drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie JULSING

laatste update: 1-10-2017

 

 

I Jan Julsing, geb. voor 1570.
Op 3-3-1601 is Johan Julsinge eiser tegen Tijmen Uddinge. Johan wil een inventaris van de goederen van Johanna Camptuin, omdat Johan wegens zijn huisvrouw Aleit en consorten de naaste erfgenamen van Johanna zouden zijn. Hij moet binnen drie weken bewijzen dat Tijmen de goederen van Johanna onterecht gebruikt.[1]
In 1612 worden er twee Jan Julsing´s te Eext genoemd, met 28 1/4 mud en 21 mud.[2]
Jan Julsing te Eext is op 21-4-1628 eiser tegen Jan Bebinge, betreffende de aflossing van een akker, genaamd de Heesenakker, die de schoonvader van de eiser, Jan Camptuin, aan verweerder heeft overgedragen.[3]

Tr.
Partner is Aleit Camptuin, dr. van Jan Camptuin.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Barelt Julsing, geb. circa 1595 te Eext (zie II).


II Barelt Julsing, ette voor het Oostermoer van 1649 tot 1668, geb. circa 1595 te Eext, overl. op 20-2-1686 te Eext, zn. van Jan Julsing (zie I) en Aleit Camptuin.
Barelt Julsinge van Eext als volmacht van de eigenaren van de Eexter Vijssel is op 4-6-1632 eiser tegen Jan Meijerinck te Eext. Het betreft een eikenboom, die door de verweerder gekapt zou zijn in de Vijssel.[4] Op dezelfde datum is hij eiser tegen Geert MIjering betreffende 3 bomen die verweerder gekapt heeft, en aan de eisers zouden toekomen. Eiser krijgt gelijk.[5]
Barelt Julsinge, Roelof Sickinge, Luitjen Willinge en Lambert Sickinge mombers van de kinderen van wijlen Egbert Julsinge en Alijt Sickinge verzoeken op 10-12-1639 om goedkeuring van de verkoop van goederen te Eext.[6]
Barelt Julsingh als volmacht van de buren te Eext is eiser op 17-6-1640 tegen Geert Poelman te Eexterveen voor wie de erfgenamen van vrouw Bouwe Entens en vrouw Gracia Entens intervenieren. De verweerder zou turf gegraven hebben op buurgrond. Er is sprake van een willekeur d.d. 1505 en d.d. 2-6-1557.[7]
Op 16-5-1650 hebben Jan Meijeringe te Eext met zijn zwagers Harmen Meursinge, Albert Meursinge en Willem Meursinge een geschli met Barelt Julsinge en Jan Homans te Eext over land.[8]
Op 25-6-1651 is Barelt opnieuw volmacht van de buren van Eext. Nu is er een geschil met jr. Roedolf Loedewijk Coenders kapitein. De jonker heeft een invaart laten openmaken, die de buren van Eext haden laten insmijten op gerechtelijk bevel.[9]

Tr. kerk op 8-12-1618 te Gasselte.
Echtgenote is Lammigje Aling, geb. circa 1595 te Gasselte, dr. van Jan Aling en Adelheit? N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Julsing, geb. circa 1620 te Eext, overl. na 1693 te Eext.
Tr. kerk 1654.
Echtgenoot is Johan Homan, geb. circa 1620 te Zeegse, begr. op 31-1-1690 te Eext, zn. van Freerk Homan, landbouwer te Zeegse.
In 1654 is Geert Willems op plaats 1 te Zeegse nog meijer van Roelof en Freerk Homan. In 1658 wordt deze Geert Willems genoemd als meijer van Johan Homan.
[10]
Op 27-5-1657 is er een proces tussen jhr. Joachim Frans Ubbena en Johan Homan te Zeegse "om seeckere affgravinge bij en voorgenomen aan de Westerijdt van de Segerse-esch".
[11] In 1658 procedeert dezelfde jonker tegen Jan Luitjens en Geert Willems, meijers van Johan Homan en consorten te Zeegse.[12]
Op 12-11-1666 is jhr. Ubbena te Bunne de eiser tegen Egbert Jansen Varver als volmacht van zijn halfbroer Johan Varver en Roelof Varver voor zich zelf of zijn weduwe of erfgenamen, samen met Hendrik Homan te Vries en Johan Homan te Eext.
[13]
Uit een stuk van 13-11-1693 blijkt dat Willem, Jan en Frerik Homan zonen zijn van Johan Homan en Jantje Julsing.
[14] Vrijwel zeker heeft Johan Homan zijn aandeel in de boerderij te Zeegse verkocht aan zijn R.K. neef Johan in Groningen.
Johan Homan is door zijn huwelijk met de rijke boerendochter Jantje Julsing naar Eext verhuisd. Hij zal één van de boerderijen van zijn schoonvader Barelt Julsing overgenomen hebben. Het bezit van deze tak van de Homan´s wordt gestaag uitgebreid. In 1754 bijvoorbeeld zijn maar liefst drie van zijn nakomelingen volle boeren in Eext.
[15] Zie hiervoor ook de inleiding.

2.

 m 

Barelt Julsing, geb. voor 1620 te Eext (zie IIIa).

3.

 v 

Aaltje Julsing, geb. circa 1620 te Eext.
Tr. kerk op 25-10-1646 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Harm Claassen Hemsing, geb. circa 1620, zn. van Claas Hermans en N.N. Hemsing.
Harm Claassen Hemsing en Aaltje Julsing zijn vrouw zijn lidmaat te Zuidlaren in 1652.
Jan Egberts en Barelt Julsing als mombers over de kinderen van wijlen Harmen Claessen Hemsing te Zuidlaren en Aeltjen Julsing verzoeken op 12-11-1678 om goedkeuring van de verkoop van onroerend goed te Diever.
[16]

4.

 m 

Jan Julsing, geb. circa 1620 te Eext (zie IIIb).


