02-05-1812 te Bonnerveen, overleden op 07-03-1881 te Borger.
Gehuwd op 07-03-1834 te Borger met Geert Alberts Hoving, geboren op 06-08-1808 te Borger, gedoopt op 14-08-1808 te Borger, overleden op 21-06-1884 te Buinerveen, zoon van Albert Geerts Hoving, landbouwer, en Aaltje Harms Rossing.

Vd    Jan Jacobs Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 28-11-1779 te Gieten, overleden voor 1810, zoon van Jacob Jans Stavast (zie IVe) en Lammigje Alberts.
HSR 1784 Gieterveen: 2.
SP 282 Deel 1 Folio 298 dd.13-1-1810
Momberbenoeming, staat en inventaris
Ouders:wijlen Jan Jacobs Beslotte en Jantje Jans van Gieterveen
Kinderen:Jacob Jans, 2;
h.m.:Albert Jacobs van Gieterveen
m.m.:Harm Jacobs Trip
Bijzonderheden:
Jantje hertr. met Geert Roelofs van Gieterveen. De pupillen hebben een oom Derk Jans
HSR 1794 Gieterveen: 1, wed. Jan Jacobs.
OSA 1383 Bonnerveen huisnr. 100, 18, boerenknecht, ongehuwd.
Gehuwd voor de kerk op 20-10-1805 te Gieten met Jantje Jans Trip, geboren te Gieterveen, gedoopt op 22-03-1778 te Gieten, overleden op 24-09-1856 te Gieterveen, dochter van Jan Jacobs Trip en Grietje Derks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Stavast, geboren te Gieterveen, gedoopt op 23-11-1806 te Gieten, overleden voor 1810 te Gieterveen.
   2.  Jacob Jans Stavast, geboren te Gieterveen (zie VIc).

Ve    Jan Eggens Hulshof, arbeider, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 24-09-1780 te Gieten, overleden op 14-05-1862 te Bonnerveen, zoon van Egge Jans Hulshof (zie IVg) en Aaltje Jacobs Sloots.
Gehuwd op 09-05-1816 te Anloo met Aaltje Hindriks Boerma, geboren te Grolloo, gedoopt op 01-01-1788 te Rolde, dochter van Hindrik Thijs en Aaltje Berents.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egge Hulshof, arbeider, geboren op 03-11-1816 te Gieterveen, overleden op 09-09-1865 te Bronneger.
Gehuwd op 24-04-1848 te Borger met Lina Jansen, geboren op 27-07-1823 te Borger, overleden op 17-12-1906 te Borger, dochter van Berent Jans en Jantien Jans.
   2.  Hindrik Hulshof, geboren op 24-02-1820 te Gieterveen, overleden op 02-09-1899 te Bonnerveen.
Gehuwd op 16-05-1845 te Gasselte met Grietien Boerma, geboren op 07-03-1819 te Gieten, overleden op 14-07-1860 te Gasselte, dochter van Jan Jans Boerma, arbeider, en Lammigje Harms Beekhuis.
   3.  Jacob Hulshof, geboren op 19-02-1823 te Gieterveen, overleden op 01-09-1844 te Gieterveen.
   4.  Thie Hulshof, geboren op 20-07-1827 te Gieterveen, overleden op 06-12-1829 te Gieterveen.
   5.  Aaltje Hulshof, geboren op 06-07-1830 te Gieterveen, overleden op 06-02-1832 te Gieterveen.

Vf    Geert Eggens Hulshof, arbeider, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 27-07-1783 te Gieten, overleden op 02-02-1871 te Bonnerveen, zoon van Egge Jans Hulshof (zie IVg) en Aaltje Jacobs Sloots.
Gehuwd (1) op 13-05-1813 te Gieten met Geertje Ottens, gedoopt op 10-02-1788 te Gasselternijveen, overleden op 14-06-1831 te Bonnerveen, dochter van Hindrik Ottens en Aaltje Roelofs.
Gehuwd (2) op 04-06-1834 te Gieten met Metje Pieters Roosjes, geboren op 09-04-1786 te Veendam, overleden op 30-04-1866 te Gasselterboerveenschemond.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje Hulshof, geboren op 16-06-1813 te Bonnerveen, overleden op 18-11-1864 te Bonnerveen.
Ze wordt ook Aaltje genoemd.
Gehuwd op 09-05-1840 te Gasselte met Jan Geerts Pomp, arbeider, geboren op 01-07-1820 te Gasselternijveen, overleden op 10-02-1902 te Bonnerveen, zoon van Geert Hindriks Pomp en Gebke Harms Wartouw.
   2.  Hindrikje Hulshof, geboren op 03-06-1816 te Gieten, overleden op 04-07-1902 te Gasselternijveen.
Volgens huwelijk geboren 3-6-1806.
   3.  Egge Hulshof, geboren op 26-08-1820 te Gieten, overleden op 30-11-1904 te Gasselte.
Gehuwd op 11-05-1850 te Gasselte met Henderkie Haddering, geboren op 13-04-1828 te Gasselte, overleden op 03-01-1970 te Nieuw-Buinen, dochter van Thale Haddering, schoenmaker, en Roelofje Dilling.
   4.  Hindrik Hulshof, geboren op 28-08-1823 te Gieten (zie VId).
   5.  Otte Hulshof, geboren op 08-07-1830 te Gieten (zie VIe).

Vg    Jacob Eggens Hulshof, arbeider, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 28-05-1786 te Gieten, overleden op 11-02-1850 te Bonnerveen, zoon van Egge Jans Hulshof (zie IVg) en Aaltje Jacobs Sloots.
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 121a.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 123.
Kad. Atlas 1832 Sectie C no. 112.
Gehuwd op 29-05-1819 te Anloo met Roelofje Hindriks Ottens, gedoopt op 13-10-1793 te Gasselternijveen, overleden op 23-10-1881 te Bonnerveen, dochter van Hindrik Ottens en Aaltje Roelofs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egge Jacobs Hulshof, geboren op 27-12-1820 te Gieten (zie VIf).
   2.  Hendrik Hulshof, geboren op 04-02-1825 te Gieten (zie VIg).
   3.  Jan Hulshof, geboren op 08-10-1827 te Gieten (zie VIh).
   4.  Aaltje Hulshof, geboren op 07-06-1830 te Gieten, overleden op 03-01-1914 te Drouwenermond.
Gehuwd (1) op 01-05-1858 te Gieten met Jan Hollander, arbeider, geboren op 31-07-1828 te Anloo, overleden op 30-03-1872 te Gieterveen, zoon van Derk Bastiaans Hollander, arbeider, en Hilligje Jans Eggens.
Gehuwd (2) op 23-02-1878 te Gieten met Hindrik Kremers, landbouwer, geboren op 06-12-1826 te Drouwenerveen, overleden op 31-01-1892 te Drouwenermond, zoon van Roelof Christoffers Kremers en Fennigje Willems Deuring.
   5.  Otte Hulshof, geboren op 26-02-1834 te Gieten, overleden op 07-03-1844 te Bonnerveen.

Vh    Jan Eggens Hulshof, arbeider, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 13-11-1808 te Gieten, overleden op 15-11-1841 te Bonnerveen, zoon van Egge Jans Hulshof (zie IVg) en Aaltje Jans Hospels.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 140a.
Gehuwd op 12-05-1838 te Gieten met Jacobje Vos, geboren op 27-07-1818 te Gasselte, overleden op 08-07-1891 te Bonnerveen, dochter van Jan Jans Vos, landbouwer, en Annegien Roelofs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egge Hulshof, geboren op 20-01-1839 te Bonnerveen (zie VIi).
   2.  Annigje Hulshof, geboren op 30-04-1841 te Gasselterboerveen, overleden op 12-08-1863 te Bonnerveen.

