drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie BERENT WEGGEMANS

laatste update: 1-10-2017


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Drents Genealogisch Jaarboek 2000


 

I Berent Weggemans, geb. circa 1640 te Dalen, overl. na 1708.
Genoemd in het haardstedenregister te Dalen als vol boer in 1672, 1691, 1694 en 1695, en in de collecte van 1687 voor 1-5-0.[1]
In de goedschatting van 1694 voor 1900 gulden, 1704 voor 1400 gulden en in 1705 voor 700 en obligatie 1400.[2]
In 1689 is hij getuige bij een geldlening.[3]
Op 16-3-1693 staat hij borg voor Jacob Schilts van Coevorden die 300 gulden leent van Jan Weggemans van Den Hool.[4]
18-5-1708: Luchien Schutten en zijn vrouw Lutgertien lenen van Berent Weggemans en zijn erfgenamen te Dalen 620 gulden.[5]
Gezien de naam van zijn zoon Jan was hij mogelijk een zoon van de Jan Weggemans die in het grondschattingsregister van Dalen in 1654 genoemd werd.

Kinderen:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. circa 1665 (zie II).

2.

 m 

Geert Weggemans.
SP 38 fol 38 Jan en zijn broer Geert Weggemans te Dalen lenen 100 daalder van Lambert Huising en Marchien Schuring tegen 5% rente.


II Jan Weggemans, geb. circa 1665, zn. van Berent Weggemans (zie I).
Genoemd te Dalen in de collecte van 1699 voor 1-2-0 (OSA 1029).
SP 38 deel 1, ca 1688: Jan Weggemans, Hindrik Jansen en Hendrik Haekinge zijn momber over de kinderen van wijlen Geert en Hille Keers.

Tr.
Partner is Geertje Tonnis.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. circa 1690 (zie IIIa).

2.

 m 

Egbert Weggemans, geb. circa 1690 te Dalen (zie IIIb).

3.

 v 

Geertje Jans Weggemans, geb. circa 1700, overl. op 21-7-1759 te Groningen.
Otr. op 17-1-1730 te Groningen.
Echtgenoot is Claas Geerts, geb. circa 1695 te Gieten, overl. op 25-4-1744 te Groningen.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Claes Geerts.
Getuige bij de ondertrouw is voor haar Willem Zijnge als neef.
Waarschijnlijk identiek met de Claas Geerts te Gieten die in 1720/1721 kinderen laat dopen (Aaltje/Jantje)
Op 24-12-1729 wordt er te Groningen een huwelijkscontract opgemaakt tussen Claas en Geertje. Voor hem zijn de getuigen Harm Meijer, zwager; Geesje Geerts, vrouw van Harm Meijer, zuster.
Voor haar zijn de getuigen: Willem Sijnge, neef; Hindrik Haeck, neef.[6] Willem Sijnge tr. te Groningen, hij van Zweeloo, met Jantje Haak van Dalen op 7-4-1722. Daarbij is Willem Haak als neef aanwezig.


IIIa Jan Weggemans, geb. circa 1690, overl. circa 1750, zn. van Jan Weggemans (zie II) en Geertje Tonnis.
Jan Weggemans wordt te Dalen genoemd met een vol erf in 1742.
Hindrik Duilinge en zijn huisvrouw Altyn Duilenge te Noord-Sleen nemen op rente van Willem Hammink als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Jan Weggemans tot Dalen en zijn overleden huisvrouw Jantyn Hamminge 200 gulden.[7]
Geesje, weduwe van Jan Hofman te Dalen voor haar en haar kinderen verklaart op 6-2-1731 geld schuldig te zijn aan de mombers over de kinderen van Jan Weggemans en Jantien Hamming. De mombers zijn Willem Hamming, Jan Hamming, Hindrik Tiesinge en Jan ten Velde.[8]
Op 16-12-1734 zijn de mombers over de 3 kinderen van Jan Weggemans en Jantien Hamming: Jan Hamming als hoofdmomber, i.p.v. de overleden Willem Hamming; Roelof Oldenbandering; Hindrik Tiesinge en Jan ten Velde. Bij deze momberrekening zijn er ontvangsten van Jantje, de weduwe van Hindrik Weggens.[9]
Fennegien Berends is de tweede vrouw van Jan Weggemans. Zijn eerste vrouw is Jantien Hammink, moeder van Berend, Jan Hammink en Jan.[10]
Jan Strijks te Noordsleen leent op 28-5-1731 geld van zwager Jan Weggemans. Het is niet duidelijk welke Jan Weggemans hier bedoeld wordt. Mogelijk was Fennichje Berends en Santing dochter, maar het zou ook kunnen slaan op de vader van Jan Weggemans.[11]
Op 27-1-1804 is er een verkoop van land door Lambertus Weggemans, Jan Weggemans, gevolmachtigde van zijn moeder Fennechien, wed. Berent Weggemans te Dalen, Willem Weggemans te Coevorden, oud scholtes.... , als gevolmachtigden van Jannes Weggemans te Groningen, Tonnis Rutgers, Jantien Weggemans te Amsterdam.[12]

Tr. kerk (1) circa 1717.
Echtgenote is Jantje Hamming ten Rodengate, geb. circa 1690, overl. voor 1728, dr. van Jan Hamming ten Rodengate en Jantien Oldenbanning.
Tr. kerk (2) circa 1728.
Echtgenote is Fennigje Berents, geb. circa 1700.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Hammink Weggemans, geb. circa 1717 te Dalen (zie IVa).

2.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 18-12-1718 te Dalen (zie IVb).

3.

 m 

Berent Weggemans, ged. op 23-2-1721 te Dalen (zie IVc).

Uit het tweede huwelijk:

4.

 m 

Jan Jans Weggemans, ged. op 10-7-1729 te Dalen (zie IVd).

5.

 v 

Jantien Weggemans, geb. circa 1730 te Dalen.
Tr.
Partner is Tonnis Rutgers.

6.

 m 

Berent Weggemans, ged. op 14-12-1732 te Dalen.

7.

 m 

Berent Weggemans, ged. op 21-12-1738 te Dalen (zie IVe).

8.

 m 

Jannes Jans Weggemans, ged. op 10-10-1741 te Dalen (zie IVf).


IIIb Egbert Weggemans, geb. circa 1690 te Dalen, zn. van Jan Weggemans (zie II) en Geertje Tonnis.
SP 42 Deel 1 Folio 30
Datum: 26-2-1735 Dalen
Mombereed; staat en inventaris; huwelijkscontract
Ouders: Egbert Weggemans x Geesje Pothof
Kinderen: Geertje Weggemans; Reinder Weggemans
h.m.: Hindrik Hidding van Emmen
m.m.: Jan Ligtenborg van Dalerveen; Roelof Pothof en Hindrik
Wissinge van Dalen
Bijzonderheden:
Er zijn nog afkooppenningen schuldig aan Claas Geerts te Groningen. Tegoed: afkooppenningen van Roelof Pothof.

Tr. kerk (1) op 7-8-1712 te Coevorden.
Echtgenote is Jenneke Brouwers, geb. circa 1690 te Coevorden.
Tr. (2).
Partner is Geesje Pothof, geb. circa 1690 te Dalen.

Uit het tweede huwelijk:

1.

 v 

Geertje Weggemans.

2.

 m 

Reinder Weggemans.


