Genealogie Harm Dekens

28-5-2011


I    Harm Dekens, geb. circa 1560. Hij wordt genoemd in 1630 Bonnen te Bonnen met een gezin van 4.[1]
Kinderen:

   1.

 m 

Willem Dekens, geb. circa 1590 te Gieten (zie IIa).

   2.

 m 

Luitje Dekens, geb. circa 1600 te Gieten, overl. voor 1648 te Gieten. De mombers van de kinderen van wijlen Luitjen Dekens te Bonnen verzoeken op 23-11-1648 om goedkeuring, samen met de stiefvader van de kinderen, Toenijs Stuirwolt, om enig land te verkopen.[2]
Op 4-11-1656 verzoeken Jan Harmens, Harmen Roelofs en Jan Cornelijs als mombers van de kinderen van wijlen Luitje Dekens verzoeken om goedkeuring van de verkoop van een stuk hooiland te Zuidlaren, en het aandeel van de kinderen in een keuterplaats en enig land en een ¼ waardeel.[3]

Tr. N. N.

   3.

 m 

Jan Dekens, geb. circa 1600 te Gieten (zie IIb).

   4.

 v 

Grietje Dekens, geb. circa 1600 te Gieten.
Tr. Harm Meijers, geb. circa 1600. Mogelijk identiek met de Harmen Barelts die genoemd wordt te Bonnen in 1630.
Zn. van Barelt Jans? Meijers.


IIa    Willem Dekens, geb. circa 1590 te Gieten. Op 17-6-1650 genoemd als zijnde 60 jaar.[4], zn. van
Harm Dekens (zie I).
Kinderen:

   1.

 m 

Harm Willems Dekens, geb. circa 1630 (zie IIIa).

   2.

 v 

Lammigje Dekens, geb. voor 1650 te Bonnen. Niet zeker dat ze een dochter is van Willem Dekens. Aangenomen op grond van vernoeming.
Tr. kerk (1) voor 1675 Claas Stevens.
Tr. kerk (2) op 3-1-1675 te Kropswolde Jan Jochums.


IIb    Jan Dekens, geb. circa 1600 te Gieten. Genoemd in stukken Mensinge archief als getuige in 1660, zijnde 60 jaar oud. Heeft broers Willem en Luitje, en een zuster Grietje, getr. met Harmen Meijers.
In het haardstedenregister staat hij in 1672 vermeld te Bonnen voor 2 gulden.
Zn. van Harm Dekens (zie I).
Kinderen:

   1.

 v 

Jantje Dekens, geb. circa 1640. Niet zeker dat ze een dochter is van Jan Dekens.
Tr. kerk voor 1678 Lambert Thijs, geb. circa 1664, overl. 5-1718 te Bonnerveen. Lammert Thys en Jantien Dekens zijn lidmaat te Gieten in 1678, wonende in de Veenhof.
In de haardstedenregisters wordt Lambert Thijs in de Veenhof genoemd met een vol erf van 1692 t/m 1694.
Zn. van Thij Jans en Harmtje Jans.

   2.

 m 

Jan Jans Dekens? (zie IIIb).


IIIa    Harm Willems Dekens, geb. circa 1630, overl. op 11-2-1677 te Gasselternijveen. Op 3-11-1666 lenen Harmen Willems Deeckens en zijn vrouw Geertje 550 gld. van Marrise Caspers te Gieten en diens vrouw Hendrikje. Getuigen waren Jan van Amen en Jacob Ottens.
Een Harm Dekens wordt als neef genoemd bij het huwelijk van Luichje Meijers in 1704 te Groningen. Zn. van
Willem Dekens (zie IIa).
Tr. kerk op 26-10-1656 te Gasselte Geertje Aling, ged. op 28-10-1632 te Gasselte, overl. op 20-4-1684 te Gasselte, dr. van Geert Aling en Janna Aling.
Uit dit huwelijk:

   1.

  

N.N. Dekens, geb. circa 1660 te Gasselte, overl. 1672 te Gasselte.

   2.

  

N.N. Dekens, geb. circa 1660 te Gasselte, overl. 1672 te Gasselte.

   3.

 m 

Geert Dekens, geb. circa 1670 (zie IVa).

   4.

 m 

Frerik Dekens, ged. circa 1670 te Gieten (zie IVb).

   5.

 m 

Albert Aling Dekens, geb. te Gasselternijveen (zie IVc).

   6.

 v 

Jantje Dekens, geb. circa 1675 te Gieten. Nieuw Beerta 5 mei 1717: Rempko Roelfs en Jantien Harms lenen van/zijn schuldig aan Hendrik Jans als principaal voormond, Harm Aeijssens als sibbe voogd en Cornelis Draak als vreemde voogd over de kinderen van wijlen mr Geert Deeken en Evertien Claasen 250 carl gl waarvan 50 carl gl toebehoort aan de kinderen van Hendrik Jans bij wijlen Jantien Deeken waarover de debiteur principaal voormond is, Hendrik Jans sibbe voogd en Engelko Jacobs vreemde voogd. Rempko en vrouw beloven 5% rente te betalen.
Tr. kerk op 10-5-1705 te Nieuw Beerta Hindrik Jans, geb. circa 1680 te Bunde. Hindrik Jans maakt op 19-5-1716 een afkoop met Rempko Roelefs, Hindrik Jans en Engelko Jacobs als principaal voormond en voogden over de kinderen van Hindrik Jans en Jantien Deekens (authorisatie de dato 13 mei 1716). Hindrik belooft zijn kinderen tot zijn 16e op te voeden, ze het moederlijke lijfgoed, 400 car gld en aan elk kind een zilveren ducaton mee te geven. Verder krijgt het oudste kind een bibel met silveren krappen mee. De afkoop moet voldaan worden wanneer het jongste kind 16 wordt.[5]
Reert Boelens en Jacob Engelkes, als voormond en vreemde voogd, mede namens Jan Hermans, als sibbevoogd, over de 2 kinderen van Hinderik Jans en Jantjen Dekens (gew.ehel.), met instemming van drost G. Schaffer, verkopen aan Maaike Ziaukes een behuizing en tuin te Midwolda in de heerd van Jan Ritzes en consorten. Huur: 6 daalders. Prijs 75 gld. De gelden die de diaconie van Midwolda nog toekomen inzake deze behuizing komen ten laste van de koopster. De boekweitenmolen en met wat daarbij hoort, zich bevindend in dit huis, blijft van de verkopers.[6]

   7.

 v 

Willemtje Dekens, geb. circa 1675 te Gieten.
Otr. op 10-4-1706 te Groningen, tr. kerk op 7-5-1706 te Groningen Albert Roelofs Elevelt, ged. op 14-12-1679 te Anloo. Getuige bij het huwelijk is Fredrik Dekens voor haar als broer.
Zn. van Roelof Lamberts Elevelt en Harmtje Berents.


IIIb    Jan Jans Dekens? Een Jan Jansen komt voor in de haardstedenregisters van Gieten. Het is niet zeker dat hij een Dekens was, en ook niet zeker dat hij de missende schakel is tussen Harm Dekens en de latere Dekens te Bonnen.
Zn. van Jan Dekens (zie IIb).
Kind:

   1.

 m 

Jan Dekens? Geb. circa 1670 (zie IVd).


IVa    Geert Dekens, schoolmeester, geb. circa 1670. RA Nieuw Beerta: p 190, 23 april 1705: Geert Deeckens, schoolmeester te Nieuw Beerta, sluit met Hindrick Jans als principaal voormond, Jan Willems als sibbe voogd en Cornelis Peters als vreemde voogd over de kinderen van Geert Deeckens en wijlen Evertje Claesen een accord (volgens gerechtelijk consent van 21 april 1705). Er zijn 5 kinderen die elk op hun 16e 50 car gld krijgen. Verder krijgen de dochters een zilveren vingerhoed, elk van de kinderen een paar silveren gespen en verder krijgt een dochter de bijbel van haar moeder en de andere dochter een andere bijbel. Geert belooft zijn kinderen tot hun 16e op te voeden en de 3 zoons een eerlijk amt te leren. Wil echter één van de kinderen schoolmeester worden dan hoeft de vader hem geen ambacht te laten leren. Geert behoud de kleren, de winkelwaren, het huisgeraat, etc. Wanneer één van de kinderen overlijdt dan gaat zijn of haar nalatenschap naar de andere kinderen. Overlijden alle kinderen dan vervalt hun erfenis aan Geert. Geert moet verder zijn kinderen op eigen kosten laten begraven.
Fol.117 - 30 april 1711 - Meinard Claessen en Trijntje Luirs (ehel.) in de Beerta lenen van Hindrik Jans, Herman Ayses en Cornelius Pieters, als voogden over de vijf oudste kinderen van wijlen Geert Deken en Evertje Claessen (gew.ehel.) 600 car.gld. à 4% Getuigen: Reindt Ebels en Gerrit Claessen.
Hij wordt naneef genoemd, samen met Jan Aling in het h.c. van Remko Roelofs en Jantje Hermans. (28-1-1701 Beerta),, zn. van
Harm Willems Dekens (zie IIIa) en Geertje Aling.
Otr. (1) op 26-11-1692 te Beerta, tr. kerk op 27-11-1692 te Nieuw Beerta Evertien Claassen, geb. circa 1670 te Beerta.
Otr. (2) op 12-4-1705 te Winschoten, tr. op 10-5-1705 te Nieuw Beerta (h.c.). Getuigen h.c.:
Zijn kant: Remcke Roelofs als neef, Geertje Jacobs Groenlander als nicht, Hindrik Jans als zwager en Jantien Deeckens als zuster.
Haar kant: Derck Balsters als broer en mr Jan Meijer en Wendele Jacobs als oom en moeij.
De bruidegom brengt 600 car gld in. De gift in geval van kinderloos overlijden is een kindspart en het aangebrachte goed respectievelijk. Tr. kerk op 10-5-1705 te Nieuw Beerta Marretje Balsters, geb. circa 1680 te Winschoten, dr. van Balster Derks en Geertje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Harm Dekens, ged. op 1-9-1693 te Nieuw Beerta (zie Va).

   2.

 v 

Geertje Dekens, ged. op 27-1-1695 te Nieuw Beerta.
Tr. kerk op 29-5-1722 te Groningen Benjamin Jans, geb. te Welter. Getuige voor haar bij het huwelijk is Albert Eleveldt als oom.

   3.

 m 

Jan Dekens, ged. op 9-1-1698 te Nieuw Beerta.

   4.

 v 

Geeske Dekens, ged. op 30-8-1700 te Nieuw Beerta.

   5.

 m 

Claas Dekens, ged. op 29-11-1702 te Nieuw Beerta.

Uit het tweede huwelijk:

   6.

 v 

Geertruit Dekens, ged. op 24-5-1706 te Nieuw Beerta.


IVb    Frerik Dekens, ged. circa 1670 te Gieten, zn. van
Harm Willems Dekens (zie IIIa) en Geertje Aling.
Otr. op 16-4-1698 te Groningen (get.: Albert Clasen, stiefvader.), tr. kerk op 17-5-1698 te Groningen Hindrikje Jans, geb. circa 1670 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm Dekens, ged. op 18-4-1699 te Groningen.

   2.

 v 

Geertruid Dekens, ged. op 14-10-1701 te Groningen.

   3.

 m 

Jan Dekens, ged. op 9-2-1706 te Groningen.


IVc    Albert Aling Dekens, geb. te Gasselternijveen, ged. op 30-8-1674 te Gasselte, overl. op 1-2-1759 te Gasselternijveen. Albert Dekens en Hindrikje Hindriks worden op 2-6-1715 lidmaat te Nieuwe Pekela, afkomstig van Groningen.
Albert Dekens en Hendrikje Hendriks komen in 1729 met att. van Pekel A naar Gasselte. Zn. van
Harm Willems Dekens (zie IIIa) en Geertje Aling.
Tr. Hindrikje Hindriks, geb. circa 1690, overl. op 4-8-1753 te Gasselternijveen.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Geertruid Dekens, ged. op 5-2-1712 te Groningen.

   2.

 v 

Geertje Dekens, ged. op 2-4-1714 te Groningen, overl. op 27-2-1731 te Gasselte.

   3.

 v 

Jantje Alberts Dekens, ged. op 20-12-1716 te Nieuwe Pekela, overl. op 27-8-1765 te Gasselte.
Otr. op 29-7-1741 te Groningen, tr. kerk op 3-9-1741 te Gasselte Jan Alberts Kloek, ged. op 10-5-1715 te Gasselte, overl. op 20-9-1765 te Gasselternijveen. Getuige bij het huwelijk is Benjamin Jans.
Deel 3 Folio 484 dd.19-9-1765
Momberbenoeming; staat en inventaris
Ouders:wijlen Jan Alberts Kloek en Jantje Alberts Dekens
Kinderen:Hasijna Kloek; Albert Kloek; Geertje Kloek; Bernardus Kloek; Marrigje Kloek; Willemtje Kloek; Albertje Kloek
h.m.:Harm Geerts Kuiper van Gasselte
m.m.:Hindrik Hindriks van Westervelde; Albert Alberts van Gieten; Hindrik Jans van Gasselte
SP312 Deel 1 folio 297 lening
Leners:Jan Alberts Kloek x Jantje Dekens te Gasselte
Uitleners:schulte J. Aling en huisvrouw
Bedrag:125 Plaats:Gasselte Datum:10-6-1762, zn. van Albert Alberts Schultens, kleermaker, en Hasijntje Kloek.

   4.

 m 

Harm Dekens, ged. op 14-5-1719 te Nieuwe Pekela.

   5.

 v 

Wilmpien Dekens, geb. circa 1720, overl. op 5-2-1729 te Gasselte.


IVd    Jan Dekens? Geb. circa 1670. Een Jan Dekens overlijdt op 23-3-1750 te Gieten. Mogelijk identiek met deze Jan Dekens.
Hij is mogelijk ook identiek met de Jan Jansen die genoemd wordt als vol boer te Bonnen in 1693/4, en dan een zoon van Jan Dekens zoon van Harm Dekens?
Gezien het feit dat Jan Dekens mombers is over de kinderen van Barelt Mensing, is het ws. dat hij getrouwd is met een Mensinge dochter. Zn. van
Jan Jans Dekens? (zie IIIb).
Tr. N.N. Mensing ? Geb. circa 1670. Het is niet zeker dat zij een dochter is van Egbert Mensing. Echter, krijgt haar kleinzoon Jan Dekens zowel een zoon Egbert als een zoon Barelt.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje? Dekens? Geb. circa 1690 (zie Vb).

