drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie SCHUILING

laatste update: 1-10-2017

 

 

I Jan Schuiling, geb. circa 1540.
In 1612 genoemd voor 28 ½.[1] In dezelfde lijst komt dan Jonge Jan Schuiling voor.
Jan Harmens Busch te Annen is op 27-3-1655 eiser tegen wijlen Johan Schuilinge te Zeyen, nu zijn kinderen. Het betreft de erfenis van oude Johan Schuilinge te Annen. De eiser is een zoon van Griete Schuiling, dochter van oude Johan Schuilinge te Annen en meent uit die hoofde gerechtigd te zijn in de nalatenschap van zijn bestevader voor 1/12 deel. Volgens verweerder is de moeder van de eisers ten tijde van het huwelijk met haar eerste man Harmen Busch afgeboedeld.[2]

Kinderen:

1.

 m 

Jan Schuiling, geb. circa 1588 (zie II).

2.

 v 

Grietje Schuiling, geb. circa 1600 te Annen.
Tr.
Partner is Harm Busch.


II Jan Schuiling, geb. circa 1588, zn. van Jan Schuiling (zie I).
Op 4-11-1648 genoemd als zijnde ca. 60 jaar (Jan Schuiling te Seijen).
In 1612 genoemd te Annen.
Op 24-7-1611 is er een zaak voor de etstoel waar in Hindrik Schoemaker een "Bloetrijse" zou hebben gekregen van Jonge Jan Schuiling.[3]
Jan Harmens te Annen is op 16-5-1650 eiser tegen Johan Schulinge te Zeijen. De eiser denkt recht te hebben op 1/12 deel van het goed van zijn bestevader, oude Johan Schuilinge. Volgens verweerder zijn de vader en moeder van de eiser afgekocht, en heeft hij het goed al meer dan 30 jaar in handen. Partijen moeten hun geschil op schrift zetten.[4]

Kinderen:

1.

 m 

Roelof Schuiling, geb. circa 1610 (zie IIIa).

2.

 m 

Jan Schuiling, geb. circa 1615 (zie IIIb).


IIIa Roelof Schuiling, geb. circa 1610, overl. na 1667, zn. van Jan Schuiling (zie II).
In 1630 genoemd samen met zijn broer en moeder. Ook in 1630 genoemd met een gezin van 9 personen.[5] In 1642 wordt hij in de grondschatting genoemd als Roelof Schuiling en co.[6]
Niet zeker dat hij een broer van Jan is. Echter wordt de Jonge Jan Schuiling van 1612 in 1630 niet meer genoemd, alleen Roelof Schuiling en zijn broer. Was hij overleden of woonde hij samen met zijn broer?.
In 1638 is hij keurnoot te Annen. Daarna treed hij nog verschillende malen op als keurnoot.[7] In 1667 wordt hij voor het laatst genoemd als keurnoot[8]
Op 13-8-1643 is hij samen met Cornelis Hoving borg voor een lening van 400 daalder die Roelof Willems en Grietje te Annen afsluiten.[9]
Waarschijnlijk is Willemtje Roelofs Schuiling die trouwt met Jan Egberts ook een dochter. Zij krijgt te Groningen kinderen: Egbertje (1659); Egbert (1661); Roelof (1664/66); Egbert (1674/1675). Op 7-3-1679 wordt Hindrik Schuiling momber ove rhet kind van Jan Egberts en Willemtje Schuiling. Remmelt Harms en Hindrik Roelofs Heeckema worden voogden.
Tr.
Partner is Egbertje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Schuiling, geb. circa 1635 (zie IVa).

2.

 v 

Geesje Roelofs Schuiling, geb. circa 1640 te Annen? Overl. op 16-1-1698 te Glimmen, begr. op 22-1-1698 te Gasselte.
Tr. kerk op 27-4-1662 te Gasselte.
Echtgenoot is Albert Meijering, geb. circa 1622, overl. op 20-10-1678 te Gasselte.
In 1657 is hij 35 jaar.[10] Over zijn afkomst is verder niet bekend. Gezien de vernoeming van een Jan als tweede zoon (de eerste zoon is vernoemd naar grootvader moederszijde) is zijn vader mogelijk een Jan.

3.

 m 

Hindrik Schuiling, geb. circa 1640 (zie IVb).


IIIb Jan Schuiling, geb. circa 1615, zn. van Jan Schuiling (zie II).
Tr.
Partner is Geertje Aalderts, geb. circa 1615.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeigje Schuiling, geb. circa 1640 te Annen, overl. 1664 te Anloo.
Tr.
Partner is Jannes Hoenderken, geb. circa 1630 te Anderen, zn. van Albert Harms en Roelofje Hoenderken.

2.

 m 

Jan Schuiling, geb. circa 1640 (zie IVc).


IVa Jan Schuiling, geb. circa 1635, overl. voor 1681, zn. van Roelof Schuiling (zie IIIa) en Egbertje N.N.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Annen in 1672. Op dezelfde plaats wordt in 1691 Egbert Schuiling genoemd.
Op 20-5-1672 lenen Jan Schuiling en zijn huisvrouw Roelofje Luitjes te Annen 100 daalder van de mombers van Hindrik Hindriks, zoon van wijlen Hindrik Jans Smid en Anne Willems. De mombers zijn Jan Jansen voerman te Groningen, voormomber, Willem Frericx en Harmen Willems te Annen en Jan Jansen schoenmaker te Groningen.[11]
Op 3-5-1681 leent de weduwe van Jan Schuiling, Roelofje Luichjens, geassisteerd door haar momber Hindrik Schuiling en Egbert Schuiling voor hemzelf 675 gulden van Boele Hamming en Warmeltje te Gieten.[12]

Tr.
Partner is Roelofje Luichjens, geb. circa 1630, overl. op 7-4-1699 te Annen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Jans Schuiling, geb. circa 1655.
Tr. kerk (1) circa 1678.
Echtgenoot is Willem Willems, geb. circa 1650, zn. van Willem Willems en Wibbigje N.N.
Op 19-3-1698 verklaren Hendrik Luichiens en zijn vrouw Henderkien Jans Schuiling te Annerveen ingevolge de afkoop van zijn vrouws eerste man genaamd Willem Willems de jonge van de goederen van Willem Willems de oude 100 gulden schuldig te zijn aan de erfgenamen van Willem Willems de oude[13]
Op 26-3-1714 is er een momberrekening over het kind Jacob Willems, zoon van Willem Willems en Hendrikje Jans. De hoofdmomber was wijlen Geert Poelmans. De rekening wordt gedaan door Aaltje Willems, de weduwe van Geert. Medemomber is Jan Schuiling, een oom van het kind. Jacob Willems was met lichtmis 1714 circa 25 jaar oud, en dus meerderjarig[14]
De hier genoemd Aaltje Willems is een zuster van Willem Willems.

Tr. kerk (2) op 21-5-1693 te Kropswolde.
Echtgenoot is Hindrik Luichjens, geb. circa 1660 te Kropswolde.

2.

 m 

Egbert Jans Schuiling, geb. circa 1660 (zie Va).

3.

 m 

Jan Schuiling, geb. circa 1660 (zie Vb).

4.

 v 

Jeigje Schuiling, geb. circa 1660, overl. op 14-8-1684 te Eexterveen.
Tr.
Partner is Berent Hindriks, geb. voor 1660.

5.

 v 

Grietje Schuiling, geb. circa 1670.
Grietje Schuiling, huisvrouw van Wilte Jacobs wordt lidmaat op 22-3-1712.
Waarschijnlijk een dochter van Jan Schuiling, gezien de vernoeming van haar kleinkinderen. Het is echter niet zeker dat ze een dochter is van Jan Schuiling en Roelofje Luichjens. Echter, bij de andere Jan Schuiling´s te Annen worden de diverse kinderen genoemd in de stukken van de etstoel.

Tr.
Partner is Wilte Jacobs, geb. circa 1677 te Anloo, zn. van Jacob Geerts en Grietje Wiltens.
Op 28-9-1703 wordt Wilte Jacobs lidmaat te Anloo, en op 22-3-1712 aangenomen Grietje Schuiling, de huisvrouw van Wilte Jacobs.


IVb Hindrik Schuiling, geb. circa 1640, overl. na 1706, zn. van Roelof Schuiling (zie IIIa) en Egbertje N.N.
In 1671 wordt Hindrik Schuiling voor het eerst als keurnoot te Annen genoemd. Daarna treed hij nog vele malen als keurnoot op.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister te Annen in 1672, 1691, 1692, 1693, en in deze registers direct na Egbert Schuiling genoemd.
Zijn vrouw is waarschijnlijk een dochter van Jan Barelts Gosen die te Annen genoemd word in de haardstedenregisters van 1691, 1692 en 1693. De vrouw van Jan Barelts, Grietje, overlijdt 5-6-1698 te Annen. De naam Jan Barelts blijft in deze tak van de familie lang als voornaam bestaan. In 1812 wordt nog een Jan Barelts Schuiling geboren. In dit geval is "Barelts" dus geen patroniem, want een Barelt Schuiling wordt nergens in de archieven aangetroffen, maar een volledige vernoeming naar de schoonvader. Dat de voornaam met toevoeging zo lang gebruikt is is waarschijnlijk te danken aan het grote aantal Jan Schuiling´s die te Annen voorkwam. Op deze manier kon men de diverse Jan Schuiling´s nog enigszins onderscheiden.
Op 25-10-1680 lenen Hendrik Schuiling en Aaltje, zijn huisvrouw 325 gulden van de kinderen van Heino Hamming en Aaltje Oldenbanning in de Veenhof.[15] Op 3-5-1681 lenen ze nogmaals 50 daalder[16]
Op 6-12-1684 zit Hindrik Hamming weer in geldnood. Hij verkoopt dan een kwart waardeel te Annen aan Coenraad Ellents en Geertruida Sichterman te Anloo[17] De verkoop levert waarschijnlijk niet genoeg op en op 12-6-1689 lenen Hindrik Schuiling en zijn kinderen weer 100 daalder, dit maal van Berent Hilbrants en zijn huisvrouw Bouchien Eppens te Anloo[18] De lening dient ter afbetaling van boekschulden en schattingen. Op 1-6-1690 lenen Hindrik Schuiling en kinderen nogmaals 130 gulden van Boele Hamming als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Heino Hamming.[19], en op 23-2-1706 weer 174 gulden stuivers en 8 duiten van de erfgenamen van Berent Hilbrants[20] Ditmaal wegens geleverde bieren. De schuld wordt later overgenomen door ette jan Homan en zijn vrouw Hindrikje Julsing. Borgen voor de lening waren Hendriks schoonzoons Berent Elinge, Aaldert Rabbens en Jan Jansen Rijnbarg.
De schulden bleven aanhouden en op 30-1-1705 lenen Hendrik Schuiling en zijn zoon Jan Barelds Schuiling, getrouwd met Grietje 625 gulden en 11 stuivers van Thij Lussing en zijn vrouw Aaltje Hamming van Drouwen. De schuldbekentenis is wegens achterstallig rente van diverse leningen en een nieuwe lening. Aaltje Hamming is een dochter van Heino Hamming[21]
Ook in 1706 lenen Hindrik Schuiling en kinderen nog 174-8-8 gulden van de erfgenamen van Berent Hilbrants. Dit vanwege schulden voor geleverde bieren etc. Schuld wordt overgenomen door ette Jan Homan x Henderkien Julsing. Borgen waren Hindriks schoonzoons Berent Elinge, Aaldert Rabbens en Jan Jansen Rijnbarg[22]
Na 1706 wordt Hindrik Schuiling niet meer aangetroffen in de archieven, waarschijnlijk is hij kort daarna overleden.

Tr.
Partner is Aaltje Jans, geb. circa 1640, overl. 4-1686 te Annen, dr. van Jan Barelts en Grietje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Egbertje Hindriks Schuiling, geb. circa 1660 te Annen, overl. op 12-12-1721 te Gasselte.
Tr. kerk op 18-11-1683 te Gasselte.
Echtgenoot is Berent Roelofs Eling, geb. circa 1658 te Gasselte, zn. van Roelof Eling en Gebbigje Elsing.

2.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. circa 1661 te Annen (zie Vc).

3.

 m 

Jan Schuiling, geb. circa 1670 (zie Vd).

4.

 v 

Jantje Hindriks Schuiling, geb. circa 1675.
Tr.
Partner is Alert Rabbens, geb. circa 1675, zn. van Rabbe Remmelts en Jeigje? N.N.

5.

 v 

Grietje Hindriks Schuiling, geb. circa 1675.
Tr.
Partner is Jan Jans Rijnberg, geb. te Annen, ged. op 3-12-1676 te Anloo, zn. van Jan Rijnberg en Hindrikje Jans.
Jan Jans Rijnberg en zijn vrouw Grietje Schuiling worden te Anloo als lidmaat aangenomen op 14-12-1705, wonende te Annen.

6.

 v 

Roelofje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 28-7-1678 te Anloo, overl. op 10-2-1688 te Annen.