IVa Jan Hammink Weggemans, geb. circa 1717 te Dalen, overl. op 7-9-1778 te Schoonebeek, zn. van Jan Weggemans (zie IIIa) en Jantje Hamming ten Rodengate.
Otr. op 17-3-1743 te Dalen.
Echtgenote is Geesje Hanneken, ged. op 16-11-1721 te Schoonebeek, begr. op 25-7-1774 te Schoonebeek, dr. van Geert Hanneken.
Ook Sassen genoemd.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Geert Hanneken, ged. op 12-4-1744 te Schoonebeek.

2.

 v 

Jantien Hanneken, ged. op 1-8-1745 te Schoonebeek, overl. op 30-3-1812 te Schoonebeek.
Tr. kerk op 2-5-1770 te Schoonebeek.
Echtgenoot is Derk Meppelink, geb. te Anerveen, ged. op 17-11-1748 te Gramsbergen, overl. op 23-3-1823 te Coevorden, zn. van Derk Harmsen en Fenne Harms.

3.

 v 

Geesje Hanneken, ged. op 5-2-1747 te Schoonebeek.

4.

 v 

Trijntje Hanneken, ged. op 12-5-1748 te Schoonebeek.

5.

 m 

Jan (Hammink) Hanneken, ged. op 7-10-1750 te Schoonebeek (zie Va).

6.

 m 

Hindrikus Hanneken, ged. op 28-5-1752 te Schoonebeek, overl. op 2-10-1798 te Schoonebeek.

7.

 v 

Annechien Hanneken, ged. op 28-5-1752 te Schoonebeek, overl. op 21-9-1796 te Coevorden.
Tr. kerk op 25-6-1777 te Coevorden.
Echtgenoot is Johannes Ellen, ged. op 7-4-1742 te Coevorden, zn. van Hindrik Ellen en Hindrikje Alberts Pathuis.

8.

 m 

Gerrit Jan Hanneken, ged. op 20-10-1754 te Schoonebeek, overl. op 17-6-1806 te Schoonebeek.

9.

 v 

Geesje Hanneken, ged. op 30-9-1759 te Schoonebeek, overl. op 18-7-1808 te Schoonebeek.
Tr. kerk op 5-6-1782 te Schoonebeek.
Echtgenoot is Albert Pat, ged. op 24-12-1752 te Schoonebeek, overl. op 20-9-1825 te Padhuis, zn. van Jan Alberts ten Pathuis en Jantje Scholten.


IVb Jan Weggemans, ged. op 18-12-1718 te Dalen, overl. op 8-4-1791 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie IIIa) en Jantje Hamming ten Rodengate.
Etstoel 14 dl. 46 fol 135 dd 4-12-1739: Jan Weggemans tot Dalen ontslaat zijn mombers. Jan Hammink in Sleen is hoofdmomber.
Otr. op 6-11-1740 te Dalen, tr. kerk op 18-11-1740 te Coevorden.
Echtgenote is Zwaantje Albien, geb. circa 1715 te Coevorden, overl. op 30-5-1796 te Borger, dr. van Frederik Willem Albien.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 20-9-1741 te Coevorden (zie Vb).

2.

 v 

Frederica Willemina Weggemans, ged. op 16-1-1743 te Coevorden, overl. op 28-5-1801 te Coevorden.
Tr. kerk op 24-8-1763 te Coevorden.
Echtgenoot is Hindrik Niterink, ged. op 8-7-1739 te Coevorden, overl. op 10-1-1795 te Coevorden, zn. van Harm Niterink en Berendina Cock.

3.

 m 

Frederik Willem Weggemans, ged. op 27-12-1744 te Coevorden (zie Vc).

4.

 v 

Jantien Jans Weggemans, ged. op 2-4-1747 te Coevorden, overl. op 12-4-1828 te Coevorden.
Tr. kerk op 28-11-1781 te Coevorden.
Echtgenoot is Jan Woltersom, aannemer, ged. op 18-2-1748 te Coevorden, overl. op 18-1-1818 te Coevorden, zn. van Jan Woltersom en Willempke de Mepsche.

5.

 m 

Bernardus Weggeman, ged. op 7-4-1749 te Coevorden (zie Vd).

6.

 v 

Catryna Weggemans, ged. op 26-3-1752 te Coevorden, overl. op 22-10-1753 te Coevorden.

7.

 m 

Roelof Weggemans, ged. op 31-7-1754 te Coevorden (zie Ve).

8.

 m 

Phillippus Weggemans, ged. op 24-7-1757 te Coevorden.
Aangenomen als lidmaat te Coevorden op 4-6-1775.

9.

 m 

Hindrik Weggemans, ged. op 26-4-1761 te Coevorden (zie Vf).


IVc Berent Weggemans, ged. op 23-2-1721 te Dalen, zn. van
Jan Weggemans (zie IIIa) en Jantje Hamming ten Rodengate.
Sp 38 dl III fol 144 dd 4-4-1780: Geesyn Schutten, wed. Weggemans en zoon Jan Weggemans nevens Jan Berents nom. uxoris Jantien Weggemans, nemen op rente van Jan de Groot te Coevorden f 1000,-. Later (fol. 186) lenen ze opnieuw, nu f 2000,-.
Deze grote bedragen kunnen schijnbaar niet terug betaald worden. In 1795 worden vele stukken land en het huis en hof bij publieke uitmijning verkocht, o.a. aan Jan Veldkamp. (SP 38 dl 3 fol 330 e.v. dd 5-1795).

Tr. kerk op 14-5-1747 te Dalen.
Echtgenote is Geesje Schutten, geb. te Kamp, ged. op 17-7-1728 te Dalen, dr. van Lucas Schutten en Grietje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Weggemans, geb. circa 1750 te Dalen, overl. op 24-4-1813 te Dalen.
Zij wordt ook wel Jantje Schutten genoemd.
Tr. kerk op 8-11-1778 te Dalen.
Echtgenoot is Jan Berents, geb. circa 1750 te Gees, overl. op 14-8-1813 te Dalen.

2.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 17-3-1754 te Dalen.

3.

 v 

Aaltje Weggemans, ged. op 19-6-1757 te Dalen.

4.

 v 

Trijntje Weggemans, ged. op 16-3-1760 te Dalen.

5.

 m 

Lucas Berents Weggemans, ged. op 3-4-1763 te Dalen.

6.

 m 

Arent Weggemans, ged. op 11-8-1765 te Dalen.


IVd Jan Jans Weggemans, ged. op 10-7-1729 te Dalen, overl. voor 1784, zn. van
Jan Weggemans (zie IIIa) en Fennigje Berents.
Aangeslagen voor 2 paarden in het haardstedenregister van 1764 (Dalerveen) en voor 1 paard in 1774.
Op de genoemde doopdatum wordt een kind van Jan Weggemans gedoopt, zonder verder vermelding. Het is niet zeker dat dit deze Jan is.
De mombers over de (nu meerderjarige kinderen) van Jan Weggemans en Lammigje Santing zijn Hindrik Egberts Ligtenberg, hoofdmomber; Hindrik Strijks, medemomber. De kinderen zijn Lambert Weggemans en Fennegien Weggemans. Er zijn betalingen aan Jan Lamberts Weggemans en Lambert Weggemans.
[13]
Tr. kerk circa 1758.
Echtgenote is Lammigje Santing, geb. te Dalerveen, ged. op 10-6-1737 te Dalen (get.: Jan Cruiming), dr. van Lambert Santing en Jantje Cruimink.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Jans Weggemans, geb. te Dalerveen, ged. op 10-6-1759 te Dalen.

2.

 m 

Lambert Weggemans, geb. te Dalerveen (zie Vg).