   2.

 m 

Jan Jans Dekens, geb. circa 1690 te Gieten. Op 6-3-1736 is Jan Dekens van Bonnen samen met Geert Meijering momber over Jantien, dochter van Barelt Mensinge en Jantien Bronniger. Andere mombers zijn Frerik Freriks en Harmen Hameringe.
Op 21-11-1752 is Jan Jansen Dekens hoofdmomber over de kind(eren?) van Jan Vrijman en wijlen Jantien Mensinge. Andere mombers zijn Reint Sluis, Reint Hoving en Geert Meijering. (Geert Meijering was gehuwd met Trijntje Mensing).
Het is niet zeker of deze Jan Jansen Dekens een broer was van de echtgenote van Tonnis Roelofs.


Va    Harm Dekens, ged. op 1-9-1693 te Nieuw Beerta. Hij wordt lidmaat op 2-6-1715 te Nieuwe Pekela, en gaat daarna naar Nieuwe Schans. Zn. van
Geert Dekens (zie IVa) en Evertien Claassen.
Otr. op 5-5-1720 te Nieuweschans Maijke Alefs, geb. circa 1690 te Weener.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Evertje Dekens, ged. op 11-6-1724 te Midwolda.
Tr. Jan Pieters Vriese. Geert Deekens en Klaas Deekens verkopen op 18-2-1777 aan Jan Pieters Vriese en Eevertje Deekens (ehel.), te Midwolda, een behuizing en tuin in de gebruikende heerd van Ritzo Jans. Huur: 9 gld. Prijs 250 gld.[7]
Evertje Dekens, weduwe van Jan Pieters Vrieze, verkoopt aan Hindrik Hindriks Westerkamp en Foktjen Jans (ehel.) een behuizing en tuin en de losse materialen, als steen, hout en pannen , uitgezonderd hetgeen erover bleef van Reinder Jans Kruises optimmerering te Midwolda, in de heerd van weduwe van Pieter Jans. Huur: 9 gld. Ten noorden de Hereweg, ten oosten doctor Bleeker, ten zuiden Jan Harms Klatter, ten westen J.S. Muller. Verkoopster bedingt voor haar een af te timmeren geriefelijke kamer in de behuizing, voorzien van beddestede en haardstede, vier vensters, schotelkamer en genoeg ruimte in het achterhuis om een half dagwerk turf te plaatsen. Dit alles op kosten van de kopers en de verkoopster blijft hier wonen tot het einde van haar leven, om niet. Ook zal zij het gebruik hebben van een stuk van de tuin.
Prijs 350 gld.[8]

   2.

 m 

Alef Dekens, ged. op 12-1-1727 te Midwolda.

   3.

 m 

Geert Dekens, ged. op 31-3-1730 te Midwolda (zie VIa).

   4.

 m 

Claas Dekens, ged. op 12-6-1735 te Midwolda (zie VIb).

   5.

 m 

Jan Dekens, ged. op 7-2-1740 te Midwolda.


Vb    Jantje? Dekens? Geb. circa 1690. Gezien de naam Dekens zou zij een Dekens kunnen zijn, mogelijk een dochter van een Jan Dekens. Dr. van
Jan Dekens? (zie IVd) en N.N. Mensing ?
Tr. Tonnis Roelofs, geb. te Gieterveen, ged. op 21-5-1682 te Gieten, overl. na 1757, zn. van Roelof Tonnis en Lammechien Tjassens.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje Tonnis Dekens, geb. circa 1710 te Bonnen, overl. voor 1750.
Tr. kerk circa 1731 te Gieten Jan Geerts Braams, geb. circa 1695 te Bonnen, overl. na 1774. Jan Geerts wordt samen met Claas Jans en Egbertien Elinge genoemd te Bonnen in 1749.[9] Hij wordt als vol boer en herbergier in de haardstedenregisters van 1742, 1754, 1764 en 1774 te Bonnen vermeld.
Op 26-11-1731 zijn de mombers over de minderjarige dochter van Jan Geerts en wijlen Lammina Huising: Harmen Hidding te Zuidlaren (hoofdmomber) en Jan Aling te Gasselte van vaderszijde en Hindrik Jansen en Berent Harmens aan moederszijde. Zeer waarschijnlijk is hier vaderszijde en moederszijde verwisseld, aangezien de hoofdmomber bijna altijd van de kant van de overledene kwam, en Hidding/Aling familie waren van Lammina Huising. Jan Geerts hertrouwt met Jantien Tonnis van Bonnen.[10]
Jan Tonnis en Roelf Tonnis, wonende te Bonnen, kopen op 19-1-1750 hun zwager Jan Geerts wegens zijn overleden vrouw Jantien Tonnis uit voor het vaderlijk en moederlijk deel voor een bedrag van 1100 gulden.[11]
Jan Tonnis, Roelof Tonnis lenen op 2-5-1753 172 gulden van hun zwager Jan Geerts en kinderen wegens een obligatie van wijlen Pieter Huising van 45 gulden en mede wegens wegens 3 jaar rente van afkooppenningen. De akte wordt ook ondertekent door Jan Dekens.[12]
Jan Geerts van Bonnen leent op 25-8-1770 800 gulden van Abel Harders van Anreep.[13], zn. van Geert Geerts ten Braamse en Lutgertje Jans.

   2.

 m 

Roelof Tonnis Dekens, geb. circa 1714 te Bonnen (zie VIc).

   3.

 m 

Jan Dekens, geb. circa 1715 te Bonnen (zie VId).


VIa    Geert Dekens, ged. op 31-3-1730 te Midwolda, zn. van
Harm Dekens (zie Va) en Maijke Alefs.
Tr. kerk op 23-5-1763 te Nieuw-Scheemda Grietje Eppens, ged. op 1-11-1739 te Noordbroek, dr. van Eppo Jans en Sieke Sebes.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm Dekens, ged. op 4-3-1764 te Nieuw-Scheemda.

   2.

 m 

Eppe Dekens, ged. op 20-4-1766 te Nieuw-Scheemda, overl. voor 1769.

   3.

 m 

Eppe Dekens, ged. op 30-4-1769 te Nieuw-Scheemda.

   4.

 m 

Jan Geerts Dekens, ged. op 21-3-1771 te Nieuw-Scheemda (zie VIIa).

   5.

 m 

Sebo Dekens, ged. op 16-5-1773 te Nieuw-Scheemda, overl. voor 1775.

   6.

 m 

Sebo Dekens, ged. op 12-2-1775 te Nieuw-Scheemda.

   7.

 v 

Maike Geerts Dekens, ged. op 2-8-1778 te Nieuw Scheemda, overl. op 16-11-1812 te Hoogezand.
Otr. op 8-11-1807 te Kropswolde, tr. kerk op 22-11-1807 te Hoogezand Reinder Hindriks, ged. op 23-5-1778 te Kropswolde, zn. van Hindrik Reinders en Anna Hoving.


VIb    Claas Dekens, timmerman, ged. op 12-6-1735 te Midwolda. Getuigen bij het huwelijkscontract tussen Claas Dekens en Meijna Roseveld, opgemaakt op 12-4-1764 te Midwolda zijn:
Bruidegom: Harm Dekens en Maijke Alefs, ouders; Geert Dekens en Grietje Eppes (ehel.), broer; Jan Dekens, broer; Jan Peters en Evertje Dekens (ehel.), zuster; Br.: Jacobus Rosevelt, vader; Anna Maria Rosevelt, zuster; Jan Doesburg, aangetrouwde oom; Meijna Tiddens, nicht van de vader; Geertruijd Doesburg, nicht; Jan Mensink Rosevelt, neef; Ulricus Piejerius, aangetrouwde neef.[14]
Meijna Roseveld, weduwe van Klaas Harms Deken verkoopt op 3-5-1779 aan Pieter Joostens en Jantjen Jans een behuizing, tuin, laatst bewoond door Harm Pieters en vrouw, gelegen op pastoriegrond. Huur: 3 gld. De pacht was 4 gld., verkoopster neemt die 4de gld. voor haar rekening, zodat zij voor haar tuin nu 5 gld. moet betalen. Verkoopster behoudt de grond, groot 1 roede van 14 voeten, waarop zij haar mest kwijt kan en ook vrije uitdrift heeft. Prijs 232 gld. en 16 st.[15], zn. van
Harm Dekens (zie Va) en Maijke Alefs.
Otr. op 18-3-1764 te Noordbroek, tr. kerk op 12-4-1764 te Midwolda Meijna Rosevelt, ged. op 15-3-1737 te Noordbroek, dr. van Jacobus Rosevelt en Catharina Romeling.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Catharina Dekens, ged. op 28-4-1765 te Midwolda.

   2.

 v 

Maijke Dekens, ged. op 27-9-1767 te Midwolda, overl. op 21-3-1843 te Noordbroek.
Tr. op 15-4-1813 te Noordbroek Joan Wilhelms Valentin Beek, kleermaker, geb. te Bentheim, zn. van Johan Christian Beek, chirurgijn, en Fenne Buske.

   3.

 v 

Evertje Dekens, ged. op 18-3-1770 te Midwolda, overl. voor 1772.

   4.

 v 

Evertje Dekens, ged. op 9-4-1772 te Westerlee.
Otr. op 19-4-1794 te Midwolda Hindrik Hindriks, geb. circa 1770 te Westerlee.

   5.

 m 

Jacobus Dekens, ged. op 14-5-1775 te Midwolda (zie VIIb).


VIc    Roelof Tonnis Dekens, geb. circa 1714 te Bonnen. Roelof Tonnis Dekens verkoopt in 1758 aan Jan Arents in de Veentang een dalle "Dwengers Dalle" genoemd.[16]
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Bonnen in 1764 en 1784 met 2. In 1784 wordt zijn weduwe met 2 genoemd, in 1794 met 1.
Roelof Tonnis en Frerikje Freriks van Bonnen lenen op 2-5-1766 200 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten[17] en op 1-5-1781 180 gulden.[18]
Roelof Tonnis en Frerikje Freriks van Bonnen lenen op 23-11-1764 100 gulden van Theunis Jans Braams en Margje Meursing van Eext[19] Op 3-6-1786 lenene ze nogmaals 112 gulden van hen.[20] en op 10-5-1774 nog een keer 89 gulden.[21]
Frerikje Freriks, weduwe van Roelof Tonnis en zonen Frerik Roelofs en Tonnis Roelofs van Bonnen lenen op 21-5-1787 200 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten 200 gulden op[22]
Op 1-11-1791 is er een lening van 300 gulden door Frerikje Freriks, weduwe van Roelof Tonnis en zonen Frerik Roelofs en Tonnis Roelofs van Bonnen van Roelof Wiering en Jantje Hogenesch van Gieten.[23], zn. van
Tonnis Roelofs en Jantje? Dekens? (zie Vb).
Tr. kerk op 5-5-1748 te Gieten Frerikje Freriks, geb. te Bonnerveen, ged. op 11-8-1720 te Gieten, dr. van Frerik Freriks en Trijntje Mensing.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Teunis Roelofs Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 8-6-1749 te Gieten.

   2.

 v 

Jantje Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 11-10-1750 te Gieten.

   3.

 m 

Frerik Roelofs Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIc).

   4.

 m 

Tonnis Roelofs Dekens, geb. te Bonnen (zie VIId).

   5.

 m 

Roelof Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 23-9-1759 te Gieten.

   6.

 m 

Roelof Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 7-7-1765 te Gieten.


VId    Jan Dekens, geb. circa 1715 te Bonnen, overl. 1765 te Bonnen. Hij wordt in 1749 te Bonnen genoemd: Tonnis Lamberts wed. (Jan Dekens de eed) (Marchien Hendriks).[24] In het haardstedenregister van 1754 heeft hij een vol erf te Bonnen. In 1764 een half erf en in 1774, 1784 en 1794 wordt zijn weduwe genoemd, met 1.
Jan Dekens en Fennigje Jans van Bonnen lenen op 30-10-1762 80 gulden van Hindrik Hogenesch.[25]
Jan Dekens en Fennigje Jans en kinderen van Bonnen lenen op 23-11-1764 100 gulden van Theunis Jans Braams en Margje Meursing van Eext[26]
Fennigje Jans, de weduwe van Jan Dekens van Bonnen en kinderen lenen op 2-6-1767 125 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten[27] Op 6-2-1772 lenen ze 32 gulden van de weduwe van Wolter Braam van Zuidlaren :[28], zn. van
Tonnis Roelofs en Jantje? Dekens? (zie Vb).
Tr. kerk op 15-11-1750 te Gieten Fennigje Jans, geb. circa 1729 te Bonnen. Op 7-11-1773 verkoopt de weduwe van Jan Dekens vaste goederen te Gieten voor 1116 gulden, waarover ze de veertigste penning betaald.[29]
Zij wordt genoemd in de haardstedenregisters van Bonnen in 1774/1784/1794: weduwe Jan Dekens, 1. In 1797 genoemd als zijnde 68 jaar.[30], dr. van Jan Everts, timmerman, en Harmtje Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Tonnis Jans Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIe).

   2.

 m 

Jan Everts Jans Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIf).

   3.

 m 

Barelt Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIg).

   4.

 m 

Jan Dekens, ged. op 1-5-1758 te Gieten, overl. op 2-12-1829 te Annen.

   5.

 m 

Egbert Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIh).

   6.

 m 

Harm Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 20-9-1761 te Gieten, overl. voor 1764 te Bonnen.

   7.

 m 

Harm Jans Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIi).


VIIa    Jan Geerts Dekens, koekbakker, ged. op 21-3-1771 te Nieuw-Scheemda, overl. op 19-1-1835 te Groningen, zn. van
Geert Dekens (zie VIa) en Grietje Eppens.
Tr. kerk (1) op 9-6-1794 te Groningen Trijntje Berents Ubbens, geb. circa 1770 te Midlum, Ostfriesland.
Tr. (2) op 2-4-1819 te Gronignen Jacomina Folkerts, geb. te Leer, dr. van Jan Folkerts, bakker, en Elisabeth Focken.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Grietje Dekens, ged. op 19-3-1795 te Groningen, overl. op 7-4-1871 te Groningen.
Tr. op 2-4-1819 te Groningen Jan Sebes Lantinga, geb. op 31-7-1796 te Nieuw Scheemda, ged. op 31-7-1796 te Noordbroek, zn. van Sebo Alberts Lantinga, landgebruiker, en Grietje Sebes.

   2.

 v 

Etje Dekens, ged. op 13-8-1797 te Groningen.

   3.

 m 

Geert Jans Dekens, ged. op 28-12-1798 te Groningen (zie VIIIa).

