Genealogie van Harm Poelmans


 
Generatie I

 
I    Harm Poelmans, geboren circa 1620 te Eexterveen, zoon van N.N. Poelmans.
Gehuwd voor de kerk op 20-04-1645 te Zuidlaren met Jantje Roelofs, geboren circa 1620 te Zuidlaarderveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Poelmans, geboren circa 1650 te Eexterveen (zie IIa).
   2.  Annigje Poelmans, geboren circa 1650 te Eexterveen, overleden 1686 te Zuidlaren.
Annegien Poelmans, hv. van Jan Eggens, wordt als lidmaat te Zuidlaren aangenomen in 1677.
Gehuwd voor de kerk 1677 met Jan Eggens, schoenmaker, geboren circa 1650 te Zuidlaren, zoon van Egge Harms, kerkvoogd, en Gebbe Jans Sijbering.
Op 9-6-1687 lenen oude en jonge Jan Eggens, gebroeders, als borgen voor hun oom Claas Sijbering te Noordlaren 300 gulden van de diaconie van Zuidlaren. Namens de diaconie treden op Egbert Sissing als boekhouder en pastoor Hemsing. [Schultenprotocol 264 deel 2 pg. 135 d.d. 9-6-1687]
Grietje Homan wordt lidmaat te Zuidlaren in 1688 met attestatie. Er staat niet bij van waar.
Jan Eggens is momber over de kinderen van Roelof Lunsing en Jantje Homan.
Uit het huwelijk tussen Jan Eggens en Grietje Homan worden minstens vijf kinderen geboren te Zuidlaren: Hindrik, Hindrik, Jantje, Annigje en Annigje gehuwd met Jan Coops. Door grote hiaten in de doopboeken van Zuidlaren in deze tijd zijn er mogelijk nog meer kinderen. Een kleindochter van haar stiefzoon Egge Jans trouwt met Bareld Homan (Zie XIIc).
   3.  Geert Poelmans, geboren circa 1655 (zie IIb).
   4.  Reinder Poelmans, geboren circa 1655 te Eexterveen (zie IIc).

Generatie II

 
IIa    Jan Poelmans, geboren circa 1650 te Eexterveen, zoon van Harm Poelmans (zie I) en Jantje Roelofs.
Ondertrouwd 1676 te Zuidlaren met Hindrikje Harms Hemsing, geboren te Zuidlaren, gedoopt op 02-03-1651 te Noordlaren (getuige(n): de moei Arentje Hermens), dochter van Harm Claassen Hemsing en Aaltje Julsing.
Bij doopinschrijving wordt als vader Claas Harmens Hemsing genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Hemsing Poelmans, gedoopt op 12-02-1682 te Zuidlaren.
   2.  Harm Poelmans, gedoopt 1686 te Zuidlaren.
   3.  Jantje Jans Poelmans, gedoopt 1687 te Zuidlaren.
Gehuwd met Jannes Hindriks.
   4.  Aaltje Poelmans, gedoopt 1689 te Zuidlaren.

