drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie VAN DALEN

laatste update: 1-10-2017

 

 

I Hindrik van Dalen, geb. voor 1590.

Kind:

1.

 m 

Roelof Hindriks van Dalen (zie II).


II Roelof Hindriks van Dalen, zn. van Hindrik van Dalen (zie I).
Roelof Hindrix is op 15-6-1648 eiser tegen Catharina Sissinge weduwe van wijlen Boele Huisinge te Midlaren en haar zwager (schoonzoon) Albert Coops. De eiser wil de staat en inventaris van zijn vader en moeder, en scheiding van de goederen.[1]
Op 24-10-1650 is er een verzoek aan de Etstoel om goedkeuring van een accoord tussen Roeloff Hindrix te Midlaren als man en voogd van zijn huisvrouw Roelofjen Huijsinge, en als momber over het kind van wijlen Egbertjen Huisinge en Hindrick Jacobs en consorten enerzijds en Catharina Sissinge, weduwe van Boele Huisinge, en haar zwager wegens zijn huisvrouw Eeltjen Huijsinge en haar minderjarige zoon Jan, waarvoor de moeder en de zwager optreden. Albert Coops en Roeloff Hindrix in qualite keuren ook goed.[2]
Frerick van Dalen en Albert Coops als mombers over de kinderen van wijlen Roelof Jansen van Dalen en wijlen Roelofjen Huisinge enerzijds en Roelof Hindrix Muller voor hem en als wettelijke voogd over zijn beide kinderen met de voorgenoemde Roelofjen Huisinge gekregen verzoeken op 23-8-1653 om goedkeuring van een accoord betreffende de verdeling van goederen, gesloten op 28-6-1653.[3]

Tr. kerk 1642 te Zuidlaren.
Echtgenote is Roelofje Boelens Huising, geb. circa 1620 te Zuidlaren, dr. van Boele Huising en N. N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof van Dalen, geb. circa 1645 te Zuidlaren (zie III).


III Roelof van Dalen, geb. circa 1645 te Zuidlaren, overl. 1685 te Zuidlaren, zn. van Roelof Hindriks van Dalen (zie II) en Roelofje Boelens Huising.
Tr.
Partner is Annigje Jans, geb. circa 1650.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof Roelofs van Dalen, ged. 1677 te Zuidlaren.

2.

 m 

Hindrik Roelofs van Dalen, geb. circa 1680 (zie IVa).

3.

 m 

Frerik Roelofs van Dalen, geb. circa 1680 te Zuidlaren (zie IVb).

4.

  

N.N. van Dalen, ged. op 1-1-1682 te Zuidlaren.

5.

 m 

Roelof Roelofs van Dalen, ged. 1685 te Zuidlaren (zie IVc).

6.

 m 

Willem van Dalen, overl. 1684 te Zuidlaren.


IVa Hindrik Roelofs van Dalen, geb. circa 1680, zn. van Roelof van Dalen (zie III) en Annigje Jans.
Over Roelof Hindriks van Dalen, minderjarige zoon van Hindrik Roelofs van Dalen en wijlen Willemtje Jansen worden op 9-10-1734 mombers benoemd. De hoofdmomber is Egbert Jans Wiffen van moederzijde, de medemombers zijn Roelof Wierding van moederzijde en Frerik Roelofs van Dalen en Harmen Gerrits, beide van vaderszijde.[4]
Tr. kerk (1) op 1-5-1729 te Zuidlaren.
Echtgenote is Willemtje Jans Wuffen, geb. circa 1690 te Zuidlaren, overl. voor 1734, dr. van Jan Egberts Wuffen en Roelofje Baving.
Willemtje Jans Wuffen uxor Hindrik Roelofs van Dalen is lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Tr. kerk (2) op 31-10-1734 te Zuidlaren.
Echtgenote is Margje Lucas, geb. circa 1700, overl. voor 1743.
Tr. kerk (3) op 28-7-1743 te Zuidlaren.
Echtgenote is Aaltje Freriks Marissen, ged. 1709 te Zuidlaren, dr. van Frerik Marissen en Hilligje Roelofs.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Roelof Hindriks van Dalen, ged. op 20-11-1729 te Zuidlaren, overl. voor 1736.

