drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie BUITER

laatste update: 1-10-2017

 

 

 

I Roelof Buiter, geb. circa 1569.
Aangeslagen in het impost gemaal van 1612 voor 25 1/2.
Roelof Buiter wordt genoemd in 1630 met een gezin van 9.
Hij wordt in het grondschattingsregister van 1630 vermeld met een vol erf.[OSA 845]

Vermelding Roelof Buiter in impost gemaal van 1612[OSA 621]

 

Kind:

1.

 m 

Egbert Roelofs Buiter, geb. circa 1580 te Zuidlaren (zie II).


II Egbert Roelofs Buiter, kerkvoogd, geb. circa 1580 te Zuidlaren, overl. na 1654, zn. van Roelof Buiter (zie I).
Op een steen in de muur van de kerk van Zuidlaren staat: "Anno 1648 is dit koer van Suidt Laren nues op Getimmert ten tide doe Arnoldus Bottichius Predicandt, Roelof van Selbach, Frederick Jansen van Dalen, Egbert Buiters en Roelef Hinderken kerckvoegden waren".
In 1645 wordt in de grondschatting van Zuidlaren Egbert Buiter genoemd. In 1654 worden hier Egbert Buiter de oude en Egbert Buiter de jonge samen genoemd.
Egbert Roelofs Buiter wordt genoemd op de lidmatenlijst van Zuidlaren van 1652.
Op 17-6-1650 genoemd als zijnde 70 jaar. [GrA Samenvatting Veenkantoor 384/4]. Op 3-11-1668 wordt Egbert Roelofs Buiter nog als keurnoot genoemd.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 33 d.d. 3-11-1668]
.

Kinderen:

1.

 m 

Egbert Buiter, geb. circa 1625 te Zuidlaren (zie IIIa).

2.

 m 

Roelof Egberts Buiter, geb. circa 1625.
Roelof Buiter is lidmaat te Zuidlaren in 1652.
Op 7-10-1669 is Roelof Egberts Buiter borg, samen met Roelof Dijks voor een lening van Reider Oosting van Taarlo van de armvoogden van Zuidlaren.[Schultenprotocol 264 deel 1 folio 34 d.d. 7-10-1669]
.
Tr. kerk op 21-4-1650 te Noordlaren.
Echtgenote is Aaltje Harms, geb. circa 1625 te Vries.

3.

 m 

Jan Egberts Buiter, geb. circa 1625 (zie IIIb).

4.

 v 

Jantje Egberts Buiter, geb. circa 1625.
Jantje Egberts Buiter is lidmaat te Zuidlaren in 1652.

5.

 v 

N.N. Buiter, overl. 1636.
Overlijdensinschrijving te Zuidlaren: dochter van Egberts Buiter,.


IIIa Egbert Buiter, kerkvoogd, geb. circa 1625 te Zuidlaren, overl. 1673 te Zuidlaren, zn. van Egbert Roelofs Buiter (zie II).
In de grondschatting van 1654 worden Egbert Buiter de oude en jonge samen aangeslagen. In 1672 word Egbert Buiter genoemd te Zuidlaren met een vol erf.
Op 15-6-1646 is Derk Geerts eiser tegen Egbert Buiter te Zuidlaren. Derk wil betaling van 130-10 wegens een verwonding.[Etstoel 14 deel 12 folio 247 d.d. 15-6-1646]
.

Kinderen:

1.

 m 

Jan Egberts Buiter, geb. circa 1645 te Zuidlaren (zie IVa).

2.

 m 

Roelof Egberts Buiter, geb. voor 1650 (zie IVb).

3.

  

N.N. Buiter, overl. 1689 te Zuidlaren.
Overlijdensinschrijving: kind van Egbert Buiter.


IIIb Jan Egberts Buiter, geb. circa 1625, zn. van Egbert Roelofs Buiter (zie II).
Jan Egberts Buiter is lidmaat te Zuidlaren in 1651. (Jan Egberts Buiter, Egberts Buiters zoon).
Hij is mogelijk gehuwd op 9-9-1649 Zuidlaren als "Jan Egbers tot Suijdlaren" met Albertien Ottens van Zuidlaren. In 1645 wordt op deze plaats alleen een Egbert Buiter aangeslagen. Hij zou ook gehuwd kunnen zijn op 12-7-1646 met Willemtje Dilling van Odoorn.
Egbert Roelofs Buiter is is lidmaat te Zuidlaren in 1652.

Kind:

1.

 v 

Grietje Buiter, geb. te Zuidlaren, ged. op 1-9-1650 te Noordlaren (get.: de grootvader).
gedoopt als dochter van Jan Egberts Buiter.


IVa Jan Egberts Buiter, geb. circa 1645 te Zuidlaren, zn. van Egbert Buiter (zie IIIa).
Jan Egberts Buiter en Lutgertien Ansing zijn lidmaat te Zuidlaren in 1668.
Genoemd met een vol erf te Zuidlaren in 1691, en met drie paarden in 1692, 1693 en 1694
.
Tr. kerk 1668 te Zuidlaren.
Echtgenote is Lutgertje Jans Ansing, geb. te Zuidlaren, ged. op 22-9-1650 te Noordlaren, dr. van Jan Jans Ansing en Anne N.N.
Gedoopt als d.v. Jan Jans Ansing te Zuidlaren.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Jans Buiter, ged. 1671 te Zuidlaren, overl. voor 1689 te Zuidlaren.

2.

 v 

Jantje Jans Buiter, geb. 1675 te Zuidlaren.
In 1675 wordt een niet met naam genoemd kind van Jan Egberts Buiter gedoopt, hier is aangenomen dat dit deze Jantje is.
Op 3-6-1728 eist de enige zoon van wijlen Jantje Buiter, Reinder Willems, een deel op van de erfenis van Elligje Ansing, de tante van Jantje Buiter. Reinder Willems beroept zich hierbij op het huwelijkscontract van zijn ouders van 29-4-1699. De aangeklaagden zijn Jan Ansing en zijn zuster Aaltje Ansing, weduwe van Reinder Tamming.
Andere erfgenamen zijn Egbert Buiter, Aaltje Jans Buiter, Jan Schuiling van Annen als voogd over zijn kinderen bij wijlen Annegien Buiter verwekt, en Aaldert Schuiling nom.ux. Grietje Buiter.

Tr. op 29-4-1699 te (h.c.).
Echtgenoot is Willem Reinders, geb. te Schipsloot, ged. 1675 te Zuidlaren, zn. van Reinder Willems en Femmigje N.N.
Willem Reinders is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729 (Bij de Sloot).

