drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie TAMMING

laatste update: 1-10-2017


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Tamming te Zuidlaren, E.G. Schrage, Spint Arwt'n 1980 pg 106


 

I Reiner Tamming, geb. voor 1585, overl. voor 1648.
Anne Sweers, weduwe van Jan Sweers is op 13-4-1629 eiser voor de Etstoel tegen Reyner Tamminge. De eiser wil betaling van 100 embdergulden wegens achterstallige renten, haar toekomend wegens huwelijkse voorwaarden tussen haar en haar man van 29-11-1602.[1]
Boele Bavinge en de erfgenamen van wijlen Reijner Tamminga zijn op 30-10-1644 eisers tegen Harmen Jurjens, Hinrick van Selbach, Roelof Dijcks, Jan Swiers en Egbert Buiter te Zuidlaren. De eisers willen betaling van 150 daalder met rente wegens een lening d.d. 25-5-1611. Volgens de verweerders zouden de penningen ten laste van het carspel Zuidlaren moeten komen.[2] Boele Bavinge en de erfgenamen van wijlen Reijner Tamminge zijn op 23-6-1645 in dezelfde zaak opnieuw eisers. Volgens verweerders zouden de penningen opgenomen zijn ten laste van het carspel Zuidlaren in een zaak betreffende naarkoop. Er wordt een commissie bestaande uit de heren Buittinck, Struuck, Breustinck en Adeken benoemd om te bemiddelen.[3]
Reinder Tamming wordt in 1630 genoemd met een gezin van 8.
Een Frerick Tamming is kerkvoogd te Zuidlaren in 1625. Mogelijk was dit zijn vader.

Kinderen:

1.

 m 

Frerik Tamming, geb. circa 1620 (zie IIa).

2.

 v 

Harmtje Reinders Tamming, geb. voor 1624.
Tr. kerk 1642 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Hindrik Willems Hemsing, geb. circa 1615, zn. van Willem Hemsing.
Harmentjen Tamminge anders Hemsinge wordt op de lidmatenlijst van Zuidlaren van 1652 genoemd.
Hendrick Hamminge en Grietje Roelofs te Eext lenen op 24-10-1671 450 daalder van de erfgenamen van wijlen Hendrik Hemsing te Zuidlaren. De stok wordt opgenomen door Wilhelmus Hemsing, predikant te Vries namens zijn broer en zuster.
[4]

3.

 v 

Jantje Reiners Tamming, geb. voor 1624.
Tr. kerk 1642 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Willems Hemsing, geb. voor 1624, zn. van Willem Hemsing.
Hendrick Hamminge leent op 9-5-1666 500 daalder van zijn neef en nicht Jan Hemsing en Jantje Tamming, nu Hemsing.
[5]

4.

 m 

Otto Reinders Tamming (zie IIb).


IIa Frerik Tamming, geb. circa 1620, overl. 1677 te Zuidlaren, zn. van Reiner Tamming (zie I).
Tr. kerk op 8-11-1646 te Noordlaren.
Echtgenote is Jeigje Roelofs Hoiting, geb. circa 1620, dr. van Roelof Hoiting en Lummechien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Reinder Tamming, geb. circa 1650 te Zuidlaren (zie IIIa).

2.

 v 

Margje Freriks Tamming, geb. te Zuidlaren, ged. op 6-1-1650 te Noordlaren, begr. op 19-6-1680 te Emmen.
Otr. 1678 te Zuidlaren, tr. kerk op 20-10-1678 te Emmen.
Echtgenoot is Luichje Hindriks Strating, geb. circa 1650 te Noordbarge, begr. op 24-5-1690 te Emmen, zn. van Hindrik Strating en Roelofje Batting.
De mombers over het kind van jonge Luichien Stratinge en wijlen Marregien Tamminge hebben een accoord inzake afkoop gesloten met de broers Reinder Tamming en Roeloff Tamming. Op 11-6-1683 verzoeken zij aan de Etstoel om goedkeuring van het accoord.
[6]
Op 7-4-1685 zijn de mombers over Frederik Strating, zoon van Luigje Strating en Margje Tamming: Luigjen Strating, Reinder Tamming, Thij Seubers en Harm Tamming.
[7]
Jantje Boelken weduwe Strating geassisteerd door Willem Sikken, tevens jonge verloofde bruidegom, als man en voogd over haar drie minderjarige kinderen van wijlen Luigje Strating ter ener zijde en Willem Strating ter andere zijde "houdende tesamen mandelig huishouding" verklaren op 18-5-1692 op rente genomen te hebben een ieder voor de gerechte helft van de voormombers van Frederik Strating als Luitje Strating als hoofdmomber en consorten uit des pupillen goederen 1050 gulden toekomende van afkooppenningen "soo Stratinge en Tamminge als door malkanderen door buitenschap getrouwd zijn geweest door afkooppenningen sijn heerkomend".
[8]
Op 7-6-1692 verzoeken de mombers van het minderjarige kind Frerick Stratinge van wijlen Luichien Stratinge en wijlen Marrechien Stratinge verzoek om goedkeuring van de afkoop met de stiefmoeder van de kinderen Jantien Boelken.
[9] Op dezelfde datum verzoeken de mombers om goedkeuring van een eenkindscontract wegens het hertrouwen van Jantien met Willem Sikkinge.[10]

3.

 m 

Roelof Tamming, geb. circa 1660 (zie IIIb).


