Genealogie van Jan Schuiling


 
Generatie I

 
I    Jan Schuiling, geboren circa 1540.
In 1612 genoemd voor 28 1/2 [OSA 621]. In dezelfde lijst komt dan Jonge Jan Schuiling voor.
Etstoel deel/bladzijde/datum 15/422/27-3-1655
Eiser:Jan Harmens Busch te Annen
Verweerder: wijlen Johan Schuilinge te Zeyen, nu zijn kinderen
Onderwerp: erfenis van oude Johan Schuilinge te Annen
Inhoud:eiser is een zoon van Griete Schuiling, dochter van oude Johan Schuilinge te Annen en meent uit die hoofde gerechtigd te zijn in de nalatenschap van zijn bestevader voor 1/12 deel. Volgens verweerder is eisers moeder ten tijde van het huwelijk met haar eerste man Harmen Busch afgeboedeld.
Kinderen:
   1.  Jan Schuiling, geboren circa 1588 (zie II).
   2.  Grietje Schuiling, geboren circa 1600 te Annen.
Gehuwd met Harm Busch.

Generatie II

 
II    Jan Schuiling, geboren circa 1588, zoon van Jan Schuiling (zie I).
Op 4-11-1648 genoemd als zijnde ca. 60 jaar (Jan Schuiling te Seijen).
In 1612 genoemd te Annen.
Op 24-7-1611 is er een zaak voor de etstoel waar in Hindrik Schoemaker een "Bloetrijse" zou hebben gekregen van Jonge Jan Schuiling. [Etstoel 14 dl. 2 fol 130].
Etstoel Deel/folio/datum14/243/16-5-1650
Eiser:Jan Harmens te Annen
Verweerder:Johan Schulinge te Zeijen
Onderwerp:erfenis
Inhoud:eiser denkt recht te hebben op 1/12 deel van het goed van zijn bestevader, oude Johan Schuilinge. Volgens verweerder zijn de vader en moeder van de eiser afgekocht, en heeft hij het goed al meer dan 30 jaar in handen. Partijen moeten hun geschil op schrift zetten.
Kinderen:
   1.  Roelof Schuiling, geboren circa 1610 (zie IIIa).
   2.  Jan Schuiling, geboren circa 1615 (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Roelof Schuiling, geboren circa 1610, overleden na 1667, zoon van Jan Schuiling (zie II).
In 1630 genoemd samen met zijn broer en moeder. Ook in 1630 genoemd met een gezin van 9 personen [OSA 841]. In 1642 wordt hij in de grondschatting genoemd als Roelof Schuiling en co [OSA 845].
Niet zeker dat hij een broer van Jan is. Echter wordt de Jonge Jan Schuiling van 1612 in 1630 niet meer genoemd, alleen Roelof Schuiling en zijn broer. Was hij overleden of woonde hij samen met zijn broer?.
In 1638 is hij keurnoot te Annen. Daarna treed hij nog verschillende malen op als keurnoot. [SP 264 dl. 1 folio 50 dd. 11-11-1638]. In 1667 wordt hij voor het laatst genoemd als keurnoot [SP 264 dl. 1 folio 47 dd. 9-5-1667].
Op 13-8-1643 is hij samen met Cornelis Hoving borg voor een lening van 400 daalder die Roelof Willems en Grietje te Annen afsluiten [SP 264 dl. 1 folio 97 dd. 13-8-1643].
Gehuwd met Egbertje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, geboren circa 1635 (zie IVa).
   2.  Geesje Roelofs Schuiling, geboren circa 1640 te Annen? Overleden te Glimmen, begraven op 16-06-1698 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1662 te Gasselte met Albert Meijering, geboren circa 1622, overleden op 20-10-1678 te Gasselte.
In 1657 is hij 35 jaar. Over zijn afkomst is verder niet bekend. Gezien de vernoeming van een Jan als tweede zoon (de eerste zoon is vernoemd naar grootvader moederszijde) is zijn vader mogelijk een Jan.
   3.  Hindrik Schuiling, geboren circa 1640 (zie IVb).

IIIb    Jan Schuiling, geboren circa 1615, zoon van Jan Schuiling (zie II).
Gehuwd met Geertje Aalderts, geboren circa 1615.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeigje Schuiling, geboren circa 1640 te Annen, overleden 1664 te Anloo.
Gehuwd met Jannes Hoenderken, geboren circa 1630 te Anderen, zoon van Albert Coops en Roelofje Hoenderken.
   2.  Jan Schuiling, geboren circa 1640 (zie IVc).

Generatie IV

 
IVa    Jan Schuiling, geboren circa 1635, overleden voor 1681, zoon van Roelof Schuiling (zie IIIa) en Egbertje N.N.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Annen in 1672. Op dezelfde plaats wordt in 1691 Egbert Schuiling genoemd.
Op 20-5-1672 lenen Jan Schuiling en zijn huisvrouw Roelofje Luitjes te Annen 100 daalder van de mombers van Hindrik Hindriks, zoon van wijlen Hindrik Jans Smid en Anne Willems. De mombers zijn Jan Jansen voerman te Groningen, voormomber, Willem Frericx en Harmen Willems te Annen en Jan Jansen schoenmaker te Groningen. [SP 264 dl. 1 folio 147 dd. 20-5-1672].
Op 3-5-1681 leent de weduwe van Jan Schuiling, Roelofje Luichjens, geassisteerd door haar momber Hindrik Schuiling en Egbert Schuiling voor hemzelf 675 gulden van Boele Hamming en Warmeltje te Gieten. [SP 264 dl. 1 folio 335 dd. 3-5-1681].
Gehuwd met Roelofje Luichjens, geboren circa 1630, overleden op 07-04-1699 te Annen.
Overlijdensinschrijving: Roelofje, weduwe van Jan Schuiling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Jans Schuiling, geboren circa 1655.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1678 met Willem Willems, geboren circa 1650, zoon van Willem Willems en Wibbigje N.N.
Op 19-3-1698 verklaren Hendrik Luichiens en zijn vrouw Henderkien Jans Schuiling te Annerveen ingevolge de afkoop van zijn vrouws eerste man genaamd Willem Willems de jonge van de goederen van Willem Willems de oude 100 gulden schuldig te zijn aan de erfgenamen van Willem Willems de oude [SP 264 dl. 2 folio 253 dd. 19-3-1698].
Op 26-3-1714 is er een momberrekening over het kind Jacob Willems, zoon van Willem Willems en Hendrikje Jans. De hoofdmomber was wijlen Geert Poelmans. De rekening wordt gedaan door Aaltje Willems, de weduwe van Geert. Medemomber is Jan Schuiling, een oom van het kind. Jacob Willems was met lichtmis 1714 circa 25 jaar oud, en dus meerderjarig [SP 266 dl. 1 Folio 97 dd. 26-3-1714].
De hier genoemd Aaltje Willems is een zuster van Willem Willems.
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-05-1693 te Kropswolde met Hindrik Luichjens, geboren circa 1660 te Kropswolde.
   2.  Egbert Jans Schuiling, geboren circa 1660 (zie Va).
   3.  Jan Schuiling, geboren circa 1660 (zie Vb).
   4.  Jeigje Schuiling, geboren circa 1660, overleden op 14-08-1684 te Eexterveen.
Gehuwd met Berent Hindriks, geboren voor 1660.
   5.  Grietje Schuiling, geboren circa 1670.
Grietje Schuiling, huisvrouw van Wilte Jacobs wordt lidmaat op 22-3-1712.
Waarschijnlijk een dochter van Jan Schuiling, gezien de vernoeming van haar kleinkinderen. Het is echter niet zeker dat ze een dochter is van Jan Schuiling en Roelofje Luichjens. Echter, bij de andere Jan Schuiling's te Annen worden de diverse kinderen genoemd in de stukken van de etstoel.
Gehuwd met Wilte Jacobs, geboren circa 1677 te Anloo, zoon van Jacob Geerts en Grietje Wiltens.
Op 28-9-1703 wordt Wilte Jacobs lidmaat te Anloo, en op 22-3-1712 aangenomen Grietje Schuiling, de huisvrouw van Wilte Jacobs.

IVb    Hindrik Schuiling, geboren circa 1640, overleden na 1706, zoon van Roelof Schuiling (zie IIIa) en Egbertje N.N.
In 1671 wordt Hindrik Schuiling voor het eerst als keurnoot te Annen genoemd. Daarna treed hij nog vele malen als keurnoot op.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister te Annen in 1672, 1691, 1692, 1693, en in deze registers direct na Egbert Schuiling genoemd.
Zijn vrouw is waarschijnlijk een dochter van Jan Barelts Gosen die te Annen genoemd word in de haardstedenregisters van 1691, 1692 en 1693. De vrouw van Jan Barelts, Grietje, overlijdt 5-6-1698 te Annen. De naam Jan Barelts blijft in deze tak van de familie lang als voornaam bestaan. In 1812 wordt nog een Jan Barelts Schuiling geboren. In dit geval is "Barelts" dus geen patroniem, want een Barelt Schuiling wordt nergens in de archieven aangetroffen, maar een volledige vernoeming naar de schoonvader. Dat de voornaam met toevoeging zo lang gebruikt is is waarschijnlijk te danken aan het grote aantal Jan Schuiling's die te Annen voorkwam. Op deze manier kon men de diverse Jan Schuiling's nog enigszins onderscheiden.
Op 25-10-1680 lenen Hendrik Schuiling en Aaltje, zijn huisvrouw 325 gulden van de kinderen van Heino Hamming en Aaltje Oldenbanning in de Veenhof [SP 264 dl.1, folio 316 dd. 25-10-1680]. Op 3-5-1681 lenen ze nogmaals 50 daalder [SP 264 dl. 1, folio 336 dd. 3-5-1681].
Op 6-12-1684 zit Hindrik Hamming weer in geldnood. Hij verkoopt dan een kwart waardeel te Annen aan Coenraad Ellents en Geertruida Sichterman te Anloo [SP 264 dl. 2 folio. 92 dd. 6-12-1684]. De verkoop levert waarschijnlijk niet genoeg op en op 12-6-1689 lenen Hindrik Schuiling en zijn kinderen weer 100 daalder, dit maal van Berent Hilbrants en zijn huisvrouw Bouchien Eppens te Anloo [SP 264 dl. 3 folio 170 dd. 12-6-1689]. De lening dient ter afbetaling van boekschulden en schattingen. Op 1-6-1690 lenen Hindrik Schuiling en kinderen nogmaals 130 gulden van Boele Hamming als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Heino Hamming. [SP 264 dl. 2 folio 179 dd. 1-6-1690], en op 23-2-1706 weer 174 gulden stuivers en 8 duiten van de erfgenamen van Berent Hilbrants [SP 264 deel 2 folio 337 dd. 23-2-1706]. Ditmaal wegens geleverde bieren. De schuld wordt later overgenomen door ette jan Homan en zijn vrouw Hindrikje Julsing. Borgen voor de lening waren Hendriks schoonzoons Berent Elinge, Aaldert Rabbens en Jan Jansen Rijnbarg.
De schulden bleven aanhouden en op 30-1-1705 lenen Hendrik Schuiling en zijn zoon Jan Barelds Schuiling, getrouwd met Grietje 625 gulden en 11 stuivers van Thij Lussing en zijn vrouw Aaltje Hamming van Drouwen. De schuldbekentenis is wegens achterstallig rente van diverse leningen en een nieuwe lening. Aaltje Hamming is een dochter van Heino Hamming [SP 264 dl. 2 folio 356 dd. 30-1-1705].
Ook in 1706 lenen Hindrik Schuiling en kinderen nog 174-8-8 gulden van de erfgenamen van Berent Hilbrants. Dit vanwege schulden voor geleverde bieren etc. Schuld wordt overgenomen door ette Jan Homan x Henderkien Julsing. Borgen waren Hindriks schoonzoons Berent Elinge, Aaldert Rabbens en Jan Jansen Rijnbarg [SP 264 dl. 2 folio 337 dd 23-2-1706].
Na 1706 wordt Hindrik Schuiling niet meer aangetroffen in de archieven, waarschijnlijk is hij kort daarna overleden.
Gehuwd met Aaltje Jans, geboren circa 1640, overleden 4-1686 te Annen, dochter van Jan Barelts en Grietje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbertje Hindriks Schuiling, geboren circa 1660 te Annen, overleden op 12-12-1721 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 18-11-1683 te Gasselte met Berent Roelofs Eling, geboren circa 1658 te Gasselte, zoon van Roelof Eling en Gebbigje Elsing.
   2.  Jan Barelts Schuiling, geboren circa 1661 te Annen (zie Vc).
   3.  Jan Schuiling, geboren circa 1670 (zie Vd).
   4.  Jantje Hindriks Schuiling, geboren circa 1675.
Gehuwd met Alert Rabbens, geboren circa 1675, zoon van Rabbe Remmelts en Jeigje? N.N.
   5.  Grietje Hindriks Schuiling, geboren circa 1675.
Gehuwd met Jan Jans Rijnberg, geboren te Annen, gedoopt op 03-12-1676 te Anloo, zoon van Jan Rijnberg en Hindrikje Jans.
Jan Jans Rijnberg en zijn vrouw Grietje Schuiling worden te Anloo als lidmaat aangenomen op 14-12-1705, wonende te Annen.
   6.  Roelofje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 28-07-1678 te Anloo, overleden op 10-02-1688 te Annen.

IVc    Jan Schuiling, geboren circa 1640, zoon van Jan Schuiling (zie IIIb) en Geertje Aalderts.
In 1669 is er een akte van belening door de leenkamer van Overijssel van Joan Schulen als momber van Albert Hoenderken en de kinderen van Jacobjen Tebinge, de weduwe van Herman Hoenderken, met het goed Hoenderken te Anderen, 1669 [Inventaris no 0330 archief Hoenderken, akte 86]. Deze Joan Schulen is vrijwel zeker identiek met Jan Schuiling.
Jan Schulink van Zeyen wordt in 1670 als keurnoot te Annen genoemd.
In het haardstedenregister te Annen in 1672 genoemd als Jan Schuijlink van Zeijen voor 4 paarden. In 1691 als Jan Schulinck , ook met 4 paarden, en in 1692/3 weer als Jan Schuling van Seijen.
De toevoeging van Seijen is hier waarschijnlijk gebruikt om hem te onderscheiden van de andere Jan Schuiling die ook te Annen genoemd wordt.
Jan Schuiling is momber over het kind van Jannes Hoenderken (en Jeigje Schuiling). Op 7-2-1683 sluit hij met zijn vrouw Grietje namelijk een lening van ten voordele van Albert Hoenderken, zoon van Jannes Hoenderken, wegens teveel ontvangen mombergelden [SP 264 dl. 2 folio 31 dd. 7-2-1683].
Jan Schuiling van Zeijen is in 1722 samen met Mr. Hindrik Jansen (Hogenesch) momber over de kinderen van Evert Jans (Hogenesch) en wijlen Geesje Hillebrants. [SP 266 dl. 1 folio 347 dd. 19-11-1722]. De vrouw van Jan Schuiling, Grietje Hindriks is een zuster van Jantje Hindriks, die getrouwt was met Johan Hindriks, de vader van Evert en Hindrik Jans (Hogenesch).
In 1725 is er een zaak voor de Etstoel. Daarin worden genoemd Jan Schuilinge te Annen, zoon van Jan Schuiling en Grietje Hindriks, broer van Hindrik en Aaldert Schuiling [Etstoel 14 dl. 42 folio 138 dd. 26-6-1725].
Grietje Hindriks, wed. wijlen Jan Schuilinge van Seijen, met haar kinderen Jan en Hindrik Schuiling te Annen en Aaldert Schuiling te Zuidlaren, impten, en Jan Egberts Schuiling, aangeklaagde. De zaak gaat over een stuk veen te Annen, die de impten voor 1/4 hebben geërft van Geertje Aalders. De andere 3/4 zijn eigendom van Jan Egberts Schuiling. Jan Egberts Schuiling weigert echter de impten het boekweiten op hun deel van dit stuk veen.
Op 12-7-1766 klagen Lambert Houwing te Annen nom ux. Lutgertien Schuiling, Jan Buiter en Geert Roelofs te Zuidlaren namens hun huisvrouwen Geertijn en Grietijn Schuiling, nagelaten kinderen van Jan Schuiling, en Jan Schuiling te Groningen, nagelaten zoon van Hindrik Schuiling, ieder voor 1/9 erfgenaam van wijlen Aaldert Schuiling aan de ene kant tegen Willem Huising en Aaldert Schuiling te Annen aan de andere kant.
Gehuwd voor de kerk circa 1675 met Grietje Hindriks, geboren circa 1650, dochter van Hindrik Everts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jans Schuiling, geboren circa 1675, overleden op 22-08-1701 te Annen.
Gehuwd voor de kerk na 1693 met Aaldert Hindriks Tamelte, geboren circa 1660 te Annen, zoon van Hindrik Tamelte en Jantje Boelens.
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Annen als keuter in 1691, 1692, 1693. Aaldert Tamelte wordt aangenomen als lidmaat te Anloo op 2-7-1702, wonende te Annen.
Op 10-1-1714 vinden we een momberrekening over Geertje Tamelte, dochter van Aaldert Tamelte en Geertje Schuiling. De mombers zijn Harmen Tamelte als hoofdmomber en Jan Schuiling, Jan Busch Apinge en Boele Tamelte als medemombers [SP 266 dl. 1 folio 70 Datum registratie 10-1-1714].
Op 11-11-1721 zijn de mombers Jan Timmerman, Jan Jansen, Jan Schuiling en Bartelt Meijering [SP 266 dl. 1 folio 253 dd. 11-11-1721].
   2.  Jantje Jans Schuiling, geboren circa 1675.
Gehuwd met Jan Apinge Buses, geboren circa 1675 te Annen, zoon van Roelof Apinge en Harmtje Jans.
Hij wordt genoemd als momber over het kind van Aaldert Tamelte. Ook wel genoemd Jan Bus Apinge.
Op 8-5-1700 leent Harmtje Jans, weduwe van Roelof Apinge van Annen, met haar zoons Jan Apinge en Jan Apinge Bus, getrouwd met Jantje Jans Schuiling en minderjarige kinderen lenen geld [SP 264 dl. 2 fol. 272 dd. 8-5-1700].
   3.  Jan Jans Schuiling, geboren te Annen (zie Ve).
   4.  Hindrik Jans Schuiling, geboren te Annen (zie Vf).
   5.  Geesje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 17-04-1682 te Anloo.
Gehuwd met Berent Jans, geboren circa 1690.
HSR 1754 Gieten: 4.
   6.  Aaldert Jans Schuiling, geboren te Annen (zie Vg).
   7.  Evert Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 02-06-1689 te Anloo, overleden 6-1690 te Annen.
   8.  Evert Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 21-02-1692 te Anloo.

Generatie V

 
Va    Egbert Jans Schuiling, geboren circa 1660, overleden op 23-03-1703 te Annen, zoon van Jan Schuiling (zie IVa) en Roelofje Luichjens.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Annen in 1691, 1692 en 1693.
Gehuwd met Geesje Aalderts, geboren circa 1660, overleden op 11-05-1689 te Annen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje Egberts Schuiling, gedoopt op 21-09-1684 te Anloo, overleden na 1733 te Zuidlaren.
Gehuwd met Jan Hindriks Ansing, gedoopt 1685 te Zuidlaren, zoon van Hindrik Jans Ansing en Grietje Cornelius.
Jan Ansing en Niesje Schuiling zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
naam Ansinge, Jan, Zuidlaren, broeder van Aaltien Ansinge
inzake aangeklaagde
lotting 1728 juni 1
vindplaats Etstoel 14, deel 43, fol. 72.
   2.  Jan Egberts Schuiling, geboren te Anloo (zie VIa).

Vb    Jan Schuiling, geboren circa 1660, zoon van Jan Schuiling (zie IVa) en Roelofje Luichjens.
Egbert Schuiling wordt genoemd te Annen met broers en zusters Jan, Luchien, Jan, Jaichyn, Roelofje en Jantien [Etstoel 14 deel 51 folio 135].
Jan Schuiling is in 1714 momber over Jacob Willems, kind van Willem Willems en Hendrikje Jans Schuiling. In de akte wordt hij als oom van de pupil genoemd [SP266 dl. 1 folio 97 dd. 26-3-1714].
Gehuwd voor de kerk circa 1685 met Geertruit Jans, geboren circa 1665.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Jans Schuiling, geboren circa 1685 te Annen, overleden na 1770.
Egbert Schuiling wordt lidmaat te Anloo op 16-6-1735.
Op 26-3-1770 wordt het testament van Egbert Jans Schuiling van Annen opgemaakt. Zijn broers Jan Schuiling de oude en Jan Schuiling de jonge en zijn zuster Roelofje Schuiling zijn de erfgenamen. Na hun dood zullen de goederen gaan naar de 2 zoons van wijlen zijn oudste broer Luichje Schuiling. De zoons heten Jan Luichjens Schuiling en Jacob Luichjens Schuiling [SP 264 dl. 5 folio 368].
   2.  Jeigje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 18-07-1686 te Anloo, overleden op 04-12-1737 te Gieten.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Jeichijn Sibringhe.
Gehuwd voor de kerk circa 1710 met Jan Sijbering, geboren circa 1685, overleden circa 1717 te Gieten.
   3.  Luichje Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIb).
   4.  Roelof Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIc).
   5.  Jantje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 19-11-1693 te Anloo.
   6.  Jan Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 17-11-1695 te Anloo, overleden na 1770.
In het HSR Annen wordt een Jan Schuiling genoemd met 4 paarden in 1742, 1754 en 1764. Waarschijnlijk betreft dit deze Jan Schuiling. In 1742 bezit hij ook nog een "ledig huis".
   7.  Willem Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VId).
   8.  Jan Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 21-01-1700 te Anloo, overleden na 1770.
   9.  Roelofje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 11-12-1701 te Anloo, overleden op 23-12-1701 te Annen.
   10.  Roelofje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 11-03-1703 te Anloo.