3.

 v 

Jantje Jans Weggemans, geb. te Dalerveen, ged. op 18-3-1766 te Dalen.
Mogelijk gehuwd op 5-12-1787 te Coevorden met Rintje Johannes Tiensma, sergant onder de overste Lewe.
Tr. kerk op 5-12-1787 te Coevorden.
Echtgenoot is Rintje Johannes Tiensma, sergeant, geb. circa 1765.

4.

 v 

Fennichje Weggemans, geb. te Dalerveen, ged. op 1-3-1772 te Dalen, overl. op 21-2-1846 te Dalen.
Tr. kerk op 26-12-1798 te Dalen.
Echtgenoot is Albert Hindriks Hidding, ged. op 11-4-1775 te Dalen, overl. op 14-1-1837 te Dalen, zn. van Hindrik Alberts Hidding en Grietje Helling.
Sp 38 dl 3 fol 528:
Hendrik Strijks schenkt een deel van zijn goederen aan Albert Hendriks Hidding en Fennichje Weggemans wegens "liefdevolle verzorging".


IVe Berent Weggemans, ged. op 21-12-1738 te Dalen, overl. voor 1794, zn. van
Jan Weggemans (zie IIIa) en Fennigje Berents.
Bij de doop worden alleen de ouders genoemd, niet de naam van het kind. Aangenomen dat het hier Berent betreft.
Genoemd in 1784 in het haardstedenregister te Dalen.

Tr. kerk op 8-6-1767 te Dalen.
Echtgenote is Fennigje Gerrits, geb. te Dalerveen, ged. op 4-7-1741 te Dalen, dr. van Gerrit Jans en Jantje Jans.
Fennechien Gerrits wordt genoemd in het haardstedenregister van 1794 als "weduwe Weggemans".

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 23-9-1768 te Dalen (zie Vh).

2.

 v 

Jantien Weggemans, ged. op 21-4-1771 te Dalen, overl. op 30-3-1852 te Dalen.
Tr. kerk op 6-5-1804 te Dalen.
Echtgenoot is Jan Katerberg, geb. te Erm, ged. op 19-2-1758 te Sleen, overl. op 4-9-1832 te Dalen, zn. van Berent Jans Katerberg en Hilligje Hindriks.

3.

 v 

Fennichje Weggemans, ged. op 16-12-1772 te Dalen, overl. op 1-2-1834 te Dalen.
Tr. kerk op 19-4-1807 te Dalen.
Echtgenoot is Lucas Jans, geb. circa 1780 te Dalen, overl. op 16-5-1810 te Dalen.


IVf Jannes Jans Weggemans, ged. op 10-10-1741 te Dalen, overl. op 22-7-1818 te Groningen, zn. van
Jan Weggemans (zie IIIa) en Fennigje Berents.
Otr. op 1-3-1766 te Groningen, tr. kerk op 18-3-1766 te Groningen.
Echtgenote is Anna Sweers, ged. op 22-12-1740 te Groningen, dr. van Jacob Zwiers en Lammina Kramers.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Fennigje Weggemans, ged. op 31-8-1766 te Groningen, overl. op 4-9-1844 te Groningen.

2.

 m 

Jacob Weggemans, ged. op 3-4-1768 te Groningen.

3.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 2-9-1770 te Groningen.


Va Jan (Hammink) Hanneken, landbouwer, representant wegens Schoonebeek 1795, ged. op 7-10-1750 te Schoonebeek, overl. op 16-2-1810 te Schoonebeek, zn. van
Jan Hammink Weggemans (zie IVa) en Geesje Hanneken.
Tr. kerk op 29-4-1774 te Schoonebeek.
Echtgenote is Fennechien Willems, ged. op 23-11-1749 te Schoonebeek, overl. op 21-7-1810 te Schoonebeek, dr. van Lubbert Willems en Hillegje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hammink Hanneken, geb. op 19-4-1775 te Schoonebeek (zie VIa).

2.

 m 

Lubbert Hanneken, geb. op 1-4-1777 te Schoonebeek (zie VIb).

3.

 m 

Jan Harm Weggeman, geb. op 19-3-1779 te Schoonebeek (zie VIc).

4.

 m 

Hindrik Hanneken, geb. op 1-5-1783 te Schoonebeek, ged. op 7-5-1783 te Schoonebeek, overl. op 17-4-1784 te Schoonebeek.

5.

 v 

Geesje Hanneken, geb. op 1-5-1783 te Schoonebeek, ged. op 7-5-1783 te Schoonebeek, overl. op 2-2-1799 te Schoonebeek.

6.

 m 

Hindrik Hanneken, geb. op 18-9-1787 te Schoonebeek, ged. op 23-9-1787 te Schoonebeek.


Vb Jan Weggemans, molenaar, ged. op 20-9-1741 te Coevorden, overl. op 9-2-1808 te Coevorden, zn. van
Jan Weggemans (zie IVb) en Zwaantje Albien.
Tr. kerk op 3-10-1787 te Coevorden.
Echtgenote is Gezina Waanders, ged. op 9-7-1758 te Coevorden, dr. van Harm Wanders en Swaantje Sluiters.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 13-4-1788 te Coevorden (zie VId).

2.

 m 

Harm Weggemans, ged. op 8-8-1790 te Coevorden (zie VIe).

3.

 v 

Zwaantje Weggemans, ged. op 17-4-1793 te Coevorden, overl. op 22-9-1860 te Hardenberg.
Tr. op 13-5-1819 te Coevorden.
Echtgenoot is Abraham Koeslag, ged. op 4-4-1796 te Amsterdam, overl. op 27-9-1871 te Hardenberg, zn. van Arend Koeslag en Jannetien van Ginkel.

4.

 m 

Phillippus Weggemans, ged. op 16-5-1796 te Coevorden (zie VIf).

5.

 v 

Jantien Weggemans, ged. op 11-11-1798 te Coevorden, overl. op 16-6-1850 te Woudrichem.
Tr. op 8-3-1823 te Coevorden.
Echtgenoot is Friedrich Barkhausen, ged. op 21-7-1795 te Hannover, overl. op 14-12-1877 te Coevorden, zn. van Gerhard Philip Barkhausen en Johanna Justin Bartels.

6.

 m 

Frederik Willem Weggemans, geb. op 6-3-1803 te Coevorden, overl. op 15-9-1867 te Coevorden.
Tr. op 28-7-1848 te Ruinen.
Echtgenote is Berendina Jans, geb. op 18-9-1787 te Zwolle, overl. op 21-6-1866 te Ruinen, dr. van Aaltje Jans.


Vc Frederik Willem Weggemans, grutter, ged. op 27-12-1744 te Coevorden, overl. op 10-3-1822 te Coevorden, zn. van
Jan Weggemans (zie IVb) en Zwaantje Albien.
Tr. kerk op 18-9-1773 te Coevorden.
Echtgenote is Eva Niterink, ged. op 24-9-1741 te Coevorden, overl. op 14-1-1811 te Coevorden, dr. van
Harm Niterink en Berendina Cock.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, ged. op 9-3-1774 te Coevorden, overl. op 6-2-1807 te Coevorden.

2.

 v 

Zwaantje Weggemans, ged. op 25-6-1775 te Coevorden.
Tr. kerk op 28-5-1800 te Coevorden.
Echtgenoot is Andries Buirema, geb. circa 1775.

3.

 v 

Berendina Weggemans, ged. op 25-6-1775 te Coevorden.

