drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie BRAAMS

laatste update: 1-10-2017

 

 

I Geert Geerts ten Braamse, overl. op 19-5-1721 te Bonnen. Genoemd in het goedschattingsregister te Bonnen in 1694 als Geert van den Braemsche. In 1705 wordt Geert Geers genoemd.
Tr. Lutgertje Jans, geb. circa 1680. Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Lutgert Jansen, huisvrouw van Geert van Braemsch.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Geerts, geb. circa 1690 te Bonnen, overl. voor 1747.
Tr. kerk (1) circa 1720 Lambert Jans, geb. circa 1690.
Tr. kerk (2) circa 1727 Berent Harms, geb. circa 1700, overl. voor 1747. Hij wordt genoemd in het haardstedenregister in 1742 in de Veenhof met een vol erf.
Op 7-4-1747 worden er mombers benoemd over de minderjarige kinderen van wijlen Berent Harmens en wijlen Jantje Geerts van de Veenhof. De kinderen zijn Geert Berents; Grietje Berents; Willemtje Berents. De hoofdmomber is Harmen Poelman van Eexterveen (vaderszijde), de medemombers zijn Jannes Gerrits van Drouwenermoeras (vaderszijde); Jan Geerts van Bonnen en Claas Meijering van Gieterveen (beide van moederszijde). Behalve Claas Meijering en Jan Geerts waren er geen andere bekwame mombers van moederszijde. Claas Meijering weigert echter in eerste instantie momber te worden. Na aandringen van de schulte accepteert hij het momberschap toch op 10-5-1747.[1] Later is de broer van Claas, Jan Meijering momber.[2] Op 26-6-1749 wordt Lucas Mensing van Zweeloo hoofdmomber.[3]
, zn. van Harm Geerts en Willemtje Jans.

2.

 m 

Jan Geerts Braams, geb. circa 1695 te Bonnen (zie II).


II Jan Geerts Braams, geb. circa 1695 te Bonnen, overl. na 1774. Jan Geerts wordt samen met Claas Jans en Egbertien Elinge genoemd te Bonnen in 1749.[4] Hij wordt als vol boer en herbergier in de haardstedenregisters van 1742, 1754, 1764 en 1774 te Bonnen vermeld.
Op 26-11-1731 zijn de mombers over de minderjarige dochter van Jan Geerts en wijlen Lammina Huising: Harmen Hidding te Zuidlaren (hoofdmomber) en Jan Aling te Gasselte van vaderszijde en Hindrik Jansen en Berent Harmens aan moederszijde. Zeer waarschijnlijk is hier vaderszijde en moederszijde verwisseld, aangezien de hoofdmomber bijna altijd van de kant van de overledene kwam, en Hidding/Aling familie waren van Lammina Huising. Jan Geerts hertrouwt met Jantien Tonnis van Bonnen.[5]
Jan Tonnis en Roelf Tonnis, wonende te Bonnen, kopen op 19-1-1750 hun zwager Jan Geerts wegens zijn overleden vrouw Jantien Tonnis uit voor het vaderlijk en moederlijk deel voor een bedrag van 1100 gulden.[6]
Jan Tonnis, Roelof Tonnis lenen op 2-5-1753 172 gulden van hun zwager Jan Geerts en kinderen wegens een obligatie van wijlen Pieter Huising van 45 gulden en mede wegens wegens 3 jaar rente van afkooppenningen. De akte wordt ook ondertekent door Jan Dekens.[7]
Jan Geerts van Bonnen leent op 25-8-1770 800 gulden van Abel Harders van Anreep.[8]
, zn. van Geert Geerts ten Braamse (zie I) en Lutgertje Jans.
Tr. kerk (1) circa 1715 te Gieten Lammigje Huising, geb. circa 1693 te Gieten, overl. voor 1731 te Gieten. Lammigje Huising wordt aagenomen als lidmaat te Gieten in 1713. Dr. van Hindrik Lamberts Huising, ette Oostermoer 1709-1723, en Willemtien Hidding.
Tr. kerk (2) circa 1731 te Gieten Jantje Tonnis Dekens, geb. circa 1710 te Bonnen, overl. voor 1750, dr. van Tonnis Roelofs en Jantje? Dekens?

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Lammina Jans, geb. circa 1715 te Bonnen.
Tr. kerk op 27-2-1735 te Zweeloo Lucas Mensing, ged. op 23-9-1708 te Zweeloo, zn. van Geert Luichjens Mensing en Jantien Eijssinge.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 v 

Lammigje Jans Braams, logementhoudster, geb. circa 1733 te Bonnen, overl. op 3-12-1820 te De Loo, Coevorden. Bij haar overlijden is ze 87 jaar oud.
Tr. kerk op 18-2-1760 te Gieten Lucas Hindriks Nevels, ged. op 19-3-1724 te Coevorden, overl. op 31-1-1809 te Coevorden, zn. van Hindrik Claassen en Engeltje Lucas.

3.

 m 

Tonnis Braams, geb. te Bonnen (zie IIIa).

4.

 v 

Lutgertje Jans Braams, geb. te Bonnen, ged. op 19-5-1737 te Gieten, overl. op 28-8-1820 te Coevorden.
Tr. kerk op 12-4-1769 te Gieten Harm van Tarel, ged. op 6-2-1729 te Coevorden, overl. op 19-9-1814 te Coevorden, zn. van Carst van Tarel en Stijntje Claassen Vlieghuis.

5.

 m 

Geert Braams, geb. te Bonnen, ged. op 12-7-1739 te Gieten, overl. voor 1742.

6.

 v 

Lammigje Jans Braams, geb. te Bonnen, ged. op 5-3-1741 te Gieten, overl. op 20-12-1808 te Godlinze.
Tr. kerk (1) op 10-9-1764 te Gieten Jan Anthoni, weddeman van Holwierde, geb. circa 1740 te Holwierde.
Tr. kerk (2) op 24-12-1775 te Godlinze Jan Ebels, wedman, ged. op 2-7-1724 te Godlinze, overl. op 15-6-1795 te Godlinze. Op 27-10-1775 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan Ebels en Lammigje Jans Braams. De getuigen zijn:
Zijn kant: Jan Ebels, zoon; Johannes Pieters en Yda Jans, schoonzoon en dochter; Lijsebeth Jans, dochter; Klaas Ysebrants, zwager en voormond; Pieter Jans, broer en sibbevoogd; Jannes Harms, vreemde voogd over de bruidegoms kinderen.
Haar kant: Tonnis Braams, broer; Geert Braams, broer; Sjabbe Reints, vreemde voogd over bruids kinderen.[9]
, zn. van Jan Ebels en Lijsbeth Eijses.

7.

 m 

Geert Jans Braams, geb. te Gieten (zie IIIb).


