drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie NIJENHUIS

laatste update: 1-10-2017

 

 

 

I N.N. Nijenhuis.
Mogelijk identiek met Roelof Nijenhuis die in 1612 te Valthe genoemd wordt.

Kinderen:

1.

 v 

Aaltje Nijenhuis, geb. circa 1615.
Tr. kerk (1) voor 1637.
Echtgenoot is N. N.
Tr. (2) op 9-12-1639 te (h.c.).
Echtgenoot is Hindrik Wolters.
Tr. (3) op 30-10-1651 te (h.c.).
Echtgenoot is Harm Quants, zn. van Roelof Quants, ette Zuidenveld.
Jantjen Woerdinge geassisteerd door haar broer Roeloff Woerdinge is eiser voor de Etstoel tegen Harmen Quants nu genoemd Nijenhuis te Valthe. De verweerder had beloofd met eiser te trouwen, en is nu met een ander getrouwd. Eiser is bevallen van een kind. Verweerder ontkent.[1]
Aeltjen Nijenhuis te Valthe, nu in derde echt getreden met Harmen Quants; Jacob Wiltinge te Buinen, Tonnijs Maethuys te Bonnen, Warner Wolters Mullinge te Emmen en Johan ten Holte te Diphoorn als mombers over de onmondige kinderen van Aeltjen Nijenhuis verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen op 30-10-1651.[2]
De mombers van wijlen Albert Nijenhuis en Hindrick
Nijenhuis te Valthe verzoeken om goedkeuring van een accoord d.d. 30-
11-1656 tussen hun wegens hun pupillen en Harmen Nijenhuis en
zijn huisvrouw Aeltjen en Harmen Quants en zijn huisvrouw enigste kind
Roelof betreffende de scheiding van goederen.[3]
Henrick Oldenhuisinge, Jan Hovinge, Harmen Quants en Roeloff Ovinge
mombers over de drie minderjarige dochters van wijlen Jan ten Holte en
Lamme ten Holte. Zij verzoeken om goedkeuring van huwelijkse
voorwaarden tussen Dame Lantinck en Wemeltien ten Holte d.d. 26-12-
1662, en de afkoop.[4]
Harm Quants wordt in de haardstedenregisters te Valthe genoemd in 1691 en 1692 met een half erf en 4 paarden. Mogelijk in 1693 en 1694 vermeld als Harm Nijenhuis met een half erf en 3 paarden.

2.

 m 

Harm Nijenhuis, geb. circa 1620 (zie II).


II Harm Nijenhuis, geb. circa 1620, zn. van N.N. Nijenhuis (zie I).
Geert Nijenhuis, Harmen Nijenhuis, Johan ten Holte en Hinrick Huisinck als mombers van de kinderen van Roelofjen ten Holte, en Marten Lantinge, Tije Olden Banderinge, Marten Nijenhuis en Roeloff Warminge als mombers van de kinderen van wijlen Marten Elvinge verzoeken op 25-11-1657 om goedkeuring van een eenkindscontract d.d. 14-6-1657 tussen Albert Deninge en Antjen Elvinge.[5]
De mombers van wijlen Albert Nijenhuis en Hindrick Nijenhuis te Valthe verzoeken om goedkeuring van een accoord d.d. 30-11-1656 tussen hun wegens hun pupillen benevens Harmen Nijenhuis en zijn huisvrouw Aeltjen en Harmen Quants en zijn huisvrouw enigste kind Roelof betreffende de scheiding van goederen.[6]
N.B.: Het is niet zeker dat Hindrik en Harm Nijenhuis broers zijn!. Voorlopig alleen aangenomen op grond leeftijd/plaats.

Tr.
Partner is Aaltje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harm Nijenhuis, geb. circa 1665 te Valthe (zie IIIa).

2.

 m 

Hindrik Nijenhuis, geb. circa 1670 te Valthe (zie IIIb).


IIIa Harm Nijenhuis, geb. circa 1665 te Valthe, zn. van Harm Nijenhuis (zie II) en Aaltje N.N.
Harm wordt genoemd bij de collecte van 1687 te Valthe. In het haardstedenregister te Valthe staat hij met een half erf in 1691 en drie paarden in 1692, 1693 en 1694.
Harm Nijenhuis te Valthe heeft op 14-10-1682 bij uitmijning enige vaste goederen verkocht aan Jacob Dillinge (bouwland te Odoorn), aan Jan Schuttrups (een vierendeel waardeel Odoorn), Jan Quants (hooiland, een vierde part in Quants hof).[7]
Harm Nijenhuis te Valthe verkoopt op 14-10-1682 een kwart waardeel in de Odoorner marke aan Jan Schuttrups.[8]

Kinderen:

1.

 m 

Harm Nijenhuis, geb. circa 1700 te Valthe (zie IVa).

2.

 m 

Willem Nijenhuis.


IIIb Hindrik Nijenhuis, geb. circa 1670 te Valthe, zn. van Harm Nijenhuis (zie II) en Aaltje N.N.
Genoemd bij de collecte van 1687 en 1699 te Valthe.
Genoemd in het haardstedenregister te Odoorn als keuter en smid.

Kinderen:

1.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. circa 1700 te Odoorn.
Willem Nijenhuis wordt genoemd als momber over de Hendrik, zoon van verleden Harm Nijenhuis en Margje Hindriks te Odoorn.
Genoemd in het haardstedenregister 1742 Odoorn met 3/4 erf.
Genoemd in de liberale gift 1748 als broer van Jan Nijenhuis.

2.

 m 

Harm Nijenhuis, geb. circa 1700 te Odoorn (zie IVb).

3.

 m 

Jan Nijenhuis, geb. circa 1700 te Odoorn.
Genoemd in de liberale gift 1748 met zijn broer Willem en de onmondige kinderen van Harm Nijenhuis.


IVa Harm Nijenhuis, geb. circa 1700 te Valthe, overl. op 6-6-1775 te Odoorn, zn. van Harm Nijenhuis (zie IIIa).
Harm Nijenhuis wordt vermeld in het haardstedenregister van 1742 met 3/4 deel. In 1754 en 1764 wordt hij voor vol aangeslagen. In 1774 voor half.
In de liberale gift van 1748 wordt hij genoemd samen met broer Willem.[9]
In 1760 leent Jan Angelsen 100 gulden van Harm Nijenhuis.[10] Ook Harm Harms Timmerman te Noordbarge leent in 1760 100 gulden vna Harm Nijenhuis te Valthe.[11]
Coop Harms en Harm Coops lenen mei 1767 500 gulden van Harm Nijenhuis.[12] Eise Sikken van Zuidbarge leent in 1755 100 gulden van Harm.[13] Ook later zijn er nog vele geldleningen door Harm Nijenhuis.

Tr.
Partner is Willemtje Harms Huising, geb. circa 1705 te Exloo, overl. op 28-8-1752 te Odoorn, dr. van Harm Huising.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margje Nijenhuis, geb. circa 1725.
Tr. kerk circa 1750.
Echtgenoot is Geert Jans Elting, geb. circa 1716 te Valthe, zn. van Jan Elting en Annigje Elting.
Geert Elting betaald in 1750 mede voor moeder en broer en zwager Willem Schutrups.[14]
Roelof Nienhuis te Valthe is op 29-11-1774 eiser tegen de crediteuren van de boedel van Geert Eltinge te Valthe. De eiser heeft bij contract d.d. 19-11-1753 aan zijn zwager G. Eltinge als zijn goederen bij overgang vermaakt. Hij wil de ingebrachte goederen terughebben. De verweerders moeten jaarlijks 85-0 betalen aan de eiser.[15]

2.

 m 

Roelof Nijenhuis, geb. circa 1729 te Valthe (zie Va).

3.

 m 

Jan Nijenhuis, geb. circa 1737 te Valthe (zie Vb).


