Genealogie van Hindrik Reinders


 
Generatie I

 
I    Hindrik Reinders.
Niet zeker dat hij de vader is van Reinder. Hij woonde in 1612 te Gieterveen.
Kind:
   1.  Reinder Hindriks, geboren circa 1620 te Gieterveen (zie II).

Generatie II

 
II    Reinder Hindriks, landbouwer te Bonnerveen, geboren circa 1620 te Gieterveen, overleden na 1654 te Bonnerveen, zoon van Hindrik Reinders (zie I).
Kinderen:
   1.  Pieter Reinders, geboren circa 1645 te Bonnerveen (zie IIIa).
   2.  Harm Reinders, geboren circa 1650 te Bonnerveen (zie IIIb).
   3.  Jan Reinders, geboren circa 1650 te Bonnerveen, overleden na 1718 te Bonnerveen.
SP 264 Deel I, blz. 327 testament
Erflaters:Jan Reynders x Geertruyt Lammerts op Bonnerveen, de laatste met momber Cornelis van Holle
Begunstigde:langstlevende, Plaats:Gieten, Datum:16-1-1679.
HSR 1672 Bonnerveen: 2.
HSR 1692 Bonnerveen: 3.
HSR 1693 Bonnerveen: 3.
HSR 1694 Bonnerveen: 3.
Gehuwd met Geertruit Lamberts, overleden op 16-05-1691 te Bonnerveen.

Generatie III

 
IIIa    Pieter Reinders, geboren circa 1645 te Bonnerveen, zoon van Reinder Hindriks (zie II).
Pieter Reinders en Aafje Klaassen worden lidmaat te Gieten op 21-12-1678.
HSR 1692 Bonnerveen: 1.
HSR 1693 Bonnerveen: 1.
HSR 1694 Bonnerveen: 1.
Gehuwd met Aafke Claassen, geboren voor 1660.
Aangenomen als lidmaat 1678: Pieter Reinders met zijn vrouw Aefke Klaasen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder Pieters, geboren te Bonnerveen (zie IVa).
   2.  Claas Pieters, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 16-08-1685 te Gieten, overleden op 12-06-1686 te Bonnerveen.
   3.  Jacobje Pieters, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 22-07-1688 te Gieten.
Gehuwd met Egbert Hindriks, geboren circa 1680.
naam Eghberts, Harmtien, dochter van Eghbert Hinderiks en Jacobien
Pieters, zuster van Pieter, Jantien en Afien Eghberts
inzake
lotting 1725 juni 26
vindplaats Etstoel 14, deel 42, fol. 116vo.

IIIb    Harm Reinders, geboren circa 1650 te Bonnerveen, overleden op 01-05-1715 te Bonnerveen, zoon van Reinder Hindriks (zie II).
HSR 1672 Bonnerveen: 3.
Jacobje, de vrouw van Harm Reinders wordt lidmaat te Gieten in 1678.
HSR 1692 Bonnerveen: 3.
HSR 1693 Bonnerveen: 3.
HSR 1694 Bonnerveen: 3.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1678 met Jacobje N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1695 te Gieten met Idigje Roelfs (Ida) Pepping, geboren circa 1662 te Gieten, overleden te Bonnerveen, dochter van Roelof Jans Pepping en Grietje Willems.
kort na 22-04-1744. SP 264 deel 4 folio 40: IJdigje Pepping, wed. van Harm Reinders. Jan Ottens is momber lenen 450 gulden van H. Fledderus x Lammegje Meijering, dd. 21-5-1738.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reinder Harms, geboren circa 1680 te Bonnerveen (zie IVb).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Geert Harms, geboren circa 1695 te Gieterveen (zie IVc).
   3.  Grietje Harms Reinders, gedoopt op 15-01-1699 te Gieten, overleden te Bonnerveen.
voor 1727.
Gehuwd voor de kerk op 10-10-1717 te Rolde met Arent Roelofs Huising, landbouwer, geboren circa 1695 te Grolloo, overleden na 1735.
Lidmatenlijst 1718 Bonnerveen: Arent Huisinghe.
SP 266 Deel 2 Folio 73 Dd. 14-10-1727 Mombereed
Ouders:Arent Huising en wijlen Grietje Harmens
Kinderen:Harm Huising
h.m.:Berent Egberts te Bonnen
m.m.:Roelof Jacobs Pepping van Gieten (m.z.); Jan Huising van Grolloo (v.z.); Roelof Huising van Grolloo.
Op 16-1-1735 Verkocht hij een stuk grond aan zijn oom Albert Huising te Grollo. Als zijn volmacht trad op zijn broer Jan Huising (R.A.D. familiearchief Huising inv.nr 4)
SP 264 deel 3 folio 310
Soort akte:lening
Leners:Arent Huising x Trijntien Jansen van Bonnerveen met voorzoon Harmen Huising
Uitleners:Bouwe Wijbes x Marchien Ottens te Gasselternijveen
Bedrag:225
Keurnoten: ette Pieter Huising en Warner Sloots
Plaats:Gieten
Datum:22-11-1731