IIIa Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, geb. te Bonnen, ged. op 29-8-1734 te Gieten, overl. op 10-5-1818 te Eext. Tonnis Braams wordt in het haardstedenregister te Eext genoemd in 1784 en 1794 met 2. In 1804 wordt hij aangeslagen voor drie paarden: T. Braams met de molen.
Op 24-12-1802 stelt Tonnis Braams zich borg voor Albert Braams te Eext voor een bedrag van 1000 gulden aan het departementale bestuur van Overijssel, wegens schultambt penningen.[10]
Hij wordt genoemd in 1797 te Eext, huisnr. 66, pachter, boer, gehuwd met twee kinderen.[11]

 

Handtekening Tonnis Braams[12]

zn. van Jan Geerts Braams (zie II) en Jantje Tonnis Dekens.
Otr. op 22-1-1758 te Anloo, tr. kerk op 5-3-1758 te Gieten Margje Alberts Meursing, geb. te Eext, ged. op 14-3-1734 te Anloo (get.: Albertje Roelofs, hv. van Jan Freriks Homan), overl. op 25-4-1812 te Eext, dr. van Albert Meursing, brouwer, schatbeurder en ouderling te Eext, en Jantje Hebeling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albert Braams, geb. te Eext (zie IVa).

2.

 m 

Jan Braams, geb. op 14-1-1762 te Eext (zie IVb).

3.

 m 

Jan Meursing Braams, geb. te Eext (zie IVc).

4.

 v 

Jantje Tonnis Braams, landbouwster, geb. te Eext, ged. op 10-6-1770 te Anloo (get.: Ida Meursing van Eext), overl. op 15-9-1842 te Eext.
Tr. kerk (1) op 27-4-1794 te Anloo Jacob Harms Meijering, geb. te Eext, ged. op 16-12-1770 te Anloo (get.: Trijntje Meursing huisvrouw van Jan Meijering, koopman van Eext), overl. voor 1800, zn. van Harm Meijering en Lammigje Hindriks Julsing.
Tr. kerk (2) op 9-10-1800 te Anloo Otto Jacobs Homan, kerkvoogd, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 27-8-1780 te Anloo (get.: Aaltje Ottens Homan van Eext), overl. op 20-4-1840 te Eext. In 1797/1798 te Eext genoemd op huisnummer 257, ongehuwd.[13], zn. van Jacob Ottens Homan, landbouwer, en Hindrikje Jans Buiting.


IIIb Geert Jans Braams, geb. te Gieten, ged. op 7-11-1742 te Gieten. Geert Jans Braams en huisvrouw van Bonnen lenen van Jurjen Schuiling en huisvrouw van de Veenhof 500 gulden op 27-4-1785.[14] Geert Jans Braams en huisvrouw lenen 300 gulden van Hindrik Hommes in 1785.[15]
In 1809 worden er mombers benoemd over het kind van wijlen Geert Braams en Geesje Meijering van Bonnen. Het kind is Annechje Braams, 16 jaar oud. De hoofdmomber is schulte Jan Braams, de medemombers zijn schulte A. Braams; Hindrik Willems Meinders van de Veenhof en Harm Lucas Udding van Eext. De pupil heeft een zuster Jantje Braams, getrouwd met Jan Schuiling. Ze heeft ook meerderjarige broers.[16]
In het haardstedenregister van 1784 en 1794 te Bonnen wordt Geert Braams vermeld met een vol erf en nering. In 1804 staat zijn weduwe vermeld met een half erf.
Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Bonnen: Jan, Jantje (2x), Hindrik, Jan, Hindrik, Harm, Annechien Braams.
Zn. van Jan Geerts Braams (zie II) en Jantje Tonnis Dekens.
Otr. op 2-9-1769 te Anloo, tr. kerk op 8-10-1769 te Gieten Geesje Hindriks Meijering, geb. te Eext, ged. op 4-12-1746 te Anloo (get.: Jantje Jans van Eext), overl. op 20-3-1810 te Bonnen, dr. van Hindrik Jacobs Meijering en Annigje Harms.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Geert Braams, ged. op 5-2-1764 te Gasselte (zie IVd).

2.

 m 

Jan Braams, geb. te Bonnen, ged. op 1-7-1770 te Gieten, overl. voor 1775.

3.

 v 

Jantje Braams, geb. te Bonnen, ged. op 20-10-1771 te Gieten, overl. voor 1773.

4.

 v 

Jantje Geerts Braams, geb. te Bonnen, ged. op 17-1-1773 te Gieten, overl. op 2-5-1809 te Annen, begr. op 7-5-1809 te Anloo.
Tr. kerk op 3-10-1802 te Gieten Jan Jurriens Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 26-4-1772 te Gieten, overl. op 10-5-1809 te Anloo, begr. op 13-5-1809 te Anloo. OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 20, boerenzoon, ongehuwd.
Op 15-5-1809 zijn zowel Jan Schuiling als Jantje Braams overleden. Over de twee weeskinderen worden mombers benoemd. Dit zijn Hindrik Schuiling van de Veenhof en Harm Tonnis aan vaderszijde en Jan G. Braams en Hindrik G. Braams van moederszijde. De kinderen zijn Geesje Schuiling, 5 jaar oud, en Jurjen Schuiling, 4 jaar oud
[17] Zn. van Jurrien Hindriks Schuiling en Geesje Jans van Boven.

5.

 m 

Hindrik Braams, geb. te Bonnen, ged. op 5-2-1775 te Gieten, overl. voor 1780.

6.

 m 

Jan Geerts Braams, geb. te Bonnen (zie IVe).

7.

 m 

Hindrik Geerts Braams, geb. te Bonnen (zie IVf).

8.

 m 

Harm Braams, geb. te Bonnen, ged. op 28-5-1787 te Gieten.

9.

 v 

Annechien Braams, geb. te Bonnen, ged. op 14-7-1793 te Gieten, overl. op 8-9-1867 te Bonnen.
Tr. op 30-10-1826 te Gasselte Kornelis Lourents Brouwer, landbouwer, ged. op 23-7-1792 te Gasselte, overl. op 11-7-1855 te Bonnen. Kad. Atlas 1832 sectie E no. 620. Zn. van Laurents Jans en Fennigje Cornelius Hoving.


IVa Albert Braams, schulte van Anloo, ette voor het Oostermoer van 1785 tot 1790; volmacht Landdag 1791, 1792, geb. te Eext, ged. op 2-9-1759 te Gieten (get.: Lammigje Jans van Bonnen), overl. op 19-11-1816 te Roden. De ette Albert Braams wordt in het haardstedenregister van Eext in 1794 aangeslagen voor 3. In 1804 wordt hij eveneens voor drie aangeslagen: A. Braam, schultes.
Albert Braams wordt in 1797/1798 genoemd te Eext op huisnummer 224 als schulte en boer, gehuwd met twee kinderen.
[18]

 

Zegel Albert Braams[19]

zn. van Tonnis Braams (zie IIIa) en Margje Alberts Meursing.
Tr. kerk (1) op 14-6-1789 te Anloo Jeigje Homan, geb. te Eext, ged. op 26-7-1744 te Anloo (get.: Hindrikje Meijering van Eext, zuster van de moeder), overl. op 26-6-1811 te Anloo, dr. van Otto Barelts Homan en Jacobje Jacobs Meijering.
Tr. (2) op 26-11-1812 te Gieten Sara Hester Catharina Bijmholt, geb. op 22-2-1766 te Borger, ged. op 2-3-1766 te Borger, overl. op 31-8-1847 te Gieten, dr. van Dr. Jan Frederik Bijmholt, ontvanger der belasting, en Harmanna Buiting.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Tonnis Alberts Braams, geb. te Eext (zie Va).