Vc    Jan Barelts Schuiling, geboren circa 1661 te Annen, zoon van Hindrik Schuiling (zie IVb) en Aaltje Jans.
In de momberprotocollen 266 fol 173 wordt een obligatie genoemd aan Hindrik Schuilinge; "nu Jan Barelts Schuiling". [SP 266 dl. 1 folio 173 dd. 27-1-1717]
Jan Barels Schulinge is in 1721 ongeveer 60 jaar, als hij als getuige optreed [SP 262].
Gehuwd met Grietje Jans Rijnberg, geboren circa 1675 te Annen, dochter van Jan Rijnberg en Hindrikje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 12-09-1697 te Anloo, overleden op 12-12-1701 te Annen.
   2.  Roelof Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIe).
   3.  Aaltje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 29-09-1702 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 25-10-1722 te Anloo met Jan Eggens, geboren te Eexterveen, gedoopt op 16-03-1701 te Anloo, overleden voor 1779, zoon van Egge Jans en Margje Jans.
In 1745 leggen de mombers over de kinderen van Jan Eggens en wijlen Aaltje Schuiling de eed af. De kinderen zijn Grietje Jans, Jantje Jans en Roelofje Jans. Als mombers van moederszijde worden Hindrik Schuiling van Annen en Roelof Schuiling van Annen benoemd, van vaderszijde Berent Jans van Eexterveen en Willem Eggens, broer van Jan Eggens, van Eexterveen. In de akte wordt verder Grietje Rijnberg als grootmoeder van de kinderen vermeld [SP 266 dl. 5 folio 81 dd. 1745].
Op 27-7-1779 leent Margje Jans Schuiling, weduwe van Jan Eggens, en haar zoon Jan Jans van Eexterveen 250 gulden van Cornelius Meinderts van Eexterveen [SP 264 dl. 6 folio 140 dd. 27-7-1779].
   4.  Margje Jans Schuiling, geboren circa 1705 te Annen, overleden voor 1777.
Gehuwd voor de kerk op 16-11-1732 te Anloo met Egbert Jans Schuiling (zie VIIb).
   5.  Hindrik Jans Schuiling, geboren circa 1710 te Annen (zie VIf).

Vd    Jan Schuiling, geboren circa 1670, zoon van Hindrik Schuiling (zie IVb) en Aaltje Jans.
Hij is waarschijnlijk getrouwd met een dochter van Roelof Hars te Rolde. Zijn zoon wordt namelijk een neef genoemd van Hindrik Jan Egberts te Zuidlaren. Hindrik Jan Egberts is getrouwt met Margje Hindriks Hars, een kleindochter van Roelof Hars. Dit zou ook de naam van de zoon Roelof verklaren.
Kinderen:
   1.  Hindrik Jans Schuiling, geboren circa 1700 (zie VIg).
   2.  Roelof Jans Schuiling, geboren circa 1700 te Annen (zie VIh).

Ve    Jan Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 07-04-1678 te Anloo, overleden voor 1732, zoon van Jan Schuiling (zie IVc) en Grietje Hindriks.
Jan Jans Schuilingen van Soijen wordt aangenomen als lidmaat te Anloo op 22-3-1711.
In 1714 wordt hij benoemd tot medemomber als Jan Schuiling de jonge van Seijen over de kinderen van Luichje Cornelis en wijlen Swaantje Berents van Annen [SP 266 dl. 1 folio 121 dd. 17-11-1714].
Op 1-5-1729 lenen Willem Lucas en zijn huisvrouw Grietje Derks te Zuidlaarderveen 250 gulden van Jan Schuiling en zijn kinderen bij wijlen Annechien Jans Buiter te Annen verwekt [SP 264 dl. 3 folio 277 dd. 1-5-1729].
Op 28-4-1732 is er een uitgebreide mombereed en inventaris. De beide broers Jan Jans Schuiling en Hindrik Jans Schuiling zijn overleden, evenals hun vrouwen, Annegje Jans Buiter en Jantje Pieters Hoving. Er worden gelijktijdig mombers benoemd over de weeskinderen. De kinderen van Jan Jans Schuiling zijn Evert Jans Schuiling, Lutgertje Jans Schuiling, Jantje Jans Schuiling, Grietje Jans Schuiling en Geertje Jans Schuiling. De kinderen van Hindrik Jans Schuiling zijn Geertje Hindriks Schuiling en Jan Hindriks Schuiling.
Als hoofdmomber wordt benoemd Aaldert Jans Schuiling van Zuidlaren, en als medemombers Berent Jans van Eexterveen, Egbert Buiter van Zuidlaren en Warmolt Hoving. De eerste twee mombers zijn van vaderszijde, de andere twee van moederszijde, waarbij dan Egbert Buiter voor Annegje Jans Buiter en Warmolt Hoving voor Jantje Pieters Hoving. Warmolt Hoving is de broer van Jantje Pieters Hoving.
Bezittingen van de kinderen van Hindrik Jans Schuiling zijn onder andere een huis te Annen, zilverwerk gemerkt H.S.; G. A; en I.P.H. en een tegoed van een afkoopsom van Warmolt Hoving. De bezittingen van de kinderen van Jan Jans Schuiling zijn onder andere een huis te Annen, zilverwerk gemerkt I.S.; A.I.; L.I.S. en A.I.B. (Jan Schuiling; Annechje Jans; Lutgertje Jans Schuiling; Annechje Jans Buiter). Er is ook nog een mandelige obligatie met Reinder Willems van Zuidlaren [SP 266 dl. 2 Folio 424 dd. 28-4-1732].
Gehuwd met Annigje Jans Buiter, gedoopt 1679 te Zuidlaren, overleden voor 1729, dochter van Jan Egberts Buiter en Lutgertje Jans Ansing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutgertje Jans Schuiling, geboren circa 1710 te Annen.
Ondertrouwd op 02-02-1738 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 09-02-1738 te Anloo met Lambert Berends Houwing, geboren circa 1710 te Annen, zoon van Berend Houwing en Lammigje Lamberts.
Op 6-10-1753 zijn Lambert Berents Houwinge en Willem Berents Houwinge van Annen universele erfgenamen van hun zuster Hendrikjen Berents Houwinge in leven gehuwd met Jan Jansen van Taarloo. Zij hebben een geschil met Jan Jansen over een testament van 6-10-1753 door Hendrikjen ten voordele van de verweerder. De eisers krijgen echter geen gelijk.[DA Etstoel 14 deel 56 folio 106v d.d. 23-11-1756]
In 1772 is er een verkoop van een mat hooiland te Zuidlaren aan o.a. Harm en Jan Sissink, van Zuidlaren, door Lambert Houwing, van Annen, hoofdmomber over de zoon van Jan Jans van Norg en Jantien Jans Schuilinge, in leven e.l. tot Zuidlaren, met Jan Wieringe hoofdmomber over de zoon van Jan Jans van Norg en Hinderkien Willems, in leven e.l. tot Zuidlaren, en Harm Jans en Aaltien Jans van Norg te Annerveen.[GrA Fam. arch. Brandts inv. no. 729, doos 1 d.d. 17-6-1772]
In 1774 is Jan Hindriks Hilbrants te Oudemolen voor de helft bezitter van een stuk hooiland te Annerveen gekocht van Bartelt Meijeringe te Annen, mandelig met Lambert Houwing te Annen. Hij eist voor de Etstoel teruggave van teveel weggehaald hooi door Lambert Houwinge te Annen. [DA Etstoel 14 deel 59 folio 178 d.d. 29-11-1774]
In 1777 zijn Roelof Geerts, Harm Caspers, Jan Berents en Willem Harms diakenen van Gieten namens hun voedsterlingen Jan Jacobs en Lammegien Jacobs en Caspar Berents te Eext gehuwd met Jantien Jacobs volgens de wet erfgenamen van hun moeder Geertien de weduwe van Jacob Jurriens eisers voor de Etstoel. De verweerders zijn Lutgertien de weduwe van Lambert Houwing en zonen Jan Lamberts, Berent Lamberts en Aaldert Lamberts voor zich en als het recht van afkoop hebbende van haar zuster Jantien. De eisers willen betaling van geld dat verweerder geleend zou hebben van de weduwe van Jacob Jurriens. [DA Etstoel 14 deel 60 folio 205v d.d. 3-6-1777] Hieruit volgt dat de dochter Annigje Houwing al voor deze datum is overleden.
   2.  Evert Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 30-09-1714 te Anloo.
   3.  Jantje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 29-11-1716 te Anloo, overleden voor 1756 te Zuidlaren.
Gehuwd voor de kerk op 22-05-1747 te Zuidlaren met Jan Jans van Norg, gedoopt op 03-05-1724 te Zuidlaren, overleden voor 1770, zoon van Jan Hindriks van Norg en Hindrikje Jans Wierding.
Op 19-12-1755 worden er mombers benoemd over Jan, de zoon van Jan Jans van Norg en wijlen Jantje Jans Schuiling. Als hoofdmomber van vaderszijde wordt benoemd Lambert Houwing van Annen en als medemomber van vaderszijde Jan Egberts Buiter. Van moederzijde zijn de mombers Jan Wiering en Jan van Dalen. Jan Jans van Norg hertrouwt met Hindrikje Willems van Borger. In de inventaris zijn mandelige goederen met Lambert Houwing, Jan Buiter en Grietje Schuiling [SP 266 dl. 8 Folio 153 dd. 19-12-1755].
Op 16-2-1773 wordt de eerst momberrekening opgemaakt. Er zijn ontvangsten van de hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Jan van Norg en wijlen Hindrikje Willems, en er is bouwland mandelig met Jan Wiering [SP 266 dl. 8 Folio 160 dd. 16-2-1773].
Op 10-3-1770 worden ook over de kinderen van het tweede huwelijk van Jan Jans van Norg mombers benoemd, als beide ouders overleden zijn. De kinderen zijn Hindrik van Norg, 14 jaar; Roelof van Norg, 9 jaar, Grietje van Norg 6 jaar en Willem van Norg, 3 jaar. De hoofdmomber is jonge Jan Wiering en de medemombers zijn ingenieur G. Manting van Borger, Roelof Lucas Oosting van Zuidlaren en Hindrik Roelofs van Zuidlaren. De eerste twee mombers zijn van vaderszijde, de laastste twee van moeder zijde. Bij de benoeming is oude Jan Wiering gepasseerd als momber, omdat hij al momber was over de voorzoon van Jan van Norg. De bezittingen zijn voor 11/20 deel eigendom van de voorzoon. Onder de bezittingen ¼ deel van 7 stukken land in de marke van Annen, de andere delen zijn van Lambert Houwing, Jan Buiter en Geert Roelofs. Andere bezittingen zijn voor de helft mandelig met de kinderen van Jan Hindriks van Norg. Er is een ook keuterij te Borger [SP 266 dl. 7 Folio 554 dd. 10-3-1770].
   4.  Grietje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 27-11-1718 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1758 te Zuidlaren met Geert Roelofs, gedoopt op 27-05-1731 te Zuidlaren, zoon van Roelof Lamberts en Margje Geerts van Dalen.
   5.  Geertje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 04-01-1722 te Anloo.
Op 1-12-1747 zijn Aaldert Schuiling, Berent Jans op Eexterveen, Egbert Buiter te Zuidlaren mombers over Geertien Jans Schuilinge, dochter van Jan Schuilinge te Annen [SP266 dl. 5 folio 281 dd. 1-12-1747].
Gehuwd voor de kerk op 02-11-1749 te Zuidlaren met Jan Egberts Buiter, gedoopt op 01-01-1724 te Zuidlaren, zoon van Egbert Jans Buiter en Hilligje Harms.
Aaltien Buiters wed. Egbert Schut, Jan Buiter van Zuidlaren en Wijcher Ebbinge van Korpswolde getr. met Jeijgijn Buiters,impten, klagen in 1764 tegen Jan Berents van Gieten, Geertien Jansen weduwe van Jacob Jansen te Bonnen, Lambert Houwinge nom.ux. Lutgertien Schuiling te Annen en Geert Roelofs nom. ux. Grietje Schuiling te Zuidlaren, allen voor 1/9 of een deel daarvan erfgenaam van wijlen Aaldert Schuiling. De impten verklaren dat Aaldert Schuiling een testament ten voordele van Aaltien Buiter en Egbert Buiter gemaakt heeft, en ingeval deze overleden waren op hun kinderen Jan Buiter en Jeijgien Buiter. Het testament is niet te vinden [Etstoel 14 dl. 55 folio 58 dd. 1-12-1764].
"... ten overstaan van de Pander van Suidlaren na dit testament gesogt dog niet gevonden is, en bij welke gelegenheijd de vrouw van Jacob Jurriens gesegt hadde dat Aaldert Schuilinge bij zijn leven gesegt had, dat een Dingerie in het vuur gesmeten had, en wel met bijvoeginge dat de Buiterie en de Schutterie nu niet aan zijn goed konden komen."
Hier brengen de impt. tegen in dat:
" Grietje Schuilinge eenve an de erfgenamen ab intestate veel had verkeerd in het huis van Aaldert Schuilinge en toegang tot alles gehad, zo dat het te presumeren zou zijn, dat dese of eene van de andere Erfgenamen hetzelve zal te zoek gebragt hebben, to meer om dat Aaldert Schuilinge kort voor zijn dood gesegt had, dat hij niet wist waar het Testament was."
De impte krijgen echter ongelijk.
Vermeld in de lijst gewapende burgermacht van 1797 als weduwnaar van 75 jaar oud, in 1798 vermeld als 77 jaar oud, samen met zijn 2 zoons Egbert en Jan Buiter. [OSA 1383].

Vf    Hindrik Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 12-04-1680 te Anloo, overleden voor 1732, zoon van Jan Schuiling (zie IVc) en Grietje Hindriks.
Op 6-3-1739 wordt een momberrekening opgemaakt. De mombers zijn: h.m.:Aaldert Schuiling van Zuidlaren
m.m.:Berent Jans van Eexterveen; Egbert Jans Buiter van Zuidlaren; Warmolt Hoving van Eext
Op 26-2-1742 wordt de derde momberrekening opgemaakt door de mombers over het minderjarige kind Jan Hindriks Schuiling, zoon van wijlen Hindrik Jans Schuilinge en Jantien Pieters Hovinge. De mombers zijn Aaldert Schuiling, Berent Jans, Warmolt Hoving, en Claas Fockens, getr. met de pupil Geertruid Schuiling [SP 266 dl. 4 folio 86 dd. 26-2-1742]. De oorspronkelijke momberbenoeming is niet gevonden.
Gehuwd voor de kerk op 13-10-1715 te Anloo met Jantje Pieters Hoving, geboren circa 1690, dochter van Pieter Hoving en Geertruid Hebeling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruid Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 25-07-1717 te Anloo.
Ondertrouwd op 15-11-1739 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 06-12-1739 te Garnwerd met Claas Fockes, geboren op 18-09-1710 te Garnwerd, gedoopt op 21-09-1710 te Garnwerd, zoon van Focke Claassen en Jantje Jans Leving.
   2.  Jan Hindriks Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 24-08-1721 te Anloo.
Hij is 25 jaar oud in 1746. Hij woont in 1766 te Groningen.

Vg    Aaldert Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 02-01-1687 te Anloo, overleden 1764 te Zuidlaren, zoon van Jan Schuiling (zie IVc) en Grietje Hindriks.
Grietje Buiters, huisvrouw van Aelders Schuiling is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
In 1749 betaald hij voor de liberale gift, een ook voor zijn knecht en meid Jan Schuiling en Grietje Schuiling. Waarschijnlijk waren dit zijn neef en nicht.
Lambert Houwing nomine uxoris Lutgertien Schuilinge, Jan Buiter nomine uxoris Geertijn Schuilinge en Geert Roelofs nomine uxoris Grietien Schuiling, kinderen van Jan Schuiling, en Jan Schuiling van Groningen, zoon van Hindrik Schuiling, ieder voor 1/9 deel erfgenaam van Aaldert Schuiling, overleden in 1764, eisen van Aaldert Schuiling en Willem Huisinge, beiden van Annen, uitbetaling van hun deel van de verkoop van eikebomen. De gereq. zijn echter van mening dat Aaldert Schuiling al uitgekocht was, en dus geen recht meer had op de eikebomen. [Etstoel 14 dl. 55 dd. 12-7-1766].
Ondertrouwd op 16-04-1719 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 16-04-1719 te Zuidlaren met Grietje Jans Buiter, gedoopt 1689 te Zuidlaren, dochter van Jan Egberts Buiter en Lutgertje Jans Ansing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutgertje Schuiling, gedoopt op 15-04-1720 te Zuidlaren.
   2.  Jan Aalderts Schuiling, geboren te Zuidlaren, gedoopt op 12-07-1722 te Anloo.
   3.  Lutgertje Schuiling, gedoopt op 07-07-1726 te Zuidlaren.

Generatie VI

 
VIa    Jan Egberts Schuiling, geboren te Anloo, gedoopt op 05-05-1687 te Anloo, overleden voor 1756, zoon van Egbert Jans Schuiling (zie Va) en Geesje Aalderts.
Jan Jans Schuiling, Rabbe Aalderts van Annen als hoofmomber over Jan Egberts, minderjarige zoon van wijlen Jan Egberts Schuiling en Jantje Aalderts, Egbert Jans Schuiling te Anloo, en Willem Jans Schuiling van Exloo, zijn in 1756 samen voor 12/16 deel eigenaren van een huis en hof en bijbehorende waardeel te Annen. Dit huis wordt nu door Jan Jans Schuiling bewoond. Zij klagen over een mestvaalt door Luichje Jacobs, wed. van wijlen Roelof Harms en haar zoon Jan Roelofs te Annen aangelegd, en willen dat deze verwijderd wordt [Etstoel 14 deel 52 folio 287 dd 4-12-1756].
De aangeklaagden stellen dat de mestvaalt er altijd al gelegen had, en dat Egbert Schuiling, die enige tijd eigenaar was geweest van beide huizen, die daar mogelijk al had neergelegd. De klagers worden door de etstoel in het gelijk gesteld.
Gehuwd met Jantje Aalderts Tamelte, geboren te Annen, gedoopt op 18-01-1691 te Anloo, dochter van Aaldert Hindriks Tamelte en Margje Eggens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaldert Jans Schuiling, geboren circa 1710 te Annen (zie VIIa).
   2.  Geesje Jans Schuiling, geboren circa 1715 te Annen.
Bij doop van Jantje Aalderts Schuiling is Geesje Schuiling, hv. van Jan Hindriks van Zuidlaren getuige.
Gehuwd voor de kerk op 19-03-1741 te Zuidlaren met Jan Hindriks van Norg, geboren circa 1700.
Op 1-3-1741 leggen Jan Jans Wiering als hoofdmomber en Roelof Jans Wiering, Mr. Joost Jans Wagenaar van Zuidlaren, Jan van Coevorden als medemombers de mombereed af. De eerste twee van moederszijde, de andere twee van vaderszijde. De pupil is Jan Jans van Norg, zoon van Jan Hindriks van Norg en wijlen Hindrikje Jansen. Jan Hindriks van Norg gaat hertrouwen met Geesje Jansen van Annen [SP 266 dl. 4 folio 7 dd. 1-3-1741].
   3.  Egbert Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIIb).
   4.  Egge Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 03-12-1719 te Anloo.
   5.  Margje Jans Schuiling, geboren circa 1720 te Annen.
Gehuwd voor de kerk op 14-11-1745 te Anloo met Jan Eggens, geboren te Eexterveen, gedoopt op 16-03-1701 te Anloo, overleden voor 1779, zoon van Egge Jans en Margje Jans.
In 1745 leggen de mombers over de kinderen van Jan Eggens en wijlen Aaltje Schuiling de eed af. De kinderen zijn Grietje Jans, Jantje Jans en Roelofje Jans. Als mombers van moederszijde worden Hindrik Schuiling van Annen en Roelof Schuiling van Annen benoemd, van vaderszijde Berent Jans van Eexterveen en Willem Eggens, broer van Jan Eggens, van Eexterveen. In de akte wordt verder Grietje Rijnberg als grootmoeder van de kinderen vermeld [SP 266 dl. 5 folio 81 dd. 1745].
Op 27-7-1779 leent Margje Jans Schuiling, weduwe van Jan Eggens, en haar zoon Jan Jans van Eexterveen 250 gulden van Cornelius Meinderts van Eexterveen [SP 264 dl. 6 folio 140 dd. 27-7-1779].
   6.  Harm Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 27-09-1722 te Anloo.
   7.  Willem Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIIc).
   8.  Roelofje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 25-01-1728 te Anloo.
OSA 1383 Annen: huisnr. 86, 71 jaar oud, arm.
Ondertrouwd op 06-05-1759 te Anloo met Willem Berents Ellen, gedoopt op 29-07-1736 te Zuidlaren, overleden voor 1763, zoon van Berent Geerts en Fennigje Willems.
   9.  Jan Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIId).
   10.  Jan Egberts Schuiling, geboren te Annen (zie VIIe).

VIb    Luichje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 20-12-1688 te Anloo, overleden 9-1764 te Annen, zoon van Jan Schuiling (zie Vb) en Geertruit Jans.
Gehuwd voor de kerk op 05-11-1724 te Anloo met Gijsseltje Everts Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 25-03-1694 te Anloo, dochter van Evert Jans en Jacobje Hindriks Hamming.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Schuiling, geboren te Annen (zie VIIf).
   2.  Jacob Schuiling, geboren te Annen (zie VIIg).
   3.  Jan Luichjes Schuiling, geboren circa 1745 te Annen (zie VIIh).

VIc    Roelof Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-02-1691 te Anloo, zoon van Jan Schuiling (zie Vb) en Geertruit Jans.
In 1749 wordt hij nog te Zuidlaren genoemd: "Roelof Schuiling door Jan Schuiling van Annen als volmagt de eed gedaan" [OSA 1110].
Ondertrouwd op 30-04-1719 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 30-04-1719 te Zuidlaren met Jantje Harms Tamming, gedoopt 1677 te Zuidlaren, dochter van Harm Tamming en Wemeltje Hemsing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Roelofs Schuiling, gedoopt 1720 te Zuidlaren.
Gehuwd voor de kerk op 30-06-1743 te Zuidlaren met Jan Luichjens, gedoopt op 16-04-1719 te Meeden, zoon van Luichje Jans en Elligje Harms Tamming.
Op 19-3-1749 zijn de mombers over Harmen Jans, zoon van wijlen Jan Luigies en Roelofje te Zuidlaren: Luigien Jans en Hindrik Pieters van vaderszijde en Jan Ansinge en Jan Schuilinge tot Annen van moederszijde. Roelof Schuiling wordt genoemd als grootvader van de pupil. Er is land mandelig met Stratinge, en er zijn goederen mandelig met Jan Schuiling. Uit de akte volgen de ouders van Jan Luichjens, namelijk Luigien Jans, gehuwd met Elligje Tamming [SP 266 dl. 5 folio 361 dd. 19-3-1749].

