drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie NIJENHUIS

laatste update: 4-2-2012


 

Generatie I


 
I    N.N. Nijenhuis.
Mogelijk identiek met Roelof Nijenhuis die in 1612 te Valthe genoemd wordt.
Kinderen:

   1. 

Aaltje Nijenhuis, geboren circa 1615.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1637 met N. N.
Gehuwd (2) op 9-12-1639 te (h.c.) met Hindrik Wolters.
Gehuwd (3) op 30-10-1651 te (h.c.) met Harm Quants, zoon van Roelof Quants, ette Zuidenveld.
Jantjen Woerdinge geassisteerd door haar broer Roeloff Woerdinge is eiser voor de Etstoel tegen Harmen Quants nu genoemd Nijenhuis te Valthe. De verweerder had beloofd met eiser te trouwen, en is nu met een ander getrouwd. Eiser is bevallen van een kind. Verweerder ontkent.[1]
Aeltjen Nijenhuis te Valthe, nu in derde echt getreden met Harmen Quants; Jacob Wiltinge te Buinen, Tonnijs Maethuys te Bonnen, Warner Wolters Mullinge te Emmen en Johan ten Holte te Diphoorn als mombers over de onmondige kinderen van Aeltjen Nijenhuis verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen op 30-10-1651.[2]
De mombers van wijlen Albert Nijenhuis en Hindrick
Nijenhuis te Valthe verzoeken om goedkeuring van een accoord d.d. 30-
11-1656 tussen hun wegens hun pupillen en Harmen Nijenhuis en
zijn huisvrouw Aeltjen en Harmen Quants en zijn huisvrouw enigste kind
Roelof betreffende de scheiding van goederen.[3]
Henrick Oldenhuisinge, Jan Hovinge, Harmen Quants en Roeloff Ovinge
mombers over de drie minderjarige dochters van wijlen Jan ten Holte en
Lamme ten Holte. Zij verzoeken om goedkeuring van huwelijkse
voorwaarden tussen Dame Lantinck en Wemeltien ten Holte d.d. 26-12-
1662, en de afkoop.[4]
Harm Quants wordt in de haardstedenregisters te Valthe genoemd in 1691 en 1692 met een half erf en 4 paarden. Mogelijk in 1693 en 1694 vermeld als Harm Nijenhuis met een half erf en 3 paarden.

   2. 

Harm Nijenhuis, geboren circa 1620 (zie II).

 

Generatie II


 
II    Harm Nijenhuis, geboren circa 1620, zoon van
N.N. Nijenhuis
(zie I).
Gehuwd met Aaltje N.N.
Geert Nijenhuis, Harmen Nijenhuis, Johan ten Holte en Hinrick Huisinck als mombers van de kinderen van Roelofjen ten Holte, en Marten Lantinge, Tije Olden Banderinge, Marten Nijenhuis en Roeloff Warminge als mombers van de kinderen van wijlen Marten Elvinge verzoeken op 25-11-1657 om goedkeuring van een eenkindscontract d.d. 14-6-1657 tussen Albert Deninge en Antjen Elvinge.[5]
De mombers van wijlen Albert Nijenhuis en Hindrick Nijenhuis te Valthe verzoeken om goedkeuring van een accoord d.d. 30-11-1656 tussen hun wegens hun pupillen benevens Harmen Nijenhuis en zijn huisvrouw Aeltjen en Harmen Quants en zijn huisvrouw enigste kind Roelof betreffende de scheiding van goederen.[6]
N.B.: Het is niet zeker dat Hindrik en Harm Nijenhuis broers zijn!. Voorlopig alleen aangenomen op grond leeftijd/plaats.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Nijenhuis, geboren circa 1665 te Valthe (zie IIIa).

   2. 

Hindrik Nijenhuis, geboren circa 1670 te Valthe (zie IIIb).

 

Generatie III


 
IIIa    Harm Nijenhuis, geboren circa 1665 te Valthe, zoon van
Harm Nijenhuis (zie II) en Aaltje N.N.

Harm wordt genoemd bij de collecte van 1687 te Valthe. In het haardstedenregister te Valthe staat hij met een half erf in 1691 en drie paarden in 1692, 1693 en 1694.
Harm Nijenhuis te Valthe heeft op 14-10-1682 bij uitmijning enige vaste goederen verkocht aan Jacob Dillinge (bouwland te Odoorn), aan Jan Schuttrups (een vierendeel waardeel Odoorn), Jan Quants (hooiland, een vierde part in Quants hof).[7]
Harm Nijenhuis te Valthe verkoopt op 14-10-1682 een kwart waardeel in de Odoorner marke aan Jan Schuttrups.[8]
Kinderen:

   1. 

Harm Nijenhuis, geboren circa 1700 te Valthe (zie IVa).

   2. 

Willem Nijenhuis.


IIIb    Hindrik Nijenhuis, geboren circa 1670 te Valthe, zoon van
Harm Nijenhuis (zie II) en Aaltje N.N.
Genoemd bij de collecte van 1687 en 1699 te Valthe.
Genoemd in het haardstedenregister te Odoorn als keuter en smid.
Kinderen:

   1. 

Willem Nijenhuis, geboren circa 1700 te Odoorn.
Willem Nijenhuis wordt genoemd als momber over de Hendrik, zoon van verleden Harm Nijenhuis en Margje Hindriks te Odoorn.
Genoemd in het haardstedenregister 1742 Odoorn met 3/4 erf.
Genoemd in de liberale gift 1748 als broer van Jan Nijenhuis.

   2. 

Harm Nijenhuis, geboren circa 1700 te Odoorn (zie IVb).

   3. 

Jan Nijenhuis, geboren circa 1700 te Odoorn.
Genoemd in de liberale gift 1748 met zijn broer Willem en de onmondige kinderen van Harm Nijenhuis.

 

Generatie IV


 
IVa    Harm Nijenhuis, geboren circa 1700 te Valthe, overleden op 6-6-1775 te Odoorn, zoon van
Harm Nijenhuis
(zie IIIa).
Gehuwd met Willemtje Harms Huising, geboren circa 1705 te Exloo, overleden op 28-8-1752 te Odoorn, dochter van Harm Huising.
Harm Nijenhuis wordt vermeld in het haardstedenregister van 1742 met 3/4 deel. In 1754 en 1764 wordt hij voor vol aangeslagen. In 1774 voor half.
In de liberale gift van 1748 wordt hij genoemd samen met broer Willem.[9]
In 1760 leent Jan Angelsen 100 gulden van Harm Nijenhuis.[10] Ook Harm Harms Timmerman te Noordbarge leent in 1760 100 gulden vna Harm Nijenhuis te Valthe.[11]
Coop Harms en Harm Coops lenen mei 1767 500 gulden van Harm Nijenhuis.[12] Eise Sikken van Zuidbarge leent in 1755 100 gulden van Harm.[13] Ook later zijn er nog vele geldleningen door Harm Nijenhuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Margje Nijenhuis, geboren circa 1725.
Gehuwd voor de kerk circa 1750 met Geert Jans Elting, geboren circa 1716 te Valthe, zoon van Jan Elting en Annigje Elting.
Hij is eerder getrouwd geweest met Jantje Schuttrups.
Geert Elting betaald in 1750 mede voor moeder en broer en zwager Willem Schutrups.[14]
Roelof Nienhuis te Valthe is op 29-11-1774 eiser tegen de crediteuren van de boedel van Geert Eltinge te Valthe. De eiser heeft bij contract d.d. 19-11-1753 aan zijn zwager G. Eltinge als zijn goederen bij overgang vermaakt. Hij wil de ingebrachte goederen terughebben. De verweerders moeten jaarlijks 85-0 betalen aan de eiser.[15]

   2. 

Roelof Nijenhuis, geboren circa 1729 te Valthe (zie Va).

   3. 

Jan Nijenhuis, geboren circa 1737 te Valthe (zie Vb).