   4.

 m 

Berent Dekens, kolonist, ged. op 7-9-1802 te Groningen, overl. op 4-4-1864 te Veenhuizen.

   5.

 v 

Sijklina Dekens, ged. op 17-4-1807 te Groningen.

   6.

 m 

Jan Dekens, ged. op 13-1-1809 te Groningen, overl. op 9-7-1884 te Groningen.

   7.

 v 

Trijntje Dekens, ged. op 13-4-1810 te Groningen.

   8.

 m 

Eppo Jans Dekens, geb. op 23-10-1811 te Groningen (zie VIIIb).


VIIb    Jacobus Dekens, ged. op 14-5-1775 te Midwolda, overl. op 15-4-1812 te Wirdum, zn. van
Claas Dekens (zie VIb) en Meijna Rosevelt.
Tr. kerk op 5-6-1803 te Tjamsweer Jantje Pieters Rusthoven, ged. op 12-11-1781 te Wirdum, overl. op 17-3-1871 te Holwierde, dr. van Pieter Harms en Geertruit Alberts.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Meena Dekens, ged. op 2-9-1804 te Tjamsweer, overl. op 21-3-1811 te Tjamsweer.

   2.

 v 

Geertruit Dekens, ged. op 28-6-1807 te Tjamsweer, overl. op 18-8-1807 te Tjamsweer.

   3.

 m 

Pieter Dekens, geb. op 2-10-1811 te Loppersum (zie VIIIc).


VIIc    Frerik Roelofs Dekens, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 10-12-1752 te Gieten, overl. op 4-2-1814 te Bonnen. In 1797 te Bonnen genoemd op huisnr. 77: 46 jaar oud, arbeider, gehuwd, 3 kinderen.[31] In het haardstedenregister van 1804 te Bonnen met 1. Verder wordt hij in 1807 genoemd te Bonnen op nummer 79[32] en in 1825 op nummer 78 (dit zal zijn weduwe zijn). In de Kadastrale Atlas van 1832 onder sectie E no. 734 wordt zijn weduwe vermeld. Zn. van
Roelof Tonnis Dekens (zie VIc) en Frerikje Freriks.
Tr. kerk op 6-12-1778 te Gieten Geesje Jans, geb. te Veentang, ged. op 13-10-1754 te Gieten, overl. op 15-6-1835 te Bonnen, dr. van Jan Alberts, schoenmaker, en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Roelof Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 19-9-1779 te Gieten, overl. voor 1788 te Bonnen.

   2.

 v 

Frerikje Freriks Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 3-12-1780 te Gieten, overl. op 1-3-1837 te Anloo.
Otr. op 8-7-1804 te Anloo Jan Bastiaans Hollander, arbeider, geb. te Anloo, ged. op 8-2-1778 te Anloo (get.: Margje Jans Bastiaans, hv. van Anthoni van Anloo), overl. op 26-12-1837 te Schoonloo. OSA 1383 Eext: huisnr. 249, ong. Zn. van Bastiaan Jans, brouwer te Anloo, landbouwer, en Henrica Lucas Hollander.

   3.

 v 

Grietje Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 2-2-1783 te Gieten, overl. voor 1785 te Bonnen.

   4.

 v 

Grietje Freriks Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 16-10-1785 te Gieten, overl. op 3-1-1873 te Eext.
Tr. op 25-8-1812 te Anloo Jan Meursing Braams, belastingpachter, wethouder van Anloo, lid van de Provinciale Staten van Drenthe 1835-1848, geb. te Eext, ged. op 3-5-1766 te Anloo (get.: Trijntje Meursing, hv. van Jan Meijering van Eext), overl. op 27-1-1848 te Eext. Hij wordt in 1797 te Eext genoemd op huisnr. 261, pachter, ongehuwd.[33], zn. van Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, en Margje Alberts Meursing.

   5.

 m 

Roelof Dekens, ged. op 4-5-1788 te Gieten (zie VIIId).


VIId    Tonnis Roelofs Dekens, arbeider, geb. te Bonnen, ged. op 20-6-1756 te Gieten, overl. op 22-12-1811 te Bonnen. HSR 1794 Bonnen: 1.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 80: 42 jaar, arbeider.
HSR 1804 Bonnen: 1.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 82. Zn. van
Roelof Tonnis Dekens (zie VIc) en Frerikje Freriks.
Tr. kerk op 22-7-1787 te Gieten Annegien Hamming, geb. te Bonnen, ged. op 28-3-1762 te Gieten, overl. op 26-8-1821 te Bonnen, dr. van Harm Hindriks Hamming en Grietje Jans Comduur.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 2-9-1787 te Gieten.

   2.

 m 

Harm Dekens, ged. op 15-2-1789 te Gieten.


VIIe    Tonnis Jans Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 4-4-1751 te Gieten, overl. op 4-10-1810 te Gasselte. Tonnis Jans Dekens wordt in de haardstedenregisters te Gasselte genoemd in 1794 en 1804 met een half erf.
Hij koopt op 14-1-1783 een akker te Gasselte voor 88 gulden.[34], zn. van
Jan Dekens (zie VId) en Fennigje Jans.
Tr. kerk (1) op 29-3-1788 te Gasselte Jantje Alberts Meijering, ged. op 1-4-1753 te Gasselte, begr. op 16-2-1790 te Gasselte, dr. van Albert Meijering en Jantje Hindriks Ensing.
Tr. kerk (2) 1795 te Borger Roelofje Hendriks Enning, ged. op 19-11-1755 te Borger, overl. op 29-8-1828 te Gasselte. Bij overlijden wordt de moeder vermeld als Jantje Jans. Dr. van Hindrik Willems Enning en Grietje Wolters.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Jan Tonnis Dekens, ged. op 5-12-1789 te Gasselte.


VIIf    Jan Everts Jans Dekens, pander, geb. te Bonnen, ged. op 28-3-1753 te Gieten, overl. op 19-12-1813 te Gieten. Hij wordt in 1797 te Bonnen genoemd op huisnr. 76: 46 jaar oud, pander en ongehuwd.[35] In het haardstedenreigster te Bonnen genoemd in 1804 met 1. In 1807 genoemd te Bonnen op no. 78.[36] In 1825 wordt zijn weduwe bij de bewoners van Bonnen genoemd. In 1832 wordt zijn weduwe genoemd wonende op sectie E no. 735.[37], zn. van
Jan Dekens (zie VId) en Fennigje Jans.
Tr. kerk op 11-5-1800 te Gieten Aaltje Egges Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 28-10-1770 te Gieten, overl. op 28-10-1838 te Bonnen, dr. van Egge Egberts Schuiling en Geesje Ottens Boekholt.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jan Everts Dekens, geb. te Bonnerveen, ged. op 15-2-1801 te Gieten, overl. op 6-3-1853 te Gieten.

   2.

 m 

Egge Dekens, geb. op 13-1-1803 te Bonnen, ged. op 23-1-1803 te Gieten, overl. op 7-10-1824 te Bonnen.

   3.

 m 

Tonnis Jans Dekens, geb. te Bonnen (zie VIIIe).

   4.

 m 

Egbert Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 24-12-1809 te Gieten, overl. op 14-12-1835 te Utrecht.


VIIg    Barelt Dekens, kastelein, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 21-12-1755 te Gieten, overl. op 6-8-1821 te Schipborg. Barelt Dekens wordt te Schipborg genoemd in de haardstedenregisters van 1794 met 2 (Barelt Dekens doet nering) en in 1804 met 3, eveneens met nering.
Barelt Dekens koopt in 1793 van de schulte Bottichius en consorten een derde deel van het Steenkuilen veen voor 100 gulden.[38]
Op 1-5-1805 is er een lening van 200 gulden door Barelt Dekens en Harmtje Jans van Schipborg van koopman H.J. Haak en vrouw van Groningen.[39]
Hij wordt in 1797 genoemd te Schipborg: huisnr. 297, kastelein, gehuwd met drie kinderen.[40]
Barelt Dekens leent in 1805 50 gulden van de diaconie.[41] Barelt Dekens en Harmtje Jans van Schipborg lenen in 1806 250 gulden van Reinder Boelens x Hillegje Ottens van Annen. Albert Meijering is borg.[42] In 1808 is er een lening van 200 gulden door Barelt Dekens van Schipborg van de Diaconie van Anloo.[43], zn. van
Jan Dekens (zie VId) en Fennigje Jans.
Otr. op 31-3-1787 te Gasselte, tr. kerk op 15-4-1787 te Anloo Harmtje Jans, ged. op 2-6-1765 te Gasselte, overl. op 23-8-1826 te Schipborg, dr. van Jan Laurents en Roelofje Laurents.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jan Dekens, ged. op 30-3-1788 te Dalen, overl. op 29-11-1865 te Zuidlaren.

   2.

 v 

Roelofje Dekens, geb. op 11-6-1791 te Schipborg, ged. op 19-6-1791 te Anloo, overl. op 23-8-1874 te Schipborg.
Tr. op 23-5-1817 te Anloo Geert Tonnis Rebbers, landbouwer, geb. op 6-4-1788 te Witten, ged. op 13-4-1788 te Assen, overl. op 26-5-1864 te Anloo, zn. van Tonnis Willems en Hilligje Geerts.

   3.

 v 

Fennechien Dekens, geb. te Schipborg, ged. op 24-8-1794 te Anloo, overl. op 27-8-1878 te Zuidlaren.
Tr. op 8-5-1830 te Anloo Klaas Hamming, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 10-5-1795 te Anloo, overl. op 30-5-1847 te Zuidlaren, zn. van Harm Jans Hamming en Jeigje Harms.


VIIh    Egbert Dekens, geb. te Bonnen, ged. op 2-5-1759 te Gieten, overl. op 2-12-1829 te Annen. Egbert Dekens wordt als keuter genoemd in het haarstedenregister van Annen in 1794 en 1804.
In 1792 is er een lening van 185 gulden door Egbert Dekens en Aaltje Roelofs van Annen van Jan Kremer van Annen.[44] In 1801 leent Egbert Dekens van Annen 50 gulden van Egge Schuiling van Schipborg dd. 8-12-1801. Borg is Barelt Dekens van Schipborg.[45]
Hij wordt in 1797 genoemd te Annen: huisnr. 91, arbeider, gehuwd met twee kinderen.[46], zn. van
Jan Dekens (zie VId) en Fennigje Jans.
Tr. kerk op 16-5-1790 te Anloo Aaltje Roelofs Kors, geb. te Annen, ged. op 18-9-1757 te Gieten (get.: Hindrikje Udding van Eext), overl. op 16-6-1842 te Annen. Doopinschrijving te Anloo, dr. van Roelof Jans Kors en Jantje Harms Udding.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jan Egberts Dekens, geb. te Annen (zie VIIIf).

   2.

 v 

Jantje Dekens, geb. te Annen, ged. op 20-8-1797 te Anloo, overl. op 27-7-1827 te Annen.


VIIi    Harm Jans Dekens, zwijnenkoper, geb. te Bonnen, ged. op 5-8-1764 te Gieten, overl. op 10-4-1810 te Zuidlaren. Op 9-4-1808 worden er mombers benoemd over de minderjarige kinderen van Harm Dekens en wijlen Willemtje Hindriks van Zuidlaren. De kinderen zijn: Hindrik Dekens, 19 jaar; Fennigje Dekens, 13 jaar; Jan Dekens, 10 jaar. De hoofdmomber is Jan Harms Bos van Gasteren, de medemombers zijn Geert Wassens van Zuidlaren; Tonnis Dekens van Gasselte en Jan Everts Dekens van Annen. Harm hertouwt met Grietje Jans Trip van Zuidlaren.[47], zn. van
Jan Dekens (zie VId) en Fennigje Jans.
Tr. kerk (1) op 11-5-1788 te Zuidlaren Willemtje Hendriks Hambeek, ged. op 20-12-1767 te Zuidlaren, overl. op 5-3-1801 te Zuidlaren, begr. op 10-3-1801 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Lucas en Grietje Jans.
Tr. kerk (2) op 8-5-1808 te Zuidlaren Grietje Jans Trip, geb. op 5-3-1785 te Zuidlaren, ged. op 13-3-1785 te Zuidlaren, overl. op 13-1-1869 te Zuidlaren, dr. van Jan Cornelis Trip en Aaltje Hindriks Ansing.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Hendrik Harms Dekens, ged. op 26-4-1789 te Zuidlaren (zie VIIIg).

   2.

 v 

Fennigje Dekens, geb. op 11-4-1795 te Zuidlaren, ged. op 19-4-1795 te Zuidlaren, overl. op 29-5-1862 te Assen.
Tr. op 24-9-1814 te Zuidlaren Roelof Hars, geb. op 8-10-1788 te Groningen, overl. op 1-5-1862 te Assen, zn. van Hendrik Hars en Douwina Roelofs Swart.

   3.

 m 

Jan Harms Dekens, geb. op 26-4-1798 te Zuidlaren (zie VIIIh).

   4.

 v 

Willemtje Dekens, geb. op 22-2-1801 te Zuidlaren, ged. op 15-3-1801 te Zuidlaren, overl. op 26-6-1801 te Zuidlaren.

Uit het tweede huwelijk:

   5.

 m 

Jan Kornelis Dekens, geb. op 13-4-1809 te Zuidlaren (zie VIIIi).


VIIIa    Geert Jans Dekens, tabakskerver, ged. op 28-12-1798 te Groningen, overl. op 1-7-1882 te Groningen, zn. van
Jan Geerts Dekens (zie VIIa) en Trijntje Berents Ubbens.
Tr. op 1-4-1824 te Groningen Geertje Hilbrands Oosting, ged. op 27-5-1798 te Groningen, overl. op 15-12-1878 te Groningen, dr. van Hilbrand Jans Oosting, voerman, en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Trientje Dekens, geb. op 6-7-1822 te Groningen, overl. op 12-4-1881 te Groningen.

   2.

 m 

Hilbrand Jans Dekens, geb. op 15-5-1824 te Groningen (zie IXa).

   3.

 m 

Jan Geerts Dekens, geb. op 1-12-1826 te Groningen (zie IXb).

   4.

 v 

Grietje Dekens, geb. op 13-1-1830 te Groningen, overl. op 9-5-1832 te Groningen.

   5.

 m 

Hendrik Dekens, geb. op 5-8-1835 te Groningen (zie IXc).

   6.

 m 

Eppo Dekens, geb. op 17-11-1838 te Groningen, overl. op 4-10-1860 te Groningen.

   7.

 v 

Etje Dekens, geb. op 29-7-1842 te Groningen, overl. op 6-11-1923 te Dennenoord, Zuidlaren.
Tr. op 13-6-1869 te Groningen Jakob Huiting, arbeider, geb. op 27-6-1844 te Oostwold, overl. op 31-3-1919 te Groningen, zn. van Dirk Huiting, arbeider, en Ebeltje Schelhaas.