4.

 m 

Harm Weggemans, ged. op 9-10-1776 te Coevorden (zie VIg).

5.

 v 

Zwaantje Weggemans, geb. op 10-5-1778 te Coevorden, overl. op 28-12-1836 te Coevorden, begr. op 31-12-1836 te Coevorden.
Tr. kerk op 20-7-1800 te Haamstede.
Echtgenoot is Johan Martin Bergman, winkelier/koopman, geb. op 5-10-1768 te Breda, overl. op 7-9-1848 te Coevorden.

6.

 v 

Berendina Weggemans, ged. op 16-4-1781 te Coevorden, overl. op 7-9-1851 te Hoogeveen.
Tr. kerk op 31-7-1808 te ´t Laar.
Echtgenoot is Geert van Tarel, geb. op 26-3-1780 te Coevorden, overl. op 21-3-1821 te Coevorden, zn. van Harm van Tarel en Lutgertje Jans Braams.

7.

 v 

Roelina Margrieta Weggemans, ged. op 29-9-1782 te Coevorden.


Vd Bernardus Weggeman, ged. op 7-4-1749 te Coevorden, overl. op 22-3-1795 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie IVb) en Zwaantje Albien.
Tr. kerk (1) circa 1775.
Echtgenote is Hinderika Deurink, ged. op 15-2-1750 te Coevorden, overl. op 25-6-1792 te Coevorden, dr. van Lefert Deurink en Margje van Tarel.
Tr. kerk (2) op 29-8-1793 te ´t Laar.
Echtgenote is Aaltje Wijkema, ged. op 4-5-1760 te Coevorden, overl. op 12-6-1845 te Coevorden, dr. van Derk Jans Wijkema en Hindrikje Meinders Velting.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Marretje Weggeman, ged. op 6-5-1778 te Amsterdam.

2.

 v 

Zwaantien Weggeman, ged. op 20-9-1780 te Amsterdam.

3.

 v 

Marretje Weggeman, ged. op 17-1-1783 te Amsterdam.

4.

 m 

Jan Weggeman, ged. op 15-2-1784 te Amsterdam.

5.

 m 

Jan Weggeman, ged. op 10-10-1790 te Coevorden.

Uit het tweede huwelijk:

6.

 v 

Hinderika Weggeman, ged. op 23-7-1794 te Coevorden.


Ve Roelof Weggemans, ged. op 31-7-1754 te Coevorden, overl. op 5-4-1813 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie IVb) en Zwaantje Albien.
Tr. kerk op 22-9-1805 te Coevorden.
Echtgenote is Hinderika Geertruit Lunsink, ged. op 31-5-1778 te Coevorden, overl. op 9-5-1806 te Coevorden, dr. van Gerrit Lunsink en Flora Deurink.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Frederika Weggemans, ged. op 14-10-1801 te Coevorden.

2.

 v 

Frederica Weggemans, ged. op 6-4-1803 te Coevorden, overl. op 15-3-1865 te Deventer.
Tr. op 10-9-1826 te Coevorden.
Echtgenoot is Cornelus Vos, ged. op 5-10-1800 te ´s Hertogenbosch, overl. op 5-2-1837 te Deventer, zn. van Cornelus Vos en Anna Cornelia van den Berg.


Vf Hindrik Weggemans, ged. op 26-4-1761 te Coevorden, overl. op 25-1-1808 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie IVb) en Zwaantje Albien.
Tr. kerk op 7-5-1788 te Coevorden.
Echtgenote is Anna Geertruit Outgers, ged. op 24-6-1764 te Coevorden, overl. op 5-12-1821 te Coevorden, dr. van Jakobus Outgers en Hindrikje Oudenhof.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hinderika Weggemans, ged. op 18-3-1789 te Coevorden, overl. op 21-7-1864 te Coevorden.
Tr. kerk (1) op 18-12-1810 te Coevorden.
Echtgenoot is Lodewijk Albert Georg Pilger.
Tr. kerk (2) 1812.
Echtgenoot is Klaas van Tarel, ged. op 17-8-1783 te Coevorden, overl. op 4-7-1868 te Coevorden, zn. van Hindrik van Tarel en Grietje Karst.


Vg Lambert Weggemans, geb. te Dalerveen, ged. op 8-8-1762 te Dalen, overl. op 7-8-1841 te Dalen, zn. van Jan Jans Weggemans (zie IVd) en Lammigje Santing.
Hij wordt aangeslagen in het haardstedenregister van 1794/1804 te Dalerveen voor 1 paard.
In het register van de gewapende burgermacht van 1798 genoemd als zijnde 36 jaar en met 3 kinderen.
De mombers over de kinderen van Lambert Weggemans en wijlen Grietje Nijensikking zijn Roelof Nijensikking, Hendrik Nijensikking, Albert Hindriks Hidding en Jan Weggemans te Dalen. De kinderen zijn Lammegien, Jan, Jannes, Roelof en Johannes. (SP 42 dk 2 fol 238).
Lambert betaald op 4-1806 voor het gebruik van het zwarte laken, zeer waarschijnlijk gebruikt tijdens de begrafenis van zijn vrouw.

Otr. (1) op 2-4-1791 te Emmen, tr. kerk op 8-5-1791 te Emmen.
Echtgenote is Grietje Nijensikking, geb. te Zuidbarge, ged. op 31-8-1766 te Emmen, dr. van Jan Hindriks en Trijntje Bebing.
Tr. kerk (2) op 29-3-1807 te Dalen.
Echtgenote is Fennechien Wendels, ged. op 1-10-1775 te Dalen, overl. op 13-7-1849 te Dalen, dr. van Hindrik Wendels en Jantje Folkers Uneken.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Lammegien Lamberts Weggemans, ged. op 26-2-1792 te Dalen, overl. op 17-1-1867 te Dalen.
Tr. op 7-1-1815 te Dalen.
Echtgenoot is Hindrik Buiting, geb. op 27-3-1797 te Wachtum, ged. op 2-4-1797 te Dalen, overl. op 28-9-1872 te Dalen, zn. van Jan Hindriks Ensing en Margje Hidding.

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 18-2-1794 te Dalen (zie VIh).

3.

 m 

Jannes Weggemans, geb. op 19-12-1796 te Dalen (zie VIi).

4.

 m 

Roelof Weggemans, geb. op 25-11-1799 te Dalen (zie VIj).

5.

 m 

Johannes Weggemans, geb. op 5-1-1805 te Dalen (zie VIk).

Uit het tweede huwelijk:

6.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 24-5-1807 te Dalen, overl. op 7-6-1814 te Dalen.

7.

 m 

Gerrit Weggemans, soldaat, geb. op 2-10-1809 te Dalen, overl. op 4-1-1832 te Zwolle.

8.

 m 

Johannes Weggemans, geb. op 24-8-1812 te Dalen, overl. op 10-6-1830 te Dalen.

9.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 17-7-1815 te Dalen, overl. op 25-4-1872 te Dalen.
Tr. op 28-4-1848 te Dalen.
Echtgenote is Jantien Bosscher, geb. op 27-12-1822 te Sleen, overl. op 6-2-1865 te Dalerveen, dr. van Jan Bosscher en Roelofje Jalving.

10.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 1-2-1820 te Dalen, overl. op 16-2-1820 te Dalen.


