Genealogie van Jan Barelts


 
Generatie I

 
I    Jan Barelts.
OSA 621 1612 Gieten: 8.
OSA 841 1630 Gieten: 5.
Kind:
   1.  Barelt Jans? Meijers (zie II).

Generatie II

 
II    Barelt Jans? Meijers, zoon van Jan Barelts (zie I).
OSA 841 1630 Gieten: Barelt Jansen, 3. (Niet zeker dat dit Barelt Jans Meijers is). Kinderen:
   1.  Harm Meijers, geboren circa 1600 (zie IIIa).
   2.  Jan Barelts Meijers, geboren circa 1610 te Gieten (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Harm Meijers, geboren circa 1600, zoon van Barelt Jans? Meijers (zie II).
Mogelijk identiek met de Harmen Barelts die genoemd wordt te Bonnen in 1630.
Gehuwd met Grietje Dekens, geboren circa 1600 te Gieten, dochter van Harm Dekens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barelt Meijers, geboren circa 1635 te Gieten (zie IVa).
   2.  Harm Meijers, geboren circa 1635 te Gieten.
Genoemd met een vol erf te Gieten in 1672, 1692, 1693 en 1694.

IIIb    Jan Barelts Meijers, geboren circa 1610 te Gieten, overleden op 25-09-1679 te Gieten, zoon van Barelt Jans? Meijers (zie II).
Kinderen:
   1.  Harm Meijers, geboren circa 1650 te Gieten (zie IVb).
   2.  Luichje Jans Meijers, geboren circa 1650 te Gieten, overleden op 22-12-1736 te Gieten.
Luichje Jans huisvrouw van Jan Alberts wordt lidmaat te Gieten Pasen 1698. Gelijk daar onder Jan Alberts van de Veenhof.
Gehuwd voor de kerk 1678 met Jan Alberts, geboren circa 1659, overleden op 12-02-1739 te Gieten, zoon van Albert Jans en Aaltje Willems.
HSR 1692 Gieten: 4.
HSR 1693 Gieten: 3.
HSR 1694 Gieten: 4.
Jan Alberts was momber over de kinderen van Willem Tonnis, zijn neef, en woonde te Gieten. Hij leende in 1714 aan de inmiddels weduwe geworden Jantien Ottens wederom gelds. Samen met zijn neef Berent Tonnis deed hij op 19 augustus 1701 opgave van de erfenis van hun overleden oom Hendrick Willems van Bonnerveen, die kinderloos was gestorven. De erfenis bedroeg 1300 gulden, waarover 32 gulden en 10 stuiver belasting moest worden betaald.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Jan Alberts, Luichijn Meijers, sijn huisvrouw.
OSA 110 1749 Gieten: Jan Alberts kinderen, Geert Jans mede voor zijn broer.
HSR 1742 Gieten: 4, Jan Alberts kinderen.
   3.  Jacobje Jans Meijers, geboren circa 1650 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk 1678 met Hindrik Meijering, geboren circa 1655 te Eext, zoon van Jacob Meijering.
De akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hindrik Meijering te Eext en Jacobje Jans van Gieten wordt op 22-9-1678 opgemaakt. Het huwelijkscontract wordt getekend door het echtpaar en Albert Meijering, Jan Meijering, Barelt Meijers, Hindrik Meijering, Cornelis Sloots en Jan Harmens. [Toegang 328 Archief Meijering inv. no. 2 d.d. 22-9-1678]
Hindrik Meijering en Jacobje Jans anders Meijers zijn lidmaat te Anloo circa 1700.
{Handtekeningen hc 1678.jpg:Handtekening onder het huwelijkscontract van 1678:9:toegang 0328 Archief Meijering inv. no. 2 d.d. 1678}.

