drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie JOBING

laatste update: 1-10-2017

 

 

I Jacob Jobing, geb. circa 1600.
Op 4-4-1644 is Sijwart Tjarts te Groningen eiser tegen Jan Eisinge en Jacob Jobinge als mombers over het voorkind van de eiser, intervenierende voor Tije Geerts, meijer op Eijsinge te Eext. De eisers wil betaling van 19 daalder wegens kooppenningen ven een stuk veen. Er is een afkoopbrief van 9-3-1632.[1]
Op 15-6-1646 eist Jacob Jobing van Jan Hindriks muller te Eext schadevergoeding omdat Jan hem een gat in het hoofd zou hebben geslagen.[2]
Jan Hindriks Muller te Eext is op zijn beurt in 1647 eiser tegen Jacob Jobinge te Eext omdat die hem voor schelm, moordenaar en grafdief heeft uitgescholden.[3]
Jacob Jobinge te Eext is op 24-11-1647 eiser tegen Geert Oostinck te Taarloo. Het geschil betreft de erfenis van wijlen Sijert Jansen, gewezene huisvrouw van de verweerder. De eiser is een zoon van de nicht. De verweerder alhoewel gerechtigd bij huwelijkse voorwaarden tot de lijftucht van de goederen, heeft daarvan afstand gedaan ten behoeve van Remmelt Jansen te Uffelte en Arent Roelofs en Reijner Roelofs en consorten die nader in den bloede tot Sijert Jansen zouden staan als de eiser. Gaat naar volgende lotting.[4]
Op 15-6-1648 komt het geschil over de de erfenis van wijlen Sijert Jansen, huisvrouw van Geert Oostinck te Taarloo opnieuw voor de Etstoel. De eiser is Jacob Jobinge te Eext, de verweerders zijn nu Remmelt Jansen te Uffelte en Arent Roelofs en Reijner Roelofs en consorten. De eiser is een volle neef van de overledene, de verweerders zijn halve broeders kinderen. Volgens eiser staan de verweerders wegens de halve sibbe een graad verder in de verwantschap.[5]

Kind:

1.

 m 

Harm Jobing, geb. circa 1620 (zie II).


II Harm Jobing, geb. circa 1620, overl.
1701 te Eext, zn. van Jacob Jobing (zie I).
Harm Jobing te Eext is op 16-6-1647 eiser tegen Garbrant Pieters. Harm wil schadevergoeding wegens een verwonding.[6]
Op 22-5-1660 is er een geschil tussen Harmen Jobing van Eext, als man en voogd over zijn vrouw Harmtje Meijering tegen Johan Meijering, zijn schoonvader. De eis is de uitbetaling van het deel van de erfenis van Grietje Meijering (dit is Grietje Julsing, de weduwe van Albert Meijering), hen aangekomen door het overlijden van Jacobje Meijering, de schoonmoeder van Harmtje Meijering. Er wordt tevens verwezen naar huwelijkse voorwaarden tussen Harmen Jobing en zijn vrouw van 21-6-1648. In een later stuk is er sprake van huwelijkse voorwaarden van 22-1-1648. De eiser krijgt gelijk.[7],[8]
Op 7-11-1660 is Harm Jobinge te Eext als man en voogd van zijn huisvrouw Harmentjen Meijeringe eiser tegen Johan Meijeringe te Eext. Het betreft een geschil over de erfenis van Griete Meijering. Er is een staat en inventaris afgegeven, maar eiser denkt dat die niet klopt.[9]
Op 1-11-1671 is Harmen Jobing als momber van de kinderen van Hindrik Meijeringe en als volmacht van zijn medemombers en de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Meijeringe te Eext eiser tegen Albert Pieters en Jan Heerens nom. ux.. De eiser wil betaling van 25 daalder die Jan Meijering te Eext aan de ouders van verweerders huisvrouw geleend heeft. Volgens verweerder is de schuld wel 30 jaar oud.[10]
Harmen Berends te Bonnen, geen familie hebbende verklaart op 28-4-1685 in verband met zijn ouderdom afstand te doen van zijn goederen ten behoeve van Harmen Jobing en zoons te Eext. Op hun beurt verklaren zij om Harmen Berends in ruil daarvoor te onderhouden tot het eind van zijn leven.[11]
Harm Jobing wordt met een vol erf te Eext genoemd in 1672 en 1691/3.

Tr. kerk 1648.
Echtgenote is Harmtje Meijering, geb. circa 1630 te Eext, overl. op 8-1-1700 te Eext, dr. van Jan Meijering en Jacobje Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Jobing, geb. circa 1650 te Eext (zie IIIa).