3.

 v 

Annigje Jans Buiter, ged. 1679 te Zuidlaren, overl. voor 1729.
Tr.
Partner is Jan Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 7-4-1678 te Anloo, overl. voor 1732, zn. van Jan Schuiling en Grietje Hindriks.
Jan Jans
Schuilingen van Soijen wordt aangenomen als lidmaat te Anloo op 22-3-1711.
In 1714 wordt hij benoemd tot medemomber als Jan Schuiling de jonge van Seijen over de kinderen van Luichje Cornelis en wijlen Swaantje Berents van Annen.[Schultenprotocol 266 deel 1 folio 121 d.d. 17-11-1714]
Op 1-5-1729 lenen Willem Lucas en zijn huisvrouw Grietje Derks te Zuidlaarderveen 250 gulden van Jan Schuiling en zijn kinderen bij wijlen Annechien Jans Buiter te Annen verwekt [Schultenprotocol 264 deel 3 folio 277 d.d. 1-5-1729].
Op 28-4-1732 is er een uitgebreide mombereed en inventaris. De beide broers Jan Jans Schuiling en Hindrik Jans Schuiling zijn overleden, evenals hun vrouwen, Annegje Jans Buiter en Jantje Pieters Hoving. Er worden gelijktijdig mombers benoemd over de weeskinderen. De kinderen van Jan Jans Schuiling zijn Evert Jans Schuiling, Lutgertje Jans Schuiling, Jantje Jans Schuiling, Grietje Jans Schuiling en Geertje Jans Schuiling. De kinderen van Hindrik Jans Schuiling zijn Geertje Hindriks Schuiling en Jan Hindriks Schuiling.
Als hoofdmomber wordt benoemd Aaldert Jans Schuiling van Zuidlaren, en als medemombers Berent Jans van Eexterveen, Egbert Buiter van Zuidlaren en Warmolt Hoving. De eerste twee mombers zijn van vaderszijde, de andere twee van moederszijde, waarbij dan Egbert Buiter voor Annegje Jans Buiter en Warmolt Hoving voor Jantje Pieters Hoving. Warmolt Hoving is de broer van Jantje Pieters Hoving.
Bezittingen van de kinderen van Hindrik Jans Schuiling zijn onder andere een huis te Annen, zilverwerk gemerkt H.S.; G. A; en I.P.H. en een tegoed van een afkoopsom van Warmolt Hoving. De bezittingen van de kinderen van Jan Jans Schuiling zijn onder andere een huis te Annen, zilverwerk gemerkt I.S.; A.I.; L.I.S. en A.I.B. (Jan Schuiling; Annechje Jans; Lutgertje Jans Schuiling; Annechje Jans Buiter). Er is ook nog een mandelige obligatie met Reinder Willems van Zuidlaren [Schultenprotocol 266 deel 2 folio 424 d.d. 28-4-1732]
.

4.

 m 

Egbert Jans Buiter, ged. op 20-3-1682 te Zuidlaren (zie Va).

5.

 v 

Aaltje Jans Buiter, ged. 1685 te Zuidlaren.
Mogelijk genoemd als lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729 als Aaltje Jans Schut.
Tr. kerk op 5-4-1716 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Egbert Jans Schut, geb. circa 1690 te Zuidlaren.
Aaltje Buiter, weduwe van Egbert Jans en haar kinderen Jan Egberts en Hilligje Egberts te Zuidlaren lenen op 20-4-1751 100 gulden van predikant G. Hillers van Anloo en zijn vrouw F. Huising. Borg is Jan Tomas?? van Zuidlaarderveen. Aaltje ondertekend met Aaltje Jans. [Schultenprotocol 264 deel 4 folio 449 d.d. 20-4-1751].

6.

 v 

Grietje Jans Buiter, ged. 1689 te Zuidlaren.
Otr. op 16-4-1719 te Anloo, tr. kerk op 16-4-1719 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Aaldert Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 2-1-1687 te Anloo, overl. 1764 te Zuidlaren, zn. van Jan Schuiling en Grietje Hindriks.
Grietje Buiter, huisvrouw van Aelders Schuiling is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
In 1749 betaald hij voor de liberale gift, een ook voor zijn knecht en meid Jan Schuiling en Grietje Schuiling. Waarschijnlijk waren dit zijn neef en nicht.[OSA 1110]
Lambert Houwing nomine uxoris Lutgertien Schuilinge, Jan Buiter nomine uxoris Geertijn Schuilinge en Geert Roelofs nomine uxoris Grietien Schuiling, kinderen van Jan Schuiling, en Jan Schuiling van Groningen, zoon van Hindrik Schuiling, ieder voor 1/9 deel erfgenaam van Aaldert Schuiling, overleden in 1764, eisen van Aaldert Schuiling en Willem Huisinge, beiden van Annen, uitbetaling van hun deel van de verkoop van eikebomen. De gereq. zijn echter van mening dat Aaldert Schuiling al uitgekocht was, en dus geen recht meer had op de eikebomen. [Etstoel 14 deel 55 folio 209 d.d. 24-6-1766]
.


IVb Roelof Egberts Buiter, ouderling, geb. voor 1650, overl. 1687 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Buiter (zie IIIa).
Roelof Egberts Buiter en Grietje Egberts Wiffen, echtelieden, worden lidmaat te Zuidlaren in 1668.
Roelof Buiter wordt genoemd te Zuidlaren met 3 paarden in 1691, 1692, 1693 en 1694.

Tr. kerk 1668 te Zuidlaren.
Echtgenote is Grietje Egberts Wuffen, geb. voor 1650, overl. 1686 te Zuidlaren, dr. van Egbert Wuffen en Grietje Claassen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert de Oude Buiter, ged. 1669 te Zuidlaren (zie Vb).

2.

 m 

Egbert de Jonge Buiter, ged. 1674 te Zuidlaren (zie Vc).

3.

 m 

Claas Roelofs Buiter, geb. circa 1683 te Zuidlaren (zie Vd).