IVb    Harm Nijenhuis, geboren circa 1700 te Odoorn, overleden voor 1742, zoon van
Hindrik Nijenhuis (zie IIIb).
Gehuwd voor de kerk circa 1725 met Margje Hindriks, geboren circa 1700.
SP 74 deel 1 folio 252 dd. 9-3-1753: Coop Hindriks van Gees, Geert Olde Leusing van Meppen, Jan Bartels van Odoorn en Hindrik Leusinge van Exloo benoemd over Hindrik, zoon van Harm Nijenhuis en Margje Hindriks te Odoorn.
Op 10-3-1753 wordt de inventaris opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Nijenhuis, oom van de pupil. Willem heeft een aantal bezittingen mandelig met de pupil (=Hendrik) en zijn twee zusters. Willem is voor 3/4 eigenaar, de pupil en zijn zussen voor 1/4.
SP 74 deel 2 folio 37vo dd. 30-11-1756. Harm Coops, zv wijlen Coop Hindriks van Gees gewezen hm, en mm Hindrik Leukinge en Jan Bartels in absentie van mm Geert Olde Leusinge wegens impotentie. Over de nu meerderjarige Hindrik Nijenhuis zv Harm Nijenhuis en Margje Nijenhuis.
In het haardstedenregister 1742 wordt te Odoorn de weduwe van Harm Nijenhuis vermeld als keuter.
Etstoel Deel/folio/datum58/114/26-5-1772
Eiser:Harm Nienhuis voor zich en zijn kinderen en Willem Nienhuis te Valthe
Verweerder:Geert Eltinge te Valthe
Onderwerp:weghalen bomen
Inhoud:verweerder zou ontrecht telgen verwijderd hebben. Eiser wil schadevergoeding.
Andere namen:ette R. Zegeringe, ette Marissen, ette Lankhorst, R. Keveling, gedeputeerde Oldenhuis, wijlen Jan Nienhuis, R. Nienhuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hilligje Nijenhuis, geboren circa 1725 te Odoorn.
Gehuwd voor de kerk op 4-7-1751 te Emmen met Geert Lunsing, gedoopt op 14-9-1714 te Emmen, zoon van Albert Loesing en Wemeltje Huising.

   2. 

Hendrik Nijenhuis, geboren circa 1730 te Odoorn (zie Vc).

   3. 

Willemtje Nijenhuis, geboren circa 1730 te Odoorn, begraven op 9-12-1783 te Odoorn.
Gehuwd met Marisse Jans, geboren circa 1722, overleden op 7-5-1809 te Odoorn, begraven op 15-5-1809 te Odoorn, zoon van Jan Thies Marissen en Trijntje Willems Schuttrups.

 

Generatie V


 
Va    Roelof Nijenhuis, geboren circa 1729 te Valthe, overleden op 22-10-1805 te Valthe, zoon van
Harm Nijenhuis (zie IVa) en Willemtje Harms Huising
.
Gehuwd voor de kerk circa 1763 te Odoorn met Margje Rosing, geboren te Valthe, gedoopt op 14-4-1740 te Odoorn, overleden op 14-4-1795 te Valthe, dochter van Willem Rosing en Lammigje Meijering.
In de haardstedenregisters van 1784, 1794 en 1804 wordt hij voor vol aangeslagen te Valthe.
Op 24-5-1776 leent Roelof Nijenhuis en zijn vrouw te Valthe 1000 gulden van dr. C. Kniphorst te Meppel.
[16]
Hij wordt in 1797 te Valthe genoemd wonende op huisnr.
5, 58 jaar, weduwnaar.[17]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willemtien Nijenhuis, geboren circa 1762 te Valthe, overleden op 13-10-1814 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 17-6-1784 te Gieten met Willem Ottens, brouwer; ette Oostermoer, geboren te Gieten, gedoopt op 3-9-1747 te Gieten, overleden op 23-8-1802 te Gieten, begraven op 27-8-1802 te Gieten, zoon van Jan Julsing Ottens, brouwer, en Jantje Scheerhoorn.
Willem Ottens is in 1766 op 18-jarige leeftijd voor het eerst als volmacht aanwezig op de goorsprake van 5 april te Zuidlaren. Op 25-9-1778 is hij te Gasselte wederom volmacht voor Gieten. Dit herhaalde zich op 7-4-1784 te Zuidlaren en op 30-9-1784 te Gasselte. Na de dood van zijn ouders en zijn oom (Harm Ottens) beheert hij de boedel. Hierover kwam hij in conflict met zijn zwagers Jan Braams en Louwert Nieuwolt, die namens hun vrouwen samen voor de helft erfgenaam waren van zowel hun kinderloos gestorven oom Harm Ottens als hun vader Jan Ottens. In beide gevallen, die in 1784 op de goorsprake werden aangebracht, moest Willem inzage geven in de gehele boedel.
[18]
In 1785 trad hij op als eigenerfde bij de ondertekening van een koopacte.
[19]
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Gieten in 1774, 1784 (5, brouwer), 1794 (3, brouwer). In 1804 wordt zijn weduwe genoemd, 3, neringe. In 1797 wordt hij te Gieten genoemd op huisnr. 24: 51 jaar oud, ette.
[20] In 1807 wordt zijn weduwe op huisnr. 24 genoemd.[21]

   2. 

Harmannus Nijenhuis, geboren te Valthe (zie VIa).

   3. 

Jantien Nijenhuis, gedoopt op 9-8-1767 te Odoorn, overleden op 13-6-1840 te Borger.
Gehuwd voor de kerk 4-1805 te Borger met Hendrick Lussing, geboren te Drouwen, gedoopt op 19-12-1756 te Borger, overleden op 5-7-1842 te Drouwen, zoon van Thij Lussing en Alberdina Meijering.

   4. 

Marchien Nijenhuis, geboren op 18-5-1770 te Valthe, overleden op 29-8-1842 te Weerdinge.
Ondertrouwd op 26-9-1807 te Odoorn, gehuwd voor de kerk op 13-10-1807 te Emmen met Willem Harms Joling, geboren te Weerdinge, gedoopt op 8-5-1784 te Emmen, overleden op 11-6-1856 te Weerdinge, zoon van Harm Joling, boer en slachter, en Maria Weggemans.

   5. 

Lammina Nijenhuis, geboren op 19-7-1772 te Valthe, overleden op 20-3-1829 te Vries.
Gehuwd voor de kerk op 7-6-1798 te Vries met Jan Homan, landbouwer, geboren te Vries, gedoopt op 7-12-1757 te Vries, overleden op 9-12-1839 te Vries, zoon van Frederik Homan en Jeigje Homan.

   6. 

Willem Nijenhuis, geboren op 11-8-1777 te Valthe (zie VIb).

   7. 

Roelof (Ros) Nijenhuis, geboren circa 1780 te Valthe.
In 1798 is hij 18 jaar.

   8. 

Jan Rosinge Nijenhuis, geboren op 16-4-1780 te Valthe (zie VIc).

   9. 

Hendericus Nijenhuis, gedoopt op 2-3-1783 te Odoorn (zie VId).


Vb    Jan Nijenhuis, karspelbestuurder, geboren circa 1737 te Valthe, overleden op 6-2-1806 te Exloo, zoon van
Harm Nijenhuis (zie IVa) en Willemtje Harms Huising.
Gehuwd met Jantien Willems Rosing, geboren circa 1738, overleden te Odoorn, dochter van
Willem Rosing en Lammigje Meijering
.
Zij is eerder getrouwd geweest met Jan Everts Hoving.
In de lijsten van de gewapende burgermacht wordt Jan Nijenhuis te Exloo vermeld als zijnde 60 jaar, gehuwd, samen met zijn twee zoons Harmans en Willem. Zij woonden waarschijnlijk op het erf van zijn schoonvader Harm Huising.[22] Jan Nijenhuis wordt als keuter boer vermeld te Exloo in de haardstedenregisters van 1774/1784 en voor half in 1794/1804.
Op 22-6-1771 wordt Jantien Rosing, weduwe van Jan Hovinge aangeklaagd door Jan Nijenhuis nomine uxoris Aaltien Hoving, volle zuster van Jan Hoving, en voor de helft erfgenaam, mede als hoofdmomber over Janna en Everdina Marissen; Annegien Marissen wed. Abbing; Tymens Geerts ten Kamp nom.ux. Margijn Marissen, kinderen van wijlen Hillegien Hoving in leven ook volle zuster van Jan Hoving, en dus voor de andere helft erfgenaam. De klagers maken bezwaar tegen het testament van 22-12-1769 van Jan Hoving en zijn vrouw, waarbij deze hun goederen wederzijds aan de langstlevende laten toekomen. Volgens de klagers was dit niet rechtmatig. De eis wordt echter afgewezen[23]
Het register op de dertigste penning vermeld in 1782 dat Jan Nienhuis nom.ux. Jantjen Rosing de lijftucht van haar eerste man Jan Hovinge heeft begroot op 5000 gulden.[24]

Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmannus Nijenhuis, geboren op 24-8-1772 te Exloo (zie VIe).