IIb Otto Reinders Tamming, eigenerfde te Zuidlaren 1674, 1680, overl. op 20-1-1683 te Zuidlaren, zn. van
Reiner Tamming (zie I).
Hindrik Willems Hemsinge en Johan Willems Hemsinge, broers als mannen en voogden van hun huisvrouwen Harmentje Tamminga en Jantien Tamminga zijn op 7-6-1664 eisers tegen Frerick Tamminga en Otto Tamminga. De eisers zijn afgekocht van de ouderlijke boedel. Zij vinden het bedrag te laag.
[11]
Tr. kerk op 8-11-1646 te Noordlaren.
Echtgenote is Ellechien Roelofs Hoiting, geb. circa 1620 te Noordlaren, dr. van
Roelof Hoiting en Lummechien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harm Tamming, geb. circa 1650 (zie IIIc).

2.

 m 

Jan Tamming, geb. circa 1650 te Zuidlaren (zie IIId).

3.

  

N.N. Tamming, ged. 1654 te Zuidlaren.

4.

 m 

Reinder Tamming, ged. 1669 te Zuidlaren (zie IIIe).


IIIa Reinder Tamming, geb. circa 1650 te Zuidlaren, overl. voor 1709, zn. van
Frerik Tamming (zie IIa) en Jeigje Roelofs Hoiting.
Reinder Tamming wordt in de haardstedenregisters te Zuidlaren met een vol erf genoemd in 1691-1694.
Reinder Tamming wordt lidmaat te Zuidlaren in 1671.

Otr. 1676 te Zuidlaren, tr. kerk op 9-4-1676 te Emmen.
Echtgenote is Hilligje Strating, geb. circa 1655 te Noordbarge, overl. na 1740, dr. van
Hindrik Strating en Roelofje Batting.
Hilligje Strating, huisvrouw van Reinder Tamming wordt lidmaat te Zuidlaren midwinter 1680.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Tamming, ged. 1677 te Zuidlaren (zie IVa).

2.

 v 

Marrigje Tamming, ged. 1681 te Zuidlaren, overl. 1683 te Zuidlaren.

3.

 v 

Marrigje Tamming, ged. 1683 te Zuidlaren.

4.

 m 

Frederik Tamming, ged. 1684 te Zuidlaren, overl. 1684 te Zuidlaren.

5.

 m 

Frederik Tamming, ged. 1685 te Zuidlaren, overl. 1688 te Zuidlaren.

6.

 v 

Jeye Tamming, ged. 1686 te Zuidlaren, overl. 1691 te Zuidlaren.

7.

 m 

Frederik Tamming, ged. 1688 te Zuidlaren, overl. 1691 te Zuidlaren.

8.

 m 

Frerik Tamming, geb. circa 1692 te Zuidlaren.


IIIb Roelof Tamming, geb. circa 1660, zn. van Frerik Tamming (zie IIa) en Jeigje Roelofs Hoiting.
Roelof Tamming en Aaltje Ansing zijn h.v. zijn lidmaat te Zuidlaren in 1688.
Tr. kerk voor 1686.
Echtgenote is Aaltje Ansing, ged. 1668 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Jans Ansing en Grietje Cornelius.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jeigje Tamming, ged. 1686 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 18-8-1715 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Egge Jans, ged. 1680 te Zuidlaren, zn. van Jan Eggens, schoenmaker, en Annigje Poelmans.

2.

 v 

Willemtje Roelofs Tamming, ged. op 15-7-1694 te Noordlaren, overl. op 13-2-1763 te Zuidlaren.
Tr. kerk 1723 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Roelof Willems Bos, geb. circa 1680 te Zuidlaarderveen, zn. van Willem Jans in de Busch en Willemtje Roelofs Wierding.
Willemtje Tamming vrouw van Roelof Bos is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729, wonende te Zuidlaarderveen.
De erfenis van Willemtje Tamming wordt op 13-12-1763 aangegeven door ette Jan Tamming van Zuidlaren. De erfenis is 9000 gulden.
[12]

3.

 m 

Jan Roelofs Tamming, geb. circa 1700 te Zuidlaren (zie IVb).

4.

 m 

Hendrik Tamming, geb. circa 1700 te Zuidlaren, overl. op 21-1-1770 te Zuidlaren.
De erfenis van Hindrik Tamming van Zuidlaren van 6000 gulden wordt op 27-11-1771 aangegeven door ette Jan Tamming.
[13]


IIIc Harm Tamming, geb. circa 1650, overl. op 8-11-1716, zn. van
Otto Reinders Tamming (zie IIb) en Ellechien Roelofs Hoiting.
Hij wordt aangenomen als lidmaat te Zuidlaren in 1682. Hij komt voor als vol boer in het haardstedenregister te Zuidlaren van 1691-1694. In 1696 is hij aftredend diaken, in 1706 ouderling.
Tr. kerk 1672 te Zuidlaren.
Echtgenote is Wemeltje Hemsing, geb. circa 1645, dr. van Harm Claassen Hemsing en Aaltje Julsing.
Aangenomen als lidmaat te Zuidlaren in 1670.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Tamming, ged. 1674 te Zuidlaren, overl. 1674 te Zuidlaren.

