Genealogie van Zeino Houwing

30-10-2011


 

Generatie I


 
I    Zeino Houwing, geboren circa 1625, begraven op 25-9-1694 te Emmen.
Mogelijk is ook een dochter van hem Hindrikje Zeinens, die met Gabriel Harms die op 21-10-1677 in het Groningse Meeden met Gabriel Harms trouwde.
Hieruit een nageslacht Houwing te Noordbroek.[1]
Kinderen:

   1. 

Jan Houwing, geboren circa 1645 (zie IIa).

   2. 

Berend Zeins Houwing, geboren circa 1650 te Emmen (zie IIb).

   3. 

Hindrikje Houwing (zie IIc).

 

Generatie II


 
IIa    Jan Houwing, geboren circa 1645, overleden te Weerdinge, begraven op 22-6-1719 te Emmen, zoon van
Zeino Houwing (zie I).
Gehuwd met Harmtje Houwing? Begraven op 30-12-1722 te Emmen.
Het is niet zeker dat Jan Houwing een zoon is van Zeino Houwing. Bij de doop van de kinderen wordt hij een aantal malen Houwing meijer genoemd, en vanaf 1686 Jan Houwing. De naam van zijn vrouw is niet met zekerheid vast te stellen. In deze genealogie is aangenomen dat zijn vrouw Harmtje was, omdat deze naam regelmatig bij zijn kleinkinderen voorkomt. Een Harmtje Houwing werd op 30-12-1722 begraven te Emmen, waarschijnlijk is dit de vrouw van Jan Houwing.
Zijn eerste kinderen, Geesje en Geert zijn niet te vinden in het doopboek van Emmen, dat in deze periode compleet is en zijn dus mogelijk elders geboren.
Hij wordt bij de collecte van 1687 en 1699 en bij de weerbaren mannen van 1689 genoemd. Waarschijnlijk wordt hij ook als Houwinge genoemd en aangeslagen voor vol in de haardstedenregisters van 1691-1695.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert Houwing, gedoopt circa 1675 (zie IIIa).

   2. 

Geesje Jans Houwing, gedoopt circa 1675.
Gehuwd voor de kerk op 27-6-1717 te Emmen met Jan Hindriks van der Stege, geboren circa 1690 te Stege.
Geesje Houwing, huisvrouw van Jannes van der Stege, wordt lidmaat Veendam maart 1719 met attestatie van Emmen. Jannes van der Stege is als zwager getuige bij de huwelijkscontracten van Hindrik Houwing in 1719 en 1732 getuige.
Jan Jans Hasewinckel in Veendam verkoopt in 1717 aan Jan van der Stege en Geesjen Jans Houwing te Weerdinge een plaats veen, groenland, bouwland en onland met een huis erop staande gelegen te Veendam aan het Oosterdiep, aangekocht op 4-2-1709 van Roelf Cornellis en de gerechte helft van enig veen van Kyr Lammers aangekocht voor 1350 gulden. Borg is Hindrik Houwing, hij tekent als Hind. Houwenck; de vrouw tekent als Giesein Jansien Houwen.
[2]
Jannes van der Stege en Geesjen Jans Houwinck maken in 1730 een testament op de langstlevende waarbij tevens aan de armen in Veendam f 5 werd vermaakt.
[3]

   3. 

Jan Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 18-6-1680 te Emmen, begraven op 20-2-1685 te Emmen.
Hij wordt gedoopt als zoon van Houwinge meier.

   4. 

Hindrik Jans Houwing, geboren te Weerdinge (zie IIIb).

   5. 

Zeino Houwing, gedoopt op 2-3-1684 te Emmen, begraven op 20-2-1685 te Emmen.
Hij werd gedoopt als zoon van Houwinge meijer.

   6. 

Berend Jans Houwing, gedoopt op 13-6-1686 te Emmen (zie IIIc).

   7. 

Swaantje Jans Houwing, gedoopt op 25-3-1688 te Emmen, overleden te Emmen, begraven op 20-1-1728 te Emmen.
Zij werd aangenomen als lidmaat te Emmen in 1711. Een Swaantje Houwing van Emmen werd lidmaat te Groningen 9-1713.

   8. 

Hindrik Jans Houwing, gedoopt op 26-9-1690 te Emmen.
Een Hindrik Houwing van Emmen werd lidmaat te Groningen 9-1713.


IIb    Berend Zeins Houwing, geboren circa 1650 te Emmen, begraven op 13-4-1728 te Emmen, zoon van
Zeino Houwing (zie I).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-12-1684 te Emmen met Roelofje Jans ten Holte, geboren circa 1660, begraven op 10-8-1691 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 2-12-1694 te Emmen met Hindrikje Willems Cremers, geboren circa 1670 te Borger, begraven op 2-6-1728 te Emmen, dochter van Willem Cremers.
Berent Zeynens pacht Huyr en Hofgoed van 1690 tot 1732. Hij bouwt in 1691 hierop een huis en heeft daarom drie jaar vrijstelling van pacht. Hij wordt toen Berend Zeinen genoemd. Ook van mei 1720 tot mei 1726 wordt dit goed wederom aan de oude meijer Berent Zeinen verpacht.
[4]
De mombers van de kinderen van wijlen Jan Marissen ten Holte en Berent Houwinge nom. ux. Roeloffien ten Holte zijn in 1687 eisers tegen Harm Nessinge te Noord-Sleen. De eisers willen dat verweerder 2 dagmaten land teruggaf en een vierendeel in de Westermaat vanwege een geschil over eigendom. Volgens verweerder heeft de eiser de klacht niet volgens het landrecht gedaan. De verweerder krijgt gelijk.
[5]
In de haardstedenregisters wordt hij genoemd als Berend op huurgoed in 1691, 1692, Berend Huir in 1693 en 1695.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hindrik Houwing, geboren te Weerdinge (zie IIId).

   2. 

Jan Houwing, gedoopt op 19-10-1686 te Emmen, begraven op 6-9-1691 te Emmen.

   3. 

Zeino Berents Houwing, gedoopt op 19-2-1688 te Emmen (zie IIIe).

   4. 

Hilligje Houwing, gedoopt op 2-2-1690 te Emmen.

   5. 

N.N. Houwing, geboren 8-1691 te Weerdinge, begraven op 10-8-1691 te Emmen.

Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Hilligje Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 8-3-1696 te Emmen, begraven op 16-1-1699 te Emmen.


IIc    Hindrikje Houwing, dochter van
Zeino Houwing (zie I).
Gehuwd voor de kerk op 21-10-1677 te Meeden met Gabriel Harms, geboren circa 1650 te Wettringen, Westfalen.
Hij is eerder getrouwd geweest met Fenne Jans, hertrouwt met Geesje Hindriks.
Van het derde huwelijk zijn huwelijkse voorwaarden gesloten: de man Gabriel Hermens op de Mieden, voor hem Geert Hermens en Stijne als broer en zuster. De vrouw Geeske Hindrix tot Zuydtbroeck, voor haar Grietie Jans, overleden broers weduwe. De overleden broer zal zijn geweest Jan Hindrix, als wiens weduwe Grierie Jans in 1695' hertrouwde met Claes Hilverts (zij had toen een won van 23 jaar, Hindrick Jans genaamd). Ook Geeske zelf was eerder gehuwd geweest; zij had een voorkind uit haar huwelijk met wijlen Tiddo Jans. De bruidegom had eveneens voorkinderen, namelijk uit zijn huwelijk met Hindrickien Seynes. De broer van Gabriel, Geert Harmens gehuwd met Stijne, zal dus ook wel uit Wetteren afkom- stig zijn geweest. Hij leefde nog in 1703 en behartigde toen de belangen van Gabriel's onmondige kinderen, maar ik vond hun huwelijk niet in de provincie aangetekend. Bij het bedoelde huwelijkscontract (uit 1693) tekenden alle partijen met een merk, behalve Stijne die een handtekening zette, wa'mran helaas het patroniem niet te ontcijferen valt.
Gabriel en Geeske zullen op den duur in Zuidbroek zijn gaan wonen; als Gabriel Harmens en Geeske Hendrickr e.1. komen zij voor op de lidmatenlijst aldaar uil 1702 (onder "Tusschen Loegen"). Mogelijk was dat nadat zij in 1697 hun huis te Meeden verkocht hadden aan Harmen Feijes en Pieter Stoffers. voorstanderen der mennonieten armen; op dar moment woonden zij overigens te Muntendam. Daar moeten zij omstreeks 1702 zijn overleden. Geert Harmens we- gens de onmondige kinderen van zijn broeder Gabriel Harms, en Harm Gabriels wegens hem- selven, verkochten op 29 febr. 1703' aan Wolter Hindricks en Hindrickjen Jans e.1. te Zuidbroek de behuizing door Gabriel Harms en zijn huisvrouw lot op hun sterfdag bewoond, gelegen op pastorie (grond) te Zuidbroek, met de heemstede etc. voor f 160, te betalen in drie termijnen. Geert Harmenstekende ook hier met een merk, zijn neef met 'Harmen Gaberiels.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Gabriels Houwing, gedoopt op 14-3-1680 te Westerlee (zie IIIf).

   2. 

Swaantje Gabriels, gedoopt op 11-10-1683 te Meeden.

   3. 

Aaltje Gabriels, gedoopt op 10-3-1686 te Meeden.

   4. 

Geesje Gabriels, gedoopt op 25-4-1686 te Meeden.

 

Generatie III


 
IIIa    Geert Houwing, gedoopt circa 1675, overleden op 28-11-1752 te Weerdinge, zoon van
Jan Houwing (zie IIa) en Harmtje Houwing?
Gehuwd voor de kerk op 23-6-1715 te Emmen met Annigje Huising, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 9-1-1687 te Emmen, begraven op 23-8-1745 te Emmen, dochter van Jacob Huising.
Geert Houwinge wordt in 1742 in het haardstedenregisters te Weerdinge genoemd. Hij iss pachter van het landschapserf Huisinge te Zuidbarge
[6] Volgens de Rentmeestersrekening van 29-8-1743 wordt Houwinge goed te Weerdinge opnieuw verhuurd voor zes jaar aan Geert Houwinge, voor 31 mudden.[7] In 1750 is de beklemminge aan de meijer Geert Houwing verkocht voor f 800; in 1801 betaald Hk. Adolfs f 102 per jaar.[8]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Geerts Houwing, geboren te Weerdinge (zie IVa).

   2. 

Jacob Geerts Houwing, geboren te Weerdinge (zie IVb).

   3. 

Harmtje Houwing, gedoopt op 1-5-1726 te Emmen, overleden op 8-1-1808 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 10-12-1747 te Emmen met Frerik Pauls, geboren circa 1700, overleden op 14-2-1777 te Emmen.
De kinderen uit dit huwelijk worden later allen Huising genoemd: voornamen Annechien, Willem, Geessien, Gretien, Geert Husing, Lammegien en Jan. In een goorsprake van 1708 is volmacht voor Odoorn Pauwel Willems. Dit zou de vader kunnen zijn van Frerik Pauls, gezien de naam van zijn eerste zoon Willem.
[9] [10]

   4. 

Jan Geerts Houwing, geboren te Weerdinge (zie IVc).


IIIb    Hindrik Jans Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 30-4-1682 te Emmen, overleden circa 1761, zoon van
Jan Houwing (zie IIa) en Harmtje Houwing?
Gehuwd voor de kerk (1) op 3-11-1700 te Emmen met Margje Tonnis Alting, geboren circa 1675 te Emmen, dochter van Tonnis Hindriks Alting en Heiltje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 3-3-1719 te Veendam met Grietje Hindriks, gedoopt op 17-5-1696 te Veendam, dochter van Hindrik Jans, kuiper, en Fennigje Harms.
Ondertrouwd (3) op 23-3-1732 te Kropswolde, gehuwd voor de kerk op 27-4-1732 te Veendam met Jantje Abrahams, gedoopt op 21-1-1695 te Kropswolde.
Zij is eerder getrouwd geweest met Jan Harberts.
Hij wordt gedoopt als zoon van Houwinge meijer. Hij trouwde op jonge leeftijd, maar het eerste kind wordt dan ook al 4 maanden na het huwelijk gedoopt (klaarblijkelijk stierf het bij de geboorte).
Hindrik Houwing stelt zich op 16-6-1708 borg voor Jan Altink en Grietje Jans.
[11]
Hindrik Houwing en Margien Tonnis te Veendam lenen op 26-11-1710 f 300 à 5% van Syben Nannes weduwe van Coert Sypkes en Sypke Coerts erfgenamen.
[12] Op 23-11-1712 lenen ze 100 gulden van Ajelt Asinx.[13]
Hindrik Houwink en zijn broer Jan Altink, en Roelfien Jans weduwe van Hindrick Altinck maken een overeenkomst over het onderhoud van hun vader Tonnis Altingh. De beide eerstgenoemden nemen in 1714 de zorg voor hun (schoon)vader over. Lucas en Roelfien, op wie waarschijnlijk eerst al vader's bezittingen zijn vastgezet, geven hem daartoe mee f 150, "zes hembden, een bedde onder en over, met peul en kussen als door haer vader is gebruikt".
[14] Aansluitend bevestigen Roelfjen Jans nu getrouwd met Lucas Hindrix, Jan Altinge en Jan Crom voormond en voogd over het onmondige kind van Hindrik Alting, dat deze laatste in zijn leven aan Hindrick Houwing en Margien Alting had verkocht een behuizing en halve veenplaats ten oosten van het Oosterdiep te Veendam, en een stuk land van ca. 4 deijmatten bij de wijde in Veendam.[15]
Hindrik Houwing in Veendam leent f 200 van Geertjen Hindriks in Noordbroek.
[16] Hindrik Houwing en Margjen Tonnis lenen f 200 van Roelf Blinck in Veendam.[17]
Op 11-2-1719 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Hindrik Houwing en Grietje Hindriks. Getuigen voor de bruidegom zijn Jannes van der Stege als zwager, Geert Hindriks nabuir. Voor de bruid zijn de getuigen Klaas Jans Houtenboom en Fennigien Harmens, stiefvader en moeder.
[18]
Hindrick Houwinck is voormond en Harmen Jans en Jense Derks waren voogden over de onmondige kinderen van Klaas Jans Houtenboom. Zij verkopen op 10-3-1731 bezittingen samen met Michiel Jans en Hebeltjen Jans in Veendam.
[19]
Hindrik Houwinge en Grietjen Hindriks in Veendam ontvangen een rekening van de voogden van Grietje. De voogden zijn Jacob Peters als voormond, Geert Wasses als sibbevoogd en Hindrik Roelfs als vreemde voogd. Zij tekenen resp. als Hind. Houwink en met een kruisje.
[20]
Zij lenen f 200 van de kinderen van wijlen Bartholomeus de Brouwer in 1721.
[21]
Hindrik Jans Houwink en Grietjen Hindriks in Veendam verkopen op 22-9-1723 aan Hindrik Luppes en Catarina Wijbes te Wildervanck land te Wildervank met het huis erop staande, voor f 1100.
[22]
Jacob Hindriks en Jan van der Stege zijn voormond en voogd over Hindrik Houwings kinderen. Zij rapporteerden in 1730 een ontvangst van f 16.11.0 en uitgaven ten bedrage van f 3.12.0.
[23]
Op 21-3-1732 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Hindrik Houwing en Jantjen Abrahams. Getuigen voor de bruidegom zijn Harmtje Hindriks huisvr. Riemt Mammes dochter, Jannes van der Stege swager. Voor de bruid zijn de getuigen Geert Abrahams en Jan Abrahams als broeders.
[24]
Hindrik Jans Houwink ontvangt in 1752 van Ds. O. Oomkens het restant coopschat groot f 400 hem toekomende van Hindrick Luppes en Catrina Wijbes, volgens verzegeling in het Veendammer protocol van 22-9-1723.
[25]
Hindrik Houwing de jonge, met procuratie in dato 31-1-1760 van zijn vader Hindrik Houwing de oude, verkoopt aan Egbert Arents Panjer en Imke Jans een huis en tuin met 6 stukken land aan 't Oosterdiep in Veendam, reeds aanvaard 1-5-1761, voor 1776 gulden. Tevens aan Jan Remkes en Geerta Geerts twee stukken land aan 't Oosterdiep te Veendam voor 361 gulden.
[26]
Seine Hindriks Houwing (hij zet een merk, de andere broers ondertekenen), Harm Hindriks Houwing, Hindrik Houwink, Mamme Riemts als gelastede van zijn vader en moeder Riemt Mammes en Harmke Hindriks, Evert Jans voor hemzelf en als lasthebbende van Hindrik Tonnis, allen erfgenamen van Hindrik Houwing, verkopen op 25-1-1762 een huis en tuin aan het Oosterdiep te Veendam voor f 500 aan Egbert Geerts en Geertien Jans.
[27]
Harm Hindriks Houwing, mede voor zijn mede-erfgenamen van Hindrik Houwing de Oude, ontvangt een koopschat zijnde het derde termijn plus de hure à f 120 van 2 stukken land verkocht 2-2-1761, bij scheiding toegedeeld aan Reemt Mammes, die deze verzegeling nu ontvangt.
[28]
Hindrik Houwing, Harm Houwing, Jan Tonnis, Mamme Riemts, Roelf Lucas nomine uxoris en Okke Hindriks nomine uxoris als erfgenamen van Hindrik Houwing de oude verkopen voor f 90 aan Hindrik Geerts Oortjen en Saartje Bonnes hun aanpart in de zng. boerenakkers boven het Oosterdiep in Veendam.
[29]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 26-3-1701 te Emmen, overleden op 26-3-1701 te Emmen.

   2. 

Zeino Hindriks Houwing, gedoopt op 30-4-1702 te Emmen (zie IVd).

   3. 

Tonnis Hindriks Houwing, gedoopt op 27-1-1704 te Emmen (zie IVe).

   4. 

Harmtje Hindriks Houwing, gedoopt op 23-1-1707 te Veendam.
Gehuwd voor de kerk op 17-12-1730 te Veendam met Reemt Mammes, gedoopt op 28-2-1706 te Veendam, zoon van Mamme Reempts en Annigje Harms.

   5. 

Jan Houwing, gedoopt op 29-3-1709 te Veendam.

   6. 

Heiltje Houwing, gedoopt op 8-7-1714 te Veendam, overleden voor 1716.

   7. 

Heiltje Houwing, gedoopt op 4-10-1716 te Veendam.

Uit het tweede huwelijk:

   8. 

Fennigje Houwing, gedoopt op 25-2-1720 te Veendam, overleden voor 1721.

   9. 

Fennigje Houwing, gedoopt op 12-9-1721 te Veendam, overleden voor 1729.

   10. 

Hindrik Hindriks Houwing, gedoopt op 17-10-1723 te Veendam (zie IVf).

   11. 

Harm Hindriks Houwing, gedoopt op 11-9-1726 te Veendam (zie IVg).

   12. 

Fennigje Houwing, gedoopt op 11-9-1729 te Veendam.


IIIc    Berend Jans Houwing, gedoopt op 13-6-1686 te Emmen, begraven op 28-5-1733 te Emmen, zoon van
Jan Houwing (zie IIa) en Harmtje Houwing?
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-11-1719 te Emmen met Fennigje Harms, geboren circa 1690 te Sleen, begraven op 22-9-1729 te Emmen, dochter van Harm Jans en Swaantje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (2) op 8-4-1731 te Emmen met Margje Hindriks Cremers, geboren circa 1705 te Borger, dochter van Hindrik Cremers.
Zij hertrouwt met Geert Doering.
Berend Houwing is lidmaat te Emmen in 1711.
Roelof Willems Camps als hoofdmomber, Jan Willems Camps, Geert Houwinge en Jan Houwinge als medemombers over de minderjarige dochter van Berent Houwinge te Weerdinge, Swaantien Houwinge genaamd, verzoeken aan de Etstoel om goedkeuring van een eenkindscontract d.d. 20-1-1731 wegens het hertrouwen van de vader met Marghien Hindriks te Borger, onder goedkeuring van de vader en zwager van de bruid, Hendrick Cremers en Gerhardus Keen.
[30]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan Houwing, gedoopt op 27-10-1720 te Emmen, begraven op 23-12-1720 te Emmen.

   2. 

Jan Houwing, gedoopt op 18-1-1722 te Emmen, begraven op 14-12-1724 te Emmen.

   3. 

Swaantje Berends Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 10-9-1724 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 30-6-1743 te Emmen met Jan Elkinge, geboren te Weerdinge, gedoopt op 16-2-1715 te Emmen, zoon van Geert Elkinge en Hilligje Elkinge.
Hij hertrouwt met Grietje Berents.
Bij het sluiten van zijn tweede huwelijk wordt er een huwelijkscontract opgemaakt. De getuigen zijn aan zijn kant: Hindrik Hindriks Houwing, volle neef van bruidegoms eerste vrouw en thans voormond over de minderjarige kinderen en zijn huisvrouw Wiltje Jans; Harm Hindriks Houwing en Trijntje Harms, volle neef van wijlen de vrouw van de bruidegom; Boelem Roelefs, vreemde voogd. Aan haar kant zijn de getuigen: Klaas Meilofs, curator en aangetrouwde oom over het minderjarige kind van de bruid; Jacob Pieters en Annegijn Harms, halfbroer; Aaltje Berends, halfzuster, Aaldert Jans, aangetrouwde halfbroer; Wijgerdina Ottes, weduwe van Tjark Botterman, aangetrouwde halfzuster.

   4. 

Hindrikje Houwing, gedoopt op 29-12-1726 te Emmen, begraven op 19-4-1730 te Emmen.

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

N.N. Houwing, geboren op 24-4-1733 te Emmen, overleden op 24-4-1733 te Emmen.


IIId    Hindrik Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 9-8-1685 te Emmen, begraven op 30-8-1763 te Emmen, zoon van
Berend Zeins Houwing (zie IIb) en Roelofje Jans ten Holte.
Gehuwd voor de kerk op 24-11-1718 te Emmen met Geesje Hindriks, geboren circa 1690 te Bronneger, begraven op 1-10-1776 te Emmen.
Hij wordt genoemd in de haardstedenregisters te Weerdinge in 1742, met een vol waardeel, maar aangeslagen voor 3 paarden. In de collecte van 1748 betaald hij voor zich en zijn (schoon)zoon Jan. In 1764 wordt hij nog te Weerdinge genoemd in de haardstedenregisters met 3.
Zij vrouw wordt bij haar overlijdengenoemd: "Geesje Moeij Hindriks Bults, zeer oude dode".
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berend Huir, geboren te Weerdinge, gedoopt op 3-1-1720 te Emmen, begraven op 28-2-1720 te Emmen.

   2. 

Roelofje Huir, geboren te Weerdinge, gedoopt op 10-8-1721 te Emmen, overleden te Weerdinge, begraven op 10-9-1721 te Emmen.

   3. 

Roelofje Huir, geboren te Weerdinge, gedoopt op 29-11-1722 te Emmen, begraven op 3-5-1779 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 12-4-1744 te Emmen met Jan Jans, geboren circa 1720 te Roswinkel, begraven op 18-5-1779 te Emmen, zoon van Jan Arents en Willemtje Jans.
Alias Bultjans of IJken.

   4. 

Berent Huir, geboren te Weerdinge, gedoopt op 21-7-1726 te Emmen, begraven op 4-12-1728 te Emmen.