IIb    Geert Poelmans, geboren circa 1655, zoon van Harm Poelmans (zie I) en Jantje Roelofs.
SP 264 deel 3 Blz. 35 lening
Leners:Aaltien Willems, wed. Geert Poelmans te Eexterveen en zoon Harm Poelmans
Uitleners:Jacob Willems, nu nog minderjarig; voor hem Jan Schuiling als momber
Bedrag:300
Keurnoten:Willem Jobing en Jan Meyering te Eext
Plaats:Eext
Datum:14-10-1713
Bijzonderheden:Aeltien Willems tekent met een huismerk: +.
Gehuwd met Aaltje Willems, geboren circa 1660 te Annerveen, dochter van Willem Willems en Wibbigje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 14-09-1684 te Anloo, overleden op 25-09-1684 te Eexterveen.
   2.  Harm Poelmans, geboren te Eexterveen (zie IIIa).
   3.  Wibbigje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 08-01-1688 te Anloo, overleden op 11-02-1688 te Eexterveen.
   4.  Berend Geerts Poelmans, geboren te Eexterveen (zie IIIb).
   5.  Willem Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 02-04-1693 te Anloo, overleden op 21-01-1694 te Eexterveen.
   6.  Willem Poelmans, gedoopt op 26-12-1694 te Anloo.
SP 264 dl. 5 folio 344: Willem Poelmans; Geert Poelmans lenen 763-5-5 gulden van koopman Cornelius Poelman in Groningen dd. 1-2-1769.
SP 264 dl. 5 folio 358: Willem Poelmans; Geert Poelmans van Eexterveen lenen 1000 gulden van ette W. Lunsing dd. 17-1-1770. Roelof Meijering en Willem Meijering van Gieterveen zijn borg.
SP 264 dl. 5 folio 360: Willem Poelmans; Geert Poelmans van Eexterveen lenen 1000 gulden van landschrijver J. Kymmel dd. 17-1-1770. Roelof Meijering en Willem Meijering van Gieterveen zijn borg.
   7.  Wibbigje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 17-04-1698 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 14-12-1727 te Anloo met Harm Roelofs Sloots, geboren circa 1695 te Eexterveen, zoon van Roelof Harms Sloots en Jantje Jans.
HSR 1742 Bonnerveen: 2.
   8.  Jantje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt 12-1700 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 16-11-1732 te Anloo met Jacob Roelofs Sloots, geboren circa 1707 te Eexterveen, begraven 1767 te Gieten, zoon van Roelof Harms Sloots en Jantje Jans.
HSR 1742 Bonnerveen: 3.
SP 264 dl. 5 folio 247: Jacob Sloots en zoon Roelof Sloots en dochter Aaltje Sloots van Bonnerveen lenen 290 gulden van Jan Hamming ten Rodengate en Jan Hamming Willems ten Rodengate van Zuid-Sleen dd. 13-5-1767.
SP 264 dl. 5 folio 262: Jacob Sloots en zoon Roelof Sloots en dochter Aaltje Sloots van Bonnerveen lenen 124 gulden van erfgenamen van mevr. H. Nijsing van Beilen dd. 31-7-1767
OSA 1110 1749 Bonnerveen: Jakob Sloots (de knecht: Willem Berents, de meid: Albertien Hindriks)
HSR 1754 Bonnerveen: 3.
HSR 1764 Bonnerveen: 3.
   9.  Jan Poelmans, gedoopt op 05-12-1703 te Anloo (zie IIIc).

IIc    Reinder Poelmans, geboren circa 1655 te Eexterveen, overleden op 28-03-1694 te Eexterveen, zoon van Harm Poelmans (zie I) en Jantje Roelofs.
SP 264 Deel II, blz. 203 verkoop
Verkopers:Reynder Poelmans x Hillechien Jans
Kopers:Jan Meynderts te Eexterveen
Object:vaste goederen w.o. Poelmans-erve, verkopers aanbestorven van tante Jantien Poelmans, meyerswijze gebruikt door Harmen Jansen
Plaats:Zuidlaren Datum:28-4-1691 Bijzonderheden:deels mandelig met Geert Poelmans.
SP 264 deel 2 folio 328 lening
Leners:Hillechien Jansen, wed. Reynder Poelmans (Roelof Harmens als voogd)
Uitleners:dr. Jacob Schickhart te Godlinze
Bedrag:450 Plaats:Annen Datum:7-1-1705
Bijzonderheden:afkomstig van twee oudere obligaties, beide d.d. 4-12-1696 en beide t.w.v. 150 en een obligatie d.d. heden van 150. Hillechien Jansen tekent: Hillechien Poelmans en Roelof Harmens tekent: Y.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1683 met Trijntje Willems, geboren circa 1660, overleden op 25-01-1687 te Annerveen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-07-1688 te Gieten met Hilligje Jans, geboren circa 1660 te Gieterveen, dochter van Jan Jacobs en Willemtje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harm Poelmans, geboren te Annerveen, gedoopt op 17-08-1684 te Anloo, overleden op 03-07-1685 te Annerveen.
   2.  Harm Poelmans, geboren te Annerveen, gedoopt op 02-08-1685 te Anloo, overleden op 21-10-1685 te Annerveen.
   3.  Berend Poelmans, geboren te Annerveen, gedoopt op 19-12-1686 te Anloo, overleden op 20-01-1687 te Annerveen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Harm Reinders Poelmans, geboren circa 1690 (zie IIId).
   5.  Jantje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 11-02-1691 te Anloo.
Gehuwd op 01-04-1718 te Blijham (h.c.), gehuwd voor de kerk op 10-04-1718 te Anloo met Jan Alberts, geboren circa 1690 te Blijham, zoon van Albert Jans en Zijntie Phebes.
Getuigen h.c.:
Zijn kant: Albert Jans en Zijntie Phebes, ouders; Sicco Jans en Albert Hindricks, zwagers; Swaentie en Wendelke Albers, zusters.
Haar kant: Hillechien Poelmans, moeder; Harmen Poelman, broer.
   6.  Jan Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 21-05-1693 te Anloo, overleden op 21-11-1693 te Eexterveen.
   7.  Reinder Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen (zie IIIe).

