drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie HAMMING (3)

laatste update: 4-2-2012


Naar: Inleiding Hamming

Naar: Genealogie Hamming (1)

Naar: Genealogie Hamming (2)


 

Generatie I


 
I    Harm Hamming, geboren circa 1550.
In 1492 is er een stokleggingsbrief, waarbij Johan Hamminge en Wobbe Hanemans, echtelieden, aan het Clerchuis te Groningen opdragen alle hunne goederen, gelegen in de markken van Borke, Zuudlaren en Annenn.
[1] (Deze Jan Hamminge is mogelijk een verre voorvader?)
Harmen Hamming laat in 1577 namens de buren van Eext een zekere Jan Oirsinge verbieden schapen te laten weiden op markegronden.
[2] In 1585 wordt hij nogmaals vermeld als buur te Eext.[3]
Kind:

   1. 

Jan Hamming, geboren circa 1580 (zie II).

 

Generatie II


 
II    Jan Hamming, geboren circa 1580, zoon van
Harm Hamming (zie I).
Genoemd te Eext in 1630 met een huishouden van 10 personen.
De zonen Jan, Jan en Harm zoals hier vermeld zijn uiterst onzeker, en alleen aangenomen op grond van naamgeving van kinderen.
Kinderen:

   1. 

Harm Hamming, geboren circa 1610 (zie IIIa).

   2. 

Jan Hamming, geboren circa 1620 (zie IIIb).

 

Generatie III


 
IIIa    Harm Hamming, geboren circa 1610, overleden op 6-4-1665 te Anloo, zoon van
Jan Hamming (zie II).
Gehuwd met Harmtje N.N. Overleden op 24-1-1663 te Anloo.
Niet zeker dat Jan Hamming zijn vader is.
Albert Hamminck te Eext, mede namens zijn broeders Hendrick en Jan Hamminck lenen op 29-9-1665 300 daalder van Laurens Levinck en zijn vrouw Bareltjen te Noordlaren.
[4]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Hamming, geboren circa 1630 (zie IVa).

   2. 

Hindrik Hamming, geboren circa 1630 (zie IVb).

   3. 

Albert Hamming, geboren circa 1640 (zie IVc).


IIIb    Jan Hamming, geboren circa 1620, zoon van
Jan Hamming (zie II).
Het is niet zeker dat Jan en Harm Hamming broers zijn.
Kind:

   1. 

Jan Hamming, geboren circa 1655 (zie IVd).

 

Generatie IV


 
IVa    Jan Hamming, geboren circa 1630, zoon van
Harm Hamming (zie IIIa) en Harmtje N.N.
Gehuwd met Aaltje Jans Meijers, geboren circa 1635, dochter van Jan Barelts Meijers.
Albert Hamming te Eext, mede namens zij broers Hindrik Hamming en Jan Hamming lenen op 29-9-1665 300 daalder van Laurens Leving en Bareltje te Noordlaren.
[5]
Jan Hamming en Aaltje Jansen te Eext lenen op 6-12-1667 100 gulden van Jantje Peters, weduwe van Peiter Jans op het Schuitendiep te Groningen.
[6]
Op 22-6-1671 is Jan Hamminge namens zijn vrouw eiser tegen Albert Meursinge. de eiser wil dat verweerder wordt veroordeeld om 310 gulden te betalen wegens zijn zoon wegens een nederlaag aan de eerste man van zijn vrouw. De straf is door gecommitteerden uitgesproken. De eiser krijgt gelijk.
[7]
Jan Hamming en zijn vrouw Aaltje te Eext lenen op 19-10-1673 300 gulden van Heino Hamming in de Veenhof. De lening is deels afkomstig van een lening uit 1669.
[8]
Op 5-12-1676 leent Jan Hamming van Eext 550 gulden van Luichien Tebinge en Wennechien.
[9] Op 18-9-1676 verklaart Jan Hamming te Eext dat hij voor enige jaren bij het leven van wijlen zijn vrouw aan Jan Jobing te Eext alle erfgoederen van Vogelinge te Annen, Eext en Spier heeft verkocht.[10]
Jan Hamming te Eext en zijn kinderen verkopen op 20-1-1677 aan Meindert Jans en Jantje Poelmans te Eexterveen een stuk veen de Stendinge genaamd. Belenders zijn Albert Hamming ten oosten en Albert Meursing ten westen.
[11] Hindrik Hamming en zijn vrouw Griete verkopen op de zelfde datum ook land aan Meindert Jans.
Jan Hamming wordt in het haardstedenregister te Eext genoemd met een vol erf in 1672.
Op 8-6-1680 verzoeken de mombers over de kinderen van Jan Hamminge en Aaltje Meijers om goedkeuring van de verkoop van goederen.
[12]
Het is niet zeker dat Aaltje een dochter is van Jan Barelts Meijers.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Jans Hamming, geboren circa 1655 te Eext, overleden op 18-1-1701 te Eext.
Gehuwd voor de kerk circa 1679 met Evert Hindriks, molenaar, geboren circa 1655.
Hij hertrouwt met Jantje Hindriks.
Evert Hindricks Mulder te Eext is op 8-11-1681 eiser tegen Willem Jobinge. Het betreft schelden en het gooien met een bierpul. De verweerder zou gezegd hebben: "wietstu wel waer die vandaen biste komen. Kenstu Olde Sjouwke wel".
[13]
Roelof Hommens en zijn vrouw Jantien Ottens te Gieten verklaren op 28-3-1709 schuldig te zijn aan Evert Hendriks, molenaar wijlen zijn vrouw Grietien Hamming 300 gulden afkomstig van een obligatie van 25-10-1697.
[14]
Op 4-9-1722 wordt Jacob Jobing in plaats van zijn vader Willem Jobinge hoofdmomber, en Hindrik Hindriks, Roelof Janssen en Harmen Hindriks medemomber over de kinderen van Evert Hindriks, mulder te Eext, bij Grietje Hamming verwekt. De kinderen zijn Harmen en Jacob Everts.
[15]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks mulder van Eext leent op 1-5-1725 250 gulden van Willemtje Meijers, minderjarige dochter van Reinder Meijers, door haar ooms verstrekt.
[16] Op 1-2-1729 verklaren Otto Meursing, Hindrikje Meursing en Lamme Meursing zich eigenaar van de obligatie. Hierna ondertekening door Jan Meijers voor zich en als hoofdmomber over Jantje Meijers; Otto Meursing; Hindrik Julsing; Jan Meursing; Tonnis Berents; A. Hoving.
Jantje Hindriks en haar zoon Hindrik Everts van Midlaren lenen op 2-5-1725 500 gulden van Margje Oldenbronniger, weduwe van Jan Coops van Midlaren.
[17]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks van Midlaren en haar zoon Hindrik Everts lenen op 28-4-1733 150 gulden van olderman Harm Wilkens. De verzegeling van de lening is op 15-7-1736. Cornelis van Dijk is borg.
[18]
Molenaarsche Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks van Midlaren en haar zoon Hindrik Everts lenen op 29-5-1733 250 gulden van Jan Pordsius.
[19]
Jantje Hindriks, weduwe van wijlen Evert Hindriks van Midlaren en haar zoon Hindrik Everts mulder te Midlaren (Coop Alberts van Anloo is haar momber) lenen op 28-3-1738 600 gulden van D. Pothof.
[20]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Mulder en zoon Hindrik Everts lenen op 12-3-1734 500 gulden van Lammigje Jans, dochter van Jan Geerts van Bonnen en wijlen Lammigje Huising.
[21]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks van Midlaren leent in mei 1738 100 gulden van Willemtje Meijering, weduwe van Egbert Sissing van Zuidlaren. Ondertekening door Hindrik Everts.
[22]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks leent op 1-5-1739 1000 gulden van juffr. Judith de Gies, weduwe Ten Post te Groningen.
[23]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks en Hindrik Everts gehuwd met Annegje Hindriks van Midlaren lenen op 5-5-1739 400 gulden van Harm Klasen en Willemtje Alberts van Foxhol. Reinder Willems en zijn vrouw Aaltje Roelofs van Kropswolde zijn borg.
[24]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks van Midlaren en haar meerderjarige zoon Hindrik Everts en zijn huisvrouw lenen op 27-6-1739 750 gulden van Gijsseltje Meijering, weduwe van Barelt Meijers, en de broers Jacob Meijers en Jan Meijers.
[25]
Jantje Hindriks, weduwe van Hindrik Everts van Midlaren leent op 10-12-1739 125 gulden van juffr. Catharina Toelast.
[26]
Jantje Hindriks, weduwe van Evert Hindriks van Midlaren en kinderen lenen op 1-7-1743 500 gulden van Margje Oldenbronniger, weduwe Jan Coops. Het bedrag is door erfenis overgegaan naar Reinder Alberts en zijn vrouw Frerikje Meursing. Bovendien is er nog een schuld van 250 gulden aan Boele Meursing en consorten te Eext, oorspronkelijk van een lening door Willemtje Meijers en door cessie van 1-2-1729 overgedragen.
[27]

   2. 