SP 264 deel 4 folio 36: Arent Huising x Trijntje Hebers van Bonnerveen lenen 1400 gulden van schulte Egbert Dannenberg en zuster Anna Dannenberg van Steenwijk dd. 10-5-1738. Borgen zijn schulte Jan Aling van Gasselte, schulte Tijtse Witting van Gasselternijveen, Jan Huising van Rolde; Jan Hebes van Oosterhesselen.
SP 264 deel 3 folio 347 lening
Leners:Arent Huising x Trijntje en schoonmoeder Yde op Bonnerveen
Uitleners:Jan en Willem Segering te Exloo
Bedrag:300 Plaats:Exloo Datum:1-5-1728
Bijzonderheden:Yde tekent : Ydeien Roelofs.
SP 264 deel 3 folio 362 lening
Leners:Arent Huising x Trijntje Hebers te Bonnerveen
Uitleners:J. Aling, schulte te Gasselte
Bedrag:150 Plaats:Gieten Datum:4-2-1735.
naam Hebers, Trijntien, Bonnerveen, vrouw van Arent Huisinge
inzake aangeklaagde
lotting 1734 juni 22
vindplaats Etstoel 14, deel 44, fol. 154vo.
   4.  Trijntje Harms, geboren circa 1700, overleden circa 1737.
Gehuwd voor de kerk circa 1725 met Roelof Jacobs Pepping, geboren te Gieten, gedoopt op 05-07-1691 te Anloo, begraven 3-1770 te Gieten, zoon van Jacob Roelofs Pepping en Lammegien Laving.
SP 266 Deel 3 Folio 370 dd.7-3-1739 Mombereed en inventaris
Ouders:Roelof Jacobs Pepping en wijlen Trijntje Harms
Kinderen:Harm Pepping; Jacob Pepping
h.m.:Geert Harms van Eexterveen
m.m.:Jan Roelofs van Bonnen; Geert Hindriks van Gieten; Wessel Hindriks van Eext.
HSR 1742 Gieten: 4.
HSR 1754 Gieten: 4.
HSR 1764 Gieten: 4.
OSA 110 1749: Roelof Pepping, daarachter Hinderkien Hindriks.

Generatie IV

 
IVa    Reinder Pieters, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 23-06-1682 te Gieten, zoon van Pieter Reinders (zie IIIa) en Aafke Claassen.
Kind:
   1.  Hindrik Reinders, geboren te Gieterveen (zie Va).

IVb    Reinder Harms, geboren circa 1680 te Bonnerveen, zoon van Harm Reinders (zie IIIb) en Jacobje N.N.
HSR 1742 Bonnerveen: 1.
Kinderen:
   1.  Leentje Reinders, geboren circa 1708 te Bonnerveen.
Gehuwd voor de kerk op 26-07-1733 te Gieten met Harm Hindriks, gedoopt op 15-07-1683 te Gieten, zoon van Hindrik Wessels en Talleijn Harms.
   2.  Harm Reinders, geboren circa 1715 (zie Vb).
   3.  Annigje Reinders, geboren circa 1720 te Bonnerveen.
Gehuwd voor de kerk op 03-04-1746 te Gieten met Derk Alberts, geboren circa 1720 te Essen, Osnabruck.
OSA 1110 1749 Gieterveen.
HSR 1754 Gieterveen: 2.
HSR 1764 Gieterveen: 1.
HSR 1774 Gieterveen: 1.
HSR 1784 Gieterveen: 1.
HSR 1794 Gieterveen: -, geniet diaconie.
   4.  Jantje Reinders, geboren circa 1720 te Bonnerveen.
Gehuwd voor de kerk op 26-01-1744 te Gieten met Jacob Hindriks Elevelt, snijder, geboren circa 1706 te Eext, zoon van Hindrik Elevelt en Harmtje Jans.
OSA 1110 1749 Bonnerveen: Jacob Eelevelt
HSR 1754 Bonnen: 1.
HSR 1764 Bonnen: 2, keuter en snijder.
HSR 1774 Bonnen: 1.
HSR 1784 Bonnen: 1.
HSR 1794 Bonnen: 1.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 85: 93 jaar, gehuwd.

IVc    Geert Harms, landbouwer, geboren circa 1695 te Gieterveen, overleden na 1742 te Gieterveen, zoon van Harm Reinders (zie IIIb) en Idigje Roelfs (Ida) Pepping.
In 1716 ondertekende hij een verklaring, dat hij getuige was geweest bij een gesprek tussen Claas Ottens en de Ette Hendrick Huising over de verkoop van enkele Akkers (Mensinge inv.nr 1510) In 1722 verkocht Geert een paard, welk geld door zijn oom Jacob Pepping 'vanwege mijn neef' in ontvangst werd genomen. Zijn woonplaats werd toen omschreven als: bij de Hopmanswijk. Acht jaar later ondertekende hij als buur van Gieterveen een wilkeur betreffende het begraven en het onderhoud van de dijken. Hij was in 1739 momber over de kinderen van Roelof Jacobs Pepping en Trijntje Harms. Zijn laatste vermelding dateert van 1742, als hij nog vermeldt wordt in het haardstedenregister.
HSR 1742 Gieterveen: 1.
Gehuwd voor de kerk 1720/1725 met Grietje Hindriks, geboren 1700/1710, overleden na 1740.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Geerts, geboren circa 1727 te Gieten (zie Vc).
   2.  Hindrikje Geerts, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24-10-1733 te Gieten.
   3.  Elsje Geerts, geboren te Gieterveen, gedoopt op 03-01-1740 te Gieten.
   4.  Hindrik Geerts, geboren te Gieterveen, gedoopt op 03-01-1740 te Gieten.