2.

 m 

Jan Jobing, geb. circa 1650 te Eext (zie IIIb).

3.

 m 

Jacob Jobing, geb. circa 1660 te Eext.


IIIa Willem Jobing, geb. circa 1650 te Eext, zn. van Harm Jobing (zie II) en Harmtje Meijering.
Willem Jobing is op 18-11-1681 eiser tegen Evert Hindriks Mulder. De verweerder heeft eiser ten huize van Harm Willems te Eext uitgescholden
van een `micke´.[12] Op zijn beurt is Evert eiser tegen Willem wegens het schelden en gooien met een bierpul.[13]
Voor het laatst wordt hij genoemd in 1718 als ondertekenaar van een willekeur.[14]

Tr. kerk circa 1685.
Echtgenote is Harmtje Jans Hamming, geb. circa 1660 te Eext, overl. op 18-1-1705 te Eext, dr. van Jan Hamming en Aaltje Jans Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jacob Jobing, geb. te Eext (zie IVa).

2.

 m 

Jan Jobing, geb. te Eext, ged. op 18-3-1688 te Anloo, overl. voor 1696 te Eext.

3.

 m 

Hindrik Jobing, ged. op 26-10-1689 te Anloo, overl. op 10-1-1701 te Eext.

4.

 v 

Aaltje Jobing, geb. te Eext, ged. op 10-4-1692 te Anloo, overl. voor 1693 te Eext.

5.

 v 

Aaltje Jobing, geb. te Eext, ged. op 2-4-1693 te Anloo, overl. na 1736 te Eext.
Tr. kerk op 11-10-1716 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Jans Udding, geb. te Eext, ged. op 3-11-1689 te Anloo, overl. na 1736 te Eext, zn. van Jan Udding en Jantje Jans.

6.

 m 

Jan Willems Jobing, geb. te Eext (zie IVb).

7.

 m 

Harm Jobing, geb. te Eext, ged. op 16-4-1699 te Anloo, overl. op 29-8-1699 te Eext.

8.

 v 

Harmtje Jobing, geb. te Eext, ged. op 30-6-1700 te Anloo.

9.

 v 

Hindrikje Jobing, geb. te Eext, ged. op 4-3-1703 te Anloo, overl. op 1-12-1704 te Eext.


IIIb Jan Jobing, geb. circa 1650 te Eext, zn. van Harm Jobing (zie II) en Harmtje Meijering.
Tr.
Partner is Jantje Jans, geb. voor 1660, overl. op 21-4-1695 te Eext.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Jobing, geb. te Eext, ged. op 21-10-1677 te Anloo.
Tr. kerk (1) voor 1700.
Echtgenoot is Roelof Meijering, geb. circa 1680 te Eext, overl. voor 1722, zn. van Hindrik Meijering en Jacobje Jans Meijers.
Op 13-4-1722 wordt er een staat en inventaris van de goederen van wijlen Roelof Meijering en Aaltje Jobing opgemaakt en worden er mombers benoemd over de kinderen. De kinderen zijn Geesje Meijering, Jantje Meijering, Roelof Meijering en Jacobje Meijering.
De hoofdmomber is Berent Geerts van vaderszijde, de medemombers zijn Geert Hindriks van vaderszijde en jonge Jan Jobing en Jacob Hamming van moederszijde. Aaltje Jobing hertrouwt met Jan Hindriks. Er is land mandelig met Jan Jobinge en Jacob Meijering, land mandelig met Geert Hindriks en Jacob Meijering, land mandelig met de weduwe en kinderen van Geert Meijering en land mandelig met de weduwe en kinderen van Geert Meijering en de beide Jacob Meijerings. Ook zijn er goederen afkomstig uit de erfenis van Jacobje Jobing, zuster van Aaltje Jobing. Er is een schuld van 100 gulden aan Lambert Coops te Dalen.
[15]
Op 12-1-1733 is er een momberrekening door de mombers. Er zijn onder andere uitgaven aan Jacob Meijering voor "penningen", aan Jacob Hamming, aan Jan Jobing voor de "halfscheit" van een deel van de inventaris en aan Lambert Coops wegens de helft van een afgeloste obligatie.
[16]
In 1741 is er een laatste momberrekening. De kinderen zijn Geesje Meijering gehuwd met Jan Hachting van Drouwen; Jantje Meijering; Jacobje Meijering gehuwd met Hindrik Ottens Meijering en Roelof Meijering. Alle kinderen zijn meerderjarig en ontslaan hun mombers.
[17]
Tr. kerk (2) op 5-4-1722 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Hindriks, geb. circa 1695 te Eext.