VId    Willem Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 09-01-1698 te Anloo, zoon van Jan Schuiling (zie Vb) en Geertruit Jans.
In het haardstedenregister te Ees genoemd met 2 paarden in 1742.
Willem Schuiling en Geesje Beuling zijn voor 30-5-1752 overleden. Dan worden er mombers benoemd over de twee kinderen, en een staat en inventaris opgesteld. De mombers zijn Jan Schuiling, Jan Heling; Arent Garming en Jan Jans Schuiling.
In de inventaris vinden we mandelige goederen met de grootmoeder Jantje Boeling die na haar dood met Harm Camping of zijn kinderen gedeeld zullen worden. [SP 319 dl. 3 folio 133 dd. 30-5-1752].
Harm Camping is getrouwd met Annigje Beuling, een zuster van Geesje.
Ondertrouwd op 16-10-1734 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 28-11-1734 te Borger met Geesje Beuling, geboren circa 1710 te Ees, dochter van Albert Beuling en Jantje Heling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Beuling, geboren te Ees (zie VIIi).
   2.  Jan Willems Schuiling, geboren te Ees, gedoopt op 04-03-1739 te Borger, overleden voor 1744.
   3.  Jan Willems Schuiling, geboren te Ees, gedoopt op 31-05-1744 te Borger, overleden voor 1752 te Ees.
   4.  Annigje Willems Schuiling, geboren te Ees, gedoopt op 25-12-1746 te Borger.
Ondertrouwd op 24-09-1770 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 07-11-1770 te Norg met Hindrik Roelofs Geugjes, geboren te Bunne, gedoopt op 30-03-1739 te Vries, zoon van Roelof Geugjes en Margje Roelofs.

VIe    Roelof Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-04-1700 te Anloo, zoon van Jan Barelts Schuiling (zie Vc) en Grietje Jans Rijnberg.
Op 16-6-1735 wordt Roelof Schuiling lidmaat te Anloo. In het haardstedenregister van 1742 en 1754 te Annen wordt Roelof Schuiling genoemd met 3 paarden en in 1764 met 2.
In 1743 worden er de mombers benoemd over de kinderen van Roelof Jans Schuiling, bij wijlen Roelofje Eggens verwekt. Aan moederskant zijn de mombers Roelof Rijnberg en Willem Eggens en van vaderskant Hindrik en Egbert Schuiling. De kinderen zijn Egge, Jan, Jan Barelts, en Grietje [SP 266 dl. 4 folio 261 dd. 13-6-1743].
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-10-1723 te Anloo met Roelofje Eggens, geboren te Eexterveen, gedoopt op 19-01-1699 te Anloo, dochter van Egge Jans en Margje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-08-1743 te Anloo met Willemtje Jans Trip, geboren te Annerveen, gedoopt op 15-04-1715 te Anloo, dochter van Jan Berents Trip en Sijgertje Hindriks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egge Roelofs Schuiling, geboren te Annen (zie VIIj).
   2.  Jan Roelofs Schuiling, geboren te Annen (zie VIIk).
   3.  Margje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 27-02-1729 te Anloo, overleden voor 1737.
   4.  Roelofje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 05-03-1730 te Anloo, overleden voor 1732.
   5.  Roelofje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 17-02-1732 te Anloo, overleden voor 1743 te Annen.
   6.  Jan Barelts Schuiling, geboren te Annen (zie VIIl).
   7.  Margje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-09-1737 te Anloo, overleden voor 1743.
   8.  Grietje Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 04-12-1740 te Anloo (getuige(n): Margje Schuiling van Annen), overleden voor 1796.
Gehuwd voor de kerk op 13-12-1767 te Anloo met Roelof Willems Klinkhamer, geboren te Annen, gedoopt op 16-10-1740 te Anloo (getuige(n): Roelofje Hindriks), overleden voor 1796, zoon van Willem Freriks en Elsje Harms.
Roelof Willems en Grietje Roelofs zijn beide voor 1796 overleden. Op 14-3-1796 worden er namelijk mombers benoemd over de minderjarige weeskinderen Geesje en Roelof, oud 19 en 16 jaar. Er zijn dan ook nog een meerderjarige broer en zuster. De hoofdmomber is Harm Willems van Annen, en de medemombers zijn Jan Alberts, Jan Barelts en Hindrik Eggens [SP 266 dl. 11 Folio 81 dd. 14-3-1796].
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Roelofje Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-01-1744 te Anloo (getuige(n): Aaltje Eggens).
   10.  Jan Roelofs Schuiling, geboren te Annen (zie VIIm).
   11.  Aaltje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 04-02-1748 te Anloo (getuige(n): Margje Schuiling, zuster van de vader).
   12.  Sijgje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 30-03-1750 te Anloo (getuige(n): Jantje Jans, dienstmaagd van Willemtje Tamming van Zuidlaren).
   13.  Hindrik Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 13-05-1753 te Anloo (getuige(n): Geertje Jans, zuster van de moeder), overleden voor 1757.
   14.  Hindrik Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 04-09-1757 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Jans, hv. van Hindrik Schuiling van Zuidlaren).
   15.  Sijgje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 04-09-1757 te Anloo (getuige(n): Grietje Egberts Schuiling van Annen).

VIf    Hindrik Jans Schuiling, geboren circa 1710 te Annen, overleden voor 1784, zoon van Jan Barelts Schuiling (zie Vc) en Grietje Jans Rijnberg.
In het haarstedenregister te Annen vermeld in 1742: 2 paarden. HSR Annen 1774 2 paarden "houd gewoonlijk 3 peerden, maar heeft nu maar 2". In 1784 wordt de weduwe van Hindrik Schuiling genoemd met 2, in 1794 met 3.
Op 1-11-1766 lenen Hindrik Schuiling en zijn huisvrouw Hindrikje Trip van Annen 150 gulden van Jan Luigjens en Willemtje Jans van Midlaren [SP 264 dl. 6 folio 23 dd. 1-11-1766].
Gehuwd voor de kerk op 26-01-1738 te Anloo met Hindrikje Jans Trip, geboren circa 1710 te Annen, dochter van Jan Berents Trip en Sijgertje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Barelts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 13-07-1738 te Anloo, overleden voor 1742 te Annen.
   2.  Jan Hindriks Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 13-03-1740 te Anloo, overleden voor 1744 te Annen.
   3.  Jan Barelts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 06-05-1742 te Anloo.
   4.  Jan Hindriks Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 20-12-1744 te Anloo (getuige(n): Jantje Jans, zuster van de moeder.), overleden op 18-10-1809 te Annen.
Op 23-3-1795 is er een lening van 100 gulden door Jan Hindriks Schuiling en zijn vrouw Annegje Arents van Annen van Geert Roelofs van Eext [SP 264 dl. 7 folio 314 dd. 23-3-1795].
Te Annen genoemd met 2 paarden in het haardstedenregister van 1804.
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1790 te Anloo met Annigje Arents Kors, geboren te Anloo, gedoopt op 05-02-1758 te Anloo (getuige(n): Anna Willems van Zuidlaren), overleden op 11-03-1832 te Anloo, dochter van Arent Arents Kors en Jantje Willems.
   5.  Berent Hindriks Schuiling, geboren te Annen (zie VIIn).
   6.  Grietje Hindriks Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 12-04-1750 te Anloo (getuige(n): Margje Schuiling, zuster van de vader van Annen), overleden voor 1754 te Annen.
   7.  Grietje Hindriks Schuiling, gedoopt op 18-08-1754 te Zuidlaren, overleden op 06-09-1827 te Anloo.
Grietje Schuiling kwam op 27-3-1783 met attestatie van Zuidlaren naar Anloo.
Ondertrouwd op 27-03-1783 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 27-04-1783 te Anloo met Geert Jans, timmerman, geboren te Emmen, gedoopt op 28-04-1754 te Emmen, overleden op 13-09-1808 te Anloo, begraven op 18-09-1808 te Anloo, zoon van Jan Geerts, timmerman, en Annigje Zwiers.
Geert Jans wordt als timmerman vermeld te Anloo in de haarstedenregisters van 1784, 1794 en 1804, wonende te Annen [Het Geslacht Hovenkampm, door S.G. Hovenkamp, Schoorl, 2000, ISBN 9064553270].
Geert Jans Timmerman en Grietje Schuiling lenen een aantal malen geld van Tonnis Braams van Eext. Dit gebeurt op 14-2-1796, 100 gulden, op 1-12-1801 nogmaals 200 gulden, op 27-11-1802 100 gulden, en ook op respectievelijk 8-4-1803 en 25-4-1808 100 gulden [SP 264 dl. 7 folio 303 ev./folio 327].

VIg    Hindrik Jans Schuiling, geboren circa 1700, zoon van Jan Schuiling (zie Vd).
Zijn neef Hindrik Jan Egberts leent op 24-9-1753 150 gulden van hem.
In het haarstedenregister genoemd in de Veenhof als Hindrik Schuiling in 1754 en 1764.
Gehuwd voor de kerk op 12-11-1730 te Gasselte met Jacobje Jurriens, geboren circa 1700 te Drouwen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Hindriks Schuiling, gedoopt op 14-10-1731 te Gasselte, overleden na 1798.
Gehuwd voor de kerk op 16-07-1758 te Gieten met Hindrik Alberts Elevelt, geboren circa 1735 te Bonnen, overleden 1784-1794, zoon van Albert Elevelt.
HSR 1764 Bonnen: 4.
Hindrik Alberts Eleveld en zijn vrouw Lammegje Hindriks Schuiling van Bonnen lenen op 28-5-1774 150 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten en nog eens 125 gulden op 1-5-1787 [SP 264 dl. 6 folio 41 dd. 28-5-1774, SP 264 dl. 6 folio 508 dd. 1-5-1787]. Op 1-6-1783 leent Hindrik Elevelt 424 gulden van Juffr. R. Huising, wed. Verschuir [SP 264 dl. 6 folio 443 dd. 1-6-1783]. Op 2-11-1794 verklaart Hindrik Elevelt nogmaals 630 gulden schuldig te zijn wegens huur en rente.
In het haardstedenregister te Bonnen in 1764, 1774 en 1784 genoemd met 4 paarden, in 1794 wordt zijn weduwe hier genoemd met 4 paarden.
Zijn weduwe wordt nog te Annen genoemd in 1798 op huisnr. 93 als boerin, en weduwe met 2 kinderen.
HSR 1784 Bonnen: 4.
HSR 1794 Bonnen: 4, wed. Hindrik Eleveld.
   2.  Jan Hindriks Schuiling, gedoopt op 27-02-1735 te Gasselte (zie VIIo).
   3.  Jeigje Hindriks Schuiling, gedoopt op 05-10-1738 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 15-12-1765 te Gieten met Albert Jans, geboren te Veenhof, gedoopt op 27-07-1738 te Gieten, overleden op 02-06-1812 te Veenhof, zoon van Jan Alberts, schoenmaker, en Grietje Jans.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 91: 61, landbouwer, ongehuwd.
   4.  Jurrien Hindriks Schuiling, gedoopt op 28-01-1742 te Gasselte (zie VIIp).

VIh    Roelof Jans Schuiling, geboren circa 1700 te Annen, zoon van Jan Schuiling (zie Vd).
Op 28-11-1741 Laurens Pieters klaagt voor de etstoel over Roelof Schuiling te Gasselte aan als voogd over zijn huisvrouw Trijntje Hindriks en minderjarige zoon Jan Roelofs aan wegens "geledene pijn en smerte mitsgaders versuim van sijn dagelijkse werk". De zoon van Roelof Schuiling had het kind van Laurens mishandeld tijdens het drijven van vee. Jan Roelofs Schuiling had zodanig met stenen gesmeten dat het kind behandeld moest worden door de "meester". Roelof Schuiling ontkent alles. De etstoel oordeelt dat de partijen maar in de minne moeten schikken. Op 2-12-1741 zijn de partijen er nog niet uit, en veroordeelt de etstoel Roelof Schuiling tot het betalen van 25 gulden. [Etstoel 14 dl. 47 folio 57 dd. 28-11-1741].
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1727 te Anloo met Trijntje Hindriks, geboren circa 1700 te Emmen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelofs Schuiling, geboren te Gieten (zie VIIq).
   2.  Hindrik Roelofs Schuiling, geboren te Gieten (zie VIIr).

Generatie VII

 
VIIa    Aaldert Jans Schuiling, geboren circa 1710 te Annen, overleden voor 1784 te Annen, zoon van Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
In het haarstedenregister wordt hij in 1764 genoemd met 1 paard. In 1784 wordt de weduwe van Aaldert Schuiling hier voor 1 paard aangeslagen.
Aaldert Schuiling en zijn huisvrouw lenen regelmatig geld. In 1750 lenen Aaldert Jans Schuiling en Hindrikje Roelofs van Annen 50 gulden van Jan Schuiling van Annen [SP 264 dl. 5 folio 459 dd. 1750]. In 1756 lenen ze 100 gulden van Jan Schuiling van Annen als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Willem Schuiling en Geesje Beuling van Ees [SP 264 dl. 5 folio 467 dd. 2-5-1756]. In 1763 lenen Aaldert Schuiling en zijn huisvrouw Hindrikje Roelofs van Annen en kinderen 100 gulden van Jan Harms en zijn vrouw Grietje Egberts van Annerveen [SP 264 dl. 5 folio 502 dd. 11-9-1763].
Op 27-10-1767 lenen ze 400 gulden van heer emmeritus Hofstede, predikant van Franeker. [SP 264 dl. 5 folio 457 dd. 27-10-1767]. In 1771 wordt 400 gulden geleend van de weduwe van Willem Greveling en kinderen [SP 264 dl. 5 folio 475 dd. 1-5-1771].
Drie jaar later is weer geld nodig. Nu leent Aaldert Schuiling van Annen leent dd. 15-6-1774 100 gulden van Hindrik Geugjes van Een en zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen Annegje Schuiling. Het geld is uitgeleend door Jan Schuiling de oude van Annen als voormalige hoofdmomber over Albert Boeling Schuiling van Ees en zijn zuster Annegje Schuiling op 22-5-1756. De lening is Annegje bij scheiding ten deel gevallen [SP 264 dl. 5 folio 575 dd 15-6-1774].
Gehuwd voor de kerk op 03-10-1745 te Anloo met Hindrikje Roelofs, geboren te Anloo, gedoopt op 26-05-1729 te Anloo, dochter van Roelof Egberts en Egbertje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Aalderts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-12-1748 te Anloo (getuige(n): Geesje Schuiling hv. van Jan Hindriks van Zuidlaren).
   2.  Jan Aalderts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 28-03-1751 te Anloo (getuige(n): Grietje Schuiling, nicht van de vader).
   3.  Roelof Aalderts Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIa).
   4.  Hindrikje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 05-12-1756 te Anloo (getuige(n): Geesje Remmelts).
   5.  Margje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 08-01-1759 te Anloo (getuige(n): Roelofje Schuiling van Annen).
   6.  Egge Aalderts Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIb).
   7.  Harm Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 19-06-1763 te Anloo (getuige(n): Roelofje Schuiling, wed. van Willem Berents van Annen).
   8.  Jantje Aalderts Schuiling, geboren te Schipborg, gedoopt op 02-08-1767 te Anloo (getuige(n): Grietje Jans, hv. van Roelof Adams van Schipborg).

VIIb    Egbert Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 03-02-1715 te Anloo, overleden na 1777, zoon van Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
Op 6-2-1757 lenen Egbert Schuiling en zijn vrouw Margje Schuiling van Anloo 81 gulden 10 stuiver van Egbert Jacobs en Aaltje Meijering van Eext [SP 264 dl. 4 folio 516 dd. 6-2-1757].
In het haarstedenregister te Annen genoemd met 1 paard in 1774 en 1784.
Gehuwd voor de kerk op 16-11-1732 te Anloo met Margje Jans Schuiling, geboren circa 1705 te Annen, overleden voor 1777, dochter van Jan Barelts Schuiling (zie Vc) en Grietje Jans Rijnberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Egberts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 29-11-1733 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans Schuiling), overleden op 25-03-1814 te Annen.
Gehuwd voor de kerk op 18-05-1760 te Anloo met Warner Willems, geboren te Annen, gedoopt op 22-12-1726 te Anloo, overleden na 1798, zoon van Willem Jans en Aaltje Berents Eling.
Hij wordt in 1798 te Annen genoemd, wonende op huisnummer 96, boer, gehuwd met 3 kinderen.
   2.  Egge Egberts Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIc).
   3.  Jan Barelts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 15-12-1737 te Anloo.
Bij de ondertrouw is voor Trijntje Roelofs Daniel van den Bos aanwezig als zwager.
Op 26-6-1775 maken Jan Schuiling, zoon van Egbert Schuiling en Margje Jans, en Trijntje Roelefs, dochter van Roelef Eibes en Alberdina Blankenstein, een huwelijkscontract op. Aan bruidegomszijde zijn de getuigen Egbert Schuiling als vader en aan bruidszijde Daniel van der Bos en Stijntje Roelefs echtelieden als broer en zuster. Het contract wordt opgemaakt ten huize van de Juffer Gerlacius in de Pelsterstraat.
Ondertrouwd op 24-06-1775 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 12-07-1775 te Groningen met Trijntje Roelofs, gedoopt op 27-04-1727 te Zuidlaren, dochter van Roelof Eibes en Albardina Conraad Blankenstein.
   4.  Jantje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 31-01-1740 te Anloo.
   5.  Aaltje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 19-01-1744 te Anloo (getuige(n): Margje Schuiling).
   6.  Jan Egberts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 12-12-1745 te Anloo (getuige(n): Margje Schuiling van Eexterveen), overleden op 27-01-1842 te Groningen.
Bij zijn ondertrouw met Lucretia Juchter is Jan Juchter, broer, getuige.
Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn neven Jacob Lourens Loot en Jan Schuiling Juchter.
Bij zijn trouwen wordt een huwelijkscontract opgemaakt op 26-4-1777. Van beide zijden worden de ouders vermeld: Jan Schuiling, zoon van Egbert Schuiling en wijlen Margien Jans Schuiling als bruidegom en Lucretia Jugter, dochter van wijlen Rikkert Jugter en Albertien Jans. Als getuigen aan bruidegomszijde zijn aanwezig Egbert Schuiling als vader en Jan Barelts Schuiling en Trientien Roelefs als volle broer en aangetrouwde zuster. Aan bruidszijde zijn de getuigen Albertien Jans weduwe van Rikkert Jugter als moeder, Petronella Jugter volle zuster, en Jan Jugter volle broer, Olderman Gerrit Kuiper als goede bekende. [RAG IIIij dd 26-4-1777].
Op 21-2-1781 maken zij hun testament "Jan Schuiling en Lucretia Jugter Egtel., beide gaande en staande hunnes verstands ten volle magtig, welke verklaarden navolgende Testamentaie dispositie over haare tijdelijke goederen hadden gemaakt. Voorts mede gecompareerd: Albertie Jans wed. van Rikkert Jugter, moeder van de Testatrice, beneffens Jan Jugter en Petronella Jugter, broeder en suster van Testatrice". [Groningen IIIij dd 21-2-1781].
Ondertrouwd op 24-04-1777 te Groningen, gehuwd op 26-04-1777 te Groningen (h.c.), gehuwd voor de kerk op 20-05-1777 te Groningen met Lucretia Juchter, gedoopt op 14-04-1743 te Groningen, dochter van Rickelt Juchter en Albertje Jans Rook.

VIIc    Willem Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 18-03-1725 te Anloo, zoon van Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
Jan Schuiling van Annen en zijn broer Aaldert Schuiling van Schipborg en Jan Egberts Schuiling van Groningen en zwager J. Eggens van Eexterveen stellen zich ieder voor 1/4 deel borg voor hun broer W. Schuiling van Weerdinge. W. Schuiling was gedetineerd op verzoek van zijn schuldeisers. Hij wordt voor de vergadering van de etstoel gebracht en "een serieuse waarschouwinge door den Landschrijver gedaan" [Etstoel 14 dl. 56 folio 189].
Gehuwd voor de kerk op 26-09-1751 te Anloo met Jantje Lamberts Smit, geboren circa 1720 te Schipborg, overleden op 02-09-1803 te Sleen, begraven op 08-09-1803 te Sleen, dochter van Lambert Hindriks en Aaltje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willems Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 14-05-1752 te Anloo (getuige(n): Roelofje Schuiling, zuster van de vader).
   2.  Lambert Willems Schuiling, geboren op 13-01-1754 te Gasselte (zie VIIId).
   3.  Egge Willems Schuiling, geboren op 28-03-1756 te Gasselte (zie VIIIe).
   4.  Jannes Schuiling, geboren op 29-12-1758 (zie VIIIf).
   5.  Harm Schuiling, geboren te Dreiber (zie VIIIg).

VIId    Jan Jans Schuiling, herbergier, geboren te Annen, gedoopt op 21-01-1731 te Anloo, zoon van Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
In het haarstedenregister te Annen in 1764, 1774 en 1784 genoemd als Jan Schuiling, keuter en herbergier en aangeslagen voor 2 paarden. In 1794 wordt zijn weduwe in het haarstedenregister genoemd voor 3 paarden, met nering. In 1798 wordt Roelofje Derks genoemd te Annen op huisnummer 67 als boerin, weduwe van 54 jaar oud met drie kinderen.
Over de kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn geen mombers gevonden. Waarschijnlijk waren ze allen overleden bij het hertrouwen van Jan.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-11-1763 te Anloo met Grietje Roelofs Rijnberg, geboren te Annen, gedoopt op 06-07-1738 te Anloo, overleden voor 1777, dochter van Roelof Jans Rijnberg en Aaltje Eggens.
Ondertrouwd (2) op 27-04-1777 te Zuidlaren met Roelofje Derks ten Brink, gedoopt op 03-12-1741 te Zuidlaren, overleden op 27-05-1827 te Haren, dochter van Derk Jans, smit, en Aaltje Roelofs Jobing.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 29-07-1764 te Anloo (getuige(n): Margje Rijnberg van Annen), overleden voor 1777.
   2.  Roelof Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 13-07-1766 te Anloo (getuige(n): Margje Roelofs Rijnberg van Annen).
   3.  Jan Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 16-04-1769 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Jans, hv. van Egbert Roelofs van Annen).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jantje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 24-05-1778 te Anloo (getuige(n): Jantje Boeles, hv. van Hindrik Bartelts Meijering van Annen), overleden voor 1782.
   5.  Aaltje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 16-07-1780 te Anloo (getuige(n): Fennigje Lucas, hv. van Boele Reinders van Annen), overleden op 27-11-1803 te Zuidlaren.
Ondertrouwd op 24-04-1803 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 08-05-1803 te Zuidlaren met Egbert Bentum, landbouwer, gedoopt op 09-09-1781 te Zuidlaren, overleden op 06-12-1857 te Zuidlaren, zoon van Jan Coops Bentum en Roelofje Egberts Wuffen.
   6.  Jantje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-09-1782 te Anloo, overleden op 13-03-1859 te Noordlaren.
Gehuwd op 23-06-1814 te Haren met Reinder Cluiving, gedoopt op 24-04-1785 te Noordlaren, overleden op 19-08-1829 te Noordlaren, zoon van Otto Cluvingh en Jeigje Egberts.
   7.  Hilligje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 24-04-1785 te Anloo.