VIIIb    Eppo Jans Dekens, koekbakker, geb. op 23-10-1811 te Groningen, zn. van
Jan Geerts Dekens (zie VIIa) en Trijntje Berents Ubbens.
Tr. (1) op 24-11-1836 te Texel Neeltje Wuijs, geb. circa 1798 te Texel, overl. op 30-12-1862 te Texel, dr. van Simon Wuijs en Pietertje Buij.
Tr. (2) op 21-5-1863 te Texel Bregje de Bruijn, dr. van Cornelis de Bruijn en Gerritje Laribeij.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Jan Deekens, geb. circa 1839 te Texel (zie IXd).

   2.

 v 

Pietertje Dekens, geb. circa 1841 te Texel, overl. op 12-7-1931 te Texel.
Tr. op 7-5-1863 te Texel Abraham Willem Koning, zeeman, geb. circa 1837 te Texel, overl. op 7-10-1912 te Texel, zn. van Cornelis Koning, schipper, en Beatrix Maria Kikkert.

Uit het tweede huwelijk:

   3.

 m 

Herman Jan Dekens, geb. op 16-7-1864 te Texel (zie IXe).

   4.

 v 

Catharina Gerberdina Dekens, geb. circa 1866 te Texel, overl. op 17-8-1943 te Texel.
Tr. op 20-7-1892 te Amsterdam Gerrit Boon, geb. circa 1867 te Texel, zn. van Reijer Boon en Aagje Schram.

   5.

 v 

Gerritje Cornelia Dekens, geb. op 20-1-1867 te Harlingen.
Tr. op 3-1-1889 te Amsterdam Reindert Bruin, varensgezel, geb. circa 1861 te Vlieland, zn. van Dirk Bruin en Dieuwertje Bruin.

   6.

 v 

Grietje Cornelia Dekens, geb. circa 1872 te Amsterdam.
Tr. op 11-6-1896 te Amsterdam Karel Johannes Metzler, tamboer, zn. van Johann Heinrich Metzler en Johanna Sebilla Zamant.


VIIIc    Pieter Dekens, boerenknecht, geb. op 2-10-1811 te Loppersum, overl. op 10-1-1855 te Holwierde, zn. van
Jacobus Dekens (zie VIIb) en Jantje Pieters Rusthoven.
Tr. op 22-2-1851 te Bierum Anna Kappelhof, geb. op 8-1-1828 te Farmsum, overl. op 5-8-1862 te Delfzijl, dr. van Freerk Harms Kappelhof, dagloner, en Grietje Harms.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jacobus Dekens, geb. op 29-11-1851 te Bierum (zie IXf).

   2.

 m 

Freerk Dekens, geb. op 22-7-1853 te Bierum (zie IXg).


VIIId    Roelof Dekens, ged. op 4-5-1788 te Gieten, overl. op 7-2-1865 te Bonnen, zn. van
Frerik Roelofs Dekens (zie VIIc) en Geesje Jans.
Tr. op 29-5-1835 te Gieten Anna Venings, geb. op 1-1-1807 te Dalen, overl. op 29-10-1857 te Bonnen.
Zij is een vondeling.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Freerk Dekens, geb. op 25-6-1837 te Bonnen, overl. op 21-3-1853 te Bonnen.


VIIIe    Tonnis Jans Dekens, arbeider, geb. te Bonnen, ged. op 15-2-1807 te Gieten, overl. op 6-4-1855 te Wildervank, zn. van
Jan Everts Jans Dekens (zie VIIf) en Aaltje Egges Schuiling.
Tr. op 20-5-1835 te Borger Anna Hendriks Stevens, geb. op 22-2-1811 te Sellingen, overl. op 10-7-1859 te Wildervank, dr. van Hendrik Jans Stevens en Jantje Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jan Dekens, geb. op 8-3-1836 te Gieten (zie IXh).

   2.

 v 

Jantien Dekens, geb. op 17-5-1838 te Gieten, overl. op 9-9-1873 te Borgercompagnie.
Tr. op 23-5-1868 te Wildervank Fedde Kijf, boerenknecht, geb. op 25-7-1842 te Veendam, overl. op 28-3-1900 te Borgercompagnie, zn. van Willem Kijf en Margien Feddes Akkerman.

   3.

 v 

Aaltien Dekens, geb. op 7-9-1840 te Bonnen, overl. op 7-1-1919 te Borgercompagnie.
Tr. op 26-4-1863 te Wildervank Tekke Akkerman, boerenknecht, geb. op 22-12-1837 te Veendam, overl. op 3-11-1920 te Borgercompagnie, zn. van Geert Jans Akkerman en Geertje Feddes Dekker.

   4.

 v 

Hinderkien Dekens, geb. op 30-11-1842 te Bonnen, overl. op 16-4-1930 te Veendam.
Tr. op 12-8-1865 te Wildervank Filippus Jonker, scheepstimmerknecht, geb. op 16-7-1842 te Wildervank, overl. op 21-5-1919 te Veendam, zn. van Berend Hendriks Jonker en Henderkien Jurriens Lever.

   5.

 v 

Egbertje Dekens, geb. op 30-1-1845 te Wildervank, overl. op 4-10-1882 te Nieuwe Pekela.
Tr. op 4-1-1868 te Nieuwe Pekela Albert Schrik, arbeider, geb. op 11-5-1848 te Nieuwe Pekela, overl. op 10-11-1911 te Alteveer, zn. van Albert Alberts Schrik en Grietje Derks Spelde.

   6.

 m 

Beene Deekens, geb. op 12-9-1849 te Wildervank (zie IXi).

   7.

 v 

Swaantje Dekens, geb. op 22-3-1853 te Wildervank, overl. op 2-9-1905 te Veendam.
Tr. (1) op 12-6-1881 te Groningen Geert Doff, arbeider, geb. op 18-8-1847 te Groningen, overl. op 11-5-1888 te Groningen, zn. van Jan Klaassens Doff, arbeider, en Anje Jans Mulder.
Tr. (2) op 2-11-1889 te Veendam Geert Kamphuis, arbeider, geb. op 27-5-1855 te Groningen, overl. op 16-10-1910 te Oude Pekela. Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 13-4-1897. Zn. van Eltje Schuurman Kamphuis, kuiper, en Geessien Meijer.


VIIIf    Jan Egberts Dekens, arbeider, geb. te Annen, ged. op 24-2-1793 te Anloo, overl. op 22-12-1853 te Annen, zn. van
Egbert Dekens (zie VIIh) en Aaltje Roelofs Kors.
Tr. op 16-7-1836 te Anloo Grietje Roelofs Klinkhamer, geb. op 19-6-1809 te Annen, ged. op 25-6-1809 te Anloo, overl. op 23-2-1878 te Anloo, dr. van Roelof Roelofs Klinkhamer en Geesje Derks de Vries.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantien Dekens, geb. op 4-11-1837 te Anloo, overl. op 4-11-1910 te Gasselte.
Tr. op 22-9-1866 te Gasselte Roelof Habing, arbeider, geb. op 28-2-1835 te Gasselte, overl. op 24-5-1914 te Gasselte, zn. van Willem Habing en Willemtien Stoffers Nijhof.

   2.

 v 

Aaltien Dekens, geb. op 4-11-1837 te Anloo, overl. op 3-7-1906 te Gasselternijveen.
Tr. op 25-2-1871 te Gasselte Hendrik Habing, dienstknecht, geb. op 24-3-1843 te Gasselte, overl. op 11-7-1929 te Gasselte, zn. van Willem Habing en Willemtien Stoffers Nijhof.

   3.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 3-2-1839 te Annen (zie IXj).

   4.

 v 

Geessien Dekens, geb. op 3-12-1844 te Annen, overl. op 2-12-1914 te Anloo.
Tr. op 9-5-1867 te Anloo Klaas Habing, arbeider, geb. op 7-3-1840 te Gasselte, overl. op 7-11-1914 te Anloo, zn. van Willem Habing en Willemtien Stoffers Nijhof.

   5.

 v 

Egbertien Dekens, geb. op 6-4-1849 te Annen, overl. op 23-3-1936 te Rolde.
Tr. op 30-4-1885 te Rolde Lucas Bruins, dienstknecht, geb. op 2-3-1860 te Deurze, overl. op 20-1-1935 te Rolde, zn. van Remmelt Bruins en Aaltje Nijenhuis.


VIIIg    Hendrik Harms Dekens, boerenknecht, ged. op 26-4-1789 te Zuidlaren, overl. op 26-10-1830 te Noordlaren, zn. van
Harm Jans Dekens (zie VIIi) en Willemtje Hendriks Hambeek.
Tr. op 15-5-1825 te Haren Aaltje Schut, geb. te Noordlaren, ged. op 14-12-1794 te Noordlaren, overl. op 16-8-1854 te Haren, dr. van Sicke Jans Schut, arbeider, en Hilligje Alberts.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Willemtje Dekens, geb. op 6-3-1826 te Noordlaren, overl. op 13-9-1862 te Groningen.
Tr. op 20-9-1856 te Haren Jan Pieter Struik, timmerman, geb. op 16-10-1824 te Anloo, overl. op 8-5-1866 te Zuidlaren, zn. van Alle Jans Struik, timmerman, en Annigje Pieters.


VIIIh    Jan Harms Dekens, vervener, geb. op 26-4-1798 te Zuidlaren, ged. op 6-5-1798 te Zuidlaren, overl. op 28-10-1853 te Annen, zn. van
Harm Jans Dekens (zie VIIi) en Willemtje Hendriks Hambeek.
Tr. op 6-5-1822 te Zuidlaren Maria Geerts Kammer, ged. op 25-3-1798 te Zuidlaren, overl. op 5-4-1881 te Anloo, dr. van Geert Alberts Kammer, arbeider, en Lammigje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Lammigje Dekens, geb. op 17-10-1822 te Zuidlaarderveen, overl. op 19-7-1823 te Zuidlaarderveen.

   2.

 m 

Harm Dekens, geb. op 27-4-1824 te Zuidlaarderveen, overl. op 25-8-1825 te Zuidlaarderveen.

   3.

 m 

Harm Dekens, schipper, geb. op 13-11-1826 te Zuidlaarderveen, overl. op 17-8-1849 te Zuidlaren.

   4.

 m 

Geert Dekens, geb. op 18-12-1828 te Zuidlaarderveen (zie IXk).

   5.

 m 

Willem Dekens, geb. op 24-3-1831 te Anloo, overl. op 5-10-1851 te Annen.

   6.

 v 

Lammegien Dekens, geb. op 13-7-1833 te Anloo, overl. op 8-10-1886 te Anloo.
Tr. op 8-6-1857 te Anloo Jan Klamer, timmerman, geb. op 20-12-1825 te Anloo, overl. op 27-4-1897 te Anloo, zn. van Jan Derks Klamer en Lammigje Hindriks Lunshof.

   7.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 5-7-1840 te Anloo (zie IXl).


VIIIi    Jan Kornelis Dekens, timmerman, geb. op 13-4-1809 te Zuidlaren, ged. op 16-4-1809 te Zuidlaren, overl. op 2-7-1874 te Haren, zn. van
Harm Jans Dekens (zie VIIi) en Grietje Jans Trip.
Tr. op 30-5-1835 te Haren Catharina de Jonge, geb. op 14-10-1813 te Groningen, overl. op 21-6-1895 te Haren, dr. van Louwerens Jans de Jonge, tjalkschipper, en Jantje Roelfs Vos.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm Dekens, geb. op 20-9-1835 te Haren (zie IXm).

   2.

 m 

Jan Laurens Dekens, geb. op 23-2-1839 te Haren (zie IXn).

   3.

 m 

Jan Dekens, timmerman, geb. op 7-11-1841 te Haren, overl. op 4-4-1877 te Warfhuizen.
Tr. op 25-5-1871 te Eenrum Neeske Huizenga, geb. op 26-10-1838 te Leens, overl. op 6-10-1935 te Niekerk, dr. van Kornelis Geerts Huizenga en Jantje Pieters Wiebrenga.

   4.

 m 

Gerhardus Dekens, timmerman, geb. op 15-11-1844 te Haren, overl. op 4-10-1870 te Haren.

   5.

 v 

Jantje Dekens, geb. op 25-4-1849 te Haren, overl. op 26-9-1852 te Haren.

   6.

 m 

Johannes Kornelis Dekens, geb. op 27-7-1852 te Haren (zie IXo).

   7.

 v 

Jantje Dekens, geb. op 29-7-1856 te Haren, overl. op 15-4-1878 te Helpman.


IXa    Hilbrand Jans Dekens, geb. op 15-5-1824 te Groningen, zn. van
Geert Jans Dekens (zie VIIIa) en Geertje Hilbrands Oosting.
Tr. op 18-6-1851 te Amsterdam Petronella Loffelt, geb. circa 1822 te Amsterdam, dr. van Derk Loffelt en Anna de Graaf.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Hilbrand Jan Dekens, geb. op 3-4-1852 te Amsterdam (zie Xa).


IXb    Jan Geerts Dekens, broodbakker, geb. op 1-12-1826 te Groningen, overl. op 21-12-1891 te Zutphen, zn. van
Geert Jans Dekens (zie VIIIa) en Geertje Hilbrands Oosting.
Tr. (1) op 16-12-1852 te Groningen Maria Hermina Johanna Pustus, geb. op 13-11-1824 te Groningen, overl. op 4-10-1856 te Groningen, dr. van Johannes Josephus Pustus en Johanna Gerritdina Rijnvis.
Tr. (2) op 28-1-1858 te Groningen Grietje van der Kaap, geb. op 6-9-1828 te Leek, overl. op 18-1-1903 te Groningen, dr. van Jakob Karstens van der Kaap en Elizabeth Pieters Kooijma.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Geert Dekens, geb. op 1-1-1853 te Groningen, overl. op 15-4-1855 te Groningen.

   2.

 v 

Hermina Johanna Dekens, geb. op 28-8-1856 te Groningen, overl. op 9-11-1856 te Groningen.


IXc    Hendrik Dekens, zadelmakersknecht, geb. op 5-8-1835 te Groningen, overl. op 9-7-1893 te Rottum, zn. van
Geert Jans Dekens (zie VIIIa) en Geertje Hilbrands Oosting.
Tr. op 28-10-1860 te Groningen Gesina Mellema, geb. op 17-6-1834 te Groningen, overl. op 16-1-1887 te Groningen, dr. van Tonnis Pieters Mellema, arbeider, en Zwaantje Rinders Kruizinga.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Geertje Dekens, geb. op 5-8-1861 te Groningen, overl. op 20-6-1863 te Groningen.