IVc Jan Schuiling, geb. circa 1640, zn. van
Jan Schuiling (zie IIIb) en Geertje Aalderts.
In 1669 is er een akte van belening door de leenkamer van Overijssel van Joan Schulen als momber van Albert Hoenderken en de kinderen van Jacobjen Tebinge, de weduwe van Herman Hoenderken, met het goed Hoenderken te Anderen.
[23] Deze Joan Schulen is vrijwel zeker identiek met Jan Schuiling.
Jan Schulink van Zeyen wordt in 1670 als keurnoot te Annen genoemd.
In het haardstedenregister te Annen in 1672 genoemd als Jan Schuijlink van Zeijen voor 4 paarden. In 1691 als Jan Schulinck , ook met 4 paarden, en in 1692/3 weer als Jan Schuling van Seijen.
De toevoeging van Seijen is hier waarschijnlijk gebruikt om hem te onderscheiden van de andere Jan Schuiling die ook te Annen genoemd wordt.
Jan Schuiling is momber over het kind van Jannes Hoenderken (en Jeigje Schuiling). Op 7-2-1683 sluit hij met zijn vrouw Grietje namelijk een lening van ten voordele van Albert Hoenderken, zoon van Jannes Hoenderken, wegens teveel ontvangen mombergelden
[24]
Jan Schuiling van Zeijen is in 1722 samen met Mr. Hindrik Jansen (Hogenesch) momber over de kinderen van Evert Jans (Hogenesch) en wijlen Geesje Hillebrants.
[25] De vrouw van Jan Schuiling, Grietje Hindriks is een zuster van Jantje Hindriks, die getrouwt was met Johan Hindriks, de vader van Evert en Hindrik Jans (Hogenesch).
In 1725 is er een zaak voor de Etstoel. Daarin worden genoemd Jan Schuilinge te Annen, zoon van Jan Schuiling en Grietje Hindriks, broer van Hindrik en Aaldert Schuiling
[26]
Grietje Hindriks, wed. wijlen Jan Schuilinge van Seijen, met haar kinderen Jan en Hindrik Schuiling te Annen en Aaldert Schuiling te Zuidlaren, impten, en Jan Egberts Schuiling, aangeklaagde. De zaak gaat over een stuk veen te Annen, die de impten voor 1/4 hebben geërft van Geertje Aalders. De andere 3/4 zijn eigendom van Jan Egberts Schuiling. Jan Egberts Schuiling weigert echter de impten het boekweiten op hun deel van dit stuk veen.
Op 12-7-1766 klagen Lambert Houwing te Annen nom ux. Lutgertien Schuiling, Jan Buiter en Geert Roelofs te Zuidlaren namens hun huisvrouwen Geertijn en Grietijn Schuiling, nagelaten kinderen van Jan Schuiling, en Jan Schuiling te Groningen, nagelaten zoon van Hindrik Schuiling, ieder voor 1/9 erfgenaam van wijlen Aaldert Schuiling aan de ene kant tegen Willem Huising en Aaldert Schuiling te Annen aan de andere kant.

Tr. kerk circa 1675.
Echtgenote is Grietje Hindriks, geb. circa 1650, dr. van Hindrik Everts.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geertje Jans Schuiling, geb. circa 1675, overl. op 22-8-1701 te Annen.
Tr. kerk na 1693.
Echtgenoot is Aaldert Hindriks Tamelte, geb. circa 1660 te Annen, zn. van Hindrik Tamelte en Jantje Boelens.
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Annen als keuter in 1691, 1692, 1693. Aaldert Tamelte wordt aangenomen als lidmaat te Anloo op 2-7-1702, wonende te Annen.
Op 10-1-1714 vinden we een momberrekening over Geertje Tamelte, dochter van Aaldert Tamelte en Geertje Schuiling. De mombers zijn Harmen Tamelte als hoofdmomber en Jan Schuiling, Jan Busch Apinge en Boele Tamelte als medemombers
[27]
Op 11-11-1721 zijn de mombers Jan Timmerman, Jan Jansen, Jan Schuiling en Bartelt Meijering
[28]

2.

 v 

Jantje Jans Schuiling, geb. circa 1675.
Tr.
Partner is Jan Apinge Buses, geb. circa 1675 te Annen, zn. van Roelof Apinge en Harmtje Jans.
Hij wordt genoemd als momber over het kind van Aaldert Tamelte. Ook wel genoemd Jan Bus Apinge.
Op 8-5-1700 leent Harmtje Jans, weduwe van Roelof Apinge van Annen, met haar zoons Jan Apinge en Jan Apinge Bus, getrouwd met Jantje Jans Schuiling en minderjarige kinderen lenen geld
[29]

3.

 m 

Jan Jans Schuiling, geb. te Annen (zie Ve).

4.

 m 

Hindrik Jans Schuiling, geb. te Annen (zie Vf).

5.

 v 

Geesje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 17-4-1682 te Anloo.
Tr.
Partner is Berent Jans, geb. circa 1690, zn. van Jan Berents en Roelofje Willems.
Hij is in 1713 momber over de kinderen van Jacob Jans en Geertruit Luichjens.
Berent Jans wordt in het haardstedenregister te Gieten aangeslagen voor een vol erf in 1754.

6.

 m 

Aaldert Jans Schuiling, geb. te Annen (zie Vg).

7.

 m 

Evert Schuiling, geb. te Annen, ged. op 2-6-1689 te Anloo, overl. 6-1690 te Annen.

8.

 m 

Evert Schuiling, geb. te Annen, ged. op 21-2-1692 te Anloo.


Va Egbert Jans Schuiling, geb. circa 1660, overl. op 23-3-1703 te Annen, zn. van
Jan Schuiling (zie IVa) en Roelofje Luichjens.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Annen in 1691, 1692 en 1693.
Tr.
Partner is Geesje Aalderts, geb. circa 1660, overl. op 11-5-1689 te Annen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Niesje Egberts Schuiling, ged. op 21-9-1684 te Anloo, overl. na 1733 te Zuidlaren.
Tr.
Partner is Jan Hindriks Ansing, ged. 1685 te Zuidlaren, zn. van Hindrik Jans Ansing en Grietje Cornelius.
Jan Ansing en Niesje Schuiling zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
naam Ansinge, Jan, Zuidlaren, broeder van Aaltien Ansinge
inzake aangeklaagde
lotting 1728 juni 1
vindplaats Etstoel 14, deel 43, fol. 72
.

2.

 m 

Jan Egberts Schuiling, geb. te Anloo (zie VIa).


Vb Jan Schuiling, geb. circa 1660, zn. van
Jan Schuiling (zie IVa) en Roelofje Luichjens.
Egbert Schuiling wordt genoemd te Annen met broers en zusters Jan, Luchien, Jan, Jaichyn, Roelofje en Jantien
[30]
Jan Schuiling is in 1714 momber over Jacob Willems, kind van Willem Willems en Hendrikje Jans Schuiling. In de akte wordt hij als oom van de pupil genoemd
[31]
Tr. kerk circa 1685.
Echtgenote is Geertruit Jans, geb. circa 1665.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Jans Schuiling, geb. circa 1685 te Annen, overl. na 1770.
Egbert Schuiling wordt lidmaat te Anloo op 16-6-1735.
Op 26-3-1770 wordt het testament van Egbert Jans Schuiling van Annen opgemaakt. Zijn broers Jan Schuiling de oude en Jan Schuiling de jonge en zijn zuster Roelofje Schuiling zijn de erfgenamen. Na hun dood zullen de goederen gaan naar de 2 zoons van wijlen zijn oudste broer Luichje Schuiling. De zoons heten Jan Luichjens Schuiling en Jacob Luichjens Schuiling
[32]

2.

 v 

Jeigje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 18-7-1686 te Anloo, overl. op 4-12-1737 te Gieten.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Jeichijn Sibringhe.
Tr. kerk circa 1710.
Echtgenoot is Jan Sijbering, geb. circa 1685, overl. circa 1717 te Gieten.

3.

 m 

Luichje Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIb).

4.

 m 

Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIc).

5.

 v 

Jantje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 19-11-1693 te Anloo.

6.

 m 

Jan Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 17-11-1695 te Anloo, overl. na 1770.
In het HSR Annen wordt een Jan Schuiling genoemd met 4 paarden in 1742, 1754 en 1764. Waarschijnlijk betreft dit deze Jan Schuiling. In 1742 bezit hij ook nog een "ledig huis".

7.

 m 

Willem Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VId).

8.

 m 

Jan Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 21-1-1700 te Anloo, overl. na 1770.

9.

 v 

Roelofje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 11-12-1701 te Anloo, overl. op 23-12-1701 te Annen.

10.

 v 

Roelofje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 11-3-1703 te Anloo.
Otr. op 1-4-1724 te Assen.
Echtgenoot is Lammert Coops, geb. circa 1700 te Overijssel.
Deel/folio/datum 47/11v/20-6-1741
Onderwerp: goedkeuring accoord
Inhoud: Harmannus van Langen, portier van de A Poorte te Groningen als voogd over zijn drie kinderen bij Catarina Coops verwekt en Harmannus Oosterdam in het Oldambt als voorstander over Reinold Coops minderjarige zoon van wijlen Albert Coops en Aaltien Smits als erfgenamen van wijlen Lambert Coops te Annen overleden geven aan dat er een accoord is met Roelofien Jans weduwe Lambert Coops. Zij verzoeken om goedkeuring van het accoord.
Jan Schuiling te Annen geeft voor hem en consorten de erfenis aan van wijlen Roelofje Jans, wed. van Lambert Coops op 10-12-1748. Zij is dus kinderloos overleden
Op 4-12-1742 geeft Harmannus van Langen, poorter te Groningen voor zich en als hoofdmomber over de kinderen van Albert Coops de erfenis aan van Lambert Coops te Annen. (Dit is waarschijnlijk Albert Coops x Wemmigje Hindriks met kinderen te Assen)
Huwelijkscontract 13-02-1717, Groningen
Bruidegom: Harmannus Stevens van Langen
Bruid Catharina Coops
Bruidegoms zijde Geert Stevens van Langen, broeder
Bruidegoms zijde Rudolph Grasvelt, goede bekende
Bruids zijde Lubbert Coops, broeder
Bruids zijde Albert Coops, halfbroeder
 
Huwelijk:
 
Registratie: 02-03-1717
Bruidegom Harmannus Steevens van Langen, van Langen in Munsterland
Bruid Catrijna Coops, weduwe van Derk Haak, van Assen
.


Vc Jan Barelts Schuiling, geb. circa 1661 te Annen, zn. van
Hindrik Schuiling (zie IVb) en Aaltje Jans.
In de momberprotocollen 266 fol 173 wordt een obligatie genoemd aan Hindrik Schuilinge; "nu Jan Barelts Schuiling".
[33]
Jan Barels Schulinge is in 1721 ongeveer 60 jaar, als hij als getuige optreed.
[34]
Tr.
Partner is Grietje Jans Rijnberg, geb. circa 1675 te Annen, dr. van
Jan Rijnberg en Hindrikje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 12-9-1697 te Anloo, overl. op 12-12-1701 te Annen.

2.

 m 

Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIe).

3.

 v 

Aaltje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 29-9-1702 te Anloo.
Tr. kerk op 25-10-1722 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Eggens, geb. te Eexterveen, ged. op 16-3-1701 te Anloo, overl. voor 1779, zn. van Egge Jans en Margje Jans.
In 1745 leggen de mombers over de kinderen van Jan Eggens en wijlen Aaltje Schuiling de eed af. De kinderen zijn Grietje Jans, Jantje Jans en Roelofje Jans. Als mombers van moederszijde worden Hindrik Schuiling van Annen en Roelof Schuiling van Annen benoemd, van vaderszijde Berent Jans van Eexterveen en Willem Eggens, broer van Jan Eggens, van Eexterveen. In de akte wordt verder Grietje Rijnberg als grootmoeder van de kinderen vermeld.
[35]
Op 27-7-1779 leent Margje Jans Schuiling, weduwe van Jan Eggens, en haar zoon Jan Jans van Eexterveen 250 gulden van Cornelius Meinderts van Eexterveen.
[36]

4.

 v 

Margje Jans Schuiling, geb. circa 1705 te Annen, overl. voor 1777.
Tr. kerk op 16-11-1732 te Anloo.
Echtgenoot is
Egbert Jans Schuiling (zie VIIb).

5.

 m 

Hindrik Jans Schuiling, geb. circa 1710 te Annen (zie VIf).


Vd Jan Schuiling, geb. circa 1670, zn. van
Hindrik Schuiling (zie IVb) en Aaltje Jans.
Hij is waarschijnlijk getrouwd met een dochter van Roelof Hars te Rolde. Zijn zoon wordt namelijk een neef genoemd van Hindrik Jan Egberts te Zuidlaren. Hindrik Jan Egberts is getrouwt met Margje Hindriks Hars, een kleindochter van Roelof Hars. Dit zou ook de naam van de zoon Roelof verklaren.

Kinderen:

1.

 m 

Hindrik Jans Schuiling, geb. circa 1700 (zie VIg).

2.

 m 

Roelof Jans Schuiling, geb. circa 1700 te Annen (zie VIh).


Ve Jan Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 7-4-1678 te Anloo, overl. voor 1732, zn. van
Jan Schuiling (zie IVc) en Grietje Hindriks.
Jan Jans Schuilingen van Soijen wordt aangenomen als lidmaat te Anloo op 22-3-1711.
In 1714 wordt hij benoemd tot medemomber als Jan Schuiling de jonge van Seijen over de kinderen van Luichje Cornelis en wijlen Swaantje Berents van Annen.
[37]
Op 1-5-1729 lenen Willem Lucas en zijn huisvrouw Grietje Derks te Zuidlaarderveen 250 gulden van Jan Schuiling en zijn kinderen bij wijlen Annechien Jans Buiter te Annen verwekt
[38]
Op 28-4-1732 is er een uitgebreide mombereed en inventaris. De beide broers Jan Jans Schuiling en Hindrik Jans Schuiling zijn overleden, evenals hun vrouwen, Annegje Jans Buiter en Jantje Pieters Hoving. Er worden gelijktijdig mombers benoemd over de weeskinderen. De kinderen van Jan Jans Schuiling zijn Evert Jans Schuiling, Lutgertje Jans Schuiling, Jantje Jans Schuiling, Grietje Jans Schuiling en Geertje Jans Schuiling. De kinderen van Hindrik Jans Schuiling zijn Geertje Hindriks Schuiling en Jan Hindriks Schuiling.
Als hoofdmomber wordt benoemd Aaldert Jans Schuiling van Zuidlaren, en als medemombers Berent Jans van Eexterveen, Egbert Buiter van Zuidlaren en Warmolt Hoving. De eerste twee mombers zijn van vaderszijde, de andere twee van moederszijde, waarbij dan Egbert Buiter voor Annegje Jans Buiter en Warmolt Hoving voor Jantje Pieters Hoving. Warmolt Hoving is de broer van Jantje Pieters Hoving.
Bezittingen van de kinderen van Hindrik Jans Schuiling zijn onder andere een huis te Annen, zilverwerk gemerkt H.S.; G. A; en I.P.H. en een tegoed van een afkoopsom van Warmolt Hoving. De bezittingen van de kinderen van Jan Jans Schuiling zijn onder andere een huis te Annen, zilverwerk gemerkt I.S.; A.I.; L.I.S. en A.I.B. (Jan Schuiling; Annechje Jans; Lutgertje Jans Schuiling; Annechje Jans Buiter). Er is ook nog een mandelige obligatie met Reinder Willems van Zuidlaren
[39]
Tr.
Partner is Annigje Jans Buiter, ged. 1679 te Zuidlaren, overl. voor 1729, dr. van Jan Egberts Buiter en Lutgertje Jans Ansing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lutgertje Jans Schuiling, geb. circa 1710 te Annen.
Otr. op 2-2-1738 te Zuidlaren, tr. kerk op 9-2-1738 te Anloo.
Echtgenoot is Lambert Berends Houwing, geb. circa 1710 te Annen, zn. van Berend Houwing en Lammigje Lamberts.
Op 6-10-1753 zijn Lambert Berents Houwinge en Willem Berents Houwinge van Annen universele erfgenamen van hun zuster Hendrikjen Berents Houwinge in leven gehuwd met Jan Jansen van Taarloo. Zij hebben een geschil met Jan Jansen over een testament van 6-10-1753 door Hendrikjen ten voordele van de verweerder. De eisers krijgen echter geen gelijk.
[40]
In 1772 is er een verkoop van een mat hooiland te Zuidlaren aan o.a. Harm en Jan Sissink, van Zuidlaren, door Lambert Houwing, van Annen, hoofdmomber over de zoon van Jan Jans van Norg en Jantien Jans Schuilinge, in leven e.l. tot Zuidlaren, met Jan Wieringe hoofdmomber over de zoon van Jan Jans van Norg en Hinderkien Willems, in leven e.l. tot Zuidlaren, en Harm Jans en Aaltien Jans van Norg te Annerveen.
[41]
In 1774 is Jan Hindriks Hilbrants te Oudemolen voor de helft bezitter van een stuk hooiland te Annerveen gekocht van Bartelt Meijeringe te Annen, mandelig met Lambert Houwing te Annen. Hij eist voor de Etstoel teruggave van teveel weggehaald hooi door Lambert Houwinge te Annen.
[42]
In 1777 zijn Roelof Geerts, Harm Caspers, Jan Berents en Willem Harms diakenen van Gieten namens hun voedsterlingen Jan Jacobs en Lammegien Jacobs en Caspar Berents te Eext gehuwd met Jantien Jacobs volgens de wet erfgenamen van hun moeder Geertien de weduwe van Jacob Jurriens eisers voor de Etstoel. De verweerders zijn Lutgertien de weduwe van Lambert Houwing en zonen Jan Lamberts, Berent Lamberts en Aaldert Lamberts voor zich en als het recht van afkoop hebbende van haar zuster Jantien. De eisers willen betaling van geld dat verweerder geleend zou hebben van de weduwe van Jacob Jurriens.
[43] Hieruit volgt dat de dochter Annigje Houwing al voor deze datum is overleden.