   5. 

N.N. Huir, geboren 2-1730 te Weerdinge, begraven op 9-2-1730 te Emmen.

   6. 

Hindrik Hindriks Huir, geboren te Weerdinge (zie IVh).

   7. 

Berent Hindriks Huir, geboren te Weerdinge (zie IVi).


IIIe    Zeino Berents Houwing, gedoopt op 19-2-1688 te Emmen, zoon van
Berend Zeins Houwing (zie IIb) en Roelofje Jans ten Holte.
Gehuwd voor de kerk op 8-3-1712 te Groningen met Annigje Gerrits Vuist, gedoopt op 11-9-1679 te Groningen, dochter van Gerrit Vuist en Voske Jans.
Zij is eerder getrouwd geweest met Willem Pieters.
Zeino Berents wordt lidmaat te Groningen in 1711. Hij trouwt als Seijne Berents Velthos van Weerdinge met Annegijn Vuist, wed. van Willem Pieters.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelofje Seinens, gedoopt op 22-4-1715 te Groningen.


IIIf    Harm Gabriels Houwing, gedoopt op 14-3-1680 te Westerlee, zoon van
Gabriel Harms en Hindrikje Houwing (zie IIc).
Gehuwd met Janna Hindriks.
Hij is zelf nooit met de naam Houwing aangetroffen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wessel Harms Houwing, geboren op 25-9-1702 te Zuidbroek (zie IVj).

   2. 

Gabriel Harms, gedoopt op 16-8-1705 te Zuidbroek (zie IVk).

   3. 

Hindrik Harms, geboren op 2-9-1708 te Zuidbroek, gedoopt op 7-9-1708 te Zuidbroek.

 

Generatie IV


 
IVa    Hindrik Geerts Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 5-4-1716 te Emmen, overleden op 12-12-1780 te Weerdinge, zoon van
Geert Houwing (zie IIIa) en Annigje Huising.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-6-1742 te Emmen met Swaantje Jans, geboren circa 1720 te Drouwen, overleden te Weerdinge, begraven op 16-5-1743 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-4-1746 te Emmen met Roelofje Menting, geboren circa 1715 te Exloo, overleden te Weerdinge, begraven op 2-9-1757 te Emmen.
Hindrik Houwing is volle boer te Weerdinge in 1764 en 1774.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Geert Houwing, gedoopt op 7-4-1743 te Emmen, begraven op 26-4-1743 te Emmen.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Geert Houwing, geboren te Weerdinge (zie Va).

   3. 

Roelofje Houwing, gedoopt op 17-11-1748 te Emmen, overleden op 1-12-1779 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk 1774 te Emmen met Jan Hillebrants, gedoopt op 2-5-1742 te Emmen, overleden op 5-11-1829 te Emmen, zoon van Jan Jans Hillebrants, molenaar, en Hilligje Strating.
Hij hertrouwt met Willemtje Cremers.
Op 4-1-1782 worden beëdigd: Jan Wuering (Jan Woerding) te Valthe als hoofdmomber, en als medemombers Geert Houwink aan moeders zijde en Jan Hilbrands de oudere en Willem Hilbrands aan vaders zijde. Over Roelof, Roelofje en Hilligje kinderen van Jan Hilbrands te Emmen en wijlen Roelofje Houwink. Jan hertrouwt met Willemtje Cremers van Emmen. Bij de inventaris was een de plaats te Exloo, met Geert Houwink mandelig, door Hindrik Bartels bewoond en gebruikt. Bij het huwelijk zijn als bloedverwanten aanwezig: Jan Nijensmits en Willem Huising aan moeders zijde, Albert Dunning en Hein Cremers aan vaders zijde.
[31]
Het huwelijk met Willemtje Kremers wordt gescheiden bij vonnis Assen op 7-3-1818.

   4. 

Arent Houwing, gedoopt op 4-4-1751 te Emmen, begraven op 16-4-1751 te Emmen.

   5. 

N.N. Houwing, geboren op 7-5-1754 te Emmen, overleden op 7-5-1754 te Emmen.

   6. 

Arent Houwing, gedoopt op 3-11-1756 te Emmen, begraven op 1-4-1757 te Emmen.


IVb    Jacob Geerts Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 1-5-1718 te Emmen, begraven op 4-12-1772 te Roswinkel, zoon van
Geert Houwing (zie IIIa) en Annigje Huising.
Gehuwd voor de kerk op 28-5-1741 te Emmen met Hindrikje Elkinge, geboren te Weerdinge, gedoopt op 30-9-1714 te Emmen, begraven op 12-11-1756 te Emmen, dochter van Hindrik Elkinge en Jantje Elkinge.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert Jacobs Houwing, gedoopt op 2-5-1742 te Emmen (zie Vb).


IVc    Jan Geerts Houwing, geboren te Weerdinge, gedoopt op 5-10-1732 te Emmen, begraven op 28-2-1785 te Odoorn, zoon van
Geert Houwing (zie IIIa) en Annigje Huising.
Gehuwd voor de kerk op 28-4-1754 te Emmen met Grietje Willems Woerding, gedoopt op 12-3-1730 te Emmen, overleden op 4-12-1816 te Valthe, dochter van Willem Jans Woerding en Geesje Uneken.
Jan Geerts wordt in het haardstedenregister van Weerdinge van 1784 voor vol aangeslagen. In 1794 is er sprake van zijn weduwe.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert Wilting, gedoopt op 26-1-1755 te Emmen, begraven op 5-2-1755 te Emmen.

   2. 

Willem Weurding, gedoopt op 7-3-1756 te Emmen (zie Vc).

   3. 

Geert Wilting, gedoopt op 15-1-1758 te Emmen, overleden op 31-3-1805 te Valthe.

   4. 

Hendrik Weurding, gedoopt op 16-12-1759 te Emmen, overleden op 14-12-1820 te Odoorn.
ongehuwd.

   5. 

Jacob Houwing, gedoopt op 12-9-1762 te Roswinkel, overleden op 27-8-1765 te Roswinkel.

   6. 

Geesje Jans Wilting, gedoopt op 19-9-1764 te Roswinkel, overleden op 31-1-1832 te De Haar.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-4-1784 te Odoorn met Berent Jans Jipping, gedoopt op 2-5-1751 te Emmen, zoon van Jan Tonnis en Barbara Wassen.
Huwelijksinschrijving te Emmen. Ondertrouwd (2) op 9-6-1798 te Emmen, gehuwd voor de kerk op 24-6-1798 te Emmen met Geert Jans, geboren op 17-3-1771 te Emlichhiem, overleden op 25-4-1844 te Sleen.
Geesje Wiltinge wordt ook Woerding en Berghuis genoemd.
Op 9-6-1798 worden beëdigd Reintje Tibbes van Woldendorp als hoofdmomber en Geert Berends van Wesup aan vaders zijde, Willem Jans en Hindrik Jans, beiden van Valthe aan moeders zijde als medemombers, over Jan 12 jaar, Grietje 10 jaar, Jans 8 jaar en Annigje 3 jaar kinderen van wijlen Berend Jans en Geesje Jans van Emmen. Geesje hertrouwt met Geert Lamberts nu te Emmen woonachtig.
[32]
Ook Lamberts genoemd.

   7. 

Annechien Jans Houwing, gedoopt op 14-6-1767 te Roswinkel.
Gehuwd voor de kerk op 7-9-1794 te Borger met Jan Berents Nijmeijer, gedoopt op 1-3-1767 te Westerbork, overleden op 25-1-1833 te Peize, zoon van Berent Jans en Geesje Jans.

   8. 

Jacob Wilting, landbouwer, gedoopt op 28-1-1770 te Roswinkel, overleden op 5-7-1815 te Valthe.
Gehuwd op 8-7-1814 te Odoorn met Roelofje Roelofs Snijder, gedoopt op 22-8-1784 te Borger, overleden op 28-11-1854 te Borger, dochter van Roelof Roelofs, snijder, en Grietje Hindriks.
Zij hertrouwt met Egbert Jans Brinks.

   9. 

Lammigje Wilting, gedoopt op 26-4-1772 te Roswinkel.

   10. 

Jantien Wilting, gedoopt op 25-5-1777 te Odoorn, overleden op 23-8-1847 te Odoorn.
Gehuwd op 18-5-1819 te Odoorn met Hindrik Boer, geboren te Balloo, gedoopt op 6-3-1796 te Rolde, overleden op 22-12-1851 te Odoorn, zoon van Claas Geerts Boer en Hindrikje Jacobs.


IVd    Zeino Hindriks Houwing, gedoopt op 30-4-1702 te Emmen, begraven op 4-11-1771 te Emmen, zoon van
Hindrik Jans Houwing (zie IIIb) en Margje Tonnis Alting.
Gehuwd voor de kerk op 4-4-1745 te Emmen met Grietje Knegtering, gedoopt op 2-5-1725 te Emmen, begraven op 22-6-1771 te Emmen, dochter van Claas Jacobs Knegtering en Jantje Wekinge.
Lucas Gerlofs en Jantjen Lensen e.l. in Veendam lenen f 100 van Seine Hindricks Houwinck.
[33]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob Knegtering, geboren te Zuidbarge (zie Vd).

   2. 

Hindrik Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 8-9-1748 te Emmen, begraven op 31-7-1772 te Emmen.

   3. 

N.N. Houwing, geboren 1752 te Zuidbarge, begraven op 29-8-1752 te Emmen.

   4. 

N.N. Houwing, geboren 1753 te Zuidbarge, begraven op 22-7-1753 te Emmen.

   5. 

Claas Knegtering, geboren te Zuidbarge (zie Ve).

   6. 

Margje Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 6-4-1760 te Emmen, begraven op 24-9-1760 te Emmen.

   7. 

Jan Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 1-8-1762 te Emmen, begraven op 21-12-1762 te Emmen.

   8. 

Margje Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 1-8-1762 te Emmen, begraven op 18-1-1763 te Emmen.


IVe    Tonnis Hindriks Houwing, gedoopt op 27-1-1704 te Emmen, zoon van
Hindrik Jans Houwing (zie IIIb) en Margje Tonnis Alting.
Gehuwd voor de kerk op 22-3-1726 te Veendam met Martje Derks, gedoopt op 8-3-1700 te Veendam, dochter van Derk Jans en Louwe Hitjes.
Getuigen bij het huwelijkscontract van 22-3-1761 zijn aan zijn kant: Hindrik Jans Houwing en Grietje Hindriks, vader en stiefmoeder; Jacob Hindriks Ligger, oom en voormond; Jannes van der Steeghe en Geesje Hindriks, aangehuwde oom en sibbevoogd en moei; Geert Derks, vreemde voogd; Lucas Gerlofs, neef. Aan haar zijn de getuigen: Louwe Hitjes, weduwe van Derk Jans, moeder; Sijntko Derks en Trijntje Derks, broer en schoonzuster; Hitje Derks, broer.
[34]
De echtgenoot leeft nog 17-10-1755; hij was getuige bij het huwelijkscontract van zijn halfbroer Harmen. Klaarblijkelijk is het echtpaar, nadat hun oudste kind (in 1726) te Veendam wordt geboren, verhuist naar Westerlee, waar twee kinderen worden geboren (1728 en 1731). Daarna vinden we in 1743 nog een tweeling in Hellum gedoopt, maar ook de tussenliggende kinderen noemen Hellum en Schildwolde als herkomstplaats.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Tonnis, gedoopt op 29-11-1726 te Veendam, overleden voor 1728.

   2. 

Hindrik Tonnis, gedoopt op 12-3-1728 te Westerlee, overleden voor 1731.

   3. 

Louwe Tonnis, gedoopt op 23-9-1729 te Westerlee.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-5-1753 te Noordbroek met Mense Edzes, gedoopt op 30-10-1716 te Noordbroek, zoon van Edze Menses en Hijlke Hindriks.
Ondertrouwd (2) op 19-2-1763 te Zuidbroek met Hindrik Nannes, geboren te Muntendam, gedoopt op 26-2-1730 te Zuidbroek, zoon van Nanne Hindriks en Tjaakje Nannes.
De getuigen bij het huwelijkscontract van 24-5-1753 te Noordbroek zijn aan zijn kant: Claas Jakobs, zwager, Anna Edzes, wed. Sybrant Gerrits, volle zuster, Evert Luppes en Hindrikje Edzes, zwager en volle zuster. Aan haar kant: Tonnis Hindriks en Martjen Derks, vader en moeder.
[35]
De getuigen bij het huwelijkscontract tussen Hindrik Nannes en Louwe Tonnis op 17-3-1763 te Noordbroek zijn voor de bruidegom: Jochum Pieters x Tjaakjen Nannes, stiefvader en volle moeder, Tjaart Nannes en Roelfje Jans, volle oom en aaangetrouwde moei, Geert Pieters, aangetr. oom aan stiefvaders zijde, Wijpko Tjapkes, aangetr. .oom aan stiefvaders zusters zijde, Jan Geerts en zijn zuster Stijntje Geerts, volle neef en nicht.
Voor de bruid zijn de getuigen: Martjen Derks, volle moeder, Hindrik Teunis, volle broer en sibbevoogd over de voorkinderen, Derk Teunis, volle broeder en Moeder Remkes, aaangetr. zuster, Jan Teunis, volle broeder, Evert Jans en Martjen Teunis, zwager en volle zuster, Engeltjen Teunis, volle zuster, Haijltjen Teunis, volle zuster, Jan Derks, volle oom, Geert Jurjens en Anna Edses, principale voormond over de voorkinderen en aangetrouwde zwager en zuster wegens haar eerste man, Derk Hindriks en Albertjen Jans, vreemde voogd over de voorkinderen.
[36]

   4. 

Hindrik Tonnis Houwing, gedoopt op 30-9-1731 te Westerlee (zie Vf).

   5. 

Derk Tonnis, gedoopt op 8-2-1733 te Westerlee (zie Vg).

   6. 

Jan Tonnis, gedoopt op 16-1-1735 te Westerlee (zie Vh).

   7. 

Martje Tonnis, gedoopt op 23-12-1736 te Westerlee.
Ondertrouwd (1) op 9-3-1760 te Hellum, gehuwd voor de kerk op 30-3-1760 te Veendam met Evert Jans, geboren circa 1735 te Veendam, zoon van Jan Everts.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-5-1767 te Wildervank met Hindrik Jacobs Blaak, gedoopt 1736 te Wildervank, zoon van Jacob Jans en Hilligje Hindriks.
Er is een huwelijkscontract van 28-3-1760 te Veendam. De getuigen daarbij zijn aan bruidegomszijde Jan Everts als vader een aan bruidszijde Martjen Derks als moeder, Hindrik Tonnis als broer.
[37]
Er is een huwelijkscontract van 29-5-1767. De getuigen hierbij zijn aan bruidegomszijde Jakob Jans Blaak vader, Jan Jakobs Blaak en Luitje Jans ehel., Lijzabeth Hindriks huisvrouw van Egbert Jakobs Blaak broer en aangetrouwde zusters.
Aan bruidszijde Hindrik Tonnis, Derk Tonnis en Moeder Remkes ehel., Jan Tonnis als broers en aangetr. zusters, Hindrik Nannes en Lauwe Tonnis ehel. zwager en zuster, Pieter Leenderts zwager en Hieltje Tonnis als zuster.
[38]

   8. 

Engeltje Tonnis, gedoopt op 30-3-1739 te Westerlee.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-3-1766 te Hellum met Pieter Leenderts, geboren circa 1730 te Hellum.
Gehuwd voor de kerk (2) op 7-3-1779 te Hellum met Luitjen Having.

   9. 

Heiltje Tonnis, gedoopt op 10-2-1743 te Hellum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-10-1769 te Wagenborgen met Jan Harms Braam, gedoopt op 10-3-1724 te Wagenborgen, zoon van Harm Baukes en Wija Harms.
Ondertrouwd (2) op 20-12-1789 te Winschoten met Jan Nannes, gedoopt op 15-8-1745 te Winschoten, zoon van Nanna Bennes en Tjouwina Jans.
Hij is eerder getrouwd geweest met Hemmigje Wessels.
Bij het huwelijkscontract van 13-10-1769 te Wagenborgen zijn de getuigen aan zijn kant: Harm Jans, zoon; Bouke Harms, Ailke Fokkes en Jan Ailders, als voogden over ? Jans, Antje Harms, als stiefmoeder; Bouke Harms en Hindertjen Jans, broer; He? Harms, broer; Aildert Derks en Aaltjen Wolters, halve oom; Jan Jacobs en Vrouwe Derks, halve moei; Jan Harms, halve oom; Hans Sikkes, aangetrouwde halve oom; Eltjo Fokkes, aangetrouwde zwager; Ailke Foks en Impke Epkes, aangetrouwde zwager en aangetrouwde zuster; Remke Fokkes, Willem Fokkes, Jacob Fokkes, aangetrouwde zwagers; Wiea Foks, aangetrouwde zuster; Daniel Aises en Foktjen Fokkes, aangetrouwde zwager en zuster; Poppe Jans, aangetrouwde zwager.
Aan haar kant: Martjen Derks, moeder; Hinderk Tonnis, broer; Derk Tonnis en Moeder Remkes, broer; Jan Tonnis en Doetjen Bartels, broer; Hindrik Nannes en Louwe Tonnis, zuster; Peter Leenders en Engel Tonnis, zuster; Hinderik Jacobs en Martjen Tonnis, zuster.
[39]
Bij het huwelijkscontract d.d. 14-1-1790 te Wagenborgen tussen Jan Nannes en Heiltje Tonnis zijn de getuigen aan zijn kant: Nanne Bennes, vader; Benne Nannes, broer; Jan Lammers, zwager; Nanne Jans en Tauwina Jans, oom en moeij, en aan haar kant: Harm Braam, zoon van Jan Harms Braam tevens principaal voormond over bruids minderjarige voorkinderen; Hindrik Nannes, sibbevoogd en zwager; Pieter Hindriks, vreemde voogd; Tonnijs Jans, zoon; Wieia Jans], Martien Jans] en Albertie Jans, dochters; Luttien Havens en Engel Tonnis, (ehel.), zuster; Hindrik Jans en Geertruit Jans, aangetrouwde zwager en snaarsche; Kinderen van Derk Tonnijs, Frouwke Derks, Albert Sijtsses, zwager van Derk Tonnijs, Tonnijs Derks, Jan Derks, Tiacktien Hindriks en Nantie Hindriks; Hindrik Pieters Lugs, aangetrouwde oom; Hindrik Hendriks Bont, Jacob Apkes, Hijlke Menses, Tonnis Pieters en Hittie Pieters, Haven Luitings.
GrA toegang 731 inv. no. 7334 Wagenborgen folio 88 d.d. 14-1-1790]

   10. 

Hittie Tonnis, gedoopt op 10-2-1743 te Hellum.


IVf    Hindrik Hindriks Houwing, gedoopt op 17-10-1723 te Veendam, zoon van
Hindrik Jans Houwing (zie IIIb) en Grietje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (1) 1-1749 te Veendam met Wiltje Jans, gedoopt op 29-7-1725 te Veendam, dochter van Jan Jans Hemkes en Grietje Jans.
Ondertrouwd (2) op 3-3-1771 te Veendam met Pietertje Ottens, geboren circa 1720 te Wildervank.
Zij is eerder getrouwd geweest met Christiaan Manuels.
De inventaris van de boedel van Hinderk Hinderks Houwen (Hindrik Houwink) wordt op 19-3-1771 opgemaakt: Vaste goederen: een huis met een stats platsin, f 1150; enig bou en hoijlant, f 450; een stuk hoijlant, f 350; enig veen en dallen, f 250; enig boeckwieten lant, f 25. Verder huisraad, gereeschappen, een paard, 2 koeien, een jongbeest, een schaap met een lam. Schulden: aan Seinne Hinderks f 330, aan Roelef Lukas f 324, Hinderk Spulman f 147, Frans Detmers f 218, Jacob Jans f 60, Feijke Jans f 100.
[40]
Bij het huwelijkscontract van Hindrik met Pietertje Ottes zijn de getuigen bij de bruid o.a. Jan en Otto Christiaans als zonen. Bij de bruidegom: Harm Houwing broer, Jacob Jans Hemkes gewezen zwager en hoofdmomber over bruidegoms voorkinderen.
[41]
Hindrik Houwing verkoopt aan Jacob Roelfs zijn dallen gelegen op een halve blokplaatse aan het Oosterdiep te Veendam, alsmede nog een putte veen en dallen verderop dezelfde blokplaatse gelegen, voor 185 gulden.
[42]
Het echtpaar draagt in 1773 over aan Otto Harms en Elsjen Lubberts de erfpacht van vier akkers bouw- en onland achter het einde van het Oosterdiep onder de klokslag van Zuidbroek.
[43] In 1773 laten zij zich in als borg voor goede betaling van een koopschat groot f 1881 door Otto Kristiaans. Het betreft een boerderij in Veendam.[44]
Hindrik Houwink heeft in 1764 een geschil met Phebe Hindriks. Het betrof een appel van een sententie gegeven te Zuidbroek 25-10-1763 inzake een wring of hek.
[45]
Ook in latere jaren verkopen en kopen ze diverse malen land.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Grietje Houwing, gedoopt op 1-1-1750 te Veendam, overleden voor 1753.

   2. 

Hindrik Hindriks Houwing, gedoopt op 16-4-1751 te Veendam (zie Vi).

   3. 

Grietje Houwing, gedoopt op 22-7-1753 te Veendam, begraven op 28-4-1802 te Nieuwe Pekela.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-2-1773 te Veendam met Johan Christiaan Lukas, geboren circa 1750 te Hamburg, begraven op 9-2-1790 te Nieuwe Pekela.
Ondertrouwd (2) op 17-10-1790 te Veendam, gehuwd voor de kerk op 11-11-1790 te Nieuwe Pekela met Luichje Jans Grooten, gedoopt op 12-9-1762 te Veendam, zoon van Jan Geerts Grooten en Eefke Luikes.
Op 2-3-1773 maken Johan Christiaan Lucas en Grietje Hindriks een huwelijkscontract op. De getuigen zijn voor de bruidegom: Geert Jans, bruidegoms overleden vrouws oom, en Hindrik Uilen, beide als dedigslieden, omdat de bruidegom van Hamburg afkomstik was hier geen vrienden had.
Voor de bruid: Hindrik Houwink, vader, en Pietertjen Ottes, stiefmoeder; Jacob Jans, oom en principale voormond, was met zijn schip afwezig; Harm Houwingh, oom en sibbevoogd, en Trijntje Harms, zijn huisvrouw; Hinderk Geerts, vreemde voogd.
[46]
Bij het huwelijkscontract tussen Luichje Jans Grooten en Grietje Hindriks zijn de getuigen aan zijn kant: Eefke Luikes, volle moeder; Hindrik Jans Grooten en Fennechijn Alberts, broer; Meentje Jans Grooten, volle zuster; Lammert Klaaszen, a.oom. Aan haar kant zijn de getuigen: Hindrik Hindriks Houwing, broer; Jan Hindriks Houwing, broer; Harm Christiaans en Jantje Hindriks, zuster; Harm Hindriks Houwing, oom.
[47]

   4. 