Vi    Jan Jacobs Hulshof, arbeider, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 08-08-1790 te Gieten, overleden op 10-06-1844 te Bonnerveen, zoon van Jacob Jans Hulshof (zie IVh) en Jantje Willems Eggens.
Gehuwd (1) op 08-12-1823 te Gieten met Trijntje Jans Eggens, geboren te Annerveen, gedoopt op 27-05-1798 te Anloo, overleden op 01-01-1832 te Anloo, dochter van Jan Willems Eggens, landbouwer, en Jantje Stevens.
Gehuwd (2) op 14-11-1833 te Gieten met Hindrikje Lucas Habing, geboren te Anderen, gedoopt op 04-01-1801 te Anloo, overleden op 24-01-1840 te Bonnerveen, dochter van Lucas Geerts Habing en Trijntje Geerts Schuttrups.
Gehuwd (3) op 05-12-1840 te Gieten met Jantje Marissen Koiter, geboren op 20-08-1806 te Noordlaren, gedoopt op 24-08-1806 te Haren, overleden op 16-08-1853 te Bonnerveen, dochter van Marisse Jans, schoenmaker, en Aaltje Jans Schut.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantien Jans Hulshof, geboren op 23-08-1824 te Anloo, overleden op 01-02-1903 te Gieterveen.
Gehuwd op 18-05-1844 te Gieten met Jakob Kuipers, arbeider, geboren op 27-01-1820 te Gieterveen, overleden op 23-07-1898 te Gieterveen, zoon van Angeniet Fransen Kuipers.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hillichien Hulshof, geboren op 01-09-1834 te Gieten, overleden op 08-12-1915 te Anloo.
Gehuwd op 23-05-1863 te Anloo met Egge Meinders, arbeider, geboren op 13-05-1826 te Anloo, overleden op 01-09-1894 te Eexterveen, zoon van Aaldert Lucas Meinders en Geesje Jacobs Meinders.
   3.  Trientje Hulshof, geboren op 29-03-1836 te Gieten, overleden op 10-10-1894 te Eexterveen.
Gehuwd (1) op 09-05-1874 te Anloo met Egbert Poelman, landbouwer, geboren op 03-02-1829 te Anloo, overleden op 01-05-1879 te Anloo, zoon van Harm Poelman en Teelke Egberts Hoving.
Gehuwd (2) op 16-12-1880 te Anloo met Jan Poelman, landbouwer, geboren op 27-10-1834 te Eexterveen, overleden op 07-04-1916 te Anloo, zoon van Egbert Jans Poelman, landbouwer, en Jantje Jans de Jonge.
   4.  Jacob Hulshof, geboren op 22-06-1838 te Gieterveen, overleden op 03-09-1839 te Gieten.

Vj    Egge Jacobs Jansen Hulshof, landbouwer, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 07-06-1795 te Gieten, overleden op 27-05-1852 te Gieten, zoon van Jacob Jans Hulshof (zie IVh) en Jantje Willems Eggens.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 122f.
Gehuwd op 10-12-1813 te Anloo met Heiltje Meinders, geboren te Eexterveen, gedoopt op 10-12-1786 te Anloo, overleden op 26-02-1864 te Gieterveen, dochter van Berent Jans Meinders en Geesje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Hulshof, geboren op 13-04-1814 te Anloo, overleden op 19-07-1900 te Gieterveen.
Gehuwd op 20-08-1846 te Gieten met Berend Hospers, arbeider, geboren op 13-01-1820 te Gieten, overleden op 27-12-1903 te Gieterveen, zoon van Berent Jans Hospers, arbeider, en Neeltje Toones.
   2.  Geezien Hulshof, geboren op 19-07-1815 te Anloo, overleden op 23-06-1881 te Anloo.
Gehuwd met Gerrard Hovenkamp, arbeider, geboren op 10-03-1819 te Anloo, overleden op 25-02-1892 te Anloo, zoon van Egbert Jans Hovenkamp, timmerman, en Jantje Jans Julsing.
   3.  Jakob Hulshof, geboren op 28-08-1817 te Anloo (zie VIj).
   4.  Jeichien Hulshof, geboren op 28-07-1819 te Anloo, overleden op 10-02-1900 te Nieuw Buinen.
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1843 te Gieten met Barelt Groenwold, arbeider, vervener, landbouwer, geboren op 03-09-1821 te Bonnerveen, overleden op 19-02-1900 te Nieuw Buinen, zoon van Jacob Barelts Groenwold, landbouwer, en Roelfien Jacobs Trip.
   5.  Berend Hulshof, geboren op 30-08-1821 te Anloo (zie VIk).
   6.  Jan Hulshof, geboren op 19-08-1823 te Gieten (zie VIl).
   7.  Willem Hulshof, geboren op 26-12-1825 te Gieterveen (zie VIm).
   8.  Trijntje Hulshof, geboren op 15-06-1828 te Gieten, overleden op 28-03-1882 te Gieterveen.
Gehuwd op 05-05-1849 te Gieten met Harm Meertens, arbeider, geboren op 13-09-1823 te Gieten, overleden op 22-02-1903 te Gieten, zoon van 100 Hindrik Meertens, timmerman, landbouwer, en Jantien Speelman.
   9.  Elzina Hulshof, geboren op 01-05-1831 te Gieten, overleden op 01-01-1913 te Anloo.
Gehuwd (1) op 07-05-1855 te Anloo met Berend Meinders, landbouwer, winkelier, geboren op 25-05-1824 te Anloo, overleden op 14-03-1861 te Eexterveen, zoon van Willem Berents Meinders en Jantje Roelofs Eggens.
Gehuwd (2) op 03-05-1862 te Anloo met Jan Hoving, landbouwer, geboren op 07-08-1830 te Anloo, overleden op 27-01-1885 te Eexterveen, zoon van Jan Egberts Hoving en Jantje Hoiting.

Vk    Jacob Jacobs Hulshof, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 17-02-1799 te Gieten, overleden op 28-06-1832 te Gieten, zoon van Jacob Jans Hulshof (zie IVh) en Jantje Willems Eggens.
Kad. Atlas 1832 Sectie C no. 107.
Gehuwd op 18-03-1825 te Gieten met Janke Drent, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 02-10-1803 te Gasselternijveen, overleden op 27-01-1866 te Wildervank, dochter van Ernst Philippus Drent, schipper, en Gerbreg Oldenburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hulshof, geboren op 03-05-1825 te Gieten, overleden op 20-04-1890 te Gieten.
Gehuwd op 01-09-1855 te Gieten met Jan Jans Schoonbeek, arbeider, landbouwer, geboren op 21-10-1820 te Wildervank, overleden op 15-01-1905 te Stadskanaal, zoon van Jan Lamberts Schoonbeek, arbeider, en Annigje Geerts Hebels.
   2.  Gerberdina Hulshof, geboren op 11-12-1826 te Gieten, overleden op 19-01-1906 te Gieterveen.
Gehuwd (1) op 21-01-1853 te Gieten met Jan Sloots, landbouwer, geboren op 03-11-1816 te Gieterveen, overleden op 29-04-1866 te Gieterveen, zoon van Geert Roelofs Sloots, landbouwer, en Jantje Jans Trip.
Gehuwd (2) op 16-05-1868 te Gieten met Geert Koers, landbouwer, geboren op 24-02-1829 te Eelde, overleden op 06-04-1901 te Gieterveen, zoon van Jan Geerts Koers, arbeider, en Aaltje Bos.
   3.  Trijntje Hulshof, geboren op 07-02-1830 te Gieten, overleden op 16-11-1907 te Eexterveen.
Gehuwd op 06-05-1854 te Anloo met Hendrik Meinders, boerenknecht, geboren op 13-09-1823 te Anloo, overleden op 25-06-1890 te Anloo, zoon van Aaldert Lucas Meinders en Geesje Jacobs Meinders.