2.

 m 

Evert Schuiling, geb. te Annen, ged. op 30-9-1714 te Anloo.

3.

 v 

Jantje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 29-11-1716 te Anloo, overl. voor 1756 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 22-5-1747 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Jans van Norg, ged. op 3-5-1724 te Zuidlaren, overl. voor 1770, zn. van
Jan Hindriks van Norg en Hindrikje Jans Wierding.
Op 19-12-1755 worden er mombers benoemd over Jan, de zoon van Jan Jans van Norg en wijlen Jantje Jans Schuiling. Als hoofdmomber van vaderszijde wordt benoemd Lambert Houwing van Annen en als medemomber van vaderszijde Jan Egberts Buiter. Van moederzijde zijn de mombers Jan Wiering en Jan van Dalen. Jan Jans van Norg hertrouwt met Hindrikje Willems van Borger. In de inventaris zijn mandelige goederen met Lambert Houwing, Jan Buiter en Grietje Schuiling.
[44]
Op 16-2-1773 wordt de eerst momberrekening opgemaakt. Er zijn ontvangsten van de hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Jan van Norg en wijlen Hindrikje Willems, en er is bouwland mandelig met Jan Wiering.
[45]
Op 10-3-1770 worden ook over de kinderen van het tweede huwelijk van Jan Jans van Norg mombers benoemd, als beide ouders overleden zijn. De kinderen zijn Hindrik van Norg, 14 jaar; Roelof van Norg, 9 jaar, Grietje van Norg 6 jaar en Willem van Norg, 3 jaar. De hoofdmomber is jonge Jan Wiering en de medemombers zijn ingenieur G. Manting van Borger, Roelof Lucas Oosting van Zuidlaren en Hindrik Roelofs van Zuidlaren. De eerste twee mombers zijn van vaderszijde, de laastste twee van moeder zijde. Bij de benoeming is oude Jan Wiering gepasseerd als momber, omdat hij al momber was over de voorzoon van Jan van Norg. De bezittingen zijn voor 11/20 deel eigendom van de voorzoon. Onder de bezittingen ¼ deel van 7 stukken land in de marke van Annen, de andere delen zijn van Lambert Houwing, Jan Buiter en Geert Roelofs. Andere bezittingen zijn voor de helft mandelig met de kinderen van Jan Hindriks van Norg. Er is een ook keuterij te Borger.
[46]

4.

 v 

Grietje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 27-11-1718 te Anloo.
Tr. kerk op 15-5-1758 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Geert Roelofs, ged. op 27-5-1731 te Zuidlaren, zn. van Roelof Lamberts en Margje Geerts van Dalen.

5.

 v 

Geertje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 4-1-1722 te Anloo.
Op 1-12-1747 zijn Aaldert Schuiling, Berent Jans op Eexterveen, Egbert Buiter te Zuidlaren mombers over Geertien Jans Schuilinge, dochter van Jan Schuilinge te Annen.
[47]
Tr. kerk op 2-11-1749 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Egberts Buiter, ged. op 1-1-1724 te Zuidlaren, zn. van Egbert Jans Buiter en Hilligje Harms.
Jan Buiter wordt in de haardstedenregisters te Zuidlaren genoemd in 1764 en 1774 met 2 paarden. In 1784 en 1794 wordt hij genoemd met 3 paarden in in 1804 is sprake van Jan Buiter en zoons, nering.
Aaltien Buiters weduwe van Egbert Schut, Jan Buiter van Zuidlaren en Wijcher Ebbinge van Korpswolde getr. met Jeijgijn Buiters,impten, klagen in 1764 tegen Jan Berents van Gieten, Geertien Jansen weduwe van Jacob Jansen te Bonnen, Lambert Houwinge nom.ux. Lutgertien Schuiling te Annen en Geert Roelofs nom. ux. Grietje Schuiling te Zuidlaren, allen voor 1/9 of een deel daarvan erfgenaam van wijlen Aaldert Schuiling. De impten verklaren dat Aaldert Schuiling een testament ten voordele van Aaltien Buiter en Egbert Buiter gemaakt heeft, en ingeval deze overleden waren op hun kinderen Jan Buiter en Jeijgien Buiter. Het testament is niet te vinden.
[48]
"... ten overstaan van de Pander van Suidlaren na dit testament gesogt dog niet gevonden is, en bij welke gelegenheijd de vrouw van Jacob Jurriens gesegt hadde dat Aaldert Schuilinge bij zijn leven gesegt had, dat een Dingerie in het vuur gesmeten had, en wel met bijvoeginge dat de Buiterie en de Schutterie nu niet aan zijn goed konden komen."
Hier brengen de impt. tegen in dat:
" Grietje Schuilinge eenve an de erfgenamen ab intestate veel had verkeerd in het huis van Aaldert Schuilinge en toegang tot alles gehad, zo dat het te presumeren zou zijn, dat dese of eene van de andere Erfgenamen hetzelve zal te zoek gebragt hebben, to meer om dat Aaldert Schuilinge kort voor zijn dood gesegt had, dat hij niet wist waar het Testament was."
De impte krijgen echter ongelijk.
Vermeld in de lijst gewapende burgermacht van 1797 als weduwnaar van 75 jaar oud, in 1798 vermeld als 77 jaar oud, samen met zijn 2 zoons Egbert en Jan Buiter.
[49]


Vf Hindrik Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 12-4-1680 te Anloo, overl. voor 1732, zn. van
Jan Schuiling (zie IVc) en Grietje Hindriks.
Op 6-3-1739 wordt een momberrekening opgemaakt. De mombers zijn: Aaldert Schuiling van Zuidlaren als hoofdmomber, en als medemombers Berent Jans van Eexterveen; Egbert Jans Buiter van Zuidlaren; Warmolt Hoving van Eext
Op 26-2-1742 wordt de derde momberrekening opgemaakt door de mombers over het minderjarige kind Jan Hindriks Schuiling, zoon van wijlen Hindrik Jans Schuilinge en Jantien Pieters Hovinge. De mombers zijn Aaldert Schuiling, Berent Jans, Warmolt Hoving, en Claas Fockens, getrouwd met de pupil Geertruid Schuiling
[50] De oorspronkelijke momberbenoeming is niet gevonden.
Tr. kerk op 13-10-1715 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Pieters Hoving, geb. circa 1690, dr. van Pieter Hoving en Geertruid Hebeling.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geertruid Schuiling, geb. te Annen, ged. op 25-7-1717 te Anloo.
Otr. op 15-11-1739 te Zuidlaren, tr. kerk op 6-12-1739 te Garnwerd.
Echtgenoot is Claas Fockes, geb. op 18-9-1710 te Garnwerd, ged. op 21-9-1710 te Garnwerd, zn. van Focko Claassen en Jantje Jans Leving.

2.

 m 

Jan Hindriks Schuiling, geb. te Annen, ged. op 24-8-1721 te Anloo.
Hij is 25 jaar oud in 1746. Hij woont in 1766 te Groningen.


Vg Aaldert Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 2-1-1687 te Anloo, overl. 1764 te Zuidlaren, zn. van
Jan Schuiling (zie IVc) en Grietje Hindriks.
Grietje Buiter, huisvrouw van Aelders Schuiling is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
In 1749 betaald hij voor de liberale gift, een ook voor zijn knecht en meid Jan Schuiling en Grietje Schuiling. Waarschijnlijk waren dit zijn neef en nicht.
[51]
Lambert Houwing nomine uxoris Lutgertien Schuilinge, Jan Buiter nomine uxoris Geertijn Schuilinge en Geert Roelofs nomine uxoris Grietien Schuiling, kinderen van Jan Schuiling, en Jan Schuiling van Groningen, zoon van Hindrik Schuiling, ieder voor 1/9 deel erfgenaam van Aaldert Schuiling, overleden in 1764, eisen van Aaldert Schuiling en Willem Huisinge, beiden van Annen, uitbetaling van hun deel van de verkoop van eikebomen. De gereq. zijn echter van mening dat Aaldert Schuiling al uitgekocht was, en dus geen recht meer had op de eikebomen.
[52]
Otr. op 16-4-1719 te Anloo, tr. kerk op 16-4-1719 te Zuidlaren.
Echtgenote is Grietje Jans Buiter, ged. 1689 te Zuidlaren, dr. van
Jan Egberts Buiter en Lutgertje Jans Ansing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lutgertje Schuiling, ged. op 15-4-1720 te Zuidlaren.

2.

 m 

Jan Aalderts Schuiling, geb. te Zuidlaren, ged. op 12-7-1722 te Anloo.

3.

 v 

Lutgertje Schuiling, ged. op 7-7-1726 te Zuidlaren.


VIa Jan Egberts Schuiling, geb. te Anloo, ged. op 5-5-1687 te Anloo, overl. voor 1756, zn. van
Egbert Jans Schuiling (zie Va) en Geesje Aalderts.
Jan Jans Schuiling, Rabbe Aalderts van Annen als hoofmomber over Jan Egberts, minderjarige zoon van wijlen Jan Egberts Schuiling en Jantje Aalderts, Egbert Jans Schuiling te Anloo, en Willem Jans Schuiling van Exloo, zijn in 1756 samen voor 12/16 deel eigenaren van een huis en hof en bijbehorende waardeel te Annen. Dit huis wordt nu door Jan Jans Schuiling bewoond. Zij klagen over een mestvaalt door Luichje Jacobs, wed. van wijlen Roelof Harms en haar zoon Jan Roelofs te Annen aangelegd, en willen dat deze verwijderd wordt
[53]
De aangeklaagden stellen dat de mestvaalt er altijd al gelegen had, en dat Egbert Schuiling, die enige tijd eigenaar was geweest van beide huizen, die daar mogelijk al had neergelegd. De klagers worden door de etstoel in het gelijk gesteld.

Tr.
Partner is Jantje Aalderts Tamelte, geb. te Annen, ged. op 18-1-1691 te Anloo, dr. van
Aaldert Hindriks Tamelte en Margje Eggens.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Aaldert Jans Schuiling, geb. circa 1710 te Annen (zie VIIa).

2.

 v 

Geesje Jans Schuiling, geb. circa 1715 te Annen.
Bij doop van Jantje Aalderts Schuiling is Geesje Schuiling, hv. van Jan Hindriks van Zuidlaren getuige.
Tr. kerk op 19-3-1741 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Hindriks van Norg, geb. circa 1700.
Op 1-3-1741 leggen Jan Jans Wiering als hoofdmomber en Roelof Jans Wiering, Mr. Joost Jans Wagenaar van Zuidlaren, Jan van Coevorden als medemombers de mombereed af. De eerste twee van moederszijde, de andere twee van vaderszijde. De pupil is Jan Jans van Norg, zoon van Jan Hindriks van Norg en wijlen Hindrikje Jansen. Jan Hindriks van Norg gaat hertrouwen met Geesje Jansen van Annen
[54]

3.

 m 

Egbert Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIIb).

4.

 m 

Egge Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 3-12-1719 te Anloo.

5.

 v 

Margje Jans Schuiling, geb. circa 1720 te Annen.
Tr. kerk op 14-11-1745 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Eggens, geb. te Eexterveen, ged. op 16-3-1701 te Anloo, overl. voor 1779, zn. van Egge Jans en Margje Jans.
In 1745 leggen de mombers over de kinderen van Jan Eggens en wijlen Aaltje Schuiling de eed af. De kinderen zijn Grietje Jans, Jantje Jans en Roelofje Jans. Als mombers van moederszijde worden Hindrik Schuiling van Annen en Roelof Schuiling van Annen benoemd, van vaderszijde Berent Jans van Eexterveen en Willem Eggens, broer van Jan Eggens, van Eexterveen. In de akte wordt verder Grietje Rijnberg als grootmoeder van de kinderen vermeld.
[55]
Op 27-7-1779 leent Margje Jans Schuiling, weduwe van Jan Eggens, en haar zoon Jan Jans van Eexterveen 250 gulden van Cornelius Meinderts van Eexterveen.
[56]

6.

 m 

Harm Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 27-9-1722 te Anloo.

7.

 m 

Willem Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIIc).