Uit het derde huwelijk:

2.

 v 

Grietje van Dalen, ged. op 23-8-1744 te Zuidlaren.

3.

 v 

Geesje Hindriks van Dalen, ged. op 23-8-1744 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 17-5-1772 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Assens Bos, geb. te Annen, ged. op 28-2-1745 te Anloo (get.: Hindrikje Roelofs van Annen), overl. op 28-1-1825 te Midlaren, zn. van Asse Hindriks, schoenmaker, en Harmtje Jans.
3-2-1777: Jan Bos en Grietje Hindriks van Dalen van Zuidlaren lenen van Jacobus Bentum van Zuidlaren 300-20-0 gulden.[5]
12-12-1788: lening van 119-5-2 gulden door Jan Bos en huisvrouw en haar zuster Grietje van Dalen van Zuidlaren van Jacobus Bentum.[6]

4.

 m 

Roelof van Dalen, ged. op 30-3-1749 te Zuidlaren.


IVb Frerik Roelofs van Dalen, geb. circa 1680 te Zuidlaren, zn. van Roelof van Dalen (zie III) en Annigje Jans.
Frerik van Dalen en Hindrikje Rotgers zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729. Frerik van Dalen wordt in het haardstedenregister te Zuidlaren in 1754 genoemd met een vol erf.
Advocaat Gerrid Hinderick van der Woude als volmacht van mevrouw Timanna Henrina Vriesen weduwe dr. en schulte S. van Selbagh is op 25-11-1727 eiser tegen Frerick Roelofs van Dalen te Zuidlaren. De eiser wil betaling van 33 mud rogge wegens huur. De eiser wordt in het gelijk gesteld.[7]
Frerik van Dalen en Hindrikje Rotgers lenen op 7-6-1732 200 gulden van Otto Karst en Grietje. Borg voor de lening staat Hindrik van Dalen.[8]

Tr.
Partner is Hindrikje Rotgers, geb. circa 1685.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof van Dalen, ged. 1708 te Zuidlaren, overl. voor 1727.

2.

 v 

Roelofje Freriks van Dalen, ged. circa 1710 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 24-6-1731 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Hindrik Freriks, geb. circa 1706 te Annen, zn. van Frerik Hindriks en Albertje Jans.
Op 7-10-1750 worden er over Jantje Hindriks minderjarige dochter van wijlen Hindrik Freriks en Roelofje Freriks van Zuidlaren mombers benoemd. De hoofdmomber is Willem Jans van Annen, de medemombers zijn Pieter Roelofs van Een (oom van de pupil); Egbert Jans Wuffen van Zuidlaren en Jan Eefting van Zuidlaren. De grootouders van de pupil zijn Frerik Hindriks en Albertje Jans van Annen. De goederen van de grootouders zijn voor de helft mandelig met Pieter Roelofs.[9]

3.

 v 

Grietje van Dalen, ged. 1712 te Zuidlaren, overl. voor 1713 te Zuidlaren.

4.

 v 

Grietje Freriks van Dalen, geb. te Zuidlaren, ged. op 30-4-1713 te Noordlaren.
Tr. kerk op 21-6-1733 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Harm Gerrits, geb. circa 1710 te Wijerswolt.

5.

 m 

Sibilts van Dalen, ged. op 29-12-1715 te Zuidlaren.

6.