2.

 m 

Claas Hemsing Tamming, ged. 1675 te Zuidlaren, overl. 1685 te Zuidlaren.

3.

 v 

Jantje Harms Tamming, ged. 1677 te Zuidlaren.
Otr. op 30-4-1719 te Anloo, tr. kerk op 30-4-1719 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Roelof Jans Schuiling, geb. te Annen, ged. op 1-2-1691 te Anloo, zn. van Jan Schuiling en Geertruit Jans.
In 1749 wordt hij nog te Zuidlaren genoemd: "Roelof Schuiling door Jan Schuiling van Annen als volmagt de eed gedaan"
[14]

4.

 v 

Aaltje Tamming, ged. op 18-4-1680 te Noordlaren.
Tr. kerk voor 1724.
Echtgenoot is Jan Leving, geb. circa 1690 te Noordlaren.

5.

 v 

Willemtje Tamming, ged. 1683 te Zuidlaren.
Tr.
Partner is Albert Hindriks Wagenaar, schoolmeester en koster, geb. circa 1680, overl. 4-1719 te Zuidlaren.
mr Albert Hindrix en Willemtje Tamming zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
SP 266 Deel 3 Folio 466 dd. 15-11-1740 Momberrekening
Ouders:wijlen Mr. Albert Hindriks Wagenaar
Kinderen:Harmannus Wagenaar; Claas Wagenaar; Zwaantje Wagenaar; Jan Martijn Wagenaar; Aaltje Wagenaar
h.m.:Mr. Joost Jans Wagenaar
m.m.:ondertekening door Roelof Schuiling; Luigje Jans; Claas Tamming
.

6.

 m 

Claas Tamming, ged. 1686 te Zuidlaren.

7.

 v 

Elligje Harms Tamming, ged. 1689 te Zuidlaren.
Otr. op 20-3-1718 te Meeden.
Echtgenoot is Luichje Jans, geb. circa 1690 te Zuidlaren.
Ook Bakker genoemd.


IIId Jan Tamming, geb. circa 1650 te Zuidlaren, overl. 1710, zn. van
Otto Reinders Tamming (zie IIb) en Ellechien Roelofs Hoiting.
Op 2-1-1714 wordt er een momberrekening gemaakt over Claas Tamming. De hoofdmomber is Harm Tamming. De mede mombers zijn Klaas Tamming; Hindrik Kloot en Roelof Backening.
[15]
Tr.
Partner is Grietje Roelofs Bakering, geb. circa 1660 te Foxwolde, overl. 1692 te Zuidlaren, dr. van Roelof Roelofs Bakering, eigenerfde te Foxwolde, en Trijne Sickens.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Claas Tamming, ged. 1692 te Zuidlaren (zie IVc).


IIIe Reinder Tamming, ged. 1669 te Zuidlaren, overl. na 1750 te Zuidlaren, zn. van
Otto Reinders Tamming (zie IIb) en Ellechien Roelofs Hoiting.
Reinder Tamming wordt genoemd met een vol erf te Zuidlaren in 1691, 1692, 1693 en 1694.
Op 4-3-1721 zijn Roelof Lambers, Jan Ansing en Egbert Jansen Buiter momber over Ellegien, dochter van Reinder Tamming en Jantje Ansing.
[16]
Reinder Tamming is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.

Tr. kerk (1) voor 1696.
Echtgenote is Jantje Ansing, ged. 1676 te Zuidlaren, overl. voor 1710 te Zuidlaren, dr. van
Hindrik Jans Ansing en Grietje Cornelius.
Tr. kerk (2) na 1710.
Echtgenote is Lutgerdina Jans Hemsing, geb. circa 1676, overl. -2-1718, dr. van Jan Hindriks Hemsing en Hindrikje Cruisen.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Elligje Tamming, geb. circa 1696 te Zuidlaren, overl. voor 1777.
Tr.
Partner is Engelbert Baving, geb. circa 1700 te Zuidlaren, overl. circa 1776, zn. van Boele Baving en Aafje? Hemsing.
Niet zeker dat hij een kleinzoon is van Engelbert Baving en Geertruit Sigers.
Engelbert Baving is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Engelbert Baving en Elligje Tamming van Zuidlaren lenen op 17-1-1738 400 gulden uit aan Lambert Ottens, kleermaker te Zuidlaren en Wemeltje Alberts.[17]
Engbert Baving geeft op 19-3-1739 aan dat hij van Hendrik Aalderts en Tomas Eggen te Groningen land en een huisje te Zuidlaren heeft gekocht.[18]
Engelbert Bavingh te Zuidlaren wil op 24-11-1744 betaling van verschillende posten van Reinder Tamminge, Otto Tamminge en Egbert Jans namens zijn vrouw Henderickien Tamminge te Zuidlaren. Het betreft
- 50 gulden wegens een lening van 1-5-1724 met 40 gulden rente
- 100 gulden wegens een lening van d.d.1-5-1725 met 76 gulden rente
- 50 gulden wegens een lening d.d. 1-5-1736 met 36 gulden rente
- 50 gulden wegens resterende afkooppenningen wegens afkoopbrief van 8-11-1710 met rente van 40 gulden
- 100 gulden wegens aantekening op de inventaris dat van Ellegien Ansinge is overgenomen, kracht nadere vertekening door Reinder Tamminge
- 129 gulden wegens rogge
- 36 gulden wegens huur
- 125-7 wegens schattingen.[19]
Arent Baving en consorten geven op 14-12-1776 de erfenis aan van hun oom Engbert Bavinge, in 1753 te Zuidlaren overleden.[20]
De erfenis van Elligje Tamming weduwe van Engbert Baving te Zuidlaren wordt op 12-1-1779 aangegeven door schatbeurder J. Tamming en cons.[21]
Engbert Baving wordt genoemd in de haardstedenregister van Zuidlaren in 1754 met 1 paard. In 1764 en 1774 wordt zijn weduwe genoemd.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 v 