Fennigje Houwing, gedoopt op 5-9-1755 te Veendam, overleden op 17-6-1824 te Ommelanderwijk.
Ondertrouwd op 7-12-1777 te Veendam, gehuwd voor de kerk op 19-12-1777 te Veendam met Jan Jans, gedoopt op 14-12-1755 te Veendam, begraven op 17-8-1809 te Veendam, zoon van Jan Rientjes en Annigje Jans.
Hij wordt Jan Reintjes genoemd bij het overlijden van zijn vrouw.
Er is een huwelijkscontract van 19-12-1777.
[48] De getuigen zijn voor de bruidegom: Annigjen Jans, moeder. Rientje Jans, grootvader. Rientje Jans en Remke Willems, als aanstaand echtpaar, broer. Derk Hindriks Drukker en Remke Jans (ehel.), zuster, Pieter Haijes en Aaltjen Jans (ehel.) moei, Klaas Jans Meier, Frerik Tiessen en Roelfjen Reintjes (ehel.), Berent Tjarks en Anje Melles (ehel.), moeien en de laatste aangetrouwde moei, Tjeert Jans, halfoom, Harm Harms, aangetrouwde halfoom, Jan Pieters en Jantjen Jelles (ehel.), neef.
Voor de bruid zijn de getuigen: Hindrik Houwing en Pietertje Ottes, vader en stiefmoeder, Hindrik Houwing en Jan Houwing, broers, Jantjen Houwing, zuster, Harm Houwing en Trijntje Harms (ehel.) en Jakob Jans Hemkes, ooms.

   5. 

Jantje Houwing, gedoopt op 26-12-1758 te Veendam, overleden op 4-7-1821 te Ommerlanderwijk.
Ondertrouwd (1) op 2-12-1781 te Veendam met Jacob Jans Seven, gedoopt op 23-5-1756 te Veendam, overleden op 14-6-1789 te Veendam, zoon van Jan Benes Benen en Lijsbeth Jacobs Zeven.
Ondertrouwd (2) op 16-5-1790 te Veendam met Harm Christaans Beuker, arbeider, gedoopt op 17-3-1758 te Veendam, overleden op 13-2-1819 te Ommelanderwijk, zoon van Christiaan Hindriks Beuker en Klaasje Benes.
Er is een huwelijkscontract van 21-12-1781 tussen Jacob Jans Seven en Jantje Houwing.
[49] Getuigen daarbij zijn aan bruidegomszijde Jan Benes en Lijzabeth Jacobs (ondertekenen met initialen resp. met Elisabeth Jacobs Seiven) vader en moeder, Bene Jans broer, Jacob Willems zwager, Harm Aberts en Hinderk Klaassens Schrage aangehuwde ooms.
Aan bruidszijde Hindrik Houwing broer, en als volmacht van Hindr. Houwing en Pietertje Ottes vader en stiefmoeder, Jan Jans zwager, Harm Houwing en Trijntje Jans oom en aang. moei, Jacob Jans Hemkes oom.
Er is een huwelijkscontract tussen Harm Beuker en Jantje Houwing van 3-6-1790.
[50] Hierbij zijn de getuigen aan bruidegomszijde Klaasje Benes wed. Christiaan Hindriks volle moeder, Bene Christiaans en Lummichjen Berents broer en schoonzuster, Jan Harms en Geesje Christiaans alsmede Geert Jans en Annechijn Christiaans zusters en zwagers, Jan Benes en Elisabeth Jakobs oom en aang. moei, Jakob Willems Stuit en Geesjen Jans aang. neef en volle nicht, Bene Jans en Trijntje Harms volle neef en aang. nicht.
Aan bruidszijde Hendrik Houwing vader, Hindrik Hindriks Houwing en Jan Hindriks Houwing volle broers.
Zij lenen (als Harm Kristiaans Beuker en Jantje Hendriks Houwink) in 1793 f 300 van Geert Jans Vegter en Annigje Kristiaans
[51]

   6. 

Jan Hindriks Houwing, gedoopt op 29-11-1761 te Veendam (zie Vj).


IVg    Harm Hindriks Houwing, gedoopt op 11-9-1726 te Veendam, zoon van
Hindrik Jans Houwing (zie IIIb) en Grietje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-11-1750 te Veendam met Jantje Alberts, gedoopt op 29-3-1720 te Veendam, dochter van Albert Egberts en Hindrikje Jans.
Ondertrouwd (2) op 28-9-1755 te Veendam met Trijntje Harms, gedoopt op 6-12-1726 te Veendam, dochter van Harm Jans en Martje Jans.
Zij is eerder getrouwd geweest met Jan Freriks.
Getuigen bij het huwelijkscontract tussen Harm en Jantje Alberts zijn aan de bruidegomszijde: Hindrik Houwink als vader, door krankheid absent; Hindrik Hindriks broer; Wiltje Jans schoonzuster; Riemt Mammes en Harmke Hindriks halfzuster en halve zwager.
[52]
Bij zijn tweede huwelijk zijn de getuigen van bruidegomszijde bij het huwelijkscontract: Hindrik Houwing vader, Jantjen Abrahams stiefmoeder, Hindrik Houwing broer, Tonnis Hinders Houwing halfbroer, Harmke Hinderx halfzuster, Martjen Hinderx aangetr. halfzuster.
[53]
Hindrik Matties, Harm Hindriks Houwink en Harmen Jans verkopen bij strijkgeld een huis en tuin met enkele stukjes land aan het Ooster Hoofddiep te Veendam, doende f 11 tot grondpacht. De prijs was f 400.
[54]
Harm Hindriks Houwen (hij tekent als Houwingh) en Jantje Alberts te Veendam lenen van Lammert Tammes als voorstander over het kind van Jan Claassen f 300.
[55]
Zij kopen bij strijkgeld van Jan Jans Keetel een huis met boekweitenmolen en 4 stukken land te Veendam aan het Oosterdiep beneden de til voor f 1250 (de molen werd op f 300 gesteld).
[56]
Jan Siewerts en Harm Hindriks Houwing zijn voogden over de minderjarige kinderen van Arent Harms Bal (of Bol?).
[57]
Harm Hindriks Houwing verkoopt aan zijn zwager Derk Teissen voor f 200 een stuk land De Vossekamp genoemd, gelegen aan het Oosterdiep in Veendam.
[58]
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Grietje Harms Houwing, gedoopt op 3-10-1756 te Veendam, overleden op 11-8-1826 te Veendam.

   2. 

Martje Houwing, gedoopt op 19-11-1758 te Veendam.
Ondertrouwd op 11-1-1784 te Veendam met Gijse Heikes, gedoopt op 4-2-1759 te Veendam, zoon van Heike Karssies en Evertje Jenses.
Er is een huwelijkscontract van 16-1-1784. Daarbij zijnn de getuigen aan bruidegomszijde: Heike Karssies vader, Jense en Roelf Heikes broers, Geessien Heikes zuster.
De getuigen aan bruidszijde zijn: Harm Houwing en Trijntje Harms vader en moeder, Grietje en Aeltje Harms zusters, Freerk Harms en Trijntje Klaassen oom en aangetr. moei, Jan Harms en Janna Everts, Geert Harms oom, Derk Tiessens en Aaltijn Harms aangetr. oom, volle moei, Hinderk Roelefs en Anje Harms, idem, Jan Tonnis en Geesien Roelefs halve neef en vrouw, Roelof Lucas en Annegien Riemts halve nicht en man.
[59]

   3. 

Hindrik Houwing, gedoopt op 29-3-1761 te Veendam.

   4. 

Aaltje Houwing, gedoopt op 11-10-1761 te Veendam, overleden op 6-9-1819 te Veendam.
Ondertrouwd op 6-6-1795 te Veendam met Derk Reurts Wijngaard, gedoopt op 13-6-1764 te Groningen, overleden op 14-7-1815 te Termunterzijl, zoon van Reurt Cornelis en Jantje Derks.

   5. 

Harmke Houwing, gedoopt op 23-9-1764 te Veendam.


IVh    Hindrik Hindriks Huir, geboren te Weerdinge, gedoopt op 23-9-1731 te Emmen, begraven op 21-10-1777 te Emmen, zoon van
Hindrik Houwing (zie IIId) en Geesje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk op 16-5-1756 te Emmen met Hindrikje Luichjens, gedoopt op 4-11-1731 te Emmen, begraven op 7-2-1800 te Emmen, dochter van Luichje Berents Jipping, timmerman, en Aaltje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Hindriks Bos, gedoopt op 24-9-1758 te Emmen (zie Vk).


IVi    Berent Hindriks Huir, geboren te Weerdinge, gedoopt op 30-10-1735 te Emmen, overleden te Noordbarge, begraven op 22-11-1785 te Emmen, zoon van
Hindrik Houwing (zie IIId) en Geesje Hindriks.
Gehuwd voor de kerk op 16-5-1762 te Emmen met Hindrikje Ubels, gedoopt op 30-3-1738 te Emmen, overleden op 6-11-1796 te Emmen, dochter van Ubel Gossen en Jantje Hindriks Hoving.
Berent Hindriks wordt ook wel Woerdinge genoemd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geesje Berents, geboren te Weerdinge, gedoopt op 10-4-1763 te Emmen, overleden op 9-5-1816 te Weerdinge.
Gehuwd voor de kerk op 6-5-1798 te Emmen met Jan Hindriks Hofman, geboren op 4-3-1747 te Emmen? Overleden op 20-11-1828 te Odoorn, zoon van Hindrik Jans en Hilligje Hindriks.
Hij is eerder getrouwd geweest met Geertje Geerts.
Op 24-3-1798 worden beëdigd Hindrik Geerts te Noordbarge als hoofdmomber, en Albert Geerts te Weerdinge aan moeders zijde, Hindrik Hindriks te Emmen en Jannes Hindriks te Emmen aan vaders zijde als medemombers over Hindrik 10 jaar oud, zoon van Jan Hindriks en wijlen Geertje Geerts van Weerdinge. Jan hertrouwt met Geesje Berends van Weerdinge. Verwanten bij het hertrouwen zijn: Hindrik Hindriks en Hindrik Berends, beiden van Weerdinge van vaders zijde, Cornelis Klasen van Emmen en Hindrik Jansen van Westenes aan bruids zijde.
[60]

   2. 

Hindrik Berents, gedoopt op 10-11-1765 te Emmen, overleden op 2-4-1844 te Weerdinge.

   3. 

Roelof Berents, gedoopt op 24-2-1771 te Emmen, begraven op 6-12-1776 te Emmen.

   4. 

Jantje Berents, geboren te Weerdinge, gedoopt op 6-8-1775 te Emmen, overleden op 3-3-1812 te Coevorden.
Gehuwd voor de kerk op 3-5-1807 te Coevorden met Willem Pieters Bouwmeester, gedoopt op 28-2-1785 te Coevorden, overleden op 22-1-1847 te Coevorden.

   5. 

Roelofje Berents, geboren te Weerdinge, gedoopt op 6-6-1779 te Emmen, overleden op 29-7-1848 te Gieten.
Gehuwd op 9-5-1816 te Gieten met Jacob Harms Polling, arbeider, geboren te Tynaarlo, gedoopt op 12-8-1776 te Vries, overleden op 20-4-1847 te Bonnen, zoon van Harm Jacobs Polling, scheper, en Annigje Claassen.
Hij is weduwnaar van Grietje Geerts.
Jacob Harms wordt in het haardstedenregister van Gieten genoemd in 1804 als keuter. In de bewonerslijst van 1825 wordt hij genoemd op no. 8b.

   6. 

Hindrikje Berents, geboren te Weerdinge, gedoopt op 2-2-1783 te Emmen, begraven op 21-7-1786 te Emmen.


IVj    Wessel Harms Houwing, schoolmeester te Bellingeweer, geboren op 25-9-1702 te Zuidbroek, gedoopt op 1-10-1702 te Zuidbroek, zoon van
Harm Gabriels Houwing (zie IIIf) en Janna Hindriks.
Ondertrouwd (1) op 20-10-1731 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 25-11-1731 te Bellingeweer met Trijntje Eppes, geboren op 27-2-1697 te Stitswerd, gedoopt op 3-4-1697 te Stitswerd, dochter van Eppe Jans en Trijntje Pieters.
Gehuwd voor de kerk (2) op 8-7-1736 te Bellingeweer met Hindrikje Jans, geboren circa 1710 te 't Zandt.
Gehuwd voor de kerk (3) op 7-3-1749 te Bellingeweer met Pieterke Abels.
Bij het huwelijkscontract tussen Geert Freeriks en Trijntje Harms (laatstgenoemde een dochter van Harm Philippus en Grietje Tijmens) dat op 12 okt. 1764 werd gesloten werd voor de twee dochters van Wessel Harms Houwing en wijlen Hindrikje Jans recht van representatie bedongen. Waarschijnlijk betrof dit een familierelatie van Hindrikje Jans, omdat Wessel's dochter uit zijn derde huwelijk niet werd genoemd. Minder duidelijk is de reden voor zijn rol als voormond in 1770: W. Harmens Houwing als voormond, Eede Jans sibbevoogd en Rinne Symens vreemde voogd over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis bij wijlen Trijntie Jacobs. Zij verzorgden de scheiding van de nalatenschap van de grootouders van pupillen (Cornelis Eedes en Trijnje Jans). Mogelijk door zijn functie ais schoolmeester kwam Wessel vaker in de archieven voor als zaakwaarnemer of vreemde voogd, bijna steeds onder de naam W. Harms Houwing. Zo waren in 1765 Cornelis Jans Por en W. Harms Houwing gelasteden van Geertruid Arents woonachtig tot Alkmaar; zij verpachtten 6 3/4 stukken vrij land. In dezelfde zomer was hij in functie als voogd: toen verkochten Freerik Bruins en vrouw Anje Pieters, Pieter Geerts voormond, mede voor Jan Harms en W. HarmensHouwingh voogden over de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Gerrijts en Trijnje Geerts (beiden overleden) een huis aan Gerrit Pieters en Sijwke Willems (der pupillen broeder). En minder dan een jaar later maakten Gerrijt Pieters voormond, Klaas Pieters Stuiver sibbe, W. Harmen Houwing vreemde voogd over de twee minderjarige kinderen van Heyne Ritzes Buur en wijlen Trijntje Harms een afkoop met de vader. Enkele maanden daarna zien we Gerhardt Willem Bazuyn, W. Harmen Houwing fungeren als volmachten van Willem Gerhard Bazuyn. Are Reijnders voormond, Fouke Folkers sibbe- en W. Harmen Houwing vreemde voogd over de minderjarige zoon van Jannes Folkers bij wijlen Frederica Bazuin. Op 24 aug. 1773 trad Wessel Harmens nog op als gemachtigde1'. En in 1777 was W.H. Houwing in qlte in functie als diacon van Bellingeweer. De fraaie namen van zijn kinderen zullen althans gedeeltelijk zijn geïnspireerd door de dorpsheer en diens familie. In zijn geboorteplaats Zuidbroek leefde in elk geval nog een naamgenoot van hem: Lupke Meinderts wed. van Wessel Harms werd aldaar 27 juli 1767 begraven, blijvende twee zoons en twee dogters na. Maar dat zal toch wel niet deze schoolmeester uit Bellingeweer betreffen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Harmannus Houwing, geboren op 8-2-1732 te Bellingeweer, gedoopt op 10-2-1732 te Bellingeweer.

   2. 

Schelto Gerhard Houwing, geboren op 21-6-1733 te Bellingeweer, gedoopt op 28-6-1733 te Bellingeweer.

   3. 

Pico Willem Houwing, geboren op 20-9-1734 te Bellingeweer, gedoopt op 26-9-1734 te Bellingeweer.

   4. 

Trijntje Houwing, geboren op 28-9-1735 te Bellingeweer, gedoopt op 30-9-1735 te Bellingeweer.

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Ikje Houwing, geboren op 14-2-1738 te Bellingeweer (zie Vl).

   6. 

Clara Johanna Houwing, geboren op 22-6-1740 te Bellingeweer, gedoopt op 26-6-1740 te Bellingeweer, overleden op 24-10-1813 te Winsum.
Ondertrouwd op 22-4-1770 te Winsum met Aam Pieters Borgman.

   7. 

Jan Albert Houwing, geboren op 5-7-1743 te Bellingeweer, gedoopt op 14-7-1743 te Bellingeweer.

Uit het derde huwelijk:

   8. 

Hindrik Houwing, gedoopt op 25-7-1751 te Bellingeweer.

   9. 

Harmanna Wessels Houwing, gedoopt op 14-10-1753 te Bellingeweer.


IVk    Gabriel Harms, gedoopt op 16-8-1705 te Zuidbroek, begraven op 29-12-1774 te Zuidbroek, zoon van
Harm Gabriels Houwing (zie IIIf) en Janna Hindriks.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1730 met Beerta Jans, begraven op 12-5-1745 te Zuidbroek.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-11-1746 te Zuidbroek met Anna Stoffers, geboren op 15-2-1723 te Zuidbroek, gedoopt op 19-2-1723 te Zuidbroek, begraven op 16-6-1778 te Zuidbroek, dochter van Stoffer Ottens en Aaltje Geerts.
Met Beerta Harms woonde Gabriel 'Tusschen Loegen' onder Zuidbroek. Mogelijk heeft zij Beerta Jans geheten, want onder die naam werd zij begraven 'blijvende man en 7 kinderen na', in de becken f 2.6.1, en onder die naam werd ook de inventaris van haar nalatenschap opgemaakt. Het gezin moet behoorlijk verarmd zijn, want uit de daarop volgende inventaris blijkt dat de vrouw redelijk wat goud en zilver had bezeten: een zilveren beugeltas met riem en gasp, een zilveren oorijzer met gouden knoppen (f 18), twee zilveren lepels, een gouden slot mei kralen, en een gouden ring. Daarnaast was er een huis staande op eigen grond t.w.v. f 522.10.0; bedde- en linnengoed; en een goed voorziene huishouding. Verder de winkel met zijn toebehoren, tezamen met wigten en maten, f 250. In totaal bedroeg de voordelige staat f 1497.9.0, uitschulden f 1284.12.0, zodat er f 212.17.0 resteerde. Op goedvinden van de Drost beloofde Gabriel Harms zijn zeven nog onmondige kinderen eens voor al uit te keren het zilver en goud van haar overleden moeder met f 20 contant. Dat wijst er dus op dat al bij het overlijden van Beerta de liquiditeit zeer gering was. Kennelijk is dat gedurende hel tweede huwelijk niet verbeterd, want in 1752 is er sprake van de coopschatspenningen van het verkochte huis van Gabriel Harms, die door Jan Sickens te Zuidbroek moeten worden opge- bracht. Zulks op verzoek van Jan Dolfing en consorten, die bovendien deze penningen in preferentie laten verklaren". Er moesten dus schulden uit worden voldaan, zodat het een gedwongen verkoop zal betreffen. Met zijn tweede vrouw woonde Gabriel Harms later in Zuidbroek zelf, in 1756 'in het huis van de koopman Smit'; zijn oudste zoon kocht toen een belendende woning. Toen Harm het huurhuis in 1762 weer verkocht woonde Gabriel daar nog steeds naast. Mogelijk is hij later weer in een eigen huisje gaan wonen, want op 8 febr. 1780 verkocht zijn zoon Harm Gabriels mede namens zijn broeders Jannes Gabriels en Stoffer Gabriels Houwing het huis door zijn vader en moeder bewoond en gebruikt geweest. Kopers waren Thomas Broekema en Aaltjen Smeding ehel., voor f 270. Dit betrof een behuizing, met de overdracht van huisplaats en tuin (de grond doende jaarlijks f 1.10.0 aan de kerkvoogd Wibbo Cornelis) te Zuidbroek aan het Muntendamsterdiep. Zwetten ten N. Harm Arends, ten O. de weg. ten Z. Willem Stemmers vrouw en ten W. het diep. Toen Gabriel Harms eind 1774 werd begraven liet hij na zijn vrouw, vier zoons en drie dochters (in de bekken werd het heel respectabele bedrag van f 3.2.0 bevonden). Zijn zwager Otto Christoffers was al begraven op 2 aug. 1765; diens nabestaanden werden namelijk opgegeven als Anna de huisvrouw van Gabriel Harms, Lijbe. en Jantjen als zusters. Anna Chrisroffers, weduwe van Gabriel Harms, werd enkele jaren na haar man begraven (in de bekken f 2.0.3) en liet volgens de rapporteur na een volle zoon, drie stiefzoons en vier stiefdochters. De volle zoon is Christoffer geweest, de stiefzoons ongetwijfeld Harm, Jannes en Hindrik. Van de vier stiefdochters kon ik niet meer dan drie thuisbrengen: daar waren zeker Janna en Swaantje bij, en verder hetzij Hilligjen, hetzij Annichjen? Tenslotte liet Gabriel Harms in 1774 maar drie dochters na. Anna Chrisroffers' eigen kinderen moeten jong zijn overleden, met uitzondering van genoemde zoon.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Harm Gabriels Houwing, geboren voor 1730 (zie Vm).

   2. 

Hilligje Gabriels, geboren op 21-12-1731 te Zuidbroek, gedoopt op 25-12-1731 te Zuidbroek.

   3. 

Hindrik Gabriels, geboren op 9-2-1734 te Zuidbroek, gedoopt op 14-2-1734 te Zuidbroek.

   4. 

Annigje Gabriels, geboren op 25-12-1735 te Zuidbroek, gedoopt op 26-12-1735 te Zuidbroek.

   5. 

Jannes Gabriels Houwing, geboren op 17-3-1738 te Zuidbroek (zie Vn).

   6. 

Janna Gabriels Houwing, geboren op 30-10-1739 te Zuidbroek, gedoopt op 1-11-1739 te Zuidbroek.
Gehuwd voor de kerk op 3-5-1761 te Haren met Luichje Abbring Pouwels, gedoopt op 28-6-1733 te Haren, zoon van Egbert Pouwels en Aaltje Abbring.

   7. 

Swaantje Houwing, geboren op 22-1-1741 te Zuidbroek, gedoopt op 29-10-1741 te Zuidbroek, overleden op 8-11-1817 te Rotterdam.
Gehuwd met Johannes Adam Merckens.

   8. 

Hindrick Houwing, geboren op 12-4-1743 te Zuidbroek (zie Vo).

Uit het tweede huwelijk:

   9. 

Christoffer Houwing, geboren op 20-10-1747 te Zuidbroek, gedoopt op 22-10-1747 te Zuidbroek.

   10. 

Christoffer Houwing, gedoopt op 15-7-1753 te Zuidbroek.
Ondertrouwd op 29-6-1777 te Veendam met Trijntje Harms Pinkster, gedoopt op 15-1-1752 te Veendam, dochter van Harm Alberts Pinksterboer en Jantje Alberts.

   11. 

Wessel Houwing, geboren op 4-3-1758 te Zuidbroek, gedoopt op 9-3-1758 te Zuidbroek.

   12. 

Aaltje Houwing, geboren op 3-10-1759 te Zuidbroek, gedoopt op 7-10-1759 te Zuidbroek.