Vl    Harm Willems Winkels, arbeider, geboren te Gieten, gedoopt op 15-03-1795 te Gieten, overleden op 23-10-1879 te Gieten, zoon van Willem Willems Bruins (zie IVj) en Maria Harmannus.
Bewoners 1825 Gieten no. 9a.
Gehuwd op 21-12-1815 te Gieten met Anna Magdalena Fokkes, geboren circa 1792 te Emden, overleden op 21-08-1859 te Gieten, dochter van Jan Fokkes en Antje Wilhelmus.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Bruins, geboren op 22-10-1816 te Gieten (zie VIn).
   2.  Hendrik Bruins, geboren op 22-10-1816 te Gieten (zie VIo).

Generatie VI

 
VIa    Jan Stavast, landbouwer, geboren op 16-04-1834 te Gieten, overleden op 04-03-1915 te Borger, zoon van Albert Jans Stavast (zie Vb) en Pietertje Hoiting.
Gehuwd op 27-04-1861 te Gieten met Jantje Nijboer, geboren op 04-12-1835 te Gieten, overleden op 15-01-1889 te Nieuwbuinen, dochter van Hendrik Pieters Nijboer, landbouwer, en Elisabeth Hendriks Pepping.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Stavast, geboren op 29-03-1862 te Gieterveen, overleden op 16-02-1915 te Borger.
Gehuwd op 05-05-1888 te Borger met Roelf Boelens, landbouwer, geboren op 29-01-1857 te Gasselte, overleden op 28-09-1908 te Windeweer.
   2.  Hendrik Stavast, geboren op 04-10-1863 te Gieterveen, overleden op 22-01-1865 te Gieterveen.
   3.  Elizabeth Stavast, geboren op 17-03-1866 te Gieterveen.
Gehuwd (1) op 28-05-1886 te Borger met Johannes Benus, landbouwer, geboren op 26-08-1855 te Nieuw-Buinen, overleden op 09-08-1887 te Nieuw-Buinen.
Gehuwd (2) op 01-08-1894 te Borger met Sjerp de Vries, schipper, geboren te Leeuwarden.

VIb    Jan Stavast, landbouwer, geboren op 25-04-1846 te Gieterveen, overleden op 01-12-1896 te Bonnerveen, zoon van Albert Jans Stavast (zie Vb) en Pietertje Hoiting.
Gehuwd op 14-05-1870 te Gieten met Sophia Meinders, geboren op 01-03-1849 te Eexterveen, overleden op 13-02-1919 te Bonnerveen, dochter van Willem Hindriks Meinders, arbeider, landbouwer, en Jacobje Zondag.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Stavast, geboren op 12-04-1871 te Gieten, overleden op 12-04-1871 te Gieten.
   2.  N.N. Stavast, geboren op 05-05-1872 te Gieten, overleden op 05-05-1872 te Gieten.
   3.  Albert Stavast, geboren op 25-04-1873 te Bonnerveen (zie VIIa).
   4.  Willem Stavast, geboren op 08-11-1875 te Bonnerveen.
Gehuwd op 12-11-1904 te Gieten met Fennechien de Jonge, geboren op 08-01-1883 te Eexterveensche Kanaal.
   5.  Pietertje Stavast, geboren op 13-04-1878 te Bonnerveen, overleden op 12-11-1936 te Gieten.
Gehuwd op 07-02-1930 te Gieten met Willem Hulshof, landbouwer, geboren op 07-09-1874 te Bonnerveen, overleden op 07-07-1932 te Gieten, zoon van Berend Hulshof (zie VIk) en Lammechien Stavast.
   6.  Henderikus Stavast, geboren op 23-10-1880 te Bonnerveen, overleden op 14-12-1880 te Bonnerveen.
   7.  Jacobje Stavast, geboren op 22-01-1882 te Bonnerveen, overleden op 23-02-1882 te Bonnerveen.
   8.  Jacobje Stavast, geboren op 10-04-1883 te Bonnerveen, overleden op 10-07-1919 te Bonnerveen.
Gehuwd op 16-05-1913 te Gieten met Lambertus Kamps, landbouwer, geboren op 04-04-1881 te Drouwenerveen, overleden op 16-06-1949 te Gieten.
   9.  N.N. Stavast, geboren op 10-01-1886 te Bonnerveen, overleden op 10-01-1886 te Bonnerveen.
   10.  Jan Stavast, landbouwer, geboren op 06-04-1887 te Bonnerveen.
Gehuwd (1) op 27-02-1915 te Anloo met Hillechien de Jonge, geboren op 28-01-1890 te Annerveensche Kanaal, overleden op 04-04-1923 te Anloo.
Gehuwd (2) op 15-08-1925 te Anloo met Dina Klinkhamer, geboren op 21-10-1896 te Annerveen.
   11.  Hendrik Stavast, geboren op 02-06-1891 te Bonnerveen.

VIc    Jacob Jans Stavast, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 20-12-1807 te Gieten, overleden op 29-03-1878 te Bonnerveen, zoon van Jan Jacobs Beslotte (zie Vd) en Jantje Jans Trip.
HSR 1804 Gieterveen: 1.
Gehuwd op 07-05-1840 te Gieten met Albertje Egberts Komduur, geboren op 23-03-1818 te Bonnen, overleden op 11-12-1883 te Bonnerveen, dochter van Egbert Roelofs Comduur, arbeider, landbouwer, dekker, en Aaltien Harms Eefting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Stavast, geboren op 01-06-1841 te Gieten (zie VIIb).
   2.  Aaltje Stavast, geboren op 01-08-1844 te Gieten, overleden op 08-09-1919 te Bonnerveen.
Gehuwd (1) op 04-05-1867 te Gieten met Albert Jans Trip, landbouwer, geboren op 22-12-1837 te Gieten, overleden op 29-09-1879 te Bonnerveen, zoon van Jan Berents Trip, landbouwer, en Grietje Meijering.
Gehuwd (2) op 08-11-1880 te Gieten met Berend Trip, landbouwer, geboren op 19-12-1840 te Bonnerveen, overleden op 13-02-1926 te Borger, zoon van Jan Berents Trip, landbouwer, en Grietje Meijering.
   3.  Egbert Stavast, geboren op 11-11-1847 te Bonnerveen, overleden op 13-01-1848 te Gieterveen.
   4.  Egbert Stavast, schipper, geboren op 10-08-1849 te Bonnerveen.
Gehuwd op 11-02-1876 te Gieten met Marchien Jonkman, geboren op 14-04-1854 te Gasselte.
   5.  Geert Stavast, geboren op 22-04-1853 te Bonnerveen (zie VIIc).
   6.  Jantien Stavast, geboren op 12-09-1856 te Bonnerveen, overleden op 19-12-1933 te Exloërmond.
Gehuwd op 15-05-1882 te Gieten met Jan Meinders, schipper, geboren op 25-12-1856 te Gieterveen, overleden op 19-10-1932 te Exloërmond, zoon van Willem Hindriks Meinders, arbeider, landbouwer, en Jacobje Zondag.

VId    Hindrik Hulshof, geboren op 28-08-1823 te Gieten, overleden op 24-05-1878 te Gasselterboerveen, zoon van Geert Eggens Hulshof (zie Vf) en Geertje Ottens.
Gehuwd (1) op 25-07-1857 te Gasselte met Lammechien Vos, geboren op 01-12-1827 te Gasselte, overleden op 16-04-1868 te Gasselterboerveen, dochter van Berent Jans Vos, landbouwer, en Jacobje Jacobs Stavast.
Gehuwd (2) op 24-02-1869 te Gasselte met Aaltje Elevelt, geboren op 05-01-1826 te Gieten, overleden op 05-11-1909 te Musselkanaal, dochter van Hindrik Jans Elevelt, landbouwer, en Annegien Harms Meijers.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Hulshof, landbouwer, geboren op 28-01-1867 te Gasselterboerveen, overleden op 21-02-1941 te Gieten.
Gehuwd op 04-05-1901 te Gasselte met Jantien Zwiers, geboren op 29-10-1872 te Bonnen, dochter van Harm Zwiers, landbouwer, en Geesje van der Bijl.