Generatie IV

 
IVa    Barelt Meijers, geboren circa 1635 te Gieten, overleden voor 1725, zoon van Harm Meijers (zie IIIa) en Grietje Dekens.
Barelt Meijers wordt genoemd met een vol erf te Gieten in 1672, 1692, 1693 en 1694.
Kinderen: Hindrikje, Reinder, Jacob, Jantje, Luichje, Harm Meijers.
Gehuwd met Gijsseltje Meijering, geboren circa 1645 te Eext, overleden na 1725, dochter van Jacob Meijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Meijers, geboren voor 1670, overleden op 20-03-1703 te Eext.
Gehuwd met Frederik Homan, landbouwer te Eext, geboren circa 1655 te Eext, overleden 1714 te Eext, zoon van Johan Homan en Jantje Julsing.
(Zie schema 4)
Frederik Homan komt niet voor in het haardstedenregister van 1691 en 1692. Hij zal hebben ingewoond bij zijn broer Jan.
Frederik Homan en Hindrikje Meijers komen voor op de lidmatenlijst Anloo van circa 1700, wonende te Eext.
In 1693 is er een geschil voor de Etstoel. De eisers zijn Jan Homan en zijn moeder en broers Frederik Homan en Willem Homan, oude Jan Lunsing en jonge Jan Lunsing broers en Harmen Jobing als mede inhebber van Eexter Vijssel. De verweerders zijn Tijmen Meijering en Jantje Meijering en haar minderjarige kinderen. Het betreft het kappen van bomen op een perceel land. De eisers zijn van mening dat de bomen mandelig zijn en willen hun deel van de opbrengst van de bomen. De verweerders zijn van mening dat de bomen op Meijering grond gestaan hebben en hun helemaal toekomen.[Etstoel 14 deel 30 folio 155 d.d. 13-11-1693].
   2.  Reinder Meijers, geboren 1670 te Gieten (zie Va).
   3.  Jacob Meijers, geboren circa 1670.
OSA 1110 1749: Jacob Meyers, ook voor broer Jan Meyers (Jantien Hamminge)
HSR 1742 Gieten: 2.
   4.  Jantje Barelts Meijers, geboren voor 1675 te Gieten, overleden op 11-05-1735 te Bonnerveen.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 15-6-1714: Jantijn Meijers van Bonnerveen.
Gehuwd voor de kerk voor 1710 met Berent Tonnis, geboren voor 1678 te Bonnerveen, overleden 7-1718 te Bonnerveen, zoon van Tonnis Willems.
Berend werd in 1716 benoemd tot momber over zijn neefjes en nichtjes, kinderen van wijlen zijn broer Willem. Hij stierf in juli 1718 te Bonnerveen, waarna hij vervangen werd als momber door zijn oudste zoon Tonnis Berends.
Lidmatenlijst 1718 Bonnerveen: Jantijn Meijers, huisvrouw van Berent Tonnis.
Lidmatenlijst 1733 Bonnerveen: wed. Berent Tonnis.
   5.  Luichje Meijers, geboren circa 1675 te Gieten.
Ondertrouwd op 26-04-1704 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 23-05-1704 te Groningen met Albert Hoving, geboren circa 1675 te Zweeloo, zoon van Roelof Hoving.
(getuige(n): Harm Dekens, neef.).
   6.  Harm Meijers, geboren op 14-06-1679 te Gieten (zie Vb).
   7.  Jan Meijers, geboren te Gieten, gedoopt op 06-05-1683 te Gieten, overleden voor 1760.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 20-10-1715: Jan Meijers van Gieten.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Jan Meijers.
SP 264 dl. 5 folio 151: Roelof Jacobs x Jantje Hindriks van Annen lenen 100 gulden van Jan Meijer en broer Jacob Meijer van Gieten dd. 25-10-1756. Onder deze akte staat: Deze obligatie is bij scheiding ten deel gevallen aan onze broer en oom Jan Meijer, dd 23-8-1752, ondertekening door Hindr. Hogenesch; J.B. Homan; Hindrikje Berents; Grietje Berents; Annigje Berents. Hieronder staat: Deze obligatie is bij scheiding van de boedel van Jan Meijer ten deel gevallen aan Mr. H. Hogenesch nom. ux. Lammigje Berents, en ondertekekening door Grietje Berents; J. Homan; Willemina Hoving, wed. Nijenhuis, en A. Nijenhuis als voormond; Annigje Berents, dd. 25-8-1761; Hindrikje Berents.
HSR 1754 Gieten: 1.

IVb    Harm Meijers, geboren circa 1650 te Gieten, zoon van Jan Barelts Meijers (zie IIIb).
Harm Meijers wordt genoemd in het haardstedenregister van Gieten als volle boer in 1692, 1693 en 1694.
In 1700 bestrijden Luchien Stratinge, Jan Stevens Elsinge, Harmen Meijers, Albert Synge en Roelof Nijenhuis als verwanten en Claes Kiers, Harmen Lanninge, Hendrik Const en Jan Marissen, namens de diaconie van Sleen, het testament van Hendrik Hendriks ten Holte Oldenhuising.
In 1703 verkopen Harmen Meijers en Roelofien ten Holte te Gieten aan Albert Meursing en Marchien Hendriks te Eext een stuk weideland te Eext, genaamd het Koebroeck. Zwetten zijn Evert Mulder ten zuiden en de kinderen van wijlen Egbert Jacobs ten noorden. [Schultenprotocol 264 deel 2 folio 316 d.d. 12-12-1703]
Uit zijn huwelijk met Meijering zijn geen kinderen bekend.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1675 met N.N. Meijering, geboren circa 1650 te Eext, dochter van Jacob Meijering.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1680 met Roelofje ten Holte, geboren circa 1650, dochter van Jan ten Holte en Lamme N.N.
Roelofje ten Holte wordt lidmaat te Gieten 6-4-1683.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Meijers, geboren te Gieten, gedoopt op 21-11-1680 te Gasselte.
   2.  Jan Meijers, gedoopt op 14-08-1682 te Gieten.
   3.  Jan ten Holte Meijers, gedoopt op 21-09-1684 te Gieten.
   4.  Lammigje Meijers, gedoopt op 02-05-1686 te Gieten.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 1713: Lamme Meijers van Gieten.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Lammichje Meijers.