IIIa Barelt Julsing, geb. voor 1620 te Eext, overl. circa 1675 te Eext, zn. van
Barelt Julsing (zie II) en Lammigje Aling.
Barelt Julsinge de jongere en consorten zijn op 8-6-1669 eisers tegen Albert Meursinge te Eext. De verweerder zou een schuur op de buurmarke van Eext gezet hebben voor een deel voor de bansedeur van de eiser. Eiser wil dat de schuur afgebroken wordt.
[17]
Barelt is in 1683 voogd over de kinderen van zijn zwager Hendrick Ottens.
[18]
Jacob Ottens, Baerelt Julsinge en Albert Meyeringe, mombers over de drie onmondige kinderen van Hindrick Ottens te Eext zijn op 11-6-1683 eisers tegen Willem Homan als gehuwd met de oudste dochter van Hindrick Ottens en
als zodanig beheerder van de boedel. De eisers willen een staat en inventaris van tilbare goederen. Volgens de verweerder zijn de goederen zijn eigendom vanwege het huwelijkscontract d.d. 20-8-1681.
[19]
Barelt Julsing de Jonge wordt in het haardstedenregister van 1672 te Eext genoemd met een vol erf. In 1691 wordt de weduwe van Barelt Julsing genoemd als keuter.

Tr. kerk circa 1655.
Echtgenote is Wennigje Ottens, geb. voor 1635 te Gieten, overl. na 1702, dr. van Jan Ottens en Aaltje ten Heest.
Barelt was in 1683 voogd over de kinderen van zijn zwager Hendrick Ottens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Julsing, geb. circa 1655 te Eext, overl. op 15-2-1733 te Eext.
Tr.
Partner is Jan Homan, ette voor het Oostermoer van 1692 tot 1735, geb. circa 1655 te Eext, overl. circa 1735 te Eext, zn. van
Johan Homan en Jantje Julsing.
Jan Homan woont met zijn broer Frederik op dezelfde boerderij als zijn vader te Eext.
In het haardstedenregister van Eext van 1691, 1692 en 1693 staat hij vermeld als volle boer, dat wil zeggen aangeslagen voor 4 paarden.
[20]
Het lidmatenregister van Anloo omstreeks 1700 geeft: Jan Homan en zijn vrouw Hindrikje te Eext.
Op 12-10-1714 compareerden de ette Homan en de kinderen van Frederik Homan. Zij worden aangesproken door de markegenoten van Gasselte om het bouwland door Berend Elinge in gebruik te laten ten behoeve van een nieuw grondschattingsregister.
[21]

Handtekening van Jan Homan in 1680[22]In het Boerschap Eext door Egbert van Drielst

2.

 m 

Frederik Julsing, geb. circa 1660 te Eext (zie IVa).

3.

 m 

Rudolf van Julsingha, geb. circa 1675 (zie IVb).


IIIb Jan Julsing, geb. circa 1620 te Eext, zn. van Barelt Julsing (zie II) en Lammigje Aling.
Johan Julsing te Eext als man en momber van zijn vrouw Gijsseltje Meijering is eiser tegen Jacobje Meursinge weduwe van Hindrik Meijering als voogdes van haar minderjarige dochtertje, en Wennigje Ottens weduwe van Pieter Meijering voor zich en als rechthebbende van haar kind, overleden na de dood van zijn vader. De eiser wil dat de verweerders als boedelhouders van de ouderlijke boedel van zijn vrouw staat en inventaris geven en de boedel scheiden. Volgens de verweerders is de eiser afgekocht.[23]
Kinderen: Jan en Jacobje Julsing.

Tr. kerk circa 1657.
Echtgenote is Gijsseltje Meijering, geb. circa 1625, dr. van N.N. Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Jansen Julsing (Camptuins), geb. circa 1660 te Eext (zie IVc).

2.

 v 

Jacobje Jans Julsing, geb. circa 1665.
Zij wordt genoemd als lidmaat te Anloo ca. 1700.
Tr.
Partner is Pieter Jans Coops, geb. circa 1675 te Anderen? Zn. van Jan Arends Coops en Luigjen N.N.
Pieter Coops wordt in de haardstedenregister te Anderen genoemd met 4 paarden in 1742 en 3 in 1754. (Mogelijk dat deze vermelding zijn kleinzoon betreft).


IVa Frederik Julsing, geb. circa 1660 te Eext, overl. voor 1703 te Eext, zn. van Barelt Julsing (zie IIIa) en Wennigje Ottens.
Reinder Oosting gehuwd met Frerikje Meursing te Plankensloot, Jantien Coops weduwe Boele Meursing en kinderen Lambert Meursing, Frerikjen Meursing en Hindrikjen Meursing te Eext, en de kinderen van wijlen Harm Meursing of Julsing met namen Carst Julsing te Groningen, Gerrit Suiringe gehuwd met Hendrikjen Julsing te Schipborg en Arent Roelofs Huisingh gehuwd met Jantien Julsing te Rolde geven aan dat hun zwager en oom Jan Meursinge te Eext gewoond hebbende in 1743 daar in stilte is vertrokken, en ze hebben sinds 30 jaar niets meer gehoord. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van zijn goederen.[24]
Tr. kerk circa 1690.
Echtgenote is Hindrikje Meursing, geb. circa 1670 te Eext, overl. na 1718 te Eext, dr. van Boele Meursing en Frerikje Harms Sloots.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Bartelt Meursing, geb. te Eext (zie Va).

2.

 m 

Jan Julsing, geb. te Eext, ged. op 21-10-1694 te Anloo, overl. op 3-6-1751 te Eext.
In doopboek zoon van Jan Julsing en Hendrikje Meursing. Op 2-12-1751 geeft Boele Meursinge van Eext de erfenis aan van 3000 gulden van broer Jan Meursinge, overleden 3-6-1751 te Eext. Boele is samen met zijn broer Harmen Julsinge en zwager Reiner Schipper de erfgenaam.
[25]

3.

 m 

Harm Freriks Julsing, geb. te Eext (zie Vb).

4.

 m 

Boele Freriks Meursinge Julsing, geb. te Eext (zie Vc).

5.

 v 

Frerikje Freriks Julsing, geb. circa 1703 te Eext.
Otr. op 19-3-1735 te Anloo, tr. kerk op 1-5-1735 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Reinder Alberts Oosting, geb. te Waterhuizen, ged. op 3-6-1714 te Westerbroek, zn. van Albert Reinders en Jantje Roelofs.
Reinder Alberts wordt als schipper genoemd in het haardstedenregister van Zuidlaren in 1743. In 1754 en 1764 alleen als Reinder Alberts, in 1774 als Reinder Oosting, en in 1784 wordt de weduwe van Reinder Oosting genoemd.