Generatie V

 
Va    Hindrik Reinders, knecht bij Jan Ottens, geboren te Gieterveen, gedoopt op 20-12-1700 te Gieten, begraven 4-1767 te Gieten, zoon van Reinder Pieters (zie IVa).
HSR 1742 Gieterveen: 3.
HSR 1754 Bonnerveen: 1.
HSR 1764 Bonnerveen: 2.
SP 266 Deel 7 Folio 398 dd.29-7-1768 Mombereed, inventaris en huwelijksakte.
Ouders:wijlen Hindrik Reinders en Grietje Willems Lanting van Bonnerveen
Kinderen:Margje Hindriks (4 jaar oud)
h.m.:Ubbe Egberts van Gieterveen (v.z.)
m.m.:Geert Egberts van Gieterveen (v.z.); Willem Hindriks Lanting van Gieterveen (m.z.); Cornelis Lanting van Eexterveen (m.z.)
Bijzonderheden
Grietje is opnieuw getrouwd met Geert Lamberts van Gieterveen
SP 266 Deel 8 Folio 480 dd.31-10-1776
Momberrekening III
Ouders:wijlen Hindrik Reinders en Grietje Lanting
Kinderen:dochtertje
h.m.:Ubbo Egberts van Gieterveen
m.m.:Geert Egberts; Willem Lanting; Cornelis Lanting (niet verschenen)
Bijzonderheden
Grietje is nu getrouwd met Geert Lamberts van Gieterveen.
Jacob Jans van Gieterveen wordt de nieuwe hoofdmomber. Ubbo Egberts kon niet goed schrijven, en de zoon van de halfzuster van de pupil van v.z. is nu hoofdmomber
SP 282 Deel 1 Folio 207 dd.28-4-1804
Momberbenoeming, staat en inventaris
Ouders:wijlen Hindrik Reinders en Grietje Willems van Bonnerveen
Kinderen:Margje Hindriks, 40, innocent
h.m.:Harm Jans Speelman
m.m.:Jacob Jans Speelman; Reinder Jans Speelman; Willem Harms.
Onder de goederen mandelige goederen met de erfgenamen van Geert Lamberts. Andere stukken land mandelig met de weduwe van Jan Jacobs en kinderen en de broers Reinder Jans Speelman en Harm Jans Speelman.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-01-1720 te Anloo met Jantje Jans, geboren circa 1690 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-02-1756 te Gieten met Grietje Willems Lanting, geboren circa 1730 te Gieterveen, dochter van Willem Hindriks Lanting en Margje Hindriks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hilligje Hindriks, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 12-01-1721 te Gieten.
Bij haar huwelijk kwam ze van Gieterveen.
Gehuwd voor de kerk op 07-01-1742 te Gieten met Hindrik Jans Velthuis, geboren circa 1715 te Gieterveen, zoon van Jan Jans Velthuis.
Op 16-7-1747 zijn de mombers over Jantje, d.v. Hindrik Jans Velthuis en Hilligje Hindriks van Gieterveen: Roelof Hindriks van Zuidlaren (v.z.); Jan Roelofs van Gasteren (v.z.); Harm Udding van Gieten (m.z.); Jan Roelofs van Bonnen (m.z.).
Eer zijn mandelige goederen met de weduwe van Jan Jans Velthuis.
Op 19-1-1748 is Hindrik Reinders, grootvader van Jantje, medemomber i.p.v. Jan Roelofs van Gasteren.
   2.  Grietje Hindriks, geboren circa 1722 te Bonnerveen, overleden op 13-07-1766 te Bonnerveen.
Niet zeker dat zij een dochter is van Hindrik Reinders.
Gehuwd voor de kerk op 23-01-1746 te Gieten met Jan Jacobs Speelman, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 31-03-1720 te Gieten, zoon van Jacob Roelofs en Roelofje Harms.
Harm Jans Speelman, zoon van Jan Jacobs (Speelman) is momber over de kinderen van Harmen Willems Meijering.
SP 264 Deel 6 fol. 203: Jacob Jans; Reinder Jans; Harm Jans van Gieterveen lenen van Geertruida convent te Groningen 2700 gulden, resterende kooppenningen van een veenplaats op Gieterveen.
HSR 1764 Bonnerveen: 1.
HSR 1774 Bonnerveen: 1.
Mogelijk genoemd HSR 1784 Bonnerveen: 1, Jan Meertens.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Margje Hindriks, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 24-06-1764 te Gieten.
innocent.

Vb    Harm Reinders, geboren circa 1715, zoon van Reinder Harms (zie IVb).
HSR 1742 Gieten: 1.
OSA 1110 1749: Harmen Reinders.
HSR 1754 Gieten: 1.
HSR 1774 Gieten: 1, wed. Harm Reinderts.
Gehuwd met Geesje Hindriks, geboren circa 1715.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Harms, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 02-12-1736 te Gieten.
   2.  Roelofje Harms, geboren te Gieten, gedoopt op 07-08-1738 te Gieten.
   3.  Jan Harms, gedoopt op 26-06-1740 te Gieten.
   4.  Hindrik Harms, gedoopt op 31-03-1743 te Gieten.
   5.  Geert Harms van der Bijl, geboren te Gieten (zie VIa).
   6.  Trijntje Harms, gedoopt op 23-06-1754 te Gieten.