Generatie III

 
IIIa    Harm Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 01-11-1685 te Anloo, overleden op 05-06-1733 te Gieten, zoon van Geert Poelmans (zie IIb) en Aaltje Willems.
Lidmatenlijst 1718 Bonnerveen: Jantijn Ottens, huisvrouw van Harm Poelman.
HSR 1742 Gieten: wed. Harm Poelman.
Gehuwd voor de kerk op 06-09-1716 te Anloo met Jantje Ottens, geboren voor 1690 te Gieten, dochter van Otto Ottens en Elisabeth van Holle.
Bij het tweede huwelijk moesten er mombers worden aangesteld over de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk.
In 1716 werd Berent Tonnis tot hoofdmomber en werden Jan Alberts en Claes Ottens tot medemombers benoemd. Berend Tonnis overleed echter al in juli 1718, terwijl enige jaren later ook Claes Ottens stierf. Derhalve moesten er nieuwe mombers worden aangesteld. Op 13 februari 1726 legden Tonnis Berents (111~) en Jan Ottens de mombereed af. Jan Ottens was een neef van Jantien Ottens. Ook in haar tweede huwelijk kwam Jantien de financiële problemen niet te boven. Wellicht was dit ook de drijfveer voor de boeldag, die op 23 april 1720 ten huize van Harm Poelman werd gehouden. Harm was van plan om zo'n dertien, voornamelijk roodbonte koeien te verkopen, alsmede een oude kast en twee ketels, een koperen en een ijzeren. De meeste koeien bleven echter onverkocht. De boeldag leverde Harm Poelman ruim 120 gulden op. Maar ook dit bleek niet voldoende. Steeds vaker leenden Harmen en Jantien geld.
Op 22 en 23 september 1728 werd uiteindelijk hun failliete boedel verkocht. Weliswaar geven de drie bewaard gebleven momberrekeningen een positief eindbedrag, maar ook dat was niet voldoende om een faillissement tegen te houden.
Na de dood van haar tweede man had Jantien weinig andere keus dan aankloppen bij de diaconie. Vanaf 7 oktober 1736 komen wij haar dan ook regelmatig tegen in de uitgaven van de diaconie. Elk kwartaal kreeg Jantien 3 gulden en 10 stuivers. Daarnaast kreeg zij diverse malen geld, rogge en andere goederen. Verder naaide ze het een en ander in opdracht van de diaconie, waarmee ze nog iets verdiende. Op 31 oktober 1736 verkocht ze nog enkele vaste goederen voor 607 gulden en 10 stuivers. Op 31 maart 1743 liet zij een acte opmaken door D. Pothoff, waarin deze verklaarde dat jaren geleden de boedel van Harmen Poelman en Jantien Ottens failliet was verklaard. Hijzelf had uit de boedel een aandeel in het zogenaamde Gallegat te Bonnen gekocht, welk aandeel hij later weer had doorverkocht aan den heer Drossaard, Baron van Dongen tot Entinge. Tevens had hij een aandeel in het Oosterholt te Gieten gekocht, hetgeen hij later weer had doorverkocht aan Jan Mensinge. Wat de reden van deze verklaring is geweest, blijkt niet uit het stuk.
Op 5 juli 1750 kreeg zij voor het laatst iets van de diaconie. Kort daarop zal zij zijn overleden, want ze wordt niet meer vermeld in de lijst van oktober.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth van Hol, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 26-07-1719 te Gieten, overleden op 03-02-1720 te Bonnerveen.
   2.  Aaltje Poelmans, geboren te Gieten, gedoopt op 25-08-1720 te Gieten, overleden voor 1721.
   3.  Aaltje Poelmans, geboren te Gieten, gedoopt op 02-11-1721 te Gieten.
Ondertrouwd op 29-05-1751 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 16-06-1751 te Groningen met Albert Jans, geboren circa 1725 te Emmelenkamp.
(getuige(n): Derk Geerts, zwager.).