Va Egbert Jans Buiter, ged. op 20-3-1682 te Zuidlaren, zn. van
Jan Egberts Buiter (zie IVa) en Lutgertje Jans Ansing.
Egbert Jans Buiter is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Egbert Buiter wordt in de haardstedenregisters te Zuidlaren genoemd met 2 paarden in 1743 en 1754.
Jan Hendrix en Egbert Buiter nom. ux. en Trijntien Jans Hoben weduwe van Sicco Harms (Hoving) zijn o 20-6-1713 eisers voor de Etstoel tegen Roelof Huisinge en Arent Huisinge te Grolloo. Arent Huisinge heeft op 12-11-1712 erfachtige goederen verkocht aan Roelof Huisinge en Albert Huisinge. De eisers menen het recht op naarkoop van deze goederen te hebben. De partijen worden nader gehoord. [Etstoel 14 deel 39 folio 34 d.d. 20-6-1713]
Egbert Buiter te Zuidlaren en cons. geven op 27-6-1735 de erfenis aan van hun zuster Aaltje Coops gehuwd geweest met Reinder Schipper.[OSA 1785 pg. 1735 d.d. 27-6-1735].
Annegien Eggens weduwe van Fake Booijs te Vries halve broers dochter en dus universele erfgenaam van wijlen Annegien Eggens in leven huisvrouw van Jan Coops te Zuidlaren is op 19-11-1776 eiser tegen Jan Buiter te Zuidlaren voor de helft erfgenaam van genoemde Jan Coops. De eiser wil haar deel van de erfenis. Er is sprake van Hendrik Eggens en Jantien Eggens broer en zuster van Annegien Eggens. Verder worden in de akte genoemd Roelof Eggen en Wicher Ebbinge nom. ux. [Etstoel 14 deel 60 folio 171 d.d. 19-11-1776]
.
Tr. kerk op 16-4-1719 te Zuidlaren.
Echtgenote is Hilligje Harms, geb. circa 1680 te Zuidlaren, dr. van Harm Coops.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lutgertje Egberts, geb. circa 1715 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 2-7-1741 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Geert Jans ten Velde, geb. circa 1715 te Zuidlaarderveen.
Op 14-2-1747 maken Geert Jans ten Velde en Lutgertje Egberts van Zuidlaarderveen een langstlevende testament van dd. 14-2-1747. [Schultenprotocol 264 deel 4 folio 345 d.d. 14-2-1747]. Op 30-1-1769 maakt Geert opnieuw een langstlevende.[Schultenprotocol 264 deel 5 folio 313 d.d.30-1-1769]
Geert Jans ten Velde leent op 12-5-1770 300 gulden van Grietje Remmelts, minderjarige dochter van Remmelt Rabbens. Haar hoofdmomber is Jan Rabbens te Paterswolde.[Schultenprotocol 264 deel 5 folio 370 d.d. 12-5-1770]
Geert Jans ten Velde en huisvrouw van Zuidlaarderveen lenen op 19-12-1776 300 gulden van Jan Buiter en Geertje Schuiling voor 2/5, Geert Roelofs nom. ux. Grietje Schuiling voor 1/5; Lutgertje Schuiling weduwe van Lambert Houwing van Annen voor 1/5 en Wicher Ebbing nom. ux. Jeigje Buiter voor 1/5, erfgenamen van de comparants eerste huisvrouw Lutgertje Egberts.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 64 d.d. 19-12-1776]
Geert Jans ten Velde en Lutgertje Egberts van Zuidlaren lenen 400 gulden van Jacobus Benthum van Zuidlaren op 1-11-1770. [Schultenprotocol 264 deel 5 folio 402 d.d. 1-11-1770]
Geert Jans ten Velde en Lutgertje Egberts van Zuidlaren lenen 100 gulden van Harm Arents en Roelofje Jans van de Groeve op 27-12-1762. Oorspronkelijke schuld was aan Jan Laurents en kinderen van Zuidlaren op 23-5-1760. Geert had zich als borg ingelaten voor deze lening.[Schultenprotocol 264 deel 5 folio 522 d.d. 23-5-1760]
Geert Jans ten Velde en huisvrouw van Zuidlaarderveen lenen van Jacobus Bentum van Zuidlaren 400 gulden. [Schultenprotocol 264 deel 6 folio 62]
Geert Jans ten Velde en Hillegje Jans van Zuidlaarderveen lenen op 1-3-1779 1200 gulden van R.B. Gockinga en mevr. H.J. Trip van Groningen.[Schultenprotocol 264 deel 6 folio 148 d.d. 1-3-1779]
Op 12-5-1791 is er een lening van 220-10 gulden door Geert Jans ten Velde en huisvrouw van Zuidlaarderveen van de diaconie van Zuidlaren.[Schultenprotocol 264 deel 7 folio 9 d.d. 12-5-1791]
.

2.

 v 

Jeigje Egberts Buiter, geb. circa 1720 te Zuidlaren.
Otr. op 7-5-1752 te Kropswolde, tr. kerk op 21-5-1752 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Wicher Ebbinge, schoolmeester, geb. circa 1725 te Peize, zn. van Barelt Ebbinge en Grietje Jannes.
W. Ebbinge en Jeigje Buiter van Kropswolde lenen op 1-2-1757 100 gulden van Pieter Jans van Foxhol. Mede ondertekening van de akte door Jan Everts, J. Boschma, Jan Clasens.[Schultenprotocol 264 deel 5 folio 63 d.d. 1-2-1757].

3.

 m 

Jan Egberts Buiter, ged. op 1-1-1724 te Zuidlaren (zie VIa).


Vb Egbert de Oude Buiter, ged. 1669 te Zuidlaren, overl. voor 1734, zn. van
Roelof Egberts Buiter (zie IVb) en Grietje Egberts Wuffen.
Op 2-1-1714 wordt er een momberrekening opgemaakt voor de kinderen van Egbert Buiter de oude en Lammegje Panders. De kinderen zijn Berent Egberts Buiter en Jan Egberts Buiter. De hoofdmomber is Jonge Egbert Buiter, broer van Egbert Buiter de oude. De medemombers zijn Jan Willems en Jan Egberts Wiffen. Albert Jansen, gehuwd met Lammegje Greving was medemomber, maar hij is echter overleden. Er zijn inkomsten uit goederen te Sleen (Lammegje Panders kwam uit Sleen).[Schultenprotocol 266 deel 1 folio 52 d.d. 2-1-1714]
Egbert Buiter en Geertruit Geerts zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.

Tr. kerk (1) voor 1698.
Echtgenote is Lammigje Panders, geb. circa 1670 te Sleen, overl. voor 1709, dr. van Berent Panders.
Lammegien Panders wordt lidmaat te Zuidlaren midwinter 1687, met attestatie van Sleen.
Tr. kerk (2) voor 1709.
Echtgenote is Geertruit Geerts, geb. circa 1670 te Haren.
Geertruit Geerts wordt lidmaat te Zuidlaren in 1691, met attestatie van Haren.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Berent Egberts Buiter, geb. circa 1695 te Zuidlaren (zie VIb).

2.

 m 

Jan Egberts Buiter, geb. op 18-1-1698 te Zuidlaren (zie VIc).

3.

 m 

Roelof Buiter, geb. te Zuidlaren, ged. op 21-8-1701 te Noordlaren, overl. voor 1703 te Zuidlaren.

4.

 m 

Roelof Buiter, ged. op 9-4-1703 te Zuidlaren, overl. voor 1713.

Uit het tweede huwelijk:

5.

 m 

Roelof Buiter, ged. 1709 te Zuidlaren.

6.

 m 

Geert Buiter, ged. 1709 te Zuidlaren.


Vc Egbert de Jonge Buiter, ged. 1674 te Zuidlaren, overl. -3-1718 te Zuidlaren, zn. van
Roelof Egberts Buiter (zie IVb) en Grietje Egberts Wuffen.
Op 8-4-1719 wordt en een staat en inventaris opgemaakt ten behoeve van de twee kinderen van Egbert Buiter en Albertien Jacobs, namelijk Jacob en Grietien Egberts. Egbert Buiter is hoofdmomber, Claas Buiter medemomber. Van moederszijde zijn de mombers Jan Clasen en Willem Jans te Zuidlaren.[Schultenprotocol 267 folio 233 d.d. 8-4-1719].
Tr. kerk circa 1704.
Echtgenote is Albertje Jacobs, ged. 1683 te Zuidlaren, dr. van Jacob Willems en Geesje Egberts.
Albertje Jacobs uxor Jan Cruise is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Buiter, ged. 1705 te Zuidlaren.

2.

 m 

Jacob Buiter, geb. circa 1710 te Zuidlaren.

3.

 v 

Jantje Buiter, ged. 1712 te Zuidlaren, overl. voor 1719 te Zuidlaren.