IVb Harm Nijenhuis, geb. circa 1700 te Odoorn, overl. voor 1742, zn. van Hindrik Nijenhuis (zie IIIb).
SP 74 deel 1 folio 252 dd. 9-3-1753: Coop Hindriks van Gees, Geert Olde Leusing van Meppen, Jan Bartels van Odoorn en Hindrik Leusinge van Exloo benoemd over Hindrik, zoon van Harm Nijenhuis en Margje Hindriks te Odoorn.
Op 10-3-1753 wordt de inventaris opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Nijenhuis, oom van de pupil. Willem heeft een aantal bezittingen mandelig met de pupil (=Hendrik) en zijn twee zusters. Willem is voor 3/4 eigenaar, de pupil en zijn zussen voor 1/4.
SP 74 deel 2 folio 37vo dd. 30-11-1756. Harm Coops, zv wijlen Coop Hindriks van Gees gewezen hm, en mm Hindrik Leukinge en Jan Bartels in absentie van mm Geert Olde Leusinge wegens impotentie. Over de nu meerderjarige Hindrik Nijenhuis zv Harm Nijenhuis en Margje Nijenhuis.
In het haardstedenregister 1742 wordt te Odoorn de weduwe van Harm Nijenhuis vermeld als keuter.
Etstoel Deel/folio/datum58/114/26-5-1772
Eiser:Harm Nienhuis voor zich en zijn kinderen en Willem Nienhuis te Valthe
Verweerder:Geert Eltinge te Valthe
Onderwerp:weghalen bomen
Inhoud:verweerder zou ontrecht telgen verwijderd hebben. Eiser wil schadevergoeding.
Andere namen:ette R. Zegeringe, ette Marissen, ette Lankhorst, R. Keveling, gedeputeerde Oldenhuis, wijlen Jan Nienhuis, R. Nienhuis
.
Tr. kerk circa 1725.
Echtgenote is Margje Hindriks, geb. circa 1700.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hilligje Nijenhuis, geb. circa 1725 te Odoorn, begr. op 3-4-1764 te Emmen.
Tr. kerk op 4-7-1751 te Emmen.
Echtgenoot is Geert Lunsing, ged. op 1-5-1718 te Emmen, begr. op 20-2-1789 te Emmen, zn. van Albert Loesing en Wemeltje Huising.

2.

 m 

Hendrik Nijenhuis, geb. circa 1730 te Odoorn (zie Vc).

3.

 v 

Willemtje Nijenhuis, geb. circa 1730 te Odoorn, begr. op 9-12-1783 te Odoorn.
Tr.
Partner is Marisse Jans, geb. circa 1715, overl. op 7-5-1809 te Odoorn, begr. op 15-5-1809 te Odoorn, zn. van Jan Thies Marissen en Trijntje Willems Schuttrups.


Va Roelof Nijenhuis, geb. circa 1729 te Valthe, overl. op 22-10-1805 te Valthe, zn. van
Harm Nijenhuis (zie IVa) en Willemtje Harms Huising.
In de haardstedenregisters van 1784, 1794 en 1804 wordt hij voor vol aangeslagen te Valthe.
Op 30-5-1796 geeft Roelof Nijenhuis van Valthe geeft de gift aan door zijn oom Willem Nijehuis van 400 gulden. 30/5/1769.
[16]
Op 24-5-1776 leent Roelof Nijenhuis en zijn vrouw te Valthe 1000 gulden van dr. C. Kniphorst te Meppel.
[17]
Hij wordt in 1797 te Valthe genoemd wonende op huisnr. 5, 58 jaar, weduwnaar.
[18]
Tr. kerk circa 1763 te Odoorn.
Echtgenote is Margje Rosing, geb. te Valthe, ged. op 14-4-1740 te Odoorn, overl. op 14-4-1795 te Valthe, dr. van Willem Rosing en Lammigje Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Willemtien Nijenhuis, geb. circa 1762 te Valthe, overl. op 13-10-1814 te Gieten.
Tr. kerk op 17-6-1784 te Gieten.
Echtgenoot is Willem Ottens, brouwer; ette Oostermoer, geb. te Gieten, ged. op 3-9-1747 te Gieten, overl. op 23-8-1802 te Gieten, begr. op 27-8-1802 te Gieten, zn. van Jan Julsing Ottens, brouwer, en Jantje Scheerhoorn.
Willem Ottens is in 1766 op 18-jarige leeftijd voor het eerst als volmacht aanwezig op de goorsprake van 5 april te Zuidlaren. Op 25-9-1778 is hij te Gasselte wederom volmacht voor Gieten. Dit herhaalde zich op 7-4-1784 te Zuidlaren en op 30-9-1784 te Gasselte. Na de dood van zijn ouders en zijn oom (Harm Ottens) beheert hij de boedel. Hierover kwam hij in conflict met zijn zwagers Jan Braams en Louwert Nieuwolt, die namens hun vrouwen samen voor de helft erfgenaam waren van zowel hun kinderloos gestorven oom Harm Ottens als hun vader Jan Ottens. In beide gevallen, die in 1784 op de goorsprake werden aangebracht, moest Willem inzage geven in de gehele boedel.
[19]
In 1785 trad hij op als eigenerfde bij de ondertekening van een koopacte.
[20]
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Gieten in 1774, 1784 (5, brouwer), 1794 (3, brouwer). In 1804 wordt zijn weduwe genoemd, 3, neringe. In 1797 wordt hij te Gieten genoemd op huisnr. 24: 51 jaar oud, ette.
[21] In 1807 wordt zijn weduwe op huisnr. 24 genoemd.[22]

2.

 m 

Harmannus Nijenhuis, geb. te Valthe (zie VIa).

3.

 v 

Jantien Nijenhuis, ged. op 9-8-1767 te Odoorn, overl. op 13-6-1840 te Borger.
Tr. kerk 4-1805 te Borger.
Echtgenoot is Hendrick Lussing, geb. te Drouwen, ged. op 19-12-1756 te Borger, overl. op 5-7-1842 te Drouwen, zn. van Thij Lussing en Alberdina Meijering.

4.

 v 

Marchien Nijenhuis, geb. op 18-5-1770 te Valthe, overl. op 29-8-1842 te Weerdinge.
Otr. op 26-9-1807 te Odoorn, tr. kerk op 13-10-1807 te Emmen.
Echtgenoot is Willem Harms Joling, geb. te Weerdinge, ged. op 8-5-1784 te Emmen, overl. op 11-6-1856 te Weerdinge, zn. van Harm Joling, boer en slachter, en Maria Weggemans.

5.

 v 

Lammina Nijenhuis, geb. op 19-7-1772 te Valthe, overl. op 20-3-1829 te Vries.
Tr. kerk op 7-6-1798 te Vries.
Echtgenoot is Jan Homan, landbouwer, geb. te Vries, ged. op 7-12-1757 te Vries, overl. op 9-12-1839 te Vries, zn. van Frederik Homan en Jeigje Homan.

6.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 11-8-1777 te Valthe (zie VIb).

7.

 m 

Roelof (Ros) Nijenhuis, geb. circa 1780 te Valthe.
In 1798 is hij 18 jaar.

8.

 m 

Jan Rosinge Nijenhuis, geb. op 16-4-1780 te Valthe (zie VIc).

9.

 m 

Hendericus Nijenhuis, ged. op 2-3-1783 te Odoorn (zie VId).


Vb Jan Nijenhuis, karspelbestuurder, geb. circa 1737 te Valthe, overl. op 6-2-1806 te Exloo, zn. van
Harm Nijenhuis (zie IVa) en Willemtje Harms Huising.
In de lijsten van de gewapende burgermacht wordt Jan Nijenhuis te Exloo vermeld als zijnde 60 jaar, gehuwd, samen met zijn twee zoons Harmans en Willem. Zij woonden waarschijnlijk op het erf van zijn schoonvader Harm Huising.
[23] Jan Nijenhuis wordt als keuter boer vermeld te Exloo in de haardstedenregisters van 1774/1784 en voor half in 1794/1804.
Op 22-6-1771 wordt Jantien Rosing, weduwe van Jan Hovinge aangeklaagd door Jan Nijenhuis nomine uxoris Aaltien Hoving, volle zuster van Jan Hoving, en voor de helft erfgenaam, mede als hoofdmomber over Janna en Everdina Marissen; Annegien Marissen wed. Abbing; Tymens Geerts ten Kamp nom.ux. Margijn Marissen, kinderen van wijlen Hillegien Hoving in leven ook volle zuster van Jan Hoving, en dus voor de andere helft erfgenaam. De klagers maken bezwaar tegen het testament van 22-12-1769 van Jan Hoving en zijn vrouw, waarbij deze hun goederen wederzijds aan de langstlevende laten toekomen. Volgens de klagers was dit niet rechtmatig. De eis wordt echter afgewezen
[24]
Het register op de dertigste penning vermeld in 1782 dat Jan Nienhuis nom.ux. Jantjen Rosing de lijftucht van haar eerste man Jan Hovinge heeft begroot op 5000 gulden.
[25]
Tr.
Partner is Jantien Willems Rosing, geb. circa 1738, overl. te Odoorn, dr. van
Willem Rosing en Lammigje Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harmannus Nijenhuis, geb. op 24-8-1772 te Exloo (zie VIe).

