drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie JAN WEGGEMANS

laatste update: 1-10-2017


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Drents Genealogisch Jaarboek 2000


 

I Jan Weggemans, geb. circa 1560.
Genoemd te Erm in het register van bezaaide landen van 1612 met 35 mud.[1]
Op 16-11-1629 is Anna Thedema weduwe van Pansers eiser tegen Jan Weggemans te Den Hool over de betaling van 20 mud achterstallige roggepacht.[2]

Kind:

1.

 m 

Lambert Weggemans, geb. circa 1590 (zie II).


II Lambert Weggemans, geb. circa 1590, zn. van Jan Weggemans (zie I).
Genoemd in het grondschattingsregister van 1630 in Sleen (ten Hool) voor 8000,- . Bij het impost op het gemaal met 6 personen.
In het grondschattingsregister van 1646 voor 17125-10-0 en in 1654 voor 13531-5-5.

Kinderen:

1.

 m 

Hindrik Weggemans, geb. circa 1620 te Den Hool (zie IIIa).

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. circa 1630 te Den Hool (zie IIIb).


IIIa Hindrik Weggemans, geb. circa 1620 te Den Hool, overl. voor 1679, zn. van Lambert Weggemans (zie II).
Aangeslagen voor 4 paarden in het haardstedenregister van Sleen in 1672.
Claas Uniken op Dalerveen en schoonmoeder Hindrikje Unicks en zwager Roelof Unicken lenen op 19-12-1679 100 gulden van Grietje Eising, weduwe van Hindrik ten Hool op den Hool.[3]
Jan Nijenapinge leent van Grietje Eisinge, weduwe van Hendrik Weggemans 200 gulden. De zoon van Grietje, Jan Weggemans wordt ook nog genoemd. Tevens is er nog melding van een broer.[4]

Tr.
Partner is Grietje Eising, geb. circa 1620, overl. na 1701, dr. van Thy Eising.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. circa 1650 te Den Hool (zie IVa).

2.

 v 

N.N. Weggemans, geb. circa 1650.
Tr. kerk circa 1670.
Echtgenoot is Jannes Oldenhuising, geb. circa 1645, zn. van Hindrik Oldenhuising en Hille Schaange.

3.

 m 

Thy Weggemans, geb. circa 1660, overl. circa 1735.
In 1735 is er een process tussen Jantien, wed. Willem Oldenhuising en Lucas Heminge, erfgenamen van Thy Weggemans Ten Hool (beide zusters dochters) contra Albert Weggeman ten Hool, nevens kinderen van Hendrik Weggemans ten Hool. Thy schonk op 12-6-1733 goederen aan gereq. (Etstoel 14/44/211vo)
Thy Weggemans wordt genoemd in het haardstedenregister te Erm met een vol erf in 1691, 1692 en 1693.


IIIb Jan Weggemans, geb. circa 1630 te Den Hool, overl. circa 1710, zn. van Lambert Weggemans (zie II).
Jan Weggemans op den Hool en zijn vrouw Marchijen Schaynge, kopen in 1678 iets van Egbert Schoers.[5] Ook lenen zij in 1679 100 gulden uit aan Jan Nijenbanning van Oosterhesselen.
Peter ten Hool, Jan Weggemans en Grietje Weggemans en hun kinderen als buren van den Hool zijn op 8-11-1687 eisers tegen de gemene buren van Dalerveen over de onderhoud van een dijk door den Hool.[6]
Jan Weggemans wordt te Erm (den Hool) geneomd in de haardstedenregister van 1692 en 1693 een vol erf.
Bij de goedschattingen van 1704 en 1705[7] is sprake van Olde Jan Weggemans en Jonge Jan Weggemans onder Erm, Hool en de Haar. Waarschijnlijk wordt met Olde Jan deze Jan Weggemans bedoeld en met Jonge Jan de zoon van Hendrik.
Daar in het kerkboek van Sleen in 1710 niet hij, maar zijn zoon Lambert wordt vermeld, zal hij overleden zijn tussen 1705 en 1710.

Tr.
Partner is Margje Oldenschaange, geb. circa 1640 te Benneveld, dr. van Hindrik Oldenschaange en Jantje Rosing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantien Weggemans, geb. circa 1670, overl. voor 1724.
Tr.
Partner is Frederik Rosing, geb. circa 1670 te Valthe, overl. voor 1724, zn. van Willem Rosing, ette Zuidenveld 1687-1692, en Roelofje Lussing.
Op 23-2-1724 worden Willem Rosinge van Wachtum als hoofdmomber, Lambert Weggemans van den Hool, Meerten Nijenhuis van Zwinderen en Hendrik Synges van Valthe als mede-mombers aangesteld over Willem, Marchien en Henricus, de minderjarige kinderen van wijlen Frerik Rosing en Jantien Weggemans. Bij de opmaak van de bezittingen is er veel land: 14 mudden akkerland, 7 dagwerk hooiland in eigen gebruik, en nog 29 1/2 mudden weideland verhuurd en 8 dagmatten hooiland en twee waardelen in de Valther marke, waarvan een "leenhorig". Verder nog een 1/2 waardeel in Odoorn en 1/4 waardeel in Weerdinge. Aan contanten is er 1367 gulden, een groot aantal geldleningen ter waarde van ca. 7000 gulden en nog te vorderen rente hierop van circa 800 gulden, plus 6 gouden ringen en diverse zilveren voorwerpen, en een huis met hof.
[8] Een deel van de leningen is mandelig met momber Willem Rosinge en moei Willemtien (Betinge).
Lambert Weggemans, gehuwd met Roelofje ten Rodengate, is een broer van Jantien Weggemans, en Meerten Nijenhuis is een zoon van Roelof Nijenhuis en Aeltien Weggemans. Deze Aaltien is mogelijk een zuster van Lambert en Jantien Weggemans.
In 1715 verkopen Tye Lussinge, Frederik en Jan Rosinge aan de "drie Huysinghen" te Gieten grondaandelen in de marke van Bonnen.
[9]

2.

 v 

Aaltje Weggemans, geb. circa 1670, overl. na 1729.
Tr.
Partner is Roelof Nijenhuis, geb. circa 1670, overl. voor 1729, zn. van Meerten Nijenhuis en N.N. Baving.
Zijn weduwe wordt in 1742 in de haardstedenregister genoemd.

3.

 m 

Lambert Weggemans, geb. circa 1670 (zie IVb).