   2. 

Willem Nijenhuis, geboren te Exloo (zie VIf).


Vc    Hendrik Nijenhuis, geboren circa 1730 te Odoorn, overleden circa 1798 te Odoorn, zoon van
Harm Nijenhuis (zie IVb) en Margje Hindriks
.
Gehuwd voor de kerk circa 1767 met Jantien Lankhorst, geboren circa 1732 te Odoorn, overleden op 29-6-1812 te Odoorn, dochter van Meindert Lankhorst, kerkvoogd Odoorn, en Geesje Sijnges.
Hindrik Nijenhuis geeft op 16-12-1755 de erfenis aan van zijn oom Willem Nijenhuis.[25]
Hindrik Nijenhuis is op 30-11-1756 meerderjarig. Hij wordt in 1754 genoemd in het haardstedenregister als keuter te Odoorn. In 1798 wordt zijn weduwe te Odoorn genoemd, 67 jaar oud, boerin.[26]

Uit dit huwelijk:

   1. 

Margje Nijenhuis, geboren op 18-4-1766 te Odoorn, overleden op 7-2-1848 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 3-6-1805 te Emmen met Albert Roelofs Leusing, gedoopt op 27-9-1744 te Emmen, overleden op 25-8-1833 te Emmen, zoon van Roelof Loesing en Jantje Jans.
Hij is weduwnaar van Grietje Knegtering.

   2. 

Meindert Lanckhorst Nijenhuis, geboren op 24-4-1768 te Odoorn, overleden op 3-3-1817 te Odoorn.
OSA 1383 1797 Odoorn, huisno 19, 28 jaar
.

   3. 

Harmannus Nijenhuis, geboren op 9-6-1773 te Odoorn (zie VIg).

   4. 

Hendericus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 25-5-1775 te Odoorn, overleden op 21-2-1849 te Odoorn.
OSA 1383 1797 Odoorn, huisno 19, 21 jaar.

 

Generatie VI


 
VIa    Harmannus Nijenhuis, geboren te Valthe, gedoopt op 27-5-1765 te Odoorn, overleden op 28-8-1833 te Valthe, zoon van
Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
Ondertrouwd -6-1803 te Sleen met Margje Weggemans, geboren te Den Hool, gedoopt op 31-3-1776 te Sleen, overleden op 22-6-1810 te Odoorn, dochter van Jan Weggemans en Lutgertje Willems Weggemans.
OSA 1383 1797 Valthe, 31 jaar.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Marchien Nijenhuis, gedoopt op 27-10-1805 te Odoorn, overleden op 6-7-1859 te Valthe.
Gehuwd op 1-5-1840 te Odoorn met Berend Kuipers, geboren op 14-1-1810 te Valthe, overleden op 2-8-1843 te Valthe, zoon van Hindrik Kuipers en Annechien Alting.

   2. 

Roelof Nijenhuis, geboren op 20-11-1807 te Valthe (zie VIIa).


VIb    Willem Nijenhuis, geboren op 11-8-1777 te Valthe, gedoopt op 17-8-1777 te Odoorn, overleden op 19-2-1842 te Valthe, zoon van
Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
Gehuwd op 26-10-1821 te Odoorn met Elisabeth Dethmers Meendering, geboren op 17-1-1793 te Vlagtwedde, gedoopt op 27-1-1793 te Sellingen, overleden op 2-7-1863 te Valthe, dochter van Jan Dethmers Meendering en Harmina Lukens Buigers.
Getuigen huwelijk:
Harmannus Nijenhuis; Jan Rosing Nijenhuis te Zuidlaren (39 jaar); Hendrikus Nijenhuis; broers van de bruidegom; Willem Joling (37 jaar) te Weerdinge; zwager van de bruidegom.
OSA 1383 1797 Valthe, huisno 5, 19 jaar.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Marchien Nijenhuis, geboren op 14-5-1823 te Valthe, overleden op 16-11-1884 te Ter Apel.
Gehuwd op 24-1-1849 te Sleen met Jannes Marissen Trip, landbouwer, geboren op 5-5-1820 te Diphoorn, overleden op 20-9-1890 te Ter Apel, zoon van Willem Jans Trip, landbouwer, en Geertruit Hegen.

   2. 

Jan Nijenhuis, geboren op 23-5-1825 te Valthe, overleden op 2-3-1826 te Valthe.

   3. 

Mijna Nijenhuis, geboren op 14-3-1827 te Valthe, overleden op 14-12-1897 te Odoorn.
Gehuwd op 16-5-1863 te Odoorn met Willem Harm Schuttrups, landbouwer, geboren op 29-6-1830 te Emmen, overleden op 27-2-1903 te Odoorn, zoon van Harm Schuttrups en Fennigje Roelofs.

   4. 

Jantien Nijenhuis, geboren op 12-10-1829 te Valthe, overleden op 3-2-1900 te Vlagtwedde.
Gehuwd op 14-10-1857 te Vlagtwedde met Harm Boelems, landbouwer, geboren op 26-7-1835 te Vlagtwedde, overleden op 13-5-1913 te Vlagtwedde, zoon van Geert Harms Boelems, landbouwer, en Geertruida Jans Meendering.

   5. 

Roelfien Nijenhuis, geboren op 26-10-1832 te Valthe, overleden op 30-10-1853 te Valthe.


VIc    Jan Rosinge Nijenhuis, landbouwer, geboren op 16-4-1780 te Valthe, overleden op 28-11-1860 te Zuidlaren, zoon van
Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1810 te Odoorn met N.N. Rosing, geboren op 1-8-1780 te Exloo, dochter van Jan Hamming Rosing en Henrica Manting.
Gehuwd (2) op 27-8-1814 te Zuidlaren met Janna Egberts Sissing, geboren op 18-6-1790 te Zuidlaren, gedoopt op 27-6-1790 te Zuidlaren, overleden op 9-8-1828 te Zuidlaren, dochter van Egbert Harms Sissing, landbouwer, en Grietje Hindriks Wuffen.
Niet zeker dat dit de dochter is die op 1-8-1780 geboren is.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Grietje Jans Nijenhuis, geboren op 16-4-1815 te Zuidlaren, overleden op 27-4-1816 te Zuidlaren.

   2. 

Roelof Jans Nijenhuis, geboren op 16-1-1817 te Zuidlaren (zie VIIb).

   3. 

Egbert Jans Nijenhuis, geboren op 7-9-1819 te Zuidlaren (zie VIIc).

   4. 

Margje Jans Nijenhuis, geboren op 1-1-1822 te Zuidlaren, overleden op 23-8-1823 te Zuidlaren.

   5. 

Grietje Nijenhuis, geboren op 11-1-1824 te Zuidlaren, overleden op 9-1-1896 te Zuidlaren.
Gehuwd op 7-5-1859 te Zuidlaren met Albert Schuiling, geboren op 19-7-1830 te Haren, overleden op 13-8-1915 te Zuidlaren, zoon van Hindrik Roelofs Schuiling en Margje Talens.

   6. 

Margje Nienhuis, geboren op 26-8-1826 te Zuidlaren, overleden op 11-3-1828 te Zuidlaren.


VId    Hendericus Nijenhuis, gedoopt op 2-3-1783 te Odoorn, overleden op 6-5-1846 te Valthe, zoon van
Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
Gehuwd op 31-7-1818 te Odoorn met Willemtien Weggemans, geboren op 29-10-1784 te Sleen, gedoopt op 3-11-1784 te Sleen, overleden op 1-8-1866 te Valthe, dochter van Lambert Willems Weggemans en Gebbigje Lanning.
Zij is weduwe van Egbert Houwing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marchien Nijenhuis, geboren op 30-6-1819 te Valthe, overleden op 1-4-1850 te Dalerveen.
Gehuwd op 10-5-1849 te Dalen met Lambert Honning, landbouwer, geboren op 4-12-1812 te Zweeloo, overleden op 25-3-1888 te Dalerveen, zoon van Hendrik Honning en Marrigje Weggemans.
Hij is weduwnaar van Willemina Honning.

