Genealogie van Harm Sloots


 
Generatie I

 
I    Harm Sloots, geboren voor 1537 te Gieten?
Genoemd 10-12-1552, optredende namens de buren van Gieten.
Kind:
   1.  Jan Harms Sloots, geboren voor 1554 (zie II).

Generatie II

 
II    Jan Harms Sloots, geboren voor 1554, zoon van Harm Sloots (zie I).
Ordelen Etstoel Lotting Sante Magnus Anloo te Bonnen in 1560,
Jan Harmens wordt genoemd
Tussen Harman Mensen und Roeloff Snoeck is gewyst, dat Roellof voors. hebbende ende holden sall alsoedaene andeel ende anpart des erves, daer Jan Harmans nu op woent, ende duslang in de huyre gehadt heft, nae luyt die maechtgescheyt anno LI des lesten Aprilis, ter tyt ende soe lang dat Roeloffs susteren ofte hoer erfgenaemen bijbrengen, hem eetwes, dat Jan Harmans in de pacht heft, toegescheyden is.
Genoemd op de goorspraak van 27-11-1574 inzake een roddelpraatje door zijn vrouw, welke niet met name wordt genoemd. In eerste instantie wordt de naam Egbert gebezigd, later Jan. De naam Egbert komt daarna enige eeuwen niet voor in de genealogie Sloots. Uit bestudering van diverse belastingregisters kan worden geconcludeerd dat Jan Harmens te Bonnen dezelfde is als Jan Sloet.
OSA 621 1612 Bonnen: 18.
Kinderen:
   1.  Cornelis Jansen Sloots, geboren voor 1570 (zie IIIa).
   2.  Jantje Sloots? Geboren circa 1580, overleden na 1643 te Eext.
Gehuwd met Roelof Meursing, landbouwer en herbergier, geboren circa 1585 te Gieten, overleden voor 1643 te Eext? Zoon van Willem Moersinge en Lamme Meijering.
Hij was de eigenaar van "het kleinde hofke Oostermeursinge" en van een plaats genaamd de Hoge Bult te Annerveen.
Goorspraak te Gieten van april 1609: Roelof Meursing heeft Luitje Campinge uitgescholden.
In 1640 heeft hij een kwestie met Boele Huisinge over een aflossing van een halve waar in de Eextermarke.
In 1643 is er een kwestie over een schenking door Jantje, de weduwe van Roelof Meursing van haar zoons Willem, Harmen en Albert Meursing op 16-8-1641 ten nadele van Jantje, de dochter van Roelof Meursinge's overleden zoon Jan.
Etstoel Deel/folio/datum11/358/4-4-1644
Eiser:Jan Meijeringe te Eext wegens zijn huisvrouw Lamme Meursinge
Verweerder:Harmen Meursinge en Albert Meursinge
Onderwerp:erfenis
Inhoud:eiser wil zijn deel van de erfenis van de vader van de partijen, wijlen Roelof Meursinge. Eiser krijgt gelijk.
In 1650 klaagt Jan Meijering, samen met zijn zwagers Harm, Albert en Willem Meursing tegen Bartelt Jusling en Jan Homan "hun eyschers een acker landes genoemt den Hey-acker souden hebben ontbruickt ende ontbouwet" Zij vorderen verlating van deze akker.
   3.  Lambert Sloots.
OSA 621 1612 Gieten: 18.
Goorsprake Anloo d.d. 14-3-1599 De buren van Bonnen doen de "veenluiden" verbieden meer markegrond te gebruiken dan overeenkomstig hun willekeur. Aanleg enonderhoud wegen. Aan de buren wordt nader bewijs opgelegd. Lambert Slots en Hinderick Wesselinge treden op namens de buren van Bonnen.
   4.  Willem Jans Sloots (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Cornelis Jansen Sloots, geboren voor 1570, zoon van Jan Harms Sloots (zie II).
OSA 841 1630 Bonnen: 8.
In 1630 woonde Cornelys Jansen samen met Roelof Meursing te Bonnen. De familie Sloots en Meursing hadden in de 17e eeuw veel verbanden. In de genealogie Meursing wordt gesproken over een Roelof Meursing, die getrouwd was met een Jantje, waarschijnlijk een dochter van Jan Sloots. Cornelys Jansen en Roelof Meursing bewoonden waarschijnlijk als zwagers één huishouding.
Kind:
   1.  Jan Cornelis Sloots, geboren circa 1586 (zie IV).

