drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie HOVING

laatste update: 1-10-2017


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Genealogie Hoving, Hr. Breemhaar


 

I Egbert Hoving, geb. circa 1500.
In 1558 is er een geschil tussen de buren van Zuidlaren en Egbert Hovinge en zijn adherenten.[1]
Ook in 1559 heeft Egbert Hovinge een geschil met de buren van Zuidlaren.[2] De Etstoel beslist in 1560 dat de partijen binnen 3 weken hun bewijzen in handen van Joest Leuwen moeten geven.[3] Ook Frederik Dijckess van Zuidlaren heeft een geschil met Egbert Hoving.[4]
Egbert Hovinge klaagt op 13-3-1563 over de fraters te Groningen dat zij onterecht rogge weggehaald zouden hebben. Hartlief Molenkamp, procurator van het fraterhuis is van mening dat de klacht onterecht is. De fraters krijgen gelijk.[5]
Op 16-7-1565 wordt Egbert Hovinge als buur namens Gasteren genoemd.[6]
Abdis Hille Coenders en het gemene convent te Essen verklaren dat zij een landruil aangegaan hebben met Egbert Hovinck en diens vrouw Grete en bij stoklegging hebben overgedragen hun aandeel van de nieuwe woeste kamp, gelegen in de "winkel" na Haeren, namelijk 2 1/2 waar, grenzende ten oosten aan Borckerhout, in ruil voor de "neerwantsche" akker van Egbert en Grete, welke landen alle in de marke van Borrick onder de klokslag van Anloe zijn gelegen, d.d. 31-5-1559.[7]

Zegel Egbert Hoving[8]


Tr.
Partner is Grete N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Warmolt Hoving, geb. circa 1530 (zie II).


II Warmolt Hoving, geb. circa 1530, overl. na 1587, zn. van Egbert Hoving (zie I) en Grete N.N.
Op 2-3-1564 klaagt Egbert Andriess over Warmolt Hovinge. Het geschil gaat over het betalen van Dinggeld. Warmolt wordt vermeld als meijer van de abt van Aduard. De Etstoel verzoekt de partijen om zich in de minne te schikken.[9]
Op dezelfde dag eist Sicke op de Knijpe een sleuten van een slot van Warmolt Hovinge zodat hij zijn hooi over een weg kan vervoeren. Volgens Warmolt Hovinge heeft de abt van Aduard de sleutel.[10]
Op 16-7-1565 is er een geschil tussen de bewoners van de "Houringe-sloet" en de buren van Zuidlaren. De buren willen dat de genoemde bewoners mee betalen aan het onderhoud van de kerkmuur te Anloo. Namens de bewoners treden op Albert Peters en Warmolt Hoving.[11]
Op 17-3-1572 treed Warmolt Hovinge op namens Arent Landt, abt te Aduard in een geschil over panding.[12] Ook op 15-4-1573 is hij vertegenwoordiger van de abt.[13]
Op 18-3-1575 klaagt de abt van Aduard dat de buren van Zuidlaren met geweld een panding gedaan hebben op zijn meijer Warmolt Hovinge. Volgens de buren is de abt niet verschenen en heeft hij ook geen volmacht gestuurd, en is de eis onterecht.[14]
Op 19-3-1576 is Johan Moersinge met zijn adherenten eiser tegen Warmolt Hovinge. De eisers willen betaling van de penningen die hij van Gebbe Hamminge heeft ontvangen.[15]
Op 19-3-1576 is Jan van Loen eiser tegen Warmolt Hovinge inzake de betaling van schutgeld voor een paard. Toen Jan op 17-4-1575 het geld kwam innen bij het huis van Warmolt, was Warmolt niet huis, en de (niet met name genoemde) vrouw van Warmolt wilde het geld niet betalen. Jan van Loen eist nu voor de Etstoel alsnog betaling.[16]
Op 3-5-1577 klaagt A. Grevinck, redger te Aduard dat de buren van Zuidlaren de meijers van het klooster Aduard te hoog hebben aangeslagen in de omslag wegens de kosten van de Waalsche soldaten. Warmolt Hoving wordt genoemd als meijer van het klooster.[17]
Op 5-8-1578 eisen Warmolt Hovinge en zijn consorten dat de weduwe van Jacob op ´t Hoff geen vreemd vee meer laat weiden op de gronden te Everswold.[18]
Op 17-7-1587 eist Warmolt Hovinge van Peter Gijsens een maagd (dienstmeid) terug. De eis wordt niet ontvankelijk verklaart.[19]

Kind:

1.

 m 

Egbert Warmolts Hoving, geb. circa 1560 (zie III).


III Egbert Warmolts Hoving, geb. circa 1560, zn. van Warmolt Hoving (zie II).
Op 26-4-1609 zou Jan van Coevorden een "dufslag" gegeven hebben een Egbert Hovinge te Annerveen.[20] Idem Egbert Hovinge aan Jan van Coevorden.
Op 31-8-1612 is er sprake van een geschil tussen Pieter Cornelis schuitenschuiver en Egbert Hovinge.[21] Het betreft een belediging.

Kinderen:

1.

 m 

Cornelis Hoving, geb. circa 1600 te Annerveen? (zie IVa).

2.

 m 

Warmolt Hoving, geb. circa 1600 (zie IVb).

3.

 v 

Geesje Hoving, geb. circa 1610 te Annerveen.
Tr.
Partner is Jan Bloemers, geb. circa 1610, zn. van Jan Bloemers en Deichje N.N.
In 1642 waren Cornelis Hovinge en jonge Jan Bloemers samen eigenaar van de boerenplaats te Annerveen waar Cornelis woonde. In een verkoopakte uit 1647 staan beide echteleiden vermeld als "jonge Jan Blomers met Gessjen sijn echte huusfrowe".[22] De achternaam van zijn echtgenote vinden we vervolgens terug in het register van het Sint-Anthoniusgilde" op de dag van Heilige Anthonius (17-1) 1671 doneert Jan Talen Santinge 25 car. gld. "welck zijn moeder (bedoeld wordt schoonmoeder) Geessien Hovingh" aan het broederschap had toebedeeld.

4.

 m 

Hindrik Hoving.


IVa Cornelis Hoving, geb. circa 1600 te Annerveen? Zn. van Egbert Warmolts Hoving (zie III).

Kinderen:

1.

 m 

Egbert Hoving, geb. circa 1630 (zie Va).

2.

 m 

Albert Hoving, geb. circa 1640 (zie Vb).

3.

 v 

Geesje Hoving, geb. circa 1640 te Annerveen.
Tr. kerk op 29-4-1666 te Kropswolde.
Echtgenoot is Jan Lamberts, ged. op 4-11-1640 te Kropswolde, zn. van Lambert Jans en Geesje Altens.

4.

 v 

Aaltje Hoving, geb. circa 1640.
Tr. kerk (1) op 28-5-1665 te Kropswolde.
Echtgenoot is Hindrik Jans, geb. circa 1640 te Wolfsbarge, begr. op 2-11-1666 te Kropswolde.
Tr. kerk (2) op 24-2-1667 te Kropswolde.
Echtgenoot is Luichje Jans, ged. -12-1644 te Kropswolde, zn. van Johan Alberts en Greetje Herkes.
Luitien Jans en Trijntje Alberts te Kropswolde verkopen op 24-5-1691 aan Pieter Hendriks en Geertruit Luchies te Eexterveen aandelen in drie erven te Annerveen, te weten het erf door Willem Ramaker meyerswijs gebruikt, erf van Berent Harmens en het erf van Hendrik Arents.[23] De goederen zijn aangekomen (namens zijn vrouw) van Aaltien Hoving. De verkoper is eerder gehuwd geweest.


IVb Warmolt Hoving, geb. circa 1600, zn. van Egbert Warmolts Hoving (zie III).

Kind:

1.

 m 

Hindrik Hoving, geb. circa 1630 (zie Vc).


Va Egbert Hoving, geb. circa 1630, zn. van Cornelis Hoving (zie IVa).
Egbert Hoving en Teelke Meinderts zijn lidmaat te Zuidlaren in 1652. Op 7-6-1668 worden ze lidmaat te Kropswolde met att. van Zuidlaren.
Tr.
Partner is Teelke Meinderts, geb. circa 1630, dr. van Meindert Jans en Jantje Poelmans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Cornelis Egberts Hoving, geb. circa 1655 te Zuidlaren (zie VIa).

2.

 m 

Jan Hoving, ged. op 30-6-1664 te Zuidlaren (zie VIb).

3.

 m 

Tonnis Hoving, ged. 1667 te Zuidlaren.

4.

 m 

Roelof Hoving (zie VIc).


Vb Albert Hoving, geb. circa 1640, overl. na 1692, zn. van Cornelis Hoving (zie IVa).
Tr.
Partner is Jantje Berents, geb. circa 1650.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Cornelis Hoving, geb. circa 1670 (zie VId).

2.

 v 

Geesje Alberts Hoving, ged. op 30-3-1673 te Kropswolde.
Tr.
Partner is Harm Jans Boontjes, geb. circa 1670.
Jan Barghuis te Sappemeer nom. ux. Grietijn Lugijes dochter van wijlen Jantien Harms en Lugijn Bos van de Kalkwijk voor zich en als volmacht van Hilbert Harms van Kropswolde, Jan Jacobs van Annerveen gehuwd geweest met wijlen Trijntijn Harms voor zich en zijn minderjarige kinderen en als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Roelofje Harms en Jan Jacobs Schoemaker van Zuidlaarderveen, Geertruid en Harm Jans Jacobs meederjarige kinderen van wijlen Trijntijn Harms en Jan Jacobs voornoemd, Otto Jacobs van Annerveen nom. ux. Jacobje Harms, Roelof Pieters van Kalkwijk nom. ux. Geesjen Lugijs dochter van wijlen Jantijn Harms en Lugijn Bos van de Kalkwijk, en Egbert Hovinge van Annerveen zoon van Cornelis Hovinge en Grietijn Harms te samen voor 6/9 erfgenamen van hun broer en oom Roelof Harms te Annerveen in maart 1763 overleden. Deze partijen zijn op 29-11-1763 voor de Etstoel eisers tegen Jan Hammink te Annerveen. De eisers willen annulering van een verkoop van alle goederen van Roelof Harms aan de verweerder.
[24]
Otto Jacobs gehuwd met Jacobje Harms, Jacob Jans, Albert Harms, Harm Jans en Albert Jans, Hajo Pieters gehuwd met Geertruid Jans kinderen van Jan Jacobs en Trijntien Harms, Jan Berghuis gehuwd met Grietijn Bos, Roelof Pieters gehuwd met Geesjen Bos, kinderen van Luichien Bos en Jantien Harms en Jan Jacobs hoofdmomber over Jacob Jans en Albert Jans minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacobs Schoemaker en Roelofje Harms, Egbert Cornelis Hoving zoon van wijlen Cornelis Hoving en Grietien Harms als mede Berent Hammink en Otto Meijering gehuwd met Geesje Hamming kinderen van Hendrik Hammink en Annegien Harms, te samen voor 7/8 erfgenamen van wijlen Jan Harms Boontjes in het voorjaar van 1776 te Annerveen overleden. Deze partijen zijn eisers tegen Jacob Jobinge als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Hammink. De eisers willen een annulering van een testament d.d. 29-1-1773 van Jan Harms Boontjes ten voordele van de verweerder. Eiser krijgt ongelijk.
[25]

3.

 m 

Egbert Hoving, ged. op 20-2-1676 te Kropswolde (zie VIe).

4.

 m 

Berent Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 29-7-1683 te Anloo, overl. op 9-12-1683 te Annerveen.

5.

 v 

Grietje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 26-7-1685 te Anloo, overl. op 9-1-1692 te Annerveen.

6.

 v 

Trijntje Hoving.

7.

 v 

Jantje Hoving.


Vc Hindrik Hoving, geb. circa 1630, zn. van
Warmolt Hoving (zie IVb).
Tr.
Partner is Marchien N.N. Overl. op 24-7-1684 te Eext.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Pieter Hoving, geb. circa 1650 (zie VIf).


VIa Cornelis Egberts Hoving, geb. circa 1655 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Hoving (zie Va) en Teelke Meinderts.
Haardstedenregister Eexterveen 1692: vol erf.
Lidmatenregister Anloo ca. 1700: Cornelis Hoving x Hilligje te Eexterveen
.
Tr.
Partner is Hilligje Jans Schuirink, ged. op 26-4-1654 te Kropswolde, overl. op 11-12-1722 te Eexterveen, dr. van Johan Geerts Schuirink en Petertje Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Hoving, geb. te Eext (zie VIIa).