6.

  

N.N. Julsing, geb. op 8-1-1704 te Eext, overl. op 8-1-1704 te Eext.


IVb Rudolf van Julsingha, schulte Sappemeer, geb. circa 1675, zn. van
Barelt Julsing (zie IIIa) en Wennigje Ottens.
Op 16-6-1716 geeft de ette Barelt Homan de verkoop aan voor zijn oom de schulte Julsinga van Sappemeer van een verkocht stuk land.
Op 1-5-1693 lenen Roelof Julsing en zijn vrouw Aaltien Abbringe 500 gulden van Jan en Harmen Meijering, gebroeders te Eext.
[26]
R. Julsinga, verwalter schulte en Aaltien Abbringe ehel. wonende te Sappemeer, verkopen op 11-3-1699 aan Roert Gerrits en Jantien Wolters ehelieden wonende bij de Kalkwijk, de overdracht van een stuk groenland gelegen bij Kalkwijk voor 330 Gulden.
[27]
Op 1-8-1699 compareren Schulte Rudolph Julsingha en de deugdzame Aaltje Abbringh ehelieden wonende te Sappemeer. Zij verkopen aan Jan Barelds en Marrichje Barelds een huis, eerd- ende nagelvast met de overdracht van een heemstede in Sappemeer zo de kopers tegenwoordig bewonen voor 900 gulden.
[28]
Schulte Rudolph Julsingha en Aeltien Abberingh ehelieden verkopen op 1-4-1700 aan de Peter Clasen en Martien Arents ehel. een stuck veen en dal, liggende in de Oude Vriesche Compagnie voor 440 gulden, en daarenboven nog twee zilveren dukatons voor de verkopers vrouw.
[29]
De mombers van de minderjarige kinderen van wijlen redger L. Eilers en Margareta Julsingh geven aan dat drost R. van Echten tot Echten d.d. 8-2-1734 toestemming heeft gegeven om samen met de oom van de pupil J. Julsinga schulte te Sappemeer te verkopen een eiken bos, mandelig met genoemde oom, afkomstig van de grootvader Roelof Julsinga. Dr. A.J. ter Borgh is een van de mombers.
[30]
Tr. kerk voor 1693.
Echtgenote is Aaltje Abbring, geb. circa 1660, dr. van Roelof Abbring en Grietje Aring.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margaretha van Julsingha, ged. op 17-9-1699 te Sappemeer.
Tr. kerk op 4-6-1723 te Sappemeer.
Echtgenoot is Lambertus Eijlerts, redger.

2.

 m 

Jan van Julsingha, geb. circa 1700 (zie Vd).


IVc Jan Jansen Julsing (Camptuins), geb. circa 1660 te Eext, overl. op 5-9-1703 te Eext, zn. van
Jan Julsing (zie IIIb) en Gijsseltje Meijering.
Otto Meursing, de weduwe van Jan Julsinge en Willemtien Meijers tot Gieten geven in 1725 de erfenis aan van Cornelis Sloots te Gieten van 3000 gulden.
[31]
Tr. kerk 1692 te Anloo.
Echtgenote is Lammigje Boelens Meursing, geb. voor 1674 te Eext, dr. van
Boele Meursing en Frerikje Harms Sloots.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Boele Jans Julsing, geb. circa 1695 te Eext, overl. circa 1757.
Op 31-5-1757 geeft Hindrik Julsing van Eext met consorten de erfenis aan van hun broer Boele Julsing.[32]

2.

 m 

Jacob Jans Julsing, geb. te Eext (zie Ve).

3.

 m 

Hindrik Jans Julsing, geb. te Eext (zie Vf).

4.

 v 

Gijsseltje Julsing, geb. circa 1700 te Eext.
Otr. op 10-7-1734 te Groningen, tr. kerk op 22-8-1734 te Anloo.
Echtgenoot is Cornelis Hindriks Nieuwmeijer, geb. circa 1700 te Helpen.
Bij de ondertrouw is voor haar aanwezig Jacob Julsing als broer.
Genoemd als provinciemeijer te Essen.

5.

 m 

Jan Julsing, geb. te Eext, ged. op 8-9-1700 te Anloo.


Va Bartelt Meursing, geb. te Eext, ged. op 22-10-1691 te Anloo, overl. voor 1721, zn. van Frederik Julsing (zie IVa) en Hindrikje Meursing.
Tr. kerk op 13-9-1716 te Anloo.
Echtgenote is Jacobje Tebinge, geb. te Anderen, ged. op 25-3-1694 te Anloo, overl. na 1749, dr. van Jan Tebinge en Aaltje Coops.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frerik Meursing, geb. te Eext, ged. op 18-4-1718 te Anloo.

2.

 m 

Bartelt Meursing, geb. te Eext, ged. op 31-3-1720 te Anloo.


Vb Harm Freriks Julsing, geb. te Eext, ged. op 4-9-1698 te Anloo, zn. van Frederik Julsing (zie IVa) en Hindrikje Meursing.
Harm Julsing van Schipborg leent 300 gulden van Jannes Homan van Gieten op 25-4-1764.[33]
Harm Julsing van Schipborg en drie kinderen, o.a. Harm Julsing en Hindrikje Julsing lenen 200 gulden van H. Hidding van Schipborg op 14-6-1753.[34]
Harm Julsing van Schipborg en drie kinderen, o.a. Harm Julsing en Hindrikje Julsing lenen 100 gulden van Annegje Tonnis en kinderen van Schipborg op 4-6-1753.[35]
Harm Julsinge te Grolloo als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen en Hindrikjen Julsinge, erfgenamen van Hindrikjen Hilbrants, weduwe Willem Woerdinge is voor de Etstoel eiser tegen Hindrik Langejans te Grolloo en Roelof Lucas, gehuwd met Aaltijn Woerdinge te Grolloo als erfgenamen van Willem Woerdinge. Het betreft de scheiding van mandelige goederen. Bij testament hebben de echtelieden elkaar lijftocht gegeven. Willem Woerdinge is overleden voor Hindrikjen Hilbrants.[36]