   2.

 v 

Geertje Dekens, geb. op 27-6-1864 te Groningen, overl. op 17-3-1924 te Groningen.
Tr. op 16-1-1887 te Groningen Jakob Sikkens, arbeider, geb. op 9-5-1866 te Groningen, overl. op 18-2-1947 te Groningen, zn. van Jacob Sikkens, brugwachter, en Iefke Viersen.

   3.

 v 

Zwaantje Dekens, geb. op 7-12-1867 te Groningen, overl. op 9-5-1949 te Groningen.
Tr. op 17-8-1890 te Groningen Pieter Buiter, instrumentmaker, geb. op 2-10-1862 te Marum, overl. op 26-8-1934 te Groningen, zn. van Jan Buiter en Geertdiena Hasper.

   4.

 m 

Geert Dekens, geb. op 22-3-1871 te Groningen (zie Xb).

   5.

 v 

Gesina Dekens, geb. op 19-2-1877 te Groningen, overl. op 15-5-1877 te Groningen.

   6.

 m 

Eppo Dekens, geb. op 24-10-1878 te Groningen, overl. op 4-11-1878 te Groningen.


IXd    Jan Deekens, koekbakker, commissionair, handelsreiziger, geb. circa 1839 te Texel,

 

Jan Epposzoon Deekens[48]

, zn. van Eppo Jans Dekens (zie VIIIb) en Neeltje Wuijs.
Tr. op 27-8-1863 te Texel Fenne Meijer, geb. circa 1841 te Amsterdam, dr. van Harm Lupkes Meijer en Foetje Tonjes Schoon.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Neeltje Dekens, geb. circa 1868 te Texel.
Tr. op 26-3-1891 te Alkmaar Evert Heerding, smid, geb. circa 1867 te Alkmaar, zn. van Evert Heerding, smid, en Antje van Twisk.

   2.

 v 

Theda Pieternella Dekens, geb. circa 1872 te Texel, overl. op 6-11-1949 te Lochem.
Tr. op 13-8-1899 te Alkmaar Pieter Bakker, bankwerker, geb. circa 1872 te Zwaag, zn. van Dirk Bakker, magazijnmeester, en Antje van der Meer.

   3.

 m 

Herman Eppo Deekens, geb. circa 1874 te Texel (zie Xc).


IXe    Herman Jan Dekens, bakker, geb. op 16-7-1864 te Texel, zn. van
Eppo Jans Dekens (zie VIIIb) en Bregje de Bruijn.
Tr. (1) op 29-5-1890 te Amsterdam Petronella de Looper, geb. op 8-8-1866 te Haarlemmerliede, overl. op 17-4-1904 te Amsterdam, dr. van Teunis de Looper en Allegonda Belloo.
Tr. (2) op 10-8-1905 te Amsterdam Hendrika Hermina de Looper, geb. circa 1875 te Amsterdam, dr. van Pieter de Looper en Aartje Alida Maria Bout.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Bregtje Cornelia Dekens, geb. op 5-3-1891 te Amsterdam.
Tr. op 2-5-1918 te Amsterdam Willem Frederiks, tuinman, geb. circa 1889 te Zuid-Scharwoude. Echtscheiding 28-2-1930. Zn. van Jan Hendrik Frederiks en Augusta Wilhelmina Reisz.

   2.

 m 

Herman Jan Dekens, geb. op 22-5-1895 te Amsterdam (zie Xd).

   3.

 m 

Teunis Dekens, bakker, geb. op 29-4-1899 te Amsterdam.
Tr. op 30-6-1927 te Amsterdam Huberta Adriana Hendrika Maas, geb. op 4-11-1900 te Amsterdam, dr. van Hermanus Hendrik Maas, diamantslijper, en Geertruida Christina de Groot.


IXf    Jacobus Dekens, geb. op 29-11-1851 te Bierum, zn. van
Pieter Dekens (zie VIIIc) en Anna Kappelhof.
Tr. op 15-7-1880 te Oudewater Maria Vis, geb. circa 1860 te Weesp, dr. van Dirk Vis en Lena van der Reijden.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Pieter Dekens, geb. op 19-8-1880 te Oudewater (zie Xe).

   2.

 v 

Helena Dekens, geb. op 6-6-1883 te Oudewater, overl. op 26-3-1884 te Oudewater.

   3.

 v 

Helena Dekens, geb. op 8-2-1885 te Oudewater, overl. op 29-12-1892 te Oudewater.

   4.

 m 

N.N. Dekens, geb. op 3-2-1887 te Oudewater, overl. op 3-2-1887 te Oudewater.

   5.

 m 

Joannes Dekens, geb. op 27-12-1888 te Oudewater, overl. op 18-12-1889 te Oudewater.

   6.

 v 

Maria Dekens, geb. op 21-9-1891 te Oudewater, overl. op 29-12-1892 te Oudewater.

   7.

 m 

Joannes Dekens, geb. op 21-9-1891 te Oudewater, overl. op 31-12-1892 te Oudewater.

   8.

 m 

Dirk Dekens, geb. op 22-7-1894 te Oudewater.

   9.

 m 

Jacobus Dekens, geb. op 27-8-1898 te Oudewater.
Tr. op 31-5-1923 te Woerden Pietronella Spruit, geb. circa 1898 te Woerden, dr. van Pieter Spruit en Jansje Willemijntje van Mazijk.

   10.

 v 

Helena Johanna Maria Dekens, geb. op 31-10-1901 te Oudewater.
Tr. op 26-3-1924 te Rotterdam Albertus Vis, geb. op 2-2-1897 te Rotterdam, zn. van Johannes Mourits Vis en Maria van der Henst.

   11.

 v 

Elisabeth Joanna Dekens, geb. circa 1903 te Oudewater, overl. op 21-12-1906 te Oudewater.


IXg    Freerk Dekens, geb. op 22-7-1853 te Bierum, overl. op 4-6-1924 te Rotterdam, zn. van
Pieter Dekens (zie VIIIc) en Anna Kappelhof.
Tr. Martha van Gog, geb. op 23-11-1860 te Hazerswoude, dr. van Cornelis van Gog en Aaltje Pouw.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Pieter Dekens, geb. op 12-2-1880 te Aarlanderveen, overl. op 17-5-1880 te Aarlanderveen.

   2.

 m 

Pieter Cornelis Dekens, geb. op 3-3-1881 te Aarlanderveen, overl. op 13-6-1881 te Aarlanderveen.

   3.

 v 

Aaltje Dekens, geb. op 21-2-1882 te Aarlanderveen, overl. op 7-7-1882 te Aarlanderveen.

   4.

 v 

Johanna Frederika Mathilda Dekens, geb. op 6-5-1883 te Aarlanderveen, overl. op 10-6-1883 te Aarlanderveen.

   5.

 v 

Aaltje Dekens, geb. op 25-9-1884 te Aarlanderveen, overl. op 7-2-1885 te Aarlanderveen.

   6.

 m 

Pieter Dekens, geb. op 17-1-1886 te Aarlanderveen. Het huwelijk met Aaltje van der Hoogt wordt ontbonden op 22-3-1918 te Rotterdam.
Tr. (1) op 12-2-1913 te Rotterdam Aaltje van der Hoogt, geb. circa 1889 te Alphen, dr. van Pieter van der Hoogt en Hendrika Adriana van Gog.
Tr. (2) op 22-10-1919 te Amsterdam Wilhelmina Geertruida Dietz, geb. circa 1890 te Maassluis, dr. van Andreas Hendrik Dietz en Anneke Vink.

   7.

 m 

Cornelis Dekens, geb. op 7-2-1890 te Aarlanderveen (zie Xf).

   8.

 v 

Johanna Frederika Mathilda Dekens, geb. op 20-2-1896 te Aarlanderveen, overl. op 10-1-1897 te Aarlanderveen.


IXh    Jan Dekens, arbeider, geb. op 8-3-1836 te Gieten, overl. op 4-1-1873 te Nieuwe Pekela, zn. van
Tonnis Jans Dekens (zie VIIIe) en Anna Hendriks Stevens.
Tr. op 14-4-1860 te Nieuwe Pekela Anna Willems, geb. op 2-2-1829 te Finsterwolde, overl. op 2-2-1903 te Nieuwe Pekela, dr. van Jan Willems Willems en Antje Jans Joling.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Teunis Dekens, geb. op 24-5-1861 te Nieuwe Pekela, overl. op 10-4-1863 te Nieuwe Pekela.

   2.

 m 

Teunis Dekens, geb. op 6-7-1863 te Nieuwe Pekela, overl. op 10-5-1864 te Nieuwe Pekela.

   3.

 v 

Antje Dekens, geb. op 9-3-1865 te Nieuwe Pekela, overl. op 28-5-1948 te Wildervank.
Tr. op 14-5-1887 te Wildervank Reinko Knoop, timmerman, geb. op 5-3-1864 te Wildervank, overl. op 8-2-1942 te Musselkanaal, zn. van Eilke Geerts Knoop en Trijntje Roetert.

   4.

 m 

Teunis Dekens, geb. op 10-3-1867 te Nieuwe Pekela (zie Xg).

   5.

 m 

Bene Dekens, geb. op 22-2-1869 te Nieuwe Pekela (zie Xh).

   6.

 m 

Engel Dekens, geb. op 31-8-1871 te Nieuwe Pekela, overl. op 24-7-1935 te Thornton, USA.
Tr. op 20-1-1902 Antje Kramer, geb. op 1-6-1878 te Ter Wispel, overl. op 14-4-1935 te Joliet, USA, dr. van Rintje Kramer en Hinke Annes Kramer.


IXi    Beene Deekens, geb. op 12-9-1849 te Wildervank, overl. op 13-12-1936 te Annerveensekanaal, zn. van
Tonnis Jans Dekens (zie VIIIe) en Anna Hendriks Stevens.
Tr. op 12-6-1875 te Veendam Jantje Bartels, geb. op 11-7-1851 te Hoogezand, dr. van Barteld Bartels en Martje Ploeger.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Teunis Deekens, geb. op 21-1-1876 te Veendam (zie Xi).

   2.

 v 

Martha Deekens, geb. op 22-11-1877 te Veendam.

   3.

 m 

Barteld Deekens, geb. op 4-11-1880 te Veendam (zie Xj).

   4.

 m 

Jan Deekens, geb. op 16-5-1885 te Veendam.

   5.

 v 

Antje Deekens, geb. op 1-5-1889 te Veendam.

   6.

 v 

Antje Deekens, geb. op 15-1-1892 te Veendam.

   7.

 v 

Berendina Deekens, geb. op 15-1-1892 te Veendam.

   8.

 m 

Jan Barteld Deekens, geb. op 18-7-1896 te Veendam.


IXj    Roelof Dekens, geb. op 3-2-1839 te Annen, overl. op 16-2-1928 te Glimmen, zn. van
Jan Egberts Dekens (zie VIIIf) en Grietje Roelofs Klinkhamer.
Tr. op 1-5-1875 te Haren Jantje Albartus, geb. op 1-3-1851 te Haren, overl. op 3-9-1934 te Glimmen, dr. van Albert Albartus, arbeider, en Jantje Kornelis Blom.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje Dekens, geb. op 27-4-1876 te Haren, overl. op 27-12-1918 te Haren.
Tr. op 28-10-1911 te Haren Jacob Koenz, moesker, geb. op 22-4-1869 te Groningen, zn. van Hendrik Koenz, arbeider, en Alberdina Boddeveld.


IXk    Geert Dekens, vervener, landbouwer, geb. op 18-12-1828 te Zuidlaarderveen, overl. op 10-7-1892 te Anloo, zn. van
Jan Harms Dekens (zie VIIIh) en Maria Geerts Kammer.
Tr. op 6-1-1851 te Anloo Jantien Beukinga, geb. op 5-6-1822 te Anloo, overl. op 12-2-1889 te Annen, dr. van Roelof Beukinga, onderwijzer, en Aaltje Kremer.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm Jan Dekens, geb. op 13-2-1850 te Annen (zie Xk).

   2.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 27-9-1852 te Annen (zie Xl).

   3.

 v 

Maria Willemina Dekens, geb. op 6-4-1855 te Annen, overl. op 15-7-1934 te Ommelanderwijk.
Tr. op 25-1-1878 te Anloo Jan te Velde, zeeman, schippersknecht, geb. op 6-4-1850 te Spijkerboor, overl. op 19-3-1926 te Ommelanderwijk, zn. van Frans te Velde, bakker, kastelein, veearts, veehandelaar, en Annechien Beck.

   4.

 v 

Aaltje Alberdina Dekens, geb. op 6-9-1857 te Annen, overl. op 5-7-1859 te Annen.

   5.

 v 

Aaltiena Alberta Dekens, geb. op 1-12-1859 te Anloo, overl. op 22-5-1865 te Anloo.

   6.

 m 

Jan Dekens, geb. op 22-2-1864 te Annen, overl. op 27-4-1865 te Annen.

   7.

 m 

Jan Albertus Dekens, geb. op 12-11-1866 te Annen, overl. op 6-5-1873 te Annen.


IXl    Roelof Dekens, landbouwer, vervener, geb. op 5-7-1840 te Anloo, overl. op 23-6-1919 te Annen, zn. van
Jan Harms Dekens (zie VIIIh) en Maria Geerts Kammer.
Tr. op 2-11-1863 te Anloo Grietje Popken, geb. op 23-5-1841 te Anloo, overl. op 2-11-1926 te Anloo, dr. van Geert Jacobs Popken, arbeider, en Roelofje Mellens.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Roelfje Dekens, geb. op 25-3-1864 te Annen, overl. op 31-8-1947 te Schuilingsoord.
Tr. op 21-5-1887 te Zuidlaren Freerk Klinkhamer, dienstknecht, geb. op 10-4-1853 te Gasteren, overl. op 17-3-1934 te Zuidlaren, zn. van Jan Klinkhamer, arbeider, en Albertien Ties.

   2.

 m 

Jan Dekens, geb. op 20-2-1866 te Annen, overl. op 25-10-1866 te Annen.

   3.

 m 

Jan Dekens, geb. op 8-10-1867 te Annen (zie Xm).

   4.

 v 

Maria Dekens, geb. op 7-5-1871 te Annen, overl. op 13-10-1952 te Midlaren.
Tr. op 23-11-1895 te Anloo Roelof Bakker, landbouwer, geb. op 10-3-1869 te Anloo, overl. op 11-3-1949 te Annen, zn. van Roelof Bakker, landbouwer, en Roelfien Beijering.