2.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. te Exloo (zie VIf).


Vc Hendrik Nijenhuis, geb. circa 1730 te Odoorn, overl. circa 1798 te Odoorn, zn. van
Harm Nijenhuis (zie IVb) en Margje Hindriks.
Hindrik Nijenhuis geeft op 16-12-1755 de erfenis aan van zijn oom Willem Nijenhuis.
[26]
Hindrik Nijenhuis is op 30-11-1756 meerderjarig. Hij wordt in 1754 genoemd in het haardstedenregister als keuter te Odoorn. In 1798 wordt zijn weduwe te Odoorn genoemd, 67 jaar oud, boerin.
[27]
Tr. kerk circa 1767.
Echtgenote is Jantien Lankhorst, geb. circa 1732 te Odoorn, overl. op 29-6-1812 te Odoorn, dr. van Meindert Lankhorst, kerkvoogd Odoorn, en Geesje Sijnge.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margje Nijenhuis, geb. op 18-4-1766 te Odoorn, overl. op 7-2-1848 te Emmen.
Tr. kerk op 3-6-1805 te Emmen.
Echtgenoot is Albert Leusing, ged. op 25-2-1759 te Emmen, overl. op 7-12-1824 te Emmen, zn. van
Geert Lunsing en Hilligje Nijenhuis.
Bij overlijden gehuwd.

2.

 m 

Meindert Lanckhorst Nijenhuis, geb. op 24-4-1768 te Odoorn, overl. op 3-3-1817 te Odoorn.
OSA 1383 1797 Odoorn, huisno 19, 28 jaar.

3.

 m 

Harmannus Nijenhuis, geb. op 9-6-1773 te Odoorn (zie VIg).

4.

 m 

Hendericus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 25-5-1775 te Odoorn, overl. op 21-2-1849 te Odoorn.
OSA 1383 1797 Odoorn, huisno 19, 21 jaar.


VIa Harmannus Nijenhuis, geb. te Valthe, ged. op 27-5-1765 te Odoorn, overl. op 28-8-1833 te Valthe, zn. van Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
OSA 1383 1797 Valthe, 31 jaar.
Otr. -6-1803 te Sleen.
Echtgenote is Margje Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 31-3-1776 te Sleen, overl. op 22-6-1810 te Odoorn, dr. van Jan Weggemans en Lutgertje Willems Weggemans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Nijenhuis, ged. op 27-10-1805 te Odoorn, overl. op 6-7-1859 te Valthe.
Tr. op 1-5-1840 te Odoorn.
Echtgenoot is Berend Kuipers, geb. op 14-1-1810 te Valthe, overl. op 2-8-1843 te Valthe, zn. van Hindrik Kuipers en Annechien Alting.

2.

 m 

Roelof Nijenhuis, geb. op 20-11-1807 te Valthe (zie VIIa).


VIb Willem Nijenhuis, geb. op 11-8-1777 te Valthe, ged. op 17-8-1777 te Odoorn, overl. op 19-2-1842 te Valthe, zn. van Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
OSA 1383 1797 Valthe, huisno 5, 19 jaar.
Tr. op 26-10-1821 te Odoorn.
Echtgenote is Elisabeth Dethmers Meendering, geb. op 17-1-1793 te Vlagtwedde, ged. op 27-1-1793 te Sellingen, overl. op 2-7-1863 te Valthe, dr. van Jan Dethmers Meendering en Harmina Lukens Buigers.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Nijenhuis, geb. op 14-5-1823 te Valthe, overl. op 16-11-1884 te Ter Apel.
Tr. op 24-1-1849 te Sleen.
Echtgenoot is Jannes Marissen Trip, landbouwer, geb. op 5-5-1820 te Diphoorn, overl. op 20-9-1890 te Ter Apel, zn. van Willem Jans Trip, landbouwer, en Geertruit Hegen.

2.

 m 

Jan Nijenhuis, geb. op 23-5-1825 te Valthe, overl. op 2-3-1826 te Valthe.

3.

 v 

Mijna Nijenhuis, geb. op 14-3-1827 te Valthe, overl. op 14-12-1897 te Odoorn.
Tr. op 16-5-1863 te Odoorn.
Echtgenoot is Willem Harm Schuttrups, landbouwer, geb. op 29-6-1830 te Emmen, overl. op 27-2-1903 te Odoorn, zn. van Harm Schuttrups en Fennigje Roelofs.

4.

 v 

Jantien Nijenhuis, geb. op 12-10-1829 te Valthe, overl. op 3-2-1900 te Vlagtwedde.
Tr. op 14-10-1857 te Vlagtwedde.
Echtgenoot is Harm Boelems, landbouwer, geb. op 26-7-1835 te Vlagtwedde, overl. op 13-5-1913 te Vlagtwedde, zn. van Geert Harms Boelems, landbouwer, en Geertruida Jans Meendering.

5.

 v 

Roelfien Nijenhuis, geb. op 26-10-1832 te Valthe, overl. op 30-10-1853 te Valthe.


VIc Jan Rosinge Nijenhuis, landbouwer, geb. op 16-4-1780 te Valthe, overl. op 28-11-1860 te Zuidlaren, zn. van Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
Tr. kerk (1) voor 1810 te Odoorn.
Echtgenote is N.N. Rosing, geb. op 1-8-1780 te Exloo, dr. van Jan Hamming Rosing en Henrica Manting.
Niet zeker dat dit de dochter is die op 1-8-1780 geboren is.
Tr. (2) op 27-8-1814 te Zuidlaren.
Echtgenote is Janna Egberts Sissing, geb. op 18-6-1790 te Zuidlaren, ged. op 27-6-1790 te Zuidlaren, overl. op 9-8-1828 te Zuidlaren, dr. van Egbert Harms Sissing, landbouwer, en Grietje Hindriks Wuffen.

Uit het tweede huwelijk:

1.

 v 

Grietje Jans Nijenhuis, geb. op 16-4-1815 te Zuidlaren, overl. op 27-4-1816 te Zuidlaren.

2.

 m 

Roelof Jans Nijenhuis, geb. op 16-1-1817 te Zuidlaren (zie VIIb).

3.

 m 

Egbert Jans Nijenhuis, geb. op 7-9-1819 te Zuidlaren (zie VIIc).

4.

 v 

Margje Jans Nijenhuis, geb. op 1-1-1822 te Zuidlaren, overl. op 23-8-1823 te Zuidlaren.

5.

 v 

Grietje Nijenhuis, geb. op 11-1-1824 te Zuidlaren, overl. op 9-1-1896 te Zuidlaren.
Tr. op 7-5-1859 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Albert Schuiling, geb. op 19-7-1830 te Haren, overl. op 13-8-1915 te Zuidlaren, zn. van Hindrik Roelofs Schuiling en Margje Talens.

6.

 v 

Margje Nienhuis, geb. op 26-8-1826 te Zuidlaren, overl. op 11-3-1828 te Zuidlaren.


VId Hendericus Nijenhuis, ged. op 2-3-1783 te Odoorn, overl. op 6-5-1846 te Valthe, zn. van Roelof Nijenhuis (zie Va) en Margje Rosing.
Tr. op 31-7-1818 te Odoorn.
Echtgenote is Willemtien Weggemans, geb. op 29-10-1784 te Sleen, ged. op 3-11-1784 te Sleen, overl. op 1-8-1866 te Valthe, dr. van Lambert Willems Weggemans en Gebbigje Lanning.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Nijenhuis, geb. op 30-6-1819 te Valthe, overl. op 1-4-1850 te Dalerveen.
Tr. op 10-5-1849 te Dalen.
Echtgenoot is Lambert Honning, landbouwer, geb. op 4-12-1812 te Zweeloo, overl. op 25-3-1888 te Dalerveen, zn. van Hendrik Honning en Marrigje Weggemans.

2.

 v 

Hazelien Nijenhuis, geb. op 30-6-1819 te Valthe.

3.

 m 

Lambert Nijenhuis, geb. op 27-4-1821 te Valthe, overl. op 4-5-1823 te Valthe.

4.

 v 

Gebbina Nijenhuis, geb. op 27-9-1823 te Valthe, overl. op 12-3-1904 te Valthe.
Tr. op 31-7-1862 te Odoorn.
Echtgenoot is Egbert Hebers, geb. op 29-5-1816 te Exloo, overl. op 19-1-1893 te Valthe, zn. van Hindrik Heebers, landbouwer, en Hindrikje Cremers.

5.

 m 

Roelf Nijenhuis, geb. op 21-5-1828 te Valthe (zie VIId).