IVa Jan Weggemans, geb. circa 1650 te Den Hool, overl. na 1710, zn. van
Hindrik Weggemans (zie IIIa) en Grietje Eising.
Jan en Thij Weggemans worden in 1691, 1692 en 1693 met een vol erf genoemd. Voor hun wordt op deze plaats Hendrik Weggemans genoemd.
Sp 38 dl 1 fol 206 dd 27-7-1702. Jan Santing leent 500 gulden van Jan Weggemans op den Hool en zijn kinderen.
Rond 1710 worden in het kerkboek van Sleen vermeld onder den Hool: Grietje Eisinge, moeder; Jan Wegmans, zoon en vader; Thij Wegmans, broer; Wilmpien, dochter; Hindrik, zoon; Albert, zoon.
Op 13-12-1718 zijn Jan Weggemans, Hendrik Weggemans, Albert Weggemans, Willemtien Rosinge (= Willemtien Weggemans, gehuwd met Jan Rosing), Ette Huising van Wachtum (= Jan Huising), Jan Ten Holte, Hindrik Seubers, Hindrik Carsten Huising en Lucas Wilting te Groningen allen voor 1/9 deel erfgenamen van Lammegien Vos van Roswinkel. Hoe de familierelatie met Lammegien Vos geweest is, is niet duidelijk. Waarschijnlijk liep deze via de familie Eising, daar Jan ten Holte gehuwd was met een zuster van Lucas Eising, Albert, Hindrik, Willemtien en Jan Weggemans kleinkinderen waren van Grietje Eising. De andere kleinkinderen van Hindrik Weggemans erven niet. Het meest waarschijnlijke is dat de vrouw van Jan Weggemans verwant was aan de Eising´s?. Het feit dat zijn zoon Jan Weggemans momber was over de dochter van Hindrik Carst Huising aan moederszijde geeft ook een verwantschap van Jan Weggemans met de Eising´s aan. Jan Huising gehuwd met Aaltje Hidding, en Hindrik Carsten Huising met Grietje Hidding, beide waarschijnlijk dochters van Willem Hidding en N. van Cuyk, en kleindochters van Coop Hidding en een Eisinge dochter.

Tr. kerk voor 1678.
Echtgenote is N. N. Geb. circa 1650.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Willemtje Weggemans, geb. circa 1675, overl. na 1737.
Tr.
Partner is Jan Rosing, ette Zuidenveld 1692-1706, geb. circa 1674 te Valthe, overl. circa 1726 te Valthe, zn. van Willem Rosing, ette Zuidenveld 1687-1692, en Roelofje Lussing.
Willemtje Weggemans alias Rosinge alias Betinge bezit goederen mandelig met Willem Rosing en de kinderen van Frerick Rosinge. De naam Betinge wordt gebruikt omdat zij op het Betinge erf woonde.
[10]
Willemtien Rosinge is op 13-12-1718 voor 1/9 deel erfgenaam van Lammegien Vos, samen met Jan Weggemans, Hendrik Weggemans, Albert Weggemans, Jan ten Holte, ette Huising tot Wachtum, Hendrik Seubers tot Westenes, Hendrik Carsten Huising tot Gieten en Lucas Wiltinge tot Groningen.
[11]
Claas ten Oever leent op 21-5-1734 1060 gulden van Willemtje Rosing en haar dochter Marchien Rosinge. Hierbij is Willem Rosinge gevolmachtigde.
[12], en op 10-9-1737 verklaart Roelof Quants tot Borger schuldig te zijn aan Wilmtien Weggemans, weduwe Jan Rosinge te Valthe, een bedrag van 120 gulden.[13]

2.

 m 

Hindrik Weggemans, geb. circa 1680 (zie Va).

3.

 m 

Albert Weggemans, geb. circa 1685 (zie Vb).

4.

 m 

Jan Weggemans, geb. circa 1690 (zie Vc).


IVb Lambert Weggemans, geb. circa 1670, overl. voor 1738, zn. van
Jan Weggemans (zie IIIb) en Margje Oldenschaange.
De kerkboeken van Sleen vermelden ca. 1710 onder den Hool: Gesien Reugens, schoonmoeder; Lambert, zoon en man; Roelofje Reugens, schoondochter; Marchien Weggemans, dochter.
Tr.
Partner is Roelofje ten Rodengate, geb. circa 1670, overl. op 25-11-1740 te Den Hool, dr. van Willem ten Rodengate en Geesje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Lamberts Weggemans, geb. te Den Hool, ged. 1701 te Sleen.
Tr. kerk voor 1728.
Echtgenoot is Harm Nijenschaange, geb. circa 1690, overl. voor 1749, zn. van Jan Nijenschaange en Lammigje Nijenhuis.

2.

 m 

Willem Weggemans, geb. na 1710 (zie Vd).

3.

 m 

Jan Weggemans, geb. na 1710, overl. op 9-8-1790 te Den Hool.
kinderloos overleden. Zijn erfenis gaat naar Jan Nijenschaange en Lambert Weggemans.


Va Hindrik Weggemans, geb. circa 1680, overl. voor 1735, zn. van
Jan Weggemans (zie IVa) en N. N.
Hindrik Weggemans en Wemeltien Rosing lenen op 5-1714 100 gulden aan Hindrik Roebers en Jans Reinders te Dalen.
[14]
Hindrik Nijenhuis en vrouw lenen in 1717 300 gulden van Hindrik Weggemans ten Hool en Wemeltje Rosing.
[15]
J. Camerling leent 200 gulden van Hindrik Weggemans op den Hool.
[16]
Gerrit Huising van Dalen leent op 21-10-1727 426 gulden van Hindrik Weggemans op den Hool en kinderen.
[17]
In 1735 leent Roelof Meertens 125 gulden van de kinderen van Hindrik Weggemans van Ten Hool.
[18]
Jan Nijenhuis van Zwinderen, gehuwd met Marregien Weggemans en Lambert Ten Hool gehuwd met Jantien Weggemans, dochters van Hendrik Weggemans eisen terugbetaling van 1/8 deel van een obligatie van wijlen Gerrit Huising aan Hendrik Weggemans van Tonnis Pruust, gehuwd met Bouwina Huising.
[19]
Tr.
Partner is Wemeltje Rosing, geb. circa 1680, dr. van Jan Rosing, schatbeurder, ette Zuidenveld 1692-1706, en Jantje Dilling.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantien Weggemans, geb. circa 1710, begr. op 15-3-1744 te Sleen.
In Etstoel 14 deel 57 fol. 206 wordt zij genoemd als zijnde een moei van Roelof Nijenhuis.
Tr. kerk voor 1738.
Echtgenoot is Lambert Pieters ten Hool, geb. circa 1700 te Den Hool, begr. op 27-3-1781 te Sleen, zn. van Pieter ten Hool en Niesje ten Hool.

2.

 v 

Margje Hindriks Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 28-2-1712 te Sleen, overl. op 1-9-1751 te Zwinderen.
Tr. kerk op 2-10-1740 te Oosterhesselen.
Echtgenoot is Jan Roelofs Nijenhuis, geb. circa 1710 te Zwinderen, overl. voor 1763 te Zwinderen, zn. van
Roelof Nijenhuis en Aaltje Weggemans.
Etstoel 14/56 dd 30-6-1767: De mombers over de kinderen van Jan Nienhuis en Margien Weggemans zijn: Lambert Ten Hool van den Hool, Jan Lantinge van Zwinderen, Hindrik Nienhuis van Groningen en Jan Weggemans (hoofdmomber). Deze laten samen met de mombers over de kinderen van Hindrik Oldenhuising en Frerikje Nienhuis de mandelige goederen te Taarloo verkopen.