Vc    Jacob Geerts, geboren circa 1727 te Gieten, begraven op 21-04-1775 te Gieten, zoon van Geert Harms (zie IVc) en Grietje Hindriks.
HSR 1774 Gieten: 3.
SP 266 Deel 8 Folio 583 dd.16-9-1777
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Jacob Geerts en Aaltje Hindriks
Kinderen:Roelofje Jacobs (22 jaar); Hindrik Jacobs (20 jaar); Lammigje Jacobs (16 jaar); Geert Jacobs (8 jaar); Geesje Jacobs (6 jaar); Willemtje Jacobs (4 jaar)
h.m.:Harm Pepping (v.z.)
m.m.:Jacob Pepping van Gieten (v.z.); Albert Hindriks van Gieten (m.z.); Hindrik Hindriks van Gieten (m.z.)
Bijzonderheden
De grootvader Hindrik Jans is overgeslagen als momber vanwege zijn hoge leeftijd. Aaltje hertrouwd met Harm Eling van Gieten.
De inventaris is deels van de meerderjarige dochter Hilligje Jacobs, vrouw van Egbert Pieters.
SP 266 Deel 8 Folio 857 Datum20-1-1781
Momberrekening
Ouders:wijlen Jacob Geerts en Aaltje Geerts [moet zijn Aaltje Hindriks]
Kinderen:o.a. Hindrik Jacobs (nu te Gasselte, meerderjarig, en gehuwd)
h.m.:Albert Hindriks van Gieten
m.m.:Hindrik Hindriks van Gieten; Berent Hindriks van Weerdinge; Jacob Pepping van Bonnen
Bijzonderheden
Aaltje is nu huisvrouw van Harm Eling.
Uitgave aan Jannes Derks nom. ux. Roelofje wegens uitboeling.
Uitgave aan Hindricus Hindriks van Eext nom. ux. Lammigje wegens uitboeling.
De hoofdmomber blijft nog schuldig de rest van de inkomsten aan de 7 kinderen.
Gehuwd voor de kerk op 25-03-1753 te Gieten met Aaltje Hindriks Meijers, geboren te Gieten, gedoopt op 21-02-1734 te Gieten, begraven op 10-05-1809 te Gieten, dochter van Hindrik Jans en Roelofje Harms.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Jacobs, gedoopt op 10-06-1753 te Gieten, overleden voor 1757 te Gieten.
   2.  Hillechien Hindriks Jacobs, gedoopt op 14-07-1754 te Gieten, overleden op 08-06-1833 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1776 te Gieten met Egbert Pieters, geboren circa 1741 te Gieten, overleden op 21-11-1813 te Drouwen.
nal. vrouw. Bewoners 1825 Gieten no. 17b: wed. Egbert Pieters.
Bij overlijden 72 jaar oud.
   3.  Roelofje Jacobs, gedoopt op 27-06-1756 te Gieten, overleden op 24-03-1814 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 09-11-1777 te Assen met Jannes Derks Oosting, landbouwer, gedoopt op 21-05-1752 te Zweeloo, overleden op 24-07-1809 te Bonnen, zoon van Derk Jans Weeming en Jantje Jans Speelman.
HSR Gieten 1784: Gieten, 1
OSA 1383 Bonnen huisnr. 83: 47, arbeider, gehuwd 4 kinderen.
HSR 1804 Bonnen: 1.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 90.
   4.  Hindrik Jacobs, geboren op 14-11-1757 te Gieten (zie VIb).
   5.  Lammechien Jacobs, gedoopt op 23-11-1760 te Gieten, overleden op 11-04-1829 te Eext.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1780 te Gieten met Henricus Koiter, timmerman, geboren te Eext, gedoopt op 07-05-1752 te Anloo (getuige(n): Jacobje Jans, dochter van mr. Jan Roelofs van Eext), overleden op 24-10-1821 te Eext, zoon van Hindrik Hindriks Koiter en Trijntje Roelofs.
OSA 1383 Eext: huisnr. 227, timmerman, geh, 6k.
   6.  Geert Jacobs, gedoopt op 25-09-1763 te Gieten, overleden voor 1764 te Gieten.
   7.  Willemtje Jacobs, gedoopt op 08-12-1765 te Gieten, overleden voor 1772 te Gieten.
   8.  Geert Jacobs Westerhuis, geboren te Gieten (zie VIc).
   9.  Geesje Jacobs Westerhuis, geboren te Gieten, gedoopt op 05-11-1769 te Gieten, overleden op 28-12-1847 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 06-04-1801 te Gieten met Frederik Adams, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 30-04-1769 te Gieten, overleden op 20-08-1842 te Gieten, zoon van Adam Jans en Aaltje Jans.
Bewoners 1825 Gieten no. 19.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 391.
   10.  Willemtje Jacobs, gedoopt op 27-12-1772 te Gieten.

Generatie VI

 
VIa    Geert Harms van der Bijl, timmerman, geboren te Gieten, gedoopt op 01-01-1752 te Gieten, overleden op 17-02-1827 te Bonnen, zoon van Harm Reinders (zie Vb) en Geesje Hindriks.
HSR 1784 Bonnen: 2, timmerman.
HSR 1794 Bonnen: 2, timmerman.
SP 264 Deel 6 fol. 363: Geert Harms x Geesje Berents van Bonnen lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 300 gulden op 11-11-1780
Borg is Hindrik Thijs x Roelofje Harms van Bonnen.
SP 266 deel 10 Folio 226 dd.24-4-1789 Mombereed en inventaris
Ouders:Geert Harms Timmerman en wijlen Geesje Berents van Bonnen
Kinderen:Geesje Geerts (7 jaar); Harm Geerts (5 jaar)
h.m.:Hindrik Jans van Westrup
m.m.:Tonnis Geerts van Bonnen; Jan Jacobs van Bonnen; Wessel Harms van Bonnen
Bijzonderheden: Geert hertrouwt met Geesje Jaspers van Eext.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 69: 46, timmerman, gehuwd, 4 kinderen.
HSR 1804 Bonnen: 2, keuter en timmerman
OSA 1513 1807 Bonnen: Geert Harms, 2, keuter en timmerman.
Bewoners 1825 Bonnen no. 69.
Ondertrouwd (1) op 02-05-1779 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 16-05-1779 te Gieten met Geesje Berents, geboren circa 1750 te Zuidlaren.
Ondertrouwd (2) op 10-05-1789 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 17-05-1789 te Gieten met Geesje Jaspers, gedoopt op 26-12-1760 te Gasselternijveen, dochter van Jasper Gerrits en Jantje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geesje Geerts, geboren te Gieten, gedoopt op 02-02-1782 te Gieten.
   2.  Harm Geerts, geboren te Bonnen, gedoopt op 14-12-1783 te Gieten.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jantje Geerts, geboren te Bonnen, gedoopt op 05-04-1790 te Gieten.
   4.  Hindrikje Geerts van der Bijl, geboren te Bonnen, gedoopt op 18-03-1792 te Gieten, overleden op 11-09-1865 te Gieten.
Gehuwd op 06-05-1814 te Gieten met Tjark Jans Venema, arbeider, gedoopt op 31-12-1786 te Anloo, overleden op 10-09-1861 te Gieten, zoon van Jan Thies en Grietje Tjarks.
Bewoners 1825 Gieten no. 37a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 656.
   5.  Aaltje Geerts, geboren te Bonnen, gedoopt op 03-08-1794 te Gieten.
   6.  Trijntje Geerts, geboren te Bonnen, gedoopt op 25-09-1796 te Gieten, overleden voor 1799.
   7.  Trijntje Geerts, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-01-1799 te Gieten.
   8.  Lammegien Geerts van der Bijl, geboren te Bonnen, gedoopt op 15-02-1801 te Gieten, overleden op 04-10-1864 te Bonnen.
Bij overlijden Lammegje Harms genoemd.
Gehuwd op 08-05-1824 te Gieten met Hindrik Egberts Rosies, arbeider, geboren op 17-03-1798 te Ees, gedoopt op 24-03-1798 te Borger, overleden op 06-03-1878 te Gieten, zoon van Egbert Hendriks Rosies en Jantje Geerts Brinks.
Bewoners 1825 Gieten no. 31.
   9.  Jan Geerts van der Bijl, geboren te Bonnen (zie VIIa).