6.

 v 

Lammegien Nijenhuis, geb. op 4-11-1831 te Valthe, overl. op 8-11-1832 te Valthe.


VIe Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 24-8-1772 te Exloo, overl. op 28-3-1833 te Gieten, zn. van Jan Nijenhuis (zie Vb) en Jantien Willems Rosing.
Hij wordt genoemd in 1797 te Exloo op huisno. 19, 24 jaar oud.[28] Ook wordt hij bwe de bewoners van Gieten in 1825 genoemd op huisno. 21, en in de kadastrale atlas van 1832 op sectie E no. 411.
Otr. op 3-5-1807 te Gieten, tr. kerk op 29-6-1807 te Odoorn.
Echtgenote is Jantje Ottens, geb. te Bonnen, ged. op 10-7-1785 te Gieten, overl. op 26-4-1843 te Bonnen, dr. van Harm Ottens en Rolina Rosing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hermannus Nijenhuis, geb. op 24-9-1809 te Odoorn (zie VIIe).

2.

 v 

Roelina Nijenhuis, geb. op 17-8-1814 te Gieten, overl. op 23-3-1830 te Gieten.


VIf Willem Nijenhuis, landbouwer, geb. te Exloo, ged. op 14-11-1773 te Odoorn, overl. op 11-10-1838 te Borger, zn. van Jan Nijenhuis (zie Vb) en Jantien Willems Rosing.
Willem Nijenhuis wordt in 1797 te Exloo genoemd op huisnummer 19, 23 jaar oud.[29]
Tr. kerk (1) op 23-5-1799 te Borger.
Echtgenote is Margje Dilling, geb. te Bronneger, ged. op 28-10-1781 te Borger, overl. 3-1806, dr. van Arent Tijmens Dilling en Lutgertje Wichers.
Voor overlijdensdatum zie RAD o114.21 doos 7 akte 28.
Tr. (2) op 29-4-1812 te Borger.
Echtgenote is Geesien Dunning, geb. te Drouwen, ged. op 30-5-1781 te Borger, overl. op 18-1-1828 te Borger, dr. van Harm Lucas Dunning en Geesje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Lutgertje Nijenhuis, geb. op 28-3-1800 te Bronneger, ged. op 6-4-1800 te Borger, overl. op 9-2-1834 te Valthe.
Tr. op 20-11-1825 te Odoorn.
Echtgenoot is Jan Zegering, landbouwer, geb. op 20-7-1791 te Exloo, ged. op 7-8-1791 te Odoorn, overl. op 24-5-1866 te Exloo, zn. van Roelof Zegering, burgemeester Odoorn; ette Zuidenveld 1789-1790, en Henderica Zegering.
Getuigen bij het huwelijk zijn::
Zijn kant: Hendrikus Zegering (30), broer; Harm Huizing (42), neef
Haar kant: Jan Ottens van Gieten (40), neef; Harmannus Nijenhuis van Valthe (60), neef.

2.

 v 

Jantien Nijenhuis, geb. op 8-8-1802 te Bronneger, ged. op 15-8-1802 te Borger, overl. op 10-2-1845 te Eext.
Tr. op 30-5-1837 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Homan, landbouwer; wethouder te Anloo, geb. op 2-2-1801 te Eext, ged. op 8-2-1801 te Anloo, overl. op 6-1-1886 te Eext, zn. van Otto Jacobs Homan, kerkvoogd, landbouwer, en Jantje Tonnis Braams, landbouwster.

3.

 v 

Aaltje Nijenhuis, geb. op 15-1-1805 te Bronneger, ged. op 20-1-1805 te Bronneger, overl. op 21-5-1872 te Sleen.
Tr. op 23-6-1841 te Sleen.
Echtgenoot is Arend Hilbing Abbing, landbouwer, geb. te Erm, ged. op 16-12-1804 te Sleen, overl. op 26-8-1866 te Erm, zn. van Rudolf Abbing, landbouwer, en Hindrikje Hilbing.

Uit het tweede huwelijk:

4.

 m 

Jan Nijenhuis, geb. op 3-2-1812 te Bronneger, overl. op 3-3-1813 te Bronneger.
In zijn geboorteakte vermeld kind van Geessien Dunning, met als vader Willem Nijenhuis. Willem Nijenhuis had het kind erkent.
Kind aangegeven door Lucas Dunning, broer van Geessien.

5.

 m 

Jan Nijenhuis, vervener, landbouwer, geb. op 16-9-1813 te Bronneger, ged. op 26-9-1813 te Borger, overl. op 3-3-1891 te Drouwenermond.
Tr. op 30-9-1857 te Gieten.
Echtgenote is Marchien Homan, geb. op 22-11-1820 te Smilde, overl. op 4-7-1883 te Drouwenermond, dr. van Bernier Lucas Homan, korenmolenaar, graanhandelaar, landbouwer, en Jantien Niewold.

6.

 m 

Harmannus Nijenhuis, geb. op 14-1-1816 te Bronneger (zie VIIf).

7.

 m 

Arend Nijenhuis, geb. op 23-2-1818 te Bronneger (zie VIIg).

8.

 m 

Geert Nijenhuis, geb. op 18-2-1821 te Bronneger, ged. op 18-3-1821 te Borger, overl. op 19-3-1821 te Bronneger.

9.

 m 

Geert Nijenhuis, geb. op 8-10-1822 te Bronneger (zie VIIh).


VIg Harmannus Nijenhuis, geb. op 9-6-1773 te Odoorn, overl. op 11-3-1857 te Odoorn, zn. van Hendrik Nijenhuis (zie Vc) en Jantien Lankhorst.
Hij wordt in 1797 te Odoorn genoemd, 25 jaar oud.[30]
Otr. op 5-5-1811 te Anloo, tr. kerk op 21-5-1811 te Odoorn.
Echtgenote is Roelofje Lamberts Julsing, geb. op 25-9-1784 te Eext, ged. op 3-10-1784 te Anloo, overl. op 14-8-1858 te Odoorn, dr. van Lambert Boelens Julsing, landbouwer, en Aaltje Hindriks Jobing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Nijenhuis, geb. op 27-2-1812 te Odoorn (zie VIIi).

2.

 v 

Alida Nijenhuis, geb. op 7-10-1813 te Odoorn, overl. op 26-3-1830 te Odoorn.

3.

 v 

Jantien Nijenhuis, geb. op 12-4-1816 te Odoorn, overl. op 6-12-1885 te Westdorp.
Tr. kerk op 17-5-1844 te Borger.
Echtgenoot is Albert Beuling, geb. op 3-1-1817 te Ees, overl. op 7-9-1885 te Westdorp, zn. van Willem Beuling, landbouwer, en Geesje Dilling.

4.

 m 

Lambert Nijenhuis, geb. op 27-7-1818 te Odoorn (zie VIIj).

5.

 m 

Henderikus Lankhorst Nijenhuis, geb. op 24-10-1822 te Odoorn, overl. op 8-8-1908 te Odoorn.


VIIa Roelof Nijenhuis, landbouwer, geb. op 20-11-1807 te Valthe, ged. op 22-11-1807 te Odoorn, overl. op 10-4-1885 te Valthe, zn. van Harmannus Nijenhuis (zie VIa) en Margje Weggemans.
Tr. op 29-8-1837 te Odoorn.
Echtgenote is Hinderkien Houwing, geb. op 22-10-1812 te Emmen, overl. op 2-4-1882 te Valthe, dr. van Egbert Houwing, landbouwer, en Willemtien Weggemans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harmans Nijenhuis, landbouwer, geb. op 10-11-1837 te Valthe, overl. op 5-10-1897 te Valthe.

2.

 m 

Egbert Nijenhuis, geb. op 22-9-1839 te Valthe, overl. op 12-4-1843 te Valthe.

3.

 v 

Marchien Nijenhuis, geb. op 20-11-1841 te Valthe, overl. op 4-3-1870 te Odoornerveen.
Tr. op 11-5-1869 te Odoorn.
Echtgenoot is Geert Mensing, landbouwer, geb. op 30-11-1843 te Odoorn, overl. op 30-12-1886 te Odoorn, zn. van Jan Schaange Mensing, landbouwer, en Wemelina Schaange.

4.

 m 

Egbert Nijenhuis, geb. op 19-9-1844 te Valthe (zie VIIIa).

5.

 v 

Wilmina Hinderika Nijenhuis, geb. op 13-2-1847 te Valthe, overl. op 1-5-1871 te Valthe.