IIIb    Berend Geerts Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 02-06-1689 te Anloo, overleden voor 1764, zoon van Geert Poelmans (zie IIb) en Aaltje Willems.
SP 264 dl 3 blz. 425: dd. 28 juni 1737
Berent Geerts Poelman en Hinderkien Harms lenen van Hinderkiens vader Harmen Hindriks te Eexterveen een bedrag van 1150 gulden.
HSR 1742 Gieterveen: 2.
OSA 1110 1749 Gieterveen:
HSR 1754 Gieterveen: 2.
HSR 1764 Gieterveen: 2, wed. Berent Poelmans.
SP 264 Deel 6 fol. 507: Hindrikje Harms, wed. van Berent Poelmans en zonen Geert Poelmans en Harm Poelmans van Gieterveen lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 200 gulden op 24-6-1778.
HSR 1774 Gieterveen: 2, wed. Berent Poelman.
HSR 1784 Gieterveen: 2, wed. Berent Poelman.
SP 264 deel 7 folio 68 lening van 200 gulden door Hindrikje Harms, wed. van Berent Poelmans van Gieterveen en zoon Harm Poelmans van Roelof Wiering x Jantje Hogenesch van dd. 1-11-1791.
Gehuwd voor de kerk op 22-01-1730 te Anloo met Hindrikje Harms, geboren circa 1700 te Eexterveen, overleden na 1778, dochter van Harm Hindriks en Lammigje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Poelmans, gedoopt op 15-07-1731 te Anloo (zie IV).
   2.  Aaltje Berends Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 18-01-1733 te Anloo (getuige(n): Jantje Poelmans).
   3.  Harm Poelmans, arbeider, geboren te Eexterveen, gedoopt op 09-05-1734 te Anloo (getuige(n): Jantje Poelmans).
HSR 1794 Gieterveen: 1.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 138: 62, arbeider, ongehuwd.
HSR 1804 Gieterveen: 1.
   4.  Aaltje Berends Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 18-09-1735 te Anloo (getuige(n): Pietertje Thomas van Eexterveen), begraven 1806 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 29-05-1763 te Gieten met Albert Hindriks Meijers, geboren circa 1732 te Gieten, begraven op 31-10-1796 te Gieten, zoon van Hindrik Jans en Roelofje Harms.
HSR 1784 Gieten: 3.
HSR 1794 Gieten: 2.
OSA 1383 Gieten huisnr. 14: 63, landbouwster, weduwe.
HSR 1804 Gieten: 2, wed. Albert Hindriks.