Generatie V

 
Va    Reinder Meijers, geboren 1670 te Gieten, overleden na 1718 te Gieten, zoon van Barelt Meijers (zie IVa) en Gijsseltje Meijering.
Reinder Meijers, Hindrikje Meursing, Lammegien Meursing en Otto Meursing doen op 12-6-1718 aangifte van de erfenis van Jantje Meursing, groot f. 1000,-.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Reinder Meijers, Jantijn Meursinghe, zijn huisvrouw.
Gehuwd met Jantje Meursing, geboren circa 1670 te Eext, overleden voor 1718 te Gieten, dochter van Boele Meursing en Frerikje Harms Sloots.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemtje Meijers, geboren circa 1690 te Bonnen, overleden voor 1729.
Op 5-8-1729 geven Jan Meijers te Gieten en Jan Julsinge te Eext de erfenis van hun nicht Willemtjen Meijers aan van 5500 gulden. Daarvan moeten zij wegens de morgengave aan ette Lambert Huising 1500 gulden betallen. [OSA 1785 pg. 2634].
Gehuwd voor de kerk voor 1724 met Lambert Huising, ette Oostermoer 1725-1733, gedoopt op 26-07-1691 te Gieten, begraven op 11-06-1734 te Gieten, zoon van Hindrik Lamberts Huising, ette Oostermoer 1709-1723, en Willemtien Hidding.
SP 266 Deel 4 Folio 66 (zie ook 4/69) dd.12-4-1737 Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen ette Lambert Huising en Jantje Cluiving
Kinderen:
h.m.:schulte Jan Aling van Gasselte
m.m.:ette Barelt Homan; Harmen Hidding; Reinder Cluiving
Bijzonderheden
De schoonmoeder van Jan Aling is Willemtje Hidding.
De grootmoeder van de pupillen is Willemtje Hidding.
Er is een obligatie aan Lammina Jansen, huisvrouw van Lucas Mensing.
De hoofdmomber Jan Aling krijgt uit de mandelig boedel 2500 gulden, evenals de huisvrouw van Lucas Mensing van Zweeloo.
SP 266 Deel 5 Folio 303 dd. 17-4-1748 Mombereed en momberrekening
Ouders:wijlen ette Lambert Huising
Kinderen:Jeigje Huising; Dina Huising (tekst)
h.m.:schulte Jan Aling van Gasselte
m.m.:schulte Jan Homan van Eext;
Bijzonderheden: Medemomber Reinder Cluiving van Noordlaren is overleden. De weduwe van ette H. Huising is overleden. Jan Epping Huising is ook onlangs te Gieten overleden. Jan Aling was niet afgekocht van de ouderlijke boedel van zijn vrouw, en is voor 1/7 deel erfgenaam van Jan Epping Huising, evenals de pupillen. Jan Homan wordt ontslagen als momber. Als nieuwe mombers worden aangenomen Barnier Homan van Eext (h.m.); ette Jan Buiting van Eelde en de gezworene Lucas Hamming van de Punt.