VIIe    Jan Egberts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 02-08-1733 te Anloo (getuige(n): Niesje Egberts Schuiling van Zuidlaren), zoon van Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
Bij zijn huwelijk is de vaandrig S. Houwink getuige.
Ondertrouwd op 24-04-1762 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 19-05-1762 te Groningen met Frouwke Pieters, geboren circa 1740 te Loppersum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans Schuiling, gedoopt op 18-04-1764 te Groningen, overleden op 23-06-1822 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk 1794 te Groningen met Klaas Arends, arbeider, gedoopt op 22-09-1754 te Spijk, overleden op 20-03-1837 te Groningen, zoon van Arent Everts en Aaltje Claassen.
Bij hun huwelijk wordt een huwelijkscontrakt gesloten. Aan de zijde van de bruidegom zijn de getuigen Pieter Arends en Jantje Doekes, aan de zijde van de bruid zijn de getuigen de moeder weduwe J.E. Schuiling, zuster Antie Schuiling, zwager A. Hoeksema, Margien Boelema, nicht en weduwe Oving.
Klaas Arents neemt later de naam Schuiling aan.
   2.  Antje Schuiling, gedoopt op 08-10-1766 te Groningen, Nieuwe Kerk, overleden op 03-04-1837 te Groningen.
Ondertrouwd op 03-08-1793 te Groningen met Sijbold Assijns Hoeksema, chirurgijn, gedoopt op 06-12-1766 te 't Zandt, zoon van Asjen Pieters en Diewerke Sibolds.
Bij de ondertrouw is neef Jan Schuiling aanwezig.
Bij het huwelijkscontract op 21-8-1793 zijn aanwezig aan de bruidegomszijde Sijbold Pieters Balkema volle neef en Margien Boelema, weduwe Oving halve nicht. Aan de bruidszijde Frouke Pieters wed. Jan E. Schuiling moeder en Jantjen Schuiling volle zuster.

VIIf    Evert Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 18-11-1725 te Anloo, overleden voor 1757, zoon van Luichje Jans Schuiling (zie VIb) en Gijsseltje Everts Hamming.
Ondertrouwd op 10-04-1745 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 15-04-1745 te Groningen met Margaretha Catharina Crans, gedoopt op 29-11-1719 te Groningen, dochter van Albert Crans en Charlotte Carro.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, gedoopt op 09-08-1747 te Groningen.
   2.  Josijna Schuiling, gedoopt op 09-01-1752 te Groningen.

VIIg    Jacob Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 23-06-1737 te Anloo, overleden op 04-12-1827 te Anloo, zoon van Luichje Jans Schuiling (zie VIb) en Gijsseltje Everts Hamming.
In het haardstedenregister te Annen in 1784 en 1794 genoemd met 3 paarden, in 1804 met in. In 1797 wordt hij genoemd op huisnummer 63 als boer, zijnde 60 jaar oud en gehuwd. In 1798 wordt hij als arbeider genoemd [OSA 1383].
Gehuwd voor de kerk op 25-05-1777 te Anloo met Annigje Klaassens Hofsteenge, geboren op 03-05-1742 te Norg, overleden op 02-11-1817 te Annen, dochter van Claas Hofsteenge en Geertje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeigje Jacobs Schuiling, geboren circa 1778 te Annen, begraven op 22-08-1800 te Anloo.
Jeigje Jacobs wordt op 9-5-1799 als lidmaat te Anloo aangenomen.
Gehuwd voor de kerk op 28-07-1799 te Anloo met Egbert Jans Hovenkamp, timmerman, gedoopt op 09-03-1766 te Emmen, overleden op 05-09-1838 te Anloo, zoon van Jan Geerts, timmerman, en Annigje Zwiers.
Egbert Jans van Annen wordt op 10-5-1799 aangenomen als lidmaat te Anloo.
Egbert Jans Timmerman leent een aantal malen geld. Voor de eerste maal op 4-5-1799 100 gulden van zijn schoonvader Jacob Schuiling [SP 264 dl. 7 folio 302 dd. 4-5-1799]. Op 9-12-1800 leent Egbert Jans timmerman van Annen 200 gulden van Roelofje Derks, wed. van Jan Schuiling van Annen [SP 264 dl. 7 folio 312 dd. 9-12-1800]. Op 11-11-1804 lenen Egbert Jans en Jantje Julsing van Annen 350 gulden van Jan Meijering en zijn vrouw Geesje Jans van Eext [SP 264 dl. 7 folio 307 dd. 11-11-1804]. In 1805 is er nog twee keer 100 gulden nodig. Dit wordt geleend van de wed. van Jan Schuiling en van de kinderen van G. Bouwmeester te Groningen [SP 264 dl. 7 folio 313 dd. 16-11-1805, SP 264 dl. 7 folio 315 dd. 13-12-1805].
Zie ook: Het geslacht Hovenkamp, door S.G. Hovenkamp.

VIIh    Jan Luichjes Schuiling, geboren circa 1745 te Annen, overleden voor 1778, zoon van Luichje Jans Schuiling (zie VIb) en Gijsseltje Everts Hamming.
Op 14-4-1778 zijn de mombers over de 5 jarige Jeichje Schuiling, dochter van wijlen Jan Luichjes Schuiling en Vrouwgje Geugjes van Annen: Jacob Schuiling van Annen, Jan Willems van Annen, Hindrik Geugjes van Een en Jannes Hofsteenge van Een. In de inventaris zijn mandelige goederen met Jacob Schuiling [SP 266 dl. 8 Folio 633 dd. 14-4-1778].
Gehuwd voor de kerk op 16-06-1771 te Anloo met Frouchje Roelofs Geugjes, geboren te Een, gedoopt op 26-05-1743 te Norg, overleden op 01-03-1819 te Annen, dochter van Roelof Geugjes en Margje Roelofs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeigje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-10-1772 te Anloo (getuige(n): Annigje Schuiling, hv. van Hindrik Roelofs Geugjes van Een), overleden op 02-04-1828 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 10-06-1798 te Anloo met Jan Roelofs Bruins, geboren te Anloo, gedoopt op 30-10-1768 te Anloo, overleden op 02-02-1861 te Anloo, zoon van Jannes Bruins, organist en schoolmeester te Anloo, en Claasje Roelofs.
In 1798 genoemd te Anloo op huisnr. 17, 30 jaar, gehuwd [OSA 1383].
In 1810 is Jeigje Schuiling, huisvrouw van J.R. Bruins borg voor haar man dd. 10-5-1810 [SP 264 deel 7 folio 358 dd. 10-5-1810].
   2.  Roelof Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 31-12-1776 te Anloo (getuige(n): Jantje Roelofs van Een), overleden voor 1778.

VIIi    Albert Beuling, geboren te Ees, gedoopt op 27-11-1735 te Borger, overleden voor 1783, zoon van Willem Jans Schuiling (zie VId) en Geesje Beuling.
Albert Beuling is voor 6-10-1783 overleden. Dan worden er namelijk mombers benoemd over zijn kinderen. Hoofdmomber is Willem Garming van Westdorp, medemombers zijn Hindrik Geugjes van Een, Hindrik Garming van Westdorp en Albert Camping van Ees. De kinderen zijn Willem Beuling, Roelofje Beuling en Geesje Beuling [SP 319 deel 4 folio 490 d.d. 6-10-1783].
Gehuwd voor de kerk op 23-05-1763 te Borger met Lammigje Arents Garming, geboren te Westdorp, gedoopt op 23-10-1735 te Borger, overleden op 01-04-1774 te Ees, dochter van Arent Garming en Roelofje Willems Dilling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Beuling, geboren te Ees (zie VIIIh).
   2.  Roelofje Beuling, geboren te Ees, gedoopt op 01-01-1767 te Borger, overleden voor 1769 te Ees.
   3.  Roelofje Beuling, geboren te Ees, gedoopt op 22-10-1769 te Borger, overleden op 27-01-1830 te Westdorp.
Gehuwd op 24-06-1820 te Borger met Albert Jans Tissing, geboren op 26-03-1795 te Pesse, gedoopt op 28-03-1795 te Ruinen, overleden op 08-08-1849 te Pesse, zoon van Jan Pol Tissing en Jentje Jans Steenbergen.
(getuige(n): Als getuigen bij het huwelijk treden op: Lucas Tissing en Pol Tissing, broers van de bruidegom; Jan Arents Beuling, broer van de bruid.).
   4.  Geesje Beuling, geboren te Ees, gedoopt op 19-05-1772 te Borger.
Gehuwd voor de kerk op 29-05-1800 te Borger met Jan Arents Beuling, gedoopt op 28-07-1776 te Borger, overleden op 10-09-1848 te Borger, zoon van Arent Lucas en Jacobje Jans.

VIIj    Egge Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 20-08-1724 te Anloo, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Roelofje Eggens.
Egge Roelofs en Geesje Hindriks van Annen lenen van Berent Geerts en huisvrouw Aaltje Meijering van Eext 50 gulden in 1755 [SP 264 dl. 6 folio 213, 1755].
Egge Roelofs Schuiling en huisvrouw van Eext lenen op 10-11-1780 van Aaltje Udding en Harm Udding, minderjarige kinderen van wijlen Lucas Udding van Eext. Het geld wordt uitgeleend door de hoofdmomber Harm Cornelis van Anderen [SP 264 dl. 6 folio 191 dd. 10-11-1780].
In de lijst van de gewapende burgermacht van 1798 wordt Egge Roelofs genoemd als knecht met 2 kinderen, wonende te Annen. [OSA 1383].
Gehuwd voor de kerk op 15-11-1750 te Anloo met Geesje Hindriks Koiter, geboren te Eext, gedoopt op 04-02-1725 te Anloo, overleden op 15-05-1807 te Annen, begraven op 22-05-1807 te Anloo, dochter van Hindrik Jans Koiter en Hindrikje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Eggens, geboren te Annen, gedoopt op 29-08-1751 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Hindriks, zuster van de moeder, dienstmaagd van Jan Meijering van Annen).
   2.  Roelof Eggens, geboren te Annen, gedoopt op 04-01-1753 te Anloo (getuige(n): Fennegje Reubens, dv. Mr. Reube Reubens van Annen), overleden op 06-05-1836 te Zuidlaren.
   3.  Hindrik Eggens, geboren te Annen, gedoopt op 10-10-1756 te Anloo (getuige(n): Annigje Hindriks, zuster van de moeder).
OSA 1383 Eext: huisnr. 243, ong.
   4.  Roelofje Eggens, geboren te Annen, gedoopt op 27-04-1766 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Jans, hv. van Hindrik Schuiling van Annen), overleden op 19-05-1826 te Eext.
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1792 te Anloo met Jacob Freriks Smit, geboren te Drouwen, gedoopt op 16-02-1757 te Borger, overleden op 23-01-1832 te Anloo, zoon van Frerik Jacobs en Hindrikje Harms.

VIIk    Jan Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 21-07-1726 te Anloo, begraven op 22-02-1776 te Anloo, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Roelofje Eggens.
Jan Roelofs Schuiling en zijn vrouw Hilligje Pieters van Annen lenen op 3-2-1773 40 gulden van schulte J.R. Bottichius van Annen [SP 264 dl. 5 folio 528 dd. 3-2-1773]. Daarnaast lenen ze een half jaar later 315 gulden van hun zwager Willem Meinders van Eexterveen. Van het bedrag is 150 gulden wegens een obligatie aan Hindrik Berents van Eext, nu overgenomen door Willem Meinders [SP 264 dl. 5 folio 544 dd. 7-7-1773].
Jan Roelofs Schuiling is voor 1781 overleden, want op 17-3-1781 hertrouwt zijn weduwe met Tonnis Jans. Over de kinderen uit het eerste huwelijk worden mombers benoemd, te weten als hoofdmomber Egge Roelofs, en als medemombers Jan Barelts Roelofs, Jan Harms en Lambert Harms. De kinderen zijn Roelof Schuiling, 20 jaar en Geertje Schuiling, 17 jaar. De overige 4 jongste kinderen worden door de diakonie onderhouden [SP 266 dl. 8 folio 876 dd. 17-3-1781].
Ondertrouwd op 02-05-1760 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 04-05-1760 te Anloo met Hilligje Pieters, geboren te Eexterveen, gedoopt op 18-07-1734 te Anloo (getuige(n): Jantje Egberts), dochter van Pieter Egberts en Geertje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Jans Schuiling, geboren op 20-09-1760 te Annen (zie VIIIi).
   2.  Geertje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 16-10-1763 te Anloo (getuige(n): Jantje Peters van Eext), overleden op 19-02-1800 te Annen.
Gehuwd voor de kerk op 06-03-1791 te Anloo met Geert Jans Dekker, geboren te Eext, gedoopt op 03-08-1766 te Anloo (getuige(n): Annigje Harms, hv. van Willem Geerts van Eext), overleden op 21-02-1851 te Annen, zoon van Jan Geerts en Jantje Harms.
Op 10-4-1800 worden er momber benoemd over Jan Geerts, 9 jaar, Barelt Geerts, 7 jaar en Jantje Geerts, 3 jaar, kinderen van Geert Jans en wijlen Geertje Jans. De hoofdmomber is Roelof Jans van Zuidlaarderveen en de medemombers zijn Hindrik Jans Schuiling van Groningen, Jan Geerts van Annen en Hindrik Geerts van Gieten [SP 266 dl. 11 Folio 315 dd. 10-4-1800].
   3.  Jan Barelts Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIj).
   4.  Lammigje Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 25-09-1768 te Anloo (getuige(n): Jantje Pieters van Eext), overleden op 21-07-1812 te Zuidlaren.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-05-1801 te Zuidlaren met Jacob Lamberts, geboren te Oosterbroek, gedoopt op 08-11-1767 te Eelde, zoon van Lambert Jacobs en Grietje Harms.
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-04-1811 te Zuidlaren met Jan Lodewijks, gedoopt op 20-04-1766 te Zuidlaren, zoon van Lodewijk Meijer en Anna Willems.
   5.  Hindrik Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIk).
   6.  Pieter Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 10-07-1774 te Anloo (getuige(n): Jantje Tonnis, hv. van Jacob Alberts van Annen), overleden op 24-07-1822 te Gent.
Gehuwd (1) op 03-11-1811 te Groningen met Jantje Froon, gedoopt op 26-01-1785 te Groningen, dochter van Abraham Froon en Anna Jans.
Gehuwd (2) op 28-07-1816 te Groningen met Jeike Hindriks, gedoopt op 17-07-1791 te Kollum, dochter van Hindrik Auts en Rixtje Jacobs.

VIIl    Jan Barelts Schuiling, arbeider, geboren te Annen, gedoopt op 17-10-1734 te Anloo (getuige(n): Margje Schuiling), overleden op 25-05-1814 te Annen, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Roelofje Eggens.
Jan Barelts Schuiling en Annigje Jans lenen 50 gulden van Roelof Willems en zijn vrouw Grietje Roelofs 50 gulden. De eerste termijn rente is maart 1753. [SP 264 Deel 6 folio 171]. Later lenen ze 50 gulden van Otto Jacobs van Annerveen [SP 264 dl. 6 folio 3072-9-1766]. Op 20-1-1775 lenen Jan Bartels en zijn vrouw Annigje Jans van Eexterveen 50 gulden Hindrik Berents en Geertruit Hindriks van Eexterveen. [SP 264 dl. 6 folio 16 dd. 20-1-1775].
In 1798 wordt hij te Annen genoemd op huisnr. 61 als Jan Barelds, 64 jaar oud, beroep arbeider, gehuwd met 8 kinderen [OSA 1383]. Van de 8 kinderen is er maar van 7 de doop gevonden. Een andere mogelijkheid is dat het tellen niet zo nauwkeurig was in die tijd.
In het haarstedenregister te Annen in 1804 genoemd als Barelt Schuiling, voor 1.
Gehuwd voor de kerk op 07-11-1762 te Anloo met Annigje Jans, geboren te Gieterveen, gedoopt op 04-05-1738 te Gieten, overleden op 26-11-1812 te Annen, dochter van Jan Stevens en Ellegje Eppens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Schuiling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 13-11-1763 te Anloo (getuige(n): Willemtje Jans, hv. van Barelt Schuiling van Annen), overleden voor 1768.
   2.  Jan Barelts Schuiling, koopman, geboren te Eexterveen, gedoopt op 06-11-1765 te Anloo (getuige(n): Trijntje Jans, hv. van Willems Eggens van Eexterveen), overleden op 09-10-1823 te Zuidlaren.
   3.  Roelofje Barelts Schuiling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 24-04-1768 te Anloo (getuige(n): Grietje Roelofs Schuiling, hv. van Roelof Willems van Annen), overleden op 16-11-1823 te Gasselte.
Ondertrouwd op 14-05-1801 te Anloo met Harm Geerts Goedkoop, geboren te Gieten, gedoopt op 19-03-1780 te Gieten, overleden v. 4-1810 te Eext, zoon van Geert Harms Goedkoop en Aaltje Hindriks.
OSA 1383 Eext: huisnr. 232, ong.
   4.  Elligje Barelts Schuiling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 26-12-1770 te Anloo (getuige(n): Margje Willems van Eexterveen), begraven op 01-02-1808 te Zuidlaren.
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1796 te Zuidlaren met Egbert Harms Sissing, landbouwer, geboren te Taarlo, gedoopt op 19-04-1756 te Vries, overleden op 22-03-1824 te Zuidlaren, zoon van Harm Egberts Sissing en Jantje Baving.
Op 24-9-1796 is de eerste vrouw van Egbert Sissing, Grietje Hindriks Wuffen, overleden. Over zijn kinderen Hindrik Sissing, 11 jaar, Jantje Sissing, 9 jaar, Harm Sissing, 8 jaar, Janna Sissing, 6 jaar en Lammegje Sissing, 5 jaar worden mombers benoemd. Dit zijn Hindrik Strating van Zuidlaren als hoofdmomber, Roelof Jans Eggens; Jan Baving; Albert Jans Eefting, allen van Zuidlaren als medemombers. Egbert hertrouwt met Ellegje Jans Barelts van Annen. Hier wordt ze dus volledig naar de voornaam van de vader genoemd, en niet Schuiling [SP 291 dl. 1 folio 32 dd. 24-9-1796].
   5.  Roelof Schuiling, geboren te Eexterveen, gedoopt op 04-04-1774 te Anloo (getuige(n): Geertruid Hindriks, hv. van Jacob Meinderts van Eexterveen), overleden voor 1781.
   6.  Grietje Barelts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 21-12-1777 te Anloo (getuige(n): Grietje Hindriks Schuiling van Annen), overleden op 22-04-1839 te Bonnen.
Ondertrouwd op 09-05-1802 te Anloo met Willem Jans Ensing, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 02-11-1777 te Gieten, overleden op 26-05-1853 te Bronneger, zoon van Jan Berents Ensing en Jantje Willems Schuttrups.
De huwelijksaankondiging wordt ook te Zuidlaren ingeschreven op 7-5-1802.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 81.
Bewoners 1825 Bonnen no. 80.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 727.
   7.  Roelof Barelds Schuiling, geboren op 29-04-1781 te Annen (zie VIIIl).

VIIm    Jan Roelofs Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 24-12-1745 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Jansen, hv. van Hindrik Schuiling van Annen), zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Willemtje Jans Trip.
De ouders van zijn vrouw volgen uit een akte van 3-10-1770 als Jan Roelofs Schuiling en zijn huisvrouw van Annen 165 gulden lenen van zijn schoonmoeder Annigje Tonnis, weduwe van Jan Roelofs van Schipborg [SP 264 dl. 5 folio 393 dd. 3-10-1770].
Op 30-5-1780 is Jan Roelofs Schuiling universele erfgenaam van zijn moeder Willemtje Jans. Zijn moeder is opnieuw getrouwd met Coop Derks van Haren. Jan Roelofs Schuiling klaagt Hindrikje Jans, wed. van Hindrik Jans Schuiling en haar kinderen aan. Jan Roelofs Schuiling eist een derde deel van de kooppenningen van het veen dat afgegraven is op het mandelig land, een deel van de opbrengst van de verkoop van een boom en een deel van de huur van hooiland. De verweerder zegt dat alles al betaald is, en dat daar ook getuigen bij aanwezig waren. Daarentegen brengt Jan Roelofs weer in dat de getuigen familie waren, en dus niet onpartijdig [Etstoel 14 dl. 62 folio 1]. De hier genoemde Hindrikje Jans, de vrouw van Hindrik Jans Schuiling is een zuster van Willemtje Jans.
Voor 15-4-1782 is zijn eerste vrouw overleden. Bij Over de kinderen, Roelof Schuiling, 10 jaar en Jan Schuiling, 8 jaar worden mombers benoemd. Jan Roelofs Schuiling hertrouwt met Hilligje Cornelis, afkomstig van de Kiel Compagnie. De mombers zijn Tonnis Jans als hoofdmomber en Roelof Jans, Egge Roelofs Schuiling en Jan Barelts Schuiling als medemombers [SP 266 dl. 9 folio 48 dd. 15-4-1782].
In de haarstedenregisters van Annen van 1764, 1774 en 1784 wordt Jan Roelofs Schuiling genoemd als keuter. In 1798 wordt hij te Annen vermeld op als boer, zijnde gehuwd en 66 jaar. Het jaar daarvoor is hij echter nog 52 jaar!). De 66 jaar zal dus een verschrijving zijn.
Op 27-9-1799 [RAG toegang 730 no 1603] is er een rechtszaak tegen Jan Schuiling van de Kiel. Hij had op 21-9-1799 ten huize van Jan Kranenberg in Sappemeer geroepen "Oranje Boven". Hij werd daarop verzocht het huis te verlaten. Bij het naar huis gaan heeft hij nogmaals "Oranje Boven" geroepen. Op 27-9-1799 gelast de schulte van Sappemeer om Jan Schuiling in bewaring te stellen, en op 28-9-1799 wordt Jan gearresteerd, en naar Groningen gebracht. Uit getuigen verklaringen volgt dat Jan omstreeks 3 uur bij Jan Kranenberg aankwam en daar tot het donker was blijven zitten, en verscheidene glazen jenever had gedronken.
Bij het verhoor volgt dat Jan Roelofs Schuiling ca. 55 jaar is en getrouwd met Anna Harms, geboren te Annen en nu wonende te de Kiel. Hij is dan boerenknecht.
Jan verklaard veel jenever en bier gedronken te hebben en kan zich alles niet precies meer herinneren. Hij beantwoord alle vragen tijdens het onderzoek met het antwoord dat hij te dronken was om zich iets te herinneren.
Als straf wordt hij publiekelijk aan de kaak gesteld en gegeseld. Vervolgens wordt hij voor 6 jaar verbannen uit Groningen en Westerwolde.
Op 4-12-1800 wordt hij echter weer in de Kiel aangehouden, waar hij al 6 weken woonde. Hij kwam naar de Kiel omdat hij in Drenthe niets kon verdienen. Nu wordt hij veroordeeld om de rest van zijn verbanning (ca. 5 jaar) naar het tuchthuis te gaan. Op 8-4-1801 wordt hij echter weer vrijgelaten, wegens een andere wetgeving dd. 25-3-1801.
Ondertrouwd (1) op 01-04-1770 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 13-05-1770 te Anloo met Grietje Jans, geboren te Schipborg, gedoopt op 03-10-1745 te Anloo (getuige(n): Wubbigje Jans), overleden voor 1782, dochter van Jan Roelofs en Annigje Tonnis.
Ondertrouwd (2) op 05-05-1782 te Anloo met Hilligje Cornelis, geboren circa 1755 te Kiel Compagnie, overleden voor 1788.
Ondertrouwd (3) op 31-08-1788 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 07-09-1788 te Wildervank met Anna Harms Smit, winkeliersche, geboren circa 1750 te Wildervank, overleden op 02-03-1814 te Windeweer.
Bij huwelijk wed. van Gerrit Craselaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelof Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIm).
   2.  Jan Jans Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIn).
   3.  Hindrik Jans Schuiling, geboren te Anloo, gedoopt op 07-09-1777 te Anloo (getuige(n): Geesje Hindriks van Annen), overleden voor 1778.
   4.  Hindrik Jans Schuiling, geboren te Anloo, gedoopt op 04-11-1778 te Anloo (getuige(n): Grietje Hindriks Schuiling van Annen), overleden voor 1782.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Willemtje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 30-03-1783 te Anloo.