Tr. kerk op 13-4-1727 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Karst Hilbrants, geb. circa 1700 te Grolloo, dr. van Carst Hilbrants en Hindrikje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Harms Julsing, geb. te Schipborg? Ged. op 29-2-1728 te Rolde.
Tr. kerk (1) op 30-8-1750 te Rolde.
Echtgenoot is Jannes Hartgers, ged. op 16-9-1725 te Groningen, overl. circa 1754, zn. van Jannes Hartgers en Catharina Garstink.
Otr. (2) op 23-6-1754 te Zuidlaren, tr. kerk op 23-6-1754 te Anloo.
Echtgenoot is Gerrit Suring, geb. te Roerlo, Zutphen.
SP 264 dl. 5 folio 312: Gerrit Suiring x Hindrikje Julsing van Schipborg lenen 196 gulden van Geert Wilming x Stijntje Vlieghuis van Coevorden dd. 1-1769.
SP 264 Deel 6 fol. 143: Hindrikje Julsing, wed. van Gerrit Suring van Schipborg lenen van brouwer Jan Tiddens en Hindrikje Sissing van Zuidlaren 564-18 gulden op 4-2-1779
.

2.

 m 

Harm Harms Julsing, geb. circa 1730 te Rolde.

3.

 v 

Jantje Julsing, geb. te Grolloo, ged. op 1-1-1730 te Rolde, overl. circa 1788.
Otr. (1) op 3-4-1757 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Huising, ged. op 29-7-1731 te Rolde, zn. van Jan Huising en Ida Neeps.
SP 220 deel 4 folio 2? 3-1-1769
Gebeurtenis: Momberbenoeming, inventaris, huwelijkscontract
Ouders: Hindrik Huising en Jantje Julsing
Plaats:
Hoofdmomber: Tonnis Gerrits te Rolde
Medemombers: Willem Remmelts Haange te Grolloo; Carst Julsing te Groningen; Gerrit Suiring te Schipborg;
Namen kinderen: Ida Huising; Jantje Huising
Bijzonderheden: Jantje hertrouwt met Arent Roelofs van Peize. Er is sprake van mandelig bezit met mr. Gerrit Tonnis en Jan Huising. Jantje Julsing heeft een tante Hindrikje Hilbrants weduwe Woerding, waarvan ze erfgenaam is. Er is ook een scheiding van goederen met Jan Huising.

Tr. kerk (2) op 12-3-1769 te Rolde.
Echtgenoot is Arent Roelofs Huising, herbergier en brouwer te Rolde, geb. circa 1740 te Peize, zn. van Roelof Arents en Antje Popken.
SP 220 deel 5 folio 164 1-9-1788
Gebeurtenis: Momberbenoeming, inventaris
Ouders: wijlen Arent Roelofs te Rolde en wijlen Jantje Julsing
Plaats:
Hoofdmomber: Barelt Barelts van Peize gehuwd met de vaders zuster Zwaantje Roelofs
Medemombers: Popke Martinus, volle neef vader; Lambert Floris te Zwinderen en Jannes Homan te Eext, beide volle nichten van de pupillen, gehuwd met een dochters van Hindrikje Julsing.
Namen kinderen: Roelof Arents Huising; Rijkje Arents Huising.

4.

 m 

Karst Harms Julsing, ged. op 6-3-1735 te Rolde.
Registratie: 10-05-1764, Groningen
Bruidegom Kars Julsing
Bruid Annegjen Everts Ketelaar
Bruidegoms zijde Harm Julsingh, vader
Bruidegoms zijde Hindrikjen Julsing, zuster
Bruidegoms zijde Jantien Julsing, zuster
Bruids zijde Evert Ketelaar, vader
Bruids zijde Jantjen Roekes, moeder
.
Otr. op 5-5-1764 te Groningen, tr. kerk op 6-6-1764 te Groningen.
Echtgenote is Annigje Everts Ketelaar, geb. te Groningen, dr. van Evert Ketelaar en Jantje Roekes.

5.

 m 

Frerik Harms Julsing, geb. te Grolloo, ged. op 23-8-1739 te Rolde, overl. voor 1742 te Rolde.

6.

 m 

Frerik Harms Julsing, geb. te Grolloo, ged. op 15-4-1742 te Rolde.


Vc Boele Freriks Meursinge Julsing, geb. te Eext, ged. op 5-6-1701 te Anloo, overl. 1769 te Eext, zn. van Frederik Julsing (zie IVa) en Hindrikje Meursing.
Boele Julsing wordt in het haarstedenregister genoemd met een vol erf in 1742, 1754 en 1764. In 1774 wordt de weduwe van Boele Julsing genoemd.

Boerderij Frerik Julsing[37]Boerderij Frerik Julsing detail[38]


Otr. op 22-4-1736 te Dalen, tr. kerk op 3-6-1736 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Coops, geb. circa 1710 te Dalen, overl. na 1759 te Eext, dr. van Lambert Coops.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Frerikje Boeles Julsing, geb. te Eext, ged. op 10-6-1737 te Anloo, overl. op 10-10-1810 te Eext.
Bij overlijden geen kinderen nagelaten.
Tr. kerk (1) op 9-10-1768 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Jans Jobing, geb. te Eext, ged. op 23-9-1731 te Gieten, overl. op 15-1-1775 te Eext, zn. van Jan Willems Jobing en Hindrikje Berents.
Hij is gedoopt in Gieten, maar de doopinschrijving is te vinden in Anloo. In de haardstedenregisters wordt hij genoemd in 1764 en 1774 met een half erf.
Tr. kerk (2) op 29-11-1778 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Hindriks Jobing, schoenmaker, geb. te Eext, ged. op 25-3-1753 te Anloo (get.: Harmtje Jobing, dochter van Jacob Jobing van Eext), overl. op 16-5-1832 te Anloo, zn. van Hindrik Berents en Jantje Jacobs Jobing.
In de haardstedenregisters van Eext wordt Jacob Hindriks genoemd met een half erf in 1784, 1794 en 1804.
Jacob Jobing wordt in 1797 te Eext vermeld op
huisno. 250, boer, gehuwd.
[39]

2.

 m 

Frerik Julsing, geb. te Eext, ged. op 13-12-1739 te Anloo.
In 1784 en 1794 genoemd in het haardstedenregister van Eext met een vol erf.
Hij wordt in 1797 genoemd te Eext op huisno. 199, ongehuwd.
[40]

3.

 m 

Lambert Boelens Julsing, geb. te Eext (zie VIa).

