drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie BRANTS

laatste update: 1-10-2017

 I Jan Luitjens Brants, geb. voor 1580, overl. 1636. In 1612 wordt een Jan Luitjens te Zuidlaren genoemd. Er is hier aangenomen dat deze indentiek is met Jan Brants.[1]
Jan Brants wordt in 1630 genoemd met een gezin van 8. Jan Brants is in 1630 meijer van Tijmen Baving en Hindrik Sissing.

Kinderen:

1.

 m 

Luitje Brants, geb. circa 1620 (zie II).

2.

 v 

Eebe Jans Brants, overl. 1636 te Zuidlaren. Gestorven aan de pest.

3.

 v 

Anne Jans Brants, overl. 1636 te Zuidlaren. Gestorven aan de pest.


II Luitje Brants, geb. circa 1620, overl. 1676 te Zuidlaren. Luitjen Brants, Hindrick Warners en Jan Jacobs als mombers over Jan Hinricks en Hebeltjen Hinricks, nagelaten wezen van wijlen Hindrik Jacobs en Griete verzoeken op 25-6-1651 om goedkeuring om 1/6 deel van een vierendeelwaardeel te Zuidlaren te mogen verkopen. Er is sprake van andere zusters en broers.[2]
Luitjen Brants, Roelof Weerdinge, Luitjen Ansinge en Hinrick Ansinge als mombers over Jan Weerdinge en Willemtjen Weerdinge, kinderen van Albert Weerdinge en wijlen Gebbetjen Ansinge hebben met de vader en stiefmoeder Jantjen Derx (in eedere akte Dijks genoemd.[3] een akte van eenkindschap gesloten. Zij verzoeken de Etstoel om goedkeuring van deze akte.[4]
Luitje Brants wordt genoemd met een vol erf te Zuidlaren in 1672.
Zn. van Jan Luitjens Brants (zie I).
Tr. Grietje Ansing, geb. circa 1620, overl. 1673 te Zuidlaren, dr. van Jan Ansing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Brants, geb. circa 1643 te Zuidlaren, overl. op 17-2-1692 te Gasselte.
Tr. kerk (1) circa 1665 Jan Alberts, geb. voor 1645 te Zuidlaren.
Otr. (2) 1675 te Zuidlaren, tr. kerk op 18-4-1675 te Gasselte Jannes Tebinge Fabricius, ged. op 19-4-1657 te Gasselte. Jannes Fabricius wordt genoemd met een half erf te Gasselte in 1691/1695. Zn. van Johan Heling Fabricius en Warmoltje Hamming.

2.

 m 

Willem Luitjens Brants, geb. circa 1645 (zie III).