VIe    Otte Hulshof, arbeider, landbouwer, geboren op 08-07-1830 te Gieten, overleden op 27-10-1909 te Exloërmond, zoon van Geert Eggens Hulshof (zie Vf) en Geertje Ottens.
Gehuwd (1) op 18-07-1863 te Gieten met Zwaantien Aalders, geboren op 10-05-1832 te Gieten, overleden op 11-04-1868 te Bonnerveen, dochter van Evert Barelds Aalders, arbeider, en Roelofje Jans Trip.
Gehuwd (2) op 03-04-1869 te Gieten met Cornelia Huizing, geboren op 21-06-1838 te Gieterveen, overleden op 23-03-1916 te Bonnerveen, dochter van Willem Harms Huizing, arbeider, en Grietje Jans Gnodde.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertien Hulshof, geboren op 24-01-1864 te Bonnerveen, overleden op 07-01-1951 te Odoorn.
Gehuwd op 05-09-1891 te Gasselte met Jan Brouwer, arbeider, geboren op 15-03-1859 te Zandvoort, Gieten, overleden op 07-10-1929 te Odoorn, zoon van Alberdina Lanting.
   2.  Roelfien Hulshof, geboren op 28-10-1865 te Gieterveen, overleden op 19-03-1950 te Wildervank.
Gehuwd (1) op 16-09-1897 te Sappemeer met Eppe van Hoorn, geboren te 't Zandt, overleden op 30-03-1909 te Kleinemeer.
Gehuwd (2) op 12-08-1916 te Gieten met Jacob Speelman, arbeider, geboren op 14-05-1866 te Bonnerveen, overleden op 20-01-1938 te Gieten, zoon van Harm Speelman, landbouwer, en Grietien Groenwold.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Grietje Hulshof, geboren op 12-02-1870 te Bonnerveen, overleden op 10-11-1918 te Bonnerveen.
Gehuwd op 27-09-1890 te Gasselte met Roelof Zwinderman, geboren op 02-04-1861 te Bonnen, overleden op 01-09-1924 te Bonnerveen, zoon van Pieter Zwinderman, landbouwer, en Aaltje Kroeze.
   4.  Geert Hulshof, arbeider, geboren op 25-04-1872 te Bonnerveen, overleden op 31-08-1946 te Exloërmond.
Gehuwd op 09-05-1896 te Borger met Aaltien Hilberts, geboren op 31-08-1875 te Rolde.

VIf    Egge Jacobs Hulshof, arbeider, klompenmaker, geboren op 27-12-1820 te Gieten, overleden op 17-06-1890 te Bonnerveen, zoon van Jacob Eggens Hulshof (zie Vg) en Roelofje Hindriks Ottens.
Gehuwd op 11-05-1850 te Gieten met Aaltien Ottens, geboren op 01-12-1827 te Gieten, overleden op 07-04-1920 te Bonnerveen, dochter van Lute Hindriks Ottens, arbeider, en Jantje Claassen Koopman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Hulshof, geboren op 01-09-1851 te Gieterveen, overleden op 18-11-1851 te Gieterveen.
   2.  Jacob Hulshof, geboren op 06-10-1852 te Gieterveen (zie VIId).
   3.  Jantien Hulshof, geboren op 19-07-1857 te Bonnerveen, overleden op 21-12-1931 te Stadskanaal.
Gehuwd op 17-05-1879 te Gieten met Remmelt Groenwold, landbouwer, geboren op 25-01-1854 te Gieterveen, overleden op 19-04-1938 te Stadskanaal, zoon van Harm Groenwold, landbouwer, en Lammina Ottens.
   4.  Roelfje Hulshof, geboren op 26-07-1859 te Bonnerveen, overleden op 02-10-1934 te Gieten.
Gehuwd op 08-12-1888 te Gieten met Berend Slatius, arbeider, geboren op 17-03-1857 te Gieten, overleden op 30-12-1935 te Gieten, zoon van Hendrik Slatius, arbeider, en Jantien Bouws.
   5.  Lute Hulshof, geboren op 25-06-1867 te Bonnerveen (zie VIIe).
   6.  Hendrik Hulshof, directeur, geboren op 02-12-1871 te Bonnerveen.
Gehuwd op 20-05-1899 te Anloo met Aaltje Boerma, geboren op 18-08-1873 te Gasselternijveen.

VIg    Hendrik Hulshof, arbeider, geboren op 04-02-1825 te Gieten, overleden op 23-01-1895 te Gieterveen, zoon van Jacob Eggens Hulshof (zie Vg) en Roelofje Hindriks Ottens.
Gehuwd op 01-05-1858 te Gieten met Klaasje Ottens, geboren op 17-12-1829 te Gieten, overleden op 31-05-1889 te Gieterveen, dochter van Lute Hindriks Ottens, arbeider, en Jantje Claassen Koopman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelfien Hulshof, geboren op 23-10-1859 te Gieterveen, overleden op 14-01-1946 te Eext.
Gehuwd op 28-05-1890 te Gieten met Jan Buutkamp, arbeider, geboren op 21-05-1861 te Eext, overleden op 30-10-1905 te Eext.
   2.  Jakobje Hulshof, geboren op 08-11-1863 te Eexterveen, overleden op 20-02-1938 te Gieten.
Gehuwd op 05-05-1894 te Gieten met Hendrik Pit, arbeider, geboren te Steenwijkerwold, overleden op 24-04-1943 te Gieten, zoon van Roelof Pit en Aafje Smit.
   3.  Luchiena Hulshof, geboren op 21-05-1865 te Gieterveen, overleden op 10-03-1951 te Eexterveensche Kanaal.
Gehuwd op 09-05-1891 te Anloo met Hendrik Hovenkamp, arbeider, geboren op 12-11-1858 te Eexterveen, overleden op 01-03-1926 te Anloo, zoon van Gerrard Hovenkamp, arbeider, en Geezien Hulshof.
   4.  N.N. Hulshof, geboren op 24-03-1874 te Gieterveen, overleden op 24-03-1874 te Gieterveen.

VIh    Jan Hulshof, arbeider, geboren op 08-10-1827 te Gieten, overleden op 28-05-1911 te Bronneger, zoon van Jacob Eggens Hulshof (zie Vg) en Roelofje Hindriks Ottens.
Gehuwd op 26-03-1859 te Gieten met Margien Krol, geboren op 19-08-1834 te Bonnerveen, overleden op 24-05-1911 te Bronneger, dochter van Hendrik Berents Krol, arbeider, en Trijntje Beekhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Hulshof, arbeider, geboren op 23-10-1859 te Bonnerveen, overleden op 23-07-1952 te Gieten.
Gehuwd op 20-05-1882 te Borger met Geertje Krol, geboren op 06-10-1859 te Bonnerveen, overleden op 15-03-1931 te Borger, dochter van Berend Krol, boerenknecht, en Grietien Frijling.
   2.  Trijntje Hulshof, geboren op 06-05-1861 te Bonnerveen, overleden op 03-04-1869 te Drouwenerveen.
   3.  Roelfien Hulshof, geboren op 20-09-1862 te Gieterveen, overleden op 02-04-1942 te Gasselte.
   4.  Hendrik Hulshof, arbeider, landbouwer, geboren op 30-04-1864 te Bonnerveen, overleden op 17-02-1928 te Borger.
Gehuwd op 03-12-1890 te Borger met Hilligje Stadman, geboren op 23-01-1870 te Zwiggelte, overleden op 21-03-1944 te Bronnegerveen.
   5.  Aaltje Hulshof, geboren op 22-08-1865 te Bonnerveen.
Gehuwd op 30-01-1892 te Borger met Hendrik van Boven, arbeider, geboren op 26-10-1859 te Exloërveen, overleden op 30-12-1930 te Borger, zoon van Tonnis van Boven, arbeider, en Fennegien Dijks.