   2. 

Hazelien Nijenhuis, geboren op 30-6-1819 te Valthe.

   3. 

Lambert Nijenhuis, geboren op 27-4-1821 te Valthe, overleden op 4-5-1823 te Valthe.

   4. 

Gebbina Nijenhuis, geboren op 27-9-1823 te Valthe, overleden op 12-3-1904 te Valthe.
Gehuwd op 31-7-1862 te Odoorn met Egbert Hebers, geboren op 29-5-1816 te Exloo, overleden op 19-1-1893 te Valthe, zoon van Hindrik Heebers, landbouwer, en Hindrikje Cremers.

   5. 

Roelf Nijenhuis, geboren op 21-5-1828 te Valthe (zie VIId).

   6. 

Lammegien Nijenhuis, geboren op 4-11-1831 te Valthe, overleden op 8-11-1832 te Valthe.


VIe    Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 24-8-1772 te Exloo, overleden op 28-3-1833 te Gieten, zoon van
Jan Nijenhuis (zie Vb) en Jantien Willems Rosing.
Ondertrouwd op 3-5-1807 te Gieten, gehuwd voor de kerk op 29-6-1807 te Odoorn met Jantje Ottens, geboren te Bonnen, gedoopt op 10-7-1785 te Gieten, overleden op 26-4-1843 te Bonnen, dochter van Harm Ottens en Rolina Rosing.
Hij wordt genoemd in 1797 te Exloo op huisno. 19, 24 jaar oud.
[27] Ook wordt hij bwe de bewoners van Gieten in 1825 genoemd op huisno. 21, en in de kadastrale atlas van 1832 op sectie E no. 411.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Hermannus Nijenhuis, geboren op 24-9-1809 te Odoorn (zie VIIe).

   2. 

Roelina Nijenhuis, geboren op 17-8-1814 te Gieten, overleden op 23-3-1830 te Gieten.


VIf    Willem Nijenhuis, landbouwer, geboren te Exloo, gedoopt op 14-11-1773 te Odoorn, overleden op 11-10-1838 te Borger, zoon van
Jan Nijenhuis (zie Vb) en Jantien Willems Rosing.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-5-1799 te Borger met Margje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 28-10-1781 te Borger, overleden 3-1806, dochter van Arent Tijmens Dilling en Lutgertje Wichers.
Gehuwd (2) op 29-4-1812 te Borger met Geesien Dunning, geboren te Drouwen, gedoopt op 30-5-1781 te Borger, overleden op 18-1-1828 te Borger, dochter van Harm Lucas Dunning en Geesje Jans.
Willem Nijenhuis wordt in 1797 te Exloo genoemd op huisnummer 19, 23 jaar oud.
[28]
Voor overlijdensdatum zie RAD o114.21 doos 7 akte 28.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Lutgertje Nijenhuis, geboren op 28-3-1800 te Bronneger, gedoopt op 6-4-1800 te Borger, overleden op 9-2-1834 te Valthe.
Gehuwd op 20-11-1825 te Odoorn met Jan Zegering, landbouwer, geboren op 20-7-1791 te Exloo, gedoopt op 7-8-1791 te Odoorn, overleden op 24-5-1866 te Exloo, zoon van Roelof Zegering, burgemeester Odoorn; ette Zuidenveld 1789-1790, en Henderica Zegering.
Getuigen bij het huwelijk zijn::
Zijn kant: Hendrikus Zegering (30), broer; Harm Huizing (42), neef
Haar kant: Jan Ottens van Gieten (40), neef; Harmannus Nijenhuis van Valthe (60), neef.

   2. 

Jantien Nijenhuis, geboren op 8-8-1802 te Bronneger, gedoopt op 15-8-1802 te Borger, overleden op 10-2-1845 te Eext.
Gehuwd op 30-5-1837 te Anloo met Jacob Homan, landbouwer; wethouder te Anloo, geboren op 2-2-1801 te Eext, gedoopt op 8-2-1801 te Anloo, overleden op 6-1-1886 te Eext, zoon van Otto Jacobs Homan, kerkvoogd, landbouwer, en Jantje Tonnis Braams, landbouwster.
Hij hertrouwt met Jantien Julsing.

   3. 

Aaltje Nijenhuis, geboren op 15-1-1805 te Bronneger, gedoopt op 20-1-1805 te Bronneger, overleden op 21-5-1872 te Sleen.
Gehuwd op 23-6-1841 te Sleen met Arend Hilbing Abbing, landbouwer, geboren te Erm, gedoopt op 16-12-1804 te Sleen, overleden op 26-8-1866 te Erm, zoon van Rudolf Abbing, landbouwer, en Hindrikje Hilbing.

Uit het tweede huwelijk:

   4. 

Jan Nijenhuis, geboren op 3-2-1812 te Bronneger, overleden op 3-3-1813 te Bronneger.
In zijn geboorteakte vermeld kind van Geessien Dunning, met als vader Willem Nijenhuis. Willem Nijenhuis had het kind erkent.
Kind aangegeven door Lucas Dunning, broer van Geessien.

   5. 

Jan Nijenhuis, vervener, landbouwer, geboren op 16-9-1813 te Bronneger, gedoopt op 26-9-1813 te Borger, overleden op 3-3-1891 te Drouwenermond.
Gehuwd op 30-9-1857 te Gieten met Marchien Homan, geboren op 22-11-1820 te Smilde, overleden op 4-7-1883 te Drouwenermond, dochter van Bernier Lucas Homan, korenmolenaar, graanhandelaar, landbouwer, en Jantien Niewold.

   6. 

Harmannus Nijenhuis, geboren op 14-1-1816 te Bronneger (zie VIIf).

   7. 

Arend Nijenhuis, geboren op 23-2-1818 te Bronneger (zie VIIg).

   8. 

Geert Nijenhuis, geboren op 18-2-1821 te Bronneger, gedoopt op 18-3-1821 te Borger, overleden op 19-3-1821 te Bronneger.

   9. 

Geert Nijenhuis, geboren op 8-10-1822 te Bronneger (zie VIIh).


VIg    Harmannus Nijenhuis, geboren op 9-6-1773 te Odoorn, overleden op 11-3-1857 te Odoorn, zoon van
Hendrik Nijenhuis (zie Vc) en Jantien Lankhorst.
Ondertrouwd op 5-5-1811 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 21-5-1811 te Odoorn met Roelofje Lamberts Julsing, geboren op 25-9-1784 te Eext, gedoopt op 3-10-1784 te Anloo, overleden op 14-8-1858 te Odoorn, dochter van Lambert Boelens Julsing, landbouwer, en Aaltje Hindriks Jobing.
Hij wordt in 1797 te Odoorn genoemd, 25 jaar oud.
[29]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Nijenhuis, geboren op 27-2-1812 te Odoorn (zie VIIi).

   2. 

Alida Nijenhuis, geboren op 7-10-1813 te Odoorn, overleden op 26-3-1830 te Odoorn.

   3. 

Jantien Nijenhuis, geboren op 12-4-1816 te Odoorn, overleden op 6-12-1885 te Westdorp.
Gehuwd voor de kerk op 17-5-1844 te Borger met Albert Beuling, geboren op 3-1-1817 te Ees, overleden op 7-9-1885 te Westdorp, zoon van Willem Beuling, landbouwer, en Geesje Dilling.

   4. 

Lambert Nijenhuis, geboren op 27-7-1818 te Odoorn (zie VIIj).

   5. 

Henderikus Lankhorst Nijenhuis, geboren op 24-10-1822 te Odoorn, overleden op 8-8-1908 te Odoorn.

 

Generatie VII


 
VIIa    Roelof Nijenhuis, landbouwer, geboren op 20-11-1807 te Valthe, gedoopt op 22-11-1807 te Odoorn, overleden op 10-4-1885 te Valthe, zoon van
Harmannus Nijenhuis (zie VIa) en Margje Weggemans.
Gehuwd op 29-8-1837 te Odoorn met Hinderkien Houwing, geboren op 22-10-1812 te Emmen, overleden op 2-4-1882 te Valthe, dochter van
Egbert Houwing, landbouwer, en Willemtien Weggemans.
Getuigen huwelijk:
Willem Nijenhuis, 58 jaar, Valthe, oom van de bruidegom
Jan Zegering, 44 jaar, Valthe, neef van de bruidegom
Willem Joling, 52 jaar, Weerdinge, oom van de bruidegom
Geert Rosing, 45 jaar, Valthe, neef van de bruidegom.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmans Nijenhuis, landbouwer, geboren op 10-11-1837 te Valthe, overleden op 5-10-1897 te Valthe.