Hindrikje Reinders Tamming, geb. 1710 te Zuidlaren, overl. na 1783 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 26-11-1730 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Egbert Jans Wuffen, geb. circa 1700 te Zuidlaren, overl. voor 1782 te Zuidlaren? Zn. van Jan Egberts Wuffen en Roelofje Baving.
Egbert Wuffen wordt in de haardstedenregisters van Zuidlaren genoemd in 1743 en 1754 met een vol erf. In 1764 is de vermelding: "Egbert Wuffen heeft 3 peerden doch heeft te voren meesttijds 4 peerden gehad". In 1774 wordt hij weer met 4 paarden vermeld.

3.

 m 

Otte Reiners Tamming, geb. te Zuidlaren (zie IVd).

4.

 m 

Willem Tamming, geb. 1715 te Zuidlaren, overl. circa 1745 te Zuidlaren.
Zijn erfenis wordt op 14-12-1745 aangegeven door Claas Tamming namens Otto Tamming en Egbert Jans.
[22]


IVa Jan Tamming, ged. 1677 te Zuidlaren, zn. van
Reinder Tamming (zie IIIa) en Hilligje Strating.
SP264 dl 3 Blz. 79
Soort akte:afkoop wegens ouderlijke boedel
Comparant 1:Frerik Tamming
Comparant 2:Jan Tamming, broers
Bedrag:1500
Voorwaarden:Jan Tamming zal hun moeder Hillechien Tamming onderhouden. Na eventueel overlijden van Jan Tamming, zal schoondochter Willemtien Tamming dat overnemen.
Keurnoten:Hendrik Swiers en Claas Tamming
Plaats:--
Datum:24-4-1719
.
Otr. op 26-9-1717 te Zuidlaren, tr. kerk op 29-10-1717 te Emmen.
Echtgenote is Willemtje Vrijling, geb. te Noordbarge, ged. op 22-6-1684 te Emmen, overl. 1721 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Vrijling en Hille Hidding.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hilligje Tamming, ged. op 30-7-1718 te Zuidlaren.
Otr. (1) op 16-3-1743 te Groningen, tr. kerk op 3-4-1743 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Hindrik Hidding, geb. op 20-10-1709 te Gasselte, overl. -3-1750 te Groningen, zn. van Willem Hidding en Roelofje Huising.
Hendrik Hidding verwerft op 1-12-1735 het klein burgerrecht van Groningen.
Bij de ondertrouw met Sophia Hamming compareert voor haar de gezworene Lucas Hamming als broer.
Jan Hidding is hoofdmomber, Frerick Hamminck sibbevoogd en Frerik Hidding vreemde voogd over de kinderen van Sophia Hamminck bij Hendrik Hidding.
Op 14-12-1745 geeft de brouwer Hiddink te Groningen aan dat hij van R. Tammink weduwe van Albert Leunge te Zuidlaren 1150 gulden heeft geërfd.
[23]
Otr. (2) op 28-4-1754 te Groningen.
Echtgenoot is Regnerus Radijs, ged. op 27-6-1726 te Groningen, zn. van Christoffer Radijs en Ettje Dronrijp.
Op 11-4-1754 wordt er een huwelijkscontract gemaakt tussen Regnerus Radijs en Hilligje Tamming, weduwe van Hindrik Hidding. De getuigen zijn:
Zijn kant: C. Radijs, vader; Ettien Dronrijp, moeder; Geert Havinga, volle zwager; Wilhelmina Radijs, zuster; Elisabeth Radijs, zuster; Claas Smit, halve zwager; Margareta Elisabet Radijs, zuster.
Haar kant: Roelof Strating, zwager; Jeigje Tamming, zuster; Jan Hidding, voormond; Heiltje Buiting; Frerik Hamming, voogd.
[24]

2.

 v 

Jeigje Tamming, ged. op 24-3-1720 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 18-6-1747 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Roelof Strating, ged. op 1-12-1717 te Zuidlaren, zn. van Hindrik Strating en Grietje Hindriks.

3.

 v 

Willemtje Tamming, ged. -10-1721 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 8-10-1752 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Gerrit de Graaf, geb. circa 1720 te Amsterdam.


IVb Jan Roelofs Tamming, ette Rolde 1763-1768, geb. circa 1700 te Zuidlaren, overl. op 5-6-1780 te Zuidlaren, zn. van
Roelof Tamming (zie IIIb) en Aaltje Ansing.
Tr. kerk op 14-6-1733 te Zuidlaren.
Echtgenote is Grietje Harms Hemsing, ged. op 29-10-1713 te Zuidlaren, overl. op 9-10-1742, dr. van Harm Harms Hemsing en Roelofje Jans Schaange.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof Tamming, ged. op 13-6-1734 te Zuidlaren, overl. voor 1736.