2.

 m 

Jacob Jobing, geb. te Eext, ged. op 27-7-1679 te Anloo, overl. op 16-1-1684 te Eext.

3.

 v 

Jantje Jobing, geb. te Eext, ged. op 26-6-1681 te Anloo.

4.

 v 

Annigje Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-6-1684 te Anloo.
Tr. kerk op 11-10-1716 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Hamming, geb. te Eext, ged. op 6-1-1684 te Anloo, zn. van Jan Hamming en Trijntje Hindriks.

5.

 m 

Jan Jobing, geb. te Eext (zie IVc).

6.

 v 

Grietje Jobing, geb. te Eext, ged. op 2-9-1688 te Anloo, overl. voor 1742.
Tr.
Partner is Jacob Ottens Meijering, geb. te Eext, ged. op 4-3-1688 te Gieten, overl. voor 1742, zn. van Otto Meijering en Aaltje Hamming.
Op 4-5-1742 worden over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Ottens Meijering en Grietien Jobing mombers benoemd. Dit zijn Albert en Bartelt Meijering van vaderszijde en Jacob Hamming en Jan Jobing van moederszijde. De kinderen zijn Otto, Jan, Jacob, Albert en Aaltje.
[18]

7.

 v 

Jacobje Jobing, geb. te Eext, ged. op 14-6-1692 te Anloo, overl. op 22-1-1705 te Eext.


IVa Jacob Jobing, geb. te Eext, ged. op 24-1-1686 te Anloo, overl. voor 1754 te Eext, zn. van
Willem Jobing (zie IIIa) en Harmtje Jans Hamming.
Jacob Jobing wordt in het haardstedenregister genoemd te Eest met 4 paarden in 1742. In 1754 wordt zijn weduwe genoemd met een vol erf.
Tr. kerk op 11-10-1716 te Anloo.
Echtgenote is Roelofje Alberts, geb. te Anloo, ged. op 11-10-1696 te Anloo, overl. na 1759 te Eext, dr. van Albert Eppens, mulder, en Jantje Egberts.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margje Jobing, geb. circa 1717 te Eext, overl. voor 1794 te Eext.

2.

 m 

Hindrik Jobing, geb. te Eext, ged. op 29-1-1719 te Anloo, overl. voor 1794 te Eext.

3.

 v 

Harmtje Jobing, geb. te Eext, ged. op 24-12-1719 te Anloo, overl. voor 1726 te Eext.

4.

 v 

Jantje Jacobs Jobing, geb. te Eext, ged. op 3-8-1721 te Anloo, overl. 1794 te Eext.
Tr. kerk op 8-11-1750 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Berents, geb. te Eext, ged. op 9-9-1703 te Anloo, overl. op 9-2-1789 te Eext, zn. van Berent Geerts, schoenmaker, en Aaltje Meijering.
HIndrik Berents koopt op 25-8-1751 land van Jan Hebeling vor 129 gulden.
[19]
Hendrik Berents van Eext nom. ux. Jantien Jobinge en als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen is voor de Etstoel op 29-6-1756 eiser tegen Albert Jobinge en zijn minderjarige broer Willem Jobinge te Eext. De eiser wil betaling van 477-17-4 wegens de eerste termijn van afkooppenningen waarvoor genoemde Albert Jobinge en zijn moeder Roeloffijn Alberts weduwe Jacob Jobinge als moeder van haar minderjarige zoon Willem Jobinge de eiser hebben afgekocht. De eiser wordt in het gelijk gesteld.
[20]
Rabbe Aalderts en Grietje Jans van Annen lenen op 27-4-1757 150 gulden van Hindrik Berents en Jantje Jacobs Jobing van Eext.
[21]
Hindrik Koiter en Trijntje Roelofs van Eext lenen op 24-2-1761 50-20 van Hindrik Berents en Jantje Jobing van Eext.
[22]
In 1765 lenen Harm Egberts en Teelke Egberts van Eexterveen 550 gulden van Hindrik Berents en Jantje Jobing.
[23]

Voorblad van de bijbel van Hindrik Berents


Zijn weduwe wordt genoemd in 1797 te Eext: huisno. 253, boerin, weduwe met 3 kinderen.
[24]
Hindrik Berents wordt in de haardstedenregisters te Eext genoemd met twee paarden in 1774 en 1784.

5.

 m 

Willem Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-8-1723 te Anloo, overl. voor 1733.

6.

 m 

Albert Jobing, geb. te Eext (zie Va).