Vh Jan Weggemans, ged. op 23-9-1768 te Dalen, overl. op 11-11-1845 te Dalen, zn. van Berent Weggemans (zie IVe) en Fennigje Gerrits.
Hij wordt genoemd in het haarstedenregister te Dalen in 1804 met 1 paard.
Otr. op 6-5-1795 te Sleen, tr. kerk op 10-5-1795 te Dalen.
Echtgenote is Aaltje Geerts, geb. op 5-2-1769 te Gasselte, overl. op 30-4-1844 te Dalen, dr. van Geert Geerts en Margje Wenning.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geesje Weggemans, ged. op 6-3-1796 te Dalen, overl. op 2-5-1860 te Dalen.
Tr. op 8-5-1819 te Dalen.
Echtgenoot is Pieter Keers, geb. op 11-5-1786 te Dalen, ged. op 14-5-1786 te Dalen (get.: Annigje Pieters), overl. op 12-2-1864 te Dalen, zn. van Harm Kiers en Hindrikje Pieters.

2.

 m 

Berent Weggemans, ged. op 11-3-1798 te Dalen, overl. op 26-5-1809 te Dalen.

3.

 m 

Geert Weggemans, ged. op 23-6-1800 te Dalen, overl. op 4-8-1828 te Dalen.
Tr. op 11-5-1823 te Dalen.
Echtgenote is Jantje Bennink, ged. op 7-5-1797 te Dalen, overl. op 11-3-1843 te Dalen, dr. van Hindrik Bennink en Jantje Luichjens.

4.

 m 

Harmannus Weggemans, ged. op 13-2-1803 te Dalen.
Tr. op 12-5-1837 te Roden.
Echtgenote is Marchien Klaassen Hofsteenge, geb. op 11-1-1813 te Roden, overl. op 21-2-1897 te Assen, dr. van Klaas Cornelis Hofsteenge en Agenietje Reinders.

5.

 m 

Gerrit Weggemans, geb. op 27-8-1805 te Dalen (zie VIl).

6.

 m 

Jannes Weggemans, dienstknecht, tolgaarder, kroeghouder, ged. op 8-5-1808 te Dalen, overl. op 9-12-1894 te Nieuw Amsterdam.
Tr. op 1-5-1838 te Coevorden.
Echtgenote is Johanna Soetebier, ged. op 13-9-1809 te Coevorden, overl. op 3-2-1902 te Nieuw-Amsterdam, dr. van Adolf Philip Soetebier en Zwaantien van der Veen.

7.

 v 

Fennichje Jans Weggemans, geb. op 3-7-1811 te Dalen, overl. op 21-2-1880 te Drouwen.
Tr. op 16-5-1836 te Borger.
Echtgenoot is Geert Hofman, geb. op 25-8-1812 te Borger, overl. op 17-11-1872 te Drouwen, zn. van Geert Geerts Hofman en Hindrikje Warners.


VIa Jan Hammink Hanneken, geb. op 19-4-1775 te Schoonebeek, ged. op 23-4-1775 te Schoonebeek, overl. op 26-2-1844 te Schoonebeek, zn. van Jan (Hammink) Hanneken (zie Va) en Fennechien Willems.
Tr. kerk (1) op 27-5-1796 te Schoonebeek.
Echtgenote is Geesje Sassen, geb. op 4-3-1773 te Schoonebeek, overl. op 14-5-1822 te Schoonebeek, dr. van Hendrikus Croesen en Grietje Sassen.
Tr. (2) op 18-6-1825 te Dalen.
Echtgenote is Trijntje Claassen, geb. op 25-10-1796 te Schoonebeek, dr. van Jan Claassen en Geertje Egberts.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Hindrikus Hanneken, geb. op 29-1-1797 te Schoonebeek, ged. op 5-2-1797 te Schoonebeek, overl. op 14-8-1797 te Schoonebeek.

2.

 m 

Hindrikus Hanneken, geb. op 23-9-1798 te Schoonebeek, ged. op 30-9-1798 te Schoonebeek, overl. op 2-10-1798 te Schoonebeek.

3.

 m 

Henderikus Hanneken, geb. op 2-9-1799 te Schoonebeek (zie VIIa).

4.

 v 

Fennegien Hanken, geb. op 5-9-1803 te Schoonebeek, overl. op 26-1-1867 te Schoonebeek.
Tr. op 10-8-1836 te Dalen.
Echtgenoot is Henderikus Eissen, geb. op 20-10-1808 te Schoonebeek, ged. op 23-10-1808 te Schoonebeek, overl. op 30-11-1859 te Schoonebeek, zn. van Jan Eissen en Aaltje Scholten.

5.

 m 

Gerrit Jan Hanneken, geb. op 7-3-1806 te Schoonebeek, ged. op 12-3-1806 te Schoonebeek, overl. op 17-6-1806 te Schoonebeek.

6.

 v 

Grietien Hanneken, ged. op 8-11-1807 te Schoonebeek.

7.

 v 

Johanna Hanneken, geb. op 5-4-1811 te Schoonebeek, ged. op 7-4-1811 te Schoonebeek, overl. op 28-8-1811 te Schoonebeek.


VIb Lubbert Hanneken, geb. op 1-4-1777 te Schoonebeek, ged. op 6-4-1777 te Schoonebeek, overl. op 29-3-1840 te Schoonebeek, zn. van Jan (Hammink) Hanneken (zie Va) en Fennechien Willems.
Tr. kerk op 26-5-1802 te Schoonebeek.
Echtgenote is Grietien Hekman, overl. op 26-7-1825 te Schoonebeek.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Fennegien Hanneken, geb. op 4-8-1803 te Schoonebeek.
Tr. op 6-11-1827 te Dalen.
Echtgenoot is Albert Kuipers, geb. op 10-3-1793 te Dalen, zn. van Geert Beekhuis en Zwaantje Willems.

2.

 m 

Jan Hammink Hanneken, geb. op 8-7-1806 te Schoonebeek (zie VIIb).

3.

 m 

Gerrit Jan Hanneken, geb. op 29-1-1809 te Schoonebeek, ged. op 5-2-1809 te Schoonebeek, overl. op 9-1-1853 te Schoonebeek.


VIc Jan Harm Weggeman, landbouwer, geb. op 19-3-1779 te Schoonebeek, ged. op 21-3-1779 te Schoonebeek, overl. op 6-4-1816 te Dalen, zn. van Jan (Hammink) Hanneken (zie Va) en Fennechien Willems.
Tr. kerk op 25-9-1803 te Dalen.
Echtgenote is Geessien Veldkamp, ged. op 19-10-1771 te Dalen, overl. op 3-3-1848 te Dalen, dr. van Jan Veldkamp en Annigje Pieters Schoenmakers.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Annechien Weggeman, ged. op 18-3-1804 te Dalen, overl. op 12-4-1819 te Dalen.

2.

 m 

Jan Hammink Weggeman, geb. op 22-8-1805 te Dalen (zie VIIc).

3.

 v 

Jantien Weggeman, ged. op 25-12-1807 te Dalen, overl. op 24-8-1823 te Dalen.

4.

 m 

Gerrit Weggeman, geb. op 11-11-1811 te Dalen (zie VIId).


VId Jan Weggemans, ged. op 13-4-1788 te Coevorden, overl. op 22-12-1826 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie Vb) en Gezina Waanders.
Tr. op 28-1-1813 te Coevorden.
Echtgenote is Ykje Eek, ged. op 14-11-1790 te Coevorden, overl. op 31-7-1837 te Huizen, Hoogeveen, dr. van Berent Jan Eek en Hindrikje Zuwering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 2-2-1813 te Coevorden.
Tr. op 18-1-1843 te Hoogeveen.
Echtgenote is Alberdina Griemink, geb. op 26-5-1819 te Dalen, overl. op 18-3-1861 te Dalen, dr. van Hendrik Griemink en Willemtje Harms.