VIi    Egge Hulshof, geboren op 20-01-1839 te Bonnerveen, overleden op 07-06-1912 te Nieuw-Buinen, zoon van Jan Eggens Hulshof (zie Vh) en Jacobje Vos.
Gehuwd op 22-04-1864 te Gieten met Gerberdina Pomp, geboren op 28-12-1840 te Gasselte, overleden op 02-01-1917 te Nieuw-Buinen, dochter van Jan Geerts Pomp, arbeider, en Aaltje Hulshof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Hulshof, geboren op 30-04-1866 te Bonnerveen, overleden op 07-10-1922 te Groningen.
Gehuwd op 03-04-1897 te Borger met Geuchien Haikens, arbeider, geboren op 03-06-1871 te Buinen.
   2.  Jan Hulshof, arbeider, geboren op 16-12-1869 te Bonnerveen, overleden op 25-11-1951 te Groningen.
Gehuwd op 15-01-1892 te Borger met Grietje Leininga, geboren op 21-09-1870 te Onstwedde, overleden op 24-11-1930 te Stadskanaal.
   3.  Jans Hulshof, arbeider, geboren op 29-04-1874 te Bonnerveen, overleden op 28-10-1947 te Exloërkijl.
Gehuwd op 11-05-1907 te Borger met Hinderika Wever, geboren op 30-05-1878 te Nieuw-Buinen, overleden op 18-02-1930 te Odoorn.

VIj    Jakob Hulshof, landbouwer, geboren op 28-08-1817 te Anloo, overleden op 04-05-1900 te Eexterveen, zoon van Egge Jacobs Jansen Hulshof (zie Vj) en Heiltje Meinders.
Gehuwd op 21-11-1844 te Anloo met Grietje Eggens, geboren op 12-12-1823 te Anloo, overleden op 03-05-1884 te Anloo, dochter van Willem Eggens en Lammigje Harms de Jonge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Hulshof, geboren op 03-05-1846 te Eexterveen, overleden op 27-08-1932 te Wildervank.
Gehuwd op 24-06-1865 te Anloo met Willem Rosing, timmerman, geboren op 14-12-1838 te Eexterveen, overleden op 12-06-1924 te Wildervank, zoon van Harm Willems Rosing, arbeider, en Teelke Egberts Hoving.

VIk    Berend Hulshof, arbeider, landbouwer (1864), geboren op 30-08-1821 te Anloo, overleden op 21-02-1903 te Bonnerveen, zoon van Egge Jacobs Jansen Hulshof (zie Vj) en Heiltje Meinders.
Gehuwd op 13-07-1850 te Gieten met Lammechien Stavast, geboren op 18-12-1830 te Anloo, overleden op 10-01-1896 te Gieten, dochter van Albert Jans Stavast (zie Vb) en Pietertje Hoiting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Hulshof, geboren op 27-10-1850 te Bonnerveen, overleden op 23-12-1851 te Bonnerveen.
   2.  Egge Hulshof, geboren op 30-09-1852 te Bonnerveen (zie VIIf).
   3.  Petertje Hulshof, geboren op 01-04-1855 te Bonnerveen, overleden op 23-01-1895 te Gieterveen.
Gehuwd (1) op 07-05-1881 te Gieten met Klaas Oortwijn, geboren op 04-03-1850 te Borger, overleden op 11-04-1886 te Bonnerveen, zoon van Diechien Oortwijn.
Gehuwd (2) op 23-12-1887 te Gieten met Jan Aasman, arbeider, landbouwer, geboren op 11-01-1841 te Eelde, overleden op 23-02-1914 te Bonnerveen, zoon van Berend Aasman en Aaltje Koers.
   4.  Hijltien Hulshof, geboren op 04-11-1857 te Bonnerveen, overleden op 15-08-1917 te Bonnerveen.
Gehuwd op 30-04-1910 te Gieten met Harm Fransen, landbouwer, geboren op 21-05-1856 te Eexterveen, overleden op 06-11-1918 te Bonnerveen, zoon van Harm Fransens, landbouwer, en Grietje Nijboer.
   5.  Albert Hulshof, geboren op 11-05-1860 te Bonnerveen.
Gehuwd op 19-11-1887 te Onstwedde met Elizabeth Alons, geboren te Sappemeer.
   6.  Jacob Hulshof, geboren op 08-09-1862 te Bonnerveen (zie VIIg).
   7.  Jan Hulshof, landbouwer, geboren op 01-11-1864 te Bonnerveen, overleden op 19-06-1941 te Borger.
Gehuwd op 08-05-1897 te Gasselte met Marchien Kremers, geboren op 11-05-1866 te Gasselterboerveen, overleden op 21-11-1934 te Buinen.
   8.  Bareld Hulshof, dienstknecht, geboren op 09-10-1867 te Bonnerveen, overleden op 23-08-1911 te Nieuw-Buinen.
Gehuwd op 14-05-1898 te Borger met Maria Bos, geboren op 24-07-1875 te Nieuw-Buinen.
   9.  Jan Hulshof, geboren op 12-01-1870 te Bonnerveen, overleden op 09-07-1871 te Bonnerveen.
   10.  Jantien Hulshof, geboren op 04-06-1872 te Bonnerveen.
Gehuwd op 16-01-1904 te Wildervank met Haijo Stuit, schipper, geboren te Haarlem.
   11.  Willem Hulshof, landbouwer, geboren op 07-09-1874 te Bonnerveen, overleden op 07-07-1932 te Gieten.
Gehuwd (1) op 25-02-1911 te Gieten met Hinderkien Kaspers, geboren op 24-04-1865 te Gieterveen, overleden op 03-04-1929 te Gieten, dochter van Harm Kaspers, arbeider, en Jantien Trip.
Gehuwd (2) op 07-02-1930 te Gieten met Pietertje Stavast, geboren op 13-04-1878 te Bonnerveen, overleden op 12-11-1936 te Gieten, dochter van Jan Stavast (zie VIb) en Sophia Meinders.

VIl    Jan Hulshof, arbeider, geboren op 19-08-1823 te Gieten, overleden op 24-07-1907 te Bonnerveen, zoon van Egge Jacobs Jansen Hulshof (zie Vj) en Heiltje Meinders.
Gehuwd op 05-03-1846 te Anloo met Trijntje van Emmen, geboren op 08-06-1817 te Hoogezand, overleden op 04-11-1881 te Bonnerveen, dochter van Lammegien Willems van Emmen, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Hulshof, geboren op 16-12-1845 te Annerveenschekanaal.
   2.  Egge Hulshof, arbeider, geboren op 01-10-1848 te Anloo, overleden op 19-02-1871 te Bonnerveen.
   3.  Heijeltien Hulshof, geboren op 23-10-1850 te Eexterveen.
   4.  Simon Hulshof, geboren op 17-02-1853 te Annerveenschekanaal, overleden op 28-07-1931 te Gieten.
Gehuwd op 22-01-1910 te Gieten met Harmtien Trip, geboren op 15-07-1854 te Gieterveen, overleden op 05-01-1915 te Bonnerveen, dochter van Roelfien Lamberts Kap.
   5.  Jakob Hulshof, geboren op 27-11-1855 te Annerveenschekanaal (zie VIIh).
   6.  Berend Hulshof, geboren op 22-05-1859 te Bonnerveen, overleden op 14-06-1859 te Gieterveen.
   7.  Willem Hulshof, arbeider, geboren op 02-10-1860 te Bonnerveen, overleden op 12-04-1946 te Wildervank.
Gehuwd op 03-06-1882 te Gieten met Willemtje Slink, geboren op 13-09-1858 te Wildervank, overleden op 22-04-1936 te Wildervank.