Vd Claas Roelofs Buiter, brouwer, herbergier te Martenshoek, geb. circa 1683 te Zuidlaren, overl. circa 1729 te Martenshoek, zn. van
Roelof Egberts Buiter (zie IVb) en Grietje Egberts Wuffen.
Hij is momber over de kinderen van Egbert Buiter.
In 1727 koopt Claas Roelofs Buiter koopt een boerenbehuizing te Kolham en huurt daarbij 38 deimt provincieland.[GrA Statenarchief 3167 folio 211 d.d. 1727]
27-7-1729: afhandeling en verdeling van de erfenis van Claas Buiter.[GrA RA III ij d.d. 27-7-1729]
Op 20-9-1729 wordt er een inventaris van de boedel van Claas Buiter en zijn vrouw opgemaakt.[GrA RA IV ij d.d. 20-9-1729]
.
Tr. op 18-2-1720 te Hoogezand.
Echtgenote is Aaltje Peters Vos, ged. op 27-11-1692 te Hoogezand, dr. van Peter Freriks Vos en Hindrikje Roelofs Boelens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margrietje Buiter, geb. te Martenshoek, ged. op 8-6-1721 te Hoogezand.

2.

 m 

Pieter Claassens Buiter, ged. op 7-3-1723 te Hoogezand (zie VId).

3.

 m 

Roelof Buiter, geb. te Martenshoek, ged. op 18-2-1725 te Hoogezand.

4.

 m 

Frerik Buiter, geb. te Martenshoek, ged. op 6-7-1727 te Hoogzand.


VIa Jan Egberts Buiter, ged. op 1-1-1724 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Jans Buiter (zie Va) en Hilligje Harms.
Jan Buiter wordt in de haardstedenregisters te Zuidlaren genoemd in 1764 en 1774 met 2 paarden. In 1784 en 1794 wordt hij genoemd met 3 paarden in in 1804 is sprake van Jan Buiter en zoons, nering.
Aaltien Buiters weduwe van Egbert Schut, Jan Buiter van Zuidlaren en Wijcher Ebbinge van Korpswolde getr. met Jeijgijn Buiters,impten, klagen in 1764 tegen Jan Berents van Gieten, Geertien Jansen weduwe van Jacob Jansen te Bonnen, Lambert Houwinge nom.ux. Lutgertien Schuiling te Annen en Geert Roelofs nom. ux. Grietje Schuiling te Zuidlaren, allen voor 1/9 of een deel daarvan erfgenaam van wijlen Aaldert Schuiling. De impten verklaren dat Aaldert Schuiling een testament ten voordele van Aaltien Buiter en Egbert Buiter gemaakt heeft, en ingeval deze overleden waren op hun kinderen Jan Buiter en Jeijgien Buiter. Het testament is niet te vinden.[Etstoel 14 deel 55 folio 58 d.d. 1-12-1764].
"... ten overstaan van de Pander van Suidlaren na dit testament gesogt dog niet gevonden is, en bij welke gelegenheijd de vrouw van Jacob Jurriens gesegt hadde dat Aaldert Schuilinge bij zijn leven gesegt had, dat een Dingerie in het vuur gesmeten had, en wel met bijvoeginge dat de Buiterie en de Schutterie nu niet aan zijn goed konden komen."
Hier brengen de impt. tegen in dat:
" Grietje Schuilinge eenve an de erfgenamen ab intestate veel had verkeerd in het huis van Aaldert Schuilinge en toegang tot alles gehad, zo dat het te presumeren zou zijn, dat dese of eene van de andere Erfgenamen hetzelve zal te zoek gebragt hebben, to meer om dat Aaldert Schuilinge kort voor zijn dood gesegt had, dat hij niet wist waar het Testament was."
De impte krijgen echter ongelijk.
Vermeld in de lijst gewapende burgermacht van 1797 als weduwnaar van 75 jaar oud, in 1798 vermeld als 77 jaar oud, samen met zijn 2 zoons Egbert en Jan Buiter. [OSA 1383]
.
Tr. kerk op 2-11-1749 te Zuidlaren.
Echtgenote is Geertje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 4-1-1722 te Anloo, dr. van
Jan Jans Schuiling en Annigje Jans Buiter.
Op 1-12-1747 zijn Aaldert Schuiling, Berent Jans op Eexterveen, Egbert Buiter te Zuidlaren mombers over Geertien Jans Schuilinge, dochter van Jan Schuilinge te Annen.[Schultenprotocol 266 deel 5 folio 281 d.d. 1-12-1747].

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Buiter, ged. op 1-2-1750 te Zuidlaren, overl. voor 1751 te Zuidlaren.

2.

 m 

Egbert Buiter, ged. op 19-9-1751 te Zuidlaren, overl. voor 1754 te Zuidlaren.

3.

 m 

Jan Buiter, ged. op 30-10-1752 te Zuidlaren, overl. voor 1757 te Zuidlaren.

4.

 m 

Egbert Jans Buiter, geb. op 26-11-1754 te Zuidlaren (zie VII).

5.

 m 

Jan Jans Buiter, ged. op 30-10-1757 te Zuidlaren, overl. op 14-11-1821 te Zuidlaren.
Gewapende burgermacht 1797: Jan Jans Buiter, 40 jaar. In 1798 vermeld als zijnde ongehuwd.


VIb Berent Egberts Buiter, geb. circa 1695 te Zuidlaren, zn. van Egbert de Oude Buiter (zie Vb) en Lammigje Panders.
Otr. op 12-6-1716 te Zuidlaren, tr. kerk op 5-7-1717 te Westerbroek.
Echtgenote is Jantje Jans, geb. circa 1685 te Westerbroek.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Berents Buiter, ged. op 4-4-1717 te Westerbroek.

2.

 m 

Lambert Buiter, ged. op 15-1-1719 te Westerbroek.


VIc Jan Egberts Buiter, geb. op 18-1-1698 te Zuidlaren, ged. op 23-1-1698 te Zuidlaren, zn. van Egbert de Oude Buiter (zie Vb) en Lammigje Panders.
Op 6-10-1729 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Egberts Buiter, weduwnaar van Rensien Alberts.[GrA gerecht Selwerd en Sappemeer, IV-ij d.d. 6-10-1729]
Op 6-7-1730 wordt er te Groningen een huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan Egberts Buiter en Geesje ter Borg. Het recht van representatie wordt toegekend aan Egbert Berends Buiter, zoon van broer Berend Egberts Buiter. De getuigen zijn:
Zijn kant: Egbert Buiter, vader; Roelof Baving en Harmtje Harms, echtelieden, zwager en zuster.
Haar kant: Aafjen Mandebeek, moeder, weduwe van Pieter Ter Borg; schrijver Jacob van der Lipp en Christina Munts, echtelieden, zwager en zuster.[GrA III ij d.d. 6-7-1730]
.
Tr. kerk (1) op 3-1-1723 te Haren.
Echtgenote is Rensje Alberts, geb. circa 1700 te Dilligt, overl. voor 1729.
Tr. (2) op 6-7-1730 te Groningen.
Echtgenote is Geesje ter Borg, ged. op 4-10-1696 te Groningen, dr. van Pieter ter Borg en Aafje Mandebeek.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Egbert Buiter, ged. op 24-12-1726 te Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Pieter Buiter, ged. op 10-9-1732 te Groningen.
Bij zijn huwelijk is hij afkomstig van Wetsingerzijl.
Hindrik Pieters en huisvrouw van Kielcompagnie lenen op 7-9-1774 864 gulden van Pieter Buiters nom. ux. Catharina Vos van Hoogezand wegens kooppenningen van grond te Annerveen.[Schultenprotocol 264 deel 5 folio 585 d.d. 7-9-1774]
.
Otr. op 20-5-1771 te Hoogezand, tr. kerk op 16-6-1771 te Anloo.
Echtgenote is Catharina Vos, ged. op 12-5-1715 te Hoogezand, dr. van Roelof Vos en Jeltje Jelkes.