2.

 v 

Hendrika Weggemans, geb. op 29-12-1814 te Coevorden.

3.

 v 

Gezina Weggemans, geb. op 16-2-1817 te Coevorden.

4.

 v 

Johanna Weggemans, geb. op 29-1-1820 te Ringe, overl. op 26-12-1906 te De Huizen, Hoogeveen.

5.

 v 

Suzanna Weggemans, geb. op 22-11-1822 te Coevorden.

6.

 v 

Berendina Weggemans, geb. op 6-6-1825 te Coevorden, overl. op 16-11-1829 te Coevorden.


VIe Harm Weggemans, sergeant-majoor, ged. op 8-8-1790 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie Vb) en Gezina Waanders.
Tr. op 26-4-1818 te Groningen.
Echtgenote is Jantje Reisiger, naaister, ged. op 9-10-1795 te Groningen, dr. van Marcus Reisiger en Geertje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Gezina Weggemans, geb. op 30-7-1818 te Coevorden.

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 18-4-1820 te Coevorden, overl. op 30-11-1867 te Coevorden.

3.

 m 

Marcus Weggemans, geb. op 12-5-1822 te Groningen (Nieuwe Cazerne), overl. op 4-7-1822 te Groningen (Nieuwe Cazerne).

4.

 m 

Martinus Weggemans, geb. op 14-6-1823 te Coevorden, overl. op 10-8-1824 te Coevorden.

5.

 m 

Gerhardus Martinus Weggemans, geb. op 15-5-1825 te Coevorden, overl. op 2-7-1866 te Deventer.

6.

 m 

Johannes Weggemans, geb. op 12-2-1829 te Coevorden, overl. op 4-2-1881 te Coevorden.


VIf Phillippus Weggemans, molenaar, ged. op 16-5-1796 te Coevorden, overl. op 12-11-1838 te Coevorden, zn. van Jan Weggemans (zie Vb) en Gezina Waanders.
Tr. op 23-3-1818 te Coevorden.
Echtgenote is Catharina Jorissen, ged. op 3-7-1796 te Harderwijk, dr. van Johannes Jorissen en Maria Arts.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 15-6-1818 te Coevorden.

2.

 v 

Maria Johanna Weggemans, geb. op 16-1-1820 te Borger, overl. op 3-5-1820 te Borger.

3.

 v 

Maria Johanna Weggemans, geb. op 2-4-1821 te Borger.

4.

 m 

Johannes Weggemans, geb. op 16-5-1823 te Borger.

5.

 v 

Gesina Weggemans, geb. op 30-4-1825 te Borger.

6.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 13-7-1827 te Borger.

7.

 v 

Gerdina Weggemans, geb. op 30-6-1830 te Borger.
Tr. op 24-11-1858 te Amsterdam.
Echtgenoot is Hendrik Meijerink, geb. circa 1829 te het Bildt.

8.

 m 

Harm Weggeman, geb. op 11-2-1833 te Borger, overl. op 6-3-1889 te Hengelo.
Tr. op 17-10-1857 te Ootmarsum.
Echtgenote is Aleida van Tubbergh.


VIg Harm Weggemans, ged. op 9-10-1776 te Coevorden, overl. op 14-11-1837 te Coevorden, zn. van Frederik Willem Weggemans (zie Vc) en Eva Niterink.
Tr. op 14-10-1813 te Coevorden.
Echtgenote is Anna Sluiters, ged. op 14-10-1792 te Coevorden, overl. op 4-7-1863 te Coevorden, dr. van Roelof Sluiter en Jantien van der Steen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frederik Willem Weggemans, geb. op 27-8-1814 te Coevorden, overl. op 25-6-1871 te Coevorden.

2.

 m 

Roelof Weggemans, geb. op 24-9-1816 te Coevorden, overl. op 12-1-1894 te Coevorden.
Tr. op 22-6-1855 te Coevorden.
Echtgenote is Hindrika Roelofs, geb. op 19-4-1807 te Emmelenkamp, overl. op 28-5-1874 te Coevorden, dr. van Berent Roelofs en Zwaantje Ensink.

3.

 v 

Eva Weggemans, geb. op 5-1-1819 te Coevorden, overl. op 24-8-1887 te Valthermond.
Tr. op 28-5-1840 te Coevorden.
Echtgenoot is Cornelis Gaasbeek, commies bij rijksbelastingen, geb. op 11-4-1811 te Groningen, overl. op 6-1-1887 te Peize, zn. van Willem Gaasbeek en Margien Scholtens.

4.

 m 

Johannes Weggemans, geb. op 20-7-1821 te Coevorden, overl. op 22-7-1821 te Coevorden.

5.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 20-7-1821 te Coevorden, overl. op 4-8-1821 te Coevorden.

6.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 22-8-1822 te Coevorden.

7.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 26-12-1824 te Coevorden, overl. op 2-6-1875 te Coevorden.

8.

 v 

Roelina Gerridina Weggemans, geb. op 6-9-1827 te Coevorden, overl. op 15-11-1829 te Coevorden.


VIh Jan Weggemans, landbouwer, boerenknecht, geb. op 18-2-1794 te Dalen, ged. op 23-2-1794 te Dalen, overl. op 4-9-1846 te Dalen, zn. van Lambert Weggemans (zie Vg) en Grietje Nijensikking.
Tr. op 4-5-1832 te Dalen.
Echtgenote is Geesje Mulder, ged. op 15-1-1809 te Dalen, overl. op 14-6-1878 te Dalen, dr. van Hindrik Jans Mulder, landbouwer, en Trijntje Geerts Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Gerrit Weggemans, geb. op 16-2-1833 te Dalen, overl. op 20-2-1880 te Dalen.

2.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 11-12-1837 te Dalen, overl. op 2-3-1915 te Dalen.
Tr. (1) op 15-5-1861 te Dalen.
Echtgenote is Jantje Albring, geb. op 25-12-1835 te Dalen, overl. op 11-5-1877 te Dalen, dr. van Lambert Albring en Aaltje Anninga.
Tr. (2) op 3-12-1909 te Dalen.
Echtgenote is Betje Keulen, geb. op 4-12-1849 te Avereest.

3.

 m 

Lambert Weggemans, geb. op 9-11-1840 te Dalen (zie VIIe).

4.

 m 

Teunis Weggemans, geb. op 24-9-1844 te Dalen, overl. op 12-2-1924 te Dalen.
Tr. op 24-1-1878 te Dalen.
Echtgenote is Aaltje Uneken, geb. op 15-7-1855 te Dalerveen, overl. op 9-4-1939 te Dalen.


VIi Jannes Weggemans, arbeider, geb. op 19-12-1796 te Dalen, ged. op 25-12-1796 te Dalen, overl. op 4-2-1862 te Odoorn, zn. van Lambert Weggemans (zie Vg) en Grietje Nijensikking.
Tr. op 30-12-1823 te Odoorn.
Echtgenote is Grietje Brinks, geb. op 4-2-1803 te Odoorn, ged. op 20-2-1803 te Odoorn, overl. op 15-6-1881 te Odoorn, dr. van Jan Hindriks Brinks en Jantien Thies.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Lambert Weggemans, geb. op 3-6-1824 te Odoorn, overl. op 28-4-1904 te Coevorden.
Tr. op 29-3-1849 te Odoorn.
Echtgenote is Jantien Warringa, geb. op 23-9-1827 te Odoorn, dr. van Egbert Warring en Marchien Jans Oosting.