VIm    Willem Hulshof, landbouwer, geboren op 26-12-1825 te Gieterveen, overleden op 11-05-1906 te Gieterveen, zoon van Egge Jacobs Jansen Hulshof (zie Vj) en Heiltje Meinders.
Gehuwd op 19-04-1862 te Gieten met Jantien Sloots, geboren op 08-01-1838 te Gieterveen, overleden op 24-11-1920 te Gieterveen, dochter van Roelof Geerts Sloots, landbouwer, en Trientien Fransens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egge Hulshof, geboren op 21-09-1863 te Gieterveen (zie VIIi).
   2.  Roelof Hulshof, geboren op 28-11-1865 te Gieterveen (zie VIIj).
   3.  Jacob Hulshof, geboren op 27-09-1868 te Gieterveen (zie VIIk).
   4.  Trientje Hulshof, geboren op 26-03-1871 te Gieterveen, overleden op 03-08-1923 te Groningen.
Gehuwd op 09-05-1894 te Gieten met Otte Koers, landbouwer, geboren op 17-07-1866 te Bonnerveen, overleden op 07-01-1952 te Emmen, zoon van Jan Bos Koers, landbouwer, en Geesje Poelman.
   5.  Heiltje Ziena Hulshof, geboren op 21-02-1876 te Gieterveen, overleden op 08-10-1944 te Emmen.
Gehuwd op 18-03-1899 te Gieten met Jakobus Naaijer, geboren op 02-05-1878 te Veendam, overleden op 23-09-1949 te Emmen.
   6.  Hindrik Hulshof, landbouwer, geboren op 15-04-1879 te Gieterveen, overleden op 05-08-1956 te Gieterveen.
Gehuwd op 26-08-1910 te Gieten met Willemtje Hovenkamp, geboren op 20-03-1884 te Eexterveenschekanaal, overleden op 25-10-1970 te Schoonebeek, dochter van Jan Hovenkamp, gemeentearbeider, tolgaarder, en Roelofje Ramaker.

VIn    Willem Bruins, arbeider, geboren op 22-10-1816 te Gieten, overleden op 09-09-1855 te Gieten, zoon van Harm Willems Winkels (zie Vl) en Anna Magdalena Fokkes.
Gehuwd op 23-03-1837 te Gieten met Geesje Bouwes, geboren op 17-11-1809 te Eext, gedoopt op 26-11-1809 te Anloo, overleden op 27-04-1880 te Gieten, dochter van Hindrik Bouwes, arbeider, landbouwer, en Trijntje Berends Sijbering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Bruins, geboren op 21-06-1838 te Gieten (zie VIIl).
   2.  Harm Bruins, geboren op 23-01-1841 te Gieten, overleden op 01-11-1841 te Gieten.
   3.  Harm Bruins, geboren op 06-10-1843 te Gieten, overleden op 06-10-1855 te Gieten.
   4.  Berend Bruins, geboren op 24-06-1847 te Gieten, overleden op 05-08-1862 te Gieten.
   5.  Jan Bruins, geboren op 19-07-1850 te Gieten, overleden op 23-11-1861 te Gieten.
   6.  Trientien Bruins, geboren op 13-03-1855 te Gieten, overleden op 08-03-1929 te Borger.
Gehuwd op 11-07-1879 te Gieten met Lute Oosting, timmerman en winkelier, geboren op 27-10-1845 te Bonnen, overleden op 05-04-1919 te Bonnen, zoon van Jannes Derks Oosting, arbeider (1843-1860), bakker (1869), en Hillechien Niemeijer, dienstmeid.
schreef in rijm een genealogie van de familie Oosting in 1892.

VIo    Hendrik Bruins, arbeider, geboren op 22-10-1816 te Gieten, overleden op 02-04-1896 te Gieten, zoon van Harm Willems Winkels (zie Vl) en Anna Magdalena Fokkes.
Gehuwd (1) op 18-05-1837 te Gieten met Annechien Roelofs Nijhof, gedoopt op 19-04-1807 te Gasselte, overleden op 04-03-1853 te Gieten, dochter van Roelof Stoffers Nijhof en Hilligje Willems Coops.
Bij overlijden wed. van Hindrik Bruins.
Gehuwd (2) op 06-07-1864 te Gieten met Jantien Lamberts Oosterveld, geboren op 29-06-1817 te Bonnen, overleden op 01-08-1899 te Gieten, dochter van Lambert Assies Oosterveld, schoenmaker, en Aaltje Jannes Oosting.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Bruins, geboren op 21-09-1837 te Gieten, overleden op 12-06-1924 te Gieten.
Gehuwd op 14-12-1867 te Gieten met Tunnies Woltman, arbeider, geboren op 17-03-1839 te Gieten, overleden op 10-11-1889 te Gieten, zoon van Geert Harms Woltman, veldwachter, en Frouwke Struik.
   2.  Hillechien Bruins, geboren op 11-10-1840 te Gieten, overleden op 15-04-1920 te Annen.
Gehuwd op 24-04-1875 te Odoorn met Hendericus Völlinck, kleermaker, geboren op 03-03-1845 te Nordhorn, Dld. Overleden op 29-08-1921 te Annen, zoon van Gerhard Völlinck en Wilhelmina Meenderink.
   3.  Harmtien Bruins, geboren op 29-06-1844 te Gieten, overleden op 01-03-1845 te Gieten.
   4.  Harmtien Bruins, geboren op 25-07-1847 te Gieten, overleden op 06-02-1911 te Borger.
Gehuwd op 26-11-1881 te Odoorn met Jan Drent, arbeider, geboren op 29-01-1832 te Leek, overleden op 30-09-1901 te Ees.

Generatie VII

 
VIIa    Albert Stavast, geboren op 25-04-1873 te Bonnerveen, overleden op 27-12-1909 te Groningen, zoon van Jan Stavast (zie VIb) en Sophia Meinders.
Gehuwd op 08-05-1897 te Gieten met Grietje Nijboer, geboren op 03-04-1870 te Bonnerveen, overleden op 17-03-1910 te Gieterveen, dochter van Roelof Nijboer, landbouwer, en Jantien Stavast.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Stavast, geboren op 01-03-1898 te Gieterveen.
Gehuwd op 09-03-1922 te Gieten met Jan Kersten, landbouwer, geboren op 09-10-1896 te Gieterveen, zoon van Hendrik Kersten, landbouwer, en Lammechien Ketelaar.

VIIb    Jan Stavast, landbouwer, arbeider, geboren op 01-06-1841 te Gieten, overleden op 10-05-1929 te Gieten, zoon van Jacob Jans Stavast (zie VIc) en Albertje Egberts Komduur.
Gehuwd op 01-05-1869 te Gieten met Jeichien Sloots, geboren op 30-10-1844 te Gieterveen, overleden op 02-12-1910 te Bonnerveen, dochter van Roelof Geerts Sloots, landbouwer, en Trientien Fransens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Stavast, geboren op 11-02-1870 te Bonnerveen.
Gehuwd op 28-12-1895 te Gieten met Lute Hulshof (zie VIIe).
   2.  Trientje Stavast, geboren op 31-01-1872 te Bonnerveen, overleden op 09-09-1951 te Gieten.
Gehuwd op 05-05-1900 te Gieten met Roelof Hollander, dienstknecht, landbouwer, geboren op 02-09-1863 te Gieterveen, overleden op 18-02-1942 te Gieten, zoon van Jan Hollander, arbeider, en Aaltje Hulshof.
   3.  Jacob Stavast, geboren op 30-05-1874 te Bonnerveen, overleden op 05-06-1874 te Bonnerveen.
   4.  Aaltje Stavast, geboren op 02-10-1875 te Bonnerveen, overleden op 17-06-1967.
Gehuwd op 17-05-1902 te Gieten met Jan Zandvoort, geboren op 04-02-1874 te Gieten, overleden op 28-02-1964, zoon van Hendrik Zandvoort, arbeider, landbouwer, en Jantje Oosting.
   5.  Roelfien Stavast, geboren op 18-06-1878 te Bonnerveen, overleden op 11-07-1888 te Bonnerveen.
   6.  Jobkien Stavast, geboren op 18-06-1878 te Bonnerveen, overleden op 06-08-1919 te Bonnerveen.
Gehuwd op 19-12-1903 te Gieten met Jans Boor, landbouwer, geboren op 25-08-1881 te Bonnerveen, zoon van Berend Boor, arbeider, landbouwer, en Eva van der Boor.
   7.  Jantien Stavast, geboren op 28-03-1881 te Gieterveen, overleden op 04-05-1888 te Bonnerveen.
   8.  Jantina Stavast, geboren op 05-09-1884 te Bonnerveen, overleden op 26-01-1914 te Drouwenermond.
Gehuwd op 08-03-1913 te Gieten met Geert Sloots, geboren op 24-12-1875 te Drouwenerveen, zoon van Hendrik Sloots, landbouwer, en Marchien Groenhof.