2.

 v 

Roelofje Tamming, ged. op 30-10-1735 te Zuidlaren, overl. voor 1738.

3.

 m 

Roelof Tamming, ged. op 2-12-1736 te Zuidlaren.

4.

 v 

Roelofje Tamming, ged. op 2-4-1738 te Zuidlaren.

5.

 v 

Harmanna Tamming, ged. op 18-1-1739 te Zuidlaren.

6.

 v 

Jeigje Tamming, ged. op 18-1-1739 te Zuidlaren.

7.

 v 

Roelofje Tamming, ged. op 6-3-1740 te Zuidlaren.

8.

 v 

Aaltje Tamming, ged. op 19-3-1741 te Zuidlaren.

9.

 m 

Harm Tamming, ged. op 1-10-1742 te Zuidlaren (zie Va).


IVc Claas Tamming, ette Oostermoer 1739-1753, ged. 1692 te Zuidlaren, zn. van
Jan Tamming (zie IIId) en Grietje Roelofs Bakering.
Harmen Tamminge als hoofdmomber, Hendrik Cloodt en Roelof Bakeringe als medemombers over de minderjarige zoon van wijlen Jan Tamminge, genaamd Claas Tamminge zijn op 24-6-1710 eisers voor de Etstoel tegen Hindrikje Wierdinge, dochter van Roelof Wierdinge van Zuidlaren. Claas zou beloofd hebben om met Hindrikje te trouwen, maar de mombers zijn van mening dat het een nadelig huwelijk is en eisen dat de trouwbeloften worden verbroken. De trouwbeloften worden verbroken en Claas mag niet voor zijn meerderjarigheid trouwen.
[25] Uiteindelijk is hij toch nog voor zijn meederjarigeheid met Hindrikje getrouwd want in begin 1715 wordt het eerste kind van Claas Tamming en Hindrikje geboren.
Claas Tamming te Zuidlaren wil op 18-7-1719 betaling van 37 gulden wegens 7 oude zwijnen van Tijmen Dillinge te Drouwen.
[26]
Claas Tamming en Hindrikje Roelofs Wierding zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Claas Tamming en Hindrikje Wierding lenen op 1-5-1730 300 gulden uit aan Albert Hindriks en Willemtje Tamming.
[27] Op 1-11-1731 lenen ze 200 gulden uit aan Roelof Peuling en Willemtje Willems.[28]
Op 24-11-1739 wordt Claas Tamming als ette benoemd.
[29] Op 27-11-1753 verzoekt hij om ontslag als etten. In zijn plaats wordt zijn zoon Roelof ette.[30]
Op 4-7-1758 is Jan Menger van de Plankensloot eiser tegen de oud ette Claas Tamming van Zuidlaren wegens het opzeggen van het recht om te vissen.
[31]
Tr. kerk voor 1716.
Echtgenote is Hindrikje Roelofs Wierding, ged. 1689 te Zuidlaren, dr. van Roelof Wierding, eigenerfde, diaken, ouderling, kerkvoogd., en Evertje Leving.

Uit dit huwelijk:

1.

  

N.N. Tamming, geb. 1715 te Zuidlaren, overl. op 6-3-1715 te Zuidlaren.

2.

 m 

Jan Tamming, ged. op 12-1-1716 te Zuidlaren, overl. 1716 te Zuidlaren.

3.

 v 

Grietje Tamming, ged. op 21-7-1717 te Zuidlaren, overl. 7-1717 te Zuidlaren.

4.

 m 

Jan Tamming, geb. op 31-12-1718 te Zuidlaren.

5.

 m 

Roelof Tamming, geb. op 21-7-1720 te Zuidlaren (zie Vb).


IVd Otte Reiners Tamming, geb. te Zuidlaren, ged. op 23-7-1713 te Noordlaren, zn. van
Reinder Tamming (zie IIIe) en Lutgerdina Jans Hemsing.
Otto Tamming wordt in het haardstedenregister van Zuidlaren genoemd met 3 paarden in 1754, 2 paarden in 1764 en 3 paarden in 1774.
Op 3-9-1755 betaald Otto Tamminge de 40e penning wegens de aankoop van land van Harmen Bavinge.
[32]
Tr. kerk op 6-12-1739 te Zuidlaren.
Echtgenote is Aafje Jans Baving, geb. circa 1718 te Zuidlaren, overl. na 1754, dr. van Jan Baving en Annigje Arents Dilling.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lutgertje Tamming, ged. op 5-9-1740 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 3-2-1771 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Nanne Alberts Abbring, ged. op 26-7-1739 te Zuidlaren, overl. op 22-3-1821 te Zuidlaren, zn. van Albert Abbring en Jeigje Sissing.
SP 264 Deel 6 fol. 77: Nanne Abbring en huisvrouw van Plankensloot lenen van Jacobus Bentum van Zuidlaren 300-20-0 gulden op 2-2-1772.
SP 264 Deel 6 fol. 155: Nanne Abbring en huisvrouw van Zuidlaren lenen van Jacobus Bentum 975 gulden op 22-3-1779.