III Willem Luitjens Brants, diaken te Zuidlaren, geb. circa 1645. Willem Luitjens, zoon van Luitjen Brans wordt lidmaat te Zuidlaren in 1667.
Willem Brants wordt in het haardstedenregister van Zuidlaren genoemd met een vol erf in 1691, 1692, 1693 en 1694.
Op 8-6-1680 verzoeken de gebroeders Brants te Zuidlaren om goedkeuring van een accoord tussen hun en hun zusters kinderen en hun vader met betrekking tot de erfenis van hun oom Hindrik Derks.[5] N.B. Het is niet zeker welke broers Brants hier bedoeld worden.
Willem Brants voor de helft en Jan Derks en Jan Brants voor de andere helft kopen op 23-11-1682 van Hillechien Neeps weduwe van Thijs Ketle, schulte van Anloo vijf koeweiden te Zuidlaren.[6] Een paar dagen later koop Jan Derks Brants een akker van Anna Amalia Ravensberg, weduwe van Hindrik Ketel.[7]
Jan Cruise, Jan Pieters Hemsinge, Willem Brants nom. ux. en als hoofdmombers over de kinderen van Roeloff Cruisen en Grietien Sijgers, als rechthebbende van haar vader Roeloff Cruise, zoon, schoonzoon en erfgenaam van wijlen Warmolt Cruise zijn op 3-6-1689 eisers tegen Roelof Claesens en zijn zwager Hindrich Cloot. De bestemoeder Gebbe Campinge en haar drie zonen, Egbert Cruise, Jan Cruise en Warmolt Cruise, hebben hun zusters, Gese Cruise en Hindrickien Cruise, verweerders moeder en schoonmoeder afgekocht. De partijen kunnen niet tot overeenstemming komen over de scheiding van mandelige goederen.[8]
Op 4-6-1695 wil Willem Brants betaling van 36 gulden wegens gekochte beesten van Menso Leving.[9] De verweerder moet betalen.[10]
Op 3-6-1708 leent Jan Gosens Oldenziel 100 gulden van de diaconie van Zuidlaren, waarbij Willem Brants als diaken genoemd wordt.[11]
Op 30-10-1715 leent Willem Brants te Zuidlaren 100 gulden uit aan Jan Alberts te Zuidlaarderveen.[12] Op 23-2-1719 wordt Willem voor het laatst als keurnoot te Zuidlaren genoemd.[13]
, zn. van Luitje Brants (zie II) en Grietje Ansing.
Tr. kerk 1671 te Zuidlaren Geesje Warmolts Cruisen, geb. circa 1645 te Zuidlaren, overl. -10-1719 te Zuidlaren. Geesje Warmels Cruisen wordt lidmaat te Zuidlaren in 1668. Dr. van Warmolt Cruisen en Lutgertje Berents Sissing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lutgertje Brants, ged. 1672 te Zuidlaren, overl. -7-1715 te Zuidlaren.

2.

 m 

Jan Brants, ged. 1674 te Zuidlaren.

3.

 v 

Grietje Brants, ged. 1676 te Zuidlaren, overl. 1684 te Zuidlaren.

4.

 m 

Luichje Willems Brants, ged. 1677 te Zuidlaren (zie IVa).

5.

 v 

Warmoltje Willems Brants, ged. 1680 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 6-3-1718 te Zuidlaren Hindrik Hemsing, geb. circa 1675 te Zuidlaren, overl. na 1743. Hij is lidmaat te Zuidlaren in 1729, samen met zijn vrouw Warmoltje Willems.
Hindrik Hemsing wordt met een vol erf genoemd in de haardstedenregister van Zuidlaren van 1743.
Op 10-5-1735 lenen Hindrik Hemsing en zijn vrouw Wemeltje Brant te Zuidlaren 300 gulden uit aan Hindrik Geerts wever en Grietje Brants te Zuidlaren.[14]
Op 8-5-1742 leent Hindrik 300 gulden uit aan Roelof Eibens.[15]
, zn. van Jan Hindriks Hemsing en Hindrikje Cruisen.

6.

 v 

N.N. Brants, geb. circa 1680 te Zuidlaren, overl. 1684 te Zuidlaren.

7.

 m 

Warmolt Brants, ged. 1683 te Zuidlaren (zie IVb).

8.

 m 

Roelof Brants, ged. 1687 te Zuidlaren.


IVa Luichje Willems Brants, ged. 1677 te Zuidlaren, overl. voor 1729. Als mombers over de kinderen Willem en Grietje van Luichien Willems Brants en Willemtien Jansen worden aangesteld in 1728: Hendrik Hemsing en Frerick Cruisen van vaderszijde en Jan Roelofs en Egbert Jansen Wuffen van moederszijde.[16] Op 2-11-1733 wordt een momberrekening gemaakt, met dezelfde mombers.[17] Op 8-4-1738 wordt de tweede momberrekening gemaakt, met dezelfde mombers.[18]
Op 6-2-1744 is er de derde momberrekening, met dezelfde mombers. Dan is Willem meerderjarig en Grietje oud genoeg om haar eigen adminstratie te doen, en de mombers worden bedankt voor hun diensten.[19]
Op 11-8-1736 geven Frerick Crousen en Egbert Jans te Zuidlaren als mombers over de kinderen van wijlen Luigien Brants de erfenis aan van de halfbroer van de pupillen Roelof van Dalen.[20]
, zn. van Willem Luitjens Brants (zie III) en Geesje Warmolts Cruisen.
Tr. kerk op 11-4-1717 te Zuidlaren Willemtje Jans Wuffen, geb. circa 1690 te Zuidlaren, overl. voor 1734. Willemtje Jans Wuffen uxor Hindrik Roelofs van Dalen is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729. Dr. van Jan Egberts Wuffen en Roelofje Baving.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Luichjes Brants, ged. op 27-2-1718 te Zuidlaren (zie Va).