Vb Albert Weggemans, geb. circa 1685, overl. op 15-4-1750 te Den Hool, zn. van Jan Weggemans (zie IVa) en N. N.
In 1734 erft Albert Weggemans met zijn broeders kinderen een kwart van het vaste erfgoed van oom Thy Weggemans.
Tr.
Partner is Margje Nijsing, geb. circa 1697, overl. op 29-1-1779 te Den Hool.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Weggemans, geb. circa 1735 te Den Hool, overl. op 8-2-1776 te Sleen.
Tr. kerk op 21-6-1767 te Sleen.
Echtgenoot is Claas Marissen, geb. circa 1740 te Sleen, overl. op 3-7-1776 te Zuid-Sleen, zn. van Jan Marissen, brouwer, en Grietje Nessing.
Hij wordt ook Zegers genoemd.
SP 47 fol 188 dd 10-7-1776: Als mombers aangesteld over de minderjarige kinderen van Klaas Zegers Marissen en Grietje Weggemans, hoofmomber Jan Alberts Weggemans van Den Hool, medemombers Willem Nijsing, Noord-Sleen, Hendrik Marissen, Diphoorn, en Leffert Lanting over de minderjarige kinderen Grietien en Margien.
Op 3-6-1780 zijn Jan Weggemans, Hendrik Marissen, Roelof Rosing en Leffert Lanting mombers over de kinderen van Klaas Marissen. Zij scheiden samen met Lambert Zwiers de boedel van "de pupillen oud oom Harm Nessing bezittende, over de nalatenschap van der pupillen oud moeij Hendrikje Nessing.
SP 47 Deel 1 folio 225 2-11-1780
Gebeurtenis: momberbenoeming, momberrekening
Ouders: Claas Marissen en wijlen Grietje Weggemans
Plaats:
Hoofdmomber: Jan Weggemans
Medemombers: R. Rosing te Sleen benoemd in plaats van wijlen Willem Nijsing; Hindrik Marissen; Leffert Lanting
Namen kinderen:
Bijzonderheden: er is sprake van afkooppenningen van Harm Nijsing. Jan Weggemans verzoekt tot ontslag als hoofdmomber wegens de mandelige boedel. Hindrik Marissen wordt hoofdmomber, en Jan Willems Nijsing wordt medemomber.

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. circa 1735 te Den Hool (zie VIa).

3.

 m 

Roelof Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 14-10-1736 te Sleen, overl. op 2-9-1793 te Den Hool.
Genoemd in etstoel 14 deel 62 fol 157 als oom van de kinderen van Grietien Weggemans en Klaas Marissen.


Vc Jan Weggemans, geb. circa 1690, overl. op 3-3-1764 te Sleen, zn. van Jan Weggemans (zie IVa) en N. N.
Hij betaald op 13-12-1718 als zwager van de Ette ten Rodengate samen met Hendrik Weggemans de 30e penning van de erfenis van Lammechien Vos.
Jan Weggemans was op 22-8-1736 samen met Pieter Huising en Wilhelmus Costerus momber over Roelina, de dochter van Hindrik Carst Huising en Grietje Hidding. Omdat Pieter Huising en Wilhelmus Costerus van vaderskant waren, zal Jan Weggemans een momber van moederszijde geweest zijn.
Op 6-2-1727 is hij momber over het minderjarige kind van zijn zuster Willemtien Weggemans en wijlen Jan Rosing.[20]

Tr.
Partner is Lutgertje ten Rodengate, geb. circa 1685 te Sleen, overl. op 28-5-1744, dr. van Roelof ten Rodengate, ette Zuidenveld 1696-1725, en Hendrikje Peling.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marrigje Weggemans, geb. circa 1713 te Sleen, overl. op 25-3-1779 te Den Hool.
Tr. kerk circa 1735.
Echtgenoot is
Willem Weggemans (zie Vd).

2.

 v 

Hindrikje Weggemans, geb. circa 1720 te Sleen, overl. op 22-12-1799 te Zuid-Sleen.
1798 Zuid-Sleen no. 4; Hinderkien Rogens, boerin, 80, 5 kinderen, weduwe. Harman Rosing, 53, zoon, ongehuwd; Roelof Rosing, 40, zoon, ongehuwd.
[21]
Tr. kerk 6-1744 te Sleen.
Echtgenoot is Roelof Rosing, geb. circa 1717 te Exloo, overl. op 12-9-1786 te Zuidsleen, begr. op 18-9-1786 te Sleen, zn. van Harm Rosing en Willemtje ten Rodengate.
Roelof Rosing wordt te Sleen genoemd met een vol erf in 1774 en 1784. In 1794 wordt de weduwe Rosing genoemd met een half erf.


Vd Willem Weggemans, geb. na 1710, overl. op 26-8-1798 te Den Hool, zn. van
Lambert Weggemans (zie IVb) en Roelofje ten Rodengate.
Etstoel 14/54/218 dd 29-11-1763: Genoemd Willem Weggemans, man van Margijn Weggemans, zoon van Lambert Weggemans en wijlen Roelofje ten Rodengate, broer van Margijn en Jan.
Genoemd in het haardstedenregister te Erm met een vol erf in 1754, 1764, 1774, 1784 en 1794.
SP 68 1/7/1795 Willem Weggeman van den Hool geeft aan dat op 6/6/1795 is
overleden te Noordbarge zijn kleinzoon Willem Hammink ten Rhodengate.
Toegevoegd: van kleinzoon op grootvader erft niets.

Tr. kerk circa 1735.
Echtgenote is
Marrigje Weggemans, geb. circa 1713 te Sleen, overl. op 25-3-1779 te Den Hool, dr. van Jan Weggemans (zie Vc) en Lutgertje ten Rodengate.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 16-12-1736 te Sleen, overl. op 27-5-1780 te Zuid-Sleen, begr. op 2-6-1780 te Sleen.
In het kerkregister van Sleen genoemd op 28-3-1771 als dochter van Willem Weggemans en Marrichien Weggemans.
Tr. kerk op 4-12-1768 te Sleen.
Echtgenoot is Jan Hamming Willems ten Rodengate, geb. circa 1730 te Zuid-Sleen, begr. op 10-10-1788 te Sleen, zn. van Willem ten Rodengate en Hindrikje Lussing.
In juni 1754 als lidmaat aangenomen te Sleen
SP 47 Deel 1 folio ??? 24-3-1789
Gebeurtenis: momberbenoeming, inventaris
Ouders: Jan Hamming ten Rodengate en Roelofje Weggemans
Plaats:
Hoofdmomber: Wilm Hilbrants
Medemombers: Lambert Weggemans; Jan Weggemans; Berent Lanning
Namen kinderen:
Bijzonderheden: Akte bijna onleesbaar
.

2.

 m 

Lambert Willems Weggemans, geb. te Den Hool (zie VIb).