Harmtje Jans Hamming, geboren circa 1660 te Eext, overleden op 18-1-1705 te Eext.
Gehuwd voor de kerk circa 1685 met Willem Jobing, geboren circa 1650 te Eext, zoon van Harm Jobing en Harmtje Meijering.
Willem Jobing is op 18-11-1681 eiser tegen Evert Hindriks Mulder. De verweerder heeft eiser ten huize van Harm Willems te Eext uitgescholden
van een `micke'.
[28] Op zijn beurt is Evert eiser tegen Willem wegens het schelden en gooien met een bierpul.[29]
Voor het laatst wordt hij genoemd in 1718 als ondertekenaar van een willekeur.
[30]

   3. 

Trijntje Jans Hamming, geboren circa 1660 te Eext.
Gehuwd met Roelof Jans, timmerman, geboren circa 1670.

   4. 

Jan Jans Hamming, geboren circa 1665 te Eext (zie Va).


IVb    Hindrik Hamming, geboren circa 1630, overleden op 5-12-1682 te Eext, zoon van
Harm Hamming (zie IIIa) en Harmtje N.N.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1660 met N. N.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1662 met Grietje Roelofs.
Hendrick Hamminge te Eext, en Herman Stevens, Hendrick Luitiens, Geert Husinge als voogden over de voorkinderen van Hendrick Hamminge verzoeken om een accoord betreffende de educatie van de kinderen te Anloo d.d. 6-10-1662.
[31]
Hendrick Hamminge leent op 9-5-1666 500 daalder van zijn neef en nicht Jan Hemsing en Jantje Tamming, nu Hemsing.
[32]
Hendrick Hamming en zijn vrouw Grietje en hun kinderen te Eext lenen op 20-4-1668 100 daalder van Jantje Harms, weduwe van Pieter Jans schuitenschipper en haar kinderen te Groningen. De lening is op 8-12-1704 geroyeerd. De originele acte is in bezit van jonge Jan Hamminge, zoon van wijlen Hendrik Hamming.
[33]
Hindrik Hamming en Grietje Roelofs, echtelieden te Eext, zijn op 24-1-1671 450 daalder schuldig aan Hindrik Hemsing van Zuidlaren.
[34]
Hendrik Hamming en Griete te Eext en voorkinderen verkopen op 15-5-1677 aan Meindert Jans en Jantje Poelmans koeland te Eexterveen, genaamd de Swijnehem. Swetten zijn Bartelt Meursing ten oosten en de zoons van Warmolt Meijering ten westen.
[35]
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Jan Hamming, geboren circa 1650 (zie Vb).

   2. 

Jacobje Hindriks Hamming, geboren circa 1660.
Gehuwd voor de kerk circa 1680 met Evert Jans, geboren circa 1655.
Jacobje Hamming, hv. van Evert Hamming wordt lidmaat te Anloo op 7-4-1708.


IVc    Albert Hamming, diaken 1670; landdagcomparant op 10-11-1679, geboren circa 1640, overleden op 2-4-1694 te Eext, zoon van
Harm Hamming (zie IIIa) en Harmtje N.N.
Gehuwd met Warmeltje (Willemtien) Meursing, geboren circa 1640 te Eext, dochter van Albert Meursing, landbouwer en herbergier, en Aaltje Meijering.
Albert Hamming wordt genoemd als vol boer te Eext in het haardstedenregister van 1672.
Albert Hamming en zijn vrouw Warmeltien Meursing te Eext lenen op 24-11-1690 825 gulden van Albert Meursing de oude en Albert Meursing de jonge te Eext. De lening wordt op 19-2-1700 doorgehaald na vertoon van het origineel door Hendrik Hamming, zoon van Albert Hamming; Albert Meursing de jonge neemt de stok tevens voor zijn bestevader Albert Meursing de oude.
[36]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje Hamming, geboren circa 1662 te Eext, overleden op 14-12-1702 te Eext.
Gehuwd met Otto Meijering, geboren circa 1660 te Eext, zoon van Jacob Meijering.
Otto Meijering te Eext geeft op 12-12-1719 aan dat zijn broer Albert Meijering hem vrijwillig vaste goederen heeft geschonken ter waarde van 3000 gulden.
[37]

   2. 

Harmtje Alberts Hamming, geboren circa 1674 te Eext? Overleden op 7-1-1705 te Eext.
Gehuwd met Luichje Egberts, geboren circa 1675.

   3. 

Hindrikje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 4-2-1677 te Anloo.

   4. 

Grietje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 29-9-1678 te Anloo.
Gehuwd met Hindrik Hoving, geboren te Eext, gedoopt op 13-7-1679 te Anloo, zoon van Pieter Hoving en
Geertruid Hebeling.

   5. 

Jacobje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 17-7-1681 te Anloo.
Gehuwd met Geert Hindriks, kleermaker, geboren circa 1680.
SP264 deel 3 folio 292 lening
Leners:Geert Hendriks, meester kleermaker x Jacobje Hamming te Eext
Uitleners:ette Barelt Homan te Eext
Bedrag:125 Plaats:Eext Datum:5-6-1731.
SP 264 deel 4 folio 176: Geert Hindriks x Jacobje Hamming lenen 50 gulden van Albert Meursing en huisvrouw, dd. 9-11-1721.
SP 264 dl. 5 folio 323: Geert Hindriks x Jacobje Hamming van Eext lenen 150 gulden van Hindrik Roelofs van Eext dd. 22-5-1718. Hieronder: " op deze obligatie is 50 gulden rente verschenen zijnde te samen 200 gulden en het welk is eigenhandig hebbe onderteekend, Eext den 23-1-1769" en ondertekening door Grietens Geers.

   6. 

Hindrik Hamming, geboren circa 1690 (zie Vc).


IVd    Jan Hamming, geboren circa 1655, zoon van
Jan Hamming (zie IIIb).
Gehuwd met Trijntje Hindriks, geboren circa 1650, overleden op 7-4-1700 te Eext.
SP 264 dl 2 fol 78 dd. 12-11-1689 vermeld dat Jan Hamming van Eext een zwager Evert Jans heeft. Niet duidelijk of dit deze Jan betreft of zijn vader.
SP 264 Deel II, blz. 175 lening
Leners:Jan Hamming de oude x Trijntje
Uitleners:Lucas Sikking x Trijntje Maathuis te Gieten
Bedrag:87-2-0 Plaats:Eext Datum:27-3-1690.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 12-1-1679 te Anloo.

   2. 

Metje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 3-5-1682 te Anloo.

   3. 

Jacob Hamming, geboren te Eext (zie Vd).

 

Generatie V


 
Va    Jan Jans Hamming, geboren circa 1665 te Eext, zoon van
Jan Hamming (zie IVa) en Aaltje Jans Meijers.
Gehuwd voor de kerk voor 1700 met Hillechien Willems Udding, geboren circa 1677, dochter van Willem Udding en Geesje Roelofs Rebbers.
Hij is lidmaat te Anloo op 19-12-1702. In 1691-3 wordt twee maal een Jan Hamming te Eext vermeld, te weten Jan Hamminck de oude en jonge Jan Hamminck.
Lidmaat te Anloo op 19-12-1702.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Jans Hamming, geboren te Eext (zie VIa).