IIIb    Willem Jans Sloots, zoon van Jan Harms Sloots (zie II).
OSA 841 1630 Bonnen: 4.
Woonde in 1630, 1642, 1646 en 1654 in Bonnen als Willem Jansen. Hij huurde de boerderij van het Huis te Bonnen. Op grond van het feit, dat de mombers van de kinderen van Trijntien : Cornelis en Warner Sloots te Bonnen waren de familierelatie aangenomen. Trijntien stierf als Trijntien Willems terwijl ze als Trijntien Sloots met attestatie van Anloo naar Gieten kwam. Genealogisch kan hij de jongste zoon van Jan Harmens zijn. Zij oudere broers kregen de erfboerderijen en Willem moest zijn fortuin elders zoeken. Zijn dochter Trijntje, die op oudere leeftijd met een weduwenaar trouwde, overleed nog als moeder van jonge kinderen. Ook haar man overleed in datzelfde jaar-vermoedelijk ook niet zo jong.
Het is twijfelachtig of Willem een zoon is van Jan Cornelis. In geen enkel proces komt iets gemeenschappelijks voor. terwijl de andere Gieter/Bonner broers wel samen optraden. Vermoedelijk is Willem een (klein)zoon van een oudere generatie. Er is wel een familieband, gezien de familieband met Lammert en Cornelis.

Kind:
   1.  Trijntje Willems Sloots, geboren circa 1660, overleden op 18-12-1702 te Eexterveen.
Gehuwd met Hindrik van Oen, geboren circa 1650, overleden op 20-04-1702 te Eexterveen, zoon van Hindrik van Oen.
Aangenomen als lidmaat te Gieten in 1688.
HSR 1692 Bonnen: 2, Hindrick van Een.
SP 264 deel 2 folio 263 verkoop
Verkopers:Berent Hendriks pander van het schuldamt Anloo namens Jan Bebing, bakker en burger te Groningen
Kopers:Hendrik van Oen en zijn voorkinderen Cornelis Hebelinge namens zijn vrouw Lutgertien van Oen en Barelt Hendriks van Oen
Object:ouderlijke goederen van vaderszijde en moederszijde te Bonnen
Plaats:Gieten Datum:30-12-1699 Bijzonderheden:mombers Geert en Egbert van Oen.
Lidmatenlijst Anloo ca. 1700: Hindrik van Oene (overleden 1702) en Trijntje Willems (overleden 1702) zijn huisvrouw.
SP 266 deel 1 Deel 1 Folio 86 Datum registratie:6-3-1714. Momberrekening
Ouders:wijlen Hindrik van Oen
Kinderen:Lammechien van Oen; Aaltje van Oen; Hindrik van Oen.
h.m.:Albert Trouw, na de dood van de vorige hoofdmomber, Geert van Oen.
m.m.:Egbert van Oen.
SP 266 Deel 1 Folio 262 (zie ook Deel 1 Folio 86) Datum:24-5-1721
Momberrekening
Ouders:Hindrik van Oen
Kinderen:Hindrik van Oen; Aaltje van Oen. (Alleen genoemd bij de diverse uitgaven).
h.m.:Warner Sloots te Bonnerveen
m.m.:Egbert van Oen; Jan Alberts
Bijzonderheden:
Rekening wordt gedaan door Jan Alberts Trouw, zoon van Albert Lamberts Trouw, de vorige hoofdmomber.
SP 266 Deel 1 Folio 305 Datum23-2-1723 Momberrekening
Ouders:Hindrik van Oen
Kinderen:Lammegje Hindriks; Aaltje Hindriks
h.m.:Warner Sloots van Bonnen
m.m.Egbert van Oen
Bijzonderheden:
Warner Sloots heeft een broer Cornelis Sloots.