2.

 m 

Jan Hoving, geb. circa 1686 te Eexterveen (zie VIIb).

3.

 m 

Roelof Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 28-10-1688 te Anloo, overl. op 30-12-1690 te Eexterveen.

4.

 v 

Teelke Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 13-9-1691 te Anloo.
Tr. kerk op 13-10-1709 te Wildervank.
Echtgenoot is Hindrik Everts, ged. op 2-12-1690 te Veendam, zn. van Evert Hindriks en Grietje Jans.
RA Vmm Wildervank 6-9-1709
HC. Hindrik Everts en Teelke Hovings.
Bij bruidegom: Evert Hindriks vader, Grietje Jans moeder, Jacob Hindriks en Pietertje Jans oom en moeij.
Bij bruid: Corneles Hoving vader, Hilligjen Jans moeder, Egbert Hoving en Alberdina Sluis broer en zuster, Jan Hovinge en Grietien Schultes broer en zuster.

5.

 v 

Pietertje Cornelis Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 25-3-1695 te Anloo.
Tr. kerk op 26-4-1716 te Anloo.
Echtgenoot is Meindert Willems, geb. te Eexterveen, ged. op 19-11-1693 te Anloo, zn. van Willem Jans Meinders en Heiltje Berends Hilbrants.
Etstoel Deel/folio/datum44/218/12-7-1735
Eiser:Meindert Willems te Eexterveen voor zich en als hoofdmomber van het minderjarige kind van wijlen zijn zwager en zuster Hilbrand Steringa en Jeighien Willems, en zijn broer Jan Willems te Eexterveen als enig erfgenamen van hun vader en grootvader Willem Meinderts, eigenaren van een half huis en hof te Eext die Jan Poelman, Geert Poelman, Reinder Poelman en Jan Eggens de oude wegens zijn huisvrouw Anneghien Poelman, Harmen Tamelte nom. ux. Eghbertien Roelofs, Harmen Roelofs en Cornelis Roelofs, allen overleden 15-12-1693 aan Jan Meinderts de eerstgemelde grootvader en overgrootvader en Cornelis Hovinge en Jan Hovinge. Cornelis en Jan Hovinge hebben hun aandeel verkocht aan Willem Meinderts
Verweerder:Jannes Hindericks te Schildwolde nom. ux. Jantien Jans Poelmans, Berent Poelman, Willem Poelman en Jan Geerts Poelman, Harmen Reiners Poelman en Reiner Reiners Poelman te Eexterveen voor zich en hun zuster Jantien Reiners Poelman kracht recht van afkoop, Eggo Jans te Zuidlaren, Barthelt Meijeringe te Annen nom. ux. Jantien Tamelte en Jan Weiteringe te Zuidlaren nom. ux. Roeloffijn Tamelte en Geert Haijes te Wildervank nom. ux. Lammeghien Cornelis als kinderen en enige erfgenamen van de genoemde verkopers, Jan Poelman, Geert Poelman, Reiner Poelman, Jan Eggens de oude, Harmen Tamelte en Cornelis Roelofs
Onderwerp:renvooi
Inhoud:betreft renvooi van de rechtdag sententie d.d. 21-1-1735. Eiser wil dat de verweerder een deel terugbetaald aan de eiser van de betaalde meipacht. Eiser krijgt ongelijk.
Aangenomen als lidmaat te Anloo, wonende Eexterveen op 19-4-1734.


VIb Jan Hoving, ged. op 30-6-1664 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Hoving (zie Va) en Teelke Meinderts.
SP 264 deel 3, blz. 53 lening
Leners:Jan Hovinge x Jantje Jansen op Zuidlaarderveen of Windeweer
Uitleners:Jan Hendriks Schilts x Annechien op de oude Knijpe
Bedrag:300 Plaats:Zuidlaren Datum:12-12-1715.
 
SP 266 deel 2 folio 199 dd. 11-2-1730 Mombereed en momberrekening
Ouders:Jan Hoving en wijlen Jantje Jansen
Kinderen:Albert Hoving; Jan Hoving
h.m.:Harmen Jansen van Eexterveen i.p.v. wijlen Egbert Hoving van Annerveen
m.m.:Harmen Lanting van Eexterveen i.p.v. wijlen Hindrik Willems van Annen; Egbert Hoving van Eexterveen; Berent Jansen van Annerveen
Bijzonderheden: Albert Hoving wil zijn mombers ontslaan wegens meerderjarigheid. De mombers twijfelen echter of hij meerderjarig is en hij moet dit aantonen met een attestatie uit het doopboek van zijn geboorteplaats. Jantje Clasen, weduwe van Egbert Hoving, maakt de momberrekening op.
Lidmatenregister Anloo 2-10-1702: Aangenomen Jan Hoving x Jantje.
 
SP266 Deel 2 Folio 328 dd.7-5-1731 Momberrekening
Ouders:Jan Hoving
Kinderen:Albert Hoving; Jan Hoving
h.m.:Harmen Jansen van Annerveen
m.m.:Ondertekening door Egbert Hoving; Harmen Lanting; Berent Jansen.
Bijzonderheden
Vorige hoofdmomber was Egbert Hoving, gehuwd met Jantje Clasen.
Harmen Jansen had een zoon Jan Harmens, bij wie Jan Hoving in de kost was.
De pupillen zijn meerderjarig.
Ontvangsten van Egbert Hoving van Gieterveen wegens zijn stiefmoeder Jantje Clasens, weduwe van Egbert Hoving te Annerveen.

Tr. kerk op 4-8-1695 te Zuidlaren.
Echtgenote is Jantje Jans Schuirink, ged. op 22-10-1664 te Kropswolde, dr. van
Johan Geerts Schuirink en Petertje Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Teelke Jans Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 17-5-1696 te Anloo.
Op 7-8-1729 geven Eijlert Luichjes te Eext en Jan Jans te Annen de erfenis aan van hun zuster Teelke Hoving.
[26]
Tr. kerk op 15-3-1716 te Anloo.
Echtgenoot is
Egbert Egberts Hoving (zie VIIc).

2.

 v 

Jantje Jans Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 28-11-1697 te Anloo.
Otr. op 11-2-1720 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Jans, timmerman, geb. te Annen, ged. op 29-6-1690 te Anloo, zn. van Jan Jans, timmerman, en Lammigje Hindriks Tamelte.

3.

 v 

Petertje Jans Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 11-12-1701 te Anloo.
Tr. kerk op 7-2-1723 te Anloo.
Echtgenoot is Egbert Luichjens, geb. te Eext, ged. op 26-5-1700 te Anloo, zn. van Luichje Egberts en Harmtje Alberts Hamming.
SP 264 dl. 5 folio 420: Egbert Luitjens x Pietertje Hoving van Eexterveen lenen 100+100 gulden van Jacob Jobing, hoofdmomber, Hindrik Meijers en Egbert Luitjens medemombers over Albert Eppens van Anloo dd. 3-9-1743; 5-1744.

4.

 v 

Geesje Jans Hoving, ged. 1702 te Zuidlaren, overl. voor 1734.

5.

 m 

Albert Hoving, geb. te Zuidlaarderveen, ged. op 9-5-1705 te Noordlaren.

6.

 m 

Jan Jans Hoving, geb. circa 1707 te Zuidlaren.
Hij is meerderjarig in 1731.

7.

 v 

Tiele Jans Hoving, ged. 1708 te Zuidlaren, overl. voor 1734.


VIc Roelof Hoving, overl. op 22-12-1681 te Eexterveen, zn. van
Egbert Hoving (zie Va) en Teelke Meinderts.
Tr.
Partner is Trijntje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Hoving, geb. te Eext, ged. op 7-11-1680 te Anloo, overl. op 30-3-1695 te Eexterveen.


VId Cornelis Hoving, geb. circa 1670, overl. voor 1708, zn. van
Albert Hoving (zie Vb) en Jantje Berents.
Op 12-6-1708 wordt er een momberrekening opgemaakt voor de kinderen van Cornelis Hoving. De kinderen zijn Pietertje Hoving, Grietje Hoving, Jantje Hoving, Aaltje Hoving, Trijntje Hoving. De hoofdmomber is: Egbert Hoving van Annerveen. De medemomber is Jan Jansen. De weduwe is hertrouwd met Jan Harms, die ook is overleden. De mombers zijn pas aangesteld na de dood van Jan Harms vanwege een accoord van de kinderen met de stiefvader Jan Harms.
[27] Er is ook een kind (niet met name genoemd) van Jan Harms. De andere medemombers worden niet met name genoemd.[28]
Egbert Hovinge, Jan Hovinge, Roelof Jansen te Midlaren en Jan Jansen op Zuidlaarderveen als mombers over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Hovinge en Jantien Ottens hebben op 9-4-1708 een akte van uitkoop gesloten met Jan Harmens, tweede man van Jantien Ottens.
[29]
In 1721 wordt er een momberrekening gemaakt voor de kinderen van Cornelis Hoving en Jantje Ottens. De kinderen zijn:Jantje Hoving; Grietje Hoving; Pietertje Hoving; Aaltje Hoving; Trijntje Hoving. De hoofdmomber is Egbert Hoving.De oudste drie kinderen, Jantje; Grietje en Pietertje zijn door hun huwelijk mondig geworden. De rekening wordt ondertekent door Roelof Jans; Harmen Berents; Roelof Harmens en Harmen Hindriks.
[30]
Tr. kerk circa 1690.
Echtgenote is Jantje Ottens, geb. circa 1670.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Pietertje Cornelis Hoving, geb. circa 1690 te Eexterveen.
Bij huwelijk afkomstig van Zuidlaren.
Otr. op 16-4-1719 te Zuidlaren, tr. kerk op 14-5-1719 te Hoogezand.
Echtgenoot is Harm Berents, geb. te Annerveen, ged. op 5-4-1685 te Anloo, zn. van Berent Harms en Trijntje Roelofs.
GrA-730-1703-f042 dd 11-12-1717 Groningen: Heeft Hindrick Hindricks Sickes als voormondt aengeswooren over het minderjarige kindt van Harm Berents bij wijlen Grietien Hindriks in egte verweckt. Heeft Roelf Berents als sibbe voogt aengeswooren uti supra. Heeft Albert Bussinga als vreemde voogt aengesworen uti supra. De voorstanderen over het minderjarige kindt van Harm Berents bij wijlen Grietien Hindricks in egte verweckt worden geauthoriseert om met desselfs vader nopende de moederlijke goederen een afcoop of scheijdinge te maken.
GrA-730-1706-f005 dd 1-11-1737: Heeft Frerick Berents van Cropswolde als voormondt angesworen over de kinderen van wilen Harm Berents bij Pietertijn Cornellis in egte verweckt.
Dito heeft Jan Everts als sibbe voogt angesworen uti supra.
Dito heeft Jan Peters als vreemde angesworen uti supra.
Dito sijn opgemelte voorstanderen geauthoriseert om een afcoop en scheidinge te mogen maken met der pupillen moeder nopens het vaderlijcke goed.

2.

 v 

Jantje Cornelis Hoving, geb. circa 1690 te Eexterveen.
Tr.
Partner is Roelof Jans.

3.

 v 

Grietje Cornelis Hoving, geb. circa 1690 te Eexterveen.
Tr. kerk op 25-4-1717 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Hindriks Lanting, ged. op 28-6-1691 te Gieten, zn. van Hindrik Lanting en Grietje Harms.
In 1725 woonde hij te Eexterveen en was hij momber over de twee minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Lanting en Geesje Harms Sloots.

4.

 v 

Trijntje Cornelis Hoving, geb. circa 1700 te Eexterveen.
Tr. kerk (1) op 10-12-1724 te Anloo.
Echtgenoot is Berent Wolters, geb. circa 1700 te Groningen.
Tr. kerk (2) op 27-2-1731 te Groningen.
Echtgenoot is Willem Alles, ged. op 24-10-1708 te Groningen, zn. van Alle Willems en Margje Alberts.
Bij het huwelijk is voor haar aanwezig Hindrik Derks als zwager.