   2. 

Aaltje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 7-5-1702 te Anloo, overleden op 23-5-1702 te Eext.

   3. 

Willem Hamming, geboren te Eext (zie VIb).

   4. 

Geesje Hamming, geboren circa 1705 te Eext.

   5. 

Jan Jans Hamming, geboren circa 1710 te Eext (zie VIc).

   6. 

Aaltje Jans Hamming, geboren circa 1710.


Vb    Jan Hamming, geboren circa 1650, zoon van
Hindrik Hamming (zie IVb) en Grietje Roelofs.
Gehuwd met Grietje Jans, geboren circa 1650.
Niet zeker dat hij een zoon is van Hindrik Hamming en Grietje Roelofs. Echter, het is wel zeker dat Hindrik Hamming een zoon Jan had.
SP 264 Deel II, blz. 78 lening
Leners:Jan Hamming te Eext en zwager Evert Jansen
Uitleners:Jan en Harmen Meyering te Eext, broers
Bedrag:100 Plaats:Eext Datum:13-11-1684
Bijzonderheden:ondergeschreven staat: Deze in Jan Hammincx boedel gepostponeert en alze afgedaen. Anlo den 21 september 1695. Willende ick en mijn broer _ rechtens verblijven tegen te _ daer het te becomen sal zijn. Harmen Meyering
In marge: Dit is abuis angezien den debiteur niet is olde maar jonge Jan Hamminge wiens _ boedel niet is beschreven geweest.
SP 264 Deel II, blz. 195 lening
Leners:Jan Hamming de jonge, Evert Jansen, mede voor broer en zus
Uitleners:Albert Meursing de oude en Albert Meursing de jonge te Eext
Bedrag:275 Plaats:Anloo Datum:24-11-1690
Bijzonderheden: 10-12-1728 verklaring dat de kinderen van jonge Jan Hamming de schuld hebben afgelost aan jonge Albert Meursing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 15-6-1679 te Anloo.
Gehuwd met
Hindrik Hamming (zie Vc).

   2. 

Harm Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 12-5-1681 te Anloo.

   3. 

Geesje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 30-12-1683 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 19-11-1719 te Anloo met Harm Luichjens, geboren circa 1690 te Eext, zoon van Luichje Hindriks en Trijntje Hindriks.
Ouders niet zeker.

   4. 

Grietje Jans Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 22-7-1688 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-11-1719 te Anloo met Jannes Derks, geboren circa 1690 te Eext? Overleden op 8-8-1734 te Eext.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-11-1739 te Anloo met Pieter Jans, geboren circa 1710 te Wirdum, overleden op 15-12-1742 te Assen.
Hij is eerder getrouwd geweest met Foske Meinen.
SP 266 Deel 3 Folio 379 dd.14-10-1739 Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Jannes Derks en Grietje Hamming
Kinderen:Jan Jannes; Jantje Jannes; Aaltje Jannes
h.m.:Hindrik Hamming (m.z.) (de hoofdmomber kwam van moederszijde omdat de mombers van vaderszijde niet konden schrijven.
m.m.:Jan Geerts van Wildervank (v.z.); Jan Lamberts van Zuidlaren (v.z.); Jacob Hamming
Bijzonderheden: Er is hooiland mandelig met Jacob Hamming
Grietje hertrouwt met Pieter Jansen
Op 16-11-1742 zijn de mombers over Jan, Jantien en Aaltien Jannis, kinderen van wijlen Jannis Dercks en Grietje Hamming: Hindrik Hamming te Eext, Jacob Hamming, Jan Lamberts en Jan Geerts te Wildervank.
Wegens bigamie door onthoofding om het leven gebracht.

   5. 

Jacobje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 30-3-1690 te Anloo.


Vc    Hindrik Hamming, geboren circa 1690, zoon van
Albert Hamming (zie IVc) en Warmeltje (Willemtien) Meursing.
Gehuwd met
Jantje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 15-6-1679 te Anloo, dochter van
Jan Hamming (zie Vb) en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Hindriks Hamming, geboren circa 1715 te Eext (zie VId).

   2. 

Eeltje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 30-8-1716 te Anloo.


Vd    Jacob Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 6-1-1684 te Anloo, zoon van
Jan Hamming (zie IVd) en Trijntje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1715 met Annigje Luichjens, geboren te Eext, gedoopt op 27-11-1687 te Anloo, dochter van
Luichje Hindriks en Trijntje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (2) op 11-10-1716 te Anloo met Annigje Jobing, geboren te Eext, gedoopt op 22-6-1684 te Anloo, dochter van Jan Jobing en Jantje Jans.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Trijntje Jacobs Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 28-4-1715 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 7-11-1751 te Anloo met Harm Roelofs, geboren circa 1710 te Eext, zoon van
Roelof Jans, timmerman, en Trijntje Jans Hamming.
Hij is eerder getrouwd geweest met Jantje Harms.
SP 266 Deel 6 Folio 67 dd.9-10-1751
Mombereed
Ouders:Harmen Roelofs en wijlen Jantje Harms van Eext
Kinderen:Roelof Harms; Hindrik Harms
h.m.:Bartelt Meijering van Gasteren (m.z.)
m.m.:Harmen Geerts (m.z.); Jan Roelofs (v.z.); Hindrik Coiter van Eext (v.z.)
Bijzonderheden
Harmen Geerts is de schoonvader van Harmen Roelofs.
Harmen hertrouwd met Trijntje Jacobs Hamming van Eext.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Jan Jacobs Hamming, geboren te Eext (zie VIe).

   3. 

N.N. Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 2-7-1719 te Anloo.

   4. 

Harm Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 18-5-1721 te Gieten.

   5. 

Jacob Jacobs Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 22-4-1725 te Anloo, overleden 1759 te Eext.
Ondertrouwd op 1-7-1758 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 9-7-1758 te Anloo met Albertje Hindriks, geboren circa 1720 te Eext, dochter van Hindrik Jans en Idigje Hindriks.
Jan Hamminge van Annerveen als erfgenaam van wijlen zijn broer Jacob Hamminge, onlangs te Eext overleden is op 25-11-1706 eiser tegen Albertijn Hindriks te Eext weduwe Jacob Hamminge als boedelbezitter van de boedel van haar man. De eiser wil staat en inventaris en deling van de erfenis van Jacob. Jacob Hamminge is in 1759 overleden. De verweerder is bevallen van een kind van Jacob, maar dat is overleden. Volgens de eiser is het kind al voor de geboorte gestorven.
[38]
De erfenis van Jan Hindriks Langendijk van Eext wordt op 19-1-1759 aangegeven door Jan Harmens van Bonnerveen, Roelof Meijering te Eext en Jacob Jacobs Hamminge van Eext.

 

Generatie VI


 
VIa    Hindrik Jans Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 8-9-1700 te Anloo, overleden op 29-10-1769 te Eext, zoon van
Jan Jans Hamming (zie Va) en Hillechien Willems Udding.
Gehuwd voor de kerk op 2-11-1732 te Anloo met Annigje Harms, geboren circa 1705 te Annerveen, dochter van Harm Jans Boontjes en Geesje Alberts Hoving.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geesje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 21-6-1733 te Anloo (getuige(n): Jacobje Harms).
Gehuwd voor de kerk op 25-5-1766 te Anloo met Otto Jacobs Meijering, geboren te Eext, gedoopt op 8-12-1720 te Anloo, zoon van Jacob Ottens Meijering en Grietje Jobing.
Otto Jacobs Meijering wordt in 1797 te Eext genoemd op huisnummer 78, als boer, gehuwd met drie kinderen.
[39]

   2. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 12-9-1734 te Anloo (getuige(n): Grietje Harms).

   3. 

Roelof Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 29-1-1736 te Gieten (getuige(n): Geesje Hofsteenge).

   4. 

Harm Hindriks Hamming, geboren te Eext (zie VIIa).

   5. 

Hilligje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 22-2-1739 te Gieten.

   6. 

Berent Hindriks Hamming, geboren te Eext (zie VIIb).

   7. 

Willem Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 12-11-1741 te Anloo (getuige(n): Aaltje Hamming van Eext).