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 14-8-1827 te Odoorn (zie VIIf).

3.

 m 

Geert Weggemans, geb. op 28-11-1829 te Odoorn, overl. op 8-2-1891 te Dalen.
Tr. op 28-5-1859 te Dalen.
Echtgenote is Trijntje Anninga, geb. op 5-1-1839 te Dalen, overl. op 18-5-1883 te Dalen, dr. van Jan Anninga en Zwaantje Wilting.

4.

 m 

Johan Weggemans, geb. op 11-4-1834 te Odoorn.

5.

 m 

Gerrit Weggemans, geb. op 24-12-1836 te Odoorn, overl. op 21-5-1909 te Coevorden.
Tr. op 21-2-1868 te Dalen.
Echtgenote is Eemtje Kuipers, geb. op 31-7-1829 te Dalen, overl. op 20-10-1885 te Sleen, dr. van Willem Jans Kuipers en Janna ter Haar.

6.

 v 

Grietien Weggemans, geb. op 26-12-1840 te Odoorn, overl. op 5-3-1843 te Odoorn.

7.

 v 

Grietje Weggemans, geb. op 26-2-1844 te Odoorn, overl. op 15-2-1881 te Wachtum.
Tr. op 21-1-1863 te Odoorn.
Echtgenoot is Jan Everts Essing, geb. op 6-8-1835 te Veldhausen.

8.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 7-10-1848 te Odoorn, overl. op 30-3-1849 te Odoorn.


VIj Roelof Weggemans, geb. op 25-11-1799 te Dalen, overl. op 9-4-1880 te Dalen, zn. van Lambert Weggemans (zie Vg) en Grietje Nijensikking.
Tr. op 30-4-1835 te Dalen.
Echtgenote is Roelofje Claassen, geb. op 24-3-1806 te Dalen, overl. op 18-2-1877 te Dalen, dr. van Geert Claassen en Grietje Jans Anninga.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Weggemans, geb. op 6-5-1836 te Dalen, overl. op 31-5-1836 te Dalen.

2.

 m 

Geert Weggemans, geb. op 7-9-1837 te Dalen, overl. op 25-10-1916 te Dalen.
Tr. op 17-6-1865 te Dalen.
Echtgenote is Grietje Kersten, geb. op 27-8-1836 te Gieten, overl. op 28-6-1894 te Dalen, dr. van Trijntje Scheerhoorn.

3.

 v 

Grietje Weggemans, geb. op 30-5-1841 te Dalen, overl. op 12-12-1923 te Dalen.
Tr. op 3-5-1866 te Dalen.
Echtgenoot is Albert Hazelaar, geb. op 25-2-1835 te Dalen, zn. van Hendrik Hazelaar en Anna Pothof.

4.

 v 

Geesje Weggemans, geb. op 21-4-1846 te Dalen, overl. op 22-3-1890 te Dalen.
Tr. op 20-5-1868 te Dalen.
Echtgenoot is Hendrikus Hazelaar, geb. op 25-1-1830 te Dalen, zn. van Hendrik Hazelaar en Anna Pothof.


VIk Johannes Weggemans, geb. op 5-1-1805 te Dalen, overl. op 3-4-1866 te Exloo, zn. van
Lambert Weggemans (zie Vg) en Grietje Nijensikking.
Tr. op 10-5-1839 te Odoorn.
Echtgenote is Willemtien Stel, geb. op 22-4-1810 te Valthe, ged. op 29-4-1810 te Odoorn, overl. op 16-3-1876 te Valthe, dr. van Egbert Roelofs Stel en Marchien Marissen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Lambert Weggemans, kleermaker, geb. op 14-7-1840 te Odoorn, overl. op 30-3-1889 te Borger.
Tr. op 25-5-1867 te Odoorn.
Echtgenote is Jantien Snoeijing, geb. op 6-9-1840 te Odoorn, overl. op 20-11-1886 te Ees, dr. van Frederik Jans Snoeijing en Hindrikje Zwiers.

2.

 v 

Marchien Weggemans, geb. op 8-3-1843 te Odoorn.
Tr. op 15-12-1866 te Odoorn.
Echtgenoot is Abel Grutter, geb. op 15-7-1839 te Norg, overl. op 6-10-1876 te Assen, zn. van Hendrik Grutter en Hendrikje de Vries.

3.

 m 

Geert Weggemans, geb. op 24-11-1845 te Odoorn, overl. op 31-1-1926 te Borger.
Tr.
Partner is Hendrikien Schepers.


VIl Gerrit Weggemans, landbouwer, geb. op 27-8-1805 te Dalen, ged. op 3-9-1805 te Dalen, overl. op 26-1-1892 te Dalen, zn. van
Jan Weggemans (zie Vh) en Aaltje Geerts.
Tr. (1) op 13-5-1832 te Dalen.
Echtgenote is Willemina Dieterink, ged. op 30-11-1801 te Heemse, overl. op 18-12-1843 te Dalen, dr. van Arend Dieterink en Jennegien Hulting.
Tr. (2) op 6-7-1844 te Dalen.
Echtgenote is Hillegien Meijering, geb. op 20-8-1815 te Dalen, overl. op 16-1-1891 te Dalen, dr. van Berend Harms Meijering, landbouwer, en Geesje Geerts Klouwen.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Aaltien Weggemans, geb. op 15-8-1833 te Dalen.

2.

 v 

Johanna Weggemans, geb. op 1-2-1836 te Dalen.

3.

 m 

Albert Weggemans, geb. op 25-1-1840 te Dalen, overl. op 12-11-1860 te Dalen.

Uit het tweede huwelijk:

4.

 v 

Mina Weggemans, geb. op 30-6-1849 te Dalen, overl. op 19-7-1855 te Dalen.

5.

 v 

Hendrikje Weggemans, geb. op 20-8-1853 te Dalen, overl. op 31-7-1855 te Dalen.

6.

 v 

Mina Hindrika Weggemans, geb. op 22-6-1857 te Dalen, overl. op 21-1-1914 te Dalen.


VIIa Henderikus Hanneken, geb. op 2-9-1799 te Schoonebeek, zn. van
Jan Hammink Hanneken (zie VIa) en Geesje Sassen.
Tr. op 2-5-1838 te Dalen.
Echtgenote is Harmina Luichjens, geb. op 21-7-1809 te Pathuis, dr. van Sasse Luichjens en Geesje Beniring.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Hanken, geb. 1851 te Dalen.
Tr. op 15-3-1872 te Dalen.
Echtgenoot is Jan Hanneken, geb. 1848 te Dalen, zn. van
Jan Hammink Hanneken (zie VIIb) en Annegien Poppen.


VIIb Jan Hammink Hanneken, geb. op 8-7-1806 te Schoonebeek, ged. op 15-7-1806 te Schoonebeek, overl. op 7-10-1853 te Schoonebeek, zn. van
Lubbert Hanneken (zie VIb) en Grietien Hekman.
Tr. op 16-5-1830 te Dalen.
Echtgenote is Annegien Poppen, geb. op 11-2-1809 te Schoonebeek.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Hanken, geb. op 3-8-1831 te Schoonebeek, overl. op 9-1-1869 te Schoonebeek.

2.

 v 

Hilligje Hanken, geb. 1837 te Schoonebeek.

3.

 m 

Gerrit Jan Hanken, geb. 1842 te Dalen.