6.

 v 

Jantien Nijenhuis, geb. op 15-1-1850 te Valthe, overl. op 22-6-1883 te Valthe.
Tr. op 13-4-1876 te Odoorn.
Echtgenoot is Geert Mensing, landbouwer, geb. op 30-11-1843 te Odoorn, overl. op 30-12-1886 te Odoorn, zn. van Jan Schaange Mensing, landbouwer, en Wemelina Schaange.


VIIb Roelof Jans Nijenhuis, landbouwer, geb. op 16-1-1817 te Zuidlaren, overl. op 14-3-1893 te Tynaarlo, zn. van Jan Rosinge Nijenhuis (zie VIc) en Janna Egberts Sissing.
Tr. op 2-5-1851 te Vries.
Echtgenote is Jantien Homan, geb. op 3-1-1828 te Tynaarlo, overl. op 26-5-1899 te Vries, dr. van Fake Boois Homan, landbouwer, en Zwaantien Stenveld.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Rosing Nijenhuis, landbouwer, geb. op 3-9-1852 te Tynaarlo, overl. op 6-11-1940 te Tynaarlo.

2.

 m 

Booij Nijenhuis, landbouwer, geb. op 3-1-1855 te Tynaarlo, overl. op 26-4-1902 te Tynaarlo.

3.

 m 

Jannes Nijenhuis, geb. op 7-2-1858 te Tynaarlo (zie VIIIb).

4.

 m 

Egbert Nijenhuis, landbouwer, geb. op 25-12-1860 te Tynaarlo, overl. op 8-6-1933 te Tynaarlo.

5.

 v 

Zwaantje Nijenhuis, geb. op 18-11-1863 te Tynaarlo, overl. op 28-12-1913 te Tynaarlo.


VIIc Egbert Jans Nijenhuis, landbouwer, geb. op 7-9-1819 te Zuidlaren, overl. op 12-6-1901 te Mill Lacs Minnesota, zn. van Jan Rosinge Nijenhuis (zie VIc) en Janna Egberts Sissing.
Zij emigreren in 1865 naar Michigan.
Tr. (1) op 11-6-1856 te Roden.
Echtgenote is Geessien Krijthe, geb. op 15-12-1822 te Roden, overl. op 22-3-1857 te Zuidlaren, dr. van Nicolaas Krijthe, landbouwer, en Geertje Ensing.
Tr. (2) op 7-5-1863 te Haren.
Echtgenote is Pietertje Hendriks van Dam, geb. op 13-7-1836 te Haren, overl. op 1-6-1906 te Mill Lacs, Minnesota, dr. van Hendrik Roelofs van Dam, bakker, en Grietje Hindriks van Norg.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Nijenhuis, geb. op 13-3-1857 te Zuidlaren, overl. op 3-9-1857 te Roden.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 v 

Janna Nijenhuis, geb. op 13-6-1864 te Zuidlaren, overl. op 25-12-1867 te Michigan.

3.

 v 

Lambertje Egberts Nienhuis, geb. op 27-11-1865 te Oversiel, Allegan, Michigan, overl. op 9-3-1890 te Joubert, New Holland, USA.
Tr. 1884 te New Holland.
Echtgenoot is Gerrit Jacobs Feninga, geb. op 12-2-1857 te Schiermonnikoog, overl. op 22-10-1949 te Corsica, South Dakota, zn. van Jacob Oelsen Feninga en Geertje Louws Jaarsma.

4.

 m 

Hindrik Egberts Nijenhuis, geb. op 29-9-1867 te Stotsland, Michigan (zie VIIIc).

5.

 v 

Janna Egberts Nijenhuis, geb. op 6-5-1873 te Michigan, overl. op 5-1-1955 te Pease, Mille Lacs, Minnesota.

6.

 m 

Johannes Egberts Nijenhuis, geb. op 22-11-1874 te Michigan (zie VIIId).

7.

 v 

Grietje Egberts Nijenhuis, geb. op 18-8-1877 te Orange City, Sioux, Iowa, overl. op 10-11-1969 te Hinckley, Pine, Minnesota.
Tr. op 15-4-1897 te Princeton, Minnesota.
Echtgenoot is Stephen Leroy Northway, geb. op 3-11-1872 te Milo, Mille Lacs, Minnesota, overl. op 5-10-1949.


VIId Roelf Nijenhuis, landbouwer, geb. op 21-5-1828 te Valthe, overl. op 7-7-1897 te Bellingwolde, zn. van Hendericus Nijenhuis (zie VId) en Willemtien Weggemans.
Tr. op 9-5-1860 te Bellingwolde.
Echtgenote is Albertje Meendering, geb. op 17-1-1821 te Bourtange, overl. op 10-1-1894 te Bellingwolde, dr. van Detmer Meendering en Naantke Meendering.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Weia Nijenhuis, geb. op 13-5-1862 te Bellingwolde, overl. op 27-11-1869 te Bellingwolde.


VIIe Jan Hermannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 24-9-1809 te Odoorn, overl. op 29-6-1864 te Bad Kissingen, Dld. Zn. van Harmannus Nijenhuis (zie VIe) en Jantje Ottens.
Tr. op 23-8-1836 te Gieten.
Echtgenote is Geesje Meijering, geb. op 29-8-1813 te Eext, overl. op 18-11-1892 te Gieten, dr. van Harm Jans Meijering, landbouwer, en Jantje Braams.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harmannus Nijenhuis, geb. op 29-6-1837 te Gieten, overl. op 23-9-1839 te Gieten.

2.

 m 

Harm Nijenhuis, geb. op 16-10-1838 te Gieten, overl. op 27-11-1838 te Gieten.

3.

 v 

Roelina Nijenhuis, geb. op 20-7-1840 te Gieten, overl. op 5-9-1840 te Gieten.

4.

 v 

Roelina Nijenhuis, geb. op 27-7-1841 te Gieten, overl. op 26-9-1842 te Gieten.

5.

 v 

Jantje Nijenhuis, geb. op 4-7-1843 te Gieten, overl. op 9-2-1921 te Groningen.
Tr. op 5-9-1866 te Gieten.
Echtgenoot is Rudolphus Wynandus Oldenbanning, landbouwer, geb. op 26-2-1838 te Dalen, overl. op 15-12-1892 te Dalen, zn. van Eisse Zwindermans Oldenbanning en Roelofje Hardenberg.

6.

 v 

Johanna Nijenhuis, geb. op 23-11-1846 te Gieten, overl. op 4-3-1919 te Groningen.
Tr. op 14-11-1878 te Gieten.
Echtgenoot is Hendrik Bosscher, geb. op 15-4-1843 te Stadskanaal, overl. op 6-12-1910 te Wildervank, zn. van Harmannus Doekes Bosscher en Jantje Hendriks Spier.

7.

 v 

Roelina Nijenhuis, geb. op 1-5-1849 te Gieten, overl. op 15-1-1903 te Eelde.
Tr. op 28-9-1870 te Gieten.
Echtgenoot is Herman Hitjer Heerspink, predikant, geb. op 1-2-1846 te Gieten, overl. op 5-2-1922 te Den Haag, zn. van Johannes Bernardus Folkerus Heerspink, predikant Gieten, en Diddina Haukea Hitjer.

8.

 m 

Harm Jans Nijenhuis, geb. op 9-11-1851 te Gieten (zie VIIIe).

9.

 v 

Harmanna Nijenhuis, geb. op 11-12-1853 te Gieten, overl. op 30-4-1854 te Gieten.

10.

 m 

N.N. Nijenhuis, geb. op 7-8-1855 te Gieten, overl. op 7-8-1855 te Gieten.
levenloos geboren.

11.

 m 

N.N. Nijenhuis, geb. op 26-5-1858 te Gieten, overl. op 26-5-1858 te Gieten.
levenloos geboren.


VIIf Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 14-1-1816 te Bronneger, ged. op 28-1-1816 te Borger, overl. op 21-10-1911 te Bronneger, zn. van Willem Nijenhuis (zie VIf) en Geesien Dunning.
Tr. op 16-11-1858 te Borger.
Echtgenote is Janna Hidding, geb. op 25-4-1826 te Gasselte, overl. op 26-5-1878 te Bronneger, dr. van Willem Hidding, landbouwer, en Grietje Baving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Gesina Wilmina Nijenhuis, geb. op 19-10-1859 te Bronneger, ged. op 4-12-1859 te Borger, overl. op 18-8-1941 te Borger.
Tr. op 6-10-1906 te Borger.
Echtgenoot is Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 6-10-1873 te Bronneger, overl. op 9-2-1934 te Bronneger, zn. van
Geert Nijenhuis (zie VIIh) en Geesien Lubbers.