5.

 v 

Jantje Cornelis Hoving, geb. circa 1700 te Eexterveen.
Tr. kerk (1) op 21-4-1720 te Anloo.
Echtgenoot is Roelof Harms, geb. circa 1690 te Bonnen.
De mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Harmens en Jantien Cornelis verzoeken op 20-6-1730 om goedkeuring van een eenkindscontract d.d. 2-3-1730 wegens het huwelijk van Jantien met Jan Roelofs van Gasselte.
[31]
Tr. (2) op 2-3-1730 te (h.c.).
Echtgenoot is Jan Roelofs, schoenmaker te Bonnen, ged. op 7-4-1695 te Gasselte, overl. voor 1744, zn. van Roelof Freriks, schoenmaker, en Jacobje Harms Aling.
Op 1-7-1744 worden er mombers benoemd over Cornelis Jans zoon van wijlen Jan Roelofs Schoenmaker en Jantje Cornelis van Bonnen. De hoofdmomber is :Harm Lanting van Eexterveen (moederszijde). De medemombers zijn: Freerk Roelofs van Gasselte (vaderszijde); Jan Meijering van Gieten (vaderszijde); Jan Jans van Wolde (moederszijde). De hoofdmomber komt van moederskant omdat de mombers van vaderszijde niet goed kunnen schrijven. De boedel is voor de helft eigendom van de meerderjarige zoon Harm Roelofs, halfbroer van Cornelis, getrouwd met Grietje Geerts.
[32]


VIe Egbert Hoving, ged. op 20-2-1676 te Kropswolde, zn. van
Albert Hoving (zie Vb) en Jantje Berents.
Op 11-7-1713 wordt er een staat en inventaris opgemaakt en worden er mombers benoemd over de minderjarige kinderen van Egbert Hoving en wijlen Jantje Hebeling te Annerveen. De kinderen zijn Egbert Hoving en Jan Hoving. De hoofdmombers is Harm Hebeling, volle broer van Jantje Hebeling. De medemombers zijn Harmen Jansen van Annerveen en Jan Hoving van Zuidlaarderveen. Pieter Hoving, oudoom moederszijde, "wegens zijn overleden huisvrouw", (hij is getrouwd met Geertruit Hebeling), ontrekt zich aan de mombereed. De akte geeft dat Egbert Hoving een zoon was van Albert Hoving. Egbert Hoving hertrouwt met Jantje Claasen, dochter van Claas Jacobs van Annerveen.
[33]
Op 9-12-1718 wordt er een momberrekening opgemaakt ten behoeve van de kinderen. Egbert Hoving is door zijn trouwen mondig (=meerderjarig) geworden.
[34]
Op 9-12-1722 zijn de mombers over de minderjarige zoon Jan Hovinge, kind van Egbert Hovinge en Jantien Hebeling: Roelof Hebeling, Pieter Hovinge en Roelof Harmens, schoenmaker te Bonnen en Harmen Jansen. De momberrekening wordt opgemaakt door Jantien Pieters, weduwe van wijlen Harmen Hebeling, die hoofdmomber was.
[35]
In 1725 er een momberrekening opgemaakt.
[36] Op 16-11-1731 wordt de laatste momberrekening opgemaakt. Jan Hoving is nu meerderjarig. Er zijn ontvangsten van de weduwe van Harmen Hebeling wegens een afkoopbrief.
Tr. kerk (1) voor 1697.
Echtgenote is Jantje Hebeling, geb. circa 1670, overl. op 28-8-1712 te Anloo, dr. van Jan Egberts Hebeling en Frerikje Harms Udding.
Tr. (2).
Partner is
Jantje Claassen, geb. te Bonnerveen, ged. op 6-6-1684 te Gieten, dr. van Claas Jacobs en Jantje Geerts.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Egbert Egberts Hoving, geb. te Annerveen (zie VIIc).

2.

 v 

Grietje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 12-5-1700 te Anloo, overl. op 7-6-1700 te Annerveen.

3.

 v 

Grietje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 15-4-1703 te Anloo, overl. voor 1712.

4.

 m 

Jan Egberts Hoving, geb. circa 1705 (zie VIId).

Uit het tweede huwelijk:

5.

 m 

Cornelis Hoving, geb. te Annerveen (zie VIIe).

6.

 v 

Grietje Egberts Hoving, geb. circa 1720 te Annerveen.
Tr. kerk op 26-12-1745 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Harms, geb. circa 1710 te Eexterveen, zn. van Harm Hindriks en Lammigje Jans.

7.

 v 

Jantje Egberts Hoving, geb. circa 1720 te Annerveen.
Tr. kerk op 3-5-1744 te Anloo.
Echtgenoot is Albert Harms Boontjes, ged. 1716 te Kropswolde, zn. van
Harm Jans Boontjes en Geesje Alberts Hoving.


VIf Pieter Hoving, geb. circa 1650, overl. op 15-4-1731 te Eext, zn. van
Hindrik Hoving (zie Vc) en Marchien N.N.
Tr. kerk (1) voor 1679.
Echtgenote is Geertruid Hebeling, geb. circa 1660, overl. op 23-3-1694 te Eext, dr. van Jan Egberts Hebeling en Frerikje Harms Udding.
Tr. kerk (2) circa 1700.
Echtgenote is Grietje Udding, geb. voor 1675 te Eext, dr. van Willem Udding en Geesje Roelofs Rebbers.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Hoving, geb. te Eext (zie VIIf).

2.

 v 

Jantje Pieters Hoving, ged. op 28-5-1682 te Anloo.
Lidmatenregister Anloo: 26-9-1706 aangenomen Jantje Pieters, huisvrouw van Harm Hebeling.
Tr. kerk circa 1705.
Echtgenoot is Harm Uddinge Hebeling, geb. te Eext, ged. op 19-8-1677 te Anloo, zn. van Jan Egberts Hebeling en Frerikje Harms Udding.
Hermen Hebelinge, voor zover nodig geassisteerd door zijn vader Jan Hebeling klaagt voor de Etstoel op 14-6-1698 tegen Hendrick Berents in de wandeling genaamd Nije Hendrick wegens laster. Op 20-6-1700 trekt Hendrick Berents zijn beschuldigingen in onder ede.
[37]
In 1748 is er een onderhandse akte van verkoop door Albert Meursing te Eext als weduwnaar van Jantien Hebelinge en vader van de minderjarige Margien Meursinge, en door Jan Hindriks Trouw als echtgenoot van Frerikien Hebelinge, aan Jan en Pieter Hebelinge te Eext van hun vaste goederen, met enkele uitzonderingen, en ook de overige goederen welke zij hebben geërfd van hun ouders Harmen Hebelinge en Jantien Pieters en van hun grootmoeder Frerikien Uddinge, 1748
[38]

3.

 v 

Teubigje Hoving, ged. op 14-10-1685 te Anloo.
Tr.
Partner is Hindrik Luichjens, geb. circa 1680 te Eext, zn. van Luichje Hindriks en Trijntje Hindriks.

4.

 v 

Jantje Pieters Hoving, geb. circa 1690.
Tr. kerk op 13-10-1715 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 12-4-1680 te Anloo, overl. voor 1732, zn. van Jan Schuiling en Grietje Hindriks.
Op 6-3-1739 wordt een momberrekening opgemaakt. De mombers zijn: Aaldert Schuiling van Zuidlaren als hoofdmomber, en als medemombers Berent Jans van Eexterveen; Egbert Jans Buiter van Zuidlaren; Warmolt Hoving van Eext
Op 26-2-1742 wordt de derde momberrekening opgemaakt door de mombers over het minderjarige kind Jan Hindriks Schuiling, zoon van wijlen Hindrik Jans Schuilinge en Jantien Pieters Hovinge. De mombers zijn Aaldert Schuiling, Berent Jans, Warmolt Hoving, en Claas Fockens, getrouwd met de pupil Geertruid Schuiling
[39] De oorspronkelijke momberbenoeming is niet gevonden.

5.

 m 

Warmolt Hoving, geb. te Eext, ged. op 13-4-1691 te Anloo.
Warmolt Hovinge te Eext geeft op 14-7-1735 aan dat zijn broers zoon Albert Hovinge te Eext heeft geerfd van zijn broer Hendrik Hovinge 300 gulden.
[40]
Tr. kerk op 16-3-1760 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Egberts, geb. circa 1730 te Rolde.

Uit het tweede huwelijk:

6.

 v 

Geertruid Hoving, geb. circa 1705 te Eext.
Tr. kerk op 2-12-1733 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Hamming, geb. te Eext, ged. op 9-4-1703 te Anloo, overl. 1771 te Eext, zn. van Jan Jans Hamming en Hilligje Willems Udding.


VIIa Egbert Hoving, geb. te Eext, ged. op 6-1-1684 te Anloo, overl. op 8-3-1736 te Kropswolde, zn. van
Cornelis Egberts Hoving (zie VIa) en Hilligje Jans Schuirink.
Egbert Hoving wordt lidmaat te Anloo, wonende te Eexterveen op 4-7-1707, zijn huisvrouw Alberdina Sluis in 1708, met attestatie van Kropswolde.
Tr. kerk op 27-2-1707 te Kropswolde.
Echtgenote is Alberdina Sluis, ged. op 7-3-1686 te Kropswolde, overl. op 23-11-1714 te Kropswolde, dr. van Reint Cornelis Sluis, schulte Kropswolde/Wolfsbergen, en Anna Bronnens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Anna Hoving, geb. circa 1709 te Kropswolde.
Tr.
Partner is Bernardus Verschuir.
Registratie: 24-04-1732, Groningen
Bruidegom Bernardus Verschuir
Bruid Anna Hovinks
Bruidegoms zijde J. Verschuur
Bruidegoms zijde H. Sijgers, ehevrou H.Verschuur
Bruidegoms zijde J. Verschuur, broeder
Bruidegoms zijde Jantien Jans, ehevrou J.Verschuur
Bruidegoms zijde H. Verschuur, halfbroer
Bruidegoms zijde M. Vorsten, ehevrou H.Verschuur
Bruidegoms zijde Harm Boelken, oom
Bruidegoms zijde Geertruit van Haren, huisvrouw Harm Boelken
Bruidegoms zijde Margreta van Haren, moeij en weduwe Alderhof
Bruids zijde Egbert Hoving, vader
Bruids zijde Reint Hoving, oom
Bruids zijde Kornelis Sluis
Bruids zijde Grietien Everts, huisvrouw Kornelis Sluis
Bruids zijde Meindert Willems
Bruids zijde Pietertien Hoving, huisvrouw Meindert Willems
Bruids zijde Frerik Kruise
Bruids zijde Berent Friman
.

2.

 m 

Cornelius Hoving, ged. op 23-9-1710 te Kropswolde.

3.

 m 

Cornelis Hoving, ged. op 18-11-1711 te Kropswolde (zie VIIIa).

4.

 m 

Roelof Hoving, geb. circa 1712 te Kropswolde, overl. op 6-6-1727 te Kropswolde.

5.

 m 

Reint Hoving, ged. op 20-8-1713 te Kropswolde (zie VIIIb).


VIIb Jan Hoving, brouwer, geb. circa 1686 te Eexterveen, overl. voor 1715, zn. van
Cornelis Egberts Hoving (zie VIa) en Hilligje Jans Schuirink.
SP 266 Deel 2 Folio 17 dd.30-6-1725 Momberrekening
Ouders:wijlen Jan Hoving en Grietje Scholtens
Kinderen:Janna Hoving; Mencke Hoving
h.m.:Meindert Willems
m.m.:Egbert Hoving te Kropswolde; Jan Tomas van Zuidlaarderveen; Egbert Hoving van Eexterveen
Bijzonderheden
De pupillen ontvangen geld van Egbert Hoving wegens de erfenis van Jan Schuiring.
SP 266 Deel 2 Folio 219 dd. 1730 Momberrekening
Ouders:wijlen Jan Hoving en Grietje Schultens
Kinderen:Meencke Hoving; Johanna Hoving
h.m.:Meindert Willems
m.m.:Egbert Hoving van Kropswolde; Egbert Hoving van Eexterveen; Jan Tonnis van Zuidlaarderveen
Bijzonderheden
De kinderen wonen in Wildervank.
Meencke Hoving is getrouwd met Boele Ubbens te Kropswolde
SP 266 Deel 3 Folio 204 dd.28-4-1736 Momberrekening
Ouders:Jan Hoving en Grietje Scholtens
Kinderen:Janna Hoving
h.m.:Meindert Willems van Eexterveen
m.m.:ondertekening door Cornelis Hoving, Egbert Hoving, Jan Tomas
Bijzonderheden: Janna is getrouwd met Marten Willems Vink.