7.

 v 

Harmtje Jobing, geb. te Eext, ged. op 24-11-1726 te Anloo, overl. 1810 te Eext.
Tr. kerk op 10-11-1754 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Meursing, geb. te Eext, ged. op 4-3-1722 te Anloo, overl. na 1810 te Anloo, zn. van Otto Boeles Meursing en Wennigje Tebinge.
Boele Meursing; Jan Meursing gehuwd met Harmtje Jobing lenen 1000 gulden van Hindrik Meijers gehuwd met Cornelisje Alberts van Eext op 1-5-1755.
[25]
In 1778 lenen de broers Boele Meursing en Jan Meursing van Eextg 800 gulden van Tonnis Jans Braams en zijn vrouw Marchje Meursing.
[26]
Boele Meursing en Jan Meursing worden in het haardstedenregister van Eext genoemd in 1784 met een vol erf.

Boerderij Jan Meursing[27]

8.

 m 

Willem Jobing, geb. te Eext (zie Vb).


IVb Jan Willems Jobing, geb. te Eext, ged. op 3-5-1696 te Anloo, overl. na 1742 te Eext, zn. van
Willem Jobing (zie IIIa) en Harmtje Jans Hamming.
Jan Willems Jobing wordt in het haarstedenregister van Eext genoemd in 1742 met een heukerswinkel en aangeslagen voor drie paarden. In 1754 is er sprake van de weduwe van Jan Jobinge.
Tr. kerk op 5-11-1730 te Anloo.
Echtgenote is Hindrikje Berents, geb. circa 1700 te Bonnerveen, overl. voor 1767 te Eext, dr. van Berent Tonnis en Jantje Barelts Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 23-9-1731 te Gieten, overl. op 15-1-1775 te Eext.
Hij is gedoopt in Gieten, maar de doopinschrijving is te vinden in Anloo. In de haardstedenregisters wordt hij genoemd in 1764 en 1774 met een half erf.
Tr. kerk op 9-10-1768 te Anloo.
Echtgenote is Frerikje Boeles Julsing, geb. te Eext, ged. op 10-6-1737 te Anloo, overl. op 10-10-1810 te Eext, dr. van Boele Freriks Meursinge Julsing en Jantje Coops.
Bij overlijden geen kinderen nagelaten.

2.

 v 

Jantje Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 23-11-1732 te Anloo.

3.

 v 

Berent Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 1-8-1734 te Anloo (get.: Grietje Berents van Bonnerveen, zuster van de moeder.), overl. voor 1743.

4.

 m 

Hindrik Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 29-7-1736 te Anloo.

5.

 v 

Gijseltje Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-6-1738 te Anloo.
Tr. kerk op 29-9-1765 te Anloo.
Echtgenoot is
Albert Jobing (zie Va).

6.

 m 

Harm Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 14-8-1740 te Anloo (get.: Jantje Jobing).

7.

 m 

Berent Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 20-1-1743 te Anloo (get.: Lammegien Berents, hv van de schoolmeester van Gieten).


IVc Jan Jobing, geb. te Eext, ged. op 17-10-1686 te Anloo, zn. van
Jan Jobing (zie IIIb) en Jantje Jans.
Er is een huwelijkscontract tussen Jan Jobing en Jantien Meijering van 1-12-1717. Het huwelijkscontract wordt ondertekend door Jacob Meijering, Jan Jobing, Hindrik Meijering en Jantien Meijering. Het huwelijkscontract geeft haar als een dochter van Hindrik Meijering en Jacobje Meijers. Er is een broer Jacob Meijering, die Jantje voor 3200 gulden heeft afgekocht van de ouderlijke boedel.
[28]

Handtekening onder het h.c. van 1717[29]


Kinderen geboren te Eext: Jacob, Jacobje, Hindrik en Jan Jobing.

Tr. kerk 1717.
Echtgenote is Jantje Hindriks Meijering, geb. te Eext, ged. op 20-5-1689 te Anloo, dr. van
Hindrik Meijering en Jacobje Jans Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jacob Jobing, geb. te Eext, ged. op 18-10-1716 te Anloo.

2.

 v 

Jacobje Jobing, geb. circa 1718 te Eext, overl. voor 1782 te Eext.
Tr. kerk op 9-11-1749 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Jans Homan, geb. te Eext, ged. op 15-1-1730 te Anloo, overl. voor 1782 te Eext, zn. van Jan Willems Homan en Hindrikje Roelofs Boelens.
Het haardstedenregister van Eext geeft hem in 1764 en 1774 als volle boer.
[30] In 1784 worden de zoons van Willem Homan voor vol aangeslagen.
Op 11-6-1782 verzoeken Jannes Homan en Roelof Homan, kinderen van wijlen Willem Homan en vrouw Jacobje Jobing te Eext om hun eigen goederen te mogen beheren. Ze geven aan respectievelijk 25 en 22 jaar oud te zijn. Het verzoek wordt toegekend.
[31]

3.

 m 

Hindrik Jans Jobing, geb. te Eext (zie Vc).