2.

 v 

Grietje Hermannus Nijenhuis, geb. op 13-9-1862 te Bronneger, ged. op 2-11-1862 te Borger, overl. op 10-8-1931 te Gieten.
Tr. op 6-5-1887 te Borger.
Echtgenoot is
Harm Jans Nijenhuis (zie VIIIe).

3.

 v 

Aaltien Nijenhuis, geb. op 29-12-1866 te Bronneger, overl. op 23-2-1901 te Drouwen.
Tr. op 3-12-1895 te Borger.
Echtgenoot is Frederik Dilling, landbouwer, geb. op 19-5-1861 te Bronneger, ged. op 1-9-1861 te Borger, overl. op 29-3-1929 te Drouwen, zn. van Willem Hoving Dilling, landbouwer, en Karsina Dilling.
Frederik Dilling gebruikt in de burgerlijke stand de namen Dilling en Dillingh door elkaar. Bij zijn huwelijk is het zonder h, evenals bij de inschrijving van het eerste kind in 1906. Bij de volgende drie kinderen gebruikt hij Dillingh, maar bij zijn overlijden wordt hij weer Dilling genoemd.

Frederik DillingAaltien NijenhuisFrederik Dilling en Henderkien Braam.jpggeboorteakte Frederik Dilling[31]huwelijksakte Frederik Dilling[32]overlijdensadvertentie Henderkien Braam[33]grafsteen Aaltje Nijenhuis


VIIg Arend Nijenhuis, landbouwer, geb. op 23-2-1818 te Bronneger, ged. op 8-3-1818 te Borger, overl. op 26-2-1897 te Erm, zn. van
Willem Nijenhuis (zie VIf) en Geesien Dunning.
Tr. op 17-5-1850 te Sleen.
Echtgenote is Marchien Renting, geb. op 18-5-1825 te Erm, overl. op 13-9-1880 te Erm, dr. van Jan Renting en Geesje Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geessien Nijenhuis, geb. op 3-3-1851 te Erm, overl. op 27-3-1851 te Erm.

2.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 12-3-1852 te Erm (zie VIIIf).

3.

 v 

Geessien Nijenhuis, geb. op 23-11-1854 te Erm, overl. op 16-9-1927 te Sleen.
Tr. op 30-3-1878 te Sleen.
Echtgenoot is Johan Frederik Schultz, landbouwer, geb. op 23-8-1844 te Sleen, overl. op 26-6-1902 te Sleen, zn. van Otto Schultz, predikant, en Margareta Lutgerdina Abbingh.

4.

 v 

Gesina Johanna Nijenhuis, geb. op 23-11-1857 te Erm, overl. op 2-6-1876 te Erm.

5.

 v 

Jantina Nijenhuis, geb. op 4-4-1860 te Erm, overl. op 8-5-1865 te Erm.

6.

 v 

Lutgerdina Nijenhuis, geb. op 20-9-1862 te Erm, overl. op 8-6-1863 te Erm.

7.

 m 

Jan Nijenhuis, geb. op 14-2-1864 te Erm (zie VIIIg).


VIIh Geert Nijenhuis, landbouwer, geb. op 8-10-1822 te Bronneger, overl. op 13-4-1895 te Bronneger, zn. van
Willem Nijenhuis (zie VIf) en Geesien Dunning.
Tr. (1) op 1-6-1864 te Anloo.
Echtgenote is Jacobje Jobing, geb. op 23-8-1832 te Eext, overl. op 29-8-1868 te Bronneger, dr. van Hindrik Jans Jobing, landbouwer, en Marchien Homan.
Tr. (2) op 29-4-1870 te Borger.
Echtgenote is Geesien Lubbers, geb. op 19-3-1848 te Bronneger, overl. op 13-4-1894 te Bronneger, dr. van Harm Lubberts en Janna Roelofs Talens.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 7-8-1866 te Borger, overl. op 27-8-1866 te Bronneger.

2.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 26-5-1868 te Bronneger, overl. op 27-6-1868 te Bronneger.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 v 

Gezina Jantina Nijenhuis, geb. op 11-2-1871 te Bronneger, overl. op 16-7-1929 te Winde.
Tr. op 25-5-1906 te Borger.
Echtgenoot is Roelof Struik, landbouwer, geb. op 5-9-1869 te Winde, overl. op 22-4-1948 te Winde, zn. van Jan Struik, landbouwer, en Marchien Homan.

4.

 m 

Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 6-10-1873 te Bronneger, overl. op 9-2-1934 te Bronneger.
Tr. op 6-10-1906 te Borger.
Echtgenote is Gesina Wilmina Nijenhuis, geb. op 19-10-1859 te Bronneger, ged. op 4-12-1859 te Borger, overl. op 18-8-1941 te Borger, dr. van
Harmannus Nijenhuis (zie VIIf) en Janna Hidding.

5.

 v 

Johanna Nijenhuis, geb. op 21-3-1876 te Bronneger.
Tr. op 10-5-1902 te Borger.
Echtgenoot is Gerrit Douwes, landbouwer, geb. op 29-4-1873 te Peize, zn. van Henderikus Douwes, landbouwer, en Annechien Sikkinga.

6.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 10-12-1878 te Bronneger, overl. op 1-5-1973 te Bronneger.

7.

 v 

Marchien Nijenhuis, geb. op 16-9-1881 te Bronneger, overl. op 4-9-1974 te Dedemsvaart.
Tr. op 30-5-1907 te Borger.
Echtgenoot is Jannes Hoenderken, geb. op 17-6-1884 te Noordlaren, overl. op 26-9-1968 te Stadskanaal, zn. van Lucas Hoenderken, landbouwer, en Marchien Meijeringh.

8.

 v 

Jantje Nijenhuis, geb. op 3-2-1885 te Bronneger.
Tr. op 26-3-1909 te Borger.
Echtgenoot is Jans Nijenhuis, landbouwer, geb. op 30-8-1889 te Ees, overl. op 17-1-1930 te Borger, zn. van
Egbert Nijenhuis (zie VIIIa) en Jantje Dilling.


VIIi Hendrik Nijenhuis, geb. op 27-2-1812 te Odoorn, overl. op 28-9-1853 te Odoorn, zn. van
Harmannus Nijenhuis (zie VIg) en Roelofje Lamberts Julsing.
Tr. op 5-6-1839 te Odoorn.
Echtgenote is Henderkien Zegering, geb. op 23-4-1811 te Exloo, overl. op 26-3-1872 te Odoorn, dr. van Willem Zegering, landbouwer, en Marchijn Braams.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harmannus Nijenhuis, geb. op 23-7-1840 te Odoorn (zie VIIIh).

2.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 1-1-1844 te Odoorn (zie VIIIi).

3.

 v 

Roelfien Nijenhuis, geb. op 4-8-1847 te Odoorn, overl. op 27-9-1919 te Valthermond.
Tr. op 7-9-1877 te Odoorn.
Echtgenoot is Geert Keveling, vervener, landbouwer, geb. op 23-4-1843 te Valthe, overl. op 28-12-1932 te Valthermond, zn. van Roelof Keveling, landbouwer, en Aaltien Oosting.

4.

  

N.N. Nijenhuis, geb. op 8-2-1851 te Odoorn, overl. op 8-2-1851 te Odoorn.

5.

 m 

Meindert Nijenhuis, geb. op 31-3-1852 te Odoorn, overl. op 12-11-1853 te Odoorn.


VIIj Lambert Nijenhuis, gemeenteontvanger, geb. op 27-7-1818 te Odoorn, overl. op 22-8-1905 te Odoorn, zn. van
Harmannus Nijenhuis (zie VIg) en Roelofje Lamberts Julsing.
Tr. op 28-6-1862 te Odoorn.
Echtgenote is Aaltien Rosing, geb. op 13-2-1831 te Valthe, overl. op 7-6-1876 te Odoorn, dr. van Geert Rosing, landbouwer, en Lammegien Rosing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lammechien Nijenhuis, geb. op 30-3-1863 te Odoorn, overl. op 21-6-1937 te Odoorn.
Tr. op 2-5-1893 te Odoorn.
Echtgenoot is Meindert Schaange, landbouwer, geb. op 3-7-1855 te Odoorn, overl. op 7-3-1931 te Odoorn, zn. van Roelof Schaange en Hillechien Schirring.

2.

 m 

Harmans Nijenhuis, geb. op 25-3-1865 te Odoorn, overl. op 20-7-1933 te Odoorn.

3.

 m 

Geert Nijenhuis, geb. op 15-2-1870 te Odoorn (zie VIIIj).