IVb Jan Braams, schulte van Gieten; herbergier, landbouwer; burgemeester van Gieten, geb. op 14-1-1762 te Eext, ged. op 24-1-1762 te Anloo, overl. op 3-3-1839 te Gieten. Hij wordt in de haarstedenregisters te Gieten genoemd in 1784 3, nering), 1794 3, stoker), 1804 (2, nering)
In 1797 wordt hij genoemd als zijnde 36 jaar oud, wonende op huis nummer 20, lid van het bestuur, gehuwd, 2 kinderen.
[20] In 1807 wordt hij ook op huis nummer 20 te Gieten genoemd.[21]
Jan Braams werd in 1795 de eerste door de mensen zelf gekozen schulte. Op zondag 8 maart 1795 werd hij unaniem door de kerspellieden gekozen. Drie jaar later werd Jan Braams benoemd tot lid van het Intermediair Adminstratief Bestuur, waarbij hij tijdelijk afstand diende te doen van het schultambt. Zijn broer Albert Braams, de schulte van Anloo, werd dan ook op 3-3-1798 tot geauthoriseerd schulte benoemd. Bij de opheffing van het Intermediair Administratief Bestuur in 1799 werd Jan Braams weer gewoon schulte. Op 1 augustus 1811 werd hij benoemd tot maire van Gieten, welke functie hij tot 1825 uitoefende. Verder was hij nog lid van de Provinciale Staten van Drenthe. In zijn huis annex herberg was tevens het ´gemeentehuis´ gevestigd. Dit verschijnsel (gemeentehuis in een herberg) is overigens niet uniek in Drenthe. Veel gemeentehuizen zijn op dezelfde wijze begonnen. Zijn boerderij, later eigendom van de nakomelingen van Marchien Braams en Willem Zegering, is in 1989 helaas door de bliksem getroffen.
Mombers over de kinderen Braams werden in 1807 Harm Ottens (hoofdmomber), de oud-ette Louwert Niewolt alsmede de schulte en ette Albert Braams en Jan Meursing Braams, allen ooms van de kinderen.

 

Zegel Jan Braams[22]

zn. van Tonnis Braams (zie IIIa) en Margje Alberts Meursing.
Otr. (1) op 19-3-1784 te Anloo, tr. kerk op 9-5-1784 te Gieten Hindrikje Ottens, geb. te Gieten, ged. op 15-6-1755 te Gieten, overl. op 9-8-1805 te Gieten, dr. van Jan Julsing Ottens, brouwer, en Jantje Scheerhoorn.
Otr. (2) op 4-11-1806 te Gieten, tr. kerk op 15-1-1807 te Gieten Jantje Berends Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 23-12-1787 te Gieten, overl. op 23-9-1829 te Gieten, dr. van Berend Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, en Jantje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Braams, geb. te Gieten, ged. op 3-10-1784 te Gieten.

2.

 v 

Margje Braams, geb. te Gieten, ged. op 24-9-1786 te Gieten, overl. voor 1787.

3.

 v 

Marchijn Braams, geb. te Gieten, ged. op 9-12-1787 te Gieten, overl. op 16-6-1868 te Gieten.
Otr. op 11-3-1808 te Gieten, tr. kerk op 11-5-1808 te Odoorn Willem Zegering, landbouwer, geb. op 13-10-1771 te Exloo, overl. op 10-4-1845 te Gieten. Hij wordt in 1825 genoemd onder de bewoners van Gieten op huis nummer 18. In 1832 staat hij in de kadastrale atlas onder sectie E nummer 397. Zn. van Jan Zegering en Zwaantje Rosing.

4.

 v 

Jantje Braams, geb. te Gieten, ged. op 1-4-1792 te Gieten, overl. op 25-11-1864 te Anloo.
Tr. op 10-9-1812 te Anloo Harm Jans Meijering, landbouwer, geb. op 13-5-1793 te Eext, ged. op 20-5-1793 te Anloo, overl. op 21-9-1886 te Eext, zn. van Jan Harms Meijering, landbouwer, en Geesje Jans Hoving.

Uit het tweede huwelijk:

5.

 m 

Hinderikus Braams, geb. op 18-10-1807 te Gieten (zie Vb).

6.

 m 

ds. Berend Braams, predikant, geb. te Gieten, ged. op 28-5-1809 te Gieten, overl. op 13-11-1881 te Kampen, predikant te Nieuweschans (1833), Makassar (Nederlandsch Indië; 1857), Poerworedjo (1859), Sumanep (Madura, 1862), Pontianak (1864), Grijpskerke 1870-1876.
Tr. op 24-1-1839 te Nieuweschans Jantien van der Weide, ged. op 27-10-1799 te Roderwolde, dr. van Claas Berents van der Weide en Hindrikje Jans Nijmeijer.

7.

 m 

Tonnis Braams, geb. te Gieten, ged. op 23-3-1811 te Gieten, overl. op 23-2-1812 te Gieten.

8.

 v 

Jantien Braams, geb. op 14-4-1813 te Gieten, overl. op 31-8-1895 te Meppel.
Tr. op 16-5-1834 te Beilen Hindrik Berends Timmer, timmerman, molenaar, houthandelaar te Meppel, geb. op 1-5-1810 te Beilen, ged. op 6-5-1810 te Beilen, overl. op 22-9-1897 te Meppel, zn. van Berent Hendriks Timmer en Johanna Theodora Urie.

9.

 m 

Tonnis Braams, geb. op 17-9-1815 te Gieten, overl. op 10-4-1817 te Gieten.

10.

 v 

Albertha Braams, geb. op 9-3-1818 te Gieten, overl. op 17-3-1842 te Eext.
Tr. op 6-4-1840 te Gieten Peter Cornelis, bakker en herbergier te Eext, geb. op 29-2-1812 te Dalen, overl. op 10-12-1891 te Eext, zn. van Jan Cornelis en Niesje Reinders.

11.

 m 

Teunis Braams, geb. op 11-4-1820 te Gieten (zie Vc).

12.

 v 

Lammechien Braams, geb. op 4-12-1823 te Gieten, overl. op 23-4-1824 te Gieten.


IVc Jan Meursing Braams, belastingpachter, wethouder van Anloo, lid van de Provinciale Staten van Drenthe 1835-1848, geb. te Eext, ged. op 3-5-1766 te Anloo (get.: Trijntje Meursing, hv. van Jan Meijering van Eext), overl. op 27-1-1848 te Eext. Hij wordt in 1797 te Eext genoemd op huisnr. 261, pachter, ongehuwd.
[23], zn. van Tonnis Braams (zie IIIa) en Margje Alberts Meursing.
Otr. (1) op 9-11-1800 te Anloo Margje Jobing, geb. te Eext, ged. op 4-6-1775 te Anloo (get.: Jeigje Homan, hv. van Hindrik Homan van Eext), overl. op 12-5-1807 te Eext, begr. op 20-5-1807 te Anloo, dr. van Hindrik Jans Jobing en Grietje Jans.
Tr. (2) op 25-8-1812 te Anloo Grietje Freriks Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 16-10-1785 te Gieten, overl. op 3-1-1873 te Eext, dr. van Frerik Roelofs Dekens, landbouwer, en Geesje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Tonnis Meursinge Braams, geb. op 27-8-1801 te Eext (zie Vd).

2.

 m 

Hindrik Braams, geb. te Eext, ged. op 20-11-1803 te Anloo.