4.

 v 

Hindrikje Julsing, geb. te Eext, ged. op 29-5-1746 te Anloo (get.: Frerikje Meursing, zuster van de vader, hv van Reinder Alberts op de Plankensloot), overl. op 2-2-1817 te Anloo.
Tr. kerk op 19-11-1780 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Hamming, jeneverstoker, ged. op 9-10-1740 te Anloo, zn. van Jan Jans Hamming en Geesje Jans Hofsteenge.
Hindrik Hamming wordt in 1784 en 1794 te Eext genoemd met 2 paarden en een jenverstokerij.


Vd Jan van Julsingha, schulte, geb. circa 1700, zn. van
Rudolf van Julsingha (zie IVb) en Aaltje Abbring.
Tr. kerk op 25-2-1724 te Sappemeer.
Echtgenote is Henrica Eijlerts, geb. circa 1700 te Uithuizen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelina Margaretha van Julsingha, ged. op 21-1-1725 te Sappemeer.

2.

 m 

Roelof van Julsingha, ged. op 17-2-1726 te Sappemeer.

3.

 m 

Roelof van Julsingha, ged. op 30-3-1727 te Sappemeer.

4.

 v 

Alegonda van Julsingha, ged. op 10-4-1729 te Sappemeer.

5.

 v 

Berendina van Julsingha, ged. op 3-5-1733 te Sappemeer.


Ve Jacob Jans Julsing, geb. te Eext, ged. op 7-8-1695 te Anloo, zn. van
Jan Jansen Julsing (Camptuins) (zie IVc) en Lammigje Boelens Meursing.
Jacob Julsinge van Eext is op 7-12- 1730 burger van Groningen. (doende boekwijt muldering).
Otr. op 25-1-1728 te Anloo, tr. kerk op 13-2-1728 te Wildervank.
Echtgenote is Hindrikje Harms, geb. circa 1700 te Wildervank.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Jacobs Julsing, geb. te Wildervank, ged. op 22-2-1728 te Veendam, overl. voor 1731.
Geboren te Wildervank ten huize van Geert Haijes.

2.

 m 

Boele Julsing, ged. op 10-7-1729 te Groningen, overl. voor 1734.

3.

 m 

Jan Jacobs Julsing, ged. op 14-1-1731 te Groningen, overl. voor 1738.

4.

 m 

Hermannus Julsing, ged. op 19-12-1732 te Groningen, overl. voor 1741.

5.

 m 

Boele Julsing, ged. op 5-11-1734 te Groningen (zie VIb).

6.

 m 

Lammert Julsing, ged. op 20-5-1736 te Groningen.

7.

 m 

Jan Jacobs Julsing, ged. op 26-1-1738 te Groningen (zie VIc).

8.

 v 

Lutgerdina Julsing, ged. op 11-10-1739 te Groningen.

9.

 m 

Hermannus Julsing, ged. op 15-10-1741 te Groningen (zie VId).

10.

 v 

Harmanna Julsing, ged. op 11-8-1743 te Groningen.

11.

 v 

Lammigje Julsing, ged. op 20-10-1745 te Groningen.


Vf Hindrik Jans Julsing, geb. te Eext, ged. op 10-4-1698 te Anloo, zn. van
Jan Jansen Julsing (Camptuins) (zie IVc) en Lammigje Boelens Meursing.
Tr. kerk op 15-10-1730 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Hendriks Elting, geb. 1692 te Dalerveen, overl. 1780 te Eext, dr. van Hindrik Elting en Hindrikje Tymens Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lammigje Hindriks Julsing, geb. te Eext, ged. op 19-8-1731 te Anloo.
Tr. kerk op 15-5-1757 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Meijering, geb. te Eext, ged. op 1-8-1728 te Anloo, zn. van Jan Jans Meijering en
Jacobje Tebinge.
Jan ten Holte gehuwd met Aaltien Rosing en Jantien Rosing te Dalerveen voor een derde en Jacob Homan van Eext voor een negende erfgenaam van wijlen hun grootmoeder Aaltje Elting in het voorjaar van 1780 overleden zijn in 1780 eisers tegen Harm Meijering als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen, Jan Meijering, Hendrik Meijering en Jacob Meijering. Het betreft een geschil over een testament d.d. 3-2-1780 door Aaltje Elting, ten nadele van de eiser en Jeigien Homan en Aaltien Homan en ten voordele van de verweerders. De moeder van de testatrice is Hendrikje Meijering. Er een overeenkomst tussen Aaltje Elting enerzijds en Otto Homan gehuwd met Jacobje Meijering en Willem Rosing gehuwd met Hendrikje Meijering anderzijds inzake de nadochter Lammegien Julsing. De eiser krijgt ongelijk.
[41]
Hij wordt genoemd als boer te Eext in 1797 op huisnummer 248.
[42]

2.

 m 

Hindrik Hindriks Julsing, geb. te Eext, ged. op 15-2-1733 te Anloo (get.: Gijsseltien Julsing).

3.

 v 

Jantje Julsing, geb. te Eext, ged. op 27-5-1736 te Anloo (get.: Jacobje Meijering).


VIa Lambert Boelens Julsing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 20-1-1742 te Anloo (get.: Frerikje Julsing, huisvrouw van Reinder Alberts te Zuidlaren), overl. te Eext, begr. op 2-12-1805 te Anloo, zn. van
Boele Freriks Meursinge Julsing (zie Vc) en Jantje Coops.
Hij wordt genoemd te Eext in 1797 op huisnr. 55, boer, gehuwd met 6 kinderen.
[43]
In het haardstedenregister van 1804 wordt hij te Eext genoemd met een vol erf.