4.

 v 

Roelfien Nijenhuis, geb. op 28-1-1873 te Odoorn, overl. op 20-12-1930 te Odoorn.
Tr. op 29-11-1901 te Odoorn.
Echtgenoot is Thijs Rosingh, landbouwer, geb. op 19-12-1865 te Exloo, overl. op 27-3-1902 te Exloo, zn. van Hindrik Rosing, landbouwer, en Lammechien Wilting.


VIIIa Egbert Nijenhuis, landbouwer, geb. op 19-9-1844 te Valthe, overl. op 1-3-1929 te Ees, zn. van
Roelof Nijenhuis (zie VIIa) en Hinderkien Houwing.
Tr. op 14-12-1875 te Borger.
Echtgenote is Jantje Dilling, geb. op 13-8-1854 te Beilen, overl. op 13-7-1921 te Borger, dr. van Jans Dillingh, landbouwer, en Hendrikje Tijmes.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jans Nijenhuis, geb. op 4-1-1877 te Ees, overl. op 8-12-1880 te Ees.

2.

 m 

Roelof Nijenhuis, geb. op 18-9-1880 te Borger, overl. op 7-4-1883 te Ees.

3.

 m 

Jans Nijenhuis, landbouwer, geb. op 30-8-1889 te Ees, overl. op 17-1-1930 te Borger.
Tr. op 26-3-1909 te Borger.
Echtgenote is Jantje Nijenhuis, geb. op 3-2-1885 te Bronneger, dr. van
Geert Nijenhuis (zie VIIh) en Geesien Lubbers.


VIIIb Jannes Nijenhuis, landbouwer, geb. op 7-2-1858 te Tynaarlo, overl. op 11-12-1928 te Tynaarlo, zn. van
Roelof Jans Nijenhuis (zie VIIb) en Jantien Homan.
Tr. op 24-6-1886 te Vries.
Echtgenote is Lucretia Smeenge, geb. op 18-10-1860 te Vries, overl. op 23-8-1896 te Tynaarlo, dr. van Derk Smeenge, landbouwer, en Jantje Veldman.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof Nijenhuis, landbouwer, geb. op 19-9-1886 te Tynaarlo, overl. op 28-2-1970.
Tr. op 5-11-1924 te Hoogezand.
Echtgenote is Johanna Margaretha Rhee Römelingh, geb. op 26-3-1898 te Westerbroek, overl. op 16-3-1950, dr. van Theodoricus Römelingh en Aaltje Cock.

2.

 m 

Derk Nijenhuis, landbouwer, geb. op 4-12-1887 te Tynaarlo, overl. op 9-12-1971 te Yde.
Tr. op 31-5-1919 te Vries.
Echtgenote is Marchien Popken, geb. op 2-4-1896 te Yde, overl. op 5-1-1961 te Yde, dr. van Klaas Popken, landbouwer, en Geessien Gerrits.

3.

 v 

Jantien Nijenhuis, geb. op 3-4-1889 te Tynaarlo, overl. op 26-6-1964 te Groningen.

4.

 v 

Jantiena Nijenhuis, geb. op 26-9-1892 te Tynaarlo.
Tr. op 6-10-1921 te Vries.
Echtgenoot is Fokko de Jager, landbouwer, geb. op 30-8-1893 te Wittewierum, zn. van Daniël Eisso de Jager en Geertje Lesterhuis.


VIIIc Hindrik Egberts Nijenhuis, geb. op 29-9-1867 te Stotsland, Michigan, overl. op 5-1-1955 te Mille Lacs, Minnesota, zn. van
Egbert Jans Nijenhuis (zie VIIc) en Pietertje Hendriks van Dam.
Tr.
Partner is Jantje van Zee, geb. op 3-8-1873 te Heerenveen, overl. op 7-7-1948 te Minnesota.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Peter Nijenhuis, geb. op 9-12-1899 te New Holland, South Dakota (zie IXa).

2.

 m 

Helen Nijenhuis, geb. op 8-8-1904.


VIIId Johannes Egberts Nijenhuis, geb. op 22-11-1874 te Michigan, overl. op 3-1-1957 te Pease, Mille Lacs, Minnesota, zn. van
Egbert Jans Nijenhuis (zie VIIc) en Pietertje Hendriks van Dam.
Tr. op 17-4-1902 te Pease, Mille Lacs, Minnesota.
Echtgenote is Jane Timmer, geb. 1882 te Nederland, overl. op 7-7-1948 te Pease, Mille Lacs, Minnesota.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Peter Nijenhuis, geb. op 9-1-1903 te Minnesota, overl. 6-1966 te Hudsonville, Ottawa, Michigan.
Tr. op 28-2-1905 te Iowa.
Echtgenote is Rose Walburg.

2.

 m 

Fred John Nijenhuis, geb. op 9-10-1904 te Minnesota, overl. op 25-2-1989 te Los Angeles.
Tr. op 15-6-1915.
Echtgenote is Aurora Corona.

3.

 v 

Marie Nijenhuis, geb. op 1-3-1909 te Minnesota, overl. 1-1996 te Milaca, Minnesota.
Tr.
Partner is Hans van de Riet, geb. op 5-6-1902 te Minnesota.

4.

 m 

Henry Nijenhuis, geb. op 3-5-1912.

5.

 v 

Nina Nijenhuis, geb. op 20-10-1914.

6.

 v 

Anna Jeanette Nijenhuis, geb. 1917.

7.

 v 

Louise Nijenhuis, geb. 1922.

8.

 v 

Alice Nijenhuis, geb. 1923 te Pease, Minnesota.
Tr. 1943.
Echtgenoot is Harold Pluimer.


VIIIe Harm Jans Nijenhuis, landbouwer te Gieten, geb. op 9-11-1851 te Gieten, overl. op 29-7-1922 te Gieten, zn. van
Jan Hermannus Nijenhuis (zie VIIe) en Geesje Meijering.
Lid van de Provinciale Staten van Drenthe, lid van de gemeenteraad van Gieten, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Gieten.
Tr. op 6-5-1887 te Borger.
Echtgenote is
Grietje Hermannus Nijenhuis, geb. op 13-9-1862 te Bronneger, ged. op 2-11-1862 te Borger, overl. op 10-8-1931 te Gieten, dr. van Harmannus Nijenhuis (zie VIIf) en Janna Hidding.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Mr. Jan Nijenhuis, notaris te Amsterdam, geb. op 2-8-1888 te Gieten.
Tr. op 17-6-1924 te Gieten.
Echtgenote is Anna Everharda Windgassen, geb. circa 1899 te Amsterdam.

2.

 v 

Johanna Harmanna Nijenhuis, geb. op 1-1-1890 te Gieten.
Tr. op 18-3-1914 te Gieten.
Echtgenoot is Gerrit Heeres, groothandelaar, geb. op 19-8-1884 te Oude Pekela, zn. van Jan Gerrit Heeres en Jantina Oostindiër.

3.

 m 

Hermannus Jans Nijenhuis, geb. op 10-10-1891 te Gieten.

4.

 m 

Gerard Nijenhuis, burgemeester Gieten 1930-1958, voorzitter Drents Landbouw Genootschap, geb. op 1-12-1893 te Gieten, overl. op 23-6-1965 te Gieten.
Tr. 1925.
Echtgenote is Jentje Werners, geb. op 1-4-1902 te Ruinerwold, overl. op 4-9-1978 te Gieten.

5.

 v 

Geesje Nijenhuis, geb. op 9-4-1896 te Gieten, overl. op 26-9-1963 te Glimmen.
Tr. op 16-11-1920 te Gieten.
Echtgenoot is Ir. Jan Reint Smit, ingenieur, geb. op 23-8-1893 te Hoogezand, overl. op 24-9-1969 te Groningen.

6.

 m 

N.N. Nijenhuis, geb. op 14-9-1898 te Gieten, overl. op 14-9-1898 te Gieten.


VIIIf Willem Nijenhuis, landbouwer, geb. op 12-3-1852 te Erm, overl. op 7-1-1939 te Erm, zn. van
Arend Nijenhuis (zie VIIg) en Marchien Renting.
Tr. op 6-5-1890 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Homan, geb. op 29-5-1868 te Eext, overl. op 4-2-1939 te Erm, dr. van Willem Homan, landbouwer te Eext, en Alberdina Dieters.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Nijenhuis, geb. op 6-4-1891 te Erm, overl. op 28-6-1927 te Sleen.