3.

 v 

Grietje Braams, geb. op 21-6-1806 te Eext, ged. op 29-6-1806 te Anloo, overl. op 11-5-1870 te Eext.

Uit het tweede huwelijk:

4.

 v 

Marchien Braams, geb. op 30-8-1812 te Eext, overl. op 19-9-1871 te Grolloo.
Tr. op 3-6-1835 te Gieten Albert Buiting, landbouwer, geb. op 15-8-1811 te Veenhof, ged. op 18-8-1811 te Gieten, overl. op 21-6-1893 te Veenhof, zn. van Otto Buiting, landbouwer, en Jantien Alberts Homan.

5.

 v 

Geesje Braams, geb. op 20-7-1815 te Eext, overl. op 15-2-1816 te Eext.

6.

 v 

Geesje Braams, ged. op 23-11-1816 te Eext, overl. op 12-4-1891 te Gasselte.
Tr. op 29-6-1837 te Gasselte Jan Alberts Meijeringh, landbouwer; lid gemeenteraad Gasselte, geb. op 12-9-1809 te Gasselte, ged. op 24-9-1809 te Gasselte, overl. op 27-12-1861 te Gasselte, zn. van Albert Meijeringh, landbouwer, en Fennechien Jans Boer.

7.

 v 

Jantien Braams, geb. op 12-5-1821 te Anloo, overl. op 29-8-1872 te Eext.
Tr. op 14-5-1844 te Anloo Jan Meijering, lid gemeenteraad Anloo; wethouder Anloo; lid Provinciale Staten 1868-1880, geb. op 21-1-1817 te Eext, overl. op 10-9-1884 te Eext, zn. van
Harm Jans Meijering, landbouwer, en Jantje Braams.


IVd Geert Braams, ged. op 5-2-1764 te Gasselte, overl. op 6-5-1807 te Drouwenermoeras. Onecht kind. Bij zijn geboorte wordt alleen zijn moeder genoemd. Zn. van
Geert Jans Braams (zie IIIb) en Geesje Hindriks Meijering.
Tr. kerk op 21-12-1788 te Gasselternijveen Ebeltje Theisens, ged. op 15-2-1767 te Gasselternijveen, overl. op 27-2-1836 te Gasselternijveen, dr. van Jan Tijes, schipper, en Geertruit Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geertruit Geerts Braam, ged. op 3-5-1789 te Gasselternijveen, overl. op 27-7-1870 te Gasselternijveen.
Tr. op 25-4-1811 te Gasselte Hendrik Kemfer, geb. te Drouwen, ged. op 11-4-1790 te Borger, overl. op 7-6-1875 te Gasselternijveen, zn. van Harm Hendriks Kemfer en Trijntje Hindriks.

2.

 m 

Jan Geerts Braam, geb. te Drouwenermoeras, ged. op 17-6-1792 te Borger.

3.

 m 

Hindrik Geerts Braam, geb. op 26-9-1794 te Drouwenermoeras (zie Ve).

4.

 v 

Geesje Braams, ged. op 20-11-1796 te Gasselternijveen, overl. op 21-12-1832 te Ees, nal. man Albert Ensing + 3 knd.
Tr. op 28-4-1821 te Borger Albert Ensing, geb. op 10-8-1794 te Buinen, ged. op 17-8-1794 te Borger, overl. op 10-5-1867 te Ees, zn. van Jan Alberts en Geesje Jans Sikkens.

5.

 m 

Thijs Geerts, ged. op 4-4-1799 te Gasselternijveen, overl. voor 1800 te Gasselternijveen.

6.

 m 

Thijs Braams, ged. op 19-10-1800 te Gasselternijveen (zie Vf).

7.

 v 

Swaantje Braams, geb. op 24-11-1803 te Drouwenermoeras, ged. op 4-12-1803 te Gasselternijveen, overl. op 23-2-1826 te Buinen.

8.

 v 

Hindrikje Braams, geb. te Drouwenermoeras, ged. op 16-3-1806 te Gasselternijveen.

9.

 v 

Geertje Braams, geb. op 25-1-1808 te Drouwenerveen, ged. op 7-2-1808 te Gasselternijveen, overl. op 21-6-1837 te Grolloo.
Tr. op 5-3-1831 te Rolde Jan Jans Ensing, geb. op 13-5-1796 te Buinen, ged. op 15-5-1796 te Borger, overl. op 6-8-1864 te Valtherveen, zn. van Jan Alberts en Geesje Jans Sikkens.


IVe Jan Geerts Braams, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 1-6-1777 te Gieten, overl. op 12-7-1831 te Gasselte. OSA 1383 Bonnen huisnr. 74: 22, landbouwer, zoon, ongehuwd, schutter.
HSR 1804 Bonnen: 2
, zn. van
Geert Jans Braams (zie IIIb) en Geesje Hindriks Meijering.
Otr. op 7-9-1800 te Zuidlaren, tr. kerk op 28-9-1800 te Gieten Egbertje Hindriks Weitering, geb. te Gieten, ged. op 6-4-1777 te Gieten, overl. op 10-12-1849 te Gasselte, dr. van Hindrik Tamels Jans Weitering en Ellegien Jans Hagting.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Gesina Braams, ged. op 19-10-1800 te Gieten, overl. op 11-3-1860 te Donderen. Bij haar tweede huwelijk wed. van Geert Vorenkamp.
Tr. (1) op 9-9-1824 te Haren Geert Vorenkamp, geb. op 20-7-1792 te Haren, overl. op 12-12-1834 te Eelde, zn. van Egbert Geerts Vorenkamp en Harmtien Hindriks van Wolde.
Tr. (2) op 10-6-1837 te Eelde Jan Derks Dekker, geb. op 28-2-1813 te Eelde, overl. op 2-9-1891 te Kloosterveen, zn. van Jan Barelds Dekker en Annechien Jans Bouwkamp.

2.

 m 

Geert Jans Braams, ged. op 15-8-1802 te Gieten (zie Vg).

3.

 m 

Hindrik Braams, geb. te Bonnen (zie Vh).

4.

 v 

Jantje Braams, ged. op 19-4-1807 te Gieten, overl. op 19-5-1888 te Gasselternijveen.
Tr. op 29-11-1834 te Gasselte Jurrien Schuiling, arbeider, ged. op 20-4-1806 te Gasselte, overl. op 30-5-1868 te Gasselte, zn. van
Jan Jurriens Schuiling en Jantje Geerts Braams.

5.

 v 

Harmtje Braams, ged. op 24-2-1810 te Gieten, overl. op 21-6-1884 te Gasselte.
Tr. op 18-1-1833 te Gasselte Jan Egberts Schuiling, veldwachter, arbeider, geb. te Gieten, ged. op 26-4-1806 te Gieten, overl. op 24-2-1874 te Gasselte, zn. van Egbert Eggens Schuiling, landbouwer, en Albertje Harmannus.

6.

 v 

Roelofje Braams, geb. op 4-1-1813 te Bonnen, overl. op 30-1-1853 te Bonnerveen.
Tr. op 24-1-1839 te Gasselte Thijs Meringa, arbeider, ged. op 15-1-1809 te Sappemeer, overl. op 9-2-1883 te Bonnerveen, zn. van Jan Berents en Harmke Tiessens.