   5.

 m 

Geert Dekens, geb. op 25-8-1874 te Annen, overl. op 4-8-1877 te Annen.

   6.

 v 

Lammigje Dekens, geb. op 10-6-1877 te Annen.

   7.

 m 

Geert Dekens, geb. op 26-10-1880 te Annen (zie Xn).

   8.

 m 

Jakob Dekens, beladingscommies, geb. op 29-7-1883 te Annen.
Tr. op 29-11-1911 te Gasselte Ida Jipping, geb. op 27-2-1882 te Gasselte, dr. van Geert Jipping, bakker, en Hindrikje Koops.


IXm    Harm Dekens, timmerman, geb. op 20-9-1835 te Haren, overl. op 13-11-1883 te Haren, zn. van
Jan Kornelis Dekens (zie VIIIi) en Catharina de Jonge.
Tr. (1) op 11-5-1861 te Haren Grietien Wainrich, geb. op 5-2-1838 te Eelde, overl. op 21-2-1862 te Eelde, dr. van Jannes Wainrich, timmerman, en Hindrikien Harms Drenth.
Tr. (2) op 19-5-1866 te Goor Jannetje Cornelia Jacobs Verhoeven, geb. te Amsterdam, dr. van Johannes Aarnout Cornelis Verhoeven, timmerman, en Jannetje Robij.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

N.N. Dekens, geb. op 24-12-1861 te Paterswolde, overl. op 24-12-1861 te Paterswolde.

Uit het tweede huwelijk:

   2.

 m 

Jan Dekens, geb. circa 1867 te Goor (zie Xo).

   3.

 m 

Johannes Arnoud Kornelis Dekens, geb. op 14-4-1868 te Haren, overl. op 28-7-1868 te Haren.

   4.

 m 

Herman Dekens, geb. op 17-11-1872 te Haren.

   5.

 m 

Johannes Arnoud Kornelis Dekens, geb. op 25-12-1873 te Haren, overl. op 30-4-1875 te Haren.

   6.

 v 

N.N. Dekens, geb. op 12-6-1876 te Haren, overl. op 12-6-1876 te Haren.


IXn    Jan Laurens Dekens, timmerman, geb. op 23-2-1839 te Haren, overl. op 6-10-1887 te Pieterburen, zn. van
Jan Kornelis Dekens (zie VIIIi) en Catharina de Jonge.
Tr. op 19-5-1866 te Eenrum Foske Woltha, onderwijzeres, geb. op 8-4-1844 te Wierhuizen, overl. op 30-5-1919 te Pieterburen, dr. van Elizabeth Jannes Woltha.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jan Kornelis Dekens, kuiper, geb. op 2-9-1866 te Pieterburen, overl. op 7-6-1931 te Pieterburen.
Tr. op 16-5-1903 te Eenrum Johanna Buikema, geb. op 11-12-1875 te Wehe, Leens, overl. op 7-7-1936 te Pieterburen, dr. van Albert Buikema en Aafke Rijzebol.

   2.

 v 

Anje Dekens, onderwijzeres, geb. op 11-12-1868 te Eenrum, overl. op 24-3-1949 te Leens.
Tr. op 15-5-1900 te Eenrum Harm Schut, smid, geb. op 14-11-1864 te Eenrum, overl. op 28-12-1939 te Winsum, zn. van Pieter Schut en Aaltje Eisses.


IXo    Johannes Kornelis Dekens, timmerman, geb. op 27-7-1852 te Haren, overl. op 11-11-1893 te Pieterburen, zn. van
Jan Kornelis Dekens (zie VIIIi) en Catharina de Jonge.
Tr. op 16-5-1877 te Eenrum Everdina Hein, geb. op 4-4-1855 te Winsum, overl. op 6-2-1931 te Groningen, dr. van Harmannus Jan Hein en Janna Egges van Dijk.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Catharina Janna Dekens, geb. op 4-2-1878 te Pieterburen, overl. op 2-3-1878 te Pieterburen.

   2.

 m 

Jan Kornelis Dekens, geb. op 1-3-1879 te Pieterburen (zie Xp).

   3.

 m 

Harmannus Dekens, geb. op 4-4-1881 te Pieterburen (zie Xq).

   4.

 m 

Jans Lourens Dekens, geb. op 19-2-1883 te Pieterburen (zie Xr).

   5.

 v 

Janna Cornelia Dekens, geb. op 25-11-1884 te Pieterburen, overl. op 22-9-1885 te Pieterburen.

   6.

 m 

Egge Dekens, geb. op 28-7-1886 te Pieterburen (zie Xs).

   7.

 m 

Gerhardus Kornelis Dekens, geb. op 26-2-1890 te Pieterburen, overl. op 19-10-1895 te Pieterburen.


Xa    Hilbrand Jan Dekens, geb. op 3-4-1852 te Amsterdam, zn. van
Hilbrand Jans Dekens (zie IXa) en Petronella Loffelt.
Tr. Anna Elisabeth Mannaert.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Ludovicus Joannes Dekens, metselaar, geb. op 14-1-1878 te Amsterdam.
Tr. op 31-8-1921 te Amsterdam Anna Wilhelmina van Amelrooij, geb. op 6-11-1866 te AAalsmeer, dr. van Barend van Amelrooij en Willemina Kramer.

   2.

 m 

Joannes Jacobus Andreas Dekens, geb. op 5-9-1879 te Amsterdam (zie XIa).

   3.

 m 

Petrus Dekens, geb. op 26-6-1882 te Amsterdam.

   4.

 v 

Maria Anna Elisabeth Dekens, geb. op 4-11-1885 te Amsterdam.
Tr. op 29-6-1904 te Amsterdam Henricus Hermanus van Zuijlen, geb. op 28-3-1879 te Amsterdam, zn. van Willem Alexander van Zuijlen en Catharina Maria Helena Bruijns.

   5.

 v 

Petronella Maria Dekens, geb. op 22-2-1888 te Amsterdam.
Tr. op 3-6-1909 te Amsterdam Johannes Hermans Potharst, geb. op 1-9-1888 te Amsterdam, zn. van Johannes Potharst en Johanna Maria Verweij.


Xb    Geert Dekens, stafmuzikant, ondernemer van strijkinrichting, geb. op 22-3-1871 te Groningen, zn. van
Hendrik Dekens (zie IXc) en Gesina Mellema.
Tr. op 16-8-1893 te Leiden Margaretha Helena Kraan.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Hindrik Geert Dekens, geb. op 1-8-1895 te Leiden.

   2.

 v 

Klasina Gesina Dekens, geb. op 11-1-1898 te Leiden.

   3.

 m 

Hindrik Geert Dekens, geb. op 14-4-1900 te Leiden.

   4.

 m 

Arie Dekens, geb. op 5-8-1904 te Leiden.


Xc    Herman Eppo Deekens, handelsreiziger, geb. circa 1874 te Texel,

 

Herman Eppo Deekens[49]

, zn. van Jan Deekens (zie IXd) en Fenne Meijer.
Tr. op 20-5-1903 te Alkmaar Frederika Gesina Catharina Lütjeharms, geb. circa 1879 te Alkmaar, overl. op 24-10-1939 te Bloemendaal,

 

Frederika Gesina Geertruida Lütjeharms[50]

, dr. van Wilhelm Lütjeharms, stucadoor, en Anna Lingeman.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Fenna Anna Deekens, geb. circa 1905, overl. op 6-5-1995 te Heiloo.
Tr. Abraham Brobbel.

   2.

 v 

Anna Wilhelmina Deekens, kinderjuffrouw, ass. huishouding, geb. op 2-7-1908 te Heiloo, overl. op 25-10-1963 te Haarlem.
Tr. (1) op 2-7-1942 Gerben Duijster,

 

Gerben Duijster en Anna Deekens[51]


Tr. (2) op 15-10-1951 Antonius Theodorus Verburg.


Xd    Herman Jan Dekens, bakker, geb. op 22-5-1895 te Amsterdam, overl. op 10-1-1973 te Amsterdam, zn. van
Herman Jan Dekens (zie IXe) en Petronella de Looper.
Tr. op 1-3-1923 te Amsterdam Gerharda Jacoba de Boer, geb. op 12-3-1900 te Amsterdam, overl. op 19-1-1994 te Amsterdam, dr. van Pieter de Boer en Johanna Sebilla Rosina Nederbergh.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Petronella Dekens, geb. op 10-12-1923 te Amsterdam.

   2.

 m 

Herman Jan Dekens, geb. op 17-8-1935 te Amsterdam (zie XIb).


Xe    Pieter Dekens, geb. op 19-8-1880 te Oudewater, overl. op 14-4-1917 te Oudewater, zn. van
Jacobus Dekens (zie IXf) en Maria Vis.
Tr. Geertruida Kuif.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Maria Helena Elizabeth Dekens, geb. circa 1907 te Oudewater.
Tr. op 26-4-1928 te Oudewater Fransicus Eisvogel, geb. circa 1905 te Oudewater, zn. van Christiaan Eisvogel en Pieternella Sluijs.

   2.

 m 

Nicolaas Jacobus Joannes Dekens, geb. op 24-4-1908 te Oudewater (zie XIc).


Xf    Cornelis Dekens, machinist smalspoor, geb. op 7-2-1890 te Aarlanderveen, overl. op 2-4-1945 te Bergh. Het huwelijk met Henrica van Baardwijk wordt ontbonden op 26-5-1921 te Rotterdam. Zn. van
Freerk Dekens (zie IXg) en Martha van Gog.
Tr. (1) op 15-10-1913 te Rotterdam Henrica van Baardwijk, geb. circa 1889 te Den Bosch, dr. van Hendrikus van Baardwijk en Anna Maria Maes.
Tr. (2) op 1-2-1922 te Rotterdam Antje Romsom, geb. op 22-9-1898 te Rotterdam, dr. van Nicolaas Josephus Romsom en Louisa van der Ster.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Martha Dekens, geb. 1914 te Rotterdam, overl. op 14-5-1914 te Rotterdam.


Xg    Teunis Dekens, arbeider, geb. op 10-3-1867 te Nieuwe Pekela, overl. op 12-6-1941 te Emmen, zn. van
Jan Dekens (zie IXh) en Anna Willems.
Tr. op 13-5-1892 te Odoorn Harmke Kroeze, geb. op 12-1-1866 te Nieuw-Buinen, overl. op 5-11-1947 te Emmen, dr. van Harm Kroeze, arbeider, en Sara Holm.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Anna Dekens, geb. op 14-2-1893 te Exloërmond.
Tr. op 5-11-1914 te Emmen Pieter de Raaf, arbeider, geb. op 31-7-1892 te Stadskanaal, zn. van Berend de Raaf en Hillechien Heuving.

   2.

 m 

Harm Dekens, geb. op 9-5-1894 te Exloërmond (zie XId).

   3.

 v 

Jantina Dekens, geb. op 30-3-1896 te Exloërmond, overl. op 15-1-1897 te Exloërmond.

   4.

 v 

Saartje Dekens, geb. op 13-3-1898 te Exloërmond.
Tr. op 16-8-1917 te Appelscha Rense van Vondel, geb. op 10-12-1896 te Appelscha, zn. van Pieter van Vondel, arbeider, en Korneliske de Jong.

   5.

 v 

Jantina Dekens, geb. op 4-6-1900 te Exloërmond.
Tr. op 22-4-1922 te Emmen Jan Geertsma, arbeider, geb. op 18-3-1899 te Vlagtwedde, zn. van Johannes Geertsma, arbeider, en Tjaakje Veling.

   6.

 v 

Roelfien Dekens, geb. op 1-3-1903 te Exloërmond, overl. op 13-1-1905 te Exloërmond.

   7.

 m 

Bene Dekens, geb. op 21-11-1904 te Exloërmond (zie XIe).

   8.

 m 

N.N. Dekens, geb. op 21-12-1908 te Emmen, overl. op 21-12-1908 te Emmen.


Xh    Bene Dekens, geb. op 22-2-1869 te Nieuwe Pekela, overl. op 25-1-1954 te Alteveer, zn. van
Jan Dekens (zie IXh) en Anna Willems.
Tr. op 6-6-1891 te Nieuwe Pekela Trientje Wiegman, geb. op 27-4-1870 te Onstwedde, overl. op 21-10-1956 te Winschoten, dr. van Hendrik Wiegman en Geertje Baas.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Anna Dekens, geb. op 13-12-1891 te Nieuwe Pekela, overl. op 3-9-1960.
Tr. op 8-5-1920 te Onstwedde Kornelis Hiddo Kruize, arbeider, geb. op 17-11-1892 te Nieuwe Pekela, overl. op 19-7-1968, zn. van Ugo Kruize, arbeider, en Jantje Graver.

   2.

 v 

Geertje Dekens, geb. op 30-5-1894 te Nieuwe Pekela.
Tr. op 13-5-1922 te Onstwedde Hendrik van der Laan, arbeider, geb. op 9-8-1888 te Nieuwe Pekela, zn. van Jan van der Laan, arbeider, en Marchien Beikes.

   3.

 m 

Jan Dekens, schipper, geb. op 13-3-1897 te Onstwedde, overl. op 11-8-1974.
Tr. op 10-5-1924 te Onstwedde Aaltje Kip, geb. op 12-12-1902 te Onstwedde, overl. op 8-11-1991, dr. van Pieter Kip, arbeider, en Grietje Slagter.

   4.

 m 

Hendrik Dekens, schipper, geb. op 4-10-1900 te Onstwedde.
Tr. op 21-12-1929 te Onstwedde Pietertje Orsel, geb. op 10-7-1905 te Onstwedde, dr. van Harm Orsel, arbeider, en Klaassien Rijks.

   5.

 v 

Antje Dekens, geb. op 25-8-1903 te Nieuwe Pekela.
Tr. op 5-4-1924 te Nieuwe Pekela Pieter Drent, arbeider, geb. op 26-6-1900 te Onstwedde, zn. van Gosen Drent, caféhouder, en Grietje Feringa.

   6.

 v 

Grietje Dekens, geb. op 3-5-1908 te Nieuwe Pekela.
Tr. op 12-5-1928 te Onstwedde Jan Drent, arbeider, geb. op 8-5-1906 te Onstwedde, zn. van Gosen Drent, caféhouder, en Grietje Feringa.