 

Generatie V


 
Va    Geert Houwing, landbouwer, geboren te Weerdinge, gedoopt op 12-3-1747 te Emmen, overleden op 21-9-1826 te Emmen, zoon van
Hindrik Geerts Houwing (zie IVa) en Roelofje Menting.
Ondertrouwd op 1-4-1780 te Emmen, gehuwd voor de kerk op 30-4-1780 te Emmen met Hindrikje Honning, gedoopt op 6-11-1757 te Emmen, overleden op 12-7-1819 te Emmen, dochter van Egbert Honning en Hilligje Coops.
Op 14-12-1826 is er een scheiding tussen Klaas Aikes te Emmen, Rolina Houwing en Hendrikus Kuiper te Emmen, Willemtien Weggemans en Hendricus Nijenhuis te Valthe, Willem Weggemans te Noord-Sleen.
[61]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Egbert Houwing, gedoopt op 7-1-1781 te Emmen (zie VIa).

   2. 

Roelofje Houwing, gedoopt op 23-3-1783 te Emmen, begraven op 17-4-1783 te Emmen.

   3. 

Roelofje Houwing, geboren te Emmen, gedoopt op 21-3-1784 te Emmen, overleden op 28-6-1818 te Noord-Sleen.
Ondertrouwd op 21-10-1809 te Emmen, gehuwd voor de kerk op 3-12-1809 te Sleen met Willem Weggemans, geboren te Noord-Sleen, gedoopt op 19-7-1778 te Sleen, overleden op 24-2-1858 te Noord-Sleen, zoon van Jan Weggemans en Grietje Lanning.

   4. 

Hindrik Houwing, landbouwer, gedoopt op 21-10-1787 te Emmen, overleden op 29-6-1813 te Emmen.

   5. 

Hilligje Houwing, gedoopt op 17-10-1790 te Emmen, overleden op 11-5-1845 te Drouwen.
Gehuwd op 22-9-1825 te Emmen met Hindericus Kuiper, landbouwer, gedoopt op 6-3-1796 te Emmen, overleden op 13-6-1844 te Drouwen, zoon van Luitje Hindriks Kuiper en Jantje Hugos Cruisen.

   6. 

Trijntje Houwing, gedoopt op 18-5-1794 te Emmen, overleden op 30-9-1822 te Emmen.
Gehuwd op 25-11-1819 te Emmen met Klaas Aikes Hansen, landbouwer, gedoopt op 25-6-1797 te Vlagtwedde, overleden op 24-8-1848 te Emmen, zoon van Aike Hannes en Grietje Claassen.
Hij hertrouwt met Roelina Houwing.

   7. 

Roelina Houwing, gedoopt op 31-3-1799 te Emmen, overleden op 14-8-1836 te Emmen.
Gehuwd op 23-1-1824 te Emmen met Klaas Aikes Hansen, landbouwer, gedoopt op 25-6-1797 te Vlagtwedde, overleden op 24-8-1848 te Emmen, zoon van Aike Hannes en Grietje Claassen.
Hij is weduwnaar van Trijntje Houwing.


Vb    Geert Jacobs Houwing, landbouwer, gedoopt op 2-5-1742 te Emmen, begraven op 24-3-1806 te Roswinkel, zoon van
Jacob Geerts Houwing (zie IVb) en Hindrikje Elkinge.
Gehuwd voor de kerk (1) op 8-6-1766 te Roswinkel met Geesje Hindriks, gedoopt op 13-10-1743 te Roswinkel, begraven op 28-5-1771 te Roswinkel, dochter van Hindrik Derks en Geesje Berents.
Gehuwd voor de kerk (2) op 6-9-1772 te Roswinkel met Theodora Folkerts Hazelhoff, gedoopt op 11-6-1749 te Boertange, overleden op 1-11-1841 te De Maten, Emmen, dochter van Folkert Hazelhoff en Albertien Wubbes ter Walslage.
Hij wordt Roijers genoemd bij doop Albertje, omdat hij op het Roijers erf te Roswinkel woont. Op 20-8-1772 worden beëdigd Hindrik Hindriks van Roswinkel als hoofdmomber en Hindrik Berends te Roswinkel, Hindrik Houwink te Weerdinge en Roelof Elken te Weerdinge als medemombers over Hindrikje en Geesje dochters van Geert Rojers en wijlen Geesje Hindriks. Geert hertrouwt met Theodora Hazelhof van Laude en Westwoldingerlanden. De vaste goederen door wijlen de moeder van Geert nagelaten zijn mandelig met zijn vader Jacob Rojers. Er ias een plaats in Roswinkel, bewoond en gebruikt door inventarisant, zijn vader, schoonvader en moeder. Er zijn diverse schulden: f 600 door inv. en vader Jacob Houwink op Rojers opgenomen ten goede van Jan Vriesen; ten goede van Hindrik Sikking te Zuidbarge f 500 ten laste van Jacob Rojers en inventarisant; ten goede van Jan Brouwer te Roswinkel f 100 en laste van de inventarisant en vader J. Rojers; ten goede van Eise Zwindermans ten laste van invenstarisant en vader Jacob en schoonvader Hindrik Derks. Als verwanten van de bruidegom worden genoemd Jan Houwink en Adolf Hindriks. Er zijn geen verwanten van de bruid aanwezig.
[62]
Geert Houwink en zijn vrouw Theodora Folkers Haselhoff te Roswinkel bekennen in 1773 150 gulden schuldig te zijn aan Pieter Geerts Starke en Tjaduwe Heeres te Blijham.
[63]
Op 23-11-1790 worden Geert Houwink te Roswinkel voor zich en als erfgenaam van Jacob Roijers gehuwd geweest met Geesjen Hendriks dochter van Hendrik Derks en Geesjen weduwe Hendrik Derks te Dalerveen aangesproken door Eijsse Swindermans te Oosterhesselen. Eijsse wil betaling van 100 gulden wegens een lening van 23-5-1768.
[64]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hindrikje Houwing, gedoopt op 19-4-1767 te Roswinkel, overleden op 27-12-1827 te Erm.
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1802 te Sleen met Arend Hindriks Eising, gedoopt op 22-3-1772 te Westerbork, overleden op 27-3-1854 te Erm, zoon van Hindrik Arents en Hindrikje Jans.

   2. 

Geesje Houwen, gedoopt op 26-3-1769 te Roswinkel, overleden 1801 te Dalen.

   3. 

N.N. Houwing, geboren 3-1771 te Roswinkel, begraven op 27-3-1771 te Roswinkel.

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Albertje Geerts Houwen, gedoopt op 4-4-1773 te Roswinkel, begraven op 2-3-1801 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 10-9-1798 te Emmen met Harm Harms, gedoopt op 4-7-1773 te Emmen, overleden op 13-5-1823 te Zuidbarge, zoon van Harm Everts en Hilligje Harms Blering.

   5. 

Jacobje Houwen, gedoopt op 31-12-1775 te Roswinkel, begraven op 19-7-1776 te Roswinkel.

   6. 

Folkert Houwing, gedoopt op 18-5-1777 te Roswinkel (zie VIb).

   7. 

Jacobje Geerts Houwen, gedoopt op 25-2-1781 te Roswinkel, overleden op 11-1-1862 te Erm.
Gehuwd voor de kerk (1) op 6-5-1804 te Emmen met Reinder Hindriks, geboren te Noordbarge, gedoopt op 30-6-1771 te Emmen, overleden op 3-9-1820 te Noordbarge, zoon van Hindrik Reinders en Aaltje Hindriks.
Gehuwd (2) op 29-5-1823 te Emmen met Jan Claassen Hoffies, gedoopt op 30-4-1785 te Odoorn, overleden op 31-1-1841 te Zuidbarge, zoon van Klaas Lucas en Jantje Geerts.

   8. 

Swaantje Geerts Houwen, gedoopt op 18-4-1784 te Roswinkel, overleden op 9-5-1855 te Noordbarge.
Gehuwd voor de kerk op 29-11-1807 te Emmen met Berent Geerts Gossen, gedoopt op 14-9-1777 te Emmen, overleden op 9-5-1831 te Zuidbarge, zoon van Geert Berents Gossen en Grietje Hindriks.

   9. 

Jantje Houwing, gedoopt op 12-11-1786 te Roswinkel.
Gehuwd op 4-9-1813 te Dalen met Evert Roelofs, landbouwer, gedoopt op 28-5-1787 te Dalen, zoon van Roelof Evers, landbouwer, en Jantje Alberts.

   10. 

Jacob Houwen, gedoopt op 25-1-1789 te Roswinkel, begraven op 27-10-1789 te Roswinkel.

   11. 

Jacob Houwing, gedoopt op 5-9-1790 te Roswinkel (zie VIc).

   12. 

Engeltje Houwing, gedoopt op 8-6-1794 te Roswinkel, overleden op 12-9-1852 te Vlagtwedde.
Gehuwd op 23-5-1823 te Vlagtwedde met Jan Harms Trenning, boerenknecht, gedoopt op 23-4-1780 te Sellingen, overleden op 25-1-1861 te Vlagtwedde, zoon van Harm Berends Trenning en Zwaantje Jans.


Vc    Willem Weurding, gedoopt op 7-3-1756 te Emmen, overleden op 7-8-1840 te Westenesch, zoon van
Jan Geerts Houwing (zie IVc) en Grietje Willems Woerding.
Gehuwd met Roelofje Dilling, geboren op 10-2-1765 te Odoorn, overleden op 12-12-1844 te Westenesch, dochter van Jan Hindriks Dilling en Luitje Hilbrands Quants.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Weurding, geboren op 7-1-1796 te Odoorn, overleden op 29-4-1866 te Zuidbarge.
Gehuwd op 29-4-1833 te Emmen met Rolina Grootjans, geboren op 13-12-1808 te Weerdinge, gedoopt op 26-12-1808 te Emmen, overleden op 10-9-1875 te Zuidbarge, dochter van Geert Geerts Grootjans en Geesje Alberts.

   2. 

Lammechien Weurding, geboren op 4-2-1801 te Odoorn, overleden op 3-11-1879 te Odoorn.
Gehuwd op 21-5-1821 te Odoorn met Hindrik van Gerner, gedoopt op 15-2-1789 te Emmelenkamp, zoon van Hindrik van Garner en Lammegien van Munster.

   3. 

Jannes Weurding, geboren te Westenesch, gedoopt op 3-4-1803 te Emmen, overleden op 29-3-1873 te Westenesch.

   4. 

Grietje Weurding, geboren te Westenesch, gedoopt op 3-2-1805 te Emmen, overleden op 7-9-1864 te Weerdinge.
Gehuwd op 9-2-1831 te Emmen met Aike Berents Timmer, geboren op 1-1-1797 te Sleen, gedoopt op 8-1-1797 te Sleen, overleden op 1-3-1873 te Weerdinge, zoon van Berent Hindriks Croese en Swaantje Roelofs.


Vd    Jacob Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 1-5-1746 te Emmen, overleden op 27-5-1803 te Emmen, begraven op 3-6-1803 te Emmen, zoon van
Zeino Hindriks Houwing (zie IVd) en Grietje Knegtering.
Gehuwd voor de kerk op 20-4-1777 te Emmen met Lammigje Freriks Huising, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 19-2-1758 te Emmen, begraven op 23-3-1815 te Zuidbarge, dochter van
Frerik Pauls en Harmtje Houwing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 12-7-1778 te Emmen, begraven op 12-10-1802 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 2-11-1799 te Emmen met Albert Roelofs Leusing, gedoopt op 27-9-1744 te Emmen, overleden op 25-8-1833 te Emmen, zoon van Roelof Loesing en Jantje Jans.
Hij hertrouwt met Margje Nijenhuis.

   2. 

N.N. Knegtering, geboren 1779 te Zuidbarge, begraven op 24-11-1779 te Zuidbarge.

   3. 

Freerk Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 29-4-1781 te Emmen, overleden op 4-3-1849 te Zuidbarge.
Gehuwd op 28-6-1816 te Sleen met Willemina Lanning, gedoopt op 24-7-1796 te Sleen, overleden op 24-9-1870 te Zuidbarge, dochter van Berent Jans Lanning en
Jantje Schuring.

   4. 

Harmina Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 1-6-1783 te Emmen, overleden op 5-8-1824 te Valthe.
Gehuwd op 20-12-1811 te Odoorn met Harm Keveling, landbouwer, geboren op 4-11-1770 te Valthe, overleden op 26-1-1850 te Valthe, zoon van Roelof Keveling en Grietje Coops.
Hij is weduwnaar van Geesje Luichjens.

   5. 

Jantje Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 19-11-1785 te Emmen, overleden op 13-4-1814 te Aalden.
Gehuwd op 25-6-1813 te Zweeloo met Jans Lanning, landbouwer, geboren te Noord-Sleen, gedoopt op 4-2-1786 te Sleen, overleden op 11-12-1838 te Noord-Sleen, zoon van Berent Jans Lanning en Jantje Schuring.

   6. 

Hindrik Knegtering, geboren te Zuidbarge (zie VId).

   7. 

Jan Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 22-8-1790 te Emmen, overleden te Noordbarge, begraven op 31-8-1790 te Emmen.

   8. 

N.N. Knegtering, geboren 1791 te Zuidbarge, overleden 1791 te Zuidbarge.

   9. 

Jan Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 13-1-1793 te Emmen, begraven op 25-1-1793 te Emmen.

   10. 

N.N. Knegtering, geboren 1794 te Zuidbarge, overleden 1794 te Zuidbarge.


Ve    Claas Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 30-1-1757 te Emmen, overleden op 6-1-1842 te Zuidbarge, zoon van
Zeino Hindriks Houwing (zie IVd) en Grietje Knegtering.
Gehuwd voor de kerk op 24-5-1789 te Emmen met Jantje Jans Rabbers, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 15-1-1758 te Emmen, overleden op 9-6-1819 te Zuidbarge, dochter van Jan Harms Rabbers en Aaltje Jans Ubbinge.
Ook Oldesikken genoemd.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Oldensikking, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 4-4-1790 te Emmen, overleden op 7-12-1841 te Zuidbarge.
Gehuwd op 14-6-1814 te Emmen met Jacob Huising, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 3-12-1786 te Emmen, overleden op 7-3-1852 te Zuidbarge, zoon van Willem Freriks Huising en
Hilligje Jacobs Betting.

   2. 

Aaltje Oldensikking, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 9-12-1792 te Emmen, overleden op 14-5-1831 te Emmen.
Gehuwd op 11-10-1823 te Emmen met Jan Joosten, gedoopt op 25-8-1793 te Coevorden, overleden op 30-7-1836 te Coevorden, zoon van Jan Joosten en Willemtje Wolters.

   3. 

Margje Knegtering, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 8-2-1795 te Emmen, overleden op 21-4-1839 te Erm.
Gehuwd op 15-6-1822 te Sleen met Hindrik Lanning, geboren op 25-2-1790 te Sleen, gedoopt op 27-2-1790 te Sleen, overleden op 15-6-1822 te Sleen, zoon van Albert Lanning en Aaltje Sijbering.

   4. 

Jan Oldensikken, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 3-3-1799 te Emmen, overleden te Zuidbarge, begraven op 24-6-1801 te Emmen.

   5. 

Jan Oldensikken, landbouwer, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 6-11-1803 te Emmen, overleden op 11-6-1843 te Zuidbarge.
Hij is overleden als Jan Oldensikken.


Vf    Hindrik Tonnis Houwing, gedoopt op 30-9-1731 te Westerlee, zoon van
Tonnis Hindriks Houwing (zie IVe) en Martje Derks.
Gehuwd voor de kerk op 3-5-1772 te Schildwolde met Hilje Hindriks, geboren circa 1740 te Schildwolde.
Zij is eerder getrouwd geweest met Adriaan Berents.
Hij is het enige kind uit dit gezin bij wiens doop de familienaam Houwink nog genoemd wordt.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje Hindriks, gedoopt op 6-3-1775 te Slochteren.

   2. 

Martien Hindriks, gedoopt op 23-2-1777 te Slochteren.

   3. 

Tonnis Hindriks, gedoopt op 18-4-1779 te Slochteren.

   4. 

Frouwke Hindriks, gedoopt op 27-11-1785 te Slochteren.


Vg    Derk Tonnis, landbouwer op Noordbroeksterveen, gedoopt op 8-2-1733 te Westerlee, overleden voor 1788, zoon van
Tonnis Hindriks Houwing (zie IVe) en Martje Derks.
Gehuwd voor de kerk (1) op 7-6-1761 te Noordbroek met Moeder Remkes, gedoopt op 17-12-1730 te Noordbroek, dochter van Remke Alberts en Frouke Berents.
Gehuwd voor de kerk (2) op 7-3-1773 te Noordbroek met Geertruit Jans, geboren circa 1750 te Veendam, dochter van Jan Frederiks.
De getuigen bij het huwelijkscontract van 5-6-1761 zijn aan zijn kant: Martjen Derks, wed. van Teunis Hindriks, volle moeder, Hindrik Teunis, volle broeder. De getuigen aan haar kant zijn: Remko Alberts en Frauke Berents, volle vader en moeder, Meijndert Remkes, volle broer.
[65]
Bij zijn tweede huwelijk wordt ook een huwelijkscontract opgemaakt.
[66] Hierbij zijn de getuigen aan zijn kant: Hindrik Teunis en Jan Teunis, volle broers; Hindrik Nannes en Lauw Teunis, zwager en volle zuster; Jan Harms Braam eb Haijltje Teunis, zwager en volle zuster; Pieter Leenderts, zwager; Edzo Menzes, volle neef; Hindrik Nannes, sibbevoogd en Jacob Fokkes Huisman gehuwd met Bontje Tjakkes, vreemde voogd.
Aan haar kant: Jan Fridriks en Marieke Moris, vader en stiefmoeder; Engel Jans, volle zuster; Jeltje Jans, halfzuster; Geesjen Jans, Jantje Jans, Trijntje Jans, Pieter Jans en Frauwke Jans, halfzusters en een halfbroer; Meijndert Remkes en Pieterke Hindriks, zwager van de bruidegom en principale voormond over de enige voordochter.
De inventaris te Zuidbroek op 4-3-1788
[67] geeft o.a. behuizing met de beklemming van enige zand- en veenbouten en dalland doende jaarlijks aan de Heer Gesworen N. Amsingh f 40, staande op 't Noordbroeksterveen. De voordochter Frouwke Derks competeert uit de boedel f 550. Voordelige staat f 3213, nadelige staat f 1090, resteert f 2123.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Frouke Derks, gedoopt op 5-9-1762 te Noordbroek.

   2. 

Martje Derks, gedoopt op 12-5-1765 te Noordbroek.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Teunis Derks, gedoopt op 15-8-1773 te Noordbroek.

   4. 

Jan Derks, gedoopt op 2-8-1778 te Noordbroek.


Vh    Jan Tonnis, gedoopt op 16-1-1735 te Westerlee, zoon van
Tonnis Hindriks Houwing (zie IVe) en Martje Derks.
Ondertrouwd (1) op 10-4-1768 te Hellum met Doetje Bartels, gedoopt op 16-4-1719 te Wagenborgen, dochter van Barthold Hindriks en Martje Jans.
Zij is weduwe van Claas Tonnis, en eerder getrouwd geweest met Geert Jacobs.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-6-1770 te Schildwolde met Martje Jans, geboren te Schildwolde.
Zij is eerder getrouwd geweest met Jan Geerts.
Gehuwd voor de kerk (3) op 20-6-1774 te Schildwolde met Geesje Roelofs.
De getuigen bij het huwelijkscontract tussen Jan Tonnis en Doetje Bartelts zijn aan zijn kant: Martje Derks, weduwe van Tonnis Hindriks, moeder; Hindrik Tonnis, volle broer; Derk Tonnis; volle broer; Heyltje Tonnis, volle zuster; Hindrik Nannes, aangetrouwde broer; Pieter Leenders, aangetrouwde broer.
Aan haar kant: Tonnis Claassen, Martje Claasen, zoon en dochter bij wijlen Claas Tonnis verwekt; Hindrick Jacobs, voormond; Harm Berends, sibbevoogd; Jan Jacobs, vreemde voogd over de minderjarige dochter van de bruid bij Geert Jacobs; Geesje Jacobs, weduwe van Wabbe Claassen, volle zuster; Claas Jacobs, aangetrouwde broer; Tjarck Jacobs en Jantje Jans, aangetrouwde broer en aangetrouwde zuster; Hindrik Jacobs en IJkje Pieters, aangetrouwde broer en aangetrouwde zuster; Harcke Jacobs en Diewer Eltjes, aangetrouwde broer en aangetrouwde zuster; Wabbe Jans en Eva Jacobs, aangetrouwde broer en aangetrouwde zuster; Evert Harms, aangetrouwde broer.
[68]
24-6-1768: Sijpke Jans, van Meedhuizen, en Stijnje Jeltes (ehel.) lenen van Jan Tonnys en Doetje Bartels (ehel.), te Meedhuizen, 150 gld. à 4%.
[69]
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Tonnis Jans, gedoopt op 13-10-1771 te Schildwolde.

   2. 

Jacob Jans, gedoopt op 27-3-1774 te Schildwolde.

   3. 

Jan Jans, gedoopt op 14-7-1776 te Schildwolde.

   4. 

Jan Jans, gedoopt op 14-7-1782 te Schildwolde.

   5. 

Jans Jans, gedoopt op 3-8-1783 te Schildwolde.

   6. 

Jan Gijskes Jans, gedoopt op 25-7-1784 te Schildwolde.


Vi    Hindrik Hindriks Houwing, landbouwer, gedoopt op 16-4-1751 te Veendam, overleden op 1-9-1811 te Veendam, zoon van
Hindrik Hindriks Houwing (zie IVf) en Wiltje Jans.
Ondertrouwd (1) op 8-4-1781 te Veendam, gehuwd voor de kerk op 6-5-1781 te Nieuwe Pekela met Geertruid Cornelis, gedoopt op 27-6-1751 te Veendam, begraven op 11-7-1787 te Veendam, dochter van Cornelis Conraadts en Marijke Siegers.
Ondertrouwd (2) op 5-6-1791 te Veendam, gehuwd voor de kerk op 12-6-1791 te Veendam met Elisabeth Koerts, gedoopt op 1-3-1761 te Veendam, overleden op 4-8-1837 te Ommelanderwijk, dochter van Koert Hindriks en Grietje Alberts.
Hindrik Houwing de Jonge koopt op 5-5-1778 voor f 2501 van Evert Klaasen Jonker en Jeltje Jacobs een huis, tuin en plaatse land aan de noordzijde van de Ommelanderwijk in Veendam.
[70]
Op 3-5-1781 maken Hindrik Houwing en Geertruid Cornelis een huwelijkscontract. Voor de bruidegom zijn de getuigen: Hindrik Houwink en Pietertje Ottes vader en stiefmoeder, Grietje Hindrix huisvrouw van Christiaen Lukas zuster, Jan Jans en Fennechyn Hindrix zwager en zuster, Harm Houwink en Trientje Harms oom en moei.
[71]
Op 31-5-1791 wordt de inventaris van de goederen van Geertruid Kornelis en haar nagelaten man Hinderk Hinderks Houwen opgemaakt. Bezit: een plaats met een huis daarop staande f 3600; een block plaats op no. 1 f 1500; de turf hierop f 150. Verder huisraad. Profijtelijke staat f 3771.10.0, schadelijke staat f 3771.10.0 (waarvan f 3625 aan de wed. Jan Alberts Nieenhuis), zuiver f 2323.19.0.
[72]
Ook bij zijn tweede huwelijk maakt Hindrik Houwing een huwelijkscontract. Getuigen aan de bruidegomszijde zijn: Hinderik Houwink vader, Jan Hindriks Houwink broeder, Grietje Hindriks Houwink en Luichjen Jans Groten, Fenningjen Hindriks Houwink en Jan Jans, Jantje Hindriks Houwing en Harm Christiaans zusters en zwagers, Harm Hindriks (hij tekent Harm Houwingh) en Trijntje Harms oom en aangetr. tante, Hindrik Klasens Schrage voormond, Geert Jans Vegter vreemde voogd en Harm Christiaans sibbevoogd over bruidegoms voorkinderen.
[73]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hindrik Hindriks Houwing, gedoopt op 3-2-1782 te Veendam (zie VIe).