4.

 m 

Jan Hanneken, geb. 1848 te Dalen.
Tr. op 15-3-1872 te Dalen.
Echtgenote is Grietje Hanken, geb. 1851 te Dalen, dr. van
Henderikus Hanneken (zie VIIa) en Harmina Luichjens.

5.

 v 

Femmigje Hanneken, geb. 1850 te Dalen.


VIIc Jan Hammink Weggeman, landbouwer, geb. op 22-8-1805 te Dalen, ged. op 25-8-1805 te Dalen, overl. op 30-10-1863 te Dalen, zn. van
Jan Harm Weggeman (zie VIc) en Geessien Veldkamp.
Tr. (1) op 29-4-1834 te Dalen.
Echtgenote is Hindrikje Berents, geb. op 11-2-1809 te Veenhuizen, ged. op 19-2-1809 te Dalen, overl. op 4-8-1846 te Dalen, dr. van Jannes Berents en Geesje Kiers.
Tr. (2) op 18-7-1855 te Dalen.
Echtgenote is Janna Panders, dienstmeid, geb. op 11-9-1823 te Erm, overl. op 25-9-1860 te Dalen, dr. van Jan Jans Pander en Jantje Hindriks.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Annechien Weggeman, geb. op 15-2-1835 te Dalen.
Tr. op 1-5-1861 te Dalen.
Echtgenoot is Harm Voors, geb. op 20-9-1828 te Dalen, zn. van Gerrit Voors en Lammigje Hindriks IJdens.

2.

 v 

Geesje Weggeman, geb. op 12-10-1837 te Dalen.

3.

 v 

Jantien Weggeman, geb. op 7-2-1841 te Dalen, overl. op 30-11-1841 te Dalen.

4.

 v 

Jantje Weggeman, geb. op 22-7-1843 te Dalen.
Tr. op 14-5-1867 te Sleen.
Echtgenoot is Hendrik Voors, geb. op 13-4-1836 te Wachtum, zn. van Gerrit Voors en Lammigje Hindriks IJdens.

Uit het tweede huwelijk:

5.

 m 

Jan Harm Weggeman, geb. op 28-10-1855 te Dalen, overl. op 8-12-1855 te Dalen.

6.

 v 

Hendrikje Weggeman, geb. op 25-12-1857 te Dalen.
Tr. op 3-5-1882 te Dalen.
Echtgenoot is Johannes Habing, geb. op 18-5-1854 te Dalen, overl. op 21-1-1915 te Dalen.


VIId Gerrit Weggeman, geb. op 11-11-1811 te Dalen, overl. op 14-2-1878 te Dalen, zn. van
Jan Harm Weggeman (zie VIc) en Geessien Veldkamp.
Tr. op 23-5-1838 te Dalen.
Echtgenote is Albertina Zijl, geb. op 30-7-1812 te De Haar (Dalen), overl. op 5-11-1891 te Dalen, dr. van Jan Zijl en Aaltje ter Haar.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Harm Weggeman, geb. op 15-12-1838 te Dalen, overl. op 15-6-1909 te Dalen.
Tr. op 16-6-1865 te Dalen.
Echtgenote is Hendrikje Kiers, geb. op 17-3-1838 te Dalen, overl. op 18-8-1902 te Dalen, dr. van Jannes Kiers en Lammigje Nevels.

2.

 m 

Johannes Weggeman, geb. op 16-6-1844 te Dalen, overl. op 30-7-1905 te Dalen.

3.

 v 

Geesje Weggeman, geb. op 18-5-1851 te Dalen, overl. op 19-7-1936 te Dalen.


VIIe Lambert Weggemans, geb. op 9-11-1840 te Dalen, overl. op 12-3-1876 te Dalen, zn. van
Jan Weggemans (zie VIh) en Geesje Mulder.
Tr. (1) op 1-8-1863 te Dalen.
Echtgenote is Jantje Vrieling, geb. op 23-3-1835 te Dalen, overl. op 15-2-1864 te Dalen, dr. van Gerrit Vrieling en Afien Berends Nijenhuis.
Tr. (2) op 24-3-1865 te Gieten.
Echtgenote is Elisabeth Kersten, geb. op 26-10-1844 te Gieterveen, overl. op 24-2-1876 te Dalen, dr. van Johan Heinrich Kersten, smid, en
Trijntje Scheerhoorn.

Uit het tweede huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 28-10-1875 te Dalen, overl. op 19-3-1876 te Gieten.


VIIf Jan Weggemans, geb. op 14-8-1827 te Odoorn, overl. op 29-9-1891 te Sleen, zn. van Jannes Weggemans (zie VIi) en Grietje Brinks.
Tr. op 3-1-1852 te Odoorn.
Echtgenote is Jantien Oosting, geb. op 12-7-1824 te Odoorn, overl. op 12-1-1912 te Emmen, dr. van Albert Geerts Oosting en Grietje Jans Stevens.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jannes Weggemans, geb. op 21-3-1857 te Dalerveen (zie VIII).

2.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 4-10-1859 te Dalerveen, overl. op 23-4-1893 te Klijndijk.
Tr. op 4-5-1881 te Odoorn.
Echtgenoot is Hendrik Homan, arbeider, landbouwer, geb. op 16-9-1852 te Rolde, overl. op 4-5-1934 te Klijndijk, zn. van Jan Homan, arbeider, en Hilligje Weersing.


VIII Jannes Weggemans, geb. op 21-3-1857 te Dalerveen, overl. op 10-4-1926 te Odoornerven, zn. van Jan Weggemans (zie VIIf) en Jantien Oosting.
Tr. op 5-8-1882 te Sleen.
Echtgenote is Marchien Bos, geb. op 14-10-1859 te Noord-Sleen, overl. op 19-4-1923 te ´t Haantje, Odoorn, dr. van Hendrik Bos en Hillechien Wever.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 12-8-1884 te Klijndijk (zie IX).


IX Hendrik Weggemans, geb. op 12-8-1884 te Klijndijk, overl. op 9-2-1958 te Odoorn, zn. van Jannes Weggemans (zie VIII) en Marchien Bos.
Tr. op 30-4-1904 te Sleen.
Echtgenote is Roelfje Vos, geb. op 26-4-1885 te ´t Haantje, overl. op 14-7-1959 te Sleen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Johannes Marinus Weggemans, geb. op 6-11-1912 te ´t Haantje (zie X).


X Johannes Marinus Weggemans, geb. op 6-11-1912 te ´t Haantje, overl. op 7-9-1988 te Emmen, zn. van Hendrik Weggemans (zie IX) en Roelfje Vos.
Tr. op 2-11-1934 te Odoorn.
Echtgenote is Willemina Kort, geb. op 25-2-1915 te Exloërveen, overl. op 9-12-1993 te Emmen, dr. van Egbert Kort en Anna Catharina Oosting.

 

     E-mail

 [1] OSA 1028

[2] OSA 818

[3] SP 38 deel 1 fol 102

[4] SP38 dl 1 fol 183

[5] SP 38 dl 1 fol 221 dd 18-5-1708

[6] GrA RA Groningen d.d. 24-12-1729

[7] Schultenprotocol 44 deel 1

[8] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 235 dd 6-2-1731

[9] Schultenprocotol 42 deel 1 folio 41 d.d. 16-12-1734

[10] Etstoel 14 deel 51 folio 54v d.d. 27-11-1753

[11] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 227 d.d. 28-5-1731

[12] Schultenprotocol 39 folio 30 d.d. 27-1-1804

[13] Schultenprotocol 42 dl 2 fol 149