2.

 v 

Grietje Luichjes Brants, ged. op 2-3-1721 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 8-6-1749 te Zuidlaren Claas Jans Baving, geb. op 14-11-1723 te Zuidlaren. Claas Baving wordt vermeld met een vol erf te Zuidlaren in 1754, 1764, 1774 en 1784.
Claas Baving en zijn zoon Jan Baving van Zuidlaren lenen op de Norgerherftsmarkt van 1785 geld aan Roelfje Harms Hemsing, weduwe van Willem Brants en haar kinderen.[21]
Otte Tamminge te Zuidlaren namens zijn vrouw Aaffijn Bavinge dochter en voor 1/5 deel erfgenaam van wijlen Jan Bavinge en Annegijn Dillinge zijn op 2-7-1754 eisers tegen Claas Bavinge en Arent Bavinge te Zuidlaren zoons en mede-erfgenamen van Jan Bavinge en Annegijn Dillinge. De eiser wil scheiding en deling van de ouderlijke erfenis. De partijen moeten het eens worden over de afkoop.[22] Op dezelfde dag is de uitspraak. De verweerders moeten aan afkooppenningen 1100 gulden betalen.[23] Op 19-11-1754 tekent Otte Tamminge appel aan tegen de uitspraak, overigens zonder succes.[24]
, zn. van Jan Baving en Annigje Arents Dilling.


IVb Warmolt Brants, ged. 1683 te Zuidlaren, zn. van Willem Luitjens Brants (zie III) en Geesje Warmolts Cruisen.
Otr. (1) op 25-3-1724 te Zuidlaren Jantje Harms Coops, geb. circa 1700 te Zuidlaren, overl. voor 1726.
Otr. (2) op 1-9-1726 te Zuidlaren Lammigje Willems, ged. op 22-9-1689 te Noordlaren, dr. van Willem Egberts en Aaltje Roelofs Cruisen.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Willem Brants, ged. op 10-5-1725 te Zuidlaren, overl. voor 1726.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Willem Warmolts Brants, ged. op 12-10-1727 te Zuidlaren (zie Vb).