VIIn    Berent Hindriks Schuiling, arbeider, geboren te Annen, gedoopt op 16-07-1747 te Anloo (getuige(n): Geertje Jansen, zuster van de moeder), overleden op 18-07-1819 te Annen, zoon van Hindrik Jans Schuiling (zie VIf) en Hindrikje Jans Trip.
Na het overlijden van Aaltje Jobing, hertrouwd Berent met Aaltje Jannes. Over de kinderen uit het eerste huwelijk worden er mombers benoemd en een inventaris opgesteld. Als hoofdmomber wordt Roelof Jobing aangesteld, en als medemomber Jan Berents, Jan Schuiling en Jacob Trip. De kinderen zijn Hindrik, oud 9 jaar en Jan, oud 7 jaar [SP 266 dl. 9 folio 55 dd. 28-3-1782].
In 1783 lenen Berent Schuiling en Aaltje Jannes van Annen 100 gulden van Klaas Egberts en zijn vrouw Fraukje Geugjes van Annen [SP 264 dl. 7 folio 114 dd. 12-10-1783].
In het haardstedenregister te Annen genoemd in 1774, 1784, 1794 en 1804 met 1 paard. In 1784 wordt in het haarstedenregister vermeld dat hij in huis woont met de weduwe van Harm Berents. In 1798 wordt hij te Annen vermeld op huisnummer 77 als arbeider, gehuwd met 2 kinderen [OSA 1383].
Bij het overlijden van haar dochter Hindrikje in 1816 wordt Aaltje Jannes vermeld met de naam Smit.
Gehuwd voor de kerk (1) op 09-06-1771 te Anloo met Aaltje Jans Jobing, geboren circa 1745 te Annen, dochter van Jan Roelofs Jobing en Geertje Roelofs.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-03-1782 te Anloo met Aaltje Jannes Smit, geboren te Balloo, gedoopt op 15-03-1755 te Rolde, overleden na 1819, dochter van Jannes Lamberts en Wibbigje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hindrik Berents Schuiling, geboren op 18-06-1772 te Annen (zie VIIIo).
   2.  Jan Berents Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIp).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hindrikje Berents Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 03-11-1782 te Anloo, overleden op 18-02-1816 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 10-04-1803 te Anloo met Jacob Hindriks Kort, landbouwer, gedoopt op 24-07-1774 te Zuidlaren, overleden op 17-11-1848 te Bonnen, zoon van Hindrik Arents en Jantje Jacobs.
Bewoners 1825 Bonnen no. 87b.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 590.
   4.  Wubbigje Berents Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-02-1784 te Anloo, overleden op 28-10-1843 te Kloosterveen, Assen.
Gehuwd voor de kerk op 09-12-1810 te Anloo met Roelof Jans Boer, geboren te Annen, gedoopt op 04-05-1758 te Anloo (getuige(n): Claasje Jans van Annen), overleden op 16-08-1829 te Annen, zoon van Jan Warners en Geesje Roelofs.
Hij wordt in 1798 te Annerveen genoemd als boer, gehuwd en met twee kinderen.[OSA 1383]
Op 1-6-1809 lenen Roelof Warners en vrouw van Annerveen 400 gulden van J. B. Lacoste van Annerveensche Compagnie. [Schultenprotocol 264 deel 7 folio 341 d.d. 1-6-1809]
Op 16-11-1810 worden er mombers benoemd over het kind van Roelof Warners en wijlen Lammigje Jans van Annerveen. Het kind is Grietje Roelofs, 15 jaar oud. De toeziend voogd is Steven Meijering, oom van de pupil aan moederszijde. Roelof hertrouwt met Wubbigje Berents van Annen. Er waren ook meerderjarige kinderen, o.a. een dochter, getrouwd met Albert Hindriks van Annen. In de akte wordt de broer van Wubbigje Berents genoemd, namelijk Jan Barelts. [Schultenprotocol 266 deel 11 folio 583 d.d. 16-11-1810]
Uit het huwelijk van Lammigje Jans Meijering en Roelof Jans Boer worden drie kinderen geboren te Annen: Geesje, Jan en Grietje.
   5.  Grietje Berents Schuiling, gedoopt op 23-04-1786 te Borger, overleden op 15-12-1849 te Assen.
Bij overlijden wordt vader foutief aangegeven als Jan Schuiling.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1808 te Anloo met Harm Jans Sloots, arbeider, geboren te Eexterveen, gedoopt op 09-04-1780 te Anloo (getuige(n): Pietertje Pieters, hv. van Hindrik Hindriks van Eexterveen), overleden op 01-04-1820 te Gieterveen, zoon van Jan Pieters Sloots en Aaltje Hindriks Nijboer.
Bij zijn overlijden wordt hij Harm Jans Pieters genoemd.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 122r.
   6.  Jannes Berents Schuiling, geboren te Drouwen, gedoopt op 09-08-1789 te Borger.
   7.  Jan Barelts Schuiling, geboren te Drouwen, gedoopt op 03-10-1790 te Borger.
   8.  Jannes Schuiling, geboren te Annen (zie VIIIq).

VIIo    Jan Hindriks Schuiling, gedoopt op 27-02-1735 te Gasselte, overleden voor 1804, zoon van Hindrik Jans Schuiling (zie VIg) en Jacobje Jurriens.
In het haarstederegister van 1784 en 1794 te Bonnen genoemd met een vol erf. In 1804 wordt zijn weduwe vermeld met een vol erf. In 1774 wordt op deze plek in het haarstedenregister nog Jan Commeduur genoemd, zijn schoonvader.
In 1798 wordt zijn weduwe genoemd te Bonnen, zonder leeftijd: "heeft geweygert haar ouder op te geven". [OSA 1383].
Gehuwd voor de kerk op 22-11-1772 te Gieten met Grietje Jans Comduur, geboren te Bonnen, gedoopt op 28-12-1738 te Gieten, overleden op 27-11-1807 te Bonnen, dochter van Jan Hindriks Comduur en Lammigje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Jans Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 17-10-1773 te Gieten, overleden op 18-06-1809 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-04-1799 te Gieten met Roelof Adams Smit, geboren te Bonnen, gedoopt op 04-05-1777 te Gieten, zoon van Adam Rombouts Smit, winkelier, en Geesje Roelofs Klinkhamer.
Hij wordt in 1798 te Bonnen genoemd als zoon van Adam Smit, ongehuwd.
Ondertrouwd (2) op 28-10-1804 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 18-11-1804 te Gieten met Harm Claasen Hamminga, geboren te Annerveen, gedoopt op 03-01-1773 te Anloo (getuige(n): Aaltje Cornelis Hoving van Annerveen), overleden op 06-03-1823 te Bonnen, zoon van Claas Harms en Jantje Cornelis Hoving.
Jacobje Jans Schuiling is voor 2-2-1810 overleden. Op die datum worden er mombers benoemd over het dochtertje Jacobje, dan anderhalf jaar oud. De mombers zijn Tonnis Roelofs van Bonnen en Hindrik Schuiling van de Veenhof. Uit de akte volgt dat de grootvader van de pupil te Zuidlaarderveen woont [SP 282 dl. 1 Folio 304 dd.2-2-1810].
   2.  Jantje Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 01-09-1776 te Gieten.

VIIp    Jurrien Hindriks Schuiling, gedoopt op 28-01-1742 te Gasselte, overleden op 02-05-1807 te Veenhof, zoon van Hindrik Jans Schuiling (zie VIg) en Jacobje Jurriens.
Hij wordt in de haarstedenregisters genoemd in de Veenhof als vol boer in 1784, 1794 en 1804.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 59, boer, gehuwd.
Gehuwd voor de kerk op 22-09-1765 te Gieten met Geesje Jans van Boven, geboren te Gieterveen, gedoopt op 13-09-1739 te Gieten, overleden op 02-05-1807 te Bonnen, dochter van Jan Geerts van Boven en Elisabeth Tonnis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 03-11-1765 te Gieten, overleden voor 1767.
   2.  Jacobje Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 01-03-1767 te Gieten, overleden voor 1768.
   3.  Jacobje Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 27-02-1768 te Gieten, overleden voor 1770.
   4.  Jacobje Schuiling, landbouwersche, geboren te Veenhof, gedoopt op 25-03-1770 te Gieten, overleden op 25-04-1858 te Bonnerveen.
Gehuwd voor de kerk op 05-09-1802 te Gieten met Harm Tonnis Poelmans, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 27-04-1746 te Gieten, overleden op 21-09-1814 te Bonnerveen, zoon van Tonnis Willems en Jantje Jacobs.
OSA 1383 Bonnerveen huisnr. 98: 55 jaar oud, landbouwer, ongehuwd.
OSA 1513 1807 Bonnerveen no. 105.
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 104: wed. Harm T. Poelmans.
Kad. Atlas 1832 Sectie C no. 245: wed. Harm Teunis Poelmans.
   5.  Jan Jurriens Schuiling, geboren te Veenhof (zie VIIIr).
   6.  Jeigje Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 27-11-1774 te Gieten, overleden op 08-01-1840 te Veenhof.
Gehuwd voor de kerk op 17-11-1799 te Gieten met Jan Willems Meinders, herbergier, schipper, geboren te Gieterveen, gedoopt op 22-03-1772 te Gieten, overleden op 06-10-1833 te Anloo, zoon van Willem Jans Meinders, landbouwer, herbergier, en Jantje Hindriks Meijering.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 145: 28 jaar oud, boerenzoon, ongehuwd. In het haardstedenregister van 1804 genoemd met 3, en neringdoende.
HSR 1804 Gieterveen: 3, neringe.
OSA 1513 1807 Gieterveen no. 160.
   7.  Hindrik Jurriens Schuiling, geboren te Veenhof (zie VIIIs).
   8.  Geert Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 17-09-1780 te Gieten.

VIIq    Jan Roelofs Schuiling, geboren te Gieten, gedoopt op 13-09-1730 te Gieten, overleden voor 1760, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIh) en Trijntje Hindriks.
Jan Roelofs Schuiling en zijn huisvrouw lenen op 27-10-1757 31 gulden van Willemtje Wolters, wed. van de wedman van der Veen te Wildervan [SP 312 dl. 1 folio 277 dd. 27-10-1757]
Op 3-10-1760 worden er mombers benoemd over Trijntje Schuiling, de dochter van wijlen Jan Roelofs Schuiling en Gebbigje Alberts. Hoofdmomber is Hindrik Roelofs Schuiling van 't Kleine Meer, medemombers zijn Geert Harms van Gasselte, Hindrik Geerts van Gasselte en Harm Alberts van Drouwen [SP 319 dl. 3 folio 342 dd. 3-10-1760].
Ondertrouwd op 15-06-1749 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 30-06-1749 te Borger met Gebbigje Alberts, geboren circa 1725 te Drouwen, dochter van Albert N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Schuiling, gedoopt op 16-01-1757 te Gasselte.

VIIr    Hindrik Roelofs Schuiling, geboren te Gieten, gedoopt op 28-07-1731 te Gieten, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIh) en Trijntje Hindriks.
Ondertrouwd (1) op 24-09-1752 te Veendam, gehuwd voor de kerk op 15-10-1752 te Sappemeer met Aaltje Tebbes.
Bij huwelijk wed. van Albert Berents. Waarschijnlijk d. v. Tebbe Harms en Trijntje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-06-1765 te Sappemeer met Hilligje Roelofs, geboren circa 1740.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelof Hindriks Schuiling, gedoopt op 05-08-1753 te Sappemeer (zie VIIIt).
   2.  Tebbe Hindriks Schuiling, gedoopt op 19-10-1755 te Sappemeer (zie VIIIu).
   3.  Trijntje Schuiling, gedoopt op 26-03-1758 te Sappemeer.
   4.  Marieke Schuiling, gedoopt op 04-11-1759 te Sappemeer.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jan Hindriks Schuiling, gedoopt op 20-04-1766 te Sappemeer.

Generatie VIII

 
VIIIa    Roelof Aalderts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 12-05-1754 te Anloo (getuige(n): Geesje Roelofs, dv. Roelof Harms van Annerveen), overleden op 29-09-1815 te Groningen, zoon van Aaldert Jans Schuiling (zie VIIa) en Hindrikje Roelofs.
Ondertrouwd op 29-10-1785 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 15-11-1785 te Groningen met Albertje Harms, gedoopt op 06-06-1762 te Blijham, dochter van Harm Alberts en Alke Hindriks.
(getuige(n): Hinderikus van Berg, neef.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Schuiling, gedoopt op 17-08-1787 te Groningen, Martinikerk.
   2.  Alke Schuiling, gedoopt op 24-10-1788 te Groningen, Martinikerk.
   3.  Harm Schuiling, gedoopt op 19-02-1790 te Groningen, Martinikerk.
   4.  Aaldrik Schuiling, gedoopt op 21-12-1792 te Groningen, Martinikerk.
   5.  Alke Schuiling, gedoopt op 13-10-1795 te Groningen, Martinikerk.
   6.  Hindrikje Schuiling, gedoopt op 28-09-1798 te Groningen, Martinikerk, overleden op 16-11-1827 te Groningen.
   7.  Jantje Schuiling, gedoopt op 16-01-1801 te Groningen, Martinikerk.

VIIIb    Egge Aalderts Schuiling, verlaatmeester, geboren te Annen, gedoopt op 10-08-1760 te Anloo (getuige(n): Claasje Roelofs van Annen), overleden op 26-08-1826 te Annerveen, zoon van Aaldert Jans Schuiling (zie VIIa) en Hindrikje Roelofs.
Egge Aalderts Schuiling en zijn vrouw Aaltje Everts van Annen lenen van Cornelis Poelman, vaandrig te Groningen 640 gulden op 9-6-1790 [SP 264 dl. 6 folio 588 dd. 9-6-1790].
In 1798 genoemd te Annen als boer, gehuwd met 4 kinderen.
Gehuwd voor de kerk op 26-09-1784 te Anloo met Aaltje Everts, geboren te Annerveen, gedoopt op 09-03-1760 te Anloo (getuige(n): Hilligje Tonnis van Annerveen), dochter van Evert Fransen en Jantje Geerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Schuiling, geboren op 07-12-1784 te Annerveen, gedoopt op 19-12-1784 te Anloo, overleden op 16-12-1863 te Anloo.
Gehuwd op 11-05-1829 te Anloo met Jan Tonnis Hulshof, geboren te Gieterveen, gedoopt op 06-10-1792 te Gieten, overleden op 20-01-1875 te Eexterveen, zoon van Tonnis Jans, arbeider, en Jantje Jans.
   2.  Jantje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 01-07-1787 te Anloo, overleden voor 1797.
   3.  Aaldert Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 18-10-1789 te Anloo.
Gehuwd op 21-03-1818 te Anloo met Margje Reints, geboren te Annerveen, gedoopt op 20-01-1771 te Anloo (getuige(n): Grietje Reints, zuster van het kind, van Annerveen), dochter van Reint Jochems, schoenmaker, en Jantje Lucas Nijmeijer.
   4.  Geertje Eggens Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 08-07-1792 te Anloo, overleden op 21-06-1882 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-07-1811 te Anloo met Frans Hindriks Meijer, geboren te Eexterveen, gedoopt op 16-04-1781 te Anloo, overleden op 11-01-1817 te Annerveen, zoon van Hindrik Fransen Meijer en Geesje Jans Hamming.
Gehuwd (2) op 30-06-1818 te Anloo met Jan Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 24-09-1775 te Anloo (getuige(n): Geesje Heres, hv. van Geert Lamberts van Annerveen), overleden op 13-07-1844 te Annerveen, zoon van Geesje Jans Hamming.
   5.  Aaltje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 06-04-1795 te Anloo.
   6.  Jantje Eggens Schuiling, arbeidster, geboren te Annen, gedoopt op 08-01-1797 te Anloo, overleden op 30-05-1838 te Gieterveen.
Gehuwd op 30-06-1815 te Anloo met Geert Hindriks Nijmeijer, landbouwer, geboren op 10-11-1793 te Windeweer, overleden op 26-07-1853 te Gieterveen, zoon van Hindrik Geerts Nijmeijer en Roelofje Hindriks.
   7.  Evert Schuiling, geboren op 20-11-1801 te Spijkerboor (zie IXa).

VIIIc    Egge Egberts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 25-09-1735 te Anloo (getuige(n): Geesje Schuiling), overleden na 1784, zoon van Egbert Jans Schuiling (zie VIIb) en Margje Jans Schuiling.
In het haardstedenregister van 1784 te Gieten genoemd met "1, is arm".
Ondertrouwd op 25-10-1766 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 06-12-1766 te Gieten met Geesje Ottens Boekholt, geboren te Gieten, gedoopt op 20-09-1744 te Gieten, dochter van Otto Everwijns Boekholt, smid, en Aaltje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Schuiling, geboren te Gieten, gedoopt op 25-10-1767 te Gieten.
   2.  Aaltje Egges Schuiling, geboren te Gieten, gedoopt op 28-10-1770 te Gieten, overleden op 28-10-1838 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1800 te Gieten met Jan Everts Jans Dekens, pander, geboren te Bonnen, gedoopt op 28-03-1753 te Gieten, overleden op 19-12-1813 te Gieten, zoon van Jan Dekens en Fennigje Jans.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 76: 46 jaar oud, pander en ongehuwd.
HSR 1804 Bonnen: 1.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 78.
Bewoners 1825 Bonnen no. 77: wed. Jan Evert Dekens.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 735: wed. Jan Evers Dekens.
   3.  Egbert Eggens Schuiling, geboren te Gieten (zie IXb).
   4.  Avien Schuiling, geboren te Gieten, gedoopt op 01-09-1776 te Gieten.
   5.  Jan Eggens Schuiling, geboren te Gieten, gedoopt op 30-04-1780 te Gieten.

VIIId    Lambert Willems Schuiling, varkenskoopman, landbouwer, geboren op 13-01-1754 te Gasselte, overleden op 19-02-1836 te Zuidlaren, zoon van Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
Bij zijn huwelijk kwam hij van Exloo. In 1798 te Zuidlaren genoemd als zijnde 46 jaar oud en varkenskoopman, gehuwd met 2 kinderen.
Gehuwd voor de kerk op 24-03-1788 te Vries met Margje Lamberts, geboren te Yde, gedoopt op 29-08-1762 te Vries, overleden op 16-07-1843 te Zuidlaren, dochter van Lambert Egberts Vedder en Margje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Schuiling, geboren op 04-10-1789 te Yde (zie IXc).
   2.  Hindrikje Lamberts Schuiling, geboren op 07-03-1793 te Yde, gedoopt op 17-03-1793 te Vries, overleden op 09-01-1823 te de Groeve.
Gehuwd op 04-08-1815 te Zuidlaren met Jan Hindriks Hamminga, gedoopt op 17-05-1795 te Zuidlaren, overleden op 23-12-1828 te de Groeve, zoon van Hindrik Jans Hamming en Jantje Jans Schuiling.
   3.  Jantje Lammerts Schuiling, geboren op 10-07-1799 te Zuidlaren, overleden op 09-01-1840 te Zuidlaren.
Gehuwd met Otto Smeenge, geboren op 01-01-1803 te Midlaren, gedoopt op 09-01-1803 te Zuidlaren, overleden op 25-06-1880 te Zuidlaren, zoon van Hindrik Jans Smeenge en Grietje Ottens Meijering.
   4.  N.N. Schuiling, geboren op 22-08-1802 te Zuidlaren, overleden op 22-08-1802 te Zuidlaren.
In de kraam gestorven.

VIIIe    Egge Willems Schuiling, geboren op 28-03-1756 te Gasselte, overleden op 10-01-1826 te Zuidlaren, zoon van Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
In 1798 wordt hij genoemd te Annen, 45 jaar oud en ongehuwd als " knegt van de overste Rudel".
Gehuwd op 20-08-1819 te Anloo met Jantje Wilkens, gedoopt op 16-09-1792 te Zuidlaren, overleden op 14-03-1858 te Zuidlaren, dochter van Stoffer Jans Wilkens en Geesje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Schuiling, arbeider, geboren op 15-01-1820 te Zuidlaren, overleden op 03-11-1853 te Zuidlaren.

VIIIf    Jannes Schuiling, geboren op 29-12-1758, overleden 1819 te Coevorden, zoon van Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
Gehuwd met Grietje Jurriens, gedoopt op 19-10-1775 te Sleen, overleden op 14-08-1809 te Noord-Sleen, dochter van Jurrien Alberts en Annigje Jans Schoenmaker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurrien Schuiling, geboren op 04-03-1808 te Sleen (zie IXd).