4.

 m 

Jan Jobing, geb. te Eext, ged. op 19-7-1722 te Anloo.


Va Albert Jobing, geb. te Eext, ged. op 6-5-1725 te Anloo, overl. op 12-11-1794 te Eext, zn. van
Jacob Jobing (zie IVa) en Roelofje Alberts.
Albert Jobing wordt genoemd met een vol erf in 1764, 1774 en 1784 te Eext.
Albert Jobing te Eext is op 25-11-1783 eiser voor de Etstoel tegen Jan Homan, Jacob Homan, Hindrik Homan, Jannes Homan en Roelof Homan te Eext
De verweerder hebben zonder medeweten een eikenbos genaamd het Reepjesveen verkocht aan Albert Meursing voor 190-0-0, terwijl eiser mede-eigenaar is. Het stuk grond was in vieren gedeeld: het zuidelijk aan Harm Meijering en consorten, het oostelijke aan Albert Meursing en Berent Homan, het noordelijke aan de gemene boer en het westelijke deel het deel dat hier betwist wordt. In 1675 was dit betwiste stuk toebedeeld aan Barelt Julsing, Hendrik Ottens en Meindert Jans. Barelt Julsinge had als erfgenaam zijn zoon Roelof Julsinge, uit wiens boedel Jacob Jobinge, de vader van eiser, diens aandeel had gekocht. Door uitboedeling van Alberts enige zuster is hij enige representant van zijn vader.
Volgens verweerders heeft Hendrik Ottens van zijn schoonvader Harm Meijering een kwart waardeel gekregen, waaronder een slag in het reepjesveen. Grietien Ottens, dochter van Hendrik Ottens was gehuwd met Willem Homan en heeft haar drie zuster afgekocht. Willem Homan liet twee zoons na, Jan Homan en Barelt Homan, van wie de verweerders afstammen. Zij hebben dit stuk altijd bezeten als afstammelingen van Hendrik Ottens. Eiser heeft nog een kaart van landmeter Hommes. De eiser krijgt geen gelijk.
[32]
Jantje Pieters, weduwe van Lammert Harms van Eext en haar kinderen lenen op 21-2-1788 85 gulden van Albert Jobing.
[33]
Tr. kerk op 29-9-1765 te Anloo.
Echtgenote is
Gijseltje Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-6-1738 te Anloo, dr. van Jan Willems Jobing (zie IVb) en Hindrikje Berents.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jacob Jobing, geb. te Eext, ged. op 1-2-1767 te Anloo (get.: Aaltje Harms, hv. van Lucas Udding van Eext), overl. voor 1795.


Vb Willem Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-3-1733 te Anloo (get.: Cornelisje Alberts), overl. op 3-1-1784 te Eext, zn. van Jacob Jobing (zie IVa) en Roelofje Alberts.
Tr. kerk op 9-4-1752 te Kropswolde.
Echtgenote is Geesje Hindriks, ged. op 3-10-1728 te Kropswolde, dr. van Hindrik Willems en Elligje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jacob Jobing, ged. op 6-7-1755 te Kropswolde.

2.

 v 

Hindrikje Willems Jobing, ged. op 9-7-1758 te Kropswolde, overl. op 24-5-1851 te Kropswolde.

3.

 v 

Egbertje Jobing, ged. op 1-2-1761 te Kropswolde.


Vc Hindrik Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-9-1720 te Anloo, overl. op 2-6-1791 te Eext, zn. van Jan Jobing (zie IVc) en Jantje Hindriks Meijering.
Tr. kerk op 9-12-1770 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Jans, geb. circa 1733 te Bonnen, overl. op 11-9-1806 te Eext, begr. op 18-9-1806 te Anloo.
OSA 1383 Eext: huisnr. 237, 65 jaar, boerin, 2k, wed.
Volgens overlijdensinschrijving geboren te Bonnen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hendriks Jobing, geb. te Eext (zie VI).

2.

 v 

Jantje Hendriks Jobing, geb. te Eext, ged. op 22-8-1773 te Anloo (get.: Hindrikje Geerts, hv. van Willem van Echten van Eext), overl. op 13-5-1789 te Eext.