7.

 m 

Jan Braams, geb. op 26-5-1815 te Gasselte, overl. op 23-6-1815 te Gasselte.

8.

 m 

Jan Braams, geb. op 12-11-1816 te Gasselte (zie Vi).


IVf Hindrik Geerts Braams, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 8-10-1780 te Gieten, overl. op 25-12-1845 te Gasselte. OSA 1383 Bonnen huisnr. 74: 19, landbouwer, zoon, ongehuwd, schutter. Zn. van
Geert Jans Braams (zie IIIb) en Geesje Hindriks Meijering.
Otr. (1) op 19-10-1806 te Anloo, tr. kerk op 26-10-1806 te Gieten Annigje Hamming, geb. te Eext, ged. op 26-9-1784 te Anloo, overl. op 19-5-1808 te Bonnen, dr. van Pieter Willems Hamming, landbouwer, en Grietje Hindriks Meijering.
Tr. (2) op 19-2-1812 te Gieten Grietje Harms, ged. op 4-7-1779 te Gieten, overl. op 22-4-1847 te Gasselte, dr. van Harmannus Gerrits en Wemmigje Hindriks.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Geert Hindriks Braams, geb. te Bonnen (zie Vj).

Uit het tweede huwelijk:

2.

 v 

Geessien Braams, geb. op 7-7-1812 te Bonnen, overl. op 27-1-1813 te Bonnen.

3.

 m 

Harm Braams, landbouwer, geb. op 16-4-1814 te Bonnen, overl. op 7-12-1866 te Gasselte.
Tr. (1) op 7-5-1853 te Gieten Jantje Eisses, geb. op 2-4-1818 te Haren, overl. op 30-8-1854 te Gasselterboerveen, dr. van Adolf Eisses en Katrina Karels.
Tr. (2) op 4-5-1859 te Assen Geesje Strating, geb. op 10-5-1831 te Norg, overl. op 26-7-1862 te Kloosterveen, dr. van Willem Jans Strating en Trijntje Baltens.

4.

 m 

Jan Hindriks Braams, geb. op 15-1-1818 te Bonnen (zie Vk).

5.

 v 

Geessien Braams, geb. op 17-12-1819 te Bonnen, overl. op 24-10-1871 te Gasselterboerveen.
Tr. op 8-3-1842 te Gasselte Harm Schuiling, landbouwer, bakker, geb. op 15-2-1814 te Veenhof, overl. op 22-12-1883 te Gasselterboerveen, zn. van Hindrik Jurriens Schuiling, landbouwer, en Elizabeth Harms Zondag.


Va Tonnis Alberts Braams, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 11-10-1789 te Anloo, overl. op 5-6-1836 te Eext, zn. van
Albert Braams (zie IVa) en Jeigje Homan.
Tr. op 1-3-1822 te Anloo Geertje Gerrits Mellens, geb. te Annen, ged. op 18-9-1796 te Anloo, overl. op 4-4-1861 te Eext, dr. van Gerrit Harms Mellens en Grietje Hindriks Lanting.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albert Braams, landbouwer, geb. op 13-5-1822 te Eext, overl. op 12-3-1899 te Eext.
Tr. op 16-6-1853 te Anloo Lammechien Meijering, geb. op 20-1-1823 te Eext, overl. op 26-11-1870 te Bellingwolde, dr. van
Harm Jans Meijering, landbouwer, en Jantje Braams.

2.

 m 

Gerrit Braams, geb. op 24-1-1824 te Eext, overl. op 19-2-1824 te Eext.

3.

 v 

Jeichien Braams, geb. op 1-6-1825 te Eext, overl. op 4-12-1909 te Zuidlaren.
Tr. op 7-6-1850 te Zuidlaren Egbert Karsten, geb. op 6-9-1816 te Zuidlaren, overl. op 16-1-1892 te Zuidlaren, zn. van Roelof Karst en Lammigje Sissing.

4.

 v 

Grietien Braams, geb. op 24-9-1827 te Eext, overl. op 16-10-1827 te Eext.

5.

 m 

Geert Braams, landbouwer, geb. op 21-10-1828 te Eext, overl. op 26-1-1913 te Zuidlaren.
Tr. op 3-6-1864 te Zuidlaren Everdina Wuffing, geb. op 10-5-1837 te Zuidlaren, overl. op 12-6-1920 te Zuidlaren, dr. van Jan Roelofs Wuffing, landbouwer, en Harmtje Buiter.

6.

 v 

Grietien Braams, geb. op 20-12-1831 te Eext, overl. op 15-5-1907 te Annerveensche kanaal.
Tr. op 11-7-1867 te Anloo Jakobus Themmen, landbouwer, geb. op 24-5-1840 te Anloo, overl. op 8-11-1899 te Annerveenschekanaal, zn. van Meinardus Themmen, landbouwer, en Hinderika Boerma.

7.

 m 

Jan Braams, geb. op 11-11-1834 te Eext (zie VIa).


Vb Hinderikus Braams, burgemeester Gasselte/Odoorn; eigenaar hotel Braams te Gieten; luitenant van de "Drentse Mobiele Schutterij"; lid van de Provincial Staten van Drenthe 1848-1849; landbouwer, geb. op 18-10-1807 te Gieten, ged. op 18-10-1807 te Gieten, overl. op 2-8-1849 te Gieten. Kad. Atlas 1832 sectie E no. 251. Zn. van
Jan Braams (zie IVb) en Jantje Berends Hogenesch.
Tr. op 21-4-1837 te Coevorden Bernhardina Bergman, geb. op 5-2-1811 te Groot Zander, Ofr. Overl. op 27-8-1883 te Gieten, dr. van Johan Martin Bergman, winkelier/koopman, en Zwaantje Weggemans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantina Zwanetta Braams, geb. op 24-3-1838 te Gieten, overl. op 15-7-1838 te Gieten.

2.

 v 

Jantje Braams, geb. op 23-6-1839 te Gieten, overl. op 28-5-1868 te Veendam.
Tr. op 20-7-1865 te Gieten Cornelis Bos, organist, geb. op 17-4-1843 te Wognum, overl. op 15-5-1907 te Veendam, zn. van Jan Bos en Christina Commandeur.

3.

 v 

Zwaantje Braams, geb. op 11-7-1841 te Gieten, overl. op 3-4-1878 te Veendam.
Tr. op 21-3-1868 te Gieten Wessel Lingbeek, leraar, geb. op 3-7-1829 te Groningen, overl. op 28-8-1896 te Oosterdiep, Veendam, zn. van Meindert Lingbeek, commies, en Anna Pieters Vorenholt.

4.

 v 

Alberta Braams, geb. op 12-3-1844 te Gieten, overl. op 7-4-1844 te Gieten.

5.

 m 

Jan Braams, geb. op 10-7-1845 te Gieten, overl. op 2-5-1858 te Gieten.

6.

 v 

Johanna Alberta Braams, geb. op 2-12-1847 te Gieten, overl. op 4-10-1890 te Gieten.