VIb    Willem Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 9-4-1703 te Anloo, overleden 1771 te Eext, zoon van
Jan Jans Hamming (zie Va) en Hillechien Willems Udding.
Gehuwd voor de kerk op 2-12-1733 te Anloo met Geertruid Hoving, geboren circa 1695 te Eext, dochter van
Pieter Hoving en Grietje Udding.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Willems Hamming, geboren te Eext (zie VIIc).


VIc    Jan Jans Hamming, geboren circa 1710 te Eext, zoon van
Jan Jans Hamming (zie Va) en Hillechien Willems Udding.
Gehuwd voor de kerk op 11-9-1735 te Anloo met Geesje Jans Hofsteenge, geboren circa 1705 te Anderen, dochter van Jan Jans Hofsteenge en Trijntje Hindriks Hofsteenge.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 16-12-1736 te Anloo.

   2. 

Harm Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 12-9-1738 te Anloo.

   3. 

Hindrik Hamming, gedoopt op 9-10-1740 te Anloo (zie VIId).

   4. 

Harm Jans Hamming, geboren te Eext (zie VIIe).

   5. 

Jannes Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 15-11-1744 te Anloo (getuige(n): Hilligje Remmelts van Anderen).
OSA 1383 Eext: huisnr. 230, boer, ong.


VId    Albert Hindriks Hamming, geboren circa 1715 te Eext, zoon van
Hindrik Hamming (zie Vc) en Jantje Hamming.
Gehuwd voor de kerk op 9-5-1745 te Anloo met Albertje Berents, geboren te Eext, gedoopt op 25-9-1718 te Anloo, dochter van Berent Caspers, schoenmaker, en Trijntje Hindriks.
OSA 1383 Eext: huisnr. 234, 81 jaar, arbeidster, wed, 2k.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Alberts Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 28-11-1745 te Anloo (getuige(n): Aaltje Hindriks van Zuidlaren), overleden op 21-6-1821 te Eext.
OSA 1383 Eext: huisnr. 234, ong.

   2. 

Jantje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 10-9-1747 te Anloo (getuige(n): Aaltje Hamming van Zuidlaren), overleden op 22-9-1824 te Eext.

   3. 

Hindrikje Alberts Hamming, gedoopt op 27-7-1749 te Anloo (getuige(n): Aaltje Alting, hv. van Bronne Meursing van Eext), overleden op 4-11-1825 te Eext.
Gehuwd voor de kerk op 11-5-1794 te Anloo met Lucas Hindriks, geboren te Annen, gedoopt op 14-3-1756 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Roelofs, dv. wijlen Roelof Jacobs van Annen), zoon van Hindrik Jans en Hindrikje Lucas.

   4. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 21-5-1752 te Anloo (getuige(n): Aaltje Jans, dienstmaagd van Jan Freriks Homan van Eext).


VIe    Jan Jacobs Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 26-9-1717 te Anloo, zoon van
Jacob Hamming (zie Vd) en Annigje Jobing.
Gehuwd voor de kerk op 19-5-1750 te Anloo met Tonnisje Harms Boontjes, geboren te Annerveen, gedoopt -4-1717 te Anloo, dochter van
Harm Jans Boontjes en Geesje Alberts Hoving
.
SP 266 Deel 8 Folio 452 dd.22-2-1776
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Jan Hamming en Tonnisje Harms
Kinderen:Geesje Hamming (19 jaar); Jacob Hamming (17 jaar); Harm Hamming (15 jaar)
h.m.:Jacob Jobing van Eext (v.z.)
m.m.:Jan Meijering van Eext (v.z.); Otto Jacobs van Annerveen (m.z.); Jan Hoving van Annerveen (m.z.)
Bijzonderheden
De erfgenamen van Jan Hamming werden overgeslagen bij de momberbenoeming.
Er zijn ontvangsten van 1/8 deel van de erfenis van Jan Harms Boontjes.
Ook Tonnisje Harms is overleden.
SP 266 Deel 8 Folio 594 dd.4-10-1777
Momberrekening V
Ouders:wijlen Jan Hamming van Annerveen
Kinderen:
h.m.:Jacob Jobing van Eext
m.m.:Jan Meijering van Eext; Jan Hoving; Otto Jacobs van Annerveen
Bijzonderheden
De pupil Geesje Hamming is getrouwd met Hindrik Fransen, en krijgt 1/3 deel van de ontvangen gelden.
De hoofdmomber heeft een broer Hindrik Jobing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annigje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 19-12-1751 te Anloo (getuige(n): Geertruijt Jansen, dochter van Jan Jacobs van Annerveen).

   2. 

Harm Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 31-12-1752 te Anloo (getuige(n): Geesje Harms, dochter van Harm Clasen van Annerveen).

   3. 

Jacob Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 20-10-1754 te Anloo (getuige(n): Geertruij Jansen, dv. Jan Jacobs van Annerveen), overleden voor 1758 te Annerveen.

   4. 

Geesje Jans Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 29-8-1756 te Anloo (getuige(n): Geesje Harms, nicht van het kind van moederszijde).
Gehuwd voor de kerk op 27-4-1777 te Anloo met Hindrik Fransen Meijer, geboren te Annerveen, gedoopt op 3-1-1751 te Anloo (getuige(n): Jantje Lucas, hv. van Reint Jochums van Annerveen), overleden op 27-12-1814 te Annerveen, zoon van Frans Jochems en Lammigje Hindriks Nijmeijer.
SP 264 Deel 6 fol. 333 dd. 2-9-1778, akte van verkoop. Koper: Hindrik Fransen van Annerveen
Verkoper:Doct. P. Hofstede van Assen
Verkocht:huis en arbeiderswoning, land, te Annerveen komende van de grasvellige boedel van Having Steenhuis.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 126, boer, geh, 6k.

   5. 

Jacob Jans Hamming, geboren te Annerveen (zie VIIf).

   6. 

Harm Jans Hamming, geboren te Annerveen (zie VIIg).

 

Generatie VII


 
VIIa    Harm Hindriks Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 6-10-1737 te Anloo, overleden voor 1771, zoon van
Hindrik Jans Hamming (zie VIa) en Annigje Harms.
Ondertrouwd op 12-11-1760 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 23-11-1760 te Gieten met Grietje Jans Comduur, geboren te Bonnen, gedoopt op 28-12-1738 te Gieten, overleden op 27-11-1807 te Bonnen, dochter van Jan Hindriks Comduur en Lammigje Jans.
Zij hertrouwt met Jan Hindriks Schuiling.
SP 266 Deel 8 Folio 64 Datum 22-10-1772
Mombereed en inventaris
Ouders:wijlen Harm Hamming en Grietje Jans Commeduur van Bonnen
Kinderen:Annigje Harms Hamming (10 jaar); Lammigje Harms Hamming (8 jaar);
h.m.:Berent Hamming? van Eext (v.z.)
m.m.:Otto Meijering van Eext (v.z.); Jan Hindriks Commeduur van Bonnen (m.z.); Roelof Commeduur (m.z.)
Bijzonderheden
Grietje hertrouwd met Jan Schuiling van de Veenhof.
Er zijn ontvangsten van Otto Meijering wegens afkooppenningen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annegien Hamming, geboren te Bonnen, gedoopt op 28-3-1762 te Gieten, overleden op 26-8-1821 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 22-7-1787 te Gieten met Tonnis Roelofs Dekens, arbeider, geboren te Bonnen, gedoopt op 20-6-1756 te Gieten, overleden op 22-12-1811 te Bonnen, zoon van Roelof Tonnis Dekens en Frerikje Freriks.
HSR 1794 Bonnen: 1.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 80: 42 jaar, arbeider.
HSR 1804 Bonnen: 1.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 82.

   2. 

Lammechien Harms Hamming, geboren te Bonnen, gedoopt op 8-1-1764 te Gieten, overleden voor 1801 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 5-5-1799 te Gieten met Frederik Adams, landbouwer, geboren te Gieterveen, gedoopt op 30-4-1769 te Gieten, overleden op 20-8-1842 te Gieten, zoon van Adam Jans en Aaltje Jans.
Hij hertrouwt met Geesje Jacobs Westerhuis.
Hij wordt bij de bewoners van Gieten in 1825 genoemd op huis no. 19 en in de Kadastrale Atlas van 1832 onder sectie E no. 391.