3.

 v 

Margje Jobing, geb. te Eext, ged. op 4-6-1775 te Anloo (get.: Jeigje Homan, hv. van Hindrik Homan van Eext), overl. op 12-5-1807 te Eext, begr. op 20-5-1807 te Anloo.
Otr. op 9-11-1800 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Meursing Braams, belastingpachter, wethouder van Anloo, lid van de Provinciale Staten van Drenthe 1835-1848, geb. te Eext, ged. op 3-5-1766 te Anloo (get.: Trijntje Meursing, hv. van Jan Meijering van Eext), overl. op 27-1-1848 te Eext, zn. van Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, en Margje Alberts Meursing.
Hij wordt in 1797 te Eext genoemd op huisnr. 261, pachter, ongehuwd.[34]


VI Jan Hendriks Jobing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 13-1-1771 te Anloo (get.: Trijntje Geerts, huisvrouw van Hindrik Wessels van Eext), overl. op 15-3-1853 te Eext, zn. van Hindrik Jans Jobing (zie Vc) en Grietje Jans.
Jan Jobing woont in 1797 te Eext, ongehuwd, op huisnummer 237.[35]
Uit het huwelijk met Jacobje Hindriks Homan worden twee kinderen geboren te Eext, Hindrik Jobing gehuwd met Marchien Homan (zie XIIIl.4) en Hindrik Homan Jobing gehuwd met Jantien Zegering. De beide grootvaders zijn dus vernoemd, vandaar twee maal een Hindrik als zoon, die volwassen wordt.

Otr. (1) op 18-5-1800 te Anloo.
Echtgenote is Jacobje Hindriks Homan, geb. te Eext, ged. op 16-5-1776 te Anloo (get.: Aaltje Homan van Eext), overl. op 10-11-1813 te Eext, dr. van Hindrik Homan, brouwer, en Jeigje Homan.
Tr. (2) op 2-11-1815 te Anloo.
Echtgenote is Albertien Harms Kors, geb. op 26-12-1793 te Anloo, ged. op 29-12-1793 te Anloo, overl. op 17-12-1879 te Anloo, dr. van Harm Arents Kors en Annegien Harms Moek.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Jans Jobing, geb. te Eext (zie VIIa).

2.

 m 

Hindrik Homan Jobing, geb. op 25-2-1806 te Eext (zie VIIb).

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Jacob Jans Jobing, geb. op 26-2-1816 te Anloo (zie VIIc).

4.

 v 

Grietien Jobing, geb. op 5-12-1820 te Anloo, overl. op 13-12-1893 te Anloo.
Tr. op 16-6-1849 te Anloo.
Echtgenoot is Otte Mulder, landbouwer, geb. op 26-12-1819 te Anloo, overl. op 18-7-1899 te Anloo, zn. van Jan Jans Mulder, landbouwer, en Jacobje Ottens.

5.

 v 

Jantje Jobing, geb. op 2-6-1823 te Eext, overl. op 17-8-1916 te Gieten.
Tr. op 22-5-1849 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Ottens, landbouwer, geb. op 1-1-1817 te Bonnen, overl. op 23-4-1866 te Gieten, zn. van Jan Harms Ottens, grutter, landbouwer, en Aaltje Berents Hogenesch.

6.

 m 

Harm Jobing, geb. op 21-2-1826 te Anloo (zie VIId).


VIIa Hindrik Jans Jobing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 26-12-1802 te Anloo, overl. op 16-8-1872 te Eext, zn. van Jan Hendriks Jobing (zie VI) en Jacobje Hindriks Homan.
Tr. op 25-5-1830 te Anloo.
Echtgenote is Marchien Homan, geb. op 1-9-1811 te Eext, ged. op 8-9-1811 te Anloo, overl. op 28-3-1890 te Eext, dr. van Otto Jacobs Homan, kerkvoogd, landbouwer, en Jantje Tonnis Braams, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

N.N. Jobing, geb. op 17-6-1831 te Eext, overl. op 17-6-1831 te Eext.

2.

 v 

Jacobje Jobing, geb. op 23-8-1832 te Eext, overl. op 29-8-1868 te Bronneger.
Tr. op 1-6-1864 te Anloo.
Echtgenoot is Geert Nijenhuis, landbouwer, geb. op 8-10-1822 te Bronneger, overl. op 13-4-1895 te Bronneger, zn. van Willem Nijenhuis, landbouwer, en Geesien Dunning.

3.

 m 

Otto Jobing, geb. op 21-2-1835 te Eext (zie VIIIa).

4.

 m 

Jan Jobing, landbouwer, geb. op 27-6-1837 te Eext, overl. op 24-6-1905 te Eext.