VIIIg    Harm Schuiling, geboren te Dreiber, gedoopt op 24-07-1763 te Beilen, overleden op 01-09-1847 te Drouwenerveen, zoon van Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
Ondertrouwd op 19-03-1796 te Sleen, gehuwd voor de kerk 5-1796 te Sleen met Zwaantje Jurriens, geboren te Zuid-Sleen, gedoopt op 16-10-1768 te Sleen, overleden op 03-04-1834 te Angelslo, dochter van Jurrien Alberts en Annigje Jans Schoenmaker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Schuiling, landbouwersche, gedoopt op 29-03-1797 te Sleen, overleden op 12-08-1862 te Buinen.
Gehuwd op 28-01-1816 te Borger met Albert Huizing, landbouwer, gedoopt op 10-02-1788 te Borger, overleden op 30-09-1856 te Buinen, zoon van Willem Huising en Swaantje Alberts.
   2.  Willem Harms Schuiling, gedoopt op 28-04-1799 te Sleen (zie IXe).
   3.  Annechien Schuiling, gedoopt op 20-04-1801 te Sleen, overleden op 24-05-1881 te Odoorn.
Gehuwd op 29-04-1826 te Borger met Geert Komduur, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 26-07-1789 te Emmen, overleden op 06-10-1848 te Odoorn, zoon van Harm Geerts Komduur en Jantje Jans Sikking.
   4.  Janna Schuiling, gedoopt op 17-04-1803 te Sleen (getuige(n): Jantje Jurriens), overleden op 05-08-1887 te Buinen.
Gehuwd op 26-04-1828 te Borger met Jan Martens, dienstknecht, geboren op 26-05-1798 te Drouwenermoeras, gedoopt op 28-05-1798 te Borger, overleden op 14-12-1865 te Drouwenerveen, zoon van Johannes Martens en Geertje Jans.
   5.  Egbertje Schuiling, geboren op 20-10-1805 te Noord-Sleen, gedoopt op 26-10-1805 te Sleen, overleden op 11-07-1860 te Noord-Sleen.
Gehuwd op 30-09-1828 te Sleen met Hindrik Naber, geboren op 21-11-1798 te Veldhuizen, Dld, zoon van Wichert Naber en Aleida Harten.
   6.  Albertje Schuiling, gedoopt op 18-09-1808 te Sleen, overleden op 14-07-1810 te Sleen.

VIIIh    Willem Beuling, geboren te Ees, gedoopt op 19-10-1764 te Borger, overleden op 07-02-1831 te Ees, zoon van Albert Beuling (zie VIIi) en Lammigje Arents Garming.
Gehuwd voor de kerk op 22-06-1810 te Borger met Geesje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 26-11-1786 te Borger, overleden op 15-11-1869 te Ees, dochter van Hindrik Dilling en Wemeltje Jans Brouwer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammegien Beuling, geboren op 09-04-1811 te Ees, gedoopt op 21-04-1811 te Borger, overleden op 06-10-1874 te Ees.
   2.  Wemeltje Beuling, geboren op 07-01-1813 te Ees, overleden op 19-09-1894 te Nieuw Buinen.
Gehuwd op 05-05-1837 te Borger met Hindericus Oostingh, koopman en vervener, geboren op 29-11-1809 te Borger, gedoopt op 03-12-1809 te Borger, overleden op 17-01-1893 te Nieuw Buinen, zoon van Roelof Hindriks Oosting, landbouwer, koopman, en Margje Hindriks Hoving.
   3.  Albert Beuling, geboren op 03-01-1817 te Ees, overleden op 07-09-1885 te Westdorp.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1844 te Borger met Jantien Nijenhuis, geboren op 12-04-1816 te Odoorn, overleden op 06-12-1885 te Westdorp, dochter van Harmannus Nijenhuis en Roelofje Lamberts Julsing.
   4.  Hindrik Beuling, geboren op 07-03-1820 te Ees, overleden op 07-04-1898 te Ees.
Gehuwd op 30-05-1862 te Borger met Heildina Roelina Hidding, geboren op 20-04-1834 te Gasselte, overleden op 27-05-1911 te Ees, dochter van Willem Hidding en Grietje Baving.
   5.  Lammina Beuling, geboren op 20-11-1822 te Ees, overleden op 26-11-1900 te Ees.
Gehuwd op 12-05-1852 te Borger met Hindrik Tingen, geboren op 18-01-1816 te Ees, overleden op 14-04-1877 te Ees, zoon van Jan Hindriks Tingen en Aaltje Geerts.

VIIIi    Roelof Jans Schuiling, geboren op 20-09-1760 te Annen, gedoopt op 28-09-1760 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Jans, hv. van Hindrik Schuiling van Zuidlaren), overleden op 28-05-1828 te Anloo, zoon van Jan Roelofs Schuiling (zie VIIk) en Hilligje Pieters.
In 1798 te Zuidlaren genoemd als arbeider, 35 jaar oud met 4 kinderen.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1788 te Zuidlaren met Egbertje Jans Wilkens, gedoopt op 18-11-1764 te Zuidlaren, overleden op 26-12-1826 te Zuidlaren, dochter van Jan Stoffers Wilkens en Geesje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelofs Schuiling, gedoopt op 11-01-1789 te Zuidlaren (zie IXf).
   2.  Geesje Roelofs Schuiling, gedoopt op 04-09-1791 te Zuidlaren.
   3.  Hindrik Roelofs Schuiling, gedoopt op 15-02-1795 te Zuidlaren (zie IXg).
   4.  Jan Roelofs Schuiling, gedoopt op 24-06-1798 te Zuidlaren (zie IXh).
   5.  Hilligje Roelofs Schuiling, geboren op 01-04-1803 te Zuidlaren, gedoopt op 11-04-1803 te Zuidlaren, overleden op 31-01-1868 te Zuidlaren.
Gehuwd met Willem Hagedoorn, geboren op 06-05-1802 te Groningen, overleden op 07-01-1864 te Zuidlaren, zoon van Jacob Hagedoorn en Aaltje Willems.
   6.  Geesje Roelofs Schuiling, geboren op 19-02-1807 te Zuidlaarderveen, gedoopt op 22-03-1807 te Zuidlaren, overleden op 23-02-1884 te Zuidlaren.
Gehuwd op 06-05-1837 te Zuidlaren met Berend Frederiks Springer, geboren op 12-01-1804 te Nieuwe Pekela, overleden op 30-10-1869 te Zuidlaren, zoon van Frederik Berents Springer en Beertje Jurjens Koets.

VIIIj    Jan Barelts Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 24-11-1765 te Anloo (getuige(n): Willemtje Jans, wed. van Roelof Schuiling van Annen), zoon van Jan Roelofs Schuiling (zie VIIk) en Hilligje Pieters.
Vermeld in de lijst van de gewapende burgermacht te Zuidlaren van 1797 (als Jan Barelts Schuiling), 33 jaar oud. In 1798 genoemd als weduwnaar, zonder kinderen [OSA 1383].
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-05-1791 te Zuidlaren met Wubbigje Hansen, gedoopt op 02-03-1760 te Noordlaren, overleden voor 1794, dochter van Hans Reints en Egbertje Harms.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-03-1794 te Zuidlaren met Grietje Eefting, gedoopt op 06-05-1759 te Zuidlaren, overleden voor 1798, dochter van Jan Hindriks Eefting en Margje Freriks van Dalen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Eefting Jans, gedoopt op 08-03-1795 te Zuidlaren, overleden voor 1798.

VIIIk    Hindrik Jans Schuiling, commies bij de indirecte belastingen, geboren te Annen, gedoopt op 11-08-1771 te Anloo (getuige(n): Grietje Hindriks Schuiling van Annen), overleden op 03-09-1841 te Appingedam, zoon van Jan Roelofs Schuiling (zie VIIk) en Hilligje Pieters.
Ondertrouwd (1) op 14-01-1797 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 05-02-1797 te Groningen met Elsje de Vries, geboren op 16-08-1771 te Groningen, overleden op 15-04-1813 te Ulrum, dochter van Roelof de Vries en Anna Witkop.
Gehuwd (2) op 20-06-1815 te Winsum met Geeske Harms Kanninga, gedoopt op 26-11-1783 te Wildervank, overleden op 06-11-1848 te Leens, dochter van Harm Geerts en Harmke Coenraads Kanninga.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hilligje Schuiling, dienstmeid (1822), gedoopt op 07-02-1797 te Groningen, overleden op 06-05-1833 te Groningen.
Gehuwd op 09-05-1822 te Groningen met Derk Groenboom, bakker, geboren op 09-03-1795 te Loppersum, gedoopt op 15-03-1795 te Loppersum, zoon van Derk Pieters Groenboom en Geesje Derks.
   2.  Roelof de Vries Hendriks Schuiling, broodbakkersknecht, gedoopt op 21-07-1799 te Groningen, Martinikerk, overleden op 04-06-1828 te Assen.
Gedoopt als Roelof de Vries.
   3.  Jan Schuiling, gedoopt op 30-12-1801 te Groningen, A-Kerk (zie IXi).
   4.  Anna Schuiling, gedoopt op 10-04-1804 te Groningen, overleden op 23-06-1862 te Bovensmilde.
Gehuwd op 30-07-1833 te Smilde met Kristiaan Boxem, geboren op 15-08-1812 te Smilde, overleden op 01-07-1882 te Erica, zoon van Lubbe Pieters Boxem en Koba Jans Ebelties.
   5.  Geertruida Schuiling, geboren 8-1812 te Ulrum, overleden op 22-09-1812 te Ulrum.

VIIIl    Roelof Barelds Schuiling, landbouwer, geboren op 29-04-1781 te Annen, gedoopt op 13-05-1781 te Anloo, overleden op 25-06-1839 te Anloo, zoon van Jan Barelts Schuiling (zie VIIl) en Annigje Jans.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1810 te Anloo met Willemtje Jans Trip, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 17-03-1782 te Gieten, overleden op 20-08-1858 te Annen, dochter van Jan Lucas Trip en Jantje Willems Eggens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Barelts Schuiling, arbeider, geboren op 14-03-1812 te Anloo, overleden op 12-11-1862 te Annen.
Gehuwd op 07-10-1847 te Anloo met Geertien Ottens, geboren op 20-10-1821 te Anloo, overleden op 28-04-1865 te Anloo, dochter van Jan Roelofs Ottens en Geesje Jans Boer.
   2.  Jacob Schuiling, arbeider, geboren op 18-03-1814 te Annen, overleden op 26-03-1886 te Annen.
Gehuwd (1) op 05-05-1848 te Anloo met Geesje Dieters, geboren op 10-08-1824 te Annen, overleden op 22-01-1861 te Annen, dochter van Albert Dieters, schoenmaker te Annen, en Frederika Kamps.
Gehuwd (2) op 05-11-1863 te Anloo met Geertien Ottens, geboren op 20-10-1821 te Anloo, overleden op 28-04-1865 te Anloo, dochter van Jan Roelofs Ottens en Geesje Jans Boer.
   3.  Jantje Roelofs Schuiling, geboren op 25-07-1817 te Anloo, overleden op 17-03-1854 te Anloo.
Gehuwd op 08-05-1852 te Anloo met Harm Kors, geboren op 07-07-1816 te Anloo, overleden op 21-06-1883 te Anloo, zoon van Arent Kors en Aafje Harms.
   4.  Roelof Barelds Schuiling, geboren op 27-03-1820 te Anloo, overleden op 19-05-1820 te Annen.
   5.  Annechien Schuiling, geboren op 08-08-1821 te Anloo, overleden op 28-06-1845 te Annen.

VIIIm    Roelof Jans Schuiling, timmerman, geboren te Annen, gedoopt op 30-12-1770 te Anloo (getuige(n): Willemtje Jans, wed. van Roelof Schuiling van Annen), overleden op 09-05-1814 te Wildervank, zoon van Jan Roelofs Schuiling (zie VIIm) en Grietje Jans.
Ondertrouwd op 23-05-1802 te Veendam met Jantje Jans Drent, geboren op 04-07-1778 te Veendam, gedoopt op 19-07-1778 te Veendam, overleden op 09-11-1855 te Veendam, dochter van Jan Egberts Drent en Johanna Lukas Winsemius.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Schuiling, gedoopt op 19-06-1803 te Veendam.
Gehuwd op 04-12-1837 te Veendam met Lammert Jans Nienhuis, geboren op 10-05-1804 te Veendam, zoon van Jan Balsters Nienhuis en Hilligje Jans van Oosten.
   2.  Jan Roelofs Schuiling, boerenknecht, praamschipper, slaapsteehouder, geboren op 18-11-1804 te Veendam, gedoopt op 02-12-1804 te Veendam, overleden op 04-08-1885 te Veendam.
Gehuwd op 15-02-1841 te Veendam met Niesje Jans Haarlemmer, geboren op 23-04-1809 te Veendam, gedoopt op 07-05-1809 te Veendam, overleden op 21-06-1889 te Veendam, dochter van Jan Koerts en Pietertje Jans Manuel.
   3.  Hindrik Schuiling, geboren op 19-07-1807 te Veendam, gedoopt op 26-07-1807 te Veendam.
Gehuwd op 07-06-1841 te Veendam met Janna Hindriks Oldenburger, geboren circa 1819 te Veendam, dochter van Pieter Haijes van Wijk en Hilligje Hindriks Oldenburger.
   4.  Johanna Maria Schuiling, geboren op 21-09-1810 te Rolde, overleden op 29-09-1818 te Veendam.
   5.  Lucas Roelofs Schuiling, geboren op 11-08-1813 te Veendam, overleden op 01-02-1825 te Veendam.

VIIIn    Jan Jans Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 30-01-1774 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans van Schipborg), zoon van Jan Roelofs Schuiling (zie VIIm) en Grietje Jans.
Ondertrouwd op 26-04-1809 te Vries, gehuwd voor de kerk op 30-04-1809 te Rolde met Jantje Hindriks Schuiling, gedoopt op 14-10-1781 te Rolde, overleden op 06-11-1818 te Rolde, dochter van Hindrik Hindriks Schuiling, klompenmaker, en Grietje Jans Kroeze.
Bij huwelijk vermeld als jd. van Loon op att. van Vries.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Schuiling, geboren te Loon, gedoopt op 06-08-1809 te Rolde, overleden op 27-03-1819 te Peize.
   2.  Annigje Schuiling, dienstmaagd, geboren te Loon, gedoopt op 29-09-1811 te Rolde, overleden op 07-06-1830 te Eext.
   3.  Hindrik Schuiling, landbouwer, geboren op 11-12-1813 te Loon, overleden op 24-11-1868 te Orvelte.
Gehuwd op 29-04-1848 te Westerbork met Willemtje Enting, geboren op 22-12-1821 te Westerbork, overleden op 01-03-1854 te Orvelte, dochter van Lambert Enting en Roelofje Aling.

VIIIo    Hindrik Berents Schuiling, landbouwer, geboren op 18-06-1772 te Annen, gedoopt op 21-06-1772 te Anloo (getuige(n): Grietje Hindriks Schuiling van Annen), overleden op 23-03-1840 te Annen, zoon van Berent Hindriks Schuiling (zie VIIn) en Aaltje Jans Jobing.
Gehuwd voor de kerk op 02-12-1810 te Anloo met Jantje Harms Kors, geboren te Gieten, gedoopt op 24-12-1786 te Gieten, overleden op 12-07-1842 te Annen, dochter van Harm Arents Kors en Annegien Harms Moek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, arbeider, geboren op 06-04-1811 te Anloo, gedoopt op 15-04-1811 te Anloo, overleden op 02-04-1865 te Anloo.
   2.  Harm Hindriks Schuiling, geboren op 08-07-1813 te Anloo (zie IXj).
   3.  Aaltje Schuiling, geboren op 08-11-1815 te Anloo, overleden op 26-01-1886 te Anloo.
Gehuwd op 11-07-1840 te Anloo met Harm Hindriks Sloots, geboren op 02-12-1796 te Gasteren, gedoopt op 11-12-1796 te Anloo, overleden op 23-07-1846 te Gasteren, zoon van Hindrik Alefs en Lammigje Harms Sloots.
   4.  Berend Schuiling, geboren op 19-10-1818 te Anloo, overleden op 21-04-1819 te Annen.

VIIIp    Jan Berents Schuiling, landbouwer, geboren te Annen, gedoopt op 26-12-1774 te Anloo (getuige(n): Aaltje Roelofs van Annen), overleden op 05-11-1846 te Annen, zoon van Berent Hindriks Schuiling (zie VIIn) en Aaltje Jans Jobing.
Hij wordt genoemd in het haarstedenregister te Annen in 1804 als keuter.
Ondertrouwd (1) op 03-05-1801 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 03-05-1801 te Anloo met Aletta Stoffers Wilderink, geboren te Anloo, gedoopt op 06-01-1771 te Anloo (getuige(n): Claas Roelofs, hv. van Jan Bruins, organist en schoolmeester te Anloo), overleden op 24-01-1814 te Annen, dochter van Christoffer Jans Wildering en Henrika Egberts.
Gehuwd (2) op 09-05-1818 te Anloo met Tonnisje Popken, geboren te Annerveen, gedoopt op 15-04-1787 te Anloo, overleden op 15-06-1853 te Annen, dochter van Popke Tonnis en Aaltje Alberts Stennevelt.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje Schuiling, geboren te Annen, gedoopt op 06-06-1802 te Anloo, overleden op 03-05-1865 te Tynaarlo.
Gehuwd op 02-05-1829 te Rolde met Hindrik Lieben, geboren te Balloo, gedoopt op 21-10-1804 te Rolde, overleden op 15-09-1861 te Tynaarlo, zoon van Harm Jans Liebe en Marijke Wobbenkamp.
   2.  Henrika Schuiling, geboren op 24-12-1805 te Annen, gedoopt op 05-01-1806 te Anloo, overleden op 07-05-1866 te Rolde.
Gehuwd op 11-05-1839 te Rolde met Hilbert Nijsing, geboren op 30-01-1803 te Beilen, overleden op 09-09-1869 te Rolde, zoon van Roelof Hilberts Nijsing en Geesje Roelofs.
   3.  Berent Schuiling, geboren op 21-05-1809 te Annen, gedoopt op 18-06-1809 te Anloo.
   4.  Berent Schuiling, arbeider, geboren op 19-05-1813 te Anloo, overleden op 21-05-1869 te Aardscheveld, Assen.
Gehuwd op 07-05-1862 te Assen met Annigje Boer, geboren op 01-07-1825 te Assen, overleden op 12-04-1864 te Assen, dochter van Geert Jans Boer en Roelofje Naber.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Aaltje Schuiling, geboren op 16-06-1818 te Anloo, overleden op 27-01-1905 te Annen.
Gehuwd op 07-05-1847 te Anloo met Albert Kors, geboren op 12-09-1821 te Anloo, overleden op 06-11-1885 te Annen, zoon van Arent Kors en Aafje Harms.
   6.  Jantien Schuiling, geboren op 16-03-1821 te Anloo, overleden op 08-06-1891 te Anloo.
Gehuwd op 16-09-1854 te Rolde met Albert Boer, geboren op 21-02-1824 te Beilen, overleden op 06-04-1891 te Anloo, zoon van Jan Geerts Boer en Maria Andries Hoogeveen.
   7.  Roelfien Schuiling, geboren op 29-09-1823 te Anloo, overleden op 26-05-1898 te Tynaarlo.
Gehuwd op 30-01-1855 te Rolde met Berend Jellens, geboren op 25-09-1827 te Vries, overleden op 30-07-1899 te Rolde, zoon van Bonne Hendriks Jellen en Antien Klaassens Stevens.
   8.  Petertien Schuiling, arbeidster, geboren op 01-07-1826 te Anloo, overleden op 03-08-1864 te Anloo.
Gehuwd op 31-12-1852 te Anloo met Jan Moesker, geboren op 16-01-1831 te Veendam, overleden op 07-08-1878 te Anloo, zoon van Hendrik Roelof Moesker en Fennechien Harms Smit.

VIIIq    Jannes Schuiling, arbeider, geboren te Annen, gedoopt op 22-02-1795 te Anloo, overleden op 23-10-1848 te Annen, zoon van Berent Hindriks Schuiling (zie VIIn) en Aaltje Jannes Smit.
Gehuwd op 07-11-1829 te Anloo met Aafje Dekker, geboren te Annen, gedoopt op 04-10-1801 te Anloo, overleden op 09-12-1846 te Annen, dochter van Arent Geerts Dekker en Aaltje Hindriks Lanting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Schuiling, geboren op 03-12-1829 te Anloo, overleden op 03-02-1897 te Rolde.
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1860 te Rolde met Roelof Menninga, geboren op 10-01-1833 te Gieten, overleden op 27-02-1907 te Vries, zoon van Jan Everts Menninga, kuiper, en Gesina Berends Enting.
   2.  Arentje Schuiling, geboren op 07-01-1833 te Anloo, overleden op 28-01-1833 te Anloo.
   3.  Berent Schuiling, geboren op 23-02-1834 te Anloo, overleden op 12-04-1892 te Anloo.
   4.  Aaltje Schuiling, geboren op 07-07-1837 te Annen, overleden op 01-03-1907 te Zandvoort, Gieten.
Gehuwd op 17-05-1862 te Gieten met Pieter Lanting, arbeider, landbouwer, geboren op 28-02-1829 te Gieten, overleden op 20-02-1913 te Zandvoort, Gieten, zoon van Albert Harms Lanting en Trijntje Pieters Wapsenkamp.
   5.  Albertien Schuiling, geboren op 05-02-1840 te Annen, overleden op 09-07-1917 te Smilde.
Gehuwd op 01-05-1866 te Gieten met Albert Bakker, geboren op 07-03-1835 te Assen, overleden op 14-08-1905 te Kloosterveen, zoon van Jan Bakker en Aaltje Schoenmaker.
Bij het huwelijk van zijn ouders werd hij gewettigd.
   6.  Hinderkien Schuiling, geboren op 13-06-1842 te Annen, overleden op 20-02-1843 te Annen.

VIIIr    Jan Jurriens Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 26-04-1772 te Gieten, overleden op 10-05-1809 te Anloo, zoon van Jurrien Hindriks Schuiling (zie VIIp) en Geesje Jans van Boven.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 20, boerenzoon, ongehuwd.
Op 15-5-1809 zijn zowel Jan Schuiling als Jantje Braams overleden. Over de twee weeskinderen worden mombers benoemd. Dit zijn Hindrik Schuiling van de Veenhof en Harm Tonnis aan vaderszijde en Jan G. Braams en Hindrik G. Braams van moederszijde. De kinderen zijn Geesje Schuiling, 5 jaar oud, en Jurjen Schuiling, 4 jaar oud [SP 266 dl. 11 Folio 521 dd. 15-5-1809].
Gehuwd voor de kerk op 03-10-1802 te Gieten met Jantje Geerts Braams, geboren te Bonnen, gedoopt op 17-01-1773 te Gieten, overleden op 02-05-1809 te Annen, begraven op 07-05-1809 te Anloo, dochter van Geert Jans Braams en Geesje Hindriks Meijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Schuiling, arbeidster, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-02-1803 te Gieten, overleden op 21-02-1879 te Gasselte.
Gehuwd op 26-05-1825 te Gasselte met Geert Geerts Hilbrands, geboren op 30-06-1798 te Buinerveen, gedoopt op 03-07-1798 te Borger, overleden op 01-09-1850 te Gasselte, zoon van Geert Jans Hilbrants en Trijntje Jans Vos.
   2.  Jan Jans Schuiling, gedoopt op 31-03-1805 te Gasselte, overleden voor 1809.
   3.  Jurrien Schuiling, gedoopt op 20-04-1806 te Gasselte (zie IXk).
   4.  Geert Schuiling, geboren op 05-09-1808 te Annen, gedoopt op 18-09-1808 te Anloo, overleden op 21-09-1808 te Annen.