Vc Teunis Braams, burgemeester van Gasselte 1849-1853, burgemeester van Anloo,

 

Jan Meursinge Braams[24]1853-1893, geb. op 11-4-1820 te Gieten, overl. op 13-5-1893 te Eext,

zn. van Jan Braams (zie IVb) en Jantje Berends Hogenesch.
Tr. op 1-4-1847 te Anloo Geessien Oosting, geb. op 23-7-1821 te Eext, overl. op 17-5-1908 te Eext, dr. van Jan Oosting en Geesje Roelofs Lunshof.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Braams, geb. op 16-10-1847 te Eext, overl. op 16-10-1847 te Eext.

2.

 v 

Jantje Braams, geb. op 27-3-1849 te Eext, overl. op 12-5-1931 te Assen.
Tr. op 17-5-1879 te Anloo Jacob Wildervank, koopman, geb. te Groningen, overl. op 11-4-1932 te Assen, zn. van Adriaan Wildervank en Maria Kortrijk.


Vd Tonnis Meursinge Braams, landbouwer te Eext; lid van de gemeenteraad Anloo; wethouder Anloo 1865-1867, geb. op 27-8-1801 te Eext, ged. op 6-9-1801 te Anloo, overl. op 15-3-1867 te Eext, zn. van
Jan Meursing Braams (zie IVc) en Margje Jobing.
Tr. op 12-6-1834 te Anloo Alida Abbing, geb. op 24-2-1810 te Erm, ged. op 4-3-1810 te Sleen, overl. op 14-2-1889 te Eext, dr. van Rudolf Abbing, landbouwer, en Hindrikje Hilbing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Braams, geb. op 12-4-1835 te Eext, overl. op 8-3-1920 te Anloo.
Tr. op 22-5-1860 te Gasselte Roedolf Warmolt Aling, geb. op 24-1-1830 te Gasselte, overl. op 1-3-1887 te Eexterveen, zn. van Willem Aling, wethouder te Gasselte, en Anna Abbing.

2.

 v 

Hendrika Braams, geb. op 17-7-1837 te Eext, overl. op 15-9-1917 te Eext.
Tr. op 22-6-1866 te Anloo Otto Jobing, landbouwer, geb. op 21-2-1835 te Eext, overl. op 27-2-1917 te Eext, zn. van Hindrik Jans Jobing, landbouwer, en Marchien Homan.

3.

 v 

Grietien Braams, geb. op 25-4-1840 te Eext, overl. op 6-2-1927 te Zuidlaren.
Tr. op 13-12-1872 te Anloo Roelof Baving, landbouwer, geb. op 9-9-1837 te Zuidlaren, overl. op 29-1-1919 te Zuidlaren, zn. van Klaas Baving, landbouwer, en Willemtje Salomons.

4.

 v 

Anna Braams, geb. op 9-2-1843 te Eext, overl. op 21-3-1844 te Eext.

5.

 m 

Jan Meursing Braams, geb. op 21-5-1845 te Eext, overl. op 17-6-1845 te Eext.

6.

 v 

Anna Braams, geb. op 18-7-1846 te Eext, overl. op 26-6-1873 te Eext.

7.

 m 

Jan Braams, geb. op 24-7-1849 te Eext, overl. op 13-5-1875 te Eext.
Tr. Margaretha Roelina Hornhuis.


Ve Hindrik Geerts Braam, landbouwer, geb. op 26-9-1794 te Drouwenermoeras, ged. op 28-9-1794 te Borger, overl. op 24-10-1883 te Gasselte, zn. van
Geert Braams (zie IVd) en Ebeltje Theisens.
Tr. op 2-5-1823 te Borger Hindrikje Jans Ensing, geb. op 10-3-1801 te Buinen, ged. op 15-3-1801 te Borger, overl. op 9-5-1877 te Gasselte, dr. van
Jan Alberts en Geesje Jans Sikkens.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Geert Braam, geb. op 11-4-1824 te Buinen (zie VIb).

2.

 v 

Gesien Braam, geb. op 25-1-1826 te Buinen, overl. op 20-5-1892 te Drouwen.
Tr. op 16-10-1869 te Gasselte Jan Klaas Meijeringh, landbouwer, geb. op 23-11-1811 te Gasselte, ged. op 1-12-1811 te Gasselte, overl. op 7-5-1883 te Gasselte, zn. van Claas Meijeringh, landbouwer, en Ida Harders.

3.

 v 

Aaltje Braam, geb. op 30-1-1836 te Borger, overl. op 13-4-1882 te Drouwen.
Tr. op 21-11-1868 te Borger Jan Dilling, landbouwer, geb. op 19-10-1839 te Drouwen, overl. op 30-4-1918 te Odoorn, zn. van Jan Dilling, landbouwer, en Willemtien Jans Timmermans.


Vf Thijs Braams, landbouwer, ged. op 19-10-1800 te Gasselternijveen, overl. op 19-4-1889 te Loon, zn. van
Geert Braams (zie IVd) en Ebeltje Theisens.
Tr. (1) op 10-1-1829 te Rolde Aaltje Niemeijer, geb. op 18-1-1812 te Amen, overl. op 15-3-1830 te Amen, dr. van Hindrik Jans Nijmeijer en Margje Hindriks Weersing.
Tr. (2) op 26-4-1835 te Assen Aaltje Steenge, geb. te Balloo, ged. op 9-2-1806 te Rolde, overl. op 1-7-1880 te Loon, dr. van Jan Lamberts Steenge en Eltje Hindriks.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Margje Braams, geb. op 22-6-1829 te Rolde.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 v 

Ebeldina Braams, geb. op 15-8-1838 te Loon, overl. op 27-9-1872 te Assen.
Tr. op 3-5-1863 te Assen Albert Greving, landbouwer, geb. op 7-8-1838 te Yde, overl. op 25-7-1913 te Assen, zn. van Hendrik Alberts Greving, landbouwer, en Jantien Vedder.

3.

 m 

Geert Braams, geb. circa 1842 te Assen, overl. op 7-7-1911 te Assen.

4.

 v 

Jantien Braams, geb. op 4-8-1844 te Assen, overl. op 9-1-1920 te Assen.
Tr. op 14-1-1877 te Assen Jan Steenge, landbouwer, geb. op 27-10-1845 te Loon, overl. op 25-1-1927 te Assen, zn. van Jan Steenge en Margje Heuving.


Vg Geert Jans Braams, arbeider, ged. op 15-8-1802 te Gieten, overl. op 5-8-1871 te Gasselte, zn. van
Jan Geerts Braams (zie IVe) en Egbertje Hindriks Weitering.
Tr. op 23-5-1834 te Gasselte Aaltje Hooiveld, ged. op 24-1-1802 te Gasselte, overl. op 27-6-1856 te Drouwen, dr. van Harm Egberts Hooiveld, timmerman, en Albertje Jans Speelman.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Braams, geb. op 12-9-1835 te Gasselte, overl. op 8-3-1838 te Gasselte.

2.

 m 

Harm Braams, geb. op 17-11-1837 te Gasselte (zie VIc).

3.

 m 

Egbert Braams, landbouwer, geb. op 17-11-1837 te Gasselte, overl. op 6-1-1907 te Grolloo.
Tr. op 22-4-1874 te Emmen Geesje Struik, geb. op 2-5-1840 te De Wijk, overl. op 28-2-1905 te Grolloërveld, dr. van Klaas Otten Struik en Aaltje Harms van Agteren.