8.

 v 

Roelofje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 25-1-1728 te Anloo.
OSA 1383 Annen: huisnr. 86, 71 jaar oud, arm.
Otr. op 6-5-1759 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Berents Ellen, ged. op 29-7-1736 te Zuidlaren, overl. voor 1763, zn. van Berent Geerts en Fennigje Willems.

9.

 m 

Jan Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIId).

10.

 m 

Jan Egberts Schuiling, geb. te Annen (zie VIIe).


VIb Luichje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 20-12-1688 te Anloo, overl. 9-1764 te Annen, zn. van
Jan Schuiling (zie Vb) en Geertruit Jans.
Tr. kerk op 5-11-1724 te Anloo.
Echtgenote is Gijsseltje Everts Hamming, geb. te Eext, ged. op 25-3-1694 te Anloo, dr. van Evert Jans en Jacobje Hindriks Hamming.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Evert Schuiling, geb. te Annen (zie VIIf).

2.

 m 

Jacob Schuiling, geb. te Annen (zie VIIg).

3.

 m 

Jan Luichjes Schuiling, geb. circa 1745 te Annen (zie VIIh).


VIc Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-2-1691 te Anloo, zn. van
Jan Schuiling (zie Vb) en Geertruit Jans.
In 1749 wordt hij nog te Zuidlaren genoemd: "Roelof Schuiling door Jan Schuiling van Annen als volmagt de eed gedaan"
[57]
Otr. op 30-4-1719 te Anloo, tr. kerk op 30-4-1719 te Zuidlaren.
Echtgenote is Jantje Harms Tamming, ged. 1677 te Zuidlaren, dr. van Harm Tamming en Wemeltje Hemsing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Roelofs Schuiling, ged. 1720 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 30-6-1743 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Luichjens, ged. op 16-4-1719 te Meeden, zn. van Luichje Jans en Elligje Harms Tamming.
Op 19-3-1749 zijn de mombers over Harmen Jans, zoon van wijlen Jan Luigies en Roelofje te Zuidlaren: Luigien Jans en Hindrik Pieters van vaderszijde en Jan Ansinge en Jan Schuilinge tot Annen van moederszijde. Roelof Schuiling wordt genoemd als grootvader van de pupil. Er is land mandelig met Stratinge, en er zijn goederen mandelig met Jan Schuiling. Uit de akte volgen de ouders van Jan Luichjens, namelijk Luigien Jans, gehuwd met Elligje Tamming
[58]


VId Willem Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 9-1-1698 te Anloo, zn. van
Jan Schuiling (zie Vb) en Geertruit Jans.
In het haardstedenregister te Ees genoemd met 2 paarden in 1742.
Willem Schuiling en Geesje Beuling zijn voor 30-5-1752 overleden. Dan worden er mombers benoemd over de twee kinderen, en een staat en inventaris opgesteld. De mombers zijn Jan Schuiling, Jan Heling; Arent Garming en Jan Jans Schuiling.
In de inventaris vinden we mandelige goederen met de grootmoeder Jantje Boeling die na haar dood met Harm Camping of zijn kinderen gedeeld zullen worden.
[59]
Harm Camping is getrouwd met Annigje Beuling, een zuster van Geesje.

Otr. op 16-10-1734 te Anloo, tr. kerk op 28-11-1734 te Borger.
Echtgenote is Geesje Beuling, geb. circa 1710 te Ees, dr. van Albert Beuling en Jantje Heling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albert Beuling, geb. te Ees (zie VIIi).

2.

 m 

Jan Willems Schuiling, geb. te Ees, ged. op 4-3-1739 te Borger, overl. voor 1744.

3.

 m 

Jan Willems Schuiling, geb. te Ees, ged. op 31-5-1744 te Borger, overl. voor 1752 te Ees.

4.

 v 

Annigje Willems Schuiling, geb. te Ees, ged. op 25-12-1746 te Borger.
Otr. op 24-9-1770 te Anloo, tr. kerk op 7-11-1770 te Norg.
Echtgenoot is Hindrik Roelofs Geugjes, geb. te Bunne, ged. op 30-3-1739 te Vries, zn. van Roelof Geugjes en Margje Roelofs.


VIe Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-4-1700 te Anloo, zn. van
Jan Barelts Schuiling (zie Vc) en Grietje Jans Rijnberg.
Op 16-6-1735 wordt Roelof Schuiling lidmaat te Anloo. In het haardstedenregister van 1742 en 1754 te Annen wordt Roelof Schuiling genoemd met 3 paarden en in 1764 met 2.
In 1743 worden er de mombers benoemd over de kinderen van Roelof Jans Schuiling, bij wijlen Roelofje Eggens verwekt. Aan moederskant zijn de mombers Roelof Rijnberg en Willem Eggens en van vaderskant Hindrik en Egbert Schuiling. De kinderen zijn Egge, Jan, Jan Barelts, en Grietje.
[60]
Tr. kerk (1) op 17-10-1723 te Anloo.
Echtgenote is Roelofje Eggens, geb. te Eexterveen, ged. op 19-1-1699 te Anloo, dr. van
Egge Jans en Margje Jans.
Tr. kerk (2) op 18-8-1743 te Anloo.
Echtgenote is Willemtje Jans Trip, geb. te Annerveen, ged. op 15-4-1715 te Anloo, dr. van Jan Berents Trip en Sijgertje Hindriks.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Egge Roelofs Schuiling, geb. te Annen (zie VIIj).

2.

 m 

Jan Roelofs Schuiling, geb. te Annen (zie VIIk).

3.

 v 

Margje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 27-2-1729 te Anloo, overl. voor 1737.

4.

 v 

Roelofje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 5-3-1730 te Anloo, overl. voor 1732.

5.

 v 

Roelofje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 17-2-1732 te Anloo, overl. voor 1743 te Annen.

6.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. te Annen (zie VIIl).

7.

 v 

Margje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-9-1737 te Anloo, overl. voor 1743.

8.

 v 

Grietje Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 4-12-1740 te Anloo (get.: Margje Schuiling van Annen), overl. voor 1796.
Tr. kerk op 13-12-1767 te Anloo.
Echtgenoot is Roelof Willems Klinkhamer, geb. te Annen, ged. op 16-10-1740 te Anloo (get.: Roelofje Hindriks), overl. voor 1796, zn. van Willem Freriks en Elsje Harms.
Roelof Willems en Grietje Roelofs zijn beide voor 1796 overleden. Op 14-3-1796 worden er namelijk mombers benoemd over de minderjarige weeskinderen Geesje en Roelof, oud 19 en 16 jaar. Er zijn dan ook nog een meerderjarige broer en zuster. De hoofdmomber is Harm Willems van Annen, en de medemombers zijn Jan Alberts, Jan Barelts en Hindrik Eggens
[61]

Uit het tweede huwelijk:

9.

 v 

Roelofje Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-1-1744 te Anloo (get.: Aaltje Eggens).

10.

 m 

Jan Roelofs Schuiling, geb. te Annen (zie VIIm).

11.

 v 

Aaltje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 4-2-1748 te Anloo (get.: Margje Schuiling, zuster van de vader).

12.

 v 

Sijgje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 30-3-1750 te Anloo (get.: Jantje Jans, dienstmaagd van Willemtje Tamming van Zuidlaren).

13.

 m 

Hindrik Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 13-5-1753 te Anloo (get.: Geertje Jans, zuster van de moeder), overl. voor 1757.

14.

 m 

Hindrik Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 4-9-1757 te Anloo (get.: Hindrikje Jans, hv. van Hindrik Schuiling van Zuidlaren).

15.

 v 

Sijgje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 4-9-1757 te Anloo (get.: Grietje Egberts Schuiling van Annen).


VIf Hindrik Jans Schuiling, geb. circa 1710 te Annen, overl. voor 1784, zn. van
Jan Barelts Schuiling (zie Vc) en Grietje Jans Rijnberg.
In het haarstedenregister te Annen vermeld in 1742: 2 paarden. Haardstedenregister Annen 1774 2 paarden "houd gewoonlijk 3 peerden, maar heeft nu maar 2". In 1784 wordt de weduwe van Hindrik Schuiling genoemd met 2, in 1794 met 3.
Op 1-11-1766 lenen Hindrik Schuiling en zijn huisvrouw Hindrikje Trip van Annen 150 gulden van Jan Luigjens en Willemtje Jans van Midlaren
[62]
Tr. kerk op 26-1-1738 te Anloo.
Echtgenote is Hindrikje Jans Trip, geb. circa 1710 te Annen, dr. van
Jan Berents Trip en Sijgertje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 13-7-1738 te Anloo, overl. voor 1742 te Annen.

2.

 m 

Jan Hindriks Schuiling, geb. te Annen, ged. op 13-3-1740 te Anloo, overl. voor 1744 te Annen.

3.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 6-5-1742 te Anloo.

4.

 m 

Jan Hindriks Schuiling, geb. te Annen, ged. op 20-12-1744 te Anloo (get.: Jantje Jans, zuster van de moeder.), overl. op 18-6-1809 te Annen, begr. op 22-6-1809 te Anloo.
Op 23-3-1795 is er een lening van 100 gulden door Jan Hindriks Schuiling en zijn vrouw Annegje Arents van Annen van Geert Roelofs van Eext.
[63]
Te Annen genoemd met 2 paarden in het haardstedenregister van 1804.

Tr. kerk op 31-10-1790 te Anloo.
Echtgenote is Annigje Arents Kors, geb. te Anloo, ged. op 5-2-1758 te Anloo (get.: Anna Willems van Zuidlaren), overl. op 11-3-1832 te Anloo, dr. van Arent Arents Kors en Jantje Willems.

5.

 m 

Berent Hindriks Schuiling, geb. te Annen (zie VIIn).

6.

 v 

Grietje Hindriks Schuiling, geb. te Annen, ged. op 12-4-1750 te Anloo (get.: Margje Schuiling, zuster van de vader van Annen), overl. voor 1754 te Annen.

7.

 v 

Grietje Hindriks Schuiling, ged. op 15-9-1754 te Zuidlaren, overl. op 6-9-1827 te Anloo.
Grietje Schuiling kwam op 27-3-1783 met attestatie van Zuidlaren naar Anloo.
Otr. op 27-3-1783 te Zuidlaren, tr. kerk op 27-4-1783 te Anloo.
Echtgenoot is Geert Jans, timmerman, geb. te Emmen, ged. op 28-4-1754 te Emmen, overl. op 13-9-1808 te Anloo, begr. op 18-9-1808 te Anloo, zn. van Jan Geerts, timmerman, en Annigje Zwiers.
Geert Jans wordt als timmerman vermeld te Anloo in de haarstedenregisters van 1774, 1784, 1794 en 1804, wonende te Annen
[64]
Geert Jans Timmerman en Grietje Schuiling lenen een aantal malen geld van Tonnis Braams van Eext. Dit gebeurt op 14-2-1796, 100 gulden, op 1-12-1801 nogmaals 200 gulden, op 27-11-1802 100 gulden, en ook op respectievelijk 8-4-1803 en 25-4-1808 100 gulden
[65]


VIg Hindrik Jans Schuiling, geb. circa 1700, zn. van
Jan Schuiling (zie Vd).
Zijn neef Hindrik Jan Egberts leent op 24-9-1753 150 gulden van hem.
In het haarstedenregister genoemd in de Veenhof als Hindrik Schuiling in 1754 en 1764.

Tr. kerk op 12-11-1730 te Gasselte.
Echtgenote is Jacobje Jurriens, geb. circa 1700 te Drouwen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lammigje Hindriks Schuiling, ged. op 14-10-1731 te Gasselte, overl. op 16-12-1809 te Annen.
Op de overlijdensdatum wordt voor het zwarte laken betaald van de moeder van Jan Eleveld.
Tr. kerk op 16-7-1758 te Gieten.
Echtgenoot is Hindrik Alberts Elevelt, geb. circa 1735 te Bonnen, overl. 1784-1794, zn. van Albert Elevelt.
In 1762 is hij 31 jaar oud.
[66]
HSR 1764 Bonnen: 4.
Hindrik Alberts Eleveld en zijn vrouw Lammegje Hindriks Schuiling van Bonnen lenen op 28-5-1774 150 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten en nog eens 125 gulden op 1-5-1787
[67] Op 1-6-1783 leent Hindrik Elevelt 424 gulden van Juffr. R. Huising, wed. Verschuir[68] Op 2-11-1794 verklaart Hindrik Elevelt nogmaals 630 gulden schuldig te zijn wegens huur en rente.
In het haardstedenregister te Bonnen in 1764, 1774 en 1784 genoemd met 4 paarden, in 1794 wordt zijn weduwe hier genoemd met 4 paarden.
Zijn weduwe wordt nog te Annen genoemd in 1798 op huisnr. 93 als boerin, en weduwe met 2 kinderen.
HSR 1784 Bonnen: 4.
HSR 1794 Bonnen: 4, wed. Hindrik Eleveld.

2.

 m 

Jan Hindriks Schuiling, ged. op 27-2-1735 te Gasselte (zie VIIo).

3.

 v 

Jeigje Hindriks Schuiling, ged. op 5-10-1738 te Gasselte.
Tr. kerk op 15-12-1765 te Gieten.
Echtgenoot is Albert Jans, landbouwer, geb. te Veenhof, ged. op 27-7-1738 te Gieten, overl. op 2-6-1812 te Veenhof, zn. van Jan Alberts, schoenmaker, en Grietje Jans.
HIj wordt genoemd in 1797 op de Veenhof wonende huisnr. 91: 61 jaar oud, landbouwer, ongehuwd.
[69]

4.

 m 

Jurrien Hindriks Schuiling, ged. op 28-1-1742 te Gasselte (zie VIIp).


VIh Roelof Jans Schuiling, geb. circa 1700 te Annen, zn. van
Jan Schuiling (zie Vd).
Op 28-11-1741 klaagt Laurens Pieters voor de etstoel over Roelof Schuiling te Gasselte aan als voogd over zijn huisvrouw Trijntje Hindriks en minderjarige zoon Jan Roelofs aan wegens "geledene pijn en smerte mitsgaders versuim van sijn dagelijkse werk". De zoon van Roelof Schuiling had het kind van Laurens mishandeld tijdens het drijven van vee. Jan Roelofs Schuiling had zodanig met stenen gesmeten dat het kind behandeld moest worden door de "meester". Roelof Schuiling ontkent alles. De etstoel oordeelt dat de partijen maar in de minne moeten schikken. Op 2-12-1741 zijn de partijen er nog niet uit, en veroordeelt de etstoel Roelof Schuiling tot het betalen van 25 gulden.
[70]
Tr. kerk op 26-10-1727 te Anloo.
Echtgenote is Trijntje Hindriks, geb. circa 1700 te Emmen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Roelofs Schuiling, geb. te Gieten (zie VIIq).