3.

 v 

Aafje Lummina Buiter, ged. op 31-7-1735 te Groningen.

4.

 m 

Jan Schierbeek Buiter, ged. op 2-8-1739 te Groningen.
In oktober 1738 geeft de verwalter schulte Pothoff aan dat hij wegens Jan Schierbeek Buiter en consorten te Groningen betaald heeft 42-10 wegens de vijftigste penning van 4244 gulden wegens de verkoop van vast goed te Zuidlaren.[OSA 1785 pg. 3291 d.d 16-12-1738].


VId Pieter Claassens Buiter, ged. op 7-3-1723 te Hoogezand, begr. op 24-7-1764 te Kolham, zn. van Claas Roelofs Buiter (zie Vd) en Aaltje Peters Vos.
22-5-1734: De voogden van Pieter Buiter vragen toestemming hem buitenshuis een vak te mogen laten leren.[GrA RA IV rr 1 d.d. 22-5-1734]
6-12-1737: De voogden willen land verkopen te Drenthe en onder Noordlaren.[GrA RA IV rr 2 d.d. 6-12-1737]
29-3-1743: Nieuwe afhandeling met zijn moeder en stiefvader vanwege moeilijkheden over de scheidsbrief van 23-7-1729.[GrA RA IV rr 3 d.d. 29-3-1743]
15-12-1753: Pieter Buiter verkoopt huis, brouwerij, schuur, brouwerijgereedschap en twee stukken land te Martenshoek voor 1850 gulden.[GrA RA IV t5 d.d. 15-12-1753]
16-4-1768: Afhandeling tussen Wemeltje Harms en de voogden over haar kinderen bij Pieter Buiter, elk kind krijgt 1244-10-0 gulden.[GrA RA XV c 1 d.d. 16-4-1678]
Op 9-7-1811 verdelen de erfgenamen verdelen de nalatenschap van Wemeltje Harms.[GrA Notarieel archief akte 137 d.d. 9-7-1811]
.
Tr. kerk circa 1756.
Echtgenote is Wemeltje Harms, ged. op 23-2-1738 te Kolham, overl. op 7-4-1809 te Kolham, dr. van Harm Sikkens en Tibigje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Pieters Buiter, ged. op 1-11-1757 te Kolham, overl. op 27-8-1827 te Kolham.
Tr. kerk op 26-12-1775 te Kolham.
Echtgenoot is Jannes Fokkes Hamminga, ged. op 21-6-1752 te Kolham, overl. op 4-3-1850 te Kolham, zn. van Focke Jans en Aukje Boelens.
Zijn kinderen voeren de naam Hamminga.
Op 24-11-1775 wordt er te Kolham een huwelijkscontract opgemaakt. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Focke Jans Hamminga, vader; Auke Boeles, moeder; Boele Hindriks, grootvader; Aagtje Fockes, zuster.
Bruids zijde: Wemeltje Harms, moeder; Michiel Post, stedevader; Jantjen Harms, volle moeij; Alle Pieters, aangetrouwde oom, e.v. Jantjen Harms; Wupke Harms, volle moeij; Sikko Harms, volle oom; Geert Willems Kuiper, voorstander over de bruid; Jan Hindriks, voorstander over de bruid.[GrA RA Kolham d.d. 24-11-1775]
.

2.

 m 

Claas Buiter, ged. op 1-3-1760 te Kolham.

3.

 m 

Harm Buiter, ged. op 19-6-1763 te Kolham.

4.

 v 

Tiebechien Buiter, ged. op 18-11-1764 te Kolham, overl. op 14-11-1839 te Veendam.
Tr. kerk op 1-10-1789 te Veendam.
Echtgenoot is Harm Jans Stefanus, ged. op 20-4-1766 te Veendam, overl. op 6-6-1860 te Veendam, zn. van Jan Haies Harms en Hilligje Willems.


VII Egbert Jans Buiter, geb. op 26-11-1754 te Zuidlaren, ged. op 1-12-1754 te Zuidlaren, overl. op 15-5-1827 te Zuidlaren, zn. van Jan Egberts Buiter (zie VIa) en Geertje Jans Schuiling.
Genoemd in de lijst van de gewapende burgermacht van 1797, 43 jaar oud. In 1798 vermeld gehuwd met 4 kinderen.[OSA 1383].
Tr. kerk op 14-6-1787 te Zuidlaren.
Echtgenote is Hindrikje Ebbinge, geb. te Onnen, ged. op 4-10-1761 te Haren, overl. op 22-11-1846 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Ebbinge en Harmtje Geerts Hoiting.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geertje Buiter, geb. op 11-12-1788 te Zuidlaren, ged. op 21-12-1788 te Zuidlaren, overl. voor 1795 te Zuidlaren.

2.

 m 

Jan Egberts Buiter, geb. op 10-4-1790 te Zuidlaren (zie VIIIa).

3.

 m 

Hendrik Buiter, ged. op 19-5-1793 te Zuidlaren (zie VIIIb).

4.

 v 

Geertje Buiter, geb. op 22-7-1795 te Zuidlaren, ged. op 26-7-1795 te Zuidlaren, overl. op 7-3-1821 te Zuidlaren.

5.

 v 

Harmtje Buiter, geb. op 23-7-1797 te Zuidlaren, ged. op 30-7-1797 te Zuidlaren, overl. op 16-6-1847 te Zuidlaren.
Tr. op 18-11-1825 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Roelofs Wuffing, landbouwer, geb. op 7-4-1792 te Zuidlaren, ged. op 15-4-1792 te Zuidlaren, overl. op 19-3-1869 te Zuidlaren, zn. van Roelof Egberts Wuffing en Everdina Jans Sijgers.

6.

 m 

Roelof Buiter, geb. op 24-2-1799 te Zuidlaren (zie VIIIc).

7.

 m 

Ebbinge Buiter, geb. op 15-3-1802 te Zuidlaren, ged. op 21-3-1802 te Zuidlaren, overl. op 8-10-1802 te Zuidlaren.