5.

 v 

Jantien Jobing, geb. op 13-12-1839 te Eext, overl. op 9-1-1917 te Eext.
Tr. op 11-11-1834 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Braams, geb. op 11-11-1834 te Eext, overl. op 11-11-1834 te Anloo, zn. van Tonnis Alberts Braams, landbouwer, en Geertje Gerrits Mellens.


VIIb Hindrik Homan Jobing, landbouwer te Gieten, wethouder van Gieten vanaf 1851-1872, geb. op 25-2-1806 te Eext, ged. op 9-3-1806 te Anloo, overl. op 3-6-1882 te Gieten, zn. van Jan Hendriks Jobing (zie VI) en Jacobje Hindriks Homan.
Tr. op 22-5-1838 te Gieten.
Echtgenote is Jantien Zegering, geb. op 21-2-1814 te Gieten, overl. op 21-11-1896 te Gieten, dr. van Willem Zegering, landbouwer, en Marchijn Braams.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Jobing, geb. op 12-4-1839 te Gieten, overl. op 3-12-1903 te Gieten.
Tr. op 8-8-1866 te Gieten.
Echtgenoot is Albert Jan Prins, landbouwer, geb. op 9-1-1841 te Gasselte, overl. op 18-3-1926 te Gieten, zn. van Frederik Hendrik Prins en Wubbina Rolina Abbing.

2.

 v 

Marchien Homans Jobing, geb. op 15-8-1841 te Gieten, overl. op 11-9-1841 te Gieten.

3.

 v 

Marchje Jobing, geb. op 9-9-1842 te Gieten, overl. op 20-7-1916 te Gieten.
Tr. op 3-9-1873 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Hogenesch, landbouwer, geb. op 30-12-1837 te Gieten, overl. op 14-6-1931 te Gieten, zn. van Thie Berends Hogenesch, landbouwer, en Jantien Buiting.

Jan Hogenesch

4.

 m 

Jan Jobing, geb. op 9-1-1845 te Gieten, overl. op 29-12-1855 te Gieten.

5.

 v 

Willemina Jobing, geb. op 4-9-1847 te Gieten, overl. na 1894.
Tr. op 18-5-1876 te Gieten.
Echtgenoot is Geert Hidding, landbouwer, geb. op 3-3-1849 te Annerveensche Kanaal, overl. op 6-1-1894 te Eexterveensche Kanaal, zn. van Remmelt Hidding en Jantje Niemeijer.

6.

 m 

Willem Jobing, geb. op 30-1-1850 te Gieten, overl. op 11-11-1851 te Gieten.

7.

 m 

Willem Jobing, geb. op 21-10-1852 te Gieten, overl. op 1-11-1852 te Gieten.

8.

 v 

Jeichien Jobing, geb. op 29-4-1854 te Gieten, overl. op 19-5-1926 te Gieten.
Tr. op 18-5-1883 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Meijeringh, landbouwer, geb. op 4-7-1849 te Gasselte, overl. op 1-5-1931 te Gieten, zn. van Jan Jans Meijeringh, landbouwer, en Jantje Hogenesch.

Jan MeijeringJeichien Jobing


VIIc Jacob Jans Jobing, landbouwer, geb. op 26-2-1816 te Anloo, overl. op 3-1-1897 te Anderen, zn. van Jan Hendriks Jobing (zie VI) en Albertien Harms Kors.
Tr. op 9-5-1844 te Anloo.
Echtgenote is Wennechien Hamming, geb. op 14-1-1819 te Anloo, overl. op 13-10-1858 te Anderen, dr. van Jan Harms Hamming, landbouwer, en Grietje Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Jobing, geb. op 18-2-1845 te Anderen (zie VIIIb).


VIId Harm Jobing, landbouwer, geb. op 21-2-1826 te Anloo, overl. op 3-11-1896 te Eext, zn. van Jan Hendriks Jobing (zie VI) en Albertien Harms Kors.
Tr. op 15-5-1858 te Anloo.
Echtgenote is Grietien Wiering, geb. op 15-3-1831 te Anloo, overl. op 2-7-1915 te Anloo, dr. van Hendrik Wiering, timmerman, en Jacobje Homan.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Alberdina Jobing, geb. op 22-8-1860 te Eext, overl. op 14-3-1939 te Eext.
Tr. op 11-5-1883 te Anloo.
Echtgenoot is Otto Homan, landbouwer, geb. op 8-10-1850 te Eext, overl. op 10-10-1936 te Eext, zn. van Jacob Homan, landbouwer; wethouder te Anloo, en Jantien Julsing.
Hij is de eerste directeur van de in mei 1895 in gebruik genomen zuivelfabriek te Eext.