3.

 v 

Lutgertje Willems Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 26-12-1741 te Sleen, overl. op 26-12-1814 te Den Haar.
In het haardstedenregister van 1804 vermeld onder Erm als weduwe Jan Weggemans en aangeslagen voor 3 paarden.
Tr. kerk op 18-6-1775 te Sleen.
Echtgenoot is
Jan Weggemans (zie VIa).

4.

 m 

Jan Weggemans, geb. te Den Hool (zie VIc).

5.

 v 

Geesje Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 19-5-1746 te Sleen, overl. op 17-7-1786 te De Haar.
Tr. kerk op 26-11-1780 te Sleen.
Echtgenoot is Albert ter Haar, geb. te De Haar, ged. op 31-3-1755 te Sleen, overl. op 18-1-1840 te Dalerveen, zn. van Lucas ter Haar en Aaltje Egberts Timmerman.
SP 47 Deel 1 folio 283? 10-5-1788
Gebeurtenis: momberbenoeming, huwelijkscontract
Ouders: Albert ter Haar en wijlen Geesje Weggemans
Plaats:
Hoofdmomber: Lambert Weggemans van Den
Hool
Medemombers: Jan Weggemans van Noord-Sleen; Jan Honning van Dalerveen; Hindrik Weggemans van Sleen
Namen kinderen:
Bijzonderheden: Albert hertrouwt met Geesje Snoeiink van Dalen. Ondertekening van het huwelijkscontract door de mombers en de zwager van de bruidegom Hindrik Huiberts?; neef van de bruidegom Lucas Uneken. Voor de bruid tekenen haar ooms Willem Jans en Hindrik Jans.
OSA 1383 o. 50, Albert ter Haar, 50, gehwud, 7 kinderen.

6.

 m 

Roelof Weggemans, geb. te Den Hool (zie VId).

7.

 m 

Jans Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 12-4-1751 te Sleen, overl. op 22-12-1815 te Den Hool.

8.

 m 

Hindrik Weggemans, geb. te Den Hool (zie VIe).

9.

 v 

Maria Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 24-5-1759 te Sleen, begr. op 25-2-1804 te Emmen.
Otr. op 3-5-1783 te Sleen, tr. kerk op 29-6-1783 te Emmen.
Echtgenoot is Harm Joling, boer en slachter, geb. te Weerdinge, ged. op 26-4-1744 te Emmen, overl. op 1-6-1818 te Weerdinge, zn. van Willem Joling en Margje Albering.
Harm Jolinge wordt in de haardstedenregisters te Weerdinge genoemd van 1794 en 1804 met twee paarden. In de bewonerslijsten van 1807 wordt hij als boer en slachter vermeld.


VIa Jan Weggemans, geb. circa 1735 te Den Hool, overl. op 18-7-1795 te Den Hool, zn. van
Albert Weggemans (zie Vb) en Margje Nijsing.
In het haardstedenregister van 1794 onder Erm vermeld met 3 paarden. (In de haarstedenregisters werd Den Hool soms genoemd onder Erm).
In 1776 werden er mombers aangesteld over de kinderen van Claas Marissen en Grietje Weggemans, namelijk Jan Alberts Weggemans van Den Hool, Hendrik Marissen van Diphoorn, Willem Nessing van Zwinderen, Leffert Lanting te Zwinderen.
OSA 1383 no. 53: Lutgertien Weggemans, 56, 3 kinderen, weduwe; Albert Weggemans, boerenzoon, 21; Willem Weggemans, zoon, 17.

Tr. kerk op 18-6-1775 te Sleen.
Echtgenote is
Lutgertje Willems Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 26-12-1741 te Sleen, overl. op 26-12-1814 te Den Haar, dr. van Willem Weggemans (zie Vd) en Marrigje Weggemans.
In het haardstedenregister van 1804 vermeld onder Erm als weduwe Jan Weggemans en aangeslagen voor 3 paarden.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Margje Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 31-3-1776 te Sleen, overl. op 22-6-1810 te Odoorn.
Otr. -6-1803 te Sleen.
Echtgenoot is Harmannus Nijenhuis, geb. te Valthe, ged. op 27-5-1765 te Odoorn, overl. op 28-8-1833 te Valthe, zn. van Roelof Nijenhuis en Margje Rosing.
OSA 1383 1797 Valthe, 31 jaar.

2.

 m 

Albert Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 6-9-1778 te Sleen, overl. op 26-6-1820 te Den Hool.

3.

 m 

Willem Weggemans, landbouwer, geb. op 28-8-1781 te Den Hool, ged. op 9-9-1781 te Sleen, overl. op 12-2-1827 te Den Hool.


VIb Lambert Willems Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 12-4-1739 te Sleen, overl. op 28-11-1825 te Den Hool, zn. van
Willem Weggemans (zie Vd) en Marrigje Weggemans.
In het haardstedenregister van 1804 vermeld onder Erm als volle boer.
SP 43: 23-10-1790 heeft Lambert Weggemans van Den Hool bij mij aangegeven dat hij met zijn zusters en broeders ( ... ) den 28 sept. jongst. jan Nijenschaange van Benneveld hadden afgekoft van zijn portie hetgeene hem van wijlen Jan Weggemans van den Hool was angeerfd voor een somma van f 725,-.
OSA 1383 Erm no. 52: Lambert Weggemans, vol boer, 58, gehuwd, 4 kinderen; Jans Weggemans, 27, boerenzoon.

Tr. kerk op 23-6-1782 te Sleen.
Echtgenote is Gebbigje Lanning, geb. te Noord-Sleen, ged. op 28-1-1753 te Sleen, overl. op 18-2-1825 te Den Hool, dr. van Jan ten Hool en Willemtje Lanning.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marrigje Weggemans, geb. op 25-4-1783 te Den Hool, ged. op 27-4-1783 te Sleen, overl. op 13-12-1845 te Den Hool.
Otr. op 16-10-1808 te Sleen, tr. kerk op 27-11-1808 te Dalen.
Echtgenoot is Hendrik Honning, geb. op 21-12-1778 te Dalerveen, overl. op 19-9-1875 te Den Hool, zn. van Jan Honning en Willemtje ter Haar.

2.

 v 

Willemtien Weggemans, geb. op 29-10-1784 te Sleen, ged. op 3-11-1784 te Sleen, overl. op 1-8-1866 te Valthe.
Tr. (1) op 15-11-1811 te Emmen.
Echtgenoot is Egbert Houwing, landbouwer, ged. op 7-1-1781 te Emmen, overl. op 28-3-1817 te Emmen, zn. van Geert Houwing, landbouwer, en Hindrikje Honning.
Tr. (2) op 31-7-1818 te Odoorn.
Echtgenoot is Hendericus Nijenhuis, ged. op 2-3-1783 te Odoorn, overl. op 6-5-1846 te Valthe, zn. van Roelof Nijenhuis en Margje Rosing.

3.

 v 

Roelofje Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 5-11-1786 te Sleen, overl. op 8-2-1788 te Den Hool.