   2. 

Marieke Houwing, gedoopt op 29-2-1784 te Veendam, overleden op 4-3-1838 te Veendam.
Gehuwd op 11-9-1817 te Veendam met Aries Pieters de Jonge, schipper, gedoopt op 3-4-1785 te Veendam, zoon van Pieter Aries de Jonge, schipper, en Deeltje Martens Dik.

   3. 

Cornelis Houwing, gedoopt op 16-10-1785 te Veendam.

   4. 

Jan Houwing, gedoopt op 1-6-1788 te Veendam.

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Koert Houwing, gedoopt op 11-3-1792 te Veendam, overleden op 10-2-1847 te Ommelanderwijk.
Gehuwd op 27-4-1829 te Wildervank met Margje Berends Steenhuis, gedoopt op 5-12-1784 te Wildervank, overleden op 18-4-1857 te Veendam, dochter van Berend Hindriks Steenhuis, schipper, en Wijchertje Ottes Sap.

   6. 

Wilte Houwing, gedoopt op 15-11-1795 te Veendam (zie VIf).

   7. 

Albert Houwing, gedoopt op 10-2-1799 te Veendam (zie VIg).


Vj    Jan Hindriks Houwing, landbouwer te Slochteren, gedoopt op 29-11-1761 te Veendam, overleden op 1-10-1829 te Slochteren, zoon van
Hindrik Hindriks Houwing (zie IVf) en Wiltje Jans.
Gehuwd op 27-4-1819 te Slochteren met Anje Geerts Hamhuis, gedoopt op 20-5-1787 te Farmsum, overleden op 5-1-1871 te Noordbroek, dochter van Geert Tonnis en Eltje Aikes.
Zij is weduwe van Albert Hindriks de Raad.
Jan Hindriks Houwing (hij tekent zelf als Jan H. Houwen) draagt in 1805 in erfpacht over aan Roelf Roelfs en Martjen Jurjens een huisplaats en tuin in de Omlander wijk in Veendam.
[74]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert Houwing, landbouwer, geboren op 28-12-1819 te Slochteren, overleden op 21-4-1889 te Slochteren.
Gehuwd op 20-5-1871 te Noordbroek met Jantje Nanninga, geboren op 16-4-1826 te Meeden, overleden op 2-12-1891 te Veendam, dochter van Harm Nannes Nanninga en Anna Adriaans Blok.

   2. 

Hendrikje Houwing, geboren op 5-4-1826 te Slochteren (zie VIh).


Vk    Hindrik Hindriks Bos, gedoopt op 24-9-1758 te Emmen, overleden op 14-1-1815 te Weerdinge, zoon van
Hindrik Hindriks Huir (zie IVh) en Hindrikje Luichjens.
Gehuwd voor de kerk op 8-6-1783 te Emmen met Geertje Alberts, gedoopt op 4-12-1763 te Roswinkel, overleden op 16-4-1837 te Weerdinge, dochter van Albert Egberts en Hindrikje Harms.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrikje Hindriks, geboren te Weerdinge, gedoopt op 26-3-1785 te Emmen, overleden op 10-6-1852 te Weerdinge.
Gehuwd op 8-5-1828 te Emmen met Leendert Willemsen, gedoopt op 2-5-1798 te Coevorden, overleden op 9-8-1876 te Weerdinge, zoon van Fennigje Wijtenaar.

   2. 

Hindrik Hindriks Bos, landbouwer, geboren te Weerdinge, gedoopt op 11-11-1787 te Emmen, overleden op 27-9-1840 te Emmen.
Gehuwd (1) op 30-1-1817 te Emmen met Hindrikje Arents Harms, geboren te Emmen, gedoopt op 22-12-1793 te Emmen, overleden op 17-10-1832 te Weerdinge, dochter van Harm Arents en Willemtje Jans.
Gehuwd (2) op 15-10-1836 te Emmen met Hindrikje Braam, geboren te Weerdinge, gedoopt op 30-10-1808 te Emmen, overleden op 3-5-1887 te Emmen, dochter van Wolter Hindriks Braam en Jantje Alberts.

   3. 

Albert Hindriks Bos, geboren te Weerdinge, gedoopt op 20-3-1791 te Emmen, overleden op 9-3-1855 te Roswinkel.
Gehuwd (1) op 10-4-1819 te Emmen met Willemtje Jans, gedoopt op 27-1-1799 te Roswinkel, overleden op 5-9-1821 te Weerdinge, dochter van Jan Hindriks Hoiting en Aaltje Geerts Kuiper.
Gehuwd (2) op 3-5-1826 te Emmen met
Geertje Jans, geboren op 5-11-1804 te Roswinkel, gedoopt op 11-11-1804 te Roswinkel, overleden op 17-6-1884 te Roswinkel, dochter van Jan Hindriks Hoiting en Aaltje Geerts Kuiper.

   4. 

Hindricus Hindriks Bos, geboren te Weerdinge, gedoopt op 19-1-1794 te Emmen, overleden op 4-4-1841 te Weerdinge.

   5. 

Aaltje Hindriks Bos, geboren te Weerdinge, gedoopt op 23-10-1796 te Emmen, overleden op 13-9-1819 te Weerdinge.

   6. 

Egbert Hindriks Bos, timmerman, geboren te Weerdinge, gedoopt op 12-5-1799 te Emmen, overleden op 24-12-1861 te Emmen.
Gehuwd op 21-11-1828 te Emmen met Geesje Harms Meijer, geboren te Vries, gedoopt op 1-1-1809 te Vries, overleden op 8-1-1854 te Emmen, dochter van Harm Derks Meijer en Aaltje Alberts Meijer.

   7. 

Hindrika Hindriks, geboren te Weerdinge, gedoopt op 29-11-1801 te Emmen, begraven op 19-8-1804 te Emmen.

   8. 

Luichje Hindriks Bos, geboren te Weerdinge, gedoopt op 19-8-1804 te Emmen, overleden op 8-3-1875 te Weerdinge.
Gehuwd op 4-7-1833 te Emmen met Geertje Mewes, geboren op 24-6-1809 te Roswinkel, gedoopt op 2-7-1809 te Roswinkel, overleden op 9-4-1880 te Weerdinge, dochter van Geert Geerts Mewes en Grietje Pagters.

   9. 

Rikus Hindriks Bos, geboren te Weerdinge, gedoopt op 2-9-1807 te Emmen, overleden op 29-9-1819 te Weerdinge.


Vl    Ikje Houwing, geboren op 14-2-1738 te Bellingeweer, gedoopt op 16-2-1738 te Bellingeweer, overleden 1805 te Winsum, dochter van
Wessel Harms Houwing (zie IVj) en Hindrikje Jans.
Ondertrouwd op 29-8-1762 te Winsum met Sikke Obbes, gedoopt op 16-12-1736 te Zandeweer, overleden 1803 te Winsum, zoon van Obbe Sickes en Lijsbet Derks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wessel Sikkes Houwing, gedoopt op 25-12-1762 te Bellingeweer (zie VIi).

   2. 

Liesbeth Sickes, geboren op 17-11-1765 te Winsum, gedoopt op 24-11-1765 te Winsum.

   3. 

Ubbe Sickes Houwing, geboren op 23-8-1767 te Winsum (zie VIj).

   4. 

Hindrikje Sickes, geboren op 31-10-1770 te Winsum, gedoopt op 11-11-1770 te Winsum.

   5. 

Lisebeth Sikkens Houwing, geboren op 15-1-1774 te Winsum, gedoopt op 23-1-1774 te Winsum, overleden op 24-1-1812 te Winsum.
Gehuwd voor de kerk op 17-2-1793 te Winsum met Jan Hindrik Scholten, bierbrouwer, gedoopt op 30-8-1772 te Oldenzaal, overleden op 22-1-1814 te Winsum, zoon van Johannes Scholten en Bartha de Bruin.

   6. 

Dewerke Sickes, geboren op 26-10-1776 te Winsum, gedoopt op 11-11-1776 te Winsum.

   7. 

Derk Sickes, geboren op 18-3-1780 te Winsum, gedoopt op 26-3-1780 te Winsum, overleden voor 1783.

   8. 

Derk Sikkes Houwing, geboren op 29-4-1783 te Winsum (zie VIk).


Vm    Harm Gabriels Houwing, geboren voor 1730, zoon van
Gabriel Harms (zie IVk) en Beerta Jans.
Gehuwd voor de kerk op 27-5-1756 te Zuidbroek met Geesje Harms Meijer, geboren circa 1730 te Middelstum, begraven op 24-7-1797 te Zuidbroek, dochter van Harm Jans en Sabina Mulders.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gabriel Harms, geboren op 19-3-1757 te Zuidbroek, gedoopt op 20-3-1757 te Zuidbroek.

   2. 

Harm Harms, geboren op 1-5-1759 te Zuidbroek, gedoopt op 13-5-1759 te Zuidbroek.

   3. 

Beerta Harms Houwing, geboren op 10-2-1762 te Zuidbroek, gedoopt op 21-2-1762 te Zuidbroek, overleden op 27-12-1827 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-11-1790 te Groningen met Jan Reits, gedoopt op 12-2-1755 te Groningen, zoon van Jan Reits en Engeltje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-12-1808 te Groningen met Meindert Lingbeek, geboren circa 1764 te Zuidbroek, overleden op 23-7-1846 te Groningen.

   4. 

Sebina Harms Houwing, geboren op 20-3-1764 te Zuidbroek, gedoopt op 25-3-1764 te Zuidbroek.
Gehuwd voor de kerk op 5-12-1790 te Scheemda met Josua Kloosterhuis, koperslager.

   5. 

Annigje Harms Houwing, geboren op 10-4-1766 te Zuidbroek, gedoopt op 13-4-1766 te Zuidbroek.
Gehuwd voor de kerk op 15-5-1796 te Zuidbroek met Johannes Coerts.

   6. 

Anna Harms Houwing, geboren op 30-5-1768 te Zuidbroek, gedoopt op 5-6-1768 te Zuidbroek.
Gehuwd voor de kerk op 23-6-1799 te Groningen met Jacobus Mindee, gedoopt op 2-2-1763 te Groningen, zoon van Carel Mindee en Antje Geerts.

   7. 

Gabriellina Harms Houwing, geboren op 31-3-1773 te Zuidbroek, gedoopt op 11-4-1773 te Zuidbroek, overleden op 14-10-1846 te Zuidbroek.
Gehuwd met Arend Deddes Post, geboren op 28-2-1774 te Zuidbroek, gedoopt op 2-3-1774 te Zuidbroek, overleden op 4-11-1830 te Zuidbroek, zoon van Dedde Arents Post en Elisabet Derks.


Vn    Jannes Gabriels Houwing, geboren op 17-3-1738 te Zuidbroek, gedoopt op 21-3-1738 te Zuidbroek, overleden op 3-7-1817 te Meeden, zoon van
Gabriel Harms (zie IVk) en Beerta Jans.
Gehuwd voor de kerk op 20-4-1765 te Meeden met Ettje Hindriks Vegter, overleden op 24-8-1811 te Meeden, dochter van Hindrik Clasens Vegter en Tjaakje Reints.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tjaakje Houwing, geboren op 20-3-1766 te Meeden, gedoopt op 26-3-1766 te Meeden, overleden op 3-8-1766 te Meeden.

   2. 

Tjaakje Houwing, geboren op 8-9-1767 te Meeden, gedoopt op 13-9-1767 te Meeden, overleden op 20-4-1847 te Meeden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 6-3-1805 te Meeden met Jan Willems, geboren circa 1780 te Meeden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-3-1809 te Meeden met Albert Hindriks Wielens.
Meeden hc. RA Vkk van 22 maart 1809 :
de jongman Albert Wielens van Emmelenkamp, zv. wijlend Hindrik Wielens en Geesje Wielens, gew. ehel. aldaar en Tjaake Jans, wed. van Jan Willems, dv. Jan Gabriels en Ettje Hindriks, ehel. op de Meeden.
voor de bruid: haar vader; Klaas Willems, pv., Gabriel Jans, sv. mede bruids volle broeder en Hillenius Hommes, vv. over bruids mj. dogtertje gemeld; Martjen Hindriks, hv. van Klaas Willems gemeld, a.zuster; Heijko Reints, oude oom.

   3. 

Gabriel Jannes Houwing, geboren op 3-11-1771 te Meeden, gedoopt op 10-11-1771 te Meeden, overleden op 3-1-1837 te Meeden.

   4. 

Hindrik Houwing, geboren op 18-10-1775 te Meeden, gedoopt op 22-10-1775 te Meeden, overleden op 15-9-1776 te Meeden.

   5. 

Hindrik Houwing, geboren op 28-4-1779 te Meeden, gedoopt op 2-5-1779 te Meeden, overleden op 22-11-1807 te Meeden.


Vo    Hindrick Houwing, schipper, geboren op 12-4-1743 te Zuidbroek, gedoopt op 14-4-1743 te Zuidbroek, begraven op 12-1-1795 te Utrecht, zoon van
Gabriel Harms (zie IVk) en Beerta Jans.
Gehuwd voor de kerk op 19-4-1776 te Utrecht met Peternella Catharina Gerritsen, gedoopt op 19-4-1750 te Nijmegen (getuige(n): Catharina Courbois), overleden op 13-2-1820 te Utrecht, dochter van Rijk Gerritsen en Hester Courbois.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Constantinus Houwing, gedoopt op 23-2-1777 te Utrecht (zie VIl).

   2. 

Gabriel Houwing, gedoopt op 9-8-1778 te Utrecht, overleden op 8-9-1778 te Utrecht.

   3. 

Rijk Houwing, tinnegieter, gedoopt op 17-10-1779 te Utrecht, overleden op 17-2-1853 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk op 28-1-1810 te Utrecht met Cornelia Copijn, gedoopt op 18-11-1770 te Utrecht, overleden op 8-2-1837 te Utrecht, dochter van Dirk Copijn en Cornelia Nieuwenhuijsen.

   4. 

Beerendina Houwing, gedoopt op 14-10-1781 te Utrecht, overleden op 2-12-1781 te Utrecht.

   5. 

Carel Houwing, gedoopt op 26-10-1783 te Utrecht, overleden op 9-12-1785 te Utrecht.

   6. 

Fransicus Lambertus Houwing, gedoopt op 8-4-1787 te Utrecht, overleden op 21-5-1789 te Utrecht.

   7. 

Catharina Charlotte Houwing, gedoopt op 17-10-1790 te Utrecht, overleden op 25-8-1849 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk op 4-7-1816 te Utrecht met Jean Fredric Pierson, deurwaarder bij de Rechtbank, gedoopt op 18-8-1765 te Utrecht, overleden op 25-12-1826 te Utrecht, zoon van Fredric Pierson en Petronella Smitmans.

   8. 

Gabriel Houwing, gedoopt op 17-10-1790 te Utrecht.

 

Generatie VI


 
VIa    Egbert Houwing, landbouwer, gedoopt op 7-1-1781 te Emmen, overleden op 28-3-1817 te Emmen, zoon van
Geert Houwing (zie Va) en Hindrikje Honning.
Gehuwd op 15-11-1811 te Emmen met Willemtien Weggemans, geboren op 29-10-1784 te Sleen, gedoopt op 3-11-1784 te Sleen, overleden op 1-8-1866 te Valthe, dochter van Lambert Willems Weggemans en Gebbigje Lanning.
Zij hertrouwt met Hendericus Nijenhuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hinderkien Houwing, geboren op 22-10-1812 te Emmen, overleden op 2-4-1882 te Valthe.
Gehuwd op 29-8-1837 te Odoorn met Roelof Nijenhuis, landbouwer, geboren op 20-11-1807 te Valthe, gedoopt op 22-11-1807 te Odoorn, overleden op 10-4-1885 te Valthe, zoon van Harmannus Nijenhuis en Margje Weggemans.
Getuigen huwelijk:
Willem Nijenhuis, 58 jaar, Valthe, oom van de bruidegom
Jan Zegering, 44 jaar, Valthe, neef van de bruidegom
Willem Joling, 52 jaar, Weerdinge, oom van de bruidegom
Geert Rosing, 45 jaar, Valthe, neef van de bruidegom.


VIb    Folkert Houwing, landbouwer, gedoopt op 18-5-1777 te Roswinkel, overleden op 22-2-1855 te Maten, Emmen, zoon van
Geert Jacobs Houwing (zie Vb) en Theodora Folkerts Hazelhoff.
Gehuwd op 8-5-1824 te Vlagtwedde met Naanke Roelofs Brands, gedoopt op 21-5-1797 te Sellingen, overleden op 3-10-1865 te Maten, Emmen, dochter van Roelof Bruins Brands en Grietje Wubbels.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dina Houwing, geboren op 19-3-1825 te Roswinkel, overleden op 27-3-1913 te Roswinkel.
Gehuwd op 20-10-1853 te Vlagtwedde met Derk Wubbelts Draaijer, arbeider, geboren op 26-12-1822 te Onstwedde, overleden op 18-6-1881 te Maten, Emmen, zoon van Wubbelt Derks Draaijer, arbeider, en Harmke Harms Haan.

   2. 

Grietien Houwing, geboren op 6-12-1826 te Roswinkel, overleden op 9-5-1906 te Vlagtwedde.
Gehuwd op 7-5-1853 te Vlagtwedde met Albert Geerts Scholtens, arbeider, geboren op 15-10-1824 te Onstwedde, overleden op 17-10-1881 te Zuidvelde, Vlagtwedde, zoon van Geert Tools Willems Scholtens, arbeider, en
Aaltje Pieters.

   3. 

Geert Houwing, geboren op 9-7-1831 te Emmen (zie VIIa).

   4. 

Jantien Houwing, geboren op 9-4-1834 te Emmen, overleden op 7-1-1906 te Odoorn.
Gehuwd op 15-6-1861 te Onstwedde met Klaas Bakker, arbeider, geboren op 23-9-1834 te Stadskanaal, overleden op 9-8-1894 te Stadskanaal, zoon van Hindrik Klaassens Bakker, landbouwer, en Jantje Derks Koetse.

   5. 

Roelof Houwing, geboren op 15-9-1836 te Emmen (zie VIIb).

   6. 

Albertien Houwing, geboren op 27-10-1843 te Maten, Emmen (zie VIIc).


VIc    Jacob Houwing, arbeider, landbouwer, gedoopt op 5-9-1790 te Roswinkel, overleden op 19-8-1865 te Nieuw Dordrecht, zoon van
Geert Jacobs Houwing (zie Vb) en Theodora Folkerts Hazelhoff.
Gehuwd op 23-11-1819 te Bourtange met Albertien Jans Potse, gedoopt op 26-3-1797 te Ter Apel, overleden op 19-5-1871 te Angelslo, dochter van Jan Hindriks Potse en Antje Freriks Veldhuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Houwing, geboren op 4-5-1821 te Emmen, overleden op 1-9-1918 te Emmen.
Gehuwd op 22-8-1846 te Emmen met Harm Santing, landbouwer, geboren op 30-11-1818 te Roswinkel, overleden op 19-12-1892 te Roswinkel, zoon van Jannes Hindriks Santing en Harmina Jans.

   2. 

Dina Houwing, geboren op 7-10-1823 te Emmen, overleden op 31-1-1885 te Angelsloo.
Gehuwd op 19-10-1857 te Emmen met Andries Oosting, landbouwer, geboren op 30-9-1832 te Eelde, overleden op 10-3-1904 te Emmen, zoon van Geert Oosting, arbeider, en Anna Andries Nijdam.

   3. 

Geert Houwing, geboren op 15-11-1825 te Emmen (zie VIId).

   4. 

Jan Houwing, arbeider, geboren op 24-3-1829 te Emmen, overleden op 17-6-1862 te Angelsloo.

   5. 

Jannes Houwing, geboren op 20-5-1831 te Emmen (zie VIIe).

   6. 

Aaltien Houwing, geboren op 11-10-1833 te Emmen, overleden op 28-5-1868 te Nieuw-Dordrecht.
Gehuwd op 28-11-1862 te Emmen met Adolf Welp, winkelier, geboren op 15-1-1826 te Onstwedde, zoon van Derk Adolfs Welp en Sjaakien Hindriks Knoop.

   7. 

Albert Houwing, geboren op 4-1-1836 te Maten, Emmen, overleden op 10-2-1836 te Maten, Emmen.

   8. 

Albert Houwing, geboren op 5-7-1837 te Maten, Emmen (zie VIIf).


VId    Hindrik Knegtering, landbouwer, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 2-2-1788 te Emmen, overleden op 11-1-1864 te Zuidbarge, zoon van
Jacob Knegtering (zie Vd) en Lammigje Freriks Huising.
Gehuwd op 21-6-1828 te Emmen met Geesje Huising, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 16-10-1791 te Emmen, overleden op 26-2-1877 te Zuidbarge, dochter van
Willem Freriks Huising en Hilligje Jacobs Betting.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jakob Knegtering, landbouwer, geboren op 25-8-1831 te Emmen, overleden op 19-11-1870 te Zuidbarge.
Gehuwd op 10-6-1870 te Emmen met Jopkien Meijering, geboren op 30-5-1845 te Westenesch, overleden op 14-6-1928 te Vianen, dochter van Lucas Meijering, landbouwer, en Trijntje Joling.
Zij hertrouwt met Jan Lanning.


VIe    Hindrik Hindriks Houwing, landbouwer, gedoopt op 3-2-1782 te Veendam, overleden op 25-4-1847 te Ommelanderwijk, zoon van
Hindrik Hindriks Houwing (zie Vi) en Geertruid Cornelis.
Gehuwd op 14-12-1818 te Veendam met Sieke Hittjes Hazewinkel, gedoopt op 6-7-1788 te Veendam, overleden op 9-4-1829 te Veendam, dochter van Hittje Sientjes Hazewinkel en Jetske Abrahams Hazewinkel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 11-9-1819 te Veendam, overleden op 11-9-1819 te Veendam.

   2. 

Jetta Elijsabeth Houwing, geboren op 19-12-1821 te Veendam, overleden op 31-10-1876 te Nieuwe Pekela.
Gehuwd (1) op 21-4-1845 te Veendam met Geert Jacobs Stuut, boerenknecht, geboren op 2-7-1821 te Nieuwe Schans, overleden op 16-11-1848 te Ommelanderwijk, zoon van Jacob Roelfs Stuut en Trijntje Hindriks.
Gehuwd (2) op 15-5-1858 te Nieuwe Pekela met Derk Jager, dienstknecht, geboren op 26-10-1823 te Nieuwe Pekela, overleden op 25-9-1877 te Nieuwe Pekela, zoon van Menne Berends Jager en Klaassien Jans Zwiers.