Tr. kerk op 6-10-1781 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Hindriks Jobing, geb. op 23-11-1757 te Eext, ged. op 27-11-1757 te Anloo (get.: Grietje Berents, huisvrouw van Jan Wenning van Wachtum), overl. op 12-12-1835 te Anloo, dr. van
Hindrik Berents en Jantje Jacobs Jobing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Lamberts Julsing, geb. op 9-3-1783 te Eext, ged. op 16-3-1783 te Anloo, overl. op 19-10-1863 te Anloo.
Otr. op 6-5-1804 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Ottens Meijering, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 5-2-1769 te Anloo (get.: Grietje Jans huisvrouw van Harm Hamming van Bonnen), overl. op 1-12-1847 te Eext, zn. van Otto Jacobs Meijering en Geesje Hamming.
Hij wordt in 1797 genoemd te Eext op huisnummer 245, ongehuwd.[44]

2.

 v 

Roelofje Lamberts Julsing, geb. op 25-9-1784 te Eext, ged. op 3-10-1784 te Anloo, overl. op 14-8-1858 te Odoorn.
Otr. op 5-5-1811 te Anloo, tr. kerk op 21-5-1811 te Odoorn.
Echtgenoot is Harmannus Nijenhuis, geb. op 9-6-1773 te Odoorn, overl. op 11-3-1857 te Odoorn, zn. van Hendrik Nijenhuis en Jantien Lankhorst.
Hij wordt in 1797 te Odoorn genoemd, 25 jaar oud.[45]

3.

 v 

Hindrikje Lamberts Julsing, geb. op 22-10-1786 te Eext, ged. op 5-11-1786 te Anloo, overl. op 15-12-1833 te Anloo.
Tr. kerk op 2-8-1807 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Bastiaans Hollander, geb. te Anloo, ged. op 12-3-1780 te Anloo (get.: Egbertje Jacobs van Anloo), overl. op 18-7-1842 te Eext, zn. van Bastiaan Jans, brouwer te Anloo, landbouwer, en Henrica Lucas Hollander.

4.

 m 

Boele Lamberts Julsing, geb. te Eext (zie VIIa).

5.

 m 

Hindrik Lamberts Julsing, geb. te Eext (zie VIIb).

6.

 m 

Jan Lamberts Julsing, geb. te Eext (zie VIIc).


VIb Boele Julsing, ged. op 5-11-1734 te Groningen, zn. van Jacob Jans Julsing (zie Ve) en Hindrikje Harms.
Registratie: 01-12-1760, Groningen
Bruidegom Boele Julsink
Bruid Annegien Dijkhuis
Bruidegoms zijde Jacob Julsink, vader
Bruidegoms zijde Hindrikjen Harms, moeder
Bruids zijde Epko Jochums Hooghuis, stiefvader
Bruids zijde Trijntjen Jans, moeder
Bruids zijde Claas Dijkhuis, broer
Bruids zijde Alk Anna Tonkens, aangetrouwde zuster
Bruids zijde Maria Dijkhuis, zuster
.
Tr. kerk op 7-1-1761 te Groningen.
Echtgenote is Annigje Dijkhuis, ged. op 16-9-1736 te Groningen, dr. van Sijwert Dijkhuis en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jacob Julsing, ged. op 7-10-1768 te Groningen.

2.

 v 

Jantje Julsing, ged. op 6-8-1771 te Groningen.

3.

 m 

Siwert Julsing, ged. op 7-3-1773 te Groningen.

4.

 m 

Lambert Julsing, ged. op 7-7-1774 te Groningen.

5.

 v 

Maria Julsing, ged. op 25-6-1777 te Groningen.


VIc Jan Jacobs Julsing, ged. op 26-1-1738 te Groningen, zn. van Jacob Jans Julsing (zie Ve) en Hindrikje Harms.
SP 266 Deel 8 Folio 189 dd.26-8-1773 Mombereed en inventaris
Ouders:Jan Julsing en Jacobje Coops
Kinderen:Hindrikje Julsing (12 jaar)
h.m.:Willem Arents Coops van Anderen (m.z.)
m.m.:Pieter Arents Coops van Anderen (m.z.); Harm Meijering van Eext (v.z.); Harmannus Julsing van Groningen (v.z.)
Bijzonderheden
Overgeslagen zijn bij de momberaanstelling vanwege de hoge ouderdom: A. Coops; Jacob Julsing; Hindrik Julsing.
Jan hertrouwd met Geesje Rotgers van Eext.
Jan Jacobs Julsing verkoopt op 24-8-1773 een boerderij. (protocol vrijwillige verkopingen, Anloo, 24-8-1773).

Tr. kerk (1) op 7-6-1760 te Anloo.
Echtgenote is Jacobje Arents Coops, geb. te Anderen, ged. op 6-10-1726 te Anloo, dr. van Arend Peters Coops en Aaltje Willems Baving.
Tr. kerk (2) op 19-9-1773 te Anloo.
Echtgenote is Geesje Rotgers, geb. te Eext, ged. op 8-3-1750 te Anloo (get.: Roelofje Jans, dv. Jan Timens van Gieterveen), overl. op 9-1-1819 te Eext, dr. van Rotger Jans en Annigje Jacobs.
OSA 1383 Eext: huisnr. 217, boerin, 3k, wed.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Jans Julsing, geb. op 26-4-1761 te Eext, ged. op 3-5-1761 te Anloo (get.: Lammechien Julsing, hv. van Harm Meijering), overl. op 3-2-1831 te Anderen.
Otr. op 6-4-1783 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Jacobs Hofsteenge, landbouwer, geb. te Anderen, ged. op 23-5-1763 te Anloo (get.: Jantje Udding, hv. van Roelof Kors van Anderen), overl. op 16-4-1824 te Anderen, zn. van Jacob Claassen Hofsteenge en Albertje Jans Houwing.
SP 264 deel 7 folio 385 lening van 200 gulden door Jan Hofsteenge x Hindrikje Julsing van Anderen van Jan Hadders, nu wonende te Rolde dd. 1-11-1805.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 v 

Lammigje Jans Julsing, geb. op 3-11-1773 te Eext, ged. op 7-11-1773 te Anloo (get.: Jantje Pieters, hv. van Lambert Harms van Eext), overl. op 22-6-1855 te Westerbork.
Otr. op 7-6-1801 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Lamberts Eising, geb. op 24-2-1777 te Westerbork, overl. op 2-3-1841 te Westerbork, zn. van Lambert Harms Eising en Jantje Roelofs.