4.

 v 

Egberdiena Braams, arbeidster, geb. op 19-12-1839 te Gasselte, overl. op 17-1-1882 te Gasselte.
Tr. op 10-10-1866 te Borger Jan Rosies, geb. op 18-9-1837 te Bonnen, overl. op 6-3-1902 te Gasselte, zn. van Hindrik Egberts Rosies, arbeider, en Lammegien Geerts van der Bijl.

5.

 v 

Albertien Braams, geb. op 12-11-1841 te Gasselte, overl. op 29-1-1845 te Gasselte.


Vh Hindrik Braams, arbeider, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 30-12-1804 te Gieten, overl. op 19-3-1845 te Westdorp, zn. van
Jan Geerts Braams (zie IVe) en Egbertje Hindriks Weitering.
Tr. (1) op 4-5-1835 te Borger Roelofje Lanting, geb. op 13-10-1806 te Drouwen, ged. op 29-10-1806 te Borger, overl. op 16-9-1839 te Borger, dr. van Albert Harms Lanting en Wemeltje Roelofs Leiting.
Tr. (2) op 26-5-1842 te Borger Jacobje Lanting, geb. op 17-9-1814 te Drouwen, overl. op 25-5-1893 te Drouwen, dr. van
Albert Harms Lanting en
Wemeltje Roelofs Leiting.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Wemeltien Braams, geb. op 13-8-1836 te Rolde, overl. op 24-1-1911 te Nieuw Buinen.
Tr. op 6-5-1862 te Borger Roelof Brinks, horlogemaker, geb. op 22-10-1832 te Borger, overl. op 3-11-1902 te Nieuw Buinen, zn. van Geert Brinks en Hindrikje Roelofs Aling.

2.

 m 

Jan Braams, geb. op 22-4-1838 te Westdorp, overl. op 4-2-1916 te Borger.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Albert Braams, geb. op 23-4-1843 te Westdorp, overl. op 28-5-1926 te Emmen.
Tr. op 20-3-1875 te Emmen Aaltje Beugeling, geb. op 7-3-1844 te Rolde, overl. op 8-1-1894 te Oranjedorp, dr. van Hilbert Beugeling, sluiswachter, en Grietje Egberts Draaijer.


Vi Jan Braams, landbouwer, geb. op 12-11-1816 te Gasselte, overl. op 20-12-1897 te Gasselte, zn. van
Jan Geerts Braams (zie IVe) en Egbertje Hindriks Weitering.
Tr. op 30-4-1844 te Gasselte Henderkien Tonnis Homan, geb. op 10-12-1818 te Vries, overl. op 1-5-1878 te Gasselte, dr. van Tonnis Geerts Homan, timmerman, en Jaapkien Abels Klinkhamer.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Braam, geb. op 9-10-1844 te Bunne (zie VId).

2.

 v 

Jacobje Braams, geb. op 23-4-1847 te Gasselternijveen, overl. op 27-5-1936 te Klijndijk.
Tr. (1) op 3-6-1871 te Gieten Reinder Oosting, arbeider, landbouwer, geb. op 11-6-1846 te Bonnen, overl. op 22-9-1885 te Wildervank, zn. van Boele Reinders Oosting, landbouwer, en Jantien van Boven.
Tr. (2) op 21-5-1887 te Gasselte Hinderieks Frieling, arbeider, geb. op 26-1-1852 te Gasselte, overl. op 24-9-1917 te Nieuw Buinen, zn. van Hendrik Frieling en Willemtje Harms.

3.

 m 

Teunis Braams, geb. op 2-6-1850 te Gasselternijveen, overl. op 1-7-1850 te Gasselternijveen.


Vj Geert Hindriks Braams, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 23-8-1807 te Gieten, overl. op 16-7-1866 te Gasselte, zn. van
Hindrik Geerts Braams (zie IVf) en Annigje Hamming.
Tr. op 6-6-1833 te Gasselte Willemtje Meijeringh, geb. op 22-11-1812 te Gasselte, overl. op 10-3-1870 te Gasselte, dr. van Jan Jans Meijeringh, landbouwer, en Margje Westenbrink.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Braams, landbouwer, geb. op 11-9-1833 te Gasselte, overl. op 6-9-1886 te Gasselte.
Tr. op 25-7-1861 te Gasselte Willemtje van der Wijk, geb. op 10-12-1837 te Veenhof, overl. op 25-3-1866 te Gasselte, dr. van Geert Egberts van der Wijk, landbouwer, en Hinderkien Hidding.

2.

 v 

Annegien Braams, geb. op 14-3-1836 te Gasselte, overl. op 1-11-1893 te Gasselte.

3.

 v 

Marchien Braams, geb. op 17-10-1839 te Gasselte, overl. op 15-11-1886 te Gasselte.
Tr. op 8-3-1864 te Gasselte Jan Mulder, landbouwer, geb. op 13-9-1840 te Zandvoort, overl. op 23-11-1910 te Gasselte, zn. van Jannes Harms Mulder, arbeider, en Aaltje Smit.

4.

 v 

Henderkien Braams, geb. op 30-4-1843 te Gasselte, overl. op 29-11-1844 te Gasselte.

5.

 m 

Henderik Braams, geb. op 20-3-1846 te Gasselte, overl. op 11-5-1848 te Gasselte.

6.

 v 

Hinderkien Braams, geb. op 29-5-1850 te Gasselte, overl. op 28-10-1857 te Gasselte.


Vk Jan Hindriks Braams, landbouwer, geb. op 15-1-1818 te Bonnen, overl. op 18-6-1878 te Gasselte, zn. van
Hindrik Geerts Braams (zie IVf) en Grietje Harms.
Tr. op 16-10-1845 te Gasselte Annigje Alberts, geb. op 4-10-1818 te Gasselte, overl. op 11-11-1882 te Gasselte, dr. van Harm Alberts, landbouwer, en Marchien Strating.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Braams, geb. op 16-12-1845 te Gasselte, overl. op 2-12-1851 te Gasselte.

2.

 v 

Grietje Braams, geb. op 10-11-1849 te Gasselte, overl. op 19-2-1913 te Anloo.
Tr. op 30-4-1892 te Anloo Gerriet Essing, boerenknecht, geb. op 17-12-1855 te Anloo, overl. op 20-12-1916 te Anloo, zn. van Lucas Essing en Aaltje Hambeek.

3.

 v 

Marchien Braams, geb. op 3-4-1854 te Gasselte, overl. op 5-11-1900 te Drouwen.
Tr. op 17-12-1881 te Borger Roelof Timmer, geb. op 1-12-1850 te Borger.

4.

 v 

Hinderkien Braams, geb. op 27-6-1856 te Gasselte, overl. op 13-12-1936 te Foxham.
Tr. op 2-9-1876 te Gasselte Hendrik Kroeze, arbeider, smid, geb. op 9-4-1851 te Gasselte, overl. op 3-2-1925 te Foxham, zn. van Jacob Kiers Kruize, grofsmid, en Aaltje Jans Klompmaker.

5.

 m 

Hendrik Braams, geb. op 3-4-1862 te Gasselte (zie VIe).