VIb    Hindrik Jacobs, geboren op 14-11-1757 te Gieten, gedoopt op 20-11-1757 te Gieten, overleden op 13-08-1823 te Gasselte, zoon van Jacob Geerts (zie Vc) en Aaltje Hindriks Meijers.
Gehuwd voor de kerk op 01-10-1780 te Gasselte met Deichien Egberts Oortwijn, gedoopt op 04-05-1760 te Gasselte, overleden op 09-08-1829 te Gasselte, dochter van Egbert Jans Oortwijn en Roelofje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubbegien Hindriks Oortwijn, gedoopt op 22-09-1781 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 03-11-1798 te Gasselte met Christiaan Geertsema, arbeider, gedoopt op 06-10-1765 te Gasselte, overleden op 23-01-1846 te Gasselte, zoon van Geert Christiaans en Margje Hindriks.
   2.  Jacob Hindriks Oortwijn, gedoopt op 10-04-1785 te Gasselte (zie VIIb).
   3.  Roelofje Hindriks Oortwijn, gedoopt op 18-05-1788 te Gasselte, overleden op 06-10-1832 te Buinerveen.
nal. man Lambert Lanting + 5 knd.
Gehuwd op 28-10-1815 te Gasselte met Lambert Geerts Lanting, slager, gedoopt op 01-10-1780 te Gasselte, overleden op 15-07-1865 te Buinerveen, zoon van Geert Jans Lanting, timmerman, en Jantje Lamberts.
   4.  Aaltje Oortwijn, gedoopt op 04-09-1791 te Gasselte, overleden op 13-01-1858 te Borger.
Gehuwd op 28-12-1824 te Borger met Willem Brongers, gedoopt op 24-07-1774 te Borger, overleden op 09-05-1855 te Borger, zoon van Jan Brongers en Lutgertje Heling.
   5.  Egbertje Oortwijn, gedoopt op 08-02-1795 te Gasselte, overleden op 02-01-1877 te Gasselte.
   6.  Egbert Hindriks Oortwijn, gedoopt op 11-03-1798 te Gasselte, overleden op 26-03-1878 te Valthe.
Gehuwd op 06-05-1822 te Odoorn met Hillechien Kaspers, geboren op 06-04-1798 te Buinen, gedoopt op 09-04-1798 te Borger, overleden op 14-11-1873 te Valthe, dochter van Jan Kaspers, landbouwer/schaapherder, en Geesje Jans Stevens.
   7.  Geert Hendriks Oortwijn, gedoopt op 08-02-1801 te Gasselte (zie VIIc).
   8.  Hendrik Hendriks Oortwijn, gedoopt op 26-12-1803 te Gasselte, overleden op 27-12-1876 te Gasselte.
Gehuwd op 28-05-1836 te Gasselte met Jantien Jans Koopman, gedoopt op 26-04-1807 te Borger, overleden op 08-10-1871 te Gasselte, dochter van Jan Jans Koopman en Jantien Harms.

VIc    Geert Jacobs Westerhuis, knecht, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 27-12-1767 te Gieten, overleden op 10-11-1833 te Bonnen, zoon van Jacob Geerts (zie Vc) en Aaltje Hindriks Meijers.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 64: 30, knecht, ongehuwd.
Gehuwd voor de kerk op 13-05-1804 te Gieten met Marchien Willems Ensing, geboren te Gieten, gedoopt op 09-01-1774 te Gieten, overleden op 15-11-1851 te Bonnen, dochter van Willem Jacobs en Trijntje Caspers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltien Westerhuis, gedoopt op 16-12-1804 te Gieten, overleden op 07-03-1839 te Gieten.
Gehuwd op 10-03-1838 te Gieten met Albert Alberts Toonen Kuipers, dienstknecht te Zweeloo, arbeider te Gieten, winkelier, gedoopt op 27-10-1799 te Sleen, zoon van Albert Jans en Willemtje Alberts.
   2.  Willem Geerts Westerhuis, geboren op 27-02-1808 te Bonnen (zie VIId).
   3.  Jacob Geerts Westerhuis, geboren op 13-09-1811 te Gieten (zie VIIe).
   4.  Trijntje Westerhuis, geboren op 07-01-1815 te Bonnen, overleden op 03-08-1893 te Gieten.
Gehuwd op 17-06-1841 te Gieten met Harm Moek, wever, landbouwer, geboren op 01-01-1815 te Bonnen, overleden op 20-08-1888 te Bonnen, zoon van Hindrik Harms Moek, wever, en Jantje Harms Vos.