VIf    Wilte Houwing, arbeider, gedoopt op 15-11-1795 te Veendam, overleden op 1-3-1851 te Ommelanderwijk, zoon van
Hindrik Hindriks Houwing (zie Vi) en Elisabeth Koerts.
Gehuwd op 11-9-1826 te Veendam met Lammigje Hindriks Boon, gedoopt op 19-1-1800 te Veendam, overleden op 1-6-1858 te Veendam, dochter van Hindrik Alberts Boon, arbeider, en Jantje Klasens Boiten.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elizabeth Houwing, geboren op 21-12-1826 te Veendam, overleden op 17-2-1891 te Ommelanderwijk.
Gehuwd op 23-5-1857 te Veendam met Jannes Hindriks Smook, boerenknecht, geboren op 11-4-1827 te Nieuwe Pekela, overleden op 20-12-1909 te Ommelanderwijk, zoon van Hindrik Martens Smook, arbeider, en Beertje Jannes Kater.

   2. 

Hendrik Houwing, geboren op 20-9-1829 te Veendam (zie VIIg).

   3. 

Koert Houwing, geboren op 25-12-1833 te Veendam, overleden op 3-1-1834 te Veendam.

   4. 

Jantje Houwing, geboren op 11-6-1839 te Veendam, overleden op 19-7-1839 te Veendam.

   5. 

Jantje Houwing, geboren op 30-8-1840 te Veendam, overleden op 24-10-1844 te Ommelanderwijk.


VIg    Albert Houwing, gedoopt op 10-2-1799 te Veendam, overleden op 9-10-1856 te Veendam, zoon van
Hindrik Hindriks Houwing (zie Vi) en Elisabeth Koerts.
Gehuwd op 26-5-1834 te Veendam met Eefke Jans Sligter, gedoopt op 15-9-1809 te Veendam, overleden op 2-10-1882 te Ommelanderwijk, dochter van Jan Everts Sligter, arbeider, en Eefke Jans de Groot.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Houwing, geboren op 3-9-1834 te Veendam (zie VIIh).

   2. 

Jan Houwing, geboren op 16-2-1837 te Veendam, overleden op 24-11-1892 te Ommelanderwijk.

   3. 

Elisabeth Houwing, geboren op 1-11-1839 te Veendam, overleden op 9-12-1915 te Groningen.
Gehuwd op 21-12-1864 te Veendam met Jan Joosten, schippersknecht, geboren op 7-1-1833 te Wildervank, overleden op 8-2-1904 te Delfzijl, zoon van Jurjen Jacobs Joosten en Marijke Geerts Deuze.

   4. 

Eefke Houwing, geboren op 9-9-1842 te Veendam, overleden op 3-10-1910 te Ommelanderwijk.
Gehuwd op 25-5-1878 te Veendam met Wiecher Zuur, arbeider, geboren op 24-4-1848 te Veendam, overleden op 2-5-1933 te Veendam, zoon van Harm Hindriks Zuur, werkman, en Trijntje Wiechers Panman.

   5. 

Evert Houwing, geboren op 5-1-1848 te Ommelanderwijk, overleden op 16-2-1848 te Ommelanderwijk.

   6. 

Evert Houwing, geboren op 16-9-1850 te Ommelanderwijk, overleden op 12-11-1851 te Ommelanderwijk.


VIh    Hendrikje Houwing, geboren op 5-4-1826 te Slochteren, overleden op 6-7-1865 te Slochteren, dochter van
Jan Hindriks Houwing (zie Vj) en Anje Geerts Hamhuis.
Kind:

   1. 

Jan Houwing, geboren op 29-8-1853 te Slochteren, overleden op 12-10-1895 te Slochteren.


VIi    Wessel Sikkes Houwing, rijksontvanger, gedoopt op 25-12-1762 te Bellingeweer, overleden op 17-7-1833 te Losser, zoon van
Sikke Obbes en Ikje Houwing (zie Vl).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-6-1785 te Groningen met Margaretha Louisa Herchen, geboren te Jemgum, Ofrl. Overleden circa 1786 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 10-7-1787 te Groningen met Margaretha Geertruda Heideggers, gedoopt op 24-4-1768 te Wetsinge, dochter van Hindrikus Adolfus Heideggers en Louwize Zuzanna Meinet.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Sikko Houwing, sergeant-majoor, gedoopt op 19-9-1786 te Groningen, overleden op 12-5-1814 te Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Lowyza Susanna Houwing, gedoopt op 6-7-1788 te Groningen, overleden op 24-12-1862 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 28-11-1808 te Groningen met Hindrik Klaas Brouwer, koopman, gedoopt op 3-1-1781 te Groningen, overleden op 6-10-1853 te Groningen, zoon van Klaas Hindrik Brouwer en Elizabeth Holwijns.

   3. 

Jekka Houwing, gedoopt op 30-1-1791 te Groningen.

   4. 

Ika Houwing, gedoopt op 18-3-1792 te Groningen, overleden op 24-12-1815 te Groningen.
Gehuwd op 30-3-1812 te Groningen met Johannes Reisiger, koopman, gedoopt op 12-12-1788 te Groningen, zoon van Jacob Reisiger en Anna Christina van Gorkum.

   5. 

Johanna Lowijsa Houwing, gedoopt op 21-12-1794 te Groningen.

   6. 

Hindrik Adolph Houwing, gedoopt op 12-6-1796 te Groningen, overleden op 6-8-1816 te Groningen.

   7. 

Johannes Conrades Houwing, gedoopt op 9-3-1800 te Groningen (zie VIIi).

   8. 

Lowiza Johanna Houwing, gedoopt op 19-9-1802 te Groningen, overleden op 19-10-1855 te Ootmarsum.
Gehuwd op 30-10-1833 te Oldenzaal met Johannes Anton Frederik Bruijns, rijkscontroleur, gedoopt op 29-7-1785 te Groenlo, zoon van Hermanus Bruijns, rijksontvanger, en Alexandrina Elisabeth Morser.

   9. 

Johannes Fredericus Heideggers Houwing, geboren op 29-4-1805 te Groningen (zie VIIj).

   10. 

Wesselia Houwing, geboren op 3-4-1808 te Groningen, gedoopt op 1-5-1808 te Groningen, overleden op 9-6-1857 te Terwispel.

   11. 

Wolter Houwing, geboren op 30-4-1811 te Groningen, gedoopt op 26-5-1811 te Groningen, overleden op 30-1-1812 te Groningen.


VIj    Ubbe Sickes Houwing, bovendienaar van de Hoge Justitiekamer, geboren op 23-8-1767 te Winsum, gedoopt op 30-8-1767 te Winsum, overleden op 23-7-1816 te Groningen, zoon van
Sikke Obbes en Ikje Houwing (zie Vl).
Gehuwd voor de kerk op 13-7-1790 te Groningen met Gezina Rosingh, geboren circa 1767 te Kerkborgen, Ofrl. Overleden op 8-2-1847 te Groningen, dochter van R. Rosingh en Gesina Borchers.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gesijna Houwing, gedoopt op 22-6-1791 te Groningen.
Gehuwd met Johann Bernard Goudschaal, brouwer, overleden op 16-4-1815 te Leer.

   2. 

Ika Houwing, gedoopt op 28-12-1792 te Groningen (zie VIIk).

   3. 

Pieterdina Elisabeth Houwing, gedoopt op 26-11-1794 te Groningen, overleden op 11-6-1848 te Wildervank.
Gehuwd op 7-6-1820 te Groningen met Anthonie le Clerq, apotheker, geboren op 12-6-1789 te Middelburg, overleden op 26-12-1858 te Wildervank, zoon van Isaac le Clerq, houtkoper, en Cornelia Sanders.


VIk    Derk Sikkes Houwing, boekhoudend commies, rijksontvanger, geboren op 29-4-1783 te Winsum, gedoopt op 29-4-1783 te Winsum, overleden op 8-1-1866 te Appingedam, zoon van
Sikke Obbes en Ikje Houwing (zie Vl).
Gehuwd op 22-10-1811 te Nieuweschans met Wijpke Harms Brouwer, gedoopt op 2-9-1787 te Bellingwolde, overleden op 1-6-1855 te Appingedam, dochter van Harm Hindriks en Ettje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Ettje Houwing, geboren op 29-11-1811 te Nieuweschans, gedoopt op 8-12-1811 te Nieuweschans, overleden op 27-10-1894 te Bierum.
Gehuwd op 29-4-1841 te Beerta met Johan Pieter Goudschaal, bakker, geboren op 29-6-1815 te Leer, overleden op 20-9-1846 te Groningen, zoon van
Johann Bernard Goudschaal, brouwer, en Gesijna Houwing.

   2. 

Sikke Derks Houwing, fuselier, geboren circa 1813 te Landschaftspolder, overleden op 10-8-1843 te Beerta.

   3. 

Harm Houwing, geboren op 22-4-1814 te Oudeschans, overleden op 17-5-1814 te Oudeschans.

   4. 

Harm Houwing, geboren op 4-9-1815 te Bellingwolde (zie VIIl).

   5. 

Wessel Derks Houwing, geboren op 1-8-1817 te Nieuweschans (zie VIIm).

   6. 

Jan Derks Houwing, geboren op 13-5-1819 te Nieuweschans (zie VIIn).

   7. 

Ika Houwing, geboren op 11-12-1821 te Nieuweschans, overleden op 16-9-1827 te Beerta.

   8. 

Anna Houwing, geboren op 11-12-1821 te Nieuweschans, overleden op 20-4-1870 te Appingedam.

   9. 

Hinderikus Houwing, kantoorbediende, geboren op 15-4-1823 te Nieuweschans, overleden op 28-4-1843 te Beerta.

   10. 

Elizabeth Houwing, geboren op 26-9-1825 te Beerta, overleden op 24-12-1911 te Oldersum, Dld.
Gehuwd op 23-10-1862 te Appingedam met Dijke Janssen Dijken, steenfabrikant te Oldersum, geboren op 12-12-1830 te Oldersum, Dld. Overleden op 26-6-1878 te Oldersum, Dld. Zoon van Jan Dijken, steenfabrikant, en Johanna Harms.


VIl    Constantinus Houwing, onderwijzer, schoolhouder, gedoopt op 23-2-1777 te Utrecht, overleden op 15-4-1841 te Groningen, zoon van
Hindrick Houwing (zie Vo) en Peternella Catharina Gerritsen.
Gehuwd voor de kerk op 15-9-1805 te Groningen met Jantje Boerma, gedoopt op 8-3-1780 te Groningen, dochter van Wicher Boerma en Hendrika Wolters.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wicherdina Lammina Houwing, geboren op 21-6-1806 te Groningen, gedoopt op 29-6-1806 te Groningen.
Gehuwd op 16-2-1826 te Groningen met Jan Drewes, schipper, gedoopt op 21-1-1798 te Groningen, zoon van Drewes Meinders Drewes Drewes, schipper, en Albertje Harms.

   2. 

Pieternella Houwing, gedoopt op 19-7-1807 te Groningen, overleden op 22-9-1822 te Groningen.

   3. 

Hendrik Houwing, geboren op 24-11-1809 te Groningen, gedoopt op 17-12-1809 te Groningen, overleden op 9-2-1810 te Groningen.

   4. 

Henderikus Houwing, geboren op 26-1-1812 te Groningen, overleden op 18-4-1812 te Groningen.

   5. 

Johannis Hendrikus Houwing, geboren op 3-3-1814 te Groningen, overleden op 4-10-1816 te Groningen.

   6. 

Wigcher Houwing, geboren op 27-8-1815 te Groningen, overleden op 30-8-1815 te Groningen.

   7. 

Henderika Houwing, geboren op 28-7-1817 te Groningen, overleden op 26-10-1895 te Groningen.
Gehuwd op 14-5-1840 te Groningen met Roelf Kruiming de Vries, verver en glazenmaker, gedoopt op 23-9-1810 te Groningen, overleden op 24-4-1867 te Groningen, zoon van Pieter Freerks de Vries, leedaanzegger, en Roelfien Roelfs Kruiming.

 

Generatie VII


 
VIIa    Geert Houwing, arbeider, geboren op 9-7-1831 te Emmen, overleden op 27-2-1896 te Musselkanaal, zoon van
Folkert Houwing (zie VIb) en Naanke Roelofs Brands.
Gehuwd op 27-10-1860 te Onstwedde met Frederika Willems van der Heide, geboren op 12-10-1825 te Onstwedde, overleden op 6-2-1904 te Musselkanaal, dochter van Frederik Willems, landbouwer, en Harmke Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmke Houwing, geboren op 20-1-1862 te Mussel, overleden op 11-1-1863 te Mussel.

   2. 

Frederik Houwing, geboren op 24-3-1863 te Mussel, overleden op 15-1-1864 te Mussel.

   3. 

Harmke Houwing, geboren op 19-7-1865 te Mussel, overleden op 18-9-1865 te Mussel.

   4. 

Harmke Houwing, geboren op 12-3-1867 te Mussel, overleden op 22-7-1891 te Mussel.


VIIb    Roelof Houwing, arbeider, landbouwer, geboren op 15-9-1836 te Emmen, zoon van
Folkert Houwing (zie VIb) en Naanke Roelofs Brands.
Gehuwd op 10-8-1872 te Emmen met Mina Hilgen, geboren op 2-5-1832 te Emmen, overleden op 21-12-1893 te Roswinkel, dochter van Harm Hilgen en Geertien Elling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Houwing, geboren op 12-12-1873 te Roswinkel, overleden op 15-12-1873 te Roswinkel.

   2. 

Geertje Houwing, geboren op 12-1-1877 te Roswinkel (zie VIIIa).


VIIc    Albertien Houwing, geboren op 27-10-1843 te Maten, Emmen, overleden op 10-4-1903 te Vlagtwedde, dochter van
Folkert Houwing (zie VIb) en Naanke Roelofs Brands.
Gehuwd op 17-4-1874 te Vlagtwedde met Willem Scholtens, arbeider, geboren op 3-6-1817 te Onstwedde, overleden op 1-6-1885 te Sellingen, zoon van
Geert Tools Willems Scholtens, arbeider, en Aaltje Pieters
.
Kind:

   1. 

Naanke Houwing, geboren op 23-4-1867 te Emmen, overleden op 6-8-1884 te Emmercompascuum.


VIId    Geert Houwing, arbeider, geboren op 15-11-1825 te Emmen, overleden op 17-4-1883 te Angelschendijk, Emmen, zoon van Jacob Houwing (zie VIc) en Albertien Jans Potse.
Gehuwd op 15-5-1858 te Emmen met Aaltien Nijdam, geboren op 29-10-1825 te Eelde, overleden op 16-10-1895 te Sleen, dochter van Arend Geerts Nijdam en Elisabeth Abels.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lina Houwing, geboren op 7-2-1859 te Angelsloo, overleden op 3-8-1952 te Sleen.
Gehuwd op 5-7-1879 te Emmen met Jan Koopman, landbouwer, geboren op 24-8-1850 te Emmen, overleden op 9-12-1921 te Erm, zoon van Albert Koopman en Willemtien Reinders.

   2. 

Jakob Houwing, geboren op 16-8-1861 te Angelsloo (zie VIIIb).

   3. 

Albertien Houwing, geboren op 8-10-1863 te Angelsloo, overleden op 25-8-1866 te Angelsloo.

   4. 

Aaltien Houwing, geboren op 28-5-1866 te Angelsloo, overleden op 21-6-1866 te Angelsloo.

   5. 

Albertien Houwing, geboren op 7-11-1869 te Angelsloo, overleden op 24-5-1951 te Dennenoord, Zuidlaren.
Gehuwd (1) op 8-11-1892 te Zweeloo met Geert Rozema, geboren op 29-3-1856 te Meppen, overleden op 18-11-1920 te Emmen, zoon van Willem Rozema, landbouwer, en Roelofje Nijsing.
Gehuwd (2) op 11-5-1929 te Emmen met Jakob Kuiper, timmerman, geboren op 12-8-1867 te Emmen, zoon van Harm Kuiper en Grietien Pol.


VIIe    Jannes Houwing, landbouwer, arbeider, geboren op 20-5-1831 te Emmen, overleden op 1-4-1904 te Emmen, zoon van Jacob Houwing (zie VIc) en Albertien Jans Potse.
Gehuwd op 31-12-1864 te Beilen met Sijgje Vording, geboren op 7-4-1842 te Bruntink, Westerbork, overleden op 27-4-1907 te Emmen, dochter van Berend Vording, landbouwer, en Trijntje Berends.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berend Houwing, geboren op 6-4-1865 te Westerbork (zie VIIIc).

   2. 

Albertje Houwing, geboren op 21-4-1867 te Laaghalen, overleden op 5-2-1912 te Emmen.

   3. 

Jakob Houwing, geboren op 17-12-1868 te Hijken, overleden op 7-1-1870 te Hoogersmilde.

   4. 

Jakob Houwing, geboren op 8-7-1871 te Hoogersmilde, overleden op 8-4-1873 te Hoogersmilde.

   5. 

Aaltje Houwing, geboren op 31-1-1874 te Hoogersmilde.
Gehuwd op 22-3-1895 te Emmen met Douwe Kruit, arbeider, geboren op 5-8-1869 te Drouwenermond, zoon van Klaas Kruit, arbeider, en Antje Bakker.

   6. 

Geertje Houwing, geboren op 5-11-1876 te Ooststellingwerf, overleden op 25-7-1917 te Emmen.
Gehuwd op 9-4-1903 te Emmen met Jan Wilken, arbeider, geboren op 8-7-1877 te Emmen, zoon van Harm Hendrik Wilken, arbeider, en Harmina Santing.

   7. 

N.N. Houwing, geboren op 29-4-1880 te Ooststellingwerf, overleden op 29-4-1880 te Ooststellingwerf.

   8. 

Jopkien Houwing, geboren op 7-2-1882 te Weerdingermarke, overleden op 8-8-1883 te Weerdingerveen.

   9. 

Jantje Houwing, geboren op 18-8-1884 te Weerdingerveen, overleden op 29-7-1885 te Weerdingerveen.


VIIf    Albert Houwing, landbouwer, voerman, tolgaarder, geboren op 5-7-1837 te Maten, Emmen, overleden op 23-3-1891 te Kanaal, Oosterhesselen, zoon van Jacob Houwing (zie VIc) en Albertien Jans Potse.
Gehuwd op 12-9-1867 te Emmen met Aaltje Vos, geboren op 27-11-1837 te Beilen, overleden op 10-4-1910 te Zweeloo, dochter van Willem Vos en Hendrikje Jonkers.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 24-12-1867 te Nieuw-Dordrecht, overleden op 24-12-1867 te Nieuw-Dordrecht.

   2. 

Jakob Houwing, milicien stukrijder, geboren op 8-2-1869 te Nieuw Dordrecht, overleden op 3-4-1892 te Breda.

   3. 

N.N. Houwing, geboren op 13-5-1872 te Nieuw-Dordrecht, overleden op 13-5-1872 te Nieuw-Dordrecht.

   4. 

N.N. Houwing, geboren op 22-9-1873 te Wilhelmsoord, Emmen, overleden op 22-9-1873 te Wilhelmsoord, Emmen.

   5. 

Hendrika Houwing, geboren op 15-9-1874 te Oosterhesselen, overleden op 19-8-1925 te Assen.
Gehuwd op 25-10-1906 te Zweeloo met Wiecher Koops, brievengaarder, geboren op 10-2-1854 te Zweeloo, overleden op 10-2-1917 te Zweeloo, zoon van Willem Koops en Jantje Hoving.

   6. 

N.N. Houwing, geboren op 15-8-1878 te Kanaal, Oosterhesselen, overleden op 15-8-1878 te Kanaal, Oosterhesselen.

   7. 

N.N. Houwing, geboren op 27-12-1880 te Oosterhesselen, overleden op 27-12-1880 te Oosterhesselen.


VIIg    Hendrik Houwing, geboren op 20-9-1829 te Veendam, overleden op 25-9-1899 te Ommelanderwijk, zoon van Wilte Houwing (zie VIf) en Lammigje Hindriks Boon.
Gehuwd op 22-5-1858 te Veendam met Elsien Manuel, geboren op 17-8-1818 te Veendam, overleden op 14-3-1904 te Ommelanderwijk, dochter van Harm Jans Manuel en Jantje Jans Rubing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 24-2-1859 te Ommelanderwijk, overleden op 24-2-1859 te Ommelanderwijk.


VIIh    Hindrik Houwing, boerenknecht, geboren op 3-9-1834 te Veendam, overleden op 23-1-1901 te Ommelanderwijk, zoon van Albert Houwing (zie VIg) en Eefke Jans Sligter.
Gehuwd op 23-5-1868 te Veendam met Annegien van Dijk, geboren op 1-5-1841 te Delfzijl, overleden op 17-2-1909 te Veendam, dochter van Jochem Tjaards van Dijk en Hindrikje Onnes de Jonge.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Efiena Houwing, geboren op 4-11-1868 te Veendam, overleden op 24-9-1894 te Oosterdiep, Veendam.

   2. 

Hinderika Elizabetha Houwing, geboren op 4-11-1871 te Veendam, overleden op 13-12-1871 te Veendam.

   3. 

Albert Hendrik Houwing, geboren op 25-4-1874 te Veendam, overleden op 23-5-1874 te Veendam.


VIIi    Johannes Conrades Houwing, rijksontvanger, gedoopt op 9-3-1800 te Groningen, overleden op 24-7-1868 te Oosterbeek, zoon van Wessel Sikkes Houwing (zie VIi) en Margaretha Geertruda Heideggers.
Gehuwd op 7-5-1832 te Grave met Wilhelmina Agnitha van der Meulen, gedoopt op 8-9-1905 te Grave, overleden op 11-9-1891 te Arnhem, dochter van Willem Hendrik van der Meulen, luitenant, controleur, en Agnieta Fransica Maria Ragaij.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Agnieta Margaretha Jeanette Houwing, geboren op 11-4-1832 te Grave, overleden op 28-6-1898 te Tolkamer.
Gehuwd op 26-9-1864 te Blokzijl met Jacob Bolhuis, rijksontvanger, geboren op 4-5-1831 te Leeuwarden, overleden op 6-7-1901 te Lochem, zoon van Rindert Bolhuis, rijksontvanger, en Grietje Martens de Boer.

   2. 

Wessel Hendrik Houwing, geboren op 13-6-1834 te Losser (zie VIIId).

   3. 

Margaretha Geertruida Houwing, geboren op 22-5-1836 te Losser, overleden op 26-10-1863 te Blokzijl.

   4. 

Wilhelmina Conradina Houwing, geboren circa 1839 te Losser, overleden op 26-6-1844 te Steenwijk.

   5. 

Willem Houwing, apotheker te Arnhem, geboren op 13-11-1839 te Hasselt, overleden op 5-4-1911 te Scheveningen.

   6. 

Hendrik Houwing, geboren op 13-11-1840 te Hasselt, overleden op 5-2-1877 te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-4-1865 te Leeuwarden met Oeke Schaap, geboren op 16-4-1843 te Leeuwarden, overleden op 10-1-1924 te NIjmegen, dochter van Douwe Bouwes Schaap en Sijtske Harings Vierssen.

   7. 