VIIIs    Hindrik Jurriens Schuiling, landbouwer, geboren te Veenhof, gedoopt op 26-10-1777 te Gieten, overleden op 29-01-1850 te Veenhof, zoon van Jurrien Hindriks Schuiling (zie VIIp) en Geesje Jans van Boven.
HSR 1764 Gieten: 1.
HSR 1774 Gieten: 1.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 26, boerenzoon, ongehuwd.
Bewoners 1825 Veenhof no. 96.
Kad. Atlas 1832 Sectie D no. 217.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-12-1804 te Gieten met Annegien Willems Meinders, geboren te Gieterveen, gedoopt op 01-01-1775 te Gieten, overleden op 27-03-1812 te Veenhof, dochter van Willem Jans Meinders, landbouwer, herbergier, en Jantje Hindriks Meijering.
Gehuwd (2) op 25-02-1813 te Gieten met Elizabeth Harms Zondag, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 14-03-1790 te Gasselternijveen, overleden op 17-09-1871 te Bonnen, dochter van Harm Jans Zondag en Jantje Talens.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geesje Schuiling, geboren te Veenhof, gedoopt op 01-12-1805 te Gieten, overleden op 18-06-1866 te Gasselterboerveen.
Gehuwd op 16-12-1829 te Gasselte met Harm Roelofs Vos, landbouwer, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 03-06-1805 te Gasselternijveen, overleden op 09-10-1883 te Gasselterboerveen, zoon van Roelof Jans Vos, landbouwer, en Harmina Harms.
   2.  Willem Hindriks Schuiling, landbouwer, geboren te Veenhof, gedoopt op 27-03-1808 te Gieten, overleden op 25-01-1842 te Veenhof.
   3.  Jurrien Hindriks Schuiling, geboren op 15-06-1811 te Veenhof, gedoopt op 17-06-1811 te Gieten, overleden circa 1811 te Veenhof.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Harm Schuiling, geboren op 15-02-1814 te Veenhof (zie IXl).
   5.  Gezina Schuiling, geboren op 25-07-1816 te Veenhof, overleden op 07-08-1846 te Gasselte.
Gehuwd op 09-12-1836 te Gasselte met Harm Hoving, veearts, geboren op 05-02-1814 te Gasselte, zoon van Meinert Cornelis Hoving en Jantje Lamberts.
   6.  Jurrien Schuiling, landbouwer, geboren op 06-10-1818 te Gieten, overleden op 04-07-1894 te Bonnen.
   7.  Jantje Schuiling, geboren op 20-12-1820 te Veenhof, overleden op 10-03-1861 te Gieten.
Gehuwd op 13-11-1841 te Gieten met Harm Meijers, landbouwer, geboren op 11-03-1814 te Gieten, overleden op 30-11-1880 te Gieten, zoon van Hindrik Harms Meijers, landbouwer, en Jantje Geerts Hollander.
   8.  Jacobje Schuiling, geboren op 20-07-1823 te Gieten, overleden op 17-01-1902 te Bonnen.
Gehuwd (1) op 14-06-1849 te Gieten met Reinder Hamminga, landbouwer, geboren op 15-11-1813 te Bonnen, overleden op 27-09-1873 te Bonnen, zoon van Harm Claasen Hamminga en Jantje Reinders Speelman.
Gehuwd (2) op 10-11-1876 te Gieten met Harm Hoiting, landbouwer, geboren op 14-03-1812 te Anloo, overleden op 23-09-1897 te Bonnen, zoon van Harm Jans Hoiting en Aaltje Berents Mulder.
   9.  Jan Schuiling, geboren op 02-04-1826 te Gieten (zie IXm).
   10.  Tale Schuiling, landbouwer, geboren op 18-11-1828 te Gieten, overleden op 08-02-1874 te Zutphen.
   11.  Geert Schuiling, geboren op 03-04-1832 te Gieten (zie IXn).
   12.  Tonnis Schuiling, geboren op 28-08-1835 te Gieten, overleden op 13-10-1902 te Bonnen.
   13.  Lammigje Schuiling, geboren op 08-02-1838 te Gieten, overleden op 14-05-1862 te Veenhof.

VIIIt    Roelof Hindriks Schuiling, aardappelkoper, gedoopt op 05-08-1753 te Sappemeer, overleden op 04-06-1828 te Kalkwijk, zoon van Hindrik Roelofs Schuiling (zie VIIr) en Aaltje Tebbes.
Gehuwd voor de kerk op 24-12-1780 te Hoogezand met Elizabeth Roelofs Meihuizen, geboren op 17-02-1745 te Delft, overleden op 15-12-1829 te Oude Bildtzijl, dochter van Roelof Samuels Meihuizen en Anna Lourens van der Woest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Roelofs Schuiling, geboren op 13-11-1781 te Kalkwijk, overleden op 18-11-1781 te Kalkwijk.
   2.  Roelof Roelofs Schuiling, geboren op 28-04-1783 te Kalkwijk (zie IXo).

VIIIu    Tebbe Hindriks Schuiling, schoenmaker, gedoopt op 19-10-1755 te Sappemeer, overleden op 14-02-1819 te Termunten, zoon van Hindrik Roelofs Schuiling (zie VIIr) en Aaltje Tebbes.
Tebbe Hindriks, gehuwd geweest met Aaltjen Eppes, te Termunten, aan de ene kant en Jan Eppes, Jacob Eppes, Hindrik Eppes en Eijelt Eppes, broers en erfgenamen van Aaltjen Eppes aan de andere kant, regelen de nalatenschap. Tebbe Hindriks verkrijgt de gehele boedel en moet aan de andere partij geven haar lijftstoebehoren, 600 gld. door haar ingebracht erfgoed en 820 gld. zijnde de helft van de aangewonnen goederen, voor elk een kwart [RA Termunten, folio 41, dd. 10-9-1801].
Tebbe Hindriks, weduwnaar Aaltjen Eppes, en Free Jacobs, dochter van Jacob Eppes Oosterveld en Trijntje Jans, te Reide onder Termunten, maken huwelijkse voorwaarden. Goederen gemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, het recht van representatie wordt gegeven aan de kinderen van Hindrik Roelfs en Aafke Jans te Weiwerd, van Roelf Hindriks Schuiling en Elisabeth Roelfs Meihuizen te Hoogezand, van Berent Alberts en Antje Jans te Hoogezand en van Jan Tiesen en Martjen Jacobs Oosterveld te Uitwierde, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij al zijn goederen, omgekeerd geldt dit ook, indien er wel of geen kinderen zijn, bij hertrouwen is de helft van de boedel voor de kinderen, hetgeen verminderd mag worden met opvoedingskosten. Brg: Roelof Hindriks Schuiling, broer. Berent Alberts en Antje Jans (ehel.), halfbroer. Aaltjen Berends Hulzebos, halfbroers dochter. Br.: Jacob Eppes Oosterveld en Trijntje Jans, ouders. Jan Tiesen [Jan Tiesens] en Martjen Jacobs Oosterveld (ehel.), zuster. Eppe Jacobs Oosterveld, broer. Jan Jacobs Oosterveld, broer. Jan Eppes, oom. Eijelt Eppes en Tietje Derks (ehel.), oom. Jan Claasen Kerbof en Grietje Hebels (ehel.), neef. Pieter Claasen Kerbof en Aagtje Jans (ehel.), neef. Hindrik Roelfs, aangetrouwde neef. Getuigen: Jan Jannes en Jan Remmerts. - fol.42 dd. 28-12-1802.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1801 met Aaltje Eppens, dochter van Eppe Jans en Martje Eppens.
Gehuwd voor de kerk (2) 1802 met Free Jacobs, dochter van Jacob Eppes Oosterveld en Trijntje Jans.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hindrik Tebbes Schuiling, geboren circa 1811, overleden op 15-03-1830 te Termunten.
   2.  Jan Schuiling, geboren circa 1813 te Termunten.
Gehuwd op 07-08-1850 te Termunten met Martje Jannes Lesterhuis, geboren circa 1806 te Woldendorp, dochter van Jannes Julles Lesterhuis en Hilje Entes.

Generatie IX

 
IXa    Evert Schuiling, landbouwer, geboren op 20-11-1801 te Spijkerboor, gedoopt op 03-01-1802 te Anloo, overleden op 06-08-1880 te Anloo, zoon van Egge Aalderts Schuiling (zie VIIIb) en Aaltje Everts.
Gehuwd (1) op 24-02-1826 te Anloo met Harmke Hindriks Landbouwer, geboren te Annerveensche Compagnie, gedoopt op 15-04-1798 te De Kiel, overleden op 25-09-1842 te Annerveen, dochter van Hindrik Andries en Lammigje Claassen te Velde.
Gehuwd (2) op 27-07-1857 te Anloo met Sijtske de Vries, geboren op 27-08-1815 te Sappemeer, dochter van Jan Geerts de Vries en Grietje Blaauw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egge Schuiling, geboren op 04-06-1826 te Anloo (zie Xa).
   2.  Hindrik Schuiling, landbouwer, geboren op 09-01-1829 te Anloo, overleden op 03-06-1854 te Annerveen.
   3.  Aaldert Schuiling, landbouwer, geboren op 27-11-1831 te Anloo, overleden op 25-07-1851 te Annerveen.
   4.  Lambert Schuiling, geboren op 13-01-1833 te Anloo, overleden op 22-08-1915 te Anloo.
Gehuwd op 28-01-1858 te Anloo met Marchien Koiter, geboren op 25-05-1836 te Anloo, overleden op 04-09-1891 te Anloo, dochter van Lucas Jans Koiter en Sjouwgje Steenge.
   5.  Lammigje Schuiling, geboren op 26-07-1834 te Anloo, overleden op 26-05-1897 te Annerveenschekanaal.
Gehuwd op 29-04-1859 te Anloo met Albert Schuringa, geboren op 05-08-1832 te Wildervank, overleden op 29-02-1896 te Annerveenschekanaal, zoon van Hindrik Tjakkes Schuringa en Roelfien Hergens Fekken.
   6.  Aaltje Schuiling, geboren op 14-03-1836 te Anloo, overleden op 15-01-1854 te Annerveenschekanaal.
   7.  Henderkien Schuiling, geboren op 09-09-1837 te Annerveen, overleden op 07-11-1879 te Anloo.
Gehuwd (1) op 23-12-1856 te Gieten met Jan Zondag, landbouwer, geboren op 06-10-1832 te Gieten, overleden op 13-01-1869 te Eexterveen, zoon van Hindrik Jacobs Zondag, landbouwer, en Jantje Pieters Brouwer.
Gehuwd (2) op 16-12-1870 te Anloo met Thijs Reiling, geboren op 19-11-1841 te Rolde, overleden op 17-09-1891 te Drouwenermond, zoon van Jan Thijs Reiling, landbouwer, en Aaltje Beijering.
   8.  Geertien Schuiling, geboren op 11-12-1838 te Annerveen, overleden op 22-05-1856 te Annerveenschekanaal.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  N.N. Schuiling, geboren op 22-04-1858 te Eext, overleden op 22-04-1858 te Eext.

IXb    Egbert Eggens Schuiling, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 25-07-1773 te Gieten, overleden op 07-12-1860 te Bonnen, zoon van Egge Egberts Schuiling (zie VIIIc) en Geesje Ottens Boekholt.
OSA 1383 Gieten huisnr. 1: 25 jaar oud, knecht, ongehuwd als schutter. Bewoners 1825 Bonnen no. 85a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 741.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-05-1803 te Gieten met Albertje Harmannus, geboren te Bonnen, gedoopt op 11-07-1779 te Gieten, overleden op 16-07-1813 te Gieten, dochter van Harmannus Hindriks, arbeider, en Roelofje Jochems.
Gehuwd (2) op 28-10-1813 te Gieten met Trijntje Harms, geboren te Gieten, gedoopt op 02-04-1775 te Gieten, overleden op 07-02-1817 te Gieten, dochter van Harm Jans en Egbertje Lucas.
Gehuwd (3) op 11-09-1818 te Gieten met Zwaantje Willems Bruins, geboren te Gieten, gedoopt op 30-10-1785 te Gieten, overleden op 14-12-1821 te Bonnen, dochter van Willem Willems Bruins en Maria Harmannus.
De doopinschrijving is Annechien, maar het overlijden meld Zwaantje. Vermoedelijk is de doopinschrijving verkeerd. (het andere kind op dezelfde datum gedoopt was ook een Annechien).
Ook Zwaantje Willems Winkels genoemd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelofje Schuiling, gedoopt op 03-06-1804 te Gieten, overleden op 04-08-1877 te Gieten.
Gehuwd op 09-11-1844 te Gieten met Harmannus van Boven, wever, gedoopt op 02-06-1793 te Odoorn, overleden op 15-11-1876 te Bonnen, zoon van Jan Jans van Boven, landbouwer, en Jantje Harmannus.
Bewoners 1825 Bonnen no. 79.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 729.
   2.  Jan Egberts Schuiling, geboren te Gieten (zie Xb).
   3.  Harmannus Egberts Schuiling, geboren te Boddeveld, gedoopt op 02-10-1808 te Gieten.
   4.  Geesje Egberts Schuiling, geboren op 17-03-1811 te Bonnerveld, gedoopt op 17-03-1811 te Gieten, overleden op 10-09-1842 te Bonnen.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Egbertje Schuiling, geboren op 09-09-1815 te Gieten, overleden op 13-03-1888 te Schoonoord.
Gehuwd op 27-04-1854 te Borger met Roelof Weersing Hooiveld, geboren op 19-02-1812 te Borger, overleden op 16-04-1878 te Sleen, zoon van Hindrika Jans Hooiveld.
Uit het derde huwelijk:
   6.  Grietje Schuiling, geboren op 14-09-1819 te Gieten, overleden op 18-11-1854 te Gieterveen.
Gehuwd op 01-02-1851 te Gieten met Willem Alberts Trip, arbeider, geboren op 18-06-1813 te Gieten, overleden op 20-02-1907 te Gieterveen, zoon van Albert Jacobs Trip, landbouwer, en Bougje Willems Springer.
   7.  Egge Egberts Schuiling, geboren op 01-10-1821 te Gieten, overleden op 24-11-1821 te Bonnen.

IXc    Willem Schuiling, landbouwer, geboren op 04-10-1789 te Yde, gedoopt op 11-10-1789 te Vries, overleden op 15-01-1866 te Midlaren, zoon van Lambert Willems Schuiling (zie VIIId) en Margje Lamberts.
Gehuwd op 29-06-1816 te Zuidlaren met Harmtje Freriks Croese, gedoopt op 28-12-1788 te Zuidlaren, overleden op 11-07-1858 te Zuidlaren, dochter van Frerik Harmannus Croese en Grietje Roelofs Kloot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Schuiling, geboren op 10-04-1817 te Zuidlaren, overleden op 21-06-1817 te Zuidlaren.

IXd    Jurrien Schuiling, landbouwer, geboren op 04-03-1808 te Sleen, overleden op 01-06-1893 te Borger, zoon van Jannes Schuiling (zie VIIIf) en Grietje Jurriens.
Gehuwd op 23-05-1834 te Borger met Geesje Dunning, geboren op 11-10-1813 te Westdorp, overleden op 18-05-1887 te Borger, dochter van Lukas Dunning en Willemtje Geerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Schuiling, geboren op 13-02-1835 te Borger, overleden op 20-02-1835 te Borger.
   2.  Lucas Schuiling, geboren op 14-01-1836 te Borger, overleden op 13-03-1922 te Borger.
Gehuwd op 10-05-1869 te Borger met Henderkien Kruit, geboren op 14-09-1839 te Borger, overleden op 21-07-1910 te Borger, dochter van Lucas Kruit en Grietje Paas.
   3.  Grietien Schuiling, geboren op 10-09-1838 te Borger, overleden op 01-11-1912 te Borger.
Gehuwd op 04-04-1863 te Borger met Willem Zeubring, geboren op 27-11-1830 te Borger, overleden op 05-06-1904 te Borger, zoon van Hindrik Willems Seubering en Jacobje Jans Beuling.
   4.  Jans Schuiling, geboren op 06-05-1841 te Borger, overleden op 12-02-1932 te Borger.
Gehuwd op 13-05-1879 te Borger met Jantien Tewes, geboren op 15-02-1847 te Exloo, overleden op 07-03-1899 te Borger, dochter van Johannes Tewis en Hindrika Nagelders.
   5.  Willemtien Schuiling, geboren op 04-01-1844 te Borger, overleden op 24-05-1925 te Exloo.
Gehuwd op 24-06-1876 te Borger met Koop Tewis, geboren op 07-01-1840 te Exloo, overleden op 14-03-1924 te Exloo, zoon van Johannes Tewis en Hindrika Nagelders.
   6.  Roelfien Schuiling, geboren op 24-01-1847 te Borger, overleden op 26-06-1848 te Borger.
   7.  Roelof Schuiling, geboren op 02-04-1849 te Borger, overleden op 24-01-1877 te Borger.
   8.  Zwaantje Schuiling, geboren op 29-10-1858 te Borger, overleden op 04-09-1860 te Borger.

IXe    Willem Harms Schuiling, arbeider, gedoopt op 28-04-1799 te Sleen, overleden op 19-05-1858 te Wezup, zoon van Harm Schuiling (zie VIIIg) en Zwaantje Jurriens.
Gehuwd op 31-12-1828 te Zweeloo met Barbertje Timmer, geboren op 27-05-1804 te Zweeloo, overleden op 08-03-1882 te Wesup, dochter van Klaas Jans Timmer en Hilligje Alberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Schuiling, geboren op 14-06-1829 te Sleen, overleden op 31-05-1907 te Wezup.
Gehuwd op 29-04-1871 te Zweeloo met Annigje Schoemakers, geboren op 01-12-1843 te Zweeloo, overleden op 30-03-1895 te Wezup, dochter van Jan Schoemakers en Geesje Oosteralting.
   2.  Klaas Schuiling, arbeider, geboren op 18-06-1834 te Emmen, overleden op 20-09-1913 te Sleen.
Gehuwd op 03-12-1869 te Zweeloo met Marchje Uiterwijk, geboren op 05-05-1849 te Zweeloo, overleden op 22-02-1916 te Sleen, dochter van Hindrik Uiterwijk en Roelofje Mulders.
   3.  Zwaantien Schuiling, geboren op 15-07-1839 te Noord-Sleen, overleden op 23-07-1906 te Sleen.
Gehuwd op 28-04-1866 te Zweeloo met Harm Heersing, geboren op 12-12-1833 te Oosterhesselen, overleden op 01-08-1908 te Noord Sleen, zoon van Harm Heersing en Annegien Wessels.

IXf    Jan Roelofs Schuiling, gedoopt op 11-01-1789 te Zuidlaren, overleden op 21-05-1828 te Zuidlaren, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIIIi) en Egbertje Jans Wilkens.
Bij huwelijk wettiging van een kind. Dit kind is Wolter Braam Speelman, geboren te Zuidlaren op 11-1-1812, overleden op 11-4-1889.
Gehuwd (1) op 02-09-1813 te Zuidlaren met Jantje Speelman, gedoopt op 10-01-1790 te Kropswolde, overleden op 05-05-1816 te Zuidlaren, dochter van Jannes Jans en Harmtje Hindriks Ansing.
Gehuwd (2) op 04-05-1818 te Zuidlaren met Hindrikje Roelofs Ottens, gedoopt op 05-07-1795 te Zuidlaren, overleden op 30-09-1833 te Zuidlaren, dochter van Roelof Ottens en Roelofje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbertien Schuiling, geboren op 01-07-1814 te Zuidlaren, overleden op 10-11-1852 te Annen.
Gehuwd op 26-03-1836 te Rolde met Jan Boes, dekker, geboren te Grolloo, gedoopt op 14-07-1805 te Rolde, overleden op 03-11-1870 te Assen, zoon van Roelof Jans Boes, arbeider, en Aaltje Alberts Krabben.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Roelfien Schuiling, dienstmeid, geboren op 29-10-1819 te Zuidlaren, overleden op 10-06-1851 te Anloo.
   3.  Roelof Jans Schuiling, geboren op 21-03-1822 te Zuidlaren, overleden op 12-01-1831 te Zuidlaren.
   4.  Jantien Schuiling, geboren op 24-08-1823 te Zuidlaren, overleden op 03-01-1897 te Weerdingerveen.
Gehuwd op 23-01-1852 te Zuidlaren met Jan Mensing, dienstknecht, geboren op 05-01-1829 te Gieten, overleden op 06-10-1905 te Emmen, zoon van Jan Cornelis Mensing, arbeider, en Jantje Jans Pieters.
   5.  Jan Jans Schuiling, geboren op 03-01-1828 te Zuidlaren, overleden op 29-01-1829 te Zuidlaren.

IXg    Hindrik Roelofs Schuiling, gedoopt op 15-02-1795 te Zuidlaren, overleden op 25-09-1879 te Zuidlaren, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIIIi) en Egbertje Jans Wilkens.
Gehuwd (1) op 06-05-1820 te Zuidlaren met Foldina van Dijk, geboren op 30-09-1798 te Yde, gedoopt 9-1798 te Vries, overleden op 27-08-1821 te Zuidlaren, dochter van Eppe Pieters van Dijk en Jantje Berents.
Gehuwd (2) op 18-10-1827 te Haren met Margje Talens, geboren op 15-12-1794 te Peize, overleden op 04-01-1868 te Zuidlaren, dochter van Albert Jans Talens en Hindrikje Harms.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Schuiling, geboren op 04-03-1821 te Zuidlaren, overleden op 07-02-1899 te Eelde.
Gehuwd op 17-01-1842 te Zuidlaren met Andreas Ardesch Rijkens, geboren op 12-11-1797 te Steenwijk, overleden op 26-04-1858 te Paterswolde, zoon van Hilligje Rijkens.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Roelof Schuiling, geboren op 06-04-1828 te Noordlaren, overleden op 11-09-1874 te Haren.
Gehuwd op 07-04-1855 te Haren met Jantje Takens, geboren circa 1827 te Haren, dochter van Take Takens en Alberdina Gerrits Frijling.
   3.  Albert Schuiling, geboren op 19-07-1830 te Haren, overleden op 13-08-1915 te Zuidlaren.
Gehuwd op 07-05-1859 te Zuidlaren met Grietje Nijenhuis, geboren op 11-01-1824 te Zuidlaren, overleden op 09-01-1896 te Zuidlaren, dochter van Jan Rosinge Nijenhuis, landbouwer, en Janna Egberts Sissing.
   4.  Jan Schuiling, landbouwer, geboren op 20-05-1833 te Haren, overleden op 25-05-1911 te Zuidlaren.
Gehuwd op 07-05-1864 te Zuidlaren met Hendrikje Pothof, geboren op 14-10-1842 te De Huizen, Hoogeveen, overleden op 28-02-1905 te Zuidlaren, dochter van Jacob Alberts Pothof en Fettje Geerts Riezenbrij.
   5.  Hendrik Schuiling, geboren op 17-08-1836 te Haren, overleden op 18-02-1901 te Schuilingsoord.
Gehuwd op 28-05-1863 te Zuidlaren met Albertje Tol, geboren op 02-11-1834 te Zuidlaren, overleden op 02-02-1920 te Schuilingsoord, dochter van Albert Tol en Aaltje Lamberts Hoving.