 v 

Aaltje Freriks van Dalen, ged. op 22-8-1717 te Zuidlaren.
Tr. kerk (1) op 20-11-1735 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Gerrit Gerrits, geb. circa 1710 te Wijerswolt.
Gerrit Gerrits wordt in het haardstedenregister van Zuidlaren in 1754 genoemd met een vol erf.
Gerrit Gerrits van Zuidlaren leent op 26-7-1745 880 gulden van burgemeester J. Vriesen van Zwolle. De oorspronkelijke lening is aangegaan door Gerrit en zijn schoonvader Frerik Roelofs van Dalen.[10]
Tr. kerk (2) op 12-5-1771 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jacob Jans Trip, geb. te Zuidlaarderveen, ged. op 7-6-1717 te Zuidlaren, zn. van Jan Berents Trip en Sijgertje Hindriks.
Op 1-5-1789 is er een verkoop door Hindrik Tamelt Hindriks aan Jacob Jans Trip en Aaltje Freriks van een huis en hof, op 5-11-1786 gekocht van Harm Jans Keuning, en land gekocht van de overleden broer van Harm Sissing voor 270 gulden. Borgen zijn Jan Jacobs Trip; Frerik van Dalen en Hindrik van Dalen.[11]

7.

 m 

Willem van Dalen, ged. op 22-8-1717 te Zuidlaren.

8.

 v 

Willemtje van Dalen, ged. op 15-12-1720 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 22-7-1742 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Harm Hindriks Heuving, geb. te Deurze, ged. op 16-5-1720 te Rolde, zn. van Hindrik Heuving en Wemeltje Heuving.

9.

 v 

Roelofje Freriks van Dalen, ged. op 27-8-1724 te Zuidlaren.

10.

 v 

Margje Freriks van Dalen, geb. circa 1725 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 29-4-1746 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Hindriks Eefting, ged. op 19-1-1724 te Sleen, zn. van Hindrik Wessels en Luichje Strating.
Jan Eefting en huisvrouw en kinderen van Zuidlaren lenen op 9-5-1775 van Dominee R. Banting 800 gulden op 9-5-1775.[12] Jan Eefting en huisvrouw en kinderen van Zuidlaren lenen op 20-5-1775 van Dominee R. Banting 1200 gulden op 20-5-1776.[13]
Jan Eefting wordt genoemd met een vol erf te Zuidlaren in 1764, 1774 en 1784.
Op 4-4-1781 is Jan Eefting hoofdmomber over de kinderen van wijlen Hindrik Eefting en Annigje Wiering.[14]

11.

 m 

Jan van Dalen, ged. op 24-2-1726 te Zuidlaren.

12.

 m 

Roelof Freriks van Dalen, ged. op 12-9-1727 te Zuidlaren (zie Va).


IVc Roelof Roelofs van Dalen, ged. 1685 te Zuidlaren, overl. voor 1732, zn. van Roelof van Dalen (zie III) en Annigje Jans.
Roelof Roelofs van Dalen en Lammigje Jans Wierding te Groningen lenen op 6-3-1720 400 gulden van de diaconie van Zuidlaren. Borg voor de lening zijn Annechien Jans, weduwe van Roelof van Dalen en Geessien Willems, weduwe van Jan Wierdinge, moeders van de leners.[15]
Roelof van Dalen en Lammigje Jans Wierding zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Op 8-5-1732 worden er mombers benoemd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Roelofs van Dalen en Lammigje Jans Wierding. De kinderen zijn Jan van Dalen; Roelof van Dalen en Roelofje van Dalen. De hoofdmomber is Frerik Roelofs van Dalen van vaderzijde, de medemombers zijn Roelof Roelofs van Dalen van vaderszijde en Roelof Wierding en Jan Wierding, beide van moederszijde. Lammigje hertrouwt met Claas Freriks Bosvelt.[16]
De mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Roelof van Dalen en Lammigje Jans Wierdinge te zuidlaren, Roelof Roelofs en Roelofjen Roelofs verzoeken voor de Etstoel op 14-6-1746 om goedkeuring van een afkoopcontract met Jan Roelofs van Dalen, de broer van de pupillen.[17]

Tr. kerk voor 1716.
Echtgenote is Lammigje Jans Wierding, geb. circa 1690, overl. voor 1738, dr. van Jan Wierding en Geesje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Roelof van Dalen, ged. op 29-11-1719 te Groningen, overl. voor 1720.

2.

 m 

Jan Roelofs van Dalen, ged. op 9-12-1721 te Groningen (zie Vb).

3.

 m 

Willem van Dalen, ged. op 25-7-1723 te Zuidlaren, overl. voor 1731.