Lousia Susanna Houwing, geboren op 25-1-1842 te Hasselt, overleden op 13-4-1924 te Den Haag.
Gehuwd op 12-8-1868 te Renkum met Jan Nicolaas Blaauw, koopman, wijnhandelaar, handelsagent, geboren op 23-4-1830 te Arnhem, overleden op 18-3-1896 te Groningen, zoon van Michiel Fredrik Blaauw, koopman, en Renetta Christina Evekink.

   8. 

Cornelis Jacob Houwing, geboren op 17-2-1844 te Steenwijk (zie VIIIe).

   9. 

Wilhelmina Conardina Houwing, geboren op 12-1-1846 te Steenwijk, overleden op 12-7-1918 te Den Haag.
Gehuwd op 8-11-1867 te Blokzijl met Atto van Dam, predikant, geboren op 20-3-1839 te Gorredijk, overleden op 15-10-1877 te Wonseradeel, zoon van Hendrik Hendriks van Dam en Piertje Feddes Lageveen.

   10. 

Jeanette Amaranthe Houwing, geboren op 18-8-1848 te Steenwijk, overleden op 28-12-1928 te Den Haag.
Gehuwd op 9-5-1878 te Arnhem met Joseph Frederik Westerberg, administrateur, directeru Eerste Rotterdamse Verzekerings Maatschappij, geboren op 23-4-1845 te Amsterdam, overleden op 11-2-1913 te Den Haag, zoon van Adolph Henri Joseph Westerberg en Catharina Johanna Teupken.

   11. 

Dina Henriette Houwing, geboren op 5-6-1850 te Steenwijk, overleden op 25-5-1931 te Den Haag.


VIIj    Johannes Fredericus Heideggers Houwing, predikant te Oldelamer 1830-1837, Gorredijk 1837-1855. Geboren op 29-4-1805 te Groningen, gedoopt op 12-5-1805 te Groningen, overleden op 2-3-1882 te Terwispel, zoon van Wessel Sikkes Houwing (zie VIi) en Margaretha Geertruda Heideggers.
Gehuwd op 24-4-1830 te Groningen met Antje de Cock, geboren op 25-9-1808 te Amsterdam, gedoopt op 9-10-1808 te Amsterdam, overleden op 28-8-1888 te Terwispel, dochter van Tjaarda Rembertus de Cock en Wiebje van Weperen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wesselius Marcus Houwing, geboren op 1-3-1831 te Oldelamer (zie VIIIf).

   2. 

Tjaarda Rembertus Houwing, geboren op 2-9-1833 te Oldelamer (zie VIIIg).


VIIk    Ika Houwing, gedoopt op 28-12-1792 te Groningen, dochter van Ubbe Sickes Houwing (zie VIj) en Gezina Rosingh.
Kind:

   1. 

Hinderika Houwing, geboren op 19-11-1821 te Groningen.
Gehuwd op 11-3-1847 te Groningen met Menne Derks Wilkens, zeeman, geboren op 5-10-1819 te Groningen, zoon van Derk Wilkens, koopman, en Ida Harkema.


VIIl    Harm Houwing, belastingcontroleur, geboren op 4-9-1815 te Bellingwolde, overleden op 16-1-1884 te Tilburg, zoon van Derk Sikkes Houwing (zie VIk) en Wijpke Harms Brouwer.
Gehuwd op 18-11-1853 te Kampen met Johanna Cornelia Plomp, geboren op 13-5-1818 te 's Princenhage, overleden op 16-5-1903 te 's Hertogenbosch, dochter van Nicolaas Plomp en Johanna van den Bosch.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dirk Nicolaas Houwing, geboren op 26-11-1854 te Ootmarsum (zie VIIIh).

   2. 

Johan Wiepko Houwing, geboren op 7-1-1856 te Ootmarsum (zie VIIIi).

   3. 

Wiepko Herman Houwing, controleur belasting/kadaster, geboren op 7-11-1857 te Almelo, overleden op 20-7-1899 te Breda.
Gehuwd op 26-6-1885 te Nijmegen met Hubertine Maria Roos, geboren op 25-9-1860 te Nijmegen, overleden 3-1944, dochter van George Gerrit Willem Roos en Huibertje Conrelia van der Maden.

   4. 

Nicolina Johanna Emilia Houwing, geboren op 11-3-1860 te Herwen, overleden op 12-10-1896 te Honnef.
Gehuwd op 7-10-1885 te Dieren met Frederik Hendrik Donner, luitenant, kolonel der infanterie, geboren op 18-8-1854 te Amsterdam, overleden op 20-7-1912, zoon van Johan Jacob Donner en Gerhardine Ditmar Leicher.


VIIm    Wessel Derks Houwing, gemeenteontvanger, logementhouder, geboren op 1-8-1817 te Nieuweschans, overleden op 2-11-1888 te Appingedam, zoon van Derk Sikkes Houwing (zie VIk) en Wijpke Harms Brouwer.
Gehuwd (1) op 16-11-1844 te Appingedam met Aletta Steenhuis, geboren op 26-8-1813 te Appingedam, overleden op 23-11-1845 te Appingedam, dochter van Tjark Steenhuis, logementhouder, en Aaltje Sierts.
Gehuwd (2) op 28-2-1849 te Appingedam met Reurtdina Reurts Dijk, geboren op 24-1-1819 te Appingedam, overleden op 16-1-1871 te Appingedam, dochter van Reurt Dijk en Aaltje van Ulphen, winkeliersche.
Gehuwd (3) op 19-12-1872 te Appingedam met Jantje de Bruin, geboren op 23-2-1817 te Appingedam, overleden op 16-2-1909 te Appingedam, dochter van Elbert Hindriks de Bruin en Elsjen Doekes Pot.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Derk Houwing, winkelier, geboren op 4-11-1845 te Appingedam, overleden op 29-12-1914 te Appingedam.
Gehuwd op 21-9-1871 te Edam met Aike de Jonge, geboren circa 1849 te Edam, overleden op 23-11-1917 te Appingedam, dochter van IJsbrand Derks de Jonge, kapitein, en
Anna Schuring.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Alida Harmanna Houwing, geboren op 30-11-1849 te Appingedam, overleden op 5-2-1901 te Eppenhuizen.
Gehuwd op 22-3-1890 te Appingedam met Siebrand Bakker, smid, geboren op 7-11-1851 te Zeerijp, overleden op 31-8-1920 te Zandeweer, zoon van Gerrit Pieters Bakker en Magdalena Harms Hein.

   3. 

Wiepko Herman Houwing, geboren op 24-4-1852 te Appingedam (zie VIIIj).

   4. 

Reurt Jacob Houwing, geboren op 23-4-1854 te Appingedam (zie VIIIk).


VIIn    Jan Derks Houwing, rijksontvanger, geboren op 13-5-1819 te Nieuweschans, overleden op 24-1-1879 te Zevenbergen, zoon van
Derk Sikkes Houwing (zie VIk) en Wijpke Harms Brouwer.
Gehuwd op 5-8-1852 te Voorst met Johanna Maelia Leicher, geboren op 24-2-1824 te Bergen, België, overleden op 29-11-1903 te Den Haag, dochter van Jan Hendrik Leicher en Barbara Guelmina Sparagnapane.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 19-8-1853 te Rotterdam, overleden op 10-8-1853 te Rotterdam.

   2. 

Dirk Jan Houwing, geboren op 11-1-1855 te Rotterdam, overleden op 17-4-1856 te Twello.

   3. 

Guelmina Wiepina Henriette Houwing, geboren op 4-4-1857 te Rotterdam, overleden op 19-11-1930.
Gehuwd op 4-9-1885 te Breda met Frederik Willem Driessen, kapitein der infanterie, geboren op 23-9-1851 te Deventer, overleden op 17-1-1930 te Den Haag, zoon van Willem Frederik George Lodewijk Driessen en Aline Clementine van Gendt.

   4. 

Wiepke Hermina Houwing, geboren op 28-12-1858 te Rotterdam, overleden op 18-7-1859 te Rotterdam.

   5. 

Dirk Jan Hendrik Houwing, geboren op 14-2-1862 te Rotterdam, overleden op 16-2-1863 te Rotterdam.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Geertje Houwing, geboren op 12-1-1877 te Roswinkel, overleden op 23-4-1927 te Veele, dochter van
Roelof Houwing (zie VIIb) en Mina Hilgen.
Gehuwd op 31-10-1903 te Onstwedde met Hindrik Huls, landbouwer, geboren op 19-3-1845 te Vlagtwedde, overleden op 8-4-1914 te Vlagtwedde, zoon van Harm Hindriks Huls en Trijntje Harms Kuipers.
Kind:

   1. 

Hinderikus Houwing, geboren op 6-1-1894 te Roswinkelermarke, overleden op 10-2-1937 te Odoorn.


VIIIb    Jakob Houwing, arbeider, geboren op 16-8-1861 te Angelsloo, zoon van
Geert Houwing (zie VIId) en Aaltien Nijdam.
Gehuwd op 24-5-1889 te Emmen met Hillechien Ottens, geboren op 22-3-1866 te Odoornerveen, overleden op 11-12-1897 te Klijndijk, dochter van Otte Ottens en Jantien Uiterwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 5-1-1890 te Angelsloo, overleden op 5-1-1890 te Angelsloo.

   2. 

Geert Houwing, geboren op 8-1-1891 te Angelsloo, overleden op 14-1-1891 te Angelschendijk.

   3. 

N.N. Houwing, geboren op 25-12-1891 te Angelschendijk, overleden op 25-12-1891 te Angelschendijk.

   4. 

N.N. Houwing, geboren op 13-3-1893 te Angelschendijk, overleden op 13-3-1893 te Angelschendijk.

   5. 

Aaltje Houwing, geboren op 12-3-1894 te Angelsloodijk.

   6. 

Jantje Houwing, geboren op 2-11-1897 te Klijndijk, overleden op 12-12-1897 te Klijndijk.


VIIIc    Berend Houwing, arbeider, geboren op 6-4-1865 te Westerbork, overleden op 28-11-1913 te Vlagtwedde, zoon van
Jannes Houwing (zie VIIe) en Sijgje Vording.
Gehuwd op 6-11-1897 te Vlagtwedde met Jantje Betten, geboren op 8-9-1869 te Appelscha, overleden op 8-3-1919 te Emmen, dochter van Anne Feyes Betten, arbeider, en Aaltje Homan.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jans Houwing, geboren op 25-1-1899 te Vlagtwedde, overleden op 10-4-1900 te Vlagtwedde.

   2. 

Sijgien Houwing, geboren op 6-5-1901 te Vlagtwedde, overleden op 12-9-1903 te Emmen.


VIIId    Wessel Hendrik Houwing, controleur, geboren op 13-6-1834 te Losser, overleden op 21-1-1922 te Zeist, zoon van
Johannes Conrades Houwing (zie VIIi) en Wilhelmina Agnitha van der Meulen.
Gehuwd op 8-9-1864 te Enschede met Margaretha Hermina Jannink, geboren op 15-4-1843 te Enschede, overleden op 2-3-1910 te Den Haag, dochter van Gerhard Jannink, fabrikant, en Aleida Engelbertha van Heek.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Conradus Houwing, directeur, geboren op 7-7-1865 te Enschede, overleden op 6-3-1929 te Den Haag.
Gehuwd op 16-5-1905 te Den Haag met Anna Maria de Visch Eybergen.

   2. 

Gerhard Houwing, geboren op 7-7-1867 te Enschede (zie IXa).

   3. 

Wilhelmina Agnita Houwing, geboren 6-1868 te Enschede, overleden op 25-4-1869 te Enschede.

   4. 

Wilhelmina Agnita Houwing, geboren op 1-2-1870 te Enschede, overleden op 30-9-1943 te Apeldoorn.
Gehuwd op 27-6-1895 te Rotterdam met Leendert Adrianus Thomee, arts te Rotterdam, geboren op 27-3-1864 te Delfshaven, overleden op 25-6-1929 te Rotterdam, zoon van Johannes Thomee en Geertruida Helena Francina van Staveren.

   5. 

Aleida Engelberta Houwing, geboren op 2-5-1871 te Lonneker, overleden op 7-1-1917 te Amsterdam.

   6. 

Wessel Hendrik Houwing, handelaar in olie en benzine, geboren op 13-2-1873 te Harlingen, overleden op 8-2-1933 te Den Haag.
Gehuwd op 22-9-1904 te Haarlem met Maria Catharina Middelbeek, geboren 1872 te Amsterdam, dochter van Johannes Catharinus Middelbeek en Maria Catharina Kuneman.

   7. 

Margaretha Hermina Houwing, geboren op 9-7-1874 te Harlingen, overleden op 5-5-1875 te Harlingen.

   8. 

Willem Houwing, boomkweker, geboren op 7-3-1876 te Harlingen.
Gehuwd (1) op 1-12-1904 te Rotterdam met Jeanette Charlotta Verhaar, geboren op 10-5-1877 te Huizen, dochter van Jacob Olivier Verhaar en Adriana Charlotte Hackstroh.
Gehuwd (2) op 14-8-1907 te Rotterdam met Lydia Douzon, geboren op 18-8-1888 te Amsterdam, overleden op 12-9-1944 te Haarlem.
Echtscheiding op 6-9-1907 te Rotterdam.


VIIIe    Cornelis Jacob Houwing, ontvanger der directe belastingen, geboren op 17-2-1844 te Steenwijk, overleden op 15-2-1897 te Utrecht, zoon van
Johannes Conrades Houwing (zie VIIi) en Wilhelmina Agnitha van der Meulen.
Gehuwd op 9-12-1878 te Hulst met Agatha Adriana Suzanna van Dam, geboren op 22-1-1854 te Axel, overleden op 20-10-1921 te Teteringen, dochter van Francois Nicolaas van Dam en Johanna Maria Wilhelmina van der Loeff.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelis Jakob Houwing, geboren op 6-12-1878 te Hulst, overleden op 11-10-1894 te Rotterdam.

   2. 

Agatha Adriana Suzanna Houwing, geboren op 21-5-1880 te Schagerbrug.
Gehuwd 1917 te Amsterdam met Johannes Anthonie Peters, heilgymnastieker en masseur, overleden op 16-7-1963 te Amsterdam.

   3. 

Johannes Conradus Houwing, geboren op 7-11-1881 te Schagerbrug, overleden 1915 te Tomahawk, USA.

   4. 

François Nicolaas Houwing, geboren op 16-12-1884 te Zijpe (zie IXb).

   5. 

Wilhelm Johan Houwing, geboren op 5-12-1886 te Schagerbrug, overleden op 1-3-1945 te Nederlands Oost Indë.
Gehuwd (1) 1920 met Albertine Malekew, overleden 1921 te Magelang, Indonesië.
Gehuwd (2) op 16-1-1925 te Buitenzorg, Ned. Indië met Wilhelmina Geertruida van den Berg, geboren op 22-4-1905 te Buitenzorg, overleden op 17-9-1983 te Leeuwarden, dochter van Hendricus van den Berg.

   6. 

Wessel Hendrik Houwing, leraar wiskunde, geboren op 1-3-1890 te Oud Beijerland.
Gehuwd op 26-6-1918 te Arnhem met Cornelia Johanna Heynen, geboren circa 1897 te Rotterdam, dochter van Antonius Nicolaas Maria Heynen en Anna Cornelia de Swart.

   7. 

Pieter Judocus Houwing, geboren op 20-6-1891 te Kralingen, overleden op 7-12-1973 te Den Haag.
Gehuwd op 31-5-1927 te Hoogeveen met Catharina Sophia Veldman Boer, geboren op 8-3-1898 te Hoogeveen, dochter van Samuel Veldman Boer en Trijntje Steenbergen.

   8. 

Willem Houwing, geboren op 22-12-1893 te Kralingen, overleden op 3-7-1894 te Kralingen.

   9. 

Maria Roelandina Cornelia Houwing, geboren op 16-10-1896 te Teteringen.
Gehuwd op 18-2-1925 te Rotterdam met Jakob Jurrien Haijkens, geboren op 20-6-1891 te Finsterwolde, zoon van Harm Haijkens en Ettje Bulthuis.


VIIIf    Wesselius Marcus Houwing, predikant, geboren op 1-3-1831 te Oldelamer, overleden op 4-2-1907 te Hoorn, zoon van
Johannes Fredericus Heideggers Houwing (zie VIIj) en Antje de Cock.
Gehuwd op 24-7-1856 te Steenwijk met Berendina Lampe, geboren op 3-8-1926 te Steenwijk, overleden op 22-2-1909 te Amersfoort, dochter van Willem Lampe en Grietjen Dedden.
Wesselius Houwing was een hervormde predikant van de moderne richting, die tien jaar liberaal Tweede Kamerlid voor het Fries-Drentse district Wolvega (Weststellingwerf) was. Hij sloot zich aan bij de vooruitstrevende liberalen. Hij sprak in de Kamer alleen over onderwerpen met een beperkt belang.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Fredericus Houwing, geboren op 17-4-1857 te Blokzijl (zie IXc).

   2. 

N.N. Houwing, geboren op 13-1-1859 te Blokzijl, overleden op 13-1-1859 te Blokzijl.

   3. 

Willem Houwing, geboren op 10-11-1861 te Blokzijl (zie IXd).

   4. 

Antje Houwing, geboren op 10-9-1863 te Blokzijl, overleden op 2-7-1929 te Havelte.
Gehuwd op 7-9-1888 te Blokzijl met Barend Loos, houthandelaar, geboren circa 1854 te Blokzijl, overleden op 5-7-1926 te Blokzijl, zoon van Jan Loos, houthandelaar, en Johanna Cornelia van Gelder.

   5. 

Grietje Jentina Houwing, geboren op 30-7-1866 te Vledder, overleden 1956.
Gehuwd op 24-11-1904 te Nijmegen met Johannis Buijs, militair, geboren op 3-8-1868 te Abbenbroek, overleden op 1-6-1927 te Amersfoort, zoon van Lubertus Buijs, rentmeester, en Cornelia van Walbeek.

   6. 

Egbert Houwing, geboren op 13-12-1868 te Vledder, overleden op 22-6-1872 te Vledder.

   7. 

N.N. Houwing, geboren op 30-5-1871 te Vledder, overleden op 30-5-1871 te Vledder.


VIIIg    Tjaarda Rembertus Houwing, landbouwer, vervener, geboren op 2-9-1833 te Oldelamer, overleden op 1-12-1902 te Kortezwaag, zoon van
Johannes Fredericus Heideggers Houwing (zie VIIj) en Antje de Cock.
Gehuwd op 16-5-1863 te Opsterland met Catharina de Haan, geboren op 10-8-1834 te Gorredijk, overleden op 9-6-1898 te Kortezwaag, dochter van Jan de Haan en Gesina Swalue.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Houwing, geboren op 18-3-1864 te Opsterland, overleden op 18-3-1864 te Opsterland.

   2. 

Johannes Fredericus Houwing, geboren op 21-6-1866 te Kortezwaag (zie IXe).

   3. 

Antje Houwing, geboren op 29-11-1868 te Kortezwaag, overleden op 12-4-1904 te Leeuwarden.
Gehuwd op 6-8-1897 te Kortezwaag met Henderikus Klumper, hoofdonderwijzer, geboren circa 1866 te Wijhe, Overijssel, zoon van Jan Willem Klumper en Hendrieka Kattebelt.

   4. 

Jan Foppe Houwing, geboren op 4-3-1871 te Kortezwaag (zie IXf).

   5. 

N.N. Houwing, geboren op 5-10-1876 te Kortezwaag, overleden op 5-10-1876 te Kortezwaag.


VIIIh    Dirk Nicolaas Houwing, ontvanger Direkte Belastingen, geboren op 26-11-1854 te Ootmarsum, overleden op 9-12-1927 te Haarlem, zoon van
Harm Houwing (zie VIIl) en Johanna Cornelia Plomp.
Gehuwd op 23-8-1883 te Tilburg met Anna Geertruida Römer, geboren op 20-4-1862 te Tilburg, dochter van Rudolf Römer en Diderika Johanna Dicke.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Houwing, lerares kook en voedingsleer, geboren op 28-1-1885 te Maurik, overleden op 18-3-1931.

   2. 

Diederika Johanna Houwing, geboren op 6-9-1887 te Maurik.
Gehuwd 1914 te Haarlem met Herman Vink, controleur der belastingen, geboren 1885 te Nijmegen, overleden op 28-6-1937 te Zwolle, zoon van Hermanus Vink en Helena Wilhelmina van Haalen.


VIIIi    Johan Wiepko Houwing, controleur der Grondbelasting, geboren op 7-1-1856 te Ootmarsum, overleden op 16-10-1932, zoon van
Harm Houwing (zie VIIl) en Johanna Cornelia Plomp.
Gehuwd op 21-5-1891 te 's-Hertogenbosch met Cornelia Hendrika Jacoba Story van Blokland, geboren op 7-6-1863 te Wijk bij Duurstede, overleden op 20-5-1937 te Den Haag, dochter van Jan Bernardus Story van Blokland en Maria Margaretha Ruijs.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johan Houwing, geboren op 23-3-1892 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd met H. Bakets.

   2. 

Dirk Wiepko Houwing, geboren op 8-4-1896 te 's-Hertogenbosch, overleden op 8-3-1929 te Brussel.

   3. 

Corry Maria Houwing, geboren op 27-8-1902 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 15-7-1929 te Brussel met F.L.G. Schneider.


VIIIj    Wiepko Herman Houwing, hypotheekbewaarder, registratieontvanger, geboren op 24-4-1852 te Appingedam, overleden op 20-7-1899 te Breda, zoon van
Wessel Derks Houwing (zie VIIm) en Reurtdina Reurts Dijk.
Gehuwd op 28-7-1883 te Ommen met Berendina Frederika Oldeman, geboren op 21-7-1855 te Ommen, overleden op 21-1-1931 te Hoorn, dochter van Harm Oldeman, horlogemaker, en Geesje Schutte.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wessel Herman Houwing, geboren op 6-1-1886 te Ommen (zie IXg).

   2. 

Herman Houwing, tandarts, geboren op 20-8-1888 te Schoterland.
Gehuwd op 12-2-1929 te Djokja, Indonesië met Wille Croes.

   3. 

N.N. Houwing, geboren op 14-9-1891 te Haskerhorne, overleden op 14-9-1891 te Haskerhorne.

   4. 

Reurt Houwing, controleur gouvernementsdienst, geboren op 14-3-1893 te Haskerland, overleden op 6-3-1963 te Amsterdam.

   5. 

Reurtdina Gesina Houwing, geboren op 30-10-1895 te Ommen, overleden op 3-2-1949 te Hoorn.
Gehuwd op 2-2-1923 te Hoorn met Christiaan Carel Lochnaar Dokter, commissaris van politie Hoorn, geboren op 14-6-1878, overleden op 26-12-1939 te Den Haag, zoon van Feike Lochnaar Dokter en Janke Mulder.

   6. 

Gesina Berendina Houwing, geboren op 26-2-1899 te Ommen.
Gehuwd op 8-8-1921 met Jacob Colaço Belmonte, onderdirecteur import en exportzaak in Belgisch Congo, zoon van Jacob Colaço Belmonte, arts, en Cornelia Citroen.