   2. 

Egbert Nijenhuis, geboren op 22-9-1839 te Valthe, overleden op 12-4-1843 te Valthe.

   3. 

Marchien Nijenhuis, geboren op 20-11-1841 te Valthe, overleden op 4-3-1870 te Odoornerveen.
Gehuwd op 11-5-1869 te Odoorn met Geert Mensing, landbouwer, geboren op 30-11-1843 te Odoorn, overleden op 30-12-1886 te Odoorn, zoon van Jan Schaange Mensing, landbouwer, en Wemelina Schaange.
Hij hertrouwt met Jantien Nijenhuis.

   4. 

Egbert Nijenhuis, geboren op 19-9-1844 te Valthe (zie VIIIa).

   5. 

Wilmina Hinderika Nijenhuis, geboren op 13-2-1847 te Valthe, overleden op 1-5-1871 te Valthe.

   6. 

Jantien Nijenhuis, geboren op 15-1-1850 te Valthe, overleden op 22-6-1883 te Valthe.
Gehuwd op 13-4-1876 te Odoorn met Geert Mensing, landbouwer, geboren op 30-11-1843 te Odoorn, overleden op 30-12-1886 te Odoorn, zoon van Jan Schaange Mensing, landbouwer, en Wemelina Schaange.
Hij is weduwnaar van Marchien Nijenhuis.


VIIb    Roelof Jans Nijenhuis, landbouwer, geboren op 16-1-1817 te Zuidlaren, overleden op 14-3-1893 te Tynaarlo, zoon van
Jan Rosinge Nijenhuis (zie VIc) en Janna Egberts Sissing.
Gehuwd op 2-5-1851 te Vries met Jantien Homan, geboren op 3-1-1828 te Tynaarlo, overleden op 26-5-1899 te Vries, dochter van Fake Boois Homan, landbouwer, en Zwaantien Stenveld.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Rosing Nijenhuis, landbouwer, geboren op 3-9-1852 te Tynaarlo, overleden op 6-11-1940 te Tynaarlo.

   2. 

Booij Nijenhuis, landbouwer, geboren op 3-1-1855 te Tynaarlo, overleden op 26-4-1902 te Tynaarlo.

   3. 

Jannes Nijenhuis, geboren op 7-2-1858 te Tynaarlo (zie VIIIb).

   4. 

Egbert Nijenhuis, landbouwer, geboren op 25-12-1860 te Tynaarlo, overleden op 8-6-1933 te Tynaarlo.

   5. 

Zwaantje Nijenhuis, geboren op 18-11-1863 te Tynaarlo, overleden op 28-12-1913 te Tynaarlo.


VIIc    Egbert Jans Nijenhuis, landbouwer, geboren op 7-9-1819 te Zuidlaren, overleden op 12-6-1901 te Mill Lacs Minnesota, zoon van
Jan Rosinge Nijenhuis (zie VIc) en Janna Egberts Sissing.
Gehuwd (1) op 11-6-1856 te Roden met Geessien Krijthe, geboren op 15-12-1822 te Roden, overleden op 22-3-1857 te Zuidlaren, dochter van Nicolaas Krijthe, landbouwer, en Geertje Ensing.
Gehuwd (2) op 7-5-1863 te Haren met Pietertje Hendriks van Dam, geboren op 13-7-1836 te Haren, overleden op 1-6-1906 te Mill Lacs, Minnesota, dochter van Hendrik Roelofs van Dam, bakker, en Grietje Hindriks van Norg.
Zij emigreren in 1865 naar Michigan.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan Nijenhuis, geboren op 13-3-1857 te Zuidlaren, overleden op 3-9-1857 te Roden.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Janna Nijenhuis, geboren op 13-6-1864 te Zuidlaren, overleden op 25-12-1867 te Michigan.

   3. 

Lambertje Egberts Nienhuis, geboren op 27-11-1865 te Oversiel, Allegan, Michigan, overleden op 9-3-1890 te Joubert, New Holland, USA.
Gehuwd 1884 te New Holland met Gerrit Jacobs Feninga, geboren op 12-2-1857 te Schiermonnikoog, overleden op 22-10-1949 te Corsica, South Dakota, zoon van Jacob Oelsen Feninga en Geertje Louws Jaarsma.

   4. 

Hindrik Egberts Nijenhuis, geboren op 29-9-1867 te Stotsland, Michigan (zie VIIIc).

   5. 

Janna Egberts Nijenhuis, geboren op 6-5-1873 te Michigan, overleden op 5-1-1955 te Pease, Mille Lacs, Minnesota.

   6. 

Johannes Egberts Nijenhuis, geboren op 22-11-1874 te Michigan (zie VIIId).

   7. 

Grietje Egberts Nijenhuis, geboren op 18-8-1877 te Orange City, Sioux, Iowa, overleden op 10-11-1969 te Hinckley, Pine, Minnesota.
Gehuwd op 15-4-1897 te Princeton, Minnesota met Stephen Leroy Northway, geboren op 3-11-1872 te Milo, Mille Lacs, Minnesota, overleden op 5-10-1949.


VIId    Roelf Nijenhuis, landbouwer, geboren op 21-5-1828 te Valthe, overleden op 7-7-1897 te Bellingwolde, zoon van
Hendericus Nijenhuis (zie VId) en Willemtien Weggemans.
Gehuwd op 9-5-1860 te Bellingwolde met Albertje Meendering, geboren op 17-1-1821 te Bourtange, overleden op 10-1-1894 te Bellingwolde, dochter van Detmer Meendering en Naantke Meendering.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Weia Nijenhuis, geboren op 13-5-1862 te Bellingwolde, overleden op 27-11-1869 te Bellingwolde.


VIIe    Jan Hermannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 24-9-1809 te Odoorn, overleden op 29-6-1864 te Bad Kissingen, Dld. Zoon van
Harmannus Nijenhuis (zie VIe) en Jantje Ottens.
Gehuwd op 23-8-1836 te Gieten met Geesje Meijering, geboren op 29-8-1813 te Eext, overleden op 18-11-1892 te Gieten, dochter van Harm Jans Meijering, landbouwer, en Jantje Braams.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmannus Nijenhuis, geboren op 29-6-1837 te Gieten, overleden op 23-9-1839 te Gieten.

   2. 

Harm Nijenhuis, geboren op 16-10-1838 te Gieten, overleden op 27-11-1838 te Gieten.

   3. 

Roelina Nijenhuis, geboren op 20-7-1840 te Gieten, overleden op 5-9-1840 te Gieten.

   4. 

Roelina Nijenhuis, geboren op 27-7-1841 te Gieten, overleden op 26-9-1842 te Gieten.

   5. 

Jantje Nijenhuis, geboren op 4-7-1843 te Gieten, overleden op 9-2-1921 te Groningen.
Gehuwd op 5-9-1866 te Gieten met Rudolphus Wynandus Oldenbanning, landbouwer, geboren op 26-2-1838 te Dalen, overleden op 15-12-1892 te Dalen, zoon van Eisse Zwindermans Oldenbanning en Roelofje Hardenberg.

   6. 

Johanna Nijenhuis, geboren op 23-11-1846 te Gieten, overleden op 4-3-1919 te Groningen.
Gehuwd op 14-11-1878 te Gieten met Hendrik Bosscher, geboren op 15-4-1843 te Stadskanaal, overleden op 6-12-1910 te Wildervank, zoon van Harmannus Doekes Bosscher en Jantje Hendriks Spier.

   7. 

Roelina Nijenhuis, geboren op 1-5-1849 te Gieten, overleden op 15-1-1903 te Eelde.
Gehuwd op 28-9-1870 te Gieten met Herman Hitjer Heerspink, predikant, geboren op 1-2-1846 te Gieten, overleden op 5-2-1922 te Den Haag, zoon van Johannes Bernardus Folkerus Heerspink, predikant Gieten, en Diddina Haukea Hitjer.

   8. 