4.

 v 

Annigje van Dalen, ged. op 27-8-1724 te Zuidlaren, overl. voor 1731.

5.

 m 

Roelof Roelofs van Dalen, geb. te Zuidlaren (zie Vc).

6.

 m 

Willem van Dalen, ged. op 31-7-1729 te Zuidlaren, overl. voor 1731.

7.

 v 

Roelofje Roelofs van Dalen, ged. op 18-3-1731 te Zuidlaren.
Otr. op 21-12-1755 te Groningen, tr. kerk op 6-1-1756 te Groningen.
Echtgenoot is Andries Hill, geb. te Weiler.
Getuige bij het huwelijk is Willem Schole, daartoe verzocht.


Va Roelof Freriks van Dalen, ged. op 12-9-1727 te Zuidlaren, zn. van Frerik Roelofs van Dalen (zie IVb) en Hindrikje Rotgers.
Roelof van Dalen, met 2 paarden en als bakker komt voor in het haardstedenregister van 1754 te Zuidlaren.
Berent Jans voor zich en zijn kinderen en Fredrik Roelofs, Hendrik Roelofs en Grietien Roelofs kinderen en erfgenamen van Roelof van Dalen, bezitters van een stuk veen te Annen zijn op 25-11-1777 eisers tegen Jan Alberts, Arent Rijnberg, Remmelt Clasens Nijmeijer, Aaldert Berents, Jan Hendriks Schuilinge en Roelof Willems van Annen. De verweerders zouden onterecht turf gegraven hebben. De eisers krijgen ongelijk.[18]

Tr. kerk op 27-11-1750 te Zuidlaren.
Echtgenote is Annigje Hindriks, geb. circa 1725 te Zuidlaren.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frerik Roelofs van Dalen, ged. op 29-11-1750 te Zuidlaren (zie VIa).

2.

 v 

Grietje Roelofs van Dalen, ged. op 13-8-1752 te Zuidlaren, overl. op 16-2-1822 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 12-10-1777 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Berent Berents, ged. op 25-10-1750 te Zuidlaren, zn. van Berent Geerts en Geesje Jans.

3.

 m 

Hindrik van Dalen, ged. op 20-4-1755 te Zuidlaren.
Tr. kerk (1) op 21-11-1790 te Zuidlaren.
Echtgenote is Hendrika Elfers, geb. circa 1755 te Scheemster Hamrik.
Tr. kerk (2) op 22-1-1792 te Zuidlaren.
Echtgenote is Geesje Harms, geb. circa 1760 te Gasselte.


Vb Jan Roelofs van Dalen, ged. op 9-12-1721 te Groningen, zn. van Roelof Roelofs van Dalen (zie IVc) en Lammigje Jans Wierding.
SP 264 deel 4 folio 347: Jan Roelofs van Dalen x Catharina ter Borg van Zuidlaren lenen 400 gulden van Mr. Jan Roelofs x Jantje Geerts van Zuidlaren, dd. 18-2-1747.
SP 264 deel 4 folio 380: Jan Roelofs van Dalen x Catharina ter Borg lenen 200 gulden van diaconie van Zuidlaren, dd. 6-3-1748. Borg zijn Roelof Roelofs van Dalen x Aaltje Hindriks en Jan van Dalen .
SP 264 deel 4 folio 490: Jan van Dalen x Catharina Ter Borg van Zuidlaren lenen 300 gulden van koopman Gerrit van Delden x Trijntje Koerts van Groningen, dd. 23-7-1746.