2.

 m 

Hindrik Roelofs Schuiling, geb. te Gieten (zie VIIr).


VIIa Aaldert Jans Schuiling, geb. circa 1710 te Annen, overl. 1774 te Annen, zn. van
Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
In het haarstedenregister wordt hij in 1764 genoemd met 1 paard. In 1784 wordt de weduwe van Aaldert Schuiling hier voor 1 paard aangeslagen.
Aaldert Schuiling en zijn huisvrouw lenen regelmatig geld. In 1750 lenen Aaldert Jans Schuiling en Hindrikje Roelofs van Annen 50 gulden van Jan Schuiling van Annen
[71] In 1756 lenen ze 100 gulden van Jan Schuiling van Annen als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Willem Schuiling en Geesje Beuling van Ees[72] In 1763 lenen Aaldert Schuiling en zijn huisvrouw Hindrikje Roelofs van Annen en kinderen 100 gulden van Jan Harms en zijn vrouw Grietje Egberts van Annerveen[73]
Op 27-10-1767 lenen ze 400 gulden van heer emmeritus Hofstede, predikant van Franeker.
[74] In 1771 wordt 400 gulden geleend van de weduwe van Willem Greveling en kinderen[75]
Drie jaar later is weer geld nodig. Nu leent Aaldert Schuiling van Annen leent dd. 15-6-1774 100 gulden van Hindrik Geugjes van Een en zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen Annegje Schuiling. Het geld is uitgeleend door Jan Schuiling de oude van Annen als voormalige hoofdmomber over Albert Boeling Schuiling van Ees en zijn zuster Annegje Schuiling op 22-5-1756. De lening is Annegje bij scheiding ten deel gevallen
[76]
Op 7-7-1774 wordt betaald voor het zwarte laken van Aaldert Schuiling.

Tr. kerk op 3-10-1745 te Anloo.
Echtgenote is Hindrikje Roelofs, geb. te Anloo, ged. op 26-5-1729 te Anloo, dr. van Roelof Egberts en Egbertje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Aalderts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-12-1748 te Anloo (get.: Geesje Schuiling hv. van Jan Hindriks van Zuidlaren).

2.

 m 

Jan Aalderts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 28-3-1751 te Anloo (get.: Grietje Schuiling, nicht van de vader).

3.

 m 

Roelof Aalderts Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIa).

4.

 v 

Hindrikje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 5-12-1756 te Anloo (get.: Geesje Remmelts).

5.

 v 

Margje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 8-1-1759 te Anloo (get.: Roelofje Schuiling van Annen).

6.

 m 

Egge Aalderts Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIb).

7.

 m 

Harm Schuiling, geb. te Annen, ged. op 19-6-1763 te Anloo (get.: Roelofje Schuiling, wed. van Willem Berents van Annen).

8.

 v 

Jantje Aalderts Schuiling, geb. te Schipborg, ged. op 2-8-1767 te Anloo (get.: Grietje Jans, hv. van Roelof Adams van Schipborg).


VIIb Egbert Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 3-2-1715 te Anloo, overl. na 1777, zn. van
Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
Op 6-2-1757 lenen Egbert Schuiling en zijn vrouw Margje Schuiling van Anloo 81 gulden 10 stuiver van Egbert Jacobs en Aaltje Meijering van Eext
[77]
In het haarstedenregister te Annen genoemd met 1 paard in 1774 en 1784.

Tr. kerk op 16-11-1732 te Anloo.
Echtgenote is
Margje Jans Schuiling, geb. circa 1705 te Annen, overl. voor 1777, dr. van Jan Barelts Schuiling (zie Vc) en Grietje Jans Rijnberg.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Egberts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 29-11-1733 te Anloo (get.: Aaltje Jans Schuiling), overl. op 25-3-1814 te Annen.
Tr. kerk op 18-5-1760 te Anloo.
Echtgenoot is Warner Willems, geb. te Annen, ged. op 22-12-1726 te Anloo, overl. na 1798, zn. van Willem Jans en Aaltje Berents Eling.
Hij wordt in 1798 te Annen genoemd, wonende op huisnummer 96, boer, gehuwd met 3 kinderen.

2.

 m 

Egge Egberts Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIc).

3.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 15-12-1737 te Anloo.
Bij de ondertrouw is voor Trijntje Roelofs Daniel van den Bos aanwezig als zwager.
Op 26-6-1775 maken Jan Schuiling, zoon van Egbert Schuiling en Margje Jans, en Trijntje Roelefs, dochter van Roelef Eibes en Alberdina Blankenstein, een huwelijkscontract op. Aan bruidegomszijde zijn de getuigen Egbert Schuiling als vader en aan bruidszijde Daniel van der Bos en Stijntje Roelefs echtelieden als broer en zuster. Het contract wordt opgemaakt ten huize van de Juffer Gerlacius in de Pelsterstraat.

Otr. op 24-6-1775 te Groningen, tr. kerk op 12-7-1775 te Groningen.
Echtgenote is Trijntje Roelofs, ged. op 27-4-1727 te Zuidlaren, dr. van Roelof Eibes en Albardina Conraad Blankenstein.

4.

 v 

Jantje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 31-1-1740 te Anloo.

5.

 v 

Aaltje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 19-1-1744 te Anloo (get.: Margje Schuiling).

6.

 m 

Jan Egberts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 12-12-1745 te Anloo (get.: Margje Schuiling van Eexterveen), overl. op 27-1-1842 te Groningen.
Bij zijn ondertrouw met Lucretia Juchter is Jan Juchter, broer, getuige.
Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn neven Jacob Lourens Loot en Jan Schuiling Juchter.
Bij zijn trouwen wordt een huwelijkscontract opgemaakt op 26-4-1777. Van beide zijden worden de ouders vermeld: Jan Schuiling, zoon van Egbert Schuiling en wijlen Margien Jans Schuiling als bruidegom en Lucretia Jugter, dochter van wijlen Rikkert Jugter en Albertien Jans. Als getuigen aan bruidegomszijde zijn aanwezig Egbert Schuiling als vader en Jan Barelts Schuiling en Trientien Roelefs als volle broer en aangetrouwde zuster. Aan bruidszijde zijn de getuigen Albertien Jans weduwe van Rikkert Jugter als moeder, Petronella Jugter volle zuster, en Jan Jugter volle broer, Olderman Gerrit Kuiper als goede bekende.
[78]
Op 21-2-1781 maken zij hun testament "Jan Schuiling en Lucretia Jugter Egtel., beide gaande en staande hunnes verstands ten volle magtig, welke verklaarden navolgende Testamentaie dispositie over haare tijdelijke goederen hadden gemaakt. Voorts mede gecompareerd: Albertie Jans wed. van Rikkert Jugter, moeder van de Testatrice, beneffens Jan Jugter en Petronella Jugter, broeder en suster van Testatrice".
[79]
Otr. op 24-4-1777 te Groningen, tr. op 26-4-1777 te Groningen (h.c.), tr. kerk op 20-5-1777 te Groningen.
Echtgenote is Lucretia Juchter, ged. op 14-4-1743 te Groningen, dr. van Rickelt Juchter en Albertje Jans Rook.


VIIc Willem Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 18-3-1725 te Anloo, overl. op 28-4-1806 te Noord-Sleen, zn. van
Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
Jan Schuiling van Annen en zijn broer Aaldert Schuiling van Schipborg en Jan Egberts Schuiling van Groningen en zwager J. Eggens van Eexterveen stellen zich ieder voor 1/4 deel borg voor hun broer W. Schuiling van Weerdinge. W. Schuiling was gedetineerd op verzoek van zijn schuldeisers. Hij wordt voor de vergadering van de etstoel gebracht en "een serieuse waarschouwinge door den Landschrijver gedaan"
[80]
1798 Noord-Sleen no. 6: Willem Schoeling, 77 jaar oud, halve boer, gehuwd met 4 kinderen. Harm Schoeling, 39 jaar, zoon, gehuwd, 1 kind en Jans Schoeling, 41 jaar, zoon, ongehuwd.
[81]
Tr. kerk op 26-9-1751 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Lamberts Smit, geb. circa 1720 te Schipborg, overl. op 2-9-1803 te Noord-Sleen, begr. op 8-9-1803 te Sleen, dr. van Lambert Hindriks en Aaltje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Willems Schuiling, geb. te Annen, ged. op 14-5-1752 te Anloo (get.: Roelofje Schuiling, zuster van de vader).

2.

 m 

Lambert Willems Schuiling, geb. op 13-1-1754 te Gasselte (zie VIIId).

3.

 m 

Egge Willems Schuiling, geb. op 28-3-1756 te Gasselte (zie VIIIe).

4.

 m 

Jannes Schuiling, geb. op 29-12-1758 (zie VIIIf).

5.

 m 

Harm Schuiling, geb. te Dreiber (zie VIIIg).


VIId Jan Jans Schuiling, herbergier, geb. te Annen, ged. op 21-1-1731 te Anloo, zn. van
Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
In het haarstedenregister te Annen in 1764, 1774 en 1784 genoemd als Jan Schuiling, keuter en herbergier en aangeslagen voor 2 paarden. In 1794 wordt zijn weduwe in het haarstedenregister genoemd voor 3 paarden, met nering. In 1798 wordt Roelofje Derks genoemd te Annen op huisnummer 67 als boerin, weduwe van 54 jaar oud met drie kinderen.
Over de kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn geen mombers gevonden. Waarschijnlijk waren ze allen overleden bij het hertrouwen van Jan.

Tr. kerk (1) op 27-11-1763 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Roelofs Rijnberg, geb. te Annen, ged. op 6-7-1738 te Anloo, overl. voor 1777, dr. van Roelof Jans Rijnberg en Aaltje Eggens.
Otr. (2) op 27-4-1777 te Zuidlaren.
Echtgenote is Roelofje Derks ten Brink, ged. op 3-12-1741 te Zuidlaren, overl. op 27-5-1827 te Haren, dr. van Derk Jans, smit, en Aaltje Roelofs Jobing.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Jantje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 29-7-1764 te Anloo (get.: Margje Rijnberg van Annen), overl. voor 1777.

2.

 m 

Roelof Schuiling, geb. te Annen, ged. op 13-7-1766 te Anloo (get.: Margje Roelofs Rijnberg van Annen).

3.

 m 

Jan Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 16-4-1769 te Anloo (get.: Hindrikje Jans, hv. van Egbert Roelofs van Annen).

Uit het tweede huwelijk:

4.

 v 

Jantje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 24-5-1778 te Anloo (get.: Jantje Boeles, hv. van Hindrik Bartelts Meijering van Annen), overl. voor 1782.

5.

 v 

Aaltje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 16-7-1780 te Anloo (get.: Fennigje Lucas, hv. van Boele Reinders van Annen), overl. op 27-11-1803 te Zuidlaren.
Otr. op 24-4-1803 te Anloo, tr. kerk op 8-5-1803 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Egbert Bentum, landbouwer, ged. op 9-9-1781 te Zuidlaren, overl. op 6-12-1857 te Zuidlaren, zn. van Jan Coops Bentum en Roelofje Egberts Wuffen.

6.

 v 

Jantje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 3-9-1782 te Anloo, overl. op 13-3-1859 te Noordlaren.
Tr. op 23-6-1814 te Haren.
Echtgenoot is Reinder Cluiving, ged. op 24-4-1785 te Noordlaren, overl. op 19-8-1829 te Noordlaren, zn. van Otto Cluvingh en Jeigje Egberts.

7.

 v 

Hilligje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 24-4-1785 te Anloo, overl. op 18-1-1807 te Annen, begr. op 25-1-1807 te Anloo.


VIIe Jan Egberts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 2-8-1733 te Anloo (get.: Niesje Egberts Schuiling van Zuidlaren), zn. van
Jan Egberts Schuiling (zie VIa) en Jantje Aalderts Tamelte.
Bij zijn huwelijk is de vaandrig S. Houwink getuige.
Otr. op 24-4-1762 te Groningen, tr. kerk op 19-5-1762 te Groningen.
Echtgenote is Frouwke Pieters, geb. circa 1740 te Loppersum.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Jans Schuiling, ged. op 18-4-1764 te Groningen, overl. op 23-6-1822 te Groningen.
Tr. kerk 1794 te Groningen.
Echtgenoot is Klaas Arends, arbeider, ged. op 22-9-1754 te Spijk, overl. op 20-3-1837 te Groningen, zn. van Arent Everts en Aaltje Claassen.
Bij hun huwelijk wordt een huwelijkscontrakt gesloten. Aan de zijde van de bruidegom zijn de getuigen Pieter Arends en Jantje Doekes, aan de zijde van de bruid zijn de getuigen de moeder weduwe J.E. Schuiling, zuster Antie Schuiling, zwager A. Hoeksema, Margien Boelema, nicht en weduwe Oving.
Klaas Arents neemt later de naam Schuiling aan.

2.

 v 

Antje Schuiling, ged. op 8-10-1766 te Groningen, Nieuwe Kerk, overl. op 3-4-1837 te Groningen.
Otr. op 3-8-1793 te Groningen.
Echtgenoot is Sijbold Assijns Hoeksema, chirurgijn, ged. op 6-12-1766 te ´t Zandt, zn. van Asjen Pieters en Diewerke Sibolds.
Bij de ondertrouw is neef Jan Schuiling aanwezig.
Bij het huwelijkscontract op 21-8-1793 zijn aanwezig aan de bruidegomszijde Sijbold Pieters Balkema volle neef en Margien Boelema, weduwe Oving halve nicht. Aan de bruidszijde Frouke Pieters wed. Jan E. Schuiling moeder en Jantjen Schuiling volle zuster.


VIIf Evert Schuiling, geb. te Annen, ged. op 18-11-1725 te Anloo, overl. op 28-7-1753 te Groningen, zn. van
Luichje Jans Schuiling (zie VIb) en Gijsseltje Everts Hamming.
Otr. op 10-4-1745 te Groningen, tr. kerk op 15-4-1745 te Groningen.
Echtgenote is Margaretha Catharina Crans, ged. op 29-11-1719 te Groningen, dr. van Albert Crans en Charlotte Carro.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Schuiling, ged. op 9-8-1747 te Groningen.

2.

 v 

Josijna Schuiling, ged. op 9-1-1752 te Groningen.