Harm Jans Nijenhuis, geboren op 9-11-1851 te Gieten (zie VIIIe).

   9. 

Harmanna Nijenhuis, geboren op 11-12-1853 te Gieten, overleden op 30-4-1854 te Gieten.

   10. 

N.N. Nijenhuis, geboren op 7-8-1855 te Gieten, overleden op 7-8-1855 te Gieten.
levenloos geboren.

   11. 

N.N. Nijenhuis, geboren op 26-5-1858 te Gieten, overleden op 26-5-1858 te Gieten.
levenloos geboren.


VIIf    Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 14-1-1816 te Bronneger, gedoopt op 28-1-1816 te Borger, overleden op 21-10-1911 te Bronneger, zoon van
Willem Nijenhuis (zie VIf) en Geesien Dunning.
Gehuwd op 16-11-1858 te Borger met Janna Hidding, geboren op 25-4-1826 te Gasselte, overleden op 26-5-1878 te Bronneger, dochter van Willem Hidding, landbouwer, en Grietje Baving.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gesina Wilmina Nijenhuis, geboren op 19-10-1859 te Bronneger, gedoopt op 4-12-1859 te Borger, overleden op 18-8-1941 te Borger.
Gehuwd op 6-10-1906 te Borger met Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 6-10-1873 te Bronneger, overleden op 9-2-1934 te Bronneger, zoon van
Geert Nijenhuis (zie VIIh) en Geesien Lubbers.

   2. 

Grietje Hermannus Nijenhuis, geboren op 13-9-1862 te Bronneger, gedoopt op 2-11-1862 te Borger, overleden op 10-8-1931 te Gieten.
Gehuwd op 6-5-1887 te Borger met
Harm Jans Nijenhuis (zie VIIIe).

   3. 

Aaltien Nijenhuis, geboren op 29-12-1866 te Bronneger, overleden op 23-2-1901 te Drouwen.
Gehuwd op 3-12-1895 te Borger met Frederik Dilling, landbouwer, geboren op 19-5-1861 te Bronneger, gedoopt op 1-9-1861 te Borger, overleden op 29-3-1929 te Drouwen, zoon van Willem Hoving Dilling, landbouwer, en Karsina Dilling.
Hij hertrouwt met Henderkien Braam.

 

Frederik Dillingh 

Aaltien Nijenhuis 

geboorteakte Frederik Dilling[30] 

huwelijksakte Frederik Dilling[31] 

overlijdensadvertentie Henderkien Braam[32] 

grafsteen Aaltje Nijenhuis


VIIg    Arend Nijenhuis, landbouwer, geboren op 23-2-1818 te Bronneger, gedoopt op 8-3-1818 te Borger, overleden op 26-2-1897 te Erm, zoon van
Willem Nijenhuis (zie VIf) en Geesien Dunning.
Gehuwd op 17-5-1850 te Sleen met Marchien Renting, geboren op 18-5-1825 te Erm, overleden op 13-9-1880 te Erm, dochter van Jan Renting en Geesje Hoving.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geessien Nijenhuis, geboren op 3-3-1851 te Erm, overleden op 27-3-1851 te Erm.

   2. 

Willem Nijenhuis, landbouwer, geboren op 12-3-1852 te Erm, overleden op 7-1-1939 te Erm.
Gehuwd op 6-5-1890 te Anloo met Jantje Homan, geboren op 29-5-1868 te Eext, overleden op 4-2-1939 te Erm, dochter van Willem Homan, landbouwer te Eext, en Alberdina Dieters.

   3. 

Geessien Nijenhuis, geboren op 23-11-1854 te Erm, overleden op 16-9-1927 te Sleen.
Gehuwd op 30-3-1878 te Sleen met Johan Frederik Schultz, landbouwer, geboren op 23-8-1844 te Sleen, overleden op 26-6-1902 te Sleen, zoon van Otto Schultz, predikant, en Margareta Lutgerdina Abbingh.

   4. 

Gesina Johanna Nijenhuis, geboren op 23-11-1857 te Erm, overleden op 2-6-1876 te Erm.

   5. 

Jantina Nijenhuis, geboren op 4-4-1860 te Erm, overleden op 8-5-1865 te Erm.

   6. 

Lutgerdina Nijenhuis, geboren op 20-9-1862 te Erm, overleden op 8-6-1863 te Erm.

   7. 

Jan Nijenhuis, geboren op 14-2-1864 te Erm (zie VIIIf).


VIIh    Geert Nijenhuis, landbouwer, geboren op 8-10-1822 te Bronneger, overleden op 13-4-1895 te Bronneger, zoon van
Willem Nijenhuis (zie VIf) en Geesien Dunning.
Gehuwd (1) op 1-6-1864 te Anloo met Jacobje Jobing, geboren op 23-8-1832 te Eext, overleden op 29-8-1868 te Bronneger, dochter van Hindrik Jans Jobing, landbouwer, en Marchien Homan.
Gehuwd (2) op 29-4-1870 te Borger met Geesien Lubbers, geboren op 19-3-1848 te Bronneger, overleden op 13-4-1894 te Bronneger, dochter van Harm Lubberts en Janna Roelofs Talens.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Willem Nijenhuis, geboren op 7-8-1866 te Borger, overleden op 27-8-1866 te Bronneger.

   2. 

Willem Nijenhuis, geboren op 26-5-1868 te Bronneger, overleden op 27-6-1868 te Bronneger.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Gezina Jantina Nijenhuis, geboren op 11-2-1871 te Bronneger, overleden op 16-7-1929 te Winde.
Gehuwd op 25-5-1906 te Borger met Roelof Struik, landbouwer, geboren op 5-9-1869 te Winde, zoon van Jan Struik, landbouwer, en
Marchien Homan.

   4. 

Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 6-10-1873 te Bronneger, overleden op 9-2-1934 te Bronneger.
Gehuwd op 6-10-1906 te Borger met Gesina Wilmina Nijenhuis, geboren op 19-10-1859 te Bronneger, gedoopt op 4-12-1859 te Borger, overleden op 18-8-1941 te Borger, dochter van
Harmannus Nijenhuis (zie VIIf) en Janna Hidding.

   5. 

Johanna Nijenhuis, geboren op 21-3-1876 te Bronneger.
Gehuwd op 10-5-1902 te Borger met Gerrit Douwes, landbouwer, geboren op 29-4-1873 te Peize, zoon van Henderikus Douwes, landbouwer, en Annechien Sikkinga.

   6. 

Willem Nijenhuis, geboren op 10-12-1878 te Bronneger, overleden op 1-5-1973 te Bronneger.

   7. 

Marchien Nijenhuis, geboren op 16-9-1881 te Bronneger, overleden op 4-9-1974 te Dedemsvaart.
Gehuwd op 30-5-1907 te Borger met Jannes Hoenderken, geboren op 17-6-1884 te Noordlaren, overleden op 26-9-1968 te Stadskanaal, zoon van Lucas Hoenderken, landbouwer, en Marchien Meijeringh.

   8. 

Jantje Nijenhuis, geboren op 3-2-1885 te Bronneger.
Gehuwd op 26-3-1909 te Borger met Jans Nijenhuis, landbouwer, geboren op 30-8-1889 te Ees, overleden op 17-1-1930 te Borger, zoon van
Egbert Nijenhuis (zie VIIIa) en Jantje Dilling.


VIIi    Hendrik Nijenhuis, geboren op 27-2-1812 te Odoorn, overleden op 28-9-1853 te Odoorn, zoon van
Harmannus Nijenhuis (zie VIg) en Roelofje Lamberts Julsing.
Gehuwd op 5-6-1839 te Odoorn met Henderkien Zegering, geboren op 23-4-1811 te Exloo, overleden op 26-3-1872 te Odoorn, dochter van Willem Zegering, landbouwer, en Marchijn Braams.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmannus Nijenhuis, geboren op 23-7-1840 te Odoorn (zie VIIIg).

   2. 

Willem Nijenhuis, geboren op 1-1-1844 te Odoorn (zie VIIIh).

   3. 

Roelfien Nijenhuis, geboren op 4-8-1847 te Odoorn, overleden op 27-9-1919 te Valthermond.
Gehuwd op 7-9-1877 te Odoorn met Geert Keveling, vervener, landbouwer, geboren op 23-4-1843 te Valthe, overleden op 28-12-1932 te Valthermond, zoon van Roelof Keveling, landbouwer, en Aaltien Oosting.