IIIc    Jan Poelmans, gedoopt op 05-12-1703 te Anloo, zoon van Geert Poelmans (zie IIb) en Aaltje Willems.
Gehuwd voor de kerk op 18-04-1740 te Anloo met Grietje Roelofs Sloots, geboren circa 1710 te Eexterveen, dochter van Roelof Harms Sloots en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Jans Poelmans, gedoopt op 03-05-1741 te Anloo (getuige(n): Jantje Poelmans).
   2.  Jantje Jans Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 03-06-1743 te Anloo (getuige(n): Aaltje Poelmans).
   3.  Aaltje Jans Poelmans, gedoopt op 02-05-1745 te Anloo (getuige(n): Aaltje Poelmans van Bonnerveen).

IIId    Harm Reinders Poelmans, geboren circa 1690, zoon van Reinder Poelmans (zie IIc) en Hilligje Jans.
SP 264 dl. 5 folio 150: Harm Poelmans x Jantje Harms van Eexterveen lenen 150 gulden van Harm Berents x Lammigje Meijering van Bonnerveen dd. 7-11-1764.
Sp 266 Deel 6 Folio 20; dd. 2-11-1750; Mombereed
Ouders: wijlen Harm Poelmans en Jantje Harms van Eexterveen
Kinderen: Hilligje Harms Poelmans; Grietje Harms Poelmans; Willemtje Harms Poelmans; Reinder Harms Poelmans; Fennegje Harms Poelmans; Jeigje Harms Poelmans
h.m.: Willem Poelmans van Eexterveen (v.z.)
m.m.: Berent Hindriks Hoving van Blijham (v.z.); Frans Jacobs van Gieterveen; Hindrik Harmens van Eexterveen
Er waren geen mombers van moederskant omdat er geen andere nabestaanden waren.
Jantje hertrouwd met Cornelis Harms Lanting van Eexterveen.