Va Willem Luichjes Brants, ged. op 27-2-1718 te Zuidlaren. Willem Brants van Zuidlaren leent van Harmannus Kruise 70 gulden op 2-5-1759.[25]
Roelofje Harms Hemsing, weduwe van Willem Brants van Zuidlaren leent van Jan Tamming van Zuidlaren 50 gulden op 26-3-1776. Ondertekening door Lucas Willems uit naam van zijn moeder.[26]
Roelofje Harms weduwe van Willem Brands van Zuidlaren en kinderen lenen van Egbert Lamberts van Zuidlaren, hoofdmomber over de kinderen van Willem Lamberts van Zuidlaren 375 gulden op 1-5-1777. De akte wordt mede ondertekend door Lucas Willems; Luichje Willems en Grietje Willems.[27]
Roelofje Harms weduwe van Willem Brants en Lukas Willems Brants van Zuidlaren lenen van Jacobus Bentum 205 gulden op 1-5-1781.[28]
Roelofje Harms Hemsing weduwe van Willem Brands en kinderen lenen van Berent Steringa en Hindrikje Hemsing 100 gulden op 1-1-1782.[29]
Ook ondertekening door Luigje Willems Brants; Grietje Willems Brants, en initialen van W.W.B.
Roelofje Harms Hemsing weduwe van Willem Brants van Zuidlaren en kinderen Willem Brands wordt in de haarstedenregisters van Zuidlaren genoemd in 1754 met 2 paarden, in 1764 met 3, in 1774 weer met 2 ("Willem Brands heeft thans 2 peerden doch heeft te voren gewoonlijk 3 gehouden"). In 1784 en 1794 wordt de weduwe van Willem Brands genoemd met 2 paarden.
Luigje Willems, Willemtje Willems, Grietje Willems lenen van Harm Tamming van Zuidlaren 264 gulden op 2-3-1784.[30]
Roelofje Hemsing, wed. Willem Brants en kinderen lenen van Berent Steringa en Hindrikje Hemsing 300 gulden op 1-5-1784. Mede ondertekening door Grietje Willems Brants; Luigje Willems Brants; W.W.B.[31]
Roelofje Harms weduwe van Willem Brants, Willemtje Willems, Grietje Willems van Zuidlaren lenen van Jacobus Bentum van Zuidlaren 200 gulden op 1-6-1785.[32]
, zn. van Luichje Willems Brants (zie IVa) en Willemtje Jans Wuffen.
Tr. kerk op 6-5-1746 te Zuidlaren Roelofje Harms Hemsing, ged. op 11-3-1725 te Zuidlaren, dr. van Harm Harms Hemsing en Luichje Geerts.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Willemtje Willems Brants, ged. op 12-2-1747 te Zuidlaren, overl. op 14-9-1803 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 29-6-1785 te Zuidlaren Roelof Jans Brands, geb. te Schipborg, ged. op 14-2-1760 te Anloo (get.: Hilligje Roelofs van Schipborg), overl. op 30-3-1826 te Zuidlaren. Op 18-3-1805 worden er mombers benoemd over Roelofje Roelofs, 17 jaar oud, dochter van Roelof Jans en wijlen Willemtje Brants van Zuidlaren. De hoofdmomber is Klaas Geerts van Annerveen, de medemombers zijn Hindrik Jacobs; Egbert Ottens en Jan Ansing van Zuidlaren. Roelof hertrouwt met Elsje Jans van Zuidlaren. Goederen zijn deels mandelig met Willem Brants, Egbert Ottens en Hindrik Jacobs.[33]
Hij noemt zich na zijn 2e huwelijk Brants.
Zn. van Jan Roelofs Luichjens en Wemeltje Hindriks Menting.

2.

 v 

Lammigje Brants, ged. op 2-2-1749 te Zuidlaren.

3.

 v 

Luichje Willems, ged. op 25-7-1751 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 2-5-1779 te Zuidlaren Hindrik Jacobs, ged. op 11-4-1751 te Zuidlaren, zn. van Jacob Isebrants, molenaar, en Jantje Everts.

4.

 m 

Lucas Brants, ged. op 26-8-1753 te Zuidlaren.

5.

 v 

Grietje Willems Brants, ged. op 31-7-1757 te Zuidlaren, overl. op 23-10-1811 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 7-7-1793 te Zuidlaren Egbert Ottens, ged. op 28-5-1769 te Zuidlaren, overl. op 15-4-1847 te Zuidlaren, zn. van Otto Jans en Hindrikje Roelofs.

6.

 v 

Geesje Brants, ged. op 13-5-1759 te Zuidlaren.


Vb Willem Warmolts Brants, ged. op 12-10-1727 te Zuidlaren, zn. van Warmolt Brants (zie IVb) en Lammigje Willems.
Tr. Doegje Cornelis, geb. te Leutingewolde, ged. op 5-3-1730 te Roden, dr. van Cornelis Conraadts en Geertruit Fockes.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lammigje Brants, geb. te Noordlaren, ged. op 20-1-1759 te Noordlaren, overl. op 28-3-1833 te Noordlaren.

2.

 v 

Grietje Brants, geb. te Noordlaren, ged. op 5-10-1760 te Noordlaren.

3.

 m 

Egbert Willems Brands, geb. te Noordlaren (zie VIa).

4.

 v 

Geertje Brants, geb. te Noordlaren, ged. op 16-9-1764 te Noordlaren, overl. op 17-5-1765 te Noordlaren.