Tr. op 17-11-1710 te Veendam (h.c.), tr. kerk op 26-3-1706 te Veendam.
Echtgenote is Grietje Scholtens, geb. circa 1690 te Veendam, dr. van Schulte Jans en Meneke Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Meindert Hoving, ged. op 19-2-1708 te Veendam.

2.

 v 

Hilligje Hoving, ged. op 28-4-1709 te Veendam.

3.

 v 

Meencke Hoving, geb. circa 1710.
Tr. kerk op 15-5-1729 te Kropswolde.
Echtgenoot is Boele Ubbens, ged. op 13-6-1697 te Kropswolde, zn. van Ubbe Boelens en Jeigje Harms.
SP 264 deel 3 folio 345
Soort akte:verkoop
Verkopers:Boele Ubbens x Meenke Jans te Kropswolde
Kopers:Meyndert Willems x Pietertje Hoving te Eexterveen
Object:1/8 deel van een veenplaats te Eexterveen en 1/8 deel van een plaats te Kropswolde, afkomstig van Meenkes grootouders Cornelis Hoving x Hillechien Schuiring
Bedrag:1675
Keurnoten:ette Barelt Homan en Jan Jobing
Plaats:Anloo
Datum:7-11-1732
.

4.

 v 

Johanna Hoving, ged. op 11-11-1714 te Veendam.
Tr.
Partner is Marten Willems Vink.


VIIc Egbert Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 4-7-1697 te Anloo, zn. van
Egbert Hoving (zie VIe) en Jantje Hebeling.
Tr. kerk (1) op 15-3-1716 te Anloo.
Echtgenote is
Teelke Jans Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 17-5-1696 te Anloo, dr. van Jan Hoving (zie VIb) en Jantje Jans Schuirink.
Op 7-8-1729 geven Eijlert Luichjes te Eext en Jan Jans te Annen de erfenis aan van hun zuster Teelke Hoving.
[41]
Tr. kerk (2) op 6-2-1729 te Anloo.
Echtgenote is Trijntje Harms, geb. circa 1700 te Eexterveen, dr. van
Harm Hindriks en Lammigje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Jantje Egberts Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 15-8-1723 te Anloo.

2.

 m 

Jan Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 11-3-1725 te Anloo, overl. voor 1726 te Eexterveen.

3.

 m 

Jan Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 14-4-1726 te Anloo.

Uit het tweede huwelijk:

4.

 m 

Egbert Egberts Hoving, geb. circa 1732 te Annerveen (zie VIIIc).

5.

 v 

Geesje Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 9-8-1733 te Anloo (get.: Grietje Clasen), overl. op 20-3-1810 te Eexterveen.
Tr. kerk op 30-6-1754 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Harms Poelmans, geb. te Eexterveen, ged. op 24-2-1726 te Anloo, zn. van Harm Harms en Grietje Claassen.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 170, boer, geh, 2k.

6.

 m 

Harm Egberts Hoving, geb. te Annerveen (zie VIIId).

7.

 v 

Jantje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 28-10-1736 te Anloo (get.: Beertje Alberts).

8.

 m 

Jan Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 7-9-1738 te Anloo.

9.

 m 

Hindrik Egberts Hoving, geb. te Annerveen (zie VIIIe).


VIId Jan Egberts Hoving, geb. circa 1705, zn. van
Egbert Hoving (zie VIe) en Jantje Hebeling.
SP 264 deel 4 folio 501: Jan Hoving x Beertje Alberts van Annerveen lenen 120-5 gulden van Luigje Jans Bos van Anloo en dochter Grietje Luigjens en Geesje Luigjens, dd. 27-11-1756.
SP 264 dl. 5 folio 38: Jan Hoving x Beertje Alberts van Annerveen en schoonvader Albert Claassen lenen 100 gulden van Hindrik Engberts x Hebbeltje Jans van Anloo dd. 19-4-1743
.
Tr. kerk op 9-5-1734 te Anloo.
Echtgenote is Beertje Alberts, geb. circa 1705 te Anloo, dr. van Albert Claassen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 5-6-1735 te Anloo.

2.

 v 

Aaltje Jans Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 16-9-1736 te Anloo, overl. op 21-1-1823 te Borger.
Otr. (1) op 9-6-1765 te Zuidlaren, tr. kerk op 23-6-1765 te Anloo.
Echtgenoot is Roelof Lucas Nijmeijer, geb. te Annerveen, ged. op 3-9-1721 te Anloo, overl. voor 1770, zn. van Lucas Roelofs Nijmeijer en Lammigje Alberts Lanting.
30-10-1767: Roelof Lucas Nijmeijer x Aaltje Jans Hoving van Annerveen lenen 150 gulden van Harm Meijering x Lammegje Julsing van Eext dd.. Borg is Geesje Lammerts, wed. van Lucas Nijmeijer van Annerveen.
[42]
Hij is overleden voor de doop van Roelofje.
Reint Jochems van Annerveen, Albert Tonnis, Jan Hovinge en Claas Harms mombers over de drie minderjarige kinderen van wijlen Roelof Lucas Nijmeijer en Aaltien Jans Hovinge verzoeken op 24-11-1772 om goedkeuring van een eenkindscontract van 22-8-1772 wegens het hertrouwen van de moeder met Geert Jans van Zuidlaarderveen. Gaat naar volgende lotting.
[43]
Otr. (2) op 13-9-1772 te Zuidlaren, tr. kerk op 20-9-1772 te Anloo.
Echtgenoot is Geert Jans Sloots, geb. te Eexterveen, ged. op 28-3-1745 te Anloo (get.: Lammigje Geerts van Gieterveen), overl. op 12-12-1826 te Buinerveen, zn. van Jan Geerts en Jantje Hindriks.
Ook Hoving genoemd.

3.

 v 

Lammigje Jans Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 26-7-1739 te Anloo.
Tr. kerk op 12-2-1764 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Lambert Geerts, ged. op 14-4-1737 te Zuidlaren, zn. van Geert Jans en Cornelisje Jans.

4.

 v 

Grietje Jans Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 9-6-1743 te Anloo (get.: Trijntje Harms, hv. van Egbert Hoving van Annerveen).
Tr. kerk op 8-5-1768 te Anloo.
Echtgenoot is Claas Harms, geb. te Eexterveen, ged. op 18-4-1734 te Anloo (get.: Jeigje Claassen van Annerveen), zn. van Harm Harms en Grietje Claassen.
SP 264 Deel 6 fol. 308: Claas Harms en huisvrouw lenen van predikant B.T. Willinge 1400 gulden op 19-5-1783. Borgen zijn Harm Harms van Eexterveen en Jacob Harms van Bonnerveen, broers van Claas Harms.
SP 264 dl. 5 folio 488: Claas Harms van Eexterveen en huisvrouw lenen 1700 gulden van ette W. Lunsing. Als onderpand dienen goederen gekocht van Geert Poelman. Borg zijn Harm Harms van Eexterveen en Jacob Harms van Bonnerveen, broers van Claas Harms.
SP 264 dl. 5 folio 491: Claas Harms van Eexterveen en huisvrouw lenen 1700 gulden van landschrijver J. Kymmel. Borg zijn Harm Harms van Eexterveen en Jacob Harms van Bonnerveen, broers van Claas Harms.

5.

 v 

Egbertje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 21-3-1745 te Anloo (get.: Trijntje Harms van Annerveen), overl. op 19-8-1812 te Haren.
Tr. kerk (1) op 13-10-1771 te Haren.
Echtgenoot is Berent Geerts, geb. circa 1745 te Haren.
Tr. kerk (2) op 20-5-1782 te Haren.
Echtgenoot is Derk Berents, geb. circa 1736, overl. op 20-9-1811 te Haren.

6.

 m 

Albert Hoving, ged. op 22-10-1747 te Anloo (get.: Jantje Roelofs, hv. van Cornelis Hoving van Annerveen).

7.

 v 

Frerikje Jans Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 2-5-1751 te Anloo (get.: Trijntje Harms, hv. van Egbert Hoving van Annerveen).
Tr. kerk op 15-11-1772 te Anloo.
Echtgenoot is
Hindrik Egberts Hoving (zie VIIIe).

8.

 v 

Jantje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 25-3-1753 te Anloo (get.: Geesje Egberts, hv. van Egbert Hoving van Annerveen), overl. op 16-8-1825 te Zuidlaren.

9.

 v 

Trijntje Jans Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 15-4-1759 te Anloo (get.: Aaltje Hoving van Annerveen).


VIIe Cornelis Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 7-10-1714 te Anloo, zn. van
Egbert Hoving (zie VIe) en Jantje Claassen.
Kinderen uit dit huwelijk: Roelof, Jacob, Jantje, Aaltje en Aaltje Hoving.
Tr. kerk (1) op 21-7-1737 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Harms, geb. circa 1710 te Annerveen, dr. van
Harm Jans Boontjes en Geesje Alberts Hoving.
Tr. kerk (2) op 16-12-1742 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Roelofs Meijering, geb. circa 1710 te Eext, dr. van Roelof Meijering en Aaltje Jobing.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Egbert Cornelis Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 5-1-1738 te Anloo.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 109, 61, arbeider.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Roelof Cornelis Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 7-4-1743 te Anloo (get.: Jeigje Clasen van Annerveen).

3.

 m 

Jacob Cornelis Hoving, landbouwer, geb. te Annerveen, ged. op 18-10-1744 te Anloo (get.: Jeigje Claassen van Annerveen), overl. op 24-8-1827 te Annerveen.
Hij wordt in 1797 genoemd wonende te Annerveen op huisnummer 109.
[44]
Tr. kerk op 28-5-1786 te Anloo.
Echtgenote is Willemtje Meijering, geb. te Annen, ged. op 24-12-1752 te Anloo (get.: Aaltje Anthonij, zuster van de moeder), overl. op 20-7-1832 te Anloo, dr. van Jan Stevens Meijering en Grietje Anthoni.

4.

 v 

Jantje Cornelis Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 12-5-1748 te Anloo (get.: Beertje Alberts, hv. van Jan Hoving van Annerveen; Trijntje Harms, hv. van Jan Jacobs van Annerveen), overl. op 22-12-1823 te Zuidlaarderveen.
Tr. kerk op 18-11-1770 te Anloo.
Echtgenoot is Claas Harms, geb. te Annerveen, ged. op 9-2-1738 te Anloo, overl. -10-1805 te Annerveen, zn. van Harm Claassen en Jacobje Harms Boontjes.

5.

 v 

Aaltje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 12-5-1748 te Anloo (get.: Beertje Alberts, hv. van Jan Hoving van Annerveen; Trijntje Harms, hv. van Jan Jacobs van Annerveen).

6.

 v 

Aaltje Cornelis Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 13-12-1750 te Anloo (get.: Geesje Egberts, dv Egbert Hoving van Annerveen).
Tr. kerk op 21-4-1782 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Jans Hamming, geb. te Annerveen, ged. op 13-8-1758 te Anloo (get.: Geertruit Jans van Annerveen), overl. op 31-8-1830 te Annerveen, zn. van Jan Jacobs Hamming en Tonnisje Harms Boontjes.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 113, boer, geh, 4k.


VIIf Hindrik Hoving, geb. te Eext, ged. op 13-7-1679 te Anloo, zn. van
Pieter Hoving (zie VIf) en Geertruid Hebeling.
Tr.
Partner is Grietje Hamming, geb. te Eext, ged. op 29-9-1678 te Anloo, dr. van Albert Hamming, diaken 1670; landdagcomparant op 10-11-1679, en Warmeltje (Willemtien) Meursing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albert Hoving, geb. te Eext, ged. op 13-10-1715 te Anloo.


VIIIa Cornelis Hoving, ged. op 18-11-1711 te Kropswolde, zn. van
Egbert Hoving (zie VIIa) en Alberdina Sluis.
Tr. kerk op 12-4-1739 te Kropswolde.
Echtgenote is Heiltje Meinders, geb. te Eexterveen, ged. op 7-3-1717 te Anloo, dr. van
Meindert Willems en Pietertje Cornelis Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Hoving, ged. op 14-2-1740 te Kropswolde, overl. op 16-2-1740 te Kropswolde.

2.

 m 

Egbert Hoving, ged. op 9-2-1742 te Kropswolde.

3.

 v 

Petertje Hoving, ged. op 1-3-1744 te Kropswolde.

4.

 m 

Meindert Hoving, ged. op 19-2-1747 te Kropswolde.

5.

 v 

Alberdina Hoving, ged. op 17-9-1749 te Kropswolde.