2.

 v 

Annigje Ottens Tamming, ged. op 10-11-1743 te Zuidlaren, overl. voor 1788.
Tr. kerk op 18-5-1783 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Willem Egberts Wuffen, ged. op 7-3-1745 te Zuidlaren, begr. op 11-9-1797 te Zuidlaren, zn. van
Egbert Jans Wuffen en Hindrikje Reinders Tamming.
Op 19-4-1800 worden er mombers benoemd over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Egberts Wuffen en Wemelina Egberts. De kinderen zijn Hindrikje Wuffen, 11 jaar oud en Grietje Wuffen, 8 jaar oud. De hoofdmomber is Jan Egberts Wuffen van Onnen, de medemombers zijn Roelof Egberts Wuffen van Zuidlaren; Jan Egberts van Onnen en Willem Egberts van Onnen
De goederen in de inventaris zijn deels mandelig met Nanne Abbring.
[33]
Wemelina hertrouwt met Meine Hindriks van de Kiel. Meine ondertekend met Meine Hindriks Bosma.

3.

 m 

Reinder Tamming, ged. op 27-11-1746 te Zuidlaren, overl. circa 1784.
Op 17-2-1784 geeft Willem Egberts de erfenis van Reinder Tamminge aan.

4.

 v 

Geesje Ottens Tamming, geb. op 22-2-1750 te Zuidlaren.
Tr. kerk (1) op 9-6-1782 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Roelof Coops Bentum, ged. op 5-7-1750 te Zuidlaren, overl. voor 1784 te Zuidlaren, zn. van Jacobus Harms Bentum, keuter, koopman, tabakshandelaar, en Maria Jans.
Otr. (2) op 4-7-1784 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Roelof Jans, ged. op 22-4-1760 te Kolham, zn. van Jan Jans Eijlander en Jantje Roelofs.
Ook Eilander genoemd.

5.

 m 

Jan Tamming, ged. op 22-7-1753 te Zuidlaren.

6.

 v 

Geesje Tamming, ged. op 23-3-1755 te Zuidlaren.


Va Harm Tamming, ette Rolde 1768-1790/1795-99; volmacht voor de landdag 1776-1793; schatbeurder; diaken; ouderling, ged. op 1-10-1742 te Zuidlaren, overl. op 16-9-1817 te Zuidlaren, zn. van Jan Roelofs Tamming (zie IVb) en Grietje Harms Hemsing.
Gewapende burgermacht 1797: Harm Tamming, 55 jaar.
Tr. kerk op 21-11-1769 te Zuidlaren.
Echtgenote is Alberdina Hoenderken, ged. op 18-12-1740 te Noordlaren, dr. van Jannes Hoenderken en Hendrika Buiting.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Tamming, ged. op 18-11-1770 te Zuidlaren, overl. op 27-10-1843 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 5-6-1797 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Jans Wierding, ged. op 26-5-1765 te Zuidlaren, overl. op 20-12-1828 te Zuidlaren, zn. van Jan Jans Wierding en Hindrikje Ottens Karst.

2.

 v 

Hendrica Tamming, ged. op 15-11-1772 te Zuidlaren.

3.

 v 

Henrica Tamming, ged. op 20-3-1774 te Zuidlaren.

4.

 m 

Roelof Tamming, ged. op 3-3-1776 te Zuidlaren (zie VI).

5.

 v 

Aaltje Tamming, ged. op 18-1-1778 te Zuidlaren, overl. op 4-12-1813 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 13-12-1809 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Alle Peling, geb. op 21-9-1778 te Norg, overl. op 10-9-1864 te Zuidlaren.

6.

 v 

Janna Tamming, ged. op 3-6-1781 te Zuidlaren.

7.

 v 

Frerikje Tamming, ged. op 2-3-1783 te Zuidlaren.


Vb Roelof Tamming, ette Oostermoer 1753-1770; ette Zuidenveld 1770-1786, schatbeurder, geb. op 21-7-1720 te Zuidlaren, overl. op 16-2-1799 te Zuidlaren, zn. van Claas Tamming (zie IVc) en Hindrikje Roelofs Wierding.
Roelof Tamming en zijn vrouw lenen regelmatig grote bedragen.
Roelof Tamming en Eemtje Zegering lenen van heer R. Tiadens 1500 gulden op 10-7-1761. Getuige is Klaas Tamming.[34] Ette Roelof Tamming en huisvrouw van Zuidlaren lenen op 1-6-1773 2800 gulden van heer A.C. Grave van Heiden tot Laarwoud, drost.[35]
Roelof Tamming van Zuidlaren leent 4000 gulden op 22-8-1782 van Focke Gerrits; Geert Willems Kuiper, diaconen van Slochteren 4000 gulden op 22-8-1782[36] en nogmaals 4000 gulden van dezelfden op 10-10-1783.[37] Op 15-5-1783 leent ette Roelof Tamming van Zuidlaren 1100 gulden van dominee Herman Knock van Windeweer.[38]
Ette Roelof Tamming leent 200 gulden van Geert Willems Kuiper en huisvrouw op 4-12-1782.[39]
ette Roelof Tamming van Zuidlaren leent van B. Barlagen 1500 gulden, vanwege afbetaling van leningen aan Roelof Rosing; Jan Carstens; Roelof Jans op 6-2-1782.[40]
Ette Roelof Tamming van Zuidlaren leent van Edsko P. Smid en vrouw van Groningen 500 gulden op 16-10-1783.[41]
Ette Roelof Tamming van Zuidlaren lenen van S.P.A. Grave van Heiden tot Laarwoud, drost 1400 gulden op 2-8-1784.[42] Het bedrag is de helft van 2800 gulden door wijlen de vader van de crediteur A.C. Grave van der Heide aan Roelof Tamming en wijlen zijn huisvrouw Eempje Zegering geleend op 1-6-1773. De andere helft blijft ten laste van landspander W. Carst nom. ux. Hindrikje Tamming als erfgenaam van haar moeder E. Zegering.
Ette Roelof Tamming van Zuidlaren leent van Jacob Jans Strating 200 gulden op 9-12-1784.[43]
Op 25-4-1756 geven de ette R. Tamming en Otto Tamming van Zuidlaren voor zich en cons. de erfenis aan van Marchien Pieters in 1749 te Noordlaren overleden.[44]
Roelof Tamming wordt als keuter en ette genoemd in het haardstedenregister te Zuidlaren van 1774 met daarbij de vermelding: "Roelf Tamming keuter en Ette, welkes schoonsoon Willem Carst bij hem in huis wonende Landspander is". In 1794 wordt de oud ette R. Tammink te Assen genoemd.