3.

 v 

Annigje Jans Julsing, geb. te Eext, ged. op 24-3-1776 te Anloo (get.: Jantje Rotgers, hv. van Roelof Geerts van Eext).

4.

 v 

Jantje Jans Julsing, geb. te Eext, ged. op 8-7-1781 te Anloo, overl. op 17-5-1847 te Annen.
Otr. op 25-4-1802 te Anloo.
Echtgenoot is Egbert Jans Hovenkamp, timmerman, ged. op 9-3-1766 te Emmen, overl. op 5-9-1838 te Anloo, zn. van Jan Geerts, timmerman, en Annigje Zwiers.
Egbert Jans van Annen wordt op 10-5-1799 aangenomen als lidmaat te Anloo.
Egbert Jans Timmerman leent een aantal malen geld. Voor de eerste maal op 4-5-1799 100 gulden van zijn schoonvader Jacob Schuiling[46] Op 9-12-1800 leent Egbert Jans timmerman van Annen 200 gulden van Roelofje Derks, wed. van Jan Schuiling van Annen[47] Op 11-11-1804 lenen Egbert Jans en Jantje Julsing van Annen 350 gulden van Jan Meijering en zijn vrouw Geesje Jans van Eext[48] In 1805 is er nog twee keer 100 gulden nodig. Dit wordt geleend van de wed. van Jan Schuiling en van de kinderen van G. Bouwmeester te Groningen[49]
Zie ook: Het geslacht Hovenkamp, door S.G. Hovenkamp.

5.

 m 

Jacob Julsing, geb. te Eext (zie VIId).


VId Hermannus Julsing, ged. op 15-10-1741 te Groningen, zn. van Jacob Jans Julsing (zie Ve) en Hindrikje Harms.
Getuige bij het huwelijk is Pieter Jans als vader.
Registratie: 31-10-1766, Groningen
Bruidegom Harmannus Julsink
Bruid Stijntjen Pieters
Bruidegoms zijde Jacob Julsink, vader
Bruidegoms zijde Hindrikjen Harms, moeder
Bruids zijde Pieter Jans, vader
Bruids zijde Martje Jans, moeder
Bruids zijde Jannes Muller, oom
Bruids zijde Elsje Jans, moeij
.
Tr. kerk op 18-11-1766 te Groningen.
Echtgenote is Stijntje Pieters, ged. op 29-12-1743 te Groningen, dr. van Pieter Jans en Margje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jacob Julsing, ged. op 12-7-1767 te Groningen.

2.

 v 

Margje Julsing, ged. op 7-10-1770 te Groningen.

3.

 m 

Lambert Julsing, ged. op 12-2-1771 te Groningen.

4.

 m 

Hindericus Julsing, ged. op 19-3-1776 te Groningen.

5.

 m 

Pieter Julsing, ged. op 16-4-1780 te Groningen.

6.

 v 

Margje Julsing, ged. op 10-6-1783 te Groningen.

7.

 m 

Pieter Julsing, ged. op 27-9-1785 te Groningen.


VIIa Boele Lamberts Julsing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 5-11-1788 te Anloo, overl. op 13-2-1853 te Eext, zn. van Lambert Boelens Julsing (zie VIa) en Aaltje Hindriks Jobing.
Tr. op 28-5-1823 te Anloo.
Echtgenote is Harmtje Meursing, geb. te Eext, ged. op 19-4-1789 te Anloo, overl. op 29-7-1847 te Eext, dr. van Jacob Meursing en Aaltje Homan.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Lambert Julsing, geb. op 23-5-1824 te Eext, overl. op 30-8-1827 te Eext.


VIIb Hindrik Lamberts Julsing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 8-1-1792 te Anloo, overl. op 10-11-1869 te Anloo, zn. van Lambert Boelens Julsing (zie VIa) en Aaltje Hindriks Jobing.
Tr. op 9-5-1817 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Croese, geb. op 14-7-1795 te Zuidlaren, ged. op 27-7-1795 te Zuidlaren, overl. op 30-1-1864 te Anloo, dr. van Frerik Harmannus Croese en Grietje Roelofs Kloot.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Julsing, geb. op 16-11-1824 te Eext, overl. op 27-4-1888 te Zuidlaren.
Tr. op 22-11-1852 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Lambert Hamminga, landbouwer, geb. op 11-2-1819 te Zuidlaren, overl. op 5-7-1897 te Zuidlaren, zn. van Jan Hindriks Hamminga, landbouwer, en Hindrikje Lamberts Schuiling.

2.

 m 

Jacob Julsing, geb. op 27-4-1827 te Eext (zie VIII).

3.

 m 

Harmannus Julsing, geb. op 19-5-1830 te Anloo.

4.

 v 

Grietien Julsing, geb. op 23-8-1835 te Anloo, overl. op 25-10-1865 te Anloo.
Tr. op 15-5-1861 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Egberts Homan, landbouwer, geb. op 16-7-1830 te Eext, overl. op 23-2-1906 te Gieten, zn. van Egbert Homan, landbouwer, en Jeigje Ottens.

Willem Homan bij de ontvangst van zijn 40e jachtakte[50]Grafsteen Willem Egberts Homan[51]Boerderij van Willem Egberts Homan aan de Kerkstraat 22 te Eext[52]


VIIc Jan Lamberts Julsing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 20-7-1794 te Anloo, overl. op 25-11-1852 te Eext, zn. van Lambert Boelens Julsing (zie VIa) en Aaltje Hindriks Jobing.
Tr. op 10-10-1833 te Anloo.
Echtgenote is Heiltien Dilling, geb. op 24-9-1802 te Bronneger, ged. op 3-10-1802 te Borger, overl. op 7-7-1872 te Eext, dr. van Tijmen Dilling, landbouwer, en Geesje Willems Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltien Julsing, geb. op 11-1-1835 te Eext, overl. op 31-1-1877 te Eext.