Generatie VII

 
VIIa    Jan Geerts van der Bijl, arbeider, geboren te Bonnen, gedoopt op 14-08-1803 te Gieten, overleden op 05-12-1857 te Gieten, zoon van Geert Harms van der Bijl (zie VIa) en Geesje Jaspers.
Gehuwd (1) op 07-05-1829 te Gieten met Lammigje Harms Meijers, geboren te Gieten, gedoopt op 21-09-1794 te Gieten, overleden op 30-01-1849 te Gieten, dochter van Harm Meijers en Aaltje Hindriks.
Gehuwd (2) op 02-11-1850 te Gieten met Jantje Venema, geboren op 13-04-1812 te Gieten, overleden op 08-06-1863 te Gieten, dochter van Harm Egberts Venema, arbeider, en Geertje Jans Schiphouwer, arbeidster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geesje van der Bijl, geboren op 12-08-1830 te Gieten, overleden op 01-05-1909 te Gasselte.
Gehuwd (1) op 11-07-1863 te Borger met Roelof Martens, geboren op 26-09-1837 te Borger, zoon van Martend Harms Martens, landarbeider, en Jantje Bruins.
Gehuwd (2) op 12-06-1872 te Gieten met Harm Zwiers, landbouwer, geboren op 27-08-1840 te Bonnen, overleden op 23-10-1902 te Gasselte, zoon van Wessel Harms Zwiers, wever, en Jantien Wassens Sloots.
   2.  Harm van der Bijl, geboren op 04-02-1834 te Gieten, overleden op 09-05-1839 te Gieten.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Lammechien van der Bijl, geboren op 09-05-1851 te Gieten, overleden op 23-06-1857 te Gieten.
   4.  Geertje van der Bijl, geboren op 25-06-1853 te Gieten, overleden op 03-10-1918 te Drouwen.
Gehuwd op 06-12-1883 te Borger met Hendrik Kuik, karreman, landbouwer, geboren op 17-08-1844 te Drouwen, overleden op 25-07-1929 te Borger.
   5.  Jantien van der Bijl, geboren op 29-01-1858 te Gieten, overleden op 01-02-1860 te Gieten.

VIIb    Jacob Hindriks Oortwijn, arbeider, gedoopt op 10-04-1785 te Gasselte, overleden op 01-10-1845 te Gasselte, zoon van Hindrik Jacobs (zie VIb) en Deichien Egberts Oortwijn.
Gehuwd met Willemtje Hindriks, geboren te Gieten, gedoopt op 29-05-1785 te Gieten, overleden op 04-04-1854 te Valtherveen, dochter van Hindrik Geerts en Aaltje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Oortwijn, geboren op 31-01-1814 te Gasselte.
   2.  Hindrikus Oortwijn, geboren op 03-01-1816 te Gasselte, overleden op 19-01-1882 te Exloërveen.
Gehuwd op 16-05-1849 te Gasselte met Lutchertien Niezing, geboren op 02-09-1828 te Gieten, overleden op 26-06-1896 te Exloërveen, dochter van Pieter Hendrikus Niezing, arbeider, en Geertje Roelofs Pepping.
   3.  Diechien Oortwijn, geboren op 20-07-1817 te Gasselte.
Gehuwd op 14-09-1839 te Gieten met Jan Harms Venema, arbeider, geboren te Gieten, gedoopt op 13-09-1807 te Gieten, overleden op 29-03-1848 te Gieten, zoon van Harm Egberts Venema, arbeider, en Geertje Jans Schiphouwer, arbeidster.
   4.  Hindrik Oortwijn, geboren op 10-07-1819 te Gasselte.
   5.  Geert Oortwijn, geboren op 13-03-1822 te Gasselte.
   6.  Aaltje Oortwijn, geboren op 17-04-1824 te Gasselte.

VIIc    Geert Hendriks Oortwijn, gedoopt op 08-02-1801 te Gasselte, overleden op 01-11-1860 te Gasselte, zoon van Hindrik Jacobs (zie VIb) en Deichien Egberts Oortwijn.
Gehuwd (1) op 15-09-1821 te Gasselte met Willemtien Hindriks Kap, geboren te Drouwenerveen, gedoopt op 05-05-1799 te Gasselternijveen, overleden op 19-02-1823 te Drouwenerveen, dochter van Hindrik Berents Kap en Hindrikje Jans.
nal. man + 1 knd.
Gehuwd (2) op 26-12-1828 te Gasselte met Jantien Harms Hogenesch, gedoopt op 21-08-1785 te Gasselte, overleden op 28-05-1854 te Gasselte, dochter van Harm Jans Hogenesch en Albertje Harms Pepping.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hinderkien Oortwijn, geboren op 26-01-1822 te Borger, overleden op 09-07-1878 te Gasselte.
Gehuwd op 21-11-1845 te Gasselte met Hendrik Tingen, geboren op 17-02-1817 te Borger, overleden op 16-03-1871 te Gasselte, zoon van Jan Tingen en Geertje Harms Trip.

VIId    Willem Geerts Westerhuis, landbouwer, geboren op 27-02-1808 te Bonnen, gedoopt op 06-03-1808 te Gieten, overleden op 16-06-1872 te Bonnen, zoon van Geert Jacobs Westerhuis (zie VIc) en Marchien Willems Ensing.
Op zijn graf te Gieten staat het gedicht:

God zegent en kastijdt
hem die duldt en lijdt
zoals eens Christus deed
Hij erft wis heil na leed

Op het graf van zijn vrouw staat:

Vroeg moest de vrouw, ach vroeg de moeder sterven
Toch ging zij moedig heen
Door Gods genâ het hemelrijk te erven
Dat was haar troost alleen