Generatie IV

 
IV    Jan Cornelis Sloots, geboren circa 1586, overleden na 1654, zoon van Cornelis Jansen Sloots (zie IIIa).
OSA 841 1630 Bonnen: 10.
Jan Cornelys Sloots wordt in 1642 genoemd als getuige in een geschil. Hij verhuurt in 1654 grond aan o.a. Cornelys Jansen. Dezelfde Cornelys Jansen huurt van meerdere mensen grond en wordt steeds Cornelys Sloots genoemd.
Mogelijk genoemd in het HSR van Bonnerveen van 1672 met 3.
Kinderen:
   1.  Harm Sloots, geboren 1610 te Gieten (zie Va).
   2.  Lambert Sloots, schuitenschuiver, geboren circa 1614 te Gieten, overleden 1686 te Groningen.
SP 264 Deel I, blz. 325 testament van Lambert Sloots te Groningen
Begunstigde: zijn naaste vrienden op zijn sterfdag, legaat aan Arent Jansen en vrouw te Zeegse. Bedrag:600 Plaats:Gieten Datum:8-6-1680.
SP 264 Deel I, blz. 326 verkoop door Lambert Sloots te Groningen aan neef Arent Jansen en Geessien Sloots te Zeegse van alle erfgoederen te Gieten, zoals dat aan Abel Sloots verkocht is geweest voor 1600 gulden. Plaats:Gieten, datum:8-6-1680.
Overleden in het St. Geertruidsgasthuis.
HSR 1692 Bonnen: 4, wed. Lambert Sloots.
HSR 1693 Bonnen: 4, wed. Lambert Sloots.
HSR 1694 Bonnen: 4, wed. Lambert Sloots.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-10-1647 te Groningen met Aaltje Hindriks Roerdinck, geboren circa 1600 te Anloo, overleden 1669 te Groningen, dochter van Hindrik Roerdinck en Petertje N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) 1670 met Trijntje Lamberts, overleden 1684 te Groningen.
   3.  Abel Sloots, geboren circa 1625 te Gieten (zie Vb).
   4.  Roelof Sloots.
   5.  Albert Jans Sloots (zie Vc).
   6.  Jan Jans Sloots (zie Vd).
   7.  Cornelis Jansen Sloots.

Generatie V

 
Va    Harm Sloots, geboren 1610 te Gieten, zoon van Jan Cornelis Sloots (zie IV).
HSR 1672 Gieten: 4.
HSR 1692 Gieten: 4.
HSR 1693 Gieten: 3.
HSR 1694 Gieten: 2.
Gehuwd met Jantien N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Sloots, geboren circa 1635 te Gieten, overleden na 1703.
Cornelis Sloots wordt in het haardstedenregister van Bonnen van 1672 aangeslagen voor vier paarden.
Zijn erfenis wordt op 16-11-1725 aangegeven door Jan Julsinge en Willemtien Meijers.
Gehuwd voor de kerk na 1665 met Jantje Jans Meijering, geboren circa 1625 te Eext, overleden na 1703, dochter van Jan Geerts Meijering en Wemmula Aling.
   2.  Frerikje Harms Sloots, geboren circa 1645 te Gieten, overleden na 1687 te Eext.
Gehuwd met Boele Meursing, geboren circa 1645 te Eext, overleden op 22-05-1701 te Eext, zoon van Otto Meursing en Jantje Jans Meijering.

Vb    Abel Sloots, geboren circa 1625 te Gieten, overleden op 30-12-1690 te Gieten, zoon van Jan Cornelis Sloots (zie IV).
Abel Sloots wordt in het haardstedenregister van Gieten aangeslagen voor drie paarden.
Gehuwd met Jantje Jans Meijering, geboren circa 1625 te Eext, overleden op 16-03-1690 te Gieten, dochter van Jan Geerts Meijering en Wemmula Aling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Sloots, geboren circa 1655 te Gieten.
Gehuwd met Arent Jans, geboren circa 1655.

Vc    Albert Jans Sloots, zoon van Jan Cornelis Sloots (zie IV).
Groningen d.d. 29-3-1670 Albert Jansen Sloots en Jantien Peters legateren een bedrag aan de boekhouders deses stad, Archief van de stad Groningen.
Gehuwd met Jantje Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Sloots, geboren circa 1645 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1667 te Groningen met Claas Pieters.
   2.  Willemtje Sloots, geboren circa 1645 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 11-01-1679 te Groningen met Michiel Jans van Gelder.
   3.  Pieter Sloots, gedoopt op 03-02-1656 te Groningen.
   4.  Wibbigje Sloots, gedoopt op 20-09-1657 te Groningen.
   5.  Pieter Sloots, gedoopt op 13-10-1661 te Groningen.
   6.  Hindrikje Sloots, gedoopt op 19-03-1663 te Groningen.
   7.  Arent Sloots.

Vd    Jan Jans Sloots, zoon van Jan Cornelis Sloots (zie IV).
Gehuwd met Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Sloots, geboren circa 1645 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1666 te Groningen met Hindrik Lubberts.
Getuigen huwelijk: Albert Sloots, neef.
   2.  Evert Sloots, gedoopt op 30-08-1657 te Groningen.
   3.  Harmtje Sloots.
Gehuwd voor de kerk op 16-08-1690 te Groningen met Willem Pollinck.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software