2.

 m 

Willem Nijenhuis, geb. op 27-7-1892 te Erm, overl. op 27-12-1958 te Sleen.
Tr. op 27-7-1916 te Rolde.
Echtgenote is Geessien Zijgers, geb. op 24-1-1893 te Rolde, dr. van Rensinus Hinderikus Zijgers, landbouwer, en Albertje Hadders.

3.

 m 

Arend Nijenhuis, geb. op 11-12-1893 te Erm, overl. op 19-10-1907 te Erm.

4.

 v 

Alberdiena Geziena Nijenhuis, geb. op 6-5-1896 te Erm.
Tr. op 6-1-1920 te Sleen.
Echtgenoot is Willem van Ooijen, geb. circa 1894 te De Bilt.

5.

 v 

N.N. Nijenhuis, geb. op 4-3-1909 te Erm, overl. op 4-3-1909 te Erm.


VIIIg Jan Nijenhuis, landbouwer, geb. op 14-2-1864 te Erm, overl. op 13-9-1929 te Glimmen, zn. van
Arend Nijenhuis (zie VIIg) en Marchien Renting.
Tr. op 26-5-1898 te Haren.
Echtgenote is Hendrikje Lutgers, geb. op 4-10-1886 te Haren, overl. op 31-12-1946 te Haren, dr. van Roelf Lutgers en Harmtje Popken.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchiena Harmina Nijenhuis, geb. op 6-3-1899 te Haren, overl. op 27-11-1924 te Haren.
Tr. op 14-5-1920 te Haren.
Echtgenoot is Roelof Pieter Boon, expediteur, geb. op 3-1-1898 te Groningen, overl. op 8-2-1934 te Haren, zn. van Derk Boon, expediteur, en Geertje Buining.

2.

 m 

Roelf Arend Nijenhuis, geb. op 27-1-1904 te Haren, overl. op 21-2-1981.
Tr.
Partner is Anna Korf, geb. op 12-8-1903, overl. op 30-4-1973.


VIIIh Harmannus Nijenhuis, geb. op 23-7-1840 te Odoorn, ged. op 2-8-1840 te Odoorn, overl. op 21-3-1883 te Ees, zn. van
Hendrik Nijenhuis (zie VIIi) en Henderkien Zegering.
Tr. op 20-6-1877 te Odoorn.
Echtgenote is Aaltien Tingen, geb. op 19-2-1853 te Ees, overl. op 16-7-1936 te Borger, dr. van Hindrik Tingen en Lammina Beuling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Nijenhuis, geb. op 23-4-1878 te Odoorn (zie IXb).

2.

 v 

Lammina Nijenhuis, geb. op 9-5-1881 te Ees, overl. op 18-9-1976 te Borger.
Tr. op 2-4-1903 te Borger.
Echtgenoot is Willem Struik, landbouwer, geb. op 15-1-1873 te Winde, overl. op 5-1-1962 te Borger, zn. van Jan Struik, landbouwer, en Marchien Homan.


VIIIi Willem Nijenhuis, vervener, geb. op 1-1-1844 te Odoorn, overl. op 3-11-1886 te Schoonoord, zn. van Hendrik Nijenhuis (zie VIIi) en Henderkien Zegering.
Tr. op 31-7-1873 te Emmen.
Echtgenote is Jantje Hommes, geb. op 22-6-1848 te Roswinkel, overl. op 16-3-1928 te Schoonoord, dr. van Heije Jans Hommes en Anna Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Henderkien Nijenhuis, geb. op 3-4-1874 te Schoonoord, overl. op 24-8-1950 te Sleen.

2.

 m 

Hendrik Nijenhuis, kunstmesthandelaar, geb. op 22-5-1876 te Schoonoord, overl. op 16-12-1941 te Schoonoord.

3.

 m 

Henderikus Nijenhuis, koopman, geb. op 2-10-1878 te Schoonoord, overl. op 16-4-1935 te Schoonoord.

4.

 v 

Anna Nijenhuis, geb. op 3-2-1881 te Schoonoord, overl. op 4-3-1881 te Schoonoord.

5.

 m 

Hermannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 22-2-1882 te Schoonoord.
Tr. op 14-6-1912 te Gieten.
Echtgenote is Willemina Ottonia Meijeringh, geb. op 4-1-1879 te Bonnen, dr. van Albert Meijeringh, landbouwer, en Grietje Hiddingh.

6.

 v 

Anna Nijenhuis, geb. op 14-3-1885 te Schoonoord.


VIIIj Geert Nijenhuis, landbouwer, geb. op 15-2-1870 te Odoorn, overl. op 3-7-1964 te Odoorn, zn. van Lambert Nijenhuis (zie VIIj) en Aaltien Rosing.
Tr. op 29-11-1901 te Odoorn.
Echtgenote is Aaltina Roelfina Honning, geb. op 25-12-1875 te Dalerveen, overl. op 19-12-1950 te Odoorn, dr. van Jan Honning, landbouwer, en Grietje Keveling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Lambert Nijenhuis, geb. op 4-8-1902 te Odoorn, overl. op 11-10-1958 te Odoorn.
Tr.
Partner is G. ten Hool.

2.

 v 

Grietje Gezina Nijenhuis, geb. op 19-6-1904 te Odoorn, overl. op 15-8-1991 te Valthe.
Tr. op 17-12-1931 te Odoorn.
Echtgenoot is Geert Strating, landbouwer, geb. op 26-11-1903 te Valthe, overl. op 11-2-1984 te Valthe, zn. van Luchien Strating en Marchien Elling.


IXa Egbert Peter Nijenhuis, geb. op 9-12-1899 te New Holland, South Dakota, overl. op 3-12-1929 te New Holland, South Dakota, zn. van Hindrik Egberts Nijenhuis (zie VIIIc) en Jantje van Zee.
Tr.
Partner is Nellie Maria van Zee, geb. op 9-12-1898 te Nederland.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeanetta Henrietta Nijenhuis, geb. op 8-12-1919 te Harrison, South Dakota.

2.

 v 

Florence Viola Nijenhuis, geb. op 8-4-1923.

3.

 m 

Henry Alfred Nijenhuis, geb. op 9-5-1924, overl. op 26-5-1990.
Tr.
Partner is Camille Marr, geb. op 9-8-1921.


IXb Hendrik Nijenhuis, landbouwer, geb. op 23-4-1878 te Odoorn, zn. van Harmannus Nijenhuis (zie VIIIh) en Aaltien Tingen.
Tr. op 27-6-1902 te Borger.
Echtgenote is Roelfien Meijeringh, geb. op 3-9-1870 te Westdorp, overl. op 11-8-1953, dr. van Geert Meijeringh, landbouwer, en Hindrikje Lomulder.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Henderkien Nijenhuis, geb. op 12-10-1909 te Ees.
Tr.
Partner is Lucas Hoenderken, geb. op 13-3-1905 te Noordlaren, overl. op 22-4-1990 te Borger.E-mail

 [1] Etstoel 14 deel 14 folio 413 d.d. 25-6-1651

[2] Etstoel 14 deel 15 folio 17 d.d. 30-10-1651

[3] Etstoel 14 deel 17 folio 275 d.d. 22-5-1660

[4] Etstoel 14 deel 19 folio 158 d.d. 7-6-1664

[5] Etstoel 14 deel 16 folio 410 d.d. 25-11-1657

[6] Etstoel 14 deel 17 folio 275 d.d. 22-5-1660

[7] Schultenprotocol 72 deel 1 folio 28 d.d. 14-10-1682

[8] Schultenprotocol 72 deel 1 folio 29 d.d. 14-10-1682

[9] OSA 1110

[10] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 207 registratie d.d. 10-12-1763

[11] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 246v registratie d.d. 16-3-1767

[12] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 265 registratie d.d. 31-5-1768

[13] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 41vregistratie d.d. 19-11-1769

[14] OSA 1110

[15] Etstoel 14 deel 59 folio 202 d.d. 29-11-1774

[16] Schultenprotcol 68 d.d. 30-5-1769

[17] Schultenprotocol 72 deel 3 folio 210 registratie d.d. 21-4-1778

[18] OSA 1383

[19] Etstoel 134 d.d. 30-9-1784

[20] Familiearchief Poelman, inv. nr. 8. (in particulier bezit)

[21] OSA 1383

[22] OSA 1513

[23] OSA 1383

[24] Etstoel 14 deel 58 folio 11v d.d. 22-6-1771

[25] OSA 1785

[26] OSA 1785 d.d. 16-12-1755

[27] OSA 1383

[28] OSA 1383

[29] OSA 1383

[30] OSA 1383

[31] Burgerlijke Stand

[32] Burgerlijke Stand

[33] Familieadvertenties CBG