VIIg Jacob Schuiling, geb. te Annen, ged. op 23-6-1737 te Anloo, overl. op 4-12-1827 te Anloo, zn. van
Luichje Jans Schuiling (zie VIb) en Gijsseltje Everts Hamming.
In het haardstedenregister te Annen in 1784 en 1794 genoemd met 3 paarden, in 1804 met in. In 1797 wordt hij genoemd op huisnummer 63 als boer, zijnde 60 jaar oud en gehuwd. In 1798 wordt hij als arbeider genoemd
[82]
Tr. kerk op 25-5-1777 te Anloo.
Echtgenote is Annigje Klaassens Hofsteenge, geb. op 3-5-1742 te Norg, overl. op 2-11-1817 te Annen, dr. van Claas Hofsteenge en Geertje Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeigje Jacobs Schuiling, geb. circa 1778 te Annen, begr. op 22-8-1800 te Anloo.
Jeigje Jacobs wordt op 9-5-1799 als lidmaat te Anloo aangenomen.
Tr. kerk op 28-7-1799 te Anloo.
Echtgenoot is Egbert Jans Hovenkamp, timmerman, ged. op 9-3-1766 te Emmen, overl. op 5-9-1838 te Anloo, zn. van Jan Geerts, timmerman, en Annigje Zwiers.
Egbert Jans van Annen wordt op 10-5-1799 aangenomen als lidmaat te Anloo.
Egbert Jans Timmerman leent een aantal malen geld. Voor de eerste maal op 4-5-1799 100 gulden van zijn schoonvader Jacob Schuiling
[83] Op 9-12-1800 leent Egbert Jans timmerman van Annen 200 gulden van Roelofje Derks, wed. van Jan Schuiling van Annen[84] Op 11-11-1804 lenen Egbert Jans en Jantje Julsing van Annen 350 gulden van Jan Meijering en zijn vrouw Geesje Jans van Eext[85] In 1805 is er nog twee keer 100 gulden nodig. Dit wordt geleend van de wed. van Jan Schuiling en van de kinderen van G. Bouwmeester te Groningen[86]
Zie ook: Het geslacht Hovenkamp, door S.G. Hovenkamp.


VIIh Jan Luichjes Schuiling, geb. circa 1745 te Annen, overl. voor 1778, zn. van
Luichje Jans Schuiling (zie VIb) en Gijsseltje Everts Hamming.
Op 14-4-1778 zijn de mombers over de 5 jarige Jeichje Schuiling, dochter van wijlen Jan Luichjes Schuiling en Vrouwgje Geugjes van Annen: Jacob Schuiling van Annen, Jan Willems van Annen, Hindrik Geugjes van Een en Jannes Hofsteenge van Een. In de inventaris zijn mandelige goederen met Jacob Schuiling
[87]
Tr. kerk op 16-6-1771 te Anloo.
Echtgenote is Frouchje Roelofs Geugjes, geb. te Een, ged. op 26-5-1743 te Norg, overl. op 1-3-1819 te Annen, dr. van
Roelof Geugjes en Margje Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeigje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-10-1772 te Anloo (get.: Annigje Schuiling, hv. van Hindrik Roelofs Geugjes van Een), overl. op 2-4-1828 te Annen.
Tr. kerk op 10-6-1798 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Roelofs Bruins, geb. te Anloo, ged. op 30-10-1768 te Anloo, overl. op 2-2-1861 te Anloo, zn. van Jannes Bruins, organist en schoolmeester te Anloo, en Claasje Roelofs.
In 1798 genoemd te Anloo op huisnr. 17, 30 jaar, gehuwd[88]
In 1810 is Jeigje Schuiling, huisvrouw van J.R. Bruins borg voor haar man dd. 10-5-1810[89]

2.

 m 

Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 31-12-1776 te Anloo (get.: Jantje Roelofs van Een), overl. voor 1778.


VIIi Albert Beuling, geb. te Ees, ged. op 27-11-1735 te Borger, overl. voor 1783, zn. van Willem Jans Schuiling (zie VId) en Geesje Beuling.
Albert Beuling is voor 6-10-1783 overleden. Dan worden er namelijk mombers benoemd over zijn kinderen. Hoofdmomber is Willem Garming van Westdorp, medemombers zijn Hindrik Geugjes van Een, Hindrik Garming van Westdorp en Albert Camping van Ees. De kinderen zijn Willem Beuling, Roelofje Beuling en Geesje Beuling[90]
Tr. kerk op 23-5-1763 te Borger.
Echtgenote is Lammigje Arents Garming, geb. te Westdorp, ged. op 23-10-1735 te Borger, overl. op 1-4-1774 te Ees, dr. van Arent Garming en Roelofje Willems Dilling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Beuling, geb. te Ees (zie VIIIh).

2.

 v 

Roelofje Beuling, geb. te Ees, ged. op 1-1-1767 te Borger, overl. voor 1769 te Ees.

3.

 v 

Roelofje Beuling, geb. te Ees, ged. op 22-10-1769 te Borger, overl. op 27-1-1830 te Westdorp.
Tr. op 24-6-1820 te Borger (get.: Als getuigen bij het huwelijk treden op: Lucas Tissing en Pol Tissing, broers van de bruidegom; Jan Arents Beuling, broer van de bruid.).
Echtgenoot is Albert Jans Tissing, geb. op 26-3-1795 te Pesse, ged. op 28-3-1795 te Ruinen, overl. op 8-8-1849 te Pesse, zn. van Jan Pol Tissing en Jentje Jans Steenbergen.

4.

 v 

Geesje Beuling, geb. te Ees, ged. op 19-5-1772 te Borger.
Tr. kerk op 29-5-1800 te Borger.
Echtgenoot is Jan Arents Beuling, ged. op 28-7-1776 te Borger, overl. op 10-9-1848 te Borger, zn. van Arent Lucas en Jacobje Jans.


VIIj Egge Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 20-8-1724 te Anloo, zn. van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Roelofje Eggens.
Egge Roelofs en Geesje Hindriks van Annen lenen van Berent Geerts en huisvrouw Aaltje Meijering van Eext 50 gulden in 1755[91]
Egge Roelofs Schuiling en huisvrouw van Eext lenen op 10-11-1780 van Aaltje Udding en Harm Udding, minderjarige kinderen van wijlen Lucas Udding van Eext. Het geld wordt uitgeleend door de hoofdmomber Harm Cornelis van Anderen[92]
In de lijst van de gewapende burgermacht van 1798 wordt Egge Roelofs genoemd als knecht met 2 kinderen, wonende te Annen.[93]

Tr. kerk op 15-11-1750 te Anloo.
Echtgenote is Geesje Hindriks Koiter, geb. te Eext, ged. op 4-2-1725 te Anloo, overl. op 15-5-1807 te Annen, begr. op 22-5-1807 te Anloo, dr. van Hindrik Jans Koiter en Hindrikje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof Eggens, geb. te Annen, ged. op 29-8-1751 te Anloo (get.: Hindrikje Hindriks, zuster van de moeder, dienstmaagd van Jan Meijering van Annen).

2.

 m 

Roelof Eggens, geb. te Annen, ged. op 4-1-1753 te Anloo (get.: Fennegje Reubens, dv. Mr. Reube Reubens van Annen), overl. op 6-5-1836 te Zuidlaren.

3.

 m 

Hindrik Eggens, geb. te Annen, ged. op 10-10-1756 te Anloo (get.: Annigje Hindriks, zuster van de moeder).
OSA 1383 Eext: huisnr. 243, ong.

4.

 v 

Roelofje Eggens, geb. te Annen, ged. op 27-4-1766 te Anloo (get.: Hindrikje Jans, hv. van Hindrik Schuiling van Annen), overl. op 19-5-1826 te Eext.
Tr. kerk op 20-5-1792 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Freriks Smit, geb. te Drouwen, ged. op 16-2-1757 te Borger, overl. op 23-1-1832 te Anloo, zn. van Frerik Jacobs en Hindrikje Harms.


VIIk Jan Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 21-7-1726 te Anloo, begr. op 22-2-1776 te Anloo, zn. van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Roelofje Eggens.
Jan Roelofs Schuiling en zijn vrouw Hilligje Pieters van Annen lenen op 3-2-1773 40 gulden van schulte J.R. Bottichius van Annen[94] Daarnaast lenen ze een half jaar later 315 gulden van hun zwager Willem Meinders van Eexterveen. Van het bedrag is 150 gulden wegens een obligatie aan Hindrik Berents van Eext, nu overgenomen door Willem Meinders[95]
Jan Roelofs Schuiling is voor 1781 overleden, want op 17-3-1781 hertrouwt zijn weduwe met Tonnis Jans. Over de kinderen uit het eerste huwelijk worden mombers benoemd, te weten als hoofdmomber Egge Roelofs, en als medemombers Jan Barelts Roelofs, Jan Harms en Lambert Harms. De kinderen zijn Roelof Schuiling, 20 jaar en Geertje Schuiling, 17 jaar. De overige 4 jongste kinderen worden door de diakonie onderhouden[96]

Otr. op 2-5-1760 te Gieten, tr. kerk op 4-5-1760 te Anloo.
Echtgenote is Hilligje Pieters, geb. te Eexterveen, ged. op 18-7-1734 te Anloo (get.: Jantje Egberts), dr. van Pieter Egberts en Geertje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof Jans Schuiling, geb. op 20-9-1760 te Annen (zie VIIIi).

2.

 v 

Geertje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 16-10-1763 te Anloo (get.: Jantje Peters van Eext), overl. op 19-2-1800 te Annen.
Tr. kerk op 6-3-1791 te Anloo.
Echtgenoot is Geert Jans Dekker, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 3-8-1766 te Anloo (get.: Annigje Harms, hv. van Willem Geerts van Eext), overl. op 21-2-1851 te Annen, zn. van Jan Geerts en Jantje Harms.
Op 10-4-1800 worden er momber benoemd over Jan Geerts, 9 jaar, Barelt Geerts, 7 jaar en Jantje Geerts, 3 jaar, kinderen van Geert Jans en wijlen Geertje Jans. De hoofdmomber is Roelof Jans van Zuidlaarderveen en de medemombers zijn Hindrik Jans Schuiling van Groningen, Jan Geerts van Annen en Hindrik Geerts van Gieten[97]

3.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIj).

4.

 v 

Lammigje Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 25-9-1768 te Anloo (get.: Jantje Pieters van Eext), overl. op 21-7-1812 te Zuidlaren.
Tr. kerk (1) op 10-5-1801 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jacob Lamberts, geb. te Oosterbroek, ged. op 8-11-1767 te Eelde, zn. van Lambert Jacobs en Grietje Harms.
Tr. kerk (2) op 21-4-1811 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Lodewijks, ged. op 20-4-1766 te Zuidlaren, zn. van Lodewijk Meijer en Anna Willems.

5.

 m 

Hindrik Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIk).

6.

 m 

Pieter Schuiling, geb. te Annen, ged. op 10-7-1774 te Anloo (get.: Jantje Tonnis, hv. van Jacob Alberts van Annen), overl. op 24-7-1822 te Gent.
Tr. (1) op 3-11-1811 te Groningen.
Echtgenote is Jantje Froon, ged. op 26-1-1785 te Groningen, dr. van Abraham Froon en Anna Jans.
Tr. (2) op 28-7-1816 te Groningen.
Echtgenote is Jeike Hindriks, ged. op 17-7-1791 te Kollum, dr. van Hindrik Auts en Rixtje Jacobs.


VIIl Jan Barelts Schuiling, arbeider, geb. te Annen, ged. op 17-10-1734 te Anloo (get.: Margje Schuiling), overl. op 25-5-1814 te Annen, zn. van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Roelofje Eggens.
Jan Barelts Schuiling en Annigje Jans lenen 50 gulden van Roelof Willems en zijn vrouw Grietje Roelofs 50 gulden. De eerste termijn rente is maart 1753.[98] Later lenen ze 50 gulden van Otto Jacobs van Annerveen[99] Op 20-1-1775 lenen Jan Bartels en zijn vrouw Annigje Jans van Eexterveen 50 gulden Hindrik Berents en Geertruit Hindriks van Eexterveen.[100]
In 1798 wordt hij te Annen genoemd op huisnr. 61 als Jan Barelds, 64 jaar oud, beroep arbeider, gehuwd met 8 kinderen[101] Van de 8 kinderen is er maar van 7 de doop gevonden. Een andere mogelijkheid is dat het tellen niet zo nauwkeurig was in die tijd.
In het haarstedenregister te Annen in 1804 genoemd als Barelt Schuiling, voor 1.

Tr. kerk op 7-11-1762 te Anloo.
Echtgenote is Annigje Jans, geb. te Gieterveen, ged. op 4-5-1738 te Gieten, overl. op 26-11-1812 te Annen, dr. van Jan Stevens en Ellegje Eppens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Schuiling, geb. te Eexterveen, ged. op 13-11-1763 te Anloo (get.: Willemtje Jans, hv. van Barelt Schuiling van Annen), overl. voor 1768.

2.

 m 

Jan Barelts Schuiling, koopman, geb. te Eexterveen, ged. op 6-11-1765 te Anloo (get.: Trijntje Jans, hv. van Willems Eggens van Eexterveen), overl. op 9-10-1823 te Zuidlaren.

3.

 v 

Roelofje Barelts Schuiling, geb. te Eexterveen, ged. op 24-4-1768 te Anloo (get.: Grietje Roelofs Schuiling, hv. van Roelof Willems van Annen), overl. op 16-11-1823 te Gasselte.
Otr. op 14-5-1801 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Geerts Goedkoop, geb. te Gieten, ged. op 19-3-1780 te Gieten, overl. v. 4-1810 te Eext, zn. van Geert Harms Goedkoop, wever, en Aaltje Hindriks.
OSA 1383 Eext: huisnr. 232, ong.