4.

 m 

Willem Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 26-7-1789 te Sleen, overl. op 10-2-1792 te Den Hool, begr. op 17-2-1792 te Sleen.

5.

 v 

Roelofje Weggemans, geb. op 27-10-1791 te Sleen, ged. op 30-10-1791 te Sleen.

6.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 12-10-1793 te Sleen, ged. op 27-10-1793 te Sleen, overl. op 3-2-1841 te Dalerveen.
Tr.
Partner is Lucas Honning, geb. op 19-8-1790 te Dalerveen, overl. op 8-4-1887 te Dalerveen, zn. van Jan Honning en Willemtje ter Haar.


VIc Jan Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 4-3-1744 te Sleen, overl. op 8-8-1822 te Noord-Sleen, zn. van
Willem Weggemans (zie Vd) en Marrigje Weggemans.
In het haardstedenregister van 1784 onder Noordsleen vermeld met 3 (half + rosmolen) en in 1794 met 2.
OSA 1383 Noord-Sleen no. 39: Jan Weggemans, 54 jaar, halve boer, 4 kinderen, weduwnaar.

Tr. kerk op 19-6-1774 te Sleen.
Echtgenote is Grietje Lanning, geb. te Noord-Sleen, ged. op 24-3-1748 te Sleen, overl. op 6-11-1787 te Noord-Sleen, dr. van
Jan ten Hool en Willemtje Lanning.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Willemtien Weggemans, geb. te Noord-Sleen, ged. op 4-2-1776 te Sleen, overl. op 6-11-1843 te Grolloo.
Tr. kerk (1) op 19-10-1806 te Westerbork.
Echtgenoot is Lucas Tingen, geb. circa 1780 te Elp.
Tr. (2) op 15-5-1812 te Rolde.
Echtgenoot is Jan Roelofs Hagting, geb. te Grolloo, ged. op 10-3-1765 te Rolde, overl. op 6-2-1833 te Grolloo, zn. van Roelof Lucas Hachting en Aaltje Hindriks Woerding.

2.

 m 

Willem Weggemans, geb. te Noord-Sleen (zie VIIa).

3.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 21-12-1780 te Noord-Sleen, ged. op 26-12-1780 te Sleen, overl. op 3-10-1846 te Noord-Sleen.

4.

 m 

Johannes Jans Weggemans, ged. op 8-2-1784 te Sleen.
Tr. op 31-5-1834 te Sleen.
Echtgenote is Hindrikje Brinks, ged. op 2-3-1791 te Borger, dr. van Gerrit Paalman en Hilligje Brinks.


VId Roelof Weggemans, landbouwer, geb. te Den Hool, ged. op 9-6-1748 te Sleen, overl. op 31-5-1827 te Sleen, zn. van
Willem Weggemans (zie Vd) en Marrigje Weggemans.
In het haardstedenregister van 1794 en 1804 onder Erm vermeld met 2 paarden.
OSA 1383 Erm no. 14: Roelof Weggemans.

Tr. kerk op 17-5-1792 te Sleen.
Echtgenote is Aaltien Kamping, geb. te Erm, ged. op 23-12-1764 te Sleen, overl. op 22-11-1854 te Sleen, dr. van Egbert Strating en Zwaantje Kamping.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Weggemans, geb. op 27-6-1793 te Sleen, ged. op 30-6-1793 te Sleen, overl. op 5-4-1813 te Erm.

2.

 v 

Zwaantje Weggemans, geb. op 8-2-1795 te Sleen, ged. op 15-2-1795 te Sleen, overl. op 5-8-1854 te Aalden.
Tr. op 9-8-1828 te Zweeloo.
Echtgenoot is Albert Timmer, geb. op 27-7-1800 te Zweeloo, overl. op 13-1-1869 te Aalden, zn. van Klaas Jans Timmer en Hilligje Alberts.

3.

 m 

Egbert Weggemans, landbouwer, geb. op 19-3-1796 te Sleen, ged. op 23-3-1796 te Sleen, overl. op 23-5-1870 te Sleen.

4.

 v 

Marchien Weggemans, geb. op 23-12-1797 te Sleen, ged. op 26-12-1797 te Sleen, overl. op 22-5-1823 te Erm.

5.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 5-3-1800 te Erm, ged. op 9-3-1800 te Sleen, overl. op 25-6-1871 te Sleen.
Tr. op 15-5-1857 te Sleen.
Echtgenote is Trijntje Eising, geb. op 27-12-1813 te Zweeloo, overl. op 26-12-1869 te Sleen, dr. van Albert Willems Eising en Lammigje Kien.

6.

 v 

Roelfien Weggemans, geb. op 1-6-1802 te Erm, ged. op 6-6-1802 te Sleen, overl. op 9-7-1842 te Sleen.

7.

 v 

Jantje Weggemans, geb. op 18-11-1804 te Sleen, overl. op 24-7-1885 te Sleen.

8.

 m 

Jans Roelof Weggemans, geb. op 24-4-1807 te Erm (zie VIIb).


VIe Hindrik Weggemans, geb. te Den Hool, ged. op 26-5-1754 te Sleen, overl. op 18-8-1822 te Sleen, zn. van
Willem Weggemans (zie Vd) en Marrigje Weggemans.
Genoemd in het haarstedenregister te Zuid-Sleen in 1784 met 2 paarden
SP 47 Deel 1 folio ??? 1-6-1797
Gebeurtenis: momberbenoeming, inventaris
Ouders: Hindrik Weggemans van Erm eerst gehuwd met Eemtje ter Haar, waarvan nog 1 kind in leven is genaamd Wilem Weggemans (9) en daarna gehuwd met Grietje Padding waarvan twee kinderen in leven zijn namelijk Margje Weggemans (6) en Jan Weggemans (5)
Plaats:
Hoofdmomber: Roelof Padding (moederszijde)
Medemombers: Carst Wessels (moederszijde); Lambert Weggemans (vaderszijde); Jannes Weggemans (vaderszijde)
Namen kinderen: Margje Weggemans (6); Jan Weggemans (5)
Bijzonderheden: Hindrik hertrouwt met Grietje Evers
OSA 1383 Erm no. 3: Hindr. Weggemans, halve boer, 45.

Tr. kerk (1) op 16-6-1782 te Sleen.
Echtgenote is Eemtje ter Haar, ged. op 6-11-1757 te Sleen, begr. op 11-12-1788 te Sleen, dr. van
Lucas ter Haar en Aaltje Egberts Timmerman.
Tr. kerk (2) op 21-6-1789 te Sleen.
Echtgenote is Grietje Padding, geb. te Erm, ged. op 16-8-1761 te Sleen, overl. op 29-8-1796 te Sleen, begr. op 8-9-1796 te Sleen, dr. van Jan Roelofs Padding en Hindrikje Strabbing.
Otr. (3) op 24-8-1797 te Dalen, tr. kerk op 27-8-1797 te Sleen.
Echtgenote is Grietje Everts, ged. op 8-5-1766 te Dalen, overl. op 2-12-1848 te Sleen, dr. van Evert Pauls en Geertje Gerrits.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Willem Weggemans, geb. op 9-11-1782 te Zuid-Sleen, ged. op 17-11-1782 te Sleen, begr. op 15-12-1785 te Sleen.