5.

 m 

Cornelis Willems Brants, ged. op 23-11-1766 te Noordlaren (zie VIb).

6.

 m 

Warmolt Brants, ged. op 5-2-1769 te Noordlaren.

7.

 v 

Geertje Brants, ged. op 8-9-1771 te Noordlaren.


VIa Egbert Willems Brands, landbouwer, geb. te Noordlaren, ged. op 22-8-1762 te Noordlaren, begr. op 26-4-1804 te Noordlaren, zn. van Willem Warmolts Brants (zie Vb) en Doegje Cornelis.
Tr. kerk op 5-5-1796 te Noordlaren Sophia Hidding, ged. op 27-9-1772 te Noordlaren, overl. op 15-6-1836 te Noordlaren, dr. van Thale Hidding en Cornelia Andrea.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Brands, ged. op 19-2-1797 te Noordlaren (zie VIIa).

2.

 v 

Cornelia Brands, ged. op 18-8-1799 te Noordlaren.

3.

 m 

Thale Hidding Brands, geb. op 28-2-1802 te Noordlaren (zie VIIb).


VIb Cornelis Willems Brants, ged. op 23-11-1766 te Noordlaren, overl. op 7-6-1837 te Noordlaren. Bij het opstellen van het huwelijkscontract van 29-4-1809 te Noordlaren zijn de getuigen aan bruidszijde behalve de beide ouders ook Harm Hindriks, Jan Hindriks, en Hindrik Hindriks broeders, Grietyn Hindriks en Jantyn Hindriks zusters, Jan Harms en Jantyn Ottens oom en moei en Berent Jans oom. Zn. van Willem Warmolts Brants (zie Vb) en Doegje Cornelis.
Tr. kerk op 21-5-1809 te Noordlaren Aaltje Hindriks Houwing, ged. op 30-5-1779 te Noordlaren, overl. op 23-2-1856 te Noordlaren, dr. van Hindrik Jacobs Houwing, landbouwer, en Lammigje Harms.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Brants, ged. op 6-8-1809 te Noordlaren.


VIIa Willem Brands, landbouwer, kastelein, ged. op 19-2-1797 te Noordlaren, overl. op 19-

 

Jantien Homan[34]1-1871 te Noordlaren, 

Jantien Homan, detial schilderij[35]

zn. van Egbert Willems Brands (zie VIa) en Sophia Hidding.
Tr. op 21-5-1829 te Haren Jantien Homan, geb. te Yde, ged. op 15-4-1804 te Vries, overl. op 13-5-1862 te Noordlaren, dr. van Arend Homan, landbouwer, en Aaltje Alberts Homan.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Sophia Brants, geb. op 13-6-1830 te Noordlaren, overl. op 25-8-1854 te Noordlaren.

2.

 v 

Aaltje Brants, geb. op 28-11-1831 te Noordlaren, overl. op 8-3-1893 te Noordlaren.
Tr. op 14-12-1854 te Haren Hendrik Hoiting, geb. op 30-5-1824 te Noordlaren, overl. op 24-2-1893 te Noordlaren, zn. van Roelof Hoiting en Anna Hidding.

3.

 m 

Egbert Brands, geb. op 16-1-1839 te Noordlaren (zie VIII).

4.

 v 

Harmina Alberta Brands, geb. op 7-10-1840 te Noordlaren, overl. op 24-1-1886 te Hijkersmilde.
Tr. op 24-11-1866 te Smilde Arend Boxem, geb. circa 1820 te Zwartsluis, overl. op 14-7-1904 te Bovensmilde.

5.

 m 

Arend Brands, geb. op 30-11-1846 te Noordlaren, overl. op 31-1-1847 te Noordlaren.