Tr. kerk op 25-10-1754 te Zuidlaren.
Echtgenote is Eempien Zegering, geb. circa 1730 te Exloo, overl. op 13-3-1780 te Zuidlaren, dr. van Willem Zegering en Wemeltje Rosing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Roelofs Tamming, ged. op 14-12-1755 te Zuidlaren, overl. op 24-1-1801 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 19-12-1771 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Willem Ottens Karst, landspander, ged. op 19-12-1739 te Zuidlaren, overl. op 24-2-1816 te Zuidlaren, zn. van Otto Jans Karst, brouwer, diaken, en Grietje Roelofs.
Hij wordt op 1-6-1773 in plaats van wijlen L. Huising tot landspander benoemd.[45]
Het haardstedenreigster van 1774 geeft te Zuidlaren: "Roelf Tamming keuter en Ette, welkes schoonsoon Willem Carst bij hem in huis wonende Landspander is". In 1804 wordt Willem Carsten voor 2 paarden aangeslagen.
Willem Carsten en Hindrikje Roelofs Tamming van Zuidlaren lenen 300 gulden op 6-4-1773 van Harm Arents en Roelofje Jans van de Groeve.[46]
Willem Carsten en huisvrouw van Zuidlaren lenen 950 gulden op 27-8-1784 van Roelofje Jans, weduwe van Harm Arents van de Groeve.[47]
Landspander Willem Carst te Zuidlaren is op 23-11-1784 eiser tegen ette Lucas Sissingh voor zich en als bezitter van de boedel van zijn kinderen
De verweerder heeft een scheidsloot tussen partijen land, genaamd "de
Knijpe" verwijderd, en de eiser wil herstel van de sloot.[48]
Willem Carst en Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van Jacobus Bentum 1200 gulden op 7-8-1786.[49]
Landspander Willem Carst en Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van Heer G. Erkenswijk, em. pred. van Assen 500 gulden op 4-6-1777. Op 18-12-1783 is de lening opnieuw geregistreerd, nu is de uitlener Mr. W. H. Erkenswijk, landschrijver. Op 28-6-1785 lenen ze nogmaals 150 gulden.[50]
Willem Carsten en huisvrouw van Zuidlaren lenen van Jan Roelofs slachter en Jantje Berents van Groningen 800 gulden op 12-1-1786. Oorspronkelijke lening was van de schoonvader ette Roelof Tamming.[51]
Willem Carsten x Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van ooms Jan Zegering en Harmannus Zegering van Exloo 275 gulden op 1-1-1789.[52]
Op 15-6-1790 wil Salomon Moses betaling van 197-4-3 wegens geleverde waren van landspander Willem Carst te Zuidlaren.[53] Ook wil Salomon 10-4-7 van Willem Carst als hoofdmomber over de kinderen van Jan Carst.[54]
Willem Carsten van Zuidlaren leent van Jan van der Linde van Meppel 700 gulden op 1-6-1788.[55]
W. Carsten en Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van Jacobus Bentum 300 gulden op 7-8-1788.[56]
Willem Carsten en Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van Remmelt Mastenbroek van Meppel 500 gulden op 1-11-1788.[57]
Willem Carsten en Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van Jan Derks 150 gulden op 4-2-1789.[58]
landspander Willem Carsten en Hindrikje Tamming, erfgenamen van hun moeder Eempje Zegering, in leven huisvrouw van ette R. Tamming lenen van L.P.A. Grave van Heiden 1400 gulden op 23-8-1790.[59]
landspander Willem Carsten lenen van J. Trip en co. van Groningen 442 gulden op 1-4-1790.[60]
Willem Carsten en Hindrikje Tamming van Zuidlaren lenen van L. ten Heuvel van Meppel 500 gulden op 29-11-1784.[61]
Op 12-5 1791 is er een lening van 150 gulden door W. Carst en Hindrikje Tamming van Zuidlaren van Jacobus Bentum.[62]
Op 15-2-1792 is er een lening van 1834 gulden door landspander Willem Carst en Hindrikje Tamming van Zuidlaren van wed. Predikant Erkenswijk; Mr. W.H. Erkenswijk; Remmelt Mastenbroek, allen te Meppel.[63]
Op 27-10-1781 is er een lening van 500 gulden door W. Carsten; H. Tamming van gezworene Jan Warmolts van Heinmen? in ´t Goregt.[64]
De gewapende burgermacht van 1797 te Zuidlaren geeft: Willem Carsten, 57 jaar.[65]

2.

 v 

Wemeldina Tamming, ged. op 11-12-1757 te Zuidlaren.