SP 266 Deel 7 Folio 225 Datum 9-5-1758
Momberrekening I
Ouders:wijlen Harm Poelmans en Jantje Harms van Eexterveen
Kinderen:Hilligje Poelmans; Grietje Poelmans; Willemtje Poelmans (text)
h.m.:Willem Poelmans van Eexterveen
m.m.:Hindrik Harms van Eexterveen; Berent Hoving van Blijham; Frans Jacobs (overleden)
Etstoel Deel/folio/datum52/67vo/29-6-1756
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Willem Poelmans als hoofdmomber en Hindrik Harmens Nijbour als medemomber over de minderjarige kinderen van Harm Poelmans te Eexterveen bij Jantien Harmens nu gehuwd met Cornelis Lantinge verwekt verzoeken om goedkeuring van de verkoop van enige goederen aan Evert Berents.
Ondertrouwd op 30-07-1735 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 04-12-1735 te Gasselternijveen met Jantje Harms, gedoopt op 06-11-1697 te Gasselternijveen, dochter van Harm Geerts en Willemtje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Harms Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 16-09-1736 te Anloo (getuige(n): Jantje Poelmans).
Ondertrouwd op 10-10-1756 te Anloo met Steven Jans, geboren circa 1730 te Gieterveen, zoon van Jan Stevens en Ellegje Eppens.
SP 266 Deel 10 Folio 405
Staat en inventaris
Ouders:wijlen Steven Jans van Eexterveen
Kinderen:Grietje Stevens, minderjarige dochter
h.m.:Egge Willems
m.m.:Harm Poelman; Reinder Harms; Jan Willems (i.p.v. Jacob Stevens)
Bijzonderheden:
De staat en inventaris dient om de boedel te scheiden tussen Grietje en de 3 meerderjarige dochters.
   2.  Grietje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 15-12-1737 te Anloo (getuige(n): Grietje Cornelis).
   3.  Willemtje Harms Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 29-03-1739 te Wildervank, overleden op 13-11-1806 te Gasselternijveen.
weduwe, nalatend 2 zonen, 68 jaar.
Ondertrouwd op 20-10-1763 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 04-12-1763 te Gasselternijveen met Harm Harms, gedoopt op 20-02-1737 te Gasselternijveen, overleden voor 1806 te Gasselternijveen, zoon van Harm Pieters en Trijntje Roelofs.
SP 264 dl. 5 folio 331: Harm Harms x Willemtje Harms Poelmans lenen 150 gulden van Fennigje Harms Poelmans, Eexterveen dd. 12-11-1767.
SP 264 dl. 5 folio 335: Harm Harms x Willemtje Harms Poelmans van Gasselternijveen lenen 300 gulden van Roelof Meijering en broer Willem Meijering van Gieterveen dd. 2-5-1764. Ook ondertekening door Reinder Harms Poelmans.
   4.  Reinder Harms Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 02-11-1740 te Anloo (getuige(n): Grietje Roelofs van Eexterveen).
SP 264 dl. 5 folio 216: Reinder Harms Poelman van Eexterveen leent 1650 gulden van Jacob Jobing; Hindrik Jobing van Eext dd. 21-1-1766.
SP 264 dl. 5 folio 496: Reinder Harms Poelman van Eexterveen leent 700 + 740 gulden van Jacob Jobing en Hindrik Jobing van Eext dd. 20-12-1766; 3-11-1767.
   5.  Fennigje Harms Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 12-05-1743 te Anloo (getuige(n): Grietje Gerrits, dienstmaagt van Reinder Poelmans).
Gehuwd voor de kerk op 20-12-1772 te Anloo met Jacob Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 03-10-1745 te Anloo (getuige(n): Jantje Harmens van Eexterveen), zoon van Reinder Reinders Poelmans (zie IIIe) en Grietje Gerrits, dienstmaagd in 1743.
SP 264 dl. 5 folio 296: Geert Poelman van Eexterveen als hoofdmomber over Jacob Poelman, minderjarige zoon van Reinder Poelman van Gieterveen lenen 600 gulden van B.T. Willinge, predikant te Gieten 600 wegens afkooppenningen van zijn zwager Jacob Hindriks en zuster Lea Poelman. dd. 27-6-1768. Harm Fransen van Eexterveen is borg voor zijn stiefzoon Jacob.
   6.  Jeigje Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 28-11-1745 te Anloo (getuige(n): Trijntje Jans, hv. van Willem Eggens van Eexterveen), overleden voor 1765.

IIIe    Reinder Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 26-12-1694 te Anloo, overleden voor 1750 te Eexterveen, zoon van Reinder Poelmans (zie IIc) en Hilligje Jans.
Etstoel Deel/folio/datum51/92/2-7-1754
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Berent Poelmans van Eexterveen als hoofdmomber en Eggo Jans, Jan Eggens en Gerrit Vijfschagt wever als medemombers over de drie minderjarige kinderen van wijlen Reinder Poelmans en Grietien Gerrits nu getrouwd met Harmen Franssen te Eexterveen verzoeken om goedkeuring van enig land
Andere namen:H. Fledderus, Harmen Poelmans.
Gehuwd voor de kerk op 02-02-1744 te Anloo met Grietje Gerrits, dienstmaagd in 1743, geboren circa 1726 te Bonnen, dochter van Gerrit Egberts Vijfschagt, wever, en Lijsbeth Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lea Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 25-05-1744 te Anloo (getuige(n): Jantje Geerts van Eexterveen).
Ondertrouwd op 20-09-1762 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 07-11-1762 te Gasselternijveen met Jacob Hindriks, gedoopt op 12-08-1736 te Gasselternijveen, zoon van Hindrik Eijbes, schipper en keuter, en Swaantje Hindriks.
   2.  Jacob Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 03-10-1745 te Anloo (getuige(n): Jantje Harmens van Eexterveen).
SP 264 dl. 5 folio 296: Geert Poelman van Eexterveen als hoofdmomber over Jacob Poelman, minderjarige zoon van Reinder Poelman van Gieterveen lenen 600 gulden van B.T. Willinge, predikant te Gieten 600 wegens afkooppenningen van zijn zwager Jacob Hindriks en zuster Lea Poelman. dd. 27-6-1768. Harm Fransen van Eexterveen is borg voor zijn stiefzoon Jacob.
Gehuwd voor de kerk op 20-12-1772 te Anloo met Fennigje Harms Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 12-05-1743 te Anloo (getuige(n): Grietje Gerrits, dienstmaagt van Reinder Poelmans), dochter van Harm Reinders Poelmans (zie IIId) en Jantje Harms.
   3.  Reinder Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 09-07-1747 te Anloo (getuige(n): Stientje Gerrits, zuster v/d moeder), overleden voor 1749 te Eexterveen.
   4.  Reinder Reinders Poelmans, geboren te Eexterveen, gedoopt op 21-07-1748 te Anloo (getuige(n): Trijntje Jans, hv. van Willem Eggens van Eexterveen).