6.

 m 

Roelof Hoving, ged. op 31-10-1751 te Kropswolde.
Tr. kerk op 16-4-1780 te Kropswolde.
Echtgenote is Hindrikje Westenbrink, geb. te Noordlaren, ged. op 27-11-1746 te Noordlaren, overl. op 2-9-1817 te Noordlaren, dr. van Roelof Westenbrink en Lammigje Hindriks.

7.

 v 

Alberdina Hoving, ged. op 7-3-1755 te Kropswolde.

8.

 v 

Jantje Hoving, ged. op 5-10-1760 te Kropswolde.


VIIIb Reint Hoving, diaken, ouderling, gezworene te Kropswolde, ged. op 20-8-1713 te Kropswolde, zn. van
Egbert Hoving (zie VIIa) en Alberdina Sluis.
Tr. kerk op 6-5-1736 te Engelbert.
Echtgenote is Trijntje Hindriks, ged. op 26-12-1717 te Kropswolde, dr. van Hindrik Roelofs en Wijpke Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Alberdina Hoving, ged. op 31-3-1737 te Kropswolde.

2.

 v 

Wijpke Hoving, ged. op 5-12-1738 te Kropswolde, overl. voor 1743.

3.

 v 

Wijpke Hoving, ged. op 25-12-1743 te Kropswolde.

4.

 v 

Jantje Hoving, ged. op 27-6-1751 te Kropswolde.
Tr. kerk op 5-5-1771 te Kropswolde.
Echtgenoot is Pieter Jans Smit, geb. circa 1750 te Hoogezand.

5.

 v 

Anna Hoving, ged. op 2-6-1754 te Kropswolde.
Tr. kerk op 17-4-1775 te Kropswolde.
Echtgenoot is Hindrik Reinders, geb. circa 1750 te Kropswolde.


VIIIc Egbert Egberts Hoving, geb. circa 1732 te Annerveen, overl. op 7-7-1813 te Anloo, zn. van
Egbert Egberts Hoving (zie VIIc) en Trijntje Harms.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 171, 67 jaar, boer, geh, 1k.
Tr. kerk op 13-11-1757 te Anloo.
Echtgenote is Geesje Harms, geb. te Annerveen, ged. op 19-8-1736 te Anloo, overl. op 19-7-1816 te Anloo, dr. van
Harm Claassen en Jacobje Harms Boontjes.
Bij overlijden wordt Harm Arents als vader genoemd.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 10-9-1758 te Anloo (get.: Jantje Harms van Annerveen), overl. voor 1765 te Annerveen.

2.

 v 

Trijntje Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 10-9-1758 te Anloo (get.: Margje Arents van Annerveen), overl. voor 1760.

3.

 v 

Trijntje Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 22-6-1760 te Anloo (get.: Jantje Harms van Annerveen), overl. op 22-3-1845 te Eexterveen.
Tr. kerk op 31-10-1779 te Anloo.
Echtgenoot is Reinder Harms Fransen, geb. op 12-1-1756 te Eexterveen, ged. op 25-1-1756 te Anloo (get.: Hilligje Harmens van Eexterveen), overl. op 30-7-1837 te Anloo, zn. van Harm Fransen en Grietje Gerrits, dienstmaagd in 1743.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 188, geh, 4k.
Kad. Atlas 1832 Sectie B no. 23.

4.

 m 

Harm Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 17-4-1763 te Anloo (get.: Jantje Harms van Eexterveen), overl. voor 1768 te Anloo.

5.

 v 

Jacobje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 13-1-1765 te Anloo (get.: Jantje Harms van Annerveen), overl. op 2-7-1827 te Anloo.
Tr. kerk op 16-2-1794 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Harms Poelmans, geb. te Eexterveen, ged. op 20-11-1763 te Anloo (get.: Lammigje Jans van Eexterveen), overl. op 20-6-1808 te Eexterveen, zn. van
Harm Harms Poelmans en Geesje Egberts Hoving.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 170, zoon van Harm Harms, geh, 1k.

6.

 m 

Harm Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 4-9-1768 te Anloo (get.: Jantje Harms van Annerveen).

7.

 m 

Egbert Egberts Hoving, geb. te Annerveen (zie IXa).

8.

 m 

Jan Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 25-1-1778 te Anloo (get.: Pietertje Harms van Eexterveen).


VIIId Harm Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 27-3-1735 te Gieten (get.: Beertje Alberts), zn. van
Egbert Egberts Hoving (zie VIIc) en Trijntje Harms.
Doopinschrijving te Anloo
SP 264 dl. 5 folio 409: Harm Egberts x Teelke Egberts van Eexterveen lenen 300 gulden van Anne Slotjes? , wed. Kooijmans te Assen. Het bedrag was door W. Hidding "voor ons en onze zwager Egbert Denting en kinderen" voldaan ter voldoening van kooppenningen dd. 1-6-1764.
SP 264 dl. 5 folio 410: Harm Egberts x Teelke Egberts van Eexterveen lenen 700 gulden van ette W. Lunsing dd. 6-1766.
SP 264 Deel 6 fol. 170: Teelke Egberts, wed. van Harm Hoving en kinderen van Eexterveen lenen van Tonnis Braams x Marchje Meursing van Eext 200 gulden op 15-11-1779.
SP 264 Deel 6 fol. 186: Harm Egberts x Teelke Egberts van Eexterveen lenen van Hindrik Berents x Jantje Jobing van Eext 550 gulden op 5-1765.

Otr. op 10-7-1757 te Anloo.
Echtgenote is Teelke Egberts, geb. te Eexterveen, ged. op 2-4-1736 te Anloo (get.: Jantje Hoving), dr. van
Egbert Luichjens en Petertje Jans Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Pietertje Harms Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 25-6-1758 te Anloo (get.: Bauwgje Lucas Steenge van Eexterveen), overl. op 18-3-1830 te Bonnerveen.
Otr. op 26-2-1797 te Anloo, tr. kerk op 26-3-1797 te Gieten.
Echtgenoot is Cornelis Hindriks Trip, landbouwer, geb. te Bonnerveen, ged. op 30-12-1752 te Gieten, overl. op 9-8-1837 te Bonnerveen, zn. van Hindrik Caspers en Fennigje Berents Trip.
OSA 1383 Bonnerveen huisnr. 94: 50, landbouwer, gehuwd, 1 kind.
HSR 1804 Bonnerveen: 2.
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 102.
Kad. Atlas 1832 Sectie C no. 154, 186, 366a.

2.

 v 

Trijntje Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 3-2-1760 te Anloo (get.: Geesje Egbert Hoving, hv. van Harm Harms van Eexterveen).

3.

 m 

Egbert Harms Hoving, geb. te Eexterveen (zie IXb).

4.

 m 

Egbert Harms Hoving, geb. te Eexterveen (zie IXc).

5.

 m 

Jan Harms Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 1-1-1768 te Anloo (get.: Grietje Jans Hoving van Annerveen), overl. op 29-5-1817 te Anloo.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 181, broer van Egbert Harms.

6.

 m 

Harm Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 4-11-1770 te Anloo (get.: Grietje Jans Hoving, hv, van Claas Harms van Eexterveen), overl. op 20-2-1816 te Zuidlaarderveen.


VIIIe Hindrik Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 15-1-1741 te Anloo, overl. op 18-3-1817 te Annerveen, zn. van
Egbert Egberts Hoving (zie VIIc) en Trijntje Harms.
SP 264 deel 7 folio 4 lening van 500 gulden door Hindrik Egberts Hoving x Frerikje Jans Hoving van Annerveen van ette B. Homan van Zuidlaren dd. 2-5-1791.
SP 264 deel 7 folio 6 lening van 150 gulden door Hindrik Egberts Hoving x Frerikje Jans Hoving van Annerveen van Albert Eppens; Engbert Hindriks voor zichzelf en als hoofdmomber over de 2 zoons van wijlen Jan Hindriks; Jantje Hindriks, erfgenamen van wijlen Hindrik Engberts en Hebbeltje Jans van Anloo dd. 2-5-1791. De schoonvader van Hindrik Egberts Hoving, Jan Hoving, had het geld op 19-4-1743 geleend.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 110, boer, geh, 8k
.
Tr. kerk op 15-11-1772 te Anloo.
Echtgenote is
Frerikje Jans Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 2-5-1751 te Anloo (get.: Trijntje Harms, hv. van Egbert Hoving van Annerveen), dr. van Jan Egberts Hoving (zie VIId) en Beertje Alberts.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Trijntje Hindriks Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 5-12-1773 te Anloo (get.: Jantje Jans Hoving van Annerveen), overl. op 11-11-1851 te Borger.
Otr. (1) op 24-4-1803 te Zuidlaren, tr. kerk op 24-4-1803 te Anloo.
Echtgenoot is Jochem Reints Nijmeijer, schoenmaker, geb. te Annerveen, ged. op 6-12-1761 te Anloo (get.: Aaltje Lucas Niemeijer, zuster van de moeder), overl. op 22-4-1822 te Zuidlaren, zn. van Reint Jochems, schoenmaker, en Jantje Lucas Nijmeijer.
Hij wordt in 1798 genoemd te Annerveen op huisnummer 123, ongehuwd.
[45]
Tr. (2) op 6-12-1823 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Berends Mulder, landbouwer, ged. op 19-3-1769 te Zuidlaren, overl. op 16-7-1846 te Zuidlaren, zn. van Berent Jans en Janna Harms Westenbrink.

2.

 v 

Albertje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 16-4-1775 te Anloo (get.: Grietje Hoving, hv. van Claas Harms van Eexterveen).

3.

 m 

Egbert Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 22-6-1777 te Anloo (get.: Aaltje Cornelis Hoving van Annerveen).

4.

 v 

Albertje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 6-12-1778 te Anloo (get.: Jantje Jans Hoving van Eexterveen).

5.

 m 

Jan Hindriks Hoving, geb. te Annerveen (zie IXd).

6.

 m 

Harm Hindriks Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 5-10-1783 te Anloo.

7.

 m 

Albert Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 22-1-1786 te Anloo.

8.

 v 

Lammigje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 2-12-1787 te Anloo, overl. op 6-3-1875 te Annerveen.
Tr. op 14-2-1812 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Harms de Jonge, geb. te Annerveen, ged. op 26-10-1788 te Anloo, overl. op 26-11-1874 te Annerveen, zn. van Harm Harms Poelmans en Trijntje Jans.

9.

 m 

Egbert Hindriks Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 18-4-1790 te Anloo, overl. op 1-10-1863 te Gasselte.

10.

 v 

Beertje Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 12-2-1792 te Anloo, overl. op 11-9-1822 te Buinerveen.
Tr. op 5-8-1815 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Geerts Ebels, ged. op 22-2-1795 te Wildervank, overl. op 17-3-1880 te Buinerveen, zn. van Geert Jans Hebeling en Beertje Roelofs.

11.

 m 

Jan Hindriks Hoving, geb. te Annerveen (zie IXe).


IXa Egbert Egberts Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 3-1-1773 te Anloo (get.: Margje Arents, hv. van Jan Hindriks van Eexterveen), overl. op 12-12-1848 te Eexterveen, zn. van
Egbert Egberts Hoving (zie VIIIc) en Geesje Harms.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 171, ong.
Otr. op 14-4-1805 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Harms de Jonge, geb. te Eexterveen, ged. op 31-3-1782 te Anloo, overl. op 30-7-1858 te Eexterveen, dr. van
Harm Harms Poelmans en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 23-3-1806 te Anloo.

2.

 m 

Harm Egberts Hoving, geb. op 7-9-1809 te Eexterveen (zie Xa).


IXb Egbert Harms Hoving, landbouwer, geb. te Eexterveen, ged. op 9-1-1763 te Anloo (get.: Geertruid Hindriks van Eexterveen), overl. op 9-9-1827 te Eexterveen, zn. van
Harm Egberts Hoving (zie VIIId) en Teelke Egberts.
Ook Egbert Lugies Hoving genoemd.
Otr. op 8-4-1804 te Anloo.
Echtgenote is Elsje Berents Meinders, geb. te Eexterveen, ged. op 31-1-1779 te Anloo (get.: Roelofje Hindriks van Eexterveen), overl. op 4-12-1857 te Eexterveen, dr. van Berent Jans Meinders en Geesje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Teelke Egberts Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 10-3-1805 te Anloo, overl. op 2-10-1847 te Eexterveen.
Tr. op 21-3-1831 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Willems Rosing, arbeider, geb. op 18-7-1806 te Eext, ged. op 27-7-1806 te Anloo, overl. op 2-1-1862 te Eexterveen, zn. van Willem Harms Rosing en Lammigje Hindriks Sijbering.