3.

 m 

Willem Tamming, ged. op 4-3-1759 te Zuidlaren.


VI Roelof Tamming, ged. op 3-3-1776 te Zuidlaren, overl. op 10-7-1846 te Zuidlaren, zn. van Harm Tamming (zie Va) en Alberdina Hoenderken.
Tr. kerk op 13-12-1809 te Zuidlaren.
Echtgenote is Jantje Peling, geb. circa 1780 te Norg, overl. op 9-4-1857 te Zuidlaren.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harm Tamming, geb. op 17-11-1810 te Zuidlaren, ged. op 2-12-1810 te Zuidlaren, overl. op 13-3-1891 te Zuidlaren.E-mail

 [1] Etstoel 14 deel 7 folio 132 d.d. 13-4-1629

[2] Etstoel 14 deel 11 folio 448 d.d. 30-10-1644

[3] Etstoel 14 deel 12 folio 87 d.d. 23-6-1645

[4] Schultenprotocol 264 folio 101 d.d. 24-10-1671

[5] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 78 d.d. 9-5-1666

[6] Etstoel 14 deel 26 folio 16 d.d. 11-6-1683

[7] Schultenprotocol 72 deel 1 folio 42 d.d. 7-4-1685

[8] Schultenprotocol 72 deel 1 folio 111 d.d. 18-5-1692

[9] Etstoel 14 deel 29 folio 410 d.d. 7-6-1692

[10] Etstoel 14 deel 29 folio 410 d.d. 7-6-1692

[11] Etstoel 14 deel 19 folio 142 d.d. 7-6-1664

[12] OSA 1785 pg. 5295 d.d.13-12-1763

[13] OSA 1785 blz. 5842 d.d. 27-11-1771

[14] OSA 1110

[15] Schultenprotocol 266 deel 1 folio 44 d.d. 2-1-1714

[16] Schultenprotocol 266 deel 1 folio 282 d.d. 4-3-1721

[17] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 8 d.d. 17-1-1738

[18] OSA 1785 pg. 3334 d.d. 19-3-1739

[19] Etstoel 14 deel 48 folio 41 d.d. 24-11-1744

[20] OSA 1785 pg. 4779 d.d. 25-8-1756

[21] OSA 1785 pg. 6366 d.d. 12-1-1779

[22] OSA 1785 pg. 3841 d.d. 14-12-1745

[23] OSA 1785 pg. 3821 d.d. 14-12-1745

[24] GrA toegang 1534 inv. no. 4610 d.d. 11-4-1754

[25] Etstoel 14 deel 38 folio 264 d.d. 24-6-1710

[26] Etstoel 14 deel 40 folio 184v d.d. 18-7-1719

[27] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 411 d.d. 1-5-1730

[28] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 20 d.d. 1-11-1731

[29] Etstoel 14 deel 46 folio 105 d.d. 24-11-1739

[30] Etstoel 14 deel 51 folio 38v d.d. 27-11-1753

[31] Etstoel 14 deel 53 folio 34 d.d. 4-7-1758

[32] OSA 1785 pg. 4753 d.d. 3-9-1755

[33] Schultenprotocol 291 deel 1 folio 145 d.d. 19-4-1800

[34] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 249 d.d. 10-7-1761

[35] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 323 d.d. 1-6-1773

[36] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 317 d.d. 22-8-1782

[37] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 319 d.d. 10-10-1783

[38] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 313 d.d. 15-5-1783

[39] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 319 d.d. 4-12-1782

[40] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 351 d.d. 6-2-1782

[41] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 354 d.d. 16-10-1783

[42] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 368 d.d. 2-8-1784

[43] Schultenprocotol 264 deel 6 folio 384 d.d. 9-12-1784

[44] OSA 1785 pg. 4770 d.d. 14-12-1756

[45] Etstoel 14 deel 59 folio 1v d.d. 1-6-1773

[46] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 386 d.d. 6-4-1773

[47] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 388 d.d. 27-8-1784

[48] Etstoel 14 deel 63 folio 246 d.d. 23-11-1784

[49] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 448 d.d. 7-8-1786

[50] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 468 d.d. 4-6-1777

[51] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 544 d.d. 12-1-1786

[52] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 546 d.d. 1-1-1789

[53] Etstoel 14 deel 66 folio 31 d.d. 15-6-1790

[54] Etstoel 14 deel 66 folio 33 d.d. 15-6-1790

[55] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 569 d.d. 1-6-1788

[56] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 549 d.d. 7-8-1788

[57] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 570 d.d. 1-11-1788

[58] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 547 d.d. 4-2-1789

[59] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 592 d.d. 23-8-1790

[60] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 594 d.d. 1-4-1790

[61] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 596 d.d. 29-11-1784

[62] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 12 d.d. 12-5-1791

[63] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 40 d.d. 15-2-1792

[64] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 99 d.d. 27-10-1781

[65] OSA 1383