VIa Jan Braams, geb. op 11-11-1834 te Eext, overl. op 11-11-1834 te Anloo, zn. van
Tonnis Alberts Braams (zie Va) en Geertje Gerrits Mellens.
Tr. op 11-11-1834 te Anloo Jantien Jobing, geb. op 13-12-1839 te Eext, overl. op 9-1-1917 te Eext, dr. van
Hindrik Jans Jobing, landbouwer, en Marchien Homan.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margje Braams, geb. op 22-2-1867 te Eext.
Tr. op 28-9-1895 te Anloo Reinder Hoenderken, landbouwer, geb. op 11-9-1861 te Winde, overl. op 8-5-1930 te Noordlaren, zn. van Jannes Hoenderken, landbouwer, en Roelina Kluiving.


VIb Geert Braam, landbouwer, geb. op 11-4-1824 te Buinen, overl. op 27-9-1896 te Drouwen, zn. van
Hindrik Geerts Braam (zie Ve) en Hindrikje Jans Ensing.
Tr. op 10-6-1865 te Borger Dina Dilling, geb. op 13-12-1835 te Drouwen, overl. op 2-7-1909 te Drouwen, dr. van
Jan Dilling, landbouwer, en Willemtien Jans Timmermans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Henderkien Braam, geb. op 8-3-1874 te Gasselte, overl. op 15-2-1960 te Drouwen.
Tr. op 1-8-1904 te Borger Frederik Dilling, landbouwer, geb. op 19-5-1861 te Bronneger, ged. op 1-9-1861 te Borger, overl. op 29-3-1929 te Drouwen. Frederik Dilling gebruikt in de burgerlijke stand de namen Dilling en Dillingh door elkaar. Bij zijn huwelijk is het zonder h, evenals bij de inschrijving van het eerste kind in 1906. Bij de volgende drie kinderen gebruikt hij Dillingh, maar bij zijn overlijden wordt hij weer Dilling genoemd.

 

Frederik Dilling 

Aaltien Nijenhuis 

Frederik Dilling en Henderkien Braam.jpg 

geboorteakte Frederik Dilling[25] 

huwelijksakte Frederik Dilling[26] 

overlijdensadvertentie Henderkien Braam[27] 

grafsteen Aaltje Nijenhuis

zn. van Willem Hoving Dilling, landbouwer, en Karsina Dilling.


VIc Harm Braams, arbeider, timmerman, geb. op 17-11-1837 te Gasselte, overl. op 4-11-1925 te Gasselte, zn. van Geert Jans Braams (zie Vg) en Aaltje Hooiveld.
Tr. op 9-5-1868 te Zuidlaren Aaltje Sants, geb. op 6-9-1843 te Zuidlaren, overl. op 28-6-1923 te Gasselte, dr. van Klaas Sants, landbouwer, en Grietje Kroeze.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Braams, timmerman, geb. op 1-5-1888 te Gasselte, overl. op 8-5-1977 te Gasselte.
Tr. op 5-10-1912 te Anloo Willemtien Homan, geb. op 3-9-1883 te Eext, overl. op 14-11-1964 te Gasselte, dr. van Luitje Homan, schilder, caféhouder, en Jantien Jansen.


VId Jan Braam, landbouwer, geb. op 9-10-1844 te Bunne, overl. op 7-11-1902 te Gasselte, zn. van Jan Braams (zie Vi) en Henderkien Tonnis Homan.
Tr. op 23-9-1882 te Gasselte Harmtje Meijers, geb. op 16-5-1855 te Gieten, overl. op 23-9-1888 te Gasselte, dr. van Harm Meijers, landbouwer, en Eillerdina Lulofs.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantien Braam, geb. op 27-12-1887 te Gasselte.
Tr. op 15-8-1908 te Gieten Jan Schuiling, timmerman, geb. op 7-6-1882 te Gieterveen, zn. van Gezinus Schuiling, timmerman, en Elizabeth Nijboer.


VIe Hendrik Braams, landbouwer, geb. op 3-4-1862 te Gasselte, overl. op 8-11-1913 te Groningen, zn. van Jan Hindriks Braams (zie Vk) en Annigje Alberts.
Tr. op 4-7-1891 te Gieten Jantien Brouwer, geb. op 28-6-1864 te Bonnen, overl. op 15-4-1905 te Veenhof, dr. van Lourents Brouwer, landbouwer, en Alberdina Lanting.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Braams, geb. op 25-2-1892 te Bonnen, overl. op 21-3-1989.
Tr. op 27-5-1916 te Gieten Aaltien Oosterhuis, geb. op 1-5-1894 te Nieuw-Buinen, overl. op 26-11-1980.

2.

 m 

Lourens Braams, geb. op 15-5-1893 te Bonnen.
Tr. op 5-2-1926 te Gieten Aaltje Koning, geb. op 15-11-1894 te Gieterveen, dr. van Geert Koning en Jantien Veenhof.

3.

 v 

Annechien Braams, geb. op 15-7-1894 te Bonnen, overl. op 5-12-1981 te Gieten.
Tr. op 31-7-1915 te Gieten Hendrik Schuiling, landbouwer, geb. op 23-10-1892 te Bonnen, overl. op 21-12-1968, zn. van Jacob Schuiling, arbeider, landbouwer, en Anna Zwinderman.

4.

 v 

Alberdina Braams, geb. op 5-2-1897 te Bonnen, overl. op 12-7-1990.
Tr. op 1-4-1916 te Gieten Hendrik Venema, arbeider, geb. op 26-5-1896 te Bonnen, overl. op 12-10-1965, zn. van Egbert Venema, landbouwer, en Jantje Huting.

5.

 m 

Harm Braams, geb. op 27-10-1899 te Bonnen, overl. op 22-8-1901 te Bonnen.

6.

 m 

Harm Braams, geb. op 17-6-1902 te Veenhof, overl. op 2-3-1991.
Tr. Jantje Oosterhuis, geb. op 11-6-1896, overl. op 5-6-1985.

7.

 m 

Hendrik Braams, geb. op 15-1-1905 te Bonnen, overl. op 20-1-1905 te Bonnen.E-mail

 [1] Schultenprotocol 266 deel 5 folio 263 d.d. 7-4-1747

[2] Schultenprotocol 266 deel 5 folio 378 d.d. 10-5-1749

[3] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 413 d.d. 26-6-1749

[4] OSA 1110

[5] Schultenprocotol 266 deel 2 folio 367 d.d. 26-11-1731

[6] Schultenprocotol 264 deel 4 folio 509 d.d. 19-1-1750

[7] Schultenprocotol 264 deel 4 folio 510 d.d. 2-5-1753

[8] Schultenprocotol 264 deel 5 folio 414 d.d. 25-8-1770

[9] GrA RA Godlinze d.d. 27-10-1775

[10] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 218 d.d. 24-12-1802

[11] OSA 1383

[12] Haardstedenregister 1794

[13] OSA 1383

[14] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 411 d.d. 27-4-1785

[15] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 54 d.d. 8-5-1785

[16] Schultenprotocol 282 deel 1 folio 295 d.d. 30-6-1809

[17] SP 266 dl. 11 Folio 521 dd. 15-5-1809

[18] OSA 1838

[19] Drents Genealogisch Jaarboek 2001

[20] OSA 1383

[21] OSA 1807

[22] Drents Genealogisch Jaarboek 2001

[23] OSA 1383

[24] Drents Genealogisch Jaarboek 1999, pg. 26

[25] Burgerlijke Stand

[26] Burgerlijke Stand

[27] Familieadvertenties CBG