Xi    Teunis Deekens, binnenschipper, geb. op 21-1-1876 te Veendam, overl. op 5-4-1958, zn. van
Beene Deekens (zie IXi) en Jantje Bartels.
Tr. op 23-11-1901 te Hoogezand Lammechien Koekkoek, geb. op 12-8-1877 te Windeweer, overl. op 13-12-1936 te Anloo, dr. van Henderikus Koekkoek en Aaltje Reinders.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Beene Deekens, geb. op 12-9-1902 te Windeweer, overl. op 22-6-1903 te Veendam.

   2.

 m 

Henderikus Deekens, stuurman, geb. op 22-5-1904 te Veendam.
Tr. op 4-2-1932 te Anloo Gezina Margaretha Lambers, geb. circa 1903 te Anloo, dr. van Jan Henderikus Lambers, landbouwer, en Maria Gebina de Boer.


Xj    Barteld Deekens, geb. op 4-11-1880 te Veendam, overl. op 9-12-1966, zn. van
Beene Deekens (zie IXi) en Jantje Bartels.
Tr. op 30-3-1907 te Wildervank Afiena Gezina Schott, geb. op 19-9-1880 te Wildervank, overl. op 14-2-1958, dr. van Johannes Schott, schipper, en Aaltje Kuiper.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Beene Deekens, geb. op 22-3-1908 te Wildervank.

   2.

 v 

Aaltje Deekens, geb. op 7-9-1909 te Wildervank.


Xk    Harm Jan Dekens, molenaar, geb. op 13-2-1850 te Annen, overl. op 17-12-1913 te Anloo, zn. van
Geert Dekens (zie IXk) en Jantien Beukinga.
Tr. op 12-8-1871 te Anloo Grietje Bos, geb. op 9-12-1850 te Beilen, overl. op 8-9-1924 te Zuidlaren, dr. van Jan Willems Bos en Aaltje Jans Nieboer.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje Dekens, geb. op 10-10-1871 te Annen, overl. op 28-8-1929 te Kalkwijk.
Tr. op 14-9-1891 te Anloo Pieter Winkenbach, commissionair, geb. op 11-10-1869 te Windeweer, zn. van Heinrich Georg Winkenbach, kleermaker, en Sjoukien Duimering.

   2.

 v 

Aaltje Dekens, geb. op 4-2-1873 te Annen, overl. op 13-2-1953 te Wildervank.
Tr. op 14-12-1895 te Wildervank Harmannus Boswijk, werkman, geb. op 29-10-1869 te Nieuwe Pekela, overl. op 1-2-1945 te Wildervank, zn. van Harmannus Boswijk en Lammechien Ensing.

   3.

 m 

Geert Dekens, geb. op 1-9-1874 te Annen (zie XIf).

   4.

 m 

Jan Dekens, geb. op 26-2-1876 te Annen (zie XIg).

   5.

 v 

Maria Willemina Dekens, geb. op 3-10-1877 te Annen, overl. op 26-10-1943 te Schipborg.
Tr. op 26-11-1898 te Anloo Jan Glas, arbeider, geb. op 20-8-1873 te Schipborg, zn. van Willem Glas, arbeider, en Lutjemina Krans.

   6.

 v 

Fennechien Dekens, geb. op 24-8-1879 te Annen, overl. op 27-8-1942 te Zuidlaren.
Tr. op 11-11-1905 te Anloo Harm Ruchti, cementwerker, geb. op 24-7-1876 te Zuidlaren, overl. op 7-1-1951 te Zuidlaren, zn. van Pieter Ruchti, voerman, en Lammechien Weitering.

   7.

 m 

Roelof Dekens, melkknecht, geb. op 26-8-1881 te Annen, overl. op 4-3-1947 te Naarden.
Tr. op 16-11-1906 te Naarden Henriëtte Elisabeth Klinkenberg, geb. circa 1881 te Naarden, overl. op 21-12-1948 te Naarden, dr. van Jan Willem Klinkenberg, timmerman, en Louisa Johanna Brakkee.

   8.

 v 

Jantina Dekens, geb. op 7-8-1883 te Annen, overl. op 18-11-1959 te Wildervank.
Tr. op 21-5-1904 te Anloo Jan Dekker, fabrieksarbeider, geb. op 6-6-1881 te Windeweer, overl. op 28-7-1957 te Wildervank, zn. van Hendrik Dekker, arbeider, en Jantje Joel.

   9.

 v 

Aaltina Albertha Dekens, geb. op 12-9-1885 te Annen, overl. op 21-6-1974.
Tr. op 25-5-1907 te Zuidlaren Hendrik Menger, timmerman, geb. op 11-5-1883 te De Groeve, overl. op 4-5-1958, zn. van Lulof Menger, arbeider, en Egbertje Wolters.

   10.

 m 

Willem Dekens, arbeider, geb. op 5-5-1891 te Annen, overl. op 25-11-1963.
Tr. op 23-11-1918 te Zuidlaren Helena Hekert, geb. op 27-2-1899 te Zuidbroek, overl. op 15-3-1894, dr. van Hendrik Hekert, landbouwer, en Derkje Geertsema.


Xl    Roelof Dekens, landbouwer, geb. op 27-9-1852 te Annen, overl. op 27-9-1880 te Zeegse, zn. van
Geert Dekens (zie IXk) en Jantien Beukinga.
Tr. op 6-10-1873 te Anloo Annechien Boersma, geb. op 4-3-1849 te Anloo, overl. op 9-8-1894 te Zeegse, dr. van Geert Boersma en Hebbeltien Mulder.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje Dekens, geb. op 13-1-1874 te Annen.
Tr. op 26-11-1904 te Zuidlaren Gerrit Venema, commies, geb. op 19-10-1876 te Zuidlaarderveen, zn. van Jan Venema, landbouwer, en Hillechien Willems.

   2.

 m 

Geert Dekens, geb. op 23-4-1875 te Annen (zie XIh).

   3.

 v 

Hebbeltje Dekens, geb. op 18-10-1877 te Zeegse, overl. op 1-3-1945 te Zeegse.
Tr. op 17-5-1901 te Vries Bake Knol, arbeider, geb. op 11-6-1870 te Fochteloo, overl. op 5-4-1920 te Zeegse, zn. van Fokke Teijes Knol en Wijtske Hendriks Slofstra.

   4.

 m 

Geert Dekens, geb. op 24-9-1879 te Zeegse (zie XIi).


Xm    Jan Dekens, molenaar, koopman, landbouwer, geb. op 8-10-1867 te Annen, zn. van
Roelof Dekens (zie IXl) en Grietje Popken.
Tr. op 20-11-1889 te Anloo Roelfien Bakker, geb. op 26-12-1864 te Anloo, overl. op 17-2-1941 te Anloo, dr. van Roelof Bakker, landbouwer, en Roelfien Beijering.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 23-3-1890 te Annen (zie XIj).

   2.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 3-11-1892 te Annen (zie XIk).

   3.

 v 

Grietje Dekens, geb. op 27-11-1894 te Annen.
Tr. op 8-9-1917 te Anloo Hendrik Mulder, winkelier, geb. op 20-12-1893 te Annen, zn. van Harm Mulder, winkelier, en Geessien Goedkoop.

   4.

 v 

Roelfien Dekens, geb. op 13-3-1897 te Annen, overl. op 18-7-1949 te Annen.

   5.

 m 

Jan Dekens, bakker, geb. op 17-2-1899 te Annen.
Tr. op 31-1-1922 te Borger Jacobje van Rein, geb. op 17-8-1896 te Drouwenermond, dr. van Berend van Rein, landbouwer, en Anna Bos.

   6.

 m 

Albert Dekens, postbode, geb. op 24-5-1901 te Annen.
Tr. op 24-5-1924 te Anloo Geesje Oosting, geb. op 14-8-1902 te Eext, dr. van Jan Oosting, arbeider, en Froukje Woltman.

   7.

 v 

Roelina Dekens, geb. circa 1904 te Anloo.
Tr. op 15-5-1926 te Anloo Jan Mulder, landbouwer, geb. op 13-12-1900 te Haren, zn. van Jan Mulder, landbouwer, en Zwaantje van Dalen.

   8.

 v 

Aaltje Dekens, geb. op 25-1-1905 te Annen, overl. op 13-2-1906 te Annen.

   9.

 v 

Aaltje Dekens, geb. op 27-7-1907 te Annen, overl. op 17-2-1908 te Annen.


Xn    Geert Dekens, timmerman, geb. op 26-10-1880 te Annen, overl. op 6-11-1918 te Anloo, zn. van
Roelof Dekens (zie IXl) en Grietje Popken.
Tr. op 28-5-1910 te Anloo Hinderkien Tjassens, geb. op 6-2-1889 te Anloo, dr. van Jan Tjassens en Klaasje Wieldraaijer.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Grietje Dekens, geb. circa 1911 te Anloo.
Tr. op 7-2-1931 te Anloo Harm Vedder, landbouwer, geb. circa 1906 te Anloo, zn. van Roelof Vedder, landbouwer, en Harmtien Rutgers.


Xo    Jan Dekens, timmerman, geb. circa 1867 te Goor, overl. op 13-6-1930 te Groningen, zn. van
Harm Dekens (zie IXm) en Jannetje Cornelia Jacobs Verhoeven.
Tr. op 27-11-1887 te Groningen Antje Bosma, geb. op 29-8-1864 te Kollum, overl. op 23-6-1932 te Groningen, dr. van Wouter Bosma, timmerman, en Sijtske Pallas.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje Cornelia Jacoba Dekens, geb. op 2-7-1888 te Groningen, overl. op 12-2-1889 te Groningen.

   2.

 v 

Jannetje Cornelia Jacoba Dekens, geb. op 20-3-1890 te Groningen.
Tr. op 22-5-1919 te Groningen Jan van der Woude, letterzetter, geb. op 4-7-1892 te Groningen. Huwelijk ontbonden op 1-11-1921 te Groningen. Zn. van Heere van der Woude en Geertje Takens.

   3.

 m 

Pier Dekens, barbier, geb. op 9-6-1895 te Groningen.
Tr. op 3-5-1923 te Groningen Trijntje Laning, geb. op 11-11-1895 te Stedum, dr. van Jakob Laning, arbeider, en Lutgert Kuil.


Xp    Jan Kornelis Dekens, opzichter, geb. op 1-3-1879 te Pieterburen, overl. op 30-4-1956 te Groningen, zn. van
Johannes Kornelis Dekens (zie IXo) en Everdina Hein.
Tr. op 29-5-1913 te Groningen Gepke Tolner, geb. op 23-3-1888 te Eelde, dr. van Geert Tolner, landbouwer, en Egbertien Rutgers.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Everdiena Johanna Dekens, geb. op 6-6-1914 te Groningen.
Tr. George Coreen.


Xq    Harmannus Dekens, timmerman, grossier, geb. op 4-4-1881 te Pieterburen, overl. op 30-3-1951 te Haren, zn. van
Johannes Kornelis Dekens (zie IXo) en Everdina Hein.
Tr. op 19-5-1910 te Groningen Folste Slijm, geb. op 20-7-1888 te Midwolda, overl. op 15-1-1956 te Groningen, dr. van Andreas Slijm en Catharina Oudekerk.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Johannus Kornelis Andries Dekens, geb. op 1-3-1911 te Groningen (zie XIl).

   2.

 m 

Andries Gerhardus Dekens, geb. op 3-2-1915 te Groningen (zie XIm).

   3.

 m 

Cornelis Johannes Dekens, geb. op 5-12-1925 te Harenermolen, overl. op 12-7-1944 te Haren.


Xr    Jans Lourens Dekens, koopman, geb. op 19-2-1883 te Pieterburen, overl. op 25-6-1932 te Groningen, zn. van
Johannes Kornelis Dekens (zie IXo) en Everdina Hein.
Tr. (1) op 11-5-1911 te Groningen Tonje de Vries, geb. op 13-5-1885 te Zuidbroek, overl. op 3-11-1918 te Groningen, dr. van Eltjen Folkert de Vries, arbeidertelegrafist, en Fetje Venema.
Tr. (2) op 18-5-1922 te Groningen Henderkien Huizinga, geb. circa 1893 te Arnhem, overl. op 16-12-1928 te Groningen, dr. van Samuel Huizinga en Roelfien Kling.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Everdiena Tetje Dekens, geb. op 17-1-1912 te Groningen.
Tr. op 20-4-1936 Jannes Klaas Hendrik Berghuis.

   2.

 v 

Titia Johanna Dekens, geb. op 20-3-1915 te Groningen.
Tr. op 8-11-1934 te Haren Wouter Herman Ernst Posthuma, arts, geb. circa 1906 te Aalten, zn. van Fokke Posthuma, ambtenaar ter secreatarie, en Margo Haarman.

Uit het tweede huwelijk:

   3.

 m 

Johannes Kornelis Dekens, geb. op 24-3-1923 te Groningen, overl. op 11-4-1923 te Groningen.

   4.

 m 

Johannes Kornelis Dekens, geb. op 1-4-1924 te Groningen (zie XIn).

   5.

 v 

Roelfina Dekens, geb. op 27-4-1928 te Groningen.
Tr. Jan Hendrik Boerma, onderwijzer.


Xs    Egge Dekens, timmerman, geb. op 28-7-1886 te Pieterburen, zn. van
Johannes Kornelis Dekens (zie IXo) en Everdina Hein.
Tr. op 27-8-1911 te Groningen Anna Elisa Hamringa, geb. op 18-9-1889 te Hoogkerk, overl. op 26-12-1930 te Groningen, dr. van Jan Hamringa en Antje Laninga.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Everdina Johanna Dekens, geb. op 8-4-1919 te Rotterdam.

   2.

 v 

Antje Gesiena Dekens, geb. op 15-2-1926 te Groningen.


XIa    Joannes Jacobus Andreas Dekens, tabeksbewerker, geb. op 5-9-1879 te Amsterdam, zn. van
Hilbrand Jan Dekens (zie Xa) en Anna Elisabeth Mannaert.
Tr. op 10-1-1906 te Amsterdam Maria Magdalena Heinrichs, geb. op 16-12-1877 te Tiel, dr. van Martina Sophia Heinrichs.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Joannes Ludovicus Hermanus Dekens, metaalbewerker, geb. op 9-3-1906 te Amsterdam.
Tr. op 11-5-1933 te Amsterdam Elizabeth Kiburg, geb. op 4-9-1908 te Amsterdam.

   2.

 v 

Magdalena Elisabeth Dekens, geb. op 13-7-1907 te Amsterdam.
Tr. op 19-1-1927 te Amsterdam Jacobus Johannes Brinkman, geb. circa 1901 te Amsterdam, zn. van Anna Louise Brinkman.

   3.

 v 

Anna Elisabeth Dekens, geb. op 11-8-1909 te Amsterdam.