2.

 v 

Geesje Egberts Hoving, geb. op 18-10-1807 te Annen, ged. op 25-10-1807 te Anloo, overl. op 5-4-1880 te Anloo.
Tr. op 15-8-1829 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Hindriks Rijnberg, geb. te Annen, ged. op 31-1-1800 te Anloo, zn. van Hindrik Hindriks Rijnberg en Willemtje Lucas.

3.

 m 

Harm Egberts Luichjens, geb. op 20-7-1810 te Eexterveen, ged. op 12-8-1810 te Anloo, overl. op 25-7-1837 te Anloo.

4.

 m 

Berend Hoving, geb. op 17-4-1823 te Anloo (zie Xb).


IXc Egbert Harms Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 17-3-1765 te Anloo (get.: Geesje Egberts, hv. van Harm Harms van Eexterveen), overl. op 17-5-1837 te Anloo, zn. van
Harm Egberts Hoving (zie VIIId) en Teelke Egberts.
OSA 1383 Eexterveen: huisnr. 181, boer, geh, 1k.
Tr. kerk op 4-6-1797 te Anloo.
Echtgenote is Jeigje Jans Nijboer, geb. te Eexterveen, ged. op 8-5-1774 te Anloo (get.: Hindrikje Roelofs, hv. van Hindrik Arents van Annerveen), overl. op 25-3-1843 te Anloo, dr. van Jan Hindriks en Margje Arents.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Teelke Egberts Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 29-7-1798 te Anloo, overl. op 2-12-1869 te Eexterveen.
Tr. op 4-11-1825 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Poelman, landbouwer, geb. te Eexterveen, ged. op 16-12-1798 te Anloo, overl. op 15-6-1872 te Eexterveen, zn. van
Jan Harms Poelmans en Jacobje Hoving.

2.

 m 

Jan Egberts Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 20-7-1800 te Anloo, overl. voor 1802 te Eexterveen.

3.

 m 

Jan Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 27-6-1802 te Anloo, overl. voro 1806 te Eexterveen.

4.

 m 

Harm Egberts Hoving, geb. te Eexterveen, ged. op 22-4-1804 te Anloo.

5.

 m 

Jan Egberts Hoving, geb. op 12-5-1806 te Eexterveen (zie Xc).

6.

 v 

Marchien Egberts Hoving, geb. op 26-5-1808 te Anloo, ged. op 5-6-1808 te Anloo, overl. op 21-5-1861 te Eexterveen.
Tr. op 15-11-1832 te Anloo.
Echtgenoot is
Harm Egberts Hoving (zie Xa).

7.

 m 

Harm Egberts Hoving, geb. op 6-11-1810 te Eexterveen (zie Xd).

8.

 m 

Hindrik Egberts Hoving, geb. op 10-6-1813 te Anloo (zie Xe).

9.

 v 

Jantje Egberts Hoving, geb. op 11-12-1818 te Anloo, overl. op 9-3-1879 te Anloo.
Tr. op 26-3-1841 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Roelofs Sloots, geb. op 7-11-1815 te Anloo, overl. op 18-3-1887 te Anloo, zn. van Roelof Harms Sloots, landbouwer, en Feigje Harms Zondag.

10.

 m 

N.N. Hoving, geb. op 17-10-1860 te Bonnerveen, overl. op 17-10-1860 te Bonnerveen.


IXd Jan Hindriks Hoving, geb. te Annerveen, ged. op 3-4-1781 te Anloo, overl. op 11-1-1847 te Gieten, zn. van
Hindrik Egberts Hoving (zie VIIIe) en Frerikje Jans Hoving.
OSA 1383 Annerveen: huisnr. 110, ong.
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 115.

Tr. kerk op 3-4-1809 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Stevens, geb. te Eexterveen, ged. op 10-10-1772 te Anloo (get.: Fennigje Harms Poelmans van Eexterveen), overl. op 9-5-1840 te Gieterveen, dr. van Steven Jans en Hilligje Harms Poelmans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Steven Hoving, geb. op 3-9-1812 te Anloo (zie Xf).


IXe Jan Hindriks Hoving, landbouwer, geb. te Annerveen, ged. op 22-6-1794 te Anloo, zn. van
Hindrik Egberts Hoving (zie VIIIe) en Frerikje Jans Hoving.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 122d.
Bij overlijden wed. van Grietje Stevens. Bij overlijden wordt als geb. datum 15-3-1799 Anloo gegeven.

Tr. op 15-3-1817 te Anloo.
Echtgenote is Hilligje Jans Hoiting, geb. te Eexterveen, ged. op 22-12-1793 te Anloo, overl. op 28-11-1851 te Bonnerveen, dr. van Jan Cornelis Hoiting, landbouwer, en Lammigje Harms Poelmans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Jans Hoving, landbouwer, geb. op 1-7-1817 te Bonnerveen, overl. op 30-3-1878 te Bonnerveen.
Tr. op 31-12-1840 te Gieten.
Echtgenote is Roelfien Jacobs Trip, geb. op 3-3-1799 te Gieterveen, ged. op 10-3-1799 te Gieten, overl. op 20-7-1878 te Bonnerveen, dr. van Jacob Jacobs Trip en Lammigje Jans Nijmeijer.

2.

 m 

Jan Jans Hoving, geb. op 22-3-1820 te Gieten (zie Xg).

3.

 m 

Harm Hoving, geb. op 8-10-1822 te Gieten (zie Xh).

4.

 m 

Egbert Hoving, geb. op 2-8-1825 te Gieten (zie Xi).

5.

 m 

Jacob Hoving, geb. op 5-8-1828 te Gieterveen (zie Xj).

6.

 v 

Frerikje Hoving, geb. op 14-2-1831 te Gieten, overl. op 17-9-1885 te Bonnerveen.
Tr. op 21-2-1852 te Gieten.
Echtgenoot is Hindrik Poelman, arbeider, landbouwer, geb. op 24-4-1821 te Gieten, overl. op 16-3-1908 te Bonnerveen, zn. van Harm Harms Poelmans, landbouwer, en Hannichien Ottens.

7.

 v 

Lammichien Hoving, geb. op 5-8-1835 te Gieten, overl. op 6-8-1853 te Bonnerveen.


Xa Harm Egberts Hoving, landbouwer, geb. op 7-9-1809 te Eexterveen, ged. op 17-9-1809 te Anloo, overl. op 15-2-1865 te Anloo, zn. van
Egbert Egberts Hoving (zie IXa) en Grietje Harms de Jonge.
Tr. op 15-11-1832 te Anloo.
Echtgenote is
Marchien Egberts Hoving, geb. op 26-5-1808 te Anloo, ged. op 5-6-1808 te Anloo, overl. op 21-5-1861 te Eexterveen, dr. van Egbert Harms Hoving (zie IXc) en Jeigje Jans Nijboer.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeigje Hoving, geb. op 22-6-1836 te Eexterveen, overl. op 19-12-1900 te Eexterveen.
Tr. op 23-5-1862 te Anloo.
Echtgenoot is Evert Jans Hogenesch, geb. op 7-4-1832 te Anloo, overl. op 7-9-1908 te Gasselte, zn. van Jan Berends Hogenesch, landbouwer te Eexterveen, en Jantje Willems Steenge.

2.

 v 

Grietje Hoving, geb. op 5-9-1839 te Eexterveen, overl. op 28-9-1912 te Eexterveen.
Tr. op 9-5-1866 te Anloo.
Echtgenoot is Lucas Hogenesch, geb. op 19-12-1822 te Anloo, overl. op 14-5-1875 te Eexterveen, zn. van Jan Berends Hogenesch, landbouwer te Eexterveen, en Jantje Willems Steenge.

3.

 m 

Jan Hoving, geb. op 10-8-1845 te Eexterveen (zie XIa).


Xb Berend Hoving, landbouwer, geb. op 17-4-1823 te Anloo, overl. op 28-1-1883 te Anloo, zn. van
Egbert Harms Hoving (zie IXb) en Elsje Berents Meinders.
Tr.
Partner is Jantje Fransen, geb. op 19-9-1833 te Gieten, overl. op 3-3-1890 te Anloo, dr. van Hindrik Reinders Fransen, landbouwer, en Jantje Berents Meinders.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantien Hoving, geb. op 28-6-1852 te Eexterveen, overl. op 13-6-1907 te Eexterveen.
Tr. op 27-6-1874 te Anloo.
Echtgenoot is Geert Sloots, landbouwer, geb. op 18-2-1847 te Gieterveen, overl. op 2-10-1925 te Anloo, zn. van Jakob Sloots, landbouwer, en Jeichien Fransen.

2.

 v 

Elziena Hoving, geb. op 13-2-1872 te Eexterveen, overl. op 16-1-1942 te Gieten.
Tr. op 19-3-1892 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Poelman, landbouwer, geb. op 18-12-1866 te Bonnerveen, overl. op 2-3-1955, zn. van
Hindrik Poelman, arbeider, landbouwer, en Frerikje Hoving.


Xc Jan Egberts Hoving, geb. op 12-5-1806 te Eexterveen, ged. op 25-5-1806 te Anloo, overl. op 9-4-1847 te Eexterveen, zn. van
Egbert Harms Hoving (zie IXc) en Jeigje Jans Nijboer.
Tr. op 30-6-1828 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Hoiting, geb. op 16-2-1808 te Eexterveen, ged. op 28-2-1808 te Anloo, overl. op 2-9-1883 te Anloo, dr. van
Jan Cornelis Hoiting, landbouwer, en Lammigje Harms Poelmans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hoving, geb. op 7-8-1830 te Anloo (zie XIb).

2.

 m 

Egbert Hoving, geb. op 29-7-1832 te Anloo (zie XIc).

3.

 v 

Lammechien Hoving, geb. op 3-11-1834 te Anloo, overl. op 31-12-1891 te Anloo.
dr van Jan Hoving en Jantien Jans Hoiting.
Tr. op 15-10-1853 te Anloo.
Echtgenoot is Berend Fransen, landbouwer te Eexterveen, geb. op 8-6-1830 te Gieten, overl. op 7-12-1921 te Anloo, zn. van Hindrik Reinders Fransen, landbouwer, en Jantje Berents Meinders.

4.

 v 

Egbertien Hoving, geb. op 18-12-1836 te Anloo, overl. op 19-2-1903 te Eexterveen.
Tr. op 8-5-1879 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Braam, landbouwer, geb. op 19-10-1840 te Bonnerveen, overl. op 10-4-1901 te Eexterveen, zn. van Melle Berends Braam, landbouwer, en Jantje Boerma.


Xd Harm Egberts Hoving, geb. op 6-11-1810 te Eexterveen, ged. op 18-11-1810 te Anloo, overl. op 22-4-1881 te Anloo, zn. van
Egbert Harms Hoving (zie IXc) en Jeigje Jans Nijboer.
Tr. op 28-7-1838 te Anloo.
Echtgenote is Trijntje Willems Eggens, geb. op 23-5-1816 te Anloo, overl. op 20-7-1886 te Anloo, dr. van Willem Eggens en Lammigje Harms de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Hoving, geb. op 29-10-1838 te Eexterveen (zie XId).

2.

 v 

Jeigje Hoving, geb. op 2-2-1843 te Eexterveen, overl. op 29-8-1903 te Eexterveen.

3.

 m 

Willem Hoving, geb. op 12-1-1845 te Eexterveen (zie XIe).


Xe Hindrik Egberts Hoving, geb. op 10-6-1813 te Anloo, zn. van
Egbert Harms Hoving (zie IXc) en Jeigje Jans Nijboer.
Tr. op 18-3-1841 te Anloo.
Echtgenote is Geessien Hendriks Fransen, geb. op 23-8-1819 te Anloo, dr. van Hindrik Reinders Fransen, landbouwer, en Jantje Berents Meinders.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeichien Hoving, geb. op 7-1-1842 te Eexterveen, overl. op 23-3-1929 te Anloo.
Tr. op 3-3-1871 te Gieten.
Echtgenoot is Hendrik Meertens, timmerman, geb. op 17-8-1844 te Gieten, overl. op 2-8-1920 te Eexterveen, zn. van Hendrik Meertens, timmerman, en Janna Moek.

2.

 v 

Egbertien Hoving, geb. op 14-6-1850 te Eexterveen.
Tr. op 17-6-1875 te Anloo.
Echtgenoot is Lukas Fransens, landbouwer, geb. op 29-9-1826 te Anloo, overl. op 16-11-1917 te Gieterveen, zn. van Harm Reinders Fransen, landbouwer, en Harmina Lucas Thaden.