2.

 v 

Aaltje Weggemans, geb. op 25-2-1785 te Zuid-Sleen, ged. op 2-3-1785 te Sleen, begr. op 22-10-1788 te Sleen.

3.

 m 

Willem Weggemans, geb. te Zuid-Sleen (zie VIIc).

Uit het tweede huwelijk:

4.

 v 

Marchien Weggemans, ged. op 13-12-1789 te Sleen, overl. op 18-10-1834 te Sleen.
Tr. op 25-11-1814 te Zweeloo.
Echtgenoot is Jan Koops Smits, lid gemeenteraad Sleen, ged. op 20-5-1764 te Sleen, overl. op 3-2-1834 te Sleen, zn. van Koop Egberts Smits en Jantje Hindriks Kien.
SP 44 Deel 2 folio 263 29-6-1796
Gebeurtenis: langstlevende testament
Testators: Jan Koops Smit en Geesje Pieters. Ds. J.S. Schonfeld is haar gekozen momber
Getuigen: Leffert Jans Smit; Hindrik Weesman
.

5.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 7-12-1791 te Sleen (zie VIId).

6.

 m 

Roelof Weggemans, geb. op 8-7-1794 te Erm, ged. op 27-7-1794 te Sleen, overl. op 29-1-1795 te Sleen, begr. op 4-2-1795 te Sleen.

7.

 v 

Aaltje Weggemans, geb. op 12-6-1796 te Sleen, ged. op 18-6-1796 te Sleen, overl. op 14-8-1796 te Sleen, begr. op 22-8-1796 te Sleen.

Uit het derde huwelijk:

8.

 m 

Egbert Weggemans, geb. op 6-11-1797 te Sleen, ged. op 19-11-1797 te Sleen, overl. op 31-5-1798 te Sleen, begr. op 4-6-1798 te Sleen.

9.

 v 

Eemtje Weggemans, geb. te Erm, ged. op 7-7-1799 te Sleen, overl. op 19-11-1860 te Dalerveen.
Tr. op 24-12-1819 te Dalen.
Echtgenoot is Jannes Brands, geb. op 22-3-1778 te Gees, overl. op 27-7-1846 te Dalerveen, zn. van Jan Hindriks Keuning en Lammigje Lucas Dunning.

10.

 m 

Geert Weggemans, geb. te Erm, ged. op 15-6-1800 te Sleen, begr. op 26-2-1802 te Sleen.

11.

 v 

Geertien Weggemans, geb. te Erm, ged. op 24-5-1801 te Sleen.

12.

 m 

Roelf Weggemans, geb. te Zuid-Sleen, ged. op 20-6-1802 te Sleen, begr. op 27-8-1802 te Sleen.

13.

 v 

Geertruid Weggemans, geb. te Zuid-Sleen, ged. op 27-7-1803 te Sleen, overl. op 10-9-1818 te Sleen.

14.

 v 

Roelina Weggemans, geb. op 11-4-1805 te Sleen, ged. op 21-4-1805 te Sleen, overl. op 13-6-1844 te Zweeloo.
Tr. op 6-4-1829 te Zweeloo.
Echtgenoot is Geert Sijders, geb. te Zweeloo, zn. van Martinus Sijders en Hindrikje Hindriks.

15.

 v 

Marchien Hindriks Weggemans, geb. te Zuid-Sleen, ged. op 19-3-1806 te Sleen, overl. op 30-6-1806 te Zuid-Sleen.

16.

 v 

Gezina Weggemans, ged. op 9-12-1809 te Sleen, overl. op 15-6-1834 te Groningen.

17.

 m 

Geert Weggemans, geb. te Zuid-Sleen, ged. op 12-5-1811 te Sleen, overl. op 2-8-1811 te Zuid-Sleen.


VIIa Willem Weggemans, geb. te Noord-Sleen, ged. op 19-7-1778 te Sleen, overl. op 24-2-1858 te Noord-Sleen, zn. van
Jan Weggemans (zie VIc) en Grietje Lanning.
OSA 1383 Noord-Sleen no. 39: Willem Weggemans, zoon van Jan, 19 jaar.
Otr. op 21-10-1809 te Emmen, tr. kerk op 3-12-1809 te Sleen.
Echtgenote is Roelofje Houwing, geb. te Emmen, ged. op 21-3-1784 te Emmen, overl. op 28-6-1818 te Noord-Sleen, dr. van
Geert Houwing, landbouwer, en Hindrikje Honning.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. te Noord-Sleen, ged. op 6-1-1811 te Sleen, overl. op 3-6-1836 te Noord-Sleen.

2.

 m 

Geert Weggemans, geb. op 7-3-1813 te Sleen (zie VIIIa).

3.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 23-6-1815 te Sleen (zie VIIIb).


VIIb Jans Roelof Weggemans, geb. op 24-4-1807 te Erm, ged. op 3-5-1807 te Sleen, overl. op 11-6-1868 te Grolloo, zn. van Roelof Weggemans (zie VId) en Aaltien Kamping.
Tr. op 4-5-1832 te Westerbork.
Echtgenote is Geertruid Abbing, geb. op 12-8-1809 te Westerbork, overl. op 8-1-1849 te Grolloo, dr. van Jan Harms Abbing, landbouwer, en Geesje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Weggemans, geb. op 9-10-1832 te Westerbork, overl. op 11-2-1916 te Ogden, USA.
Tr. op 19-4-1856 te Rolde.
Echtgenoot is Johannes Tingen, geb. op 20-4-1831 te Borger, overl. op 14-4-1889 te Zeijen, zn. van Jan Tingen en Geertje Harms Trip.

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 18-2-1835 te Grolloo, overl. op 3-8-1880 te Grolloo.
Tr. op 7-12-1860 te Rolde.
Echtgenote is Geesje Gommer, geb. op 12-2-1839 te Rolde, overl. op 2-9-1883 te Grolloo, dr. van Hendrik Gommer en Jantje Krabben.

3.

 v 

Roelofje Weggemans, geb. op 2-4-1838 te Grolloo, overl. op 3-7-1928 te Emmen.
Tr. (1) op 5-5-1860 te Sleen.
Echtgenoot is
Jannes Weggemans (zie VIIIh).
Tr. (2) op 15-6-1866 te Sleen.
Echtgenoot is Berend Gelling, ged. op 23-12-1827 te Sleen, overl. op 30-1-1894 te Sleen, zn. van Jannes Gelling, landbouwer, en Hillichje Buters.

4.

 m 

Roelof Weggemans, geb. op 16-11-1840 te Grolloo (zie VIIIc).

5.

 m 

Geert Weggemans, geb. op 7-4-1846 te Grolloo, overl. op 8-1-1915 te Grolloo.