VIIb Thale Hidding Brands, landbouwer, geb. op 28-2-1802 te Noordlaren, ged. op 7-3-1802 te Noordlaren, overl. op 13-5-1881 te Zuidlaren, zn. van Egbert Willems Brands (zie VIa) en Sophia Hidding.
Tr. op 10-5-1834 te Zuidlaren Annigje Sissing, geb. op 13-5-1804 te Zuidlaren, ged. op 10-6-1804 te Zuidlaren, overl. op 6-5-1888 te Zuidlaren, dr. van Egbert Harms Sissing, landbouwer, en Elligje Barelts Schuiling.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Sophia Brands, geb. op 20-2-1835 te Zuidlaren, overl. op 4-7-1898 te Zuidlaren.
Tr. op 14-5-1858 te Zuidlaren Tidde Buiter, cichoreifabrikant, geb. op 23-6-1835 te Zuidlaren, overl. op 14-11-1894 te Zuidlaren, zn. van Roelof Buiter, landbouwer, cichoreifabrikant, en Jantje Eefting.

2.

 m 

Egbert Brands, geb. op 1-1-1837 te Haren, overl. op 29-6-1910 te Eelderwolde.


VIII Egbert Brands, geb. op 16-1-1839 te Noordlaren, overl. op 12-3-1902 te Noordlaren, zn. van Willem Brands (zie VIIa) en Jantien Homan.
Tr. op 16-6-1871 te Gieten Lammigje Hogenesch, geb. op 24-11-1840 te Gieten, overl. op 29-6-1910 te Eelderwolde, dr. van Thie Berends Hogenesch, landbouwer, en Jantien Buiting.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Titia Brants, geb. op 14-9-1874 te Noordlaren, overl. op 5-1-1954 te Eelde.
Tr. op 21-6-1900 te Haren Hendrik Bakker, geb. op 11-10-1869 te Eelde.

2.

 v 

Willemina Brants, geb. op 30-4-1877 te Noordlaren, overl. op 29-9-1940 te Noordlaren.

3.

 v 

Johanna Brants, geb. op 7-8-1882 te Noordlaren.Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] OSA 621

[2] Etstoel 14 deel 14 folio 403 d.d. 25-6-1651

[3] Etstoel 14 deel 15 folio 65 d.d. 10-10-1652

[4] Etstoel 14 deel 15 folio 157 d.d. 10-10-1652

[5] Etstoel 14 deel 24 folio 202 d.d. 8-6-1680

[6] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 21 d.d. 23-11-1682

[7] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 20 d.d. 26-1-1682

[8] Etstoel 14 deel 29 folio 62 d.d. 3-6-1689

[9] Etstoel 14 deel 31 folio 16v d.d. 4-6-1695

[10] Etstoel 14 deel 31 folio 23 d.d. 4-6-1695

[11] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 373 d.d. 3-6-1708

[12] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 52 d.d. 30-10-1715

[13] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 72 d.d. 23-2-1719

[14] Etstoel 14 deel 3 folio 372 d.d. 10-5-1735

[15] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 226 d.d. 8-5-1742

[16] Schultenprotocol 266 deel 2 folio 158 d.d. 8-4-1729

[17] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 100 d.d. 2-11-1733

[18] Schultenprotocol 266 deel 3 folio 270 d.d. 8-4-1738

[19] Schultenprotocol 266 deel 4 folio 336 d.d. 6-2-1744

[20] OSA 1785 pg. 3078 d.d. 11-8-1736

[21] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 417 d.d. 1785

[22] Etstoel 14 deel 51 folio 107v d.d. 2-7-1754

[23] Etstoel 14 deel 51 folio 127v d.d. 2-7-1754

[24] Etstoel 14 deel 51 folio 138 d.d. 19-11-1754

[25] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 449 d.d. 2-5-1759

[26] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 353 d.d. 26-3-1776

[27] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 94 d.d. 1-5-1777

[28] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 435 d.d. 1-5-1781

[29] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 248 d.d. 1-1-1782

[30] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 353 d.d. 2-3-1784

[31] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 361 d.d. 1-5-1784

[32] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 436 d.d. 1-6-1785

[33] Schultenprotocol 291 deel 1 folio 288 d.d. 18-3-1805

[34] Met dank aan fam. Boxen

[35] Met dank aan fam. Boxen