Tr. kerk (1) op 2-10-1744 te Zuidlaren.
Echtgenote is Catharina ter Borg, geb. te Onnen, ged. op 1-8-1714 te Noordlaren, dr. van Fredericus ter Borg en Hendrica Ossenberg.
Tr. kerk (2) op 14-2-1783 te Zuidlaren.
Echtgenote is Hilligje Derks, ged. op 1-2-1739 te Zuidlaren, dr. van Derk Jans, smit, en Aaltje Roelofs Jobing.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Lammigje Jans van Dalen, ged. op 8-8-1745 te Zuidlaren, overl. op 18-9-1812 te Haren.
Tr. kerk op 31-1-1768 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Egberts Wuffen, gortmaker, ged. op 13-1-1732 te Zuidlaren, overl. op 26-2-1814 te Haren, zn. van Egbert Jans Wuffen en Hindrikje Reinders Tamming.
Rentmeester J. Ellents als eigenaar van een erf te Anloo door Jan Wuffen in gebruik wil op 5-7-1757 betaling van Jan Wuffen van diverse posten te samen 80 mud rogge en 110-0 door de eiser aan de vorige eigenaar Jannes Hoenderikken verschoten. De gevolgde procedure is echter informeel (niet correct) en de eiser krijgt ongelijk.[19] Op 3-7-1759 komt de zaak opnieuw voor en er wordt een commissie ter bemiddeling benoemd.[20] Op dezelfde dat is de uitspraak. Jan Wuffen moet 182-8 betalen.[21]
Jan Egberts Wuffen wordt in de haardstedenregister van Zuidlaren genoemd in 1774 als keuter en gortmaker.
In 1792 is hij medemomber over de kinderen van Hindrik Eefting.[22]

2.

 m 

Frerik van Dalen, ged. op 16-4-1747 te Zuidlaren.

3.

 v 

Anna Jans van Dalen, ged. op 8-2-1750 te Zuidlaren.


Vc Roelof Roelofs van Dalen, geb. te Zuidlaren, ged. op 31-3-1726 te Zuidlaren, zn. van Roelof Roelofs van Dalen (zie IVc) en Lammigje Jans Wierding.
Gedoopt als Roelof, z.v. Roelof Roelofs kleermaker. Niet zeker dat dit de juiste Roelof is.
SP 264 deel 4 folio 480: Roelof van Dalen x Aaltje Hindriks lenen 250 gulden van Sicko Houwing x Grietje Jans, dd. 18-9-1749.
SP 264 deel 4 folio 500: Roelof van Dalen en Aaltje Hindriks van Zuidlaren lenen 2000 gulden van koopman Frederik van der Boog van Groningen, dd. 23-9-175?. Ws. 1755.
SP 264 deel 4 folio 513: Roelof van Dalen x Aaltje Hindriks van Zuidlaren lenen 750 gulden van koopman Freerk van der Boog x Trijntje ten Cate van Groningen, dd. 1-1756.
SP 264 dl. 5 folio 8: Roelof van Dalen x Aaltje Hindriks lenen van Egbert Jans x Diegje Roelofs van Zuidlaren 50 gulden dd. 3-5-1747
.
Tr. kerk op 22-5-1747 te Zuidlaren.
Echtgenote is Aaltje Hindriks, geb. circa 1729 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Willems en Geesje Hindriks Wuffen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lammigje van Dalen, ged. op 13-6-1751 te Zuidlaren.

2.

 v 

Geesje van Dalen, ged. op 10-3-1754 te Zuidlaren.
Otr. op 23-5-1783 te Groningen.
Echtgenoot is Alef Jans.

3.

 m 

Roelof Roelofs van Dalen, ged. op 28-11-1756 te Zuidlaren (zie VIb).


VIa Frerik Roelofs van Dalen, ged. op 29-11-1750 te Zuidlaren, overl. op 26-10-1834 te Zuidlaren, zn. van Roelof Freriks van Dalen (zie Va) en Annigje Hindriks.
Tr. kerk (1) op 26-4-1778 te Zuidlaren.
Echtgenote is Roelofje Wichers, ged. op 23-11-1738 te Zuidlaren, overl. op 16-12-1801 te Zuidlaren, dr. van Wijger Roelofs Westenbrink en Luichje Jacobs.
Otr. (2) op 24-10-1802 te Anloo, tr. kerk op 24-10-1802 te Zuidlaren.
Echtgenote is Renske Roelofs, ged. op 29-10-1780 te Zuidlaren, overl. op 13-8-1812 te Zuidlaren, dr. van Roelof Willems en Geesje Wolters.
Tr. (3) op 29-4-1813 te Zuidlaren.
Echtgenote is Aaltje Willems Schoenmaker, geb. te Donderen, ged. op 29-11-1767 te Vries, dr. van Willem Jans, schoenmaker, en Geertje Adams.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Roelof van Dalen, ged. op 3-9-1780 te Zuidlaren.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Roelof Frederiks van Dalen, geb. op 5-9-1803 te Zuidlaren, ged. op 11-9-1803 te Zuidlaren, overl. op 20-3-1876 te Zuidlaren.
Tr. op 15-5-1830 te Zuidlaren.
Echtgenote is Jantje Leving, geb. op 25-10-1804 te Zuidlaren, ged. op 28-10-1804 te Zuidlaren, overl. op 12-4-1894 te Zuidlaren, dr. van Jacob Leving en Marchien Hindriks Meijering.