3.

 v 

Hinderkien Hoving, geb. op 2-7-1861 te Eexterveen, overl. op 21-1-1945 te Gieten.
Tr. (1) op 23-3-1889 te Gieten.
Echtgenoot is Hendrik Trip, landbouwer, geb. op 2-3-1859 te Bonnerveen, overl. op 11-10-1896 te Bonnerveen, zn. van Hendrik Trip, landbouwer, en Annechien Huizing.
Tr. (2) op 7-4-1900 te Gieten.
Echtgenoot is Berend Boor, landbouwer, geb. op 10-4-1874 te Bonnerveen, overl. op 15-11-1918 te Bonnerveen, zn. van Berend Boor, arbeider, landbouwer, en Eva van der Boor.


Xf Steven Hoving, arbeider, geb. op 3-9-1812 te Anloo, overl. op 30-10-1895 te Musselkanaal, zn. van
Jan Hindriks Hoving (zie IXd) en Grietje Stevens.
Tr. op 10-4-1858 te Gieten.
Echtgenote is Aaltje Friesema, geb. op 25-6-1825 te Slochteren, overl. op 31-12-1890 te Gieterveen, dr. van Douwe Jelles Friesema en Frouke Willers Wallemga.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hoving, geb. op 5-4-1859 te Wildervank, overl. op 21-6-1860 te Gieterveen.

2.

 v 

Frouwke Hoving, geb. op 22-2-1861 te Gieterveen, overl. op 1-3-1861 te Gieterveen.

3.

 v 

Grietje Hoving, geb. op 26-6-1862 te Gieterveen, overl. op 10-10-1927 te Stadskanaal.
Tr. op 8-6-1889 te Gieten.
Echtgenoot is Christiaan Buist, arbeider, geb. op 26-4-1863 te Nieuw-Buinen, overl. op 17-6-1949 te Musselkanaal, zn. van Jenne Buist en Elzien Jager.

4.

 m 

Jan Hoving, geb. op 18-1-1864 te Gieterveen (zie XIf).

5.

 m 

Koop Hoving, arbeider, geb. op 9-10-1866 te Gieterveen, overl. op 26-2-1897 te Wildervank.
Tr. op 12-9-1891 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Wijchers, geb. op 19-8-1868 te Eexterveensche Kanaal, dr. van Jan Fokkes Wijchers, weversknecht, en Simmigje van der Laan.


Xg Jan Jans Hoving, landbouwer, geb. op 22-3-1820 te Gieten, overl. op 15-7-1865 te Bonnerveen, zn. van
Jan Hindriks Hoving (zie IXe) en Hilligje Jans Hoiting.
Tr. (1) op 17-6-1843 te Anloo.
Echtgenote is Jacobje Poelman, geb. op 27-8-1823 te Gieten, overl. op 5-1-1861 te Bonnerveen, dr. van Jacob Jans Poelman, landbouwer, en Fennegien Hoiting.
Tr. (2) op 18-6-1862 te Gieten.
Echtgenote is
Hilligje Poelman, geb. op 15-6-1837 te Anloo, overl. op 12-4-1866 te Bonnerveen, dr. van Jacob Jans Poelman, landbouwer, en Fennegien Hoiting.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Hoving, geb. op 16-9-1843 te Gieterveen, overl. op 21-12-1861 te Bonnerveen.

2.

 v 

Fennechien Hoving, geb. op 13-4-1846 te Gieterveen.
Tr. (1) op 17-5-1871 te Gieten.
Echtgenoot is Egbert Poelman, landbouwer, geb. op 12-7-1839 te Bonnerveen, overl. op 17-9-1881 te Drouwenermond, zn. van Harm Harms Poelman, landbouwer, en Geesje Eggens Hulshof.
Tr. (2) op 17-3-1883 te Borger.
Echtgenoot is
Jan Trip, geb. op 26-1-1845 te Drouwenerveen, zn. van Hindrik Trip en Hindrikien Hilberts.

3.

 m 

Hendrik Hoving, geb. op 1-8-1849 te Bonnerveen, overl. op 14-7-1870 te Bonnerveen.

4.

 m 

Harm Hoving, geb. op 1-8-1849 te Bonnerveen, overl. op 30-6-1859 te Bonnerveen.

5.

 v 

Hilligje Hoving, geb. op 22-11-1852 te Bonnerveen, overl. op 26-2-1914 te Wildervank.
Tr. op 31-8-1872 te Gieten.
Echtgenoot is Otte Poelman, geb. op 12-1-1845 te Bonnerveen, overl. op 18-12-1925 te Gieten, zn. van Harm Harms Poelman, landbouwer, en Geesje Eggens Hulshof.

6.

 v 

Jacobje Hoving, geb. op 16-2-1856 te Bonnerveen, overl. op 27-12-1863 te Bonnerveen.

7.

 v 

Freerkien Hoving, geb. op 21-4-1859 te Bonnerveen, overl. op 18-10-1859 te Bonnerveen.

Uit het tweede huwelijk:

8.

 v 

Jacobje Hoving, geb. op 29-5-1865 te Bonnerveen, overl. op 23-6-1865 te Bonnerveen.


Xh Harm Hoving, landbouwer, geb. op 8-10-1822 te Gieten, overl. op 11-4-1885 te Nieuw-Buinen, zn. van
Jan Hindriks Hoving (zie IXe) en Hilligje Jans Hoiting.
Tr. (1) op 25-5-1850 te Gieten.
Echtgenote is Jacobje Speelman, geb. op 27-5-1827 te Bonnerveen, overl. op 5-6-1858 te Bonnerveen, dr. van Hindrik Jacobs Speelman, landbouwer, en Hilligje Thies van der Veen.
Tr. (2) op 5-11-1859 te Gieten.
Echtgenote is Feichien Nijboer, geb. op 31-10-1823 te Anloo, overl. op 9-11-1904 te Nieuw-Buinen, dr. van Harm Roelofs Nijboer, landbouwer, en Annigje Jacobs Speelman.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Hoving, geb. op 21-6-1851 te Bonnerveen (zie XIg).

2.

 m 

Hendrik Hoving, geb. op 14-6-1854 te Bonnerveen (zie XIh).

3.

 v 

Hillechien Hoving, geb. op 31-1-1857 te Bonnerveen, overl. op 25-2-1864 te Bonnerveen.

Uit het tweede huwelijk:

4.

 m 

Harm Hoving, landbouwer, geb. op 11-2-1862 te Bonnerveen, overl. op 2-12-1940 te Borger.
Tr. op 18-5-1892 te Borger.
Echtgenote is Jantje Oostinjer, geb. op 10-10-1857 te Wildervank, overl. op 12-9-1931 te Borger.

5.

 v 

Annechien Hoving, geb. op 30-12-1863 te Bonnerveen.
Tr. op 20-5-1886 te Borger.
Echtgenoot is Roelof Oostingh, landbouwer, geb. op 5-8-1856 te Nieuw-Buinen, overl. op 15-7-1912 te Nieuw-Buinen.

6.

 m 

Jacob Hoving, landbouwer, geb. op 14-3-1866 te Bonnerveen, overl. op 15-2-1930 te Groningen.
Tr. (1) op 18-7-1891 te Borger.
Echtgenote is Lena Gezina Annechien Petersen, geb. op 26-1-1869 te Onstwedde, overl. op 24-6-1904 te Borger.
Tr. (2) op 17-12-1904 te Borger.
Echtgenote is Grietje Gankema, geb. op 20-1-1886 te Gasselternijveenschemond, dr. van Jan Gankema en Jantje Bilder.


Xi Egbert Hoving, landbouwer, arbeider, geb. op 2-8-1825 te Gieten, overl. op 17-3-1886 te Bonnerveen, zn. van
Jan Hindriks Hoving (zie IXe) en Hilligje Jans Hoiting.
Tr. op 15-4-1848 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Fransen, geb. op 24-1-1828 te Gieten, overl. op 13-6-1908 te Gieten, dr. van
Hindrik Reinders Fransen, landbouwer, en Jantje Berents Meinders.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Hoving, geb. op 19-4-1844 te Eexterveen.

2.

 v 

Jantien Hoving, geb. op 23-7-1848 te Eexterveen, overl. op 3-1-1926 te Gieten.
Tr. op 4-6-1870 te Gieten.
Echtgenoot is Berend Hospers, arbeider, geb. op 25-8-1843 te Gieterveen, overl. op 19-3-1928 te Gieten, zn. van Jan Hospers, landbouwer, vervener, en Hinderkien Broekma.

3.

 v 

Hillechien Hoving, geb. op 6-7-1850 te Gieterveen, overl. op 28-11-1929 te Onstwedde.
Tr. op 16-5-1870 te Gieten.
Echtgenoot is Willem Huiting, landbouwer, geb. op 28-12-1845 te Bonnerveen, overl. op 6-2-1907 te Bonnerveen, zn. van Cornelis Jans Hoiting, landbouwer, en Geertje Hindriks Zandvoort.

4.

 v 

Hendrikje Hoving, geb. op 21-3-1852 te Gieterveen, overl. op 4-3-1929 te Gieten.
Tr. op 14-3-1874 te Gieten.
Echtgenoot is Kars Dekker, arbeider, geb. te Hoogezand, overl. op 17-1-1925 te Gieterveen, zn. van Pieter Karssens Dekker en Grietje Luitjes Vegter.

5.

 v 

Lammechien Hoving, geb. op 16-3-1854 te Gieterveen, overl. op 17-6-1934 te Anloo.
Tr. op 1-7-1871 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Poelman, geb. op 19-8-1842 te Eexterveen, overl. op 12-11-1921 te Eexterveen, zn. van Egbert Jans Poelman, landbouwer, en Jantje Jans de Jonge.

6.

 v 

Trientje Hoving, geb. op 22-2-1856 te Gieterveen, overl. op 5-2-1918 te Anloo.
Tr. op 6-5-1882 te Anloo.
Echtgenoot is Hendrik de Jonge, geb. op 30-3-1851 te Eexterveen, overl. op 4-1-1934 te Anloo, zn. van Jan Jans de Jonge, arbeider, en Geertruida Trip.

7.

 v 

Jacobje Hoving, geb. op 1-9-1858 te Gieterveen, overl. op 4-4-1931 te Wildervank.
Tr. (1) op 2-4-1887 te Gieten.
Echtgenoot is Roelof Eefting, boerenknecht, geb. op 16-7-1863 te Drouwen, overl. op 7-5-1896 te Borger, zn. van Lukas Eefting, arbeider, en Hinderkien Eitens.
Tr. (2) op 30-7-1898 te Wildervank.
Echtgenoot is Wolter Eling, arbeider, geb. op 18-3-1849 te Bonnen, overl. op 22-12-1918 te Wildervank, zn. van Hendrik Wolters Eling, koopman, en Trientje Arends Nijveen.

8.

 v 

Geessien Hoving, geb. op 12-3-1860 te Gieterveen, overl. op 12-10-1860 te Bonnerveen.

9.

 v 

Freerkien Hoving, geb. op 2-2-1862 te Gieterveen, overl. op 11-10-1921 te Bonnerveen.
Tr. op 7-7-1886 te Gieten.
Echtgenoot is Marcus Komduur, arbeider, geb. op 22-1-1861 te Gieten, overl. op 17-1-1949 te Gieten, zn. van Roelof Komduur, arbeider, en Janna Vos.

10.

 v 

Geesien Hoving, geb. op 2-1-1864 te Gieterveen, overl. op 7-1-1940 te Anloo.
Tr. (1) op 20-1-1883 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Vossekuil, arbeider, geb. op 26-9-1858 te Schipborg, overl. op 27-4-1925 te Anloo, zn. van Beert Vossekuil en Albertje Haddering.
Tr. (2) op 16-7-1926 te Gieten.
Echtgenoot is Marcus Komduur, arbeider, geb. op 22-1-1861 te Gieten, overl. op 17-1-1949 te Gieten, zn. van Roelof Komduur, arbeider, en Janna Vos.

11.

 m 

Jan Hoving, geb. op 31-3-1866 te Gieterveen, overl. op 20-5-1866 te Gieten.

12.

 m 

Jan Hoving, geb. op 30-5-1867 te Gieterveen (zie XIi).

13.

 v 

Jeichien Hoving, geb. op 14-1-1871 te Gieterveen, overl. op 26-1-1872 te Bonnerveen.