IXh    Jan Roelofs Schuiling, arbeider, gedoopt op 24-06-1798 te Zuidlaren, overleden op 29-06-1845 te Zuidlaren, zoon van Roelof Jans Schuiling (zie VIIIi) en Egbertje Jans Wilkens.
Gehuwd (1) op 12-05-1827 te Anloo met Jeigje Hindriks Lunshof, geboren te Gasteren, gedoopt op 25-03-1799 te Anloo, overleden op 30-04-1836 te Anloo, dochter van Hindrik Hindriks Lunshof en Grietje Luichjens Oosting.
Gehuwd (2) op 11-10-1837 te Anloo met Trijntje Smeenge, geboren te Anloo, gedoopt op 20-10-1799 te Anloo, overleden op 21-02-1875 te Loon, dochter van Hindrik Alberts Smeenge en Aaltje Berents Brants.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Schuiling, geboren op 16-01-1828 te Anloo, overleden op 18-02-1901 te Eext.
Gehuwd op 17-10-1863 te Anloo met Hillechien Dekker, geboren op 22-02-1838 te Anloo, overleden op 30-01-1922 te Anloo, dochter van Jan Barelds Dekker en Grietje Jans Schreuder.
   2.  Egbertien Schuiling, geboren op 05-01-1831 te Anloo, overleden op 03-08-1897 te Eext.
Gehuwd op 27-03-1862 te Zuidlaren met Frederik van Dalen, geboren op 01-02-1832 te Zuidlaren, overleden op 16-05-1866 te Zuidlaren, zoon van Hindrik Freriks van Dalen en Roelofje Sants.

IXi    Jan Schuiling, gedoopt op 30-12-1801 te Groningen, A-Kerk, overleden op 10-05-1864 te Bovensmilde, zoon van Hindrik Jans Schuiling (zie VIIIk) en Elsje de Vries.
Gehuwd voor de kerk op 30-04-1828 te Smilde met Grietje Jans Sickens, geboren op 16-12-1810 te Meppel, overleden op 11-06-1857 te Smilde, dochter van Jan Kraak Sickens en Jentien Vreeburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, arbeider, geboren op 26-05-1828 te Smilde, overleden op 27-04-1910 te Emmen.
Gehuwd op 11-03-1854 te Smilde met Marchje Wolters, geboren op 28-05-1835 te Smilde, overleden op 03-04-1892 te Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Lucas Wolters en Eltje Pomper.
   2.  Elsje Schuiling, geboren op 03-10-1831 te Smilde, overleden op 18-05-1861 te Smilde.
   3.  Jentienus Schuiling, geboren op 20-05-1836 te Smilde, overleden op 23-07-1838 te Smilde.

IXj    Harm Hindriks Schuiling, landbouwer, geboren op 08-07-1813 te Anloo, overleden op 15-10-1895 te Annen, zoon van Hindrik Berents Schuiling (zie VIIIo) en Jantje Harms Kors.
Gehuwd op 24-10-1840 te Anloo met Harmtje Berents Smeenge, geboren op 02-09-1811 te Annen, gedoopt op 08-09-1811 te Anloo, overleden op 12-10-1876 te Anloo, dochter van Berent Harms Smeenge en Geertje Jans Trip.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Schuiling, geboren op 08-05-1841 te Annen.
Gehuwd op 19-01-1866 te Anloo met Jan Rabs, landbouwer, geboren op 11-08-1836 te Anloo, zoon van Roelof Jans Rabs en Wennigje Jobing.

IXk    Jurrien Schuiling, arbeider, gedoopt op 20-04-1806 te Gasselte, overleden op 30-05-1868 te Gasselte, zoon van Jan Jurriens Schuiling (zie VIIIr) en Jantje Geerts Braams.
Gehuwd op 29-11-1834 te Gasselte met Jantje Braams, gedoopt op 19-04-1807 te Gieten, overleden op 19-05-1888 te Gasselternijveen, dochter van Jan Geerts Braams, landbouwer, en Egbertje Hindriks Weitering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, geboren op 21-02-1835 te Gasselte, overleden op 31-03-1905 te Nieuw Buinen.
Gehuwd op 04-05-1866 te Gasselte met Fennegien Pranger, geboren op 31-03-1831 te Gieten, overleden op 23-02-1900 te Gasselte, dochter van Jan Egberts Pranger, arbeider, en Aaltje Aalderts van Rein.
   2.  Egbert Schuiling, gedoopt op 20-10-1837 te Gasselte, overleden op 24-06-1927 te Borger.
Gehuwd op 19-03-1881 te Gasselte met Jantien Warring, geboren op 21-12-1857 te Gasselte, overleden op 20-04-1915 te Groningen, dochter van Berend Warrink en Geesien Rosies.
   3.  Jantien Schuiling, geboren op 20-05-1841 te Gasselte, overleden op 13-04-1880 te Drouwen.
Gehuwd op 13-05-1876 te Borger met Gerrit Jan Mensing, geboren op 22-04-1830 te Oosterhesselen, overleden op 31-01-1884 te Drouwen, zoon van Jan Harm Mensing en Hendrikkien Remmelts.
   4.  Henderik Schuiling, gedoopt op 05-05-1847 te Gasselte.

IXl    Harm Schuiling, landbouwer, bakker, geboren op 15-02-1814 te Veenhof, overleden op 22-12-1883 te Gasselterboerveen, zoon van Hindrik Jurriens Schuiling (zie VIIIs) en Elizabeth Harms Zondag.
Gehuwd op 08-03-1842 te Gasselte met Geessien Braams, geboren op 17-12-1819 te Bonnen, overleden op 24-10-1871 te Gasselterboerveen, dochter van Hindrik Geerts Braams, landbouwer, en Grietje Harms.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Schuiling, geboren op 06-06-1842 te Gieterveen.
Gehuwd op 15-08-1863 te Gasselte met Barteld Helings, timmerman, geboren op 10-07-1837 te Beerta.
   2.  Hendrik Schuiling, geboren op 01-12-1843 te Gieterveen (zie Xc).
   3.  Henderikus Schuiling, arbeider, geboren op 13-05-1845 te Gieterveen, overleden op 11-03-1922 te Emmen.
Gehuwd op 08-05-1869 te Gasselte met Elisabeth Braam, geboren op 29-12-1843 te Gasselternijveen, overleden op 14-11-1908 te Emmen, dochter van Melle Berends Braam, landbouwer, en Jantje Boerma.

IXm    Jan Schuiling, timmerman, geboren op 02-04-1826 te Gieten, overleden op 26-05-1898 te Gieten, zoon van Hindrik Jurriens Schuiling (zie VIIIs) en Elizabeth Harms Zondag.
Gehuwd op 18-04-1856 te Gieten met Margje Wolthuis, geboren op 08-04-1827 te Gieten, overleden op 30-12-1896 te Gieten, dochter van Willem Wolthuis, bakker, en Geesje Alberts Kamps.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Schuiling, geboren op 16-04-1857 te Gieterveen (zie Xd).
   2.  Willem Schuiling, geboren op 27-10-1858 te Gieterveen (zie Xe).
   3.  Gezinus Schuiling, geboren op 31-01-1861 te Gieterveen (zie Xf).
   4.  Jannes Schuiling, timmerman, geboren op 07-01-1863 te Gieterveen, overleden op 17-04-1918 te Ter Apel.
Gehuwd op 15-10-1888 te Vlagtwedde met Hillechien Joling, geboren op 22-10-1864 te Roswinkel, overleden op 08-05-1938 te Groningen.

IXn    Geert Schuiling, landbouwer, geboren op 03-04-1832 te Gieten, overleden op 23-05-1912 te Bonnen, zoon van Hindrik Jurriens Schuiling (zie VIIIs) en Elizabeth Harms Zondag.
Gehuwd op 17-09-1859 te Gieten met Grietje Wolthuis, geboren op 24-06-1836 te Gieten, overleden op 03-04-1910 te Bonnen, dochter van Willem Wolthuis, bakker, en Jacobje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Schuiling, dienstknecht, geboren op 15-01-1860 te Veenhof, overleden op 24-01-1951 te Bronneger.
Gehuwd op 10-05-1890 te Borger met Jantien Zondag, geboren op 17-04-1862 te Drouwen, overleden op 30-03-1931 te Borger.
   2.  Jacobje Schuiling, geboren op 06-03-1862 te Gieten, overleden op 13-07-1864 te Gieten.
   3.  Jacobje Schuiling, geboren op 09-09-1864 te Bonnen, overleden op 06-04-1943 te Bonnen.
Gehuwd op 17-09-1889 te Gieten met Willem Moek, landbouwer, geboren op 09-04-1860 te Bonnen, overleden op 16-03-1925 te Bonnen, zoon van Harm Moek, wever, landbouwer, en Trijntje Westerhuis.
   4.  Willem Schuiling, geboren op 26-04-1867 te Gieten.
   5.  Elizabeth Schuiling, geboren op 29-06-1870 te Bonnen, overleden op 08-04-1953.
Gehuwd op 18-11-1892 te Gieten met Harm Pepping, geboren op 15-03-1840 te Gieten, overleden op 23-01-1910 te Bonnen, zoon van Jacob Harms Pepping, landbouwer, en Albertje Danker.
   6.  Jannes Schuiling, geboren op 02-06-1874 te Bonnen (zie Xg).
   7.  Jurrien Schuiling, landbouwer, geboren op 29-06-1877 te Bonnen, overleden op 21-05-1917 te Bonnen.
Gehuwd op 03-09-1910 te Gieten met Sijgien Snijder, geboren op 11-08-1886 te Elp, overleden op 19-06-1972.

IXo    Roelof Roelofs Schuiling, geboren op 28-04-1783 te Kalkwijk, gedoopt op 01-06-1783 te Hoogezand, overleden op 12-07-1871 te Het Bildt, zoon van Roelof Hindriks Schuiling (zie VIIIt) en Elizabeth Roelofs Meihuizen.
Gehuwd op 22-12-1814 te Het Bildt met Klaaske Thijssens Rienks, geboren circa 1796 te Hallum, overleden op 01-07-1842 te Het Bildt, dochter van Thijs Rienks en Trijntje Klazes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Schuiling, geboren op 18-11-1815 te Oude Biltzijl, overleden op 03-05-1896 te Franeker.
Gehuwd op 10-09-1840 te Het Bildt met Rein Gaukes Kuiken, geboren op 04-03-1816 te St. Jacobiparochie, overleden op 18-09-1890 te Gaasterland.
   2.  Trijntje Roelofs Schuiling, geboren op 01-12-1817 te Hindelopen, overleden op 08-06-1900 te Barradeel.
Gehuwd op 11-04-1839 te Het Bildt met Dirk Reinders de Jong, geboren circa 1810 te Vrouwenparochie, overleden op 25-10-1853 te Barradeel.
   3.  Aaltje Schuiling, geboren op 06-07-1820 te Oude Biltzijl, overleden op 22-07-1820 te Oude Biltzijl.
   4.  Gelske Schuiling, geboren op 09-07-1822 te Oude Biltzijl, overleden op 29-12-1855 te Barradeel.
Gehuwd op 29-05-1845 te Het Bildt met Rutger Klazes Andringa, geboren op 03-06-1814 te Het Bildt, overleden op 20-08-1858 te Barradeel.
   5.  Roelof Schuiling, geboren op 20-09-1824 te Oude Biltzijl, overleden op 12-03-1894 te Het Bildt.
Gehuwd op 02-06-1849 te Het Bildt met Elisabeth Jans Bruinsma, geboren op 03-09-1828 te Barradeel, overleden op 13-03-1882 te Het Bildt.
   6.  Thijs Schuiling, geboren op 08-12-1826 te Oude Biltzijl, overleden op 09-05-1915 te Het Bildt.
Gehuwd op 21-06-1855 te Het Bildt met Ytje Klazes Hoekstra, geboren op 06-08-1829 te Het Bildt, overleden op 01-06-1894 te Het Bildt.
   7.  Samuel Schuiling, geboren op 24-01-1829 te Oude Biltzijl, overleden op 15-03-1834 te Oude Biltzijl.
   8.  Klaas Schuiling, geboren op 09-05-1831 te Oude Biltzijl, overleden op 11-06-1907.
   9.  Petrus Schuiling, geboren op 23-02-1833 te Oude Biltzijl, overleden op 09-08-1833 te Oude Biltzijl.
   10.  Aaltje Schuiling, geboren op 13-10-1834 te Oude Biltzijl, overleden op 08-04-1917 te Het Bildt.
Gehuwd op 14-05-1857 te Het Bildt met Pieter Hoogland, geboren op 09-12-1823 te Het Bildt, overleden op 16-01-1902 te Het Bildt.
   11.  Grietje Schuiling, geboren op 16-05-1838 te Oude Biltzijl, overleden op 26-03-1927.
Gehuwd op 27-05-1858 te Het Bildt met Sander Brinkhuis, geboren op 24-03-1835 te Leeuwarden, overleden op 25-04-1913 te Het Bildt.
   12.  Samuel Schuiling, geboren op 16-07-1841 te Oude Biltzijl, overleden op 07-01-1877 te Het Bildt.
Gehuwd op 03-05-1866 te Het Bildt met Gelske Hoogland, geboren op 27-03-1843 te Vrouwenparochie, overleden op 02-07-1875 te Het Bildt.

Generatie X

 
Xa    Egge Schuiling, landbouwer, geboren op 04-06-1826 te Anloo, overleden op 18-01-1886 te Eexterveen, zoon van Evert Schuiling (zie IXa) en Harmke Hindriks Landbouwer.
Gehuwd op 08-01-1861 te Anloo met Jantien Hoving, geboren op 26-08-1837 te Anloo, overleden op 14-09-1871 te Eexterveen, dochter van Kornelis Meinderts Hoving en Aaltje Mellens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Schuiling, landbouwer, geboren op 31-12-1869 te Eexterveen, overleden op 03-03-1942 te Gasselte.
Gehuwd op 26-05-1893 te Gieten met Hillechien Trip, geboren op 15-07-1870 te Bonnerveen, overleden op 19-05-1952 te Assen, dochter van Willem Trip, landbouwer, en Jacobje Poelman.

Xb    Jan Egberts Schuiling, veldwachter, arbeider, geboren te Gieten, gedoopt op 26-04-1806 te Gieten, overleden op 24-02-1874 te Gasselte, zoon van Egbert Eggens Schuiling (zie IXb) en Albertje Harmannus.
Gehuwd op 18-01-1833 te Gasselte met Harmtje Braams, gedoopt op 24-02-1810 te Gieten, overleden op 21-06-1884 te Gasselte, dochter van Jan Geerts Braams, landbouwer, en Egbertje Hindriks Weitering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Schuiling, arbeider, geboren op 08-02-1836 te Gasselte, overleden op 03-06-1890 te Gasselte.
   2.  Egberdina Schuiling, geboren circa 1840 te Gasselte, overleden op 11-02-1915 te Emmen.
   3.  Albertien Schuiling, geboren op 09-10-1840 te Gasselte, overleden op 24-03-1938 te Oosterhesselen.
Gehuwd op 13-12-1862 te Gasselte met Egbert Weggemans, geboren op 22-10-1834 te Oosterhesselen, zoon van Willem Weggemans en Aaltien Jalving.
   4.  Geessien Schuiling, geboren op 13-05-1848 te Gasselte, overleden op 09-04-1851 te Gasselte.

Xc    Hendrik Schuiling, landbouwer, geboren op 01-12-1843 te Gieterveen, overleden op 05-10-1924 te Gasselte, zoon van Harm Schuiling (zie IXl) en Geessien Braams.
Gehuwd op 16-10-1874 te Gasselte met Harmtien Pomp, geboren op 05-08-1852 te Gasselterboerveen, overleden op 10-03-1918 te Gasselte, dochter van Jan Geerts Pomp, arbeider, en Aaltje Hulshof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geessien Schuiling, geboren op 03-04-1875 te Gasselterboerveen.
Gehuwd op 20-04-1895 te Gasselte met Willem Eling, landbouwer, geboren op 14-07-1864 te Bonnen, zoon van Henderikus Eling, klompenmaker, en Hilligien Meijering.
   2.  Aaltje Schuiling, geboren op 31-07-1879 te Gasselterboerveen.
Gehuwd op 04-05-1901 te Gieten met Hendrik Hilbolling, arbeider, geboren op 18-07-1876 te Zandvoort, Anloo, zoon van Jakob Hilbolling, arbeider, en Pietertje Eling.
   3.  Jantje Schuiling, geboren op 23-03-1882 te Gasselterboerveen, overleden op 26-07-1966.
Gehuwd op 03-05-1902 te Gieten met Hendrik Zwiers, arbeider, geboren op 09-04-1878 te Gieterveen, overleden op 08-10-1937 te Groningen, zoon van Luichien Zwiers, timmerman, en Grietje van Rein.
   4.  Gebkerdina Schuiling, geboren op 15-04-1886 te Gasselte, overleden op 13-02-1980 te Emmen.
Gehuwd met Remmelt Groenwold, landbouwer, geboren op 22-11-1885 te Gieterveen, overleden op 05-10-1973 te Emmen, zoon van Harmannus Groenwold, landbouwer, en Lammechien van Rein.

Xd    Hendrik Schuiling, timmerman, geboren op 16-04-1857 te Gieterveen, overleden op 19-11-1908 te Bonnerveen, zoon van Jan Schuiling (zie IXm) en Margje Wolthuis.
Gehuwd (1) op 12-07-1884 te Gieten met Lammechien Breider, geboren op 06-01-1861 te Wildervank, overleden op 05-10-1894 te Bonnerveen, dochter van Barelt Breider, arbeider, en Roelofien Boers.
Gehuwd (2) op 30-09-1899 te Gieten met Trientje Langenberg, geboren op 20-12-1873 te Gasselterboerveenschemond, dochter van Jan Langenberg, arbeider, en Lammechien Krol.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, geboren op 05-12-1884 te Gieterveen.
   2.  Roelfien Schuiling, geboren op 20-06-1887 te Gieterveen.
Gehuwd op 25-05-1917 te Odoorn met Jan Kruit, landbouwer, geboren op 05-01-1891 te Gasselternijveen.
   3.  Marchien Schuiling, geboren op 22-02-1890 te Gasselterboerveenschemond, overleden op 15-10-1894 te Gieten.
   4.  Jeichien Schuiling, geboren op 24-06-1893 te Bonnerveen, overleden op 07-06-1894 te Bonnerveen.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Willem Schuiling, geboren op 20-12-1902 te Bonnerveen.

Xe    Willem Schuiling, timmerman, geboren op 27-10-1858 te Gieterveen, overleden op 10-02-1941 te Gieten, zoon van Jan Schuiling (zie IXm) en Margje Wolthuis.
Gehuwd op 09-08-1889 te Gieten met Jantje Venema, geboren op 06-11-1857 te Muntendam, overleden op 12-02-1941 te Gieten, dochter van Jan Venema, winkelier, en Marchien Suroverste.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, timmerman, aannemer, geboren op 30-07-1890 te Gieterveen, overleden op 01-09-1949 te Assen.
Gehuwd op 08-05-1915 te Gieten met Jantina Timmer.
   2.  Marchien Schuiling, geboren op 29-08-1891 te Gieterveen, overleden op 30-10-1891 te Gieterveen.
   3.  Jannes Schuiling, geboren op 26-09-1895 te Gieterveen, overleden op 26-10-1895 te Gieterveen.

Xf    Gezinus Schuiling, timmerman, geboren op 31-01-1861 te Gieterveen, overleden op 03-08-1902 te Gieterveen, zoon van Jan Schuiling (zie IXm) en Margje Wolthuis.
Gehuwd op 03-02-1882 te Gieten met Elizabeth Nijboer, geboren op 02-09-1860 te Bonnerveen, overleden op 28-11-1925 te Gieten, dochter van Roelof Nijboer, landbouwer, en Jantien Stavast.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Schuiling, timmerman, geboren op 07-06-1882 te Gieterveen.
Gehuwd op 15-08-1908 te Gieten met Jantien Braam, geboren op 27-12-1887 te Gasselte, dochter van Jan Braam, landbouwer, en Harmtje Meijers.
   2.  Roelof Schuiling, aannemer, geboren op 28-01-1884 te Gieterveen.
Gehuwd op 29-04-1913 te Odoorn met Margien Gerrits, geboren op 23-12-1883 te Westenesch.
   3.  Marchien Schuiling, geboren op 27-11-1885 te Gieterveen, overleden op 10-01-1902 te Gieterveen.
   4.  Jantje Schuiling, geboren op 09-12-1887 te Gieterveen.
Gehuwd op 02-02-1912 te Gieten met Aaldrik Haaijer, landbouwer, geboren op 29-01-1890 te Zuidlaarderveen, zoon van Aaldrik Haaijer, landbouwer, en Jakoba Doornbusch.
   5.  Pietertje Schuiling, geboren op 06-09-1890 te Gieterveen.
Gehuwd op 08-05-1909 te Gieten met Derk Kalk, steenhouwer, geboren op 20-09-1887 te Wildervank.
   6.  Hendrik Schuiling, geboren op 31-01-1893 te Gieterveen, overleden op 30-07-1893 te Gieterveen.
   7.  Grietje Schuiling, geboren op 10-08-1894 te Gieterveen.
Gehuwd op 24-05-1913 te Gieten met Roelof Bouwman, bakkersknecht, geboren op 30-12-1889 te Borger.
   8.  Willem Schuiling, bakker, geboren op 05-10-1896 te Gieterveen.
Gehuwd op 14-03-1924 te Odoorn met Lummechien Ottens, geboren circa 1903 te Exloërmond.
   9.  Hendrikje Schuiling, geboren op 01-05-1901 te Gieterveen.
Gehuwd op 16-05-1924 te Gieten met Arend Aasman, geboren op 06-12-1894 te Gieterveen, zoon van Jan Aasman, arbeider, landbouwer, en Petertje Hulshof.

Xg    Jannes Schuiling, landbouwer, geboren op 02-06-1874 te Bonnen, overleden op 21-12-1973, zoon van Geert Schuiling (zie IXn) en Grietje Wolthuis.
Gehuwd op 15-12-1900 te Gieten met Hillechien Pepping, geboren op 01-05-1879 te Bonnen, overleden op 17-05-1947 te Gieten, dochter van Willem Pepping, landbouwer, en Geesje Hogenesch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Schuiling, geboren op 17-11-1901 te Bonnen, overleden op 30-03-1908 te Bonnen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software