VIIIa Jan Egberts Buiter, landbouwer, geb. op 10-4-1790 te Zuidlaren, ged. op 18-4-1790 te Zuidlaren, overl. op 26-4-1882 te Zuidlaren, zn. van Egbert Jans Buiter (zie VII) en Hindrikje Ebbinge.
Tr. op 22-4-1828 te Zuidlaren.
Echtgenote is Hendrikje Eefting, geb. op 23-2-1804 te Zuidlaren, ged. op 4-3-1804 te Zuidlaren, overl. op 18-2-1869 te Zuidlaren, dr. van Frederik Jans Eefting, landbouwer, stoker, en Lammigje Tiddens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hendrikje Buiter, geb. op 9-10-1829 te Zuidlaren, overl. op 14-1-1864 te Zuidlaren.

2.

 m 

Tidde Buiter, predikant, geb. op 15-12-1831 te Zuidlaren, overl. op 25-2-1868 te Bovensmilde.

3.

 m 

Egbert Buiter, landbouwer, geb. op 22-7-1834 te Zuidlaren, overl. op 3-5-1880 te Zuidlaren.

4.

 m 

Freerk Buiter, geb. op 25-11-1836 te Zuidlaren (zie IXa).

5.

 v 

Lammigje Buiter, geb. op 19-2-1839 te Zuidlaren, overl. op 4-3-1843 te Zuidlaren.

6.

 m 

Hendrik Buiter, geb. op 29-7-1841 te Zuidlaren, overl. op 9-2-1872 te Zuidlaren.

7.

 m 

Lambertus Buiter, geb. op 31-10-1843 te Zuidlaren (zie IXb).


VIIIb Hendrik Buiter, landbouwer, ged. op 19-5-1793 te Zuidlaren, overl. op 28-1-1850 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Jans Buiter (zie VII) en Hindrikje Ebbinge.
Tr. op 30-5-1849 te Zuidlaren.
Echtgenote is Harmtje Baving, geb. op 19-8-1815 te Taarlo, overl. op 4-11-1882 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Baving en Annigje Ebbinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hendrikje Buiter, geb. op 15-8-1850 te Zuidlaren, overl. op 19-6-1915 te Roden.
Tr. op 20-6-1873 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Florijs Deodatus, geb. op 14-12-1851 te Roden, overl. op 31-3-1911 te Roden, zn. van Roelof Roelofs Deodatus en Eeffine Floris Aukema.


VIIIc Roelof Buiter, landbouwer, cichoreifabrikant, geb. op 24-2-1799 te Zuidlaren, ged. op 29-9-1799 te Zuidlaren, overl. op 25-11-1857 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Jans Buiter (zie VII) en Hindrikje Ebbinge.
Tr. (1) op 21-5-1832 te Zuidlaren.
Echtgenote is Jantje Eefting, geb. op 7-4-1806 te Zuidlaren, ged. op 26-4-1806 te Zuidlaren, overl. op 22-6-1847 te Zuidlaren, dr. van
Frederik Jans Eefting, landbouwer, stoker, en Lammigje Tiddens.
Tr. (2) op 25-11-1848 te Zuidlaren.
Echtgenote is Aafje Enting, ged. op 5-9-1817 te Zuidlaren, overl. op 5-2-1854 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Lamberts Enting en Margje Freriks Everts.
Tr. (3) op 7-9-1855 te Eelde.
Echtgenote is Aaffina Jacoba Kamphuis, geb. op 30-7-1820 te Groningen, overl. op 21-1-1856 te Zuidlaren, dr. van Derk Kamphuis en Trijntje Westfalia Nicolai.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Hendrikje Buiter, geb. op 1-5-1833 te Zuidlaren, overl. op 5-8-1833 te Zuidlaren.

2.

 m 

Tidde Buiter, geb. op 23-6-1835 te Zuidlaren (zie IXc).

3.

 m 

Egbert Buiter, geb. op 11-7-1837 te Zuidlaren (zie IXd).

4.

 m 

Freerk Buiter, geb. op 29-5-1841 te Zuidlaren, overl. op 29-8-1842 te Zuidlaren.


IXa Freerk Buiter, landbouwer, geb. op 25-11-1836 te Zuidlaren, overl. op 8-4-1917 te Zuidlaren, zn. van Jan Egberts Buiter (zie VIIIa) en Hendrikje Eefting.

Geboorteakte Freerk Buiter[BS]Frederik Buiter


Tr. op 16-5-1862 te Zuidlaren.
Echtgenote is Margje Timmerman, geb. op 27-10-1838 te Zuidlaren, overl. op 6-8-1897 te Zuidlaren, dr. van Klaas Jans Timmermans, landbouwer, en Grieta Maria Wuffing.

Margje Timmerman

 

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Buiter, geb. op 21-3-1863 te Zuidlaren, overl. op 27-12-1954 te Zuidlaren.

2.

 m 

Klaas Buiter, geb. op 15-5-1865 te Zuidlaren, overl. op 21-1-1946 te Zuidlaren.

3.

 m 

Hendrik Buiter, geb. op 2-11-1867 te Zuidlaren (zie Xa).

4.

 v 

Grietha Maria Buiter, geb. op 1-8-1870 te Zuidlaren, overl. op 27-1-1961 te Alteveer.

Grietje Buiter


Tr. op 5-12-1903 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Fokko Kremer, landbouwer, geb. op 8-8-1874 te Hoogezand, overl. op 4-11-1946 te Zuidwolde, zn. van Jan Kremer en Antje Postema.

Fokko Cremer

5.

 v 

Hendrikje Buiter, geb. op 5-2-1873 te Zuidlaren, overl. op 15-2-1946 te Waterhuizen.

Hendrikje Buiter


Tr. op 6-4-1901 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jannes Pattje, scheepstimmerman, geb. op 21-7-1876 te Waterhuizen (Haren), overl. op 25-2-1954 te Haren, zn. van Jacob Pattje, scheepstimmerman, en Eetta Buising.

Jannes Pattje

6.

 m 

Tidde Buiter, geb. op 22-1-1876 te Zuidlaren (zie Xb).


IXb Lambertus Buiter, landbouwer, geb. op 31-10-1843 te Zuidlaren, overl. op 28-4-1927 te Zuidlaren, zn. van Jan Egberts Buiter (zie VIIIa) en Hendrikje Eefting.
Tr. op 13-5-1872 te Roden.
Echtgenote is Lammechien Assies, geb. op 19-3-1842 te Roden, overl. op 24-9-1928 te Zuidlaren, dr. van Jan Assies, koopman/winkelier, en Martien Winsing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Buiter, geb. op 2-4-1873 te Zuidlaren, overl. op 17-4-1916 te Groningen.

2.

 m 

Martinus Jan Buiter, geb. op 4-8-1874 te Zuidlaren, overl. op 6-3-1927 te Zuidlaren.

3.

 v 

Hendrikje Buiter, geb. op 6-1-1876 te Zuidlaren, overl. op 19-11-1949 te Groningen.


IXc Tidde Buiter, cichoreifabrikant, geb. op 23-6-1835 te Zuidlaren, overl. op 14-11-1894 te Zuidlaren, zn. van Roelof Buiter (zie VIIIc) en Jantje Eefting.
Tr. op 14-5-1858 te Zuidlaren.
Echtgenote is Sophia Brands, geb. op 20-2-1835 te Zuidlaren, overl. op 4-7-1898 te Zuidlaren, dr. van Thale Hidding Brands, landbouwer, en Annigje Sissing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Buiter, geb. op 11-2-1859 te Zuidlaren, overl. op 29-9-1930 te Zuidlaren.