Trientje Oosting overleed inderdaad op de nog jonge leeftijd van 40 jaar, haar man met drie jonge kinderen nalatend. Twee kinderen, onder wie de jongste, waren reeds eerder overleden.
Gehuwd op 15-06-1841 te Gieten met Trijntje Oosting, geboren op 05-01-1812 te Bonnen, overleden op 05-08-1852 te Bonnen, dochter van Jan Derks Oosting, wever, en Trijntje Willems Pander.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Willems Westerhuis, geboren op 06-08-1842 te Gieten (zie VIIIa).
   2.  Trientje Westerhuis, geboren op 09-04-1844 te Gieten, overleden op 10-02-1879 te Nieuw Buinen.
Gehuwd op 17-04-1877 te Borger met Klaas van der Veen, geboren op 25-07-1842 te Gasselternijveen, overleden op 18-03-1928 te Beerzerveld, zoon van Lambert van der Veen en Lammegien Gerrits Veltman.
   3.  Jan Westerhuis, geboren op 23-11-1846 te Gieten, overleden op 23-03-1849 te Bonnen.
   4.  Jan Willems Westerhuis, geboren op 26-07-1849 te Achter 't Holt, overleden op 30-04-1937 te Stadskanaal.
Gehuwd op 06-11-1897 te Borger met Dina Copinga, geboren op 29-01-1863 te Buinen, overleden op 29-09-1945 te Stadskanaal, dochter van Hendrik Copinga, landbouwer, en Jantien Lomulder.
   5.  Marchien Westerhuis, geboren op 15-05-1852 te Gieten, overleden op 25-06-1852 te Gieten.

VIIe    Jacob Geerts Westerhuis, landbouwer, geboren op 13-09-1811 te Gieten, gedoopt op 15-09-1811 te Gieten, overleden op 10-10-1898 te Gieten, zoon van Geert Jacobs Westerhuis (zie VIc) en Marchien Willems Ensing.
Gehuwd (1) op 21-07-1843 te Gieten met Wennechien Hogenesch, geboren op 08-04-1815 te Gieten, overleden op 17-02-1853 te Gieten, dochter van Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, en Harmtien Harms Hamming.
Gehuwd (2) op 18-12-1860 te Gieten met Egbertien Dieters, geboren op 07-11-1835 te Annen, overleden op 20-10-1903 te Gieten, dochter van Albert Dieters, schoenmaker te Annen, en Frederika Kamps.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geert Jacobs Westerhuis, geboren op 20-11-1843 te Bonnen (zie VIIIb).
   2.  Harmtje Westerhuis, geboren op 10-11-1845 te Gieten, overleden op 18-10-1871 te Gieten.
   3.  Marchien Westerhuis, geboren op 21-03-1848 te Gieten, overleden op 21-06-1874 te Gieten.
   4.  Hendrikje Westerhuis, geboren op 01-02-1851 te Gieten, overleden op 08-06-1852 te Gieten.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Albert Westerhuis, geboren op 15-03-1861 te Bonnen, overleden op 16-01-1865 te Bonnen.
   6.  Willem Westerhuis, geboren op 25-10-1863 te Bonnen (zie VIIIc).
   7.  Rieka Westerhuis, geboren op 21-05-1866 te Gieten, overleden op 08-03-1953 te Gieten.
Gehuwd op 15-04-1887 te Gieten met Heerke Kuipers, onderwijzer, geboren op 24-08-1848 te Borger, overleden op 05-10-1920 te Gieten, zoon van Tjaard Kuipers en Jantien Hindriks Ensing.
   8.  Albert Westerhuis, geboren op 11-01-1869 te Gieten (zie VIIId).
   9.  Hinderkien Westerhuis, geboren op 06-09-1871 te Gieten, overleden op 30-11-1929 te Anloo.
Gehuwd op 11-05-1895 te Anloo met Jan Vedder, landbouwer, geboren op 05-07-1864 te Eext, overleden op 26-12-1923 te Anloo, zoon van Rabbe Vedder, arbeider, en Grietje Schiphouwer.

Generatie VIII

 
VIIIa    Geert Willems Westerhuis, landbouwer, geboren op 06-08-1842 te Gieten, overleden op 25-11-1923 te Gieten, zoon van Willem Geerts Westerhuis (zie VIId) en Trijntje Oosting.
Gehuwd op 16-03-1889 te Gieten met Geertien Darwinkel, geboren op 11-07-1863 te Gieterveen, overleden op 06-09-1941 te Bonnen, dochter van Jan Darwinkel, dienstknecht (1850); wever (1850), landbouwer (1880), en Jantien Lanting.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Westerhuis, geboren op 29-05-1889 te Bonnen, overleden op 06-12-1971 te Bonnen.
   2.  Jantien Westerhuis, geboren op 22-02-1891 te Bonnen, overleden op 01-11-1965 te Nieuw-Dordrecht.
Gehuwd op 25-01-1919 te Gieten met Lambert Wilms, landbouwer, geboren op 14-02-1892 te Eext, zoon van Egbert Wilms en Geessien Smit.
   3.  Jan Westerhuis, geboren op 09-04-1893 te Bonnen, overleden op 05-09-1902 te Gieten.
   4.  Hendrik Westerhuis, geboren op 29-07-1894 te Bonnen, overleden op 24-03-1896 te Bonnen.
   5.  Trientje Westerhuis, geboren op 29-06-1897 te Bonnen.
Gehuwd op 19-06-1924 te Gieten met Harm de Jonge, geboren op 22-03-1898 te Eexterveensche Kanaal.
   6.  Hendrik Westerhuis, geboren op 14-08-1899 te Bonnen, overleden op 15-11-1971 te Bonnen.
Gehuwd op 19-06-1924 te Gieten met Lammechiena Willemina de Jonge, geboren op 14-07-1901 te Annerveen, overleden op 24-01-1981 te Bonnen, dochter van Hendrik de Jonge en Aaltien Mulder.