VIIc    Geert Stavast, landbouwer, geboren op 22-04-1853 te Bonnerveen, overleden op 10-05-1938 te Gieten, zoon van Jacob Jans Stavast (zie VIc) en Albertje Egberts Komduur.
Gehuwd op 06-05-1882 te Gieten met Trientje Sloots, geboren op 08-09-1862 te Eexterveen, dochter van Jakob Sloots, landbouwer, en Jeichien Fransen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Stavast, landbouwer, geboren op 17-08-1883 te Bonnerveen.
Gehuwd op 06-03-1914 te Anloo met Willemtien Boontjes, geboren op 25-09-1883 te Annerveen.
   2.  Jacob Stavast, landbouwer, geboren op 12-01-1886 te Bonnerveen.
Gehuwd op 16-12-1917 te Wildervank met Jantje Poelman, geboren op 09-10-1881 te Bonnerveen, dochter van Otte Poelman en Hilligje Hoving.
   3.  Jan Stavast, landbouwer, geboren op 16-07-1888 te Bonnerveen.
Gehuwd op 24-07-1928 te Emmen met Harmke Germs, geboren op 09-10-1902 te Exloërmond.
   4.  Geert Stavast, geboren op 13-11-1891 te Bonnerveen.
   5.  Albertje Stavast, geboren op 04-11-1894 te Bonnerveen.
Gehuwd op 22-10-1931 te Gieten met Koert Suichies, landbouwer, geboren circa 1903 te Rolde.
   6.  Jeichiena Stavast, geboren op 18-11-1897 te Bonnerveen.
Gehuwd op 09-07-1925 te Gieten met Egbert Pruisccher, landbouwer, geboren op 25-01-1896 te Drouwenerveen.
   7.  Hendrik Stavast, geboren op 07-06-1901 te Bonnerveen.

VIId    Jacob Hulshof, arbeider, geboren op 06-10-1852 te Gieterveen, overleden op 09-10-1929 te Wildervank, zoon van Egge Jacobs Hulshof (zie VIf) en Aaltien Ottens.
Gehuwd op 12-05-1882 te Gieten met Aafien Boelens, geboren op 26-09-1853 te Bonnerveen, overleden op 05-12-1932 te Wildervank, dochter van Boele Boelens, arbeider, en Harmtien Zandvoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egge Hulshof, geboren op 25-06-1884 te Bonnerveen.
   2.  Boele Hulshof, geboren op 22-09-1885 te Bonnerveen.
Gehuwd op 08-05-1909 te Gieten met Jacobje Meertens, geboren op 09-01-1886 te Bonnerveen, dochter van Hendrik Meertens, arbeider, en Jacobje Kassies.
   3.  Albertus Hulshof, arbeider, geboren op 13-12-1887 te Bonnerveen.
Gehuwd op 05-06-1914 te Gieten met Harmke Okken, geboren op 30-06-1888 te Drouwenermond.
   4.  Harm Hulshof, landbouwer, geboren op 05-02-1890 te Bonnerveen, overleden op 11-11-1918 te Ede.
   5.  Jantje Hulshof, geboren op 07-07-1893 te Bonnerveen.
Gehuwd op 22-08-1919 te Gieten met Hendrik Slatius, landbouwer, geboren op 26-07-1890 te Bonnerveen, zoon van Berend Slatius, arbeider, en Roelfje Hulshof.

VIIe    Lute Hulshof, arbeider, geboren op 25-06-1867 te Bonnerveen, zoon van Egge Jacobs Hulshof (zie VIf) en Aaltien Ottens.
Gehuwd op 28-12-1895 te Gieten met Albertje Stavast, geboren op 11-02-1870 te Bonnerveen, dochter van Jan Stavast (zie VIIb) en Jeichien Sloots.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egge Hulshof, geboren op 14-02-1896 te Bonnerveen.
   2.  Jeichiena Hulshof, geboren op 30-04-1898 te Bonnerveen.
Gehuwd op 31-08-1918 te Gieten met Harm Hendrik Meertens, geboren op 30-08-1896 te Gieterveen, zoon van Egge Meertens, arbeider, en Zwaantje Doornbos.
   3.  Jan Hulshof, geboren op 13-03-1900 te Bonnerveen.
Gehuwd op 17-12-1920 te Gieten met Roelfiena Jantina Meijeringh, geboren op 05-10-1900 te Bonnen, dochter van Roelof Meijeringh, arbeider, en Femmegje Reinders.
   4.  Aaltiena Hulshof, geboren op 31-08-1902 te Bonnerveen.
Gehuwd op 13-05-1927 te Gieten met Hendrik Meertens, geboren op 30-08-1900 te Gieterveen, zoon van Egge Meertens, arbeider, en Zwaantje Doornbos.

VIIf    Egge Hulshof, landbouwer, geboren op 30-09-1852 te Bonnerveen, overleden op 25-12-1915 te Wildervank, zoon van Berend Hulshof (zie VIk) en Lammechien Stavast.
Gehuwd (1) op 04-01-1888 te Gieten met Hinderkien Fransens, geboren op 28-09-1861 te Bonnerveen, overleden op 03-08-1894 te Bonnerveen, dochter van Harm Fransens, landbouwer, en Grietje Nijboer.
Gehuwd (2) op 04-01-1896 te Wildervank met Rimke Stuit, geboren op 14-11-1867 te Wildervank, overleden op 09-01-1946 te Wildervank.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  N.N. Hulshof, geboren op 27-01-1889 te Bonnerveen, overleden op 27-01-1889 te Bonnerveen.
   2.  Harm Hulshof, geboren op 04-07-1891 te Bonnerveen.

VIIg    Jacob Hulshof, arbeider, geboren op 08-09-1862 te Bonnerveen, overleden op 16-06-1932 te Gieten, zoon van Berend Hulshof (zie VIk) en Lammechien Stavast.
Gehuwd op 12-05-1894 te Gieten met Geertje Ramaker, geboren op 30-03-1867 te Gieten, dochter van Geert Hommes Ramaker, arbeider, en Grietje Pepping.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Hulshof, geboren op 28-06-1895 te Bonnerveen.
Gehuwd (1) op 16-08-1919 te Gieten met Geert Timmenga, arbeider, geboren op 29-05-1894 te Eexterveen, overleden op 20-05-1924 te Nieuwediep, Gieten.
Gehuwd (2) op 27-04-1928 te Gieten met Harm Rogaar, arbeider, geboren op 28-07-1897 te Wildervank.
   2.  Grietje Hulshof, geboren op 11-11-1896 te Bonnerveen.
Gehuwd op 24-01-1920 te Gieten met Fokke Overzet, arbeider, geboren op 25-09-1891 te Annerveen.
   3.  Berendina Hulshof, geboren op 29-09-1898 te Bonnerveen.
Gehuwd op 12-01-1923 te Gieten met Elias Bos, arbeider, geboren te Nieuwe Pekela.
   4.  Geert Hulshof, arbeider, geboren op 08-10-1900 te Bonnerveen.
Gehuwd op 19-06-1931 te Gieten met Lammechien Suk, geboren te Nieuwe Pekela.
   5.  Pietertje Hulshof, geboren op 06-12-1902 te Bonnerveen, overleden op 11-12-1902 te Bonnerveen.
   6.  Pietertje Hulshof, geboren op 20-12-1903 te Bonnerveen, overleden op 21-10-1918 te Bonnerveen.