3.

 m 

Hindrik Freriks van Dalen, geb. op 16-10-1805 te Zuidlaren (zie VIIa).

4.

 v 

Geesje van Dalen, geb. op 18-8-1807 te Zuidlaren, ged. op 23-8-1807 te Zuidlaren.
Tr. op 24-1-1829 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Berent Hagedoorn, geb. op 5-5-1803 te Ees, ged. op 15-5-1803 te Borger, zn. van Pieter Hendriks Hagedoorn en Geertje Jans Speelman.

5.

 m 

Frerik van Dalen, geb. op 3-10-1810 te Zuidlaren, ged. op 11-3-1810 te Zuidlaren, overl. op 11-8-1812 te Zuidlaren.


VIb Roelof Roelofs van Dalen, ged. op 28-11-1756 te Zuidlaren, overl. op 12-3-1823 te Zuidlaren, zn. van Roelof Roelofs van Dalen (zie Vc) en Aaltje Hindriks.
Otr. op 15-5-1785 te Zuidlaren, tr. kerk te Norg.
Echtgenote is Annigje Alberts, geb. te Zwartdijkster Schans (Norg), ged. op 30-4-1758 te Norg, overl. op 4-2-1841 te Zuidlaren, dr. van Albert Hindriks en Aaltje Geerts.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Roelofs van Dalen, ged. op 12-3-1786 te Zuidlaren, overl. op 5-5-1801 te Zuidlaren.

2.

 m 

Albert van Dalen, ged. op 14-7-1787 te Zuidlaren, overl. op 5-1-1814 te Zuidlaren.

3.

 v 

Lammigje van Dalen, ged. op 24-5-1790 te Zuidlaren, overl. op 11-1-1850 te Zuidlaren.

4.

 v 

Hindrikje van Dalen, ged. op 22-7-1792 te Zuidlaren, overl. op 10-2-1880 te Gasselterboerveen.

5.

 m 

Roelof Roelofs van Dalen, ged. op 16-8-1795 te Zuidlaren, overl. op 5-10-1840 te Zuidlaren.
Tr. op 4-8-1827 te Zuidlaren.
Echtgenote is Engelina Klamer, geb. op 28-5-1787 te Wildervank, overl. op 23-3-1868 te Annerveen, dr. van Klamer Stevens en Jantje Lucas Trip.

6.

 m 

Jan van Dalen, ged. op 18-11-1798 te Zuidlaren (zie VIIb).


VIIa Hindrik Freriks van Dalen, geb. op 16-10-1805 te Zuidlaren, ged. op 20-10-1805 te Zuidlaren, overl. op 16-4-1872 te Zuidlaren, zn. van Frerik Roelofs van Dalen (zie VIa) en Renske Roelofs.
Tr. op 1-10-1831 te Zuidlaren.
Echtgenote is Roelofje Sants, geb. op 14-8-1806 te Noordlaren, ged. op 24-8-1806 te Noordlaren, overl. op 14-12-1883 te Zuidlaren, dr. van Geert Jans Sants, landbouwer, en Harmtje Claassen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frederik van Dalen, geb. op 1-2-1832 te Zuidlaren, overl. op 16-5-1866 te Zuidlaren.
Tr. op 27-3-1862 te Zuidlaren.
Echtgenote is Egbertien Schuiling, geb. op 5-1-1831 te Anloo, overl. op 3-8-1897 te Eext, dr. van Jan Roelofs Schuiling, arbeider, en Jeigje Hindriks Lunshof.