4.

 v 

Elligje Barelts Schuiling, geb. te Eexterveen, ged. op 26-12-1770 te Anloo (get.: Margje Willems van Eexterveen), begr. op 1-2-1808 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 6-11-1796 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Egbert Harms Sissing, landbouwer, geb. te Taarlo, ged. op 19-4-1756 te Vries, overl. op 22-3-1824 te Zuidlaren, zn. van Harm Egberts Sissing en Jantje Baving.
Op 24-9-1796 is de eerste vrouw van Egbert Sissing, Grietje Hindriks Wuffen, overleden. Over zijn kinderen Hindrik Sissing, 11 jaar, Jantje Sissing, 9 jaar, Harm Sissing, 8 jaar, Janna Sissing, 6 jaar en Lammegje Sissing, 5 jaar worden mombers benoemd. Dit zijn Hindrik Strating van Zuidlaren als hoofdmomber, Roelof Jans Eggens; Jan Baving; Albert Jans Eefting, allen van Zuidlaren als medemombers. Egbert hertrouwt met Ellegje Jans Barelts van Annen. Hier wordt ze dus volledig naar de voornaam van de vader genoemd, en niet Schuiling[102]

5.

 m 

Roelof Schuiling, geb. te Eexterveen, ged. op 4-4-1774 te Anloo (get.: Geertruid Hindriks, hv. van Jacob Meinderts van Eexterveen), overl. voor 1781.

6.

 v 

Grietje Barelts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 21-12-1777 te Anloo (get.: Grietje Hindriks Schuiling van Annen), overl. op 22-4-1839 te Bonnen.
Otr. op 9-5-1802 te Anloo.
Echtgenoot is Willem Jans Ensing, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 2-11-1777 te Gieten, overl. op 26-5-1853 te Bronneger, zn. van Jan Berents Ensing en Jantje Willems Schuttrups.
De huwelijksaankondiging wordt ook te Zuidlaren ingeschreven op 7-5-1802.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 81.
Bewoners 1825 Bonnen no. 80.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 727.

7.

 m 

Roelof Barelds Schuiling, geb. op 29-4-1781 te Annen (zie VIIIl).


VIIm Jan Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. op 24-12-1745 te Anloo (get.: Hindrikje Jansen, hv. van Hindrik Schuiling van Annen), zn. van Roelof Jans Schuiling (zie VIe) en Willemtje Jans Trip.
De ouders van zijn vrouw volgen uit een akte van 3-10-1770 als Jan Roelofs Schuiling en zijn huisvrouw van Annen 165 gulden lenen van zijn schoonmoeder Annigje Tonnis, weduwe van Jan Roelofs van Schipborg[103]
Op 30-5-1780 is Jan Roelofs Schuiling universele erfgenaam van zijn moeder Willemtje Jans. Zijn moeder is opnieuw getrouwd met Coop Derks van Haren. Jan Roelofs Schuiling klaagt Hindrikje Jans, wed. van Hindrik Jans Schuiling en haar kinderen aan. Jan Roelofs Schuiling eist een derde deel van de kooppenningen van het veen dat afgegraven is op het mandelig land, een deel van de opbrengst van de verkoop van een boom en een deel van de huur van hooiland. De verweerder zegt dat alles al betaald is, en dat daar ook getuigen bij aanwezig waren. Daarentegen brengt Jan Roelofs weer in dat de getuigen familie waren, en dus niet onpartijdig[104] De hier genoemde Hindrikje Jans, de vrouw van Hindrik Jans Schuiling is een zuster van Willemtje Jans.
Voor 15-4-1782 is zijn eerste vrouw overleden. Bij Over de kinderen, Roelof Schuiling, 10 jaar en Jan Schuiling, 8 jaar worden mombers benoemd. Jan Roelofs Schuiling hertrouwt met Hilligje Cornelis, afkomstig van de Kiel Compagnie. De mombers zijn Tonnis Jans als hoofdmomber en Roelof Jans, Egge Roelofs Schuiling en Jan Barelts Schuiling als medemombers[105]
In de haarstedenregisters van Annen van 1764, 1774 en 1784 wordt Jan Roelofs Schuiling genoemd als keuter. In 1798 wordt hij te Annen vermeld op als boer, zijnde gehuwd en 66 jaar. Het jaar daarvoor is hij echter nog 52 jaar!). De 66 jaar zal dus een verschrijving zijn.
Op 27-9-1799[106] is er een rechtszaak tegen Jan Schuiling van de Kiel. Hij had op 21-9-1799 ten huize van Jan Kranenberg in Sappemeer geroepen "Oranje Boven". Hij werd daarop verzocht het huis te verlaten. Bij het naar huis gaan heeft hij nogmaals "Oranje Boven" geroepen. Op 27-9-1799 gelast de schulte van Sappemeer om Jan Schuiling in bewaring te stellen, en op 28-9-1799 wordt Jan gearresteerd, en naar Groningen gebracht. Uit getuigen verklaringen volgt dat Jan omstreeks 3 uur bij Jan Kranenberg aankwam en daar tot het donker was blijven zitten, en verscheidene glazen jenever had gedronken.
Bij het verhoor volgt dat Jan Roelofs Schuiling ca. 55 jaar is en getrouwd met Anna Harms, geboren te Annen en nu wonende te de Kiel. Hij is dan boerenknecht.
Jan verklaard veel jenever en bier gedronken te hebben en kan zich alles niet precies meer herinneren. Hij beantwoord alle vragen tijdens het onderzoek met het antwoord dat hij te dronken was om zich iets te herinneren.
Als straf wordt hij publiekelijk aan de kaak gesteld en gegeseld. Vervolgens wordt hij voor 6 jaar verbannen uit Groningen en Westerwolde.
Op 4-12-1800 wordt hij echter weer in de Kiel aangehouden, waar hij al 6 weken woonde. Hij kwam naar de Kiel omdat hij in Drenthe niets kon verdienen. Nu wordt hij veroordeeld om de rest van zijn verbanning (ca. 5 jaar) naar het tuchthuis te gaan. Op 8-4-1801 wordt hij echter weer vrijgelaten, wegens een andere wetgeving d.d. 25-3-1801.

Otr. (1) op 1-4-1770 te Zuidlaren, tr. kerk op 13-5-1770 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Jans, geb. te Schipborg, ged. op 3-10-1745 te Anloo (get.: Wubbigje Jans), overl. voor 1782, dr. van Jan Roelofs en Annigje Tonnis.
Otr. (2) op 5-5-1782 te Anloo.
Echtgenote is Hilligje Cornelis, geb. circa 1755 te Kiel Compagnie, overl. voor 1788.
Otr. (3) op 31-8-1788 te Anloo, tr. kerk op 7-9-1788 te Wildervank.
Echtgenote is Anna Harms Smit, winkeliersche, geb. circa 1750 te Wildervank, overl. op 2-3-1814 te Windeweer.
Bij huwelijk wed. van Gerrit Craselaar.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIm).

2.

 m 

Jan Jans Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIn).

3.

 m 

Hindrik Jans Schuiling, geb. te Anloo, ged. op 7-9-1777 te Anloo (get.: Geesje Hindriks van Annen), overl. voor 1778.

4.

 m 

Hindrik Jans Schuiling, geb. te Anloo, ged. op 4-11-1778 te Anloo (get.: Grietje Hindriks Schuiling van Annen), overl. voor 1782.

Uit het tweede huwelijk:

5.

 v 

Willemtje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 30-3-1783 te Anloo.


VIIn Berent Hindriks Schuiling, arbeider, geb. te Annen, ged. op 16-7-1747 te Anloo (get.: Geertje Jansen, zuster van de moeder), overl. op 18-7-1819 te Annen, zn. van Hindrik Jans Schuiling (zie VIf) en Hindrikje Jans Trip.
Na het overlijden van Aaltje Jobing, hertrouwd Berent met Aaltje Jannes. Over de kinderen uit het eerste huwelijk worden er mombers benoemd en een inventaris opgesteld. Als hoofdmomber wordt Roelof Jobing aangesteld, en als medemomber Jan Berents, Jan Schuiling en Jacob Trip. De kinderen zijn Hindrik, oud 9 jaar en Jan, oud 7 jaar[107]
In 1783 lenen Berent Schuiling en Aaltje Jannes van Annen 100 gulden van Klaas Egberts en zijn vrouw Fraukje Geugjes van Annen[108]
In het haardstedenregister te Annen genoemd in 1774, 1784, 1794 en 1804 met 1 paard. In 1784 wordt in het haarstedenregister vermeld dat hij in huis woont met de weduwe van Harm Berents. In 1798 wordt hij te Annen vermeld op huisnummer 77 als arbeider, gehuwd met 2 kinderen[109]
Bij het overlijden van haar dochter Hindrikje in 1816 wordt Aaltje Jannes vermeld met de naam Smit.

Tr. kerk (1) op 9-6-1771 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Jans Jobing, geb. te Annen, ged. op 5-3-1747 te Anloo (get.: Fennigje Reubens van Annen), overl. voor 1782, dr. van Jan Harms Jobing, timmerman, en Roelofje Hindriks.
Tr. kerk (2) op 30-3-1782 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Jannes Smit, geb. te Balloo, ged. op 15-3-1755 te Rolde, overl. op 17-12-1820 te Annen, dr. van Jannes Lamberts en Wibbigje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Berents Schuiling, geb. op 18-6-1772 te Annen (zie VIIIo).

2.

 m 

Jan Berents Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIp).

Uit het tweede huwelijk:

3.

 v 

Hindrikje Berents Schuiling, geb. te Annen, ged. op 3-11-1782 te Anloo, overl. op 18-2-1816 te Gieten.
Tr. kerk op 10-4-1803 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Hindriks Kort, landbouwer, ged. op 24-7-1774 te Zuidlaren, overl. op 17-11-1848 te Bonnen, zn. van Hindrik Arents en Jantje Jacobs.
Bewoners 1825 Bonnen no. 87b.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 590.

4.

 v 

Wubbigje Berents Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-2-1784 te Anloo, overl. op 28-10-1843 te Kloosterveen, Assen.
Tr. kerk op 9-12-1810 te Anloo.
Echtgenoot is Roelof Jans Boer, geb. te Annen, ged. op 4-5-1758 te Anloo (get.: Claasje Jans van Annen), overl. op 16-8-1829 te Annen, zn. van Jan Warners en Geesje Roelofs.
Hij wordt in 1798 te Annerveen genoemd als boer, gehuwd en met twee kinderen.[110]
Op 1-6-1809 lenen Roelof Warners en vrouw van Annerveen 400 gulden van J. B. Lacoste van Annerveensche Compagnie.[111]
Op 16-11-1810 worden er mombers benoemd over het kind van Roelof Warners en wijlen Lammigje Jans van Annerveen. Het kind is Grietje Roelofs, 15 jaar oud. De toeziend voogd is Steven Meijering, oom van de pupil aan moederszijde. Roelof hertrouwt met Wubbigje Berents van Annen. Er waren ook meerderjarige kinderen, o.a. een dochter, getrouwd met Albert Hindriks van Annen. In de akte wordt de broer van Wubbigje Berents genoemd, namelijk Jan Barelts.[112]
Uit het huwelijk van Lammigje Jans Meijering en Roelof Jans Boer worden drie kinderen geboren te Annen: Geesje, Jan en Grietje.

5.

 v 

Grietje Berents Schuiling, ged. op 23-4-1786 te Borger, overl. op 15-12-1849 te Assen.
Bij overlijden wordt vader foutief aangegeven als Jan Schuiling.
Tr. kerk op 3-5-1808 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Jans Sloots, arbeider, geb. te Eexterveen, ged. op 9-4-1780 te Anloo (get.: Pietertje Pieters, hv. van Hindrik Hindriks van Eexterveen), overl. op 1-4-1820 te Gieterveen, zn. van Jan Pieters Sloots en Aaltje Hindriks Nijboer.
Bij zijn overlijden wordt hij Harm Jans Pieters genoemd.
Bewoners 1825 Gieterveen no. 122r
.

6.

 m 

Jannes Berents Schuiling, geb. te Drouwen, ged. op 9-8-1789 te Borger.

7.

 m 

Jan Barelts Schuiling, geb. te Drouwen, ged. op 3-10-1790 te Borger.

8.

 m 

Jannes Schuiling, geb. te Annen (zie VIIIq).


VIIo Jan Hindriks Schuiling, ged. op 27-2-1735 te Gasselte, overl. voor 1798, zn. van Hindrik Jans Schuiling (zie VIg) en Jacobje Jurriens.
In het haarstederegister van 1784 en 1794 te Bonnen genoemd met een vol erf. In 1804 wordt zijn weduwe vermeld met een vol erf. In 1774 wordt op deze plek in het haarstedenregister nog Jan Commeduur genoemd, zijn schoonvader.
In 1798 wordt zijn weduwe genoemd te Bonnen, zonder leeftijd: "heeft geweygert haar ouder op te geven".[113]

Tr. kerk op 22-11-1772 te Gieten.
Echtgenote is Grietje Jans Comduur, geb. te Bonnen, ged. op 28-12-1738 te Gieten, overl. op 27-11-1807 te Bonnen, dr. van Jan Hindriks Comduur en Lammigje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Jans Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 17-10-1773 te Gieten, overl. op 18-6-1809 te Bonnen.
Tr. kerk (1) op 14-4-1799 te Gieten.
Echtgenoot is Roelof Adams Smit, geb. te Bonnen, ged. op 4-5-1777 te Gieten, zn. van Adam Rombouts Smit, winkelier, en Geesje Roelofs Klinkhamer.
Hij wordt in 1798 te Bonnen genoemd als zoon van Adam Smit, ongehuwd.
Otr. (2) op 28-10-1804 te Zuidlaren, tr. kerk op 18-11-1804 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Claasen Hamminga, geb. te Annerveen, ged. op 3-1-1773 te Anloo (get.: Aaltje Cornelis Hoving van Annerveen), overl. op 6-3-1823 te Bonnen, zn. van Claas Harms en Jantje Cornelis Hoving.
Jacobje Jans Schuiling is voor 2-2-1810 overleden. Op die datum worden er mombers benoemd over het dochtertje Jacobje, dan anderhalf jaar oud. De mombers zijn Tonnis Roelofs van Bonnen en Hindrik Schuiling van de Veenhof. Uit de akte volgt dat de grootvader van de pupil te Zuidlaarderveen woont[114]

2.

 v 

Jantje Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 1-9-1776 te Gieten.


VIIp Jurrien Hindriks Schuiling, ged. op 28-1-1742 te Gasselte, zn. van Hindrik Jans Schuiling (zie VIg) en Jacobje Jurriens.
Hij wordt in de haarstedenregisters genoemd in de Veenhof als vol boer in 1784, 1794 en 1804.
OSA 1383 Veenhof huisnr. 88: 59, boer, gehuwd.

Tr. kerk op 22-9-1765 te Gieten.
Echtgenote is Geesje Jans van Boven, geb. te Gieterveen, ged. op 13-9-1739 te Gieten, overl. op 2-5-1807 te Bonnen, dr. van Jan Geerts van Boven en Elisabeth Tonnis.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 3-11-1765 te Gieten, overl. voor 1767.