   3. 

Hilligje Hamming, geboren te Bonnen, gedoopt op 11-1-1767 te Gieten, overleden voor 1772.

   4. 

Jan Hamming, geboren te Bonnen, gedoopt op 12-11-1769 te Gieten, overleden voor 1772.


VIIb    Berent Hindriks Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 28-2-1740 te Anloo, overleden op 18-12-1796 te Eext, zoon van
Hindrik Jans Hamming (zie VIa) en Annigje Harms.
Ondertrouwd op 2-2-1770 te Anloo met Jantje Harms, geboren te Annerveen, gedoopt op 3-1-1740 te Anloo, dochter van Harm Claassen en Jacobje Harms Boontjes.
OSA 1383 Eext: huisnr. 233, boerin, wed, 5k.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Berents Hamming, geboren te Eext (zie VIIIa).

   2. 

Jacobje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 4-9-1774 te Anloo (getuige(n): Jantje Hoving, hv. van Claas Harms van Annerveen).

   3. 

Annigje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 13-7-1777 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Willems, hv. van Albert Tonnis van Eext).

   4. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 30-9-1778 te Anloo (getuige(n): Grietje Meijering, hv. van Pieter Willems Hamming van Eext).

   5. 

Annigje Berents Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 13-1-1782 te Anloo.
Ondertrouwd op 13-4-1806 te Anloo met Thijs Jans Bakker, geboren te Gasteren, gedoopt op 5-5-1779 te Anloo (getuige(n): Fennigje Lucas, hv. van Boele Reinders van Annen), overleden op 20-4-1857 te Anloo, zoon van Jan Louwes Bakker en Annigje Thijs.


VIIc    Pieter Willems Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 3-10-1734 te Anloo, overleden op 7-5-1816 te Eext, zoon van
Willem Hamming (zie VIb) en Geertruid Hoving.
Gehuwd voor de kerk op 2-11-1777 te Anloo met Grietje Hindriks Meijering, geboren te Eext, gedoopt op 23-1-1752 te Anloo (getuige(n): Jacobje Jobing huisvrouw van Willem Homan van Eext), overleden op 10-5-1795 te Eext, dochter van Hindrik Jacobs Meijering en Annigje Harms.
Hij wordt in 1797 te Eext genoemd als boer met vier kinderen.
[40]
Kinderen uit dit huwelijk: Geertruid, Willem, Annigje en Hindrik Hamming.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruid Pieters Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 16-8-1778 te Anloo (getuige(n): Egbertje Jans, hv. van Jan Hindriks Koiter van Eext), overleden op 4-12-1846 te Eext.
Ondertrouwd op 25-4-1802 te Anloo met Harm Lucas Udding, geboren te Eext, gedoopt op 27-3-1769 te Anloo (getuige(n): Frerikje Boeles Julsing, hv. van Willem Jobing van Eext), overleden op 25-9-1846 te Eext, zoon van Lucas Udding en Aaltje Harms.
OSA 1383 Eext: huisnr. 236, knegt, ong.

   2. 

Willem Pieters Hamming, geboren te Eext (zie VIIIb).

   3. 

Annigje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 26-9-1784 te Anloo, overleden op 19-5-1808 te Bonnen.
Ondertrouwd op 19-10-1806 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 26-10-1806 te Gieten met Hindrik Geerts Braams, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 8-10-1780 te Gieten, overleden op 25-12-1845 te Gasselte, zoon van Geert Jans Braams en Geesje Hindriks Meijering.
Hij hertrouwt met Grietje Harms.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 74: 19, landbouwer, zoon, ongehuwd, schutter.

   4. 

Hindrik Pieters Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 14-10-1787 te Anloo, overleden op 23-2-1809.


VIId    Hindrik Hamming, jeneverstoker, gedoopt op 9-10-1740 te Anloo, zoon van
Jan Jans Hamming (zie VIc) en Geesje Jans Hofsteenge.
Gehuwd voor de kerk op 19-11-1780 te Anloo met Hindrikje Julsing, geboren te Eext, gedoopt op 29-5-1746 te Anloo (getuige(n): Frerikje Meursing, zuster van de vader, hv van Reinder Alberts op de Plankensloot), overleden op 2-2-1817 te Anloo, dochter van Boele Freriks Meursinge Julsing en Jantje Coops.
Hindrik Hamming wordt in 1784 en 1794 te Eext genoemd met 2 paarden en een jenverstokerij.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 17-2-1782 te Anloo.


VIIe    Harm Jans Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 4-11-1742 te Anloo (getuige(n): Annegje Harms van Eext), overleden op 30-3-1814 te Eext, zoon van
Jan Jans Hamming (zie VIc) en Geesje Jans Hofsteenge.
Gehuwd voor de kerk op 22-11-1778 te Anloo met Wennigje Jans Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 5-10-1755 te Anloo (getuige(n): Annegje Harms, hv. van Hindrik Meijering van Eext), overleden op 17-3-1807 te Anloo, dochter van Jan Meursing en Harmtje Jobing.
OSA 1383 Eext: huisnr. 229, boer, geh, 5k.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Geesje Harms Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 5-9-1779 te Anloo (getuige(n): Aaltje Hindriks van Eext), overleden op 2-5-1838 te Annen.
Ondertrouwd op 25-4-1802 te Anloo met Jan Roelofs Jobing, landbouwer, geboren op 2-3-1781 te Annen, gedoopt op 4-3-1781 te Anloo, overleden op 26-5-1846 te Annen, zoon van Roelof Jans Jobing en Jantje Roelofs.

   2. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 21-10-1781 te Anloo.

   3. 

Harmtien Harms Hamming, geboren op 22-6-1784 te Eext, gedoopt op 27-6-1784 te Anloo, overleden op 28-9-1836 te Bonnen.
Ondertrouwd op 6-10-1805 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 30-10-1805 te Gieten met Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 2-5-1784 te Gieten, overleden op 28-5-1858 te Gieten, zoon van Hindrik Hindriks Hogenesch en Lammigje Hindriks.
Bewoners 1825 Bonnen no. 82.

Kad. Atlas 1832 sectie E no. 245.
Kad. Atlas 1832 Sectie B no. 561.

   4. 

Jan Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 21-10-1787 te Anloo.

   5. 

Jantje Harms Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 25-10-1789 te Anloo, overleden op 6-2-1821 te Grolloo.
Gehuwd op 8-10-1813 te Rolde met Roelof Sijbering, geboren te Grolloo, gedoopt op 13-5-1779 te Rolde, overleden op 6-8-1819 te Grolloo, zoon van Albert Roelofs Sijbering en Magdalena Haange.

   6. 

Jan Harms Hamming, geboren te Eext (zie VIIIc).

   7. 

Hindrikje Hamming, geboren op 2-2-1796 te Eext, gedoopt op 14-2-1796 te Anloo, overleden op 5-10-1822 te Bonnen.
Gehuwd op 5-5-1820 te Gieten met Geert Egberts van der Wijk, landbouwer, geboren te Veenhof, gedoopt op 22-1-1797 te Gieten, overleden op 8-11-1848 te Veenhof, zoon van Egbert Geerts van der Wijk en Grietje Berents Veenhof.
Hij hertrouwt met Hinderkien Hidding.
Bewoners 1825 Bonnen no. 60a.
Kad. Atlas 1832 Sectie D no. 63.

   8. 

Roelofje Harms Hamming, geboren op 31-12-1798 te Eext, gedoopt op 13-1-1799 te Anloo, overleden op 20-4-1837 te Gasselternijveen.
Gehuwd op 5-2-1818 te Gasselte met Salomon Claassen Salomons, gedoopt op 31-3-1799 te Gasselternijveen, overleden op 10-10-1860 te Gasselternijveen, zoon van Claas Salomons en Roelofje Bouwens Nieveld.
Hij hertrouwt met Annechien Watzes Eefting.