   4. 

N.N. Nijenhuis, geboren op 8-2-1851 te Odoorn, overleden op 8-2-1851 te Odoorn.

   5. 

Meindert Nijenhuis, geboren op 31-3-1852 te Odoorn, overleden op 12-11-1853 te Odoorn.


VIIj    Lambert Nijenhuis, gemeenteontvanger, geboren op 27-7-1818 te Odoorn, overleden op 22-8-1905 te Odoorn, zoon van
Harmannus Nijenhuis (zie VIg) en Roelofje Lamberts Julsing.
Gehuwd op 28-6-1862 te Odoorn met Aaltien Rosing, geboren op 13-2-1831 te Valthe, overleden op 7-6-1876 te Odoorn, dochter van Geert Rosing, landbouwer, en Lammegien Rosing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lammechien Nijenhuis, geboren op 30-3-1863 te Odoorn, overleden op 21-6-1937 te Odoorn.
Gehuwd op 2-5-1893 te Odoorn met Meindert Schaange, landbouwer, geboren op 3-7-1855 te Odoorn, overleden op 7-3-1931 te Odoorn, zoon van Roelof Schaange, landbouwer, en Hillechien Schirring.

   2. 

Harmans Nijenhuis, geboren op 25-3-1865 te Odoorn, overleden op 20-7-1933 te Odoorn.

   3. 

Geert Nijenhuis, geboren op 15-2-1870 te Odoorn (zie VIIIi).

   4. 

Roelfien Nijenhuis, geboren op 28-1-1873 te Odoorn, overleden op 20-12-1930 te Odoorn.
Gehuwd op 29-11-1901 te Odoorn met Thijs Rosingh, landbouwer, geboren op 19-12-1865 te Exloo, overleden op 27-3-1902 te Exloo, zoon van Hindrik Rosing, landbouwer, en Lammechien Wilting.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Egbert Nijenhuis, landbouwer, geboren op 19-9-1844 te Valthe, overleden op 1-3-1929 te Ees, zoon van
Roelof Nijenhuis (zie VIIa) en Hinderkien Houwing.
Gehuwd op 14-12-1875 te Borger met Jantje Dilling, geboren op 13-8-1854 te Beilen, overleden op 13-7-1921 te Borger, dochter van Jans Dillingh, landbouwer, en Hendrikje Tijmes.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jans Nijenhuis, geboren op 4-1-1877 te Ees, overleden op 8-12-1880 te Ees.

   2. 

Roelof Nijenhuis, geboren op 18-9-1880 te Borger, overleden op 7-4-1883 te Ees.

   3. 

Jans Nijenhuis, landbouwer, geboren op 30-8-1889 te Ees, overleden op 17-1-1930 te Borger.
Gehuwd op 26-3-1909 te Borger met Jantje Nijenhuis, geboren op 3-2-1885 te Bronneger, dochter van
Geert Nijenhuis (zie VIIh) en Geesien Lubbers.


VIIIb    Jannes Nijenhuis, landbouwer, geboren op 7-2-1858 te Tynaarlo, overleden op 11-12-1928 te Tynaarlo, zoon van
Roelof Jans Nijenhuis (zie VIIb) en Jantien Homan.
Gehuwd op 24-6-1886 te Vries met Lucretia Smeenge, geboren op 18-10-1860 te Vries, overleden op 23-8-1896 te Tynaarlo, dochter van Derk Smeenge, landbouwer, en Jantien Veltman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelof Nijenhuis, landbouwer, geboren op 19-9-1886 te Tynaarlo, overleden op 28-2-1970.
Gehuwd op 5-11-1924 te Hoogezand met Johanna Margaretha Rhee Römelingh, geboren op 26-3-1898 te Westerbroek, overleden op 16-3-1950, dochter van Theodoricus Römelingh en Aaltje Cock.

   2. 

Derk Nijenhuis, landbouwer, geboren op 4-12-1887 te Tynaarlo, overleden op 9-12-1971 te Yde.
Gehuwd op 31-5-1919 te Vries met Marchien Popken, geboren op 2-4-1896 te Yde, overleden op 5-1-1961 te Yde, dochter van Klaas Popken, landbouwer, en Geessien Gerrits.

   3. 

Jantien Nijenhuis, geboren op 3-4-1889 te Tynaarlo, overleden op 26-6-1964 te Groningen.

   4. 

Jantiena Nijenhuis, geboren op 26-9-1892 te Tynaarlo.
Gehuwd op 6-10-1921 te Vries met Fokko de Jager, landbouwer, geboren op 30-8-1893 te Wittewierum, zoon van Daniël Eisso de Jager en Geertje Lesterhuis.


VIIIc    Hindrik Egberts Nijenhuis, geboren op 29-9-1867 te Stotsland, Michigan, overleden op 5-1-1955 te Mille Lacs, Minnesota, zoon van
Egbert Jans Nijenhuis (zie VIIc) en Pietertje Hendriks van Dam.
Gehuwd met Jantje van Zee, geboren op 3-8-1873 te Heerenveen, overleden op 7-7-1948 te Minnesota.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Egbert Peter Nijenhuis, geboren op 9-12-1899 te New Holland, South Dakota (zie IXa).

   2. 

Helen Nijenhuis, geboren op 8-8-1904.


VIIId    Johannes Egberts Nijenhuis, geboren op 22-11-1874 te Michigan, overleden op 3-1-1957 te Pease, Mille Lacs, Minnesota, zoon van
Egbert Jans Nijenhuis (zie VIIc) en Pietertje Hendriks van Dam.
Gehuwd op 17-4-1902 te Pease, Mille Lacs, Minnesota met Jane Timmer, geboren 1882 te Nederland, overleden op 7-7-1948 te Pease, Mille Lacs, Minnesota.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Egbert Peter Nijenhuis, geboren op 9-1-1903 te Minnesota, overleden 6-1966 te Hudsonville, Ottawa, Michigan.
Gehuwd op 28-2-1905 te Iowa met Rose Walburg.

   2. 

Fred John Nijenhuis, geboren op 9-10-1904 te Minnesota, overleden op 25-2-1989 te Los Angeles.
Gehuwd op 15-6-1915 met Aurora Corona.

   3. 

Marie Nijenhuis, geboren op 1-3-1909 te Minnesota, overleden 1-1996 te Milaca, Minnesota.
Gehuwd met Hans van de Riet, geboren op 5-6-1902 te Minnesota.

   4. 

Henry Nijenhuis, geboren op 3-5-1912.

   5. 

Nina Nijenhuis, geboren op 20-10-1914.

   6. 

Anna Jeanette Nijenhuis, geboren 1917.

   7. 

Louise Nijenhuis, geboren 1922.

   8. 

Alice Nijenhuis, geboren 1923 te Pease, Minnesota.
Gehuwd 1943 met Harold Pluimer.


VIIIe    Harm Jans Nijenhuis, landbouwer te Gieten, geboren op 9-11-1851 te Gieten, overleden op 29-7-1922 te Gieten, zoon van
Jan Hermannus Nijenhuis (zie VIIe) en Geesje Meijering.
Gehuwd op 6-5-1887 te Borger met
Grietje Hermannus Nijenhuis, geboren op 13-9-1862 te Bronneger, gedoopt op 2-11-1862 te Borger, overleden op 10-8-1931 te Gieten, dochter van
Harmannus Nijenhuis (zie VIIf) en Janna Hidding.
Lid van de Provinciale Staten van Drenthe, lid van de gemeenteraad van Gieten, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Gieten.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mr. Jan Nijenhuis, notaris te Amsterdam, geboren op 2-8-1888 te Gieten.
Gehuwd op 17-6-1924 te Gieten met Anna Everharda Windgassen, geboren circa 1899 te Amsterdam.

   2. 

Johanna Harmanna Nijenhuis, geboren op 1-1-1890 te Gieten.
Gehuwd op 18-3-1914 te Gieten met Gerrit Heeres, groothandelaar, geboren op 19-8-1884 te Oude Pekela, zoon van Jan Gerrit Heeres en Jantina Oostindiër.

   3. 

Hermannus Jans Nijenhuis, geboren op 10-10-1891 te Gieten.

   4. 