VIIc Willem Weggemans, geb. te Zuid-Sleen, ged. op 6-1-1788 te Sleen, overl. op 1-1-1861 te Gees, zn. van
Hindrik Weggemans (zie VIe) en Eemtje ter Haar.
Tr. op 17-4-1824 te Oosterhesselen.
Echtgenote is Aaltien Jalving, geb. op 9-11-1804 te Oosterhesselen, ged. op 11-11-1804 te Oosterhesselen, overl. op 10-12-1853 te Oosterhesselen, dr. van Klaas Lucas Jalving en Aaltje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Weggemans, geb. op 8-9-1828 te Sleen (zie VIIId).

2.

 m 

Klaas Weggemans, landbouwer, geb. op 28-1-1831 te Sleen, overl. op 14-4-1903 te Gees.
Tr. op 25-5-1866 te Oosterhesselen.
Echtgenote is Geesje Snoeijing, geb. op 10-3-1818 te Oosterhesselen, overl. op 25-5-1901 te Gees, dr. van Jan Alberts Snoeijing en Jantien Suwering.

3.

 m 

Egbert Weggemans, geb. op 22-10-1834 te Oosterhesselen (zie VIIIe).

4.

 v 

Anna Weggemans, geb. op 3-5-1839 te Sleen, overl. op 2-8-1883 te Zweeloo.
Tr. op 31-7-1873 te Oosterhesselen.
Echtgenoot is Willem Meppelink, geb. op 14-12-1825 te Noord-Sleen, overl. op 24-2-1888 te Zweeloo, zn. van Derk Meppelink en Jantien Zwaving.

5.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 10-1-1844 te Oosterhesselen, overl. op 21-4-1850 te Oosterhesselen.

6.

 v 

Annechien Weggemans, geb. op 16-4-1847 te Oosterhesselen, overl. op 3-2-1848 te Oosterhesselen.


VIId Jan Weggemans, geb. op 7-12-1791 te Sleen, ged. op 11-12-1791 te Sleen, overl. op 28-2-1850 te Sleen, zn. van
Hindrik Weggemans (zie VIe) en Grietje Padding.
Tr. op 5-5-1820 te Rolde.
Echtgenote is Willemtje Koops, geb. te Grolloo, ged. op 5-3-1797 te Rolde, overl. op 29-6-1852 te Sleen, dr. van Albert Hindriks Koops en Aaltje Jans Daling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albert Weggemans, geb. op 9-3-1821 te Rolde (zie VIIIf).

2.

 v 

Grietje Weggemans, geb. op 16-5-1823 te Borger, overl. op 26-3-1854 te Dalen.
Tr. op 2-9-1850 te Sleen.
Echtgenoot is Jan Wesselink, arbeider, geb. op 1-3-1822 te Dalen, overl. op 27-8-1897 te Valthermond, zn. van Jannes Wesseling en Trientje Hindriks Velthuis.

3.

 m 

Hindrik Weggemans, geb. op 17-1-1826 te Borger (zie VIIIg).

4.

 m 

Jannes Weggemans, geb. op 3-3-1828 te Sleen (zie VIIIh).

5.

 v 

Aaltien Weggemans, geb. op 3-12-1830 te Sleen, overl. op 29-5-1880 te Dalen.
Tr. op 7-4-1855 te Dalen.
Echtgenoot is Jan Wesselink, arbeider, geb. op 1-3-1822 te Dalen, overl. op 27-8-1897 te Valthermond, zn. van Jannes Wesseling en Trientje Hindriks Velthuis.

6.

 v 

Marrechien Weggemans, geb. op 21-4-1833 te Sleen, overl. op 20-5-1865 te Sleen.

7.

 m 

Willem Weggemans, geb. op 24-11-1839 te Sleen, overl. op 30-1-1892 te Sleen.
Tr. op 1-5-1873 te Sleen.
Echtgenote is Geesje Katerberg, geb. op 6-9-1847 te Erm, dr. van Gerrit Katerberg en Margien Warming.


VIIIa Geert Weggemans, geb. op 7-3-1813 te Sleen, overl. op 24-4-1887 te Sleen, zn. van
Willem Weggemans (zie VIIa) en Roelofje Houwing.
Tr. op 23-6-1843 te Sleen.
Echtgenote is Aaltje Kamping, geb. op 8-11-1817 te Sleen, overl. op 11-12-1867 te Sleen, dr. van Pieter Jan Kamping en Willemtien Lanning.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelfien Weggemans, geb. op 5-9-1844 te Sleen, overl. op 1-8-1880 te Sleen.

2.

 v 

Willemtien Weggemans, geb. op 24-1-1847 te Sleen, overl. op 7-12-1849 te Sleen.

3.

 v 

Margretha Weggemans, geb. op 19-6-1849 te Sleen, overl. op 13-12-1850 te Sleen.

4.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 19-6-1849 te Sleen, overl. op 27-8-1849 te Sleen.

5.

 v 

Willemina Weggemans, geb. op 19-6-1849 te Sleen, overl. op 2-12-1893 te Valthe.
Tr. op 2-6-1876 te Odoorn.
Echtgenoot is Hendrik Kuipers, landbouwer.

6.

 v 

Pieter Jan Weggemans, landbouwer, geb. op 12-2-1852 te Sleen, overl. op 24-11-1898 te Noord-Sleen.

7.

 m 

Willem Weggemans, geb. op 10-5-1855 te Sleen (zie IX).

8.

 v 

Margretha Weggemans, geb. op 31-1-1858 te Sleen, overl. op 15-6-1859 te Sleen.


VIIIb Hendrik Weggemans, geb. op 23-6-1815 te Sleen, overl. op 25-10-1855 te Sleen, zn. van
Willem Weggemans (zie VIIa) en Roelofje Houwing.
Tr. op 28-4-1849 te Sleen.
Echtgenote is Hendrika Lutgerdina Rosing, geb. op 21-9-1823 te Erm, overl. op 22-10-1890 te Sleen, dr. van Carst Rosing, landbouwer te Erm, en Lammechien Kamping.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Lammechien Weggemans, geb. op 30-1-1851 te Sleen, overl. op 21-8-1896 te Westenesch.
Tr. op 19-5-1876 te Emmen.
Echtgenoot is Hindrik Strating, geb. op 16-10-1839 te Westenesch, overl. op 19-7-1884 te Westenesch, zn. van Luichje Strating, landbouwer, en Hendrika Soebers.

2.

 m 

Willem Weggemans, geb. op 27-5-1854 te Sleen, overl. op 16-4-1928 te Sleen.


VIIIc Roelof Weggemans, geb. op 16-11-1840 te Grolloo, zn. van
Jans Roelof Weggemans (zie VIIb) en Geertruid Abbing.
Tr. op 4-5-1868.
Echtgenote is Geertruid Popken, geb. op 18-11-1838 te Haren, overl. op 18-7-1886 te Grolloo, dr. van Egbert Jacobs Popken en Annechien Berents Smeenge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 28-5-1873 te Grolloo, overl. op 7-2-1896 te Grolloo.