   4.

 m 

Johan Jacob Andreas Dekens, geb. op 1-2-1911 te Amsterdam.

   5.

 v 

Martina Sophia Dekens, geb. op 15-7-1912 te Amsterdam.
Tr. op 7-9-1932 te Amsterdam Johannes Franciscus Antonius van Duuren, geb. circa 1910 te Amsterdam, zn. van Johannes Franciscus Antonius van Duuren en Hinderkien Spel.

   6.

 m 

Ludovicus Joannes Dekens, geb. op 1-2-1914 te Amsterdam.


XIb    Herman Jan Dekens, elektricien, geb. op 17-8-1935 te Amsterdam, zn. van
Herman Jan Dekens (zie Xd) en Gerharda Jacoba de Boer.
Tr. op 27-6-1959 te Amsterdam Margaretha Elisabeth Voorthuijsen, geb. op 1-4-1939 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Gerharda Margaretha Elisabeth Dekens, geb. op 26-3-1961 te Amsterdam.
Tr. J.H. van Putten, geb. op 16-10-1958 te Amsterdam.

   2.

 v 

Elisabeth Margaretha Gerharda Dekens, geb. op 10-4-1964 te Amsterdam.
Tr. P. de Vries, geb. op 9-8-1957 te Egmond aan Zee.


XIc    Nicolaas Jacobus Joannes Dekens, geb. op 24-4-1908 te Oudewater, overl. op 15-3-1974 te Oudewater, zn. van
Pieter Dekens (zie Xe) en Geertruida Kuif.
Tr. op 24-7-1930 te Willeskop Rijkje Molenaar, geb. op 26-5-1907 te Willeskop, overl. op 2-5-2001 te Oudewater, dr. van Aris Molenaar en Aaltje Besteboer.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Aaltje Dekens, geb. op 4-2-1931 te Willeskop.
Tr. Hendrik Jan Harmen Kurk.

   2.

 v 

Truus Dekens.

   3.

 m 

Aris Dekens.

   4.

 m 

Piet Dekens.


XId    Harm Dekens, geb. op 9-5-1894 te Exloërmond, zn. van
Teunis Dekens (zie Xg) en Harmke Kroeze.
Tr. op 20-1-1916 te Emmen Klasina Maria Tapper, geb. op 13-2-1896 te Munsterscheveld, Emmen, dr. van Wolter Tapper, arbeider, en Margrieta Weitsema.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Anna Dekens, geb. circa 1905 te Emmen, overl. op 3-12-1925 te Emmen.


XIe    Bene Dekens, geb. op 21-11-1904 te Exloërmond, zn. van
Teunis Dekens (zie Xg) en Harmke Kroeze.
Tr. op 3-10-1931 te Emmen Antje Gringhuis, geb. op 7-1-1912 te Emmen, dr. van Jan Gringhuis en Albertje Beijert.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Teunis Dekens, geb. op 30-1-1932 te Emmen.

   2.

 m 

Jan Dekens, geb. op 1-3-1937 te Emmen.

   3.

 m 

Bene Dekens, geb. op 28-5-1939 te Zuidlaren.


XIf    Geert Dekens, arbeider, geb. op 1-9-1874 te Annen, overl. op 13-10-1959 te Groningen, zn. van
Harm Jan Dekens (zie Xk) en Grietje Bos.
Tr. op 17-6-1899 te Wildervank Tijtje Deuze, geb. op 18-1-1870 te Wildervank, overl. op 3-9-1943 te Veendam, dr. van Hendrik Deuze en Hillechien Schoenmaker.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Hillechien Dekens, geb. op 9-3-1900 te Wildervank.
Tr. op 20-5-1922 te Veendam Klaas Blaauw, rijwielhersteller, geb. op 23-3-1900 te Kalkwijk, zn. van Hendrik Blaauw en Klaassien Patjer.

   2.

 m 

Harm Jan Dekens, geb. op 2-8-1902 te Wildervank, overl. op 15-9-1979.
Tr. op 2-7-1921 te Wildervank Martha Fennechiena Klaassens, geb. op 16-5-1902 te Veendam, overl. op 20-11-1965, dr. van Berend Klaassens en Berendina Scholten.

   3.

 m 

Hendrik Dekens, geb. op 1-8-1905 te Wildervank (zie XIIa).

   4.

 m 

Geert Dekens, geb. op 25-8-1908 te Wildervank.
Tr. op 10-6-1933 te Veendam Hillechien Wever, geb. circa 1911 te Veendam, dr. van Albert Wever en Fennechien Lemain.


XIg    Jan Dekens, geb. op 26-2-1876 te Annen, zn. van
Harm Jan Dekens (zie Xk) en Grietje Bos.
Tr. op 25-11-1905 te Hoogezand Grietje Koekkoek, geb. op 26-8-1885 te Windeweer, dr. van Jan Koekkoek en Aaltje Roossien.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm Jan Dekens, chauffeur, geb. circa 1906 te Anloo, overl. op 17-1-1955 te Annen.
Tr. op 21-11-1930 te Haren Geesje Pauwels, geb. op 21-1-1907 te Haren, dr. van Henderikus Pauwels, landbouwer, en Hendrikje Horst.


XIh    Geert Dekens, landbouwer, verzekeringsagent, geb. op 23-4-1875 te Annen, overl. op 3-6-1944 te Assen, zn. van
Roelof Dekens (zie Xl) en Annechien Boersma.
Tr. op 14-5-1902 te Assen Jantien Durans, geb. op 13-2-1878 te Geelbroek, Rolde, dr. van Hendrik Durans, landbouwer, en Zwaantje Koerts.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 24-8-1902 te Zeegse.

   2.

 m 

Anne Dekens, textielarbeider, geb. circa 1908 te Vries.
Tr. op 3-1-1930 te Lonneker Trijntje Buitenkamp, geb. circa 1910 te Delfzijl, dr. van Sjabbe Buitenkamp en Trijntje Jager.

   3.

 m 

Haio Dekens, geb. 1913 te Assen, overl. op 2-4-1914 te Assen.


XIi    Geert Dekens, arbeider, geb. op 24-9-1879 te Zeegse, overl. op 15-12-1955 te Annen, zn. van
Roelof Dekens (zie Xl) en Annechien Boersma.
Tr. (1) op 30-1-1904 te Anloo Sijgien Hindriks, geb. op 11-6-1881 te Eext, overl. op 21-8-1913 te Anloo, dr. van Jan Hindriks, arbeider, en Jantien Rutgers.
Tr. (2) op 30-1-1915 te Anloo Margrieta Kuiper, geb. op 30-8-1882 te Hoogezand, overl. op 13-7-1919 te Annen, dr. van Hendrik Kuiper, arbeider, en Grietje Kraai.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Jan Dekens, geb. op 7-12-1911 te Anloo, overl. op 14-3-1913 te Anloo.

Uit het tweede huwelijk:

   2.

 m 

Hendrik Dekens, geb. op 20-4-1915 te Anloo, overl. op 24-12-1915 te Anloo.

   3.

 m 

Hendrik Dekens, geb. op 22-2-1917 te Anloo, overl. op 23-7-1917 te Anloo.


XIj    Roelof Dekens, molenaar, arbeider, geb. op 23-3-1890 te Annen, overl. op 11-2-1925 te Anloo, zn. van
Jan Dekens (zie Xm) en Roelfien Bakker.
Tr. op 6-6-1914 te Anloo Geesje Talens, geb. op 14-10-1894 te Annen, dr. van Geert Talens, landbouwer, en Jantje Boer.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Jantje Dekens, geb. op 24-10-1918 te Anloo, overl. op 3-11-1918 te Anloo.


XIk    Roelof Dekens, molenaar, geb. op 3-11-1892 te Annen, zn. van
Jan Dekens (zie Xm) en Roelfien Bakker.
Tr. op 17-8-1912 te Anloo Annechina Henderika Boer, geb. op 25-4-1888 te Emmen, overl. op 9-5-1938 te Anloo, dr. van Harm Boer, bierhandelaar, en Aaltien Nijkamp.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Roelof Dekens, geb. op 5-11-1918 te Annen, overl. op 25-3-1919 te Annen.


XIl    Johannus Kornelis Andries Dekens, geb. op 1-3-1911 te Groningen, overl. op 22-7-1993 te Assen, zn. van
Harmannus Dekens (zie Xq) en Folste Slijm.
Tr. op 7-11-1945 te Groningen Siewertje Koopman, geb. op 2-5-1922 te Farmsum, dr. van Siewert Koopman en Nantje Molenaar.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harmannus Kornelis Dekens, geb. op 25-2-1947 te Groningen.

   2.

 v 

Nantje Frouwke Dekens, geb. op 6-7-1948 te Groningen.

   3.

 m 

Siewert Nikolaas Dekens, geb. op 25-8-1951 te Groningen.

   4.

 m 

Johannes Wigboldus Dekens, geb. op 6-11-1952 te Groningen.

   5.

 m 

Folkert Gerardus Dekens, geb. op 11-4-1955 te Groningen.


XIm    Andries Gerhardus Dekens, grossier, verkoper, geb. op 3-2-1915 te Groningen, zn. van
Harmannus Dekens (zie Xq) en Folste Slijm.
Tr. Roelina Helena Rijskamp.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Robert Herman Dekens, geb. op 11-3-1940 te Groningen (zie XIIb).

   2.

 v 

Erna Nella Irene Dekens, geb. op 13-12-1941 te Groningen.
Tr. Jan Trausel.

   3.

 m 

Cornelis Johannes Dekens, geb. op 5-4-1946 te Groningen (zie XIIc).


XIn    Johannes Kornelis Dekens, kapitein, leraar, geb. op 1-4-1924 te Groningen, overl. op 30-9-1965, zn. van
Jans Lourens Dekens (zie Xr) en Henderkien Huizinga.
Tr. Etty Rikstina Prins, geb. circa 1930, overl. op 30-9-1965.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Josina Hendrien Dekens, geb. op 7-8-1950.

   2.

 m 

Johannes Lourens Dekens, geb. op 19-4-1956.

   3.

 m 

Ronald Eric Dekens, geb. op 5-12-1958.


XIIa    Hendrik Dekens, geb. op 1-8-1905 te Wildervank, overl. op 5-8-1994 te Veendam, zn. van
Geert Dekens (zie XIf) en Tijtje Deuze.
Tr. op 18-1-1930 te Sappemeer Maria Henderika Schrik, geb. op 31-7-1908 te Onstwedde, overl. op 18-8-1998 te Veendam, dr. van Roelf Schrik en Klaassien Hendriks Leemborg.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Tijtje Klaassina Dekens, geb. op 11-5-1930 te Zuidwending.
Tr. Hendrik Bakker.

   2.

 v 

Klaassien Dekens, geb. op 27-10-1931 te Borgercompagnie.

   3.

 v 

Hillechien Dekens, geb. op 16-6-1933 te Borgercompagnie.
Tr. Luitje Kampinga.

   4.

 m 

Roelf Dekens, geb. op 13-8-1946 te Veendam.

   5.

 m 

Geert Dekens, geb. op 3-9-1952 te Veendam.


XIIb    Robert Herman Dekens, geb. op 11-3-1940 te Groningen, zn. van
Andries Gerhardus Dekens (zie XIm) en Roelina Helena Rijskamp.
Tr. Leonarda Schilt.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Marc Alexander Dekens, geb. op 4-9-1962.

   2.

 v 

Bernadette Ingeborg Dekens, geb. op 15-1-1965.

   3.

 v 

Esther Marieke Dekens, geb. op 10-6-1967.

   4.

 m 

Roderick Francis Dekens, geb. op 4-12-1969.


XIIc    Cornelis Johannes Dekens, vertegenwoordiger, geb. op 5-4-1946 te Groningen, zn. van
Andries Gerhardus Dekens (zie XIm) en Roelina Helena Rijskamp.
Tr. Jeanette Bolt.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Dannes Rogier Dekens, geb. op 30-3-1973.

   2.

 m 

Pim Carel Dekens, geb. op 13-11-1977.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] OSA 841

[2] Etstoel 14 deel 13 folio 398 d.d. 23-11-1648

[3] Etstoel 14 deel 16 folio 270 d.d. 4-11-1656

[4] GrA Samenvatting Veenkantoor 384/4

[5] GrA RA Nieuwe Beerta folio 525 d.d. 19-5-1716

[6] GrA RA Midwolda folio 621 d.d. 2-11-1730

[7] GrA RA Midwolda d.d. 18-2-1777

[8] GrA RA Midowlda d.d. 3-5-1796

[9] OSA 1110

[10] Schultenprocotol 266 deel 2 folio 367 d.d. 26-11-1731

[11] Schultenprocotol 264 deel 4 folio 509 d.d. 19-1-1750

[12] Schultenprocotol 264 deel 4 folio 510 d.d. 2-5-1753

[13] Schultenprocotol 264 deel 5 folio 414 d.d. 25-8-1770

[14] GrA RA Midwolda d.d. 12-4-1764

[15] GrA RA Midowlda folio 402 d.d. 3-5-1779

[16] OSA 1785 pg. 4913 d.d. 12-12-1758

[17] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 301 d.d. 2-5-1766

[18] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 224 d.d. 1-5-1781

[19] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 363 d.d. 23-11-1764

[20] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 132 d.d. 3-6-1768

[21] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 131 d.d. 10-5-1774

[22] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 51 d.d. 21-5-1787

[23] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 69 d.d. 1-11-1791

[24] OSA 1110

[25] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 300 d.d. 30-10-1762

[26] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 362 d.d. 23-11-1764

[27] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 302 d.d. 2-6-1767

[28] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 443 d.d. 6-2-1772

[29] OSA 1785 pg. 6042 d.d. 7-11-1773

[30] OSA 1383

[31] OSA 1383

[32] OSA 1513

[33] OSA 1383

[34] OSA 1785 pg. 6906 d.d. 14-1-1783

[35] OSA 1383

[36] OSA 1513

[37] Kadastrale Atlas 1832

[38] OSA 1785 pg. 8452 d.d. 7-1-1794

[39] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 266 d.d. 1-5-1805

[40] OSA 1383

[41] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 319 d.d. 2-1-1805

[42] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 316 d.d. 27-11-1806

[43] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 320 d.d. 2-1-1808

[44] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 77 d.d. 1-11-1792

[45] Schultenprocotol 264 deel 7 folio 249 d.d. 8-12-1801

[46] OSA 1383

[47] Schultenprocotol 291 deel 2 folio 79 d.d. 9-4-1808

[48] Met dank aan T. Rozenga

[49] Met dank aan fam. Duyster

[50] Met dank aan fam. Duyster

[51] Met dank aan fam. Duyster