Gerard Nijenhuis, burgemeester Gieten 1930-1958, voorzitter Drents Landbouw Genootschap, geboren op 1-12-1893 te Gieten, overleden op 23-6-1965 te Gieten.
Gehuwd 1925 met Jentje Werners, geboren op 1-4-1902 te Ruinerwold, overleden op 4-9-1978 te Gieten.

   5. 

Geesje Nijenhuis, geboren op 9-4-1896 te Gieten, overleden op 26-9-1963 te Glimmen.
Gehuwd op 16-11-1920 te Gieten met Ir. Jan Reint Smit, ingenieur, geboren op 23-8-1893 te Hoogezand, overleden op 24-9-1969 te Groningen.

   6. 

N.N. Nijenhuis, geboren op 14-9-1898 te Gieten, overleden op 14-9-1898 te Gieten.


VIIIf    Jan Nijenhuis, landbouwer, geboren op 14-2-1864 te Erm, overleden op 13-9-1929 te Glimmen, zoon van
Arend Nijenhuis (zie VIIg) en Marchien Renting.
Gehuwd op 26-5-1898 te Haren met Hendrikje Lutgers, geboren op 4-10-1886 te Haren, overleden op 31-12-1946 te Haren, dochter van Roelf Lutgers en Harmtje Popken.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marchiena Harmina Nijenhuis, geboren op 6-3-1899 te Haren, overleden op 27-11-1924 te Haren.
Gehuwd op 14-5-1920 te Haren met Roelof Pieter Boon, expediteur, geboren op 3-1-1898 te Groningen, overleden op 8-2-1934 te Haren, zoon van Derk Boon, expediteur, en Geertje Buining.

   2. 

Roelf Arend Nijenhuis, geboren op 27-1-1904 te Haren, overleden op 21-2-1981.
Gehuwd met Anna Korf, geboren op 12-8-1903, overleden op 30-4-1973.


VIIIg    Harmannus Nijenhuis, geboren op 23-7-1840 te Odoorn, gedoopt op 2-8-1840 te Odoorn, overleden op 21-3-1883 te Ees, zoon van
Hendrik Nijenhuis (zie VIIi) en Henderkien Zegering.
Gehuwd op 20-6-1877 te Odoorn met Aaltien Tingen, geboren op 19-2-1853 te Ees, overleden op 16-7-1936 te Borger, dochter van Hindrik Tingen en Lammina Beuling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Nijenhuis, geboren op 23-4-1878 te Odoorn (zie IXb).

   2. 

Lammina Nijenhuis, geboren op 9-5-1881 te Ees, overleden op 18-9-1976 te Borger.
Gehuwd op 2-4-1903 te Borger met Willem Struik, landbouwer, geboren op 15-1-1873 te Winde, overleden op 5-1-1962 te Borger, zoon van Jan Struik, landbouwer, en Marchien Homan.


VIIIh    Willem Nijenhuis, vervener, geboren op 1-1-1844 te Odoorn, overleden op 3-11-1886 te Schoonoord, zoon van
Hendrik Nijenhuis (zie VIIi) en Henderkien Zegering.
Gehuwd op 31-7-1873 te Emmen met Jantje Hommes, geboren op 22-6-1848 te Roswinkel, overleden op 16-3-1928 te Schoonoord, dochter van Heije Jans Hommes en Anna Meijers.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henderkien Nijenhuis, geboren op 3-4-1874 te Schoonoord, overleden op 24-8-1950 te Sleen.

   2. 

Hendrik Nijenhuis, kunstmesthandelaar, geboren op 22-5-1876 te Schoonoord, overleden op 16-12-1941 te Schoonoord.

   3. 

Henderikus Nijenhuis, koopman, geboren op 2-10-1878 te Schoonoord, overleden op 16-4-1935 te Schoonoord.

   4. 

Anna Nijenhuis, geboren op 3-2-1881 te Schoonoord, overleden op 4-3-1881 te Schoonoord.

   5. 

Hermannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 22-2-1882 te Schoonoord.
Gehuwd op 14-6-1912 te Gieten met Willemina Ottonia Meijeringh, geboren op 4-1-1879 te Bonnen, dochter van Albert Meijeringh, landbouwer, en Grietje Hiddingh.

   6. 

Anna Nijenhuis, geboren op 14-3-1885 te Schoonoord.


VIIIi    Geert Nijenhuis, landbouwer, geboren op 15-2-1870 te Odoorn, overleden op 3-7-1964 te Odoorn, zoon van
Lambert Nijenhuis (zie VIIj) en Aaltien Rosing.
Gehuwd op 29-11-1901 te Odoorn met Aaltina Roelfina Honning, geboren op 25-12-1875 te Dalerveen, overleden op 19-12-1950 te Odoorn, dochter van Jan Honning, landbouwer, en Grietje Keveling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lambert Nijenhuis, geboren op 4-8-1902 te Odoorn, overleden op 11-10-1958 te Odoorn.
Gehuwd met G. ten Hool.

   2. 

Grietje Gezina Nijenhuis, geboren op 19-6-1904 te Odoorn, overleden op 15-8-1991 te Valthe.
Gehuwd op 17-12-1931 te Odoorn met Geert Strating, landbouwer, geboren op 26-11-1903 te Valthe, overleden op 11-2-1984 te Valthe, zoon van Luchien Strating en Marchien Elling.

 

Generatie IX


 
IXa    Egbert Peter Nijenhuis, geboren op 9-12-1899 te New Holland, South Dakota, overleden op 3-12-1929 te New Holland, South Dakota, zoon van
Hindrik Egberts Nijenhuis (zie VIIIc) en Jantje van Zee.
Gehuwd met Nellie Maria van Zee, geboren op 9-12-1898 te Nederland.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeanetta Henrietta Nijenhuis, geboren op 8-12-1919 te Harrison, South Dakota.

   2. 

Florence Viola Nijenhuis, geboren op 8-4-1923.

   3. 

Henry Alfred Nijenhuis, geboren op 9-5-1924, overleden op 26-5-1990.
Gehuwd met Camille Marr, geboren op 9-8-1921.


IXb    Hendrik Nijenhuis, landbouwer, geboren op 23-4-1878 te Odoorn, zoon van
Harmannus Nijenhuis (zie VIIIg) en Aaltien Tingen.
Gehuwd op 27-6-1902 te Borger met Roelfien Meijeringh, geboren op 3-9-1870 te Westdorp, overleden op 11-8-1953, dochter van Geert Meijeringh, landbouwer, en Hindrikje Lomulder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henderkien Nijenhuis, geboren op 12-10-1909 te Ees.
Gehuwd met Lucas Hoenderken, geboren op 13-3-1905 te Noordlaren, overleden op 22-4-1990 te Borger.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Etstoel 14 deel 14 folio 413 d.d. 25-6-1651

[2] Etstoel 14 deel 15 folio 17 d.d. 30-10-1651

[3] Etstoel 14 deel 17 folio 275 d.d. 22-5-1660

[4] Etstoel 14 deel 19 folio 158 d.d. 7-6-1664

[5] Etstoel 14 deel 16 folio 410 d.d. 25-11-1657

[6] Etstoel 14 deel 17 folio 275 d.d. 22-5-1660

[7] Schultenprotocol 72 deel 1 folio 28 d.d. 14-10-1682

[8] Schultenprotocol 72 deel 1 folio 29 d.d. 14-10-1682

[9] OSA 1110

[10] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 207 registratie d.d. 10-12-1763

[11] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 246v registratie d.d. 16-3-1767

[12] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 265 registratie d.d. 31-5-1768

[13] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 41vregistratie d.d. 19-11-1769

[14] OSA 1110

[15] Etstoel 14 deel 59 folio 202 d.d. 29-11-1774

[16] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 210 registratie d.d. 21-4-1778

[17] OSA 1383

[18] Etstoel 134 d.d. 30-9-1784

[19] Familiearchief Poelman, inv. nr. 8. (in particulier bezit)

[20] OSA 1383

[21] OSA 1513

[22] OSA 1383

[23] Etstoel 14 deel 58 folio 11v d.d. 22-6-1771

[24] OSA 1785

[25] OSA 1785 d.d. 16-12-1755

[26] OSA 1383

[27] OSA 1383

[28] OSA 1383

[29] OSA 1383

[30] Burgerlijke Stand

[31] Burgerlijke Stand

[32] Familieadvertenties CBG