VIIf    Jacob Jans Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 13-8-1758 te Anloo (getuige(n): Geertruit Jans van Annerveen), overleden op 31-8-1830 te Annerveen, zoon van
Jan Jacobs Hamming (zie VIe) en Tonnisje Harms Boontjes.
Gehuwd voor de kerk op 21-4-1782 te Anloo met Aaltje Cornelis Hoving, geboren te Annerveen, gedoopt op 13-12-1750 te Anloo (getuige(n): Geesje Egberts, dv Egbert Hoving van Annerveen), dochter van Cornelis Hoving en Jantje Roelofs Meijering.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 113, boer, geh, 4k.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 20-10-1782 te Anloo, overleden voor 1784 te Annerveen.

   2. 

Cornelis Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 20-10-1782 te Anloo.

   3. 

Jan Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 11-7-1784 te Anloo, overleden op 15-1-1858 te Annerveen.

   4. 

Jan Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 12-2-1786 te Anloo.

   5. 

Jantje Jacobs Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 13-4-1788 te Anloo, overleden op 22-8-1865 te Anloo.
Gehuwd op 13-5-1816 te Anloo met
Jan Harms Hamming (zie VIIId).

   6. 

Tonnisje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 24-6-1792 te Anloo, overleden op 5-9-1852 te Annerveen.
Gehuwd op 2-6-1825 te Anloo met Berent Jans Pranger, landbouwer, gedoopt op 15-10-1786 te Zuidlaren, overleden op 22-1-1848 te Annerveen, zoon van Jan Harms en Hilligje Jans.


VIIg    Harm Jans Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 21-12-1760 te Anloo (getuige(n): Jantje Harms van Annerveen), zoon van
Jan Jacobs Hamming (zie VIe) en Tonnisje Harms Boontjes.
Gehuwd voor de kerk op 7-5-1786 te Anloo met Jeigje Harms, gedoopt op 31-1-1768 te Zuidlaren, overleden op 22-8-1829 te Anloo, dochter van Harm Arents en Margje Jans.
SP 264 deel 7 folio 196 lening van 150 gulden door Harm Jans Hamming x Jeigje Harms van Annerveen van Hindrik Jobing x Grietje Jans van Eext dd. 4-5-1787.
SP 264 deel 7 folio 197 lening van 150 gulden door Harm Hamming x Jeigje Harms van Annerveen van Hindrik Jobing x Grietje Jans van Eext Eext dd. 3-11-1786.
SP 264 deel 7 folio 198 lening van 100 gulden door Harm Hamming x Jeigje Harms van Annerveen van wed. Hindrik Jobing van Eext dd. 8-9-1792.
SP 264 deel 7 folio 199 lening van 50 gulden door Harm Hamming x Jeigje Harms van Annerveen van wed. Hindrik Jobing van Eext dd. 27-5-1794.
SP 264 deel 7 folio 267 lening van 400 gulden door Jeichje Harms, wed. van Harm Hamming van Annerveen en kinderen van Hindrik Fransen en Jacob Hamming van Annerveen Eext dd. 23-11-1805.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 114, boer, geh, 6k.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Tonnisje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 14-1-1787 te Anloo.

   2. 

Jan Harms Hamming, geboren te Annerveen (zie VIIId).

   3. 

Margje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 6-9-1789 te Anloo.

   4. 

Harm Hamming, geboren te Annerveen (zie VIIIe).

   5. 

Roelof Hamming, geboren te Annerveen (zie VIIIf).

   6. 

Klaas Hamming, geboren te Eext (zie VIIIg).

   7. 

Jacob Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 1-10-1797 te Anloo, overleden op 5-7-1842 te Annerveen.

   8. 

Tonnisje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 1-3-1799 te Anloo, overleden op 17-2-1826 te Zuidlaarderveen.
Gehuwd op 30-6-1824 te Anloo met Jan Geerts Kammer, gedoopt op 30-11-1800 te Zuidlaren, overleden op 26-8-1880 te Zuidlaarderveen, zoon van Geert Alberts Kammer, arbeider, en Lammigje Jans.
Hij hertrouwt met Jantje Jans Trip.

   9. 

Annigje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 12-10-1800 te Anloo, overleden op 5-9-1811 te Annerveen.

   10. 

Trijntje Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 27-2-1803 te Anloo, overleden op 21-12-1885 te Annerveen.
Gehuwd op 24-4-1830 te Anloo met Hindrik Harms Hooiveld, geboren te Spijkerboor, gedoopt op 30-8-1801 te Anloo, overleden op 7-5-1886 te Spijkerboor, zoon van Harm Hindriks Hooiveld en Geesje Hindriks.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Hindrik Berents Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 18-8-1771 te Anloo (getuige(n): Grietje Jans, wed. van Harm Hindriks Hamming van Bonnen), overleden op 2-1-1826 te Eext, zoon van
Berent Hindriks Hamming (zie VIIb) en Jantje Harms.
Ondertrouwd op 18-10-1801 te Anloo met Niesje Bastiaans, gedoopt op 17-4-1774 te Anloo (getuige(n): Margje Jans Bastiaans, hv. van Anthoni Regnier van Anloo), overleden op 25-5-1834 te Anloo, dochter van Bastiaan Jans, brouwer te Anloo, landbouwer, en Henrica Lucas Hollander.
OSA 1383 Eext: huisnr. 233, ong.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 15-8-1802 te Anloo, overleden op 2-4-1840 te Eext.
Gehuwd op 8-5-1830 te Anloo met Harm Roelofs Mulder, geboren op 8-11-1803 te Anloo, gedoopt op 13-11-1803 te Anloo, overleden op 10-2-1841 te Eext, zoon van Roelof Egberts Mulder en Berendina Harms.

   2. 

Bastiaan Hamming, geboren te Eext (zie IXa).

   3. 

Berent Hamming, geboren op 2-5-1806 te Eext (zie IXb).

   4. 

Roelfien Hamming, geboren op 4-8-1814 te Eext, overleden op 29-1-1835 te Anloo.


VIIIb    Willem Pieters Hamming, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 16-9-1781 te Anloo, overleden op 6-3-1817 te Eext, zoon van
Pieter Willems Hamming (zie VIIc) en Grietje Hindriks Meijering.
Gehuwd op 3-12-1814 te Anloo met Jantien Harmannus Klooster, geboren op 18-2-1793 te Ruinen, gedoopt op 24-2-1793 te Ruinen, overleden op 21-10-1855 te Eext.
Zij hertrouwt met Willem Eilderts van Tarel.
OSA 1383 Eext: huisnr.
198, zoon, ong.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Hamming, geboren op 24-1-1815 te Eext, overleden op 22-2-1826 te Eext.

   2. 

Hindrikje Hamming, geboren op 5-9-1816 te Eext, overleden op 25-9-1872 te Eext.
Gehuwd op 18-6-1839 te Gasselte met Willem Jacobs Harders, timmerman, geboren op 20-1-1799 te Eursinge, gedoopt op 27-1-1799 te Westerbork, overleden op 28-5-1855 te Eext, zoon van Jacob Roelofs Harders en Trijntje Hindriks.
Hij is weduwnaar van Hindrikje Claassen Meijeringh.


VIIIc    Jan Harms Hamming, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 30-12-1792 te Anloo, overleden op 6-9-1844 te Annen, zoon van
Harm Jans Hamming (zie VIIe) en Wennigje Jans Meursing.
Gehuwd op 26-5-1814 te Anloo met Grietje Meijering, geboren te Annen, gedoopt op 27-11-1791 te Anloo, overleden op 29-9-1858 te Annen, dochter van Steven Meijering, landbouwer, en Grietje Remmelts.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Hamming, geboren op 8-12-1815 te Annen.

   2. 

Wennechien Hamming, geboren op 14-1-1819 te Anloo, overleden op 13-10-1858 te Anderen.
Gehuwd op 9-5-1844 te Anloo met Jacob Jans Jobing, landbouwer, geboren op 26-2-1816 te Anloo, overleden op 3-1-1897 te Anderen, zoon van Jan Hendriks Jobing, landbouwer, en Albertien Harms Kors.

   3. 

Jantien Hamming, geboren op 25-11-1823 te Annen, overleden op 25-12-1823 te Annen.

   4. 