VIIIb    Geert Jacobs Westerhuis, landbouwer, geboren op 20-11-1843 te Bonnen, overleden op 20-08-1917 te Bonnen, zoon van Jacob Geerts Westerhuis (zie VIIe) en Wennechien Hogenesch.
Bewoners 1825 Bonnen no. 90.
Gehuwd op 23-10-1880 te Gieten met Marchien Darwinkel, geboren op 14-09-1858 te Gieterveen, overleden op 30-06-1940 te Borger, dochter van Jan Darwinkel, dienstknecht (1850); wever (1850), landbouwer (1880), en Jantien Lanting.
Kwartierstaat C. de Graaf, nr. 15. Volgens GenLias 8-9-1857.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wennechien Westerhuis, geboren op 24-07-1881 te Gieten, overleden op 12-01-1954 te Gieten.
Gehuwd op 10-03-1906 te Gieten met Harm Moek, landbouwer en commissionair, geboren op 09-07-1871 te Gieten, overleden op 04-07-1958 te Gieten, zoon van Jan Moek, landbouwer, en Jantje Moek.
   2.  Jan Westerhuis, landarbeider, later landbouwer, geboren op 09-09-1883 te Gieten, overleden op 23-01-1967 te Gieten, begraven op 28-01-1967.
Gehuwd op 05-08-1916 te Gieten met Fennechien Oosting, geboren op 02-10-1892 te Eext, overleden op 21-07-1986 te Gieten, dochter van Jan Oosting, arbeider, en Froukje Woltman.
   3.  Jantien Westerhuis, geboren op 03-04-1886 te Gieten, overleden op 22-12-1888 te Gieten.
   4.  Jacobje Westerhuis, geboren op 24-09-1888 te Gieten, overleden op 31-10-1940 te Groningen.
Gehuwd op 16-05-1908 te Gieten met Harm Meinders, landbouwer, geboren op 17-02-1876 te Eexterveen, overleden op 29-04-1923 te Anloo, zoon van Jan Meinders, landbouwer, en Jantje Hovingh.
   5.  Jacob Westerhuis, geboren op 14-01-1891 te Gieten (zie IX).
   6.  Jantien (Jantje) Westerhuis, geboren op 16-09-1893 te Gieterveen, overleden op 03-08-1976 te Assen.
Kwartierstaat C. de Graaf, nr. 7.
Gehuwd op 18-01-1919 te Gieten met Harm Groenwold, landbouwer, geboren op 21-09-1894 te Nieuwediep, overleden op 14-10-1984 te Buinen, begraven te Borger, zoon van Harmannus Groenwold, landbouwer, en Lammechien van Rein.
Kwartierstaat C. de Graaf, nr. 6.
   7.  Annechien Westerhuis, geboren op 25-12-1895 te Gieten, overleden op 11-04-1983 te Borger.
Gehuwd op 10-11-1922 te Gieten met Jan Beijering, landbouwer, geboren op 02-05-1894 te Bronneger, overleden op 22-10-1961 te Groningen, zoon van Harm Beijering en Anna de Weeme.
   8.  Harmtien Westerhuis, geboren op 24-08-1898 te Gieten, overleden op 07-03-1981 te Assen.
Gehuwd op 23-03-1923 te Gieten met Hendrik Meertens, landbouwer en commisionair in aardappelen, geboren op 04-07-1890 te Gieten, overleden op 29-08-1983 te Assen, zoon van Jan Meertens, landbouwer, en Geertruid Meertens.

VIIIc    Willem Westerhuis, arbeider, landbouwer, geboren op 25-10-1863 te Bonnen, overleden op 16-08-1916 te Bonnen, zoon van Jacob Geerts Westerhuis (zie VIIe) en Egbertien Dieters.
Gehuwd op 10-11-1894 te Gieten met Geessien Kamping, geboren op 30-07-1870 te Gieten, overleden op 13-11-1945 te Gieten, dochter van Kier Kamping, arbeider, en Grietien Zwiers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Westerhuis, landbouwer, geboren op 21-01-1895 te Bonnen, overleden op 20-08-1958 te Gieten.
Gehuwd op 14-12-1923 te Gieten met Aaltje Boes, geboren op 21-12-1902 te Grolloo, overleden op 16-02-1993 te Gieten.
   2.  Grietje Westerhuis, geboren op 12-06-1897 te Bonnen, overleden op 05-10-1951 te Assen.
Gehuwd op 17-06-1927 te Gieten met Lourens Garming, landbouwer, geboren op 02-08-1894 te Gasselte, overleden op 14-03-1978.
   3.  Egbertien Westerhuis, geboren op 24-04-1900 te Bonnen, overleden op 24-07-1960 te Vries.
Gehuwd op 04-09-1925 te Gieten met Jakob Egbert Kolk, geboren op 29-06-1902 te Nieuwolda, zoon van Edzo Kolk en Johanna Woltman.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 25-10-1927.
   4.  Fredrika Westerhuis, geboren op 24-12-1904 te Bonnen, overleden op 03-09-1905 te Bonnen.

VIIId    Albert Westerhuis, geboren op 11-01-1869 te Gieten, overleden op 17-02-1951 te Gieten, zoon van Jacob Geerts Westerhuis (zie VIIe) en Egbertien Dieters.
Gehuwd op 19-03-1904 te Gieten met Niesien Kamping, geboren op 17-01-1877 te Gasselte, overleden op 06-02-1959 te Gieten, dochter van Kier Kamping, arbeider, en Grietien Zwiers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbertien Westerhuis, geboren op 09-06-1905 te Gieten, overleden op 13-11-1987.
Gehuwd op 25-11-1927 te Gieten met Harm Teelken, kommies, geboren op 29-06-1900 te Gieten, overleden op 30-07-1976, zoon van Willem Teelken en Alida Popken.

Generatie IX

 
IX    Jacob Westerhuis, landbouwer, geboren op 14-01-1891 te Gieten, overleden op 21-04-1962 te Gieten, zoon van Geert Jacobs Westerhuis (zie VIIIb) en Marchien Darwinkel.
Gehuwd op 19-03-1910 te Gieten met Bertha Timmer, geboren op 20-01-1892 te Borger, overleden op 12-10-1984 te Assen, dochter van Harm Timmer en Hillechien Keeper.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien Westerhuis, geboren op 02-06-1910 te Gieten, overleden op 30-07-1910 te Gieten.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software