2.

 v 

Annechien Buiter, geb. op 9-2-1862 te Zuidlaren, overl. op 19-1-1879 te Zuidlaren.

3.

 v 

Rolina Buiter, geb. op 3-10-1865 te Zuidlaren, overl. op 29-3-1949 te Hattum.
Tr. op 24-6-1886 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Roelof Winkel, cichoreifabrikant, vervener, geb. op 23-3-1859 te Hoogeveen, overl. op 10-6-1903 te Zuidlaren, zn. van Jan Winkel, landbouwer, jeneverstoker, en Maria Veningen.


IXd Egbert Buiter, geb. op 11-7-1837 te Zuidlaren, overl. op 19-5-1876 te Zuidlaren, zn. van Roelof Buiter (zie VIIIc) en Jantje Eefting.
Tr. op 28-2-1870 te Zuidlaren.
Echtgenote is Willemtje Pieters, geb. op 11-3-1842 te Haren, overl. op 22-10-1880 te Zuidlaren, dr. van Willem Pieters en Hindrikje Ruuls.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof Buiter, geb. op 8-11-1869 te Zuidlaren (zie Xc).

2.

 m 

Willem Buiter, geb. op 1-7-1871 te Zuidlaren, overl. op 18-9-1871 te Zuidlaren.

3.

 m 

Willem Buiter, geb. op 28-9-1872 te Zuidlaren, overl. op 28-8-1950 te Zeist.

4.

 m 

Tiddo Buiter, geb. op 18-9-1874 te Zuidlaren.

5.

 m 

Egbert Buiter, geb. op 12-11-1876 te Zuidlaren (zie Xd).


Xa Hendrik Buiter, landbouwer, geb. op 2-11-1867 te Zuidlaren, overl. op 20-8-1948 te Eext, zn. van Freerk Buiter (zie IXa) en Margje Timmerman.

Hendrik BuiterHendrik BuiterBoerderij Hendrik Buiter te Eext in 1922[De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan]Boerderij Hendrik Buiter te Eext[De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan]Familie Buiter


Boven vlnr.: Marchiene Buiter, Willem Buiter
Onder Albertus, Heiltje Hogenesch, Hendrik, Jan Klaas en Frederik
.
Tr. op 19-5-1897 te Anloo.
Echtgenote is Heiltien Hogenesch, geb. op 25-4-1872 te Eext, overl. op 28-3-1959 te Eext, dr. van Willem Hogenesch, landbouwer, veehouder, en Aaltien Julsing.

Heiltje Hogenesch

 

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frederik Buiter, geb. op 1-3-1898 te Eext (zie XIa).

2.

 m 

Willem Buiter, geb. op 23-1-1900 te Eext (zie XIb).

3.

 v 

Marchiene Buiter, geb. op 14-3-1902 te Eext, overl. op 28-12-1983 te Gieten.
Tr. op 6-5-1926 te Anloo.
Echtgenoot is Harmannus Dilling, landbouwer, geb. op 15-3-1899 te Drouwen, overl. op 27-10-1970 te Assen, zn. van Frederik Dilling, landbouwer, en Aaltien Nijenhuis.

Harmannus Dilling met hondtrouwfoto Harmannus DillingMarchiene BuiterHarmannus DillingHarmannus Dilling en Marchiene BuiterHendrik BuiterHeiltje HogeneschBoerderij Drouwenerveengrafsteen Harmannus Dilling en Marchien Buiter

4.

 m 

Albertus Buiter, geb. op 25-3-1905 te Eext (zie XIc).

5.

 m 

Jan Klaas Buiter, geb. op 22-9-1913 te Eext, overl. op 7-11-1990 te Assen.
Tr. op 21-11-1946 te Borger.
Echtgenote is Geertje Nijenhuis, geb. op 1-2-1919 te Ees, overl. op 18-5-2006 te Zuidlaren.


Xb Tidde Buiter, landbouwer, geb. op 22-1-1876 te Zuidlaren, overl. op 21-10-1955 te Onnen, zn. van Freerk Buiter (zie IXa) en Margje Timmerman.

Tidde buiter


Tr. kerk op 4-9-1902 te Haren.
Echtgenote is Engelina Bolhuis, geb. op 1-5-1882 te Haren, overl. op 18-7-1948 te Haren, dr. van Willem Bolhuis, landbouwer, en Henderika Veldman.

Liena Bolhuis

 

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Frederik Buiter, geb. op 9-11-1902 te Haren (zie XId).

2.

 v 

Marchien Hendrika Buiter, geb. op 20-9-1908 te Haren, overl. op 5-1-2010 te Joure.
Tr. op 8-4-1943.
Echtgenoot is Michiel Siebolt Fockens, geb. op 4-7-1902 te Slochteren, overl. op 3-5-1963 te Hoogezand, zn. van Hilbertus Jacobus Fockens en Wiea Harmina Cock.


Xc Roelof Buiter, predikant, geb. op 8-11-1869 te Zuidlaren, overl. op 10-8-1942 te Groningen, zn. van Egbert Buiter (zie IXd) en Willemtje Pieters.
Tr. op 11-10-1907 te Winsum.
Echtgenote is Jacoba Anna Hendrika Schuringa, geb. op 6-7-1883 te Leens, overl. op 22-5-1970 te Groningen, dr. van Jakob Schuringa en Henderica Hopman.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Bert Jacob Tiddo Buiter, geb. op 26-3-1909 te Noorddijk, overl. op 19-9-1992 te Glimmen.
Tr.
Partner is Tjadduwe Henderika Leemhuis, geb. op 25-6-1916 te Beerta, overl. op 10-12-1988 te Glimmen.

2.

 m 

Hendrik Willem Cornelis Buiter, geb. op 14-9-1912 te Noorddijk, overl. op 9-6-1997 te Den Haag.
Tr. op 12-10-1955 te Medemblik.
Echtgenote is Jansje Anna Kloosterman, geb. op 27-3-1911 te Schiedam, overl. op 2-7-1982 te Ede.


Xd Egbert Buiter, geb. op 12-11-1876 te Zuidlaren, overl. op 18-11-1943 te Hoogezand, zn. van Egbert Buiter (zie IXd) en Willemtje Pieters.
Tr. op 1-12-1910 te Schoterland.
Echtgenote is Lamkje Dijkstra, geb. op 28-3-1879 te Jubbega, overl. op 27-3-1971 te Assen, dr. van Ekke Dijkstra en Wytske Idsinga.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wijtske Willemina Buiter, geb. op 23-12-1911 te Hoogezand, overl. op 21-8-1991 te Zwolle.
Tr. op 6-5-1935 te Hoogezand.
Echtgenoot is Dirk Molenaar, geb. op 15-3-1903 te ´s-Hertogenbosch, overl. op 31-1-1983 te Zwolle.

2.

 v 

Willemina Sophia Buiter, geb. op 25-11-1912 te Hoogezand, overl. op 17-3-1999 te Capelle a/d IJssel.
Tr. op 1-3-1937 te Hoogezand.
Echtgenoot is Wiecher Geert Huizing, geb. op 21-9-1908 te Wildervank, overl. op 7-11-1995 te Den Haag.