Steven Hamming, geboren op 6-6-1829 te Anloo (zie IXc).


VIIId    Jan Harms Hamming, landbouwer, tapper, geboren te Annerveen, gedoopt op 23-3-1788 te Anloo, overleden op 27-2-1840 te Annerveen, zoon van
Harm Jans Hamming (zie VIIg) en Jeigje Harms.
Gehuwd op 13-5-1816 te Anloo met
Jantje Jacobs Hamming, geboren te Annerveen, gedoopt op 13-4-1788 te Anloo, overleden op 22-8-1865 te Anloo, dochter van Jacob Jans Hamming (zie VIIf) en Aaltje Cornelis Hoving.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltien Hamming, geboren op 15-7-1817 te Anloo, overleden op 16-2-1842 te Annerveen.

   2. 

Harm Hamming, geboren op 12-9-1818 te Anloo (zie IXd).

   3. 

Jacob Hamming, geboren op 4-10-1820 te Anloo, overleden op 7-5-1837 te Anloo.

   4. 

Jeichien Hamming, geboren op 30-6-1823 te Anloo, overleden op 21-1-1896 te Annerveenschekanaal.
Gehuwd op 16-4-1858 te Gieten met Roelof Sloots, landbouwer, geboren op 12-5-1820 te Gieten, overleden op 15-11-1896 te Annerveenschekanaal, zoon van Roelof Harms Sloots, landbouwer, en Feigje Harms Zondag.

   5. 

Tonnesien Hamming, geboren op 20-2-1826 te Anloo, overleden op 24-5-1828 te Annerveenschecompagnie.

   6. 

Jan Hamming, geboren op 25-4-1828 te Anloo (zie IXe).


VIIIe    Harm Hamming, landbouwer, arbeider, geboren te Annerveen, gedoopt op 13-5-1792 te Anloo, overleden op 6-6-1872 te Annerveen, zoon van
Harm Jans Hamming (zie VIIg) en Jeigje Harms.
Gehuwd op 29-12-1820 te Anloo met Geesje Egberts Poelman, geboren te Eexterveen, gedoopt op 11-3-1798 te Anloo, dochter van Egbert Harms Poelmans en Grietje Harms.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeichien Hamming, geboren op 8-3-1821 te Anloo.

   2. 

Grietien Hamming, geboren op 14-2-1823 te Anloo.

   3. 

Tonnesien Hamming, landbouwster, geboren op 21-4-1826 te Anloo, overleden op 4-6-1872 te Annerveen.

   4. 

Harmke Hamming, geboren op 26-2-1830 te Anloo, overleden op 20-9-1857 te Annerveen.


VIIIf    Roelof Hamming, landbouwer, leerlooier, geboren te Annerveen, gedoopt op 24-11-1793 te Anloo, overleden op 27-7-1863 te Zuidlaren, zoon van
Harm Jans Hamming (zie VIIg) en Jeigje Harms.
Gehuwd op 24-3-1815 te Zuidlaren met Hindrikje Jans Trip, gedoopt op 29-3-1794 te Zuidlaren, overleden op 12-2-1855 te Zuidlaren, dochter van Jan Cornelis Trip en Aaltje Hindriks Ansing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeigje Hamming, geboren op 24-2-1816 te Zuidlaren, overleden op 9-7-1866 te Zuidlaren.
Gehuwd met Jan Oosting, geboren op 18-8-1819 te Vries, overleden op 6-11-1890 te Zuidlaren, zoon van Roelof Jans Oosting en Jantje Sikkens Luinge.

   2. 

Aaltje Hamming, geboren op 11-10-1818 te Zuidlaren.

   3. 

Harm Hamming, geboren op 18-4-1829 te Zuidlaren (zie IXf).


VIIIg    Klaas Hamming, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 10-5-1795 te Anloo, overleden op 30-5-1847 te Zuidlaren, zoon van
Harm Jans Hamming (zie VIIg) en Jeigje Harms.
Gehuwd op 8-5-1830 te Anloo met Fennechien Dekens, geboren te Schipborg, gedoopt op 24-8-1794 te Anloo, overleden op 27-8-1878 te Zuidlaren, dochter van Barelt Dekens, kastelein, landbouwer, en Harmtje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmtien Hamming, geboren op 14-4-1831 te Anloo.

   2. 

Harm Hamming, geboren op 24-12-1832 te Anloo.

   3. 

Bareld Hamming, geboren op 27-6-1834 te Anloo (zie IXg).

   4. 

Jacob Hamming, geboren op 28-10-1837 te Schipborg, overleden op 7-10-1842 te Schipborg.

 

Generatie IX


 
IXa    Bastiaan Hamming, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 30-10-1803 te Anloo, overleden op 8-4-1876 te Anloo, zoon van
Hindrik Berents Hamming (zie VIIIa) en Niesje Bastiaans.
Gehuwd op 1-5-1837 te Gieten met Ida Oosting, geboren te Oudemolen, gedoopt op 21-10-1804 te Vries, overleden op 10-8-1868 te Eext, dochter van Roelof Luichjens Oosting en Jantje Arents Popken.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Niessien Hamming, geboren op 11-11-1837 te Eext, overleden op 22-4-1856 te Eext.

   2. 

Jantien Hamming, geboren op 16-12-1839 te Anloo, overleden op 11-2-1909 te Eext.
Gehuwd op 16-5-1867 te Gieten met Geert Rosies, dienstknecht, geboren op 28-12-1834 te Bonnen, overleden op 15-10-1908 te Eext, zoon van Hindrik Egberts Rosies, arbeider, en Lammegien Geerts van der Bijl.

   3. 

Hindrik Hamming, geboren op 25-3-1844 te Eext (zie Xa).


IXb    Berent Hamming, landbouwer, geboren op 2-5-1806 te Eext, gedoopt op 15-5-1806 te Anloo, overleden op 1-11-1864 te Anloo, zoon van
Hindrik Berents Hamming (zie VIIIa) en Niesje Bastiaans.
Gehuwd op 8-5-1841 te Anloo met Hindrica Bastiaans, geboren op 29-5-1807 te Eleveld, gedoopt op 7-6-1807 te Rolde, overleden op 19-6-1865 te Anloo, dochter van Lucas Jans Bastiaans en Femmegien Jacobs.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lucas Hamming, geboren op 10-2-1842 te Anderen, overleden op 10-7-1852 te Eext.

   2. 

Hindrik Hamming, geboren op 24-8-1844 te Anderen (zie Xb).


IXc    Steven Hamming, landbouwer, geboren op 6-6-1829 te Anloo, overleden op 9-1-1888 te Annen, zoon van
Jan Harms Hamming (zie VIIIc) en Grietje Meijering.
Gehuwd (1) op 8-5-1857 te Anloo met Roelfien Jipping, geboren op 27-9-1835 te Anloo, overleden op 2-5-1862 te Annen, dochter van Hindrik Geerts Jipping en Hilligje Strating.
Gehuwd (2) op 9-11-1867 te Anloo met Fennechien Hovenkamp, geboren op 20-9-1840 te Zuidlaren, overleden op 25-11-1912 te Annen, dochter van Jan Egberts Hovenkamp, timmerman, en Geesje Alberts Nijboer.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Grietje Hamming, geboren op 26-1-1858 te Annen.

   2. 

Hillechien Hamming, geboren op 8-12-1859 te Annen.

   3. 

Jan Hamming, geboren op 12-12-1861 te Annen.

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Harm Hamming, geboren op 24-7-1868 te Annen.

   5. 

Geesje Hamming, geboren op 5-11-1870 te Annen.
Gehuwd met Egbert Popken, landbouwer.

   6. 

Hendrik Hamming, geboren op 21-4-1873 te Annen, overleden op 27-4-1873 te Annen.

   7. 

Wennechien Hamming, geboren op 24-9-1874 te Annen.


IXd    Harm Hamming, landbouwer, geboren op 12-9-1818 te Anloo, overleden op 29-5-1873 te Annerveen, zoon van
Jan Harms Hamming (zie VIIId) en Jantje Jacobs Hamming.
Gehuwd op 4-5-1850 te Anloo met Hendrikien van Bergen, geboren op 11-11-1821 te Vries, dochter van Tonnis van Bergen, landbouwer, en Grietje Kloot.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Hamming, geboren op 1-4-1851 te Annerveen.