VIIb Jan van Dalen, ged. op 18-11-1798 te Zuidlaren, overl. op 9-7-1831 te Gorinchem, zn. van Roelof Roelofs van Dalen (zie VIb) en Annigje Alberts.
Tr. op 23-4-1821 te Zuidlaren.
Echtgenote is Trijntje Tams, ged. op 21-4-1795 te Zuidlaren, overl. op 7-9-1881 te Anloo, dr. van Hindrik Tams en Regine Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik van Dalen, geb. op 7-4-1823 te Zuidlaren (zie VIII).

2.

 v 

Annechien van Dalen, geb. op 2-1-1827 te Zuidlaren, overl. op 3-4-1911 te Nieuw Annerveen.
Tr. op 14-5-1853 te Anloo.
Echtgenoot is Klaas Klinkhamer, geb. op 19-4-1823 te Anloo, overl. op 5-4-1871 te Annerveen, zn. van Jan Harms Klinkhamer en Lammigje Claassen.


VIII Hendrik van Dalen, landbouwer, geb. op 7-4-1823 te Zuidlaren, overl. op 12-12-1885 te Annerveen, zn. van Jan van Dalen (zie VIIb) en Trijntje Tams.
Tr. op 17-4-1848 te Anloo.
Echtgenote is Grietien Hamming, geb. op 14-2-1823 te Anloo, overl. op 13-7-1885 te Annerveen, dr. van Harm Hamming, landbouwer, arbeider, en Geesje Egberts Poelman.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan van Dalen, geb. op 7-6-1857 te Zuidlaarderveen (zie IX).


IX Jan van Dalen, landbouwer, geb. op 7-6-1857 te Zuidlaarderveen, overl. op 31-10-1923 te Anloo, zn. van Hendrik van Dalen (zie VIII) en Grietien Hamming.
Tr. op 30-10-1886 te Zuidlaren.
Echtgenote is Grietje Munnik, geb. circa 1864 te Hoogezand, overl. op 1-3-1949 te Oud-Annerveen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik van Dalen, landbouwer, geb. op 27-11-1897 te Annerveen.
Tr. op 4-5-1923 te Gieten.
Echtgenote is Janna Jacoba Speelman, geb. op 11-11-1900 te Gieterveen, dr. van Roelof Speelman, landbouwer, en Jantien Hindriks.Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Etstoel 14 deel 13 folio 235 d.d. 15-6-1648

[2] Etstoel 14 deel 14 folio 379 d.d. 24-10-1650

[3] Etstoel 14 deel 15 folio 263 d.d. 23-8-1653

[4] Schultenprotocol 266 deel 3 folio 141 d.d. 9-10-1734

[5] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 80 d.d. 3-2-1777

[6] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 64 d.d. 12-12-1788

[7] Etstoel 14 deel 43 folio 44v d.d. 25-11-1727

[8] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 26 d.d. 7-6-1732

[9] Schultenprotocol 266 deel 5 folio 491 d.d. 7-10-1750

[10] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 312 d.d. 26-7-1745

[11] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 19 d.d. 1-5-1789

[12] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 181 d.d. 9-5-1775

[13] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 182 d.d. 20-5-1776

[14] Schultenprotocol 266 deel 8 folio 886 d.d. 4-4-1781

[15] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 99 d.d. 6-3-1720

[16] Schultenprotocol 266 deel 2 folio 422 d.d. 8-5-1732

[17] Etstoel 14 deel 48 folio 185 d.d. 14-6-1746

[18] Etstoel 14 deel 61 folio 14v d.d. 25-11-1777

[19] Etstoel 14 deel 52 folio 146v d.d. 5-7-1757

[20] Etstoel 14 deel 53 folio 91 d.d. 3-7-1759

[21] Etstoel 14 deel 53 folio 9 d.d. 3-7-1759

[22] Schultenprotocol 266 deel 10 folio 473 d.d. 27-2-1792