Aaltje JulsingAaltje Julsing2Aaltje Julsing


Tr. op 25-5-1871 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Hogenesch, landbouwer, veehouder, geb. op 24-11-1840 te Gieten, overl. op 9-12-1921 te Eext, zn. van Thie Berends Hogenesch, landbouwer, en Jantien Buiting.

Willem HogeneschWillem Hogenesch


VIId Jacob Julsing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 21-9-1783 te Anloo, overl. op 5-5-1850 te Eext, zn. van Jan Jacobs Julsing (zie VIc) en Geesje Rotgers.
Tr. op 3-6-1813 te Anloo.
Echtgenote is Lammigje Wassens Sloots, geb. te Gieten, ged. op 3-2-1788 te Gieten, overl. op 17-7-1868 te Eext, dr. van Wasse Harmannus Sloots en Jantje Roelofs Sloots.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geesien Julsing, geb. op 28-12-1814 te Eext, overl. op 2-10-1893 te Anloo.
Tr. op 18-2-1841 te Anloo.
Echtgenoot is Gerrit Vedder, geb. op 28-2-1811 te Yde, overl. op 30-8-1887 te Eext, zn. van Roelof Gerrits Vedder en Grietje Rabs.

2.

 v 

Jantien Julsing, geb. op 5-1-1816 te Eext, overl. op 1-11-1850 te Eext.
Tr. op 12-7-1850 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Homan, landbouwer; wethouder te Anloo, geb. op 2-2-1801 te Eext, ged. op 8-2-1801 te Anloo, overl. op 6-1-1886 te Eext, zn. van Otto Jacobs Homan, kerkvoogd, landbouwer, en Jantje Tonnis Braams, landbouwster.


VIII Jacob Julsing, geb. op 27-4-1827 te Eext, overl. op 8-6-1880 te Eexterveen, zn. van Hindrik Lamberts Julsing (zie VIIb) en Grietje Croese.
Tr. op 28-6-1856 te Anloo.
Echtgenote is Lammechien Hogenesch, geb. op 3-4-1830 te Eexterveen, overl. op 4-11-1907 te Eexterveen, dr. van Jan Berends Hogenesch, landbouwer te Eexterveen, en Jantje Willems Steenge.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietien Julsing, geb. op 23-8-1835 te Eexterveen, overl. op 8-4-1890 te Anloo.
Tr. op 31-1-1879 te Anloo.
Echtgenoot is Harm van der Veen, geb. op 5-4-1852 te Eexterveen, overl. op 12-12-1929 te Anloo, zn. van Jan Harms van der Veen, landbouwer, en Lammechien Speelman.

2.

 v 

Hinderika Julsing, geb. op 23-7-1861 te Eexterveen, overl. op 8-6-1931 te Gieten.
Tr. op 9-6-1899 te Gieten.
Echtgenoot is Roelof Groenwold, landbouwer, geb. op 11-11-1854 te Bonnerveen, overl. op 12-7-1940 te Gieten, zn. van Albert Groenwold, landbouwer en molenaar, en Anna IJken.E-mail[1] Goorspraken 1598-1601 pg. 151 d.d. 3-3-1601

[2] OSA 621

[3] Etstoel 14 deel 7 folio 115 d.d. 21-4-1628

[4] Etstoel 14 deel 8 folio 142 d.d. 4-6-1632

[5] Etstoel 14 deel 8 folio 143 d.d. 4-6-1632

[6] Etstoel 14 deel 10 folio 323 d.d. 10-12-1639

[7] Etstoel 14 deel 11 folio 58 d.d. 17-6-1640

[8] Etstoel 14 deel 14 folio 284 d.d. 16-5-1650

[9] Etstoel 14 deel 14 folio 421 d.d. 25-6-1651

[10] OSA 845

[11] Etstoel 14 deel 16 folio 297 d.d. 27-5-1657

[12] Etstoel 14 deel 17 folio 85, 140 d.d. 1658

[13] Etstoel 14 deel 20 folio 288 d.d. 12-11-1666

[14] Etstoel 14 deel 30 folio 116 d.d. 13-11-1693

[15] OSA 868

[16] Etstoel 14 deel 23 folio 320 d.d. 12-11-1678

[17] Etstoel 14 deel 21 folio 241 d.d. 8-6-1669

[18] Etstoel 14 deel 26 folio 61 d.d. 11-6-1683

[19] Etstoel 14 deel 26 folio 61 d.d. 11-6-1683

[20] OSA 868

[21] Drost en Gedeputeerden XII, 384 d.d. 12-10-1714

[22] OSA 778

[23] Etstoel 14 deel 20 folio 197 d.d. 28-6-1666

[24] Etstoel 14 deel 59 folio 98v d.d. 30-11-1774

[25] OSA 1785 pg. 4420 d.d. 2-12-1751

[26] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 235 d.d. 1-5-1693

[27] GrA RA IV.w. deel 1 folio 103 d.d. 11-3-1699

[28] GrA RA IV.w. deel 1 folio 129 d.d.1-8-1699

[29] GrA RA IV.w. deel 1, folio 175 d.d. 1-4-1700

[30] Etstoel 14 deel 44 folio 179v d.d. 22-6-1734

[31] OSA 1785 pg. 2384 d.d. 11-12-1725

[32] OSA 1395 pg. 4833

[33] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 529 d.d. 25-4-1764

[34] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 532 d.d. 14-6-1753

[35] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 533 d.d. 4-6-1753

[36] Etstoel 14 deel 50 folio 145v d.d. 4-7-1752

[37] De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan

[38] De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan

[39] OSA 1383

[40] OSA 1383

[41] Etstoel 14 deel 62 folio 98 d.d. 21-11-1780

[42] OSA 1383

[43] OSA 1383

[44] OSA 1383

[45] OSA 1383

[46] SP 264 dl. 7 folio 302 dd. 4-5-1799

[47] SP 264 dl. 7 folio 312 dd. 9-12-1800

[48] SP 264 dl. 7 folio 307 dd. 11-11-1804

[49] SP 264 dl. 7 folio 313 dd. 16-11-1805, SP 264 dl. 7 folio 315 dd. 13-12-1805

[50] De Boermarke van Eext tot 2000, H.J. Homan

[51] www.graftombe.nl

[52] Met dank aan Hendrik Jan Homan