Generatie IV

 
IV    Geert Poelmans, herbergier, gedoopt op 15-07-1731 te Anloo, zoon van Berend Geerts Poelmans (zie IIIb) en Hindrikje Harms.
SP 264 dl. 5 folio 587: verkoop van veen te Gieterboerveen voor 250 gulden door V. Hildebrant aan Geert Poelmans dd. 13-11-1773.
HSR 1774 Gieten: 2, keuter en herbergier.
Gehuwd voor de kerk op 26-12-1756 te Gieten met Annigje Tonnis, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 06-09-1733 te Gieten, overleden voor 1795 te Gieten, dochter van Tonnis Willems en Jantje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Geerts Poelmans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 26-12-1757 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 14-10-1781 te Zuidlaren met Jan Jans van Rhee, geboren te Midlaren, gedoopt op 06-11-1754 te Zuidlaren, overleden op 23-02-1813 te Balloo, zoon van Jan Berents en Grietje Jans Nijmeijer.
SP 266 Deel 10 Folio 512 dd.24-9-1792
Mombereed en inventaris
Ouders:Jan Jans en wijlen Hindrikje Geerts van Midlaren
Kinderen:Jan Jans (10 jaar); Annigje Jans (8 jaar); Grietje Jans (5 jaar)
h.m.:Harm Poelmans van Gieterveen
m.m.:Albert Hindriks van Gieten; Jan Berents van Midlaren; Berent Jans van Midlaren
Bijzonderheden:
Jan hertrouwd met Geesje Ottens van Glimmen.
Onder de goederen vaste goederen voor de helft van de wed. van Berent Poelmans, Harm Poelmans 1/6; Albert Hindriks 1/6 en de kinderen van Geert Poelmans 1/6, en dus voor 1/24 van de pupillen en hun vader.
De vader van Geesje Ottens is Otto Berents van Glimmen.
OSA 1383 Schipborg: huisnr. 296, 47 jaar, boer, geh, 3k.
   2.  Jantje Geerts Poelmans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 04-01-1761 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 10-02-1805 te Gieten met Harm Lamberts Broekma, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 04-10-1772 te Gieten, overleden op 30-04-1824 te Gieterveen, zoon van Lambert Geerts van het Broek, arbeider, en Lammigje Jans Velthuis.
   3.  Berent Geerts Poelmans, arbeider, gedoopt op 23-12-1764 te Gieten, overleden op 02-03-1823 te Gieterveen.
   4.  Roelofje Geerts Poelmans, gedoopt op 18-12-1768 te Gieten, overleden op 14-10-1822 te Gieterveen.
Gehuwd voor de kerk op 29-07-1810 te Gieten met Hindrik Geerts Lanting, landbouwer, geboren op 21-11-1783 te Gasselte, gedoopt op 30-11-1783 te Gasselte, overleden op 01-07-1850 te Gieterveen, zoon van Geert Jans Lanting, timmerman, en Jantje Lamberts.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 160.
Kad. Atlas 1832 Sectie B no. 27.
   5.  Tonnis Geerts Poelmans, gedoopt op 04-09-1774 te Gieten.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software