   2. 

Teunis Hamming, geboren op 19-11-1860 te Annerveen.

   3. 

Jan Hamming, geboren op 21-9-1864 te Annerveen.


IXe    Jan Hamming, landbouwer, geboren op 25-4-1828 te Anloo, overleden op 28-1-1894 te Annerveen, zoon van
Jan Harms Hamming (zie VIIId) en Jantje Jacobs Hamming.
Gehuwd op 9-10-1858 te Anloo met Gezina Vedelaar, geboren op 4-2-1833 te Borger, overleden op 12-2-1918 te Anloo, dochter van Geert Vedelaar en Jacobje Jans de Groot.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Hamming, geboren op 10-12-1859 te Annerveen, overleden op 10-12-1859 te Annerveen.

   2. 

Jan Hamming, landbouwer, geboren op 7-10-1861 te Annerveen, overleden op 15-10-1928 te Anloo.
Gehuwd op 11-5-1901 te Anloo met Hindrikien Meijering, geboren op 20-8-1873 te Annen, overleden op 8-3-1919 te Annerveen, dochter van Albert Meijering, koopman, landbouwer, en Hinderkien Houwing.

   3. 

Geert Hamming, geboren op 5-11-1863 te Annerveen.

   4. 

Jakob Hamming, geboren op 18-3-1866 te Annerveen.

   5. 

Jakobus Hamming, geboren op 25-3-1868 te Annerveen.

   6. 

Harm Hamming, geboren op 6-8-1872 te Annerveen, overleden op 13-8-1872 te Annerveen.


IXf    Harm Hamming, brievenbesteller, landbouwer, geboren op 18-4-1829 te Zuidlaren, zoon van
Roelof Hamming (zie VIIIf) en Hindrikje Jans Trip.
Gehuwd op 11-5-1850 te Zuidlaren met Roelofje Strating, geboren op 24-2-1826 te Zuidlaren, overleden op 1-9-1879 te Zuidlaren, dochter van Roelof Strating, landbouwer, en Jantje Arents Fix.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrikje Hamming, geboren op 3-1-1851 te Zuidlaren.

   2. 

Roelof Hamming, geboren op 26-2-1853 te Zuidlaren, overleden op 6-4-1853 te Zuidlaren.

   3. 

Jantje Hamming, geboren op 29-4-1854 te Zuidlaren.
Gehuwd op 7-6-1894 te Groningen met Lambert Smit, voerman, geboren op 19-12-1853 te Gieten, overleden op 21-4-1900 te Groningen, zoon van Markus Smit, onderwijzer, landbouwer, en Aaffien Buringh.
Hij is weduwnaar van Frederika Tammes.

   4. 

Jeigje Hamming, geboren op 10-12-1859 te Zuidlaren.

   5. 

Roelf Hamming, geboren op 10-3-1862 te Zuidlaren, overleden op 4-12-1863 te Zuidlaren.

   6. 

Roelf Hamming, geboren op 24-9-1864 te Zuidlaren.

   7. 

Harm Hamming, geboren op 27-5-1867 te Zuidlaren.


IXg    Bareld Hamming, arbeider, landbouwer, geboren op 27-6-1834 te Anloo, overleden op 22-3-1915 te Zuidlaren, zoon van
Klaas Hamming (zie VIIIg) en Fennechien Dekens.
Gehuwd op 12-1-1860 te Zuidlaren met Harmtje Sants, geboren op 22-3-1841 te Eext, overleden op 13-1-1922 te Zuidlaren, dochter van Klaas Sants, landbouwer, en Grietje Kroeze.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Klaas Hamming, geboren op 15-3-1860 te Zuidlaren (zie Xc).

   2. 

Grietje Hamming, geboren op 6-4-1865 te Zuidlaren.

   3. 

Fenna Hamming, geboren op 17-11-1866 te Zuidlaren, overleden op 18-9-1870 te Zuidlaren.

   4. 

Johanna Hamming, geboren op 14-12-1868 te Zuidlaren.

   5. 

Harm Hamming, geboren op 4-7-1871 te Zuidlaren.

   6. 

Job Hamming, geboren op 25-3-1873 te Zuidlaren.

   7. 

Fenna Hamming, geboren op 6-5-1875 te Zuidlaren.

 

Generatie X


 
Xa    Hindrik Hamming, landbouwer, geboren op 25-3-1844 te Eext, overleden op 25-2-1912 te Eext, zoon van
Bastiaan Hamming (zie IXa) en Ida Oosting.
Gehuwd op 6-5-1881 te Anloo met Jantje Sloots, geboren op 29-12-1844 te Bonnen, overleden op 8-4-1917 te Anloo, dochter van Roelof Sloots en Jacobje Klinkhamer.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bastiaan Hamming, geboren op 14-5-1883 te Eext.


Xb    Hindrik Hamming, landbouwer, geboren op 24-8-1844 te Anderen, overleden op 28-1-1922 te Anloo, zoon van
Berent Hamming (zie IXb) en Hindrica Bastiaans.
Gehuwd op 22-8-1874 te Anloo met Jantien Wieldraaier, geboren op 28-9-1836 te Anloo, overleden op 17-12-1916 te Anloo, dochter van Lucas Jacobs Wieldraaier, landbouwer, en Geesje Harms van der Boor.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berend Hamming, geboren op 21-5-1877 te Anloo.

   2. 

Jeichien Hamming, geboren op 10-1-1881 te Anloo.


Xc    Klaas Hamming, geboren op 15-3-1860 te Zuidlaren, zoon van
Bareld Hamming (zie IXg) en Harmtje Sants.
Gehuwd op 27-8-1886 te Zuidlaren met Annechien Nijdam, geboren te Haren, dochter van Andries Nijdam en Elisabeth Rigtering.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmtje Hamming, geboren op 12-11-1886 te Midlaren.

[1] register Feith, eerste deel, jaren 802-1534, bladzijde 242

[2] Goorspraken 1577-1579 pg. 380

[3] Goorspraken 1583-1589 pg. 30

[4] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 81 d.d. 29-9-1665

[5] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 81 d.d. 29-9-1665

[6] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 66 d.d. 6-12-1667

[7] Etstoel 14 deel 21 folio 538 d.d. 22-6-1671

[8] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 166 d.d. 19-10-1673

[9] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 261 d.d. 5-12-1676

[10] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 268 d.d. 18-9-1676

[11] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 284 d.d. 20-1-1677

[12] Etstoel 14 deel 24 folio 200 d.d. 8-6-1680

[13] Etstoel 14 deel 25 folio 18 d.d. 8-11-1681

[14] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 382 d.d. 28-3-1709

[15] Schultenprotocol 266 deel 1 folio 309 d.d. 4-9-1722

[16] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 215 d.d. 1-5-1725

[17] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 212 d.d. 2-5-1725

[18] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 266 d.d. 15-7-1736

[19] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 265 d.d. 29-5-1733

[20] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 21 d.d. 28-3-1738

[21] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 31 d.d. 12-3-1734

[22] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 227 d.d. 5-1738

[23] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 271 d.d. 1-5-1739

[24] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 216 d.d. 5-5-1739

[25] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 65 d.d. 27-6-1739

[26] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 287 d.d. 10-12-1739

[27] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 268 d.d. 1-7-1743

[28] Etstoel 14 deel 25 folio 17 d.d. 8-11-1681

[29] Etstoel 14 deel 25 folio 18 d.d. 8-11-1681

[30] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 70 d.d. 9-12-1718

[31] Etstoel 14 deel 20 folio 121 d.d. 14-6-1665

[32] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 78 d.d. 9-5-1666

[33] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 65 d.d. 20-4-1668

[34] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 101 d.d. 24-10-1671

[35] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 285 d.d. 15-5-1677

[36] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 192 d.d. 24-11-1690

[37] OSA 1785 pg. 1912 d.d. 12-12-1719

[38] Etstoel 14 deel 53 folio 228v d.d. 25-11-1760

[39] OSA 1383

[40] OSA 1383