Xj Jacob Hoving, arbeider, geb. op 5-8-1828 te Gieterveen, overl. op 27-3-1858 te Bonnerveen, zn. van Jan Hindriks Hoving (zie IXe) en Hilligje Jans Hoiting.
Tr. op 12-8-1854 te Gieten.
Echtgenote is Grietien Groenwold, geb. op 8-11-1836 te Bonnerveen, overl. op 27-3-1919 te Bonnerveen, dr. van Jacob Barelts Groenwold, landbouwer, en Roelfien Jacobs Trip.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hoving, geb. op 6-2-1856 te Bonnerveen, overl. op 22-1-1857 te Bonnerveen.


XIa Jan Hoving, landbouwer, geb. op 10-8-1845 te Eexterveen, overl. op 25-3-1933 te Anloo, zn. van Harm Egberts Hoving (zie Xa) en Marchien Egberts Hoving.
Bij het huwelijk zijn de voogden over de bruid Willem Oosting Meertens en Frerik Meijeringh.
Tr. op 4-5-1871 te Gieten.
Echtgenote is Marchien Meijeringh, geb. op 4-8-1849 te Gasselte, overl. op 13-4-1915 te Anloo, dr. van Hindrik Hindriks Meijeringh, landbouwer, en Jantien Hamminga.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hoving, landbouwer, geb. op 9-4-1872 te Gieten.
Tr. op 12-3-1898 te Anloo.
Echtgenote is Marchien Hoving, geb. op 9-1-1871 te Eexterveen, overl. op 27-5-1918 te Drouwenermond, dr. van
Egbert Hoving (zie XIc) en Geesje Veldman.

2.

 m 

Harm Hoving, geb. op 6-11-1874 te Gieten (zie XII).

3.

 v 

Jantien Hoving, geb. op 28-8-1877 te Gieten, overl. op 27-1-1946 te Hoogezand.
Tr. op 14-5-1903 te Anloo.
Echtgenoot is Roelf Buining, landbouwer, geb. te Hoogezand.


XIb Jan Hoving, landbouwer, geb. op 7-8-1830 te Anloo, overl. op 27-1-1885 te Eexterveen, zn. van
Jan Egberts Hoving (zie Xc) en Jantje Hoiting.
Tr. op 3-5-1862 te Anloo.
Echtgenote is Elzina Hulshof, geb. op 1-5-1831 te Gieten, overl. op 1-1-1913 te Anloo, dr. van Egge Jacobs Jansen Hulshof, landbouwer, en Heiltje Meinders.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Riena Hoving, geb. op 31-7-1876 te Eexterveen.
Tr. op 8-11-1901 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Broeksma, grofsmid, geb. te Assen.


XIc Egbert Hoving, landbouwer, geb. op 29-7-1832 te Anloo, overl. op 4-6-1907 te Eexterveen, zn. van
Jan Egberts Hoving (zie Xc) en Jantje Hoiting.
Tr. op 20-6-1871 te Anloo.
Echtgenote is Geesje Veldman, geb. op 17-1-1840 te Gasselte, overl. op 14-6-1888 te Eexterveen, dr. van Egbert Geerts Veldman en Luchina Geerts Kelder.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Hoving, geb. op 24-1-1864 te Eexterveen, overl. op 23-5-1952 te Drouwenerveen.
Tr. op 31-5-1884 te Gieten.
Echtgenoot is Egbert Trip, landbouwer, geb. op 11-10-1857 te Bonnerveen, overl. op 20-1-1934 te Drouwenerveen, zn. van Harm Cornelis Trip, landbouwer, en Lammegien Komduur.

2.

 v 

Luchiena Hoving, geb. op 30-8-1870 te Eexterveen, overl. op 25-4-1931 te Borger.
Tr. op 26-5-1894 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Trip, landbouwer, geb. op 27-4-1870 te Bonnerveen, overl. op 4-7-1937 te Borger, zn. van Albert Jans Trip, landbouwer, en Aaltje Stavast.

3.

 v 

Marchien Hoving, geb. op 9-1-1871 te Eexterveen, overl. op 27-5-1918 te Drouwenermond.
Tr. op 12-3-1898 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Hoving, landbouwer, geb. op 9-4-1872 te Gieten, zn. van
Jan Hoving (zie XIa) en Marchien Meijeringh.

4.

 v 

Jeichien Hoving, geb. op 27-8-1875 te Eexterveen.
Tr. op 29-4-1899 te Gieten.
Echtgenoot is Jacob Trip, landbouwer, geb. op 23-5-1874 te Bonnerveen, overl. op 18-7-1946 te Nieuw-Buinen, zn. van Albert Jans Trip, landbouwer, en Aaltje Stavast.


XId Egbert Hoving, arbeider, geb. op 29-10-1838 te Eexterveen, overl. op 14-8-1899 te Eexterveen, zn. van
Harm Egberts Hoving (zie Xd) en Trijntje Willems Eggens.
Tr. op 23-4-1868 te Anloo.
Echtgenote is Hinderkien Ottens, geb. op 18-10-1839 te Gieten, overl. op 25-1-1909 te Eexterveen, dr. van Pauwel Ottens, arbeider, landbouwer, en Pietertje Popkes Strobos.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Harmtje Hoving, geb. op 24-11-1876 te Anloo, overl. op 30-11-1935 te Anloo.
Tr. op 11-5-1901 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Martens, landbouwer, geb. op 12-11-1876 te Gieterveen, zn. van Hendrik Martens en Roelfien Sijbering.
Huwelijk met Harmtje Hoving gescheiden op 26-5-1903.


XIe Willem Hoving, geb. op 12-1-1845 te Eexterveen, overl. op 10-2-1922 te Anloo, zn. van
Harm Egberts Hoving (zie Xd) en Trijntje Willems Eggens.
Tr. op 29-6-1872 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Meinders, geb. op 19-1-1853 te Eexterveen, overl. op 27-5-1929 te Anloo, dr. van Jakob Aalderts Meinders en Trientje Egberts de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Catharina Hoving, geb. op 8-5-1881 te Eexterveen.
Tr. op 9-5-1908 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Martens, landbouwer, geb. op 12-11-1876 te Gieterveen, zn. van Hendrik Martens en Roelfien Sijbering.
Huwelijk met Harmtje Hoving gescheiden op 26-5-1903.


XIf Jan Hoving, fabrieksarbeider, geb. op 18-1-1864 te Gieterveen, overl. op 10-1-1928 te Anloo, zn. van
Steven Hoving (zie Xf) en Aaltje Friesema.
Tr. op 23-3-1889 te Gieten.
Echtgenote is Dietje Hilbrink, geb. op 11-12-1867 te Annerveenschekanaal, overl. op 1-12-1929 te Anloo, dr. van Harmannus Hilbrink en Gezina Pekelder.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltina Hoving, geb. op 5-12-1889 te Eexterveensche Kanaal, overl. op 25-3-1894 te Gieterveen.

2.

 m 

Harmannus Hoving, geb. op 16-5-1893 te Gieterveen, overl. op 19-8-1893 te Gieterveen.

3.

 v 

Aaltiena Hoving, geb. op 15-11-1894 te Annerveensche Kanaal.
Tr. op 27-4-1918 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Huizing, arbeider, geb. op 31-5-1888 te Gieterveen, zn. van Geert Huizing, stoelenmaker, winkelier, en Elsien Schipper.


XIg Jan Hoving, landbouwer, geb. op 21-6-1851 te Bonnerveen, overl. op 31-5-1888 te Bonnerveen, zn. van
Harm Hoving (zie Xh) en Jacobje Speelman.
Tr. op 29-8-1877 te Gieten.
Echtgenote is Hinderkje Hoiting, geb. op 7-7-1855 te Gieten, overl. op 6-2-1934 te Gieten, dr. van Jacob Hoiting, landbouwer, en Froukje Huizing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Hoving, geb. op 6-6-1878 te Bonnerveen.
Tr. op 25-5-1901 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Udema, koopman, geb. te Windeweer, overl. op 4-4-1941 te Gieten, zn. van Waldrik Udema, koopman, en Renske Uilkens.

2.

 m 

Jacob Hoving, landbouwer, geb. op 7-9-1879 te Bonnerveen.
Tr. op 28-6-1904 te Gieten.
Echtgenote is Griet Ketelaar, geb. op 3-2-1874 te Gieterveen, dr. van Geert Ketelaar, landbouwer, bakker, en Grietje Speelman.

3.

 m 

Harm Hoving, geb. op 25-9-1880 te Bonnerveen, overl. op 18-3-1940 te Hoogeveen.
Tr. op 11-11-1904 te Borger.
Echtgenote is Johanna Paas, geb. op 10-10-1878 te Drouwenerveen, dr. van Hindrik Paas, landbouwer, en Geesje Trip.

4.

 m 

Harmannus Hoving, geb. op 5-12-1882 te Bonnerveen.
Tr. op 21-2-1914 te Gieten.
Echtgenote is Tonsien Brink, geb. op 12-9-1891 te Bonnerveen, dr. van Willem Brink, landbouwer, en Willemina Rosing.

5.

 m 

Hendrik Hoving, geb. op 4-8-1885 te Bonnerveen, overl. op 7-7-1898 te Groningen.

6.

 m 

Lambert Hoving, geb. op 14-3-1887 te Bonnerveen, overl. op 8-3-1901 te Bonnerveen.


XIh Hendrik Hoving, landbouwer, geb. op 14-6-1854 te Bonnerveen, zn. van
Harm Hoving (zie Xh) en Jacobje Speelman.
Tr. (1) op 15-5-1880 te Gieten.
Echtgenote is Aaltje Trip, geb. op 2-1-1860 te Bonnerveen, overl. op 21-4-1887 te Bonnerveen, dr. van
Harm Cornelis Trip, landbouwer, en Lammegien Komduur.
Tr. (2) op 28-5-1890 te Gieten.
Echtgenote is Hinderkien Poelman, geb. op 19-7-1864 te Bonnerveen, overl. op 31-7-1945 te Emmen, dr. van Jan Poelman, landbouwer, en Aaltje Huizing.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Harm Hoving, landbouwer, geb. op 17-1-1881 te Bonnerveen.
Tr. op 28-6-1905 te Borger.
Echtgenote is Jeizeline Jantine Blaakmeer, geb. te Hoogezand.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Jan Hoving, geb. op 5-6-1891 te Bonnerveen, overl. op 1-8-1991 te Bonnerveen.

3.

 v 

Jacobje Hoving, geb. op 19-7-1892 te Bonnerveen.
Tr. op 21-5-1912 te Borger.
Echtgenoot is Albertus Hospers, landbouwer, geb. op 17-10-1884 te Gasselternijveen, zn. van Harm Hospers en Roelfien Jonker.

4.

 m 

Jan Hoving, geb. op 5-6-1894 te Bonnerveen.

5.

 v 

Aaltje Hoving, geb. op 6-8-1896 te Bonnerveen.


XIi Jan Hoving, arbeider, geb. op 30-5-1867 te Gieterveen, overl. op 7-6-1928 te Dennenoord, Zuidlaren, zn. van Egbert Hoving (zie Xi) en Grietje Fransen.
Tr. op 5-9-1888 te Gieten.
Echtgenote is Hinderkien Slatius, geb. op 9-10-1863 te Gieten, overl. op 5-1-1943 te Borger, dr. van Hendrik Slatius, arbeider, en Jantien Bouws.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Hoving, geb. op 1-4-1889 te Zandvoort, Gieten.


XII Harm Hoving, landbouwer, geb. op 6-11-1874 te Gieten, overl. op 10-1-1945 te Gieten, zn. van Jan Hoving (zie XIa) en Marchien Meijeringh.
Tr. op 30-5-1903 te Gieten.
Echtgenote is Jacobje Hommes, geb. op 26-11-1874 te Gieten, overl. op 18-6-1964 te Wildervank, dr. van Harm Hommes, landbouwer, en Jantje Sijbring.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Hoving, geb. op 30-3-1904 te Gieten, overl. op 12-4-1976 te Groningen.
Tr. op 31-5-1927 te Gieten.
Echtgenoot is Willem Buiter, landbouwer, geb. op 23-1-1900 te Eext, overl. op 2-12-1982 te Groningen, zn. van Hendrik Buiter, landbouwer, en Heiltien Hogenesch.E-mail[1] Joosting Ordelen Etstoel pg. 338 d.d. 1558

[2] Joosting Ordelen Etstoel pg. 350 d.d. 1559

[3] Joosting Ordelen Etstoel pg. 371 d.d. 1560

<