Vb    Harm Meijers, geboren op 14-06-1679 te Gieten, gedoopt op 15-06-1679 te Gieten, overleden voor 1729, zoon van Barelt Meijers (zie IVa) en Gijsseltje Meijering.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Harm Meijers.
SP 266 Deel 2 Folio 154 Datum 31-1-1729 Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Harmen Meijers en Aaltje Coops
Kinderen:Jantje Meijers
h.m.:Jan Meijers van Gieten (v.z.)
m.m.:Tonnis Berents van Bonnerveen (v.z.); ette Albert Aling van Gasselte (m.z.); Pieter Coops van Anderen (m.z.)
Bijzonderheden
Jantje Meijers heeft mandelige goederen met ooms Jan Meijers en Jacob Meijers te Gieten.
De tilbare goederen te Anderen zijn verkocht aan Jan Houwing en Luigien Coops.
SP 266 Deel 3 Folio 116 dd. 1-3-1734 Momberrekening
Ouders:wijlen Harmen Meijers en Aaltje Coops
Kinderen:Jantje Meijers
h.m.:Jan Meijers
m.m.:Pieter Coops; Tonnis Berents
Bijzonderheden
Ontvangst van afkooppenningen van Jan Houwing en Luichien Coops
Ontvangst van een afgelost capitaal van Hindrik Lussing en Willem Dilling.
Ontvangst van geld uit de boedel van Harmen Poelman.
Ontvangst van geld van Caspar en Hindrik Hamming voor 3 mud rogge.
Ontvangst van geld van Caspar en Hindrik Coiter voor 3 mud rogge.
Uitgave van 141 gulden aan de moei van de pupil wegens de erfenis van Willemtje Meijers.
Uitgaven van 114 gulden aan Albert Hoving wegens de afkooppenningen van Willemtje Meijers.
SP 266 Deel 3 Folio 247 dd. 21-12-1736 Momberrekening
Ouders:wijlen Harmen Meijers en Aaltje Coops
Kinderen:Jantje Meijers
h.m.:Jan Meijers van Gieten
m.m.:Pieter Coops; Tonnis Berents; ette Jan ten Barge Homan
Jan ten Barge Homan is getrouwd met de pupil.
Gehuwd met Aaltje Coops, geboren te Anderen, gedoopt op 11-10-1685 te Anloo, overleden voor 1729, dochter van Coop Jans en Jantje Aling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Coops Meijers, geboren te Anderen, gedoopt op 17-02-1715 te Anloo, overleden op 07-07-1742 te Assen.
Ondertrouwd op 19-04-1736 te Vries, gehuwd voor de kerk op 22-04-1736 te Vries met Jan ten Berge Homan, ette voor het Noordenveld van 1737 tot 1778, geboren op 13-04-1711 te Vries, overleden op 15-04-1778 te Eldersloo, zoon van Johannes Homan, ette voor het Noordenveld van 1720 tot 1735, en Anna Hidding.
Op 21-12-1736 wordt er een momberrekening gemaakt over het kind Jantje Meijer van wijlen Harmen Meijers en Aaltje Coops. [Schultenprotocol 266 deel 3 folio 247 d.d. 21-12-1736]. De mombers zijn Jan Meijers van Gieten, Pieter Coops, Tonnis Berents en de ette Jan ten Berge Homan. Hierbij wordt vermeld dat Jan getrouwd is met de pupil.
Op 30-6-1750 is er een zaak voor de Etstoel tussen Roelofje Jans te Loon en ette Jan ten Barge Homan. Jan zou beloofd hebben met haar te trouwen, en Roelofje is zwanger geraakt en bevallen van een zoon. Zij wil of trouwen of schadevergoeding. [Etstoel 14 deel 49 folio 230 d.d. 30-6-1750]
In dezelfde lotting is er de uitspraak. Roelofje Jans moet onder ede verklaren dat ze een zilveren penning en ring ontvangen heeft van de verweerder als bewijs van trouwbelofte. De eed wordt afgelegd, en de eiser krijgt gelijk. [Etstoel 14 deel 49 folio 232 d.d. 30-6-1750]. Later lijkt het geschil geschikt te zijn want Jan ten Berge Homan trouwt op 3-11-1752 te Rolde met Roelofje Jans. Op diezelfde datum wordt hun zoon gedoopt, Jan. Is de doop van het kind uitgesteld tot het huwelijk?
Op 25-11-1783 is de bode Albertus ten Oever te Assen als houder van een handschrift van 900 gulden d.d. 10-5-1783 door wijlen ette J.T.B. Homan aan wijlen Abel Harders gepasseerd eiser tegen Roelofje de weduwe van ette J.T.B. Homan, Jannes Homan, Jan Homan, Jannes Homan, Jan Willems namens zijn vrouw Jantje Homan, Gerrit Willems Haange namens zijn vrouw Anna Homan, kinderen en erfgenamen van J.T.B. Homan. Het betreft de betaling van 100 gulden, het restant bedrag van de lening. [Etstoel 14 deel 63 folio 124 d.d. 25-11-1783]
{Gezicht op Assen.jpg:Gezicht op Assen:13:Assen in oude ansichten, P. Wagenmakers}
In het kleine huisje links op de ets hebben Jan ten Berge Homan en Jantje Meijers gewoond.
   2.  Barelt Meijers, geboren te Anderen, gedoopt op 20-06-1717 te Anloo, overleden voor 1729.
Op 31-1-1729 worden mombers aangesteld over Jantje. Barelt en zijn
broer moeten al voor deze datum overleden zijn.
   3.  Jan Coops, geboren te Anderen, gedoopt op 20-06-1717 te Anloo, overleden voor 1729.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software