VIIIk    Reurt Jacob Houwing, winkelier, geboren op 23-4-1854 te Appingedam, overleden 1925 te Edam, zoon van
Wessel Derks Houwing (zie VIIm) en Reurtdina Reurts Dijk.
Gehuwd op 21-6-1878 te Edam met Annaatje de Jonge, geboren op 18-10-1853 te Edam, overleden op 28-1-1937 te Edam, dochter van
IJsbrand Derks de Jonge, kapitein, en Anna Schuring
.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annaatje Houwing, geboren op 24-9-1879 te Edam.
Gehuwd op 11-12-1907 te Edam met Lodewijk de Vries, graanhandelaar, geboren circa 1884 te Hoorn, zoon van Lodewijk de Vries, graanhandelaar, en Neeltje Raisig.

   2. 

Wessel Houwing, geboren op 26-2-1883 te Edam, overleden op 14-9-1901 te Edam.

   3. 

IJzebrand Houwing, hoodopzichter gasfabriek, geboren op 1-9-1887 te Edam, overleden op 19-11-1945 te Amersfoort.
Gehuwd op 21-6-1913 te Edam met Wilhelmina Frederica Dorpema, geboren op 8-10-1890 te Edam, overleden op 20-7-1952 te Hilversum, dochter van Huibert Dorpema, winkelier, en Agatha Nauta.

   4. 

Derk Houwing, handelsreiziger, ijzerhandelaar, geboren op 13-9-1889 te Edam.
Gehuwd (1) op 25-9-1912 te Edam met Antje van Essen, geboren circa 1889 te Edam, dochter van Jan van Essen, schipper, en Hilletje Worp.
Gehuwd (2) op 8-9-1927 te Amsterdam met Jacomina Bregtje Burger, geboren circa 1906 te Amsterdam, dochter van Jan Burger en Jannigje van Stuijvenberg.
Echtscheiding van Antje op 2-4-1927.

   5. 

Reurdina Houwing, geboren op 7-12-1894 te Edam, overleden op 18-6-1900 te Edam.

 

Generatie IX


 
IXa    Gerhard Houwing, kinderarts, geboren op 7-7-1867 te Enschede, overleden op 7-11-1915 te Amsterdam, zoon van Wessel Hendrik Houwing (zie VIIId) en Margaretha Hermina Jannink.
Gehuwd op 6-4-1893 te Amsterdam met Anna Meursing, geboren op 15-3-1870 te Nieuwendam, overleden op 19-6-1927 te Haarlem, dochter van Aalrik Hooite Meursing, reder, en Jannetje Cleijndert.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Houwing, geboren op 25-2-1894 te Heusden.
Gehuwd op 8-12-1919 te Hilversum met Jan Roorda, arts, geboren op 22-9-1893 te Groningen, overleden 1947 te Haarlem, zoon van Pieter Roorda en Aleida Haagsma.

   2. 

Wessel Hendrik Houwing, geboren op 17-9-1896 te Heusden.
Gehuwd te Buenos Aires met Ena Palmera Montagne.


IXb    François Nicolaas Houwing, kolonel-titulair Genie NOI leger, geboren op 16-12-1884 te Zijpe, overleden op 24-12-1944 te concentratiekamp Brandenburg, Dld. Zoon van Cornelis Jacob Houwing (zie VIIIe) en Agatha Adriana Suzanna van Dam.
Gehuwd (1) op 9-6-1908 te Breda met Emma Bal, geboren 1888 te Djokjakarta, overleden op 19-2-1911 te Breda, dochter van Rochus Bal en Frederika Emma Esche.
Gehuwd (2) met J. van der Meulen, overleden op 28-7-1923.
Gehuwd (3) met Meta Stortenbeker.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Cornelis Jacobus Houwing, secretaris-administrateur Nederlandse Sport Federatie, geboren op 22-6-1909 te Tjimali, Indonesië, overleden op 4-1-1996 te Den Haag.
Gehuwd op 19-6-1942 te Den Haag met Wilhelmina Johanna de Visch Eybergen.


IXc    Johannes Fredericus Houwing, jurist, hoogleraar, geboren op 17-4-1857 te Blokzijl, overleden op 10-3-1921 te Doorn, zoon van Wesselius Marcus Houwing (zie VIIIf) en Berendina Lampe.
Gehuwd op 29-10-1885 te Aengwirden met Jenke Catharina Suzanna Brouwer Huisinga, geboren op 18-7-1857 te Langezwaag, overleden op 1-8-1945 te Zeist, dochter van Abraham Klaas Brouwer Huisinga en Eletta de Jongh.
Kort na de geboorte van Johannes Fredericus verhuisde het gezin naar Havelte. Na zijn gymnasiumtijd in Assen ging Houwing in 1876 in Leiden klassieke talen studeren; hij promoveerde er op 23 juni 1883 op een proefschrift gewijd aan de tijdens de Romeinse Republiek uitgevaardigde wetten die tot doel hadden overdadige luxe tegen te gaan, dat getiteld was: De Romanorum legibus sumptuariis (Leiden, 1883). Vervolgens studeerde hij rechten aan dezelfde Universiteit en precies vijfjaar na zijn eerste promotie promoveerde hij cum laude in de rechtswetenschap op een dissertatie, getiteld: Dwaling bij overeenkomsten naar Nederlandsch recht (Leiden, 1888). Nog enige jaren bleef hij repetitor en advocaat te Leiden tot hij op 20 maart 1891 werd benoemd tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht te Hoorn. Op 22 juli 1893 volgde zijn benoeming tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Reeds kort daarna werd hij tot het hoogleraarsambt in het burgerlijk recht en de burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit van Amsterdam geroepen. Het benoemingsbesluit van de Amsterdamse gemeenteraad van 10 juli 1895 werd bij K.B. van 26 juli 1895 bekrachtigd. Het hoogleraarschap heeft Houwing uitgeoefend tot 1 september 1910. Op 14 oktober 1895 hield hij zijn inaugurele rede, getiteld: Wet en rechter (Groningen, 1895). In het jaar 1905/1906 was hij rector magnificus; op 8 januari 1906 sprak hij de diesrede uit over De maatschappelijke beteekenis van het burgerlijk proces (Amsterdam, 1906). In de eerste jaren van zijn hoogleraarschap vervulde hij talrijke nevenfuncties, o.m. die van voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en van lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Van 1905 tot 1920 was hij lid van de redactie van het Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie. In 1898 kreeg Houwing voor het eerst een ernstige keelaandoening; deze herhaalde zich in 1906 en noopte hem in 1910 ontslag te nemen als hoogleraar. Elf jaar heeft hij daarna in Doorn gewoond, waar hij nog een aantal belangrijke artikelen schreef, die in juridische tijdschriften zijn gepubliceerd.

Houwing was een begenadigd docent. Al redenerende samen met de studenten bouwde hij een betoog op en drong diep door in de problemen van het privaatrecht, waarbij hij het geldende Nederlandse recht onderwees in het licht van de continentaal-Europese, op het Romeinse recht gebaseerde rechtsontwikkeling. In een dergelijke opzet was voor legisme geen plaats. Houwing had grote invloed op zijn leerlingen, o.m. op Paul Scholten, E.M. Meijers en J.C. van Oven.

In zijn publikaties vallen op: aandacht voor de geschiedenis der behandelde rechtsfiguren, een moeilijke, soms moeizame stijl en een groot gevoel voor de eisen van de rechtspraktijk. Belangrijk was o.m. het in 1904 in Rechtsgeleerd Magazijn (250 e.v.) verschenen opstel waarin hij de zg. subjectieve overmachtsleer heeft verdedigd, krachtens welke er sprake is van overmacht, ten gevolge waarvan de debiteur bevrijd is, indien hij aan de niet-nakoming der verbintenis geen schuld heeft gehad.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berendine Anette Margerete Houwing, geboren op 13-1-1888 te Leiden, overleden op 29-7-1961 te Montreux, Fr.
Gehuwd op 12-6-1918 te Doorn met Dirk Gerard Cohen Tervaert, arts, geboren op 7-7-1888 te Den Haag, overleden op 3-4-1926 te Utrecht, zoon van Gerard David Cohen Tervaert en Mathilde Anna Israëls.

   2. 

Elette Christine Houwing, geboren op 3-10-1890 te Leiden.
Gehuwd op 16-5-1917 te Doorn met Diederik Jacob Bervoets, geboren op 3-12-1873 te Kampen, overleden op 4-2-1938 te Zeist, zoon van Leonard Willem Bervoets en Leonardina Wilhelmina Corolina den Beer Poortugael.

   3. 

Wesselius Marcus Houwing, geboren op 24-2-1892 te Hoorn, overleden op 22-11-1950 te Amsterdam.
Gehuwd op 5-4-1923 te Leeuwarden met Sophie Regine van Sloterdijck, geboren op 19-6-1898 te Leeuwarden, dochter van Johannes Leonardus van Sloterdijck en Wendelina Cornera Sisanna Elisabeth van Panhuijs.

   4. 

Christina Elisabeth Margarete Houwing, geboren op 8-11-1893 te Amsterdam, overleden op 15-2-1977 te Amersfoort.
Gehuwd op 7-10-1914 te Doorn met Jan Cornelissen, burgemeester Schagen, geboren op 23-1-1885 te Leiden, zoon van Jan Jacob Cornelissen en Alida Vitringa.

   5. 

Annette Margarete Houwing, geboren op 17-6-1896 te Amsterdam, overleden op 19-3-1968 te Doorn.

   6. 

Philippus Abraham Nicolaas Houwing, hoogleraar, geboren op 21-10-1897 te Amsterdam.
Gehuwd op 10-6-1922 te Den Haag met Nelly Andina Anna Hyde, geboren op 24-4-1898, dochter van Samuel William Benjamin Hyde en Johanna Catharina Weyerman.


IXd    Willem Houwing, burgemeester, geboren op 10-11-1861 te Blokzijl, overleden op 4-2-1941 te Den Haag, zoon van Wesselius Marcus Houwing (zie VIIIf) en Berendina Lampe.
Gehuwd op 22-1-1896 te Hellevoetsluis met Maria Wilhelmina Joanna Calten, geboren op 2-11-1866 te Amsterdam, dochter van Jan Willem Calten en Adriana Francisca Wibaut.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeanne Wilhelmina Maria Houwing, geboren op 27-1-1897 te Den Helder.
Gehuwd (1) op 6-10-1917 te Den Helder met Jacques Hieronymus Scholten, luitenant ter Zee, geboren circa 1891 te Den Helder.
Gehuwd (2) op 17-5-1922 te Amsterdam met Jan Huese, kantoorbediende, geboren op 6-11-1892, zoon van Johannes Frans Alphonsus Huese en Anna Mechtilda Sassen.

   2. 

Berendina Maria Francoise Houwing, geboren op 3-9-1898 te Den Helder.
Gehuwd op 29-9-1919 te Den Helder met Albert Cornelis de Ruiter van Steveninck, luitenant veldartillerie-waarnemer, geboren op 28-11-1895 te Tiel, overleden op 25-6-1949 te Den Haag, zoon van Albert de Ruiter van Steveninck, rijksbetaalmeester, en Agnes Marie Charlotte Bär von Hemmerwiel.

   3. 

Johanna Wilhelmina Houwing, geboren op 28-8-1901.

   4. 

Carolina Sophia Maria Houwing, geboren op 3-3-1903.

   5. 

Wesslius Marcus Houwing, geboren op 16-11-1904.

   6. 

Jan Willems Clemens Calten Houwing, geboren op 20-6-1908, overleden 7-1994 te Weert.
Gehuwd op 21-10-1939 te Haarlem met Bernardine M. Leeuwenberg.


IXe    Johannes Fredericus Houwing, notaris, directeur Noord. Hyp. Bank. Geboren op 21-6-1866 te Kortezwaag, overleden op 24-9-1923 te Kortezwaag, zoon van Tjaarda Rembertus Houwing (zie VIIIg) en Catharina de Haan.
Gehuwd op 29-11-1894 te Nieuwer-Amstel met Arnoldina de Hoog, geboren op 29-11-1865 te Hengelo, dochter van Gijsbert Corneliszoon de Hoog, aannemer, en Beatria Hubertina Wilmes.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tjaarda Rembertus Houwing, directeur, geboren op 18-10-1896 te Amsterdam, overleden op 17-11-1924 te Heerlen.
Gehuwd op 7-6-1921 te Nijmegen met Paulina Huberdina Theodora Maria van de Venne, geboren op 29-6-1901 te Echt, dochter van Franciscus van de Venne, directeur, en Mechelina van Gameren.

   2. 

Beatrix Hubertina Catharina Houwing, geboren op 7-2-1902 te Diever.
Gehuwd op 18-10-1921 te Opsterland met Gerrit van Holk, notaris, geboren op 16-12-1895 te Zaandam, zoon van GErrit van Holk en Maria Catharina Plantheydt.


IXf    Jan Foppe Houwing, geboren op 4-3-1871 te Kortezwaag, overleden op 15-2-1952 te Kortezwaag, zoon van Tjaarda Rembertus Houwing (zie VIIIg) en Catharina de Haan.
Gehuwd op 14-4-1899 te Opsterland met Saakje Binsma, geboren op 10-7-1875 te Langezwaag, overleden op 12-9-1966 te Hoornsterzwaag, dochter van Binne Jans Binsma en Wijtske Zwaagstra.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Catharina Houwing, geboren op 16-3-1900 te Kortezwaag, overleden op 20-11-1960 te Drachten.
Gehuwd met Hoatse Hofstra, geboren op 21-5-1904 te Boornbergum.

   2. 

Binne Houwing, geboren op 11-4-1902 te Kortezwaag (zie X).

   3. 

Tjaarda Rembertus Houwing, veehouder, geboren op 26-7-1903 te Kortezwaag, overleden op 6-7-1996 te Kortezwaag.
Gehuwd op 1-5-1930 met Anje Drenth, geboren op 5-8-1908 te Jubbega, overleden op 17-1-1990.

   4. 

Wietze Jans Houwing, geboren op 29-6-1907 te Kortezwaag.
Gehuwd op 18-5-1934 met Froukje Velde, geboren op 17-3-1911 te Lippenhuizen, overleden op 23-4-1992.

   5. 

Johannes Fredericus Houwing, geboren op 15-3-1914 te Kortewzwwg, overleden op 1-5-1969 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd op 19-8-1943 met Geesje Stelma, geboren op 7-4-1919 te Haule.

   6. 

Wietsche Jans Houwing, geboren op 17-6-1916 te Kortezwaag.
Gehuwd met Wisse Glastra, geboren op 18-4-1910 te Beetsterzwaag.


IXg    Wessel Herman Houwing, ontvanger der registratie en domeinen, geboren op 6-1-1886 te Ommen, overleden op 26-6-1962 te Tilburg, zoon van Wiepko Herman Houwing (zie VIIIj) en Berendina Frederika Oldeman.
Gehuwd op 8-8-1912 te Amsterdam met Geertruida Frederika Korthof, geboren op 7-12-1889 te Amsterdam, overleden op 22-10-1896 te Velp, dochter van Frederik Korthof, coupeur, en Maria Catharina Mulder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wiepko Frederik Houwing, geboren op 27-5-1916 te Bolsward, overleden op 16-4-1978 te Arnhem.
Gehuwd op 24-4-1946 te Tilburg met Christine Slors, geboren op 30-9-1917 te Soekaboemi, Indonesië, overleden op 13-6-2006 te Zeist, dochter van Jan Emile Victor Slors en Christine 't Hooft.

   2. 

Maria Berendina Houwing, geboren op 30-7-1920 te Bolsward, overleden op 26-9-2003 te Capelle aan den IJssel.
Gehuwd op 25-4-1964 te Tilburg met Adriaan Frederik Plas, chirurg, geboren op 1-4-1921 te Zaandam, overleden op 7-3-2003 te Amstelveen, zoon van Pieter Plas, huisarts, en Antonia Geertruida Christina Korthof.

 

Generatie X


 
X    Binne Houwing, geboren op 11-4-1902 te Kortezwaag, overleden op 15-8-1986 te Gorredijk, zoon van Jan Foppe Houwing (zie IXf) en Saakje Binsma.
Gehuwd (1) op 12-5-1928 met Hijlkje van der Sluis, geboren op 5-4-1903 te Terwispel, overleden op 16-4-1934 te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 5-5-1938 met Fokje de Vries, geboren op 14-2-1903 te De Knipe.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Saakje Houwing, geboren op 7-5-1929.

   2. 

Jeltje Houwing, geboren op 3-8-1932.

   3. 

N.N. Houwing, geboren op 23-4-1934 te Leeuwarden, overleden op 23-4-1934 te Leeuwarden.

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Haite Houwing, geboren op 15-6-1942 te Kortezwaag.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Gruoninga 1995 blz. 152 Genealogie Houwing door P.J.C. Elema

[2] GrA toegang 731 inv. no. 7240 d.d. 29-10-1717

[3] GrA toegang 731 inv. no. 7242 folio 464 d.d. 25-4-1730

[4] DA Dominien Inventaris 1777

[5] DA Etstoel 14 deel 28 folio 58 d.d. 7-6-1687

[6] DA OSA 1779 boekjaar 1727

[7] DA OSA 1777

[8] DA Dominien Inv. 1777

[9] Ons Waardeel 1985-86 blz. 213-225 A. Smegen, Hoe Greving Smegen werd

[10] DA Etstoel 134/1 d.d. 1708

[11] GrA toegang 731 inv. no. 7359 d.d. 16-6-1708

[12] GrA toegang 731 inv. no. 7359 folio 211v d.d. 26-11-1710

[13] GrA toegang 731 inv. no. 7360 folio 13 d.d. 23-11-1712

[14] GrA toegang 731 inv. no. 7360 folio 57 d.d. 12-2-1713 en folio 121 d.d. 2-3-1714

[15] GrA toegang 731 inv. no. 7230 Wildervank d.d. 2-3-1714

[16] GrA toegang 731 inv. no. 7249 Veendam folio 68 d.d. 26-4-1712

[17] GrA toegang 731 inv. no. 7249 Veendam folio 90v d.d. 18-11-1712

[18] GrA toegang 731 inv. no. 7240 Veendam d.d. 11-2-1719

[19] GrA toegang 731 inv. no. 7242 Veendam folio 569 d.d. 10-3-1731

[20] GrA toegang 731 inv. no. 7240 Veendam d.d. 7-2-1721

[21] GrA toegang 731 inv. no. 7240 Veendam d.d. 3-8-1721

[22] GrA toegang 731 inv. no. 7241 Veendam folio 161 d.d. 22-9-1723

[23] GrA Oldambt, inv. no. 5592 Zuidbroek, 6-1-1730

[24] GrA toegang 731 inv. no. 7242 Veendam d.d. 21-3-1732

[25] GrA toegang 731 inv. no. 7364 Wildervank folio 32 d.d. 26-9-1752

[26] GrA toegang 731 inv. no. 7249 Veendam d.d. 2-2-1761

[27] GrA toegang 731 inv. no. 7249 Veendam d.d. 25-1-1762

[28] GrA toegang 731 inv. no. 7250 Veendam d.d. 27-2-1764

[29] GrA toegang 731 inv. no. 7256 Veendam folio 642 d.d. 5-2-1781

[30] DA Etstoel 14 deel 44 folio 6v d.d. 26-6-1731

[31] DA Schultenprotocol 74 deel 3 folio 200v d.d. 4-1-1782

[32] DA Schultenprotocol 74 deel 4 folio 36 d.d. 9-6-1798

[33] GrA toegang 731 inv. no. 7242 Veendam folio 463 d.d. 25-4-1730

[34] GrA toegang 731 inv. no. 7242 Veendam d.d. 22-3-1726

[35] GrA toegang 731 Noordbroek d.d. 24-5-1753

[36] GrA toegang 731 Noordbroek d.d. 17-3-1763

[37] GrA toegang 731 inv. no. 7248 Veendam d.d. 28-3-1760

[38] GrA toegang 731 inv. no. 7252 Veendam d.d. 29-5-1767

[39] GrA toegang 731 inv. no. 7334 Wagenborgen folio 65 d.d. 13-10-1769

[40] GrA toegang 731 inv. no. 3854 Zuidbroek d.d. 19-3-1771

[41] GrA toegang 731 inv. no. 7253 Veendam d.d. 21-3-1771

[42] GrA toegang 731 inv. no. 7253 Veendam folio 372 d.d. 6-5-1771

[43] GrA toegang 731 inv. no. 7254 Veendam folio 116 d.d. 1-2-1773

[44] GrA toegang 731 inv. no. 7254 Veendam folio 247 d.d. 17-5-1773

[45] GrA III a 146 d.d. 8-6-1764 en 29-6-1764

[46] GrA toegang 732 inv. no. 1066 Oude Pekela folio 278 d.d. 2-3-1773

[47] GrA toegang 731 inv. no. 7159 Nieuwe Pekela d.d. 11-11-1790

[48] GrA toegang 731 inv. no. 7253 Veendam d.d. 19-12-1777

[49] GrA toegang 731 inv. no. 7257 Veendam d.d. 21-12-1781

[50] GrA toegang 731 inv. no. 7260 Veendam d.d. 3-6-1790

[51] GrA toegang 731 inv. no. 7261 Veendam d.d. 3-6-1793

[52] GrA toegang 731 inv. no. 7246 Veendam d.d. 18-12-1750

[53] GrA toegang 731 inv. no. 7247 Veendam d.d. 17-10-1755

[54] GrA toegang 731 inv. no. 7246 Veendam d.d. 27-1-1749

[55] GrA toegang 731 inv. no. 7246 Veendam d.d. 1-5-1752

[56] GrA toegang 731 inv. no. 7246 Veendam d.d. 2-5-1752

[57] GrA toegang 731 inv. no. 7250 Veendam d.d. 22-1-1764

[58] GrA toegang 731 inv. no. 7252 Veendam d.d. 14-11-1768

[59] GrA toegang 731 inv. no. 7258 folio 10 d.d. 16-1-1784

[60] DA Schultenprotocol 74 deel 4 folio 31v d.d. 24-03-1798

[61] DA Repert. not. H.G.C. Cassa, Emmen, 1815-1840, akte 114, 14-12-1826

[62] DA Schultenprotocol 74 deel 3 folio 14v d.d. 20-08-1772

[63] GrA toegang 732 inv. no. 66 folio 84 d.d. 15-19-1773

[64] DA Etstoel 14 deel 66 folio 78 d.d. 23-11-1790

[65] GrA toegang 731 inv. no. 7200 Noordbroek d.d. 5-6-1761

[66] GrA toegang 731 inv. no. 7201 Noordbroek d.d. 25-3-1773

[67] GrA toegang 731 inv. no. 310 d.d. 4-3-1788

[68] GrA toegang 733 inv. no. 386 Farmsum d.d. 8-4-1768

[69] GrA RA Wagenborgen folio 14 d.d. 24-6-1768

[70] GrA toegang 731 inv. no. 7256 Veendam folio 29 d.d. 5-5-1778

[71] GrA toegang 731 inv. no. 7155 Nieuwe Pekela folio 76 d.d. 3-5-1781

[72] GrA toegang 731 inv. no. 4954 Zuidbroek d.d. 31-5-1791

[73] GrA toegang 731 inv. no. 7260 Veendam d.d. 10-6-1791

[74] GrA toegang 731 inv. no. 7268 Veendam folio 372 d.d. 27-12-1805