2.

 v 

Jacobje Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 1-3-1767 te Gieten, overl. voor 1768.

3.

 v 

Jacobje Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 27-2-1768 te Gieten, overl. voor 1770.

4.

 v 

Jacobje Schuiling, landbouwersche, geb. te Veenhof, ged. op 25-3-1770 te Gieten, overl. op 25-4-1858 te Bonnerveen.
Tr. kerk op 5-9-1802 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Tonnis Poelmans, geb. te Bonnerveen, ged. op 27-4-1746 te Gieten, overl. op 21-9-1814 te Bonnerveen, zn. van Tonnis Willems en Jantje Jacobs.
OSA 1383 Bonnerveen huisnr. 98: 55 jaar oud, landbouwer, ongehuwd.
OSA 1513 1807 Bonnerveen no. 105.
Bewoners 1825 Bonnerveen no. 104: wed. Harm T. Poelmans.
Kad. Atlas 1832 Sectie C no. 245: wed.
Harm Teunis Poelmans.

5.

 m 

Jan Jurriens Schuiling, geb. te Veenhof (zie VIIIr).

6.

 v 

Jeigje Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 27-11-1774 te Gieten, overl. op 8-1-1840 te Veenhof.
Tr. kerk op 17-11-1799 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Willems Meinders, herbergier, schipper, geb. te Gieterveen, ged. op 22-3-1772 te Gieten, overl. op 6-10-1833 te Anloo, zn. van Willem Jans Meinders, landbouwer, herbergier, en Jantje Hindriks Meijering.
OSA 1383 Gieterveen huisnr. 145: 28 jaar oud, boerenzoon, ongehuwd. In het haardstedenregister van 1804 genoemd met 3, en neringdoende.
HSR 1804 Gieterveen: 3, neringe.
OSA 1513 1807 Gieterveen no. 160.

7.

 m 

Hindrik Jurriens Schuiling, geb. te Veenhof (zie VIIIs).

8.

 m 

Geert Schuiling, geb. te Veenhof, ged. op 17-9-1780 te Gieten.


VIIq Jan Roelofs Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 13-9-1730 te Gieten, overl. voor 1760, zn. van
Roelof Jans Schuiling (zie VIh) en Trijntje Hindriks.
Jan Roelofs Schuiling en zijn huisvrouw lenen op 27-10-1757 31 gulden van Willemtje Wolters, wed. van de wedman van der Veen te Wildervan
[115]
Op 3-10-1760 worden er mombers benoemd over Trijntje Schuiling, de dochter van wijlen Jan Roelofs Schuiling en Gebbigje Alberts. Hoofdmomber is Hindrik Roelofs Schuiling van ´t Kleine Meer, medemombers zijn Geert Harms van Gasselte, Hindrik Geerts van Gasselte en Harm Alberts van Drouwen
[116]
Otr. op 15-6-1749 te Anloo, tr. kerk op 30-6-1749 te Borger.
Echtgenote is Gebbigje Alberts, geb. circa 1725 te Drouwen, dr. van Albert N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Trijntje Schuiling, ged. op 16-1-1757 te Gasselte.


VIIr Hindrik Roelofs Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 28-7-1731 te Gieten, zn. van
Roelof Jans Schuiling (zie VIh) en Trijntje Hindriks.
Otr. (1) op 24-9-1752 te Veendam, tr. kerk op 15-10-1752 te Sappemeer.
Echtgenote is Aaltje Tebbes.
Bij huwelijk wed. van Albert Berents. Waarschijnlijk d. v. Tebbe Harms en Trijntje Jans.
Tr. kerk (2) op 16-6-1765 te Sappemeer.
Echtgenote is Hilligje Roelofs, geb. circa 1740.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Roelof Hindriks Schuiling, ged. op 5-8-1753 te Sappemeer (zie VIIIt).

2.

 m 

Tebbe Hindriks Schuiling, ged. op 19-10-1755 te Sappemeer (zie VIIIu).

3.

 v 

Trijntje Schuiling, ged. op 26-3-1758 te Sappemeer.

4.

 v 

Marieke Schuiling, ged. op 4-11-1759 te Sappemeer.

Uit het tweede huwelijk:

5.

 m 

Jan Hindriks Schuiling, ged. op 20-4-1766 te Sappemeer.


VIIIa Roelof Aalderts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 12-5-1754 te Anloo (get.: Geesje Roelofs, dv. Roelof Harms van Annerveen), overl. op 29-9-1815 te Groningen, zn. van
Aaldert Jans Schuiling (zie VIIa) en Hindrikje Roelofs.
Otr. op 29-10-1785 te Groningen (get.: Hinderikus van Berg, neef.), tr. kerk op 15-11-1785 te Groningen.
Echtgenote is Albertje Harms, ged. op 6-6-1762 te Blijham, dr. van Harm Alberts en Alke Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Schuiling, ged. op 17-8-1787 te Groningen, Martinikerk.

2.

 v 

Alke Schuiling, ged. op 24-10-1788 te Groningen, Martinikerk.

3.

 m 

Harm Schuiling, ged. op 19-2-1790 te Groningen, Martinikerk.

4.

 m 

Aaldrik Schuiling, ged. op 21-12-1792 te Groningen, Martinikerk.

5.

 v 

Alke Schuiling, ged. op 13-10-1795 te Groningen, Martinikerk.

6.

 v 

Hindrikje Schuiling, ged. op 28-9-1798 te Groningen, Martinikerk, overl. op 16-11-1827 te Groningen.

7.

 v 

Jantje Schuiling, ged. op 16-1-1801 te Groningen, Martinikerk.


VIIIb Egge Aalderts Schuiling, verlaatmeester, geb. te Annen, ged. op 10-8-1760 te Anloo (get.: Claasje Roelofs van Annen), overl. op 26-8-1826 te Annerveen, zn. van
Aaldert Jans Schuiling (zie VIIa) en Hindrikje Roelofs.
Egge Aalderts Schuiling en zijn vrouw Aaltje Everts van Annen lenen van Cornelis Poelman, vaandrig te Groningen 640 gulden op 9-6-1790
[117]
In 1798 genoemd te Annen als boer, gehuwd met 4 kinderen.

Tr. kerk op 26-9-1784 te Anloo.
Echtgenote is Aaltje Everts, geb. te Annerveen, ged. op 9-3-1760 te Anloo (get.: Hilligje Tonnis van Annerveen), dr. van Evert Fransen en Jantje Geerts Nijmeijer.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Schuiling, geb. op 7-12-1784 te Annerveen, ged. op 19-12-1784 te Anloo, overl. op 16-12-1863 te Anloo.
Tr. op 11-5-1829 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Tonnis Hulshof, geb. te Gieterveen, ged. op 6-10-1792 te Gieten, overl. op 20-1-1875 te Eexterveen, zn. van Tonnis Jans, arbeider, en Jantje Jans.

2.

 v 

Jantje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-7-1787 te Anloo, overl. voor 1797.

3.

 m 

Aaldert Schuiling, geb. te Annen, ged. op 18-10-1789 te Anloo.
Tr. op 21-3-1818 te Anloo.
Echtgenote is Margje Reints, geb. te Annerveen, ged. op 20-1-1771 te Anloo (get.: Grietje Reints, zuster van het kind, van Annerveen), dr. van Reint Jochems, schoenmaker, en Jantje Lucas Nijmeijer.

4.

 v 

Geertje Eggens Schuiling, geb. te Annen, ged. op 8-7-1792 te Anloo, overl. op 21-6-1882 te Anloo.
Tr. kerk (1) op 10-7-1811 te Anloo.
Echtgenoot is Frans Hindriks Meijer, geb. te Eexterveen, ged. op 16-4-1781 te Anloo, overl. op 11-1-1817 te Annerveen, zn. van Hindrik Fransen Meijer en Geesje Jans Hamming.
Tr. (2) op 30-6-1818 te Anloo.
Echtgenoot is
Jan Hamming, geb. te Annerveen, ged. op 24-9-1775 te Anloo (get.: Geesje Heres, hv. van Geert Lamberts van Annerveen), overl. op 13-7-1844 te Annerveen, zn. van Geesje Jans Hamming.

5.

 v 

Jantje Schuiling, geb. te Annen, ged. op 6-4-1795 te Anloo.

6.

 v 

Jantje Eggens Schuiling, arbeidster, geb. te Annen, ged. op 8-1-1797 te Anloo, overl. op 30-5-1838 te Gieterveen.
Tr. op 30-6-1815 te Anloo.
Echtgenoot is Geert Hindriks Nijmeijer, landbouwer, geb. op 10-11-1793 te Windeweer, overl. op 26-7-1853 te Gieterveen, zn. van Hindrik Geerts Nijmeijer en Roelofje Hindriks.

7.

 m 

Evert Schuiling, geb. op 20-11-1801 te Spijkerboor (zie IXa).


VIIIc Egge Egberts Schuiling, geb. te Annen, ged. op 25-9-1735 te Anloo (get.: Geesje Schuiling), overl. na 1784, zn. van
Egbert Jans Schuiling (zie VIIb) en Margje Jans Schuiling.
In het haardstedenregister van 1784 te Gieten genoemd met "1, is arm".
Otr. op 25-10-1766 te Anloo, tr. kerk op 6-12-1766 te Gieten.
Echtgenote is Geesje Ottens Boekholt, geb. te Gieten, ged. op 20-9-1744 te Gieten, dr. van Otto Everwijns Boekholt, smid, en Aaltje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margje Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 25-10-1767 te Gieten.

2.

 v 

Aaltje Egges Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 28-10-1770 te Gieten, overl. op 28-10-1838 te Bonnen.
Tr. kerk op 11-5-1800 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Everts Jans Dekens, pander, geb. te Bonnen, ged. op 28-3-1753 te Gieten, overl. op 19-12-1813 te Gieten, zn. van Jan Dekens en Fennigje Jans.
Hij wordt in 1797 te Bonnen genoemd op huisnr. 76: 46 jaar oud, pander en ongehuwd.
[118] In het haardstedenreigster te Bonnen genoemd in 1804 met 1. In 1807 genoemd te Bonnen op no. 78.[119] In 1825 wordt zijn weduwe bij de bewoners van Bonnen genoemd. In 1832 wordt zijn weduwe genoemd wonende op sectie E no. 735.[120]

3.

 m 

Egbert Eggens Schuiling, geb. te Gieten (zie IXb).

4.

 v 

Avien Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 1-9-1776 te Gieten.

5.

 m 

Jan Eggens Schuiling, geb. te Gieten, ged. op 30-4-1780 te Gieten.


VIIId Lambert Willems Schuiling, varkenskoopman, landbouwer, geb. op 13-1-1754 te Gasselte, overl. op 19-2-1836 te Zuidlaren, zn. van
Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
Bij zijn huwelijk kwam hij van Exloo. In 1798 te Zuidlaren genoemd als zijnde 46 jaar oud en varkenskoopman, gehuwd met 2 kinderen.
Tr. kerk op 24-3-1788 te Vries.
Echtgenote is Margje Lamberts, geb. te Yde, ged. op 29-8-1762 te Vries, overl. op 16-7-1843 te Zuidlaren, dr. van Lambert Egberts Vedder en Margje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Schuiling, geb. op 4-10-1789 te Yde (zie IXc).

2.

 v 

Hindrikje Lamberts Schuiling, geb. op 7-3-1793 te Yde, ged. op 17-3-1793 te Vries, overl. op 9-1-1823 te de Groeve.
Tr. op 4-8-1815 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Hindriks Hamminga, landbouwer, ged. op 17-5-1795 te Zuidlaren, overl. op 23-12-1828 te de Groeve, zn. van Hindrik Jans Hamming en Jantje Jans Schuiling.

3.

 v 

Jantje Lammerts Schuiling, geb. op 10-7-1799 te Zuidlaren, overl. op 9-1-1840 te Zuidlaren.
Tr.
Partner is Otto Smeenge, geb. op 1-1-1803 te Midlaren, ged. op 9-1-1803 te Zuidlaren, overl. op 25-6-1880 te Zuidlaren, zn. van Hindrik Jans Smeenge en Grietje Ottens Meijering.

4.

  

N.N. Schuiling, geb. op 22-8-1802 te Zuidlaren, overl. op 22-8-1802 te Zuidlaren.
In de kraam gestorven.


VIIIe Egge Willems Schuiling, geb. op 28-3-1756 te Gasselte, overl. op 10-1-1826 te Zuidlaren, zn. van
Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
In 1798 wordt hij genoemd te Annen, 45 jaar oud en ongehuwd als " knegt van de overste Rudel".
Tr. op 20-8-1819 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Wilkens, ged. op 16-9-1792 te Zuidlaren, overl. op 14-3-1858 te Zuidlaren, dr. van Stoffer Jans Wilkens en Geesje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Schuiling, arbeider, geb. op 15-1-1820 te Zuidlaren, overl. op 3-11-1853 te Zuidlaren.


VIIIf Jannes Schuiling, geb. op 29-12-1758, overl. 1819 te Coevorden, zn. van
Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
Tr.
Partner is Grietje Jurriens, ged. op 19-11-1775 te Sleen, overl. op 14-8-1809 te Noord-Sleen, dr. van Jurrien Alberts en Annigje Jans Schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jurrien Schuiling, ged. op 4-3-1808 te Sleen (zie IXd).


VIIIg Harm Schuiling, geb. te Dreiber, ged. op 24-7-1763 te Beilen, overl. op 1-9-1847 te Drouwenerveen, zn. van
Willem Jans Schuiling (zie VIIc) en Jantje Lamberts Smit.
Otr. op 19-3-1796 te Sleen, tr. kerk 5-1796 te Sleen.
Echtgenote is Zwaantje Jurriens, geb. te Zuid-Sleen, ged. op 16-10-1768 te Sleen, overl. op 3-4-1834 te Angelslo, dr. van
Jurrien Alberts en Annigje Jans Schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Schuiling, landbouwersche, geb. op 29-3-1797 te Sleen, ged. op 1-4-1797 te Sleen, overl. op 12-8-1862 te Buinen.
Tr. op 28-1-1816 te Borger.
Echtgenoot is Albert Huizing, landbouwer, ged. op 10-2-1788 te Borger, overl. op 30-9-1856 te Buinen, zn. van Willem Huising en Swaantje Alberts.

2.

 m 

Willem Harms Schuiling, geb. te Noord-Sleen (zie IXe).