Genealogie van Jan Jans Velthuis


 
Generatie I

 
I    Jan Jans Velthuis, geboren circa 1675, overleden op 20-09-1720 te Gieten.
Kinderen:
   1.  Jan Jans Velthuis, geboren circa 1700 te Gieterveen (zie IIa).
   2.  Hindrik Jans Velthuis, geboren circa 1715 te Gieterveen (zie IIb).

Generatie II

 
IIa    Jan Jans Velthuis, geboren circa 1700 te Gieterveen, overleden voor 1742, zoon van Jan Jans Velthuis (zie I).
HSR 1742 Gieterveen: 4, wed. Jan Velthuis, heeft ook een Ross meule.
SP 266 Deel 4 Folio 279 Datum: 16-7-1743 Mombereed
Ouders: Jan Jans Velthuis en Jantje Harms van Gieterveen
Kinderen: Roelofje Jans; Lammigje Jans
h.m.: Berent Poelmans van Eexterveen (m.z.)
m.m.: Jan Roelofs van Gasteren; Pieter Jans Hagedoorn van Drouwen; Jan Harms van Eexterveen
Bijzonderheden
Hoofdmomber was gekozen van moederskant, omdat de mombers van vaderskant niet konden schrijven.
Jantje hertrouwd met Tonnis Jacobs van Bonnerveen.
Er zijn mandelige goederen (voor de helft) met het kind van Hindrik Jans.
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1728 te Anloo met Jantje Harms, geboren circa 1700 te Eexterveen, dochter van Harm Hindriks en Lammigje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans Velthuis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 20-06-1734 te Gieten, overleden op 22-09-1734 te Gieterveen.
   2.  Roelofje Jans Velthuis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 21-05-1736 te Gieten.
   3.  Lammigje Jans Velthuis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 30-10-1740 te Gieten, overleden op 06-04-1830 te Gieterveen.
Gehuwd voor de kerk op 25-11-1764 te Gieten met Lambert Geerts van het Broek, arbeider, geboren circa 1740 te Gieterveen, overleden voor 1804, zoon van Geert Lamberts, arbeider, en Grietje Jacobs.
HSR 1742 Gieterveen: 1.
OSA 1110 1749 Gieterveen.
HSR 1754 Gieterveen: 1.
HSR 1764 Gieterveen: 1.
SP 264 dl. 5 folio 364: Lambert Geerts van 't Broek van Gieterveen leent 700 gulden van Jan Wildering, karspelsoldaat van Anloo. Borg zijn Willem Meijering van Bonnerveen en Berent Tonnis van Bonnerveen en Willem Jans Meinders van Gieterveen, ieder voor 1/3 deel.
SP 264 Deel 6 fol. 207: Lambert Geerts en huisvrouw van Gieterveen lenen van Roelof Willems Meijering 133 gulden op 1-7-1770. Lambert ondert. met Lambert Geerts Broek.
SP 264 Deel 6 fol. 211: Lambert Geerts x Lammegje Jans van Gieterveen lenen van Willem Harms van Bonnerveen 200 gulden op 1-5-1769.
HSR 1774 Gieterveen: 1, van 't Broek.
HSR 1784 Gieterveen: 2, nering.
HSR 1794 Gieterveen: 2, nering, wed. van Lambert Geerts.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 115: arbeidster, weduwe, 2 kinderen.
HSR 1804 Bonnerveen: 3, wed. van Lambert Geerts, nering.

IIb    Hindrik Jans Velthuis, geboren circa 1715 te Gieterveen, zoon van Jan Jans Velthuis (zie I).
Op 16-7-1747 zijn de mombers over Jantje, d.v. Hindrik Jans Velthuis en Hilligje Hindriks van Gieterveen: Roelof Hindriks van Zuidlaren (v.z.); Jan Roelofs van Gasteren (v.z.); Harm Udding van Gieten (m.z.); Jan Roelofs van Bonnen (m.z.).
Eer zijn mandelige goederen met de weduwe van Jan Jans Velthuis.
Op 19-1-1748 is Hindrik Reinders, grootvader van Jantje, medemomber i.p.v. Jan Roelofs van Gasteren.
Gehuwd voor de kerk op 07-01-1742 te Gieten met Hilligje Hindriks, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 12-01-1721 te Gieten, dochter van Hindrik Reinders, knecht bij Jan Ottens, en Jantje Jans.
Bij haar huwelijk kwam ze van Gieterveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hindriks Speelman, geboren circa 1743 te Gieterveen, overleden op 02-08-1787 te Bonnerveen.
OSA 1110, Hindrik Reinders betaald voor zich en voor het kind van Hindrik Jans Veldhuis.
Gehuwd voor de kerk op 16-12-1768 te Gieten met Willem Harms Meijering, landbouwer Bonnerveen; representant Gieten 1795, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 11-01-1743 te Gieten, overleden op 15-03-1809 te Bonnerveen, zoon van Harm Berents en Lammigje Meijering.
Willem ontpopte zich tijdens de omwentelingen van 1795 als een patriot. Zo trad hij wegens Gieten op als representant van april tot september 1795.
In 1797 en 1798 bewoonde Willem het huis nr. 102 te Bonnerveen. Inwonenden waren zijn, toen nog ongehuwde zoon Harm en de 26 jarige knecht Harms Jans.[OSA 1383] Hij bezat prive huis en hof nr. 110 te Bonnerveen. In Gieterveen was hij gewaardeeld met in totaal 2 waardeel, het een gemeenschappelijk met J. Homans en consorten, het tweede gemeenschappelijk met de erfgenamen Speulman. Daarnaast bezit hij samen met niet nader genoemde anderen o.a. huis en hof nr. 109 te Bonnerveen. Tenslotte bezat hij, wederom met consorten, erven 111 en 116 te Bonnerveen. Wilem Harms Meijering kocht op 21 april 1791 van Harm en Jan Meijering van Gasselte enig land in de marke van Bonnen. Het land was mandelig bezit. Harm en Jan Meijering waren kinderen van Willems zuster, Lammechien Harms, gehuwd met Albert Meijering. In 1783 kocht Willem van de heren Cremers te Groningen een mat in de Koyerse maat voor 180 gulden. In 1803 kocht hij van de erven van Jan Hidding van Gasselte het aandeel van het Swarte stuk te Bonnerveen.
In 1797 wordt hij aangeslagen voor f 9.145,-.
Willems grafschrift luidde:
Ter nagedachtenis van Willem Harms. Hier ligt een man van oude dagen, met zijne zoon in 't graft beneen. Op eenen dag zijn zij begraven. Ach wat was 't een treurtoneel. Maar ach, menschen in dit leven, leert toch dat gij sterven moet. Totdat gij van hier moet sneven, verkrijgen zult het hoogste goed.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software