3.

 v 

Bertha Hendriks Buiter, geb. op 3-7-1916 te Nieuwe Compagnie, Hoogezand, overl. op 16-5-2009 te Hoogezand.
Tr. op 14-5-1947 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Geert Jan Franssen, geb. op 2-9-1917 te Hoogezand, overl. op 25-11-1980 te Haren.


XIa Frederik Buiter, geb. op 1-3-1898 te Eext, overl. op 22-3-1959 te Noorddijk, zn. van Hendrik Buiter (zie Xa) en Heiltien Hogenesch.
Tr. op 19-11-1925.
Echtgenote is Geesje Wuffing, geb. op 3-7-1904 te Slochteren, overl. op 4-9-1993, dr. van Egbert Wuffing en Enna Veenema.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Enna Heiltien Buiter, geb. op 6-1-1927 te Noorddijk, overl. op 23-12-2010 te Haren.
Tr.
Partner is Hindrik Stollenga, geb. op 5-1-1923 te Noorddijk, overl. op 9-10-2010 te Haren.

Hendrik Stollenga

2.

 v 

Heiltien Marchien Buiter, geb. op 8-4-1929 te Noorddijk.


XIb Willem Buiter, landbouwer, geb. op 23-1-1900 te Eext, overl. op 2-12-1982 te Groningen, zn. van Hendrik Buiter (zie Xa) en Heiltien Hogenesch.
Tr. op 31-5-1927 te Gieten.
Echtgenote is Marchien Hoving, geb. op 30-3-1904 te Gieten, overl. op 12-4-1976 te Groningen, dr. van Harm Hoving, landbouwer, en Jacobje Hommes.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Buiter, geb. op 14-6-1928 te Eext (zie XIIa).

2.

 v 

Jacoba Buiter, geb. op 3-6-1931 te Eext.
Tr. op 1-7-1959.
Echtgenoot is Rokus Berends.

Jacoba Buiter

3.

 v 

Heiltien Buiter, geb. op 26-6-1935 te Eext.
Tr. op 10-5-1963.
Echtgenoot is Jan Klaassen Muntinga, geb. op 7-1-1933 te Finsterwolde.

Heiltje Buiter


XIc Albertus Buiter, geb. op 25-3-1905 te Eext, overl. op 9-1-1972 te Eext, zn. van Hendrik Buiter (zie Xa) en Heiltien Hogenesch.

Albertus Buiter


Tr. op 7-11-1930 te Borger.
Echtgenote is Willemina Pott, geb. op 29-4-1905 te Borger, overl. op 16-12-2005, dr. van Hendrikus Pott en Grietje Kuipers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Buiter, geb. op 25-2-1933 te Eext (zie XIIb).

2.

 v 

Greta Aaltje Buiter, geb. op 1-9-1935 te Eext.
Tr. op 16-7-1959.
Echtgenoot is Egbertus Roetinus Tonckens, geb. op 24-6-1934.

Egbertus TonckensGreta Buiter

3.

 m 

Hendrikus Egbert Buiter, landbouwer, geb. op 1-9-1940 te Eext, overl. op 20-9-2007 te Assen.


XId Willem Frederik Buiter, geb. op 9-11-1902 te Haren, overl. op 3-2-1978 te Haren, zn. van Tidde Buiter (zie Xb) en Engelina Bolhuis.
Tr. op 26-8-1927 te Groningen.
Echtgenote is Brechtje Cornelia Meijer, geb. op 18-9-1904 te Hornhuizen, overl. op 7-11-1986 te Haren, dr. van Jacob Emo Meijer en Trijntje Tammens.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Tiddo Willem Buiter, geb. op 30-3-1933 te Haren (zie XIIc).

2.

 v 

Cathriena Engelina Buiter, geb. te Haren.
Tr.
Partner is Jan Vroom, zn. van Jan Vroom en Margaretha Bontina Petersen.


XIIa Hendrik Buiter, landbouwer, geb. op 14-6-1928 te Eext, overl. op 22-2-2010 te Eext, zn. van Willem Buiter (zie XIb) en Marchien Hoving.

Hendrik Willems BuiterAnna Vos


Tr. op 26-10-1956 te Gieten.
Echtgenote is Anna Lammechina Vos, geb. op 17-1-1933 te Gieten, dr. van Egbert Vos en Geesje Hamering.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geesje Marchiene Buiter, geb. op 11-9-1957 te Eext.
Tr.
Partner is Sjouke Pypker.

2.

 v 

Marchiene Buiter, geb. op 27-9-1960 te Eext.
Tr.
Partner is Ronald Koorn.

3.

 m 

Willem Buiter, geb. op 25-4-1966 te Eext (zie XIIIa).


XIIb Hendrik Buiter, geb. op 25-2-1933 te Eext, overl. op 18-10-1987 te Odoorn, zn. van Albertus Buiter (zie XIc) en Willemina Pott.
Tr. op 21-11-1958.
Echtgenote is Margine Kuipers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albertus Buiter, geb. op 25-9-1959 te Odoorn (zie XIIIb).

2.

 v 

Géke Buiter, geb. op 10-10-1961 te Odoorn.
Tr. op 26-4-1991.
Echtgenoot is Jan Lanting, geb. op 24-11-1960.

3.

 v 

Willemien Buiter, geb. op 29-12-1965 te Odoorn.
Tr. op 21-1-1994.
Echtgenoot is Hilbert van Huffelen, geb. op 22-4-1965.


XIIc Tiddo Willem Buiter, geb. op 30-3-1933 te Haren, overl. op 21-9-2004 te Haren, zn. van Willem Frederik Buiter (zie XId) en Brechtje Cornelia Meijer.
Tr.
Partner is C.E. Vroom.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Brigitte Buiter.

2.

 v 

Margreet Buiter.


XIIIa Willem Buiter, geb. op 25-4-1966 te Eext, zn. van Hendrik Buiter (zie XIIa) en Anna Lammechina Vos.
Tr. (1) op 9-9-1994 te Anloo.
Echtgenote is Joosje Hamel, geb. op 3-11-1966 te Eext.
Tr. (2) op 30-5-2008 te Anloo.
Echtgenote is Astrid Renes, geb. op 18-4-1966 te Utrecht.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Niels Hendrik Buiter, geb. op 16-5-1996 te Eext.

2.

 m 

Jonas Frederik Buiter, geb. op 5-11-1997 te Eext.

3.

 v 

Inge Johanna Buiter, geb. op 5-11-1997 te Eext.

4.

 v 

Cecilia Anna Buiter, geb. op 26-4-2000 te Eext.


XIIIb Albertus Buiter, geb. op 25-9-1959 te Odoorn, zn. van Hendrik Buiter (zie XIIb) en Margine Kuipers.
Tr. op 16-5-1986.
Echtgenote is Janny Buiter, dr. van Jouke Buiter en Grietje Middeljans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Rik Buiter, geb. op 28-3-1989.

2.

 v 

Marije Buiter, geb. op 16-1-1991.Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software