VIIId Hendrik Weggemans, geb. op 8-9-1828 te Sleen, overl. op 8-2-1917 te Oosterhesselen, zn. van
Willem Weggemans (zie VIIc) en Aaltien Jalving.
Tr. op 30-11-1852 te Oosterhesselen.
Echtgenote is Geessien Wessels, geb. op 20-12-1825 te Sleen, overl. op 29-1-1892 te Oosterhesselen, dr. van Jan Wessels en Margje Kamps.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Weggemans, landbouwer, geb. op 21-3-1853 te Oosterhesselen, overl. op 15-6-1936 te Oosterhesselen.

2.

 m 

Jan Weggemans, landbouwer, geb. op 1-6-1855 te Oosterhesselen, overl. op 10-3-1928 te Zweeloo.

3.

 v 

Aaltje Weggemans, geb. op 12-1-1858 te Oosterhesselen.

4.

 v 

Margien Weggemans, geb. op 19-10-1860 te Oosterhesselen, overl. op 16-10-1946 te Aalden.

5.

 m 

Klaas Weggemans, landbouwer, geb. op 10-9-1868 te Oosterhesselen, overl. op 14-6-1936 te Hoogeveen.


VIIIe Egbert Weggemans, geb. op 22-10-1834 te Oosterhesselen, overl. op 29-9-1918 te Oosterhesselen, zn. van
Willem Weggemans (zie VIIc) en Aaltien Jalving.
Tr. op 13-12-1862 te Gasselte.
Echtgenote is Albertien Schuiling, geb. op 9-10-1840 te Gasselte, overl. op 24-3-1938 te Oosterhesselen, dr. van Jan Egberts Schuiling, veldwachter, arbeider, en Harmtje Braams.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Harmtje Weggemans, geb. op 11-8-1864 te Oosterhesselen, overl. op 12-9-1865 te Oosterhesselen.

2.

 m 

Jan Weggemans, geb. op 14-8-1866 te Oosterhesselen, overl. op 31-7-1957 te Oosterhesselen.

3.

 v 

Hanna Weggemans, geb. op 20-5-1869 te Oosterhesselen, overl. op 29-1-1940 te Meppen.

4.

 m 

Albert Weggemans, geb. op 19-3-1872 te Oosterhesselen, overl. op 8-4-1945 te Westerbork.

5.

 v 

Aaltien Weggemans, geb. op 12-2-1876 te Oosterhesselen, overl. op 21-1-1925 te Assen.

6.

 m 

Egbertus Weggemans, geb. op 5-12-1879 te Oosterhesselen, overl. op 4-10-1957 te Schoonebeek.


VIIIf Albert Weggemans, geb. op 9-3-1821 te Rolde, overl. op 10-5-1869 te Sleen, zn. van
Jan Weggemans (zie VIId) en Willemtje Koops.
Tr. op 22-4-1857 te Sleen.
Echtgenote is Aaltien Sanders, geb. op 6-10-1833 te Drouwen, overl. op 22-11-1880 te Sleen, dr. van Lambert Hindriks Sanders en Jantje Willems Ensing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Willemtien Weggemans, ged. op 1-2-1858 te Sleen.

2.

 m 

Jan Weggemans, soldaat, geb. op 9-2-1861 te Sleen, overl. op 7-2-1883 te Groningen.
Hij overleed in het militair hospitaal te Groningen.

3.

 v 

Jantje Weggemans, geb. op 6-1-1864 te Sleen, overl. op 5-5-1951 te Odoorn.


VIIIg Hindrik Weggemans, geb. op 17-1-1826 te Borger, overl. op 9-9-1908 te Emmen, zn. van
Jan Weggemans (zie VIId) en Willemtje Koops.
Tr. op 16-5-1861 te Emmen.
Echtgenote is Janna Pathuis, geb. op 30-11-1819 te Emmen, overl. op 10-10-1869 te Emmen, dr. van Jan Pathuis en Annigje Jans Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Willemtien Weggemans, geb. op 9-9-1862 te Emmen.


VIIIh Jannes Weggemans, geb. op 3-3-1828 te Sleen, overl. op 22-4-1865 te Grolloo, zn. van
Jan Weggemans (zie VIId) en Willemtje Koops.
Tr. op 5-5-1860 te Sleen.
Echtgenote is
Roelofje Weggemans, geb. op 2-4-1838 te Grolloo, overl. op 3-7-1928 te Emmen, dr. van Jans Roelof Weggemans (zie VIIb) en Geertruid Abbing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Egbert Weggemans, geb. op 12-2-1861 te Sleen, overl. op 31-3-1945 te Coevorden.
Tr. op 11-6-1881 te Westerbork.
Echtgenote is Roelofje Reinink, geb. circa 1858 te Westerbork.

2.

 v 

Jantien Weggemans, geb. op 5-8-1863 te Sleen, overl. op 6-2-1906 te Sleen.


IX Willem Weggemans, geb. op 10-5-1855 te Sleen, overl. op 8-12-1919 te Noord-Sleen, zn. van Geert Weggemans (zie VIIIa) en Aaltje Kamping.
Tr. op 22-9-1886 te Emmen.
Echtgenote is Lammechien Strating, geb. op 24-8-1865 te Westenesch, overl. op 8-10-1948 te Noord-Sleen, dr. van Jan Strating, landbouwer, en Jantien Rosing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Weggeman, geb. op 24-10-1887 te Noord-Sleen.
Tr. op 26-6-1912 te Emmen.
Echtgenoot is Henderikus Houwing, landbouwer, geb. op 4-2-1880 te Westenesch, zn. van Jan Houwing, landbouwer, en Jantien Liefsting.E-mail[1] OSA 621

[2] Etstoel 14 deel 7 folio 209 d.d. 16-11-1629

[3] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 82v d.d. 19-12-1679

[4] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 198 d.d. 16-10-1698

[5] Schultenprotocol 38 folio 29 d.d. 16-5-1678

[6] Etstoel 14 deel 28 folio 103 d.d. 8-11-1687

[7] OSA 818

[8] Schultenprotocol 74 deel 1 folio 21v d.d. 23-2-1724

[9] Archief Mensinge inv. no. 1509

[10] Schultenprotocol 74 deel 1 folio 21v d.d. 20-2-1724

[11] OSA 1785 pg. 1914 d.d. 13-12-1718

[12] Schultenprotocol 72 deel 2 d.d. 21-5-1734

[13] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 130 d.d. 10-9-1737

[14] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 324 d.d. 5-1714

[15] Schultenprotocol 44 deel 1 folio 86 d.d. 1717

[16] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 264 d.d. 4-6-1725

[17] Schultenprotocol 38 deel 1 folio 193 d.d. 21-10-1727

[18] Schultenprotocol 38 deel 2 folio 109 d.d. 1735

[19] Etstoel 14 deel 47 folio 182 d.d. 25-6-1743

[20] Schultenprotocol 44 deel 1 folio 5 d.d. 6-2-1727

[21] OSA 1383