VIIh    Jakob Hulshof, arbeider, geboren op 27-11-1855 te Annerveenschekanaal, overleden op 23-08-1916 te Groningen, zoon van Jan Hulshof (zie VIl) en Trijntje van Emmen.
Gehuwd op 17-05-1879 te Gieten met Aaltje Slink, geboren op 09-09-1855 te Wildervank, overleden op 30-05-1935 te Wildervank, dochter van Jan Berends Slink en Aaltje Derks Veling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje Hulshof, geboren op 12-12-1879 te Bonnerveen.
Gehuwd op 19-12-1903 te Wildervank met Filippus Jonker, scheepsjager, geboren op 02-12-1871 te Wildervank, overleden op 14-02-1915 te Wildervank.
   2.  Aaltje Hulshof, geboren op 28-05-1881 te Bonnerveen, overleden op 17-02-1882 te Bonnerveen.

VIIi    Egge Hulshof, landbouwer, arbeider, geboren op 21-09-1863 te Gieterveen, overleden op 24-09-1940 te Anloo, zoon van Willem Hulshof (zie VIm) en Jantien Sloots.
Gehuwd op 20-05-1891 te Gieten met Grietje Koops, geboren op 04-12-1869 te Gieterveen, overleden op 27-10-1940 te Anloo, dochter van Jan Koops, bakker, landbouwer, en Albertien Hospers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Hulshof, geboren op 04-07-1892 te Bonnerveen, overleden op 02-03-1893 te Bonnerveen.
   2.  Jan Hulshof, geboren op 20-10-1894 te Bonnerveen, overleden op 11-06-1895 te Bonnerveen.
   3.  Jantien Hulshof, geboren op 03-05-1896 te Bonnerveen, overleden op 27-06-1901 te Bonnerveen.
   4.  Jan Hulshof, geboren op 06-04-1898 te Bonnerveen.
   5.  Willem Hulshof, geboren op 04-09-1899 te Bonnerveen.
   6.  Albertien Hulshof, geboren op 17-06-1906 te Gieterveen, overleden op 16-10-1906 te Gieterveen.

VIIj    Roelof Hulshof, landbouwer, geboren op 28-11-1865 te Gieterveen, overleden op 02-12-1949 te Gieten, zoon van Willem Hulshof (zie VIm) en Jantien Sloots.
Gehuwd op 09-05-1903 te Gieten met Jantien Venema, geboren op 21-11-1877 te Annen, overleden op 21-10-1949 te Gieten, dochter van Henderikus Venema en Gerritdina Hommes.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Hulshof, geboren op 21-02-1904 te Gieterveen, overleden op 21-02-1904 te Gieterveen.

VIIk    Jacob Hulshof, arbeider, geboren op 27-09-1868 te Gieterveen, zoon van Willem Hulshof (zie VIm) en Jantien Sloots.
Gehuwd op 12-05-1894 te Gieten met Geertje Poelman, geboren op 09-11-1871 te Eexterveen, overleden op 14-01-1927 te Odoornerveen, dochter van Jan Poelman en Jantien Benneker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Hulshof, landbouwer, geboren op 18-03-1896 te Gieterveen.
Gehuwd op 09-05-1923 te Borger met Grietje Rosing, geboren op 10-01-1897 te Borger.
   2.  Jantina Catharina Hulshof, geboren op 19-03-1898 te Gieterveen.
Gehuwd op 02-05-1924 te Odoorn met Pieter Kolthof, landbouwer, geboren op 23-04-1896 te Gasselternijveenschemond.
   3.  Jan Hulshof, geboren op 30-03-1899 te Gieterveen.

VIIl    Hendrik Bruins, arbeider, geboren op 21-06-1838 te Gieten, overleden op 06-09-1886 te Gieten, zoon van Willem Bruins (zie VIn) en Geesje Bouwes.
Gehuwd op 11-05-1867 te Gieten met Jantien Niezing, geboren op 31-08-1845 te Bonnen, overleden op 15-09-1927 te Zuidlaren, dochter van Pieter Hendrikus Niezing, arbeider, en Geertje Roelofs Pepping.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Bruins, geboren op 19-05-1867 te Gieten, overleden op 24-04-1894 te Gieten.
   2.  Pieter Bruins, arbeider, geboren op 23-10-1868 te Gieten, overleden op 12-02-1894 te Gieten.
   3.  N.N. Bruins, geboren op 13-06-1871 te Gieten, overleden op 13-06-1871 te Gieten.
   4.  Harm Bruins, geboren op 09-05-1872 te Gieten (zie VIIIa).
   5.  Geert Bruins, geboren op 30-10-1874 te Gieten (zie VIIIb).
   6.  Geesje Bruins, geboren op 26-02-1877 te Gieten.
Gehuwd op 26-01-1901 te Anloo met Willem Poelman, geboren op 16-04-1873 te Eexterveen, overleden op 15-03-1951 te Eext.
   7.  Jan Bruins, geboren op 15-05-1879 te Gieten.
   8.  Harm Jan Bruins, geboren op 18-02-1883 te Gieten.

Generatie VIII

 
VIIIa    Harm Bruins, arbeider, geboren op 09-05-1872 te Gieten, overleden op 10-10-1942 te Gieten, zoon van Hendrik Bruins (zie VIIl) en Jantien Niezing.
Gehuwd op 01-02-1896 te Gieten met Hendrikje Engelsman, geboren op 05-12-1873 te Gieten, overleden op 29-05-1931 te Gieten, dochter van Elzo Engelsman, landbouwer, en Geertje Sijkens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Bruins, geboren op 26-02-1897 te Bonnen, overleden op 15-06-1969.
Gehuwd op 21-02-1920 te Gieten met Jan Hadders, geboren op 28-01-1897 te Gasselternijveen, overleden op 01-02-1975.
   2.  N.N. Bruins, geboren op 21-03-1900 te Gieten, overleden op 21-03-1900 te Gieten.
   3.  Hendrik Bruins, geboren op 13-04-1901 te Gieten.

VIIIb    Geert Bruins, dienstknecht, geboren op 30-10-1874 te Gieten, overleden op 07-01-1859 te Gieten, zoon van Hendrik Bruins (zie VIIl) en Jantien Niezing.
Gehuwd op 21-02-1898 te Gieten met Harmtien Pepping, geboren op 10-01-1876 te Bonnen, overleden op 17-07-1936 te Gieten, dochter van Roelof Pepping, arbeider, en Luichien Douws.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Bruins, geboren op 29-01-1898 te Gieten, overleden op 29-11-1898 te Gieten.
   2.  Luchiena Bruins, geboren op 11-09-1900 te Gieten.
   3.  Jantien Bruins, geboren op 15-11-1901 te Gieten.
Gehuwd op 16-10-1925 te Gieten met Jan Koning, geboren op 10-10-1901 te Zandvoort, Anloo, zoon van Egbert Koning, arbeider, landbouwer, en Fennigje Zandvoort.
   4.  Hendrik Bruins, geboren op 30-06-1908 te Gieten, overleden op 01-08-1908 te Gieten.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software