Otto Homan en Alberdina Jobing[36]


VIIIa Otto Jobing, landbouwer, geb. op 21-2-1835 te Eext, overl. op 27-2-1917 te Eext, zn. van Hindrik Jans Jobing (zie VIIa) en Marchien Homan.
Tr. op 22-6-1866 te Anloo.
Echtgenote is Hendrika Braams, geb. op 17-7-1837 te Eext, overl. op 15-9-1917 te Eext, dr. van Tonnis Meursinge Braams, landbouwer te Eext; lid van de gemeenteraad Anloo; wethouder Anloo 1865-1867, en Alida Abbing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Jobing, geb. op 29-11-1872 te Eext, overl. op 9-6-1923 te Eext.
Tr. op 7-6-1895 te Anloo.
Echtgenoot is Jakob Homan, landbouwer, geb. op 23-2-1870 te Eext, overl. op 30-5-1907 te Eext, zn. van Willem Homan, landbouwer te Eext, en Alberdina Dieters.

Jakob Homan en Marchien Jobing[37]Boerderij van Jakob Homan aan de Hoofdstraat 25 te Eext[38]


VIIIb Jan Jobing, geb. op 18-2-1845 te Anderen, overl. op 5-8-1903 te Anderen, zn. van Jacob Jans Jobing (zie VIIc) en Wennechien Hamming.
Tr. op 29-4-1876 te Anloo.
Echtgenote is Hillechien Huizing, geb. op 19-7-1851 te Anderen, overl. op 4-4-1884 te Anloo, dr. van Tale Huizing, landbouwer, en Jantien Smeenge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Thale Jobing, landbouwer, geb. op 3-11-1879 te Anderen, overl. op 1-10-1941 te Anloo.
Tr. op 31-5-1902 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Boerma, geb. op 19-5-1875 te Anderen, overl. op 14-6-1953 te Anloo, dr. van Jans Boerma, landbouwer, en Jantje Homan.E-mail[1] Etstoel 14 deel 11 folio 311 d.d. 4-4-1644

[2] Etstoel 14 deel 12 folio 260 d.d. 15-6-1646

[3] Etstoel 14 deel 13 folio 40 d.d. 16-6-1647

[4] Etstoel 14 deel 13 folio 154 d.d. 24-11-1647

[5] Etstoel 14 deel 13 folio 234 d.d. 15-6-1648

[6] Etstoel 14 deel 13 folio 39 d.d. 16-6-1647

[7] Etstoel 14 deel 17 folio 285 d.d. 22-5-1660

[8] Etstoel 14 deel 17 folio 307 d.d. 22-5-1660

[9] Etstoel 14 deel 17 folio 37 d.d. 7-11-1660

[10] Etstoel 14 deel 22 folio 5 d.d. 1-11-1671

[11] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 120 d.d. 28-4-1685

[12] Etstoel 14 deel 25 folio 17 d.d. 8-11-1681

[13] Etstoel 14 deel 25 folio 18 d.d. 8-11-1681

[14] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 70 d.d. 9-12-1718

[15] Schultenprotocol 266 deel 1 folio 301 d.d. 13-4-1722

[16] Schultenprotocol 266 deel 3 folio 60 d.d. 12-1-1733

[17] Schultenprotocol 266 deel 3 folio 489 d.d. 13-1-1741

[18] Schultenprotocol 266 deel 4 folio 147 d.d. 4-5-1742

[19] OSA 1785 pg. 4457 d.d. 25-7-1751

[20] Etstoel 14 deel 52 folio 58v d.d. 29-6-1756

[21] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 166 d.d. 27-4-1757

[22] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 201 d.d. 24-2-1761

[23] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 186 d.d. 5-1765

[24] OSA 1383

[25] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 428 d.d. 1-5-1755

[26] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 153 d.d. 6-5-1778

[27] De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan

[28] Toegang 328 Archief Meijering inv. no. 3 d.d. 1-12-1717

[29] Toegang 328 Archief Meijering inv. no. 3 d.d. 1-12-1717

[30] OSA 868

[31] Etstoel 14 deel 62 folio 212v d.d. 11-6-1782

[32] Etstoel 14 deel 63 folio 159 d.d. 25-11-1783

[33] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 101 d.d. 21-2-1788

[34] OSA 1383

[35] OSA 1383

[36] Met dank aan Hendrik Jan Homan

[37] Met dank aan Hendrik Jan Homan

[38] Met dank aan Hendrik Jan Homan